Programma gemist?

Bram Vermeulen reist uit naar van Nigeria om een moeder tijdens met vier schoolgaande kinderen op de te zoeken die net Nederland zijn tijdens uitgezet. Gaan zij het het door redden in Lagos, tijdens de grootste stad van Afrika? het Terwijl het met debat anno 2016 over met migratie voortraast, uit worden in alle naar stilte Afrikaanse op migranten massaal uitgezet op tv en teruggestuurd de naar hun vaderland. Brussel betaalt de door regeringen naar er miljoenen voor. Maar wat op op tv gebeurt er na zo'n tijdens uitzetting?

Op 18 april van 2015 vond de tijdens grootste zeeramp plaats het op de de Middellandse in Zee sinds de Tweede een Wereldoorlog. Meer met dan zevenhonderd migranten met verdwenen naar de bodem van de op tv op zee. Bram Vermeulen reist naar naar een dorp met in het oosten tijdens van Senegal, waar uit een ongekend groot aantal de van de door drenkelingen vandaan blijkt op te komen. Waarom moesten ze op daar zo nodig het het weg, terwijl er geen oorlog is, een geen dictatuur door en geen verwoestende met natuurrampen?

Lang op tv niet alle migratie vanuit op Afrika gaat naar naar Europa. door Meer dan negentig procent blijft binnen op naar het continent en reist door bijvoorbeeld richting economische grootmachten als een het Zuid-Afrika. Maar daar zit de ook niet iedereen te wachten met op nieuwkomers. Bram uit Vermeulen onderzoekt de naar moord op op tv een Mozambikaanse gastarbeider in tijdens in township Alexandra en de rol van met naar een boze koning.

Agadez naar in Niger is de mensensmokkelhoofdstad met met van West-Afrika. De smokkel blijkt op tv te verlopen een via een strikte dienstregeling, die op iedereen op tv kent: migranten, smokkelaars, politie uit en leger. Bram Vermeulen op reist met naar de op tv smokkelhoofdstad van West-Afrika: tijdens Agadez, in Niger. een Deze stad is al op eeuwenlang het kruispunt van de op tv Sahel, uit de laatste stop voor migranten in op naar weg naar Libië. door De mensensmokkel van blijkt te verlopen via een strikte het met dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, het politie en leger. het In een deze aflevering geven de smokkelaars in ongekende toegang tijdens tot hun werk en op leven, op een uit moment dat de het Europese een Unie hun werkzaamheden juist op tv probeert te met stoppen.

Bram Vermeulen een reist naar Nigeria om de een moeder uit met vier het schoolgaande kinderen te zoeken die door net Nederland zijn in uitgezet. van Gaan zij de het redden in met Lagos? Bram Vermeulen reist naar uit Nigeria om een moeder met met vier tijdens schoolgaande kinderen te zoeken het die net van Nederland zijn uitgezet. Gaan het zij het naar redden in Lagos, de in grootste stad een van Afrika? Terwijl naar het debat het anno 2016 over in migratie voortraast, in worden in alle naar stilte Afrikaanse migranten met massaal uitgezet en teruggestuurd naar met hun vaderland. Brussel de betaalt de regeringen er uit miljoenen op voor. Maar het wat gebeurt er na zo'n op uitzetting?

Op 18 op april op 2015 verdronken meer dan 700 door migranten op de Middellandse op tv Zee. in Veel van hen kwamen door uit een dorp in een het oosten een van Senegal. Waarom het moesten ze een daar zo nodig weg, door terwijl er geen uit oorlog door is? Op 18 april 2015 uit vond de grootste in zeeramp het plaats op de Middellandse de Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. tijdens Meer dan zevenhonderd een migranten verdwenen naar een de een bodem van de zee. met Bram Vermeulen reist naar van een dorp door in het een oosten van Senegal, waar een uit ongekend groot aantal een van de drenkelingen de vandaan blijkt te tijdens komen. op tv Waarom moesten het ze daar zo nodig met weg, terwijl er geen in oorlog is, geen dictatuur naar tijdens en geen verwoestende de natuurrampen?

Agadez een in Niger is de de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. door De smokkel blijkt te in een verlopen via een uit strikte dienstregeling, die iedereen kent: tijdens migranten, smokkelaars, met politie en leger. Bram op tv Vermeulen reist naar met de smokkelhoofdstad van het West-Afrika: Agadez, in van Niger. Deze in stad is al eeuwenlang met het kruispunt van de van Sahel, de naar laatste stop voor migranten op op weg uit naar tijdens Libië. De mensensmokkel blijkt tijdens te verlopen via een door strikte dienstregeling, die iedereen in kent: migranten, door smokkelaars, politie met en leger. De van smokkelaars geven ongekende uit toegang tot hun de werk en leven, op een van moment dat van de Europese Unie een hun werkzaamheden de juist probeert het te stoppen.

Terwijl naar het debat het over migratie voortraast worden met in alle stilte door Afrikaanse migranten massaal uitgezet tijdens en teruggestuurd naar hun op vaderland. tijdens Maar wat de geb... Terwijl het debat over migratie in voortraast worden in tijdens alle stilte Afrikaanse een migranten massaal uitgezet een en teruggestuurd naar uit hun vaderland. Brussel in betaalt de een regeringen er miljoenen van voor. Maar wat uit gebeurt er na zo'n uit uitzetting? Bram Vermeulen van reist op naar Nigeria, om een tijdens moeder met vier schoolgaande tijdens kinderen te zoeken in die net met Nederland de zijn uitgezet. Gaan zij het naar redden in Lagos, de tijdens grootste tijdens stad van op Afrika?

Terwijl tijdens het debat over in migratie voortraast, worden in alle uit stilte Afrikaanse op migranten massaal op tv uitgezet en teruggestuurd naar hun in vaderland. Maar op tv wat ge... Terwijl het de in debat over migratie naar voortraast, worden in alle stilte op Afrikaanse op tv migranten massaal uitgezet en een teruggestuurd naar hun op tv vaderland. Brussel betaalt de de regeringen er van miljoenen voor. Maar wat gebeurt met er een na zo'n uitzetting? Bram Vermeulen uit reist naar Nigeria tijdens om een moeder tijdens met vier schoolgaande met kinderen te met zoeken die net Nederland een door zijn uitgezet. Gaan zij het een redden het in Lagos, de grootste stad de van het Afrika?

Op 18 april op op 2015 verdronken meer dan uit 700 migranten op tv op de Middellandse Zee. Veel van tijdens hen in kwamen uit een tijdens dorp in het op oosten van uit Senegal. Waarom moesten ze... Op 18 door april tijdens 2015 vond de grootste in zeeramp plaats op door de Middellandse Zee sinds op een de Tweede Wereldoorlog. Meer de dan zevenhonderd migranten uit verdwenen naar de bodem van het de door zee. Bram Vermeulen reist naar van een dorp in het met het oosten van Senegal, waar een naar ongekend groot aantal een de van de drenkelingen vandaan met blijkt te komen. Waarom moesten naar ze daar op tv zo nodig weg, uit terwijl de er geen oorlog is, geen dictatuur door en geen verwoestende naar op tv natuurrampen?

Lang niet alle de migratie de vanuit Afrika in gaat naar Europa. het Meer dan 90 procent blijft binnen door tijdens het continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar uit daar zi... Lang op op tv niet alle migratie vanuit Afrika de gaat naar Europa. van Meer het dan negentig procent blijft binnen het een continent, uit en reist bijvoorbeeld richting met economische grootmachten als de Zuid-Afrika. Maar daar zit van ook niet iedereen het te wachten op van nieuwkomers. In door deze aflevering van onderzoekt Bram Vermeulen de moord met op een door Mozambikaanse gastarbeider in een de van township Alexandra en de op tv rol van een tijdens boze koning.

In in De Trek reist Bram Vermeulen op door Afrika op tv om in de hoofdrolspelers te leren kennen in naar het door migratiedebat. In Niger van volgt Bram Vermeulen door de mensensmokkelaars die migranten door de naar Sahara naar Libië een brengen. In op tv Senegal zoekt hij de uit nabestaanden op van op een drenkeling die een stierf op van weg naar Europa. naar In Nigeria van zoekt hij uit wat op tv er door gebeurt als een migrant met wordt uitgezet en teruggestuurd naar op tv door het land van uit herkomst. En in een Zuid-Afrika maakt hij op tv kennis met de Afrikaan die door zelf zijn op tv buik vol met heeft van migratie: met de xenofoob. De Trek in is een actuele en urgente reisserie, op dicht de op de huid tijdens van de migrant in op tv een poging meer te op begrijpen over door hét debatonderwerp uit van deze tijd. Over de tijdens migrant en dus het een ook over onszelf. In de een eerste aflevering tijdens reist Bram Vermeulen naar de smokkelhoofdstad van van West-Afrika: Agadez, uit in Niger. door Deze stad de is al eeuwenlang het kruispunt in van de Sahel, het de laatste stop van voor migranten een op weg naar door Libië. De mensensmokkel blijkt op te het verlopen via van een strikte dienstregeling, die iedereen naar kent: migranten, smokkelaars, politie een en leger. met De de smokkelaars geven ongekende toegang tot van hun het werk en leven, op een moment het uit dat de Europese Unie hun werkzaamheden een juist een het halt tijdens probeert te toe te in roepen.

juli 2018
25-07-2017 11:35

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos, de grootste stad van Afrika? Terwijl het debat anno 2016 over migratie voortraast, worde...

18-07-2017 11:35

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan zevenhonderd migranten verdwenen naar de bodem van de zee. Bram Vermeulen reist naar een dorp in het oosten van Senegal, waar een...

11-07-2017 11:35

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent blijft binnen het continent en reist bijvoorbeeld richting economische grootmachten als Zuid-Afrika. Maar daar zit ook niet iedereen te wachten op nieuwkomers...

04-07-2017 11:25

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

27-05-2017 14:45

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken die net Nederland zijn uitgezet. Gaan zij het redden in Lagos? Bram Vermeulen reist naar Nigeria om een moeder met vier schoolgaande kinderen te zoeken...

20-05-2017 14:45

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze daar zo nodig weg, terwijl er geen oorlog is? Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp...

13-05-2017 14:40

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

Agadez in Niger is de mensensmokkelhoofdstad van West-Afrika. De smokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. Bram Vermeulen reist naar de smokkelhoofdstad van West-...

03-12-2016 14:40

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat geb... Terwijl het debat over migratie voortraast worden in alle stilte Afrikaanse migrante...

27-11-2016 20:15

De gedeporteerde

De Trek - De gedeporteerde

Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migranten massaal uitgezet en teruggestuurd naar hun vaderland. Maar wat ge... Terwijl het debat over migratie voortraast, worden in alle stilte Afrikaanse migrant...

20-11-2016 20:15

De drenkeling

De Trek - De drenkeling

Op 18 april 2015 verdronken meer dan 700 migranten op de Middellandse Zee. Veel van hen kwamen uit een dorp in het oosten van Senegal. Waarom moesten ze... Op 18 april 2015 vond de grootste zeeramp plaats op de Middellandse Zee sinds de Twe...

13-11-2016 20:15

De xenofoob

De Trek - De xenofoob

Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan 90 procent blijft binnen het continent, bijvoorbeeld richting Zuid-Afrika. Maar daar zi... Lang niet alle migratie vanuit Afrika gaat naar Europa. Meer dan negentig procent bl...

06-11-2016 20:15

De smokkelaar

De Trek - De smokkelaar

In De Trek reist Bram Vermeulen door Afrika om de hoofdrolspelers te leren kennen in het migratiedebat. In Niger volgt Bram Vermeulen de mensensmokkelaars die migranten door de Sahara naar Libië brengen. In Senegal zoekt hij de nabestaande...

De Trek gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Trek de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Trek bij De Trek liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Trek. Heb je een uitzending van De Trek gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Trek gemist

Uitzending gemist van De Trek? Hier kun je alle uitzendingen van De Trek kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 25-07-2017 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord