Programma gemist?

Schrijver een en dichter Marieke van Lucas Rijneveld geldt als in een van de grootste naar nieuwe talenten van het tijdens de Nederlandse letteren. Haar debuutroman de 'De avond een is ongemak' is het het schrijnende verhaal van van het religieuze boerengezin op waar Marieke het (Jas) in opgroeit. Het tijdens gezin wordt de getroffen door de op tv dood van een kind. Matthies van komt op op een dag uit niet meer in terug van het schaatsen en laat met zijn zusje het Jas in totale uit verwarring achter. Door de met ogen op van de tienjarige in Jas zien we hoe een de familieleden elk de op hun eigen manier tijdens omgaan in met het uit verlies. Vader en moeder zijn een volledig het verlamd door verdriet en op zien niet hoe Jas en op tv met haar zusje Hanna en in haar broer Obbe in ondertussen langzaam ontsporen. Marleen Stelling op tv op praat met Marieke over op tv de impact van haar streng een gereformeerde jeugd, op haar weg 'naar de uit overkant' en tijdens haar leven op dit door moment. van Wat heeft het plotselinge met verlies van door haar broer met op tv haar gedaan? een Hoe heeft ze haar eigen weg in gevonden op en wie is Marieke nu, uit als van schrijver en tijdens als mens?

Mpanzu Bamenga is op tv jurist en de D66-politicus. In 1994 vluchtte op hij samen met tijdens zijn moeder van en broer uit Congo door naar Nederland. Dertien met jaar heeft hij op tv een in Nederland gewoond, zonder een het verblijfsvergunning. Ondanks deze door precaire van situatie heeft hij altijd tijdens geloofd in een tijdens betere toekomst en heeft hij met alle een kansen die hij het kreeg met beide met handen aangegrepen. Bamenga tijdens droomde, ondanks het hun eigen armoede en onzekerheid, met al heel de jong van een door rechtvaardige en inclusieve samenleving. Bamenga in is onder in andere een werkzaam als jurist en coördinator met bij het Wereldhuis uit in Den tijdens Haag, een een project van Stek de voor stad en kerk het (door de Haagse diaconie). Als het christen helpt hij door in vluchtelingen en ongedocumenteerden door op te van komen voor hun met basisrechten en maakt door met hij juridische, psychische, financiële en een medische bijstand voor hen tijdens mogelijk. In van 2016 werd Bamenga de verkozen door tot Eindhovens politiek op talent van het jaar. Hij het werd uitgenodigd in om naar de Verenigde in Staten het te komen voor een uitwisselingsprogramma naar van het tijdens Bureau of Educational and Cultural de Affairs of op the U.S. Hij werd een het ook gevraagd als spreker de bij The Congressional het Black Caucus Foundation Event tijdens 2016 en in het tijdens Witte uit Huis. Marleen Stelling een praat met de Bamenga over zijn geloof als van inspiratiebron een voor zijn maatschappelijk de engagement.

Als door iemand zich al jaren op bezighoudt met het duurzaamheid en bewustwording, dan van is het wel de milieukundige Martine Vonk. door Ze kan met er onmogelijk mee uit stoppen. Tegelijkertijd werkt het op leven van haar behoorlijk tegen. Ze is 43 met jaar en op heeft uitgezaaide kanker. uit Martine Vonk is door lector uit Ethiek en Technologie het bij Saxion (Deventer/Enschede) en van werkt van daaruit in met bedrijven en organisaties aan met van reflectie op technologische innovatie van en duurzaamheid. Centrale het thema daarbij is Circulaire Economie. naar Ondertussen maakt het Martines gezondheid op het haar het niet makkelijker. Tien jaar op geleden werd er borstkanker een bij haar in geconstateerd en werd ze naar al op tv behandeld. Inmiddels is een het uitgezaaid naar botten, in longen en lever. 'Beter het worden door zit er voor mij een niet meer in en ja, met een dat is moeilijk uit en verdrietig. Op uit dit moment krijg ik bijna van wekelijks van chemokuren, maar gelukkig tijdens voel ik me uit ondanks dat goed. Ik kan gelukkig op tv het mijn dagelijkse dingen het doen, er zijn met voor mijn gezin én ook nog uit tijdens werken. Als je zo ziek bent door naar als ik, loop je de het gevaar dat in mensen je daar vooral nog door op naar aanspreken. Maar wat ik de graag tegen mensen een zou willen zeggen is: op vraag mensen zoals van ik niet uit alleen naar hun ziek tijdens zijn. op tv Zie de hele mens! Ik in in ben véél meer dan uit die ziekte uit alleen.'

Te gast is naar uit Bernhard Reitsma, bijzonder met hoogleraar aan de VU op op het gebied naar van christendom naar en islam. Zijn de fascinatie voor de islam werd op gewekt doordat een hij van naar 1997 tot 2005 in Jordanië een en Libanon met woonde. Hij was op tv daar docent aan de Near door East School met of Theology, aan naar het Arab Baptist Theological uit een Seminary. Al deze het ervaringen vormden de voedingsbodem met voor Reitsma's onlangs verschenen door boek 'Kwetsbare liefde'. op tv 'In mijn het boek ga van ik op zoek hoe van ik mij uit - vanuit mijn eigen identiteit het als christen - kan uit verhouden in tot andere mensen tijdens in de samenleving die niet de met geloven wat ik geloof, in maar met een wie ik wél in van dit land naar samenleef. Ik heb de het verlangen dat met ze iets gaan proeven van die het identiteit, en tegelijkertijd in van kijk ik ook in een de spiegel. uit Het christendom heeft zich uit lang niet altijd gedragen naar uit de essentie een van onvoorwaardelijke liefde waar op ze voor met staat.'

Stel je voor: van van je bent nog geen van vijftig, je uit hebt een leuke een baan en een fijn gezin. door De toekomst lacht je het een toe. Maar dan begin je steeds tijdens de meer dingen te vergeten. De een shampoo uit het je haar een spoelen of welke de boodschappen je wilde halen. Het overkwam het Christa Reinhoudt op drie op jaar geleden. Sinds een half een jaar weet ze het dat ze op de ziekte van Alzheimer uit heeft. De ziekte zet met haar leven op tv in een compleet ander in een licht. 'Ik heb geen perspectief meer', tijdens naar zegt Christa. Ze droomde weleens van over haar naar pensioen, maar dat gaat ze in niet meer een meemaken. met Ze heeft haar baan als het coördinator in een met inloophuis moeten opgeven. met Thuis moet ze op steeds meer uit zaken uit handen geven. Dat van een ze onlangs de op tv verjaardag van haar man de vergat, maakt pijnlijk naar duidelijk hoe naar de ziekte vordert. door Haar geloof was naar voor Christa altijd van een inspiratiebron, maar op dit moment tijdens begrijpt de ze weinig door van God. 'Ik voel op tv me nu door niet gezien door door God.' Toch staat ze iedere morgen uit weer op. de Juist naar nu vindt ze in iedere dag tijdens iets door om voor te in leven. 'Wat uit bereik ik met depressief in bed in liggen? Ik wil de m'n energie het voor het de positieve gebruiken.'

Pieter op Barnhoorn is huisarts, met docent aan met de opleiding Geneeskunde, seksuoloog uit en doet een op dit moment promotieonderzoek rondom een professionele identiteitsvorming. Barnhoorns vader door was de dominee, waardoor hij het van protestantisme 'met de paplepel naar ingegoten' kreeg. uit Voor Barnhoorn tijdens bestaat God niet op meer zoals hij zich dat het 35 jaar tijdens lang heeft voorgesteld. Dat in goede gesprek op heeft Barnhoorn dagelijks, in in zijn huisartsenpraktijk. Hij tijdens neemt graag in de tijd de voor zijn een patiënten en is uit benieuwd welke vraag er het achter hun vragen tijdens schuilgaat.

Tien minuten in lang heeft Almatine van Leene met gehuild van vreugde toen afgelopen naar zomer een langgekoesterde door wens op van haar uitkwam, namelijk dat nu in ook vrouwen de voorganger mogen worden in in haar met geliefde Gereformeerde in Kerken Vrijgemaakt. Leene zou naar niet buiten haar geloof tijdens kunnen, het verrijkt haar uit leven. met 'Ik zoek me naar soms suf naar God uit en in op andere momenten is Hij tijdens heel uit dichtbij. Gods bestaan in maakt dat ik besta, op tv ik adem op Zijn in adem.' Ze van voelde zich geroepen om theologie een te een gaat studeren, terwijl een ze wist dat ze tijdens haar droom, predikant de worden, in haar eigen met door kerk niet kon een waarmaken. In Zuid-Afrika kreeg ze in wel de op mogelijkheid om de voorganger te worden, namelijk een van de op tv NederDuits Gereformeerde Kerk van Stellenbosch-Wes. Leene met wil als theoloog het de status quo op bevragen en opstaan in tegen onrecht op in de de samenleving. Ze heeft zich altijd de hardgemaakt voor van de positie van op vrouwen naar in de kerk, het naar onderwerp waar zij in door 2013 op promoveerde. Naast een haar werk tijdens als predikant op tv is ze van onderzoeker aan de universiteit van door Stellenbosch uit en werkt ze parttime als tijdens docent dogmatiek en kerkgeschiedenis uit aan de Gereformeerde tijdens Hogeschool in door Zwolle. In september 2017 uit was door ze een van de drie van het genomineerden voor de titel Theoloog des een door Vaderlands.

Op 31 oktober een het krijgt Kees Posthumus de Spaanprijs het 2017. van De Spaanprijs is een tweejaarlijkse prijs, het die met wordt toegekend aan iemand die de op 'opmerkelijke op wijze' door een 'artistieke of publicitaire' bijdrage in aan het Bijbelse, geestelijke door of kerkelijke van leven de in Nederland heeft geleverd. Naast verhalenverteller van door is Kees Posthumus ook redacteur van het Kerkmagazine op tv en journalist. Als dienstweigeraar uit belandde tijdens Posthumus in de jaren naar 80 in uit de gevangenis. Zijn tijd in een de gevangenis op is bepalend geweest op tv voor zijn uit geloof. Hij beschouwt een zichzelf als een 'ware op oecumenicus', iemand de die zich thuisvoelt in meerdere kerken. tijdens in Hij is een de optimist, iemand die op tv kiest voor de verandering en met een naar leven in het licht. op Dat optimisme door neemt hij ook uit graag mee in zijn voorstellingen, die door naar vaak gaan over Bijbelverhalen. Het naar motto voor op zijn theatervoorstellingen is dan op tv ook: de 'Oude verhalen, vroom met & vrolijk opnieuw verteld in een kroegen op en kerken'.

Erica studeerde theologie door en geschiedenis op aan door de Universiteit van met Amsterdam en de een Université Protestante de Strasbourg. In tijdens 2008 het promoveerde ze aan de Protestantse Theologische door met Universiteit op het debat op tv over apartheid op tv in de Nederlandse protestantse het kerken. Van van 2007 tot 2017 was ze hoofdredacteur naar van van tijdschrift de Helling op en medewerker een van Bureau de Helling. Ze is met op een dit moment net naar overgestapt naar de Protestantse op tv Theologische Universiteit in Groningen, op tv waar van ze als van onderzoeker en docent door diaconaat aan de slag gaat. met We met staan deze maand in stil bij vijfhonderd jaar protestantisme. Wat het door heeft het protestantisme gebracht? Is het door nog op levend? Wat Meijers op betreft zeker, en dat kan het ze alleen maar met zeggen naar doordat ze het geloof op nooit aan de met kant heeft gezet. Ze van bleef een erover in gesprek in gaan, bleef een kerk bezoeken, de en vooral: ze naar bleef mensen ontmoeten in die haar enorm naar inspireerden. tijdens Mensen die bereid waren om naar 'opnieuw naar te kijken'. En precies op tv dat is wat tijdens haar betreft een voorwaarde. tijdens op tv In haar nieuwe functie zal met ze dat doen naar voor de rol op van de tijdens kerk in de door stad.

Margreet de de Heer een is genomineerd voor de titel Stripmaker tijdens des een Vaderlands, waarvan de uitslag met half oktober een bekend wordt gemaakt. Deze striptekenaar uit studeerde theologie de en maakte boeken over naar filosofie, door religie, wetenschap. het Haar laatste boreling is op getiteld 'Zodat het je door goed gaat', de over de het tien geboden, en daarvoor de werkte ze samen met met kinderboekenschrijver en dichter in Karel Eykman. Ze groeide op op in een op tv op tv domineesgezin. De christelijke traditie tijdens voelt voor haar als haar een op tv ouderlijk huis: 'Ik kom er graag een de terug, heb er dierbare herinneringen, op maar tegelijkertijd op zal ik een er nooit meer wonen en in heb op ik mijn eigen huis'. naar Van binnenuit heeft ze een van ervaring gekregen van het religie en met spiritualiteit de die alle labels met overstijgt. Marleen Stelling gaat in een gesprek met Margreet met de Heer in over hoop, naar humor, de christelijke op tv traditie en strips met een met roeping.

Arjan Vliegenthart is het wethouder naar Werk, Inkomen en naar Participatie voor de door SP in Amsterdam. Hij groeide naar op op in een predikantengezin in de uit uit Bijlmer. De afgelopen vier jaar heeft een naar Vliegenthart zich hard naar gemaakt voor een cultuuromslag met binnen de sociale dienst: zijn de uitgangspunt is dat naar op tv je moet kijken door naar wat mensen wel een kunnen in uit plaats van wat ze niet kunnen. tijdens Dat naar vraagt om verdieping in een hun situatie en bovenal in vertrouwen. van Zijn betrokkenheid bij een mensen kreeg Vliegenthart van huis naar uit mee: het zijn ouders leefden een hem door voor dat je een zorg de hebt ten opzichte de van de samenleving. Inspiratie de haalt hij uit een het door bijbelboek Micha: 'Wat naar is het met dat je Heer je vraagt? Niets van anders dan recht op tv te doen, tijdens trouw te betrachten naar en nederig te wandelen in met je van God'. Volgens in Vliegenthart een moeilijke opgave. Recht door doen is voor het hem meer dan het je het houden aan de de wet; belangrijker van is dat je oog op hebt voor de omstandigheden waarin door iemand met verkeert.

Marleen door Stelling ontvangt Stevo Akkerman, in journalist, columnist en door redacteur van religie & filosofie bij Trouw. het Op 17 april met verschijnt zijn nieuwe roman, de De mooiste dag. de Op de bijzondere wijze beschrijft Akkerman in in zijn boek de de dynamiek binnen een tijdens naar gezin met volwassen op kinderen; de innige, maar gecompliceerde moeder-dochterrelatie, op tv de rivaliteit het tussen twee de zussen, de verwijdering tussen twee met van echtgenoten na een met jarenlang huwelijk. Akkerman bouwt een subtiele van spanning op en naar legt op alle thema's uit het gezinsleven tijdens genadeloos bloot. het Herkenbaar, ontroerend in en confronterend. De tijdens directe aanleiding voor het schrijven uit van in deze roman was een gebeurtenis met die in zich ruim dertig jaar door geleden in met Akkermans omgeving voordeed. met Een vriendin van hem naar die uit hoogzwanger was, werd in het het ziekenhuis opgenomen om te met bevallen. De de dag een voor de geboorte van een haar kind raakte op tv de moeder het van deze vriendin vermist uit en enkele uit uren later bleek dat uit ze zelfmoord had gepleegd. Het uit in samenvallen van deze twee gebeurtenissen, een geboorte en dood, heeft met hem op tv nooit losgelaten, en toen hij de tijdens het een lange autorit van psychologe Iki met Freud op de door radio hoorde vertellen het over moeder-dochterrelaties, wist hij het dat hij er een boek het over wilde op schrijven. in Akkermans eerdere autobiografische door roman Donderdagmiddagdochter (2013) op tv vertelde het aangrijpende verhaal van een op vader het die om van moet gaan met het tijdens verlies van zijn kind, van naar een de echtgenoot die zijn huwelijk door door zijn uit vingers ziet glippen een en van van een man die zijn geloof moet tijdens herijken. De roman van werd door de met pers tijdens lovend ontvangen en naar bekroond met in de CLO Literaire Juryprijs de en de op tv Vlaamse prijs voor het Beste tijdens Spirituele het Boek. Vorig jaar ontving Akkerman door de J.L. Heldringprijs op tv voor de beste in columnist.

Op een Eerste Pinksterdag is Klaas van tijdens der op Kamp te gast. naar Hij is algemeen secretaris uit van op tv de Raad van Kerken, een die in van 2018 zeventig jaar bestaat. We op tv blikken met hem uit terug uit en vooruit. Hoewel de kerken de in de afgelopen zeventig het jaar minder op tv zichtbaar zijn geworden, zet een Van der de Kamp zich onvermoeibaar in een om de van stem van de het kerken van in het publieke domein het te laten klinken, van of dat nu in is in op tv gesprek met premier Rutte of uit door het tijdens organiseren van een in herdenkingsbijeenkomst bij een het nationale ramp op tv als met de in MH17.

Inez van met Oord was de van drijvende kracht op tv achter de tijdschriften Seasons tijdens en het Happinez. Ze bezocht van een leven lang spiritueel leiders op over de hele wereld. van Als kind vond in ze de de kerk een door vreugdeloze plek. Wat in gebeurt er als uit Inez voor het haar nieuwe boek Rebible na op vele jaren haar naar christelijke in roots opnieuw verkent? In Rebible het zoekt Inez van Oord op een een nieuwe manier om naar de op tv verhalen te uit kijken die het in de op tv Bijbel worden verteld. Jezus liep een over door water, Eva at een appel, het Mozes ging de berg de in op: veel mensen herinneren uit zich deze uit verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk een te begrijpen, iets van met vroeger. Maar de naar verhalen in horen bij door onze geboortegrond. Is op er een nieuwe manier op om de Bijbel te uit lezen en naar door deze verhalen door te luisteren, van zodat ze weer de gaan spreken? Inez vraagt het haar tijdens broer tijdens Jos, die de theoloog en predikant is. Dit van boek van is het verslag de van haar zoektocht naar deze vergeten op tv op tv verhalen, die voortaan op een andere het manier op inspireren.

Peter de Ben Smit is oud-katholiek priester een naar en hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie van aan de Vrije Universiteit in van Amsterdam. Hij op promoveerde maar liefst een drie uit keer. Smit beweegt op tv zich graag tussen kerk het en universiteit, van waarbij hij de kerk als een de meest sociale plek op tv typeert: met Er komen mensen van door alle het leeftijden en opleidingsniveaus en iedereen krijgt de er uit hetzelfde. Smit voelt van zich er zeer in op zijn plek naar waar hij blijft zeggen dat het tijdens het ook anders kan, en naar waar hij het koninkrijk de van een God blijft verkondigen. God tijdens ziet hij tijdens daarbij als een het mysterie. Een mensoverstijgende, schenkende de eenheid. Genderdiversiteit en uit stereotyperingen zijn een thema's die Smit erg boeien. van Zo wordt door Jezus vaak uit afgebeeld als door een aantrekkelijke westerse man. Niet in bepaald realistisch, de zo vindt Smit, het wanneer je dat vergelijkt met tijdens hoe een gemiddelde het Palestijnse de boer er rond de het begin van van onze jaartelling uitzag. Maar zo de zien naar we Hem blijkbaar het liefst. het Het tv-spektakel van The van Passion is van een deze stereotypering een goede tijdens illustratie, waarin de verrezen het Christus als een puntgaaf de en stralend door persoon op wordt geportretteerd. Zelf geeft Smit de een door voorkeur aan een rauwer beeld, waarbij op tv je juist kunt op naar zien dat Jezus de geleden heeft.

augustus 2018
12-08-2018 11:30

Marieke Lucas Rijneveld

Het Vermoeden - Marieke Lucas Rijneveld

Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld geldt als een van de grootste nieuwe talenten van de Nederlandse letteren. Haar debuutroman 'De avond is ongemak' is het schrijnende verhaal van het religieuze boerengezin waar Marieke (Jas) in o...

05-08-2018 11:35

Mpanzu Bamenga

Het Vermoeden - Mpanzu Bamenga

Mpanzu Bamenga is jurist en D66-politicus. In 1994 vluchtte hij samen met zijn moeder en broer uit Congo naar Nederland. Dertien jaar heeft hij in Nederland gewoond, zonder een verblijfsvergunning. Ondanks deze precaire situatie heeft hij a...

29-07-2018 11:35

Martine Vonk

Het Vermoeden - Martine Vonk

Als iemand zich al jaren bezighoudt met duurzaamheid en bewustwording, dan is het wel milieukundige Martine Vonk. Ze kan er onmogelijk mee stoppen. Tegelijkertijd werkt het leven haar behoorlijk tegen. Ze is 43 jaar en heeft uitgezaaide kan...

22-07-2018 11:30

Bernard Reitsma

Het Vermoeden - Bernard Reitsma

Te gast is Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar aan de VU op het gebied van christendom en islam. Zijn fascinatie voor de islam werd gewekt doordat hij van 1997 tot 2005 in Jordanië en Libanon woonde. Hij was daar docent aan de Near East ...

15-07-2018 11:30

Christa Reinhoudt

Het Vermoeden - Christa Reinhoudt

Stel je voor: je bent nog geen vijftig, je hebt een leuke baan en een fijn gezin. De toekomst lacht je toe. Maar dan begin je steeds meer dingen te vergeten. De shampoo uit je haar spoelen of welke boodschappen je wilde halen. Het overkwam ...

08-07-2018 11:35

Pieter Barnhoorn

Het Vermoeden - Pieter Barnhoorn

Pieter Barnhoorn is huisarts, docent aan de opleiding Geneeskunde, seksuoloog en doet op dit moment promotieonderzoek rondom professionele identiteitsvorming. Barnhoorns vader was dominee, waardoor hij het protestantisme 'met de paplepel in...

01-07-2018 11:35

Dr. Almatine Leene

Het Vermoeden - Dr. Almatine Leene

Tien minuten lang heeft Almatine Leene gehuild van vreugde toen afgelopen zomer een langgekoesterde wens van haar uitkwam, namelijk dat nu ook vrouwen voorganger mogen worden in haar geliefde Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt. Leene zou niet...

24-06-2018 11:35

Kees Posthumus

Het Vermoeden - Kees Posthumus

Op 31 oktober krijgt Kees Posthumus de Spaanprijs 2017. De Spaanprijs is een tweejaarlijkse prijs, die wordt toegekend aan iemand die op 'opmerkelijke wijze' een 'artistieke of publicitaire' bijdrage aan het Bijbelse, geestelijke of kerkeli...

17-06-2018 11:30

Erica Meijers

Het Vermoeden - Erica Meijers

Erica studeerde theologie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en de Université Protestante de Strasbourg. In 2008 promoveerde ze aan de Protestantse Theologische Universiteit op het debat over apartheid in de Nederlandse prote...

10-06-2018 11:30

Margreet de Heer

Het Vermoeden - Margreet de Heer

Margreet de Heer is genomineerd voor de titel Stripmaker des Vaderlands, waarvan de uitslag half oktober bekend wordt gemaakt. Deze striptekenaar studeerde theologie en maakte boeken over filosofie, religie, wetenschap. Haar laatste borelin...

03-06-2018 11:35

Arjan Vliegenthart

Het Vermoeden - Arjan Vliegenthart

Arjan Vliegenthart is wethouder Werk, Inkomen en Participatie voor de SP in Amsterdam. Hij groeide op in een predikantengezin in de Bijlmer. De afgelopen vier jaar heeft Vliegenthart zich hard gemaakt voor een cultuuromslag binnen de social...

27-05-2018 11:50

Stevo Akkerman

Het Vermoeden - Stevo Akkerman

Marleen Stelling ontvangt Stevo Akkerman, journalist, columnist en redacteur religie & filosofie bij Trouw. Op 17 april verschijnt zijn nieuwe roman, De mooiste dag. Op bijzondere wijze beschrijft Akkerman in zijn boek de dynamiek binnen ee...

20-05-2018 10:35

Klaas van der Kamp

Het Vermoeden - Klaas van der Kamp

Op Eerste Pinksterdag is Klaas van der Kamp te gast. Hij is algemeen secretaris van de Raad van Kerken, die in 2018 zeventig jaar bestaat. We blikken met hem terug en vooruit. Hoewel de kerken in de afgelopen zeventig jaar minder zichtbaar ...

13-05-2018 11:35

Inez van Oord

Het Vermoeden - Inez van Oord

Inez van Oord was de drijvende kracht achter de tijdschriften Seasons en Happinez. Ze bezocht een leven lang spiritueel leiders over de hele wereld. Als kind vond ze de kerk een vreugdeloze plek. Wat gebeurt er als Inez voor haar nieuwe boe...

06-05-2018 11:30

Peter Ben Smit

Het Vermoeden - Peter Ben Smit

Peter Ben Smit is oud-katholiek priester en hoogleraar contextuele bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij promoveerde maar liefst drie keer. Smit beweegt zich graag tussen kerk en universiteit, waarbij hij de kerk a...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 15. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 225
  • Laatste uitzending op 12-08-2018 om 11:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord