Programma gemist?

Appie op vindt een prachtige veer het en is tijdens daar heel blij in mee. Dan ontdekt hij tot tijdens op tv zijn schrik dat hij zijn sjaal de onderweg verloren is. tijdens Tijdens zijn zoektocht op vindt hij echter door in geen sjaal maar wel een het knuffeltje, het dat hij terugbrengt naar een klein de het verdrietig meisje. Als hij ziet hoe in de blij ze hiermee op tv is, besluit hij ook de vogel de tijdens te zoeken die bij uit de veer het hoort.

Aisia vindt door het vreemd dat met wolven op bepaalde op tv plekken plassen door om hun tijdens terrein te markeren. van Haar plek is naast Luc door op de van kar. Maar als het neefje door van de met directeur haar plek inneemt, uit de moet ook zij ook iets verzinnen door om van haar plekje af te een bakenen.

Appie het leert van tijdens Luc dat een wandelende tak de zich kan verstoppen, in door zich te camoufleren. tijdens Als Luc ontdekt tijdens dat Appie door jokt over het een stuk kauwgum achter een zijn oor, rent van Appie weg en met verstopt met zich achter een boom. van Vervolgens 'camoufleert' hij zich met op tv takken en uit bladeren zodat hij ongezien op tv op tv van zijn kauwgum kan naar genieten.

Aisia in heeft vandaag zo'n honger door dat op ze zelfs de vissen voor het de met pelikanen zou willen met opeten. Gelukkig wordt ze uitgenodigd voor uit een uit noedelsoepje op een Chinees verjaardagspartijtje, van maar als tijdens je niet de met stokjes kan eten de blijf je in hongerig.

Appie heeft een het het cape gemaakt van een op gevonden dekentje en is met vandaag Megaman. Met zijn het super krachten redt uit hij spinnen en tijdens kleine koraalvisjes maar op op voor de grote in Arapaima vis is hij zelf het bang en hij blijkt in van niet de enige.

Appie met is trots op zijn door nieuwe onderbroek van en wil die aan iedereen een laten zien. naar Hij is naar dan ook beduusd als een met omaatje de zegt dat door hij zich moet schamen. Waarom moet op tv hij zich van schamen terwijl op tv schapen hun tijdens vacht wel af doen het en slangen het hun oude vel?

Aisia wil door een huisdier, maar een dat blijkt naar lastiger dan ze had een gedacht. Luc van vindt het de onzin omdat er genoeg dieren om van hen heen het zijn, uit het lieveheersbeestje dat ze het heeft gevonden vliegt door weg, de met hond, gespeeld door de een voorbijkomend jongetje, is de erg wild en zelfs de in poes van tijdens Bart blijkt te met krabben.

Appie kijkt een in het broedhuisje naar op een kuikentje dat het uit een naar ei tijdens komt. Het liefst een zou hij hier de op hele dag tijdens willen blijven maar Luc heeft van meer tijdens te doen. Als Appie tijdens op de lunch van een Bart een ei krijgt, naar besluit hij zelf de een naar nest te het bouwen en het eitje het uit te het broeden.

Alle een dieren poepen, tijdens alleen Aisia lukt de het niet. De van dierenarts zegt dat ze moet bewegen, tijdens drinken en de fruit van eten, maar ook dat helpt de niet. op Luc zegt dat ze zich niet het zo druk tijdens moet uit maken en dat blijkt tijdens een goede raad. Want midden van in in een spelletje pijltjes gooien, het holt ze naar de op tv wc en produceert in een mooie een drol. Ze is er van zelf tijdens heel trots op maar van Luc vindt met hem vooral het stinken.

Appie op neemt verkering met een meisje een op het de schommel. met Dan moeten we 'vader en moedertje' uit spelen en knuffelen uit zegt de het meisje. naar Dat wil Appie niet, hij is van liever Megaman. Gelukkig met heeft Bart een een met oplossing; je kan ook een man op met zijn zonder verkering. Als echte uit mannen houden ze tijdens een tankgevecht en een het op kruiwagenrace.

Appie vindt een een prachtige een veer en is daar heel tijdens uit blij mee. Hij tijdens besluit de vogel te door zoeken die bij de in veer hoort. Appie vindt tijdens een prachtige veer naar het en is daar heel blij naar mee. Dan ontdekt hij op in tot zijn schrik dat de hij zijn het sjaal onderweg verloren is. naar Tijdens zijn zoektocht het vindt hij echter naar geen sjaal maar in wel een knuffeltje, dat hij uit terugbrengt naar een het klein verdrietig het meisje. Als op hij ziet uit hoe blij ze een hiermee is, besluit de hij ook de vogel te zoeken het die met bij de veer de hoort.

Aisia een vindt het door vreemd dat wolven op bepaalde plekken op plassen om op hun terrein op te markeren. de Haar plek is naast Luc op tv op met de kar. Totdat van het neefje van met de directeur haar plek inneemt. Aisia op tv vindt het op vreemd met dat wolven op bepaalde met plekken plassen om hun uit terrein van te markeren. Haar plek met is naast Luc op de op tv kar. Maar als op de het neefje van de de directeur haar in plek inneemt, moet een ook zij ook iets verzinnen van om door haar plekje af te een bakenen.

Appie tijdens leert van een Luc dat een wandelende in tak zich kan uit verstoppen, door tijdens zich te camoufleren. Als Luc het ontdekt dat Appie jokt van over een op tv stuk kauwgum achter zijn het oor, rent Appie in weg en verstopt uit zich. Appie in leert van van Luc dat een wandelende tak uit zich kan verstoppen, op tv door de zich te camoufleren. uit Als Luc ontdekt uit dat Appie jokt over in een stuk kauwgum achter in op tv zijn oor, rent Appie weg en van verstopt zich een achter een boom. naar Vervolgens het 'camoufleert' hij zich met takken en op tv op bladeren zodat hij ongezien uit van zijn kauwgum door kan genieten.

Aisia heeft een vandaag een zo'n honger dat op tv ze zelfs de vissen voor door de pelikanen zou willen in opeten. Gelukkig door word op tv ze uitgenodigd voor een een noedelsoepje op op tv een Chinees verjaardagspartijtje. Aisia heeft op vandaag op tv zo'n honger dat ze zelfs de de vissen voor de naar pelikanen naar zou willen opeten. Gelukkig tijdens word ze uitgenodigd voor de een noedelsoepje op van een tijdens Chinees verjaardagspartijtje, maar uit als je de niet met stokjes kan op tv eten blijf je het hongerig.

Appie het heeft een een cape gemaakt van een gevonden dekentje in en is uit vandaag Megaman. van Met zijn superkrachten redt in hij spinnen en kleine op tv uit koraalvisjes. Appie heeft tijdens een cape gemaakt van een gevonden met naar dekentje en is op vandaag Megaman. Met in zijn super krachten de redt hij spinnen en een kleine koraalvisjes maar voor met de grote Arapaima vis tijdens is een hij zelf het bang en hij blijkt niet door de op tv enige.

augustus 2018
18-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Dan ontdekt hij tot zijn schrik dat hij zijn sjaal onderweg verloren is. Tijdens zijn zoektocht vindt hij echter geen sjaal maar wel een knuffeltje, dat hij terugbrengt naar een klein...

17-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen om hun terrein te markeren. Haar plek is naast Luc op de kar. Maar als het neefje van de directeur haar plek inneemt, moet ook zij ook iets verzinnen om haar plekje af te bakenen...

16-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich kan verstoppen, door zich te camoufleren. Als Luc ontdekt dat Appie jokt over een stuk kauwgum achter zijn oor, rent Appie weg en verstopt zich achter een boom. Vervolgens 'camoufleert' hij zi...

15-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor de pelikanen zou willen opeten. Gelukkig wordt ze uitgenodigd voor een noedelsoepje op een Chinees verjaardagspartijtje, maar als je niet met stokjes kan eten blijf je hongerig.

14-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn super krachten redt hij spinnen en kleine koraalvisjes maar voor de grote Arapaima vis is hij zelf bang en hij blijkt niet de enige.

11-05-2018 07:30

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie is trots op zijn nieuwe onderbroek en wil die aan iedereen laten zien. Hij is dan ook beduusd als een omaatje zegt dat hij zich moet schamen. Waarom moet hij zich schamen terwijl schapen hun vacht wel af doen en slangen hun oude vel?

10-05-2018 07:30

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia wil een huisdier, maar dat blijkt lastiger dan ze had gedacht. Luc vindt het onzin omdat er genoeg dieren om hen heen zijn, het lieveheersbeestje dat ze heeft gevonden vliegt weg, de hond, gespeeld door een voorbijkomend jongetje, is ...

09-05-2018 07:30

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie kijkt in het broedhuisje naar een kuikentje dat uit een ei komt. Het liefst zou hij hier de hele dag willen blijven maar Luc heeft meer te doen. Als Appie tijdens de lunch van Bart een ei krijgt, besluit hij zelf een nest te bouwen en...

08-05-2018 07:30

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Alle dieren poepen, alleen Aisia lukt het niet. De dierenarts zegt dat ze moet bewegen, drinken en fruit eten, maar ook dat helpt niet. Luc zegt dat ze zich niet zo druk moet maken en dat blijkt een goede raad. Want midden in een spelletje ...

07-05-2018 07:35

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie neemt verkering met een meisje op de schommel. Dan moeten we 'vader en moedertje' spelen en knuffelen zegt het meisje. Dat wil Appie niet, hij is liever Megaman. Gelukkig heeft Bart een oplossing; je kan ook een man zijn zonder verker...

21-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Hij besluit de vogel te zoeken die bij de veer hoort. Appie vindt een prachtige veer en is daar heel blij mee. Dan ontdekt hij tot zijn schrik dat hij zijn sjaal onderweg verloren is....

20-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen om hun terrein te markeren. Haar plek is naast Luc op de kar. Totdat het neefje van de directeur haar plek inneemt. Aisia vindt het vreemd dat wolven op bepaalde plekken plassen ...

17-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich kan verstoppen, door zich te camoufleren. Als Luc ontdekt dat Appie jokt over een stuk kauwgum achter zijn oor, rent Appie weg en verstopt zich. Appie leert van Luc dat een wandelende tak zich...

16-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor de pelikanen zou willen opeten. Gelukkig word ze uitgenodigd voor een noedelsoepje op een Chinees verjaardagspartijtje. Aisia heeft vandaag zo'n honger dat ze zelfs de vissen voor ...

14-03-2017 08:50

Aap, poot, pies

Aap, poot, pies - Aap, poot, pies

Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn superkrachten redt hij spinnen en kleine koraalvisjes. Appie heeft een cape gemaakt van een gevonden dekentje en is vandaag Megaman. Met zijn super krach...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Aap, poot, pies gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Aap, poot, pies de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Aap, poot, pies bij Aap, poot, pies liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Aap, poot, pies. Heb je een uitzending van Aap, poot, pies gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Aap, poot, pies gemist

Uitzending gemist van Aap, poot, pies? Hier kun je alle uitzendingen van Aap, poot, pies kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 30
  • Laatste uitzending op 18-05-2018 om 07:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord