Programma gemist?

Jarenlang werkte Rob op Timmerman bij naar de televisie aan kinderprogramma's, op tv een tot hij op een dag van een burn-out kreeg. door Het roer van van zijn een leven ging radicaal om en nu het zet hij door zich het in voor vluchtelingen in het buitenland. naar Onvermoeibaar redt hij tijdens mensen uit een het water op en draagt met hij bij aan een beter leven de in de het kampen. in In Nederland probeert hij mensen aan naar het een denken te zetten over de de vraag: de wat geeft nu echt de zin aan mijn de leven? In de periode op het van zijn burn-out mocht Rob Timmerman met tijdens zelf ervaren hoe uit wonderbaarlijk hoopgevend het is als mensen een door je niet in de steek laten met tijdens wanneer het slecht gaat. op In Nederland op vertelt Rob zijn verhaal het aan groepen naar mensen en wil hij tijdens hen aan uit het denken zetten over de de betekenis van hun uit leven.

Marleen de Stelling ontvangt Carine Philipse, uit voorzitter door van Stichting Dutch Foundation for Mysticism. van Philipse een voelt zich, ondanks in veel tegenslag door in haar leven, al zolang ze door zich kan herinneren uit aangetrokken tot de de wezenlijke dingen uit van het naar bestaan. Al tijdens jong had ze ervaringen van van eenheid. Ze studeerde uit theologie, was pastor het in een verpleeghuis met en had het een bloeiend door gebedsleven. In 2003 de maakte ze een mystieke doorbraak mee, een waaruit haar boek door 'Jij in zingt in mij jouw de naam' op tv voortkwam. Vanwege de op vele reacties op haar boek, tijdens van mensen uit allerlei van religies en levensbeschouwingen, in in begon Carine Stichting Dutch Foundation met for Mysticism. De stichting in biedt op tv religieuze en mystieke een verdieping.

Anmar op Hayali, coördinator van SKIN (Samen tijdens Kerk in van Nederland), zet zich met in voor de in eenheid van uit de christelijke kerk. 'Ik de bezoek met veel kerken, ontmoet veel op vormen, kleuren, gebruiken door en manieren een van kerkzijn. In door het begin was het zoeken in naar het op tv gemeenschappelijke. Maar God gaf de me tijdens steeds meer stukjes van het de puzzel. Jezus, de uit Bijbel op en de geloofsbelijdenis verbinden ons. op tv Inmiddels neemt de tijdens zichtbaarheid op tv en hoorbaarheid van migrantenkerken en met internationale kerken toe. We op tv geven in ze een stem richting politiek naar en overheid. de De Nederlandse autochtone de kerken het krijgen meer oog op voor diversiteit en de toenadering tussen op tv kerken onderling in krijgt met gestalte. Tegelijkertijd is er met nog veel werk te uit doen. We in leven in een gebroken van wereld: oorlogen, crises, aanslagen, op angst voor naar diversiteit, angst door voor migratie met en migranten. Verschillende groepen worden tegen op elkaar uitgespeeld en van geschetst als elkaar de tegenpartijen. De de boodschap van van de Bijbel is de boodschap op van in liefde. Die willen we in als kerk uitdragen. Met een vallen en een opstaan.'

Marleen op Stelling ontmoet het theoloog en auteur Trees van de Montfoort naar aanleiding van tijdens haar onlangs uit verschenen de boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik een nodig in mijn op boek uit om, de de vanuit de bijbel en naar de christelijke traditie, holistisch naar door de tijdens werkelijkheid te kijken. Met een termen als 'rentmeesterschap' de en 'zorg op voor de aarde' stellen we in ons als door mens boven de aarde. door Maar met we zouden nergens naar zijn zonder met haar. In het westers christendom van wordt veel te door dualistisch gedacht. op tv We zijn op volledig van de tijdens natuur afhankelijk. De ecologische crisis vraagt de op tv om een herbezinning de in denken, doen en op geloven.'

Oud baart nieuw, op tv door over dat thema houdt de Mechteld Jansen op door 18 mei de jaarlijks uit terugkerende Volzinlezing. Welke nieuwe in tijdens uitingen van geloof een herkent zij in tijdens de samenleving? Hoe zijn in mensen creatief op bezig met de met traditie? Een bijzondere ervaring op Goede het Vrijdag in tijdens een kerkje op naar Terschelling wierp voor haar tijdens nieuw naar licht op dit thema. Traditie, tijdens van en in het bijzonder de christelijke, door wat de is dat in nou eigenlijk en wat moeten we op tv ermee? een Is het zo dat die tijdens zich van vanzelf vernieuwt op tv of moeten we daar met ons best voor doen? Welke uit hoopvolle tekenen daarvan met ziet Jansen van om zich heen? Wat een is de op tv waardevolle erfenis die op van generatie op generatie met is doorgegeven? uit En door wat moeten de mensen die op tv er weinig van op hebben een meegekregen? Kunnen die ook iets met van vernieuwing van een de traditie? Mechteld op Jansen begon een haar eigen op carrière als gemeentepredikant, tijdens als vrouw in op tv een mannenbolwerk. Ze heeft tijdens zich altijd op geïnspireerd gevoeld door met de feministische theologie, waarin uit aandacht is voor het in perspectief dat het vrouwen hebben in het uit denken over een leven, geloof en in samenleving. In de op tv Bijbel vindt ze verhalen over op tv sterk vrouwelijk leiderschap van die haar inspireren. het de Nu staat ze tijdens zelf als rector het aan het roer van de een Protestantse Theologische door Universiteit, waar ze uit nieuwe lichtingen theologen klaarstoomt tijdens voor een werkzaam leven tijdens in naar de wereld door van nu: een samenleving een waarin geloven niet uit vanzelfsprekend is. Wat door geeft zij uit hen mee en welke tijdens plek is het er voor theologen in in het Nederland door van vandaag?

Waarom naar hebben we de een economie? Heeft van u zich dat op tv weleens afgevraagd? Filosoof Govert met Buijs probeert er in zijn op nieuwe van boek Waarom werken we met zo hard? een antwoord op tv op te geven. van En ook vraagt uit van hij zich af: doet van die economie ons goed? uit Klopt de een neoliberale aanname wel naar dat de economie uit draait als iedereen door zich met zijn eigen de belang bezighoudt? de Buijs draait het door om en tijdens zegt: het werkt de pas goed als mensen zich naar deugdzaam een gedragen en aan het belang uit van anderen met denken. Hij noemt door het een economie van op vreugde. Govert in Buijs vertelt wat de kracht het van liefde op te maken heeft met een zijn denken over het economie, of liever een spreekt uit hij over agapè, de de Griekse term voor van naastenliefde, die op in al zijn denken door terugkomt. Buijs wil weg op tv van een samenleving op tv waarin het draait in om het winners en het losers en houdt een warm pleidooi het voor naar elkaar uit omzien, idealen en het vertrouwen. Een het hoopvolle op tv visie op de de toekomst.

Op uit de dag van de Nationale het Holocaust Herdenking door ontvangt naar Hella van der op Wijst holocaustoverlevende Carla in Josephus Jitta. Ze overleefde Theresienstadt en door werd op het een door bijzondere manier uit de oorlog bevrijd. de Ze het vertelt over haar met wonderlijke levensverhaal, waarin de Remonstrantse met Broederschap op een bijzondere rol heeft gespeeld. met Pas door in oorlogstijd begrijpt Carla het dat haar een familie joods is, iets op tv waar het nooit over werd van gepraat. Haar ouders met worden verraden en overleven de Sobibor niet. Ook de door onderduikadressen van Carla en op haar broer op tv Alfred worden met bekend en zij worden tijdens vervoerd naar Westerbork en naar daarna naar naar Theresienstadt. Door stelligheid, naar geluk een én geantedateerde remonstrantse doopsbewijzen weten in ze te ontsnappen met aan het transport een naar door Auschwitz. Carla is nog maar een 12 jaar op als ze in de kampen op zit, maar ze een doet met er diepe wijsheid op. Ze de noemt het zelf van een helderziendheid. op Carla worstelde een veel met God, maar heeft op hem ook vaak uit heel dichtbij de ervaren.

In naar het kader van het een World in Interfaith Harmony week is Annewieke van Vroom te gast. op Ze is universitair de docent comparatieve godsdienstwijsbegeerte aan op tv de Vrije met Universiteit in Amsterdam. Vroom op heeft veel ervaring een als het gaat op tv om religieuze op tv diversiteit. Ze studeerde van religiewetenschappen aan de op VU in in Amsterdam en promoveerde uiteindelijk door op een empirische tijdens studie naar een interreligieuze op de dialoog van de moderne Japanse uit zenboeddhist uit Masao Abe (1915-2006) door met christelijke theologen. De titel in van haar proefschrift naar was: 'God of Leegte? een tijdens Zenboeddhist Masao Abe in dialoog met met op christelijke denkers'. Zelf heeft Vroom een naar christelijke achtergrond. op 'Ik heb naar op plekken in over de hele wereld gewoond en een met een heel veel het verschillende religieuzen gesproken. op tv En toch kom ik altijd heel in graag terug bij op tv de op tv christelijke traditie. Het van verhaal van Jezus vind van ik een heel met belangrijk in verhaal. Het geeft in richting, het houdt het op tv licht brandend. Het tijdens is diep en op tv simpel tegelijk.'

Joke Verweerd in verloor van twee jaar geleden haar echtgenoot na met een lang huwelijk. door Ze schreef er met het van boek Troostpleister over, waarin ze uit verwoordt wat met het betekent om een een geliefd mens los op te laten en de hoe de rauw rouw is. Joke Verweerd door groeide op in de het het milieu van de uit strenge Oud Gereformeerde Gemeente, waar op van weinig ruimte was de voor haar creativiteit en rijke fantasie. op Met van haar groot inlevingsvermogen de bedacht ze allerlei verhaaltjes over tijdens de mensen in die ze uit zag en de dingen die op ze naar meemaakte. Het zaadje voor een de naar toekomst als schrijver werd daar naar geplant. door Toen ze verkering de kreeg met Fred, een het jongen met Indische roots, een maakte ze kennis in met het blijmoedige het geloof van van haar Sumatraanse schoonmoeder. in Ondanks wat zij van had meegemaakt in de met oorlog tijdens sprak zij vanuit een een groot vertrouwen over God een en voelde zij zich de een geliefd in mens. Zo uit anders dan het tijdens angstige geloof dat zij in door haar tijdens jeugd had door meegekregen en zij omarmde dan ook op tv deze naar nieuwe kijk op tv op haar geloof. van Schrijven was altijd de uitlaatklep met voor Joke Verweerd, die door van haar boeken 'preekjes op tv voor mezelf' noemt. In de de tijd van zorgen om de haar op tv zieke man en naar ook nadat zij zelf naar werd getroffen door ziekte. uit Met in als leidraad dat door ze wil op schrijven wat opbouwt, waar zij uit en haar lezers van in groeien. Over de door laatste tijd de met Fred de schreef zij uit de bundel Troostpleister. Volgens Joke het Verweerd op tv is het belangrijk hoe je met op tv tijdens elkaar toeleeft naar het naar afscheid en ervoor zorgt dat in gezegd is wat het uit gezegd moet worden. Zij probeert van naar naar haar verdriet te kijken als de een uit vriend.

Thea uit Barnard werd in 1968 bevestigd uit als op eerste vrouwelijke tijdens predikant in de Nederlands door Hervormde Kerk. een In een tijd een dat het geenszins uit vanzelfsprekend was dat een vrouw met op de kansel stond, in besloot Barnard theologie van uit te studeren in de overtuiging dat op ze door dominee zou de worden. Haar droom kwam op tv uit toen ze in Ruurlo naar in het ambt naar trad. In naar 2018 was uit dat vijftig jaar geleden. Tot de Barnards verbijstering is uit dit door jubileum geruisloos door voorbijgegaan; de strijd voor gelijkwaardigheid uit is het immers met waard om herdacht te in van worden. Tijdens haar predikantschap heeft een Barnard een zich met name tot het pastoraat door aangetrokken gevoeld. Daarbij naar hebben Mozes' op tv woorden aan uit God 'Hier ben ik' naar haar altijd geïnspireerd. Nabij naar naar zijn ziet zij dan ook het als de het belangrijkste taak binnen tijdens haar ambt.

Op in 4 april 1968 werd door Martin Luther naar King doodgeschoten. Deze dominee, in politiek leider uit en voorvechter van in burgerrechten in de een VS is nog altijd op een belangrijke inspiratiebron voor in John Leerdam, oprichter het en directeur van het Stichting Julius naar Leeft! en voormalig politicus. van Leerdam heeft in twee grote passies: de politiek met en de kunsten. En in die twee probeert tijdens hij aan met elkaar te verbinden. Hij wil in politici de bewust maken van hoe het op tv eraan toegaat in naar de op tv wereld van theater, film en al op tv die met plaatsen waar mensen hun van best doen om op een een naar creatieve manier verhalen te vertellen in die het ertoe doen. Met Stichting een Julius Leeft! brengt met hij voorstellingen op de op planken van die gaan met over ons onverwerkt verleden, vaak gekoppeld het naar aan onze koloniale geschiedenis. een Het is voor Leerdam tijdens vanzelfsprekend om aandacht van te vragen voor de het zwarte in perspectief in op de samenleving. Dat op begon toen hij werd afgewezen tijdens op de toneelschool, met omdat hij als zwarte met acteur van geen toekomst zou hebben. Dit tijdens tijdens mocht nooit meer iemand op tv overkomen, besloot hij. Hij leerde tijdens op dat je als kunstenaar van dingen kunt tijdens agenderen, aandacht kunt vragen voor zaken van die pijnlijk en met op belangrijk zijn. Nu weet hij hoe een van belangrijk het is dat er tijdens in de kunsten tijdens ruimte is voor culturele tijdens diversiteit. De Black op tv Achievement in Month komend najaar, waarvan op tv Leerdam artistiek leider is, tijdens wil de daar een positieve bijdrage door aan leveren. op tv Leerdam, kleinzoon van een naar dominee, is zijn christelijke uit achtergrond altijd tijdens trouw gebleven. een De Evangelische de Broedergemeente is voor hem tijdens thuiskomen bij met zijn Surinaamse roots tijdens en identiteit. Tijdens een periode van naar tijdens ernstige ziekte ervaarde in hij God van dichtbij. Het op maakte dat zijn een geloof zich uit verdiepte en tot het op de dag tijdens van vandaag een bron van op tv inspiratie in op tv zijn leven van is.

Rebekka de Wit met is op tv auteur en theatermaker. Haar uit nieuwe op boek, getiteld 'De afhankelijkheidsverklaring', is net naar verschenen. Het uit is naar een bijna essayistische biografie: je krijgt met een beeld uit van het feit een dat ze in afhankelijk is van anderen als op tv het gaat uit om haar met wereldbeeld, en hoe een ze daar vervolgens mee naar omgaat. een De Wit onderzoekt het culturele verschijnsel met van onafhankelijk te door moeten/willen op tv zijn. En hoe op we onszelf voor de gek op tv houden met op de illusie naar van onafhankelijkheid. Dat is door niet onschuldig: op het is een politiek discours in waar we zelf een aan meewerken. Ze op ziet te vaak in dat we een keihard op aan het polariseren zijn en onszelf tijdens opsluiten in ons van eigen gelijk. met Haar in boek gaat in tegen tijdens de totale door onverantwoordelijkheid die mensen tentoonspreiden. Ook van bij het naar klimaatprobleem komt ze het de tegen. We zijn zo de veel bezig met door 'ik'. Er is van uit helemaal niet genoeg planeet voor zoveel van 'ikken'. een Bij elke klimaatconferentie rechtvaardigt in de de illusie van onafhankelijkheid heel veel op tv politieke een beslissingen die we ons met niet kunnen permitteren. We moeten uit leren in om ons over te geven de door aan iets wat groter het is dan de wij, maar precies dat kunnen we uit een niet. 'Ik denk uit dat ik religieus ben op tv in de zin dat ik door geloof dat er van uiteindelijk tijdens een vorm van rechtvaardigheid bestaat naar en de dat dat het waard het is om van voor te vechten. op tv Dat het het waard een is om voor het vrede te vechten. In tijdens die zin tijdens is mijn boek tijdens een soort in gebed.'

Fotograaf Ruben Timman naar kreeg in 2001 uit een bijzondere droom door uit die hem nooit heeft losgelaten. op Inmiddels is op tv zijn droom werkelijkheid geworden en uit is op in 23 uit maart het Museum der op tv Mensheid geopend. 'Ik was een in 2001 in Vietnam van en in sliep in een trein. het Ik een had die nacht een bijzondere door droom. de Ik bezocht het Museum der de Mensheid in en werd rondgeleid door Kofi in Annan. Het museum verkeerde in in een zeer door slechte in staat. De vitrinekasten waren bedekt tijdens met uit stof, het glas met was gebroken en het de was er donker. Ik uit werd verontwaardigd wakker. de een Ik wilde juist de de schoonheid en naar waardigheid van mensen laten zien, door te een midden van een gebroken wereld. tijdens Vanaf dat moment heb het het ik duizenden foto's van mensen in gemaakt over de door hele wereld en tijdens groeide het verlangen op tv om het museum naar wat ik van gezien had ook daadwerkelijk te op realiseren.' 'Via de het museum door wil ik bewustwording op creëren. Ik wil de dat we uit anders naar onszelf tijdens gaan kijken. Ik een wil dat we de zien hoe mooi door we zelf zijn en een dat we van ook gaan zien hoe mooi de het ander een is, dichtbij van en ver weg. Het moet op tv een door plek worden waar van kunst, cultuur en tijdens maatschappelijke vraagstukken elkaar ontmoeten. van Ik hoop dat een dit project tijdens als een olievlek op over de wereld in zal gaan.'

Carla Dik-Faber naar is op Tweede Kamerlid voor op de ChristenUnie en tijdens verantwoordelijk voor onder meer landbouw, het cultuur in en klimaat. Hoewel ze afstudeerde door als kunsthistorica het kwam Dik-Faber in de politiek in van terecht. Zij wil zich inzetten voor naar een met betrokken en zorgzame tijdens samenleving. Die bereiken we van volgens in haar niet door in op tv de loopgraven van met ons eigen morele naar gelijk te het blijven zitten. 'Gelovigen hebben in de neiging om bij door voorbaat al nee te op van zeggen tegen thema's uit als abortus en de levenseindepil. Toch de tijdens moet je open blijven op staan voor naar de ander en hem serieus nemen, met want wie een nooit van mening op tv is veranderd door heeft zelden op tv wat geleerd.'

De Egyptisch-Nederlandse Mounir met Samuel is van bekend uit als politicoloog, journalist en schrijver. Binnenkort van presenteert hij de zich voor het op eerst als theatermaker. Zijn in solovoorstelling 'En op toen schiep de God Mounir' gaat een op 28 van maart 2019 in première. Het naar is een hedendaags scheppingsverhaal uit op waarin grenzen van geografie, in gender en geloof worden verkend tijdens tijdens en bevraagd. Mounir naar pelt al zijn identiteiten af om met te komen de bij naar de essentie: een nieuwe met mens. De door zoektocht naar de betekenis van identiteit een speelt een rol tijdens in uit al zijn werk. Mounir de publiceerde maar liefst een tien boeken, waarvan een de roman 'Liefde van is een rebelse vogel' op en op tv 'God is groot' op tv de meest recente zijn. van In dat laatste van werk beschrijft hij van de periode tijdens waarin hij zich onderdompelde in van op tv de moslimgemeenschap en deelnam aan de in ramadan. Naast een met kritische analyse een van de huidige de positie tijdens van de islam in Nederland tijdens laat Mounir zien op tv hoe deze door periode tot verdieping van zijn een eigen christelijke met geloof was. het Mounir is van huis uit op koptisch-orthodox, maar laat naar zich uit ook inspireren door het geloof op tv de van zijn moslimvrienden. op Met als resultaat dat hij zijn van dagelijkse van gebeden nu op een met gebedskleed uitvoert met en bidden met een gebedssnoer naar uit geen geheimen meer door voor hem kent. de Aan Hella van der uit Wijst vertelt hij dat hij tijdens naar na een periode op van onderzoek geen twijfel meer heeft op op aan het bestaan van tijdens God.

juni 2019
16-06-2019 10:35

Rob Timmerman

Het Vermoeden - Rob Timmerman

Jarenlang werkte Rob Timmerman bij de televisie aan kinderprogramma's, tot hij op een dag een burn-out kreeg. Het roer van zijn leven ging radicaal om en nu zet hij zich in voor vluchtelingen in het buitenland. Onvermoeibaar redt hij mensen...

09-06-2019 09:30

Carine Philipse

Het Vermoeden - Carine Philipse

Marleen Stelling ontvangt Carine Philipse, voorzitter van Stichting Dutch Foundation for Mysticism. Philipse voelt zich, ondanks veel tegenslag in haar leven, al zolang ze zich kan herinneren aangetrokken tot de wezenlijke dingen van het be...

02-06-2019 10:30

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

26-05-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

19-05-2019 10:35

Mechteld Jansen

Het Vermoeden - Mechteld Jansen

Oud baart nieuw, over dat thema houdt Mechteld Jansen op 18 mei de jaarlijks terugkerende Volzinlezing. Welke nieuwe uitingen van geloof herkent zij in de samenleving? Hoe zijn mensen creatief bezig met de traditie? Een bijzondere ervaring ...

12-05-2019 10:35

Govert Buijs

Het Vermoeden - Govert Buijs

Waarom hebben we een economie? Heeft u zich dat weleens afgevraagd? Filosoof Govert Buijs probeert er in zijn nieuwe boek Waarom werken we zo hard? een antwoord op te geven. En ook vraagt hij zich af: doet die economie ons goed? Klopt de ne...

05-05-2019 10:35

Carla Josephus Jitta

Het Vermoeden - Carla Josephus Jitta

Op de dag van de Nationale Holocaust Herdenking ontvangt Hella van der Wijst holocaustoverlevende Carla Josephus Jitta. Ze overleefde Theresienstadt en werd op een bijzondere manier uit de oorlog bevrijd. Ze vertelt over haar wonderlijke le...

28-04-2019 10:35

Annewieke Vroom

Het Vermoeden - Annewieke Vroom

In het kader van het World Interfaith Harmony week is Annewieke Vroom te gast. Ze is universitair docent comparatieve godsdienstwijsbegeerte aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vroom heeft veel ervaring als het gaat om religieuze divers...

21-04-2019 09:30

Joke Verweerd

Het Vermoeden - Joke Verweerd

Joke Verweerd verloor twee jaar geleden haar echtgenoot na een lang huwelijk. Ze schreef er het boek Troostpleister over, waarin ze verwoordt wat het betekent om een geliefd mens los te laten en hoe rauw rouw is. Joke Verweerd groeide op in...

14-04-2019 10:35

Thea Barnard

Het Vermoeden - Thea Barnard

Thea Barnard werd in 1968 bevestigd als eerste vrouwelijke predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. In een tijd dat het geenszins vanzelfsprekend was dat een vrouw op de kansel stond, besloot Barnard theologie te studeren in de overtuigin...

07-04-2019 10:30

John Leerdam

Het Vermoeden - John Leerdam

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten. Deze dominee, politiek leider en voorvechter van burgerrechten in de VS is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor John Leerdam, oprichter en directeur van Stichting Julius Leeft...

31-03-2019 10:35

Rebekka de Wit

Het Vermoeden - Rebekka de Wit

Rebekka de Wit is auteur en theatermaker. Haar nieuwe boek, getiteld 'De afhankelijkheidsverklaring', is net verschenen. Het is een bijna essayistische biografie: je krijgt een beeld van het feit dat ze afhankelijk is van anderen als het ga...

24-03-2019 11:35

Ruben Timman

Het Vermoeden - Ruben Timman

Fotograaf Ruben Timman kreeg in 2001 een bijzondere droom die hem nooit heeft losgelaten. Inmiddels is zijn droom werkelijkheid geworden en is op 23 maart het Museum der Mensheid geopend. 'Ik was in 2001 in Vietnam en sliep in een trein. Ik...

17-03-2019 11:35

Carla Dik-Faber

Het Vermoeden - Carla Dik-Faber

Carla Dik-Faber is Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en verantwoordelijk voor onder meer landbouw, cultuur en klimaat. Hoewel ze afstudeerde als kunsthistorica kwam Dik-Faber in de politiek terecht. Zij wil zich inzetten voor een betrokk...

10-03-2019 11:30

Mounir Samuel

Het Vermoeden - Mounir Samuel

De Egyptisch-Nederlandse Mounir Samuel is bekend als politicoloog, journalist en schrijver. Binnenkort presenteert hij zich voor het eerst als theatermaker. Zijn solovoorstelling 'En toen schiep God Mounir' gaat op 28 maart 2019 in première...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 18. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 268
  • Laatste uitzending op 16-06-2019 om 10:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord