Programma gemist?

Bram het Vermeulen reist naar Nigeria om de een moeder met van vier schoolgaande tijdens kinderen te zoeken die met net met Nederland zijn tijdens uitgezet. Gaan zij het het redden in Lagos, door de grootste stad van op Afrika? naar Terwijl het debat anno 2016 van over migratie uit voortraast, worden in tijdens alle stilte op tv Afrikaanse migranten massaal uitgezet en een teruggestuurd naar hun tijdens vaderland. Brussel door betaalt de in regeringen er miljoenen voor. Maar naar wat gebeurt er na het zo'n de uitzetting?

Op het 18 april 2015 vond op tv de het grootste zeeramp plaats op een de Middellandse de Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer in dan zevenhonderd van migranten verdwenen naar door de bodem op van de zee. het Bram Vermeulen uit reist naar een dorp in in het naar oosten van Senegal, waar een ongekend een groot aantal van door de drenkelingen vandaan van blijkt te een komen. Waarom van moesten ze daar zo nodig op weg, terwijl er op geen oorlog is, op tv met geen dictatuur en geen op verwoestende natuurrampen?

Lang niet op tv alle de migratie vanuit Afrika gaat naar van Europa. in Meer dan negentig de procent blijft binnen het continent het en uit reist bijvoorbeeld richting van economische grootmachten als op tv Zuid-Afrika. Maar daar zit tijdens ook niet iedereen een te wachten op nieuwkomers. een Bram Vermeulen naar onderzoekt de moord door op een Mozambikaanse gastarbeider in de township Alexandra en naar de rol uit van een boze in koning.

Agadez door in Niger is op tv de mensensmokkelhoofdstad van een West-Afrika. De smokkel blijkt te van het verlopen via een strikte van dienstregeling, die iedereen uit kent: migranten, smokkelaars, politie de en leger. Bram naar Vermeulen reist naar tijdens de smokkelhoofdstad van West-Afrika: met Agadez, in een Niger. Deze naar stad is al eeuwenlang het op tv kruispunt op tv van de Sahel, de laatste naar met stop voor migranten op weg van naar naar Libië. De mensensmokkel blijkt te verlopen met via een een strikte tijdens dienstregeling, die iedereen kent: migranten, het smokkelaars, politie het en leger. In deze op tv aflevering geven de smokkelaars door ongekende een toegang tot hun werk en het leven, het op een moment het dat de Europese Unie een hun werkzaamheden juist probeert naar te de stoppen.

Bram Vermeulen tijdens reist het naar Nigeria om een een moeder met vier schoolgaande tijdens kinderen te op tv zoeken die net in Nederland zijn uitgezet. Gaan zij uit het het redden in Lagos? Bram Vermeulen uit reist naar het Nigeria om een het moeder met vier op schoolgaande met kinderen te zoeken naar die net Nederland zijn uitgezet. Gaan de zij met het redden in Lagos, naar de grootste stad van uit Afrika? door Terwijl het debat anno op tv 2016 over migratie voortraast, op tv een worden in alle stilte van Afrikaanse migranten uit massaal uitgezet en teruggestuurd de naar hun vaderland. op tv Brussel betaalt de op regeringen er miljoenen voor. door Maar wat met gebeurt er na op zo'n uitzetting?

Op op 18 april tijdens 2015 verdronken meer dan 700 migranten de op de het Middellandse Zee. het Veel van hen kwamen uit het een dorp in van het de oosten van Senegal. Waarom moesten van ze daar zo een nodig weg, op tv terwijl in er geen oorlog het is? Op 18 op april 2015 vond de grootste op zeeramp plaats op op tv de met Middellandse Zee sinds de tijdens Tweede Wereldoorlog. op tv Meer dan zevenhonderd migranten de verdwenen naar de bodem van door de zee. tijdens Bram Vermeulen reist door naar een naar dorp in het oosten uit van Senegal, van waar een ongekend door groot aantal van de drenkelingen uit door vandaan blijkt te komen. Waarom met moesten van ze daar zo nodig weg, terwijl in er op tv geen oorlog is, met geen dictatuur naar en geen verwoestende door natuurrampen?

Agadez op in Niger is naar de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. van De tijdens smokkel blijkt te de verlopen via een strikte dienstregeling, de die naar iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en uit leger. op tv Bram Vermeulen uit reist naar de smokkelhoofdstad van West-Afrika: het Agadez, naar in Niger. Deze stad is uit al op eeuwenlang het kruispunt van de op tv Sahel, de de laatste door stop voor migranten op door weg naar Libië. De tijdens mensensmokkel blijkt een te verlopen via de een strikte uit dienstregeling, die iedereen kent: het migranten, smokkelaars, politie en van leger. in De smokkelaars geven in ongekende toegang tot hun in werk en leven, een op een op moment dat de naar Europese Unie hun het werkzaamheden juist probeert te door stoppen.

Terwijl tijdens het debat op over migratie voortraast worden in alle uit het stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en tijdens het teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat naar geb... Terwijl het uit debat over migratie door voortraast uit worden in de alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet naar en teruggestuurd de naar met hun vaderland. Brussel betaalt de tijdens regeringen er miljoenen voor. op Maar wat in gebeurt er tijdens na zo'n uitzetting? Bram naar Vermeulen reist naar Nigeria, op tv door om een moeder met vier uit schoolgaande kinderen te zoeken tijdens die net naar Nederland zijn met uitgezet. Gaan zij het redden de in Lagos, van de grootste van stad van in Afrika?

Terwijl het een debat op over migratie voortraast, worden met in alle stilte Afrikaanse het migranten massaal uitgezet en met teruggestuurd naar hun op vaderland. Maar op wat het ge... Terwijl het van debat over migratie voortraast, worden met in alle stilte naar Afrikaanse tijdens migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar de hun vaderland. naar Brussel door betaalt de regeringen er miljoenen voor. met Maar wat gebeurt op er na zo'n een uitzetting? met Bram Vermeulen reist naar Nigeria in om een de moeder met vier schoolgaande van in kinderen te zoeken op tv die net Nederland zijn uitgezet. Gaan in zij het redden een in Lagos, op tv de grootste stad het van naar Afrika?

Op van 18 april 2015 verdronken tijdens meer dan 700 naar migranten op de Middellandse tijdens Zee. Veel van tijdens van hen kwamen uit een dorp met in in het oosten van Senegal. tijdens Waarom moesten ze... Op 18 op het april 2015 vond de op grootste zeeramp plaats op op de Middellandse op Zee sinds door de Tweede Wereldoorlog. Meer dan zevenhonderd uit een migranten verdwenen naar de bodem een van de op tv zee. Bram Vermeulen uit reist naar een dorp de in op tv het oosten van op tv Senegal, waar een ongekend groot de aantal de van de drenkelingen vandaan blijkt op tv te komen. Waarom op tv moesten ze daar zo uit nodig weg, terwijl op er op tv geen oorlog is, naar geen dictatuur op tv en geen verwoestende op tv natuurrampen?

Lang niet in alle migratie vanuit Afrika naar gaat naar in Europa. Meer dan door 90 procent de blijft binnen het naar continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. een Maar daar zi... van Lang niet alle migratie van door vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer van dan met negentig procent blijft binnen naar het continent, van en reist bijvoorbeeld richting naar economische grootmachten als Zuid-Afrika. een Maar daar uit zit ook in niet iedereen te wachten op uit nieuwkomers. naar In deze aflevering tijdens onderzoekt Bram Vermeulen de op tv moord in op een Mozambikaanse gastarbeider met in de township tijdens Alexandra en de rol van tijdens een het boze koning.

In De Trek in reist uit Bram Vermeulen door Afrika om met de van hoofdrolspelers te tijdens leren kennen in het migratiedebat. In Niger van volgt Bram Vermeulen met de van mensensmokkelaars die migranten door naar de Sahara naar Libië tijdens tijdens brengen. In Senegal zoekt hij de door nabestaanden op door van een drenkeling op tv die stierf tijdens op weg naar op tv Europa. In met Nigeria zoekt hij uit wat met er gebeurt als naar een het migrant wordt uitgezet en teruggestuurd naar van het een land van op herkomst. En in Zuid-Afrika maakt met hij kennis met uit de Afrikaan die zelf een zijn buik door vol heeft van migratie: van de met xenofoob. De Trek is een actuele in en urgente het reisserie, van dicht op de huid van de op tv migrant in een op tv het poging meer te begrijpen uit over hét debatonderwerp op tv van deze tijd. Over de een migrant en op dus ook van over onszelf. In de door eerste aflevering reist op Bram Vermeulen naar de uit smokkelhoofdstad van West-Afrika: Agadez, in een in Niger. Deze stad uit is al eeuwenlang het kruispunt tijdens van de tijdens Sahel, de met laatste stop de voor migranten op door weg naar Libië. De mensensmokkel blijkt in uit te verlopen via een strikte dienstregeling, op tv die iedereen met kent: door migranten, smokkelaars, politie en leger. De in door smokkelaars geven ongekende het toegang tot hun werk en naar leven, op een moment op tv dat de Europese de op Unie hun werkzaamheden in juist een halt probeert te toe het de te roepen.

november 2019
25-07-2017 11:35

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos, de grootste stad van Afrika? Terwijl het debat anno 2016 over migratie voortraast, worde...

18-07-2017 11:35

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan zevenhonderd migranten verdwenen naar de bodem van de zee. Bram Vermeulen reist naar een dorp in het oosten van Senegal, waar een...

11-07-2017 11:35

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent blijft binnen het continent en reist bijvoorbeeld richting economische grootmachten als Zuid-Afrika. Maar daar zit ook niet iedereen te wachten op nieuwkomers...

04-07-2017 11:25

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

27-05-2017 14:45

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos? Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken...

20-05-2017 14:45

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze daar zo nodig weg, terwijl er geen oorlog is? Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp...

13-05-2017 14:40

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

03-12-2016 14:40

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat geb... Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migrante...

27-11-2016 20:15

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat ge... Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migrant...

20-11-2016 20:15

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze... Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Twe...

13-11-2016 20:15

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan 90 procent blijft binnen het continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar daar zi... Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent bl...

06-11-2016 20:15

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

In De Trek reist Bram Vermeulen door Afrika om de hoofdrolspelers te leren kennen in het migratiedebat. In Niger volgt Bram Vermeulen de mensensmokkelaars die migranten door de Sahara naar Libië brengen. In Senegal zoekt hij de nabestaande...

De Trek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Trek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Trek bij De Trek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Trek. Heb je een uitzending van De Trek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Trek gemist

Uitzending gemist van De Trek? Hier kun je alle uitzendingen van De Trek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 25-07-2017 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!