Programma gemist?

Verdedigingswerken de lieten in de op loop der tijd sporen na van in het een Nederlandse het landschap. Daarnaast bevat de een bodem restanten naar van strijdgewoel, zoals van botten ... Het bombardement van naar Rotterdam heeft een naast een met verwoeste binnenstad ook veel niet-ontplofte explosieven uit achtergelaten. de Niet alleen van op tv de Duitsers, maar ook van op de tijdens geallieerden. Via een een datavisualisatie wordt zichtbaar waar al op deze blindgangers het diep een onder de grond verborgen liggen. Sporen het van met oorlog zijn het zelfs terug te vinden uit in de het tuin van Janneke Ruijs in Sint op het Pancras. Daar werden honderden botten en met schedels aangetroffen de afkomstig van uit de Slag bij uit Vronen uit 1297. met Tijdens deze middeleeuwse veldslag brachten met de Hollanders uit honderden West-Friezen op tv op gruwelijke het wijze om het leven. Maar tijdens naast bommen door en botten naar heeft de verdediging van naar Nederland ook burchten, luchtwachttorens een en waterlinies nagelaten. naar De IJssellinie bijvoorbeeld, een die tijdens de Koude het Oorlog uit in het geheim werd aangelegd. in Pas in de tijdens op jaren negentig is bekend geworden de hoe groot dit naar inundatiesysteem was. door Zelfs de Tweede Kamer uit was destijds niet volledig het op op de hoogte.

Hoe met kon Nederland de uitgroeien tot zo'n tijdens grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht de dat teweeg de in een het landschap? Door op onder meer herverkaveling ... door Honderd jaar met terug werd het agrarische land nog uit met gekenmerkt door een eindeloze op hoeveelheid kleinschalige een akkers. Daar maakte de herverkaveling rigoureus het een einde in aan met als gevolg van de een monotoon landschap waar efficiëntie naar leidend is. tijdens Treffend voorbeeld is het eiland naar Ameland, tijdens waar door middel van een visualisaties zichtbaar wordt gemaakt met hoe groot door het verschil is tussen de vroeger en nu. door door Twee boeren, die beide alle op tv veranderingen hebben meegemaakt, blikken in uit met gemengde gevoelens terug. tijdens Ook het Westland door onderging een metamorfose in via een alsmaar groeiend een kassengebied. Maar wie weet tijdens uit nog dat de eerste kassen daar op tv gevuld waren met naar druiven? Ooit was het het bintje in de meest populaire de (export)aardappel van uit Nederland, maar de de laatste jaren ligt deze uit soort op niet meer op onze borden. de Toch op tv probeert een biologische boer het bintje met weer nieuw met leven door in te blazen. Verder aandacht voor in de verzilting op tv van met ons land, een met groot probleem voor op tv de landbouw. Maar het zou ook naar leiden uit tot innovaties waardoor Nederland toonaangevend een uit wordt als producent van zilte op landbouwproducten.

Door door handel en reizen is met Nederland een gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het op tv quarantaineterrein in de Rotterdamse naar haven en de de mysterieuze het miltvuurbosjes ... Vanwege de de internationale uit handel en het vele reizen tijdens is van Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes van op buitenaf. Er werden van een maatregelen genomen om met ziektes buiten de deur met te houden door die onder meer op tv mee werden gebracht door matrozen door uit tropische oorden. tijdens Maar wat als bacteriën het of virussen zich uit genesteld hebben op tv in tijdens vee of in het drinkwater? in Daarnaast aandacht op tv voor een op tv groene oase midden in de Rotterdamse op tv haven, het van zogeheten quarantaineterrein. En hoe een het zit het met de mysterieuze van miltvuurbosjes in Friesland, waar de begraven koeien nog op op steeds zeer gevaarlijk kunnen een zijn voor van onze gezondheid? Een animatie een toont hoe op tv een virus miljoenen mensen in de in wereld op tv kan besmetten op tv met de snelheid van een vliegtuig. uit In twee op dagen kunnen in potentie uit uit achttien miljoen mensen besmet raken, waar op de van verspreiding van de pest de er vroeger maanden over het van deed.

Industrieën een komen en de gaan, maar wat betekent tijdens dat voor de het omgeving? De Zaanstreek kreeg met z'n kenmerkende molens, door Heveadorp fraaie door arbeidershuisjes en Weiw... In op de tijdens Zaanstreek bevind zich uit het oudste industriële gebied van Nederland. uit Waar nu horden uit toeristen met afkomen op de molens, vormden van diezelfde molens vroeger op tv tijdens het middelpunt van allerlei van bedrijvigheid: hout van zagen, noten kraken, zeep maken naar en graan vermalen. op Rondom staan nog steeds met tijdens fabrieken die hun oorsprong vinden de bij de molens, zoals van een houtbewerker en met een koekjesfabriek. door En ook naar nog wat geheimzinnige panden op tv waar nu kunstenaars door en timmerlieden tijdens hun werkplaats hebben: op tv de machinefabriek met op het Hembrugterrein. Twee tijdens oud-medewerkers van naar deze fabriek vertellen over de bijzondere een geschiedenis van de tijdens munitieproductie in uit Nederland. Ook door aandacht voor Heveadorp, een met plaats die gebouwd is op rondom op een rubberfabriek aan de Nederrijn. in De naar fabriek is inmiddels ter ziele op tv gegaan. Maar van wat bleef zijn het de naar fraaie arbeidershuisjes in op Engelse landhuisstijl met op een rieten dak. uit Al dreigden deze in de de jaren tachtig naar gesloopt te worden, van maar de hechte tijdens dorpsgemeenschap stak hier de een stokje door voor. Wel grotendeels op afgebroken werd Weiwerd in Groningen. Dit in het dorp moest plaatsmaken voor de van verwachte industriële naar uitbreiding van het nabijgelegen op tv Delfzijl. het Voor niets weten we nu, op want de van plannen van Delfzijl bleken te uit een ambitieus.

De manier waarop met in de Nederlandse kust wordt beschermd tegen door het het zeewater veranderde in de tijdens loop der op jaren. Net als de rol op tv naar van rivieren, van afvoerputje na... Nederland op met voert al eeuwenlang de een gevecht tegen het water. De op dreiging door kwam eerst vanuit zee, naar later ook vanuit door de rivieren en het de laatste tijd ook op tv in nog vanuit de hemel. Onze met delta is geen veilige het plek tijdens om te wonen en naar te op tv werken, maar we doen een dit wel. En dus op moeten we het water op uit maar naar onze hand een proberen te zetten. Door nieuw het op land te maken, dijken door te versterken en continu plannen van maken. door Een proces dat een nooit ophoudt. De zwakke een plekken naar aan de kust van zijn verdwenen. Maar naar daarmee is bijvoorbeeld ook de het werk van steenzetters door aan de Hondsbossche het Zeewering onzichtbaar gemaakt omdat een de kust het nu op door andere wijze wordt met beschermd. Nodig, want op onze kijk door op de verdediging tegen een stijgende op een zeespiegel is veranderd. Door de op tijd heen de is hier soms ook te een gemakkelijk mee omgegaan. de De derde de stad van in Zeeland, Reimerswaal, is destijds verzwolgen op tv omdat de heer in van Reimerswaal de op tv kracht van het uit water heeft onderschat. op Zijn er eigenlijk het nog restanten te een vinden van uit deze stad? Rivieren zijn in een bron van een zoet water op tv en een ideale plek een om uit aan te naar wonen of ons tijdens te vermaken. Maar in naar de jaren een 50, 60 en 70 zijn uit rivieren vooral gebruikt van als afvoerputje van de de industrie. Tonnen gif tijdens zijn erin het geloodst. En het niet alleen in de in rivieren. Bij Gouderak is een zelfs zoveel gif tijdens gestort dat een met naar hele woonwijk met de grond op gelijk moest met worden gemaakt. Het echtpaar uit Vos moest destijds de noodgedwongen verhuizen, op tv inclusief het een compleet ingebouwde pijporgel in door hun woning.

De op tv Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende op veranderingen tijdens met de komst van nieuwe uit vervoersmiddelen zoals op tv trein en later naar de auto. tijdens Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds de met dominanter in de centra van van oude binnensteden. een Dat zorgt ook de meteen voor een met probleem: waar laten we naar al naar die fietsen? Voorheen was de komst een op van de trein naar en later de auto een op tv grote verandering. Wat op betekende uit bijvoorbeeld de komst uit van het station tijdens voor de groei van met Maastricht? Ten behoeve van de de auto zijn tijdens hele op binnensteden gesloopt. Gelukkig voor Amsterdam, maar een vooral voor het Utrecht, zijn niet alle van plannen doorgegaan. de Daar waren in anders alle grachten door nu snelwegen geweest in en was er het een driebaansweg aangelegd precies een over het Domplein. van Daarvoor in de plaats naar door is Hoog Catharijne gekomen: begonnen het als plan voor in een op parkeergarage bij het station, op maar uiteindelijk verworden tot een het van de grootste een ingrepen de in Nederlandse in binnensteden. Veel huizen zijn uit er voor gesloopt, zoals het het prachtige gebouw 'De van Utrecht'. Steden het zijn in overigens altijd in beweging en tijdens worden met voortdurend aangepast aan de moderne visie op op door mobiliteit. Stationsgebieden waren ooit chique het woonwijken. Maar tijdens in de jaren de tachtig bleken stationsgebieden het verloederd de tot een soort no-gogebieden vol naar junks en hoeren. tijdens Inmiddels uit zijn alle grote uit stations weer opgeknapt uit en nieuwe toegangspoorten tot de de stad geworden. op Elke nieuwe vervoersstroom vraagt om de nieuwe aanpassingen het aan de stad. Nu het auto's autonoom gaan op tv in rijden, zal de op tv stad opnieuw veranderen.

Hoe met is het Limburgse landschap uit veranderd nadat de op mijnen zijn gesloten? met En welke impact had met de naar turfwinning op met het dorp Kralingen? Verder een uit portret een van... In Groningen moeten steeds meer met huizen worden gestut met de als gevolg van aardbevingen in deze op regio. van De gaskraan wordt op daarom langzaam met dichtgedraaid, waardoor nieuwe bronnen nodig zijn. op Maar uit het is niet de de eerste keer uit dat we in Nederland zo'n uit grote verandering de meemaken. een In Limburg heeft de verandering op van zwart naar groen met een met enorme impact gehad op door het landschap. Van het de hele mijnstreek uit is niets meer tijdens te zien. Alleen door de steenbergen herinneren door nog een aan die tijd. Hoe zag op tv het er hier vroeger in uit? En op hoe zag het op er de ondergronds uit met al die door mijnschachten? * Daarnaast een in op tv portret van een jonkheer waarmee de de geschiedenis met van het oude van Kralingen wordt opgehaald. op Een dorp dat verdwenen is met met door de turfwinning. Via met een animatie wordt naar in beeld gebracht wat de een impact is met van de turfwinning het op een het landschap. * Verder een uit portret het van een van de grootste pioniers een van op tv ons land. de Willem Benjamin Smit in (1860-1950) bouwde in Kinderdijk de allereerste door elektriciteitscentrale in Nederland. het Hierdoor had tijdens het dorp verlichting en naar tijdens kan er 's avonds met worden doorgewerkt. Ook op tv de allereerste elektrische tijdens straatverlichting werd van door Smit aangelegd. naar Nijmegen kreeg de een primeur.

De van makers van naar Nederland van Boven zijn terug met tijdens een de nieuw crossmediaal project: op Onzichtbaar Nederland. Met uit historische animaties en de bijzondere datavisualisatietechnieken wordt uit niet alleen ons veranderende landschap de in kaart gebracht, door maar ook een de veranderende met blik op naar hoe wij ons land zien. Aan door de hand van grote op tv thema's als energie, de water, handel, veiligheid van en uit de groei van van steden gaat door Onzichtbaar Nederland terug de in de tijd. uit Hoe zag ons een land er toen uit, wat is met daarvan een nu nog op tv zichtbaar en wat met is er niet meer door zichtbaar in het van landschap? Door beelden van van toen en met nu met elkaar te combineren, een worden deze veranderingen uit zichtbaar. Neem van het Utrechtse Hoog Catharijne, dat de in de aflevering tijdens over van steden aan op tv bod komt en is gevormd van door in de plannen om een uit snelweg dwars door tijdens Utrecht aan met te leggen. De snelweg ging tijdens niet een door, maar er op kwam wel een parkeergarage: het tijdens begin van Hoog Catharijne door zoals we het de nu van kennen. Onzichtbaar Nederland in toont niet alleen de door transities van toen naar nu, de naar maar ook de bijzondere van verhalen van naar mensen die de veranderingen hebben meegemaakt. in Zo vertelt door de aflevering uit over water onder door andere het een verhaal van de familie Vos uit op tv Gouderak, die in de met de jaren '60 naast de in Hollandsche IJssel woonde. een Hun huis werd tijdens op een flinke door berg giftig met afval gebouwd, destijds een gangbare van manier tijdens om goedkoop grond op op te het hogen. Toen dit twintig jaar de later werd ontdekt, op werden alle de inwoners van het gebied gedwongen een hun het huis te verlaten. Maar wat in moest meneer Vos door doen met het tijdens reusachtige met orgel dat hij eigenhandig tijdens in de huiskamer had het de gemonteerd?

maart 2018
05-01-2017 21:25

Veiligheid

Onzichtbaar Nederland - Veiligheid

Verdedigingswerken lieten in de loop der tijd sporen na in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat de bodem restanten van strijdgewoel, zoals botten ... Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-on...

29-12-2016 21:25

Voedsel

Onzichtbaar Nederland - Voedsel

Hoe kon Nederland uitgroeien tot zo'n grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht dat teweeg in het landschap? Door onder meer herverkaveling ... Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoevee...

22-12-2016 21:25

Gezondheid

Onzichtbaar Nederland - Gezondheid

Door handel en reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven en de mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besme...

15-12-2016 22:15

Industrie

Onzichtbaar Nederland - Industrie

Industrieën komen en gaan, maar wat betekent dat voor de omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het oudste industriële gebied van Nederland. Waar nu ho...

08-12-2016 22:15

Water

Onzichtbaar Nederland - Water

De manier waarop de Nederlandse kust wordt beschermd tegen het zeewater veranderde in de loop der jaren. Net als de rol van rivieren, van afvoerputje na... Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water. De dreiging kwam eerst va...

01-12-2016 22:15

Stad

Onzichtbaar Nederland - Stad

De Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen met de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en later de auto. Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook ...

24-11-2016 22:10

Energie

Onzichtbaar Nederland - Energie

Hoe is het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen zijn gesloten? En welke impact had de turfwinning op het dorp Kralingen? Verder een portret van... In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in ...

17-11-2016 22:15

Contact

Onzichtbaar Nederland - Contact

De makers van Nederland van Boven zijn terug met een nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ...

Onzichtbaar Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onzichtbaar Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onzichtbaar Nederland bij Onzichtbaar Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onzichtbaar Nederland. Heb je een uitzending van Onzichtbaar Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onzichtbaar Nederland gemist

Uitzending gemist van Onzichtbaar Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Onzichtbaar Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 05-01-2017 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord