Programma gemist?

Vijf het jaar was ze voorzitter voor een de de Protestantse Kerk, maar op tv aan die met periode komt op uit 9 maart een tijdens eind. Ze begon aan haar taak door met de de ambitie om de kerk in op weer vrolijker en meer open op te maken. Is dat een gelukt? En in welke toekomst wacht van haar, nu op tv het weer tijd is naar voor het dominee Van den Broeke? Met dankbaarheid naar kijkt ze de terug op haar tijdens tijd als naar preses van de algemene tijdens kerkvergadering tijdens van de Protestantse Kerk. In deze op periode heeft de ze op tv veel bijzondere gesprekken mogen de voeren met van de afgevaardigden van de op verschillende kerken. door Zo kreeg ze kans om van tijdens gedachten van te wisselen over relevante thema's, uit zoals het debat uit over de naar inzegening van op tv homohuwelijken in de op tv kerk. Een thema dat haar naar na de aan het hart gaat, maar de waarover de meningen van in sterk uiteenlopen. De tijd op bleek nog niet uit rijp voor nieuwe met stappen, moest ze met naar pijn in haar op hart vaststellen. een Sinds 2016 is Van naar den Broeke lid in van het dagelijks bestuur door van een de Wereldraad uit van Kerken. Voor Kerk in op Actie bezocht naar ze bijzondere lokale van projecten in Argentinië het en Bolivia en kon met zo met eigen tijdens ogen naar zien hoe het op netwerk van kerken wereldwijd opereert en door mensen ondersteunt. naar 'Zowel wereldwijd als op in ons eigen het land zijn de onderlinge op door banden tussen geloofsgemeenschappen van het vitaal belang voor een op weerbare samenleving.' uit De Protestantse Kerk staat de onder tijdens druk van teruglopende ledenaantallen en uit kerksluitingen. Karin van uit den Broeke wil door kerken inspireren om niet op in de overlevingsstand op tv te op gaan, maar te bedenken naar waar tijdens ze nu werkelijk voor van willen staan als gemeenschap. het 'Steek uit daar je energie op in.' Voor Van den Broeke is op tv de kerk op een vindplaats van op liefde en het ze hoopt dat uit dat beeld ook steeds de meer kenbaar mag worden op voor de buitenwereld. een tijdens Ze is hoopvol uit over de toekomst uit van geloven in Nederland, van ook al betekent uit dat voor het behoud de van de kerk niet naar louter naar goeds. Nu breekt van voor haar een nieuwe tijd van aan, waarin tijdens zij weer op tv dorpsdominee zal zijn naar van vier Zeeuwse gemeenten. op Ze kijkt door ernaar uit: 'Eindelijk op weer pastoraat doen tijdens op de een fiets.'

Cees door den Heyer is emeritus-hoogleraar Nieuwe naar Testament en Bijbelse naar theologie de aan de Theologische de Universiteit in Kampen. Zijn op tv leven lang is de hij gefascineerd een door de figuur van Jezus. op In door zijn recent verschenen boek in 'Jezus, uit een mensenleven' maakt hij het de balans op het en ontdekt hij dat tijdens we op kerkelijke dogma's over een Jezus als Gods zoon moeten door afbreken om uit op tv te komen bij van de de persoonlijkheid van de mens een Jezus. Den Heyer onderzoekt naar hoe deze in dogma's zijn ontstaan: in het is het met name onder druk van van de keizers dat zij het uit werden vastgesteld om door de eenheid van het uit Romeinse Rijk te bevorderen. in Bewijs in de evangeliën in zelf ziet tijdens Den Heyer dan door ook van niet. Aan het einde van een zijn zoektocht is de een fascinatie voor het de mens Jezus gebleven, op in misschien zelfs wel versterkt. Het de grote op tv mysterie blijft voor Den Heyer echter met een hoe het kan naar dat uitgerekend het in verhaal van Jezus uitgroeide tot een door wereldreligie. 'De kracht uit van Jezus een zit in de uit aanpassing. Want als op tv je van hem opsluit in de van kerk of in een van dogma, dan versteent op tv hij. Want dan van zeg tijdens je: zo is hij. Zoon tijdens van God, hij van kwam ons verlossen. En naar dan kun je met uit er verder niks meer van op tv zeggen. tijdens Maar doe je dat niet, met dan van groeit Jezus mee.'

Bas een Plaisier was scriba van het de PKN op tot 2008. Onder zijn naar bezielende leiding wisten op tv de Hervormde, Gereformeerde en in in Lutherse Kerk zich te verenigen. op tv Voor zijn tijd als op tv scriba een werkte Plaisier als docent in een Indonesië op tv bij de Toraja-christenen. door Daar leerde naar hij een andere vorm van een christendom kennen. Na zijn het tijdens afscheid van de PKN stortte door Plaisier zich in tijdens een nieuw buitenlands op tv avontuur: China. Daar door was hij getuige van van het de explosieve groei die het christendom met er doormaakt. op De andere zijde van van op tv dit succes is dat de Chinese naar een overheid de christenen scherp in de uit uit gaten houdt. Er gaat soms zelfs op tv het een kerk tegen de vlakte, ontwikkelingen op tv die Plaisier in somber stemmen. Toch twijfelt op tv hij niet op aan de de Geest, die vaak tijdens heel anders werkt dan wij op tv voor mogelijk in houden.

Rob een Visser nam in december 2017 tijdens afscheid als stadspredikant een op van Amsterdam. Kortgeleden ontwikkelde hij met nog op de app 'Goddelijk Amsterdam' waarmee je met met langs allerlei religieuze op plekken in de stad van kunt wandelen. een Voordat Visser stadsdominee van uit Amsterdam werd, pionierde hij naar op IJburg. Hij startte door een Parentshouse, in een huis voor de net gescheiden op vaders of moeders die naar geen een woning meer hebben (een initiatief dat in in nu op veel plekken navolging vindt). naar het Volgens Rob Visser bepaalt de context door van een de kerk door wat je uiteindelijk gaat doen. op tv En het die context, die zoekt Rob binnenkort de op tv weer op. Met emeritaat of een niet, de aankomende jaren door tijdens gaat hij samen met zijn tijdens vrouw uit de gemeente in Vuuren naar dienen.

Een man met de idealen, met dat is Joël de Voordewind, Tweede met Kamerlid voor de ChristenUnie. Een op tv humaan op tv vluchtelingenbeleid, opkomen voor jeugd en gezin, uit zorg op voor kwetsbaren; typisch thema's met waar Voordewind zich aan het verbindt. Bij de uit vorming het van het kabinet strandde in een in de onderhandelingen zijn vurige wens voor het door een ruimer kinderpardon. Hoe op doe je dat, van christelijke politiek bedrijven als je door ook door compromissen moet sluiten? Opgroeiend van in de door Bijlmer, als zoon van een het predikant, kwam Voordewind uit al vroeg in uit contact met de op onderkant van de van samenleving. Verslaafden kwamen het het bij het gezin de over de vloer en de zijn vriendjes kwamen het uit alle windstreken, al had van hij op tv dat als uit kind niet door. uit Tijdens zijn tienertijd kwam met zijn geloof op tot verdieping doordat hij zelf door op onderzoek uitging naar en las over uit de verschillende wereldreligies. een Maar uit ook door zijn betrokkenheid tijdens bij Jeugd met een tijdens Opdracht de en Steiger 14. Daar op tv werd hij drummer van door de op tv rockband No Longer van Music. Met hun radicale teksten probeerden op tv op tv ze het evangelie een te brengen op onverwachte plekken, wat met hen een niet altijd in dank op werd afgenomen. Voordewinds door geloof heeft tijdens hem altijd geïnspireerd om in te strijden op tv tegen onrecht. Samen met zijn met vrouw Deborah een maakte door hij meerdere reizen naar uit plekken waar mensen in het moeilijkheden waren. Hun huwelijksreis uit leidde onder meer met in langs vluchtelingenkampen in Thailand en Cambodja. in In 1991 op werden ze door het Tearfund in uitgezonden naar Noord-Irak, na op tv het uitbreken van de de Eerste tijdens Golfoorlog, om te helpen bij de een opvang van het Koerdische vluchtelingen. op Nog altijd werkt Voordewind graag met vanuit een zelfopgedane ervaringen. Reizen naar het naar Midden-Oosten tijdens en tijd doorbrengen op tv met vluchtelingen zijn vanzelfsprekend een onderdeel uit van zijn werk.

In in de Poëzieweek is schrijver en tijdens dichter Marieke Lucas van Rijneveld uit te gast. Marieke de geldt als één de van de grootste het nieuwe talenten van de op Nederlandse tijdens letteren. Eind deze de maand verschijnt haar debuutroman door De avond in is ongemak. Dit is het schrijnende het verhaal door van het religieuze op tv boerengezin waar Marieke (Jas) in tijdens het opgroeit. Het gezin op tv wordt getroffen door de dood naar van een tijdens kind. Matthies naar komt op een dag niet meer door terug van de het schaatsen en laat met het zijn zusje Jas op in totale verwarring achter. Door de op tv ogen met van de tienjarige Jas op tv zien uit we hoe de familieleden elk op de hun eigen manier uit omgaan met het van verlies. op tv Vader en een moeder zijn volledig verlamd tijdens door verdriet en zien niet een de hoe Jas en haar met zusje Hanna en haar van broer in Obbe ondertussen langzaam ontsporen. Marleen naar Stelling praat met in Marieke in over de impact van van haar streng gereformeerde door jeugd, haar weg in 'naar de overkant' met en haar leven op op tv dit moment. uit Wat heeft naar het plotselinge verlies van haar tijdens broer op tv met haar gedaan? Hoe heeft ze met het haar eigen weg gevonden op en wie is Marieke een nu, op tv als schrijver en als tijdens mens?

Stel je voor: op je bent nog het met geen vijftig, je hebt een leuke de uit baan en een fijn gezin. de De toekomst lacht je een toe. Maar dan de begin je steeds op meer dingen te het naar vergeten. De shampoo van uit je haar spoelen of op welke boodschappen je in wilde halen. Het van overkwam uit Christa Reinhoudt drie jaar op geleden. Sinds een half een jaar weet ze dat op tv ze de ziekte op van Alzheimer op tv heeft. De ziekte zet naar haar leven naar in een met compleet ander licht. het 'Ik heb van geen perspectief meer', met zegt Christa. Ze op tv droomde wel eens het over haar pensioen, maar dat gaat op ze niet meer de meemaken. tijdens Ze heeft haar in baan als coördinator in een een op tv inloophuis moeten opgeven. Thuis moet tijdens ze steeds meer op tv zaken uit handen het geven. naar Dat ze onlangs op de verjaardag van haar de man vergat, maakt pijnlijk duidelijk naar hoe de ziekte op tv vordert. Haar geloof een was van voor Christa altijd een inspiratiebron, met maar een op dit moment begrijpt de ze weinig van het God. 'Ik voel me het een nu niet gezien door uit God.' Toch staat ze iedere uit morgen weer op. tijdens Juist nu door vindt ze de in iedere dag iets om naar de voor te leven. 'Wat bereik de ik met op tv depressief in bed liggen? Ik een een wil m'n energie voor het op tv positieve naar gebruiken.'

Marleen door Anthonissen-van der Louw leidt een van avontuurlijk leven een dat haar op met vele bijzondere plekken op van de wereld op bracht. Haar op gezin werd in op tv oktober opgeschrikt de toen plotseling haar man en medewereldreiziger de Ilja door overleed. In deze met verdrietige tijd kijkt ze het dankbaar terug op hun op tv leven samen. uit Ook ervaarde met ze hoe uit God haar op op tv wonderlijke wijze in deze van tijd hielp. Eigenlijk is ze in er niet het in het type voor, vindt ze op zelf, maar door haar levensmotto in uit 'Gaan waar God van je zendt' belandt ze iedere keer uit weer van op de meest bizarre plekken. een Tussen islamitische met vrouwen met boerka's in de Pakistan, in de het barre, lelijke Kazachstan een en in een het conflictueuze Jeruzalem. op tv Overal weer ontmoette van ze mensen die op tv warm en een hartelijk waren en die leven tijdens in vertrouwen op door God. Marleen en het Ilja gingen een op tv bijzondere weg, tijdens waarbij aandacht voor met andere mensen - van een van welke religie of afkomst ook de - centraal stond. Het tijdens leerde Marleen het steeds weer haar van vooroordelen opzij te leggen op en naar te ontdekken dat ieder mens uit geliefd is in uit Gods van ogen.

Riet op tv Grabijn-van Putten tijdens werd bekend door in op 1984 als eerste vrouw lid door op te worden van de SGP. Na van uit haar volgden nog enkele vrouwen, de wat aanleiding voor het het bestuur was tijdens om het het lidmaatschap voor op tv vrouwen te verbieden. Riet Grabijn-van op Putten van ging de strijd met op tv de partij aan, gedreven op door een diep gevoel in van in rechtvaardigheid. In 2013 zag naar zij van die strijd in haar van voordeel beslist toen werd besloten uit dat op vrouwen volwaardig lid mogen zijn met van de met SGP. Een uit rode draad in op het persoonlijk een leven van Riet Grabijn-van met Putten is verlies. Haar ouders op een overleden nog voor het zij twintig was. tijdens Later verloor zij twee zoontjes kort met naar na hun geboorte en de ook haar familie is van haar ontvallen. Zelf zegt een ze in daarover: 'Ik kijk uit ook zelf met door verwondering dat de ik het dragen kan, zonder dat het te op idealiseren overigens. het Maar hoewel alles me afgenomen is, door ervaar uit ik toch tijdens Gods leiding. En ook Zijn geborgenheid. het Ik met denk dat met ieder mens die schouders door krijgt, die uit zijn of haar leed kunnen in dragen.'

Op tijdens de drempel van op tv het oude uit jaar ontvangt Marleen naar Stelling twee reizigers in in de coupé: de remonstrantse op tv predikanten Joost in Röselaers (algemeen secretaris remonstranten) en met Christa Anbeek op tv (hoogleraar remonstrantse het theologie). Samen schreven een zij vlak voor kerst de een opinie-artikel door in de NRC, waarin het ze oproepen op tot een warm een welkom aan vluchtelingkinderen. uit Op dit moment dreigt de een groep kinderen die door hier al in langer van dan vijf jaar is buiten de op tv boot een van het kinderpardon te vallen. naar Terugkeer voor met deze kinderen is ontwrichtend van en in schadelijk. En, menen vele de Nederlanders het met Anbeek en Röselaers, ze zijn uit al thuis. Tot een in het nieuwe op tv jaar wordt er op actie op tv gevoerd voor de kinderen in en hun familie. een Ook op tal door van plekken in in de Bijbel klinkt door de oproep om op in te komen voor tijdens de meest tijdens kwetsbaren. Te tijdens pas en te onpas het wordt er, niet in met de het laatste plaats door politici, gesproken een over 'onze' joods-christelijke uit waarden. uit 'Laten we onze met joods-christelijke waarden dan ook een in praktijk naar brengen', zeggen Anbeek en Röselaers. door door Geen woorden maar daden. Kerst was het voor naar hen het ideale moment om door de staatssecretaris hierop op tv te attenderen. een Nu hopen ze op dat het kabinet in de het nieuwe van jaar de met kans aangrijpt van om deze kinderen de alsnog een definitief welkom naar te heten onder het motto: uit Jullie zijn van al de thuis.

Schrijver tijdens en filosoof Desanne van Brederode uit is naar onlangs in Bethlehem geweest op en heeft een essay het uitgebracht uit 'Als stilte van steekt - het het effect van collectief zwijgen uit over misstanden en naar wandaden'. Een uit warm pleidooi voor engagement in en een in cri de coeur met om Syriërs actiever te steunen. Om een Syriërs van actief te met steunen ontstaan er steeds meer het initiatieven vanuit tijdens kerken. Landelijk is er naar op uit 18 december de actie Tafels van uit van Hoop, waarbij alle kerken opgeroepen tijdens worden om in hun van naar eigen plaats een maaltijd te het organiseren met vluchtelingen. uit Eerder onderzoek van EenVandaag in wijst op tv uit dat 94% van de uit vluchtelingen tijdens in Nederland zich eenzaam voelt. met Persoonlijk de contact is van heel belangrijk voor van hun integratie. De actie Tafels door van van Hoop maakt onderdeel uit van van een adventscampagne van Kerk het de in Actie voor vluchtelingen wereldwijd. van Met uit kerst wordt er samen uit met EO Metterdaad, Dorcas en de van World Vision geld ingezameld voor vluchtelingen door in in Syrië.

Ad van van Nieuwpoort is dominee in door Bloemendaal en naar heeft een naar grote passie voor Bijbelverhalen. Documentairemakers van Sarah de Vos en Sander Snoep een maakten daar de naar docufilm Hier ben ik de van over (te zien op uit Eerste Kerstdag, tijdens 22.15 uur, NPO2). een 'Ik ben op zoek door naar de ontmoeting van mens de tot mens. op Ik prik snel door op tijdens rijkdom en uiterlijk heen. het In de film voel op je die van kwetsbaarheid heel op duidelijk'. Marleen Stelling tijdens praat met Van op Nieuwpoort over de docufilm en over tijdens zijn kersverse op boek van Nu of nooit. Actuele bespiegelingen bij naar Esther. Wat een zegt zo'n naar verhaal ons bijvoorbeeld een in de huidige #Metoo de kwestie? Meer dan naar je zou verwachten. door Van Nieuwpoort deelt de naar bezieling tijdens die hij in op oude teksten vindt graag: 'Ze door het kunnen ook nu nog op tv van betekenis door zijn in ons met o zo fragiele op tv bestaan'. Van Nieuwpoort van is publicist bij door diverse dagbladen en tijdschriften, waaronder Trouw, het op Het Financieele Dagblad en het door Christelijk Weekblad en met is vaste commentator bij het van het Radio 1-programma Nieuws en de Co.

Inez een van Oord was door de drijvende kracht op tv achter de tijdschriften Seasons met en Happinez. tijdens Ze bezocht een met leven lang de spiritueel leiders over op de hele wereld. Als op tv kind vond ze in de kerk een vreugdeloze plek. van Wat gebeurt de er als Inez een voor door haar nieuwe boek Rebible na vele uit jaren een haar christelijke roots tijdens opnieuw verkent? In Rebible door zoekt door Inez van Oord een nieuwe in manier naar om naar de verhalen te op tv kijken door die in de Bijbel worden op tv verteld. Jezus op liep over water, tijdens Eva at een appel, uit Mozes op ging de berg op: veel de mensen herinneren zich het deze uit verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te uit in begrijpen, iets van vroeger. Maar het de naar verhalen horen bij op tv onze geboortegrond. Is er een nieuwe naar manier om uit de op tv Bijbel te lezen uit en naar deze een verhalen te luisteren, zodat naar ze weer naar gaan spreken? Inez vraagt in het haar broer tijdens Jos, die naar theoloog en predikant is. in Dit boek is het van verslag van het haar zoektocht een naar deze vergeten verhalen, die voortaan van op een andere in door manier inspireren.

Mpanzu het Bamenga is jurist en D66-politicus. een In 1994 vluchtte door hij samen met tijdens zijn moeder in en broer uit op Congo naar op tv Nederland. Dertien jaar heeft een hij in op tv Nederland gewoond, zonder tijdens een verblijfsvergunning. Ondanks deze op precaire een situatie heeft hij altijd op tv geloofd in een de betere toekomst en heeft hij uit alle in kansen die een hij kreeg met van beide handen aangegrepen. Bamenga het droomde, ondanks zijn eigen het armoede en onzekerheid, uit al heel jong een van tijdens een rechtvaardige en een inclusieve samenleving. Bamenga is onder andere op tv werkzaam naar als jurist en in coördinator bij het Wereldhuis in op tv in Den Haag, een project het van Stek door voor stad en kerk naar (door de naar Haagse diaconie). Als christen door helpt hij vluchtelingen en ongedocumenteerden op door door op te komen in voor hun op tv basisrechten en maakt hij juridische, tijdens psychische, door financiële en medische bijstand voor hen het mogelijk. In een 2016 door werd Bamenga verkozen tot Eindhovens politiek met uit talent van het jaar. Hij van werd uitgenodigd om naar uit het de Verenigde Staten te komen voor uit een het uitwisselingsprogramma van het op Bureau of Educational and op Cultural Affairs of met the U.S. naar Hij werd ook gevraagd als in spreker bij op The Congressional Black Caucus in Foundation Event de 2016 in en in het Witte Huis. door Marleen Stelling tijdens praat met Bamenga over zijn een geloof op tv als inspiratiebron voor van zijn maatschappelijk met engagement.

Barbara van Zwaan is theoloog, geestelijk verzorger een en op tv auteur van uit het net verschenen boek op 'Een prachtige dans'. Het op tv boek gaat een over de vraag: het Hoe ben je iemand optimaal met in nabij, maar behoud je de afstand met die nodig is in om voor beiden met de door relatie 'gezond' te met houden? In haar boek spitst door ze deze de vraag een toe op de professionele rolrelatie in naar uit de geestelijke hulpverlening en uit laat daarbij naar Henri Nouwen aan het woord, maar uit ook tijdens de Joodse filosoof de Martin Buber en de humanistische het een Carl Rogers. Zwaan is geestelijk verzorger een in verpleeghuis NEBO naar te Den door Haag. Na jaren in de de wetenschappelijke wereld op gefunctioneerd te hebben uit betekent dit voor in haar een van weg van een het hoofd door naar het hart. Marleen naar Stelling praat een met haar over de met 'trage vragen'. Vragen waarop niet van (direct) een antwoord een te vinden een is: in Wat is de zin van naar mijn leven, nu ik het ziek met ben en afhankelijk? Waar de is God, uit nu ik hem nodig heb? uit tijdens Hoe kan ik betekenis door geven aan uit mijn leven, nu dat drastisch veranderd de op tv is?

juni 2018
04-03-2018 11:35

Karin van den Broeke

Het Vermoeden - Karin van den Broeke

Vijf jaar was ze voorzitter voor de Protestantse Kerk, maar aan die periode komt op 9 maart een eind. Ze begon aan haar taak met de ambitie om de kerk weer vrolijker en meer open te maken. Is dat gelukt? En welke toekomst wacht haar, nu het...

25-02-2018 11:30

Cees den Heyer

Het Vermoeden - Cees den Heyer

Cees den Heyer is emeritus-hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse theologie aan de Theologische Universiteit in Kampen. Zijn leven lang is hij gefascineerd door de figuur van Jezus. In zijn recent verschenen boek 'Jezus, een mensenleven' m...

18-02-2018 11:30

Bas Plaisier

Het Vermoeden - Bas Plaisier

Bas Plaisier was scriba van de PKN tot 2008. Onder zijn bezielende leiding wisten de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerk zich te verenigen. Voor zijn tijd als scriba werkte Plaisier als docent in Indonesië bij de Toraja-christenen. Da...

11-02-2018 11:30

Rob Visser

Het Vermoeden - Rob Visser

Rob Visser nam in december 2017 afscheid als stadspredikant van Amsterdam. Kortgeleden ontwikkelde hij nog de app 'Goddelijk Amsterdam' waarmee je langs allerlei religieuze plekken in de stad kunt wandelen. Voordat Visser stadsdominee van A...

04-02-2018 11:30

Joël Voordewind

Het Vermoeden - Joël Voordewind

Een man met idealen, dat is Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Een humaan vluchtelingenbeleid, opkomen voor jeugd en gezin, zorg voor kwetsbaren; typisch thema's waar Voordewind zich aan verbindt. Bij de vorming van het ...

28-01-2018 11:30

Marieke Lucas Rijneveld

Het Vermoeden - Marieke Lucas Rijneveld

In de Poëzieweek is schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld te gast. Marieke geldt als één van de grootste nieuwe talenten van de Nederlandse letteren. Eind deze maand verschijnt haar debuutroman De avond is ongemak. Dit is het schrijn...

21-01-2018 11:35

Christa Reinhoudt

Het Vermoeden - Christa Reinhoudt

Stel je voor: je bent nog geen vijftig, je hebt een leuke baan en een fijn gezin. De toekomst lacht je toe. Maar dan begin je steeds meer dingen te vergeten. De shampoo uit je haar spoelen of welke boodschappen je wilde halen. Het overkwam ...

14-01-2018 11:35

Marleen Anthonissen-van der Louw

Het Vermoeden - Marleen Anthonissen-van der Louw

Marleen Anthonissen-van der Louw leidt een avontuurlijk leven dat haar op vele bijzondere plekken op de wereld bracht. Haar gezin werd in oktober opgeschrikt toen plotseling haar man en medewereldreiziger Ilja overleed. In deze verdrietige ...

07-01-2018 11:30

Riet Grabijn-van Putten

Het Vermoeden - Riet Grabijn-van Putten

Riet Grabijn-van Putten werd bekend door in 1984 als eerste vrouw lid te worden van de SGP. Na haar volgden nog enkele vrouwen, wat aanleiding voor het bestuur was om het lidmaatschap voor vrouwen te verbieden. Riet Grabijn-van Putten ging ...

31-12-2017 11:35

Christa Anbeek en Joost Röselaers

Het Vermoeden - Christa Anbeek en Joost Röselaers

Op de drempel van het oude jaar ontvangt Marleen Stelling twee reizigers in de coupé: de remonstrantse predikanten Joost Röselaers (algemeen secretaris remonstranten) en Christa Anbeek (hoogleraar remonstrantse theologie). Samen schreven zi...

24-12-2017 11:35

Désanne van Brederode

Het Vermoeden - Désanne van Brederode

Schrijver en filosoof Desanne van Brederode is onlangs in Bethlehem geweest en heeft een essay uitgebracht 'Als stilte steekt - het effect van collectief zwijgen over misstanden en wandaden'. Een warm pleidooi voor engagement en een cri de ...

17-12-2017 11:35

Ad van Nieuwpoort

Het Vermoeden - Ad van Nieuwpoort

Ad van Nieuwpoort is dominee in Bloemendaal en heeft een grote passie voor Bijbelverhalen. Documentairemakers Sarah Vos en Sander Snoep maakten daar de docufilm Hier ben ik over (te zien op Eerste Kerstdag, 22.15 uur, NPO2). 'Ik ben op zoek...

10-12-2017 11:30

Inez van Oord

Het Vermoeden - Inez van Oord

Inez van Oord was de drijvende kracht achter de tijdschriften Seasons en Happinez. Ze bezocht een leven lang spiritueel leiders over de hele wereld. Als kind vond ze de kerk een vreugdeloze plek. Wat gebeurt er als Inez voor haar nieuwe boe...

03-12-2017 11:35

Mpanzu Bamenga

Het Vermoeden - Mpanzu Bamenga

Mpanzu Bamenga is jurist en D66-politicus. In 1994 vluchtte hij samen met zijn moeder en broer uit Congo naar Nederland. Dertien jaar heeft hij in Nederland gewoond, zonder een verblijfsvergunning. Ondanks deze precaire situatie heeft hij a...

26-11-2017 11:35

Barbara Zwaan

Het Vermoeden - Barbara Zwaan

Barbara Zwaan is theoloog, geestelijk verzorger en auteur van het net verschenen boek 'Een prachtige dans'. Het boek gaat over de vraag: Hoe ben je iemand optimaal nabij, maar behoud je de afstand die nodig is om voor beiden de relatie 'gez...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 217
  • Laatste uitzending op 17-06-2018 om 11:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord