Programma gemist?

In in deze laatste met aflevering trekt Dimitri Verhulst naar de met Zwitserse Alpen. Daar het situeerde Thomas op Mann zijn monumentale boek tijdens op tv 'De Toverberg', vaak 'de Mount tijdens Everest van in de wereldliteratuur' genoemd. In de het boek, geschreven de aan de een vooravond van de Eerste Wereldoorlog, op tv wisselen patiënten in van uit een sanatorium van gedachten over de hun met visie op het leven en op het continent dat uit net als nu op turbulente tijden het kent. ‘De Toverberg’ laat het zich daardoor ook lezen van als een door staalkaart van ideeën uit over hoe het verder op tv met moet met Europa. Dimitri van praat met onder in anderen schrijver Arnon Grunberg een en violiste een Patricia Kopatchinskaja over het huidige Europa een op en de eenheidsgedachte die uit Beethoven uitdroeg een in zijn beroemde 'Ode van an die Freude', met de van nog bekendere het zin 'Alle Menschen werden het Bruder'. van Daarnaast zoekt Dimitri de door oude schrijver György op Konrad op in zijn het woning in Boedapest. het Konrad, die van zowel het nazisme van als met het communisme overleefde, waarschuwt voor het door opkomende islamisme, een dat hij tijdens in een op lijn stelt met de twee eerdere met ideologieën. Hoewel naar hij benadrukt naar dat islamisme iets anders is uit dan ‘de het islam’, vindt hij in dat Europa een voorzichtig moet zijn van met het toelaten van grote uit groepen moslims. tijdens ‘De democratie met is in gevaar,’ zegt hij. met het ‘In die zin is het nu door een naar vergelijkbare situatie als in van de uit periode waarin Thomas op Mann moest besluiten wat door het juiste pad tijdens was om te in bewandelen.'

Dimitri een Verhulst gaat aan in de hand van werk met van Michel de op tv Montaigne uit en James Joyce op zoek naar naar de oorsprong van tijdens het 'ik' in tijdens met de kunst, en hoe het individu in zich verhoudt tot op het collectief. Dimitri met door Verhulst gaat op zoek naar van de oorsprong van een het het 'ik' in de kunst, en op tv hoe het individu zich op de verhoudt tot het collectief. met Hij reist naar in het zuiden van uit Frankrijk, naar het van kasteel waar filosoof Michel tijdens de Montaigne met werkte aan de eerste essays met waarin bij met herhaling het woord een 'ik' werd gebruikt. De door schrijver stond daarmee door aan door de basis de van het egodocument uit zoals we dat naar vandaag de dag kennen. Dimitri Verhulst naar bezoekt ook Dublin in naar op 'Bloomsday', de dag waarop jaarlijks een het het boek 'Ulysses' van James Joyce door op tv wordt gevierd. In van dat boek vervolmaakte Joyce de een literaire techniek, op tv die ontleend op was aan de pysychologie: de de zogenoemde 'stream in of consciousness'. De op lezer deint als het ware op mee op met de uit innerlijke gedachtestromen van de de hoofdpersonages. Verder duikt de hij in de geschiedenis met achter uit het ingenieuze wegenstelsel Via Appia het dat een de Romeinen aanlegden, met met wegen die alle tijdens naar Rome door leidden en reist op tv hij naar het uit Zweedse dorpje Älmhult, het in kloppend hart uit van meubelgigant IKEA. Het bedrijf stond tijdens aan met de basis van van wat we nu 'democratic design' van noemen: ontwerpen in die het van mogelijk maken dat op tv iedereen naar eigen een gerief zijn naar huis kan inrichten, aangepast aan op tv de een smaak en noden van in de tijd. Met door als rots in op de branding de tijdens onverwoestbare Billy-boekenkast.

Dimitri Verhulst onderzoekt op tv de tijdens meest uiteenlopende kunstzinnige uitingen uit van verlangen. een In Lissabon op verdiept hij zich uit in de melancholie de achter het door Portugezen gekoesterde begrip uit saudade. de Dimitri Verhulst van onderzoekt de meest uiteenlopende kunstzinnige uitingen tijdens van verlangen. In door Lissabon verdiept met hij zich op tv in de melancholie achter het het door Portugezen uit gekoesterde begrip saudade, met dat schuilgaat achter de de fadomuziek die je uit er nog tijdens altijd in op iedere straathoek in met kunt horen. Hij naar toont het verlangen naar verre door oorden, de naar ongebreidelde reislust die lang tijdens gepaard ging met door een met Baedeker-reisgids in de het tas of in het naar dashboardkastje. Deze door aflevering gaat ook over het het verlangen naar hebbedingetjes, naar gadgets waarmee je een je identiteit uitdraagt, de zoals uit de Citroën de DS. En over het tijdens doodsverlangen, zoals gevat in op de cultklassieker 'Die van Leiden des de Jungen Werthers' van J.W. naar von van Goethe.

De op kunst waarin onze op meest duistere een gevoelens worden verbeeld met en verwoord. Veel expressionistische filmers van in het vooroorlogse naar Berlijn onderzochten de op donkere kant in in onszelf en van door de samenleving. Deze aflevering door draait om door de kunst de waarin onze in meest duistere gevoelens worden met verbeeld en verwoord. van Veel van de expressionistische in filmers door die in het vooroorlogse tijdens Berlijn aan de slag uit gingen, onderzochten de donkere door tijdens kant in onszelf, maar ook door die van naar de samenleving. Met zijn van sciencefictionfilm 'Metropolis' schetste met regisseur Fritz Lang een de een angstwekkend toekomstvisioen, die het tot zijn afgrijzen door de nazi's uit voor een utopie van werd op tv gehouden. Kunstenares Marina door Abramovic, die naam maakte van met op performances waarin zij tijdens het uiterste van naar haar eigen lichaam vroeg, dankt haar naar obsessie met discipline in en lijden aan op tv op tv haar hardvochtige opvoeding in naar communistisch Servië. op tv Maar ook in de de fictie zijn we uit gefascineerd door Het Kwaad. door Dimitri in Verhulst reist naar Roemenië, een waar de van mythe van de bloeddorstige graaf tijdens Dracula zorgvuldig in tijdens stand wordt gehouden. tijdens Ook duikt hij door in een de wereld van de donkerste uit takken van heavy metal, op tv waarin tot uit op de naar dag van vandaag de heidense op tv naar natuurgoden worden verheerlijkt.

De kunst naar waarin onze meest een duistere gevoelens op tv worden verbeeld en verwoord.Veel expressionistische met filmers in het door vooroorlogse Berlijn een onderzochten de donkere tijdens kant in naar onszelf en van de naar samenleving. tijdens Het draait om de de kunst waarin onze tijdens meest duistere gevoelens worden verbeeld door en verwoord. Veel op van tijdens de expressionistische filmers het die in het een vooroorlogse Berlijn aan de slag tijdens gingen door onderzochten de op tv donkere kant in op tv onszelf, maar ook die van de de samenleving. Met zijn tijdens sciencefictionfilm 'Metropolis' schetste op regisseur de Fritz Lang een angstwekkend toekomstvisioen, in die tot zijn de afgrijzen door naar de nazi's voor een door utopie werd gehouden. door Kunstenares door Marina Abramovic, het die naam maakte met performances waarin het zij het door uiterste van van haar eigen lichaam vroeg, dankt in haar obsessie de met naar discipline en lijden aan haar hardvochtige op tv door opvoeding in communistisch op Servië. Maar ook in op de fictie zijn tijdens we gefascineerd op tv door Het Kwaad. Dimitri Verhulst reist door de naar Roemenië, waar op tv de mythe van de bloeddorstige de graaf Dracula zorgvuldig in uit uit stand wordt gehouden. Ook duikt een hij in de naar wereld van de donkerste de takken in van heavy metal, met waarin tot een op de dag van naar vandaag de een heidense natuurgoden worden een verheerlijkt.

In de kunst de tijdens is de verbeelding op aan de macht. Vrijwel ieder tijdens kind in Europa groeit in op met uit lego als materiaal waarmee een uit je alles kunt maken, alsook met door de sprookjes van van Hans naar Christian Andersen. op In de kunst is de verbeelding op van aan de macht. op Vrijwel ieder kind, met waar dan ook in Europa, groeit op tv op van met lego als materiaal tijdens waarmee je alles kunt van in maken, alsook met de een sprookjes van Hans Christian Andersen. op Dimitri Verhulst naar duikt in Andersens door getroebleerde leven. Ook praat op Verhulst met de een achterkleinzoon uit van Jules Verne, die zijn in tijdens reizen over de in wereld hoofdzakelijk in zijn hoofd aflegde, op tv gezeten aan tijdens zijn door schrijftafel in Nancy. Vernes verbeelding uit ging zo het sterk met hem op tv aan de haal dat door hij over veel voorspellende van de gaven bleek te beschikken. Ook op ontmoet door Verhulst de Duitse van kunstenaar Jan Vormann, met die veel werkt met met lego als op materiaal, en besteedt op tv hij uitgebreid aandacht in aan het werk van Markies naar de Sade, die op een seksueel vlak naar zijn verbeelding uit de vrije een teugels liet. Zijn geschriften werden lang van op tv verboden, maar legden de kiem naar voor met veel latere pornografie.

Dimitri door Verhulst verdiept zich in tijdens de naar kunst die een rol in heeft gespeeld bij de tijdens bevrijding van de een vrouw. Hij reist naar naar Scandinavië, dat in met veel opzichten leidend uit is in naar het doorbreken van stereotypen. met Dimitri Verhulst uit verdiept zich de in de kunst die in een in grote rol heeft gespeeld van bij de bevrijding van met de vrouw. Hij reist de naar Scandinavië, door dat in de veel opzichten leidend is in een van het doorbreken van stereotypen. op tv Het toneelstuk 'Een met Poppenhuis' van de in Noor Henrik op tv Ibsen veroorzaakte eind 19e eeuw door veel in opschudding. Het was het eerste stuk de waarin met een vrouw uit ongestraft de deur achter zich in dichttrok op en koos voor uit zichzelf; weg van haar echtgenoot, weg de van haar naar kinderen. Dimitri het Verhulst ontmoet van ook de Zweedse actrice Sofia Helin, op die gestalte het geeft aan het de inspecteur op in de succesvolle serie The in Bridge. In Engeland, waar met de minirok tijdens werd ontworpen, de reflecteren vrouwen van op de vraag wat zij anno de nu uitdrukken met in het het dragen ervan. Ook duikt Dimitri door Verhulst in op het leven van van de feministische op schrijfster Virginia Woolf, een van in door de eerste auteurs die op tv diep afdaalden in het gevoelsleven het van tijdens vrouwen.

Over van de kunst waarin tijdens God gezocht en vereerd wordt, naar evenals door de kunst waarin hij de wordt bespot. op De vrijheid om God te een eren is op niet vanzelfsprekend, de op vrijheid om hem te op tv een lasteren is dat evenmin. Over de door kunst waarin het God gezocht op en vereerd wordt van als de kunst tijdens waarin hij wordt een bespot. De vrijheid van om God te op tv eren is niet vanzelfsprekend, de in vrijheid om naar hem te lasteren door is in dat evenmin. Dimitri Verhulst naar bezoekt Jeannette uit Bougrab: de geliefde van Charb, een tijdens van op de vermoorde cartoonisten van naar het van Franse tijdschrift Charlie met Hebdo. Sinds de commotie na op tv de aanslagen tijdens is ze door Frankrijk ontvlucht. Ook bezoekt door Verhulst de kathedraal naar van Chartres, een eeuwenoud de pelgrimsoord door voor devote christenen, en reist uit hij naar de op uithoeken van Europa waar het de vrije tijdens expressie het meest onder van het druk staat en stond. in In de Sovjet-Unie was naar religie van lang taboe, maar de hang de naar tijdens spiritualiteit bleef. Met zijn abstracte schilderij in het op tv 'Zwarte Vierkant' naar verbeeldde de schilder met Malevitsj het gelaat van God. door In Istanbul, een op het breukvlak van met Europa en uit Azië, zoekt het Verhulst de romanschrijver Orhan Pamuk op. van Pamuk becommentarieert op tv de vermeende de spirituele leegte in Europa met en geeft met aan welke door rol er voor tijdens de literatuur is van weggelegd.

Aan de hand naar van de meest met uiteenlopende van culturele iconen, van Beethoven tot het Pussy Riot, van van James met Joyce tot met de minirok, en van Dracula tijdens tot Lego, ontrafelt op schrijver Dimitri in Verhulst de Europese identiteit in op tv de tijdens nieuwe achtdelige VPRO-reisserie Made in een Europe. In met een tijd waarin Europa een onder vuur ligt, en het uit veel van zijn inwoners de vraagtekens plaatsen bij met zijn betekenis, gaat Dimitri van Verhulst op zoek in naar het naar culturele DNA van ons werelddeel. door naar Verhulst blijft weg van bureaucratie een en financiële crises, maar een reist kriskras door door het Europa dat op leeft op in de met boeken die we lezen, op de films die we zien op en de muziek tijdens tijdens waarnaar we luisteren. Kunst met laat zien naar wat Europeanen gemeen hebben. In de op eerste naar aflevering onderzoekt Dimitri op Verhulst het verband tussen Socrates, Pippi in Langkous, een punk en Jacques Brel. Hij de reist door onder meer naar tijdens Athene, de in bakermat van de uit Europese cultuur waar Socrates de op tv autoriteiten bleef in bekritiseren. Hij laat zien hoe naar Jacques Brel het het door kleinburgerlijke milieu waarin hij opgroeide de ontworstelde en met niet alleen op tv uitgroeide tot een van de een grootste chansonniers, uit maar later ook het een voorbeeld werd voor op tv menig punker. Hij tijdens praat tijdens met leden van met de Russische band tijdens Pussy Riot die de revolteren tegen het uit bewind van Poetin anno door nu en portretteert Zweedse vrouwen een en mannen die op tv in Pippi Langkous in een leven de lang een opstandig van rolmodel door zien. De geest van Socrates waart op tv nog altijd met rond.

februari 2019
02-04-2017 20:15

Slot: Made in Europe

Made in Europe - Idealen

In deze laatste aflevering trekt Dimitri Verhulst naar de Zwitserse Alpen. Daar situeerde Thomas Mann zijn monumentale boek 'De Toverberg', vaak 'de Mount Everest van de wereldliteratuur' genoemd. In het boek, geschreven aan de vooravond va...

26-03-2017 20:15

Individualisme

Made in Europe - Individualisme

Dimitri Verhulst gaat aan de hand van werk van Michel de Montaigne en James Joyce op zoek naar de oorsprong van het 'ik' in de kunst, en hoe het individu zich verhoudt tot het collectief. Dimitri Verhulst gaat op zoek naar de oorsprong van ...

19-03-2017 20:15

Verlangen

Made in Europe - Verlangen

Dimitri Verhulst onderzoekt de meest uiteenlopende kunstzinnige uitingen van verlangen. In Lissabon verdiept hij zich in de melancholie achter het door Portugezen gekoesterde begrip saudade. Dimitri Verhulst onderzoekt de meest uiteenlopend...

18-03-2017 14:40

De duistere kant

Made in Europe - De duistere kant

De kunst waarin onze meest duistere gevoelens worden verbeeld en verwoord. Veel expressionistische filmers in het vooroorlogse Berlijn onderzochten de donkere kant in onszelf en van de samenleving. Deze aflevering draait om de kunst waarin ...

12-03-2017 20:20

De duistere kant

Made in Europe - De duistere kant

De kunst waarin onze meest duistere gevoelens worden verbeeld en verwoord.Veel expressionistische filmers in het vooroorlogse Berlijn onderzochten de donkere kant in onszelf en van de samenleving. Het draait om de kunst waarin onze meest du...

05-03-2017 20:15

Verbeelding

Made in Europe - Verbeelding

In de kunst is de verbeelding aan de macht. Vrijwel ieder kind in Europa groeit op met lego als materiaal waarmee je alles kunt maken, alsook met de sprookjes van Hans Christian Andersen. In de kunst is de verbeelding aan de macht. Vrijwel ...

26-02-2017 20:15

Vrije Vrouwen

Made in Europe - Vrije Vrouwen

Dimitri Verhulst verdiept zich in de kunst die een rol heeft gespeeld bij de bevrijding van de vrouw. Hij reist naar Scandinavië, dat in veel opzichten leidend is in het doorbreken van stereotypen. Dimitri Verhulst verdiept zich in de kunst...

19-02-2017 20:15

Religie

Made in Europe - Religie

Over de kunst waarin God gezocht en vereerd wordt, evenals de kunst waarin hij wordt bespot. De vrijheid om God te eren is niet vanzelfsprekend, de vrijheid om hem te lasteren is dat evenmin. Over de kunst waarin God gezocht en vereerd word...

12-02-2017 20:15

Rebellie

Made in Europe - Rebellie

Aan de hand van de meest uiteenlopende culturele iconen, van Beethoven tot Pussy Riot, van James Joyce tot de minirok, en van Dracula tot Lego, ontrafelt schrijver Dimitri Verhulst de Europese identiteit in de nieuwe achtdelige VPRO-reisser...

Made in Europe gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Made in Europe de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Made in Europe bij Made in Europe liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Made in Europe. Heb je een uitzending van Made in Europe gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Made in Europe gemist

Uitzending gemist van Made in Europe? Hier kun je alle uitzendingen van Made in Europe kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 9
  • Laatste uitzending op 02-04-2017 om 20:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord