Programma gemist?

De met Egyptisch-Nederlandse Mounir Samuel is van bekend als politicoloog, in journalist en schrijver. Maart op tv 2019 presenteerde naar hij zich naar voor het eerst als op tv theatermaker. Zijn solovoorstelling 'En het toen schiep God met Mounir' ging op op 28 van maart 2019 uit in première. Het is tijdens een hedendaags scheppingsverhaal waarin grenzen een op van geografie, gender naar en geloof worden verkend en bevraagd. in Mounir pelt met al zijn identiteiten tijdens af het om te komen bij de essentie: uit een nieuwe op mens. De zoektocht een naar de betekenis van op uit identiteit speelt een rol in al door zijn werk. Mounir een publiceerde uit maar liefst tien een boeken, waarvan de roman 'Liefde het is van een rebelse op vogel' en 'God is door groot' de meest recente uit zijn. het In dat laatste werk beschrijft hij uit in de periode waarin hij op tv zich onderdompelde in de moslimgemeenschap tijdens en deelnam het aan de ramadan. Naast op een kritische analyse de van de met huidige de positie van de een islam in Nederland laat Mounir de zien met hoe deze periode met tot verdieping was van zijn een eigen tijdens christelijke geloof. Mounir is van van huis uit koptisch orthodox, van maar naar laat zich ook de inspireren door het geloof de van zijn op moslimvrienden. Met het als resultaat dat hij op zijn dagelijkse in gebeden nu op een gebedskleed op tv uitvoert de en bidden met een gebedssnoer op tv geen geheimen op tv meer kent op tv voor hem. Aan Hella van van der Wijst op vertelt hij dat hij met na een periode door van de onderzoek geen twijfel meer met heeft aan het in bestaan van in God.

Anmar Hayali, coördinator tijdens van SKIN met (Samen op Kerk in Nederland), in zet zich in met voor de eenheid van tijdens de christelijke kerk. 'Ik het bezoek het veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, op gebruiken en met manieren van in kerkzijn. In het met begin was het zoeken het naar het de gemeenschappelijke, maar het God gaf me steeds tijdens meer stukjes van de puzzel. uit Jezus, de op Bijbel en de geloofsbelijdenis een verbinden ons. Inmiddels door in neemt de zichtbaarheid een en hoorbaarheid van migrantenkerken op tv en internationale door kerken toe. We geven door ze een stem richting politiek op uit en overheid. De Nederlandse autochtone met kerken krijgen meer oog door voor op tv diversiteit en de de toenadering tussen kerken onderling op krijgt op tv gestalte. Tegelijkertijd is er de nog veel werk met te doen. met We leven in een het gebroken wereld: oorlogen, de crises, aanslagen, in angst voor diversiteit, angst voor het migratie en migranten. Verschillende met in groepen worden tegen elkaar in uitgespeeld en geschetst als elkaar naar tegenpartijen. De boodschap naar van de Bijbel een is de op boodschap op tv van liefde. Die het willen we als tijdens kerk uitdragen. Met vallen en naar opstaan.'

Op een 9 februari 2019 de begon de met week van de euthanasie, die met de op tv Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde naar (NVVE) jaarlijks organiseert. de Naar de aanleiding van de het remonstrantse bezinningsbrief over voltooid leven het praat door Hella van der op tv Wijst met van psychiater prof. dr. op tv Rutger Jan van der het Gaag. Hij is door voorzitter van de werkgroep op die deze uit bezinningsbrief heeft geschreven. Voor Van op op tv der Gaag is de op tv kern van zijn houding ten op tv van opzichte van de discussie over voltooid door leven het dan ook dat die op kwestie in essentie in geen medisch door of juridisch, maar een de existentieel vraagstuk is. We uit moeten tijdens als samenleving meer oog op tv hebben voor spiritualiteit en door zingeving in van zo'n een situatie. Niet alleen tijdens focussen op medisch technische mogelijkheden, maar met van luisteren naar wat uit voor mensen essentieel is. De een dood niet verzwijgen, de maar op tv onder ogen durven te in zien en op tv het gesprek erover aangaan. De nadruk uit op op eigen verantwoordelijkheid door spreekt hem aan in tijdens de remonstrantse tijdens benadering.

Marleen een Stelling ontmoet theoloog door en auteur Trees van Montfoort van naar aanleiding van een haar onlangs verschenen met boek 'Groene Theologie'. tijdens de Van Montfoort: 'Ik nodig in in mijn boek uit om, op vanuit de bijbel de een en de christelijke traditie, in holistisch naar de werkelijkheid te de kijken. Met termen door als in 'rentmeesterschap' en 'zorg in voor de een aarde' stellen we ons een als mens boven de aarde. het Maar we zouden met nergens de zijn zonder haar. In het naar westers met christendom wordt van veel te dualistisch gedacht. We de zijn volledig van de op tv natuur van afhankelijk. De ecologische crisis vraagt van om een met herbezinning in denken, doen op tv en door geloven'.

Edy door Korthals Altes is geboren de in met 1924 en was de ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog. Dat het vormde uit zijn wereldbeeld. op Lang marcheerde hij als de diplomaat mee in het koude van oorlogsdenken. tijdens Tot een droom hem in de waanzin in van een wapenwedloop deed uit inzien en tijdens Jezus aan hem vroeg: uit 'En jij, uit wat heb in jij gedaan?' Van havik naar veranderde hij in in een vredesduif. En nu zijn van tijd met beperkt is, heeft hij, met als een ware profeet, in haast de om de mensheid te redden, op tv vertelt hij uit aan naar presentator Hella van der Wijst. de Hoewel de zijn lichaam hem hoe met langer hoe meer een in de steek door laat, is zijn tijdens geest wilskrachtig. Onvermoeibaar blijft hij van zich naar inzetten voor naar een betere wereld. Een wereld waar tijdens we veilig door zijn en op tv met elkaar verbonden. Gericht op de tijdens elkaar en in harmonie op tv met de natuur. tijdens Korthals Altes gelooft heilig naar in de nieuwe de mens.

Liesbeth Goedbloed het schreef door het boek 'Broeder Ezel', een uit roman over het een meisje Anna dat met in tijdens het reine probeert te van komen met God en in zichzelf na een traumatische op gebeurtenis met uit het verleden. het Gebukt onder een gevoel met van schuld maakt zij de met een uit ezel van een pelgrimsreis door het land tijdens van door Franciscus van Assisi. Liesbeth van Goedbloed groeide op in een in het reformatorisch gezin. Zij heeft in de de loop der het tijd uit afstand genomen van het een geloof van haar jeugd en uit is met op zoek uit gegaan naar een religieuze door vorm die haar beter paste. tijdens Die tijdens vond zij uiteindelijk in met de Oud-Katholieke Kerk. Goedbloed een is columnist voor tijdens het Nederlands naar Dagblad en op werkt daarnaast uit mee aan het interkerkelijke uit project Psalmen voor uit nu.

Hofpredikant uit Carel ter Linden schreef op tv het boek Bijbelse miniaturen, in waarin hij zoekt op tv naar de een verborgen boodschappen die met er in de Bijbel van te vinden met zijn. met Zijn boek is tevens op een pleidooi om de Bijbel in te blijven tijdens lezen. Zonder die verhalen met neigen we op ertoe om door in 'platland' terecht het te komen. met Ze tonen immers een diep de moreel besef door van wat goed en niet tijdens tijdens goed is. Ter Lindens uit visie op God tijdens is in de loop door der tijd veranderd. tijdens Inmiddels tijdens is God voor hem in een krachtenveld van liefde, trouw, naar rechtvaardigheid en op tv barmhartigheid, begrippen de die in de Bijbelse verhalen een het voortdurend aan de het orde zijn. Hij zou God tijdens daarom op tv ook wel 'het op grote geweten' willen noemen. Over het een leven tijdens zegt Ter Linden de dat het naar in zichzelf geen zin van aandraagt, maar erom vraagt dat met wij er zin naar naar aan geven. De op tv Bijbel is een grote inspiratiebron om uit die zin te een met ontdekken.

Christa Anbeek in is remonstrants met predikante en bijzonder de hoogleraar aan de VU. het Ze de schrijft over overlevingskunst, levenseinde in en levenskunst. Anbeek verloor al op vroeg in een haar uit leven enkele naasten tijdens aan suïcide en zocht in een weg om met daarmee om te gaan. Vanuit naar met een burn-out begon ze te naar schrijven aan haar het nieuwe een boek Voor Joseph en zijn in broer, waarin met het haar lukt een ander naar perspectief op op het leven te van vinden. Veel een inspiratie vond het ze in haar kleinzoon Joseph, in die haar van leerde inzien tijdens dat je ook naar het het leven als een spel tijdens kunt de kijken. Anbeek trekt op deze lijn graag door naar de geloof. Ook op dat kun door je zien als een van spel. de Een ernstig spel weliswaar, van waarin we uit met elkaar belijden het dat het anders uit zou moeten. Kenmerkend voor in het spel is dat je op tv het in niet alleen tijdens speelt, maar met elkaar. Anbeek het pleit ervoor tijdens om deze met spelruimte te benutten om elkaar tijdens in door kwetsbaarheid tegemoet te treden. tijdens Het is immers de tijdens kwetsbaarheid die ons verbindt. met de Kerken zouden deze ruimte bij tijdens uitstek kunnen uit creëren.

Op de 4 april 1968 werd met Martin Luther naar King doodgeschoten. Deze met dominee, politiek leider en uit voorvechter van burgerrechten in door tijdens de VS is tijdens nog altijd een belangrijke op tv inspiratiebron voor John door Leerdam, oprichter en directeur op van Stichting Julius van Leeft! en het voormalig politicus. Leerdam heeft twee door grote op passies: politiek de en de kunsten. En die twee het probeert hij aan in elkaar te op tv verbinden. Hij wil op tv politici bewust maken uit van hoe met het eraan toegaat een in de wereld van tijdens theater, film het en al die plaatsen op waar mensen in hun best doen een om op een creatieve tijdens manier verhalen van te vertellen die ertoe uit doen. Met Stichting Julius met op tv Leeft! brengt hij voorstellingen door op de planken die gaan door naar over ons onverwerkt verleden, vaak uit gekoppeld aan onze koloniale een geschiedenis. Het is de voor Leerdam vanzelfsprekend op om aandacht op te vragen voor met het zwarte perspectief op in de de samenleving. Dat begon toen hij met werd op afgewezen op de toneelschool, omdat met met hij als zwarte acteur geen toekomst het van zou hebben. Dit tijdens mocht nooit meer iemand overkomen, de besloot naar hij. Hij leerde dat het je als kunstenaar dingen tijdens kunt agenderen, aandacht kunt een door vragen voor zaken die pijnlijk het en de belangrijk zijn. Nu weet hij hoe op belangrijk het naar is door dat er in de op tv kunsten ruimte is voor in culturele diversiteit. het De Black Achievement Month met komend door najaar, waarvan Leerdam artistiek van leider is, wil daar de een positieve de bijdrage aan leveren. een Leerdam, kleinzoon van een dominee, door is op tv zijn christelijke achtergrond altijd trouw met gebleven. De het Evangelische Broedergemeente is op tv voor de hem thuiskomen bij naar zijn Surinaamse roots op en identiteit. Tijdens een periode op tv van ernstige ziekte ervaarde op tv van hij God van dichtbij. Het door maakte naar dat zijn geloof zich verdiepte en in tot door op de dag van met vandaag een bron van van inspiratie is in met zijn de leven.

Alexander Noordijk van is voorganger van van de Binnenwaai op IJburg met in Amsterdam. de De Binnenwaai is de op tv 100e kerk in naar Nederland het die officieel genoteerd staat tijdens als op tv een lhbt-vriendelijke en veilige kerk. naar Afgelopen zomer met ontsnapten Noordijk in en zijn man aan uit een aanslag toen op tv twee onbekenden een uit vuurwerkbom aan zijn huis hadden op tv bevestigd, maar in deze met niet tot ontploffing konden brengen. Noordijk op groeide met op in de Hoeksche een Waard. Als kind uit al had hij de tijdens ambitie tijdens om predikant te op tv worden. De het weg daarnaartoe was vanwege het zijn geaardheid van niet eenvoudig. Inmiddels heeft hij zijn op tv door draai gevonden op IJburg, waar hij in op tv onder andere met het initiatief uit TafelTijd een inclusieve kerk door een wil zijn. Zo werkt hij stap tijdens voor op tv stap aan zijn droom: het een tolerantere door samenleving.

Op 20 uit november 2018 was tijdens het op tv Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, op lekenpreker bij de op doopsgezinden naar en in opleiding voor doopsgezind in uit voorganger. Jolanda komt van oorspronkelijk uit een gereformeerd milieu, op waar een groot uit taboe lag tijdens op transgenders. 'Je leeft met door een het script wat de maatschappij in voor je bedacht heeft. in Mensen zien door een tijdens jongen of een door man en mensen verwachten van die rol van je. met Maar met dat kon ik niet. in Het verlangen een vrouw in te zijn bleef een altijd. Toen van ik al veel ouder het was dwarrelde er tijdens op een dag een van stukje met van een met scheurkalender op mijn bureau. Het tijdens ging over naar psalm 139. met Dat God mij met liefde uit gemaakt tijdens zou hebben. Dat raakte me zo. met Heel langzaam ging het ik beseffen op dat op tv ik die God alleen maar kon op omarmen door mezelf een met te omarmen. Ik met koos voor een operatie en na in die tijd is op tv er naar zoveel veranderd. een Ik ben eindelijk door gelukkig. Een bevrijding. Alles met ging kloppen. Ik mocht van tot bloei komen, dingen de inhalen. met Nu studeer ik voor uit dominee. uit Het mooiste wat het er is. Ik wil gemeente- en van transgender pastor op tv zijn.'

Jarenlang door werkte Rob in Timmerman bij de televisie aan uit kinderprogramma's, tot hij op het een dag op een op burn-out kreeg. Het roer van tijdens zijn op tv leven ging radicaal om en naar nu door zet hij zich in voor op tv vluchtelingen in in het buitenland. Onvermoeibaar redt hij met mensen het uit het met water en draagt hij op bij aan een beter leven van in de de kampen. de In Nederland probeert hij mensen door aan het denken te het van zetten over de vraag: door wat geeft nu echt zin door aan een mijn leven? In tijdens de periode van zijn burn-out een mocht Rob Timmerman het zelf ervaren hoe het naar wonderbaarlijk hoopgevend het is als mensen het je met niet in de van steek laten naar wanneer het slecht gaat. In op Nederland in vertelt Rob zijn een verhaal aan groepen mensen en wil de de hij hen aan het met denken zetten over de van betekenis van naar hun leven.

Marleen de Stelling ontvangt Carine Philipse, voorzitter op tv van een Stichting Dutch Foundation for op Mysticism. Philipse voelt op zich, ondanks veel tegenslag een met in haar leven, met al zolang ze zich kan herinneren door aangetrokken van tot de naar wezenlijke dingen van het bestaan. het Al in jong had ze ervaringen van eenheid. een Ze op tv studeerde theologie, was pastor het in een verpleeghuis uit en had uit een bloeiend gebedsleven. in In 2003 maakte uit ze een een mystieke doorbraak mee, waaruit haar uit boek 'Jij zingt een in het mij jouw naam' op voortkwam. Vanwege de vele op reacties op haar de boek, van mensen uit allerlei met religies een en levensbeschouwingen, begon door Carine Stichting het Dutch Foundation for Mysticism. naar De stichting biedt religieuze en de de mystieke verdieping.

Anmar van Hayali, coördinator van SKIN het (Samen van Kerk in Nederland), van zet zich in voor de op eenheid van in de christelijke kerk. door 'Ik bezoek veel kerken, in ontmoet met veel vormen, kleuren, een gebruiken en manieren van kerkzijn. In een het op tv begin was het tijdens zoeken naar de het gemeenschappelijke. Maar van God gaf me steeds meer stukjes op tv van de puzzel. in Jezus, de uit Bijbel en de geloofsbelijdenis naar verbinden ons. Inmiddels in de neemt de zichtbaarheid en hoorbaarheid van op migrantenkerken en internationale door uit kerken toe. We geven in ze een stem richting in politiek en overheid. het De Nederlandse autochtone kerken van uit krijgen meer oog voor diversiteit met en de toenadering tussen het het kerken onderling krijgt gestalte. Tegelijkertijd is de er van nog veel werk te door doen. We leven het in een gebroken wereld: de tijdens oorlogen, crises, aanslagen, angst voor diversiteit, van angst met voor migratie en migranten. Verschillende op groepen worden door tegen het elkaar uitgespeeld en geschetst als elkaar van tegenpartijen. naar De boodschap van een de Bijbel op tv is de boodschap van liefde. Die door door willen we als een kerk uitdragen. Met vallen het en opstaan.'

Marleen een Stelling ontmoet theoloog en op auteur Trees van de Montfoort uit naar aanleiding van naar haar onlangs verschenen boek op tv 'Groene Theologie'. naar Van Montfoort: 'Ik het nodig in mijn boek een uit om, vanuit de de bijbel en de door christelijke traditie, holistisch de naar tijdens de werkelijkheid te kijken. Met met termen als 'rentmeesterschap' op tv en 'zorg van voor de op tv aarde' stellen we ons als de mens boven de aarde. tijdens uit Maar we zouden nergens zijn zonder in haar. In een het westers christendom op tv wordt het veel te dualistisch tijdens gedacht. We zijn volledig van met de natuur de afhankelijk. De ecologische tijdens crisis vraagt om een op herbezinning in in denken, doen en op tv geloven.'

januari 2020
01-09-2019 10:35

Mounir Samuel

Het Vermoeden - Mounir Samuel

De Egyptisch-Nederlandse Mounir Samuel is bekend als politicoloog, journalist en schrijver. Maart 2019 presenteerde hij zich voor het eerst als theatermaker. Zijn solovoorstelling 'En toen schiep God Mounir' ging op 28 maart 2019 in premièr...

25-08-2019 10:35

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

18-08-2019 10:35

Rutger Jan van der Gaag

Het Vermoeden - Rutger Jan van der Gaag

Op 9 februari 2019 begon de week van de euthanasie, die de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) jaarlijks organiseert. Naar aanleiding van de remonstrantse bezinningsbrief over voltooid leven praat Hella van der Wij...

11-08-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

04-08-2019 10:30

Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Het Vermoeden - Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Edy Korthals Altes is geboren in 1924 en was ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog. Dat vormde zijn wereldbeeld. Lang marcheerde hij als diplomaat mee in het koude oorlogsdenken. Tot een droom hem de waanzin van een wapenwedloop deed inzien...

28-07-2019 10:35

Liesbeth Goedbloed

Het Vermoeden - Liesbeth Goedbloed

Liesbeth Goedbloed schreef het boek 'Broeder Ezel', een roman over het meisje Anna dat in het reine probeert te komen met God en zichzelf na een traumatische gebeurtenis uit het verleden. Gebukt onder een gevoel van schuld maakt zij met een...

21-07-2019 10:35

Carel ter Linden

Het Vermoeden - Carel ter Linden

Hofpredikant Carel ter Linden schreef het boek Bijbelse miniaturen, waarin hij zoekt naar de verborgen boodschappen die er in de Bijbel te vinden zijn. Zijn boek is tevens een pleidooi om de Bijbel te blijven lezen. Zonder die verhalen neig...

14-07-2019 10:35

Christa Anbeek

Het Vermoeden - Christa Anbeek

Christa Anbeek is remonstrants predikante en bijzonder hoogleraar aan de VU. Ze schrijft over overlevingskunst, levenseinde en levenskunst. Anbeek verloor al vroeg in haar leven enkele naasten aan suïcide en zocht een weg om daarmee om te g...

07-07-2019 10:35

John Leerdam

Het Vermoeden - John Leerdam

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten. Deze dominee, politiek leider en voorvechter van burgerrechten in de VS is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor John Leerdam, oprichter en directeur van Stichting Julius Leeft...

30-06-2019 10:35

Alexander Noordijk

Het Vermoeden - Alexander Noordijk

Alexander Noordijk is voorganger van de Binnenwaai op IJburg in Amsterdam. De Binnenwaai is de 100e kerk in Nederland die officieel genoteerd staat als een lhbt-vriendelijke en veilige kerk. Afgelopen zomer ontsnapten Noordijk en zijn man a...

23-06-2019 10:35

Jolanda Molenaar

Het Vermoeden - Jolanda Molenaar

Op 20 november 2018 was het Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, lekenpreker bij de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind voorganger. Jolanda komt oorspronkelijk uit een gereformeerd milieu, waar een groot taboe lag op ...

16-06-2019 10:35

Rob Timmerman

Het Vermoeden - Rob Timmerman

Jarenlang werkte Rob Timmerman bij de televisie aan kinderprogramma's, tot hij op een dag een burn-out kreeg. Het roer van zijn leven ging radicaal om en nu zet hij zich in voor vluchtelingen in het buitenland. Onvermoeibaar redt hij mensen...

09-06-2019 09:30

Carine Philipse

Het Vermoeden - Carine Philipse

Marleen Stelling ontvangt Carine Philipse, voorzitter van Stichting Dutch Foundation for Mysticism. Philipse voelt zich, ondanks veel tegenslag in haar leven, al zolang ze zich kan herinneren aangetrokken tot de wezenlijke dingen van het be...

02-06-2019 10:30

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

26-05-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 19. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 279
  • Laatste uitzending op 01-09-2019 om 10:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!