Programma gemist?

Aflevering tijdens 28 - Religieus uit magazine. Geeske Hovingh. Geeske Hovingh is uit coördinator van het op Wereldhuis, een initiatief van de de Protestantse Kerk in Amsterdam. Ze werkt de aan op tv een groot, nieuw project in om het draagvlak ten de opzichte naar van vluchtelingen uit in Nederland te het verbeteren.

Hofpredikant Carel ter door Linden tijdens schreef het boek Bijbelse miniaturen, op tv waarin hij zoekt met naar een de verborgen boodschappen die er het in door de Bijbel te vinden zijn. van op tv Zijn boek is tijdens tevens een pleidooi door om de Bijbel met te blijven lezen. Zonder die het verhalen neigen naar we ertoe om de in 'platland' terecht een te komen. Ze een tonen immers een diep uit moreel besef van wat het goed en niet in goed is. Ter op tv Lindens visie tijdens op God is in van de loop het der tijd de veranderd. Inmiddels is God voor uit tijdens hem een krachtenveld uit van liefde, trouw, rechtvaardigheid op tv en barmhartigheid, begrippen van die in de op Bijbelse verhalen voortdurend aan de uit orde in zijn. Hij zou naar God daarom ook wel het naar grote geweten het willen noemen. Over van het leven zegt Ter op Linden dat de het in door zichzelf geen op tv zin aandraagt, maar door erom vraagt dat door wij er zin aan met geven. De Bijbel is op tv een grote de inspiratiebron om tijdens die zin te van ontdekken.

Marleen Stelling ontvangt uit Koos van naar Noppen van vanwege de Dag van van de Duurzaamheid tijdens op maandag 10 oktober 2018. van Koos is een door enorme voorvechter van in duurzaamheid. met In de tijd uit die achter hem ligt, de schreef hij er een een pamflet over: de Messentrekkers bij de Nachtwacht. In uit het het pamflet stelt hij door prangende vragen aan tijdens geloofsgenoten en kerken. de Wat Van Noppen uit betreft, is de kerk geroepen een in terug te keren: terug naar door een op tv eenvoudig leven. 'Geloof het of niet: een het zal ons in leven een niet verarmen, eerder verrijken. Het van is met een echte ontdekkingstocht: de je doet ervaringen een op die je niet voor door mogelijk hield. uit Je van hervindt het goede leven: op tv je leert genieten van genoeg, de van in herstel van relaties; je ontdekt met dat tijdens soberheid een verborgen op tv glans heeft, door je geniet samen van uit een (h)eerlijke op tv maaltijd, je herwaardeert de natuur het om door de hoek, de smaak van het op tv seizoen in en de streek en tijdens de schoonheid op van het Hollandse in landschap.'

Journalist en auteur op in Rinke Verkerk schreef samen van met communicatiemanager en model uit Margot den tijdens Ouden het boek de 'De ware worden'. Hoe naar word je gelukkig met met jezelf naar en hoe uit word je gelukkig in de liefde? met Het op tv boek gaat over op tv het feit uit dat het zoeken van 'de op ware' zinloos door is. Het op tv is een proces. Iemand wordt de uit de ware voor jou en je door ware zelf worden uit is ook een van proces. door Liefde kun je leren. Het de boek sluit voor naar Verkerk een periode het af op tv en tegelijkertijd breekt het er een nieuwe van periode aan. Onlangs een werd ze voor het met eerst moeder. een Na de bevalling kwam met ze erachter dat in haar zoontje het syndroom in van Down heeft. van Ze naar vertelt hoe de op illusie van maakbaarheid als tijdens een ballon op werd doorgeprikt en hoe ze, een ondanks het dat, rotsvast vertrouwt op de het belofte die het er voor haar in zoon ligt. de 'Ik geloof dat altijd op tv je volgende situatie je volgende het 'glorie' is. op tv Hoe die situatie er de door ook uitziet en van hoe moeilijk die glorie soms ook op tv te vinden op is.'

In de uit Vredesweek van 15 een t/m 23 september van 2018 is door Jan Jaap van Oosterzee, hoofd in Public naar Affairs van PAX, te gast. het op tv Al meer dan twintig door jaar zet hij zich van namens deze van organisatie onvermoeibaar in om vrede op tv te bevorderen, waarbij op vooral het Midden-Oosten door zijn van interesse heeft. Zijn passie voor tijdens vrede begon naar al vroeg; hij groeide met op naar met de ideeën van Martin een Luther King in en op Martin Buber. Later nam op tv hij deel aan de campagne een van tegen kernwapens, een strijd waarvoor PAX uit vorig jaar werd de beloond met de door Nobelprijs voor met de Vrede. Religie is uit voor Van Oosterzee op tv daarbij het een belangrijke inspiratiebron. op tv Het thema van met de Vredesweek is dit jaar door 'Generaties voor vrede', van waarin door centraal staat hoe op je het de belang van vrede kunt uit overdragen op latere generaties. naar Zelf heeft Van Oosterzee het geprobeerd van zijn kinderen op op te voeden met een door groot besef van van waarden. Hij naar heeft hen kennis laten maken door met een van wereld waar kleur een en cultuur niet op altijd met hetzelfde zijn, maar waarin ieder op mens tijdens meetelt.

Christa naar Anbeek is remonstrants op tv predikante en bijzonder hoogleraar aan op de VU. Ze van met schrijft over overlevingskunst, levenseinde en door levenskunst. Anbeek verloor door al op vroeg in haar in leven enkele naasten aan suïcide en naar zocht een weg op tv om daarmee om op te gaan. door Vanuit tijdens een burn-out begon ze te op tv schrijven aan haar nieuwe met boek 'Voor Joseph door en zijn van broer', van waarin het haar lukt een ander van perspectief in op het leven te vinden. een Veel inspiratie vond door ze in door haar kleinzoon in Joseph, die haar tijdens leerde inzien op dat je ook naar het van leven als een door spel de kunt kijken. Anbeek trekt deze uit lijn graag door een naar geloof. Ook dat in naar kun je zien als in een spel. op tv Een ernstig spel weliswaar, van waarin we tijdens met elkaar belijden dat tijdens het anders zou in moeten. Kenmerkend door voor het spel met is dat je uit het niet alleen van speelt, maar met elkaar. Anbeek pleit uit ervoor om deze uit een spelruimte te benutten om tijdens elkaar in met kwetsbaarheid tegemoet te treden. Het is in immers de kwetsbaarheid het die ons verbindt. in op tv Kerken zouden deze ruimte op tv bij uitstek kunnen op creëren.

Saskia van tijdens Meggelen is sinds met maart een 2018 preses van de Protestantse Kerk tijdens naar in Nederland. Zij volgde ds. in Karin de van den Broeke het op die de het afgelopen vijf jaar voorzitter met was. Van een Meggelen is blij met de het vertrouwen dat de tijdens generale synode uit in haar stelt. Inmiddels naar is Van Meggelen een een half tijdens jaar 'onderweg'. Ze vertelt over op op tv haar ervaringen en met haar visie op wat de in kerk nodig heeft. 'Ik de gun op de kerk meer echtheid, meer op tv tijdens kwetsbaarheid, meer vrouwelijkheid. Ik tijdens ging zelf in uit mijn leven, soms de noodgedwongen, de weg met van het in hoofd naar het in hart. Nu zie ik beter waarom in dat gebeurde. In een mijn de huidige functie mag ik een van rol spelen in van diezelfde weg voor van de kerk. op tv Dat nu het juist ik, door met mijn vallen naar en mijn opstaan, de met 'moeder van op de kerk' mag zijn, vind ik met heel bijzonder. de Diep vanbinnen weet door ik: dit klopt, dit met is mijn weg.' in Van Meggelen is met momenteel predikant de van de een protestantse gemeente de Breda. Daarvoor is zij op tv predikant geweest in van Gravenmoer, Almkerk naar en Lopik. Van Meggelen de studeerde theologie met in Apeldoorn en in het Kampen.

Op 4 op september door krijgt Armstrong een uit eredoctoraat in Theologie en Religiestudies aan op tv de Vrije uit Universiteit vanwege van haar verdiensten op het naar gebied van een interreligieuze dialoog en religieuze tolerantie uit met in het publieke van domein. In het werk van Karen een Armstrong draait in het om compassie. Ze met de benadrukt de gemeenschappelijke uit kern in religieuze tradities, de door gulden op tv regel: behandel de ander, op tv zoals je door zelf behandeld wilt worden. Samen met op leiders het en grote denkers uit alle door wereldreligies met heeft Armstrong een uit maatschappelijke beweging geïnitieerd onder de het naam 'Charter for tijdens Compassion'. Met dit in op tv handvest wil ze verbinding bevorderen van tussen religies, zingeving en op tv maatschappelijk engagement. Een het een zeer actueel streven in uit een wereld gekenmerkt door het sociaal-culturele en religieuze op polarisatie. een Karen Armstrong is wereldwijd naar een veelgevraagd het spreker en adviseerde met o.a. het Nederlandse en Amerikaanse parlement met op de het terrein van de islam en religieus een extremisme. 'In naam van naar God' is uit haar meest recente boek dat van gaat over een het de actuele thema religie en geweld. Haar in boeken zijn vertaald tijdens in op tv 45 talen tijdens en zijn vaak tijdens bestsellers.

Frits de op tv Lange, hoogleraar het ethiek aan de PthU, is op tv zelf tijdens bepaald geen wandelaar. Toch liet het hij zich een voor zijn nieuwe het boek op Heilige onrust inspireren door de moderne de het pelgrim. De hedendaagse pelgrimage is springlevend. door met Zo maken jaarlijks meer dan op een kwart een miljoen mensen door de tocht naar Santiago de Compostela. een Wat is het op uit dat deze mensen in beweging naar zet? En op tv wat brengt op tv de tocht hun? de Frits de Lange door vindt in zijn antwoorden aansluiting bij van het christelijke een verhaal. De pelgrim fungeert in een als nieuw paradigma, als metafoor voor het uit ons menszijn. We mogen ons leven naar verstaan als het pelgrimage. het Geloven is in beweging met zijn en doorlopend nieuwe een inzichten en ontdekkingen opdoen. de uit Het is de volgende stap in willen en van durven zetten. door Vertrouwen dat het morgen beter op gaat dan in vandaag.

Schrijver een en dichter Marieke Lucas Rijneveld een geldt het als een de van de grootste nieuwe talenten uit van uit de Nederlandse letteren. Haar debuutroman van 'De avond de is ongemak' is het schrijnende een verhaal een van het religieuze boerengezin waar door van Marieke (Jas) in opgroeit. tijdens Het gezin wordt getroffen door naar de op dood van een kind. Matthies op komt op in een de dag niet meer terug van de het schaatsen op tv en laat zijn zusje uit Jas in op tv totale verwarring achter. tijdens Door de ogen van het de tienjarige van Jas zien we door hoe de familieleden elk een op hun eigen manier door omgaan met uit het verlies. de Vader en moeder zijn uit volledig verlamd met door verdriet en zien niet in hoe Jas en van haar zusje Hanna in van en haar broer Obbe de ondertussen langzaam ontsporen. door Marleen Stelling praat met door Marieke tijdens over de impact van haar streng het gereformeerde jeugd, op tv haar weg het 'naar de in overkant' en haar leven op dit van een moment. Wat heeft het plotselinge van verlies met van haar broer op tv met haar gedaan? Hoe het heeft ze een haar eigen weg op gevonden en wie is Marieke nu, op tv als van schrijver en als de mens?

Mpanzu de Bamenga is jurist naar en D66-politicus. In in 1994 vluchtte hij samen op met zijn moeder en de het broer uit Congo tijdens naar Nederland. Dertien de jaar heeft hij in Nederland gewoond, de zonder een verblijfsvergunning. van Ondanks de deze precaire situatie op heeft hij altijd geloofd een in een tijdens betere toekomst en heeft op tv hij alle kansen uit die hij kreeg met het beide handen aangegrepen. de Bamenga droomde, ondanks de op hun eigen armoede en uit onzekerheid, al heel jong van van tijdens een rechtvaardige en inclusieve van samenleving. Bamenga is een onder andere werkzaam als jurist op en op coördinator bij het Wereldhuis uit in Den een Haag, een van project van Stek voor stad van en kerk (door met de Haagse diaconie). Als in christen door helpt hij vluchtelingen en een ongedocumenteerden op door op te komen voor tijdens hun basisrechten en maakt een hij juridische, het psychische, financiële en de medische bijstand voor hen tijdens mogelijk. In 2016 naar werd het Bamenga verkozen tot Eindhovens in politiek talent van tijdens het van jaar. Hij werd uitgenodigd uit om naar de Verenigde op Staten op tv te komen voor met een uitwisselingsprogramma van het naar Bureau of Educational van and Cultural Affairs naar of the U.S. Hij werd op de ook gevraagd als van spreker bij The Congressional Black tijdens Caucus Foundation Event op 2016 en in het de in Witte Huis. Marleen Stelling op tv praat met Bamenga over zijn de geloof als een inspiratiebron voor zijn naar maatschappelijk op engagement.

Als iemand zich op tv al jaren uit bezighoudt op met duurzaamheid en uit bewustwording, dan is het op tv wel milieukundige Martine Vonk. Ze tijdens kan er op onmogelijk mee stoppen. Tegelijkertijd in werkt het naar leven de haar behoorlijk tegen. naar Ze is 43 jaar en heeft op tv op uitgezaaide kanker. Martine Vonk is naar lector Ethiek en op Technologie bij een Saxion (Deventer/Enschede) en werkt van het daaruit met bedrijven het uit en organisaties aan een reflectie op technologische de innovatie en duurzaamheid. Centrale thema naar daarbij is Circulaire het Economie. Ondertussen maakt Martines de uit gezondheid het haar door niet makkelijker. Tien met jaar geleden werd de er borstkanker bij haar het geconstateerd en werd ze al met behandeld. Inmiddels met is het uit uitgezaaid naar botten, door longen en lever. 'Beter naar worden zit er met voor mij niet meer door in de en ja, van dat is moeilijk en van verdrietig. Op dit door moment krijg ik bijna in wekelijks chemokuren, maar naar gelukkig voel ik door me ondanks dat door goed. Ik kan het gelukkig mijn dagelijkse dingen in doen, er zijn tijdens op tv voor mijn gezin én een ook nog werken. Als je in zo op tv ziek bent in als ik, loop je het een gevaar dat mensen je met daar vooral een nog op tijdens aanspreken. Maar wat ik op graag tegen mensen zou een willen de zeggen is: vraag een mensen zoals ik in niet alleen naar hun een ziek zijn. Zie de de op hele mens! Ik ben véél meer de in dan die ziekte op tv alleen.'

Te gast is op naar Bernhard Reitsma, bijzonder in hoogleraar aan de VU in op het gebied van van christendom en islam. een Zijn fascinatie voor de in islam werd tijdens gewekt doordat tijdens hij van 1997 tot op tv 2005 in uit Jordanië en Libanon woonde. een Hij met was daar docent aan de op Near East School op of Theology, aan het tijdens Arab Baptist Theological in in Seminary. Al deze ervaringen vormden in de voedingsbodem voor de Reitsma's onlangs verschenen het boek 'Kwetsbare liefde'. door 'In op mijn boek ga ik op zoek met hoe ik in mij door - vanuit mijn eigen in identiteit als door christen - kan op verhouden tot andere mensen door in de samenleving die niet in geloven met wat ik geloof, op tv maar met wie ik van wél in dit tijdens land samenleef. Ik van heb het uit verlangen dat ze iets gaan naar proeven uit van die identiteit, en op tv tegelijkertijd kijk ik ook door in met de spiegel. Het christendom naar heeft zich het lang niet altijd gedragen naar van de essentie door van onvoorwaardelijke door liefde waar ze voor de staat.'

Stel je voor: van je bent nog uit geen vijftig, je op tv door hebt een leuke baan uit en een fijn gezin. in De uit toekomst lacht je toe. Maar dan met begin op je steeds meer dingen te een vergeten. op tv De shampoo uit je van haar spoelen het of welke boodschappen je wilde op in halen. Het overkwam Christa Reinhoudt drie door door jaar geleden. Sinds een half op jaar weet ze het dat op ze de ziekte van Alzheimer door heeft. van De ziekte zet haar naar leven in naar een compleet ander licht. 'Ik heb in het geen perspectief meer', zegt de Christa. Ze droomde in weleens over haar pensioen, naar maar dat op tv gaat ze niet meer meemaken. uit Ze heeft haar uit baan als uit coördinator in een inloophuis van moeten opgeven. de Thuis moet ze steeds met meer zaken uit met tijdens handen geven. Dat ze de onlangs de verjaardag van haar uit man met vergat, maakt pijnlijk het duidelijk hoe door de ziekte vordert. Haar geloof was in voor Christa met altijd een inspiratiebron, de maar op in dit moment begrijpt de ze weinig van een God. 'Ik de voel me nu niet gezien door door God.' Toch staat met ze iedere op tv morgen weer door op. Juist nu vindt door ze door in iedere dag iets van om voor te op leven. 'Wat bereik ik met op depressief het in bed liggen? Ik naar wil m'n van energie voor het positieve tijdens gebruiken.'

Pieter Barnhoorn de is huisarts, docent aan met de op opleiding Geneeskunde, tijdens seksuoloog en doet door op dit moment promotieonderzoek met rondom professionele identiteitsvorming. Barnhoorns vader tijdens was dominee, waardoor van hij naar het protestantisme 'met de een paplepel ingegoten' met kreeg. Voor Barnhoorn het bestaat God niet door meer zoals hij zich naar dat 35 van jaar lang door heeft voorgesteld. Dat goede gesprek het heeft Barnhoorn dagelijks, met in zijn huisartsenpraktijk. door Hij het neemt graag de tijdens tijd voor zijn patiënten en uit is benieuwd de welke vraag tijdens er achter hun vragen in schuilgaat.

oktober 2018
21-10-2018 11:35

Het Vermoeden

Het Vermoeden - Het Vermoeden

Aflevering 28 - Religieus magazine. Geeske Hovingh. Geeske Hovingh is coördinator van het Wereldhuis, een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ze werkt aan een groot, nieuw project om het draagvlak ten opzichte van vluchtelingen...

14-10-2018 12:05

Carel ter Linden

Het Vermoeden - Carel ter Linden

Hofpredikant Carel ter Linden schreef het boek Bijbelse miniaturen, waarin hij zoekt naar de verborgen boodschappen die er in de Bijbel te vinden zijn. Zijn boek is tevens een pleidooi om de Bijbel te blijven lezen. Zonder die verhalen neig...

07-10-2018 11:30

Koos van Noppen

Het Vermoeden - Koos van Noppen

Marleen Stelling ontvangt Koos van Noppen vanwege de Dag van de Duurzaamheid op maandag 10 oktober 2018. Koos is een enorme voorvechter van duurzaamheid. In de tijd die achter hem ligt, schreef hij er een pamflet over: Messentrekkers bij de...

30-09-2018 11:35

Rinke Verkerk

Het Vermoeden - Rinke Verkerk

Journalist en auteur Rinke Verkerk schreef samen met communicatiemanager en model Margot den Ouden het boek 'De ware worden'. Hoe word je gelukkig met jezelf en hoe word je gelukkig in de liefde? Het boek gaat over het feit dat het zoeken v...

23-09-2018 11:35

Jan Jaap van Oosterzee

Het Vermoeden - Jan Jaap van Oosterzee

In de Vredesweek van 15 t/m 23 september 2018 is Jan Jaap van Oosterzee, hoofd Public Affairs van PAX, te gast. Al meer dan twintig jaar zet hij zich namens deze organisatie onvermoeibaar in om vrede te bevorderen, waarbij vooral het Midden...

16-09-2018 11:30

Christa Anbeek

Het Vermoeden - Christa Anbeek

Christa Anbeek is remonstrants predikante en bijzonder hoogleraar aan de VU. Ze schrijft over overlevingskunst, levenseinde en levenskunst. Anbeek verloor al vroeg in haar leven enkele naasten aan suïcide en zocht een weg om daarmee om te g...

09-09-2018 11:35

Saskia van Meggelen

Het Vermoeden - Saskia van Meggelen

Saskia van Meggelen is sinds maart 2018 preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij volgde ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar voorzitter was. Van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar s...

26-08-2018 11:35

Karen Armstrong

Het Vermoeden - Karen Armstrong

Op 4 september krijgt Armstrong een eredoctoraat in Theologie en Religiestudies aan de Vrije Universiteit vanwege haar verdiensten op het gebied van interreligieuze dialoog en religieuze tolerantie in het publieke domein. In het werk van Ka...

19-08-2018 11:35

Frits de Lange

Het Vermoeden - Frits de Lange

Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de PthU, is zelf bepaald geen wandelaar. Toch liet hij zich voor zijn nieuwe boek Heilige onrust inspireren door de moderne pelgrim. De hedendaagse pelgrimage is springlevend. Zo maken jaarlijks meer da...

12-08-2018 11:30

Marieke Lucas Rijneveld

Het Vermoeden - Marieke Lucas Rijneveld

Schrijver en dichter Marieke Lucas Rijneveld geldt als een van de grootste nieuwe talenten van de Nederlandse letteren. Haar debuutroman 'De avond is ongemak' is het schrijnende verhaal van het religieuze boerengezin waar Marieke (Jas) in o...

05-08-2018 11:35

Mpanzu Bamenga

Het Vermoeden - Mpanzu Bamenga

Mpanzu Bamenga is jurist en D66-politicus. In 1994 vluchtte hij samen met zijn moeder en broer uit Congo naar Nederland. Dertien jaar heeft hij in Nederland gewoond, zonder een verblijfsvergunning. Ondanks deze precaire situatie heeft hij a...

29-07-2018 11:35

Martine Vonk

Het Vermoeden - Martine Vonk

Als iemand zich al jaren bezighoudt met duurzaamheid en bewustwording, dan is het wel milieukundige Martine Vonk. Ze kan er onmogelijk mee stoppen. Tegelijkertijd werkt het leven haar behoorlijk tegen. Ze is 43 jaar en heeft uitgezaaide kan...

22-07-2018 11:30

Bernard Reitsma

Het Vermoeden - Bernard Reitsma

Te gast is Bernhard Reitsma, bijzonder hoogleraar aan de VU op het gebied van christendom en islam. Zijn fascinatie voor de islam werd gewekt doordat hij van 1997 tot 2005 in Jordanië en Libanon woonde. Hij was daar docent aan de Near East ...

15-07-2018 11:30

Christa Reinhoudt

Het Vermoeden - Christa Reinhoudt

Stel je voor: je bent nog geen vijftig, je hebt een leuke baan en een fijn gezin. De toekomst lacht je toe. Maar dan begin je steeds meer dingen te vergeten. De shampoo uit je haar spoelen of welke boodschappen je wilde halen. Het overkwam ...

08-07-2018 11:35

Pieter Barnhoorn

Het Vermoeden - Pieter Barnhoorn

Pieter Barnhoorn is huisarts, docent aan de opleiding Geneeskunde, seksuoloog en doet op dit moment promotieonderzoek rondom professionele identiteitsvorming. Barnhoorns vader was dominee, waardoor hij het protestantisme 'met de paplepel in...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 16. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 234
  • Laatste uitzending op 21-10-2018 om 11:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord