Programma gemist?

De enige tijdens huisarts naar van het Limburgse America gaat op binnenkort op met pensioen. Hij wil het het dorp echter niet uit zonder dokter uit achterlaten. Vrijwilligers zetten zich naar in voor de bouw naar naar van een 'Laefhoes'. in De enige huisarts van met het Limburgse America gaat binnenkort door de met pensioen. Hij wil op het dorp echter niet op zonder de dokter achterlaten. Vrijwilligers naar uit het dorp naar zetten zich in op voor de bouw van een 'Laefhoes', uit een centrum dat naar moet voorzien in door voldoende op tv zorgaanbod.

In in het Groningse het Kloosterburen werd de ene na de een andere voorziening opgedoekt. van door Kunstenares Anne Hilderink besloot door hier iets tegen te doen. op uit Nu is het krimpdorp volgens haar een de een 'AA-locatie in wording'. Toen in uit uit het Groningse Kloosterburen de ene door na naar de andere voorziening werd opgedoekt, nam tijdens kunstenares door Anne Hilderink het van voortouw om uit hier iets tegen te met doen. Nu is naar het krimpdorp volgens haar een door 'AA-locatie in wording'. tijdens in Anne kwam in actie toen ze met voor op tv haar oudste dochter van Elisabeth, die begeleiding nodig heeft op tv in haar uit dagelijks leven, een een zinvolle dagbesteding zocht. Die in bleek er niet tijdens te met zijn. Samen met andere ouders op op tv uit het dorp besloot ze uit om dit dan de maar uit zelf op te door zetten. En toen op bekend werd dat de ouderenzorg uit de Kloosterburen zou van verdwijnen, kwam Anne in met met nog een plan. de Door de jongeren met een beperking van op tv te laten intrekken bij het de ouderen het in het verzorgingshuis kan de door zorg toch weer op betaalbaar met worden voor iedereen. Een geruststellende gedachte tijdens naar voor de hoogbejaarde het heren Zuidema en door Ronda. Het betekent dat ze in het hun geliefde dorp met kunnen uit blijven wonen. Voor deze tijdens en op andere initiatieven, zoals een met dorpsmoestuin, richtte Anne een een coöperatie op. De teller van staat met nu op meer op tv dan tweehonderd leden, die de door een regie overnemen van alles op tv wat met leefbaarheid op in het dunbevolkte op tv gebied te maken heeft. Kloosterburen uit een bruist weer en krijgt zelfs tijdens bezoek tijdens van een nieuwsgierige delegatie met zorgprofessionals uit Japan. Het geheim? in 'Gewoon dóen', zegt van Anne van nuchter. 'Dan komt alles de vanzelf in met beweging'.

In naar een Rotterdams wijkcentrum in zelfbeheer met organiseren buurtbewoners met met hart en tijdens ziel activiteiten voor door de tijdens wijk. De drijvende kracht uit hierachter gaat zwaar gebukt onder naar het de vele verantwoordelijkheden. naar In 'Huis van Carnisse', een Rotterdams in het wijkcentrum in zelfbeheer, organiseren buurtbewoners met op hart op en ziel activiteiten tijdens voor de op wijk. De drijvende kracht gaat zwaar naar gebukt onder de van vele verantwoordelijkheden die op van ze als coördinator van het wijkcentrum op tv heeft naast op haar drukke baan. Ook het van de financiën zijn een voortdurende bron in van zorg. van Lukt het het om vol te houden een en de achterstandswijk van nieuw leven in te op door blazen?

Arnhemse burgers de zetten een buddyproject op in om vriendschappen een te tijdens creëren tussen vluchtelingen en Arnhemmers. een Arnhemse in burgers vinden dat de tijdens vluchtelingen die in de in koepelgevangenis naar zijn gehuisvest meer begeleiding verdienen uit dan de overheid hen op tv biedt. Ze een zetten op een buddyproject op naar om vriendschappen te creëren tussen naar vluchtelingen uit en Arnhemmers.

'De door Vrije Uitloop' uit van Breda is een in coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de op tv bijstand mogen naar bijverdienen. Ieder in runt zijn eigen onderneming, op maar risico's op winst met en verlies worden door gedeeld. op Met: Iedereen is een altijd wel het érgens goed in van en kan daar misschien geld mee uit verdienen. Ook een mensen door in de bijstand een zonder uitzicht op een baan. op tv Dat door is de stellige op overtuiging van Erna tijdens Smeekens uit Breda. Voor hen bedacht met zij met een constructie waarin ze een als 'scharrelondernemers' mogen bijverdienen: op 'De naar Vrije Uitloop'. tijdens Erna begrijpt als geen ander hoe op tv het is van om je de maatschappelijk aan de kant gezet uit te voelen. op tv Zij zat ooit een zelf in tijdens de bijstand. 'In op tv de rij bij op de Voedselbank het heb ik Nederland van zo'n op tv andere kant de leren kennen. Dat heeft het me heel met diep geraakt. Hoe kan het van zijn dat we door het in Nederland hier terecht zijn tijdens gekomen!' tijdens De mensen die ze sprak bleken in net als zij met niet tijdens makkelijk uit de malaise te tijdens raken. een Ze bedacht iets de om hen, en een zichzelf, weer te laten van ervaren wat ze te van bieden hebben. het Bij 'De Vrije Uitloop' op runt ieder zijn tijdens eigen onderneming. De met bedrijfsvoering tijdens is ondergebracht in de coöperatie, naar waardoor ze de tijdens risico's op winst op tv en verlies het delen. Er een is een belangrijke uit afspraak gemaakt met tijdens de gemeente: wie zijn uit target van gemiddeld honderd een door euro winst per maand niet door haalt, van moet de coöperatie verlaten. Dat uit is voor veel door leden naar geen eenvoudige opgave. Met een het target van de door hakende en rappende kunstenaar het uit Emy zit het uit wel goed. Maar voor naar anderen dreigt een afscheid. Zal met op het de coöperatie de lukken om iedereen binnen boord met te tijdens houden?

In het Groningse op tv op tv Kloosterburen werd de ene uit na de andere voorziening opgedoekt. met Kunstenares Anne op tv Hilderink besloot hier iets tijdens tegen te doen. het Nu is naar het krimpdorp volgens haar van een van 'AA-locatie in op wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen op de uit ene na de andere een voorziening een werd opgedoekt, nam kunstenares Anne naar Hilderink het door voortouw om hier iets tegen tijdens te van doen. Nu is het krimpdorp op tv de volgens haar een op tv 'AA-locatie in wording'. Anne kwam naar in actie toen ze door voor haar naar oudste dochter door Elisabeth, die begeleiding nodig heeft de in van haar dagelijks leven, een naar zinvolle dagbesteding zocht. een Die in bleek er niet naar te zijn. Samen met op andere ouders uit door het dorp besloot op tv ze om dit dan op tv maar zelf op te met een zetten. En toen bekend werd dat het de ouderenzorg in uit Kloosterburen zou tijdens verdwijnen, kwam Anne met op nog een plan. een Door de jongeren met met een met beperking te laten intrekken in bij in de ouderen in het het verzorgingshuis op tv kan de zorg naar toch weer betaalbaar worden voor iedereen. in Een geruststellende een gedachte voor op de hoogbejaarde heren Zuidema op tv en Ronda. door Het betekent dat ze van in tijdens hun geliefde dorp kunnen blijven naar wonen. Voor op tv deze en andere van initiatieven, zoals een van dorpsmoestuin, richtte Anne een tijdens coöperatie op. De teller naar door staat nu op meer dan op tv tweehonderd leden die de op regie overnemen met van alles wat naar met door leefbaarheid in het dunbevolkte gebied te een maken heeft. Kloosterburen in bruist weer en het krijgt het zelfs bezoek van naar een nieuwsgierige delegatie zorgprofessionals uit met Japan. op tv Het geheim? 'Gewoon naar dóen', zegt Anne nuchter. naar 'Dan komt tijdens alles vanzelf in naar beweging.'

De tijdens participatiemaatschappij was in een 2013 het credo van door het kabinet-Rutte II. Was door het een een mooi woord voor kille op tv bezuinigingen, tijdens die de verzorgingsmaatschappij de om zeep hielpen? door De participatiemaatschappij was met in 2013 het credo van tijdens het kabinet-Rutte tijdens II. Was het op tv een mooi woord naar voor tijdens kille bezuinigingen, die de verzorgingsmaatschappij met om een zeep hielpen? Of heeft het kabinet met de tijdgeest goed het op tv aangevoeld?

'De naar Vrije Uitloop' uit Breda is van een coöperatie waarbij in 'scharrelondernemers' vanuit de op tv bijstand mogen uit bijverdienen. Ieder runt uit zijn naar eigen onderneming, maar risico's op winst van en verlies van worden gedeeld. Erna het begrijpt als in geen ander hoe het het is om je maatschappelijk op tv uit aan de kant in gezet te voelen. van Zij zat ooit op tv zelf in de bijstand. 'In de op tv rij uit bij de tijdens Voedselbank heb ik Nederland van van zo'n andere kant op leren kennen. naar Dat heeft me heel diep het op tv geraakt. Hoe kan een het zijn dat we in tijdens Nederland hier op terecht zijn gekomen!' door De mensen op tv die ze sprak, tijdens bleken net als van zij niet makkelijk uit naar de malaise te raken. het Ze bedacht iets een om hen, en zichzelf, de tijdens weer te laten ervaren wat ze een te bieden met hebben. Bij in 'De Vrije Uitloop' runt ieder de zijn uit eigen onderneming. De bedrijfsvoering door is naar ondergebracht in de in coöperatie, waardoor ze de risico's naar op de winst en verlies van delen. Er is een uit belangrijke afspraak gemaakt met de tijdens gemeente: wie met zijn target van op gemiddeld honderd euro door winst per maand op tv niet haalt, tijdens moet de coöperatie verlaten. op tv Dat is voor veel met leden geen een eenvoudige opgave. het Met het target van op tv de hakende en een rappende kunstenaar Emy zit uit het tijdens wel goed. op tv Maar voor anderen dreigt een de afscheid. tijdens Zal het de coöperatie lukken om in iedereen binnen boord een een te houden?

oktober 2018
12-03-2017 16:25

De laatste dokter van America

We doen het zelf wel - De laatste dokter van America

De enige huisarts van het Limburgse America gaat binnenkort met pensioen. Hij wil het dorp echter niet zonder dokter achterlaten. Vrijwilligers zetten zich in voor de bouw van een 'Laefhoes'. De enige huisarts van het Limburgse America gaat...

11-03-2017 08:35

Kloosterburen - Van krimpdorp tot AA-locatie

We doen het zelf wel - Kloosterburen - Van krimpdorp tot AA-locatie

In het Groningse Kloosterburen werd de ene na de andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink besloot hier iets tegen te doen. Nu is het krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen de ...

05-03-2017 16:20

Huis van Carnisse

We doen het zelf wel - Huis van Carnisse

In een Rotterdams wijkcentrum in zelfbeheer organiseren buurtbewoners met hart en ziel activiteiten voor de wijk. De drijvende kracht hierachter gaat zwaar gebukt onder de vele verantwoordelijkheden. In 'Huis van Carnisse', een Rotterdams w...

26-02-2017 16:20

De buddies van Arnhem

We doen het zelf wel - De buddies van Arnhem

Arnhemse burgers zetten een buddyproject op om vriendschappen te creëren tussen vluchtelingen en Arnhemmers. Arnhemse burgers vinden dat de vluchtelingen die in de koepelgevangenis zijn gehuisvest meer begeleiding verdienen dan de overheid ...

25-02-2017 08:40

Scharrelondernemen in Breda

We doen het zelf wel - Scharrelondernemen in Breda

'De Vrije Uitloop' uit Breda is een coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt zijn eigen onderneming, maar risico's op winst en verlies worden gedeeld. Met: Iedereen is altijd wel érgens goed...

19-02-2017 16:25

Kloosterburen – Van krimpdorp tot AA-locatie

We doen het zelf wel - Kloosterburen – Van krimpdorp tot AA-locatie

In het Groningse Kloosterburen werd de ene na de andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink besloot hier iets tegen te doen. Nu is het krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen de ...

12-02-2017 16:20

Bouwen in Boekel

We doen het zelf wel - Bouwen in Boekel

De participatiemaatschappij was in 2013 het credo van het kabinet-Rutte II. Was het een mooi woord voor kille bezuinigingen, die de verzorgingsmaatschappij om zeep hielpen? De participatiemaatschappij was in 2013 het credo van het kabinet-R...

05-02-2017 16:20

Scharrelondernemen in Breda

We doen het zelf wel - Scharrelondernemen in Breda

'De Vrije Uitloop' uit Breda is een coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt zijn eigen onderneming, maar risico's op winst en verlies worden gedeeld. Erna begrijpt als geen ander hoe het is...

We doen het zelf wel gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van We doen het zelf wel de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van We doen het zelf wel bij We doen het zelf wel liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van We doen het zelf wel. Heb je een uitzending van We doen het zelf wel gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

We doen het zelf wel gemist

Uitzending gemist van We doen het zelf wel? Hier kun je alle uitzendingen van We doen het zelf wel kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 12-03-2017 om 16:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord