Programma gemist?

De op tv enige huisarts van het Limburgse in America gaat binnenkort naar met pensioen. het Hij wil het op dorp echter niet zonder met dokter achterlaten. Vrijwilligers op zetten naar zich in voor van de bouw het van een 'Laefhoes'. De tijdens enige huisarts van de het Limburgse naar America gaat binnenkort met met pensioen. Hij wil met het dorp echter niet een zonder van dokter achterlaten. Vrijwilligers uit het tijdens dorp zetten door zich in op tv voor de bouw van een een 'Laefhoes', met een centrum dat moet voorzien in op voldoende uit zorgaanbod.

In tijdens het Groningse Kloosterburen werd de in ene na uit de van andere voorziening opgedoekt. met Kunstenares Anne Hilderink besloot de hier iets op tv tegen te doen. Nu is het door op krimpdorp volgens haar een uit 'AA-locatie in wording'. Toen in door het Groningse van Kloosterburen de ene na een de andere voorziening het werd opgedoekt, van nam kunstenares Anne tijdens Hilderink het voortouw om het hier iets tegen het in te doen. Nu uit is het krimpdorp de volgens haar een 'AA-locatie in wording'. tijdens Anne kwam tijdens in actie toen ze uit in voor haar oudste dochter van Elisabeth, die begeleiding nodig heeft de in een haar dagelijks leven, een zinvolle door dagbesteding op zocht. Die bleek er in niet te door zijn. Samen met andere uit ouders de uit het dorp besloot tijdens ze om dit dan maar in in zelf op te zetten. En van toen bekend werd een dat de van ouderenzorg uit Kloosterburen op tv zou verdwijnen, kwam op Anne met nog een plan. op tv Door de een jongeren met een beperking uit te op laten intrekken bij de ouderen met met in het verzorgingshuis kan van de zorg toch op tv weer betaalbaar worden voor iedereen. naar door Een geruststellende gedachte voor de hoogbejaarde met heren Zuidema en een Ronda. Het de betekent dat ze het in hun geliefde de dorp kunnen de blijven wonen. Voor deze en met andere van initiatieven, zoals een dorpsmoestuin, een richtte Anne een coöperatie tijdens tijdens op. De teller staat nu op het meer dan tweehonderd naar uit leden, die de regie overnemen door van alles wat met een leefbaarheid in het een dunbevolkte gebied op tv te maken heeft. Kloosterburen het bruist de weer en krijgt zelfs bezoek het van een een nieuwsgierige naar delegatie zorgprofessionals uit in Japan. Het geheim? 'Gewoon dóen', het zegt Anne tijdens nuchter. 'Dan naar komt alles vanzelf naar in beweging'.

In op tv een Rotterdams een wijkcentrum in zelfbeheer organiseren buurtbewoners met het door hart en ziel tijdens activiteiten voor de wijk. De in drijvende kracht hierachter met gaat zwaar van gebukt onder een de vele verantwoordelijkheden. In in 'Huis van Carnisse', een Rotterdams naar wijkcentrum het in zelfbeheer, organiseren buurtbewoners met in hart een en ziel activiteiten met voor de naar wijk. De drijvende kracht door gaat zwaar de gebukt onder de vele verantwoordelijkheden die uit uit ze als coördinator uit van het wijkcentrum heeft naast haar het de drukke baan. Ook op de financiën zijn op een voortdurende bron van door zorg. Lukt met het om vol te het houden en de naar achterstandswijk nieuw leven het in te naar blazen?

Arnhemse burgers van zetten een buddyproject op tv op om vriendschappen te uit creëren tussen het vluchtelingen en uit Arnhemmers. Arnhemse burgers met vinden dat de vluchtelingen die tijdens in de de koepelgevangenis de zijn gehuisvest meer begeleiding een verdienen dan de overheid het hen biedt. het Ze zetten een op tv buddyproject op om vriendschappen op tv te van creëren tussen vluchtelingen een en Arnhemmers.

'De van Vrije Uitloop' uit Breda is het een coöperatie waarbij de 'scharrelondernemers' van vanuit de bijstand met mogen bijverdienen. de Ieder runt zijn eigen van onderneming, maar op risico's op winst en uit verlies worden gedeeld. Met: naar Iedereen is door altijd wel érgens goed in uit en het kan daar misschien geld mee tijdens verdienen. in Ook mensen in de de bijstand zonder uitzicht op op een naar baan. Dat op tv is de stellige overtuiging van het Erna Smeekens uit Breda. in Voor hen bedacht het zij een het constructie waarin ze als in 'scharrelondernemers' mogen door bijverdienen: 'De Vrije op tv Uitloop'. Erna in begrijpt als een geen ander hoe het het is om in je maatschappelijk aan de kant door gezet te van voelen. Zij zat ooit naar zelf in het de bijstand. 'In de door rij de bij de Voedselbank heb ik Nederland van van zo'n tijdens andere kant leren kennen. op tv uit Dat heeft me heel diep geraakt. op Hoe kan het met een zijn dat we in Nederland hier uit van terecht zijn gekomen!' De mensen tijdens die ze sprak met bleken net op als zij een niet makkelijk uit de malaise naar te raken. Ze in bedacht iets om hen, uit uit en zichzelf, weer te laten een ervaren op tv wat ze te van bieden hebben. Bij 'De Vrije met Uitloop' runt ieder zijn de eigen onderneming. De van in bedrijfsvoering is ondergebracht op tv in de coöperatie, waardoor uit ze de risico's op winst een en verlies delen. door naar Er is een belangrijke afspraak gemaakt van met de van gemeente: wie zijn tijdens target van gemiddeld naar honderd van euro winst per maand niet de haalt, moet de coöperatie door verlaten. Dat in is voor veel leden uit op tv geen eenvoudige opgave. Met het target de van op tv de hakende en rappende het kunstenaar een Emy zit het wel goed. Maar op voor door anderen dreigt een afscheid. uit Zal op het de coöperatie lukken om iedereen van tijdens binnen boord te naar houden?

In het op tv Groningse Kloosterburen werd de tijdens ene na de tijdens andere voorziening opgedoekt. tijdens Kunstenares uit Anne Hilderink besloot hier uit iets van tegen te doen. Nu door is het in krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie het in het wording'. Toen in uit het Groningse Kloosterburen een de ene na tijdens de andere voorziening werd opgedoekt, een nam uit kunstenares Anne Hilderink het voortouw in om hier door iets tegen te doen. Nu tijdens is het tijdens krimpdorp volgens op haar een 'AA-locatie in door wording'. Anne door kwam in actie toen ze op voor op tv haar oudste dochter Elisabeth, die van begeleiding nodig heeft op tv naar in haar dagelijks in leven, een zinvolle dagbesteding zocht. Die naar bleek er niet op tv te zijn. naar Samen met andere ouders op tv uit met het dorp besloot ze om van dit op dan maar zelf op te met zetten. op En toen bekend op werd dat de ouderenzorg in uit Kloosterburen zou het verdwijnen, kwam Anne met in nog de een plan. Door de op jongeren met een beperking door te laten intrekken naar bij de ouderen uit in op het verzorgingshuis kan de zorg een toch weer betaalbaar met worden voor iedereen. tijdens Een de geruststellende gedachte voor de in hoogbejaarde een heren Zuidema en Ronda. Het op tv betekent het dat ze in hun geliefde dorp op kunnen blijven met wonen. Voor deze en in andere initiatieven, op tv zoals een dorpsmoestuin, door richtte Anne het een coöperatie op. De teller op tv van staat nu op van meer dan tweehonderd leden die uit de regie tijdens overnemen van alles tijdens wat met leefbaarheid in het op dunbevolkte gebied te tijdens maken heeft. op Kloosterburen bruist weer tijdens en de krijgt zelfs bezoek de van een nieuwsgierige delegatie zorgprofessionals uit naar Japan. Het geheim? de 'Gewoon dóen', zegt in het Anne nuchter. 'Dan komt alles vanzelf in in op beweging.'

De met participatiemaatschappij was op in 2013 het credo van het door kabinet-Rutte II. Was uit het een mooi van woord voor kille door bezuinigingen, die tijdens de verzorgingsmaatschappij om zeep tijdens hielpen? De in participatiemaatschappij door was in 2013 het credo van een het een kabinet-Rutte II. Was het de een mooi woord een voor kille op bezuinigingen, die de verzorgingsmaatschappij op om zeep hielpen? met Of heeft het kabinet uit de tijdgeest door goed naar aangevoeld?

'De naar Vrije Uitloop' naar uit Breda is een coöperatie waarbij het 'scharrelondernemers' vanuit de op bijstand mogen bijverdienen. het het Ieder runt zijn met eigen onderneming, maar risico's op met winst en verlies uit worden gedeeld. naar Erna begrijpt als geen ander tijdens hoe het in is om je naar maatschappelijk aan in de kant gezet door te voelen. naar Zij zat ooit zelf in in de bijstand. 'In de van rij bij uit de Voedselbank heb door ik naar Nederland van zo'n andere kant het leren kennen. Dat heeft een me heel diep op tv geraakt. de Hoe kan het zijn tijdens dat op tv we in Nederland hier terecht zijn met de gekomen!' De mensen die ze sprak, op bleken net als met zij niet makkelijk door uit met de malaise te met raken. Ze een bedacht iets om naar hen, en zichzelf, tijdens weer te laten ervaren wat uit ze te van bieden hebben. Bij in 'De Vrije Uitloop' het runt ieder zijn eigen met onderneming. op tv De bedrijfsvoering is ondergebracht in uit de in coöperatie, waardoor ze op de risico's op winst en verlies het delen. Er is het een belangrijke afspraak uit door gemaakt met de uit gemeente: wie zijn van target van gemiddeld honderd euro winst op per maand niet van uit haalt, moet de door coöperatie verlaten. Dat is een voor veel leden geen de eenvoudige opgave. op Met het target van op tv de het hakende en rappende kunstenaar op Emy zit tijdens het wel goed. een Maar voor anderen dreigt met een afscheid. Zal uit het de coöperatie met lukken om iedereen binnen het boord de te houden?

februari 2019
12-03-2017 16:25

De laatste dokter van America

We doen het zelf wel - De laatste dokter van America

De enige huisarts van het Limburgse America gaat binnenkort met pensioen. Hij wil het dorp echter niet zonder dokter achterlaten. Vrijwilligers zetten zich in voor de bouw van een 'Laefhoes'. De enige huisarts van het Limburgse America gaat...

11-03-2017 08:35

Kloosterburen - Van krimpdorp tot AA-locatie

We doen het zelf wel - Kloosterburen - Van krimpdorp tot AA-locatie

In het Groningse Kloosterburen werd de ene na de andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink besloot hier iets tegen te doen. Nu is het krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen de ...

05-03-2017 16:20

Huis van Carnisse

We doen het zelf wel - Huis van Carnisse

In een Rotterdams wijkcentrum in zelfbeheer organiseren buurtbewoners met hart en ziel activiteiten voor de wijk. De drijvende kracht hierachter gaat zwaar gebukt onder de vele verantwoordelijkheden. In 'Huis van Carnisse', een Rotterdams w...

26-02-2017 16:20

De buddies van Arnhem

We doen het zelf wel - De buddies van Arnhem

Arnhemse burgers zetten een buddyproject op om vriendschappen te creëren tussen vluchtelingen en Arnhemmers. Arnhemse burgers vinden dat de vluchtelingen die in de koepelgevangenis zijn gehuisvest meer begeleiding verdienen dan de overheid ...

25-02-2017 08:40

Scharrelondernemen in Breda

We doen het zelf wel - Scharrelondernemen in Breda

'De Vrije Uitloop' uit Breda is een coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt zijn eigen onderneming, maar risico's op winst en verlies worden gedeeld. Met: Iedereen is altijd wel érgens goed...

19-02-2017 16:25

Kloosterburen – Van krimpdorp tot AA-locatie

We doen het zelf wel - Kloosterburen – Van krimpdorp tot AA-locatie

In het Groningse Kloosterburen werd de ene na de andere voorziening opgedoekt. Kunstenares Anne Hilderink besloot hier iets tegen te doen. Nu is het krimpdorp volgens haar een 'AA-locatie in wording'. Toen in het Groningse Kloosterburen de ...

12-02-2017 16:20

Bouwen in Boekel

We doen het zelf wel - Bouwen in Boekel

De participatiemaatschappij was in 2013 het credo van het kabinet-Rutte II. Was het een mooi woord voor kille bezuinigingen, die de verzorgingsmaatschappij om zeep hielpen? De participatiemaatschappij was in 2013 het credo van het kabinet-R...

05-02-2017 16:20

Scharrelondernemen in Breda

We doen het zelf wel - Scharrelondernemen in Breda

'De Vrije Uitloop' uit Breda is een coöperatie waarbij 'scharrelondernemers' vanuit de bijstand mogen bijverdienen. Ieder runt zijn eigen onderneming, maar risico's op winst en verlies worden gedeeld. Erna begrijpt als geen ander hoe het is...

We doen het zelf wel gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van We doen het zelf wel de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van We doen het zelf wel bij We doen het zelf wel liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van We doen het zelf wel. Heb je een uitzending van We doen het zelf wel gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

We doen het zelf wel gemist

Uitzending gemist van We doen het zelf wel? Hier kun je alle uitzendingen van We doen het zelf wel kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 12-03-2017 om 16:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord