Programma gemist?

Bram in Vermeulen reist naar Nigeria om met een moeder met met vier schoolgaande kinderen op te zoeken die op tv net Nederland het zijn in uitgezet. Gaan zij tijdens het redden in Lagos, het de grootste stad uit van Afrika? Terwijl het debat op anno 2016 over door van migratie voortraast, worden op in alle stilte naar Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd het naar hun op tv vaderland. Brussel betaalt de uit regeringen er miljoenen in op tv voor. Maar wat gebeurt er na uit zo'n het uitzetting?

Op door 18 april 2015 vond het de tijdens grootste zeeramp plaats op de Middellandse uit Zee sinds de met Tweede Wereldoorlog. Meer uit dan zevenhonderd uit migranten verdwenen naar uit de een bodem van de zee. op tv Bram Vermeulen reist naar een het dorp in met het oosten van Senegal, naar een waar een ongekend op tv groot aantal van de drenkelingen naar vandaan blijkt te op komen. Waarom moesten op ze het daar zo nodig weg, terwijl door er geen oorlog is, door geen de dictatuur en geen verwoestende op tv natuurrampen?

Lang niet op alle migratie vanuit Afrika het gaat naar door Europa. Meer dan negentig de procent het blijft binnen uit het continent en een reist bijvoorbeeld richting economische op grootmachten als Zuid-Afrika. Maar daar van zit op tv ook niet iedereen te wachten door op nieuwkomers. van Bram Vermeulen onderzoekt het de moord op tv op een Mozambikaanse tijdens gastarbeider in township in Alexandra en de rol van naar een boze op tv koning.

Agadez in van Niger is de mensensmokkelhoofdstad de van West-Afrika. op tv De smokkel blijkt van te verlopen via een op strikte naar dienstregeling, die iedereen kent: met migranten, smokkelaars, de politie en leger. Bram door Vermeulen reist van naar de smokkelhoofdstad van tijdens West-Afrika: Agadez, in Niger. van Deze stad is een al eeuwenlang het naar op kruispunt van de Sahel, een de laatste een stop voor migranten op weg naar een Libië. De mensensmokkel met een blijkt te verlopen tijdens via een strikte dienstregeling, die iedereen op kent: migranten, smokkelaars, tijdens op tv politie en leger. In naar deze aflevering van geven de smokkelaars een ongekende toegang tot hun werk en het leven, op op tv een moment dat de uit Europese Unie hun in op tv werkzaamheden juist probeert te op tv stoppen.

Bram een Vermeulen reist naar naar Nigeria om een het moeder met vier schoolgaande kinderen tijdens het te zoeken die net Nederland in zijn van uitgezet. Gaan zij het redden in van de Lagos? Bram Vermeulen reist de naar Nigeria met om een moeder met vier schoolgaande op kinderen te uit zoeken die net van Nederland zijn uitgezet. het Gaan de zij het redden in Lagos, op tv de grootste het stad van Afrika? het Terwijl het de debat anno 2016 van over migratie voortraast, de worden in alle naar stilte Afrikaanse migranten massaal uit uitgezet en op teruggestuurd naar hun tijdens vaderland. Brussel betaalt de op tv regeringen er miljoenen voor. Maar uit tijdens wat gebeurt er na zo'n naar uitzetting?

Op 18 de april uit 2015 verdronken meer op tv dan 700 migranten uit op de Middellandse Zee. Veel op van de hen kwamen uit van een dorp in het oosten van in Senegal. Waarom moesten het ze daar zo van nodig weg, terwijl een er de geen oorlog het is? Op 18 naar april 2015 vond de op grootste zeeramp plaats op naar de Middellandse Zee de sinds de op tv Tweede Wereldoorlog. Meer op dan zevenhonderd migranten de verdwenen naar de bodem in van de door zee. Bram Vermeulen reist met naar een met dorp in het oosten een van Senegal, waar een op ongekend groot aantal in van een de drenkelingen vandaan blijkt het te komen. Waarom tijdens moesten ze met daar zo nodig met weg, terwijl er van geen oorlog is, een geen dictatuur van en geen verwoestende met natuurrampen?

Agadez in Niger in is de van mensensmokkelhoofdstad van van West-Afrika. De smokkel tijdens blijkt te op verlopen via een strikte dienstregeling, met die iedereen kent: tijdens migranten, in smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen een reist naar de van smokkelhoofdstad van in West-Afrika: Agadez, naar in Niger. Deze stad een is al eeuwenlang het tijdens tijdens kruispunt van de naar Sahel, de laatste stop door voor migranten met op weg naar Libië. De tijdens mensensmokkel blijkt te een verlopen via een tijdens strikte dienstregeling, van die iedereen kent: migranten, smokkelaars, uit politie en een leger. De smokkelaars geven naar ongekende toegang in tot hun werk in en leven, op een naar op tv moment dat de Europese Unie hun op tv in werkzaamheden juist probeert te naar stoppen.

Terwijl het debat het over migratie naar voortraast worden met in alle op tv stilte Afrikaanse migranten massaal de uitgezet en een teruggestuurd naar hun door vaderland. Maar wat het geb... Terwijl het naar debat over migratie van voortraast worden in alle op tv stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet in en teruggestuurd naar van hun vaderland. van Brussel betaalt de regeringen tijdens er uit miljoenen voor. Maar in wat gebeurt er na met zo'n van uitzetting? Bram Vermeulen reist naar naar Nigeria, op tv om een moeder in met vier schoolgaande kinderen te op tv zoeken die net het Nederland zijn uitgezet. Gaan van zij het door redden in van Lagos, de grootste stad van op naar Afrika?

Terwijl het het debat over een migratie voortraast, worden op tv in alle van stilte Afrikaanse migranten met massaal uitgezet en naar teruggestuurd naar hun vaderland. Maar uit wat in ge... Terwijl het debat over migratie in voortraast, worden in op tv op alle stilte Afrikaanse migranten van massaal uitgezet en teruggestuurd tijdens naar hun vaderland. een Brussel betaalt de regeringen van er miljoenen op voor. Maar in wat gebeurt er na zo'n de uitzetting? op tv Bram Vermeulen reist naar Nigeria de om de een moeder met vier schoolgaande met kinderen te van zoeken die uit net Nederland zijn uitgezet. Gaan op zij het door redden in Lagos, een de grootste stad naar van de Afrika?

Op 18 door april 2015 uit verdronken meer op dan 700 migranten op met de Middellandse een Zee. Veel van hen kwamen in uit een dorp in uit het uit oosten van Senegal. Waarom op tv moesten ze... het Op 18 april 2015 vond naar de de grootste zeeramp op tv plaats op de Middellandse de Zee sinds de in Tweede Wereldoorlog. Meer dan uit zevenhonderd migranten verdwenen naar een de bodem van naar de zee. Bram in Vermeulen de reist naar een dorp tijdens in het het oosten van Senegal, waar naar een ongekend groot van aantal van de drenkelingen op tijdens vandaan blijkt te komen. Waarom uit moesten ze van daar zo nodig weg, terwijl de er geen een oorlog is, geen op dictatuur en geen met verwoestende naar natuurrampen?

Lang niet alle de migratie op vanuit Afrika gaat uit naar Europa. Meer het dan 90 procent blijft binnen door het continent, op tv bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar de uit daar zi... Lang niet van alle migratie vanuit Afrika de gaat naar Europa. Meer door dan tijdens negentig procent blijft binnen de het continent, met en reist op tv bijvoorbeeld richting economische grootmachten uit als Zuid-Afrika. Maar daar zit naar ook niet iedereen met te wachten op door nieuwkomers. In door deze aflevering naar onderzoekt Bram Vermeulen een de moord op tijdens een Mozambikaanse gastarbeider de in de township Alexandra en met de rol op tv van een boze van koning.

In de De Trek reist Bram Vermeulen in door Afrika om naar de hoofdrolspelers te de met leren kennen in op het migratiedebat. In Niger volgt Bram Vermeulen op een de mensensmokkelaars die naar migranten door de Sahara naar Libië van brengen. In van Senegal een zoekt hij de door nabestaanden op van in een drenkeling die stierf door op weg naar door Europa. In uit Nigeria zoekt hij uit wat er met op gebeurt als een een migrant wordt uitgezet en teruggestuurd naar naar het van land van herkomst. uit En in op tv Zuid-Afrika maakt hij kennis met de het door Afrikaan die zelf zijn buik op vol op tv heeft van migratie: de de xenofoob. De Trek is een actuele van door en urgente reisserie, dicht in op de huid op tv van de op tv migrant in een poging op tv meer te begrijpen over hét naar debatonderwerp van deze op tv tijd. Over door de migrant het en dus ook over op tv onszelf. In de eerste aflevering de reist op Bram Vermeulen het naar de smokkelhoofdstad van West-Afrika: Agadez, tijdens in het Niger. Deze met stad is al tijdens eeuwenlang het kruispunt van met de Sahel, de in laatste stop voor op tv migranten op in weg naar Libië. op De mensensmokkel blijkt te verlopen het via een op strikte dienstregeling, die iedereen in kent: migranten, op smokkelaars, politie naar en leger. De tijdens smokkelaars geven ongekende toegang tot hun door werk door en leven, in op een moment naar dat de Europese een Unie hun werkzaamheden juist een een halt probeert te uit toe te tijdens roepen.

september 2021
25-07-2017 11:35

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos, de grootste stad van Afrika? Terwijl het debat anno 2016 over migratie voortraast, worde...

18-07-2017 11:35

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan zevenhonderd migranten verdwenen naar de bodem van de zee. Bram Vermeulen reist naar een dorp in het oosten van Senegal, waar een...

11-07-2017 11:35

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent blijft binnen het continent en reist bijvoorbeeld richting economische grootmachten als Zuid-Afrika. Maar daar zit ook niet iedereen te wachten op nieuwkomers...

04-07-2017 11:25

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

27-05-2017 14:45

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos? Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken...

20-05-2017 14:45

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze daar zo nodig weg, terwijl er geen oorlog is? Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp...

13-05-2017 14:40

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

03-12-2016 14:40

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat geb... Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migrante...

27-11-2016 20:15

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat ge... Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migrant...

20-11-2016 20:15

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze... Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Twe...

13-11-2016 20:15

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan 90 procent blijft binnen het continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar daar zi... Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent bl...

06-11-2016 20:15

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

In De Trek reist Bram Vermeulen door Afrika om de hoofdrolspelers te leren kennen in het migratiedebat. In Niger volgt Bram Vermeulen de mensensmokkelaars die migranten door de Sahara naar Libië brengen. In Senegal zoekt hij de nabestaande...

De Trek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Trek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Trek bij De Trek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Trek. Heb je een uitzending van De Trek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Trek gemist

Uitzending gemist van De Trek? Hier kun je alle uitzendingen van De Trek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 25-07-2017 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!