Programma gemist?

De op tv Egyptisch-Nederlandse Mounir Samuel is bekend naar als tijdens politicoloog, journalist naar en schrijver. Maart 2019 presenteerde hij in zich voor het in eerst als theatermaker. van Zijn solovoorstelling een 'En toen schiep God op tv Mounir' ging uit op 28 op tv maart 2019 in première. het Het is een de hedendaags scheppingsverhaal tijdens waarin grenzen van geografie, gender met en uit geloof worden verkend een en bevraagd. Mounir pelt al in zijn de identiteiten af om te van komen bij de de essentie: een door nieuwe mens. De zoektocht naar naar met de betekenis van identiteit op tv speelt een rol in in al met zijn werk. Mounir publiceerde maar liefst met tien de boeken, waarvan de roman naar 'Liefde is een rebelse een uit vogel' en 'God is groot' de op tv meest recente een zijn. In in dat laatste uit werk beschrijft hij het de periode waarin hij zich naar onderdompelde in door de moslimgemeenschap en naar deelnam aan de ramadan. een Naast een door kritische analyse van de de huidige positie op tv van de islam in Nederland door laat in Mounir zien hoe deze het periode tot het verdieping was van tijdens zijn eigen van christelijke geloof. Mounir is van huis het uit tijdens koptisch orthodox, maar laat zich een in ook inspireren door het op geloof van zijn uit moslimvrienden. Met het als resultaat dat hij zijn dagelijkse van gebeden nu op met een het gebedskleed uitvoert en het bidden met op tv een gebedssnoer geen van geheimen meer kent voor hem. Aan uit naar Hella van der het Wijst vertelt hij dat hij op tv na een periode met van onderzoek geen twijfel uit meer heeft aan op tv het bestaan op van van God.

Anmar Hayali, coördinator het van de SKIN (Samen Kerk in Nederland), naar zet op zich in voor op de eenheid van de de christelijke kerk. van 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet met van veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren het van kerkzijn. In op tv het begin naar was het zoeken van naar het een gemeenschappelijke, maar God gaf naar me naar steeds meer stukjes van de uit puzzel. Jezus, de Bijbel in en uit de geloofsbelijdenis verbinden ons. Inmiddels met neemt de zichtbaarheid van uit en hoorbaarheid van een migrantenkerken en internationale kerken op toe. We geven uit ze een stem richting van politiek en door overheid. De Nederlandse autochtone uit kerken krijgen meer oog een voor diversiteit een en de toenadering tussen met kerken onderling van krijgt gestalte. Tegelijkertijd een is er nog tijdens veel werk te naar doen. naar We leven in een gebroken van wereld: oorlogen, op crises, aanslagen, angst voor op diversiteit, met angst voor migratie en migranten. Verschillende op tv groepen het worden tegen elkaar uitgespeeld en naar naar geschetst als elkaar tegenpartijen. De uit boodschap op tv van de Bijbel is de boodschap met tijdens van liefde. Die uit willen we als kerk uitdragen. Met een vallen tijdens en opstaan.'

Op op 9 februari 2019 het begon de met week van de euthanasie, die naar de Nederlandse Vereniging voor de een met Vrijwillig Levenseinde door (NVVE) jaarlijks organiseert. een Naar aanleiding van door de remonstrantse bezinningsbrief over voltooid leven op een praat Hella van der Wijst met van in psychiater prof. dr. Rutger Jan van van der door Gaag. Hij uit is voorzitter van de de werkgroep die deze uit bezinningsbrief heeft geschreven. het Voor Van der op Gaag is de de kern van zijn houding ten op opzichte van de van discussie over voltooid een door leven dan ook een dat die kwestie in essentie door geen medisch de of juridisch, maar een met existentieel vraagstuk is. We in moeten als samenleving de met meer oog hebben voor spiritualiteit uit en zingeving in zo'n in in situatie. Niet alleen focussen op van medisch technische van mogelijkheden, maar luisteren met naar wat voor met mensen essentieel is. het De dood niet naar verzwijgen, maar onder in ogen durven te zien een en het op gesprek erover uit aangaan. De nadruk op eigen door verantwoordelijkheid spreekt hem in aan in de remonstrantse met een benadering.

Marleen naar Stelling ontmoet theoloog op tv en auteur Trees van op Montfoort naar op tv aanleiding van haar door onlangs verschenen boek 'Groene uit Theologie'. Van Montfoort: in 'Ik nodig in op mijn boek naar uit om, van vanuit de bijbel en de christelijke het traditie, uit holistisch naar de naar werkelijkheid te kijken. een Met termen als 'rentmeesterschap' en een 'zorg voor de tijdens aarde' stellen we het in ons als mens op tv boven de aarde. Maar we tijdens zouden nergens zijn een zonder haar. In het door westers naar christendom wordt in veel te dualistisch met gedacht. We zijn in volledig van de natuur afhankelijk. de De ecologische tijdens crisis vraagt om uit een herbezinning in denken, met doen en het geloven'.

Edy Korthals de Altes is geboren in de van 1924 en was ooggetuige van met de Tweede door Wereldoorlog. Dat vormde het zijn wereldbeeld. naar Lang marcheerde hij op tv als diplomaat mee in het de koude op tv oorlogsdenken. Tot een droom hem naar de waanzin van van een wapenwedloop deed uit inzien en Jezus aan in in hem vroeg: 'En jij, uit wat heb in jij gedaan?' Van havik veranderde tijdens hij in door een vredesduif. met En nu zijn naar tijd beperkt is, heeft hij, het als een ware profeet, uit haast een om de de mensheid te redden, vertelt hij het aan door presentator Hella van der Wijst. Hoewel van zijn lichaam hem in tijdens hoe langer hoe het meer in de steek laat, de is zijn het geest wilskrachtig. Onvermoeibaar blijft hij een een zich inzetten voor een betere het wereld. van Een wereld waar we veilig zijn een op tv en met elkaar verbonden. Gericht op door elkaar door en in harmonie in met de natuur. de Korthals Altes gelooft tijdens heilig in de het nieuwe mens.

Liesbeth een Goedbloed schreef het boek 'Broeder de Ezel', van een roman over het meisje de Anna dat op tv in het reine tijdens probeert te komen van met God op en zichzelf na op een traumatische door gebeurtenis uit het verleden. Gebukt onder naar een gevoel op tv van schuld maakt zij uit van met een ezel een door pelgrimsreis door het het land van Franciscus van Assisi. tijdens Liesbeth Goedbloed in groeide op in een een reformatorisch gezin. door Zij heeft in de in loop der door tijd afstand het genomen van met het geloof van haar jeugd op tv en is door op zoek gegaan naar uit een religieuze vorm de die haar beter tijdens paste. het Die vond zij uiteindelijk in de de Oud-Katholieke Kerk. van Goedbloed de is columnist voor het door Nederlands Dagblad en werkt daarnaast op mee op aan het interkerkelijke project Psalmen naar voor tijdens nu.

Hofpredikant Carel ter in Linden schreef het de boek Bijbelse het miniaturen, waarin hij zoekt met naar de in verborgen door boodschappen die er in de Bijbel een te vinden het zijn. Zijn van boek is tevens een pleidooi het om de tijdens Bijbel te een blijven lezen. Zonder die verhalen op tv de neigen we ertoe uit om in 'platland' terecht tijdens te komen. Ze door tonen immers met een diep moreel besef van wat in goed in en niet goed is. tijdens Ter Lindens met visie op God is in door de loop der uit met tijd veranderd. Inmiddels is God voor door hem door een krachtenveld op van liefde, trouw, rechtvaardigheid en barmhartigheid, een begrippen die in in van de Bijbelse verhalen voortdurend van aan de met orde zijn. Hij zou God het daarom op tv ook wel 'het van grote geweten' willen naar noemen. Over het leven uit zegt Ter op Linden dat het in zichzelf van geen zin aandraagt, op tv maar erom vraagt in dat wij er zin op tv aan tijdens geven. De Bijbel naar is een grote naar inspiratiebron om die uit zin te op tv ontdekken.

Christa de Anbeek is tijdens remonstrants predikante en bijzonder uit hoogleraar aan de VU. in Ze schrijft in over overlevingskunst, levenseinde en uit levenskunst. Anbeek verloor de al vroeg in in haar leven door enkele naasten aan door suïcide en zocht een de weg om daarmee uit om te op gaan. Vanuit een burn-out begon naar ze te schrijven een aan uit haar nieuwe boek het Voor Joseph en zijn het broer, tijdens waarin het haar lukt een door ander met perspectief op het van leven te vinden. Veel door inspiratie vond ze van in haar kleinzoon Joseph, die op haar leerde inzien door dat van je ook het naar het leven als een spel op tv kunt kijken. Anbeek op tv trekt van deze lijn tijdens graag door naar geloof. het Ook dat op tv kun je zien een als een spel. op tv Een ernstig spel weliswaar, waarin door we op met elkaar belijden naar dat het anders zou moeten. Kenmerkend op tv voor uit het spel is dat in je het niet op tv alleen speelt, op maar met elkaar. Anbeek op pleit ervoor om deze op tv spelruimte de te benutten om elkaar in een kwetsbaarheid met tegemoet te treden. Het van is naar immers de kwetsbaarheid die ons verbindt. de Kerken zouden deze uit ruimte bij uitstek naar kunnen een creëren.

Op de 4 april 1968 werd Martin uit naar Luther King doodgeschoten. Deze door dominee, politiek leider tijdens en voorvechter op van burgerrechten in de tijdens VS is nog altijd met een belangrijke inspiratiebron voor op tv van John Leerdam, oprichter door en directeur van Stichting de Julius Leeft! en de voormalig politicus. op tv Leerdam heeft twee grote passies: op politiek uit en de kunsten. En naar die twee van probeert hij aan in elkaar te verbinden. Hij wil politici tijdens bewust maken een van hoe het eraan op tv de toegaat in de met wereld van theater, film en al naar die plaatsen waar op mensen de hun best doen om tijdens op naar een creatieve manier verhalen naar te vertellen die op tv ertoe doen. met Met Stichting Julius Leeft! brengt hij op met voorstellingen op de planken die gaan naar over in ons onverwerkt verleden, vaak van gekoppeld aan op onze koloniale geschiedenis. Het is naar voor Leerdam uit vanzelfsprekend om aandacht te met vragen op tv voor het zwarte het perspectief in de samenleving. Dat tijdens begon toen uit hij de werd afgewezen op de het toneelschool, omdat hij op als zwarte acteur met geen toekomst zou hebben. in Dit mocht nooit het meer iemand overkomen, besloot op tv op hij. Hij leerde tijdens dat je als uit kunstenaar dingen kunt agenderen, aandacht van kunt vragen voor zaken uit die de pijnlijk en belangrijk op zijn. Nu weet hij hoe tijdens belangrijk het is de dat er een in de tijdens kunsten ruimte is de voor culturele een diversiteit. De Black Achievement Month tijdens komend najaar, waarvan op tv Leerdam artistiek leider een is, wil daar met een positieve bijdrage aan het leveren. Leerdam, kleinzoon tijdens op van een dominee, is zijn uit christelijke achtergrond naar altijd trouw gebleven. de De Evangelische Broedergemeente is voor met op hem thuiskomen bij zijn Surinaamse roots met het en identiteit. Tijdens een in periode van door ernstige ziekte ervaarde door hij God van dichtbij. op Het maakte dat van zijn geloof zich een verdiepte en tot op op tv de met dag van vandaag een bron de van inspiratie is in de zijn tijdens leven.

Alexander Noordijk is op voorganger van de tijdens Binnenwaai op IJburg het in Amsterdam. De het een Binnenwaai is de op 100e kerk in Nederland met die officieel genoteerd staat een als een lhbt-vriendelijke de en veilige van kerk. Afgelopen zomer ontsnapten door Noordijk en zijn met man aan een in aanslag toen twee het onbekenden een vuurwerkbom het aan zijn een huis hadden bevestigd, maar deze op tv naar niet tot ontploffing konden brengen. een Noordijk van groeide op in met de Hoeksche Waard. Als tijdens kind al had van hij de op tv ambitie om predikant door te worden. De weg tijdens daarnaartoe was vanwege zijn geaardheid van niet eenvoudig. Inmiddels met uit heeft hij zijn draai gevonden op naar een IJburg, waar hij door onder andere met het het initiatief TafelTijd op een inclusieve kerk wil zijn. naar Zo werkt hij stap uit voor stap de aan zijn droom: van een tolerantere het samenleving.

Op 20 november de 2018 naar was het Transgender op Memorial Day. Jolanda is de transvrouw, lekenpreker bij de de doopsgezinden en een in opleiding in voor doopsgezind voorganger. een Jolanda komt oorspronkelijk de uit een in gereformeerd milieu, waar de een groot taboe lag op transgenders. in 'Je leeft met tijdens een script wat op tv een de maatschappij voor je naar bedacht heeft. Mensen tijdens zien een in jongen of een man op en mensen een verwachten die rol van het je. Maar met dat kon ik niet. Het verlangen met een vrouw met te zijn op tv bleef altijd. Toen ik al tijdens veel ouder was op dwarrelde van er op door een dag een met stukje van een scheurkalender op mijn in bureau. Het ging in over een psalm 139. Dat door God mij met liefde op tv gemaakt zou hebben. Dat de raakte in me zo. het Heel langzaam ging ik op tv beseffen dat ik die God op alleen maar een kon omarmen door mezelf uit te van omarmen. Ik koos voor een in operatie en na in naar die tijd is er op zoveel veranderd. Ik naar ben eindelijk gelukkig. Een bevrijding. in Alles ging kloppen. door Ik mocht tot het bloei komen, dingen in inhalen. Nu studeer het met ik voor dominee. Het mooiste wat de er is. Ik de wil gemeente- en op tv transgender een pastor zijn.'

Jarenlang werkte Rob tijdens met Timmerman bij de televisie door aan kinderprogramma's, tot hij naar op een dag een een naar burn-out kreeg. Het roer op van zijn leven uit ging radicaal om en uit nu zet hij zich tijdens in voor de vluchtelingen in het buitenland. van Onvermoeibaar een redt hij mensen uit het het op tv water en draagt hij bij naar aan een beter leven uit in de in kampen. het In Nederland probeert door hij mensen aan op het denken te op zetten over de de vraag: wat geeft nu echt de zin aan mijn leven? op tv In de periode uit van zijn van burn-out mocht Rob een Timmerman zelf ervaren het hoe wonderbaarlijk een hoopgevend het is als mensen met in je niet in de steek laten de wanneer op tv het slecht gaat. uit In Nederland vertelt door Rob zijn verhaal aan groepen tijdens mensen en wil van op tv hij hen aan met het denken zetten over met de betekenis van hun tijdens leven.

Marleen met Stelling ontvangt Carine op Philipse, voorzitter de van Stichting Dutch Foundation for Mysticism. op Philipse op voelt zich, ondanks veel in tegenslag de in haar leven, al tijdens zolang ze van zich kan herinneren aangetrokken op tv tot de wezenlijke dingen met van van het bestaan. Al jong had naar ze ervaringen van uit eenheid. Ze naar studeerde theologie, was naar pastor in een verpleeghuis en op tv had op een bloeiend gebedsleven. In 2003 de maakte ze van een mystieke in doorbraak mee, waaruit met haar boek op 'Jij zingt in mij tijdens jouw naam' voortkwam. Vanwege de het van vele reacties op haar met boek, van mensen op tv uit allerlei religies en levensbeschouwingen, de begon Carine naar Stichting Dutch Foundation for het de Mysticism. De stichting biedt het religieuze en op mystieke verdieping.

Anmar met Hayali, coördinator van door SKIN (Samen Kerk in Nederland), uit zet zich in met voor de eenheid op het van de christelijke kerk. 'Ik bezoek op tv het veel kerken, ontmoet op veel vormen, kleuren, gebruiken naar en manieren van kerkzijn. het In het naar begin was het zoeken naar naar het gemeenschappelijke. het Maar in God gaf me in steeds meer stukjes van de door puzzel. Jezus, de door Bijbel en de uit geloofsbelijdenis verbinden ons. Inmiddels op op neemt de zichtbaarheid en in hoorbaarheid van migrantenkerken een en internationale uit kerken toe. We geven met ze een stem met richting politiek en overheid. de De Nederlandse een autochtone kerken krijgen meer oog door voor diversiteit met en van de toenadering tussen kerken onderling krijgt van gestalte. door Tegelijkertijd is er nog met veel werk te tijdens doen. We leven in met een een gebroken wereld: oorlogen, crises, aanslagen, in angst door voor diversiteit, tijdens angst voor migratie uit en migranten. Verschillende groepen worden tegen van elkaar naar uitgespeeld en geschetst in als elkaar tegenpartijen. met De boodschap van de de Bijbel is tijdens de boodschap uit van liefde. Die het willen we als kerk uitdragen. Met op tv vallen op en opstaan.'

Marleen op Stelling ontmoet op theoloog en auteur Trees door van Montfoort naar aanleiding een van het haar onlangs verschenen op boek 'Groene Theologie'. een Van Montfoort: 'Ik nodig naar in mijn boek uit om, een vanuit van de bijbel op tv en de christelijke traditie, holistisch een naar de het werkelijkheid te kijken. Met termen met als 'rentmeesterschap' en met 'zorg voor de op aarde' in stellen we in ons als mens boven de de aarde. Maar het we zouden nergens zijn tijdens zonder naar haar. In het westers christendom wordt naar veel te dualistisch de gedacht. in We zijn volledig van de de natuur afhankelijk. De in ecologische op tv crisis vraagt om het een herbezinning in denken, op tv doen en het geloven.'

mei 2020
01-09-2019 10:35

Mounir Samuel

Het Vermoeden - Mounir Samuel

De Egyptisch-Nederlandse Mounir Samuel is bekend als politicoloog, journalist en schrijver. Maart 2019 presenteerde hij zich voor het eerst als theatermaker. Zijn solovoorstelling 'En toen schiep God Mounir' ging op 28 maart 2019 in premièr...

25-08-2019 10:35

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

18-08-2019 10:35

Rutger Jan van der Gaag

Het Vermoeden - Rutger Jan van der Gaag

Op 9 februari 2019 begon de week van de euthanasie, die de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) jaarlijks organiseert. Naar aanleiding van de remonstrantse bezinningsbrief over voltooid leven praat Hella van der Wij...

11-08-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

04-08-2019 10:30

Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Het Vermoeden - Oud-diplomaat Edy Korthals Altes

Edy Korthals Altes is geboren in 1924 en was ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog. Dat vormde zijn wereldbeeld. Lang marcheerde hij als diplomaat mee in het koude oorlogsdenken. Tot een droom hem de waanzin van een wapenwedloop deed inzien...

28-07-2019 10:35

Liesbeth Goedbloed

Het Vermoeden - Liesbeth Goedbloed

Liesbeth Goedbloed schreef het boek 'Broeder Ezel', een roman over het meisje Anna dat in het reine probeert te komen met God en zichzelf na een traumatische gebeurtenis uit het verleden. Gebukt onder een gevoel van schuld maakt zij met een...

21-07-2019 10:35

Carel ter Linden

Het Vermoeden - Carel ter Linden

Hofpredikant Carel ter Linden schreef het boek Bijbelse miniaturen, waarin hij zoekt naar de verborgen boodschappen die er in de Bijbel te vinden zijn. Zijn boek is tevens een pleidooi om de Bijbel te blijven lezen. Zonder die verhalen neig...

14-07-2019 10:35

Christa Anbeek

Het Vermoeden - Christa Anbeek

Christa Anbeek is remonstrants predikante en bijzonder hoogleraar aan de VU. Ze schrijft over overlevingskunst, levenseinde en levenskunst. Anbeek verloor al vroeg in haar leven enkele naasten aan suïcide en zocht een weg om daarmee om te g...

07-07-2019 10:35

John Leerdam

Het Vermoeden - John Leerdam

Op 4 april 1968 werd Martin Luther King doodgeschoten. Deze dominee, politiek leider en voorvechter van burgerrechten in de VS is nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor John Leerdam, oprichter en directeur van Stichting Julius Leeft...

30-06-2019 10:35

Alexander Noordijk

Het Vermoeden - Alexander Noordijk

Alexander Noordijk is voorganger van de Binnenwaai op IJburg in Amsterdam. De Binnenwaai is de 100e kerk in Nederland die officieel genoteerd staat als een lhbt-vriendelijke en veilige kerk. Afgelopen zomer ontsnapten Noordijk en zijn man a...

23-06-2019 10:35

Jolanda Molenaar

Het Vermoeden - Jolanda Molenaar

Op 20 november 2018 was het Transgender Memorial Day. Jolanda is transvrouw, lekenpreker bij de doopsgezinden en in opleiding voor doopsgezind voorganger. Jolanda komt oorspronkelijk uit een gereformeerd milieu, waar een groot taboe lag op ...

16-06-2019 10:35

Rob Timmerman

Het Vermoeden - Rob Timmerman

Jarenlang werkte Rob Timmerman bij de televisie aan kinderprogramma's, tot hij op een dag een burn-out kreeg. Het roer van zijn leven ging radicaal om en nu zet hij zich in voor vluchtelingen in het buitenland. Onvermoeibaar redt hij mensen...

09-06-2019 09:30

Carine Philipse

Het Vermoeden - Carine Philipse

Marleen Stelling ontvangt Carine Philipse, voorzitter van Stichting Dutch Foundation for Mysticism. Philipse voelt zich, ondanks veel tegenslag in haar leven, al zolang ze zich kan herinneren aangetrokken tot de wezenlijke dingen van het be...

02-06-2019 10:30

Anmar Hayali

Het Vermoeden - Anmar Hayali

Anmar Hayali, coördinator van SKIN (Samen Kerk in Nederland), zet zich in voor de eenheid van de christelijke kerk. 'Ik bezoek veel kerken, ontmoet veel vormen, kleuren, gebruiken en manieren van kerkzijn. In het begin was het zoeken naar h...

26-05-2019 10:35

Trees van Montfoort

Het Vermoeden - Trees van Montfoort

Marleen Stelling ontmoet theoloog en auteur Trees van Montfoort naar aanleiding van haar onlangs verschenen boek 'Groene Theologie'. Van Montfoort: 'Ik nodig in mijn boek uit om, vanuit de bijbel en de christelijke traditie, holistisch naar...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 19. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Het Vermoeden gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Het Vermoeden de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Het Vermoeden bij Het Vermoeden liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Het Vermoeden. Heb je een uitzending van Het Vermoeden gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Het Vermoeden gemist

Annemiek Schrijver ontmoet gasten uit alle religieuze tradities en praat over hun persoonlijke heilige tekst. HetVermoeden voor andersdenkenden en gelijkgestemden omdat traditie bestaat bij de gratie van vernieuwing.

Uitzending gemist van Het Vermoeden? Hier kun je alle uitzendingen van Het Vermoeden kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 279
  • Laatste uitzending op 01-09-2019 om 10:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!