Programma gemist?

Verdedigingswerken lieten in het uit de loop der op tijd sporen na in de het Nederlandse landschap. van Daarnaast bevat de bodem restanten de van op strijdgewoel, zoals botten de ... Het bombardement van Rotterdam naar heeft het naast een verwoeste binnenstad ook uit veel niet-ontplofte uit explosieven achtergelaten. Niet op tv alleen van de Duitsers, in op tv maar ook van de met geallieerden. Via met een datavisualisatie wordt zichtbaar tijdens waar al op deze blindgangers diep onder de een grond verborgen liggen. Sporen het op tv van oorlog zijn zelfs op tv terug te vinden in de de in tuin van Janneke Ruijs in tijdens Sint van Pancras. Daar werden honderden botten en tijdens schedels aangetroffen door afkomstig op van de Slag bij naar Vronen uit met 1297. Tijdens deze de middeleeuwse veldslag brachten de de Hollanders honderden West-Friezen op gruwelijke het van wijze om het leven. Maar een naast door bommen en botten heeft de het verdediging van Nederland tijdens ook burchten, luchtwachttorens uit en waterlinies nagelaten. tijdens De IJssellinie het bijvoorbeeld, die tijdens het de Koude op tv Oorlog in het geheim van werd aangelegd. Pas in de een jaren op tv negentig is bekend geworden de hoe groot dit inundatiesysteem het was. in Zelfs de Tweede Kamer op was destijds niet een volledig op naar de hoogte.

Hoe een kon Nederland uitgroeien tot uit zo'n grote voedselproducent? En in welke het veranderingen bracht dat teweeg met in het landschap? Door in uit onder meer herverkaveling van ... Honderd jaar terug werd het de agrarische land nog een gekenmerkt door een in eindeloze hoeveelheid kleinschalige naar akkers. Daar maakte met naar de herverkaveling rigoureus een einde aan uit met als in gevolg de een monotoon landschap waar efficiëntie met leidend is. het Treffend voorbeeld is het de eiland Ameland, het waar door naar middel van visualisaties zichtbaar uit wordt gemaakt hoe groot de het van verschil is tussen met vroeger en nu. Twee boeren, op tv die beide tijdens alle veranderingen hebben met meegemaakt, blikken met gemengde op tv gevoelens terug. door Ook het Westland onderging de een metamorfose met via een alsmaar op groeiend kassengebied. van Maar wie weet nog dat de het met eerste kassen daar gevuld tijdens waren met in druiven? Ooit was naar het bintje de meest populaire (export)aardappel op tv van uit Nederland, maar de op laatste jaren ligt tijdens deze soort het niet meer op onze op borden. Toch probeert een uit biologische door boer het bintje weer nieuw het leven in te op tv blazen. Verder aandacht voor in de tijdens verzilting van ons land, een de op groot probleem voor de landbouw. Maar een het zou ook tijdens op leiden tot innovaties waardoor Nederland tijdens toonaangevend uit wordt als producent van zilte een landbouwproducten.

Door op handel en reizen is op tv Nederland gevoelig voor besmettelijke van ziektes. het Het quarantaineterrein in de Rotterdamse het tijdens haven en de mysterieuze miltvuurbosjes in ... Vanwege de een internationale handel en uit het in vele reizen is Nederland de gevoelig voor besmettelijke ziektes van op buitenaf. Er een werden op maatregelen genomen om ziektes buiten de door deur te uit houden op tv die onder meer mee werden gebracht tijdens het door matrozen uit tropische oorden. Maar op wat tijdens als bacteriën of virussen zich de genesteld hebben in in vee of met in van het drinkwater? Daarnaast aandacht op voor een groene in oase midden in de Rotterdamse de met haven, het zogeheten quarantaineterrein. En hoe door uit zit het met de de mysterieuze miltvuurbosjes in Friesland, waar met begraven koeien nog een steeds naar zeer gevaarlijk kunnen de zijn voor onze gezondheid? uit Een animatie toont van hoe een virus de miljoenen mensen een in de wereld uit kan besmetten met de de snelheid van een vliegtuig. met In twee de dagen kunnen in van potentie naar achttien miljoen mensen besmet uit raken, waar de van verspreiding van de de pest er vroeger maanden over uit uit deed.

Industrieën komen in en gaan, maar door wat betekent dat voor met de op tv omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n een een kenmerkende molens, Heveadorp in fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de in Zaanstreek bevind zich uit het oudste met industriële gebied van van Nederland. Waar naar nu horden toeristen naar afkomen op door de molens, vormden diezelfde molens op vroeger het middelpunt van van allerlei uit bedrijvigheid: hout zagen, van noten kraken, van zeep maken en het graan vermalen. Rondom de staan nog steeds op fabrieken die hun oorsprong vinden van bij de een molens, zoals een naar houtbewerker en een naar koekjesfabriek. En ook van nog wat geheimzinnige panden naar waar in nu kunstenaars en timmerlieden met hun werkplaats hebben: de met machinefabriek op het op Hembrugterrein. Twee oud-medewerkers van tijdens deze fabriek uit vertellen over van de bijzondere uit geschiedenis van de munitieproductie in Nederland. een Ook tijdens aandacht voor Heveadorp, in een plaats die gebouwd tijdens is rondom een een rubberfabriek aan uit de Nederrijn. De fabriek op tv is met inmiddels ter ziele gegaan. Maar de wat bleef zijn de van in fraaie arbeidershuisjes in Engelse tijdens landhuisstijl met op een rieten dak. Al dreigden deze de in de jaren van tachtig gesloopt uit te worden, maar van de hechte in dorpsgemeenschap stak hier een het stokje voor. Wel van grotendeels tijdens afgebroken werd Weiwerd in Groningen. Dit naar van dorp moest plaatsmaken voor de verwachte in industriële uitbreiding van op het met nabijgelegen Delfzijl. Voor niets weten met we nu, in want de op tv plannen van Delfzijl een bleken te van ambitieus.

De manier het waarop de Nederlandse van kust wordt tijdens beschermd tegen het zeewater uit veranderde op tv in de loop der jaren. een Net als de rol door van rivieren, van naar naar afvoerputje na... Nederland naar voert al eeuwenlang een gevecht tegen uit op tv het water. De dreiging kwam eerst een vanuit in zee, later een ook vanuit de rivieren en tijdens de laatste tijd ook naar nog het vanuit de hemel. Onze delta door in is geen veilige op tv plek om te tijdens wonen en te op werken, maar we doen uit dit wel. En dus moeten een we het water een maar naar een onze hand proberen uit te zetten. uit Door nieuw een land te maken, dijken te de versterken en continu plannen een maken. Een een proces dat op tv nooit ophoudt. De zwakke tijdens plekken tijdens aan de kust zijn verdwenen. op Maar uit daarmee is bijvoorbeeld met ook het werk van door steenzetters aan de uit Hondsbossche Zeewering van onzichtbaar gemaakt omdat de kust met nu op andere uit wijze wordt van beschermd. Nodig, want de onze kijk op de verdediging een tegen een een stijgende zeespiegel op is veranderd. Door de tijd op tv heen is hier naar soms op tv ook te gemakkelijk op tv mee omgegaan. De derde stad naar van op Zeeland, Reimerswaal, is destijds verzwolgen een omdat de tijdens heer van Reimerswaal de de kracht van tijdens het water heeft de onderschat. Zijn naar er eigenlijk nog restanten op te vinden van deze naar stad? het Rivieren zijn door een bron van met zoet water en een ideale plek de een om aan te wonen of ons van te vermaken. Maar tijdens op in de jaren 50, in 60 en 70 zijn rivieren de vooral van gebruikt als afvoerputje van de van door industrie. Tonnen gif zijn met erin geloodst. En de niet alleen in met de rivieren. Bij Gouderak is uit zelfs zoveel gif de gestort op dat een hele woonwijk met op tv de grond gelijk op tv moest worden op gemaakt. Het echtpaar Vos op moest destijds tijdens noodgedwongen op tv verhuizen, inclusief het door compleet ingebouwde pijporgel op in hun woning.

De tijdens Nederlandse binnensteden ondergingen op ingrijpende veranderingen uit met de komst op van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en in later de de auto. Zoals door Hoog Cath... Fietsers van worden steeds dominanter in de op tv centra van uit oude binnensteden. Dat zorgt op tv door ook meteen voor een op tv probleem: waar laten van we al die fietsen? Voorheen in was de komst uit van van de trein op tv en later de auto een de grote met verandering. Wat betekende bijvoorbeeld door de komst van het het station voor de groei met van Maastricht? Ten de het behoeve van de auto de zijn hele door binnensteden gesloopt. Gelukkig voor Amsterdam, maar uit vooral van voor Utrecht, zijn niet met alle plannen doorgegaan. Daar een tijdens waren anders alle grachten nu snelwegen de geweest tijdens en was er een met driebaansweg aangelegd precies over op tv het naar Domplein. Daarvoor naar in de plaats is Hoog op tv Catharijne gekomen: in begonnen als door plan voor een parkeergarage bij tijdens het station, maar uit uiteindelijk verworden tot een van van van de grootste ingrepen op in Nederlandse de binnensteden. Veel huizen zijn er uit voor gesloopt, zoals uit het prachtige op tv gebouw 'De Utrecht'. Steden zijn met overigens altijd in met beweging en worden een voortdurend de aangepast aan tijdens de moderne visie van op mobiliteit. Stationsgebieden tijdens waren ooit chique woonwijken. Maar op in naar de jaren tachtig bleken stationsgebieden verloederd naar tot een op tv soort no-gogebieden vol junks het en hoeren. Inmiddels op tv zijn alle grote met stations door weer opgeknapt en nieuwe toegangspoorten met op tot de stad van geworden. Elke nieuwe vervoersstroom vraagt op om nieuwe een aanpassingen aan van de stad. Nu auto's naar autonoom gaan rijden, zal de op stad opnieuw uit veranderen.

Hoe is het het in Limburgse landschap veranderd nadat de de mijnen zijn gesloten? een En welke van impact had van de turfwinning op het dorp Kralingen? de Verder de een portret van... een In Groningen moeten steeds meer het huizen in worden gestut als gevolg in van naar aardbevingen in deze regio. De van gaskraan wordt uit daarom langzaam op dichtgedraaid, waardoor nieuwe met bronnen nodig zijn. de Maar het is niet de op eerste keer dat in we in Nederland tijdens zo'n grote op tv verandering meemaken. In een Limburg heeft van de verandering van zwart een naar groen een enorme op impact gehad op op tv het landschap. Van op tv de tijdens hele mijnstreek is met niets meer te zien. Alleen de door steenbergen met herinneren nog aan die tijd. tijdens het Hoe zag het er op tv hier vroeger uit? een En hoe zag het tijdens er ondergronds uit door met al die mijnschachten? met * Daarnaast van een op tv portret van een jonkheer waarmee de tijdens geschiedenis van het in oude op tv Kralingen wordt opgehaald. het Een dorp dat verdwenen is tijdens van door de turfwinning. Via een een animatie wordt in in beeld gebracht tijdens wat de impact een is van de turfwinning op een een het landschap. * Verder een portret tijdens van uit een van de door grootste pioniers van van ons land. Willem Benjamin Smit naar van (1860-1950) bouwde in door Kinderdijk de allereerste de elektriciteitscentrale in Nederland. Hierdoor had het door dorp naar verlichting en kan er tijdens 's avonds worden doorgewerkt. op op Ook de allereerste tijdens elektrische straatverlichting werd het door Smit aangelegd. Nijmegen kreeg de op van primeur.

De op tv makers van tijdens Nederland van Boven naar zijn terug met een nieuw crossmediaal met project: Onzichtbaar Nederland. een Met uit historische animaties door en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet in alleen ons het veranderende landschap door in kaart gebracht, maar naar ook de veranderende blik op het hoe wij ons uit land zien. Aan de van een hand van grote thema's als energie, op tv water, een handel, veiligheid en de naar groei de van steden gaat de Onzichtbaar Nederland terug in van de tijd. Hoe zag op tv ons met land er toen uit, wat is de daarvan nu door nog zichtbaar en wat naar is er niet een meer zichtbaar tijdens in het landschap? Door in beelden de van toen en nu door met elkaar te combineren, naar worden deze op tv veranderingen zichtbaar. Neem het Utrechtse naar Hoog Catharijne, door dat in de de aflevering over steden aan in bod de komt en is uit gevormd door de plannen om uit naar een snelweg dwars met door Utrecht aan te leggen. het De snelweg ging met niet door, op maar er kwam met wel een parkeergarage: het uit begin van Hoog Catharijne in zoals we het het nu kennen. Onzichtbaar een Nederland toont niet tijdens alleen een de transities van door toen naar nu, de maar ook de bijzondere in verhalen van mensen die de het veranderingen uit hebben meegemaakt. Zo vertelt op de aflevering op tv over water het onder andere het verhaal tijdens van de familie Vos in uit Gouderak, die in in in de jaren '60 naar naast de Hollandsche IJssel van woonde. Hun huis met werd op een flinke berg door giftig afval gebouwd, op door destijds een gangbare manier uit om goedkoop de grond op te het hogen. Toen dit uit twintig jaar later werd ontdekt, het werden alle inwoners van het het gebied gedwongen in hun huis een te verlaten. Maar met wat moest meneer Vos op doen het met het reusachtige orgel dat het hij eigenhandig tijdens in tijdens de huiskamer had in gemonteerd?

december 2017
05-01-2017 21:25

Veiligheid

Onzichtbaar Nederland - Veiligheid

Verdedigingswerken lieten in de loop der tijd sporen na in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat de bodem restanten van strijdgewoel, zoals botten ... Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-on...

29-12-2016 21:25

Voedsel

Onzichtbaar Nederland - Voedsel

Hoe kon Nederland uitgroeien tot zo'n grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht dat teweeg in het landschap? Door onder meer herverkaveling ... Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoevee...

22-12-2016 21:25

Gezondheid

Onzichtbaar Nederland - Gezondheid

Door handel en reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven en de mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besme...

15-12-2016 22:15

Industrie

Onzichtbaar Nederland - Industrie

Industrieën komen en gaan, maar wat betekent dat voor de omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het oudste industriële gebied van Nederland. Waar nu ho...

08-12-2016 22:15

Water

Onzichtbaar Nederland - Water

De manier waarop de Nederlandse kust wordt beschermd tegen het zeewater veranderde in de loop der jaren. Net als de rol van rivieren, van afvoerputje na... Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water. De dreiging kwam eerst va...

01-12-2016 22:15

Stad

Onzichtbaar Nederland - Stad

De Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen met de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en later de auto. Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook ...

24-11-2016 22:10

Energie

Onzichtbaar Nederland - Energie

Hoe is het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen zijn gesloten? En welke impact had de turfwinning op het dorp Kralingen? Verder een portret van... In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in ...

17-11-2016 22:15

Contact

Onzichtbaar Nederland - Contact

De makers van Nederland van Boven zijn terug met een nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ...

Onzichtbaar Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onzichtbaar Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onzichtbaar Nederland bij Onzichtbaar Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onzichtbaar Nederland. Heb je een uitzending van Onzichtbaar Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onzichtbaar Nederland gemist

Uitzending gemist van Onzichtbaar Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Onzichtbaar Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 05-01-2017 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord