Programma gemist?

Verdedigingswerken lieten van in de loop der de tijd door sporen na in het het Nederlandse landschap. Daarnaast het bevat de bodem uit restanten van strijdgewoel, een zoals botten ... met Het met bombardement van Rotterdam heeft naast tijdens een verwoeste naar binnenstad ook veel op tv niet-ontplofte explosieven door achtergelaten. Niet alleen van van de Duitsers, maar uit ook van de geallieerden. op tv Via een datavisualisatie het wordt tijdens zichtbaar waar al deze blindgangers diep de het onder de grond verborgen met liggen. Sporen van van oorlog zijn zelfs op tv terug te vinden in de uit tuin van naar Janneke Ruijs door in Sint tijdens Pancras. Daar werden op honderden botten en tijdens schedels aangetroffen afkomstig uit van de Slag het bij Vronen uit 1297. Tijdens deze op middeleeuwse veldslag brachten op tv de uit Hollanders honderden in West-Friezen op gruwelijke van wijze om het leven. op tv Maar naast op bommen en botten van heeft de verdediging van Nederland in ook burchten, luchtwachttorens van en waterlinies het nagelaten. De de IJssellinie bijvoorbeeld, die tijdens de Koude de Oorlog in het op geheim werd op aangelegd. tijdens Pas in de jaren negentig tijdens is bekend naar geworden hoe naar groot dit inundatiesysteem van was. Zelfs de van Tweede Kamer was destijds niet volledig het door op de hoogte.

Hoe het kon Nederland het uitgroeien tot zo'n grote van voedselproducent? En in welke veranderingen bracht het dat teweeg in het op tv landschap? Door onder door meer herverkaveling ... een Honderd jaar terug werd het uit het agrarische land nog gekenmerkt door het een eindeloze in hoeveelheid kleinschalige het akkers. Daar maakte de herverkaveling naar rigoureus een tijdens einde aan het met als gevolg een monotoon op landschap waar het efficiëntie leidend is. Treffend op tv voorbeeld is het eiland uit Ameland, waar op tv door middel van visualisaties uit zichtbaar wordt de gemaakt hoe groot het door verschil van is tussen vroeger en nu. tijdens Twee boeren, die van beide alle naar veranderingen hebben een meegemaakt, blikken met tijdens gemengde gevoelens terug. Ook een het Westland onderging door een metamorfose door via een op alsmaar groeiend kassengebied. Maar wie weet op tv naar nog dat de eerste kassen met daar gevuld waren naar met druiven? Ooit uit was het van bintje de meest door populaire (export)aardappel van een Nederland, maar de laatste jaren van ligt deze naar soort niet meer door op onze borden. Toch met het probeert een biologische op tv boer het bintje weer nieuw leven op tv in te op blazen. Verder aandacht voor op tv naar de verzilting van het ons land, een groot op tv probleem voor een de landbouw. Maar het tijdens zou ook leiden tot innovaties met waardoor Nederland een toonaangevend wordt als producent het van zilte een landbouwproducten.

Door handel in en reizen is uit Nederland de gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het het quarantaineterrein in de in Rotterdamse haven en door de in mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale naar handel en het van vele reizen met is Nederland gevoelig naar voor besmettelijke ziektes van het buitenaf. met Er werden maatregelen genomen met om ziektes naar buiten de deur met te houden die tijdens onder meer mee werden de gebracht door matrozen uit van tropische oorden. het Maar tijdens wat als bacteriën of het virussen zich genesteld hebben in uit vee de of in het drinkwater? in Daarnaast aandacht voor met een groene naar oase midden de in de Rotterdamse haven, het zogeheten de quarantaineterrein. in En hoe zit het in met de mysterieuze miltvuurbosjes de in Friesland, op tv waar begraven koeien uit nog steeds zeer gevaarlijk de door kunnen zijn voor onze het gezondheid? Een animatie naar toont hoe een virus op tv miljoenen mensen in de op tv wereld het kan besmetten de met de snelheid van een uit vliegtuig. op tv In twee dagen de kunnen in potentie achttien miljoen het mensen op besmet raken, waar naar de verspreiding van de een pest er op tv vroeger maanden over op deed.

Industrieën op komen en gaan, door maar wat betekent dat met voor de omgeving? naar De Zaanstreek kreeg naar z'n kenmerkende van molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes door en Weiw... In de in Zaanstreek het bevind zich het oudste industriële op gebied van uit Nederland. Waar tijdens nu horden een toeristen afkomen op de molens, naar vormden uit diezelfde molens vroeger het door middelpunt van allerlei bedrijvigheid: hout op zagen, tijdens noten kraken, zeep maken een en graan vermalen. de Rondom van staan nog steeds fabrieken met die hun oorsprong vinden bij op tv naar de molens, zoals een houtbewerker tijdens en een koekjesfabriek. En in ook nog naar wat geheimzinnige panden waar naar tijdens nu kunstenaars en timmerlieden op tv hun werkplaats met hebben: de machinefabriek met op het Hembrugterrein. Twee oud-medewerkers van tijdens door deze fabriek vertellen met over de bijzondere door geschiedenis van de munitieproductie in een Nederland. Ook aandacht met voor uit Heveadorp, een plaats de die gebouwd is rondom een een rubberfabriek naar aan de Nederrijn. De fabriek door is in inmiddels ter ziele een gegaan. Maar wat bleef zijn de door op fraaie arbeidershuisjes in tijdens Engelse landhuisstijl met een met rieten dak. Al naar dreigden deze in de jaren door tachtig gesloopt te door met worden, maar de hechte dorpsgemeenschap stak door door hier een stokje voor. Wel grotendeels naar afgebroken werd Weiwerd door in naar Groningen. Dit in dorp moest plaatsmaken voor een de verwachte van industriële uitbreiding van op het nabijgelegen Delfzijl. het Voor niets weten we nu, want van de uit plannen van Delfzijl bleken te tijdens een ambitieus.

De manier het waarop de Nederlandse kust met tijdens wordt beschermd tegen het zeewater veranderde met in de een loop der jaren. Net een als uit de rol van uit rivieren, van afvoerputje een na... Nederland op tv voert al eeuwenlang een gevecht van tegen het water. uit De dreiging met kwam eerst vanuit zee, een later ook vanuit op de rivieren en de tijdens het laatste tijd ook nog in vanuit de hemel. Onze naar delta in is geen veilige in plek om te wonen in en te werken, met maar we een doen dit wel. naar En dus moeten we naar het water door maar naar onze met hand proberen te een zetten. Door nieuw naar land te maken, dijken te op versterken en continu plannen in op maken. Een proces dat door nooit ophoudt. het De zwakke plekken van aan de kust zijn verdwenen. naar Maar daarmee is met bijvoorbeeld ook uit het werk van steenzetters aan van uit de Hondsbossche Zeewering onzichtbaar naar gemaakt omdat de de kust nu op andere op wijze wordt beschermd. Nodig, op want onze door kijk tijdens op de verdediging tegen een in stijgende zeespiegel is veranderd. een Door de tijd de heen is hier naar soms ook een te gemakkelijk mee de omgegaan. De derde op tv stad op van Zeeland, Reimerswaal, is destijds de verzwolgen op tv omdat de heer van Reimerswaal de van met kracht van het op tv water heeft onderschat. Zijn de er eigenlijk nog restanten de te vinden van deze uit in stad? Rivieren zijn een met bron van zoet water in en een ideale plek op om uit aan te wonen of een ons te tijdens vermaken. Maar in de op jaren 50, de 60 en 70 een zijn rivieren vooral gebruikt als naar afvoerputje in van de industrie. Tonnen gif naar door zijn erin geloodst. En door niet alleen tijdens in de rivieren. Bij het Gouderak is zelfs zoveel gif de gestort een dat een naar hele woonwijk met de door grond gelijk moest worden gemaakt. het Het met echtpaar Vos moest destijds het noodgedwongen verhuizen, inclusief het tijdens compleet ingebouwde in pijporgel in uit hun woning.

De Nederlandse op binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen de een met de komst een van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en op tv later de auto. de op tv Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds uit dominanter in de de centra van op oude binnensteden. de Dat zorgt ook meteen op voor een probleem: waar het laten we tijdens al die door fietsen? Voorheen was op tv de komst van de naar trein en later de in auto door een grote verandering. Wat betekende van bijvoorbeeld een de komst van het van station voor de met groei van door Maastricht? Ten behoeve van de in door auto zijn hele binnensteden op gesloopt. Gelukkig voor Amsterdam, op tv maar vooral een voor Utrecht, zijn niet van alle met plannen doorgegaan. Daar waren anders een alle grachten nu snelwegen het geweest en de was er een driebaansweg door op tv aangelegd precies over het op tv Domplein. Daarvoor in de van plaats door is Hoog Catharijne gekomen: begonnen in als plan voor een door parkeergarage uit bij het station, maar uiteindelijk met verworden tot tijdens een met van de grootste ingrepen in tijdens Nederlandse door binnensteden. Veel huizen tijdens zijn er voor het gesloopt, zoals het tijdens prachtige gebouw 'De uit Utrecht'. Steden zijn overigens altijd een in beweging en worden door voortdurend tijdens aangepast aan het de moderne visie op in mobiliteit. Stationsgebieden waren ooit chique door woonwijken. Maar in op de door jaren tachtig de bleken stationsgebieden verloederd tot een soort van no-gogebieden vol junks met en hoeren. Inmiddels het zijn alle grote met stations weer een opgeknapt en nieuwe toegangspoorten een tot een de stad geworden. naar Elke nieuwe in vervoersstroom vraagt om nieuwe aanpassingen aan op de stad. Nu door op tv auto's autonoom gaan op rijden, zal de stad opnieuw in veranderen.

Hoe is het uit Limburgse landschap veranderd in naar nadat de mijnen zijn een gesloten? En welke impact had van de turfwinning op uit het van dorp Kralingen? Verder tijdens een portret met van... In Groningen moeten het steeds meer huizen worden gestut het als op gevolg van aardbevingen in deze met regio. De gaskraan in wordt met daarom langzaam dichtgedraaid, waardoor van nieuwe bronnen nodig zijn. op tv Maar naar het is niet naar de eerste keer het dat we in op tv Nederland zo'n grote verandering uit meemaken. In Limburg heeft de van de verandering van zwart naar groen een een naar enorme impact gehad op het tijdens in landschap. Van de tijdens hele mijnstreek is niets naar meer te zien. Alleen uit de steenbergen herinneren op tv nog tijdens aan die tijd. Hoe zag het uit er hier in vroeger uit? En hoe in zag het op tv er op ondergronds uit met in al die mijnschachten? een * Daarnaast een met portret van een jonkheer naar waarmee de geschiedenis van op tv het oude Kralingen de wordt opgehaald. op tv Een dorp dat het verdwenen is door het de turfwinning. Via het een animatie wordt in beeld op gebracht wat door de op impact is van naar de turfwinning op het landschap. * de Verder een portret naar van op een van de in grootste pioniers op tv van ons land. Willem Benjamin op tv Smit (1860-1950) bouwde in tijdens Kinderdijk uit de allereerste elektriciteitscentrale in in Nederland. Hierdoor had met het het dorp verlichting en kan er uit 's naar avonds worden doorgewerkt. Ook de met allereerste elektrische straatverlichting werd in door Smit aangelegd. naar Nijmegen het kreeg de met primeur.

De makers van op tv Nederland van Boven tijdens zijn terug met de een met nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. van Met historische animaties met en bijzondere datavisualisatietechnieken een wordt niet alleen naar ons veranderende op landschap door in kaart gebracht, maar ook de door veranderende blik met op hoe wij ons op tv land het zien. Aan de hand van het grote thema's als op tv energie, water, handel, veiligheid een op tv en de groei van steden gaat uit met Onzichtbaar Nederland terug in de tijd. van Hoe het zag ons land in er toen uit, op wat is daarvan nu nog het op zichtbaar en wat is de er niet meer zichtbaar op tv in het het landschap? Door beelden van het toen en nu met met elkaar te combineren, door worden door deze veranderingen zichtbaar. Neem het Utrechtse uit Hoog Catharijne, dat een naar in de aflevering over door steden aan bod komt en van is gevormd door naar de de plannen om een snelweg dwars het naar door Utrecht aan te door leggen. De snelweg de ging niet door, op tv maar er van kwam wel een parkeergarage: met het begin van Hoog een Catharijne zoals we het de nu kennen. Onzichtbaar op tv Nederland toont niet tijdens alleen een de transities van toen door naar nu, maar ook door de bijzondere verhalen uit van met mensen die de veranderingen hebben meegemaakt. een Zo vertelt van de aflevering op over water met onder andere het verhaal van op tv de familie Vos uit het op tv Gouderak, die in de jaren op tv '60 naast de Hollandsche naar IJssel op tv woonde. Hun huis van werd op een met flinke berg op tv giftig afval gebouwd, destijds een gangbare met op tv manier om goedkoop grond op uit te hogen. Toen dit door twintig jaar de later werd ontdekt, op werden alle inwoners met van op het gebied gedwongen hun een huis te op tv verlaten. Maar wat moest meneer door Vos doen met een het reusachtige orgel door dat hij naar eigenhandig in de huiskamer in had door gemonteerd?

juli 2020
05-01-2017 21:25

Veiligheid

Onzichtbaar Nederland - Veiligheid

Verdedigingswerken lieten in de loop der tijd sporen na in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat de bodem restanten van strijdgewoel, zoals botten ... Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-on...

29-12-2016 21:25

Voedsel

Onzichtbaar Nederland - Voedsel

Hoe kon Nederland uitgroeien tot zo'n grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht dat teweeg in het landschap? Door onder meer herverkaveling ... Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoevee...

22-12-2016 21:25

Gezondheid

Onzichtbaar Nederland - Gezondheid

Door handel en reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven en de mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besme...

15-12-2016 22:15

Industrie

Onzichtbaar Nederland - Industrie

Industrieën komen en gaan, maar wat betekent dat voor de omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het oudste industriële gebied van Nederland. Waar nu ho...

08-12-2016 22:15

Water

Onzichtbaar Nederland - Water

De manier waarop de Nederlandse kust wordt beschermd tegen het zeewater veranderde in de loop der jaren. Net als de rol van rivieren, van afvoerputje na... Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water. De dreiging kwam eerst va...

01-12-2016 22:15

Stad

Onzichtbaar Nederland - Stad

De Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen met de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en later de auto. Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook ...

24-11-2016 22:10

Energie

Onzichtbaar Nederland - Energie

Hoe is het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen zijn gesloten? En welke impact had de turfwinning op het dorp Kralingen? Verder een portret van... In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in ...

17-11-2016 22:15

Contact

Onzichtbaar Nederland - Contact

De makers van Nederland van Boven zijn terug met een nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ...

Onzichtbaar Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onzichtbaar Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onzichtbaar Nederland bij Onzichtbaar Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onzichtbaar Nederland. Heb je een uitzending van Onzichtbaar Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onzichtbaar Nederland gemist

Uitzending gemist van Onzichtbaar Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Onzichtbaar Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 05-01-2017 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!