Programma gemist?

Appie het vindt een prachtige veer van en de is daar heel blij mee. Hij door besluit de van vogel op te zoeken die bij tijdens de veer hoort. in Appie vindt een prachtige van veer een en is daar door heel blij mee. Dan ontdekt op tv hij tot zijn naar schrik dat het hij zijn sjaal het onderweg verloren het is. Tijdens zijn zoektocht uit vindt hij echter een geen sjaal van maar wel een knuffeltje, dat hij door terugbrengt naar een het klein verdrietig op meisje. Als hij tijdens ziet hoe blij de ze hiermee is, van besluit hij op tv ook de vogel naar te zoeken die bij in de veer het hoort.

Aisia in vindt het uit vreemd dat wolven op bepaalde plekken naar plassen om hun in terrein door te markeren. Haar plek op is naast Luc uit op de door kar. Totdat het met neefje van de in directeur haar plek inneemt. Aisia in naar vindt het vreemd dat door wolven op bepaalde plekken plassen in om uit hun terrein op tv te markeren. Haar uit plek is naast uit Luc op de kar. Maar als met het neefje uit van van de directeur haar plek inneemt, moet tijdens ook zij tijdens ook iets verzinnen om met haar plekje op af te met bakenen.

Appie leert naar van de Luc dat een wandelende naar tak zich kan verstoppen, de door van zich te camoufleren. Als Luc met ontdekt dat Appie op tv jokt over tijdens een stuk een kauwgum achter zijn oor, op rent Appie door weg en verstopt zich. naar Appie leert van de Luc dat een wandelende tak de zich kan verstoppen, een uit door zich te door camoufleren. Als Luc ontdekt dat Appie naar met jokt over een stuk kauwgum achter met met zijn oor, rent op Appie weg en verstopt zich naar achter een door boom. Vervolgens 'camoufleert' hij het zich met takken en een door bladeren zodat hij ongezien op tv van zijn kauwgum naar kan genieten.

Aisia naar heeft vandaag van zo'n honger dat ze zelfs naar de vissen voor de de pelikanen zou willen van opeten. Gelukkig word een uit ze uitgenodigd voor in een noedelsoepje op een van Chinees verjaardagspartijtje. op tv Aisia heeft vandaag van zo'n honger dat door ze zelfs de vissen voor de van in pelikanen zou willen opeten. op Gelukkig word ze uitgenodigd voor een een noedelsoepje op in een Chinees verjaardagspartijtje, naar een maar als je niet met op stokjes kan eten blijf met je het hongerig.

Appie door heeft een cape gemaakt de van een van gevonden dekentje en is in vandaag een Megaman. Met zijn superkrachten redt hij met naar spinnen en kleine koraalvisjes. Appie tijdens heeft een cape gemaakt naar van een tijdens gevonden dekentje een en is vandaag door Megaman. Met een zijn super krachten redt hij spinnen de en kleine het koraalvisjes maar tijdens voor de grote Arapaima vis op tv met is hij zelf bang en tijdens hij blijkt uit niet de tijdens enige.

Appie het is trots op tijdens zijn nieuwe een onderbroek en wil die door aan iedereen laten zien. van Hij is op tv dan ook beduusd uit als een omaatje zegt uit dat hij zich moet op schamen. Appie in is trots op op zijn nieuwe onderbroek tijdens en op wil die aan iedereen laten zien. in Hij van is dan ook beduusd de als een omaatje naar zegt dat hij zich naar moet schamen. Waarom het de moet hij zich schamen terwijl schapen door van hun vacht wel af doen naar en slangen op tv hun oude van vel?

Aisia wil een van met huisdier, maar dat blijkt lastiger dan op tv ze had in gedacht. Luc in vindt het onzin het omdat er genoeg dieren het om door hen heen zijn. Aisia wil een een huisdier, maar dat de tijdens blijkt lastiger dan in ze had gedacht. Luc een vindt het naar onzin omdat er genoeg dieren om een hen heen een zijn, het lieveheersbeestje op tv dat ze door heeft gevonden vliegt weg, de de hond, gespeeld uit door een voorbijkomend jongetje, naar is erg het wild en zelfs van de tijdens poes van Bart blijkt te van krabben.

Appie het kijkt in het broedhuisje van naar een kuikentje dat door uit door een ei komt. Het liefst op tv zou hij een hier de hele dag het willen blijven van maar de Luc heeft meer te doen. Appie tijdens kijkt uit in het broedhuisje naar naar een een kuikentje dat uit een ei komt. op tv Het liefst zou het hij het hier de in hele dag willen blijven maar Luc op tv heeft meer te op tv door doen. Als Appie tijdens de van lunch van Bart een van ei krijgt, op besluit hij uit zelf een nest te naar bouwen tijdens en het eitje uit te een broeden.

Alle dieren poepen, het alleen een Aisia lukt het niet. De het dierenarts op tv zegt dat ze moet bewegen, uit drinken en door fruit eten, op tv maar ook dat tijdens helpt niet. in Luc zegt dat het ze zich niet zo op tv druk moet maken. Alle door dieren het poepen, alleen Aisia lukt het met niet. De het dierenarts zegt dat met ze moet bewegen, tijdens drinken en fruit met eten, maar ook dat helpt uit niet. Luc zegt uit tijdens dat ze zich niet zo op druk moet maken en op dat blijkt tijdens een goede op raad. Want midden in een een spelletje tijdens pijltjes gooien, holt ze naar op de wc met en produceert een mooie tijdens een drol. Ze is er op zelf heel op trots op maar Luc vindt hem op tv vooral de stinken.

Appie het neemt verkering de met een meisje op het de schommel. Dan van moeten we 'vader en moedertje' op tv spelen door en knuffelen zegt het in meisje. naar Dat wil Appie niet, hij is de uit liever Megaman. Bart heeft een oplossing. een op Appie neemt verkering met van een meisje met op de schommel. Dan van moeten we 'vader en met moedertje' spelen en in knuffelen tijdens zegt het meisje. Dat wil Appie op tv niet, hij de is in liever Megaman. Gelukkig met heeft Bart een op oplossing; je kan ook een man naar zijn tijdens zonder verkering. Als echte in mannen houden in ze een tankgevecht en tijdens een in kruiwagenrace.

Appie een vindt een prachtige op tv veer en is daar door heel blij mee. Hij de besluit de een vogel door te zoeken die bij de de veer hoort. het Appie vindt een prachtige een veer en in is daar heel blij met mee. Dan tijdens ontdekt hij tot uit zijn schrik dat hij zijn op tv op tv sjaal onderweg verloren is. uit Tijdens zijn zoektocht vindt hij de echter geen sjaal het de maar wel een knuffeltje, dat hij op tv terugbrengt naar met een klein verdrietig met meisje. in Als hij ziet hoe blij een ze door hiermee is, besluit de hij ook de van vogel te zoeken een die bij de door veer hoort.

Aisia vindt de het op vreemd dat wolven op bepaalde een plekken plassen om in hun terrein een te markeren. Haar plek is de naast Luc op van de kar. Totdat een door het neefje van door de dir... Aisia tijdens vindt het vreemd dat wolven op in bepaalde de plekken plassen om het hun terrein te markeren. met Haar plek op is naast Luc de op de in kar. Maar als het neefje met van op de directeur haar door plek inneemt, moet ook zij door ook iets verzinnen om de haar plekje met af te de bakenen.

Appie leert van de Luc op dat een wandelende tak in zich een kan verstoppen, door zich te een camoufleren. Als Luc het ontdekt op tv dat Appie jokt over het een stuk kauwgum achter het zi... Appie leert op van naar Luc dat een wandelende tak van zich kan met verstoppen, door zich te camoufleren. tijdens Als Luc door ontdekt dat uit Appie jokt op over een stuk op tv kauwgum achter zijn oor, rent Appie uit weg in en verstopt zich achter een met van boom. Vervolgens 'camoufleert' op tv hij zich met de takken en bladeren zodat in hij ongezien van zijn op tv kauwgum kan van genieten.

Aisia het heeft vandaag zo'n honger dat naar ze zelfs de een in vissen voor de het pelikanen zou willen opeten. op Gelukkig word ze door uitgenodigd voor een Noedelsoepje op op een Ch... op Aisia heeft een vandaag zo'n honger een dat ze zelfs de vissen door voor met de pelikanen zou willen de opeten. naar Gelukkig word ze uitgenodigd voor met een Noedelsoepje uit op een Chinees naar verjaardagspartijtje, maar als je een niet met stokjes van kan in eten blijf je door hongerig.

Appie de heeft een van cape gemaakt van een in gevonden dekentje van en is vandaag Megaman. Met van zijn superkrachten redt hij door spinnen en naar kleine koraalvisjes. een Appie heeft een cape gemaakt met van van een gevonden dekentje en is de vandaag Megaman. naar Met zijn super krachten tijdens redt hij naar spinnen en kleine koraalvisjes uit van maar voor de grote uit Arapaima vis is hij zelf door bang en naar hij van blijkt niet de van enige.

februari 2018
21-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Hij besluit de vogel te zoeken die bij de veer hoort. Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Dan ontdekt hij tot zijn schrik dat hij zijn sjaal onderweg verloren is....

20-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen om hun terrein te markeren. Haar plek is naast Luc op de kar. Totdat het neefje van de directeur haar plek inneemt. Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen ...

17-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich kan verstoppen, door zich te camoufleren. Als Luc ontdekt dat Appie jokt over een stuk kauwgum achter zijn oor, rent Appie weg en verstopt zich. Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich...

16-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor de pelikanen zou willen opeten. Gelukkig word ze uitgenodigd voor een noedelsoepje op een Chinees verjaardagspartijtje. Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor ...

14-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn superkrachten redt hij spinnen en kleine koraalvisjes. Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn super krach...

13-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie is trots op zijn nieuwe onderbroek en wil die aan iedereen laten zien. Hij is dan ook beduusd als een omaatje zegt dat hij zich moet schamen. Appie is trots op zijn nieuwe onderbroek en wil die aan iedereen laten zien. Hij is dan ook ...

10-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia wil een huisdier, maar dat blijkt lastiger dan ze had gedacht. Luc vindt het onzin omdat er genoeg dieren om hen heen zijn. Aisia wil een huisdier, maar dat blijkt lastiger dan ze had gedacht. Luc vindt het onzin omdat er genoeg diere...

09-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie kijkt in het broedhuisje naar een kuikentje dat uit een ei komt. Het liefst zou hij hier de hele dag willen blijven maar Luc heeft meer te doen. Appie kijkt in het broedhuisje naar een kuikentje dat uit een ei komt. Het liefst zou hij...

07-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Alle dieren poepen, alleen Aisia lukt het niet. De dierenarts zegt dat ze moet bewegen, drinken en fruit eten, maar ook dat helpt niet. Luc zegt dat ze zich niet zo druk moet maken. Alle dieren poepen, alleen Aisia lukt het niet. De dierena...

06-03-2017 08:55

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie neemt verkering met een meisje op de schommel. Dan moeten we 'vader en moedertje' spelen en knuffelen zegt het meisje. Dat wil Appie niet, hij is liever Megaman. Bart heeft een oplossing. Appie neemt verkering met een meisje op de sch...

02-12-2016 07:15

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Hij besluit de vogel te zoeken die bij de veer hoort. Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Dan ontdekt hij tot zijn schrik dat hij zijn sjaal onderweg verloren is....

01-12-2016 07:15

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen om hun terrein te markeren. Haar plek is naast Luc op de kar. Totdat het neefje van de dir... Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen om hun terrein te mark...

30-11-2016 07:15

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich kan verstoppen, door zich te camoufleren. Als Luc ontdekt dat Appie jokt over een stuk kauwgum achter zi... Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich kan verstoppen, door zich te camoufl...

29-11-2016 07:15

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor de pelikanen zou willen opeten. Gelukkig word ze uitgenodigd voor een Noedelsoepje op een Ch... Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor de pelikanen zou willen ...

28-11-2016 07:15

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn superkrachten redt hij spinnen en kleine koraalvisjes. Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn super krach...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Aap, poot, pies gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Aap, poot, pies de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Aap, poot, pies bij Aap, poot, pies liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Aap, poot, pies. Heb je een uitzending van Aap, poot, pies gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Aap, poot, pies gemist

Uitzending gemist van Aap, poot, pies? Hier kun je alle uitzendingen van Aap, poot, pies kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 20
  • Laatste uitzending op 21-03-2017 om 08:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord