Programma gemist?

De naar enige huisarts van het op tv Limburgse tijdens America gaat binnenkort met pensioen. op tv Hij wil het in dorp het echter niet zonder het dokter achterlaten. Vrijwilligers zetten zich naar in voor de op bouw van een 'Laefhoes'. in De enige huisarts de van uit het Limburgse America gaat binnenkort het met pensioen. uit Hij wil het dorp op echter een niet zonder dokter op tv achterlaten. Vrijwilligers uit op het dorp zetten zich in op tv naar voor de bouw uit van een 'Laefhoes', een centrum het dat moet voorzien in in voldoende een zorgaanbod.

In met het Groningse Kloosterburen het werd de op ene na de andere een voorziening opgedoekt. uit Kunstenares Anne Hilderink in besloot hier iets een tegen te doen. Nu is door het krimpdorp uit volgens haar een 'AA-locatie een in wording'. door Toen in het van Groningse Kloosterburen de ene na met de op andere voorziening werd opgedoekt, op tv nam kunstenares Anne Hilderink een het voortouw met om hier iets tegen de te doen. Nu met is met het krimpdorp op tv volgens haar een 'AA-locatie een in wording'. Anne kwam naar in tijdens actie toen ze voor haar oudste op op dochter Elisabeth, die begeleiding nodig op tv heeft in door haar dagelijks leven, een met zinvolle dagbesteding zocht. Die de bleek er niet naar met te zijn. Samen met andere ouders van uit het dorp uit op tv besloot ze om dit dan met maar zelf op op te uit zetten. En toen bekend werd de dat de uit ouderenzorg uit tijdens Kloosterburen zou verdwijnen, kwam een Anne met nog van een plan. Door de jongeren op tv met een beperking met te op tv laten intrekken bij de van ouderen in een het verzorgingshuis kan de zorg de toch weer op betaalbaar door worden voor iedereen. Een met geruststellende gedachte voor de van hoogbejaarde de heren Zuidema en Ronda. Het in betekent het dat ze in uit hun geliefde dorp kunnen blijven wonen. op tv Voor deze en tijdens tijdens andere initiatieven, zoals door een dorpsmoestuin, richtte Anne een van coöperatie op. De uit teller met staat nu op meer het dan tweehonderd leden, die naar de regie met overnemen van alles wat door met van leefbaarheid in het op dunbevolkte gebied te maken heeft. Kloosterburen naar bruist een weer en een krijgt zelfs bezoek van een naar nieuwsgierige delegatie zorgprofessionals uit met Japan. Het geheim? op tv 'Gewoon dóen', zegt in Anne naar nuchter. 'Dan komt alles vanzelf door in naar beweging'.

In op tv een Rotterdams met wijkcentrum in zelfbeheer met organiseren buurtbewoners met hart en met ziel activiteiten voor de naar wijk. een De drijvende door kracht hierachter gaat zwaar in gebukt onder de vele verantwoordelijkheden. de In 'Huis van het Carnisse', een uit Rotterdams wijkcentrum met in zelfbeheer, organiseren buurtbewoners naar met met hart en ziel activiteiten voor de een wijk. van De drijvende kracht naar gaat zwaar van gebukt onder de vele tijdens verantwoordelijkheden die uit ze als coördinator uit van het wijkcentrum heeft naast haar tijdens drukke in baan. Ook de tijdens financiën zijn in een voortdurende bron op van zorg. Lukt het op om vol te in houden en de op achterstandswijk nieuw leven in te naar uit blazen?

Arnhemse burgers tijdens zetten een buddyproject een op met om vriendschappen te creëren tussen naar vluchtelingen en een Arnhemmers. Arnhemse burgers in vinden dat de vluchtelingen die tijdens in de koepelgevangenis van zijn gehuisvest op tv meer met begeleiding verdienen dan de overheid hen naar biedt. Ze zetten uit een naar buddyproject op het om vriendschappen te creëren van tussen vluchtelingen en de Arnhemmers.

'De op tv Vrije Uitloop' uit Breda is met een coöperatie het waarbij 'scharrelondernemers' met vanuit de naar bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt op zijn eigen onderneming, in maar het risico's op winst en verlies worden op gedeeld. een Met: Iedereen door is altijd wel tijdens érgens goed in het en kan daar het misschien geld mee verdienen. Ook tijdens mensen in tijdens de bijstand zonder naar uitzicht op een baan. Dat uit is op tv de stellige overtuiging van op Erna Smeekens in uit Breda. Voor naar hen bedacht zij een constructie door waarin ze met als het 'scharrelondernemers' mogen bijverdienen: 'De tijdens Vrije Uitloop'. in Erna begrijpt als de geen ander hoe naar het is om je maatschappelijk in aan de kant uit gezet te voelen. door Zij de zat ooit zelf in tijdens de bijstand. naar 'In de rij door bij de Voedselbank in heb ik Nederland een van zo'n andere naar kant leren kennen. Dat heeft van me heel diep uit geraakt. naar Hoe kan het zijn dat uit we in Nederland van hier terecht zijn gekomen!' van De op mensen die de ze sprak bleken net als op tv zij niet makkelijk uit door de malaise met te uit raken. Ze bedacht de iets om hen, op en zichzelf, weer van te laten ervaren wat ze te van bieden naar hebben. Bij met 'De Vrije Uitloop' runt het ieder zijn eigen onderneming. met De de bedrijfsvoering is ondergebracht in de coöperatie, uit waardoor ze in de het risico's op winst en op tv verlies delen. Er is van een door belangrijke afspraak gemaakt tijdens met de gemeente: op tv wie zijn target van op tv gemiddeld honderd euro winst per de maand naar niet haalt, de moet de coöperatie verlaten. Dat is op tv voor veel op leden geen uit eenvoudige opgave. Met in het target in van de hakende van en rappende kunstenaar Emy zit de het wel goed. de Maar voor op anderen dreigt een de afscheid. Zal een het de coöperatie een lukken om iedereen binnen boord met te met houden?

In het Groningse de Kloosterburen de werd de een ene na de andere voorziening opgedoekt. op Kunstenares in Anne Hilderink besloot in hier iets tegen op te doen. van Nu is het door krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in een wording'. door Toen in het de Groningse Kloosterburen een de ene na de andere naar voorziening werd opgedoekt, een nam kunstenares Anne Hilderink met het op voortouw om hier iets een tegen te doen. Nu door is het krimpdorp de in volgens haar een op 'AA-locatie in wording'. Anne kwam in op actie toen de ze voor haar oudste de dochter Elisabeth, die van begeleiding in nodig heeft naar in haar dagelijks leven, uit een zinvolle dagbesteding zocht. Die door tijdens bleek er niet te zijn. Samen uit uit met andere ouders uit naar het dorp besloot ze om naar dit dan een maar zelf een op te zetten. En op toen bekend werd met dat de ouderenzorg uit een Kloosterburen door zou verdwijnen, met kwam Anne met nog een een plan. Door door de jongeren met een op beperking uit te laten intrekken op bij de ouderen in het verzorgingshuis door kan uit de zorg toch tijdens weer betaalbaar worden voor een iedereen. Een op geruststellende gedachte de voor de hoogbejaarde heren Zuidema tijdens en Ronda. Het betekent van dat ze het in hun door geliefde dorp kunnen blijven naar wonen. Voor van deze en andere initiatieven, het zoals een dorpsmoestuin, in richtte Anne op tv een coöperatie op. De teller een met staat nu op meer dan tweehonderd op in leden die de regie overnemen van uit met alles wat met leefbaarheid in het met van dunbevolkte gebied te het maken heeft. Kloosterburen bruist van weer en krijgt zelfs bezoek met van door een nieuwsgierige delegatie de zorgprofessionals uit Japan. Het op geheim? 'Gewoon dóen', uit zegt Anne nuchter. uit 'Dan komt alles vanzelf op in met beweging.'

De de participatiemaatschappij was op tv in 2013 het credo de van het kabinet-Rutte II. Was uit het het een mooi op woord voor kille bezuinigingen, door die de verzorgingsmaatschappij uit om zeep een hielpen? De participatiemaatschappij van was in 2013 het op tv credo van het kabinet-Rutte II. naar Was het een tijdens mooi woord tijdens voor kille de bezuinigingen, die de verzorgingsmaatschappij op tv om zeep op hielpen? Of heeft het kabinet door in de tijdgeest goed van aangevoeld?

'De met Vrije Uitloop' uit Breda is van een door coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de een bijstand een mogen bijverdienen. Ieder runt uit zijn eigen met onderneming, maar risico's op winst een en het verlies worden gedeeld. Erna begrijpt een van als geen ander het hoe het is om naar je maatschappelijk aan in de kant gezet te voelen. op Zij zat ooit de de zelf in de bijstand. 'In de tijdens rij een bij de Voedselbank heb de ik op tv Nederland van zo'n andere door kant leren naar kennen. Dat heeft me heel diep van van geraakt. Hoe kan het zijn het dat we in de Nederland hier naar terecht zijn gekomen!' De op mensen die ze de sprak, uit bleken net als een zij niet makkelijk uit de uit malaise te raken. naar Ze bedacht iets het om hen, en zichzelf, in weer de te laten de ervaren wat ze op te bieden hebben. Bij 'De het Vrije naar Uitloop' runt ieder zijn de eigen onderneming. De op tv bedrijfsvoering is ondergebracht in de een coöperatie, waardoor ze naar de risico's op tijdens winst en uit verlies delen. Er is op naar een belangrijke afspraak gemaakt met uit de gemeente: wie zijn het target van gemiddeld tijdens in honderd euro winst per op tv maand niet haalt, het moet de het coöperatie verlaten. Dat is voor veel een van leden geen eenvoudige tijdens opgave. Met het target de van de hakende en de rappende op kunstenaar Emy zit het wel goed. van Maar een voor anderen dreigt een afscheid. uit Zal het een de coöperatie lukken om uit op iedereen binnen boord te een houden?

december 2018
12-03-2017 16:25

De laatste dokter van America

We doen het zelf wel - De laatste dokter van America

De enige huisarts van het Limburgse America gaat binnenkort met pensioen. Hij wil het dorp echter niet zonder dokter achterlaten. Vrijwilligers zetten zich in voor de bouw van een 'Laefhoes'. De enige huisarts van het Limburgse America gaat...

11-03-2017 08:35

Kloosterburen - Van krimpdorp tot AA-locatie

We doen het zelf wel - Kloosterburen - Van krimpdorp tot AA-locatie

In het Groningse Kloosterburen werd de ene na de andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink besloot hier iets tegen te doen. Nu is het krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen de ...

05-03-2017 16:20

Huis van Carnisse

We doen het zelf wel - Huis van Carnisse

In een Rotterdams wijkcentrum in zelfbeheer organiseren buurtbewoners met hart en ziel activiteiten voor de wijk. De drijvende kracht hierachter gaat zwaar gebukt onder de vele verantwoordelijkheden. In 'Huis van Carnisse', een Rotterdams w...

26-02-2017 16:20

De buddies van Arnhem

We doen het zelf wel - De buddies van Arnhem

Arnhemse burgers zetten een buddyproject op om vriendschappen te creëren tussen vluchtelingen en Arnhemmers. Arnhemse burgers vinden dat de vluchtelingen die in de koepelgevangenis zijn gehuisvest meer begeleiding verdienen dan de overheid ...

25-02-2017 08:40

Scharrelondernemen in Breda

We doen het zelf wel - Scharrelondernemen in Breda

'De Vrije Uitloop' uit Breda is een coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt zijn eigen onderneming, maar risico's op winst en verlies worden gedeeld. Met: Iedereen is altijd wel érgens goed...

19-02-2017 16:25

Kloosterburen – Van krimpdorp tot AA-locatie

We doen het zelf wel - Kloosterburen – Van krimpdorp tot AA-locatie

In het Groningse Kloosterburen werd de ene na de andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink besloot hier iets tegen te doen. Nu is het krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen de ...

12-02-2017 16:20

Bouwen in Boekel

We doen het zelf wel - Bouwen in Boekel

De participatiemaatschappij was in 2013 het credo van het kabinet-Rutte II. Was het een mooi woord voor kille bezuinigingen, die de verzorgingsmaatschappij om zeep hielpen? De participatiemaatschappij was in 2013 het credo van het kabinet-R...

05-02-2017 16:20

Scharrelondernemen in Breda

We doen het zelf wel - Scharrelondernemen in Breda

'De Vrije Uitloop' uit Breda is een coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt zijn eigen onderneming, maar risico's op winst en verlies worden gedeeld. Erna begrijpt als geen ander hoe het is...

We doen het zelf wel gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van We doen het zelf wel de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van We doen het zelf wel bij We doen het zelf wel liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van We doen het zelf wel. Heb je een uitzending van We doen het zelf wel gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

We doen het zelf wel gemist

Uitzending gemist van We doen het zelf wel? Hier kun je alle uitzendingen van We doen het zelf wel kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 12-03-2017 om 16:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord