Programma gemist?

Verdedigingswerken een lieten in op de loop der uit tijd sporen na in op het Nederlandse de landschap. Daarnaast bevat de bodem van restanten van strijdgewoel, uit zoals botten ... Het een bombardement van in Rotterdam heeft naast een uit verwoeste binnenstad ook naar tijdens veel niet-ontplofte explosieven achtergelaten. Niet op tv alleen uit van de Duitsers, op tv maar ook van naar de geallieerden. Via een het datavisualisatie wordt zichtbaar waar al van deze blindgangers een diep onder de de grond verborgen liggen. het Sporen van met oorlog zijn zelfs terug een te vinden in de de met tuin van Janneke Ruijs met in Sint Pancras. op Daar werden honderden naar botten en een schedels aangetroffen afkomstig van de Slag naar op tv bij Vronen uit 1297. Tijdens deze het middeleeuwse veldslag brachten met de Hollanders honderden naar West-Friezen op gruwelijke de wijze om het op de leven. Maar naast bommen in en botten met heeft de verdediging van de Nederland ook de burchten, luchtwachttorens en waterlinies met nagelaten. De IJssellinie bijvoorbeeld, naar die van tijdens de Koude een Oorlog in het het geheim werd aangelegd. Pas in de de een jaren negentig is bekend geworden hoe in groot dit inundatiesysteem uit was. op tv Zelfs de de Tweede Kamer was destijds niet tijdens volledig op de van hoogte.

Hoe met kon Nederland uitgroeien tot uit zo'n grote voedselproducent? En het welke veranderingen bracht op dat teweeg in het het door landschap? Door onder meer van herverkaveling ... uit Honderd jaar terug door werd het agrarische uit land nog gekenmerkt door met een eindeloze in hoeveelheid kleinschalige akkers. Daar in maakte op de herverkaveling rigoureus naar een einde aan door met als gevolg een monotoon uit landschap waar van efficiëntie leidend is. een Treffend voorbeeld is het naar eiland Ameland, uit waar door middel van een visualisaties zichtbaar op tv wordt gemaakt hoe door groot het verschil is tussen van vroeger door en nu. Twee boeren, met die op tv beide alle veranderingen op tv hebben meegemaakt, blikken met gemengde het gevoelens terug. Ook van het Westland het onderging een op metamorfose via een alsmaar groeiend kassengebied. naar Maar wie op weet naar nog dat de eerste tijdens kassen daar gevuld waren het met druiven? Ooit was door het in bintje de meest populaire naar (export)aardappel van Nederland, maar uit de van laatste jaren naar ligt deze soort niet meer van op onze op borden. Toch door probeert een biologische boer van het bintje weer op tv nieuw leven in te het blazen. Verder met aandacht voor de verzilting van naar ons een land, een groot probleem voor tijdens de landbouw. naar Maar op tv het zou ook leiden uit tot innovaties waardoor Nederland in toonaangevend wordt als producent het van zilte in landbouwproducten.

Door de handel en in reizen is Nederland de gevoelig voor besmettelijke op ziektes. Het quarantaineterrein in de door Rotterdamse haven een en de mysterieuze miltvuurbosjes naar ... Vanwege naar de internationale handel en van het vele naar reizen is Nederland gevoelig naar voor een besmettelijke ziektes van door buitenaf. Er werden een maatregelen genomen om ziektes het buiten de deur te houden op die onder meer met het mee werden gebracht door matrozen een uit tropische oorden. met Maar wat als tijdens bacteriën of op virussen zich genesteld hebben op in vee of in van het van drinkwater? Daarnaast aandacht op voor een groene oase midden door in de Rotterdamse uit haven, de het zogeheten quarantaineterrein. En hoe naar zit het in met de van mysterieuze miltvuurbosjes in Friesland, van waar begraven koeien het nog een steeds zeer gevaarlijk kunnen zijn voor op tv op tv onze gezondheid? Een animatie met toont hoe tijdens een virus miljoenen mensen in in de het wereld kan besmetten met de de snelheid van een vliegtuig. de In een twee dagen van kunnen in potentie achttien op tv miljoen mensen besmet met raken, waar de de verspreiding van de de pest er vroeger maanden over op tv een deed.

Industrieën door komen en gaan, maar wat van door betekent dat voor de omgeving? De van Zaanstreek kreeg z'n de kenmerkende molens, Heveadorp van fraaie arbeidershuisjes naar en Weiw... In een de Zaanstreek tijdens bevind zich het oudste industriële van naar gebied van Nederland. Waar nu horden op tv toeristen afkomen op een de op tv molens, vormden in diezelfde molens vroeger in het middelpunt van in allerlei bedrijvigheid: hout zagen, noten kraken, in zeep maken en in graan op tv vermalen. Rondom staan door nog steeds fabrieken die hun op oorsprong vinden bij een de tijdens molens, zoals een een houtbewerker en een op koekjesfabriek. En ook met nog wat tijdens geheimzinnige panden waar nu kunstenaars en van timmerlieden hun op tv werkplaats hebben: de de machinefabriek op het Hembrugterrein. het Twee het oud-medewerkers van deze de fabriek vertellen over de bijzondere uit geschiedenis van de op het munitieproductie in Nederland. Ook aandacht uit voor Heveadorp, een een plaats die van gebouwd is rondom tijdens een rubberfabriek aan de Nederrijn. op tv De fabriek is van inmiddels met ter ziele gegaan. uit Maar wat de bleef zijn de fraaie arbeidershuisjes op in Engelse landhuisstijl in met een rieten dak. van met Al dreigden deze tijdens in de jaren tachtig een gesloopt te worden, op maar de hechte tijdens dorpsgemeenschap stak uit hier een stokje van voor. Wel grotendeels afgebroken werd een Weiwerd met in Groningen. Dit dorp de moest plaatsmaken voor de de verwachte industriële uitbreiding van een door het nabijgelegen Delfzijl. Voor niets weten naar we met nu, want de plannen van door een Delfzijl bleken te uit ambitieus.

De manier waarop uit de Nederlandse op kust wordt uit beschermd tegen het naar zeewater veranderde in de loop tijdens der jaren. Net van door als de rol van uit rivieren, van afvoerputje na... naar Nederland het voert al eeuwenlang een gevecht op tv tegen de het water. De dreiging kwam eerst het vanuit zee, van later van ook vanuit de het rivieren en de laatste tijd ook de nog vanuit de op tv hemel. met Onze delta is van geen veilige plek om de te uit wonen en te werken, uit maar we doen dit wel. het En op tv dus moeten we de het water tijdens maar naar onze hand proberen te met van zetten. Door nieuw land te maken, op tv dijken te versterken met op en continu plannen door maken. Een proces dat nooit van ophoudt. De zwakke op tv plekken in aan de kust met zijn verdwenen. Maar daarmee is op tv bijvoorbeeld ook uit het werk van de steenzetters aan een de Hondsbossche Zeewering onzichtbaar gemaakt omdat door de kust nu de op andere wijze de het wordt beschermd. Nodig, want uit onze kijk op de in verdediging tegen een stijgende naar van zeespiegel is veranderd. Door de tijd van heen is uit hier soms ook te tijdens gemakkelijk uit mee omgegaan. De derde stad met van Zeeland, Reimerswaal, tijdens is destijds verzwolgen naar omdat uit de heer van Reimerswaal de op tv kracht van met het water met heeft onderschat. door Zijn er eigenlijk nog restanten uit te vinden de van deze met stad? Rivieren zijn van een bron van naar zoet water en een het ideale plek op tv om aan te wonen of van ons te vermaken. Maar naar in de uit jaren 50, 60 en in 70 zijn rivieren tijdens vooral uit gebruikt als afvoerputje van een de industrie. Tonnen op gif zijn erin geloodst. met En niet uit alleen in de het rivieren. Bij naar Gouderak is tijdens zelfs zoveel gif gestort van dat een hele woonwijk met in de grond gelijk een moest worden de gemaakt. Het echtpaar Vos uit moest destijds met noodgedwongen verhuizen, inclusief het in compleet ingebouwde pijporgel op in op tv hun woning.

De in Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende een veranderingen met de komst tijdens van nieuwe op tv vervoersmiddelen een zoals trein en later de auto. tijdens Zoals Hoog de Cath... Fietsers met worden steeds een dominanter in de centra van oude de binnensteden. Dat in zorgt een ook meteen voor een met probleem: waar laten we op tv al die fietsen? op tv Voorheen door was de komst van de de trein en op tv later de auto een door grote op tv verandering. Wat betekende bijvoorbeeld de komst met van het uit station voor de uit groei de van Maastricht? Ten een behoeve van de de auto zijn hele naar binnensteden gesloopt. Gelukkig voor Amsterdam, maar tijdens vooral voor Utrecht, van zijn niet alle uit plannen doorgegaan. Daar het de waren anders alle met grachten nu snelwegen geweest en op was er in een driebaansweg met aangelegd precies over het Domplein. Daarvoor op tv in in de plaats is Hoog in Catharijne gekomen: het begonnen als plan voor een een parkeergarage op tv bij het station, maar uiteindelijk in verworden tot een van van naar de grootste van ingrepen in Nederlandse binnensteden. Veel de huizen zijn er met voor uit gesloopt, zoals het prachtige gebouw 'De door Utrecht'. Steden een zijn overigens een altijd in van beweging en worden voortdurend aangepast aan uit de moderne visie uit op tijdens mobiliteit. Stationsgebieden waren ooit chique een woonwijken. op tv Maar in de jaren een tachtig bleken uit stationsgebieden verloederd tot een soort op no-gogebieden vol het junks een en hoeren. Inmiddels zijn alle grote door stations weer opgeknapt op tv op tv en nieuwe toegangspoorten tot de stad met de geworden. Elke nieuwe vervoersstroom vraagt uit om nieuwe met aanpassingen aan de stad. van Nu auto's autonoom gaan op op tv rijden, zal de stad de opnieuw veranderen.

Hoe met is het Limburgse landschap tijdens veranderd nadat een de mijnen in zijn gesloten? En het welke impact had de turfwinning op met van het dorp Kralingen? Verder een portret uit van... In uit Groningen moeten een steeds meer huizen van worden gestut als gevolg van uit aardbevingen in het deze regio. een De gaskraan uit wordt daarom langzaam dichtgedraaid, de waardoor nieuwe bronnen een nodig zijn. Maar het de is op niet de eerste keer het dat we in Nederland zo'n uit door grote verandering meemaken. In Limburg met heeft de uit verandering van zwart naar van groen een enorme impact in gehad in op het landschap. tijdens Van de hele mijnstreek is met niets meer de te van zien. Alleen de steenbergen herinneren met nog aan die tijd. van Hoe zag het uit er hier de vroeger uit? En hoe naar zag het er de ondergronds uit met naar al die uit mijnschachten? * op Daarnaast een portret van uit een naar jonkheer waarmee de geschiedenis tijdens van het oude op Kralingen wordt opgehaald. op tv Een dorp uit dat verdwenen is door van de turfwinning. Via een een animatie wordt met in beeld gebracht van wat de impact is op tv van op tv de turfwinning op het door landschap. * Verder een portret op van een met van de op tv grootste pioniers tijdens van ons land. de Willem Benjamin Smit (1860-1950) bouwde in van Kinderdijk de de allereerste elektriciteitscentrale in uit Nederland. Hierdoor had het naar de dorp verlichting en kan met er 's avonds worden met doorgewerkt. Ook de met allereerste het elektrische straatverlichting werd de door Smit aangelegd. Nijmegen kreeg de op de primeur.

De makers van van Nederland van naar Boven met zijn terug met een nieuw crossmediaal de project: op Onzichtbaar Nederland. Met historische de animaties naar en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen van ons veranderende op landschap de in kaart gebracht, maar ook de een veranderende blik op de hoe wij ons een land zien. Aan de naar naar hand van grote thema's als energie, door water, handel, veiligheid het en door de groei van naar steden gaat Onzichtbaar door Nederland terug naar in de tijd. Hoe zag ons uit een land er toen uit, uit wat is daarvan in nu nog zichtbaar en met wat is het er niet meer zichtbaar in in het in landschap? Door beelden op van toen en nu met van elkaar te van combineren, worden deze tijdens veranderingen uit zichtbaar. Neem het Utrechtse Hoog met Catharijne, dat in de de aflevering over steden aan op bod komt de en is gevormd door uit de plannen door om een tijdens snelweg dwars door Utrecht aan uit naar te leggen. De snelweg in ging niet door, door maar er kwam wel op tv een tijdens parkeergarage: het begin van door Hoog Catharijne zoals we op tv het nu kennen. Onzichtbaar met Nederland toont niet door alleen de op transities van toen naar op tv nu, de maar ook de bijzondere op verhalen van door mensen die de veranderingen naar hebben meegemaakt. Zo de vertelt de naar aflevering over water naar onder andere het verhaal van de het familie Vos uit uit Gouderak, die tijdens in de het jaren '60 naast de de Hollandsche IJssel woonde. Hun op huis werd op op een flinke uit berg giftig door afval gebouwd, destijds een in gangbare manier om een goedkoop de grond op te hogen. Toen op dit twintig jaar later op tv het werd ontdekt, werden alle inwoners de van het gebied met gedwongen hun huis naar te in verlaten. Maar wat met moest meneer Vos doen op met het op tv reusachtige orgel dat in hij eigenhandig in de huiskamer een had met gemonteerd?

maart 2021
05-01-2017 21:25

Veiligheid

Onzichtbaar Nederland - Veiligheid

Verdedigingswerken lieten in de loop der tijd sporen na in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat de bodem restanten van strijdgewoel, zoals botten ... Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-on...

29-12-2016 21:25

Voedsel

Onzichtbaar Nederland - Voedsel

Hoe kon Nederland uitgroeien tot zo'n grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht dat teweeg in het landschap? Door onder meer herverkaveling ... Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoevee...

22-12-2016 21:25

Gezondheid

Onzichtbaar Nederland - Gezondheid

Door handel en reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven en de mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besme...

15-12-2016 22:15

Industrie

Onzichtbaar Nederland - Industrie

Industrieën komen en gaan, maar wat betekent dat voor de omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het oudste industriële gebied van Nederland. Waar nu ho...

08-12-2016 22:15

Water

Onzichtbaar Nederland - Water

De manier waarop de Nederlandse kust wordt beschermd tegen het zeewater veranderde in de loop der jaren. Net als de rol van rivieren, van afvoerputje na... Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water. De dreiging kwam eerst va...

01-12-2016 22:15

Stad

Onzichtbaar Nederland - Stad

De Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen met de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en later de auto. Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook ...

24-11-2016 22:10

Energie

Onzichtbaar Nederland - Energie

Hoe is het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen zijn gesloten? En welke impact had de turfwinning op het dorp Kralingen? Verder een portret van... In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in ...

17-11-2016 22:15

Contact

Onzichtbaar Nederland - Contact

De makers van Nederland van Boven zijn terug met een nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ...

Onzichtbaar Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onzichtbaar Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onzichtbaar Nederland bij Onzichtbaar Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onzichtbaar Nederland. Heb je een uitzending van Onzichtbaar Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onzichtbaar Nederland gemist

Uitzending gemist van Onzichtbaar Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Onzichtbaar Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 05-01-2017 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!