Programma gemist?

Bram Vermeulen reist uit naar Nigeria om op een moeder een met vier schoolgaande kinderen van te op tv zoeken die door net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij met het redden op tv in door Lagos, de grootste stad van door Afrika? Terwijl het tijdens debat met anno 2016 over migratie voortraast, op worden in naar alle stilte Afrikaanse in migranten massaal de uitgezet en teruggestuurd naar door hun vaderland. Brussel uit betaalt de regeringen tijdens er miljoenen voor. Maar wat met gebeurt er na door zo'n tijdens uitzetting?

Op op tv 18 april tijdens 2015 vond de grootste zeeramp plaats met op op tv de Middellandse Zee sinds de het het Tweede Wereldoorlog. Meer dan zevenhonderd migranten van verdwenen naar de de door bodem van de zee. Bram Vermeulen van reist naar een uit dorp in in het oosten van met Senegal, door waar een ongekend groot aantal van naar de drenkelingen vandaan de het blijkt te komen. Waarom moesten ze met daar zo op nodig weg, terwijl een er in geen oorlog is, geen in dictatuur en geen verwoestende met natuurrampen?

Lang naar niet alle migratie van vanuit Afrika met gaat naar Europa. Meer op dan negentig procent blijft een binnen het continent en op tv reist door bijvoorbeeld richting economische grootmachten de als Zuid-Afrika. Maar daar van zit ook niet naar iedereen te op wachten op tv op nieuwkomers. Bram Vermeulen onderzoekt met de een moord op een in Mozambikaanse gastarbeider in township Alexandra het en de het rol van op een boze koning.

Agadez in Niger naar is de de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De in smokkel blijkt naar te verlopen in via een uit strikte dienstregeling, die iedereen kent: van migranten, smokkelaars, politie en de in leger. Bram Vermeulen reist naar van de smokkelhoofdstad van op West-Afrika: in Agadez, in Niger. Deze het stad is tijdens al eeuwenlang het kruispunt van een de door Sahel, de laatste stop voor in migranten op weg naar met Libië. op tv De mensensmokkel blijkt te op tv verlopen via door een strikte door dienstregeling, die iedereen kent: tijdens migranten, smokkelaars, politie in en leger. In deze aflevering van geven een de smokkelaars ongekende op toegang tot uit hun werk en leven, op een een tijdens moment dat de op tv Europese Unie hun in werkzaamheden juist probeert te de stoppen.

Bram Vermeulen reist uit naar Nigeria om een een moeder met door naar vier schoolgaande kinderen te zoeken naar die net van Nederland zijn uitgezet. naar Gaan zij het redden in van op Lagos? Bram Vermeulen reist naar Nigeria tijdens om een moeder een tijdens met vier schoolgaande kinderen te zoeken de die net uit Nederland van zijn uitgezet. Gaan zij het met redden in Lagos, de uit grootste stad door van op tv Afrika? Terwijl het debat in anno 2016 over migratie in voortraast, worden het in alle een stilte Afrikaanse migranten massaal op uitgezet en teruggestuurd naar hun een vaderland. naar Brussel betaalt de regeringen de er miljoenen op tv voor. Maar een wat gebeurt er na zo'n naar uitzetting?

Op van 18 april 2015 een verdronken meer een dan 700 migranten op op de Middellandse Zee. met Veel van op tv hen kwamen uit een dorp in op tv het met oosten van Senegal. Waarom van moesten ze uit daar zo nodig weg, op tv terwijl tijdens er geen oorlog is? Op 18 uit op tv april 2015 vond de grootste een zeeramp plaats uit op de van Middellandse Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. het op tv Meer dan zevenhonderd migranten verdwenen naar het de uit bodem van de zee. op tv Bram tijdens Vermeulen reist naar een dorp in in naar het oosten van de Senegal, waar een van ongekend groot aantal van de de drenkelingen een vandaan blijkt te komen. van Waarom moesten ze daar met zo nodig weg, het terwijl er geen oorlog van is, geen door dictatuur en op geen verwoestende uit natuurrampen?

Agadez op tv in Niger is tijdens de mensensmokkelhoofdstad op tv van West-Afrika. De op smokkel blijkt te verlopen via een een naar strikte dienstregeling, die iedereen de kent: migranten, smokkelaars, politie en naar leger. Bram het Vermeulen reist naar de een smokkelhoofdstad van West-Afrika: van het Agadez, in Niger. op tv Deze stad is uit al eeuwenlang het kruispunt van de op tv Sahel, de uit laatste stop voor migranten op tv op weg naar op tv Libië. De van mensensmokkel tijdens blijkt te verlopen in via een strikte uit dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, door uit politie en leger. De smokkelaars een geven op ongekende toegang tot hun werk het en in leven, op een moment dat de op Europese tijdens Unie hun werkzaamheden juist probeert uit te een stoppen.

Terwijl de het debat over op migratie voortraast worden in door alle stilte Afrikaanse migranten de massaal uitgezet en van in teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat van geb... Terwijl tijdens het debat over met migratie van voortraast worden in alle stilte Afrikaanse in migranten massaal een uitgezet en van teruggestuurd naar hun vaderland. op tv Brussel in betaalt de regeringen door er miljoenen voor. Maar door wat gebeurt naar er na zo'n uitzetting? Bram Vermeulen uit op reist naar Nigeria, om een moeder tijdens met op tv vier schoolgaande kinderen tijdens te zoeken die net op Nederland een zijn uitgezet. Gaan met zij het redden in Lagos, de van grootste stad van uit in Afrika?

Terwijl het tijdens debat over migratie naar voortraast, worden in alle de stilte Afrikaanse migranten het massaal uitgezet van en teruggestuurd naar tijdens hun vaderland. Maar een wat van ge... Terwijl het debat door over migratie door voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse op tv migranten massaal op tv uitgezet het en teruggestuurd naar hun vaderland. een Brussel betaalt de het regeringen er miljoenen op voor. Maar uit wat gebeurt er met na zo'n uitzetting? tijdens Bram Vermeulen reist naar met Nigeria om een een moeder op met vier schoolgaande kinderen te met zoeken die net Nederland uit zijn uitgezet. de Gaan zij het tijdens redden in Lagos, tijdens de grootste stad tijdens van door Afrika?

Op 18 de april 2015 verdronken tijdens meer dan 700 uit migranten op op de Middellandse Zee. door Veel van hen kwamen op tv uit een dorp het in het het oosten van Senegal. door Waarom moesten tijdens ze... Op 18 april 2015 de vond met de grootste zeeramp plaats op op de Middellandse Zee met sinds de Tweede met Wereldoorlog. Meer dan op zevenhonderd door migranten verdwenen naar een de bodem van de zee. met Bram de Vermeulen reist naar op tv een dorp in het oosten van door uit Senegal, waar een ongekend groot naar aantal een van de drenkelingen vandaan een blijkt te komen. in Waarom moesten in ze daar zo de nodig weg, terwijl er met geen oorlog is, van geen dictatuur en geen verwoestende op tv uit natuurrampen?

Lang met niet alle migratie van vanuit Afrika gaat naar het Europa. Meer de dan 90 procent blijft binnen door het naar continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. de Maar daar zi... naar Lang naar niet alle migratie vanuit Afrika het gaat uit naar Europa. Meer dan op negentig procent op tv blijft binnen het continent, van en reist bijvoorbeeld op tv richting economische door grootmachten als Zuid-Afrika. in Maar daar zit ook niet iedereen een te wachten een op nieuwkomers. In een deze aflevering op tv onderzoekt Bram Vermeulen tijdens de moord op een Mozambikaanse het gastarbeider in het de township op Alexandra en de rol met van een met boze koning.

In naar De Trek het reist Bram Vermeulen door Afrika naar om naar de hoofdrolspelers te leren kennen van in het migratiedebat. In naar Niger op tv volgt Bram Vermeulen de mensensmokkelaars door die migranten door met de Sahara naar door Libië brengen. van In Senegal zoekt hij de tijdens nabestaanden op in van een een drenkeling die stierf op weg door naar Europa. uit In Nigeria zoekt met hij een uit wat er in gebeurt als een migrant wordt uitgezet uit en teruggestuurd tijdens naar in het land van herkomst. En op tv in Zuid-Afrika van maakt hij door kennis met de Afrikaan met die zelf zijn naar buik vol heeft tijdens van migratie: de xenofoob. De in Trek is door een actuele tijdens en urgente reisserie, een dicht op de huid op van de op migrant in een poging meer te een begrijpen over op hét debatonderwerp van op tv deze tijd. tijdens Over de migrant een en dus ook tijdens over onszelf. In de eerste aflevering het uit reist Bram Vermeulen naar de op smokkelhoofdstad van met West-Afrika: Agadez, op tv in Niger. Deze stad uit is al eeuwenlang uit het kruispunt van de Sahel, met met de laatste stop in voor migranten op weg naar naar Libië. De mensensmokkel blijkt tijdens te verlopen via naar een strikte op tv dienstregeling, door die iedereen kent: door migranten, smokkelaars, politie en leger. De op tv smokkelaars op geven ongekende tijdens toegang tot hun tijdens werk en leven, op tijdens een moment in dat de Europese Unie door hun werkzaamheden juist een halt op tv probeert het te toe te met roepen.

januari 2019
25-07-2017 11:35

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos, de grootste stad van Afrika? Terwijl het debat anno 2016 over migratie voortraast, worde...

18-07-2017 11:35

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan zevenhonderd migranten verdwenen naar de bodem van de zee. Bram Vermeulen reist naar een dorp in het oosten van Senegal, waar een...

11-07-2017 11:35

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent blijft binnen het continent en reist bijvoorbeeld richting economische grootmachten als Zuid-Afrika. Maar daar zit ook niet iedereen te wachten op nieuwkomers...

04-07-2017 11:25

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

27-05-2017 14:45

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos? Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken...

20-05-2017 14:45

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze daar zo nodig weg, terwijl er geen oorlog is? Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp...

13-05-2017 14:40

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

03-12-2016 14:40

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat geb... Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migrante...

27-11-2016 20:15

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat ge... Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migrant...

20-11-2016 20:15

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze... Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Twe...

13-11-2016 20:15

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan 90 procent blijft binnen het continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar daar zi... Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent bl...

06-11-2016 20:15

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

In De Trek reist Bram Vermeulen door Afrika om de hoofdrolspelers te leren kennen in het migratiedebat. In Niger volgt Bram Vermeulen de mensensmokkelaars die migranten door de Sahara naar Libië brengen. In Senegal zoekt hij de nabestaande...

De Trek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Trek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Trek bij De Trek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Trek. Heb je een uitzending van De Trek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Trek gemist

Uitzending gemist van De Trek? Hier kun je alle uitzendingen van De Trek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 25-07-2017 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord