Programma gemist?

Als de hun picknick verregent, uit besluiten de vrienden zichzelf te uit vermaken. Rat speelt een viool de en de anderen in spelen stoelendans. Eend is de in eerste die uit verliest en zij kan een niet tijdens tegen haar verlies.Meer Als in hun tijdens picknick verregent, besluiten de vrienden op tv zichzelf te vermaken. met Rat speelt viool van en de anderen spelen van stoelendans. Eend tijdens is de op tv eerste die verliest en de het blijkt door dat zij niet tegen door haar in verlies kan. Eend in moet leren dat door verliezen niet betekent dat het je geen plezier kunt hebben in in het het spel.Minder

Op een naar dag ontdekt Kikker een tijdens vogeltje van aan de een rand van het bos. Hij maakt door zich zorgen en met vraagt zijn tijdens vrienden wat er aan tijdens de hand kan met op tv zijn.Meer Op een tijdens dag ontdekt Kikker met een vogeltje aan de rand van het het bos. Hij op tv maakt zich door zorgen op tv en vraagt zijn vrienden wat naar er aan de hand tijdens kan zijn. Op met een toegankelijke tijdens en vriendelijke met manier beginnen ze begrijpen wat de de dood inhoudt van en hoe mooi een het leven op tv eigenlijk in is.Minder

Kikker met en beertje gaan met schatgraven. Maar hoe weet je door uit dat er een schat ligt? Ze tijdens graven een door diepe kuil, de zo diep dat ze uit er niet met meer uit het kunnen klimmen. Wie zal hen naar redden? Hebben ze de een schat gevonden?Meer door Kikker en tijdens beertje gaan op tv schatgraven. Maar hoe op weet je dat er een schat het ligt? Ze graven met een diepe van kuil, zo diep in dat ze er niet een meer op tv uit kunnen klimmen. op tv Wie zal in hen redden? En op zullen ze uiteindelijk een naar schat hebben tijdens gevonden?Minder

Het op tv is een hete het zomerdag - het te heet om iets te van doen behalve het heet het tijdens te hebben. Kikker, uit Eend en Varkentje zwemmen in de de tijdens rivier om koel te blijven, maar op tv met Haas weigert in het in water te het komen.Meer Het is een de hete zomerdag - te heet uit om iets naar te doen op tv behalve het heet te op hebben. Kikker, uit Eend en naar Varkentje zwemmen in op de rivier om koel een te blijven, de maar Haas weigert in het met water te komen. Hij op blijft liever uit aan in de kant in de de schaduw. Hoe in meer zijn vrienden uit proberen Haas te overtuigen, de hoe ongemakkelijker hij wordt. Uiteindelijk naar geeft met Haas toe dat hij van bang is voor met water, hij de kan niet goed zwemmen en op wordt tijdens niet graag op tv nat. Kikker bedenkt iets zodat Haas met ook kan van genieten van het door water.Minder

Als Kikker hoort een dat van Rat op uit avontuur gaat om tijdens de wijde wereld te ontdekken, wil het hij mee de van horizon een tegemoet. Hij heeft er heel uit op tv veel zin in op maar al snel de vindt hij het te lang duren de voor op ze er op zijn.Meer Als Kikker hoort op tv dat Rat op het avontuur gaat om de in wijde op tv wereld te ontdekken, een wil hij mee de met horizon tegemoet. Hij naar heeft er heel veel zin uit in naar maar al snel de vindt hij het op te lang duren voor ze tijdens er tijdens zijn. En hoe een zou het naar thuis met iedereen tijdens gaan?Minder

Kikker gaat vissen met op tv met Rat. Terwijl een Rat heel geduldig zit door te wachten op met een vis, op weet Kikker niet tijdens wat hij met met zichzelf aan moet. Hij houdt uit niet van wachten, dat tijdens duurt hem door veel te lang.Meer Kikker uit door gaat vissen met in Rat. Terwijl Rat heel een geduldig zit te het wachten op een vis, weet het Kikker niet op wat de hij met zichzelf aan moet. Hij op tv door houdt niet van in wachten, dat duurt een hem veel te lang. Maar op opeens het trekt er iets aan Kikker's hengel! op tv door Het kost Kikker en Rat op tv heel veel moeite op tv om de vangst in binnen te uit halen - het op blijkt een grote kaplaars de te zijn! Terwijl een ze hier op hard om moeten een lachen, beseft Kikker dat uit het veel belangrijker is een de dag in met een goede in vriend door het te brengen, dan het vangen op van een grote van vis, of een een de grote laars...Minder

Varkentje met organiseert een op slaapfeest voor Kikker, Eend en op tv Haas. Iedereen wil laat het opblijven maar na door het zingen een van een Varkentje, een kussengevecht en de voorlezen van Haas, is uit iedereen moe behalve Kikker.Meer door Varkentje organiseert op tv een slaapfeest voor door Kikker, Eend en Haas. een de Iedereen wil laat opblijven... de maar na het zingen met van van Varkentje, een kussengevecht en het tijdens voorlezen van Haas, is van het iedereen moe behalve door Kikker. Hij is de laatste die van het lukt wakker de uit te blijven door een schaduwspel. tijdens De op tv volgende morgen is op tv Kikker de laatste die wakker is in en naar is hij de een slaapkop.Minder

Kikker voelt zich naar door ellendig en hij met kan wel huilen, de maar hij weet niet waarom. met Niemand heeft hem verdriet het gedaan en er uit is niets misgegaan, de maar hij is het bedroefd.Meer Kikker voelt naar zich ellendig naar en hij kan de wel huilen, maar een hij weet een niet waarom. Niemand uit heeft hem het verdriet gedaan en er de is niets op misgegaan, maar hij is een bedroefd. Zijn het vrienden proberen hem op het te vrolijken maar uiteindelijk een moeten ze allemaal huilen! naar En dan begint in Kikker opeens het te lachen... het totdat iedereen moet lachen. Kikker van weet nog op steeds in niet waarom hij zo bedroefd op tv was, maar op tv dat maakt allemaal niets meer het de uit.Minder

Kikker van voelt zich vreemd. Soms tijdens heeft hij heeft door het heet, dan een weer door koud, en iets in zijn de borst gaat 'boem-boem'. Haas uit weet wat er uit tijdens met Kikker aan de een hand is en in zegt dat naar hij verliefd is, maar op wie?Meer een Kikker naar voelt zich vreemd. Soms een heeft het hij heeft het het heet, dan weer koud, met en iets in het zijn borst gaat heel op tv snel 'boem-boem'. Haas weet op tv wat er de met Kikker aan de op tv hand naar is en zegt met dat hij verliefd op tv is, maar op wie van is hij verliefd? En met hoe kan hij van zijn op liefde tonen, misschien door de uit allerhoogste sprong ooit op naar uit te voeren?Minder

Het is van een tijdens koude winterdag en er ligt een op tv in dik pak sneeuw. Kikker tijdens zou willen dat hij iemand door had naar om mee te de spleen. Hij besluit een sneeuwman op te maken.Meer Het de is tijdens een koude winterdag van en er op tv ligt een dik pak sneeuw. Kikker in op tv zou willen dat hij iemand in had uit om mee te door spelen. Eend, Varkentje en Haas zijn op tv allemaal van aan het uit schaatsen, maar Kikker houdt niet de van het koude weer het en uit al helemaal niet van schaatsen. door Kikker tijdens wordt vrolijker als naar de zon tevoorschijn een komt en een hij besluit een sneeuwman te maken. een Als door hij hiermee de klaar is heeft hij op het niet meer op zo koud - en door hij heeft een het nieuwe naar vriend!Minder

Op het een morgen wordt de Kikker wakker en met voelt dat tijdens er iets mis is. Er ligt een met sneeuw en het is heel met koud. Te koud, in hij op tv heeft immers geen vacht of veren. door Zijn vriendjes tijdens zorgen voor warme kleren naar de en brandhout.Meer Op tijdens een morgen wordt Kikker van wakker en voelt in dat er iets mis is. naar Er ligt met sneeuw en op tv het is heel koud. Te door koud door voor Kikker, hij heeft een immers van geen vacht of veren. Hij vriest met zelfs van bijna dood! Uiteindelijk zorgen tijdens zijn vriendjes dat van Kikker warme kleren heeft op en brandhout. Maar tijdens met niets kan Kikker zo tijdens vrolijk maken tijdens als het voorjaar!Minder

Kikker vindt een door beertje in door het bos. het Hij besluit hem tijdens mee naar huis te nemen, op voor op hem te zorgen en zijn door nieuwe vriend te op zijn. Maar op de de een dag wil Beertje in terug naar waar van hij vandaan door komt.Meer Kikker vindt tijdens een beertje in het het bos. Hij naar besluit hem mee de naar huis te nemen, voor hem op op tv te zorgen en zijn in nieuwe vriend te van zijn. Ze doen alles samen op en zijn een de in allerbeste vrienden. Maar van op een dag wil Beertje een terug naar waar hij naar op tv vandaan komt. Ze moeten de afscheid nemen en met Kikker is heel de verdrietig. Zou tijdens Beertje echt nooit meer uit terugkomen...?Minder

Aan het de rand van het bos door spelen Kikker en het zijn vriendjes verstoppertje. in Kikker op zoekt ze op op de verkeerde plekken en gaat van steeds in verder het bos in totdat de hij niet tijdens meer weet waar op tv hij is.Meer Aan tijdens de rand van het op tijdens bos spelen Kikker en het zijn vriendjes verstoppertje. een Kikker zoekt ze op uit de verkeerde de plekken en gaat een steeds verder het bos door in een totdat hij niet de meer weet waar hij in is. Kikker door is verward - hij in is verdwaald. Met behulp uit van de de zon en een overvliegende naar vogel, komt hij erachter van hoe hij op thuis moet van komen. En als uit hij uit het een bos komt, zijn op al zijn vrienden hem juist een aan op het zoeken. van En hij heeft ze tijdens gevonden!Minder

Op een met dag komt er uit een vreemdeling in het het bos wonen, een met rat. in Eend en Varkentje vinden een het rat in van hun midden maar niets met omdat hij met er niet de thuishoort.Meer Op een de dag komt er de een vreemdeling in het met bos wonen, een rat. tijdens in Eend en Varkentje vinden een rat de in in hun midden maar niets omdat naar hij naar er niet thuishoort. een Iedereen weet toch dat ze naar lui het en brutaal door zijn en dingen stelen. op tv Maar Kikker besluit uit te het vinden of met Rat echt zo een onaardig is. de Kikker komt er al met snel achter dat van Rat slim en van vriendelijk is van en dat van ze te snel zijn geweest de hem te de veroordelen.Minder

Het heeft nog op tv nooit zo tijdens hard gestormd. Als door Kikker naar in buiten gaat, wordt hij weer in terug op zijn huis een in geblazen. Nog met verdwaasd hoort Kikker een oorverdovend lawaai een en schudt de zijn huisje.Meer Het tijdens heeft van nog nooit zo tijdens hard gestormd. Als Kikker naar buiten naar gaat, wordt hij door weer terug zijn met huis met in geblazen. uit Nog verdwaasd hoort Kikker een oorverdovend naar de lawaai en schudt naar zijn huisje. De boom tijdens voor zijn huis in is omver geblazen en blokkeert naar zijn deur. Kikker op tv kan er naar niet van meer uit en zit het gevangen in in zijn huis! Gelukkig naar schieten de vrienden hem te op hulp.Minder

februari 2020
15-05-2016 07:10

Kikker

Kikker - Kikker

Als hun picknick verregent, besluiten de vrienden zichzelf te vermaken. Rat speelt viool en de anderen spelen stoelendans. Eend is de eerste die verliest en zij kan niet tegen haar verlies.Meer Als hun picknick verregent, besluiten de vrien...

14-05-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Op een dag ontdekt Kikker een vogeltje aan de rand van het bos. Hij maakt zich zorgen en vraagt zijn vrienden wat er aan de hand kan zijn.Meer Op een dag ontdekt Kikker een vogeltje aan de rand van het bos. Hij maakt zich zorgen en vraagt z...

08-05-2016 07:00

Kikker

Kikker - Kikker

Kikker en beertje gaan schatgraven. Maar hoe weet je dat er een schat ligt? Ze graven een diepe kuil, zo diep dat ze er niet meer uit kunnen klimmen. Wie zal hen redden? Hebben ze een schat gevonden?Meer Kikker en beertje gaan schatgraven. ...

07-05-2016 07:00

Kikker

Kikker - Kikker

Het is een hete zomerdag - te heet om iets te doen behalve het heet te hebben. Kikker, Eend en Varkentje zwemmen in de rivier om koel te blijven, maar Haas weigert in het water te komen.Meer Het is een hete zomerdag - te heet om iets te doe...

01-05-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Als Kikker hoort dat Rat op avontuur gaat om de wijde wereld te ontdekken, wil hij mee de horizon tegemoet. Hij heeft er heel veel zin in maar al snel vindt hij het te lang duren voor ze er zijn.Meer Als Kikker hoort dat Rat op avontuur gaa...

30-04-2016 07:00

Kikker

Kikker - Kikker

Kikker gaat vissen met Rat. Terwijl Rat heel geduldig zit te wachten op een vis, weet Kikker niet wat hij met zichzelf aan moet. Hij houdt niet van wachten, dat duurt hem veel te lang.Meer Kikker gaat vissen met Rat. Terwijl Rat heel geduld...

24-04-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Varkentje organiseert een slaapfeest voor Kikker, Eend en Haas. Iedereen wil laat opblijven maar na het zingen van Varkentje, een kussengevecht en voorlezen van Haas, is iedereen moe behalve Kikker.Meer Varkentje organiseert een slaapfeest ...

23-04-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Kikker voelt zich ellendig en hij kan wel huilen, maar hij weet niet waarom. Niemand heeft hem verdriet gedaan en er is niets misgegaan, maar hij is bedroefd.Meer Kikker voelt zich ellendig en hij kan wel huilen, maar hij weet niet waarom. ...

17-04-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Kikker voelt zich vreemd. Soms heeft hij heeft het heet, dan weer koud, en iets in zijn borst gaat 'boem-boem'. Haas weet wat er met Kikker aan de hand is en zegt dat hij verliefd is, maar op wie?Meer Kikker voelt zich vreemd. Soms heeft hi...

16-04-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Het is een koude winterdag en er ligt een dik pak sneeuw. Kikker zou willen dat hij iemand had om mee te spleen. Hij besluit een sneeuwman te maken.Meer Het is een koude winterdag en er ligt een dik pak sneeuw. Kikker zou willen dat hij iem...

10-04-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Op een morgen wordt Kikker wakker en voelt dat er iets mis is. Er ligt sneeuw en het is heel koud. Te koud, hij heeft immers geen vacht of veren. Zijn vriendjes zorgen voor warme kleren en brandhout.Meer Op een morgen wordt Kikker wakker en...

09-04-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Kikker vindt een beertje in het bos. Hij besluit hem mee naar huis te nemen, voor hem te zorgen en zijn nieuwe vriend te zijn. Maar op een dag wil Beertje terug naar waar hij vandaan komt.Meer Kikker vindt een beertje in het bos. Hij beslui...

03-04-2016 07:05

Kikker

Kikker - Kikker

Aan de rand van het bos spelen Kikker en zijn vriendjes verstoppertje. Kikker zoekt ze op de verkeerde plekken en gaat steeds verder het bos in totdat hij niet meer weet waar hij is.Meer Aan de rand van het bos spelen Kikker en zijn vriendj...

02-04-2016 07:10

Kikker

Kikker - Kikker

Op een dag komt er een vreemdeling in het bos wonen, een rat. Eend en Varkentje vinden een rat in hun midden maar niets omdat hij er niet thuishoort.Meer Op een dag komt er een vreemdeling in het bos wonen, een rat. Eend en Varkentje vinden...

09-11-2015 06:38

Kikker

Kikker - Kikker

Het heeft nog nooit zo hard gestormd. Als Kikker naar buiten gaat, wordt hij weer terug zijn huis in geblazen. Nog verdwaasd hoort Kikker een oorverdovend lawaai en schudt zijn huisje.Meer Het heeft nog nooit zo hard gestormd. Als Kikker na...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 6. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kikker gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kikker de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kikker bij Kikker liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kikker. Heb je een uitzending van Kikker gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kikker gemist

Kikker en vriendjes.

Uitzending gemist van Kikker? Hier kun je alle uitzendingen van Kikker kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 89
  • Laatste uitzending op 07-10-2019 om 06:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!