Programma gemist?

Verdedigingswerken de lieten in de loop uit der het tijd sporen na in het Nederlandse op tv landschap. Daarnaast in bevat met de bodem restanten in van strijdgewoel, zoals botten van ... Het bombardement van Rotterdam een door heeft naast een verwoeste binnenstad ook naar in veel niet-ontplofte explosieven naar achtergelaten. Niet alleen van de Duitsers, de maar op tv ook van een de geallieerden. Via een datavisualisatie het wordt zichtbaar waar al op tv deze blindgangers een diep onder de de grond verborgen liggen. van Sporen van op oorlog zijn zelfs terug op te vinden in in de door tuin van Janneke uit Ruijs in Sint Pancras. Daar uit werden naar honderden botten en schedels naar aangetroffen afkomstig van in de Slag bij Vronen uit op tv 1297. op tv Tijdens deze middeleeuwse veldslag door brachten de Hollanders honderden door West-Friezen naar op gruwelijke wijze uit om het leven. Maar in naast bommen tijdens en botten heeft op tv de verdediging op tv van Nederland ook burchten, het luchtwachttorens en waterlinies tijdens nagelaten. De IJssellinie een bijvoorbeeld, die tijdens de Koude de Oorlog in het het op tv geheim werd aangelegd. Pas in op de jaren negentig naar is bekend geworden hoe in het groot dit inundatiesysteem was. op Zelfs de Tweede Kamer in was destijds niet volledig het op met de hoogte.

Hoe kon Nederland van uitgroeien tot zo'n uit grote tijdens voedselproducent? En welke tijdens veranderingen bracht dat een teweeg in het landschap? op Door onder meer van herverkaveling ... Honderd jaar met terug werd het uit agrarische land nog een gekenmerkt naar door een eindeloze door hoeveelheid kleinschalige akkers. met Daar maakte de herverkaveling rigoureus uit een einde op tv aan met als van gevolg een monotoon landschap de waar efficiëntie leidend de is. Treffend door voorbeeld naar is het eiland op Ameland, waar door de middel van visualisaties op zichtbaar wordt gemaakt hoe groot tijdens het het verschil is tussen vroeger en de nu. tijdens Twee boeren, die beide met alle veranderingen uit hebben meegemaakt, blikken door met gemengde gevoelens terug. tijdens Ook het Westland onderging een op tv metamorfose via op tv een alsmaar groeiend op tv kassengebied. Maar wie weet naar nog dat met de eerste kassen door daar gevuld waren met tijdens druiven? in Ooit was het bintje in de meest op populaire (export)aardappel van een Nederland, maar in de laatste jaren ligt van deze soort niet van meer op onze borden. Toch met naar probeert een biologische boer het het bintje in weer nieuw leven in te op blazen. Verder aandacht op tv voor de naar verzilting van ons land, van een door groot probleem voor de landbouw. Maar op het zou een ook het leiden tot innovaties door waardoor Nederland toonaangevend wordt een als producent van door zilte landbouwproducten.

Door handel en op reizen op is Nederland gevoelig voor besmettelijke met ziektes. Het het quarantaineterrein in met de Rotterdamse haven naar en de van mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de naar internationale handel de en het vele reizen is naar Nederland gevoelig met voor besmettelijke ziektes een van buitenaf. met Er werden maatregelen op genomen om ziektes het buiten de deur tijdens te houden die met onder meer mee op tv werden gebracht door matrozen uit in tropische oorden. Maar tijdens de wat als bacteriën of virussen zich van genesteld hebben in op tv vee of met in het drinkwater? het Daarnaast aandacht voor een het uit groene oase midden in op de Rotterdamse haven, het op zogeheten quarantaineterrein. En hoe door door zit het met de door mysterieuze miltvuurbosjes een in Friesland, waar begraven koeien nog door steeds zeer gevaarlijk een kunnen zijn voor het onze in gezondheid? Een animatie toont tijdens hoe een virus een miljoenen mensen in een de wereld kan op tv besmetten met een de snelheid van van een vliegtuig. In twee tijdens dagen op tv kunnen in potentie tijdens achttien miljoen mensen naar besmet raken, waar de een verspreiding van de naar pest er in vroeger maanden over tijdens deed.

Industrieën komen naar en gaan, maar van wat door betekent dat voor de omgeving? tijdens De met Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, uit Heveadorp fraaie arbeidershuisjes op tv en met Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het het oudste industriële van gebied van op tv Nederland. van Waar nu horden op toeristen afkomen op de de molens, vormden diezelfde molens naar vroeger op tv het middelpunt van allerlei bedrijvigheid: hout het zagen, noten kraken, van zeep door maken en graan het vermalen. Rondom staan nog op steeds fabrieken een die hun oorsprong vinden bij in een de molens, zoals een houtbewerker de en een de koekjesfabriek. En ook naar nog wat in geheimzinnige panden waar nu kunstenaars en met timmerlieden hun in werkplaats hebben: de door machinefabriek op het op tv Hembrugterrein. Twee oud-medewerkers met van deze fabriek vertellen tijdens over de uit bijzondere geschiedenis van het de op munitieproductie in Nederland. Ook aandacht voor tijdens van Heveadorp, een plaats die gebouwd is met rondom op tv een rubberfabriek aan op de Nederrijn. De fabriek met is uit inmiddels ter ziele uit gegaan. Maar wat bleef van zijn de de fraaie arbeidershuisjes in Engelse uit landhuisstijl met een tijdens rieten dak. Al dreigden het deze in de jaren op tv tachtig naar gesloopt te worden, maar op tv de hechte dorpsgemeenschap stak op hier naar een stokje voor. de Wel grotendeels afgebroken werd van Weiwerd tijdens in Groningen. Dit dorp moest plaatsmaken een voor het de verwachte industriële uitbreiding de van een het nabijgelegen Delfzijl. Voor door niets weten we nu, het want de plannen van van Delfzijl door bleken te op ambitieus.

De manier van waarop met de Nederlandse kust wordt uit beschermd tegen het het zeewater veranderde in de loop van der in jaren. Net als de tijdens rol van rivieren, van op afvoerputje met na... Nederland voert uit al eeuwenlang een gevecht uit tegen uit het water. De dreiging kwam een eerst naar vanuit zee, later het ook vanuit de op tv rivieren en de het laatste tijd ook nog vanuit de op tv hemel. tijdens Onze delta is geen uit veilige door plek om te wonen en op tv te tijdens werken, maar we doen door dit wel. En dus tijdens moeten een we het water maar naar tijdens onze hand proberen te tijdens de zetten. Door nieuw tijdens land te maken, dijken met te versterken en continu in plannen maken. Een een proces dat nooit op ophoudt. De zwakke van plekken aan de kust in zijn een verdwenen. Maar daarmee is bijvoorbeeld met ook het een werk van steenzetters op tv aan op tv de Hondsbossche Zeewering in onzichtbaar gemaakt omdat de kust tijdens nu op andere wijze het wordt beschermd. Nodig, uit want op onze kijk op de op tv verdediging tegen een met stijgende zeespiegel is tijdens veranderd. naar Door de tijd heen is tijdens hier soms ook te op gemakkelijk mee uit omgegaan. De derde in stad van Zeeland, Reimerswaal, het is destijds verzwolgen naar omdat de tijdens heer op tv van Reimerswaal de kracht in van het water heeft met onderschat. het Zijn er eigenlijk nog naar restanten te vinden van deze de stad? het Rivieren zijn een bron in van door zoet water en een ideale het plek om aan te een wonen of ons naar te door vermaken. Maar op in de jaren 50, 60 en door op tv 70 zijn rivieren vooral gebruikt van als tijdens afvoerputje van de industrie. Tonnen gif door uit zijn erin geloodst. de En niet alleen in de rivieren. een Bij Gouderak is uit een zelfs zoveel gif de gestort dat een hele door woonwijk met de grond gelijk van moest worden gemaakt. op tv naar Het echtpaar Vos moest destijds noodgedwongen op verhuizen, inclusief tijdens het uit compleet ingebouwde pijporgel in hun met woning.

De Nederlandse binnensteden een de ondergingen ingrijpende veranderingen met de door komst van een nieuwe vervoersmiddelen zoals trein een en later tijdens de auto. door Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds met dominanter in op tv de centra van oude de binnensteden. op Dat zorgt ook meteen uit voor tijdens een probleem: waar laten we al op die de fietsen? Voorheen was de komst op van van de trein en later de de auto een grote de verandering. in Wat betekende bijvoorbeeld tijdens de komst het van het station voor naar de groei van Maastricht? een Ten behoeve van door de auto zijn hele door binnensteden met gesloopt. Gelukkig voor Amsterdam, tijdens maar vooral voor de Utrecht, zijn niet alle uit plannen doorgegaan. Daar naar naar waren anders alle grachten nu snelwegen tijdens op geweest en was er een naar driebaansweg op aangelegd precies over het Domplein. Daarvoor de een in de plaats is Hoog Catharijne een uit gekomen: begonnen als plan van voor een parkeergarage bij het het station, maar uiteindelijk in door verworden tot een van de grootste in ingrepen met in Nederlandse binnensteden. op Veel huizen van zijn er voor gesloopt, uit zoals het van prachtige gebouw 'De Utrecht'. Steden door zijn overigens van altijd in beweging en een worden voortdurend aangepast aan tijdens de moderne visie het op mobiliteit. in Stationsgebieden naar waren ooit chique woonwijken. een Maar in de de jaren tachtig de bleken stationsgebieden verloederd tot een een soort no-gogebieden in vol junks en hoeren. Inmiddels uit zijn alle grote met stations weer opgeknapt in en nieuwe de toegangspoorten tot de stad van met geworden. Elke nieuwe vervoersstroom vraagt uit om nieuwe aanpassingen aan door de op tv stad. Nu auto's autonoom gaan een op rijden, zal de tijdens stad opnieuw veranderen.

Hoe uit is het het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen in zijn de gesloten? En in welke impact had in de turfwinning op het dorp Kralingen? van naar Verder een portret van... het In Groningen moeten steeds meer uit huizen op tv worden gestut op als gevolg van aardbevingen in deze met regio. een De gaskraan wordt daarom de langzaam het dichtgedraaid, waardoor nieuwe bronnen nodig zijn. de Maar het uit is door niet de eerste keer van dat we het in Nederland zo'n grote verandering meemaken. op een In Limburg heeft de verandering van van zwart naar door groen een enorme op tv impact uit gehad op het landschap. Van op de hele mijnstreek is naar op tv niets meer te zien. het Alleen de steenbergen herinneren nog op aan op tv die tijd. Hoe zag het een met er hier vroeger uit? een En hoe zag tijdens het er ondergronds naar uit met op al die mijnschachten? * Daarnaast een met met portret van een uit jonkheer waarmee de geschiedenis van een het oude Kralingen tijdens wordt opgehaald. Een een dorp dat verdwenen van is de door de turfwinning. op tv Via een animatie wordt op tv in beeld van gebracht wat de impact is door van de door turfwinning op het op tv landschap. * een Verder een portret van een een van een de grootste pioniers van uit ons land. een Willem Benjamin Smit (1860-1950) bouwde op in met Kinderdijk de allereerste elektriciteitscentrale in Nederland. op tv Hierdoor had het uit op tv dorp verlichting en kan er op 's avonds worden de doorgewerkt. Ook de allereerste de elektrische tijdens straatverlichting werd door het Smit aangelegd. Nijmegen kreeg de door uit primeur.

De de makers van een Nederland van Boven zijn terug op tv met een in nieuw crossmediaal een project: Onzichtbaar Nederland. Met historische een animaties en de bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet van alleen ons veranderende landschap door in kaart naar gebracht, in maar ook de veranderende blik op tijdens hoe wij ons op tv land zien. Aan de van hand van op grote thema's als energie, het water, van handel, veiligheid de en de groei van steden gaat tijdens Onzichtbaar op Nederland terug een in de tijd. een Hoe zag ons land er op tv toen uit, wat op tv is daarvan nu met nog zichtbaar en met wat is er niet van meer zichtbaar in het het met landschap? Door beelden van toen op tv met en nu met elkaar te combineren, op worden deze met veranderingen zichtbaar. Neem het de Utrechtse Hoog Catharijne, de dat in de naar aflevering over steden aan uit bod komt naar en is gevormd door een uit de plannen om een snelweg dwars de van door Utrecht aan te in leggen. De snelweg ging de niet door, maar een er kwam wel een naar op parkeergarage: het begin van Hoog in Catharijne door zoals we het in nu kennen. Onzichtbaar Nederland toont niet alleen naar de transities met van toen uit naar nu, een maar ook de bijzondere tijdens verhalen van mensen die de de veranderingen tijdens hebben meegemaakt. Zo vertelt de van aflevering de over water onder andere het op verhaal het van de met familie Vos uit Gouderak, van die in de met jaren '60 het naast de Hollandsche IJssel woonde. Hun naar de huis werd op een op flinke berg op tv giftig afval gebouwd, naar destijds een gangbare manier om op tv goedkoop grond op te de uit hogen. Toen dit twintig tijdens jaar later werd door ontdekt, werden alle inwoners van een het in gebied gedwongen hun naar huis te naar verlaten. Maar wat moest naar meneer Vos tijdens doen met het tijdens reusachtige orgel dat hij eigenhandig in van de huiskamer op tv had op tv gemonteerd?

juni 2017
05-01-2017 21:25

Veiligheid

Onzichtbaar Nederland - Veiligheid

Verdedigingswerken lieten in de loop der tijd sporen na in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat de bodem restanten van strijdgewoel, zoals botten ... Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-on...

29-12-2016 21:25

Voedsel

Onzichtbaar Nederland - Voedsel

Hoe kon Nederland uitgroeien tot zo'n grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht dat teweeg in het landschap? Door onder meer herverkaveling ... Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoevee...

22-12-2016 21:25

Gezondheid

Onzichtbaar Nederland - Gezondheid

Door handel en reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven en de mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besme...

15-12-2016 22:15

Industrie

Onzichtbaar Nederland - Industrie

Industrieën komen en gaan, maar wat betekent dat voor de omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het oudste industriële gebied van Nederland. Waar nu ho...

08-12-2016 22:15

Water

Onzichtbaar Nederland - Water

De manier waarop de Nederlandse kust wordt beschermd tegen het zeewater veranderde in de loop der jaren. Net als de rol van rivieren, van afvoerputje na... Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water. De dreiging kwam eerst va...

01-12-2016 22:15

Stad

Onzichtbaar Nederland - Stad

De Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen met de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en later de auto. Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook ...

24-11-2016 22:10

Energie

Onzichtbaar Nederland - Energie

Hoe is het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen zijn gesloten? En welke impact had de turfwinning op het dorp Kralingen? Verder een portret van... In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in ...

17-11-2016 22:15

Contact

Onzichtbaar Nederland - Contact

De makers van Nederland van Boven zijn terug met een nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ...

Onzichtbaar Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onzichtbaar Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onzichtbaar Nederland bij Onzichtbaar Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onzichtbaar Nederland. Heb je een uitzending van Onzichtbaar Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onzichtbaar Nederland gemist

Uitzending gemist van Onzichtbaar Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Onzichtbaar Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 05-01-2017 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord