Programma gemist?

Bram in Vermeulen reist naar Nigeria door om een moeder met in tijdens vier schoolgaande kinderen te zoeken die van net in Nederland zijn uitgezet. Gaan zij tijdens het het redden in Lagos, naar de grootste stad van van Afrika? Terwijl het debat het anno tijdens 2016 over migratie voortraast, tijdens worden in alle het stilte Afrikaanse het migranten massaal uitgezet en teruggestuurd met naar hun vaderland. door Brussel met betaalt de regeringen op er miljoenen voor. Maar op tv wat gebeurt er na op tv op zo'n uitzetting?

Op 18 naar april 2015 in vond de grootste zeeramp met plaats tijdens op de Middellandse Zee het sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer tijdens dan zevenhonderd migranten met verdwenen naar van de met bodem van de door zee. Bram Vermeulen naar reist naar een dorp in in het oosten van Senegal, door de waar een ongekend naar groot aantal van de door drenkelingen vandaan blijkt de te komen. tijdens Waarom moesten ze daar naar zo nodig in weg, terwijl er geen oorlog het is, geen dictatuur met en de geen verwoestende natuurrampen?

Lang het niet alle de migratie vanuit Afrika gaat in naar Europa. Meer dan uit negentig de procent blijft binnen het continent en van reist een bijvoorbeeld richting economische grootmachten de als op tv Zuid-Afrika. Maar daar zit ook het niet naar iedereen te wachten op de nieuwkomers. Bram met Vermeulen onderzoekt de moord op naar een in Mozambikaanse gastarbeider in township Alexandra en de de een rol van een in boze koning.

Agadez in Niger op is de mensensmokkelhoofdstad naar van West-Afrika. De de de smokkel blijkt te het verlopen via een op tv strikte dienstregeling, die iedereen kent: met migranten, smokkelaars, politie naar en leger. op Bram Vermeulen reist naar de naar het smokkelhoofdstad van West-Afrika: Agadez, in van Niger. Deze met stad is al eeuwenlang een het tijdens kruispunt van de Sahel, de in laatste stop voor migranten op tv op weg met naar Libië. De met mensensmokkel blijkt op tv te verlopen op via een strikte dienstregeling, die op tv iedereen kent: migranten, smokkelaars, de politie tijdens en leger. de In deze aflevering geven de smokkelaars met tijdens ongekende toegang tot uit hun werk en leven, op een uit moment dat tijdens de Europese het Unie hun werkzaamheden door juist probeert te van stoppen.

Bram Vermeulen een reist naar Nigeria om de een moeder het met vier de schoolgaande kinderen te zoeken die op tv met net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij op tv het redden op tv in Lagos? Bram de Vermeulen reist naar Nigeria uit om door een moeder de met vier schoolgaande kinderen te zoeken het die net Nederland naar op tv zijn uitgezet. Gaan door zij het redden op in Lagos, de grootste stad uit van Afrika? de Terwijl het debat anno het 2016 van over migratie voortraast, worden in alle naar uit stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet in en teruggestuurd van naar hun de vaderland. Brussel betaalt het de regeringen er miljoenen voor. een Maar wat gebeurt er uit na zo'n uit uitzetting?

Op op 18 april 2015 het verdronken meer dan op 700 migranten op uit de Middellandse Zee. tijdens Veel van hen kwamen uit op tv een dorp met in het oosten met van Senegal. Waarom door moesten ze daar zo door nodig een weg, terwijl er geen oorlog in op is? Op 18 van april 2015 vond de grootste zeeramp uit met plaats op de in Middellandse Zee sinds op de Tweede Wereldoorlog. tijdens Meer dan zevenhonderd uit migranten verdwenen naar door de bodem van een de zee. Bram Vermeulen een reist naar een dorp in tijdens het oosten van een Senegal, waar een het ongekend op tv groot aantal met van de drenkelingen vandaan tijdens blijkt te komen. in Waarom moesten ze daar zo door nodig weg, in terwijl er geen oorlog in is, met geen dictatuur en geen uit verwoestende tijdens natuurrampen?

Agadez tijdens in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van van West-Afrika. De in smokkel blijkt te de verlopen via op tv een op strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, op smokkelaars, politie met en leger. Bram Vermeulen met reist naar de van smokkelhoofdstad het van West-Afrika: Agadez, in een Niger. de Deze stad is al eeuwenlang het een kruispunt van de een een Sahel, de laatste stop het voor migranten op naar weg naar Libië. De mensensmokkel op tv op tv blijkt te verlopen via het een strikte met dienstregeling, die iedereen kent: uit migranten, smokkelaars, met politie en leger. De smokkelaars naar geven het ongekende toegang tot hun op tv werk en leven, op door een moment dat de de Europese Unie hun op tv werkzaamheden het juist probeert te de stoppen.

Terwijl het tijdens debat over migratie op voortraast naar worden in alle stilte met Afrikaanse migranten massaal uitgezet en het teruggestuurd naar hun op tv vaderland. Maar het wat geb... Terwijl het het tijdens debat over migratie op tv voortraast worden in alle in stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet de en met teruggestuurd naar hun vaderland. het Brussel betaalt de regeringen met er in miljoenen voor. Maar wat gebeurt met met er na zo'n uitzetting? Bram Vermeulen van door reist naar Nigeria, om op een moeder met vier het schoolgaande met kinderen te zoeken die net Nederland door tijdens zijn uitgezet. Gaan zij het het redden in Lagos, de naar grootste stad van naar van Afrika?

Terwijl het debat een over de migratie voortraast, worden tijdens in alle op tv stilte Afrikaanse migranten massaal op uitgezet en teruggestuurd naar met hun op tv vaderland. Maar wat ge... Terwijl het van debat over migratie uit voortraast, worden in in alle stilte Afrikaanse uit migranten massaal uitgezet een het en teruggestuurd naar hun vaderland. Brussel op betaalt de op regeringen uit er miljoenen voor. met Maar wat gebeurt er na zo'n uit uitzetting? Bram tijdens Vermeulen met reist naar Nigeria om een moeder van met van vier schoolgaande kinderen te zoeken tijdens die net Nederland tijdens zijn op tv uitgezet. Gaan zij het met redden in Lagos, met de grootste stad in van de Afrika?

Op met 18 april 2015 verdronken naar meer dan 700 migranten de op van de Middellandse Zee. Veel op tv van hen op kwamen uit een dorp een in in het oosten van Senegal. Waarom moesten door ze... het Op 18 april 2015 vond van de uit grootste zeeramp plaats van op de de Middellandse Zee sinds de het Tweede Wereldoorlog. Meer dan door zevenhonderd migranten verdwenen naar een de het bodem van de zee. door Bram Vermeulen tijdens reist naar een tijdens dorp in het oosten in van Senegal, waar een in ongekend groot aantal op tv van de drenkelingen het vandaan blijkt in te komen. door Waarom moesten ze daar zo de nodig tijdens weg, terwijl er tijdens geen oorlog is, geen dictatuur op en geen verwoestende met een natuurrampen?

Lang niet alle het migratie tijdens vanuit Afrika van gaat naar Europa. Meer dan 90 op tv procent blijft van binnen het continent, tijdens bijvoorbeeld tijdens richting Zuid-Afrika. Maar daar zi... tijdens Lang niet alle migratie op van vanuit Afrika gaat naar op Europa. Meer dan negentig het procent door blijft binnen het continent, en het reist bijvoorbeeld richting economische de grootmachten als Zuid-Afrika. tijdens op Maar daar zit uit ook niet iedereen te wachten op de op nieuwkomers. In deze de aflevering onderzoekt Bram Vermeulen de moord uit de op een Mozambikaanse gastarbeider op tv in de township Alexandra en uit de rol van een een boze naar koning.

In De een Trek reist Bram met Vermeulen door door Afrika om de hoofdrolspelers te het in leren kennen in tijdens het migratiedebat. In Niger volgt Bram Vermeulen in de mensensmokkelaars het die in migranten door de Sahara naar op tv Libië brengen. in In Senegal zoekt hij op tv de tijdens nabestaanden op van tijdens een drenkeling die stierf op tijdens weg naar in Europa. In Nigeria zoekt hij van uit wat er de gebeurt als het een migrant wordt uitgezet de en teruggestuurd naar naar het land van met herkomst. En in van Zuid-Afrika maakt van hij kennis met de van Afrikaan met die zelf zijn op tv buik vol heeft van in migratie: de xenofoob. De van Trek is een actuele tijdens en urgente reisserie, naar dicht op op de huid van van de met migrant in een poging meer te met begrijpen over hét een met debatonderwerp van deze tijd. Over de door migrant door en dus ook over onszelf. In van de eerste aflevering een reist met Bram Vermeulen naar de smokkelhoofdstad het van van West-Afrika: Agadez, in Niger. een Deze stad door is al uit eeuwenlang het kruispunt de van de Sahel, de laatste op stop naar voor migranten op weg naar Libië. naar De mensensmokkel blijkt uit op te verlopen via met een strikte dienstregeling, die op tv iedereen kent: migranten, smokkelaars, van politie en leger. De met smokkelaars geven ongekende van toegang tot van hun werk tijdens en leven, op een naar moment dat de tijdens Europese Unie de hun werkzaamheden door juist een halt probeert in te toe te uit roepen.

oktober 2018
25-07-2017 11:35

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos, de grootste stad van Afrika? Terwijl het debat anno 2016 over migratie voortraast, worde...

18-07-2017 11:35

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan zevenhonderd migranten verdwenen naar de bodem van de zee. Bram Vermeulen reist naar een dorp in het oosten van Senegal, waar een...

11-07-2017 11:35

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent blijft binnen het continent en reist bijvoorbeeld richting economische grootmachten als Zuid-Afrika. Maar daar zit ook niet iedereen te wachten op nieuwkomers...

04-07-2017 11:25

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

27-05-2017 14:45

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos? Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken...

20-05-2017 14:45

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze daar zo nodig weg, terwijl er geen oorlog is? Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp...

13-05-2017 14:40

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

03-12-2016 14:40

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat geb... Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migrante...

27-11-2016 20:15

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat ge... Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migrant...

20-11-2016 20:15

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze... Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Twe...

13-11-2016 20:15

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan 90 procent blijft binnen het continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar daar zi... Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent bl...

06-11-2016 20:15

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

In De Trek reist Bram Vermeulen door Afrika om de hoofdrolspelers te leren kennen in het migratiedebat. In Niger volgt Bram Vermeulen de mensensmokkelaars die migranten door de Sahara naar Libië brengen. In Senegal zoekt hij de nabestaande...

De Trek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Trek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Trek bij De Trek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Trek. Heb je een uitzending van De Trek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Trek gemist

Uitzending gemist van De Trek? Hier kun je alle uitzendingen van De Trek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 25-07-2017 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord