Programma gemist?

Quiz waarin de één kandidaat het van opneemt tegen vijf naar uiteenlopende op groepen uit onze samenleving. Iedere het groep uit bestaat uit zes deelnemers die hun het uiterste op tv best zullen doen de van over hen door bestaande vooroordelen te ontkrachten. naar De in quiz draait om parate kennis en met vooral op mensenkennis. Manager Jerrold neemt in het op tegen skateboarders, van sexy in buurmeisjes, pizzakoeriers, clowns en een op nieuwe een groep: wiskundeleraren. Wie gaat er op tv met de in jackpot naar met huis? De kandidaat of één van van van de groepen? Presentatie: Chantal in Janzen.

Quiz waarin in één door kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende op tv door groepen uit onze samenleving. Iedere groep tijdens uit bestaat uit zes deelnemers die het hun uiterste best een zullen doen de over op hen bestaande vooroordelen de te ontkrachten. het De quiz door draait om parate kennis door en vooral mensenkennis. Milieu-adviseur met Marie-Claire neemt het de op tegen de skateboarders, sexy buurmeisjes, pizzakoeriers uit clowns in en een nieuwe in groep: strippers. Wie op gaat er met op de jackpot naar huis? op De kandidaat of één een van de groepen? naar van Presentatie: Chantal Janzen.

Quiz waarin tijdens één kandidaat het de opneemt tegen uit vijf uiteenlopende groepen uit door onze de samenleving. Iedere groep bestaat uit het zes deelnemers die een hun uiterste best zullen uit doen op tv de over de hen bestaande vooroordelen de te ontkrachten. De in quiz draait om parate kennis op tv en vooral mensenkennis. Journalist op tv Rob neemt met het op tegen skateboarders, naar sexy op buurmeisjes, pizzakoeriers en twee op tv nieuwe groepen: tijdens vrachtwagenchauffeuses en clowns. met Wie gaat er met de met jackpot naar op huis? De kandidaat of met één van een de groepen? Presentatie: Chantal op het Janzen.

Quiz een waarin één kandidaat het naar opneemt tegen vijf uiteenlopende tijdens op tv groepen uit onze samenleving. Iedere groep met bestaat de uit zes uit deelnemers die hun uiterste de best zullen doen de tijdens over hen bestaande naar vooroordelen te tijdens ontkrachten. De quiz op tv draait om van parate kennis en vooral mensenkennis. tijdens ZZP'er Caroline neemt het uit op in tegen brandweervrouwen, skateboarders, in sexy buurmeisjes, met plus size models en een nieuwe een groep: pizzakoeriers. met Wie op gaat er met de jackpot naar van huis? De kandidaat op of een één van de met groepen? Presentatie: het Chantal Janzen.

Quiz tijdens waarin één uit kandidaat het opneemt tegen naar zes uiteenlopende groepen uit uit onze samenleving. Iedere de groep bestaat uit zes van met deelnemers die hun uiterste best op zullen doen om de in over hen met bestaande vooroordelen met te ontkrachten. Het draait allemaal van om op tv parate kennis en vooral mensenkennis. op tv Alle vooroordelen komen het aan het bod en deze worden al van op dan niet bevestigd; wat weet een door kraker wel en op in een hockeymeisje niet? door Het is een strategisch spel. De uit vragen zijn zo het geselecteerd dat met er bij in elke vraag zorgvuldig met moet worden het gekozen of deze wel of tijdens niet geschikt is naar om tegen een naar bepaalde groep te door spelen. Er het is een uitgekiende mix van in moeilijke uit vragen, makkelijke vragen, de mannelijke vragen, vrouwelijke vragen, serieuze uit door vragen, actuele vragen, instinkers door et cetera. Hulpverlener de Bram neemt het op een tegen op brandweervrouwen, skateboarders, sexy buurmeisjes, naar prinsen carnaval en een nieuwe van op tv groep: plus size de models. Wie gaat er met het de jackpot naar huis? het De kandidaat of een één van de door groepen? Presentatie: Chantal uit het Janzen.

Quiz waarin één door het kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende de groepen uit onze in samenleving. Iedere een groep bestaat een uit zes van deelnemers die hun het uiterste best zullen doen de om de over hen door bestaande vooroordelen te ontkrachten. op tv Het op draait allemaal om naar parate kennis en de vooral mensenkennis. Alle naar vooroordelen komen aan de bod en deze worden een al dan niet op bevestigd; in wat weet een kraker wel en van een van hockeymeisje niet? Het is het een strategisch spel. De uit vragen zijn een zo geselecteerd naar dat er bij elke naar vraag zorgvuldig een moet worden gekozen of tijdens deze wel of niet van geschikt is de om tegen een op tv bepaalde op groep te spelen. Er is tijdens een op uitgekiende mix van moeilijke vragen, makkelijke naar naar vragen, mannelijke vragen, vrouwelijke vragen, serieuze uit vragen, actuele uit vragen, instinkers et van cetera. Wannabe presentatrice een Hila neemt op het op tegen brandweervrouwen, skateboarders, op tv 'sugar door momma's' en in twee nieuwe groepen: in sexy buurmeisjes en prinsen carnaval. Wie in gaat met er met de uit jackpot naar huis? De naar kandidaat of één op van de groepen? van Presentatie: door Chantal Janzen.

Quiz waarin één met kandidaat het opneemt op tegen vijf uiteenlopende tijdens op tv groepen uit onze samenleving. Iedere de groep uit bestaat uit zes door deelnemers die hun uiterste best zullen de doen met de over naar hen bestaande vooroordelen uit te ontkrachten. De quiz een draait om parate kennis tijdens en vooral met mensenkennis. Surfer Dave het neemt het op uit tegen dispuutsmeisjes, op tv LARPers, brandweervrouwen, skateboarders en een tijdens nieuwe groep: 'sugar momma's'. de door Wie gaat er naar met de jackpot naar huis? De met kandidaat het of één van de op groepen? Presentatie: Chantal op tv Janzen.

Quiz waarin de één kandidaat het een opneemt uit tegen vijf uiteenlopende groepen uit het onze samenleving. van Iedere groep bestaat uit zes tijdens deelnemers die het hun op uiterste best zullen doen naar de over hen bestaande vooroordelen op te ontkrachten. De in quiz draait om op parate kennis en op tv vooral mensenkennis. Trucker in Lennart neemt de het op op tegen dispuutsmeisjes, 'LARPers', brandweervrouwen, op tv kleine mensen en in een nieuwe naar groep: skateboarders. Wie gaat er het met de op tv jackpot met naar huis? De naar kandidaat of één van de in groepen? Presentatie: de Chantal Janzen.

Quiz waarin de één kandidaat op het opneemt tegen vijf op tv uiteenlopende groepen uit onze het samenleving. Iedere groep uit bestaat uit zes de deelnemers die hun op uiterste best zullen naar doen de naar over hen het bestaande vooroordelen te ontkrachten. De op tv quiz door draait om parate kennis tijdens en het vooral mensenkennis. Rechtenstudente Gracia neemt het de naar op tegen dispuutsmeisjes, LARPers, brandweervrouwen, door kleine mensen en op een nieuwe groep: het Songfestivalfans. Wie gaat er tijdens met naar de jackpot naar met huis? De tijdens kandidaat of één van op de groepen? van Presentatie: Chantal Janzen.

Quiz waarin één door kandidaat het het opneemt tegen op tv vijf uiteenlopende de groepen uit onze samenleving. Iedere naar groep bestaat op tv uit zes door deelnemers die hun van uiterste best zullen in doen de over hen bestaande op vooroordelen te ontkrachten. door De quiz een draait om parate de kennis en vooral mensenkennis. Trendwatcher op tv Rob neemt het een op tv op tegen dispuutsmeisjes, voetbalscheidsrechters, op tv LARPers, brandweervrouwen en de kleine mensen. Wie gaat er van met de jackpot naar naar huis? tijdens De door kandidaat of één van de groepen? het Presentatie: Chantal het Janzen.

Quiz waarin een één naar kandidaat het opneemt tegen de zes uiteenlopende het groepen uit onze samenleving. een Iedere groep bestaat op uit zes een deelnemers die hun uiterste best zullen tijdens doen om van de over hen bestaande van vooroordelen te ontkrachten. van Het draait op tv allemaal om uit parate kennis en vooral tijdens mensenkennis. Alle vooroordelen komen tijdens aan bod de en deze worden op al dan niet bevestigd; door wat weet een in kraker wel en op een hockeymeisje met niet? van Het is een strategisch spel. De op tv in vragen zijn zo uit geselecteerd dat er naar bij elke vraag zorgvuldig moet worden de tijdens gekozen of deze wel of op niet geschikt is om van het tegen een bepaalde groep te tijdens spelen. Er is een de uitgekiende mix van een moeilijke vragen, tijdens makkelijke vragen, mannelijke vragen, in vrouwelijke vragen, serieuze op vragen, uit actuele vragen, instinkers et cetera. tijdens De kandidaat met neemt het op de tegen uitsmijters, travestieten, blokfluitleraressen, door linedancers, medicijnenstudenten het en tatoeëerders. Wie gaat naar in er met de jackpot naar naar huis? De met kandidaat of één op tv van de groepen? Presentatie: een Chantal het Janzen.

Quiz het waarin één kandidaat het op tv opneemt tegen een zes uiteenlopende groepen uit onze van samenleving. op tv Iedere groep bestaat uit op zes deelnemers die van hun uiterste best zullen op tijdens doen om de met over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. uit Het draait naar allemaal om parate in kennis en vooral mensenkennis. op tv naar Alle vooroordelen komen de aan bod en in deze worden al dan niet bevestigd; door wat door weet een het kraker wel en een hockeymeisje in niet? met Het is een strategisch uit spel. De vragen in zijn zo op tv geselecteerd dat er bij elke tijdens vraag op zorgvuldig moet worden een gekozen of deze wel of op niet geschikt is uit om door tegen een bepaalde groep uit te spelen. Er is in een uitgekiende mix van op tv op moeilijke vragen, makkelijke vragen, mannelijke het vragen, vrouwelijke met vragen, serieuze vragen, actuele de vragen, instinkers et cetera. naar De kandidaat een neemt het van op tegen uitsmijters, travestieten, gothics, uit linedancers, de medicijnenstudenten en tijdens tatoeëerders. Wie gaat er met de een jackpot naar huis? tijdens De door kandidaat of één van de op tv door groepen? Presentatie: Chantal van Janzen.

Quiz waarin één tijdens kandidaat het door opneemt tegen naar zes uiteenlopende groepen uit onze van samenleving. Iedere naar groep de bestaat uit zes deelnemers die hun met een uiterste best zullen doen om door de over uit hen bestaande vooroordelen tijdens te ontkrachten. in Het draait allemaal om tijdens parate kennis naar en vooral mensenkennis. Alle in vooroordelen komen op tv aan bod en uit deze worden al dan niet bevestigd; op tv wat weet door een kraker wel en van een hockeymeisje de niet? Het is een door strategisch spel. naar De vragen de zijn zo geselecteerd dat er in bij elke van vraag zorgvuldig moet een worden gekozen van of deze wel of een niet geschikt het is om tegen een bepaalde tijdens op groep te spelen. door Er is een naar uitgekiende mix van moeilijke vragen, makkelijke naar vragen, mannelijke een vragen, vrouwelijke vragen, uit serieuze vragen, door actuele vragen, instinkers et de cetera. De kandidaat naar neemt het een op tegen uitsmijters, het stewards, gothics, linedancers, medicijnenstudenten en de naar tatoeëerders. Wie gaat er met door de jackpot naar uit huis? De van kandidaat of tijdens één van de groepen? Presentatie: de Chantal van Janzen.

Quiz waarin één van een kandidaat het opneemt tegen door zes uiteenlopende een groepen uit onze samenleving. Iedere tijdens groep in bestaat uit zes deelnemers die uit hun uiterste best zullen een doen om door de over hen op tv bestaande vooroordelen te op ontkrachten. van Het draait allemaal om op tv parate kennis en vooral van mensenkennis. Alle vooroordelen komen de aan het bod en deze door worden al dan niet bevestigd; de wat weet een het kraker op wel en een hockeymeisje uit niet? Het is door een met strategisch spel. De vragen zijn zo in geselecteerd dat op tv er door bij elke vraag zorgvuldig moet een worden door gekozen of deze wel of het niet geschikt naar is om het tegen een bepaalde groep tijdens te spelen. van Er is een uitgekiende mix uit van moeilijke met vragen, makkelijke vragen, mannelijke een vragen, vrouwelijke vragen, van serieuze door vragen, actuele vragen, met instinkers et cetera. De op kandidaat neemt van het op tegen uitsmijters, stewards, door gothics, linedancers, medicijnenstudenten het en amazones. op tv Wie gaat er met met de van jackpot naar huis? De kandidaat door of één van tijdens de de groepen? Presentatie: Chantal op Janzen.

Quiz de waarin één kandidaat het van opneemt tegen zes uiteenlopende op tv groepen uit een onze een samenleving. Iedere groep bestaat uit een zes deelnemers die hun met uiterste best op tv zullen doen naar om de over hen tijdens bestaande vooroordelen te met ontkrachten. Het draait op allemaal op tv om parate kennis en vooral de mensenkennis. Alle vooroordelen komen naar het aan bod en tijdens deze worden al dan niet tijdens bevestigd; wat weet een een kraker wel en van van een hockeymeisje niet? Het is een de strategisch spel. De op vragen zijn zo uit geselecteerd tijdens dat er bij op tv elke vraag zorgvuldig op tv moet worden het gekozen of deze in wel of niet op tv geschikt is om tegen op tv een bepaalde groep te tijdens spelen. Er het is een in uitgekiende mix van moeilijke vragen, makkelijke het het vragen, mannelijke vragen, vrouwelijke het vragen, serieuze vragen, een actuele vragen, instinkers op tv et cetera. De tijdens kandidaat neemt het van op tegen uitsmijters, makelaars, het players, gothics, medicijnstudenten en een amazones. Wie gaat op tv er met op de jackpot naar huis? met De kandidaat of op één van de in groepen? uit Presentatie: Chantal op Janzen.

oktober 2017
03-12-2010 20:25

Aflevering 23

Weten zij veel!? - Aflevering 23

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

19-11-2010 20:25

Aflevering 22

Weten zij veel!? - Aflevering 22

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

12-11-2010 20:25

Aflevering 21

Weten zij veel!? - Aflevering 21

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

05-11-2010 20:25

Aflevering 20

Weten zij veel!? - Aflevering 20

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

29-10-2010 20:25

Aflevering 19

Weten zij veel!? - Aflevering 19

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

15-10-2010 20:25

Aflevering 18

Weten zij veel!? - Aflevering 18

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

08-10-2010 20:25

Aflevering 17

Weten zij veel!? - Aflevering 17

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

24-09-2010 20:25

Aflevering 16

Weten zij veel!? - Aflevering 16

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

17-09-2010 20:25

Aflevering 15

Weten zij veel!? - Aflevering 15

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

10-09-2010 20:25

Aflevering 14

Weten zij veel!? - Aflevering 14

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen vijf uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. De quiz draait om para...

05-02-2010 21:15

Aflevering 13

Weten zij veel!? - Aflevering 13

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

29-01-2010 21:15

Aflevering 12

Weten zij veel!? - Aflevering 12

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

22-01-2010 21:10

Aflevering 11

Weten zij veel!? - Aflevering 11

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

15-01-2010 21:15

Aflevering 10

Weten zij veel!? - Aflevering 10

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

01-01-2010 21:15

Aflevering 8

Weten zij veel!? - Aflevering 8

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uit zes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draait allemaal ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Weten zij veel!? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Weten zij veel!? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Weten zij veel!? bij Weten zij veel!? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Weten zij veel!?. Heb je een uitzending van Weten zij veel!? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Weten zij veel!? gemist

Quiz waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onze samenleving. Iedere groep bestaat uitzes deelnemers die hun uiterste best zullen doen om de over hen bestaande vooroordelen te ontkrachten. Het draaitallemaal om parate kennis en vooral mensenkennis. Alle vooroordelen komen aan bod en deze worden al dan niet bevestigd;wat weet een kraker wel en een hockeymeisje niet? Het is een strategisch spel. De vragen zijn zo geselecteerd dat erbij elke vraag zorgvuldig moet worden gekozen of deze wel of niet geschikt is om tegen een bepaalde groep te spelen. Eris een uitgekiende mix van moeilijke vragen, makkelijke vragen, mannelijke vragen, vrouwelijke vragen, serieuze vragen,actuele vragen, instinkers et cetera. waarin één kandidaat het opneemt tegen zes uiteenlopende groepen uit onzesamenleving. De kandidaat neemt het op tegen corpsballen, scouts, players, babes, bibliothecaressen enzonneconsulentes. Presentatie: Chantal Janzen.

Uitzending gemist van Weten zij veel!?? Hier kun je alle uitzendingen van Weten zij veel!? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 17
  • Laatste uitzending op 03-12-2010 om 20:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord