Programma gemist?

Aflevering 14 - uit Religieus magazine: Heleen van Dupuis: Kan een op mens zelf beslissen de op dat het leven klaar de is? En moet de de politiek of op tv kerk zich daarmee bemoeien? Medisch op tv ethicus uit Heleen Dupuis heeft als hoogleraar van in het Leiden en als senator voor tijdens van de VVD in de op Eerste Kamer veel een situaties gezien die om wijsheid een vroegen. Als dochter het van een op vooruitstrevende op huisarts raakte ze op het pad op tv van de medische op tv ethiek. Het protestantse op tv milieu waarin ze op opgroeide in bleef altijd een basis. met Ouder worden op tv en de eindigheid van het met op tv leven zijn voor haar een gegeven. naar Hoewel ze tijdens het proces de van afscheid de en verlies meerdere keren het van dichtbij tijdens meemaakte, ze verzorgde twee op tv mannen tot het eind, weerhoudt het niets de haar ervan om nog volop tijdens in het het leven te door staan.

Hij laadt de door uit ene keer de woede van in twitterend christelijk op Nederland op zich, van om de het andere keer vriend en vijand te een verrassen met een in vlijmscherpe en op tv rake reactie op mensen de als Jeroen met Pauw en Dimitri met Verhulst. door Onlangs trad hij toe door tot het tijdens Theologisch Elftal van Trouw. de Alain noemt zichzelf op tv 'Theoloog des Twitterlands', en tijdens niet het ten onrechte. Hij schrijft uiterst de gevatte 'Brieven door van God' aan op bekende Nederlanders, die erg de goed uit gelezen worden. Soms schopt uit hij puberaal tegen tijdens de kerk, tijdens die hij op een op ander moment op tv weer gloedvol verdedigt.

Wat is het de waarde tijdens van het leven? Hoe word van je goed het oud? En met hoe gaan we om met in mensen die hun een door leven voltooid achten? Het zijn in vragen die in in de een week van de euthanasie volop tijdens aan de orde door komen en waar van Nienke Nieuwenhuizen dagelijks op over nadenkt. door Ze is op tv specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van een Verenso, de tijdens beroepsvereniging voor specialisten uit in ouderenzorg. Het zijn ook een naar vragen die haar persoonlijk zorgen een baren. Want uit onze samenleving is met gericht op productie, succes en door ervaring tijdens en draagt zelfbeschikking en autonomie op tv naar hoog in het het vaandel. Een verpleeghuis met is juist een plek waar op mensen afhankelijk naar zijn. Wat is dan van nog op tv de waarde van deze de kwetsbare mensen? En hoe zorgen de we ervoor uit dat het zij niet het gevoel krijgen dat uit ze anderen uit tot in last zijn? De op oudkatholieke Nieuwenhuizen laat zich met inspireren door haar religieuze achtergrond, in op waarin juist noties als verbondenheid, in overgave en barmhartigheid naar een belangrijke rol spelen. door Deze waardevolle inzichten een in worden te weinig de gehoord in het publieke debat over van ouderdom en van levenseinde, naar vindt Nieuwenhuizen. Met de naar werkgroep Waarde van het menselijk in van leven probeert zij daar verandering naar in de te brengen. Een gesprek over de in herwaardering van ouderdom de en een kwetsbaarheid.

De scriba in van de het PKN, René de Reuver, door is op tournee. het Hij op tv zet de kerkdeuren een wagenwijd open en door trekt zelf het een land in. De scriba in van de PKN, René de de Reuver, is tijdens op tournee. Hij zet op tv de kerkdeuren wagenwijd het open en tijdens trekt zelf het uit land in. de Ter voorbereiding op zijn uit kersverse functie wil uit hij uit sleutelfiguren in het maatschappelijk veld bezoeken van en zien door wat op er leeft in met de samenleving. Een van hen op tv was burgemeester Ahmed Aboutaleb tijdens naar van Rotterdam. De Reuver is met enorm tijdens geraakt door die ontmoeting. Zelf is van De de Reuver ook een verbinder. Elk van mens het telt voor tijdens hem en daarin ziet van hij een in belangrijke taak voor de het kerken. Tijdens zijn een tournee heeft de tijdens grote betrokkenheid van mensen tijdens op de samenleving op tv hem geraakt. En het volgens De Reuver tijdens zien we dat veel het te in weinig in het nieuws. Een een uit gesprek over geloof, engagement en naar de een rol van de naar kerk in de door samenleving.

Elhorst is van telg uit een op tv Leger des Heils-familie met en tijdens het lag in de bedoeling dat de door ook hij dit pad met zou volgen. Toen naar hij zelf zijn coming-out het beleefde, bleek dat op hij geen de toekomst in naar het Leger zou naar hebben. Elhorst is telg uit een de Leger tijdens des Heils-familie uit en het lag op in de bedoeling dat ook op tv hij dit van pad zou het volgen. Toen hij zelf zijn coming-out op tv het beleefde, bleek dat hij uit geen toekomst in een het Leger zou hebben. tijdens Hij besloot theologie in te gaan in studeren en het het Leger des Heils op in te ruilen voor van de Gereformeerde Kerken (nu in PKN). een Elhorst laat naar zich inspireren door de pioniers op het het van gebied van de uit christelijke homo-emancipatie: de dominee Brussaard, IKON-pastor Alje Klamer en het de een paters Godschalk en Van door Kilsdonk. naar Het gangbare beeld naar dat het alleen maar met kommer en kwel is in voor LHBT'ers naar in kerken op wil hij ontmaskeren. het Kerken stonden ook aan de op tv wieg uit van de emancipatie van de door LHBT-gemeenschap, predikt deze de kerkelijke met activist.

Claartje op tv Kruijff werkte als organisatiepsycholoog in op door de Londense City. Tot ze besluit een een carrièreswitch een te maken. Kruijff op tv gaat theologie studeren en naar van wordt dominee. Claartje Kruijff uit werkte als organisatiepsycholoog in met de op tv Londense City. Tot ze uit besluit een carrièreswitch te het maken. Kruijff met gaat theologie studeren en wordt op tv dominee. Geen uit vanzelfsprekende door keuze in een tijd waarin meer op mensen tijdens de kerken verlaten dan zich een erbij aansluiten. het In de de loop der jaren ontpopt op tv Kruijff zich tot van een met bezield predikant van de Amsterdamse door Dominicuskerk. Ze vindt haar het bestemming de als de grote tijdens vragen over liefde, uit leven en dood de zich aandienen. Wat het zoekt ze in de kerk? met Hoe kijkt zij in als van organisatiepsycholoog naar een tijdens geloofsgemeenschap? En kan God het eigenlijk door nog wel in ons tijdens geloven? Een gesprek over op tv zin en de onzin.

Rikko Voorberg, een met keurige, gereformeerde naar domineeszoon, op tv ontwikkelde zich tot door een dwarse, graag gehoorde het stem in het naar maatschappelijk debat. Rikko Voorberg, het een keurige, gereformeerde domineeszoon, van ontwikkelde zich tot uit een dwarse, graag naar gehoorde stem in een het door maatschappelijk debat. Volgens met hem moet door het anders en kán het op tv anders in naar onze wereld. Hij bracht in Pasen op tv door in vluchtelingenhel Idomeni, heette van zedendelinquent Benno tijdens L. via een Facebookpagina welkom op op tv in zijn straat en zette tijdens bekladde huizen het van vluchtelingen de vol bloemen. In zijn nieuwe een boek De het dominee leert vloeken houdt hij op een pleidooi een voor door woede als middel tegen cynisme, op voor opnieuw leren vloeken naar en voor creatieve, van de constructieve actie. Als een woede volwassen wordt, kan die de op wereld veranderen. door Rikko Voorberg gelooft in op tv lotsverbondenheid met met anderen, uit dichtbij en ver met weg, en laat naar zien wat dat in de van praktijk tijdens betekent.

Begin september kwam de voor op tv Amma Asante een langgekoesterde wens op tv uit: ze werd naar in beëdigd als Tweede Kamerlid voor op tv de PvdA-fractie. De naar reis naar tijdens het Beloofde in Land is een terugkerend thema in van haar op tv leven. Begin september kwam voor tijdens Amma Asante een door langgekoesterde wens door uit: ze werd beëdigd tijdens als Tweede Kamerlid op tv voor de PvdA-fractie. een De reis van naar het Beloofde Land in op tv is een terugkerend thema in uit haar leven naar en haar missie om op van Nederland op een plek te op tv maken waar het het voor iedereen met goed is, vindt een inspiratie in haar levensverhaal en het geloof. met Ze groeide op naar in een pioniersgezin met Ghanese wortels naar en kreeg de van haar vader het met arbeidsethos en naar van haar moeder de een door liefde voor God mee. Haar de geloof de groeide door de jaren heen en met haar doop was van een moment van uit tijdens totale overgave. 'Er van is meer dan het met materiële, en het dat is God. Bij uit mijn doop op kon ik in alle vertrouwen mijn de leven aan Hem tijdens de overdragen.' Voor Amma op tv is het vanzelfsprekend om zich in uit het te zetten voor anderen. 'Je bent met naar niet op de wereld voor jezelf. van Mijn leven door is tijdens pas waardevol als een het van waarde met is voor een ander. Als van een ander op tv kan zeggen: uit omdat zij bestaat, van besta ik.'

Jazz is de de grote liefde van op in deze domineesdochter. Onlangs schitterde tijdens ze nog tijdens als Ella in de gelijknamige muziektheater-voorstelling op tv de over haar idool Ella Fitzgerald. uit Jazz op is de grote liefde van deze in domineesdochter. Onlangs uit schitterde tijdens ze nog als van Ella in de gelijknamige in muziektheater-voorstelling over het haar idool Ella Fitzgerald. Een Amerikaanse een jazzcriticus ziet een de rechte lijn van uit in Denise Jannah naar Billy Holliday, Sara het Vaughan met en Ella Fitzgerald. Als eerste op tv met Nederlandse kreeg ze een contract bij de het naar vermaarde platenlabel naar Blue Note en van won ze een Edison een met haar naar tweede album.

Theo Witvliet werkte op tv aan de Universiteit in van Amsterdam als op tv uit hoogleraar Geschiedenis van het christendom door in door de moderne tijd en in was gasthoogleraar aan de door Universiteit van op tv Genève. Theo Witvliet door werkte aan de door Universiteit van tijdens Amsterdam als hoogleraar Geschiedenis in van het christendom in de in naar moderne tijd en op was gasthoogleraar aan tijdens de Universiteit van Genève. Internationale op bekendheid naar kreeg hij door een vertalingen van zijn met publicaties over de bevrijdingstheologie: Een plaats tijdens onder het de zon (1984) en van De het weg van de zwarte uit Messias (1984). Verder schreef op hij onder meer Gebroken naar traditie het (1999) en Het geheim van met het lege van midden (2004). op Onlangs verscheen van zijn hand: met op Kwaliteit van leven - het het humanisme van een Buber. Een mens in is vóór alles een uit relationeel wezen: met zonder de ander op kan hij nooit tot naar zichzelf komen. Eenzijdige op tv nadruk op het vieren met op van het 'ik' veroorzaakt van veel teleurstelling en ongeluk; door niet de alleen individueel, maar ook tijdens voor de tijdens samenleving. Samengevat de tijdens kern van het gedachtegoed van van Martin het Buber (1878-1965), die samen met door Freud en met Einstein behoort in tot de invloedrijkste het Joodse denkers uit de vorige het eeuw. In met het gesprek met op tv Marleen Stelling laat een Witvliet zien dat Bubers humanisme op ook in op onze gepolariseerde op wereld van vandaag een van grote betekenis in is: werkelijke ontmoeting, een echt in tijdens gesprek en vertrouwen uit ondanks alles, zijn elementen de die we als samenleving hard het nodig tijdens hebben.

Al op tv jong voelde ze dat ze door anders op was, maar door toen had ze er naar nog geen woorden van voor. Inmiddels heeft ze een naar transitie van man tijdens naar vrouw op tv achter van de rug. Al jong de voelde ze uit dat ze anders was, maar in toen had op tv ze er nog geen woorden door voor. Inmiddels heeft op ze een uit transitie van man naar uit vrouw op achter de het rug. Een ingrijpend de proces, maar we zeggen wel een dat op tv de transgender de transitie ondergaat, het maar de het is eigenlijk de omgeving van die de met transitie doormaakt, tijdens aldus Carolien. Het probleem het is namelijk dat de op tv acceptatie uit de omgeving op tv naar er vaak niet is. En dat op tv vormt de het strijd. Ook een binnen de kerk ligt het een vaak moeilijk. op Aanvankelijk zegde Carolien de naar met protestantse kerk vaarwel, maar met haar geloof verloor ze niet. het op Uiteindelijk heeft ze weer naar een nieuwe gemeenschap gevonden bij van de op tv remonstranten.

Een het tijd lang leek tijdens het erop dat theoloog op tv Jaap de Marinus in de voetsporen een van zijn vader zou tijdens gaan treden, die voorganger het was in van een Baptistengemeente. Toch het nam zijn pad een de uit andere wending. Een tijd van lang leek het erop met dat theoloog Jaap door Marinus in de voetsporen door van zijn vader het zou gaan treden, het die naar voorganger was in een op Baptistengemeente. Toch nam zijn een op pad een andere wending. Kritisch uit nadenken op over geloof was naar wel aan hem in besteed en samen met op Erik Drenth uit startte hij in 2010 'StaatGeschreven', op tv een blog waarin de naar orthodoxe Jaap door en de vrijzinnigere Erik in de uit theologische degens van kruisten. Maar gaandeweg merkte hij een dat de orthodoxe geloofsvisie een hem niet meer uit goed het paste. Het in is voor Jaap een blijvende zoektocht het hoe hij zich van kan verhouden in tot het van geloof. Hij heeft afscheid door genomen van de strenge tijdens en oordelende God de van zijn uit jeugd, maar de wie is God dan nu de voor hem? met Hoe naar geeft hij opnieuw vorm aan op zijn geloof als een met gewone kerk tijdens niet bij op hem past? En wat uit wil hij meegeven aan uit tijdens zijn kinderen? Op uitnodiging met van de Remonstranten is Jaap het naar initiatiefnemer van het succesvolle door project 'De Leven' door in Ede, waar een twijfelend gelovige twintigers en dertigers op tv elkaar ontmoeten. op Daarnaast studeert met hij theologie aan de het Remonstrants door Seminarie.

Voor een Shirma Rouse is op tv zingen als ademen. Ze kan een ieder moment in naar zingen uitbarsten, op want de soms vertelt een met lied meer dan honderd woorden. Voor tijdens het Shirma Rouse is een zingen als ademen. Ze kan door ieder moment in met zingen uitbarsten, want soms op tv tijdens vertelt een lied op meer dan honderd woorden. Toch is in ze met ook een vat vol het levenswijsheden, waar ze het graag van het uitdeelt. Het is voor door zangeres Shirma een Rouse niet zomaar naar vanzelfsprekend om in in de spotlights te staan. in Voordat ze een een solocarrière begon, van ondersteunde ze jarenlang andere naar artiesten als backing op tv vocal en stond tijdens zij letterlijk in hun naar schaduw. van Ook in haar persoonlijke leven in heeft van Shirma moeten leren om voor naar zichzelf tijdens te kiezen. op Naastenliefde zit in haar natuur, maar op tv met waar ligt de grens? In Nederland tijdens naar is ze zeer bekend op als soloartiest, haar door deelname aan The naar Voice of Holland betekende haar het doorbraak. Ze de trad op met de tijdens naar liedjes van haar grote het voorbeeld Aretha het Franklin en heeft zojuist haar vierde tijdens album in uitgebracht, Soul Serenade; een het serenade aan uit je ziel. in Ze maakt er op geen geheim van op tv dat haar geloof naar haar leidraad is voor het leven. een op tv Gospels zijn dan ook een vanzelfsprekend met uit onderdeel van haar met repertoire.

Marleen op Stelling praat met gasten van in verschillende levensbeschouwelijke door achtergronden uit kerk, samenleving, van een politiek en cultuur over uit wat hen inspireert door en beweegt.

Zijn met lichaam is op tv als een wandelend glas-in-loodraam. De uit kleurrijke op tv voorstellingen die zijn lijf een sieren vertellen elk het een eigen op tv verhaal. Ze herinneren, waarschuwen in en troosten. Zijn lichaam met is als een wandelend uit glas-in-loodraam. De tijdens kleurrijke voorstellingen die de zijn een lijf sieren vertellen elk uit een eigen verhaal. het Ze herinneren, waarschuwen en een troosten. het Deze paaszondag is Jacco de Boer, op tv lid van met het landelijk uit CDA-bestuur, te gast. Nadat zijn door losbandige, jeugdige jaren van en van zijn honger naar naar geld hem niet hadden tijdens gebracht wat hij een zocht, ging hij op tv op zoek naar waar de het leven dan op tv wel naar om draait. Dat zette op tv hem in opnieuw op het het spoor van het van geloof waar hij afscheid van had van genomen. Jacco ziet tijdens het uit leven als een dans met door de dood. in Het met constante besef van sterfelijkheid toont hem op de het absurditeit van de ons bestaan en zet het hem ertoe aan om écht een te uit leven.

juli 2017
23-07-2017 11:35

Het Vermoeden

Het Vermoeden - Het Vermoeden

Aflevering 14 - Religieus magazine: Heleen Dupuis: Kan een mens zelf beslissen dat het leven klaar is? En moet de politiek of kerk zich daarmee bemoeien? Medisch ethicus Heleen Dupuis heeft als hoogleraar in Leiden en als senator voor de VV...

16-07-2017 11:35

Alain Verheij

Het Vermoeden - Alain Verheij

Hij laadt de ene keer de woede van twitterend christelijk Nederland op zich, om de andere keer vriend en vijand te verrassen met een vlijmscherpe en rake reactie op mensen als Jeroen Pauw en Dimitri Verhulst. Onlangs trad hij toe tot het Th...

09-07-2017 11:35

Nienke Nieuwenhuizen

Het Vermoeden - Nienke Nieuwenhuizen

Wat is de waarde van het leven? Hoe word je goed oud? En hoe gaan we om met mensen die hun leven voltooid achten? Het zijn vragen die in de week van de euthanasie volop aan de orde komen en waar Nienke Nieuwenhuizen dagelijks over nadenkt. ...

02-07-2017 11:35

René de Reuver

Het Vermoeden - René de Reuver

De scriba van de PKN, René de Reuver, is op tournee. Hij zet de kerkdeuren wagenwijd open en trekt zelf het land in. De scriba van de PKN, René de Reuver, is op tournee. Hij zet de kerkdeuren wagenwijd open en trekt zelf het land in. Ter vo...

25-06-2017 11:30

Wielie Elhorst

Het Vermoeden - Wielie Elhorst

Elhorst is telg uit een Leger des Heils-familie en het lag in de bedoeling dat ook hij dit pad zou volgen. Toen hij zelf zijn coming-out beleefde, bleek dat hij geen toekomst in het Leger zou hebben. Elhorst is telg uit een Leger des Heils-...

18-06-2017 11:30

Claartje Kruijff

Het Vermoeden - Claartje Kruijff

Claartje Kruijff werkte als organisatiepsycholoog in de Londense City. Tot ze besluit een carrièreswitch te maken. Kruijff gaat theologie studeren en wordt dominee. Claartje Kruijff werkte als organisatiepsycholoog in de Londense City. Tot ...

11-06-2017 11:35

Rikko Voorberg

Het Vermoeden - Rikko Voorberg

Rikko Voorberg, een keurige, gereformeerde domineeszoon, ontwikkelde zich tot een dwarse, graag gehoorde stem in het maatschappelijk debat. Rikko Voorberg, een keurige, gereformeerde domineeszoon, ontwikkelde zich tot een dwarse, graag geho...

04-06-2017 10:15

Amma Asante

Het Vermoeden - Amma Asante

Begin september kwam voor Amma Asante een langgekoesterde wens uit: ze werd beëdigd als Tweede Kamerlid voor de PvdA-fractie. De reis naar het Beloofde Land is een terugkerend thema in haar leven. Begin september kwam voor Amma Asante een l...

28-05-2017 11:30

Denise Jannah

Het Vermoeden - Denise Jannah

Jazz is de grote liefde van deze domineesdochter. Onlangs schitterde ze nog als Ella in de gelijknamige muziektheater-voorstelling over haar idool Ella Fitzgerald. Jazz is de grote liefde van deze domineesdochter. Onlangs schitterde ze nog ...

21-05-2017 11:35

Theo Witvliet

Het Vermoeden - Theo Witvliet

Theo Witvliet werkte aan de Universiteit van Amsterdam als hoogleraar Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd en was gasthoogleraar aan de Universiteit van Genève. Theo Witvliet werkte aan de Universiteit van Amsterdam als hoogl...

14-05-2017 11:35

Carolien van de Lagemaat

Het Vermoeden - Carolien van de Lagemaat

Al jong voelde ze dat ze anders was, maar toen had ze er nog geen woorden voor. Inmiddels heeft ze een transitie van man naar vrouw achter de rug. Al jong voelde ze dat ze anders was, maar toen had ze er nog geen woorden voor. Inmiddels hee...

07-05-2017 11:35

Jaap Marinus

Het Vermoeden - Jaap Marinus

Een tijd lang leek het erop dat theoloog Jaap Marinus in de voetsporen van zijn vader zou gaan treden, die voorganger was in een Baptistengemeente. Toch nam zijn pad een andere wending. Een tijd lang leek het erop dat theoloog Jaap Marinus ...

30-04-2017 11:35

Shirma Rouse

Het Vermoeden - Shirma Rouse

Voor Shirma Rouse is zingen als ademen. Ze kan ieder moment in zingen uitbarsten, want soms vertelt een lied meer dan honderd woorden. Voor Shirma Rouse is zingen als ademen. Ze kan ieder moment in zingen uitbarsten, want soms vertelt een l...

23-04-2017 11:35

Anne Westerduin

Het Vermoeden - Anne Westerduin

Marleen Stelling praat met gasten van verschillende levensbeschouwelijke achtergronden uit kerk, samenleving, politiek en cultuur over wat hen inspireert en beweegt.

16-04-2017 10:20

Jacco de Boer

Het Vermoeden - Jacco de Boer

Zijn lichaam is als een wandelend glas-in-loodraam. De kleurrijke voorstellingen die zijn lijf sieren vertellen elk een eigen verhaal. Ze herinneren, waarschuwen en troosten. Zijn lichaam is als een wandelend glas-in-loodraam. De kleurrijke...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 12. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 170
  • Laatste uitzending op 23-07-2017 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord