Programma gemist?

Al jarenlang is tijdens Halina Reijn uit een van naar Nederlands meest toonaangevende op actrices. Ze speelde met de naar groten door der aarde als Tom Cruise het de en Jude Law, met en reisde met door Toneelgroep Amsterdam de hele wereld over. door Ze een vertelt nu, naar in haar eigen woning, in openhartig over haar hectische leven, op tv naar haar ambities en een de vroege dood van de haar vader. Maar de ook de door vriendschap met Carice van het Houten, haar kinderloosheid en haar tijdens liefdesleven komen met aan uit bod.

Al jarenlang door is Halina door Reijn een van uit Nederlands meest door toonaangevende actrices. Ze speelde met met de groten naar der aarde als Tom op Cruise en in Jude Law, en reisde op met Toneelgroep Amsterdam een de hele wereld over. naar Ze vertelt op tv nu, in op haar eigen woning, het openhartig over haar hectische in leven, met haar ambities en door de vroege dood op van haar vader. Maar ook uit de de vriendschap met Carice van in Houten, haar het kinderloosheid en haar liefdesleven komen met aan van bod.

Jarenlang de was Hugo Borst naar het enfant terrible op op de Nederlandse een televisie, tot hij in 2010 op tv doodmoe van het door medium in en zijn eigen meningen van op televisie uit verdween. Beau blikt met de Hugo Borst terug van op door die onstuimige periode, de de angsten die het hem teisteren, de zeldzaam gelukkige tijdens jeugd die hij door had, zijn moeder en op van zijn strijd voor een menswaardiger naar leven in van Nederlandse verpleeghuizen.

Jarenlang was door Hugo Borst in het enfant een terrible op de Nederlandse met televisie, tot hij in 2010 op tv doodmoe van het op medium op tv en zijn eigen meningen met van televisie verdween. op tv Beau blikt met de Hugo in Borst terug op die onstuimige periode, door de van angsten die hem naar teisteren, de zeldzaam gelukkige jeugd door die naar hij had, zijn moeder en tijdens een zijn strijd voor een menswaardiger in leven in Nederlandse de verpleeghuizen.

Samen met een Olympisch kampioen Epke Zonderland tijdens blikt Beau het van Erven Dorens in terug op de afgelopen in vijf naar jaar. Ze bespreken de jaren een vol euforie en naar wereldtitels die werden door op opgevolgd door jaren van blessures en op tv de dramatische Olympische een Spelen van Rio de in op 2016. Een uit emotioneel gesprek met de topsporter, door die het zijn kwetsbare kant durft tijdens te tonen de en al voorzichtig door droomt van de komende Olympische van Spelen in van Japan in op tv 2020.

Samen met Olympisch naar kampioen Epke Zonderland het blikt Beau van de Erven Dorens tijdens terug op de met afgelopen vijf van jaar. Ze bespreken op de jaren vol euforie en met de wereldtitels die werden opgevolgd de door jaren naar van blessures en de dramatische Olympische het het Spelen van Rio in door 2016. Een van emotioneel gesprek met de de topsporter, die zijn kwetsbare kant het durft te een tonen en al van voorzichtig droomt van door de komende Olympische in Spelen van Japan van in op 2020.

We de blikken terug op een de aantal door voorspellingen die Susan Smit naar vijf jaar geleden over op tv haar door toekomst deed. Voor van een schrijfster die ook bekend staat op als 'troetelheks' bleken een sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. uit Haar met liefdesleven was de reden voor uit hartzeer en haar in mooie de uiterlijk bleek niet altijd van een voordeel. de Beau bezoekt Susan in uit haar huis door in de Jordaan en de ziet waar haar bestsellers in geschreven de worden. Ook krijgt hij het antwoord in op de vraag het of de vrouw die verlaten werd door door de de man een van haar kinderen weer gelooft op tv in het de liefde

We met blikken terug op een aantal met voorspellingen die Susan door van Smit vijf jaar geleden over haar van van toekomst deed. Voor een de schrijfster die ook bekend staat uit als 'troetelheks' in bleken sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. van Haar liefdesleven was het de reden de voor hartzeer en het haar mooie uiterlijk de bleek niet de altijd een voordeel. Beau bezoekt een de Susan in haar van huis in de Jordaan in en ziet waar haar bestsellers naar geschreven de worden. Ook krijgt hij antwoord het op de op vraag of de een vrouw die van verlaten werd door op de man door van haar kinderen op tv weer gelooft in de naar liefde

Vijf jaar geleden tijdens was de Jesse Klaver een piepjong de kamerlid van een naar politieke splinterpartij. Toen al een sprak hij met in dit programma uit met dat hij tijdens in op tv 2018 politiek leider van een in groter een GroenLinks zou zijn. tijdens Beau van Erven Dorens praat op tv met Klaver over zijn met ongebreidelde politieke ambities met een en de manier waarop hij politiek van bedrijft, maar met vooral met ook over zijn gezin, de zijn vrouw, door en zijn moeder, die door hij afgelopen jaar in plots verloor. In dit de openhartige gesprek is Jesse op het Klaver persoonlijker dan het ooit.

Vijf jaar geleden op tijdens was Jesse Klaver een naar piepjong kamerlid van op tv een politieke de splinterpartij. Toen al sprak hij tijdens in van dit programma uit dat hij in door 2018 politiek naar leider van op tv een groter naar GroenLinks zou zijn. Beau van Erven in Dorens op tv praat met Klaver over zijn op ongebreidelde een politieke ambities en de van manier waarop het hij politiek bedrijft, maar vooral naar ook over een zijn door gezin, zijn vrouw, en zijn moeder, naar die hij afgelopen de door jaar plots verloor. In dit op tv openhartige gesprek is het Jesse met Klaver persoonlijker dan het ooit.

Beau met van Erven Dorens blikt samen op naar met Linda de Mol terug op naar de een afgelopen vijf van jaar. Ondanks de grote successen van het haar tijdschrift, met televisieprogramma's en de LINDA.lijnt-actie, het waren de afgelopen in vijf het jaar van Linda het vol persoonlijk leed. Ze door verloor haar ouders en tijdens van werd samen met haar broer uit en kinderen slachtoffer met van afpersing en bedreiging. tijdens In op tv dit gesprek vertelt Linda van openhartig over haar angsten een en door verdriet.

Beau van op tv Erven Dorens blikt uit samen met Linda naar de Mol terug de op de afgelopen tijdens vijf jaar. Ondanks met de grote successen van van door haar tijdschrift, televisieprogramma's en de LINDA.lijnt-actie, het waren de de afgelopen vijf van jaar van Linda vol persoonlijk naar met leed. Ze verloor haar ouders en op werd samen van met haar broer en een kinderen slachtoffer uit van afpersing en bedreiging. naar met In dit gesprek vertelt op tv Linda openhartig uit over haar angsten en tijdens verdriet.

Tien jaar lang van was Sacha tijdens de Boer het gezicht door van het het 'NOS Journaal'. Ze maakte de faam als onberispelijk een nieuwslezer, maar achter uit de schermen bleek een ze apenkooiend naar over de op redactie te gaan. In een 2013 nam ze afscheid tijdens om van haar grote liefde naar te volgen: fotografie. naar In dit programma vertelt ze een openhartig over hoe op tv naar het haar de afgelopen jaren van verging, over het gezin met waarin ze tijdens opgroeide en in over haar grote met liefde naast door fotografie: Rick Nieman.

Tien de jaar lang tijdens was Sacha de Boer op tv het gezicht van het de 'NOS Journaal'. Ze het maakte faam als onberispelijk op nieuwslezer, het maar achter de schermen bleek op ze uit apenkooiend over de redactie te in gaan. In 2013 van nam ze uit afscheid om haar grote uit liefde in te volgen: met fotografie. In dit programma vertelt ze een van openhartig over hoe het haar de van afgelopen jaren verging, een over op het gezin in waarin ze opgroeide en over in haar grote liefde naast naar fotografie: Rick met Nieman.

Ten tijde van met het met gesprek vijf jaar geleden, was de Bram Moskowicz nog het de een bekendste advocaat de van ons land. op tv Beau vraagt hem hoe hij terugkijkt uit de op de chaos van de afgelopen naar met vijf jaar. Hij tijdens heeft zijn toga moeten inleveren, zijn uit liefdesleven nam op een uit andere wending en financieel uit ging het niet op over rozen. Een intiem het en emotioneel gesprek in over het de strafpleiter die geen strafpleiter meer door het mag zijn en de in vechtlust die daarmee gepaard op tv gaat.

september 2018
15-01-2018 13:53

Afl. 9

5 jaar later - Afl. 9

Al jarenlang is Halina Reijn een van Nederlands meest toonaangevende actrices. Ze speelde met de groten der aarde als Tom Cruise en Jude Law, en reisde met Toneelgroep Amsterdam de hele wereld over. Ze vertelt nu, in haar eigen woning, open...

12-01-2018 22:36

Afl. 9

5 jaar later - Afl. 9

Al jarenlang is Halina Reijn een van Nederlands meest toonaangevende actrices. Ze speelde met de groten der aarde als Tom Cruise en Jude Law, en reisde met Toneelgroep Amsterdam de hele wereld over. Ze vertelt nu, in haar eigen woning, open...

12-01-2018 13:59

Afl. 8

5 jaar later - Afl. 8

Jarenlang was Hugo Borst het enfant terrible op de Nederlandse televisie, tot hij in 2010 doodmoe van het medium en zijn eigen meningen van televisie verdween. Beau blikt met Hugo Borst terug op die onstuimige periode, de angsten die hem te...

11-01-2018 22:25

Afl. 8

5 jaar later - Afl. 8

Jarenlang was Hugo Borst het enfant terrible op de Nederlandse televisie, tot hij in 2010 doodmoe van het medium en zijn eigen meningen van televisie verdween. Beau blikt met Hugo Borst terug op die onstuimige periode, de angsten die hem te...

11-01-2018 13:57

Afl. 7

5 jaar later - Afl. 7

Samen met Olympisch kampioen Epke Zonderland blikt Beau van Erven Dorens terug op de afgelopen vijf jaar. Ze bespreken de jaren vol euforie en wereldtitels die werden opgevolgd door jaren van blessures en de dramatische Olympische Spelen va...

10-01-2018 22:30

Afl. 7

5 jaar later - Afl. 7

Samen met Olympisch kampioen Epke Zonderland blikt Beau van Erven Dorens terug op de afgelopen vijf jaar. Ze bespreken de jaren vol euforie en wereldtitels die werden opgevolgd door jaren van blessures en de dramatische Olympische Spelen va...

10-01-2018 13:57

Afl. 6

5 jaar later - Afl. 6

We blikken terug op een aantal voorspellingen die Susan Smit vijf jaar geleden over haar toekomst deed. Voor een schrijfster die ook bekend staat als 'troetelheks' bleken sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. Haar liefdesleven was de reden...

09-01-2018 22:30

Afl. 6

5 jaar later - Afl. 6

We blikken terug op een aantal voorspellingen die Susan Smit vijf jaar geleden over haar toekomst deed. Voor een schrijfster die ook bekend staat als 'troetelheks' bleken sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. Haar liefdesleven was de reden...

09-01-2018 13:58

Afl. 5

5 jaar later - Afl. 5

Vijf jaar geleden was Jesse Klaver een piepjong kamerlid van een politieke splinterpartij. Toen al sprak hij in dit programma uit dat hij in 2018 politiek leider van een groter GroenLinks zou zijn. Beau van Erven Dorens praat met Klaver ove...

08-01-2018 22:27

Afl. 5

5 jaar later - Afl. 5

Vijf jaar geleden was Jesse Klaver een piepjong kamerlid van een politieke splinterpartij. Toen al sprak hij in dit programma uit dat hij in 2018 politiek leider van een groter GroenLinks zou zijn. Beau van Erven Dorens praat met Klaver ove...

08-01-2018 13:56

Afl. 4

5 jaar later - Afl. 4

Beau van Erven Dorens blikt samen met Linda de Mol terug op de afgelopen vijf jaar. Ondanks de grote successen van haar tijdschrift, televisieprogramma's en de LINDA.lijnt-actie, waren de afgelopen vijf jaar van Linda vol persoonlijk leed. ...

05-01-2018 22:35

Afl. 4

5 jaar later - Afl. 4

Beau van Erven Dorens blikt samen met Linda de Mol terug op de afgelopen vijf jaar. Ondanks de grote successen van haar tijdschrift, televisieprogramma's en de LINDA.lijnt-actie, waren de afgelopen vijf jaar van Linda vol persoonlijk leed. ...

05-01-2018 13:37

Afl. 3

5 jaar later - Afl. 3

Tien jaar lang was Sacha de Boer het gezicht van het 'NOS Journaal'. Ze maakte faam als onberispelijk nieuwslezer, maar achter de schermen bleek ze apenkooiend over de redactie te gaan. In 2013 nam ze afscheid om haar grote liefde te volgen...

04-01-2018 22:27

Afl. 3

5 jaar later - Afl. 3

Tien jaar lang was Sacha de Boer het gezicht van het 'NOS Journaal'. Ze maakte faam als onberispelijk nieuwslezer, maar achter de schermen bleek ze apenkooiend over de redactie te gaan. In 2013 nam ze afscheid om haar grote liefde te volgen...

04-01-2018 13:56

Afl. 2

5 jaar later - Afl. 2

Ten tijde van het gesprek vijf jaar geleden, was Bram Moskowicz nog de bekendste advocaat van ons land. Beau vraagt hem hoe hij terugkijkt op de chaos van de afgelopen vijf jaar. Hij heeft zijn toga moeten inleveren, zijn liefdesleven nam e...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

5 jaar later gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 5 jaar later de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 5 jaar later bij 5 jaar later liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 5 jaar later. Heb je een uitzending van 5 jaar later gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

5 jaar later gemist

Vijf jaar geleden heeft Jeroen Pauw gesprekken gevoerd met tientallen spraakmakende bekende Nederlanders. Persoonlijkegesprekken over de toekomst. Over heimelijke verlangens, serieuze angsten, keiharde ambities en zuivere voorspellingen.Over de grote en kleine bewegingen in Nederland, de wereld en het leven. Van G8 tot nachtkastjesniveau. Al die tijdzijn deze interviews bewaard in een kluis. Nu is het moment aangebroken de mensen terug te vragen. Fragmenten uit hetgesprek van toen zijn de leidraad voor dit nieuwe gesprek. Resultaat is dit programma; een persoonlijk gesprek,afgewisseld met quotes uit het interview van vijf jaar geleden en fragmenten van (nieuws)gebeurtenissen en film- entelevisiebeelden die voor de gast de afgelopen vijf jaar zo bepalend waren. Is succes 'een keuze' en angst 'een slechteraadgever'? Worden we wijzer en milder? Kunnen we onszelf en onze omgeving beïnvloeden? Hoe kan het dat de één zijndromen waarmaakt en de ander gedwongen is een nieuwe koers te varen?

Uitzending gemist van 5 jaar later? Hier kun je alle uitzendingen van 5 jaar later kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 18
  • Laatste uitzending op 15-01-2018 om 13:53 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord