Programma gemist?

Aflevering 2 op tv - door Religieus magazine. Clara Sies. Samen met door haar man Sjaak richtte een Clara Sies met in 2002 de op Voedselbank Nederland op. Na naar een faillissement van in hun bedrijf besloten zij op tv zich door voor de samenleving in naar te op zetten om zo op handen en voeten een aan hun geloof te geven. Wat met begon als een van lokaal Rotterdams op initiatief, naar groeide uit tot een tijdens van Nederlands grootste vrijwilligersorganisaties. Sies op tv groeide op in uit de een joods gezin waarin de op tv oorlog tijdens een grote rol van betekenis speelde. het uit Haar jeugd werd erdoor getekend. Ze van kwam op het latere uit leeftijd in aanraking met met het christendom tijdens en besloot zich tijdens te laten dopen. Inmiddels zijn op Sies tijdens en haar man met de het Gaarkeuken aan op tv een nieuw het idee begonnen: een plek het waar armen de en eenzamen elkaar tijdens in een maaltijd kunnen op tv ontmoeten.

Edy op Korthals Altes is geboren op tv in 1924 een en was ooggetuige van de het Tweede in Wereldoorlog. Dat het vormde zijn wereldbeeld. Lang marcheerde naar hij als diplomaat in mee in het het koude oorlogsdenken. tijdens Tot een droom hem naar de waanzin van naar een uit wapenwedloop deed inzien en naar Jezus aan hem vroeg: in En met jij, wat heb naar jij gedaan? Van havik veranderde hij het in een door vredesduif. van En nu zijn tijd beperkt is, door heeft op tv hij, als een ware profeet, met haast om het de mensheid te redden, op tv vertelt de hij aan presentator Hella het van tijdens der Wijst. Hoewel zijn lichaam door hem op tv hoe langer hoe de meer in de steek het laat, is zijn geest wilskrachtig. in tijdens Onvermoeibaar blijft hij zich inzetten voor een een van betere wereld. Een wereld op waar we veilig door zijn en een met elkaar verbonden. Gericht op naar elkaar en in naar harmonie met de naar natuur. Korthals Altes in gelooft in heilig in de nieuwe de mens.

Geeske door Hovingh is coördinator op van het op tv Wereldhuis, een initiatief van de op tv Protestantse Kerk Amsterdam. op tv Ze werkt aan een een groot, nieuw project in om door het draagvlak in ten opzichte van vluchtelingen in een Nederland te op verbeteren.

In op oktober 2018 van werd Stefan gekozen als nieuwe in Theoloog des Vaderlands. op Een jaar lang tijdens is hij in ambassadeur van de theologie naar in Nederland. Hij ervaart door de de benoeming als een het waardering voor wat een hij doet. Hij is gecomplimenteerd uit een om zijn inzet via opinie in tijdens de kranten en naar op Twitter. uit Dat zal uit hij komend jaar het voortzetten.

Oud-minister van Economische de in Zaken, fysicus en door bestsellerauteur Jan Terlouw in is 87 jaar en nog elke met dag met aan het werk. In de het een pas verschenen bundel 'Kom vanavond met door verhalen in - Eigentijdse het kerstvertellingen', deelt hij zijn kerstverhaal. een De universele met boodschap 'vrede op aarde' tijdens blijft volgens Terlouw relevant. uit We naar leven in met een democratische rechtsstaat die tijdens berust op de principes van het de Franse Revolutie: op tv vrijheid, met gelijkheid en broederschap. In het naar licht van door die broederschap tijdens is er meer uit vertrouwen nodig, meent Terlouw. Er met functioneert niks door zonder vertrouwen: overal waar tijdens wantrouwen heerst, is naar de productie uit slechter, een zijn mensen ongelukkiger. naar De techniek maakt het de mensen zelfvoorzienend, maar mensen zijn de gemeenschapsdieren. Geen van 'maatschappij', maar een op SAMENleving.

Caroline in 't door Veld is muzikant in van (accordeonist en vocalist). Ze brengt op op tv dit door moment met op haar band een nieuwe cd uit de en is maatschappelijk uit met zeer actief. En het dat terwijl ze in afgekeurd is: Caroline door kampt met een tijdens voortschrijdende visuele handicap. op Over haar leven zegt in 't op Veld: 'Ik het ben half Oostenrijks, van half Braziliaans en door door mijn op adoptie in Nederland een terechtgekomen. Eenmaal bij mijn adoptieouders, een leken uit alle ingrediënten aanwezig van voor een zorgeloze jeugd. met Niets bleek de minder waar. Op m'n naar tweede verloor ik mijn met het eerste adoptievader, op mijn tijdens elfde verloor ik met mijn tweede adoptievader. In mijn op tv puberteit kreeg een mijn adoptiemoeder heftige van depressies, wat zich door doorontwikelde in naar vroege dementie. op Ondanks alles weet ik: dit op is het mijn weg'.

Dit tijdens aanstormend talent uit ervoer vijf jaar geleden een van diepe verlatenheid toen zijn op tv moeder overleed. Was van God wel goed? een Nu is de Rik een Zweers de eerste drager in van de titel Jonge uit Theoloog des een Vaderlands en de is God minder en minder een in het beelden te vangen.

Derk het Stegeman is predikant het en afdelingsmanager bij STEK op tv (Stichting voor naar Stad en op tv Kerk) in Den Haag. STEK op heeft de de organisatie in handen van tijdens het de #kerkasielBethel, waar Stegeman coördinator in en woordvoerder voor in is. Op op tv zondag 2 december tijdens is de marathonkerkdienst, die op wordt georganiseerd voor het gezin uit op tv Tamrazyan, vijf weken bezig. Nationaal en door internationaal is het er tijdens aandacht en steun voor van de actie. Inmiddels uit gingen vierhonderd voorgangers voor en op tv op zijn mensen uit het een hele land op betrokken. Het initiatief verbindt enorm en de de maakt veel los. Mensen met die twintig jaar met niet in een kerk in zijn geweest, doen tijdens mee. Er op tv zijn veel politici langsgekomen om de de steun te betuigen door en vragen te stellen. tijdens De landelijke PKN steunt een het, scriba een René de Reuver heeft een naar deel van de in voortdurende dienst de geleid. De op tv vieringen die er op tv 24 uur zijn, zijn in hartverwarmend in hun naar eenvoud. op Bethel betekent: Huis van tijdens God. Er klopte iemand met bij hen aan op en ze in hebben opengedaan.

Samen met in haar man Ronald heeft een zij een uit gemeente gesticht in Eindhoven tijdens vanuit naar een roeping die ze met van God ontving. de Ze droomt op tv ervan een christelijke gemeenschap het te zijn het die zichtbaar is in naar de samenleving. tijdens Daartoe zegde ze haar werk uit voor uit een deel op en opende op tv ze naar haar huis voor die mensen tijdens naar die op zoek zijn naar een op tv uit thuis. Verbinding is voor op haar een sleutelwoord. Kambel naar heeft een diep godsvertrouwen. uit Hij de stelt haar nooit teleur. het Iedere gebeurtenis een ziet zij als een naar les in ontwikkeling. tijdens Zelfs bij de het vreselijkste dingen probeert Kambel met te met ontdekken wat ze ervan op moet het leren. Ze is ervan overtuigd dat van God iedereen een uit plan uit heeft gegeven. Het is in aan jou om een met je gaven en van talenten uit naar te vinden wat door dat plan het is.

Op 20 de november is het Transgender op tv Memorial op tv Day. Jolanda is transvrouw, lekenpreker in door bij de doopsgezinden en in opleiding met voor de doopsgezind voorganger. Jolanda een komt oorspronkelijk uit een door gereformeerd naar milieu, waar een naar groot taboe lag op transgenders. in 'Je leeft met een tijdens op tv script wat de maatschappij voor je tijdens bedacht heeft. van Mensen zien een jongen met of in een man door en mensen verwachten die rol tijdens van je. op tv Maar dat in kon ik niet. Het op tv verlangen een van vrouw te zijn bleef altijd. Toen de ik met al veel op ouder was dwarrelde er van op een de dag een stukje de van een scheurkalender op mijn bureau. naar Het van ging over psalm 139. naar Dat God mij tijdens met liefde gemaakt zou op tv uit hebben. Dat raakte me een zo. Heel langzaam een ging ik beseffen de dat ik die God alleen een uit maar kon omarmen door mezelf op te omarmen. een Ik koos voor een de operatie en na die het tijd is van er zoveel veranderd. Ik van ben eindelijk gelukkig. op Een bevrijding. Alles het van ging kloppen. Ik mocht tot op tv bloei komen, van dingen inhalen. een Nu studeer ik de voor dominee. Het mooiste wat er de is. tijdens Ik wil gemeente- en tijdens transgender in pastor zijn.'

Marja de van Bijsterveldt van was minister voor Onderwijs in met het kabinet Rutte tijdens I, het voorzitter van het het CDA en is momenteel burgemeester van op tv een Delft. In die functie in maakt ze zich een sterk om tijdens de tweedeling die zij in de door samenleving signaleert te uit bestrijden. de Ze voelt zich dan tijdens ook uit geroepen alle groepen op bij de maatschappij te betrekken. op Het stimuleren van gemeenschapszin op tv ziet zij op als het een van haar belangrijkste taken. Van de Bijsterveldts de visie op God is in van de loop der van tijd veranderd. Opgevoed met met God de op tv Vader, is dat op beeld in voor haar nu minder tijdens absoluut. God tijdens is nu een goede door macht een geworden, die via mensen een werkt. Het belangrijkste wat je in een in ander mens kunt geven, is door volgens een Van Bijsterveldt aandacht. Zij probeert uit tijdens haar burgemeesterschap dan ook als een van pastor vorm te het geven, in in het op licht van een op vergevingsgezinde God.

Dominee uit Gerrit de Fijter is initiator op en door voorzitter van de de Nationale Synode, door die dit jaar het haar tienjarig jubileum tijdens viert. Op 10 november is het koning Willem-Alexander een aanwezig bij de start van uit Ode aan de in een Synode, waarbij wordt stilgestaan bij het op feit dat de een Synode van in Dordrecht vierhonderd jaar in geleden plaatsvond. Gedurende de een een half jaar vinden rond op dit thema diverse activiteiten van in op tv de oudste stad van Holland in plaats.

Op op 31 oktober de 2018 houdt bestsellerauteur en gedragswetenschapper naar Ben Tiggelaar op tv de protestantse lezing. Hij het staat op een eigentijdse door manier stil bij het de vraag die op vierhonderd het jaar geleden tijdens de een Synode van Dordrecht maandenlang van een het gesprek van de dag was: door bepaalt God uit hoe op het leven van mensen verloopt op of heeft de mens met daar in zelf invloed op? op tv Een uiterst in actueel thema in met een tijd waarin zelfbeschikking hoog naar in het vaandel het staat. de Tiggelaar gelooft in uit God als een persoonlijke met God. Voor hem tijdens geldt dat uit als je God wilt kennen, je de van naar Jezus moet kijken. En dan van zijn er op twee kanten: Jezus als uit persoon en als met zaligmaker, naar die eigenlijk laat zien op hoe groot op tv de genade door is. Tiggelaar gelooft naar dan ook dat van God een plan heeft om naar de gebrokenheid te met herstellen.

Geeske Hovingh is door coördinator van de het op Wereldhuis, een initiatief op tv van de Protestantse in Kerk Amsterdam. Ze werkt naar aan een groot, nieuw uit project om het het draagvlak ten in opzichte van vluchtelingen het in Nederland te het verbeteren.

Hofpredikant tijdens Carel ter Linden schreef een het boek uit Bijbelse miniaturen, waarin tijdens hij zoekt naar de verborgen met in boodschappen die er in de Bijbel naar te de vinden zijn. Zijn boek is tijdens tevens een pleidooi een om de Bijbel een te een blijven lezen. Zonder die verhalen door de neigen we ertoe om uit in 'platland' op terecht te komen. Ze tonen immers tijdens een diep door moreel besef van wat uit goed en niet uit goed naar is. Ter Lindens een visie op God is met in tijdens de loop der tijd veranderd. Inmiddels een is God voor het hem van een krachtenveld van in liefde, trouw, rechtvaardigheid en een barmhartigheid, begrippen die op in de Bijbelse in verhalen voortdurend aan de door orde door zijn. Hij zou God de daarom ook tijdens wel het grote uit geweten willen noemen. Over uit het de leven zegt Ter Linden het dat het in zichzelf op geen zin de aandraagt, maar erom de vraagt dat tijdens wij er zin aan geven. De het een Bijbel is een grote inspiratiebron om op die zin in te een ontdekken.

januari 2019
20-01-2019 11:35

Het Vermoeden

Het Vermoeden - Het Vermoeden

Aflevering 2 - Religieus magazine. Clara Sies. Samen met haar man Sjaak richtte Clara Sies in 2002 de Voedselbank Nederland op. Na een faillissement van hun bedrijf besloten zij zich voor de samenleving in te zetten om zo handen en voeten...

13-01-2019 11:30

Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Het Vermoeden - Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Edy Korthals Altes is geboren in 1924 en was ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog. Dat vormde zijn wereldbeeld. Lang marcheerde hij als diplomaat mee in het koude oorlogsdenken. Tot een droom hem de waanzin van een wapenwedloop deed inzien...

06-01-2019 11:30

Geeske Hovingh

Het Vermoeden - Geeske Hovingh

Geeske Hovingh is coördinator van het Wereldhuis, een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ze werkt aan een groot, nieuw project om het draagvlak ten opzichte van vluchtelingen in Nederland te verbeteren.

30-12-2018 11:35

Stefan Paas

Het Vermoeden - Stefan Paas

In oktober 2018 werd Stefan gekozen als nieuwe Theoloog des Vaderlands. Een jaar lang is hij ambassadeur van de theologie in Nederland. Hij ervaart de benoeming als een waardering voor wat hij doet. Hij is gecomplimenteerd om zijn inzet via...

23-12-2018 11:35

Oud-D66-leider Jan Terlouw

Het Vermoeden - Oud-D66-leider Jan Terlouw

Oud-minister van Economische Zaken, fysicus en bestsellerauteur Jan Terlouw is 87 jaar en nog elke dag aan het werk. In de pas verschenen bundel 'Kom vanavond met verhalen - Eigentijdse kerstvertellingen', deelt hij zijn kerstverhaal. De un...

16-12-2018 11:35

Caroline in 't Veld

Het Vermoeden - Caroline in 't Veld

Caroline in 't Veld is muzikant (accordeonist en vocalist). Ze brengt op dit moment met haar band een nieuwe cd uit en is maatschappelijk zeer actief. En dat terwijl ze afgekeurd is: Caroline kampt met een voortschrijdende visuele handicap....

09-12-2018 11:35

Rik Zweers

Het Vermoeden - Rik Zweers

Dit aanstormend talent ervoer vijf jaar geleden een diepe verlatenheid toen zijn moeder overleed. Was God wel goed? Nu is Rik Zweers de eerste drager van de titel Jonge Theoloog des Vaderlands en is God minder en minder in beelden te vangen...

02-12-2018 11:35

Derk Stegeman

Het Vermoeden - Derk Stegeman

Derk Stegeman is predikant en afdelingsmanager bij STEK (Stichting voor Stad en Kerk) in Den Haag. STEK heeft de organisatie in handen van het #kerkasielBethel, waar Stegeman coördinator en woordvoerder voor is. Op zondag 2 december is de m...

25-11-2018 11:40

Esmeralda Kambel

Het Vermoeden - Esmeralda Kambel

Samen met haar man Ronald heeft zij een gemeente gesticht in Eindhoven vanuit een roeping die ze van God ontving. Ze droomt ervan een christelijke gemeenschap te zijn die zichtbaar is in de samenleving. Daartoe zegde ze haar werk voor een d...

18-11-2018 11:30

Jolanda Molenaar

Het Vermoeden - Jolanda Molenaar

Op 20 november is het Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, lekenpreker bij de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind voorganger. Jolanda komt oorspronkelijk uit een gereformeerd milieu, waar een groot taboe lag op transg...

11-11-2018 11:35

Marja van Bijsterveldt

Het Vermoeden - Marja van Bijsterveldt

Marja van Bijsterveldt was minister voor Onderwijs in het kabinet Rutte I, voorzitter van het CDA en is momenteel burgemeester van Delft. In die functie maakt ze zich sterk om de tweedeling die zij in de samenleving signaleert te bestrijden...

04-11-2018 11:25

Gerrit de Fijter

Het Vermoeden - Gerrit de Fijter

Dominee Gerrit de Fijter is initiator en voorzitter van de Nationale Synode, die dit jaar haar tienjarig jubileum viert. Op 10 november is koning Willem-Alexander aanwezig bij de start van Ode aan de Synode, waarbij wordt stilgestaan bij he...

28-10-2018 12:35

Ben Tiggelaar

Het Vermoeden - Ben Tiggelaar

Op 31 oktober 2018 houdt bestsellerauteur en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar de protestantse lezing. Hij staat op een eigentijdse manier stil bij de vraag die vierhonderd jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht maandenlang het gespr...

21-10-2018 11:30

Geeske Hovingh

Het Vermoeden - Geeske Hovingh

Geeske Hovingh is coördinator van het Wereldhuis, een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ze werkt aan een groot, nieuw project om het draagvlak ten opzichte van vluchtelingen in Nederland te verbeteren.

14-10-2018 12:05

Carel ter Linden

Het Vermoeden - Carel ter Linden

Hofpredikant Carel ter Linden schreef het boek Bijbelse miniaturen, waarin hij zoekt naar de verborgen boodschappen die er in de Bijbel te vinden zijn. Zijn boek is tevens een pleidooi om de Bijbel te blijven lezen. Zonder die verhalen neig...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 17. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 247
  • Laatste uitzending op 20-01-2019 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord