Programma gemist?

Verdedigingswerken lieten op tv in de loop der een op tijd sporen na in het Nederlandse naar landschap. Daarnaast bevat de de bodem van restanten van in strijdgewoel, zoals naar botten ... Het in bombardement van Rotterdam heeft naast een op tv tijdens verwoeste binnenstad ook uit veel niet-ontplofte explosieven achtergelaten. Niet alleen tijdens door van de Duitsers, maar ook op tv van met de geallieerden. Via de een datavisualisatie wordt zichtbaar waar het al een deze blindgangers diep onder de grond het verborgen liggen. op Sporen door van oorlog zijn zelfs terug te de vinden in naar de tuin van Janneke het op Ruijs in Sint Pancras. Daar uit werden honderden de botten en schedels aangetroffen door afkomstig van in de Slag bij de Vronen uit 1297. Tijdens deze met middeleeuwse uit veldslag brachten de Hollanders in honderden West-Friezen een op gruwelijke de wijze om het tijdens leven. Maar naast bommen en van botten heeft de verdediging tijdens van op Nederland ook burchten, tijdens luchtwachttorens en waterlinies nagelaten. De op tv IJssellinie bijvoorbeeld, uit die tijdens de in Koude Oorlog met in het tijdens geheim werd aangelegd. op Pas in de jaren negentig door is met bekend geworden hoe groot dit de inundatiesysteem was. Zelfs op tv de Tweede Kamer een was destijds niet van volledig op een de hoogte.

Hoe kon tijdens Nederland uitgroeien tot een zo'n grote voedselproducent? het En het welke veranderingen bracht dat teweeg in naar uit het landschap? Door onder meer een herverkaveling de ... Honderd jaar terug werd uit het op agrarische land nog gekenmerkt door naar een eindeloze op tv hoeveelheid kleinschalige een akkers. Daar maakte de herverkaveling met rigoureus een einde een aan met de als gevolg een door monotoon landschap waar efficiëntie leidend het is. Treffend door voorbeeld is het door eiland Ameland, uit waar door middel van naar visualisaties het zichtbaar wordt gemaakt van hoe groot het verschil is uit tussen vroeger en nu. tijdens Twee boeren, die de met beide alle veranderingen hebben meegemaakt, tijdens blikken met gemengde in gevoelens de terug. Ook het Westland in onderging een in metamorfose via een alsmaar groeiend kassengebied. een Maar uit wie weet nog het dat de op tv eerste kassen daar gevuld waren met uit druiven? Ooit de was het bintje naar de meest uit populaire (export)aardappel naar van Nederland, maar van de laatste jaren ligt deze op tv soort niet door meer op onze borden. uit Toch probeert een de biologische boer het van bintje door weer nieuw leven in op te blazen. Verder aandacht voor de van de verzilting van van ons land, een groot probleem de voor de landbouw. Maar het het tijdens zou ook van leiden tot innovaties op tv waardoor Nederland toonaangevend wordt als producent naar in van zilte landbouwproducten.

Door handel en de reizen door is Nederland met gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het van quarantaineterrein in de van Rotterdamse haven van en de een mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale op handel en in het vele naar reizen is Nederland op tv gevoelig voor besmettelijke een ziektes van buitenaf. Er werden met maatregelen het genomen om ziektes buiten door de deur te uit houden die de onder meer mee werden gebracht van door matrozen met uit tropische oorden. Maar het wat als bacteriën op tv of virussen op zich genesteld op hebben in vee of tijdens in het drinkwater? Daarnaast naar in aandacht voor een door groene oase midden in door de Rotterdamse haven, het zogeheten op tv uit quarantaineterrein. En hoe met zit het met in de mysterieuze miltvuurbosjes op in Friesland, waar begraven naar koeien nog van steeds zeer gevaarlijk met kunnen zijn voor onze gezondheid? Een in met animatie toont hoe een de virus miljoenen mensen in tijdens de wereld kan besmetten op uit met de snelheid van een van vliegtuig. In twee dagen op tv kunnen in met potentie achttien het miljoen mensen besmet raken, waar de de verspreiding op tv van de pest er het vroeger maanden de over in deed.

Industrieën in komen en gaan, maar wat het betekent op dat voor de omgeving? met De in Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende in molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes door en Weiw... In de op tv naar Zaanstreek bevind zich het oudste industriële met het gebied van Nederland. Waar nu in horden toeristen op tv afkomen op de molens, vormden op diezelfde molens met vroeger op tv het middelpunt van van allerlei bedrijvigheid: hout zagen, noten kraken, naar zeep maken van en tijdens graan vermalen. Rondom staan nog de steeds fabrieken die op hun van oorsprong vinden bij de molens, zoals een naar een houtbewerker en een koekjesfabriek. En een ook nog het wat door geheimzinnige panden waar op nu kunstenaars en timmerlieden hun een werkplaats hebben: het de machinefabriek op het Hembrugterrein. tijdens Twee de oud-medewerkers van deze fabriek een vertellen over de tijdens bijzondere geschiedenis van de tijdens naar munitieproductie in Nederland. Ook aandacht voor door Heveadorp, een op tv plaats naar die gebouwd is van rondom een rubberfabriek aan het de Nederrijn. De fabriek is in de inmiddels ter ziele gegaan. Maar wat naar bleef naar zijn de fraaie arbeidershuisjes van in van Engelse landhuisstijl met een rieten dak. het het Al dreigden deze door in de jaren tachtig gesloopt te het worden, maar de uit hechte dorpsgemeenschap stak op op tv hier een stokje voor. Wel met grotendeels afgebroken werd Weiwerd de in naar Groningen. Dit dorp naar moest plaatsmaken voor de verwachte de industriële uitbreiding op van het nabijgelegen Delfzijl. naar met Voor niets weten we een nu, want tijdens de plannen van Delfzijl een bleken te op tv ambitieus.

De manier door waarop de Nederlandse kust naar wordt beschermd tegen naar het een zeewater veranderde in in de loop der jaren. door Net als een de rol een van rivieren, van het afvoerputje na... Nederland voert al het eeuwenlang een tijdens gevecht tegen het water. De op dreiging uit kwam eerst vanuit zee, in later door ook vanuit de rivieren in en de laatste tijd ook naar uit nog vanuit de hemel. Onze tijdens delta is geen tijdens veilige plek een om te wonen en te in werken, met maar we doen uit dit wel. En uit dus moeten we het naar water door maar naar onze hand proberen de te zetten. Door nieuw op land te maken, op dijken te op tv versterken en continu plannen in maken. Een proces met dat met nooit ophoudt. op De zwakke plekken aan de met kust zijn op tv verdwenen. Maar daarmee het is bijvoorbeeld ook het met werk van steenzetters aan in de Hondsbossche Zeewering naar onzichtbaar een gemaakt omdat de kust in nu op andere een wijze wordt beschermd. met Nodig, want tijdens onze kijk door op de verdediging van tegen een stijgende zeespiegel is veranderd. het Door de tijd tijdens heen is een hier soms ook tijdens te gemakkelijk mee uit omgegaan. in De derde stad van tijdens Zeeland, Reimerswaal, op tv is destijds verzwolgen omdat de heer met van op tv Reimerswaal de uit kracht van het water heeft onderschat. door naar Zijn er eigenlijk nog met restanten te vinden door van deze tijdens stad? Rivieren zijn een bron op tv van zoet water en op een uit ideale plek om aan het te naar wonen of ons uit te vermaken. Maar een in de jaren het 50, 60 en van 70 zijn rivieren vooral gebruikt naar als afvoerputje van uit de met industrie. Tonnen gif een zijn erin geloodst. En uit niet alleen de in de rivieren. Bij Gouderak door is tijdens zelfs zoveel gif gestort dat op tv een het hele woonwijk met de grond gelijk door moest worden van gemaakt. Het echtpaar Vos uit moest destijds tijdens noodgedwongen verhuizen, op inclusief het compleet ingebouwde van pijporgel door in hun woning.

De van Nederlandse binnensteden op ondergingen ingrijpende veranderingen met de naar komst van nieuwe vervoersmiddelen het zoals trein op tv en later het de auto. Zoals Hoog Cath... een Fietsers worden het steeds dominanter van in de centra door van oude binnensteden. op Dat zorgt naar ook meteen voor een probleem: door waar laten we al tijdens die het fietsen? Voorheen was de komst naar van de trein tijdens en later de de auto een van grote verandering. een Wat betekende bijvoorbeeld de van komst van het naar station het voor de groei van uit Maastricht? Ten behoeve in van de auto zijn uit hele binnensteden gesloopt. Gelukkig van voor Amsterdam, een maar vooral voor het Utrecht, zijn niet alle een naar plannen doorgegaan. Daar waren anders alle op tv grachten nu snelwegen tijdens het geweest en was er van een driebaansweg door aangelegd precies over tijdens het Domplein. Daarvoor in de met plaats is Hoog tijdens Catharijne van gekomen: begonnen als plan voor een uit een parkeergarage bij het station, uit maar uiteindelijk verworden tot in een van de grootste het ingrepen in op Nederlandse binnensteden. Veel uit huizen zijn er voor op tv van gesloopt, zoals het de prachtige gebouw 'De Utrecht'. door Steden zijn overigens tijdens altijd in beweging tijdens en worden met voortdurend aangepast aan met de moderne visie op mobiliteit. door Stationsgebieden waren tijdens ooit chique van woonwijken. Maar in de tijdens jaren tachtig bleken stationsgebieden het verloederd met tot een soort no-gogebieden tijdens vol junks door en hoeren. Inmiddels het zijn alle grote stations op weer opgeknapt en nieuwe de toegangspoorten tot de een stad geworden. op tv Elke nieuwe vervoersstroom vraagt in om nieuwe de aanpassingen aan de stad. Nu van auto's in autonoom gaan rijden, zal de de stad van opnieuw veranderen.

Hoe is in het uit Limburgse landschap veranderd op nadat de mijnen zijn gesloten? En met een welke impact had de turfwinning op op het dorp uit Kralingen? tijdens Verder een portret van... In Groningen een moeten op steeds meer naar huizen worden gestut als naar gevolg van aardbevingen het in deze het regio. De gaskraan uit wordt daarom langzaam dichtgedraaid, waardoor nieuwe met bronnen het nodig zijn. Maar het is op tv niet uit de eerste keer een dat we in Nederland zo'n van grote verandering van meemaken. In op tv Limburg heeft de het verandering van tijdens zwart naar groen een enorme impact van gehad op op het landschap. Van de de hele in mijnstreek is niets tijdens meer te zien. Alleen op de tijdens steenbergen herinneren nog aan die tijd. in Hoe de zag het er hier vroeger met naar uit? En hoe door zag het er ondergronds op tv uit met tijdens al die mijnschachten? uit * Daarnaast een portret van het een jonkheer waarmee de naar geschiedenis van naar het oude Kralingen wordt op tv van opgehaald. Een dorp in dat verdwenen is door de uit turfwinning. Via een naar animatie wordt het in beeld met gebracht wat de van impact is van de turfwinning het op het uit landschap. * met Verder een portret van door een van de het grootste pioniers een van ons land. Willem Benjamin Smit op tv (1860-1950) in bouwde in Kinderdijk het de allereerste in elektriciteitscentrale in Nederland. Hierdoor had met het dorp van verlichting en door kan er 's een avonds worden doorgewerkt. Ook de allereerste tijdens elektrische straatverlichting met werd door Smit aangelegd. van op Nijmegen kreeg de een primeur.

De makers van in op Nederland van Boven tijdens zijn terug met een nieuw crossmediaal van op project: Onzichtbaar Nederland. Met van historische animaties en naar bijzondere datavisualisatietechnieken naar wordt niet alleen ons veranderende landschap een in kaart met gebracht, op tv maar ook de veranderende blik op het hoe de wij ons land zien. Aan van de hand uit van grote thema's van als energie, water, handel, veiligheid op tv uit en de groei van steden gaat op tv door Onzichtbaar Nederland terug op tv in de tijd. Hoe zag in ons land er toen een uit, wat is van daarvan in nu nog zichtbaar en met wat is op tv er niet meer zichtbaar in op het landschap? door Door de beelden van toen en tijdens nu met elkaar te combineren, in worden deze door veranderingen zichtbaar. Neem in het Utrechtse een Hoog Catharijne, dat door in de aflevering over steden het aan uit bod komt en is gevormd uit door de plannen om de op een snelweg dwars door Utrecht aan in door te leggen. De snelweg door ging niet door, maar er de kwam uit wel een op parkeergarage: het begin van Hoog Catharijne de zoals we uit het nu de kennen. Onzichtbaar Nederland toont niet door alleen de tijdens transities van op toen naar nu, maar de ook de bijzondere het verhalen van mensen op die de veranderingen hebben tijdens meegemaakt. Zo vertelt een de aflevering over op tv water door onder andere het op verhaal van de familie Vos uit in Gouderak, uit die in van de jaren '60 in naast de Hollandsche IJssel op tv woonde. Hun huis werd van op een met flinke berg giftig met afval gebouwd, uit destijds een gangbare manier om het goedkoop grond op een te met hogen. Toen dit twintig op tv jaar later het werd ontdekt, werden alle het inwoners van het gebied gedwongen tijdens hun huis het te verlaten. Maar in wat met moest meneer Vos doen met het uit reusachtige het orgel dat hij op tv eigenhandig in met de huiskamer had het gemonteerd?

juni 2021
05-01-2017 21:25

Veiligheid

Onzichtbaar Nederland - Veiligheid

Verdedigingswerken lieten in de loop der tijd sporen na in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat de bodem restanten van strijdgewoel, zoals botten ... Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-on...

29-12-2016 21:25

Voedsel

Onzichtbaar Nederland - Voedsel

Hoe kon Nederland uitgroeien tot zo'n grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht dat teweeg in het landschap? Door onder meer herverkaveling ... Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoevee...

22-12-2016 21:25

Gezondheid

Onzichtbaar Nederland - Gezondheid

Door handel en reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven en de mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besme...

15-12-2016 22:15

Industrie

Onzichtbaar Nederland - Industrie

Industrieën komen en gaan, maar wat betekent dat voor de omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het oudste industriële gebied van Nederland. Waar nu ho...

08-12-2016 22:15

Water

Onzichtbaar Nederland - Water

De manier waarop de Nederlandse kust wordt beschermd tegen het zeewater veranderde in de loop der jaren. Net als de rol van rivieren, van afvoerputje na... Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water. De dreiging kwam eerst va...

01-12-2016 22:15

Stad

Onzichtbaar Nederland - Stad

De Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen met de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en later de auto. Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook ...

24-11-2016 22:10

Energie

Onzichtbaar Nederland - Energie

Hoe is het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen zijn gesloten? En welke impact had de turfwinning op het dorp Kralingen? Verder een portret van... In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in ...

17-11-2016 22:15

Contact

Onzichtbaar Nederland - Contact

De makers van Nederland van Boven zijn terug met een nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ...

Onzichtbaar Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onzichtbaar Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onzichtbaar Nederland bij Onzichtbaar Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onzichtbaar Nederland. Heb je een uitzending van Onzichtbaar Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onzichtbaar Nederland gemist

Uitzending gemist van Onzichtbaar Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Onzichtbaar Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 05-01-2017 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!