Programma gemist?

Als op tv je vanuit de tijdens lucht naar Nederland kijkt, naar zie je niet op alleen het met landschap van nu, in maar ook de de sporen van vroeger. een Je ziet als het het ware het op tv samen optrekken van mens en uit natuur. Sporen naar van veenwinning en de landbouw, oude op beeklopen en zelfs nog rivierbeddingen op het van duizenden jaren terug. tijdens Met de de schommelingen van de natuur en van veranderingen in de op maatschappij tijdens verandert het waterlandschap mee, van maar deze veranderingen kunnen ook op tot een problemen leiden. Zo de zorgt de stijging van de de zeespiegel voor te door veel zout door in het Friese grondwater, uit met een alle gevolgen voor het drinkwater uit en in heeft het op rechttrekken van de beken in Brabant uit veel wateroverlast tot het met gevolg. Met de verwachte veranderingen tijdens van het klimaat komt naar men meer uit en meer tot het uit inzicht de dat een gezonde waternatuur deze tijdens problemen beter kan naar op tv opvangen.

Het is nog in maar van honderd jaar geleden tijdens dat het IJsselmeer de Zuiderzee een op tv was. Vissersboten kwamen af en uit aan, dorpen de langs de randen van naar de naar zee leefden van de vangst de en de handel. De een beslissing om de door Zuiderzee af de te sluiten voor veiligheid de tijdens en landbouwgrond maakte een einde het aan een uitgestrekt natuurgebied, door door vergelijkbaar met de Waddenzee. met Ook was door de Zuiderzee gevaarlijk en verloor een men eeuwenlang land aan de de golven. Voor de de de kust liggen nog altijd het de tijdens verdronken dijken en dorpen in van toen en op tijdens het nieuwe boerenland worden naar nog op regelmatig oude scheepswrakken op gevonden. De nieuwe polders, een de met Wieringermeer, Noordoostpolder en op tv Oostelijk en Zuidelijk Flevoland met bestaan nog geen met negentig jaar uit en toch vindt de op tv natuur weer langzaam door haar weg terug. naar Zo zijn uit er mogelijk sporen naar van middeleeuwse karpers te een vinden in de Oostvaardersplassen een en nemen uit wilde planten het het langzaam over in het voormalige het laboratorium van de tijdens Nederlandse waterbouw: het uit Waterloopbos in naar de de Noordoostpolder.

Als je aan in de natuur onder uit water denkt, is van in dat vaak een naar slootje op het boerenland. In het het water zwemmen op kikkervisjes en stekelbaarsjes en de op het de bodem het zie je de waterplanten. met Maar als de sloot tijdens onderdeel uitmaakt van met een groot boerenbedrijf het met met een efficiënte bedrijfsvoering en bestrijdingsmiddelen, de is de naar kans groot dat dat de mooie boerenslootje niet meer de bestaat. Toch naar is op tv er iets aan de het veranderen in in de landbouw en groeit het besef door dat schoon water naar essentieel is voor naar op de natuur, maar het ook voor de de landbouw zelf. Daarom zetten boeren overal tijdens in met Nederland zich in voor een uit tijdens meer natuurlijke omgang het met het water in van de sloot. Boeren voorkomen door dat bestrijdingsmiddelen in met het water komen, een veranderen van bestrijdingsmiddelen en op geven het de natuur op tv meer ruimte langs de sloten en van op tv akkers. Wildernis onder Water bezoekt op tv boeren in in Noord-Holland, Friesland en Brabant om van te zien hoe door de natuur hiervan door door profiteert.

In door de estuaria door aan de Nederlandse kust, door waar zee in en rivieren elkaar van tegenkomen, mengt het met zoute water van de op tv zee met het zoete op water in van de rivier. Het gevolg een is een rijk in onderwaterleven. de Met vaarwegen, havens en industrie het zijn de de natuurlijke overgangen van met vroeger de economische uit trekpleisters van nu. Toch is naar er onder met water naar nog een onzichtbare wereld, die tijdens stilletjes haar eigen leven met met leidt, al kan deze onzichtbare wildernis met van de hulp van de mens wel de gebruiken. op Zoals in het Noordzeekanaal waar op hard met gewerkt wordt aan een op tv betere leefomgeving voor vissen naar op tv als de paling. met In het estuarium van de Eems het bij Delfzijl door hebben de havens grote naar gevolgen met voor de natuur onder water. door Het baggeren naar van het de vaarwegen leidt tot op tv te veel slib in het met water, waardoor de het algjes aan het de basis van naar de voedselketen in door de problemen raken. Toch met gloort sinds kort van ook hier hoop met met aan de horizon.

Regen is op zoet, het is schoon een en naar het blijft komen. In uit Nederland kan regen uit voor behoorlijk wat van overlast zorgen, van maar het goede van tijdens regenwater is dat de door natuur het ervan profiteert. In Groningen en een naar Drenthe hebben ze dat naar idee als uitgangspunt genomen: op hier vieren in ze het de feest van de regen. Het in natuurgebied de tijdens Drentse Aa wordt gevoed door uit een regenwater. Het is met zo schoon dat het dient als op tv drinkwater door voor de stad Groningen. Onder tijdens water met is de het Drentse Aa daarom rijk aan op tv planten en dieren, terwijl uit naar boven water de wilde van orchideeën uitbundig groeien. op tv Sinds de overstromingen van naar het op tv Groninger Museum in 1998 en de tijdens tijdens evacuatie van Woltersum in 2012, wordt van het teveel aan door regenwater ingezet een voor tijdens natuur in de stad. De duikers tijdens van met de plaatselijke van vereniging Hydrofiel nemen een het kijkje onder water in om te kijken wat van dat oplevert en natuurfilmer van met Hilco Jansma ontdekt een uit zeearend in het waterbergingsgebied de tijdens op Onlanden, aan de rand van uit stad.

De beken en op tv in rivieren van het heuvelland het zijn van op levensbelang voor de natuur in Zuid-Limburg. in uit Vanaf de hoger gelegen plateaus van stromen ze naar in beneden langs steden als een Valkenburg, door Meerssen en Heerlen een naar de in Maas en Maastricht. Met bronnen, bronbeken door tijdens en meanders herbergen op ze geheime natuurplekken voor planten en het dieren die nergens een anders het te vinden zijn. door Toch er is één door geheim het dat het water in in Limburg maar af en de toe prijsgeeft en dat een uit is het gevaar dat erin een schuilt. Bij een flinke op op tv regenbui kan binnen een half uur op een in lieftallige beek veranderen in op tv een gevaarlijk door monster dat de van hele omgeving overstroomt en een de Maas met doet aanzwellen van tot een razende rivier. Overstromingen keren met in Limburg keer in op in keer terug, met op tv alle gevolgen vandien. uit De mens op moet zich nog aanpassen, terwijl op de in natuur hier juist op in is gericht.

De op tv mens heeft een in groot stempel gedrukt op in het landschap van Nederland. de van Bijna alle natuur in ons met land is naar ooit door mensenhanden gemaakt, op meestal met een door economisch doel. Nu zijn op tv dezelfde plekken opnieuw op tv aangepakt door de de mens, het dit keer uit met de natuur als doel. uit Het het resultaat is vaak verrassend. Het heldere op op tv water in de Leuvenumse Beek was een op ooit bedoeld voor de door textielindustrie op de uit Veluwe, maar maakt nu deel op uit van door een wereldberoemd natuuronderzoek. het En het water met in de Haagse Beek, een dat ooit uit werd gedronken door de het op graven van Holland, is nu tijdens het tehuis van de met uit kleine modderkruiper en een grote snoek. met van Hij zwemt pal onder het torentje tijdens van door de minister-president.

In de Randstad uit liggen uitgestrekte een veenplassen waar uit mensen al sinds de vorige op eeuw genieten tijdens van het een water. Maar de door plassen liggen in de op drukbevolkte Randstad en zijn met in het verleden door sterk vervuild. in We zijn nog tijdens altijd uit aan het opruimen. In uit de Reeuwijkse in Plassen gaan de met beheerders de strijd door aan met vervuilende naar fosfaten en tot ieders op vreugde is er sinds kort met een verbetering te uit zien. het Het water een is alweer twee keer zo helder op en tijdens de wildernis onder op water keert langzaam terug. In uit Nieuwkoop is men op tv al verder. de De in bekendste onderwaterfotograaf van Nederland tijdens maakt nooit eerder met vertoonde beelden van op tv ons veenlandschap onder de uit waterspiegel.

Natuurlijke beken het en een rivieren in Nederland zijn met geen vanzelfsprekendheid op tv meer. Henny Brinkhof neemt ons mee in naar de stuwwal uit bij door Nijmegen, waar door glasheldere beken diep uit de grond tijdens ontspringen. In Groesbeek een met stroomde het glasheldere water regelrecht uit het riool in, vanwege uit de op aanleg van op tv wegen in de jaren 70. Totdat uit een waterschap, gemeente en bewoners de met handen ineen sloegen tijdens en de met natuurlijke beek herstelden. Verderop in de uit Twente zijn ook de uit Dinkel en de het Overijsselse Vecht hersteld. door Fotograaf Christophe op Brochard vindt er de meest bijzondere tijdens door libellensoorten van Nederland. We zien de spectaculaire beelden van het door landschap boven, een maar vooral door onder de uit waterspiegel.

De natuur houdt naar de van geleidelijke overgangen de tussen land en water, zout en op tv zoet water, tijdens zee en rivieren. op tv Van tijdens zeldzame vogels tot kleine kreeftjes op tv en insecten, het is op de natuur een die hoort bij met de zeemonding van op tv grote rivieren, zoals vroeger uit de Zuiderzee van en nu door de Maas in Rotterdam. Kenmerkend van voor dit de soort gebieden is ook naar de aanwezigheid met van getijden en tijdens zandplaten, waar dieren van voedsel kunnen vinden. Maar met de op oevers van de door Maas zijn vooral bestemd voor op tv het aanleggen door van schepen. met En de Afsluitdijk heeft een met van eind gemaakt aan de natuur naar die de Zuiderzee ooit op rijk op was. Gelukkig naar gloort er hoop met aan de horizon. Want in de op tv naar havens van Rotterdam mag weer bijzondere naar riviernatuur terugkomen door en om de oude met Zuiderzeekusten te in beschermen tijdens wordt nu een berg zand gestort. met Zelfs met de vissen kunnen binnenkort met weer op door de Afsluitdijk: met de op tv splinternieuwe uit vismigratierivier.

Zodra de lente door naar begint, gaan vissen massaal op tijdens weg naar andere gebieden tijdens om zich voort het te planten of de op te groeien. in Zo verschijnen voor van de naar kust van tijdens Nederland elk jaar miljoenen het glasaaltjes. Deze jonge palingen tijdens komen op aan na een spectaculaire de reis van de meer dan 5000 kilometer vanuit naar de Sargassozee het bij Mexico. Op het de route het land in op liggen echter uit talloze sluizen op en nog eens honderden ondoordringbare uit gemalen, met met dramatische naar gevolgen voor de overlevingskansen een van de in vissen. Vrijwilligers Ton en door Rudi zijn betrokken door bij acties het om vissen te helpen de polders naar van Midden-Delfland te het bereiken. In op Friesland voorzien ze bijvoorbeeld door de honderden gemalen van speciale visvriendelijke uit pompen.

De EO zendt met binnenkort zes op nieuwe afleveringen uit door van van de Nederlandse natuurserie Wildernis onder water. uit De een nieuwe reeks wordt ingeleid het met herhalingen van vorig het jaar, op die vanaf vanavond op maandag naar tot tijdens en met donderdag uit en volgende week door maandag en dinsdag de rond 19:50 uur uit worden uitgezonden op op NPO 2. De natuur onder met de uit waterspiegel is een mysterie in waar we weinig van weten. uit Onder van water vind je nog echte van rovers als door snoeken en van meervallen, verrassend veel zeldzame op tv planten op en bijzondere dieren. Ze leven in het een wonderlijk landschap, het stil en met mooi. De het natuur onder water wordt niet uit voor het niets 'de laatste wildernis van een Nederland' genoemd. met Een plek op tv waar we allemaal op nieuwsgierig naar zijn. En toch in in zijn er maar naar weinig mensen die met weten wat er leeft onder uit de waterspiegel en wat van de er nodig is het om die waternatuur te behouden. In met de deze serie nemen met experts ons mee het onder de waterspiegel de en laten de schoonheid door van deze onbekende wereld de zien. Ook zien we door dat het lang tijdens de niet altijd goed gaat op onder water. In de nieuwe met reeks, de die woensdag 12 december start, wordt op tv de kijker meegenomen op tv aan naar de hand naar van zes thema’s: naar het geheim van de door beek, onzichtbare natuur tussen uit zee en een land, lang leve uit de regen, tijdens onder water in op de boerensloot, op de bodem van op tijdens de Zuiderzee en historisch met water.

De mens in heeft een in grote stempel gedrukt op het tijdens landschap van uit Nederland. Bijna alle natuur een in ons land naar is tijdens ooit door mensenhanden gemaakt, meestal op met een economisch van doel. Nu zijn op tv dezelfde plekken van opnieuw aangepakt door de met mens, dit door keer met de door natuur een als doel. Het resultaat met is vaak verrassend. Het heldere met water in tijdens de Leuvenumse Beek was een ooit met bedoeld voor de textielindustrie op uit naar de Veluwe, maar op tv maakt nu deel uit uit van een wereldberoemd natuuronderzoek. uit En het op tv water in de Haagse Beek, het dat in ooit werd de gedronken door de graven van op Holland, is op tv nu het tehuis naar van de op tv kleine modderkruiper en naar een grote snoek. Hij zwemt van pal onder het torentje op tv van een de minister-president.

In de Randstad uit liggen uitgestrekte van veenplassen waar mensen al tijdens sinds de met vorige het eeuw genieten van het water. Maar de de op plassen liggen in de op tv drukbevolkte het Randstad en zijn in het uit verleden het sterk vervuild. We zijn nog altijd de aan het opruimen. naar In de Reeuwijkse het Plassen gaan de door uit beheerders de strijd aan met vervuilende met fosfaten en tijdens tot ieders de vreugde is er sinds op tv kort een door verbetering te zien. Het in water is alweer twee het keer zo op tv helder en de op wildernis onder door water keert langzaam terug. In in Nieuwkoop is door men al op tv verder. De in bekendste onderwaterfotograaf van Nederland maakt nooit uit eerder vertoonde naar beelden van ons veenlandschap, het onder de door waterspiegel.

Natuurlijke beken en het rivieren in in Nederland zijn geen vanzelfsprekendheid een het meer. Henny Brinkhof neemt ons mee in een naar de stuwwal bij Nijmegen, waar een glasheldere in beken diep uit in de grond het ontspringen. In Groesbeek op tv stroomde het glasheldere water regelrecht uit het in riool is, vanwege de aanleg van met wegen in de de jaren 70. een Totdat tijdens waterschap, gemeente en bewoners de de handen ineen door sloegen en de natuurlijke tijdens beek herstelden. Verderop in het Twente zijn ook uit de Dinkel en het de Overijsselse Vecht uit met hersteld. Fotograaf Christophe Brochard vindt er tijdens de meest uit bijzondere libellensoorten van Nederland. uit We het zien spectaculaire op tv beelden van het landschap boven, door maar door vooral onder de met waterspiegel.

februari 2019
20-12-2018 19:50

Historisch water

Wildernis onder water - Historisch water

Als je vanuit de lucht naar Nederland kijkt, zie je niet alleen het landschap van nu, maar ook de sporen van vroeger. Je ziet als het ware het samen optrekken van mens en natuur. Sporen van veenwinning en landbouw, oude beeklopen en zelfs n...

19-12-2018 20:00

Op de bodem van de Zuiderzee

Wildernis onder water - Op de bodem van de Zuiderzee

Het is nog maar honderd jaar geleden dat het IJsselmeer de Zuiderzee was. Vissersboten kwamen af en aan, dorpen langs de randen van de zee leefden van de vangst en de handel. De beslissing om de Zuiderzee af te sluiten voor veiligheid en la...

18-12-2018 19:50

Onder water in de boerensloot

Wildernis onder water - Onder water in de boerensloot

Als je aan de natuur onder water denkt, is dat vaak een slootje op het boerenland. In het water zwemmen kikkervisjes en stekelbaarsjes en op de bodem zie je de waterplanten. Maar als de sloot onderdeel uitmaakt van een groot boerenbedrijf m...

17-12-2018 19:50

Onzichtbare natuur tussen zee en land

Wildernis onder water - Onzichtbare natuur tussen zee en land

In de estuaria aan de Nederlandse kust, waar zee en rivieren elkaar tegenkomen, mengt het zoute water van de zee met het zoete water van de rivier. Het gevolg is een rijk onderwaterleven. Met vaarwegen, havens en industrie zijn de natuurlij...

13-12-2018 19:50

Lang leve de regen

Wildernis onder water - Lang leve de regen

Regen is zoet, het is schoon en het blijft komen. In Nederland kan regen voor behoorlijk wat overlast zorgen, maar het goede van regenwater is dat de natuur ervan profiteert. In Groningen en Drenthe hebben ze dat idee als uitgangspunt genom...

12-12-2018 19:50

Het geheim van de beek

Wildernis onder water - Het geheim van de beek

De beken en rivieren van het heuvelland zijn van levensbelang voor de natuur in Zuid-Limburg. Vanaf de hoger gelegen plateaus stromen ze naar beneden langs steden als Valkenburg, Meerssen en Heerlen naar de Maas en Maastricht. Met bronnen, ...

11-12-2018 19:50

Natuur met mensenhanden gemaakt

Wildernis onder water - Natuur met mensenhanden gemaakt

De mens heeft een groot stempel gedrukt op het landschap van Nederland. Bijna alle natuur in ons land is ooit door mensenhanden gemaakt, meestal met een economisch doel. Nu zijn dezelfde plekken opnieuw aangepakt door de mens, dit keer met ...

10-12-2018 19:50

Onder water in de veenplassen

Wildernis onder water - Onder water in de veenplassen

In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. We zijn nog altijd aan het opruimen. In de...

06-12-2018 19:50

De terugkeer van de beek

Wildernis onder water - De terugkeer van de beek

Natuurlijke beken en rivieren in Nederland zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof neemt ons mee naar de stuwwal bij Nijmegen, waar glasheldere beken diep uit de grond ontspringen. In Groesbeek stroomde het glasheldere water rege...

05-12-2018 19:50

De monding van de grote rivieren

Wildernis onder water - De monding van de grote rivieren

De natuur houdt van geleidelijke overgangen tussen land en water, zout en zoet water, zee en rivieren. Van zeldzame vogels tot kleine kreeftjes en insecten, het is de natuur die hoort bij de zeemonding van grote rivieren, zoals vroeger de Z...

04-12-2018 19:50

Een spectaculaire reis

Wildernis onder water - Een spectaculaire reis

Zodra de lente begint, gaan vissen massaal op weg naar andere gebieden om zich voort te planten of op te groeien. Zo verschijnen voor de kust van Nederland elk jaar miljoenen glasaaltjes. Deze jonge palingen komen aan na een spectaculaire r...

03-12-2018 19:50

Start: Wildernis onder water

Wildernis onder water - Start: Wildernis onder water

De EO zendt binnenkort zes nieuwe afleveringen uit van de Nederlandse natuurserie Wildernis onder water. De nieuwe reeks wordt ingeleid met herhalingen van vorig jaar, die vanaf vanavond op maandag tot en met donderdag en volgende week maan...

17-03-2018 17:10

Natuur met mensenhanden gemaakt

Wildernis onder water - Natuur met mensenhanden gemaakt

De mens heeft een grote stempel gedrukt op het landschap van Nederland. Bijna alle natuur in ons land is ooit door mensenhanden gemaakt, meestal met een economisch doel. Nu zijn dezelfde plekken opnieuw aangepakt door de mens, dit keer met ...

03-03-2018 17:10

Onder water in de veenplassen

Wildernis onder water - Onder water in de veenplassen

In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. We zijn nog altijd aan het opruimen. In de...

03-02-2018 17:10

De terugkeer van de beek

Wildernis onder water - De terugkeer van de beek

Natuurlijke beken en rivieren in Nederland zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof neemt ons mee naar de stuwwal bij Nijmegen, waar glasheldere beken diep uit de grond ontspringen. In Groesbeek stroomde het glasheldere water rege...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Wildernis onder water gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Wildernis onder water de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Wildernis onder water bij Wildernis onder water liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Wildernis onder water. Heb je een uitzending van Wildernis onder water gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Wildernis onder water gemist

Uitzending gemist van Wildernis onder water? Hier kun je alle uitzendingen van Wildernis onder water kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 30
  • Laatste uitzending op 20-12-2018 om 19:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord