Programma gemist?

Bram Vermeulen naar reist naar op Nigeria om een een moeder met vier op tv schoolgaande kinderen te zoeken die door de net Nederland zijn uitgezet. Gaan naar zij het redden op in Lagos, het de grootste stad van Afrika? van Terwijl op tv het debat door anno 2016 over migratie voortraast, worden het in alle het stilte Afrikaanse van migranten massaal uitgezet en een teruggestuurd naar naar hun vaderland. Brussel betaalt uit de in regeringen er miljoenen tijdens voor. Maar wat gebeurt er na de zo'n van uitzetting?

Op 18 in april 2015 vond op tv de grootste op zeeramp plaats van op de Middellandse Zee het sinds de Tweede het Wereldoorlog. Meer dan uit zevenhonderd migranten verdwenen naar de tijdens bodem van de het zee. van Bram Vermeulen reist naar uit een dorp in het naar in oosten van Senegal, de waar een ongekend groot aantal van door de drenkelingen vandaan door blijkt te het komen. Waarom een moesten ze daar het zo nodig weg, terwijl op tv er geen oorlog het is, geen dictatuur en tijdens geen verwoestende naar natuurrampen?

Lang een niet alle migratie naar vanuit Afrika gaat naar uit Europa. van Meer dan negentig procent uit blijft binnen het continent en op tv reist met bijvoorbeeld richting economische grootmachten het als Zuid-Afrika. Maar een daar zit ook niet een iedereen te de wachten op nieuwkomers. door Bram Vermeulen onderzoekt de de moord een op een in Mozambikaanse gastarbeider in township Alexandra en een de rol van op tv naar een boze koning.

Agadez in uit Niger is de mensensmokkelhoofdstad op door van West-Afrika. De smokkel blijkt het te verlopen op via een strikte door dienstregeling, die iedereen kent: op tv migranten, smokkelaars, politie met en leger. Bram naar Vermeulen reist op tv naar de smokkelhoofdstad door van West-Afrika: Agadez, in Niger. met Deze stad is in de al eeuwenlang het kruispunt op tv van de Sahel, de de laatste stop voor migranten de op van weg naar Libië. De mensensmokkel de blijkt te verlopen op tv via een strikte op dienstregeling, met die iedereen kent: migranten, smokkelaars, op tv politie uit en leger. In op deze aflevering uit geven de smokkelaars in ongekende toegang tot met hun werk en door leven, op een moment dat een de Europese Unie hun in de werkzaamheden juist probeert te in stoppen.

Bram de Vermeulen reist naar Nigeria met om een moeder het met vier uit schoolgaande kinderen te zoeken tijdens die net Nederland door zijn uitgezet. Gaan de zij het redden naar in Lagos? Bram Vermeulen naar reist naar Nigeria op tv met om een moeder met vier uit schoolgaande kinderen te zoeken het naar die net Nederland de zijn uitgezet. Gaan zij door het redden in op Lagos, de grootste stad een van Afrika? uit Terwijl het debat in anno 2016 over migratie op tv voortraast, worden in naar alle stilte met Afrikaanse migranten massaal op uitgezet en teruggestuurd naar de hun vaderland. Brussel naar betaalt de regeringen op er op miljoenen voor. Maar wat gebeurt er van na zo'n door uitzetting?

Op van 18 april 2015 verdronken meer tijdens dan 700 migranten op op uit de Middellandse Zee. Veel van op tv op hen kwamen uit een dorp in op het oosten het van op tv Senegal. Waarom moesten ze tijdens daar zo nodig naar weg, terwijl er geen naar oorlog op is? Op 18 april van 2015 vond de grootste van zeeramp plaats op de het Middellandse Zee een sinds van de Tweede Wereldoorlog. Meer van dan zevenhonderd in migranten verdwenen naar de tijdens bodem van de zee. Bram van een Vermeulen reist naar het een dorp in het oosten naar van Senegal, waar de een ongekend groot op tv aantal een van de drenkelingen vandaan blijkt met te komen. Waarom moesten de ze het daar zo tijdens nodig weg, terwijl er naar geen oorlog is, geen dictatuur van het en geen verwoestende de natuurrampen?

Agadez van in Niger op is de mensensmokkelhoofdstad van van West-Afrika. De smokkel blijkt te op tv verlopen op tv via een de strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, met smokkelaars, politie en een leger. Bram Vermeulen uit reist naar de het smokkelhoofdstad van West-Afrika: in Agadez, in op Niger. Deze tijdens stad is al eeuwenlang een het kruispunt van op tv de Sahel, de door laatste de stop voor migranten met op weg naar Libië. De tijdens mensensmokkel tijdens blijkt te verlopen via een op tv strikte van dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, naar door politie en leger. tijdens De smokkelaars geven ongekende toegang op tv tot hun werk uit en leven, op een naar moment dat de naar van Europese Unie hun werkzaamheden juist probeert in te in stoppen.

Terwijl het debat naar over een migratie voortraast worden in tijdens alle stilte Afrikaanse in migranten massaal uitgezet en uit teruggestuurd naar op hun vaderland. Maar wat de op tv geb... Terwijl het debat over migratie op tv voortraast worden door in alle stilte een Afrikaanse de migranten massaal uitgezet en teruggestuurd van naar hun vaderland. in Brussel betaalt een de regeringen er uit miljoenen voor. naar Maar wat gebeurt er het na zo'n uitzetting? het Bram Vermeulen reist naar uit Nigeria, om het een moeder met vier schoolgaande met kinderen met te zoeken die net Nederland de zijn uitgezet. op tv Gaan zij de het redden tijdens in Lagos, de grootste het stad van met Afrika?

Terwijl op het debat over het migratie voortraast, worden naar in alle naar stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet in en teruggestuurd naar hun de vaderland. naar Maar wat ge... Terwijl een het debat over migratie de voortraast, op worden in alle stilte tijdens Afrikaanse migranten met massaal uitgezet en teruggestuurd naar een hun vaderland. naar Brussel betaalt de uit regeringen een er miljoenen voor. het Maar wat gebeurt er met na zo'n uitzetting? Bram Vermeulen een reist naar Nigeria het in om een moeder met vier in schoolgaande kinderen in te zoeken van die net Nederland zijn uitgezet. Gaan op tv zij het een redden in uit Lagos, de grootste stad van naar een Afrika?

Op 18 uit april 2015 verdronken meer van dan naar 700 migranten het op de Middellandse Zee. in Veel van hen kwamen een uit een met dorp in het oosten van de Senegal. tijdens Waarom moesten naar ze... Op 18 april van 2015 vond de grootste zeeramp op tijdens plaats op de Middellandse Zee sinds op uit de Tweede Wereldoorlog. Meer op tv dan zevenhonderd migranten verdwenen naar de de bodem van naar de zee. een Bram Vermeulen reist naar het op tv een dorp in het het oosten van Senegal, de waar een ongekend groot aantal tijdens van de met drenkelingen vandaan blijkt te het komen. Waarom moesten de ze naar daar zo het nodig weg, terwijl er geen de oorlog is, met geen dictatuur en een geen verwoestende door natuurrampen?

Lang met niet alle naar migratie vanuit Afrika gaat naar het Europa. Meer dan 90 op op tv procent blijft binnen het continent, bijvoorbeeld door een richting Zuid-Afrika. Maar de daar zi... Lang van niet alle migratie vanuit Afrika op tv gaat tijdens naar Europa. Meer tijdens dan negentig procent blijft binnen het van de continent, en reist op tv bijvoorbeeld richting economische grootmachten als door Zuid-Afrika. Maar tijdens daar zit ook niet van iedereen te wachten op in nieuwkomers. In deze op in aflevering onderzoekt Bram het Vermeulen de moord op naar een Mozambikaanse gastarbeider in de het township het Alexandra en de rol op van naar een boze koning.

In De Trek van reist Bram naar Vermeulen door Afrika in om de de hoofdrolspelers te het leren kennen in het migratiedebat. In Niger door volgt Bram Vermeulen in de door mensensmokkelaars die migranten van door de Sahara het naar Libië brengen. In Senegal van zoekt met hij de nabestaanden een op van een drenkeling van die stierf op door weg naar met Europa. In Nigeria zoekt hij tijdens een uit wat er de gebeurt als een een migrant wordt uitgezet en teruggestuurd naar het het met land van herkomst. in En in Zuid-Afrika tijdens maakt hij kennis met tijdens de uit Afrikaan die zelf zijn in buik vol heeft van op tv migratie: de xenofoob. De naar Trek is door een actuele en het urgente reisserie, dicht naar op de op tv huid van de door migrant in een poging meer te een begrijpen het over hét debatonderwerp van deze met uit tijd. Over de met migrant en dus ook over onszelf. In met naar de eerste aflevering een reist Bram Vermeulen naar de uit smokkelhoofdstad van op West-Afrika: Agadez, in het Niger. Deze een stad is al eeuwenlang het kruispunt door van naar de Sahel, de laatste op tv stop voor op migranten op van weg naar Libië. De mensensmokkel naar blijkt te een verlopen via van een strikte dienstregeling, het die iedereen kent: migranten, de smokkelaars, politie en uit leger. De smokkelaars naar geven ongekende toegang met tot hun werk en tijdens leven, op een de moment dat tijdens de Europese Unie het hun werkzaamheden juist een op halt probeert te toe door te door roepen.

mei 2021
25-07-2017 11:35

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos, de grootste stad van Afrika? Terwijl het debat anno 2016 over migratie voortraast, worde...

18-07-2017 11:35

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan zevenhonderd migranten verdwenen naar de bodem van de zee. Bram Vermeulen reist naar een dorp in het oosten van Senegal, waar een...

11-07-2017 11:35

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent blijft binnen het continent en reist bijvoorbeeld richting economische grootmachten als Zuid-Afrika. Maar daar zit ook niet iedereen te wachten op nieuwkomers...

04-07-2017 11:25

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

27-05-2017 14:45

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos? Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken...

20-05-2017 14:45

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze daar zo nodig weg, terwijl er geen oorlog is? Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp...

13-05-2017 14:40

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

03-12-2016 14:40

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat geb... Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migrante...

27-11-2016 20:15

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat ge... Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migrant...

20-11-2016 20:15

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze... Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Twe...

13-11-2016 20:15

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan 90 procent blijft binnen het continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar daar zi... Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent bl...

06-11-2016 20:15

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

In De Trek reist Bram Vermeulen door Afrika om de hoofdrolspelers te leren kennen in het migratiedebat. In Niger volgt Bram Vermeulen de mensensmokkelaars die migranten door de Sahara naar Libië brengen. In Senegal zoekt hij de nabestaande...

De Trek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Trek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Trek bij De Trek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Trek. Heb je een uitzending van De Trek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Trek gemist

Uitzending gemist van De Trek? Hier kun je alle uitzendingen van De Trek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 25-07-2017 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!