Programma gemist?

Quiz met waarin één kandidaat het naar opneemt tegen vijf een uiteenlopende groepen uit een onze door samenleving. Iedere groep in bestaat uit zes de deelnemers die hun in uiterste best zullen doen de over door hen op tv bestaande vooroordelen te ontkrachten. De met quiz uit draait om parate kennis door en naar vooral mensenkennis. Manager Jerrold in neemt het op tegen op tv skateboarders, sexy uit buurmeisjes, pizzakoeriers, clowns met en een nieuwe tijdens groep: wiskundeleraren. Wie door gaat er met de jackpot van naar huis? met De kandidaat of tijdens één door van de groepen? Presentatie: het Chantal Janzen.

Quiz uit waarin één kandidaat het opneemt naar tegen vijf van uiteenlopende groepen uit onze op samenleving. van Iedere groep de bestaat uit zes deelnemers die met hun uiterste de best zullen doen de over tijdens hen bestaande op vooroordelen te ontkrachten. de De quiz draait door om parate op tv kennis en vooral de mensenkennis. Milieu-adviseur Marie-Claire van neemt het op tegen naar skateboarders, sexy buurmeisjes, in pizzakoeriers een clowns en een nieuwe groep: strippers. op tv Wie gaat er in met het de jackpot naar een huis? De naar kandidaat of één van de uit groepen? tijdens Presentatie: Chantal Janzen.

Quiz waarin één door kandidaat tijdens het opneemt tegen vijf op tv uiteenlopende groepen uit uit onze op samenleving. Iedere groep bestaat het uit zes deelnemers uit die hun uiterste best uit zullen doen de met over hen bestaande vooroordelen het te ontkrachten. uit De quiz van draait om parate kennis op en vooral mensenkennis. op Journalist Rob neemt op het op tv op tegen skateboarders, naar sexy buurmeisjes, pizzakoeriers en twee op tv nieuwe groepen: naar vrachtwagenchauffeuses en uit clowns. Wie gaat er een met de op tv jackpot naar huis? De kandidaat of in op één van de groepen? Presentatie: uit Chantal uit Janzen.

Quiz waarin één uit tijdens kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende uit groepen met uit onze samenleving. Iedere groep op bestaat uit zes door deelnemers die hun met uiterste best door zullen doen de de over hen tijdens bestaande vooroordelen te ontkrachten. uit De quiz draait om van parate kennis en het vooral mensenkennis. van ZZP'er naar Caroline neemt het met op tegen brandweervrouwen, skateboarders, sexy op buurmeisjes, door plus size models en een nieuwe het groep: pizzakoeriers. op Wie tijdens gaat er met de jackpot met naar huis? De naar kandidaat uit of één van de groepen? naar Presentatie: Chantal van Janzen.

Quiz waarin één de het kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende van op tv groepen uit onze samenleving. tijdens Iedere groep bestaat naar uit zes deelnemers die een hun het uiterste best zullen doen het om de over op hen bestaande de vooroordelen te ontkrachten. Het in draait allemaal om parate in kennis tijdens en vooral mensenkennis. op tv Alle vooroordelen komen op aan bod en deze uit worden al dan niet uit bevestigd; wat weet een naar kraker wel en uit een hockeymeisje op niet? Het is een met het strategisch spel. De vragen zijn met zo tijdens geselecteerd dat er in bij elke vraag zorgvuldig moet in worden gekozen door of deze wel het of niet op tv geschikt is om tegen een van bepaalde op groep te spelen. Er op tv is een uitgekiende mix van tijdens van moeilijke vragen, makkelijke vragen, mannelijke vragen, op vrouwelijke vragen, de serieuze vragen, van actuele vragen, instinkers op et cetera. Hulpverlener Bram neemt met het op tegen van met brandweervrouwen, skateboarders, sexy de buurmeisjes, prinsen carnaval en tijdens een nieuwe groep: door plus size models. Wie gaat een er met een de jackpot uit naar huis? het De kandidaat of één van de in groepen? Presentatie: met Chantal tijdens Janzen.

Quiz waarin tijdens één kandidaat het opneemt uit tegen zes naar uiteenlopende groepen uit door onze de samenleving. Iedere groep bestaat uit zes een deelnemers die hun in uiterste best tijdens zullen doen het om de over hen op bestaande vooroordelen te van ontkrachten. Het draait het allemaal om parate kennis op tv het en vooral mensenkennis. Alle het vooroordelen komen aan de bod en deze op worden al het dan niet bevestigd; wat weet een een tijdens kraker wel en een hockeymeisje niet? een Het is een met strategisch uit spel. De vragen zijn zo het geselecteerd de dat er bij elke naar vraag tijdens zorgvuldig moet worden gekozen of in deze naar wel of niet geschikt op is om tegen in een bepaalde groep te spelen. uit Er de is een uitgekiende naar mix van moeilijke vragen, makkelijke uit vragen, in mannelijke vragen, vrouwelijke vragen, van serieuze vragen, actuele vragen, door instinkers et cetera. met de Wannabe presentatrice Hila uit neemt het op in tegen brandweervrouwen, skateboarders, in 'sugar momma's' en twee nieuwe groepen: op tv van sexy buurmeisjes en prinsen carnaval. op Wie gaat op er met de jackpot de naar huis? De kandidaat uit of tijdens één van de de groepen? Presentatie: Chantal een Janzen.

Quiz waarin één uit een kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende in in groepen uit onze samenleving. Iedere groep door het bestaat uit zes deelnemers die het hun uiterste best zullen door doen de over een hen bestaande vooroordelen op te ontkrachten. uit De quiz draait een om parate kennis een en het vooral mensenkennis. Surfer Dave neemt door het op tijdens tegen dispuutsmeisjes, LARPers, brandweervrouwen, door skateboarders en een op tv nieuwe door groep: 'sugar momma's'. Wie gaat het er met de met jackpot naar huis? De het kandidaat het of één van naar de groepen? Presentatie: Chantal door Janzen.

Quiz waarin één uit kandidaat het een opneemt naar tegen vijf uiteenlopende groepen op uit onze samenleving. Iedere groep op bestaat uit zes naar deelnemers die hun naar uiterste best zullen in naar doen de over het hen bestaande vooroordelen de te ontkrachten. De uit quiz draait om parate kennis op tv en vooral in mensenkennis. Trucker Lennart de neemt het naar op tegen dispuutsmeisjes, op tv 'LARPers', brandweervrouwen, kleine mensen en met een nieuwe groep: skateboarders. met een Wie gaat er met het de jackpot naar uit huis? De een kandidaat of één van tijdens de groepen? Presentatie: Chantal het Janzen.

Quiz door waarin één tijdens kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende tijdens groepen een uit onze het samenleving. Iedere groep bestaat in uit zes deelnemers met die hun uiterste uit best zullen tijdens doen de over hen bestaande vooroordelen op te ontkrachten. De op tv quiz draait om op het parate kennis en in vooral mensenkennis. Rechtenstudente Gracia de neemt het op tegen dispuutsmeisjes, de LARPers, op tv brandweervrouwen, kleine mensen en naar een nieuwe groep: uit Songfestivalfans. Wie van gaat er met de het jackpot naar huis? een De kandidaat naar of één van de groepen? in Presentatie: Chantal tijdens Janzen.

Quiz waarin in één kandidaat het de opneemt tegen in vijf uiteenlopende groepen de uit onze samenleving. Iedere op groep bestaat tijdens uit zes deelnemers die hun op met uiterste best zullen op doen de over hen tijdens bestaande vooroordelen te een ontkrachten. De quiz in draait om een parate kennis en vooral mensenkennis. Trendwatcher op Rob neemt het naar op tegen dispuutsmeisjes, het voetbalscheidsrechters, LARPers, uit brandweervrouwen en kleine met mensen. Wie gaat er tijdens met de jackpot de een naar huis? De kandidaat met of één van door de groepen? het Presentatie: Chantal Janzen.

Quiz waarin één de kandidaat naar het opneemt tegen tijdens zes uiteenlopende groepen uit een onze samenleving. Iedere door groep op tv bestaat uit zes op deelnemers die hun uiterste op best zullen doen op om de over hen door bestaande vooroordelen te ontkrachten. tijdens Het draait uit allemaal om parate kennis het en vooral mensenkennis. een Alle vooroordelen een komen aan op bod en deze worden al een dan niet naar bevestigd; wat weet in een kraker tijdens wel en een hockeymeisje niet? op Het is op tv een strategisch op tv spel. De vragen zijn in zo geselecteerd dat er het bij op elke vraag met zorgvuldig moet worden door gekozen of deze wel door of niet geschikt met is om tegen uit een bepaalde met groep te spelen. Er is een van uitgekiende mix van van het moeilijke vragen, makkelijke vragen, mannelijke door vragen, vrouwelijke in vragen, serieuze vragen, actuele vragen, naar instinkers et het cetera. De een kandidaat neemt het tijdens op tegen op uitsmijters, travestieten, blokfluitleraressen, naar linedancers, medicijnenstudenten en tatoeëerders. Wie gaat op er met op tv de jackpot op naar huis? De kandidaat tijdens of één van de door groepen? Presentatie: Chantal naar uit Janzen.

Quiz tijdens waarin één kandidaat het tijdens opneemt tegen zes van uiteenlopende groepen uit onze uit samenleving. naar Iedere groep naar bestaat uit zes deelnemers die door hun uiterste best tijdens zullen doen om de uit over hen tijdens bestaande vooroordelen van te ontkrachten. Het een draait allemaal om parate naar kennis en vooral met mensenkennis. Alle vooroordelen met komen aan bod en een het deze worden al dan niet bevestigd; het wat het weet een kraker tijdens wel en in een hockeymeisje niet? Het is de een in strategisch spel. De een vragen zijn zo geselecteerd op dat er bij elke vraag van door zorgvuldig moet worden gekozen op of deze wel het of niet uit geschikt is om tegen een bepaalde naar groep te spelen. door Er is een de naar uitgekiende mix van moeilijke vragen, makkelijke in vragen, mannelijke een vragen, vrouwelijke vragen, serieuze in vragen, actuele tijdens vragen, instinkers et met cetera. naar De kandidaat neemt het op tegen tijdens op uitsmijters, travestieten, gothics, linedancers, medicijnenstudenten in en tatoeëerders. Wie tijdens gaat er met de naar jackpot naar op huis? De kandidaat of door met één van de uit groepen? Presentatie: Chantal het Janzen.

Quiz met waarin één kandidaat het opneemt op tv tegen zes door uiteenlopende groepen uit het onze samenleving. Iedere groep op tv bestaat uit zes op tv deelnemers die hun door uiterste best de zullen doen om met de over hen bestaande een het vooroordelen te ontkrachten. in Het draait allemaal om parate kennis op tv in en vooral mensenkennis. Alle vooroordelen komen het van aan bod en tijdens deze worden al dan niet bevestigd; uit tijdens wat weet een kraker van wel en in een hockeymeisje niet? Het is op een strategisch spel. De in vragen zijn met zo geselecteerd dat er op tv bij elke de vraag zorgvuldig op tv moet worden gekozen of deze het wel het of niet naar geschikt is om het tegen een bepaalde groep te spelen. op tv Er is een met uitgekiende mix van tijdens moeilijke vragen, op tv makkelijke vragen, van mannelijke vragen, vrouwelijke vragen, serieuze naar vragen, in actuele vragen, instinkers in et cetera. De met kandidaat neemt de het op tegen uitsmijters, stewards, het gothics, linedancers, medicijnenstudenten een en tatoeëerders. Wie op tv gaat er met de de jackpot op naar huis? tijdens De kandidaat of één van de uit in groepen? Presentatie: Chantal een Janzen.

Quiz waarin één naar kandidaat het het opneemt tegen zes uiteenlopende in groepen uit in onze van samenleving. Iedere groep uit bestaat uit zes in deelnemers die hun uiterste best zullen op doen van om de over hen bestaande tijdens met vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal een om parate kennis tijdens van en vooral mensenkennis. Alle vooroordelen komen het met aan bod en deze het worden al dan op tv niet bevestigd; het wat weet een kraker wel van en een op hockeymeisje niet? Het op is een strategisch spel. De door vragen zijn zo naar geselecteerd uit dat er bij elke naar vraag zorgvuldig moet de worden gekozen of deze van wel of niet het naar geschikt is om tegen een bepaalde met groep te spelen. uit de Er is een uitgekiende mix van van moeilijke vragen, makkelijke in vragen, mannelijke uit vragen, vrouwelijke vragen, de serieuze vragen, door actuele vragen, instinkers van et cetera. tijdens De kandidaat neemt tijdens het op tegen uitsmijters, de stewards, gothics, linedancers, op medicijnenstudenten en amazones. uit Wie gaat er met door de jackpot naar huis? het De kandidaat of uit op tv één van de groepen? Presentatie: het Chantal het Janzen.

Quiz het waarin één kandidaat het het opneemt tegen op zes uiteenlopende groepen uit een onze samenleving. met Iedere groep bestaat met uit zes deelnemers die hun uit uiterste best zullen tijdens het doen om de over de hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. uit Het draait naar allemaal om tijdens parate kennis en vooral tijdens mensenkennis. Alle vooroordelen naar komen aan bod de en deze worden op al een dan niet bevestigd; op wat weet een kraker wel met en een hockeymeisje uit niet? Het tijdens is een strategisch de spel. De vragen zijn zo van geselecteerd naar dat er het bij elke vraag zorgvuldig moet het worden gekozen uit of deze wel of niet op tv met geschikt is om tegen een uit bepaalde groep tijdens te spelen. Er is uit een uitgekiende mix op van moeilijke vragen, door makkelijke vragen, tijdens mannelijke vragen, vrouwelijke tijdens vragen, serieuze vragen, tijdens actuele vragen, instinkers et cetera. uit De kandidaat neemt op het het op tegen uit uitsmijters, makelaars, players, gothics, medicijnstudenten uit en amazones. van Wie gaat er met de naar jackpot naar huis? op het De kandidaat of één van uit de groepen? Presentatie: tijdens Chantal op tv Janzen.

juni 2017
03-12-2010 20:25

Aflevering 23

Weten zij veel!? - Aflevering 23

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

19-11-2010 20:25

Aflevering 22

Weten zij veel!? - Aflevering 22

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

12-11-2010 20:25

Aflevering 21

Weten zij veel!? - Aflevering 21

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

05-11-2010 20:25

Aflevering 20

Weten zij veel!? - Aflevering 20

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

29-10-2010 20:25

Aflevering 19

Weten zij veel!? - Aflevering 19

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

15-10-2010 20:25

Aflevering 18

Weten zij veel!? - Aflevering 18

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

08-10-2010 20:25

Aflevering 17

Weten zij veel!? - Aflevering 17

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

24-09-2010 20:25

Aflevering 16

Weten zij veel!? - Aflevering 16

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

17-09-2010 20:25

Aflevering 15

Weten zij veel!? - Aflevering 15

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

10-09-2010 20:25

Aflevering 14

Weten zij veel!? - Aflevering 14

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

05-02-2010 21:15

Aflevering 13

Weten zij veel!? - Aflevering 13

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

29-01-2010 21:15

Aflevering 12

Weten zij veel!? - Aflevering 12

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

22-01-2010 21:10

Aflevering 11

Weten zij veel!? - Aflevering 11

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

15-01-2010 21:15

Aflevering 10

Weten zij veel!? - Aflevering 10

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

01-01-2010 21:15

Aflevering 8

Weten zij veel!? - Aflevering 8

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Weten zij veel!? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Weten zij veel!? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Weten zij veel!? bij Weten zij veel!? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Weten zij veel!?. Heb je een uitzending van Weten zij veel!? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Weten zij veel!? gemist

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uitzes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draaitallemaal om parate kennis en vooral mensenkennis. Alle vooroordelen komen aan bod en deze worden al dan niet bevestigd;wat weet een kraker wel en een hockeymeisje niet? Het is een strategisch spel. De vragen zijn zo geselecteerd dat erbij elke vraag zorgvuldig moet worden gekozen of deze wel of niet geschikt is om tegen een bepaalde groep te spelen. Eris een uitgekiende mix van moeilijke vragen, makkelijke vragen, mannelijke vragen, vrouwelijke vragen, serieuze vragen,actuele vragen, instinkers et cetera. waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onzesamenleving. De kandidaat neemt het op tegen corpsballen, scouts, players, babes, bibliothecaressen enzonneconsulentes. Presentatie: Chantal Janzen.

Uitzending gemist van Weten zij veel!?? Hier kun je alle uitzendingen van Weten zij veel!? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 17
  • Laatste uitzending op 03-12-2010 om 20:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord