Programma gemist?

Verdedigingswerken door lieten in de de loop der tijd sporen na op in naar het Nederlandse landschap. Daarnaast het bevat de van bodem restanten van een strijdgewoel, zoals botten ... naar Het een bombardement van Rotterdam op heeft naast een verwoeste binnenstad van ook veel niet-ontplofte uit explosieven achtergelaten. Niet uit alleen van op tv de Duitsers, maar ook van de de uit geallieerden. Via een naar datavisualisatie wordt een zichtbaar waar al deze blindgangers met diep met onder de grond in verborgen liggen. Sporen van uit oorlog zijn zelfs op terug te vinden in in de tuin in van Janneke Ruijs op in Sint tijdens Pancras. Daar werden honderden botten tijdens en de schedels aangetroffen afkomstig door van de Slag bij Vronen uit uit van 1297. Tijdens deze middeleeuwse naar veldslag brachten de Hollanders het honderden van West-Friezen op gruwelijke wijze om het van leven. Maar naast door bommen en door botten heeft in de verdediging van Nederland ook naar burchten, luchtwachttorens uit en het waterlinies nagelaten. De IJssellinie bijvoorbeeld, die naar van tijdens de Koude Oorlog tijdens in het geheim het werd aangelegd. een Pas in de jaren negentig is de bekend met geworden hoe groot dit inundatiesysteem met was. Zelfs de naar Tweede Kamer tijdens was destijds niet volledig uit op de naar hoogte.

Hoe een kon Nederland uitgroeien tot zo'n op tijdens grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht tijdens dat teweeg in van het landschap? met Door onder meer in herverkaveling op tv ... Honderd jaar terug werd het met agrarische land in nog op gekenmerkt door een eindeloze hoeveelheid het kleinschalige akkers. tijdens Daar maakte de herverkaveling de rigoureus een met einde aan het met als gevolg een een monotoon landschap naar waar efficiëntie leidend is. Treffend uit voorbeeld is door het eiland door Ameland, waar door middel van visualisaties naar zichtbaar wordt een gemaakt met hoe groot het uit verschil is tussen vroeger en naar nu. Twee boeren, die uit beide alle veranderingen naar hebben in meegemaakt, blikken met gemengde gevoelens naar terug. tijdens Ook het Westland onderging een van metamorfose via een een alsmaar het groeiend kassengebied. Maar door wie weet het nog dat de eerste kassen daar het gevuld tijdens waren met druiven? op Ooit was het bintje tijdens de uit meest populaire (export)aardappel van Nederland, van maar de laatste jaren naar met ligt deze soort niet meer op naar onze in borden. Toch probeert op tv een biologische boer het bintje het weer de nieuw leven in te naar blazen. Verder door aandacht voor de verzilting het van met ons land, een groot in probleem voor de landbouw. Maar van het zou ook door leiden uit tot innovaties waardoor Nederland naar toonaangevend wordt als producent tijdens van zilte de landbouwproducten.

Door van handel en de reizen is Nederland met gevoelig voor besmettelijke ziektes. uit Het quarantaineterrein in de Rotterdamse een haven en door de mysterieuze het miltvuurbosjes ... Vanwege naar de internationale handel en van het vele reizen is tijdens Nederland gevoelig voor het besmettelijke ziektes van door buitenaf. het Er werden de maatregelen genomen om tijdens ziektes buiten de deur te houden een naar die onder meer mee werden gebracht naar door matrozen een uit het tropische oorden. Maar wat als bacteriën op of virussen zich van genesteld hebben in het een vee of in het tijdens drinkwater? Daarnaast aandacht de voor een in groene oase midden in de Rotterdamse van haven, een het zogeheten quarantaineterrein. de En hoe naar zit het met de uit mysterieuze miltvuurbosjes een in Friesland, waar op begraven koeien nog steeds zeer met gevaarlijk kunnen in zijn voor onze gezondheid? Een op de animatie toont hoe een virus het miljoenen op mensen in de wereld kan met besmetten tijdens met de snelheid van door een vliegtuig. door In twee dagen kunnen van in potentie achttien miljoen van mensen besmet raken, een waar de verspreiding van met de pest de er vroeger maanden over uit de deed.

Industrieën komen op tv en tijdens gaan, maar wat betekent door dat voor de omgeving? De een Zaanstreek kreeg z'n met kenmerkende door molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en door Weiw... In de naar met Zaanstreek bevind zich naar het oudste industriële op gebied van Nederland. Waar naar nu horden toeristen door afkomen op de de molens, vormden met diezelfde molens vroeger het middelpunt van uit allerlei bedrijvigheid: van hout zagen, noten kraken, de zeep maken het en graan op vermalen. Rondom staan in nog steeds fabrieken die tijdens hun oorsprong vinden op tv bij op tv de molens, zoals een houtbewerker in en een koekjesfabriek. En tijdens ook nog het wat geheimzinnige van panden waar nu kunstenaars en met timmerlieden op hun werkplaats van hebben: de machinefabriek op op het Hembrugterrein. Twee van oud-medewerkers van deze in fabriek vertellen tijdens over de bijzondere geschiedenis van de op tv munitieproductie in van Nederland. Ook tijdens aandacht voor Heveadorp, op tv een plaats die gebouwd van is rondom een een rubberfabriek aan de de Nederrijn. De fabriek op is inmiddels ter ziele de gegaan. Maar wat op tv bleef zijn de op fraaie met arbeidershuisjes in Engelse landhuisstijl naar met een rieten uit dak. Al dreigden tijdens deze in de jaren tijdens tachtig gesloopt naar te worden, een maar de in hechte dorpsgemeenschap stak op tv hier een stokje op tv voor. Wel grotendeels afgebroken werd met Weiwerd in tijdens Groningen. Dit dorp moest plaatsmaken een tijdens voor de verwachte industriële uitbreiding van uit het nabijgelegen Delfzijl. een Voor niets weten door we nu, want uit de plannen van van in Delfzijl bleken te met ambitieus.

De tijdens manier waarop de Nederlandse kust op wordt beschermd met tegen het zeewater op veranderde een in de loop der naar jaren. Net als de rol een tijdens van rivieren, van naar afvoerputje na... Nederland naar voert al eeuwenlang een gevecht van tegen het door water. De dreiging kwam eerst door vanuit zee, later de op ook vanuit de rivieren het en de het laatste tijd ook nog vanuit op tv de hemel. een Onze delta met is geen veilige plek naar om te wonen en te tijdens werken, maar we een doen het dit wel. En op tv dus moeten we het het water op maar naar onze op hand proberen te op tv zetten. Door nieuw land te maken, op dijken te versterken de en de continu plannen maken. Een het proces dat nooit ophoudt. in door De zwakke plekken aan de kust uit zijn verdwenen. Maar het daarmee van is bijvoorbeeld ook de het werk door van steenzetters aan de Hondsbossche met Zeewering onzichtbaar gemaakt omdat tijdens de op kust nu op in andere wijze wordt met beschermd. Nodig, want onze kijk een op de de verdediging tegen een stijgende naar in zeespiegel is veranderd. naar Door de tijd heen het is hier door soms ook te gemakkelijk tijdens mee omgegaan. De derde uit stad van van Zeeland, Reimerswaal, van is destijds verzwolgen van omdat de heer van Reimerswaal de op tv kracht van met het water heeft op tv onderschat. naar Zijn er eigenlijk nog de restanten te een vinden van deze een stad? Rivieren zijn een bron tijdens van zoet water en uit een ideale plek een met om aan te door wonen of ons door te vermaken. Maar naar in de jaren 50, 60 en in 70 naar zijn rivieren vooral van gebruikt als afvoerputje van de met tijdens industrie. Tonnen gif zijn erin geloodst. tijdens En tijdens niet alleen in de rivieren. een Bij Gouderak van is zelfs zoveel door gif gestort dat een van hele op tv woonwijk met de grond gelijk tijdens moest worden het gemaakt. Het het echtpaar Vos moest destijds een noodgedwongen verhuizen, inclusief het tijdens compleet ingebouwde uit pijporgel op in hun woning.

De in Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen van met tijdens de komst van op nieuwe vervoersmiddelen het zoals trein en het later de auto. Zoals Hoog het Cath... Fietsers worden door steeds dominanter in de door door centra van oude binnensteden. het Dat zorgt in ook meteen voor een probleem: van waar in laten we al die fietsen? Voorheen op de was de komst van op tv de trein en later de tijdens de auto een grote uit verandering. Wat betekende een bijvoorbeeld de komst in van het station een voor de groei van uit Maastricht? Ten behoeve uit van de van auto zijn hele binnensteden uit gesloopt. Gelukkig op voor Amsterdam, maar op tv vooral voor Utrecht, zijn niet op alle plannen doorgegaan. Daar in in waren anders alle grachten op nu snelwegen geweest en was van er een uit driebaansweg in aangelegd precies over het Domplein. Daarvoor door het in de plaats is in Hoog Catharijne op gekomen: begonnen als plan op tv voor een parkeergarage tijdens bij het in station, maar uiteindelijk verworden met tot een van van de grootste ingrepen in naar Nederlandse een binnensteden. Veel huizen zijn op tv er voor gesloopt, zoals een het prachtige op gebouw 'De Utrecht'. Steden op tv zijn naar overigens altijd in beweging een en worden voortdurend aangepast aan naar de moderne visie van uit op mobiliteit. Stationsgebieden waren ooit in chique woonwijken. de Maar in de jaren tijdens tachtig bleken stationsgebieden naar verloederd tot uit een soort no-gogebieden vol junks het door en hoeren. Inmiddels zijn alle grote het stations weer opgeknapt naar tijdens en nieuwe toegangspoorten tot de stad in tijdens geworden. Elke nieuwe vervoersstroom op tv vraagt om nieuwe met aanpassingen aan de door stad. Nu auto's op tv autonoom gaan rijden, zal de in op stad opnieuw veranderen.

Hoe op is het Limburgse landschap veranderd uit nadat de mijnen op tv zijn gesloten? En van het welke impact had uit de turfwinning op een het dorp Kralingen? Verder in een portret van... In Groningen op tv moeten steeds meer naar huizen worden in gestut als gevolg de van de aardbevingen in deze naar regio. De gaskraan wordt daarom langzaam van dichtgedraaid, op waardoor nieuwe bronnen nodig zijn. naar Maar in het is niet de op eerste keer dat van we in het Nederland zo'n grote verandering meemaken. het In Limburg op heeft de het verandering van zwart naar groen door een enorme impact het een gehad op het landschap. van Van de hele op tv mijnstreek is niets meer door te zien. Alleen naar de steenbergen door herinneren nog het aan die tijd. Hoe zag op het er hier vroeger van uit? door En hoe op zag het er ondergronds uit uit met al door die mijnschachten? * Daarnaast tijdens een portret van tijdens een jonkheer waarmee tijdens de geschiedenis van van het van oude Kralingen wordt van opgehaald. Een dorp dat verdwenen is op door de op tv turfwinning. Via in een animatie van wordt in beeld gebracht wat de de impact is van de tijdens de turfwinning op het van landschap. * Verder een portret tijdens in van een van de grootste in pioniers van op ons land. Willem met Benjamin Smit (1860-1950) op bouwde in Kinderdijk de naar allereerste elektriciteitscentrale in naar Nederland. Hierdoor had het een tijdens dorp verlichting en kan een er 's uit avonds worden doorgewerkt. Ook de het allereerste een elektrische straatverlichting werd door Smit aangelegd. in van Nijmegen kreeg de met primeur.

De makers een van Nederland tijdens van Boven zijn terug naar met een nieuw crossmediaal door project: Onzichtbaar Nederland. door tijdens Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken tijdens wordt niet tijdens alleen ons veranderende een landschap in op kaart gebracht, maar met ook de veranderende blik in op hoe wij tijdens ons land zien. Aan de door hand van grote uit thema's op tv als energie, water, in handel, veiligheid en met de groei van door steden gaat Onzichtbaar Nederland terug naar in de een tijd. Hoe zag in ons land er het toen op tv uit, wat is daarvan nu nog tijdens zichtbaar naar en wat is de er niet meer tijdens zichtbaar in het landschap? met Door uit beelden van toen een en nu met elkaar te combineren, op worden de deze veranderingen zichtbaar. Neem het Utrechtse op tv Hoog met Catharijne, dat in de op aflevering over steden op tv aan bod met komt en is gevormd met door de door plannen om een de snelweg dwars door Utrecht aan de te leggen. De een snelweg een ging niet door, maar er op tv kwam wel een door parkeergarage: het begin een van Hoog tijdens Catharijne zoals we een het nu kennen. Onzichtbaar een Nederland toont niet alleen de de van transities van toen naar naar nu, maar ook de op bijzondere van verhalen van mensen de die de tijdens veranderingen hebben meegemaakt. Zo vertelt de uit aflevering over door water naar onder andere het verhaal van de op familie Vos uit tijdens Gouderak, met die in de jaren '60 uit naast de Hollandsche een IJssel woonde. met Hun huis werd op op een met flinke berg giftig door afval gebouwd, uit destijds een gangbare manier om in goedkoop grond op in te de hogen. Toen dit twintig met jaar later werd ontdekt, op tv werden alle inwoners door van naar het gebied gedwongen hun huis te uit verlaten. Maar wat op tv moest met meneer Vos doen met het door reusachtige orgel naar dat hij in eigenhandig in de uit huiskamer had op tv gemonteerd?

januari 2019
05-01-2017 21:25

Veiligheid

Onzichtbaar Nederland - Veiligheid

Verdedigingswerken lieten in de loop der tijd sporen na in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat de bodem restanten van strijdgewoel, zoals botten ... Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-on...

29-12-2016 21:25

Voedsel

Onzichtbaar Nederland - Voedsel

Hoe kon Nederland uitgroeien tot zo'n grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht dat teweeg in het landschap? Door onder meer herverkaveling ... Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoevee...

22-12-2016 21:25

Gezondheid

Onzichtbaar Nederland - Gezondheid

Door handel en reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven en de mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besme...

15-12-2016 22:15

Industrie

Onzichtbaar Nederland - Industrie

Industrieën komen en gaan, maar wat betekent dat voor de omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het oudste industriële gebied van Nederland. Waar nu ho...

08-12-2016 22:15

Water

Onzichtbaar Nederland - Water

De manier waarop de Nederlandse kust wordt beschermd tegen het zeewater veranderde in de loop der jaren. Net als de rol van rivieren, van afvoerputje na... Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water. De dreiging kwam eerst va...

01-12-2016 22:15

Stad

Onzichtbaar Nederland - Stad

De Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen met de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en later de auto. Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook ...

24-11-2016 22:10

Energie

Onzichtbaar Nederland - Energie

Hoe is het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen zijn gesloten? En welke impact had de turfwinning op het dorp Kralingen? Verder een portret van... In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in ...

17-11-2016 22:15

Contact

Onzichtbaar Nederland - Contact

De makers van Nederland van Boven zijn terug met een nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ...

Onzichtbaar Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onzichtbaar Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onzichtbaar Nederland bij Onzichtbaar Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onzichtbaar Nederland. Heb je een uitzending van Onzichtbaar Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onzichtbaar Nederland gemist

Uitzending gemist van Onzichtbaar Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Onzichtbaar Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 05-01-2017 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord