Programma gemist?

Verdedigingswerken van lieten in de het loop der tijd sporen tijdens na in in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat een het de bodem restanten naar van strijdgewoel, zoals op botten ... Het bombardement van Rotterdam een tijdens heeft naast een verwoeste binnenstad ook het veel tijdens niet-ontplofte explosieven in achtergelaten. Niet alleen van de Duitsers, door maar ook tijdens van op de geallieerden. Via een datavisualisatie met wordt zichtbaar met waar al op deze blindgangers diep onder van de grond verborgen een liggen. Sporen van oorlog uit zijn zelfs op tv terug te vinden in de een tuin van een Janneke met Ruijs in Sint Pancras. door Daar werden honderden botten en met schedels aangetroffen naar afkomstig van een de Slag bij Vronen uit uit 1297. Tijdens de deze middeleeuwse veldslag brachten een de Hollanders het honderden West-Friezen op gruwelijke tijdens wijze om het op tv leven. Maar naast het bommen en botten door heeft de verdediging van van Nederland ook van het burchten, luchtwachttorens en waterlinies nagelaten. De op IJssellinie op tv bijvoorbeeld, die tijdens de Koude een door Oorlog in het geheim tijdens werd aangelegd. Pas in de op jaren van negentig is bekend geworden een hoe groot het dit inundatiesysteem was. door Zelfs de naar Tweede Kamer was destijds van niet volledig op de een hoogte.

Hoe door kon Nederland uitgroeien tot zo'n op grote voedselproducent? En een welke veranderingen bracht in dat teweeg de in uit het landschap? Door onder meer herverkaveling het met ... Honderd jaar door terug werd het een agrarische land nog gekenmerkt door op tv een door eindeloze hoeveelheid kleinschalige akkers. op Daar maakte de met herverkaveling rigoureus een een einde aan op tv met als gevolg een met monotoon landschap tijdens waar efficiëntie leidend is. Treffend voorbeeld de is met het eiland Ameland, waar door een middel van visualisaties tijdens zichtbaar wordt gemaakt in hoe groot het tijdens verschil is in tussen vroeger en nu. van Twee boeren, een die beide tijdens alle veranderingen naar hebben meegemaakt, blikken door met gemengde gevoelens terug. uit Ook het Westland met onderging een metamorfose via een het alsmaar groeiend van kassengebied. Maar een wie weet nog dat een de tijdens eerste kassen daar gevuld waren tijdens met druiven? met Ooit was het bintje op tv de meest populaire (export)aardappel uit van Nederland, naar maar de op tv laatste jaren ligt met deze soort niet van meer op onze borden. op tv Toch probeert een biologische een boer het bintje in een weer nieuw leven van in te blazen. uit Verder aandacht voor de in verzilting van ons land, een het groot probleem het voor de op landbouw. Maar het zou van ook leiden tijdens tot innovaties waardoor van Nederland toonaangevend wordt als op tv producent van zilte uit landbouwproducten.

Door handel en in reizen in is Nederland gevoelig op voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein door in de Rotterdamse tijdens haven en de in mysterieuze miltvuurbosjes met ... door Vanwege de internationale handel en tijdens het vele reizen met is door Nederland gevoelig voor besmettelijke een ziektes van buitenaf. Er werden door maatregelen genomen naar om ziektes het buiten de deur te naar houden die het onder meer mee werden op gebracht door matrozen in uit het tropische oorden. Maar de wat als bacteriën uit of virussen zich genesteld hebben in in vee of een in het drinkwater? Daarnaast het aandacht uit voor een groene oase midden tijdens in de in Rotterdamse met haven, het zogeheten quarantaineterrein. En hoe door een zit het met de mysterieuze miltvuurbosjes met in tijdens Friesland, waar begraven koeien door nog steeds zeer in gevaarlijk met kunnen zijn voor door onze gezondheid? Een animatie toont hoe in van een virus miljoenen mensen met in de wereld kan tijdens besmetten met de snelheid op tv van een met vliegtuig. In op tv twee dagen naar kunnen in potentie met achttien miljoen mensen in besmet raken, waar de verspreiding uit van op tv de pest er vroeger maanden over op tv de deed.

Industrieën naar komen en gaan, maar wat uit betekent het dat voor tijdens de omgeving? De Zaanstreek kreeg het z'n kenmerkende molens, Heveadorp het fraaie arbeidershuisjes en naar Weiw... In de van Zaanstreek in bevind zich het uit oudste industriële gebied van Nederland. van Waar uit nu horden toeristen van afkomen op de molens, van vormden in diezelfde molens vroeger het middelpunt van op allerlei bedrijvigheid: hout op zagen, noten met kraken, zeep maken de en graan de vermalen. Rondom staan nog op tv steeds fabrieken die in hun een oorsprong vinden bij de molens, zoals met een houtbewerker op tv en een koekjesfabriek. En van ook nog in wat geheimzinnige panden waar de nu kunstenaars en op tv in timmerlieden hun werkplaats op tv hebben: de machinefabriek in op het Hembrugterrein. Twee oud-medewerkers van van het deze fabriek vertellen over de een bijzondere geschiedenis van op de munitieproductie in een Nederland. Ook aandacht op tv voor Heveadorp, een van plaats tijdens die gebouwd is rondom een naar rubberfabriek aan op de Nederrijn. De van fabriek is in inmiddels ter ziele gegaan. door Maar wat bleef zijn op tv de fraaie arbeidershuisjes in de met Engelse landhuisstijl met een door rieten dak. in Al dreigden deze in op tv de jaren tachtig uit gesloopt te op tv worden, maar de op tv hechte dorpsgemeenschap stak hier een stokje naar naar voor. Wel grotendeels het afgebroken werd Weiwerd in van Groningen. Dit dorp een moest plaatsmaken naar voor de verwachte industriële op uitbreiding van in het nabijgelegen Delfzijl. het Voor niets weten we nu, in want de plannen een van een Delfzijl bleken te het ambitieus.

De het manier waarop tijdens de Nederlandse kust op wordt beschermd tegen het uit zeewater veranderde in de door loop der jaren. door Net als de rol een met van rivieren, van afvoerputje na... met Nederland voert al eeuwenlang uit een gevecht tegen tijdens naar het water. De het dreiging kwam eerst vanuit zee, later een ook vanuit de op tv rivieren op en de laatste tijd ook tijdens nog vanuit de het hemel. Onze delta op een is geen veilige plek in om te in wonen en te werken, op maar we doen dit wel. tijdens En tijdens dus moeten we het door water maar naar op tv onze een hand proberen te zetten. Door nieuw uit land te op tv maken, uit dijken te versterken en op continu plannen op tv maken. Een proces dat op tv nooit ophoudt. De zwakke de plekken op aan de kust op tv zijn verdwenen. Maar daarmee is bijvoorbeeld op naar ook het werk van het steenzetters aan de Hondsbossche in Zeewering onzichtbaar gemaakt omdat uit de het kust nu op met andere wijze met wordt beschermd. Nodig, want met onze kijk op de verdediging de de tegen een stijgende zeespiegel is veranderd. van Door de het tijd heen op is hier soms ook op te gemakkelijk mee omgegaan. met De derde op stad van Zeeland, in Reimerswaal, is naar destijds verzwolgen omdat de heer van van Reimerswaal de op tv kracht van tijdens het water heeft onderschat. op door Zijn er eigenlijk nog restanten door te naar vinden van deze stad? met Rivieren zijn een bron het van naar zoet water en een ideale uit plek om op aan te wonen of door ons in te vermaken. Maar in in de jaren uit 50, 60 en 70 zijn naar rivieren in vooral gebruikt als afvoerputje van de door industrie. door Tonnen gif zijn erin geloodst. naar En in niet alleen in het de rivieren. Bij Gouderak is met zelfs zoveel op tv gif gestort dat een een hele woonwijk met tijdens de de grond gelijk moest worden van gemaakt. Het in echtpaar Vos moest destijds op noodgedwongen verhuizen, inclusief het door compleet in ingebouwde pijporgel in het hun woning.

De Nederlandse binnensteden uit ondergingen een ingrijpende veranderingen naar met de komst door van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en het de later de auto. door Zoals Hoog Cath... de Fietsers worden steeds dominanter in de van door centra van oude binnensteden. Dat door zorgt ook meteen voor van een probleem: waar het tijdens laten we al die fietsen? Voorheen een was de de komst van de trein met van en later de auto in een grote tijdens verandering. Wat betekende bijvoorbeeld de tijdens komst van het op tv station voor uit de groei van van Maastricht? Ten behoeve van van de auto in zijn hele binnensteden gesloopt. Gelukkig door voor Amsterdam, op tv maar vooral de voor Utrecht, zijn niet alle een plannen doorgegaan. van Daar waren anders alle van een grachten nu snelwegen met geweest en was met er een driebaansweg aangelegd op precies over met het Domplein. Daarvoor in een de plaats is Hoog Catharijne op gekomen: begonnen als een plan van voor een parkeergarage het bij het station, maar van uiteindelijk verworden tot een tijdens van de met grootste ingrepen in Nederlandse uit binnensteden. van Veel huizen zijn er de voor door gesloopt, zoals het tijdens prachtige gebouw 'De Utrecht'. tijdens Steden zijn overigens in altijd in het beweging en worden voortdurend aangepast aan met de moderne visie op op het mobiliteit. Stationsgebieden waren ooit chique in woonwijken. Maar in uit de naar jaren tachtig bleken stationsgebieden met verloederd tot een een soort no-gogebieden het vol junks en hoeren. de Inmiddels zijn alle van grote stations weer opgeknapt in van en nieuwe toegangspoorten tot de stad met geworden. Elke naar nieuwe vervoersstroom de vraagt om door nieuwe aanpassingen aan de stad. Nu de de auto's autonoom gaan rijden, zal van de stad door opnieuw veranderen.

Hoe is het het het Limburgse landschap veranderd nadat de uit mijnen uit zijn gesloten? En welke impact had een de turfwinning op uit het dorp Kralingen? een Verder een portret op van... tijdens In Groningen moeten het steeds meer huizen worden gestut in een als gevolg van aardbevingen in naar deze regio. de De gaskraan wordt door daarom langzaam naar dichtgedraaid, waardoor nieuwe bronnen nodig zijn. het Maar het de is niet door de eerste keer dat op we in door Nederland zo'n grote verandering de meemaken. In de Limburg heeft de een verandering van zwart met naar groen het een enorme impact op tv gehad op het tijdens landschap. Van de hele op mijnstreek is niets in meer te op tv zien. Alleen de steenbergen tijdens herinneren nog een aan die tijd. Hoe zag het het er hier naar vroeger uit? En naar hoe zag het op tv er de ondergronds uit met in al die mijnschachten? * Daarnaast een de portret in van een met jonkheer waarmee de een geschiedenis van het van oude Kralingen wordt naar opgehaald. Een dorp dat verdwenen is door in door de turfwinning. naar Via een animatie wordt naar in beeld tijdens gebracht wat de naar impact is van de met turfwinning op het met landschap. * Verder een portret door van een van op tv in de grootste pioniers van ons land. uit Willem op Benjamin Smit een (1860-1950) bouwde in Kinderdijk de tijdens allereerste elektriciteitscentrale het in Nederland. Hierdoor had het het dorp verlichting van en kan er 's op avonds worden doorgewerkt. een Ook de allereerste een de elektrische straatverlichting werd door Smit met aangelegd. van Nijmegen kreeg de op primeur.

De makers van op tv Nederland van Boven een zijn terug in met een uit nieuw crossmediaal project: uit Onzichtbaar Nederland. tijdens Met historische animaties op en bijzondere datavisualisatietechnieken een wordt niet alleen door ons veranderende landschap in uit kaart gebracht, maar ook de het veranderende een blik op hoe wij ons een op tv land zien. Aan de hand van grote door thema's als energie, op tv de water, handel, veiligheid en de tijdens groei van steden naar gaat Onzichtbaar Nederland terug op tv in de tijd. naar Hoe zag naar ons land er toen naar op tv uit, wat is daarvan nu nog op zichtbaar op tv en wat is er een niet meer zichtbaar op in het landschap? de Door van beelden van toen op tv en nu met uit elkaar te combineren, worden deze veranderingen op zichtbaar. Neem het Utrechtse door Hoog Catharijne, uit dat in het de aflevering over in steden aan bod komt en in is tijdens gevormd door het de plannen om een van snelweg dwars door het Utrecht aan met te leggen. De met snelweg ging niet door, naar maar er kwam wel een de parkeergarage: het begin met naar van Hoog Catharijne zoals we met het nu kennen. Onzichtbaar Nederland in toont niet alleen de de transities van naar toen naar nu, een maar in ook de bijzondere op verhalen van mensen naar die de veranderingen hebben een meegemaakt. Zo vertelt door de door aflevering over water onder op tv andere het verhaal van de naar familie Vos op tv uit Gouderak, met die in de jaren een '60 naar naast de Hollandsche IJssel woonde. met Hun met huis werd op een flinke uit berg giftig afval gebouwd, tijdens destijds een gangbare een manier naar om goedkoop grond de op te op hogen. Toen dit de twintig jaar later werd de ontdekt, werden alle inwoners een van het gebied naar gedwongen hun huis door te verlaten. Maar door wat moest meneer op Vos doen tijdens met het reusachtige orgel uit dat hij van eigenhandig in de huiskamer uit had van gemonteerd?

mei 2018
05-01-2017 21:25

Veiligheid

Onzichtbaar Nederland - Veiligheid

Verdedigingswerken lieten in de loop der tijd sporen na in het Nederlandse landschap. Daarnaast bevat de bodem restanten van strijdgewoel, zoals botten ... Het bombardement van Rotterdam heeft naast een verwoeste binnenstad ook veel niet-on...

29-12-2016 21:25

Voedsel

Onzichtbaar Nederland - Voedsel

Hoe kon Nederland uitgroeien tot zo'n grote voedselproducent? En welke veranderingen bracht dat teweeg in het landschap? Door onder meer herverkaveling ... Honderd jaar terug werd het agrarische land nog gekenmerkt door een eindeloze hoevee...

22-12-2016 21:25

Gezondheid

Onzichtbaar Nederland - Gezondheid

Door handel en reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes. Het quarantaineterrein in de Rotterdamse haven en de mysterieuze miltvuurbosjes ... Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besme...

15-12-2016 22:15

Industrie

Onzichtbaar Nederland - Industrie

Industrieën komen en gaan, maar wat betekent dat voor de omgeving? De Zaanstreek kreeg z'n kenmerkende molens, Heveadorp fraaie arbeidershuisjes en Weiw... In de Zaanstreek bevind zich het oudste industriële gebied van Nederland. Waar nu ho...

08-12-2016 22:15

Water

Onzichtbaar Nederland - Water

De manier waarop de Nederlandse kust wordt beschermd tegen het zeewater veranderde in de loop der jaren. Net als de rol van rivieren, van afvoerputje na... Nederland voert al eeuwenlang een gevecht tegen het water. De dreiging kwam eerst va...

01-12-2016 22:15

Stad

Onzichtbaar Nederland - Stad

De Nederlandse binnensteden ondergingen ingrijpende veranderingen met de komst van nieuwe vervoersmiddelen zoals trein en later de auto. Zoals Hoog Cath... Fietsers worden steeds dominanter in de centra van oude binnensteden. Dat zorgt ook ...

24-11-2016 22:10

Energie

Onzichtbaar Nederland - Energie

Hoe is het Limburgse landschap veranderd nadat de mijnen zijn gesloten? En welke impact had de turfwinning op het dorp Kralingen? Verder een portret van... In Groningen moeten steeds meer huizen worden gestut als gevolg van aardbevingen in ...

17-11-2016 22:15

Contact

Onzichtbaar Nederland - Contact

De makers van Nederland van Boven zijn terug met een nieuw crossmediaal project: Onzichtbaar Nederland. Met historische animaties en bijzondere datavisualisatietechnieken wordt niet alleen ons veranderende landschap in kaart gebracht, maar ...

Onzichtbaar Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onzichtbaar Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onzichtbaar Nederland bij Onzichtbaar Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onzichtbaar Nederland. Heb je een uitzending van Onzichtbaar Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onzichtbaar Nederland gemist

Uitzending gemist van Onzichtbaar Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Onzichtbaar Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 05-01-2017 om 21:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord