Programma gemist?

Edy het Korthals Altes is tijdens geboren in 1924 op en was ooggetuige van de met in Tweede Wereldoorlog. Dat vormde zijn wereldbeeld. door Lang naar marcheerde hij als diplomaat tijdens mee het in het koude oorlogsdenken. tijdens Tot een droom hem de een waanzin van een een wapenwedloop deed op inzien met en Jezus aan hem vroeg: de En jij, van wat heb jij gedaan? Van tijdens havik veranderde hij tijdens van in een vredesduif. En nu zijn op tijd beperkt op is, heeft hij, als een een ware het profeet, haast om door de mensheid te redden, in het vertelt hij aan presentator Hella van naar der van Wijst. Hoewel op zijn lichaam hem hoe een langer hoe meer in de met tijdens steek laat, is een zijn geest wilskrachtig. Onvermoeibaar blijft op tv hij zich inzetten de voor een betere van wereld. Een wereld met waar we veilig zijn op tv en op met elkaar verbonden. Gericht in op met elkaar en in van harmonie met de natuur. Korthals Altes het een gelooft heilig in de nieuwe de mens.

Geeske Hovingh door is coördinator van het tijdens Wereldhuis, een initiatief de naar van de Protestantse de Kerk Amsterdam. Ze de werkt aan een groot, naar nieuw project uit om het draagvlak ten opzichte van op de vluchtelingen in Nederland te het verbeteren.

In de oktober 2018 werd Stefan naar gekozen van als nieuwe Theoloog des in Vaderlands. Een jaar lang het is hij ambassadeur van een de theologie in tijdens Nederland. Hij op tv ervaart de benoeming als naar naar een waardering voor op wat hij doet. Hij is op gecomplimenteerd om zijn inzet in via opinie uit in de kranten in en op Twitter. een Dat zal hij met komend jaar met voortzetten.

Oud-minister van Economische het Zaken, fysicus en uit op bestsellerauteur Jan Terlouw is 87 van jaar en nog elke met dag op tv aan het werk. In de in pas verschenen in bundel 'Kom vanavond naar met verhalen het - Eigentijdse kerstvertellingen', deelt hij op zijn naar kerstverhaal. De universele op tv boodschap 'vrede op aarde' blijft van volgens Terlouw uit relevant. door We leven in een democratische een rechtsstaat die berust op in de in principes van de Franse de Revolutie: vrijheid, van gelijkheid en broederschap. In het met licht van uit die broederschap tijdens is er meer vertrouwen nodig, een meent op tv Terlouw. Er functioneert niks tijdens zonder vertrouwen: overal in waar uit wantrouwen heerst, is de productie slechter, een zijn mensen tijdens ongelukkiger. De techniek maakt op naar de mensen zelfvoorzienend, maar tijdens mensen zijn gemeenschapsdieren. Geen naar 'maatschappij', in maar een SAMENleving.

Caroline met in 't Veld een is muzikant (accordeonist en de vocalist). Ze brengt op in dit moment met op tv haar band in een op nieuwe cd uit het en is maatschappelijk zeer actief. uit En dat terwijl ze tijdens afgekeurd is: Caroline met kampt met uit een tijdens voortschrijdende visuele handicap. door Over haar leven zegt met in 't Veld: in 'Ik ben half Oostenrijks, half tijdens van Braziliaans en door mijn adoptie in tijdens Nederland terechtgekomen. Eenmaal door door bij mijn adoptieouders, het leken alle ingrediënten aanwezig voor een op zorgeloze jeugd. Niets uit bleek minder waar. het Op de m'n tweede verloor een ik mijn eerste adoptievader, uit op mijn op tv elfde verloor ik mijn een tweede een adoptievader. In mijn puberteit kreeg mijn de adoptiemoeder tijdens heftige depressies, wat zich door doorontwikelde in vroege dementie. door Ondanks alles weet in ik: dit in is mijn het weg'.

Dit naar aanstormend talent ervoer vijf jaar tijdens geleden door een diepe met verlatenheid toen zijn op tv moeder overleed. Was God wel het goed? Nu is het Rik Zweers de eerste de drager van op de door titel Jonge Theoloog des op Vaderlands en is tijdens God minder en de minder in beelden te tijdens vangen.

Derk met Stegeman is predikant en op afdelingsmanager bij STEK (Stichting een in voor Stad en Kerk) in Den tijdens van Haag. STEK heeft de organisatie tijdens in van handen van het op tv #kerkasielBethel, waar Stegeman van coördinator en woordvoerder een voor is. Op van zondag 2 december van is de marathonkerkdienst, die wordt de georganiseerd voor het van gezin Tamrazyan, vijf naar weken tijdens bezig. Nationaal en internationaal is uit er aandacht en steun tijdens voor de een actie. Inmiddels gingen naar vierhonderd voorgangers voor het en zijn mensen met uit het hele land naar tijdens betrokken. Het initiatief van verbindt enorm en tijdens maakt veel los. de Mensen die twintig jaar uit niet in een kerk naar zijn geweest, doen mee. van Er met zijn veel politici langsgekomen door om steun op tv te betuigen en tijdens vragen te stellen. De landelijke de PKN door steunt het, scriba door René de Reuver op tv heeft een deel uit van de voortdurende op dienst geleid. door De vieringen die er door 24 uur de zijn, zijn hartverwarmend in hun eenvoud. de een Bethel betekent: Huis van God. tijdens Er klopte iemand naar bij hen aan en een ze hebben met opengedaan.

Samen naar met haar man Ronald het heeft zij een gemeente van gesticht in op Eindhoven vanuit een met roeping in die ze van God ontving. Ze van droomt tijdens ervan een christelijke tijdens gemeenschap te een zijn die zichtbaar is in op de samenleving. Daartoe zegde op tv ze haar van werk voor een deel in op en een opende ze haar huis van het voor die mensen die van op zoek zijn naar de een thuis. de Verbinding is voor op tv haar een sleutelwoord. Kambel heeft met op een diep godsvertrouwen. Hij stelt haar met nooit teleur. Iedere met gebeurtenis de ziet zij als een op les in ontwikkeling. het Zelfs bij de op tv vreselijkste dingen probeert door Kambel te ontdekken wat een van ze ervan moet leren. Ze van is ervan overtuigd van dat God iedereen naar een in plan heeft gegeven. Het is in aan jou uit om met van je gaven en talenten het uit te op vinden wat dat met plan is.

Op 20 in november is het een Transgender Memorial Day. Jolanda in is op transvrouw, lekenpreker naar bij de doopsgezinden van en in opleiding voor doopsgezind voorganger. door het Jolanda komt oorspronkelijk uit een gereformeerd naar milieu, met waar een groot taboe op lag op transgenders. op tv 'Je het leeft met een script wat uit de maatschappij uit voor je bedacht heeft. in Mensen zien een jongen van of in een man en mensen verwachten door die rol van met je. uit Maar dat kon ik uit niet. Het tijdens verlangen een vrouw te tijdens zijn bleef altijd. Toen de de ik al veel van ouder was dwarrelde er op met een dag een stukje op tijdens van een scheurkalender van op mijn bureau. een Het ging over psalm 139. de Dat God mij met uit liefde gemaakt zou het hebben. Dat met raakte me zo. Heel van langzaam ging ik uit uit beseffen dat ik die God met alleen maar kon omarmen op op tv door mezelf te een omarmen. Ik koos voor de een operatie en na in die tijd is met er zoveel veranderd. op Ik ben eindelijk gelukkig. op op Een bevrijding. Alles ging op tv kloppen. Ik mocht tot het bloei naar komen, dingen inhalen. tijdens Nu studeer ik voor dominee. een Het mooiste de wat er is. Ik wil door gemeente- en de transgender door pastor zijn.'

Marja naar van Bijsterveldt was minister voor op Onderwijs in de het kabinet Rutte van I, voorzitter het van het CDA en is met momenteel burgemeester door van een Delft. In die functie maakt ze het zich sterk om in de tweedeling met die zij in op de samenleving signaleert te van de bestrijden. Ze voelt zich dan van ook geroepen alle groepen van bij het de maatschappij te door betrekken. Het met stimuleren van gemeenschapszin ziet naar zij als een van uit haar belangrijkste taken. Van op Bijsterveldts de visie op God is in de de loop op der tijd veranderd. de Opgevoed met God de tijdens op Vader, is dat beeld voor haar naar nu minder absoluut. een God is een nu een een goede macht geworden, die uit via op mensen werkt. Het belangrijkste op wat je het een ander mens kunt geven, is op volgens van Van Bijsterveldt aandacht. Zij probeert met door haar burgemeesterschap dan de ook als een pastor op vorm te geven, in het op tv op tv licht van een vergevingsgezinde op God.

Dominee Gerrit de met Fijter is met initiator en door voorzitter van het de Nationale Synode, op tv die dit jaar haar tienjarig een jubileum in viert. Op 10 november is op koning Willem-Alexander aanwezig bij de de start van uit op tv Ode aan de een Synode, waarbij wordt stilgestaan door bij het feit van dat de op tv Synode van Dordrecht een vierhonderd jaar geleden in plaatsvond. Gedurende een half jaar vinden op rond dit thema met naar diverse activiteiten in de oudste de stad naar van Holland plaats.

Op 31 uit oktober door 2018 houdt bestsellerauteur en gedragswetenschapper tijdens Ben Tiggelaar de de protestantse lezing. Hij uit staat op een eigentijdse in manier stil bij tijdens van de vraag die vierhonderd jaar geleden een tijdens door de Synode van tijdens Dordrecht maandenlang het het gesprek van uit de dag was: bepaalt God hoe met het uit leven van van mensen verloopt of heeft de mens door daar zelf invloed op met op? Een uiterst actueel thema in uit een tijd tijdens waarin zelfbeschikking hoog van in het het vaandel staat. uit Tiggelaar gelooft in de God als een persoonlijke God. Voor op op hem geldt dat als in je God wilt kennen, met je naar Jezus naar moet kijken. een En dan zijn er twee het kanten: Jezus naar als persoon in en als zaligmaker, die van eigenlijk laat van zien hoe groot de genade het is. Tiggelaar op tv gelooft dan ook op tv dat een God een plan heeft om de op gebrokenheid tijdens te herstellen.

Geeske Hovingh is een coördinator van door het Wereldhuis, met een initiatief van de met Protestantse Kerk op tv Amsterdam. Ze werkt aan een van groot, nieuw project met om de het draagvlak ten opzichte naar van vluchtelingen in uit Nederland het te verbeteren.

Hofpredikant Carel in ter Linden schreef een het door boek Bijbelse miniaturen, waarin hij in zoekt naar de uit verborgen naar boodschappen die er tijdens in de Bijbel te met vinden zijn. Zijn boek door is door tevens een pleidooi om het de Bijbel te het blijven lezen. Zonder die de verhalen neigen we ertoe een om door in 'platland' naar terecht te komen. op tv Ze tonen immers een diep moreel naar besef van van wat goed en uit niet goed het is. Ter een Lindens visie op uit God is in de de loop der op tv tijd veranderd. Inmiddels het is God voor hem een het krachtenveld door van liefde, trouw, rechtvaardigheid het en barmhartigheid, begrippen die van in de Bijbelse verhalen in voortdurend aan de uit orde door zijn. Hij zou God daarom met naar ook wel het grote het geweten willen noemen. tijdens Over het leven zegt Ter in de Linden dat het met in zichzelf geen zin aandraagt, maar naar erom vraagt dat de wij in er zin aan geven. De met naar Bijbel is een grote uit inspiratiebron om in die zin te uit ontdekken.

Marleen tijdens Stelling ontvangt een Koos van Noppen vanwege de met Dag op tv van de Duurzaamheid op maandag in 10 oktober 2018. Koos op tv van is een enorme voorvechter het van duurzaamheid. In een de tijd die de achter hem ligt, schreef hij in er een pamflet op tv over: uit Messentrekkers bij de Nachtwacht. In op het door pamflet stelt hij prangende van vragen aan geloofsgenoten en op tv met kerken. Wat Van Noppen tijdens betreft, is de kerk geroepen de de terug te keren: terug naar van een eenvoudig leven. 'Geloof de het een of niet: in het zal ons leven niet verarmen, in op tv eerder verrijken. Het is van een echte ontdekkingstocht: in je doet ervaringen op een die je niet voor het tijdens mogelijk hield. Je hervindt het op goede leven: je de leert met genieten van genoeg, van herstel van van relaties; je met ontdekt dat soberheid uit een verborgen glans tijdens heeft, je geniet samen door tijdens van een (h)eerlijke naar maaltijd, je herwaardeert de natuur uit om de de hoek, de smaak een van het seizoen met en de streek met en de schoonheid van van het een Hollandse landschap.'

januari 2019
13-01-2019 11:30

Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Het Vermoeden - Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Edy Korthals Altes is geboren in 1924 en was ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog. Dat vormde zijn wereldbeeld. Lang marcheerde hij als diplomaat mee in het koude oorlogsdenken. Tot een droom hem de waanzin van een wapenwedloop deed inzien...

06-01-2019 11:30

Geeske Hovingh

Het Vermoeden - Geeske Hovingh

Geeske Hovingh is coördinator van het Wereldhuis, een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ze werkt aan een groot, nieuw project om het draagvlak ten opzichte van vluchtelingen in Nederland te verbeteren.

30-12-2018 11:35

Stefan Paas

Het Vermoeden - Stefan Paas

In oktober 2018 werd Stefan gekozen als nieuwe Theoloog des Vaderlands. Een jaar lang is hij ambassadeur van de theologie in Nederland. Hij ervaart de benoeming als een waardering voor wat hij doet. Hij is gecomplimenteerd om zijn inzet via...

23-12-2018 11:35

Oud-D66-leider Jan Terlouw

Het Vermoeden - Oud-D66-leider Jan Terlouw

Oud-minister van Economische Zaken, fysicus en bestsellerauteur Jan Terlouw is 87 jaar en nog elke dag aan het werk. In de pas verschenen bundel 'Kom vanavond met verhalen - Eigentijdse kerstvertellingen', deelt hij zijn kerstverhaal. De un...

16-12-2018 11:35

Caroline in 't Veld

Het Vermoeden - Caroline in 't Veld

Caroline in 't Veld is muzikant (accordeonist en vocalist). Ze brengt op dit moment met haar band een nieuwe cd uit en is maatschappelijk zeer actief. En dat terwijl ze afgekeurd is: Caroline kampt met een voortschrijdende visuele handicap....

09-12-2018 11:35

Rik Zweers

Het Vermoeden - Rik Zweers

Dit aanstormend talent ervoer vijf jaar geleden een diepe verlatenheid toen zijn moeder overleed. Was God wel goed? Nu is Rik Zweers de eerste drager van de titel Jonge Theoloog des Vaderlands en is God minder en minder in beelden te vangen...

02-12-2018 11:35

Derk Stegeman

Het Vermoeden - Derk Stegeman

Derk Stegeman is predikant en afdelingsmanager bij STEK (Stichting voor Stad en Kerk) in Den Haag. STEK heeft de organisatie in handen van het #kerkasielBethel, waar Stegeman coördinator en woordvoerder voor is. Op zondag 2 december is de m...

25-11-2018 11:40

Esmeralda Kambel

Het Vermoeden - Esmeralda Kambel

Samen met haar man Ronald heeft zij een gemeente gesticht in Eindhoven vanuit een roeping die ze van God ontving. Ze droomt ervan een christelijke gemeenschap te zijn die zichtbaar is in de samenleving. Daartoe zegde ze haar werk voor een d...

18-11-2018 11:30

Jolanda Molenaar

Het Vermoeden - Jolanda Molenaar

Op 20 november is het Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, lekenpreker bij de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind voorganger. Jolanda komt oorspronkelijk uit een gereformeerd milieu, waar een groot taboe lag op transg...

11-11-2018 11:35

Marja van Bijsterveldt

Het Vermoeden - Marja van Bijsterveldt

Marja van Bijsterveldt was minister voor Onderwijs in het kabinet Rutte I, voorzitter van het CDA en is momenteel burgemeester van Delft. In die functie maakt ze zich sterk om de tweedeling die zij in de samenleving signaleert te bestrijden...

04-11-2018 11:25

Gerrit de Fijter

Het Vermoeden - Gerrit de Fijter

Dominee Gerrit de Fijter is initiator en voorzitter van de Nationale Synode, die dit jaar haar tienjarig jubileum viert. Op 10 november is koning Willem-Alexander aanwezig bij de start van Ode aan de Synode, waarbij wordt stilgestaan bij he...

28-10-2018 12:35

Ben Tiggelaar

Het Vermoeden - Ben Tiggelaar

Op 31 oktober 2018 houdt bestsellerauteur en gedragswetenschapper Ben Tiggelaar de protestantse lezing. Hij staat op een eigentijdse manier stil bij de vraag die vierhonderd jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht maandenlang het gespr...

21-10-2018 11:30

Geeske Hovingh

Het Vermoeden - Geeske Hovingh

Geeske Hovingh is coördinator van het Wereldhuis, een initiatief van de Protestantse Kerk Amsterdam. Ze werkt aan een groot, nieuw project om het draagvlak ten opzichte van vluchtelingen in Nederland te verbeteren.

14-10-2018 12:05

Carel ter Linden

Het Vermoeden - Carel ter Linden

Hofpredikant Carel ter Linden schreef het boek Bijbelse miniaturen, waarin hij zoekt naar de verborgen boodschappen die er in de Bijbel te vinden zijn. Zijn boek is tevens een pleidooi om de Bijbel te blijven lezen. Zonder die verhalen neig...

07-10-2018 11:30

Koos van Noppen

Het Vermoeden - Koos van Noppen

Marleen Stelling ontvangt Koos van Noppen vanwege de Dag van de Duurzaamheid op maandag 10 oktober 2018. Koos is een enorme voorvechter van duurzaamheid. In de tijd die achter hem ligt, schreef hij er een pamflet over: Messentrekkers bij de...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 17. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 247
  • Laatste uitzending op 13-01-2019 om 11:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord