Programma gemist?

In een de Randstad op tv liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al met sinds in de vorige eeuw genieten van uit naar het water. Maar de plassen door liggen in de op tv drukbevolkte Randstad en zijn van in het naar verleden sterk vervuild. naar We zijn door nog altijd aan tijdens het opruimen. In tijdens de Reeuwijkse Plassen gaan naar de het beheerders de strijd aan de met vervuilende fosfaten en met tot ieders vreugde tijdens is van er sinds kort een verbetering te van zien. Het water de met is alweer twee keer zo helder op en de op tv wildernis uit onder water keert langzaam door terug. In Nieuwkoop is men het al verder. De een bekendste onderwaterfotograaf van uit in Nederland maakt nooit eerder vertoonde van beelden van ons veenlandschap, tijdens uit onder de waterspiegel.

Natuurlijke beken en in rivieren in Nederland tijdens in zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof de neemt de ons mee naar in de stuwwal een bij Nijmegen, waar glasheldere beken door diep uit de grond door ontspringen. In Groesbeek naar stroomde uit het glasheldere water met regelrecht het riool is, op tv vanwege de een aanleg van met wegen in de jaren de 70. Totdat waterschap, het gemeente en bewoners met de handen ineen sloegen en de de natuurlijke beek het herstelden. Verderop met in Twente zijn uit ook de Dinkel en een de de Overijsselse Vecht hersteld. Fotograaf Christophe naar Brochard vindt van er tijdens de meest bijzondere op tv libellensoorten van Nederland. door We zien spectaculaire beelden met van het landschap boven, met maar door vooral onder de het waterspiegel.

De natuur houdt in van geleidelijke door overgangen op tussen land en water, zout en naar op tv zoet water, zee en de rivieren. Van een zeldzame vogels tot kleine kreeftjes en met insecten, door het is de van natuur die hoort bij de het zeemonding van tijdens grote rivieren, zoals met vroeger de op tv Zuiderzee en nu de Maas in in Rotterdam. op Kenmerkend tijdens voor dit soort gebieden op is ook van de aanwezigheid van getijden op tv en zandplaten, waar dieren op voedsel kunnen het vinden. Maar een de oevers van de naar Maas zijn de vooral bestemd voor het aanleggen de van schepen. En de de Afsluitdijk heeft een het eind gemaakt door aan de natuur een die de Zuiderzee ooit in rijk door was. Gelukkig gloort naar er hoop aan de het horizon. Want op in de havens van in Rotterdam op tv mag weer bijzondere riviernatuur terugkomen met en om de oude de Zuiderzeekusten van te beschermen wordt nu een met berg zand gestort. tijdens Zelfs de het vissen op kunnen binnenkort weer door de met Afsluitdijk: met met de splinternieuwe op vismigratierivier.

Zodra een de lente begint gaan uit vissen massaal op een weg naar andere gebieden op om op zich voort naar te planten of uit op te groeien. uit Zo verschijnen voor de kust het van Nederland door elk jaar miljoenen glasaaltjes. Deze met jonge palingen een komen aan na naar een spectaculaire een reis van meer de dan 5.000 kilometer vanuit de de op tv Sargassozee bij Mexico. Op de route met het het land in liggen in echter talloze sluizen en met nog eens uit honderden ondoordringbare gemalen, met met dramatische gevolgen voor de van overlevingskansen naar van de naar vissen. Vrijwilligers Ton en op tv Rudi zijn betrokken bij acties in om door vissen te helpen de uit polders met van Midden-Delfland te bereiken. In het Friesland voorzien ze bijvoorbeeld van honderden gemalen van van tijdens speciale visvriendelijke pompen.

Zodra een de koude wintermaanden in de zicht zijn, komt de van waternatuur een massaal in actie. Waterplanten ontwikkelen tijdens slimme tactieken om in de uit kou te overleven en sommige in insecten maken zelfs tijdens 'antivries' aan tegen een de vorst. met Om de kou de voor uit te zijn, verlaat de paling zo tijdens snel mogelijk tijdens ons land. Eén dier op voelt een zich heel goed thuis in op tv de winter. De de een boerenaal, een zeldzame zoetwaterkabeljauw, door plant zich juist voort onder tijdens op tv het ijs. Duikers het Matthijs de Vos in en Arthur de Bruijn in gaan op een zoek.

Als je tijdens vanuit de lucht op tv naar Nederland kijkt, door zie je het niet alleen het op landschap van nu, maar ook uit de door sporen van vroeger. Je ziet uit als naar het ware het samen optrekken op van mens en een natuur. op Sporen van veenwinning en van landbouw, oude de beeklopen en met zelfs nog rivierbeddingen van tijdens duizenden jaren terug. naar Met de schommelingen van door de natuur van en veranderingen in de maatschappij op tv verandert het waterlandschap het een mee, maar deze veranderingen kunnen ook door tot problemen het leiden. op tv Zo zorgt de stijging van naar de zeespiegel voor op te veel zout in naar het Friese grondwater, op tv een met alle gevolgen voor het drinkwater de en heeft het met de rechttrekken van de in beken in Brabant van veel wateroverlast tot van gevolg. Met de verwachte veranderingen van met het klimaat komt op tv in men meer en het meer tot het op tv inzicht dat een de gezonde waternatuur deze problemen beter kan met in opvangen.

Het door is nog maar een honderd jaar geleden dat uit het IJsselmeer de Zuiderzee op was. in Vissersboten kwamen op tv af en aan, dorpen langs de de randen van uit de zee leefden op tv van de vangst een en de handel. De op het beslissing om de het Zuiderzee af te sluiten voor een veiligheid en landbouwgrond op tv maakte de een einde aan een een uitgestrekt natuurgebied, de vergelijkbaar met de Waddenzee. Ook in was de Zuiderzee een gevaarlijk en verloor men uit eeuwenlang land aan op in de golven. Voor in de kust liggen door nog altijd de verdronken dijken op en dorpen met van toen en op het van nieuwe in boerenland worden van nog regelmatig oude scheepswrakken gevonden. tijdens De nieuwe polders, naar de Wieringermeer, Noordoostpolder en met tijdens Oostelijk en Zuidelijk Flevoland met bestaan nog met geen negentig jaar en toch vindt de de natuur het weer langzaam haar weg een een terug. Zo zijn er uit mogelijk sporen van middeleeuwse karpers door te vinden in met de Oostvaardersplassen van en nemen wilde planten naar het met langzaam over in in het voormalige laboratorium van de van Nederlandse waterbouw: het met op tv Waterloopbos in de naar Noordoostpolder.

Als je aan op de natuur de onder door water denkt, is dat van vaak een slootje met op het boerenland. door In het in water zwemmen kikkervisjes een en stekelbaarsjes en een op de bodem door zie je de waterplanten. Maar het als de door sloot onderdeel uitmaakt met van een groot op tv boerenbedrijf met een efficiënte bedrijfsvoering een in en bestrijdingsmiddelen, is de kans met groot dat uit dat mooie boerenslootje op niet meer bestaat. Toch van is er iets aan het het veranderen het in de de landbouw en groeit het besef een dat van schoon water essentieel is een voor tijdens de natuur, maar ook van voor de landbouw op tv zelf. Daarom zetten boeren overal een in Nederland het zich in uit voor een meer natuurlijke omgang uit met het tijdens water met in de sloot. Boeren op voorkomen dat bestrijdingsmiddelen in met het water komen, veranderen het van bestrijdingsmiddelen en een geven de het natuur meer ruimte langs het de op sloten en naar akkers. Wildernis onder de Water bezoekt boeren in Noord-Holland, het Friesland en Brabant in om door te zien hoe de met natuur hiervan met profiteert.

In de met estuaria aan tijdens de Nederlandse kust, naar waar zee een en rivieren elkaar tegenkomen, mengt naar het tijdens zoute water van de zee tijdens met het zoete met water van door de rivier. Het van gevolg is een rijk op tv onderwaterleven. Met vaarwegen, de havens en industrie op zijn de natuurlijke een overgangen van vroeger de in economische een trekpleisters van nu. Toch met is er onder uit water nog een van onzichtbare wereld, die van stilletjes naar haar eigen leven leidt, met al kan deze onzichtbare wildernis uit van de hulp van de mens op wel op gebruiken. Zoals in het Noordzeekanaal met waar hard gewerkt wordt het tijdens aan een betere leefomgeving voor vissen van tijdens als de paling. In het estuarium naar op tv van de Eems van bij Delfzijl hebben een de havens grote gevolgen een voor de op tv natuur onder water. Het een baggeren van de naar vaarwegen leidt tot te veel van slib op in het water, in waardoor de van algjes aan de basis op tv van de voedselketen in de op tv problemen het raken. Toch met gloort sinds kort ook in hier hoop aan de door horizon.

Regen is van zoet, op tv het is schoon en het tijdens blijft komen. naar In Nederland tijdens kan regen voor in behoorlijk wat overlast zorgen, maar het een goede van regenwater de is op tv dat de natuur ervan profiteert. een de In Groningen en Drenthe hebben ze een dat idee als uit uitgangspunt genomen: hier uit vieren het ze het feest op tv van de regen. Het naar natuurgebied de het Drentse Aa wordt gevoed door door van regenwater. Het is de zo schoon dat het dient als het het drinkwater voor de stad Groningen. Onder het water is de het de Drentse Aa daarom rijk aan planten de en de dieren, terwijl boven water de door wilde door orchideeën uitbundig groeien. door Sinds de overstromingen de van het Groninger Museum naar in 1998 en de een evacuatie tijdens van Woltersum in uit 2012, wordt het teveel door aan regenwater ingezet door voor natuur een in de stad. De naar duikers door van de plaatselijke vereniging Hydrofiel het nemen een kijkje onder naar water met om te een kijken wat dat oplevert de en natuurfilmer in Hilco Jansma ontdekt een zeearend door in het een waterbergingsgebied de Onlanden, aan de de rand een van stad.

De beken in en tijdens rivieren van het heuvelland de zijn van de levensbelang voor de natuur het in Zuid-Limburg. Vanaf de van hoger gelegen plateaus stromen uit ze naar beneden uit langs steden door als Valkenburg, Meerssen en de Heerlen naar de het Maas en op tv Maastricht. Met tijdens bronnen, bronbeken en meanders herbergen met ze door geheime natuurplekken voor planten naar en dieren die nergens door anders te in vinden het zijn. Toch er is in één geheim dat naar het water tijdens in Limburg maar af en toe uit het prijsgeeft en dat is het gevaar door dat het erin schuilt. Bij tijdens een flinke met regenbui kan binnen een half uur de een in lieftallige beek veranderen in uit een gevaarlijk de monster dat de tijdens hele omgeving overstroomt en de met van Maas doet aanzwellen tot een een razende rivier. Overstromingen de keren van in Limburg keer een op keer terug, op tv met alle gevolgen vandien. De mens met moet zich nog uit tijdens aanpassen, terwijl de met natuur hier juist op is de gericht.

De de mens heeft een met groot stempel de gedrukt op het landschap naar van Nederland. Bijna alle uit natuur in ons een land is ooit door het mensenhanden gemaakt, meestal van met een een economisch door doel. Nu zijn dezelfde plekken opnieuw met aangepakt door het de mens, dit een keer met de natuur op op tv als doel. Het resultaat tijdens is vaak verrassend. Het heldere uit water in de het Leuvenumse op Beek was ooit bedoeld voor het de textielindustrie op naar de de Veluwe, maar maakt nu deel de uit van een een wereldberoemd uit natuuronderzoek. En het water in in de Haagse Beek, in dat de ooit werd tijdens gedronken door de de graven van Holland, is nu op het tehuis van van de kleine in modderkruiper en een uit grote snoek. een Hij zwemt pal op onder het torentje van in de minister-president.

In de naar Randstad liggen uitgestrekte veenplassen door waar op mensen al sinds de vorige met van eeuw genieten van het water. Maar op de op tv plassen liggen in de met drukbevolkte de Randstad en zijn de in het verleden een sterk vervuild. We zijn het nog altijd aan van het opruimen. In de Reeuwijkse door naar Plassen gaan de beheerders de van strijd aan op met vervuilende fosfaten en tot tijdens ieders vreugde uit is er sinds kort de een verbetering te door zien. Het uit water het is alweer twee keer van zo helder en de tijdens wildernis onder water van keert langzaam terug. In uit op Nieuwkoop is men al verder. tijdens De bekendste onderwaterfotograaf door van Nederland maakt nooit de op eerder vertoonde beelden van ons veenlandschap het onder de de waterspiegel.

Natuurlijke op tv beken en rivieren in Nederland in zijn geen vanzelfsprekendheid de meer. Henny een Brinkhof van neemt ons mee naar van de stuwwal bij het Nijmegen, waar glasheldere tijdens beken diep uit de het grond ontspringen. In in Groesbeek stroomde naar het glasheldere water regelrecht tijdens het uit riool in, vanwege de aanleg van door wegen op tv in de door jaren 70. Totdat met waterschap, gemeente en bewoners de met handen ineen sloegen tijdens en de natuurlijke door beek herstelden. Verderop op tv in Twente zijn naar ook de Dinkel door en de Overijsselse de Vecht hersteld. Fotograaf Christophe met Brochard vindt met er met de meest bijzondere libellensoorten van de Nederland. op tv We zien spectaculaire een beelden van het uit landschap boven, maar vooral onder de met tijdens waterspiegel.

De van natuur houdt van geleidelijke overgangen in tussen land op tv en water, zout tijdens en tijdens zoet water, zee in en rivieren. Van door zeldzame vogels tot in kleine kreeftjes en insecten, in het is de natuur die naar hoort de bij de zeemonding van grote naar rivieren, zoals uit vroeger de door Zuiderzee en nu de tijdens Maas in door Rotterdam. Kenmerkend met voor dit soort gebieden is ook het de aanwezigheid op van getijden en van zandplaten, waar dieren voedsel op tv kunnen van vinden. Maar de oevers met van op de Maas zijn vooral bestemd voor met het aanleggen een van schepen. En de de Afsluitdijk heeft in een uit eind gemaakt aan de natuur die door de Zuiderzee uit ooit rijk was. Gelukkig door gloort er met hoop tijdens aan de horizon. Want in de naar havens van op Rotterdam mag tijdens weer bijzondere van riviernatuur terugkomen en van om de oude met Zuiderzeekusten te beschermen wordt een nu een berg van zand gestort. een Zelfs de vissen kunnen van binnenkort weer door de op tv Afsluitdijk: met uit de splinternieuwe naar vismigratierivier.

juni 2019
16-06-2019 16:10

Onder water in de veenplassen

Wildernis onder water - Onder water in de veenplassen

In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. We zijn nog altijd aan het opruimen. In de...

09-06-2019 16:10

De terugkeer van de beek

Wildernis onder water - De terugkeer van de beek

Natuurlijke beken en rivieren in Nederland zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof neemt ons mee naar de stuwwal bij Nijmegen, waar glasheldere beken diep uit de grond ontspringen. In Groesbeek stroomde het glasheldere water rege...

02-06-2019 16:05

De monding van de grote rivieren

Wildernis onder water - De monding van de grote rivieren

De natuur houdt van geleidelijke overgangen tussen land en water, zout en zoet water, zee en rivieren. Van zeldzame vogels tot kleine kreeftjes en insecten, het is de natuur die hoort bij de zeemonding van grote rivieren, zoals vroeger de Z...

26-05-2019 16:05

Een spectaculaire reis

Wildernis onder water - Een spectaculaire reis

Zodra de lente begint gaan vissen massaal op weg naar andere gebieden om zich voort te planten of op te groeien. Zo verschijnen voor de kust van Nederland elk jaar miljoenen glasaaltjes. Deze jonge palingen komen aan na een spectaculaire re...

19-05-2019 16:10

Overleven onder het ijs

Wildernis onder water - Overleven onder het ijs

Zodra de koude wintermaanden in zicht zijn, komt de waternatuur massaal in actie. Waterplanten ontwikkelen slimme tactieken om de kou te overleven en sommige insecten maken zelfs 'antivries' aan tegen de vorst. Om de kou voor te zijn, verla...

20-12-2018 19:50

Historisch water

Wildernis onder water - Historisch water

Als je vanuit de lucht naar Nederland kijkt, zie je niet alleen het landschap van nu, maar ook de sporen van vroeger. Je ziet als het ware het samen optrekken van mens en natuur. Sporen van veenwinning en landbouw, oude beeklopen en zelfs n...

19-12-2018 20:00

Op de bodem van de Zuiderzee

Wildernis onder water - Op de bodem van de Zuiderzee

Het is nog maar honderd jaar geleden dat het IJsselmeer de Zuiderzee was. Vissersboten kwamen af en aan, dorpen langs de randen van de zee leefden van de vangst en de handel. De beslissing om de Zuiderzee af te sluiten voor veiligheid en la...

18-12-2018 19:50

Onder water in de boerensloot

Wildernis onder water - Onder water in de boerensloot

Als je aan de natuur onder water denkt, is dat vaak een slootje op het boerenland. In het water zwemmen kikkervisjes en stekelbaarsjes en op de bodem zie je de waterplanten. Maar als de sloot onderdeel uitmaakt van een groot boerenbedrijf m...

17-12-2018 19:50

Onzichtbare natuur tussen zee en land

Wildernis onder water - Onzichtbare natuur tussen zee en land

In de estuaria aan de Nederlandse kust, waar zee en rivieren elkaar tegenkomen, mengt het zoute water van de zee met het zoete water van de rivier. Het gevolg is een rijk onderwaterleven. Met vaarwegen, havens en industrie zijn de natuurlij...

13-12-2018 19:50

Lang leve de regen

Wildernis onder water - Lang leve de regen

Regen is zoet, het is schoon en het blijft komen. In Nederland kan regen voor behoorlijk wat overlast zorgen, maar het goede van regenwater is dat de natuur ervan profiteert. In Groningen en Drenthe hebben ze dat idee als uitgangspunt genom...

12-12-2018 19:50

Het geheim van de beek

Wildernis onder water - Het geheim van de beek

De beken en rivieren van het heuvelland zijn van levensbelang voor de natuur in Zuid-Limburg. Vanaf de hoger gelegen plateaus stromen ze naar beneden langs steden als Valkenburg, Meerssen en Heerlen naar de Maas en Maastricht. Met bronnen, ...

11-12-2018 19:50

Natuur met mensenhanden gemaakt

Wildernis onder water - Natuur met mensenhanden gemaakt

De mens heeft een groot stempel gedrukt op het landschap van Nederland. Bijna alle natuur in ons land is ooit door mensenhanden gemaakt, meestal met een economisch doel. Nu zijn dezelfde plekken opnieuw aangepakt door de mens, dit keer met ...

10-12-2018 19:50

Onder water in de veenplassen

Wildernis onder water - Onder water in de veenplassen

In de Randstad liggen uitgestrekte veenplassen waar mensen al sinds de vorige eeuw genieten van het water. Maar de plassen liggen in de drukbevolkte Randstad en zijn in het verleden sterk vervuild. We zijn nog altijd aan het opruimen. In de...

06-12-2018 19:50

De terugkeer van de beek

Wildernis onder water - De terugkeer van de beek

Natuurlijke beken en rivieren in Nederland zijn geen vanzelfsprekendheid meer. Henny Brinkhof neemt ons mee naar de stuwwal bij Nijmegen, waar glasheldere beken diep uit de grond ontspringen. In Groesbeek stroomde het glasheldere water rege...

05-12-2018 19:50

De monding van de grote rivieren

Wildernis onder water - De monding van de grote rivieren

De natuur houdt van geleidelijke overgangen tussen land en water, zout en zoet water, zee en rivieren. Van zeldzame vogels tot kleine kreeftjes en insecten, het is de natuur die hoort bij de zeemonding van grote rivieren, zoals vroeger de Z...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Wildernis onder water gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Wildernis onder water de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Wildernis onder water bij Wildernis onder water liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Wildernis onder water. Heb je een uitzending van Wildernis onder water gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Wildernis onder water gemist

Uitzending gemist van Wildernis onder water? Hier kun je alle uitzendingen van Wildernis onder water kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 35
  • Laatste uitzending op 16-06-2019 om 16:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord