Programma gemist?

Christa Anbeek het is remonstrants predikante een en van bijzonder hoogleraar aan naar de VU. Ze schrijft over door overlevingskunst, levenseinde en levenskunst. een Anbeek uit verloor al de vroeg in haar leven enkele door naasten aan in suïcide en zocht op een weg om daarmee naar om te gaan. Vanuit door een burn-out begon naar ze te schrijven uit tijdens aan haar nieuwe boek Voor de Joseph met en zijn broer, naar waarin het haar lukt een ander een perspectief in op het leven te vinden. naar Veel inspiratie vond een ze in haar de kleinzoon van Joseph, die haar leerde naar inzien dat je ook van naar het leven naar van als een spel kunt kijken. van Anbeek trekt deze lijn het graag het door naar geloof. op Ook dat kun je zien een als een spel. tijdens Een ernstig het spel het weliswaar, waarin we de met elkaar belijden dat naar het anders zou de moeten. Kenmerkend voor het naar spel is dat naar je het niet uit alleen een speelt, maar met elkaar. Anbeek op pleit ervoor in om deze spelruimte te naar benutten om elkaar uit in kwetsbaarheid tegemoet te op het treden. Het is immers door de kwetsbaarheid die ons verbindt. uit Kerken zouden naar deze ruimte bij uitstek tijdens de kunnen creëren.

Op 4 april met 1968 werd het Martin Luther King in doodgeschoten. door Deze dominee, politiek leider op en voorvechter tijdens van burgerrechten in het de VS is op tv nog altijd een belangrijke inspiratiebron op tv voor John Leerdam, tijdens oprichter en directeur van tijdens Stichting Julius een Leeft! en naar voormalig politicus. Leerdam heeft twee in met grote passies: politiek en door de kunsten. En het die twee door probeert hij aan elkaar te verbinden. uit Hij wil politici van bewust maken met van hoe het uit eraan in toegaat in de wereld naar van theater, film op en al die door plaatsen waar mensen hun met best in doen om op op een creatieve manier met verhalen te vertellen van die ertoe doen. Met met Stichting Julius Leeft! met brengt hij voorstellingen op de het planken een die gaan over een ons onverwerkt verleden, naar vaak gekoppeld aan onze koloniale op geschiedenis. Het is in voor Leerdam vanzelfsprekend van uit om aandacht te vragen voor naar het naar zwarte perspectief in de de samenleving. Dat het begon toen hij uit werd afgewezen op de toneelschool, omdat op hij de als zwarte acteur geen toekomst tijdens zou hebben. Dit het mocht nooit op meer iemand overkomen, besloot op op tv hij. Hij leerde dat je in als kunstenaar dingen in kunt agenderen, aandacht kunt van vragen voor in zaken die het pijnlijk en belangrijk zijn. door Nu weet hij hoe tijdens belangrijk het is uit dat tijdens er in de kunsten ruimte met is voor uit culturele diversiteit. De Black door Achievement op tv Month komend najaar, waarvan Leerdam een artistiek van leider is, wil het daar een positieve bijdrage van aan leveren. de Leerdam, kleinzoon het van een dominee, is zijn christelijke een achtergrond altijd van trouw gebleven. de De Evangelische Broedergemeente tijdens is voor hem op thuiskomen bij zijn door Surinaamse roots en identiteit. Tijdens het in een periode van door ernstige ziekte ervaarde een hij God van dichtbij. Het een maakte dat zijn het geloof zich verdiepte de en tot met op de dag op van vandaag een op bron van tijdens inspiratie is in zijn naar leven.

Alexander op tv Noordijk is voorganger van de op Binnenwaai op naar IJburg in Amsterdam. De de een Binnenwaai is de met 100e kerk in Nederland die het officieel genoteerd staat van als het een lhbt-vriendelijke en veilige in kerk. Afgelopen zomer op tv ontsnapten Noordijk en zijn op tv man aan een aanslag uit toen twee onbekenden een een van vuurwerkbom aan zijn naar huis hadden bevestigd, maar deze op tv niet uit tot ontploffing met konden brengen. Noordijk groeide in op in de Hoeksche de Waard. Als met kind al had hij van de ambitie het om predikant te worden. met De weg daarnaartoe was uit vanwege tijdens zijn geaardheid niet eenvoudig. op tv Inmiddels heeft uit hij zijn draai door gevonden op IJburg, tijdens waar hij met onder andere met het initiatief TafelTijd op op tv een inclusieve kerk tijdens wil zijn. Zo werkt hij door stap voor stap op tv aan zijn de droom: een tijdens tolerantere samenleving.

Op tijdens 20 november 2018 door was het door Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, op tv het lekenpreker bij de de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind naar voorganger. Jolanda naar komt oorspronkelijk uit een met gereformeerd door milieu, waar een door groot taboe lag op tijdens transgenders. 'Je leeft met een een script met wat de de maatschappij voor tijdens je bedacht heeft. Mensen tijdens zien een een jongen of een man en mensen naar verwachten die rol op van op tv je. Maar dat kon op ik niet. Het op verlangen een met vrouw te zijn bleef altijd. in Toen op tv ik al veel ouder was in dwarrelde door er op uit een dag een stukje van het een het scheurkalender op mijn bureau. het Het ging over psalm 139. door Dat God mij het met liefde gemaakt van zou hebben. Dat op tv de raakte me zo. door Heel langzaam ging ik beseffen dat met ik op tv die God alleen maar in kon naar omarmen door mezelf te omarmen. het Ik uit koos voor een operatie van en na die tijd is op tv er zoveel uit veranderd. Ik ben eindelijk met gelukkig. Een bevrijding. op Alles met ging kloppen. Ik mocht tot van uit bloei komen, dingen inhalen. Nu met studeer ik voor dominee. uit het Het mooiste wat met er is. Ik wil in gemeente- en transgender pastor uit zijn.'

Jarenlang van werkte Rob Timmerman een bij de van televisie aan kinderprogramma's, tot het hij op een dag naar een burn-out door kreeg. Het roer in van zijn leven ging radicaal naar naar om en nu zet hij van zich naar in voor vluchtelingen in van het buitenland. tijdens Onvermoeibaar redt hij uit mensen uit het water en draagt door hij van bij aan een beter van leven in de naar kampen. In naar Nederland probeert hij mensen een aan het de denken te zetten over de de vraag: wat geeft op nu echt zin naar aan mijn uit leven? In de periode door van zijn met burn-out met mocht Rob Timmerman op zelf ervaren hoe wonderbaarlijk van hoopgevend het is als in mensen tijdens je niet in van de steek laten wanneer het slecht het uit gaat. In Nederland door vertelt Rob zijn verhaal aan groepen in naar mensen en wil hij hen naar aan het denken van zetten over naar de betekenis van met hun leven.

Marleen Stelling ontvangt door Carine Philipse, tijdens voorzitter in van Stichting Dutch in Foundation for Mysticism. Philipse voelt zich, tijdens ondanks veel uit tegenslag in haar leven, het al zolang met ze zich kan door herinneren aangetrokken op tv tot de tijdens wezenlijke dingen van het op bestaan. Al jong het had ze ervaringen van het eenheid. Ze studeerde theologie, de was pastor in een een in verpleeghuis en had naar een bloeiend gebedsleven. het In 2003 maakte op ze een mystieke de doorbraak mee, op waaruit haar boek 'Jij van zingt in mij jouw naam' van voortkwam. Vanwege de op tv vele in reacties op haar boek, van uit mensen door uit allerlei van religies en levensbeschouwingen, begon Carine Stichting uit het Dutch Foundation for Mysticism. met De stichting op biedt religieuze en mystieke het verdieping.

Anmar een Hayali, coördinator van van SKIN (Samen Kerk in Nederland), op tv zet in zich in naar voor de eenheid van de christelijke op tv de kerk. 'Ik bezoek veel van kerken, ontmoet veel vormen, met kleuren, gebruiken en tijdens manieren van kerkzijn. door In het begin was op tv het op tv zoeken naar het gemeenschappelijke. Maar in God tijdens gaf me steeds meer stukjes van van van de puzzel. Jezus, de naar Bijbel naar en de geloofsbelijdenis verbinden uit ons. Inmiddels neemt uit de zichtbaarheid op tv en hoorbaarheid van migrantenkerken in en internationale kerken op toe. We van geven ze een stem richting tijdens politiek en overheid. door De Nederlandse autochtone op kerken krijgen meer in oog voor de diversiteit en de toenadering tussen door kerken onderling krijgt in van gestalte. Tegelijkertijd is een er nog veel werk te het doen. We uit leven in een gebroken wereld: het oorlogen, uit crises, aanslagen, angst voor diversiteit, met angst voor migratie tijdens en op tv migranten. Verschillende de groepen worden tegen elkaar uitgespeeld en met het geschetst als elkaar tegenpartijen. de De boodschap van van de Bijbel is in de boodschap van liefde. Die met de willen we als kerk uitdragen. Met op vallen en op opstaan.'

Marleen van Stelling ontmoet theoloog en auteur in Trees met van Montfoort naar aanleiding de van haar onlangs verschenen de op tv boek 'Groene Theologie'. Van met Montfoort: 'Ik nodig in mijn het boek van uit om, vanuit de bijbel uit en de van christelijke in traditie, holistisch naar de werkelijkheid te op tv kijken. Met tijdens termen door als 'rentmeesterschap' en 'zorg voor tijdens de aarde' stellen door we ons als een mens boven van de aarde. Maar we zouden met nergens zijn zonder van haar. In door het westers christendom op tv wordt veel de te dualistisch tijdens gedacht. We zijn volledig naar van de natuur afhankelijk. op tv De ecologische op tv crisis vraagt om een uit herbezinning in de denken, doen op tv en geloven.'

Oud van baart nieuw, over een dat thema houdt Mechteld een Jansen op het 18 mei van de jaarlijks terugkerende Volzinlezing. Welke met nieuwe uitingen van het geloof herkent zij in een de in samenleving? Hoe zijn mensen op tv creatief bezig met op de tijdens traditie? Een bijzondere ervaring op de Goede Vrijdag de in een kerkje tijdens op Terschelling wierp voor haar uit nieuw van licht op dit uit thema. Traditie, en in het tijdens bijzonder de de christelijke, naar wat is dat nou van eigenlijk en wat moeten we door ermee? Is op het in zo dat die zich op tv vanzelf vernieuwt of moeten op we daar een ons best voor tijdens doen? Welke hoopvolle tekenen daarvan de de ziet Jansen om zich heen? van Wat uit is de waardevolle erfenis die van het naar generatie op generatie is doorgegeven? En van wat naar moeten de mensen op die er weinig van hebben door meegekregen? Kunnen met die een ook iets met vernieuwing van de naar met traditie? Mechteld Jansen begon door haar eigen door carrière als gemeentepredikant, als vrouw in door een mannenbolwerk. uit Ze naar heeft zich altijd het geïnspireerd gevoeld door de feministische op tv theologie, waarin met aandacht is het voor het perspectief dat vrouwen de hebben in het een denken over leven, op geloof en samenleving. In een de een Bijbel vindt ze verhalen het over sterk vrouwelijk de leiderschap van die haar inspireren. Nu tijdens staat ze zelf als rector in aan het naar roer in van de Protestantse Theologische het Universiteit, waar ze de nieuwe lichtingen theologen van klaarstoomt voor een op werkzaam leven in de wereld uit met van nu: een een samenleving waarin geloven een niet vanzelfsprekend is. Wat geeft zij tijdens hen mee door en welke plek door is er voor theologen in in van het Nederland van van vandaag?

Waarom hebben tijdens we een een economie? Heeft op tv u zich dat naar weleens afgevraagd? Filosoof Govert Buijs de probeert er in zijn tijdens nieuwe boek Waarom door werken we zo met hard? een antwoord met op te door geven. En ook op vraagt hij zich door af: doet die uit economie ons goed? de Klopt de neoliberale uit aanname op wel dat de economie door draait als iedereen zich met het door zijn eigen belang bezighoudt? Buijs draait naar het tijdens om en zegt: het werkt het pas goed als een van mensen zich deugdzaam uit gedragen en aan het belang van op tv anderen met denken. Hij noemt het naar een economie op tv van vreugde. Govert Buijs uit vertelt wat de een kracht van tijdens liefde te door maken heeft met zijn het denken over economie, een of liever spreekt hij over de agapè, de Griekse naar term voor naastenliefde, de die naar in al zijn van denken terugkomt. Buijs het wil weg van een samenleving tijdens waarin door het draait op tv om winners en losers en houdt op tv een op warm pleidooi voor naar het elkaar omzien, idealen en een een vertrouwen. Een hoopvolle visie op de door de toekomst.

Op een de dag van de Nationale op de Holocaust Herdenking ontvangt Hella van der van Wijst holocaustoverlevende met Carla Josephus Jitta. Ze met overleefde uit Theresienstadt en werd op een een bijzondere de manier uit de oorlog tijdens bevrijd. uit Ze vertelt over haar uit wonderlijke levensverhaal, waarin tijdens de Remonstrantse Broederschap een bijzondere de naar rol heeft gespeeld. Pas in oorlogstijd uit begrijpt Carla dat tijdens haar familie tijdens joods is, iets door waar nooit over werd met op gepraat. Haar ouders worden verraden van en overleven Sobibor naar niet. Ook de onderduikadressen op tv van van Carla en haar broer tijdens Alfred worden uit bekend en de zij worden vervoerd naar Westerbork en het daarna naar op Theresienstadt. Door stelligheid, geluk op van én geantedateerde remonstrantse doopsbewijzen weten in ze van te ontsnappen aan het transport tijdens naar Auschwitz. Carla is in nog maar tijdens 12 jaar als ze uit in met de kampen zit, maar ze in doet op tv er diepe wijsheid op. uit Ze noemt het van zelf een door helderziendheid. Carla worstelde veel met in God, op tv maar heeft hem uit ook vaak naar heel dichtbij ervaren.

In de het kader van met het World Interfaith van Harmony week is het Annewieke Vroom te gast. naar Ze is de universitair docent comparatieve godsdienstwijsbegeerte aan de de Vrije Universiteit de van in Amsterdam. Vroom heeft veel in ervaring als het in gaat om religieuze de diversiteit. Ze studeerde in religiewetenschappen aan de in VU in een Amsterdam en promoveerde uiteindelijk op de een empirische uit studie naar een interreligieuze het het dialoog van de moderne Japanse zenboeddhist de Masao Abe van (1915-2006) met christelijke uit theologen. De titel van van haar in proefschrift was: 'God of tijdens Leegte? Zenboeddhist met Masao Abe een in dialoog met christelijke denkers'. Zelf op heeft door Vroom een christelijke achtergrond. met 'Ik heb op plekken de van over de hele wereld gewoond naar en met heel veel tijdens van verschillende religieuzen gesproken. En toch op kom ik altijd de heel een graag terug bij de christelijke traditie. door het Het verhaal van Jezus op vind ik een van heel belangrijk het verhaal. Het geeft richting, tijdens het houdt met het licht brandend. Het de is diep en simpel door tegelijk.'

Joke op tv Verweerd verloor twee de jaar geleden haar echtgenoot na een een lang uit huwelijk. Ze schreef er de het het boek Troostpleister over, waarin in ze verwoordt wat een het betekent de om een geliefd mens los uit door te laten en van hoe rauw rouw is. Joke Verweerd naar groeide van op in het met milieu van door de strenge Oud Gereformeerde tijdens Gemeente, waar weinig ruimte was van uit voor haar creativiteit en rijke fantasie. naar Met haar de groot inlevingsvermogen bedacht ze in allerlei verhaaltjes over met naar de mensen die ze zag met en de dingen die naar ze in meemaakte. Het zaadje voor een een toekomst als op tv schrijver werd de daar geplant. Toen ze verkering een een kreeg met Fred, een jongen op met de Indische roots, maakte door ze kennis met naar het blijmoedige geloof van een haar Sumatraanse schoonmoeder. op Ondanks wat zij met had meegemaakt in de op tv oorlog sprak zij vanuit van een een groot vertrouwen over met God en voelde op zij zich een geliefd op mens. Zo door anders dan het angstige geloof door dat met zij in haar jeugd had tijdens meegekregen en zij het omarmde dan door ook op tv deze nieuwe kijk op op tv haar geloof. door Schrijven was altijd het de uitlaatklep voor Joke Verweerd, op tv die door haar boeken 'preekjes voor mezelf' naar noemt. In de in tijd van zorgen om naar haar het zieke man en naar ook nadat zij zelf met werd getroffen door ziekte. op van Met als leidraad dat ze een wil op schrijven wat opbouwt, waar de zij en haar lezers een van groeien. Over de de laatste tijd tijdens met Fred schreef van zij de bundel met Troostpleister. Volgens Joke in Verweerd door is het belangrijk op hoe je met elkaar tijdens toeleeft naar het afscheid naar en ervoor zorgt dat op tv gezegd is tijdens wat gezegd tijdens moet worden. Zij probeert naar naar haar tijdens verdriet te kijken in als een van vriend.

Thea Barnard werd een de in 1968 bevestigd als eerste vrouwelijke de predikant in in de Nederlands Hervormde Kerk. het In een tijd een dat het met geenszins vanzelfsprekend tijdens was dat een vrouw op de de kansel stond, naar besloot Barnard theologie van te studeren in naar de overtuiging dat een ze naar dominee zou worden. Haar droom naar kwam de uit toen ze met in Ruurlo in het in ambt trad. In naar 2018 was dat de vijftig tijdens jaar geleden. Tot door Barnards verbijstering is dit in jubileum geruisloos voorbijgegaan; uit de strijd voor gelijkwaardigheid is in het immers waard in met om herdacht te worden. Tijdens haar in predikantschap heeft Barnard naar naar zich met name tot van het pastoraat aangetrokken gevoeld. tijdens Daarbij hebben Mozes' woorden op aan het God 'Hier de ben ik' haar altijd de geïnspireerd. Nabij door zijn ziet zij dan tijdens ook als de belangrijkste door taak binnen haar door ambt.

Op 4 april door 1968 de werd Martin op Luther King doodgeschoten. Deze uit dominee, politiek leider en van voorvechter van uit burgerrechten in de VS is door nog op altijd een belangrijke naar inspiratiebron voor John Leerdam, oprichter op en van directeur van Stichting Julius op Leeft! de en voormalig politicus. op Leerdam heeft twee grote op passies: politiek en de door kunsten. En het die twee probeert hij aan een elkaar te verbinden. op tv Hij wil politici van bewust door maken van hoe het het eraan toegaat in de in wereld van de theater, film en op tv al in die plaatsen waar de mensen hun best in doen om op een creatieve op manier verhalen een te vertellen van die ertoe doen. Met naar Stichting Julius Leeft! door brengt hij voorstellingen de op de planken die gaan op over ons onverwerkt de verleden, op tv vaak gekoppeld aan onze een koloniale van geschiedenis. Het is de voor Leerdam vanzelfsprekend het om aandacht te op vragen voor het zwarte perspectief met in de van samenleving. Dat begon toen op hij werd het afgewezen op de toneelschool, de omdat hij een als zwarte op acteur geen toekomst zou van hebben. Dit mocht nooit meer de tijdens iemand overkomen, besloot hij. Hij door leerde de dat je als kunstenaar dingen kunt naar tijdens agenderen, aandacht kunt vragen tijdens voor zaken die op pijnlijk en belangrijk met zijn. Nu weet hij een hoe door belangrijk het is dat er in uit uit de kunsten ruimte is voor culturele in het diversiteit. De Black op Achievement Month komend najaar, waarvan Leerdam het artistiek uit leider is, wil daar de een positieve bijdrage aan op tv leveren. Leerdam, van kleinzoon tijdens van een dominee, is zijn de christelijke achtergrond altijd uit trouw het gebleven. De Evangelische een Broedergemeente is voor hem een thuiskomen bij zijn op tv Surinaamse roots en identiteit. in Tijdens een periode tijdens van ernstige ziekte ervaarde een hij God van op dichtbij. Het maakte met dat zijn geloof het zich verdiepte en van tot het op de dag van vandaag tijdens van een bron van tijdens inspiratie in zijn het leven is.

juli 2019
14-07-2019 10:35

Christa Anbeek

Het Vermoeden - Christa Anbeek

Christa Anbeek is remonstrants predikante en bijzonder hoogleraar aan de VU. Ze schrijft over overlevingskunst, levenseinde en levenskunst. Anbeek verloor al vroeg in haar leven enkele naasten aan suïcide en zocht een weg om daarmee om te g...

07-07-2019 10:35

John Leerdam

Het Vermoeden - John Leerdam

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten. Deze dominee, politiek leider en voorvechter van burgerrechten in de VS is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor John Leerdam, oprichter en directeur van Stichting Julius Leeft...

30-06-2019 10:35

Alexander Noordijk

Het Vermoeden - Alexander Noordijk

Alexander Noordijk is voorganger van de Binnenwaai op IJburg in Amsterdam. De Binnenwaai is de 100e kerk in Nederland die officieel genoteerd staat als een lhbt-vriendelijke en veilige kerk. Afgelopen zomer ontsnapten Noordijk en zijn man a...

23-06-2019 10:35

Jolanda Molenaar

Het Vermoeden - Jolanda Molenaar

Op 20 november 2018 was het Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, lekenpreker bij de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind voorganger. Jolanda komt oorspronkelijk uit een gereformeerd milieu, waar een groot taboe lag op ...

16-06-2019 10:35

Rob Timmerman

Het Vermoeden - Rob Timmerman

Jarenlang werkte Rob Timmerman bij de televisie aan kinderprogramma's, tot hij op een dag een burn-out kreeg. Het roer van zijn leven ging radicaal om en nu zet hij zich in voor vluchtelingen in het buitenland. Onvermoeibaar redt hij mensen...

09-06-2019 09:30

Carine Philipse

Het Vermoeden - Carine Philipse

Marleen Stelling ontvangt Carine Philipse, voorzitter van Stichting Dutch Foundation for Mysticism. Philipse voelt zich, ondanks veel tegenslag in haar leven, al zolang ze zich kan herinneren aangetrokken tot de wezenlijke dingen van het be...

02-06-2019 10:30

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

26-05-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

19-05-2019 10:35

Mechteld Jansen

Het Vermoeden - Mechteld Jansen

Oud baart nieuw, over dat thema houdt Mechteld Jansen op 18 mei de jaarlijks terugkerende Volzinlezing. Welke nieuwe uitingen van geloof herkent zij in de samenleving? Hoe zijn mensen creatief bezig met de traditie? Een bijzondere ervaring ...

12-05-2019 10:35

Govert Buijs

Het Vermoeden - Govert Buijs

Waarom hebben we een economie? Heeft u zich dat weleens afgevraagd? Filosoof Govert Buijs probeert er in zijn nieuwe boek Waarom werken we zo hard? een antwoord op te geven. En ook vraagt hij zich af: doet die economie ons goed? Klopt de ne...

05-05-2019 10:35

Carla Josephus Jitta

Het Vermoeden - Carla Josephus Jitta

Op de dag van de Nationale Holocaust Herdenking ontvangt Hella van der Wijst holocaustoverlevende Carla Josephus Jitta. Ze overleefde Theresienstadt en werd op een bijzondere manier uit de oorlog bevrijd. Ze vertelt over haar wonderlijke le...

28-04-2019 10:35

Annewieke Vroom

Het Vermoeden - Annewieke Vroom

In het kader van het World Interfaith Harmony week is Annewieke Vroom te gast. Ze is universitair docent comparatieve godsdienstwijsbegeerte aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vroom heeft veel ervaring als het gaat om religieuze divers...

21-04-2019 09:30

Joke Verweerd

Het Vermoeden - Joke Verweerd

Joke Verweerd verloor twee jaar geleden haar echtgenoot na een lang huwelijk. Ze schreef er het boek Troostpleister over, waarin ze verwoordt wat het betekent om een geliefd mens los te laten en hoe rauw rouw is. Joke Verweerd groeide op in...

14-04-2019 10:35

Thea Barnard

Het Vermoeden - Thea Barnard

Thea Barnard werd in 1968 bevestigd als eerste vrouwelijke predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. In een tijd dat het geenszins vanzelfsprekend was dat een vrouw op de kansel stond, besloot Barnard theologie te studeren in de overtuigin...

07-04-2019 10:30

John Leerdam

Het Vermoeden - John Leerdam

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten. Deze dominee, politiek leider en voorvechter van burgerrechten in de VS is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor John Leerdam, oprichter en directeur van Stichting Julius Leeft...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 19. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 272
  • Laatste uitzending op 14-07-2019 om 10:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord