Programma gemist?

In op deze laatste met aflevering trekt Dimitri in Verhulst naar de Zwitserse Alpen. Daar de situeerde Thomas Mann van zijn tijdens monumentale boek een 'De Toverberg', vaak 'de Mount Everest naar van de wereldliteratuur' met genoemd. In naar het boek, geschreven met aan de met vooravond van door de Eerste Wereldoorlog, wisselen patiënten in uit een op sanatorium van gedachten over tijdens hun visie een op het tijdens leven en het in continent dat net als nu tijdens turbulente tijden met kent. ‘De Toverberg’ laat zich de daardoor ook lezen op tv als een staalkaart de van met ideeën over hoe van het verder moet een met Europa. Dimitri praat met van onder anderen een schrijver Arnon de Grunberg en violiste tijdens Patricia Kopatchinskaja over het uit huidige Europa en naar de eenheidsgedachte die een Beethoven uitdroeg in zijn beroemde het op 'Ode an die Freude', van met de nog door bekendere zin 'Alle naar Menschen werden Bruder'. op Daarnaast zoekt Dimitri op de oude schrijver György van Konrad een op in zijn op tv woning in Boedapest. Konrad, die naar zowel op het nazisme als het communisme door overleefde, waarschuwt voor met het opkomende op tv islamisme, dat van hij in een lijn een stelt met de twee tijdens eerdere ideologieën. een Hoewel hij benadrukt door dat islamisme iets anders is het dan ‘de islam’, naar vindt hij dat een Europa naar voorzichtig moet tijdens zijn met het toelaten de van grote groepen moslims. tijdens ‘De naar democratie is in gevaar,’ in zegt hij. ‘In die zin het is van het nu een vergelijkbare situatie tijdens het als in de periode tijdens waarin Thomas Mann een moest besluiten met wat het juiste naar pad was om van te bewandelen.'

Dimitri tijdens Verhulst gaat aan de naar hand tijdens van werk van Michel de Montaigne van in en James Joyce op zoek naar uit van de oorsprong van van het 'ik' in de kunst, en tijdens hoe in het individu zich verhoudt tot het het uit collectief. Dimitri Verhulst het gaat op zoek het naar de oorsprong van het het in 'ik' in de kunst, naar en hoe het individu zich tijdens verhoudt tot de het het collectief. Hij reist naar het het zuiden van Frankrijk, op tv naar het op kasteel waar naar filosoof Michel de Montaigne het werkte aan de eerste in essays uit waarin bij herhaling het woord 'ik' met werd gebruikt. door De uit schrijver stond daarmee aan op tv de basis van het op tv egodocument zoals we dat de vandaag de van dag naar kennen. Dimitri Verhulst op tv bezoekt ook Dublin het op 'Bloomsday', de met dag waarop jaarlijks het boek het 'Ulysses' van in James Joyce wordt van gevierd. In het dat boek vervolmaakte Joyce een literaire het techniek, naar die ontleend was aan de de pysychologie: een de zogenoemde naar 'stream of consciousness'. op De lezer deint in als het ware naar mee op de innerlijke gedachtestromen op van de hoofdpersonages. Verder in duikt hij in het de naar geschiedenis achter het ingenieuze uit wegenstelsel Via in Appia dat de van Romeinen aanlegden, met wegen die de op tv alle naar Rome tijdens leidden en reist hij een naar het Zweedse uit dorpje Älmhult, het kloppend hart de van het meubelgigant IKEA. Het bedrijf stond in in aan de basis van met wat we nu uit 'democratic design' noemen: op tv ontwerpen die het mogelijk op maken dat iedereen naar tijdens eigen gerief zijn naar huis kan inrichten, uit aangepast aan de tijdens smaak en noden tijdens door van de tijd. de Met als rots in de branding met de onverwoestbare op Billy-boekenkast.

Dimitri op Verhulst onderzoekt de meest uiteenlopende uit kunstzinnige uitingen van het verlangen. In door Lissabon verdiept door hij zich in de op melancholie tijdens achter het door Portugezen gekoesterde naar begrip saudade. Dimitri de Verhulst onderzoekt in de meest uiteenlopende uit kunstzinnige uitingen van verlangen. de In Lissabon verdiept hij op zich tijdens in de melancholie achter naar het door Portugezen door gekoesterde naar begrip saudade, dat schuilgaat de achter de fadomuziek door die je er van nog altijd op op tv iedere straathoek in kunt uit horen. de Hij toont het verlangen naar op tv verre oorden, de van ongebreidelde op tv reislust die lang gepaard een ging met een Baedeker-reisgids uit in de tas op of in op tv het dashboardkastje. naar Deze aflevering gaat ook over het met verlangen naar het hebbedingetjes, gadgets waarmee je naar uit je identiteit uitdraagt, zoals de naar Citroën DS. En de over het met doodsverlangen, zoals gevat in op de cultklassieker 'Die in Leiden des op Jungen Werthers' door van J.W. von naar Goethe.

De kunst naar waarin onze met meest duistere gevoelens tijdens worden verbeeld en verwoord. in Veel expressionistische filmers in op tv een het vooroorlogse Berlijn uit onderzochten de donkere tijdens kant in onszelf en van in de samenleving. Deze het aflevering van draait om de het kunst waarin onze meest van duistere gevoelens door worden verbeeld en het verwoord. Veel van de expressionistische in filmers in die in het vooroorlogse Berlijn aan op uit de slag gingen, onderzochten met de donkere naar kant in onszelf, maar ook een die van een de samenleving. Met zijn sciencefictionfilm door 'Metropolis' met schetste regisseur Fritz Lang een door angstwekkend op tv toekomstvisioen, die tot zijn afgrijzen op tv door de nazi's het voor de een utopie werd gehouden. Kunstenares uit Marina met Abramovic, die op tv naam maakte met door performances waarin zij het uiterste van naar haar eigen lichaam op tv vroeg, dankt haar naar obsessie uit met discipline tijdens en lijden aan tijdens haar hardvochtige opvoeding in door communistisch Servië. Maar ook het in de tijdens fictie zijn we gefascineerd door in Het een Kwaad. Dimitri Verhulst door reist naar Roemenië, waar de van mythe van de het bloeddorstige graaf van Dracula zorgvuldig de in stand op tv wordt gehouden. Ook uit duikt hij in de wereld van op tv de met donkerste takken van heavy metal, door met waarin tot op de dag van tijdens vandaag van de heidense natuurgoden worden door verheerlijkt.

De van kunst waarin onze meest duistere op gevoelens worden op tv verbeeld en verwoord.Veel expressionistische tijdens filmers in het op vooroorlogse Berlijn op onderzochten de donkere kant met de in onszelf en van de samenleving. van door Het draait om de met kunst waarin tijdens onze meest duistere gevoelens het worden verbeeld en verwoord. in Veel van de expressionistische in filmers een die in de het vooroorlogse Berlijn aan in de slag tijdens gingen onderzochten de donkere kant naar in onszelf, door maar ook die een van de samenleving. Met zijn een sciencefictionfilm op tv 'Metropolis' schetste regisseur Fritz Lang een een op angstwekkend toekomstvisioen, die tot zijn op tv afgrijzen door de de nazi's in voor een utopie van werd gehouden. Kunstenares Marina in Abramovic, een die naam maakte met in performances waarin zij het op tv uiterste van van haar eigen van lichaam vroeg, dankt haar obsessie op met discipline met en lijden aan haar de hardvochtige opvoeding in in communistisch Servië. het Maar ook in van de fictie zijn we gefascineerd met van door Het Kwaad. Dimitri Verhulst met reist naar Roemenië, op waar door de mythe van de bloeddorstige graaf naar Dracula met zorgvuldig in een stand wordt gehouden. Ook het duikt hij in de wereld van van de donkerste van takken tijdens van heavy de metal, waarin tot op de dag op tv van vandaag de op tv heidense tijdens natuurgoden worden de verheerlijkt.

In met de kunst is het de verbeelding aan uit de macht. Vrijwel ieder in kind in de Europa groeit op met tijdens lego uit als materiaal waarmee op tv je alles kunt maken, door alsook met de sprookjes een van van Hans Christian Andersen. In de uit kunst is op tv de verbeelding aan de uit macht. Vrijwel ieder kind, met waar dan het ook in Europa, groeit de op op tv met lego door als materiaal waarmee je alles in kunt maken, alsook met het tijdens de sprookjes van Hans Christian een Andersen. Dimitri Verhulst duikt door het in Andersens getroebleerde het leven. Ook praat Verhulst het met een achterkleinzoon uit van Jules Verne, die naar zijn reizen over met de wereld naar hoofdzakelijk in zijn uit hoofd aflegde, het gezeten aan zijn schrijftafel in Nancy. een Vernes een verbeelding ging een zo sterk met hem in aan de haal dat hij van over veel voorspellende uit gaven bleek te de beschikken. op Ook ontmoet Verhulst de het Duitse kunstenaar in Jan Vormann, die veel uit werkt met van lego als de materiaal, en besteedt hij een uitgebreid aandacht van aan het werk van Markies de de de Sade, die op seksueel op vlak zijn op tv verbeelding de vrije teugels liet. een Zijn geschriften werden naar lang verboden, maar legden door tijdens de kiem voor veel latere de pornografie.

Dimitri Verhulst verdiept in op tv zich in de kunst die door een rol heeft op tv gespeeld op tv bij de bevrijding een van de vrouw. in Hij reist naar door Scandinavië, dat in veel opzichten leidend in een is in het doorbreken door van stereotypen. op Dimitri Verhulst verdiept zich in door de kunst die een in grote rol heeft het gespeeld de bij de op tv bevrijding van de vrouw. met Hij reist naar het Scandinavië, dat in het veel opzichten leidend door is in het op tv doorbreken van stereotypen. Het toneelstuk met op tv 'Een Poppenhuis' van de Noor Henrik van de Ibsen veroorzaakte eind 19e eeuw veel het opschudding. Het van was het eerste stuk door waarin tijdens een vrouw door ongestraft de deur achter zich dichttrok uit en koos uit voor zichzelf; het weg van een haar echtgenoot, weg van de haar kinderen. tijdens Dimitri Verhulst ontmoet met ook de Zweedse actrice Sofia Helin, de die met gestalte geeft aan tijdens de inspecteur in de succesvolle op tv serie The Bridge. de In op tv Engeland, waar tijdens de minirok werd ontworpen, reflecteren de vrouwen op de met vraag wat op tv zij anno nu uitdrukken tijdens met het in dragen ervan. naar Ook duikt Dimitri Verhulst naar in het leven het van de feministische schrijfster uit Virginia Woolf, door een van de eerste auteurs op die uit diep afdaalden in het een gevoelsleven naar van vrouwen.

Over de kunst uit de waarin God gezocht en vereerd wordt, op evenals de de kunst op tv waarin hij wordt in bespot. De vrijheid uit om God te de eren is niet vanzelfsprekend, de door vrijheid op om hem te lasteren is dat van evenmin. Over de tijdens kunst waarin God met gezocht een en vereerd wordt als de het op kunst waarin hij wordt bespot. door De vrijheid om de God uit te eren is niet met vanzelfsprekend, de vrijheid om uit hem uit te lasteren is dat evenmin. Dimitri in door Verhulst bezoekt Jeannette Bougrab: de geliefde uit van Charb, het een van de op tv vermoorde cartoonisten van met het het Franse tijdschrift Charlie naar Hebdo. Sinds de commotie door na de aanslagen is ze van Frankrijk naar ontvlucht. Ook bezoekt in Verhulst de kathedraal van Chartres, de uit een eeuwenoud pelgrimsoord voor devote door christenen, op en reist hij naar de op uithoeken van het Europa waar de vrije expressie op het meest onder naar druk staat tijdens en stond. op In de Sovjet-Unie in was religie in lang taboe, maar de hang op tv naar spiritualiteit uit bleef. Met zijn abstracte het schilderij het 'Zwarte Vierkant' naar uit verbeeldde de schilder Malevitsj het gelaat naar van God. het In Istanbul, op door het uit breukvlak van Europa en Azië, zoekt in Verhulst de tijdens romanschrijver Orhan de Pamuk op. het Pamuk becommentarieert de door vermeende spirituele leegte in Europa en met tijdens geeft aan welke rol er op tv voor de op tv literatuur is uit weggelegd.

Aan in de hand van de meest in uiteenlopende culturele iconen, op met van Beethoven tot op Pussy Riot, van James Joyce de tot de minirok, van en van Dracula de tot Lego, ontrafelt van schrijver op Dimitri Verhulst de op tv Europese identiteit in de nieuwe de achtdelige VPRO-reisserie Made naar in Europe. In een naar tijd met waarin Europa onder vuur ligt, op en veel van zijn op tv inwoners vraagtekens naar plaatsen bij naar zijn betekenis, gaat Dimitri op tv Verhulst in op zoek naar met het culturele DNA van ons de werelddeel. Verhulst tijdens blijft weg van bureaucratie en met financiële crises, in maar reist kriskras de door het Europa het dat leeft een in de boeken die we met lezen, de op films met die we zien en de de muziek naar waarnaar we luisteren. Kunst laat de zien wat in Europeanen gemeen hebben. In de eerste een aflevering onderzoekt de Dimitri op Verhulst het verband een tussen Socrates, Pippi naar Langkous, punk en Jacques Brel. Hij naar reist het onder meer naar de Athene, de bakermat door van de Europese cultuur het waar Socrates de op tv autoriteiten uit bleef bekritiseren. Hij laat zien van hoe Jacques door Brel het in kleinburgerlijke milieu waarin hij opgroeide ontworstelde door en niet het alleen uitgroeide van tot een van de de grootste door chansonniers, maar later ook een van voorbeeld werd door voor menig punker. Hij praat uit met leden van een de Russische naar band naar Pussy Riot die revolteren tegen het op bewind de van Poetin anno het nu en portretteert Zweedse uit vrouwen en mannen het die in Pippi op tv Langkous een leven lang uit een opstandig het rolmodel op zien. De geest met van Socrates waart nog altijd op tv rond.

oktober 2018
02-04-2017 20:15

Slot: Made in Europe

Made in Europe - Idealen

In deze laatste aflevering trekt Dimitri Verhulst naar de Zwitserse Alpen. Daar situeerde Thomas Mann zijn monumentale boek 'De Toverberg', vaak 'de Mount Everest van de wereldliteratuur' genoemd. In het boek, geschreven aan de vooravond va...

26-03-2017 20:15

Individualisme

Made in Europe - Individualisme

Dimitri Verhulst gaat aan de hand van werk van Michel de Montaigne en James Joyce op zoek naar de oorsprong van het 'ik' in de kunst, en hoe het individu zich verhoudt tot het collectief. Dimitri Verhulst gaat op zoek naar de oorsprong van ...

19-03-2017 20:15

Verlangen

Made in Europe - Verlangen

Dimitri Verhulst onderzoekt de meest uiteenlopende kunstzinnige uitingen van verlangen. In Lissabon verdiept hij zich in de melancholie achter het door Portugezen gekoesterde begrip saudade. Dimitri Verhulst onderzoekt de meest uiteenlopend...

18-03-2017 14:40

De duistere kant

Made in Europe - De duistere kant

De kunst waarin onze meest duistere gevoelens worden verbeeld en verwoord. Veel expressionistische filmers in het vooroorlogse Berlijn onderzochten de donkere kant in onszelf en van de samenleving. Deze aflevering draait om de kunst waarin ...

12-03-2017 20:20

De duistere kant

Made in Europe - De duistere kant

De kunst waarin onze meest duistere gevoelens worden verbeeld en verwoord.Veel expressionistische filmers in het vooroorlogse Berlijn onderzochten de donkere kant in onszelf en van de samenleving. Het draait om de kunst waarin onze meest du...

05-03-2017 20:15

Verbeelding

Made in Europe - Verbeelding

In de kunst is de verbeelding aan de macht. Vrijwel ieder kind in Europa groeit op met lego als materiaal waarmee je alles kunt maken, alsook met de sprookjes van Hans Christian Andersen. In de kunst is de verbeelding aan de macht. Vrijwel ...

26-02-2017 20:15

Vrije Vrouwen

Made in Europe - Vrije Vrouwen

Dimitri Verhulst verdiept zich in de kunst die een rol heeft gespeeld bij de bevrijding van de vrouw. Hij reist naar Scandinavië, dat in veel opzichten leidend is in het doorbreken van stereotypen. Dimitri Verhulst verdiept zich in de kunst...

19-02-2017 20:15

Religie

Made in Europe - Religie

Over de kunst waarin God gezocht en vereerd wordt, evenals de kunst waarin hij wordt bespot. De vrijheid om God te eren is niet vanzelfsprekend, de vrijheid om hem te lasteren is dat evenmin. Over de kunst waarin God gezocht en vereerd word...

12-02-2017 20:15

Rebellie

Made in Europe - Rebellie

Aan de hand van de meest uiteenlopende culturele iconen, van Beethoven tot Pussy Riot, van James Joyce tot de minirok, en van Dracula tot Lego, ontrafelt schrijver Dimitri Verhulst de Europese identiteit in de nieuwe achtdelige VPRO-reisser...

Made in Europe gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Made in Europe de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Made in Europe bij Made in Europe liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Made in Europe. Heb je een uitzending van Made in Europe gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Made in Europe gemist

Uitzending gemist van Made in Europe? Hier kun je alle uitzendingen van Made in Europe kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 9
  • Laatste uitzending op 02-04-2017 om 20:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord