Programma gemist?

Appie op vindt een prachtige veer en met een is daar heel blij mee. de Dan ontdekt naar hij tot zijn schrik dat het hij door zijn sjaal onderweg op verloren is. Tijdens zijn in zoektocht op tv vindt hij echter van geen sjaal maar wel een knuffeltje, naar dat de hij terugbrengt op tv naar een klein de verdrietig meisje. Als hij het ziet hoe blij ze hiermee naar is, besluit het hij ook de naar vogel in te zoeken die bij de tijdens veer uit hoort.

Aisia vindt het door een vreemd dat wolven op op bepaalde plekken plassen om hun door terrein te de markeren. Haar plek is tijdens naast Luc de op naar de kar. Maar als een het neefje van de directeur op tv haar plek inneemt, met moet ook zij van een ook iets verzinnen om haar plekje door het af te bakenen.

Appie leert tijdens van Luc met dat een wandelende tak zich een kan verstoppen, door de zich te camoufleren. van de Als Luc ontdekt dat Appie jokt op over de een stuk in kauwgum achter zijn oor, tijdens rent Appie weg in en verstopt tijdens zich achter een boom. Vervolgens naar 'camoufleert' tijdens hij zich met takken en op bladeren zodat hij van ongezien door van zijn kauwgum kan de genieten.

Aisia van heeft vandaag zo'n honger naar dat op tv ze zelfs de vissen voor op de pelikanen naar zou willen opeten. Gelukkig wordt op tv ze het uitgenodigd voor met een noedelsoepje op een Chinees de verjaardagspartijtje, maar als een je niet een met stokjes kan eten tijdens blijf je op hongerig.

Appie heeft een de cape gemaakt op van een gevonden van dekentje en met is vandaag in Megaman. Met zijn super van krachten redt in hij spinnen en kleine koraalvisjes een maar voor de grote met uit Arapaima vis is hij naar zelf bang en hij blijkt in niet de uit enige.

Appie is het trots een op zijn nieuwe onderbroek en naar wil van die aan iedereen laten door zien. Hij is dan ook op beduusd als in een omaatje zegt dat de hij een zich moet een schamen. Waarom moet hij zich schamen het terwijl schapen het hun in vacht wel af doen en slangen in hun oude tijdens vel?

Aisia wil van een huisdier, maar van dat op tv blijkt lastiger dan ze had naar gedacht. op Luc vindt het onzin in omdat er genoeg in dieren om hen heen zijn, door het lieveheersbeestje dat tijdens van ze heeft gevonden vliegt weg, naar de het hond, gespeeld door een naar voorbijkomend jongetje, een is erg wild en zelfs de van poes van door Bart op tv blijkt te krabben.

Appie kijkt in op tv het tijdens broedhuisje naar een kuikentje dat het uit een ei tijdens komt. Het op tv liefst zou hij hier tijdens de hele van dag naar willen blijven maar een Luc heeft meer uit te doen. Als met Appie tijdens de lunch van van Bart een ei op tv krijgt, besluit met hij zelf een nest te een bouwen naar en het eitje uit naar te door broeden.

Alle naar dieren poepen, alleen in Aisia lukt met het niet. De dierenarts zegt op dat ze op tv moet bewegen, drinken en fruit uit eten, van maar ook tijdens dat helpt niet. Luc zegt naar dat ze zich de niet zo op tv druk moet maken en dat op een blijkt een goede raad. Want in midden in van een spelletje het pijltjes gooien, holt ze naar door de wc en produceert een een mooie op drol. Ze is met er zelf heel op trots op maar op Luc vindt hem door vooral naar stinken.

Appie neemt tijdens verkering met uit een meisje op een de schommel. met Dan moeten we 'vader de en moedertje' van spelen en knuffelen tijdens zegt het meisje. Dat tijdens wil Appie niet, in hij is liever uit Megaman. Gelukkig tijdens heeft Bart een oplossing; van je kan ook in een man zijn door zonder verkering. Als echte tijdens mannen houden ze een door tankgevecht en een in de kruiwagenrace.

Appie vindt naar een prachtige op tv veer en is daar het heel blij een mee. Hij van besluit de vogel te zoeken van die bij tijdens de veer van hoort. Appie vindt een op tv prachtige veer en is van daar heel naar blij mee. door Dan ontdekt hij door tot zijn schrik met dat hij zijn sjaal onderweg in verloren is. tijdens Tijdens zijn zoektocht vindt hij door echter geen sjaal het maar wel naar een knuffeltje, op tv dat hij op terugbrengt naar een klein de verdrietig meisje. Als het hij ziet hoe blij ze op tv hiermee is, besluit een op hij ook de vogel door te zoeken op tv die bij de tijdens veer hoort.

Aisia vindt op het vreemd dat wolven het op bepaalde plekken op tv plassen om hun van terrein te de markeren. van Haar plek is met naast Luc op op de kar. Totdat het in neefje van de directeur uit haar plek inneemt. Aisia uit vindt naar het vreemd naar dat wolven op bepaalde plekken de plassen om hun naar terrein naar te markeren. Haar plek een is naast Luc op de de kar. Maar als van het neefje in van de directeur haar van plek naar inneemt, moet ook naar zij ook iets verzinnen om de haar plekje de af naar te bakenen.

Appie op tv leert van Luc dat op tv een tijdens wandelende tak zich kan verstoppen, van door zich te camoufleren. in Als de Luc ontdekt dat Appie uit jokt over een stuk de kauwgum achter zijn naar oor, rent een Appie weg en uit verstopt zich. met Appie leert van de Luc dat een wandelende op tak zich kan in verstoppen, door door zich te camoufleren. uit Als Luc ontdekt dat Appie naar jokt een over een op tv stuk kauwgum achter zijn oor, van rent Appie weg en op tv verstopt zich tijdens achter een met boom. Vervolgens 'camoufleert' hij zich tijdens op met takken en bladeren zodat hij tijdens ongezien met van zijn kauwgum kan naar genieten.

Aisia tijdens heeft vandaag in zo'n honger dat ze zelfs in de uit vissen voor de pelikanen naar zou willen opeten. uit Gelukkig word op tv ze uitgenodigd voor uit een noedelsoepje op van een Chinees verjaardagspartijtje. Aisia van heeft vandaag zo'n honger dat uit ze een zelfs de in vissen voor de pelikanen zou tijdens willen opeten. Gelukkig word op tv ze uitgenodigd voor naar een tijdens noedelsoepje op een Chinees op verjaardagspartijtje, maar als je in niet met stokjes een kan eten blijf op tv je een hongerig.

Appie heeft uit een cape door gemaakt van een naar gevonden dekentje en een is vandaag Megaman. Met zijn in met superkrachten redt hij de spinnen en kleine de koraalvisjes. Appie heeft het een cape gemaakt in van een gevonden dekentje en met is door vandaag Megaman. Met zijn super het krachten naar redt hij spinnen en met kleine koraalvisjes maar tijdens voor de grote Arapaima vis van is hij zelf uit bang en hij tijdens blijkt niet de tijdens een enige.

januari 2019
18-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Dan ontdekt hij tot zijn schrik dat hij zijn sjaal onderweg verloren is. Tijdens zijn zoektocht vindt hij echter geen sjaal maar wel een knuffeltje, dat hij terugbrengt naar een klein...

17-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen om hun terrein te markeren. Haar plek is naast Luc op de kar. Maar als het neefje van de directeur haar plek inneemt, moet ook zij ook iets verzinnen om haar plekje af te bakenen...

16-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich kan verstoppen, door zich te camoufleren. Als Luc ontdekt dat Appie jokt over een stuk kauwgum achter zijn oor, rent Appie weg en verstopt zich achter een boom. Vervolgens 'camoufleert' hij zi...

15-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor de pelikanen zou willen opeten. Gelukkig wordt ze uitgenodigd voor een noedelsoepje op een Chinees verjaardagspartijtje, maar als je niet met stokjes kan eten blijf je hongerig.

14-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn super krachten redt hij spinnen en kleine koraalvisjes maar voor de grote Arapaima vis is hij zelf bang en hij blijkt niet de enige.

11-05-2018 07:30

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie is trots op zijn nieuwe onderbroek en wil die aan iedereen laten zien. Hij is dan ook beduusd als een omaatje zegt dat hij zich moet schamen. Waarom moet hij zich schamen terwijl schapen hun vacht wel af doen en slangen hun oude vel?

10-05-2018 07:30

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia wil een huisdier, maar dat blijkt lastiger dan ze had gedacht. Luc vindt het onzin omdat er genoeg dieren om hen heen zijn, het lieveheersbeestje dat ze heeft gevonden vliegt weg, de hond, gespeeld door een voorbijkomend jongetje, is ...

09-05-2018 07:30

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie kijkt in het broedhuisje naar een kuikentje dat uit een ei komt. Het liefst zou hij hier de hele dag willen blijven maar Luc heeft meer te doen. Als Appie tijdens de lunch van Bart een ei krijgt, besluit hij zelf een nest te bouwen en...

08-05-2018 07:30

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Alle dieren poepen, alleen Aisia lukt het niet. De dierenarts zegt dat ze moet bewegen, drinken en fruit eten, maar ook dat helpt niet. Luc zegt dat ze zich niet zo druk moet maken en dat blijkt een goede raad. Want midden in een spelletje ...

07-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie neemt verkering met een meisje op de schommel. Dan moeten we 'vader en moedertje' spelen en knuffelen zegt het meisje. Dat wil Appie niet, hij is liever Megaman. Gelukkig heeft Bart een oplossing; je kan ook een man zijn zonder verker...

21-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Hij besluit de vogel te zoeken die bij de veer hoort. Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Dan ontdekt hij tot zijn schrik dat hij zijn sjaal onderweg verloren is....

20-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen om hun terrein te markeren. Haar plek is naast Luc op de kar. Totdat het neefje van de directeur haar plek inneemt. Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen ...

17-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich kan verstoppen, door zich te camoufleren. Als Luc ontdekt dat Appie jokt over een stuk kauwgum achter zijn oor, rent Appie weg en verstopt zich. Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich...

16-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor de pelikanen zou willen opeten. Gelukkig word ze uitgenodigd voor een noedelsoepje op een Chinees verjaardagspartijtje. Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor ...

14-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn superkrachten redt hij spinnen en kleine koraalvisjes. Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn super krach...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Aap, poot, pies gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Aap, poot, pies de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Aap, poot, pies bij Aap, poot, pies liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Aap, poot, pies. Heb je een uitzending van Aap, poot, pies gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Aap, poot, pies gemist

Uitzending gemist van Aap, poot, pies? Hier kun je alle uitzendingen van Aap, poot, pies kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 30
  • Laatste uitzending op 18-05-2018 om 07:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord