Programma gemist?

De Egyptisch-Nederlandse Mounir door de Samuel is bekend in als politicoloog, journalist en met schrijver. Maart met 2019 presenteerde hij zich voor het een eerst de als theatermaker. van Zijn solovoorstelling 'En toen met schiep God Mounir' ging op met 28 maart op 2019 in in première. Het is door een hedendaags scheppingsverhaal door waarin grenzen van geografie, gender van tijdens en geloof worden verkend en op tv bevraagd. Mounir pelt op al zijn identiteiten af tijdens om op te komen bij de essentie: de uit een nieuwe mens. De zoektocht in naar de een betekenis van identiteit in speelt een de rol in al zijn werk. een Mounir publiceerde maar tijdens liefst door tien boeken, waarvan de tijdens roman 'Liefde is een rebelse uit vogel' en in 'God is groot' de de meest recente zijn. naar op tv In dat laatste werk beschrijft tijdens hij de periode waarin het hij zich met onderdompelde in de de moslimgemeenschap op tv en deelnam aan tijdens de ramadan. Naast een kritische analyse het op tv van de huidige positie in van de islam naar in Nederland laat Mounir de zien de hoe deze periode tot verdieping was met van zijn tijdens eigen in christelijke geloof. Mounir een is van huis uit in koptisch orthodox, maar laat op zich ook inspireren een door het op geloof van zijn door moslimvrienden. Met als tijdens resultaat dat hij zijn dagelijkse tijdens de gebeden nu op een gebedskleed uitvoert naar tijdens en bidden met een op gebedssnoer geen geheimen een meer kent voor hem. uit Aan Hella van in der Wijst vertelt tijdens hij dat op hij na een met periode van onderzoek uit geen twijfel uit meer heeft aan het bestaan door van naar God.

Anmar uit Hayali, coördinator in van SKIN (Samen op tv Kerk in Nederland), in zet zich in in voor de eenheid door van de christelijke kerk. 'Ik bezoek op tv veel kerken, ontmoet op tv tijdens veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van van kerkzijn. het In het begin de was het zoeken naar in naar het gemeenschappelijke, maar in God gaf me op tv steeds meer stukjes uit van de puzzel. Jezus, de tijdens Bijbel en de met geloofsbelijdenis verbinden ons. Inmiddels een neemt uit de zichtbaarheid en in hoorbaarheid van migrantenkerken op en internationale op tv kerken toe. We uit geven ze een stem van richting politiek en overheid. een De Nederlandse autochtone kerken op krijgen meer oog op tv voor op diversiteit en de toenadering door tussen kerken van onderling krijgt van gestalte. Tegelijkertijd is er nog veel van werk de te doen. We naar leven in een een gebroken wereld: oorlogen, crises, tijdens aanslagen, een angst voor diversiteit, angst tijdens voor migratie op tv en migranten. Verschillende groepen worden de tegen elkaar tijdens uitgespeeld en het geschetst als elkaar tegenpartijen. De het boodschap van met de Bijbel is de op boodschap van liefde. Die door willen het we als kerk uitdragen. Met uit vallen en het opstaan.'

Op een 9 februari 2019 begon de tijdens week van de van euthanasie, die de een Nederlandse Vereniging voor op een Vrijwillig het Levenseinde (NVVE) jaarlijks de organiseert. Naar aanleiding van op de remonstrantse op bezinningsbrief over voltooid leven een op tv praat Hella van de der Wijst met van psychiater prof. dr. Rutger het Jan van der met Gaag. Hij is voorzitter de van de op tv werkgroep die deze tijdens bezinningsbrief heeft geschreven. Voor Van het der uit Gaag is in de kern van zijn houding ten naar opzichte van de met discussie over een voltooid leven dan ook tijdens dat die kwestie het in essentie door geen medisch op of juridisch, maar een een existentieel vraagstuk op tv is. We op moeten als samenleving meer oog op hebben voor de spiritualiteit en zingeving op in zo'n met situatie. Niet alleen focussen op medisch de het technische mogelijkheden, maar luisteren van naar wat voor mensen essentieel tijdens is. het De dood uit niet verzwijgen, maar onder de ogen durven van te zien en het gesprek erover de aangaan. De nadruk uit op tv op eigen verantwoordelijkheid door spreekt hem aan in naar de remonstrantse de benadering.

Marleen Stelling op ontmoet theoloog tijdens en auteur Trees van Montfoort van naar aanleiding tijdens van haar onlangs door verschenen boek 'Groene Theologie'. naar Van Montfoort: 'Ik door nodig op tv in mijn boek uit op om, vanuit de tijdens bijbel en de een christelijke traditie, op tv holistisch naar de werkelijkheid op te kijken. Met termen op tijdens als 'rentmeesterschap' en 'zorg voor de de aarde' stellen tijdens we ons als het mens boven de aarde. een Maar we zouden een met nergens zijn zonder haar. In op het westers christendom door wordt naar veel te dualistisch gedacht. We door zijn het volledig van de natuur afhankelijk. De door ecologische crisis vraagt in om een herbezinning van in denken, door doen op en geloven'.

Edy Korthals Altes naar is geboren in in 1924 en de was ooggetuige van een de Tweede Wereldoorlog. Dat van vormde zijn in wereldbeeld. Lang marcheerde van hij als diplomaat mee door in van het koude op oorlogsdenken. Tot een door droom hem de naar waanzin van een wapenwedloop een deed inzien en Jezus de aan hem vroeg: 'En op tv jij, wat heb van jij op tv gedaan?' Van door havik veranderde hij in een op tv vredesduif. En nu zijn een door tijd beperkt is, van heeft hij, als het een ware profeet, haast om op tv de uit mensheid te redden, een vertelt hij aan de presentator Hella van der uit Wijst. Hoewel de zijn lichaam hem tijdens hoe langer hoe meer naar in de steek laat, is op tv de zijn geest wilskrachtig. Onvermoeibaar in blijft hij zich naar inzetten voor een betere het wereld. Een op tv wereld waar door we veilig zijn en met met elkaar verbonden. Gericht op naar elkaar en tijdens in harmonie met van de natuur. op Korthals Altes gelooft met heilig in in de nieuwe mens.

Liesbeth de Goedbloed schreef de het boek 'Broeder Ezel', een een roman naar over het meisje Anna met dat in een het reine probeert te komen met uit op God en zichzelf na een traumatische met naar gebeurtenis uit het verleden. op tv Gebukt onder een gevoel van op tv in schuld maakt zij de met een ezel naar een pelgrimsreis door het land van naar Franciscus van Assisi. het Liesbeth Goedbloed op tv groeide op op in een reformatorisch gezin. uit Zij heeft in de het loop der tijd een afstand genomen van in op het geloof van haar jeugd tijdens en is het op zoek gegaan naar een uit religieuze een vorm die haar beter de paste. Die vond tijdens zij uiteindelijk in de van het Oud-Katholieke Kerk. Goedbloed tijdens is columnist voor het van Nederlands Dagblad en werkt daarnaast op een mee aan het interkerkelijke project met Psalmen voor het nu.

Hofpredikant de Carel ter Linden schreef het tijdens door boek Bijbelse miniaturen, waarin hij zoekt uit naar de een verborgen boodschappen naar die er in in de Bijbel te vinden op tv zijn. Zijn boek is op tv tijdens tevens een pleidooi om de Bijbel van op tv te blijven lezen. Zonder door die verhalen neigen we ertoe door om in 'platland' het terecht tijdens te komen. Ze tonen het immers een op tv diep moreel besef van wat uit in goed en niet goed in is. Ter van Lindens visie op door God is in de loop der een tijd veranderd. Inmiddels naar het is God voor het hem een krachtenveld van liefde, van trouw, door rechtvaardigheid en barmhartigheid, begrippen die in het de de Bijbelse verhalen voortdurend aan de tijdens orde zijn. met Hij zou God met daarom van ook wel 'het het grote geweten' willen noemen. Over het de met leven zegt Ter Linden dat het op een in zichzelf geen zin aandraagt, maar tijdens uit erom vraagt dat wij er zin met aan geven. De op Bijbel is een naar grote inspiratiebron met om die zin te door uit ontdekken.

Christa Anbeek is in remonstrants predikante en tijdens bijzonder hoogleraar door aan op de VU. Ze schrijft over uit overlevingskunst, uit levenseinde en levenskunst. uit Anbeek verloor al in vroeg in haar leven op enkele naasten aan suïcide de en zocht een met weg het om daarmee om te de gaan. Vanuit van een burn-out begon ze te schrijven een aan haar met nieuwe boek op tv Voor Joseph en zijn uit broer, waarin het haar met met lukt een ander perspectief in op het leven te op tv vinden. Veel inspiratie van vond ze een in haar kleinzoon tijdens Joseph, die op tv haar leerde inzien dat je ook uit naar het de leven als een spel tijdens kunt kijken. Anbeek het trekt deze in lijn het graag door naar geloof. Ook uit dat kun je zien op als een naar spel. in Een ernstig spel weliswaar, de waarin we met elkaar belijden het op tv dat het anders zou moeten. Kenmerkend van op voor het spel door is dat je op het niet alleen speelt, maar met op tv elkaar. Anbeek van pleit ervoor een om deze met spelruimte te benutten om elkaar op tv in in kwetsbaarheid tegemoet te treden. Het is de immers de van kwetsbaarheid die ons op tv verbindt. op Kerken zouden deze ruimte op bij uitstek het kunnen creëren.

Op 4 op tv april een 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten. op Deze dominee, politiek de leider en met voorvechter van uit burgerrechten in de op VS is uit nog altijd een belangrijke naar inspiratiebron voor John de Leerdam, oprichter het en directeur van op tv Stichting Julius Leeft! en tijdens voormalig politicus. uit Leerdam heeft twee grote in passies: politiek het en de kunsten. En die twee het probeert hij de aan elkaar te door verbinden. het Hij wil politici bewust maken van in hoe het tijdens eraan toegaat door in de wereld van in theater, film en al de in die plaatsen waar mensen hun naar best doen om het op op tv een creatieve manier uit verhalen te vertellen die ertoe door doen. Met Stichting tijdens Julius Leeft! brengt van hij het voorstellingen op de planken die naar gaan over uit ons onverwerkt verleden, uit vaak gekoppeld aan onze koloniale uit geschiedenis. het Het is voor Leerdam in vanzelfsprekend om de aandacht te op tv vragen voor het tijdens zwarte perspectief in tijdens de samenleving. Dat van begon toen hij naar werd afgewezen op een de toneelschool, omdat hij uit als zwarte acteur naar geen toekomst zou hebben. Dit op mocht op nooit meer iemand overkomen, besloot van op tv hij. Hij leerde dat je het als kunstenaar dingen de kunt door agenderen, aandacht kunt vragen voor zaken tijdens die op pijnlijk en belangrijk zijn. met Nu weet door hij hoe belangrijk een het is dat er door in de kunsten ruimte de uit is voor culturele diversiteit. uit De Black Achievement uit Month komend najaar, waarvan Leerdam met artistiek het leider is, van wil daar een door positieve bijdrage aan leveren. op tv Leerdam, kleinzoon van een dominee, met door is zijn christelijke achtergrond altijd trouw door gebleven. tijdens De Evangelische Broedergemeente is in voor hem het thuiskomen bij zijn Surinaamse roots van uit en identiteit. Tijdens een een periode van ernstige ziekte ervaarde uit hij God op tv van dichtbij. Het tijdens maakte dat zijn geloof uit zich verdiepte in en tot naar op de dag van van vandaag een bron de van inspiratie van is in zijn een leven.

Alexander door Noordijk is met voorganger van de Binnenwaai met op IJburg met in Amsterdam. De uit Binnenwaai is de 100e op kerk in Nederland die officieel naar genoteerd de staat als tijdens een lhbt-vriendelijke en veilige kerk. tijdens Afgelopen uit zomer ontsnapten Noordijk tijdens en zijn man aan het een aanslag toen de twee onbekenden een naar vuurwerkbom aan zijn met huis hadden bevestigd, in maar deze van niet tot ontploffing op tv konden brengen. Noordijk groeide op in uit de Hoeksche Waard. een Als kind al de had hij de het ambitie in om predikant met te worden. De weg daarnaartoe was uit naar vanwege zijn geaardheid het niet eenvoudig. Inmiddels heeft hij zijn de draai uit gevonden op IJburg, waar hij de een onder andere met het het initiatief TafelTijd een inclusieve naar kerk wil op zijn. Zo werkt hij stap tijdens voor uit stap aan zijn droom: uit een tolerantere een samenleving.

Op het 20 november 2018 op tv was het Transgender Memorial Day. in Jolanda is met transvrouw, lekenpreker bij uit de op tv doopsgezinden en in opleiding met voor doopsgezind voorganger. Jolanda op tv komt naar oorspronkelijk uit een van gereformeerd milieu, waar een op tv groot taboe lag op transgenders. een 'Je leeft van met een script op tv wat de op maatschappij voor je door bedacht heeft. Mensen zien de een jongen op tv of een uit man en mensen verwachten van die rol door van je. Maar dat op tv kon ik niet. Het verlangen een een in vrouw te door zijn bleef altijd. Toen ik al van veel ouder was naar dwarrelde op tv er op door een dag een stukje van een het scheurkalender de op mijn bureau. op tv Het ging over een psalm 139. een Dat God mij met van liefde gemaakt zou een hebben. Dat het raakte me zo. Heel langzaam door ging ik beseffen dat op van ik die God alleen maar kon in met omarmen door mezelf te door omarmen. Ik door koos voor een operatie en tijdens na de die tijd is er tijdens zoveel veranderd. Ik ben eindelijk tijdens uit gelukkig. Een bevrijding. een Alles ging kloppen. Ik mocht tot het bloei komen, dingen op inhalen. uit Nu studeer ik voor het dominee. Het mooiste in wat er is. met Ik wil gemeente- op tv en transgender pastor uit zijn.'

Jarenlang werkte tijdens Rob Timmerman bij de een televisie aan kinderprogramma's, uit tot hij een op een dag een de burn-out in kreeg. Het het roer van zijn leven ging radicaal tijdens om en nu op tv zet hij zich met in in voor vluchtelingen uit in het buitenland. Onvermoeibaar de redt hij mensen uit op het water naar en draagt hij de bij aan met een beter leven in de kampen. de In Nederland uit probeert het hij mensen aan het denken te met zetten tijdens over de vraag: wat naar geeft nu op tv echt zin aan het mijn leven? In de periode van van zijn naar burn-out mocht in Rob Timmerman zelf ervaren door hoe wonderbaarlijk in hoopgevend het is een als mensen je niet een in de steek laten uit wanneer het slecht in gaat. In de Nederland vertelt Rob een zijn met verhaal aan groepen mensen de en wil op tv hij hen aan tijdens het denken zetten de over de betekenis van uit hun leven.

Marleen het Stelling ontvangt Carine Philipse, tijdens voorzitter van Stichting op Dutch Foundation for het Mysticism. Philipse een voelt zich, ondanks veel tegenslag met in haar het leven, al zolang uit ze zich kan herinneren de aangetrokken in tot de op tv wezenlijke dingen van in het bestaan. Al jong had van ze ervaringen van eenheid. in uit Ze studeerde theologie, door was pastor in een met verpleeghuis en had een uit bloeiend gebedsleven. op tv In 2003 maakte in ze een mystieke tijdens doorbraak mee, waaruit tijdens haar boek 'Jij naar zingt in een mij jouw naam' tijdens voortkwam. Vanwege de vele het reacties op haar boek, van de mensen uit door allerlei door religies en levensbeschouwingen, begon Carine Stichting met in Dutch Foundation for Mysticism. de De stichting biedt religieuze het en op mystieke verdieping.

Anmar Hayali, van coördinator van de SKIN (Samen Kerk in Nederland), van de zet zich in van voor de eenheid van de uit christelijke de kerk. 'Ik bezoek veel kerken, tijdens ontmoet op veel vormen, kleuren, gebruiken en op manieren van op kerkzijn. In het begin was van het zoeken met naar het gemeenschappelijke. op tv Maar God door gaf me steeds in meer stukjes van uit de puzzel. het Jezus, de Bijbel en de uit geloofsbelijdenis verbinden het ons. Inmiddels neemt de naar zichtbaarheid en in hoorbaarheid van migrantenkerken de en internationale in kerken toe. We een geven ze een stem richting van politiek en op overheid. De Nederlandse autochtone kerken met krijgen meer oog door voor diversiteit en met de toenadering naar tussen kerken het onderling krijgt gestalte. op tv Tegelijkertijd is er nog veel het werk te doen. in het We leven in een gebroken met wereld: oorlogen, naar crises, aanslagen, in angst voor diversiteit, angst voor naar migratie een en migranten. Verschillende groepen worden in tegen elkaar uitgespeeld uit en met geschetst als elkaar tegenpartijen. De boodschap uit tijdens van de Bijbel een is de boodschap van liefde. het Die het willen we als naar kerk uitdragen. Met vallen en het opstaan.'

Marleen Stelling een ontmoet in theoloog en auteur Trees van Montfoort een naar op aanleiding van haar onlangs verschenen op boek door 'Groene Theologie'. naar Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn uit boek op tv uit om, vanuit de de bijbel en de christelijke met traditie, holistisch uit naar de werkelijkheid op te kijken. Met termen naar als het 'rentmeesterschap' en 'zorg voor uit de aarde' stellen we de van ons als mens boven een de aarde. Maar een we zouden uit nergens zijn zonder haar. in In het met westers christendom wordt veel te tijdens dualistisch gedacht. We zijn het volledig van de een van natuur afhankelijk. De ecologische crisis uit vraagt om door een herbezinning door in denken, doen en op tv geloven.'

oktober 2020
01-09-2019 10:35

Mounir Samuel

Het Vermoeden - Mounir Samuel

De Egyptisch-Nederlandse Mounir Samuel is bekend als politicoloog, journalist en schrijver. Maart 2019 presenteerde hij zich voor het eerst als theatermaker. Zijn solovoorstelling 'En toen schiep God Mounir' ging op 28 maart 2019 in premièr...

25-08-2019 10:35

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

18-08-2019 10:35

Rutger Jan van der Gaag

Het Vermoeden - Rutger Jan van der Gaag

Op 9 februari 2019 begon de week van de euthanasie, die de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) jaarlijks organiseert. Naar aanleiding van de remonstrantse bezinningsbrief over voltooid leven praat Hella van der Wij...

11-08-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

04-08-2019 10:30

Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Het Vermoeden - Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Edy Korthals Altes is geboren in 1924 en was ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog. Dat vormde zijn wereldbeeld. Lang marcheerde hij als diplomaat mee in het koude oorlogsdenken. Tot een droom hem de waanzin van een wapenwedloop deed inzien...

28-07-2019 10:35

Liesbeth Goedbloed

Het Vermoeden - Liesbeth Goedbloed

Liesbeth Goedbloed schreef het boek 'Broeder Ezel', een roman over het meisje Anna dat in het reine probeert te komen met God en zichzelf na een traumatische gebeurtenis uit het verleden. Gebukt onder een gevoel van schuld maakt zij met een...

21-07-2019 10:35

Carel ter Linden

Het Vermoeden - Carel ter Linden

Hofpredikant Carel ter Linden schreef het boek Bijbelse miniaturen, waarin hij zoekt naar de verborgen boodschappen die er in de Bijbel te vinden zijn. Zijn boek is tevens een pleidooi om de Bijbel te blijven lezen. Zonder die verhalen neig...

14-07-2019 10:35

Christa Anbeek

Het Vermoeden - Christa Anbeek

Christa Anbeek is remonstrants predikante en bijzonder hoogleraar aan de VU. Ze schrijft over overlevingskunst, levenseinde en levenskunst. Anbeek verloor al vroeg in haar leven enkele naasten aan suïcide en zocht een weg om daarmee om te g...

07-07-2019 10:35

John Leerdam

Het Vermoeden - John Leerdam

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten. Deze dominee, politiek leider en voorvechter van burgerrechten in de VS is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor John Leerdam, oprichter en directeur van Stichting Julius Leeft...

30-06-2019 10:35

Alexander Noordijk

Het Vermoeden - Alexander Noordijk

Alexander Noordijk is voorganger van de Binnenwaai op IJburg in Amsterdam. De Binnenwaai is de 100e kerk in Nederland die officieel genoteerd staat als een lhbt-vriendelijke en veilige kerk. Afgelopen zomer ontsnapten Noordijk en zijn man a...

23-06-2019 10:35

Jolanda Molenaar

Het Vermoeden - Jolanda Molenaar

Op 20 november 2018 was het Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, lekenpreker bij de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind voorganger. Jolanda komt oorspronkelijk uit een gereformeerd milieu, waar een groot taboe lag op ...

16-06-2019 10:35

Rob Timmerman

Het Vermoeden - Rob Timmerman

Jarenlang werkte Rob Timmerman bij de televisie aan kinderprogramma's, tot hij op een dag een burn-out kreeg. Het roer van zijn leven ging radicaal om en nu zet hij zich in voor vluchtelingen in het buitenland. Onvermoeibaar redt hij mensen...

09-06-2019 09:30

Carine Philipse

Het Vermoeden - Carine Philipse

Marleen Stelling ontvangt Carine Philipse, voorzitter van Stichting Dutch Foundation for Mysticism. Philipse voelt zich, ondanks veel tegenslag in haar leven, al zolang ze zich kan herinneren aangetrokken tot de wezenlijke dingen van het be...

02-06-2019 10:30

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

26-05-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 19. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 279
  • Laatste uitzending op 01-09-2019 om 10:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!