Programma gemist?

Als je een vanuit de tijdens lucht naar Nederland kijkt, zie het uit je niet alleen het in landschap van nu, in maar ook de sporen op tv van op vroeger. Je ziet als het een ware een het samen optrekken van mens en in het natuur. Sporen van veenwinning op tv en landbouw, oude naar beeklopen en in zelfs nog rivierbeddingen van duizenden van jaren door terug. Met de schommelingen naar van de natuur en veranderingen op tv in de het maatschappij uit verandert het waterlandschap op mee, maar deze veranderingen op kunnen ook tot problemen in leiden. op tv Zo zorgt de stijging van het de zeespiegel tijdens voor te veel zout in de het Friese uit grondwater met op alle gevolgen voor op tv het drinkwater en het heeft het rechttrekken van de naar beken het in Brabant met veel wateroverlast tot gevolg. Met de de de verwachte veranderingen van het klimaat komt met door men meer en meer tot inzicht op tv uit dat een gezonde waternatuur door deze problemen beter kan een opvangen.

Het is nog van tijdens maar honderd jaar door geleden dat het tijdens IJsselmeer de Zuiderzee was. Vissersboten kwamen een af en op tv aan, dorpen langs op de randen op van de zee leefden van van de vangst en naar op de handel. De van beslissing om de Zuiderzee met af te sluiten voor veiligheid naar op tv en landbouwgrond, maakte een einde aan op een uitgestrekt een natuurgebied naar vergelijkbaar met de Waddenzee. Ook was de op de Zuiderzee gevaarlijk en verloor men in eeuwenlang land aan van de de golven. Voor de kust liggen uit van nog altijd de door verdronken dijken en dorpen van het toen en op tv op het nieuwe boerenland van worden nog regelmatig oude in scheepswrakken gevonden. De op nieuwe polders, de een naar Wieringermeer, Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk het Flevoland het bestaan nog naar geen negentig jaar in en toch vindt de van natuur weer langzaam tijdens haar weg terug. Zo zijn van in er mogelijk sporen op tv van middeleeuwse karpers te vinden een in in de Oostvaardersplassen en tijdens nemen wilde planten het uit langzaam over het in het voormalige de laboratorium van de op Nederlandse waterbouw: het het Waterloopbos in de uit Noordoostpolder.

Als je de aan de de natuur onder water denkt, het is dat vaak een uit een slootje op het door boerenland. In het de water zwemmen kikkervisjes en stekelbaarsjes en het de op de bodem in zie je de op tv waterplanten. Maar als de sloot onderdeel uit uitmaakt van een op van groot boerenbedrijf met een efficiënte bedrijfsvoering op tv van en bestrijdingsmiddelen, is op de kans groot dat naar dat mooie boerenslootje niet met meer bestaat. Toch is van er tijdens iets aan het veranderen het in de landbouw tijdens en groeit het het besef dat een schoon water essentieel is voor uit de het natuur, maar ook voor de op landbouw door zelf. Daarom zetten boeren overal in in Nederland zich het op tv in voor een meer natuurlijke omgang met het met het water in de van sloot. Boeren voorkomen op dat bestrijdingsmiddelen tijdens in het door water komen, veranderen van bestrijdingsmiddelen en van naar geven de natuur meer ruimte naar langs de sloten en het akkers. uit Wildernis onder een Water bezoekt boeren in het Noord-Holland, Friesland een en Brabant om te op zien hoe de natuur op tv hiervan tijdens profiteert.

In de estuaria naar aan een de Nederlandse kust, waar zee in en rivieren een elkaar tegenkomen, met mengt het zoute water naar van de zee naar met de het zoete water van de naar rivier. op Het gevolg is een rijk met onderwaterleven. Met het vaarwegen, havens en de industrie zijn van de natuurlijke overgangen naar van vroeger de economische trekpleisters van naar in nu. Toch is er onder op tv water het nog een onzichtbare wereld, die stilletjes op tv haar naar eigen leven leidt. Al kan uit deze onzichtbare wildernis het de tijdens hulp van op tv de mens wel gebruiken, zoals in de het Noordzeekanaal tijdens waar hard van gewerkt wordt aan een op tv betere leefomgeving voor vissen het als de naar paling. In het door estuarium van de Eems tijdens bij Delfzijl hebben tijdens de havens grote op tv van gevolgen voor de natuur met onder water. Het baggeren van het de vaarwegen leidt met tot te met veel slib in het het water, waardoor de een door algjes aan de basis van de naar voedselketen tijdens in de problemen raken. Toch met de gloort sinds kort ook van hier hoop aan de op tv horizon.

Regen een is zoet, het naar is schoon en een het blijft komen. door In Nederland naar kan regen voor behoorlijk een wat overlast in zorgen, maar het goede van regenwater door is dat de op tv natuur een ervan profiteert. In Groningen en door Drenthe hebben de ze dat tijdens idee als uitgangspunt door genomen: hier vieren ze op tv het feest van in de regen. op Het natuurgebied de met Drentse Aa wordt naar gevoed door regenwater. Het is tijdens zo met schoon dat het in dient als drinkwater op voor de stad tijdens Groningen. Onder de water is de van Drentse Aa daarom de rijk aan planten en dieren, terwijl op tv boven water uit de wilde een orchideeën uitbundig groeien. Sinds de op tv naar overstromingen van het Groninger naar Museum in 1998 en naar de evacuatie van van Woltersum in van 2012 wordt het teveel aan op regenwater ingezet op tv voor natuur in de op stad. De duikers door van de in plaatselijke vereniging de Hydrofiel nemen een kijkje door onder water om te in de kijken wat dat de oplevert en natuurfilmer Hilco een Jansma ontdekt het een zeearend in het waterbergingsgebied de naar een Onlanden, aan de met rand van stad.

De beken naar en rivieren met van het heuvelland zijn van op tv levensbelang voor tijdens de naar natuur in Zuid-Limburg. Vanaf de op hoger uit gelegen plateaus stromen ze in naar beneden langs steden naar als Valkenburg, Meerssen van en uit Heerlen naar de Maas tijdens en Maastricht. Met bronnen, het bronbeken en op meanders herbergen ze van geheime natuurplekken voor op tv planten en dieren die de nergens anders in te vinden zijn. een Toch er op is één geheim op tv dat het water in in Limburg maar af en naar toe prijsgeeft en tijdens dat is het tijdens gevaar dat de erin schuilt. Bij tijdens een flinke regenbui het kan binnen een half uur de een lieftallige beek uit veranderen in op tv een gevaarlijk monster in dat de uit hele omgeving overstroomt tijdens en de Maas doet een aanzwellen tot een van razende tijdens rivier. Overstromingen keren naar in Limburg keer op keer in terug, uit met alle gevolgen vandien. De in mens moet op tv zich nog aanpassen, uit terwijl de van natuur hier juist met op is gericht.

De mens heeft door een door groot stempel gedrukt op tv op het landschap van uit Nederland. Bijna alle natuur het tijdens in ons land is ooit naar door mensenhanden gemaakt, in meestal met in een economisch doel. Nu zijn de dezelfde plekken opnieuw op tv aangepakt uit door de een mens, dit keer met met de natuur als in doel. Het resultaat tijdens is vaak verrassend. Het naar heldere water met in de Leuvenumse Beek was uit door ooit bedoeld voor de tijdens textielindustrie op de een Veluwe, maar maakt nu de deel uit van door een wereldberoemd uit natuuronderzoek. En het water in door naar de Haagse Beek, dat ooit werd van uit gedronken door de graven op van Holland, is op tv nu het tehuis van tijdens de kleine modderkruiper met en een grote snoek. tijdens Hij in zwemt pal op tv onder het torentje van op tv de minister-president.

In de de Randstad liggen uitgestrekte het veenplassen waar mensen in al sinds de vorige op eeuw genieten de van het water. uit Maar de de plassen liggen in de drukbevolkte op Randstad en uit zijn in het verleden naar sterk vervuild. uit We zijn de nog altijd aan in het opruimen. In de door Reeuwijkse Plassen gaan op tv de de beheerders de strijd op aan met vervuilende fosfaten en tot van ieders vreugde met is er sinds de kort een verbetering met te zien. Het water op tv is alweer twee uit de keer zo helder en een de wildernis onder water keert uit langzaam in terug. In Nieuwkoop is men van al verder. De in op bekendste onderwaterfotograaf van Nederland maakt op nooit eerder vertoonde het beelden van ons veenlandschap, naar met onder de waterspiegel.

Natuurlijke in beken en rivieren in Nederland van het zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof het neemt ons mee van naar de stuwwal uit bij Nijmegen, in waar glasheldere beken diep van een uit de grond ontspringen. In in Groesbeek stroomde het glasheldere op door water regelrecht het door riool is, vanwege de aanleg op van wegen in in de jaren 70. Totdat het op waterschap, gemeente en bewoners de handen uit ineen sloegen op tv en de natuurlijke tijdens beek herstelden. Verderop in van Twente zijn door ook de Dinkel op en in de Overijsselse Vecht hersteld. van Fotograaf Christophe Brochard vindt er met de meest op tv bijzondere libellensoorten naar van Nederland. We zien het spectaculaire beelden uit van het landschap boven, het maar van vooral onder de door waterspiegel.

De natuur houdt de van uit geleidelijke overgangen tussen land en door water, de zout en op tv zoet water, zee het en rivieren. Van zeldzame het vogels tot kleine kreeftjes tijdens en insecten, het het is een de natuur die hoort bij in de zeemonding tijdens van grote de rivieren, zoals vroeger de Zuiderzee uit en nu de in Maas in in Rotterdam. Kenmerkend voor op dit soort gebieden tijdens is ook op tv de aanwezigheid van getijden op en zandplaten, waar met dieren voedsel kunnen vinden. Maar naar de oevers uit van de met Maas zijn vooral de bestemd voor het aanleggen van uit het schepen. En de Afsluitdijk het heeft een een eind gemaakt aan de natuur die door door de Zuiderzee ooit rijk de was. Gelukkig tijdens gloort er hoop naar aan de horizon. Want in van de havens met van Rotterdam van mag weer bijzondere riviernatuur terugkomen en op om uit de oude met Zuiderzeekusten te beschermen wordt nu een met berg zand de gestort. Zelfs in de vissen naar kunnen binnenkort weer door door de Afsluitdijk: het met de splinternieuwe naar vismigratierivier.

Zodra op tv de lente begint de gaan vissen massaal door op weg naar andere naar gebieden om zich voort in te planten door of op met te groeien. Zo de verschijnen voor de kust met van Nederland tijdens elk jaar miljoenen glasaaltjes. uit Deze jonge palingen komen tijdens met aan na een spectaculaire in reis van meer dan in 5.000 kilometer vanuit de de Sargassozee bij met Mexico. met Op de route het land in op tv liggen echter talloze de het sluizen en nog eens honderden ondoordringbare op tv een gemalen, met dramatische gevolgen voor van de overlevingskansen van op tv de vissen. tijdens Vrijwilligers Ton op tv en Rudi zijn betrokken bij acties een een om vissen te helpen de polders met van Midden-Delfland te uit op tv bereiken. In Friesland voorzien ze op bijvoorbeeld naar honderden gemalen van uit speciale visvriendelijke pompen.

Zodra de tijdens koude wintermaanden in op zicht zijn, naar komt de tijdens waternatuur massaal in actie. naar Waterplanten ontwikkelen slimme op tactieken om de kou met te overleven en sommige in insecten maken zelfs tijdens 'antivries' aan tegen een de vorst. Om op de kou voor door het te zijn, verlaat de paling zo uit snel in mogelijk ons land. op tv Eén dier naar voelt zich heel tijdens goed thuis in de op winter. De boerenaal, een zeldzame in zoetwaterkabeljauw, plant zich uit juist voort op tv onder het op tv ijs. Duikers Matthijs de Vos door naar en Arthur de tijdens Bruijn gaan op uit zoek.

Als je het vanuit de lucht de naar Nederland kijkt, zie op naar je niet alleen het landschap van van van nu, maar ook de sporen van tijdens door vroeger. Je ziet de als het ware het samen optrekken het naar van mens en natuur. Sporen in van uit veenwinning en landbouw, oude beeklopen en op zelfs tijdens nog rivierbeddingen van duizenden uit jaren terug. Met de van tijdens schommelingen van de natuur en door veranderingen in de maatschappij een verandert het waterlandschap met in mee, maar deze veranderingen in kunnen ook tot problemen leiden. naar Zo de zorgt de door stijging van de zeespiegel voor te tijdens veel zout in in het Friese grondwater, naar met op tv alle gevolgen voor het de drinkwater en heeft het het rechttrekken van van de beken in Brabant een een veel wateroverlast tot gevolg. Met de met verwachte veranderingen in van het het klimaat komt op men meer en meer tot op tv het inzicht dat uit een gezonde waternatuur deze tijdens het problemen beter kan uit opvangen.

Het is een nog maar een honderd jaar uit geleden dat het IJsselmeer de Zuiderzee op was. Vissersboten kwamen uit af op tv en aan, dorpen langs de van randen van de door zee leefden van van in de vangst en de handel. van De in beslissing om de Zuiderzee af in te sluiten voor door veiligheid en tijdens landbouwgrond maakte een in einde aan een uitgestrekt in natuurgebied, naar vergelijkbaar met de Waddenzee. Ook de was de in Zuiderzee gevaarlijk en verloor op men eeuwenlang land het aan de golven. op tv Voor de kust liggen op nog altijd de op verdronken van dijken en de dorpen van toen en op het naar nieuwe met boerenland worden nog regelmatig oude tijdens scheepswrakken op gevonden. De met nieuwe polders, de Wieringermeer, Noordoostpolder en de een Oostelijk en Zuidelijk Flevoland bestaan nog naar geen negentig door jaar en toch de vindt de natuur een weer langzaam op haar weg terug. door Zo zijn in er mogelijk sporen van middeleeuwse karpers tijdens te vinden in door de Oostvaardersplassen een en nemen wilde planten op tv het langzaam over naar de in het voormalige een laboratorium van de Nederlandse uit waterbouw: het Waterloopbos in de van het Noordoostpolder.

Als je naar aan de natuur in onder water door denkt, is dat vaak een een van slootje op het boerenland. In een het water zwemmen in kikkervisjes en op stekelbaarsjes en de op de bodem zie je een de waterplanten. Maar op tv als de sloot door onderdeel uitmaakt van een het uit groot boerenbedrijf met naar een efficiënte bedrijfsvoering en bestrijdingsmiddelen, uit is naar de kans groot dat dat de mooie boerenslootje niet op tv meer op tv bestaat. Toch is er iets aan op het veranderen uit in de landbouw en het groeit het met besef dat naar schoon water essentieel van is voor de een natuur, maar ook voor de naar landbouw zelf. Daarom een zetten boeren een overal in op tv Nederland zich in met voor een meer naar natuurlijke omgang tijdens met het water in uit de sloot. Boeren voorkomen dat tijdens bestrijdingsmiddelen in het met water door komen, veranderen van bestrijdingsmiddelen en naar geven de natuur naar meer ruimte van langs de door sloten en akkers. Wildernis op onder Water bezoekt boeren uit in Noord-Holland, Friesland tijdens en Brabant om in op te zien hoe op tv de natuur hiervan tijdens profiteert.

september 2020
25-08-2019 16:10

Historisch water

Wildernis onder water - Historisch water

Als je vanuit de lucht naar Nederland kijkt, zie je niet alleen het landschap van nu, maar ook de sporen van vroeger. Je ziet als het ware het samen optrekken van mens en natuur. Sporen van veenwinning en landbouw, oude beeklopen en zelfs n...

18-08-2019 16:10

Op de bodem van de Zuiderzee

Wildernis onder water - Op de bodem van de Zuiderzee

Het is nog maar honderd jaar geleden dat het IJsselmeer de Zuiderzee was. Vissersboten kwamen af en aan, dorpen langs de randen van de zee leefden van de vangst en de handel. De beslissing om de Zuiderzee af te sluiten voor veiligheid en la...

11-08-2019 16:10

Onder water in de boerensloot

Wildernis onder water - Onder water in de boerensloot

Als je aan de natuur onder water denkt, is dat vaak een slootje op het boerenland. In het water zwemmen kikkervisjes en stekelbaarsjes en op de bodem zie je de waterplanten. Maar als de sloot onderdeel uitmaakt van een groot boerenbedrijf m...

04-08-2019 16:10

Onzichtbare natuur tussen zee en land

Wildernis onder water - Onzichtbare natuur tussen zee en land

In de estuaria aan de Nederlandse kust, waar zee en rivieren elkaar tegenkomen, mengt het zoute water van de zee met het zoete water van de rivier. Het gevolg is een rijk onderwaterleven. Met vaarwegen, havens en industrie zijn de natuurlij...

28-07-2019 16:10

Lang leve de regen

Wildernis onder water - Lang leve de regen

Regen is zoet, het is schoon en het blijft komen. In Nederland kan regen voor behoorlijk wat overlast zorgen, maar het goede van regenwater is dat de natuur ervan profiteert. In Groningen en Drenthe hebben ze dat idee als uitgangspunt genom...

21-07-2019 16:10

Het geheim van de beek

Wildernis onder water - Het geheim van de beek

De beken en rivieren van het heuvelland zijn van levensbelang voor de natuur in Zuid-Limburg. Vanaf de hoger gelegen plateaus stromen ze naar beneden langs steden als Valkenburg, Meerssen en Heerlen naar de Maas en Maastricht. Met bronnen, ...

30-06-2019 16:10

Natuur met mensenhanden gemaakt

Wildernis onder water - Natuur met mensenhanden gemaakt

De mens heeft een groot stempel gedrukt op het landschap van Nederland. Bijna alle natuur in ons land is ooit door mensenhanden gemaakt, meestal met een economisch doel. Nu zijn dezelfde plekken opnieuw aangepakt door de mens, dit keer met ...

16-06-2019 16:10

Onder water in de veenplassen

Wildernis onder water - Onder water in de veenplassen

In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. We zijn nog altijd aan het opruimen. In de...

09-06-2019 16:10

De terugkeer van de beek

Wildernis onder water - De terugkeer van de beek

Natuurlijke beken en rivieren in Nederland zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof neemt ons mee naar de stuwwal bij Nijmegen, waar glasheldere beken diep uit de grond ontspringen. In Groesbeek stroomde het glasheldere water rege...

02-06-2019 16:05

De monding van de grote rivieren

Wildernis onder water - De monding van de grote rivieren

De natuur houdt van geleidelijke overgangen tussen land en water, zout en zoet water, zee en rivieren. Van zeldzame vogels tot kleine kreeftjes en insecten, het is de natuur die hoort bij de zeemonding van grote rivieren, zoals vroeger de Z...

26-05-2019 16:05

Een spectaculaire reis

Wildernis onder water - Een spectaculaire reis

Zodra de lente begint gaan vissen massaal op weg naar andere gebieden om zich voort te planten of op te groeien. Zo verschijnen voor de kust van Nederland elk jaar miljoenen glasaaltjes. Deze jonge palingen komen aan na een spectaculaire re...

19-05-2019 16:10

Overleven onder het ijs

Wildernis onder water - Overleven onder het ijs

Zodra de koude wintermaanden in zicht zijn, komt de waternatuur massaal in actie. Waterplanten ontwikkelen slimme tactieken om de kou te overleven en sommige insecten maken zelfs 'antivries' aan tegen de vorst. Om de kou voor te zijn, verla...

20-12-2018 19:50

Historisch water

Wildernis onder water - Historisch water

Als je vanuit de lucht naar Nederland kijkt, zie je niet alleen het landschap van nu, maar ook de sporen van vroeger. Je ziet als het ware het samen optrekken van mens en natuur. Sporen van veenwinning en landbouw, oude beeklopen en zelfs n...

19-12-2018 20:00

Op de bodem van de Zuiderzee

Wildernis onder water - Op de bodem van de Zuiderzee

Het is nog maar honderd jaar geleden dat het IJsselmeer de Zuiderzee was. Vissersboten kwamen af en aan, dorpen langs de randen van de zee leefden van de vangst en de handel. De beslissing om de Zuiderzee af te sluiten voor veiligheid en la...

18-12-2018 19:50

Onder water in de boerensloot

Wildernis onder water - Onder water in de boerensloot

Als je aan de natuur onder water denkt, is dat vaak een slootje op het boerenland. In het water zwemmen kikkervisjes en stekelbaarsjes en op de bodem zie je de waterplanten. Maar als de sloot onderdeel uitmaakt van een groot boerenbedrijf m...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Wildernis onder water gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Wildernis onder water de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Wildernis onder water bij Wildernis onder water liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Wildernis onder water. Heb je een uitzending van Wildernis onder water gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Wildernis onder water gemist

Uitzending gemist van Wildernis onder water? Hier kun je alle uitzendingen van Wildernis onder water kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 42
  • Laatste uitzending op 25-08-2019 om 16:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!