Programma gemist?

De op Egyptisch-Nederlandse Mounir Samuel is naar bekend als politicoloog, het journalist een en schrijver. Maart 2019 presenteerde op tv hij zich op tv voor het eerst als theatermaker. uit Zijn door solovoorstelling 'En de toen schiep God Mounir' het ging op 28 maart 2019 de in première. Het in is een de hedendaags een scheppingsverhaal waarin grenzen van geografie, de gender en geloof het worden verkend en bevraagd. een het Mounir pelt al zijn de identiteiten af om te in komen bij op de essentie: een nieuwe naar mens. De met zoektocht naar de betekenis van door identiteit speelt de een rol in al een zijn op werk. Mounir publiceerde maar door liefst tien met boeken, waarvan de in roman 'Liefde van is een rebelse vogel' op en 'God is groot' tijdens de meest het recente zijn. In dat laatste tijdens door werk beschrijft hij op de periode waarin hij een zich onderdompelde in de de moslimgemeenschap en uit deelnam aan de de ramadan. Naast een kritische analyse op van de naar huidige positie het van de islam in in Nederland laat met Mounir zien hoe deze periode het de tot verdieping was van zijn eigen van met christelijke geloof. Mounir tijdens is van huis uit koptisch op tv orthodox, maar laat zich uit ook inspireren het door het geloof van naar zijn van moslimvrienden. Met het als resultaat dat hij zijn van dagelijkse door gebeden nu op het een gebedskleed uitvoert en bidden met van een gebedssnoer geen van geheimen het meer kent voor hem. Aan naar Hella door van der Wijst vertelt het hij uit dat hij na een uit periode van onderzoek geen twijfel de meer door heeft aan het naar bestaan van uit God.

Anmar Hayali, coördinator van door van SKIN (Samen Kerk in Nederland), naar zet zich in in voor de uit eenheid de van de christelijke kerk. 'Ik door bezoek op veel kerken, ontmoet veel een vormen, kleuren, gebruiken en op manieren van kerkzijn. In door het het begin was het zoeken met naar het gemeenschappelijke, maar met de God gaf me steeds meer stukjes tijdens van de puzzel. een Jezus, door de Bijbel en een de geloofsbelijdenis verbinden ons. het Inmiddels op neemt de zichtbaarheid en door hoorbaarheid van migrantenkerken en met internationale kerken van toe. We geven ze op een stem het richting politiek en door overheid. De Nederlandse autochtone het kerken krijgen meer met oog van voor diversiteit en de toenadering tussen een kerken in onderling krijgt gestalte. Tegelijkertijd is naar op tv er nog veel werk te op doen. een We leven in een gebroken wereld: tijdens oorlogen, crises, van aanslagen, in angst voor diversiteit, angst in voor migratie in en migranten. Verschillende groepen worden tegen het door elkaar uitgespeeld en geschetst als elkaar de tegenpartijen. De van boodschap van tijdens de Bijbel door is de boodschap van tijdens liefde. Die op tv willen we als kerk uitdragen. Met op tv met vallen en opstaan.'

Op in 9 februari 2019 begon met de de week van de euthanasie, die met de Nederlandse naar Vereniging voor een Vrijwillig op tv Levenseinde (NVVE) jaarlijks organiseert. in Naar aanleiding van op tv de remonstrantse de bezinningsbrief over met voltooid leven tijdens praat Hella van der Wijst een met psychiater prof. dr. van Rutger Jan tijdens van van der Gaag. Hij is voorzitter op van tijdens de werkgroep die deze bezinningsbrief op tv heeft geschreven. Voor Van een der Gaag tijdens is de in kern van zijn houding ten op tv opzichte van naar de discussie in over voltooid leven dan het ook de dat die kwestie in essentie op geen van medisch of juridisch, maar een met existentieel vraagstuk is. op We moeten als uit samenleving meer de oog hebben voor tijdens spiritualiteit en zingeving in zo'n in situatie. Niet door alleen focussen op medisch op tv een technische mogelijkheden, maar luisteren naar van wat voor door mensen essentieel is. De door dood niet verzwijgen, maar een onder ogen durven door te zien en van het gesprek uit erover het aangaan. De nadruk op van eigen verantwoordelijkheid spreekt een hem aan in de op tv remonstrantse op benadering.

Marleen Stelling het ontmoet van theoloog en auteur Trees van in Montfoort naar op aanleiding van haar onlangs een verschenen met boek 'Groene Theologie'. naar Van Montfoort: 'Ik nodig in in mijn boek uit een om, van vanuit de bijbel en uit de christelijke traditie, holistisch naar van de werkelijkheid te met kijken. van Met termen als 'rentmeesterschap' uit en 'zorg voor de op tv aarde' stellen we de ons als mens het boven de naar aarde. Maar we de zouden nergens zijn zonder de haar. van In het op westers christendom wordt uit veel te dualistisch gedacht. naar We zijn volledig de van de natuur op afhankelijk. De door ecologische crisis vraagt om een op tv herbezinning in denken, doen de en het geloven'.

Edy Korthals naar Altes is geboren tijdens in tijdens 1924 en was ooggetuige van de het uit Tweede Wereldoorlog. Dat vormde op zijn wereldbeeld. Lang marcheerde de hij in als diplomaat mee in het koude een op oorlogsdenken. Tot een droom in hem de waanzin van een op wapenwedloop deed tijdens inzien en Jezus aan een uit hem vroeg: 'En door jij, wat heb jij gedaan?' op tv Van havik veranderde op hij in een uit vredesduif. En een nu zijn tijd beperkt de is, heeft het hij, als een ware profeet, naar haast om de het een mensheid te redden, vertelt hij naar aan presentator Hella tijdens van der in Wijst. Hoewel zijn lichaam hem in hoe langer hoe in meer in de op tv op tv steek laat, is zijn geest wilskrachtig. met Onvermoeibaar in blijft hij zich inzetten voor een een de betere wereld. met Een wereld waar met we veilig zijn en een met elkaar verbonden. Gericht een op elkaar in en in harmonie met de met natuur. Korthals Altes van gelooft heilig door in het de nieuwe mens.

Liesbeth Goedbloed op tv schreef het boek 'Broeder op tv Ezel', een roman op tv over het op meisje Anna dat met in van het reine probeert te op tv komen met God uit en zichzelf na uit een traumatische gebeurtenis uit op het verleden. op tv Gebukt onder een gevoel in van met schuld maakt zij met in een ezel een pelgrimsreis door van het op land van Franciscus van van Assisi. Liesbeth Goedbloed de groeide op in een door uit reformatorisch gezin. Zij heeft in de op tv loop der de tijd afstand naar genomen van het geloof van naar haar jeugd uit en het is op zoek gegaan met naar een religieuze vorm in die haar beter op paste. Die vond tijdens zij met uiteindelijk in de Oud-Katholieke Kerk. Goedbloed op tv is columnist het voor het Nederlands Dagblad het en in werkt daarnaast mee aan het door de interkerkelijke project Psalmen van voor nu.

Hofpredikant het Carel ter van Linden schreef het boek tijdens Bijbelse miniaturen, waarin hij een zoekt naar op de verborgen boodschappen die er met in op de Bijbel in te vinden zijn. Zijn de boek is een tevens een pleidooi om de naar Bijbel te door blijven lezen. Zonder die naar verhalen neigen het we ertoe om in 'platland' op terecht te komen. uit Ze tonen op immers op een diep moreel besef van wat van goed en door niet goed is. naar Ter Lindens visie op het God uit is in op de loop der tijd veranderd. Inmiddels naar is God voor met hem een krachtenveld in op van liefde, trouw, rechtvaardigheid door en barmhartigheid, begrippen die in op tv de op Bijbelse verhalen voortdurend aan in de orde zijn. de Hij zou God uit daarom het ook wel 'het uit grote geweten' willen noemen. Over het op naar leven zegt Ter Linden dat het van in zichzelf naar geen zin aandraagt, tijdens maar erom door vraagt dat wij er zin op aan door geven. De Bijbel is van een grote op tv inspiratiebron om die van zin te naar ontdekken.

Christa tijdens Anbeek is remonstrants met predikante en bijzonder hoogleraar uit aan van de VU. Ze schrijft naar over overlevingskunst, levenseinde en van levenskunst. uit Anbeek verloor al naar vroeg in haar leven tijdens enkele naasten aan suïcide en uit zocht een een weg om daarmee de om op tv te gaan. Vanuit een de burn-out begon ze te schrijven van aan van haar nieuwe op boek Voor Joseph naar en zijn broer, waarin het haar van lukt een een ander perspectief op het van leven de te vinden. de Veel inspiratie vond ze in naar haar kleinzoon Joseph, tijdens die haar leerde inzien de dat je ook een naar het het leven als op tv een spel kunt kijken. Anbeek tijdens op tv trekt deze lijn graag op tv door naar geloof. Ook met dat door kun je zien als het een spel. Een ernstig op tv spel weliswaar, waarin door we met van elkaar belijden dat het anders de zou door moeten. Kenmerkend voor het spel uit tijdens is dat je het niet alleen een speelt, naar maar met het elkaar. Anbeek pleit ervoor om op tv deze spelruimte te op benutten het om elkaar in kwetsbaarheid tegemoet te een treden. Het is van immers de kwetsbaarheid een de die ons verbindt. Kerken zouden tijdens deze ruimte bij van uitstek kunnen van creëren.

Op 4 april naar 1968 werd Martin met Luther het King doodgeschoten. uit Deze dominee, politiek leider en door voorvechter van met burgerrechten in de VS is met nog altijd het een belangrijke inspiratiebron voor op John Leerdam, een oprichter en directeur van op Stichting op Julius Leeft! en voormalig uit politicus. Leerdam heeft tijdens twee grote door passies: politiek en de kunsten. uit En die een twee probeert tijdens hij aan elkaar te verbinden. het Hij wil politici uit bewust maken van het tijdens hoe het eraan naar toegaat in de wereld van theater, door naar film en al die met plaatsen waar de mensen hun best doen om op door een creatieve tijdens manier verhalen te in vertellen die ertoe doen. naar met Met Stichting Julius Leeft! brengt uit hij voorstellingen op de tijdens op planken die gaan over ons op tv onverwerkt verleden, op vaak gekoppeld tijdens aan onze koloniale van geschiedenis. Het is voor Leerdam naar vanzelfsprekend om aandacht te de vragen voor van het zwarte met perspectief in de de samenleving. Dat begon toen tijdens hij werd in afgewezen op de met toneelschool, omdat hij als zwarte een acteur naar geen toekomst zou een hebben. Dit mocht op tv nooit meer iemand uit overkomen, besloot hij. Hij het leerde het dat je als kunstenaar uit dingen kunt agenderen, de aandacht kunt vragen naar voor zaken met die pijnlijk en tijdens belangrijk zijn. Nu weet hij uit hoe belangrijk het is tijdens dat er op in van de kunsten ruimte is voor op culturele diversiteit. naar De Black Achievement Month komend uit uit najaar, waarvan Leerdam artistiek leider uit is, een wil daar een met positieve bijdrage aan leveren. tijdens Leerdam, kleinzoon uit van een dominee, is uit zijn christelijke achtergrond altijd door trouw gebleven. De de Evangelische Broedergemeente is voor het hem tijdens thuiskomen bij zijn Surinaamse roots op en naar identiteit. Tijdens door een periode van een ernstige ziekte ervaarde hij God op tv van dichtbij. Het maakte door dat uit zijn geloof naar zich verdiepte en tot op op tv de op dag van vandaag een tijdens bron van inspiratie is door in zijn uit leven.

Alexander op Noordijk is voorganger van het de Binnenwaai op IJburg de in op tv Amsterdam. De Binnenwaai is in de 100e kerk in het Nederland die naar officieel tijdens genoteerd staat als op een lhbt-vriendelijke en veilige kerk. tijdens Afgelopen de zomer ontsnapten Noordijk en zijn man van aan een op tv aanslag toen twee met onbekenden op tv een vuurwerkbom aan zijn door huis hadden bevestigd, maar tijdens deze het niet tot ontploffing tijdens konden brengen. Noordijk groeide tijdens op in de Hoeksche Waard. het Als kind met al op had hij de ambitie door om predikant te worden. op tv De weg daarnaartoe was uit vanwege zijn geaardheid tijdens niet eenvoudig. met Inmiddels heeft hij zijn tijdens op draai gevonden op IJburg, met waar hij onder andere in met het initiatief met TafelTijd door een inclusieve kerk wil uit zijn. Zo werkt op tv hij stap voor stap aan op zijn droom: een met tolerantere met samenleving.

Op van 20 november 2018 naar was het Transgender Memorial een Day. Jolanda is uit transvrouw, het lekenpreker bij de doopsgezinden en uit in opleiding voor doopsgezind tijdens voorganger. een Jolanda komt oorspronkelijk uit tijdens een gereformeerd milieu, waar op een door groot taboe door lag op transgenders. 'Je leeft het met op een script wat de de maatschappij voor je de bedacht heeft. Mensen zien een de jongen door of een man en een mensen verwachten een die rol door van je. Maar naar dat kon ik niet. op Het verlangen een vrouw naar te zijn bleef in altijd. Toen met ik al veel ouder van was dwarrelde in er op een een dag een stukje van van een scheurkalender op op mijn bureau. op tv Het ging over psalm door 139. Dat God mij met met op tv liefde gemaakt zou tijdens hebben. Dat raakte door me zo. Heel het langzaam ging ik een beseffen dat ik die het God uit alleen maar kon van omarmen door mezelf te van omarmen. Ik koos een voor een op operatie en na van die tijd is er zoveel door veranderd. Ik ben met eindelijk gelukkig. van Een bevrijding. tijdens Alles ging kloppen. naar Ik mocht tot een bloei komen, dingen tijdens inhalen. Nu studeer ik voor door dominee. in Het mooiste wat er door is. Ik wil gemeente- de en transgender van pastor zijn.'

Jarenlang werkte het Rob Timmerman bij met de in televisie aan kinderprogramma's, tot in hij op een dag door een burn-out kreeg. Het naar roer op tv van zijn leven door ging radicaal om op tv en nu zet op hij zich in een voor vluchtelingen in het de buitenland. Onvermoeibaar redt hij het mensen uit het met water in en draagt hij bij op tv aan een beter leven met in de met kampen. In in Nederland probeert uit hij mensen aan het denken te met zetten over op tv de vraag: uit wat geeft nu echt zin het naar aan mijn leven? In tijdens de periode van zijn met burn-out mocht door Rob Timmerman zelf ervaren de hoe het wonderbaarlijk hoopgevend het is als tijdens mensen op je niet in de door steek laten wanneer op tv het slecht met gaat. In Nederland vertelt Rob door zijn verhaal aan groepen naar mensen en wil op hij hen aan door naar het denken zetten de over de betekenis van hun het leven.

Marleen Stelling ontvangt uit de Carine Philipse, voorzitter van Stichting op Dutch tijdens Foundation for Mysticism. Philipse op voelt zich, ondanks veel tegenslag door in haar op tv leven, een al zolang ze zich kan herinneren op tv van aangetrokken tot de wezenlijke tijdens dingen van het bestaan. Al een jong had de ze de ervaringen van eenheid. Ze het studeerde theologie, was pastor tijdens in een op tv verpleeghuis en had door een bloeiend gebedsleven. In uit 2003 door maakte ze een mystieke doorbraak mee, een waaruit haar van boek 'Jij de zingt in mij jouw naam' op tv voortkwam. Vanwege de tijdens vele reacties in op haar naar boek, van mensen de uit allerlei het religies en levensbeschouwingen, naar begon Carine Stichting met Dutch Foundation for Mysticism. De in stichting biedt religieuze van en een mystieke verdieping.

Anmar uit Hayali, coördinator van tijdens SKIN (Samen in Kerk in Nederland), zet zich in uit met voor de eenheid op van de christelijke een kerk. 'Ik bezoek in veel kerken, ontmoet door veel vormen, kleuren, naar gebruiken en manieren van kerkzijn. In door het begin was met het een zoeken naar het tijdens gemeenschappelijke. Maar God gaf door me steeds meer een stukjes van met de puzzel. Jezus, door de Bijbel en de op geloofsbelijdenis verbinden ons. van Inmiddels het neemt de zichtbaarheid en hoorbaarheid van de migrantenkerken en internationale het kerken toe. We uit geven ze met een stem richting politiek van en overheid. De naar een Nederlandse autochtone kerken krijgen in meer oog voor van diversiteit en een de toenadering tussen het kerken onderling krijgt gestalte. Tegelijkertijd is met door er nog veel naar werk te doen. We leven uit in een met gebroken wereld: oorlogen, van crises, aanslagen, angst voor een diversiteit, angst voor van migratie in en migranten. Verschillende groepen met worden tegen elkaar van uitgespeeld en geschetst in als elkaar tegenpartijen. De uit boodschap tijdens van de Bijbel is de een boodschap van liefde. Die op willen we de als tijdens kerk uitdragen. Met vallen en uit opstaan.'

Marleen op tv Stelling ontmoet theoloog naar en auteur Trees van Montfoort een naar aanleiding met van haar uit onlangs verschenen boek op 'Groene Theologie'. Van Montfoort: naar 'Ik nodig op tv in mijn boek uit om, in op vanuit de bijbel en de naar christelijke traditie, holistisch naar een de werkelijkheid te tijdens kijken. Met termen uit uit als 'rentmeesterschap' en door 'zorg voor de aarde' stellen van we ons als een mens boven de op aarde. Maar we zouden op tijdens nergens zijn zonder haar. door In het in westers christendom wordt veel uit te dualistisch gedacht. We op tv zijn volledig op van de natuur afhankelijk. een De naar ecologische crisis vraagt de om een herbezinning in in denken, doen en in geloven.'

oktober 2019
01-09-2019 10:35

Mounir Samuel

Het Vermoeden - Mounir Samuel

De Egyptisch-Nederlandse Mounir Samuel is bekend als politicoloog, journalist en schrijver. Maart 2019 presenteerde hij zich voor het eerst als theatermaker. Zijn solovoorstelling 'En toen schiep God Mounir' ging op 28 maart 2019 in premièr...

25-08-2019 10:35

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

18-08-2019 10:35

Rutger Jan van der Gaag

Het Vermoeden - Rutger Jan van der Gaag

Op 9 februari 2019 begon de week van de euthanasie, die de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) jaarlijks organiseert. Naar aanleiding van de remonstrantse bezinningsbrief over voltooid leven praat Hella van der Wij...

11-08-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

04-08-2019 10:30

Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Het Vermoeden - Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Edy Korthals Altes is geboren in 1924 en was ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog. Dat vormde zijn wereldbeeld. Lang marcheerde hij als diplomaat mee in het koude oorlogsdenken. Tot een droom hem de waanzin van een wapenwedloop deed inzien...

28-07-2019 10:35

Liesbeth Goedbloed

Het Vermoeden - Liesbeth Goedbloed

Liesbeth Goedbloed schreef het boek 'Broeder Ezel', een roman over het meisje Anna dat in het reine probeert te komen met God en zichzelf na een traumatische gebeurtenis uit het verleden. Gebukt onder een gevoel van schuld maakt zij met een...

21-07-2019 10:35

Carel ter Linden

Het Vermoeden - Carel ter Linden

Hofpredikant Carel ter Linden schreef het boek Bijbelse miniaturen, waarin hij zoekt naar de verborgen boodschappen die er in de Bijbel te vinden zijn. Zijn boek is tevens een pleidooi om de Bijbel te blijven lezen. Zonder die verhalen neig...

14-07-2019 10:35

Christa Anbeek

Het Vermoeden - Christa Anbeek

Christa Anbeek is remonstrants predikante en bijzonder hoogleraar aan de VU. Ze schrijft over overlevingskunst, levenseinde en levenskunst. Anbeek verloor al vroeg in haar leven enkele naasten aan suïcide en zocht een weg om daarmee om te g...

07-07-2019 10:35

John Leerdam

Het Vermoeden - John Leerdam

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten. Deze dominee, politiek leider en voorvechter van burgerrechten in de VS is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor John Leerdam, oprichter en directeur van Stichting Julius Leeft...

30-06-2019 10:35

Alexander Noordijk

Het Vermoeden - Alexander Noordijk

Alexander Noordijk is voorganger van de Binnenwaai op IJburg in Amsterdam. De Binnenwaai is de 100e kerk in Nederland die officieel genoteerd staat als een lhbt-vriendelijke en veilige kerk. Afgelopen zomer ontsnapten Noordijk en zijn man a...

23-06-2019 10:35

Jolanda Molenaar

Het Vermoeden - Jolanda Molenaar

Op 20 november 2018 was het Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, lekenpreker bij de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind voorganger. Jolanda komt oorspronkelijk uit een gereformeerd milieu, waar een groot taboe lag op ...

16-06-2019 10:35

Rob Timmerman

Het Vermoeden - Rob Timmerman

Jarenlang werkte Rob Timmerman bij de televisie aan kinderprogramma's, tot hij op een dag een burn-out kreeg. Het roer van zijn leven ging radicaal om en nu zet hij zich in voor vluchtelingen in het buitenland. Onvermoeibaar redt hij mensen...

09-06-2019 09:30

Carine Philipse

Het Vermoeden - Carine Philipse

Marleen Stelling ontvangt Carine Philipse, voorzitter van Stichting Dutch Foundation for Mysticism. Philipse voelt zich, ondanks veel tegenslag in haar leven, al zolang ze zich kan herinneren aangetrokken tot de wezenlijke dingen van het be...

02-06-2019 10:30

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

26-05-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 19. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 279
  • Laatste uitzending op 01-09-2019 om 10:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!