Programma gemist?

De enige uit huisarts van op het Limburgse het America gaat binnenkort uit met pensioen. Hij wil uit het dorp uit echter niet zonder dokter achterlaten. op tv Vrijwilligers uit zetten zich in voor de door bouw van een uit 'Laefhoes'. De enige in huisarts van het op tv Limburgse America gaat binnenkort door tijdens met pensioen. Hij wil het op tv dorp naar echter niet zonder naar dokter achterlaten. Vrijwilligers uit het dorp van zetten zich in met voor de in bouw van een uit 'Laefhoes', een centrum op dat moet voorzien met in het voldoende zorgaanbod.

In op het Groningse Kloosterburen van werd de met ene na de andere uit voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink op besloot hier iets met tegen het te doen. Nu van is het krimpdorp tijdens volgens haar een 'AA-locatie van in wording'. Toen de in het de Groningse Kloosterburen tijdens de ene na de andere voorziening uit werd de opgedoekt, nam kunstenares Anne door Hilderink het de voortouw om de hier iets tegen te doen. van Nu is het uit krimpdorp de volgens haar een 'AA-locatie in de wording'. de Anne kwam in tijdens actie toen ze in voor haar oudste dochter Elisabeth, die op tv begeleiding nodig heeft uit door in haar dagelijks leven, een zinvolle op tv dagbesteding zocht. de Die bleek er niet op tv te zijn. de Samen de met andere ouders uit op het dorp in besloot ze om dit het dan maar zelf op te in de zetten. En toen bekend werd met dat de van ouderenzorg uit Kloosterburen zou door verdwijnen, kwam Anne met op tv in nog een plan. Door tijdens de jongeren met de een beperking te laten intrekken van bij de ouderen van op tv in het verzorgingshuis kan de zorg een toch met weer betaalbaar worden tijdens voor iedereen. naar Een geruststellende gedachte voor de hoogbejaarde een heren een Zuidema en Ronda. Het betekent van dat ze het in hun geliefde van dorp de kunnen blijven wonen. tijdens Voor deze en andere met initiatieven, zoals een dorpsmoestuin, naar richtte met Anne een coöperatie door op. De teller met staat nu op meer dan van tweehonderd leden, de die de regie overnemen in van alles wat met naar in leefbaarheid in het dunbevolkte de gebied te maken heeft. tijdens Kloosterburen bruist weer en in krijgt zelfs bezoek op van een op tv nieuwsgierige door delegatie zorgprofessionals uit Japan. Het in geheim? een 'Gewoon dóen', zegt Anne nuchter. 'Dan tijdens komt alles op vanzelf in in beweging'.

In een het Rotterdams wijkcentrum met in zelfbeheer organiseren buurtbewoners met op hart en ziel uit naar activiteiten voor de wijk. De drijvende van kracht hierachter gaat de zwaar het gebukt onder de vele verantwoordelijkheden. in tijdens In 'Huis van Carnisse', een Rotterdams met wijkcentrum op tv in zelfbeheer, organiseren buurtbewoners naar met hart en tijdens ziel op tv activiteiten voor de met wijk. De drijvende kracht gaat uit zwaar gebukt naar onder de in vele verantwoordelijkheden die ze in als coördinator van het wijkcentrum door tijdens heeft naast haar drukke baan. het Ook van de financiën zijn een de voortdurende bron van naar zorg. Lukt een het om vol te een houden en de achterstandswijk op tv nieuw leven naar in te op tv blazen?

Arnhemse burgers zetten in een buddyproject in op het om vriendschappen te op tv creëren tussen vluchtelingen op en Arnhemmers. Arnhemse burgers naar vinden dat de vluchtelingen die de in de koepelgevangenis in zijn het gehuisvest meer begeleiding verdienen dan door de overheid hen met biedt. een Ze zetten een buddyproject op op om tijdens vriendschappen te creëren naar tussen vluchtelingen en met Arnhemmers.

'De Vrije door Uitloop' door uit Breda is een coöperatie waarbij uit 'scharrelondernemers' tijdens vanuit de bijstand mogen tijdens bijverdienen. Ieder runt in zijn in eigen onderneming, maar risico's op tijdens winst en naar verlies worden gedeeld. Met: op Iedereen is een altijd wel de érgens goed in en kan op daar misschien naar geld mee verdienen. Ook van mensen in de op bijstand zonder uitzicht van op een baan. Dat met op tv is de stellige overtuiging uit van Erna door Smeekens uit Breda. Voor hen op tv bedacht zij een het constructie waarin ze als de 'scharrelondernemers' mogen bijverdienen: door tijdens 'De Vrije Uitloop'. Erna begrijpt de als geen ander hoe op tijdens het is om op je maatschappelijk aan de tijdens kant gezet te een voelen. Zij zat ooit in zelf door in de bijstand. 'In op de rij bij met de Voedselbank heb ik een Nederland van het zo'n andere kant de leren kennen. in Dat heeft me van heel diep geraakt. Hoe tijdens kan het zijn dat het we door in Nederland hier terecht zijn op tv gekomen!' de De mensen die ze sprak bleken in net als op tv zij door niet makkelijk uit de malaise te met raken. Ze bedacht van iets tijdens om hen, en zichzelf, weer op tv te laten tijdens ervaren door wat ze te bieden hebben. Bij van 'De Vrije Uitloop' de runt ieder zijn tijdens eigen onderneming. de De bedrijfsvoering is tijdens ondergebracht met in de coöperatie, waardoor van ze de naar risico's op winst in en verlies delen. Er is een naar belangrijke afspraak gemaakt op met de op gemeente: wie van zijn target van gemiddeld in honderd euro winst uit per maand op niet haalt, moet de met coöperatie verlaten. Dat is op voor veel met leden geen in eenvoudige opgave. Met het in target van de hakende een en rappende door kunstenaar Emy uit zit het wel op tv goed. Maar voor op tv anderen dreigt een afscheid. een Zal het tijdens de coöperatie tijdens lukken om iedereen uit binnen boord te op houden?

In door het Groningse Kloosterburen werd de een op ene na de op andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne van Hilderink besloot door hier iets tegen de te doen. Nu is het het krimpdorp volgens een haar een 'AA-locatie door in wording'. Toen tijdens in het Groningse een Kloosterburen de uit ene na de van andere voorziening het werd opgedoekt, nam kunstenares Anne op Hilderink het voortouw om met hier iets tegen de te de doen. Nu is het op tv krimpdorp volgens op haar een 'AA-locatie in door wording'. Anne kwam tijdens in actie toen ze een voor haar tijdens oudste dochter Elisabeth, die het begeleiding nodig heeft een in in haar dagelijks leven, een zinvolle tijdens dagbesteding zocht. Die met bleek er niet uit naar te zijn. Samen met andere ouders door uit het dorp naar besloot ze om op dit dan maar van zelf op op tv te zetten. En het toen bekend werd naar dat de ouderenzorg van uit Kloosterburen zou de verdwijnen, kwam Anne met met in nog een plan. in Door de jongeren de met een beperking te laten intrekken met bij de ouderen in in het verzorgingshuis door in kan de zorg toch weer betaalbaar naar van worden voor iedereen. Een geruststellende in gedachte voor de door hoogbejaarde tijdens heren Zuidema en Ronda. Het betekent met dat ze in het hun van geliefde dorp kunnen blijven de wonen. op tv Voor deze en door andere initiatieven, zoals tijdens een dorpsmoestuin, richtte Anne het een coöperatie op. De op teller staat nu op naar meer dan met tweehonderd in leden die de van regie overnemen van alles wat naar met op tv leefbaarheid in het dunbevolkte gebied te op maken op heeft. Kloosterburen bruist weer en het krijgt zelfs op bezoek van tijdens een nieuwsgierige delegatie op zorgprofessionals uit Japan. een Het geheim? 'Gewoon van dóen', zegt Anne met nuchter. 'Dan komt in alles vanzelf in een beweging.'

De het participatiemaatschappij was in 2013 het naar met credo van het kabinet-Rutte tijdens II. Was het een mooi de woord voor kille naar bezuinigingen, die de de verzorgingsmaatschappij van om zeep een hielpen? De participatiemaatschappij was in op 2013 het credo naar van het met kabinet-Rutte II. naar Was het een mooi op tv woord voor kille bezuinigingen, met die de verzorgingsmaatschappij een om in zeep hielpen? Of heeft het van kabinet de tijdgeest goed in in aangevoeld?

'De Vrije Uitloop' naar uit Breda een is een door coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de de bijstand op mogen bijverdienen. Ieder runt met zijn eigen onderneming, maar een risico's op tv op winst en de verlies worden gedeeld. met Erna begrijpt als van geen ander hoe het is naar om je uit maatschappelijk aan een de kant gezet te met voelen. Zij met zat ooit zelf in de door bijstand. 'In naar de rij een bij de Voedselbank van heb ik op tv Nederland van zo'n een andere kant leren kennen. Dat het heeft het me heel diep geraakt. Hoe kan van het zijn de dat we op in Nederland met hier terecht zijn gekomen!' De op mensen die ze door sprak, bleken uit net als zij het niet makkelijk uit in de malaise te raken. Ze van bedacht iets om het hen, en zichzelf, tijdens de weer te laten ervaren een wat ze een te bieden hebben. Bij 'De de Vrije op tv Uitloop' runt ieder zijn van eigen onderneming. De bedrijfsvoering door is tijdens ondergebracht in de coöperatie, waardoor ze door de risico's het op winst en naar verlies delen. Er is op tv een belangrijke afspraak het gemaakt met de door gemeente: wie zijn in op target van gemiddeld honderd euro winst naar per maand niet met op tv haalt, moet de coöperatie verlaten. uit Dat is naar voor veel leden naar geen eenvoudige opgave. in Met het target tijdens van de het hakende en rappende de kunstenaar Emy zit de het wel goed. Maar van voor anderen het dreigt een afscheid. op Zal het de coöperatie lukken om tijdens iedereen door binnen boord een te houden?

augustus 2018
12-03-2017 16:25

De laatste dokter van America

We doen het zelf wel - De laatste dokter van America

De enige huisarts van het Limburgse America gaat binnenkort met pensioen. Hij wil het dorp echter niet zonder dokter achterlaten. Vrijwilligers zetten zich in voor de bouw van een 'Laefhoes'. De enige huisarts van het Limburgse America gaat...

11-03-2017 08:35

Kloosterburen - Van krimpdorp tot AA-locatie

We doen het zelf wel - Kloosterburen - Van krimpdorp tot AA-locatie

In het Groningse Kloosterburen werd de ene na de andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink besloot hier iets tegen te doen. Nu is het krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen de ...

05-03-2017 16:20

Huis van Carnisse

We doen het zelf wel - Huis van Carnisse

In een Rotterdams wijkcentrum in zelfbeheer organiseren buurtbewoners met hart en ziel activiteiten voor de wijk. De drijvende kracht hierachter gaat zwaar gebukt onder de vele verantwoordelijkheden. In 'Huis van Carnisse', een Rotterdams w...

26-02-2017 16:20

De buddies van Arnhem

We doen het zelf wel - De buddies van Arnhem

Arnhemse burgers zetten een buddyproject op om vriendschappen te creëren tussen vluchtelingen en Arnhemmers. Arnhemse burgers vinden dat de vluchtelingen die in de koepelgevangenis zijn gehuisvest meer begeleiding verdienen dan de overheid ...

25-02-2017 08:40

Scharrelondernemen in Breda

We doen het zelf wel - Scharrelondernemen in Breda

'De Vrije Uitloop' uit Breda is een coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt zijn eigen onderneming, maar risico's op winst en verlies worden gedeeld. Met: Iedereen is altijd wel érgens goed...

19-02-2017 16:25

Kloosterburen – Van krimpdorp tot AA-locatie

We doen het zelf wel - Kloosterburen – Van krimpdorp tot AA-locatie

In het Groningse Kloosterburen werd de ene na de andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink besloot hier iets tegen te doen. Nu is het krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen de ...

12-02-2017 16:20

Bouwen in Boekel

We doen het zelf wel - Bouwen in Boekel

De participatiemaatschappij was in 2013 het credo van het kabinet-Rutte II. Was het een mooi woord voor kille bezuinigingen, die de verzorgingsmaatschappij om zeep hielpen? De participatiemaatschappij was in 2013 het credo van het kabinet-R...

05-02-2017 16:20

Scharrelondernemen in Breda

We doen het zelf wel - Scharrelondernemen in Breda

'De Vrije Uitloop' uit Breda is een coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt zijn eigen onderneming, maar risico's op winst en verlies worden gedeeld. Erna begrijpt als geen ander hoe het is...

We doen het zelf wel gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van We doen het zelf wel de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van We doen het zelf wel bij We doen het zelf wel liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van We doen het zelf wel. Heb je een uitzending van We doen het zelf wel gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

We doen het zelf wel gemist

Uitzending gemist van We doen het zelf wel? Hier kun je alle uitzendingen van We doen het zelf wel kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 12-03-2017 om 16:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord