Programma gemist?

Al jarenlang is met Halina Reijn op tv een van Nederlands meest in toonaangevende actrices. Ze met op tv speelde met de groten der met aarde als Tom Cruise de en Jude van Law, en reisde uit met Toneelgroep Amsterdam door de hele wereld in over. naar Ze vertelt nu, van in haar eigen woning, openhartig de over haar een hectische leven, haar de ambities en de een vroege dood van haar vader. uit een Maar ook de vriendschap met Carice het uit van Houten, haar kinderloosheid en op tv haar door liefdesleven komen aan tijdens bod.

Al op jarenlang is Halina Reijn een tijdens van Nederlands meest de op toonaangevende actrices. Ze speelde met van de groten der op aarde als Tom Cruise de en naar Jude Law, uit en reisde met met Toneelgroep Amsterdam de hele wereld over. het Ze door vertelt nu, in naar haar eigen met woning, openhartig over haar hectische met leven, haar de ambities en de vroege door dood op van haar vader. Maar ook van de het vriendschap met Carice een van Houten, haar kinderloosheid en door haar in liefdesleven komen aan in bod.

Jarenlang naar was Hugo de Borst het enfant het terrible op de Nederlandse de televisie, tot van hij in 2010 doodmoe van het de medium en tijdens zijn eigen meningen van op tv televisie verdween. Beau een blikt met Hugo in Borst terug op de die onstuimige periode, op de door angsten die op hem teisteren, de zeldzaam gelukkige door jeugd die met hij had, zijn met moeder en de zijn strijd voor een op menswaardiger leven in Nederlandse tijdens verpleeghuizen.

Jarenlang was in Hugo Borst in het enfant terrible op op de Nederlandse in televisie, tot hij in uit 2010 doodmoe van met het in medium en zijn met eigen meningen van televisie verdween. op tv Beau blikt met Hugo uit Borst terug op tijdens die onstuimige periode, met de angsten van die een hem teisteren, de zeldzaam uit gelukkige jeugd die hij had, naar zijn moeder de en zijn strijd op voor een naar menswaardiger leven in uit Nederlandse verpleeghuizen.

Samen met van Olympisch kampioen Epke op Zonderland blikt Beau van met Erven Dorens met terug op naar de afgelopen vijf jaar. Ze naar bespreken de jaren door in vol euforie en wereldtitels die werden op tv een opgevolgd door jaren met van blessures en de dramatische naar Olympische Spelen van Rio van in een 2016. Een emotioneel uit gesprek met de topsporter, die in zijn kwetsbare de kant durft te een tonen en al voorzichtig in droomt van de door komende Olympische op Spelen in van Japan in op 2020.

Samen met Olympisch uit kampioen Epke Zonderland op blikt Beau van van Erven tijdens Dorens terug op een de afgelopen vijf van jaar. Ze bespreken de in jaren vol euforie tijdens en wereldtitels die werden uit opgevolgd door tijdens jaren van blessures van en de dramatische door Olympische in Spelen van Rio in 2016. Een naar emotioneel de gesprek met de topsporter, die de zijn kwetsbare het kant durft te tonen de en op al voorzichtig droomt van de tijdens komende Olympische naar Spelen van Japan in in een 2020.

We blikken terug in op een de aantal voorspellingen die het Susan Smit op vijf jaar geleden over naar haar toekomst tijdens deed. Voor een schrijfster die door ook bekend staat tijdens als 'troetelheks' tijdens bleken sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. op tv Haar de liefdesleven was de reden door voor hartzeer en haar op mooie in uiterlijk bleek niet altijd een het een voordeel. Beau bezoekt Susan van in haar huis in de door Jordaan en ziet door op waar haar bestsellers een geschreven worden. Ook met krijgt hij antwoord op door de vraag of op tv de vrouw van die verlaten werd in door de man van het haar kinderen op weer gelooft in de door liefde

We op blikken terug op de een aantal voorspellingen die Susan de Smit een vijf jaar geleden over haar naar toekomst deed. met Voor een schrijfster op die ook uit bekend staat als 'troetelheks' bleken tijdens sommige gebeurtenissen van onvoorspelbaar. Haar liefdesleven een was de de reden voor hartzeer en door haar mooie uiterlijk in bleek niet altijd met een voordeel. met Beau bezoekt Susan naar in haar huis in de de door Jordaan en ziet waar haar op bestsellers geschreven tijdens worden. Ook een krijgt hij antwoord op naar de vraag of de de vrouw tijdens die verlaten werd door op de man tijdens van haar kinderen door weer gelooft in de het liefde

Vijf jaar in geleden was Jesse Klaver met een op piepjong kamerlid van een politieke een splinterpartij. Toen al het sprak tijdens hij in naar dit programma uit dat een hij in 2018 politiek leider het tijdens van een groter op GroenLinks zou zijn. Beau van naar Erven Dorens een praat met Klaver over een zijn ongebreidelde op politieke ambities en op tv de manier waarop hij tijdens politiek op tv bedrijft, maar vooral ook op tv over zijn gezin, zijn de vrouw, op en zijn moeder, op die hij afgelopen naar jaar plots verloor. In dit openhartige de gesprek is Jesse op tv Klaver tijdens persoonlijker dan uit ooit.

Vijf jaar met geleden was Jesse op tv Klaver een piepjong kamerlid de op van een politieke naar splinterpartij. Toen al sprak hij in een dit programma uit van dat hij in van 2018 op tv politiek leider naar van een groter het GroenLinks zou zijn. Beau van Erven in Dorens praat van met Klaver over op tv zijn ongebreidelde politieke ambities uit en tijdens de manier naar waarop hij politiek bedrijft, maar van vooral ook over zijn een tijdens gezin, zijn vrouw, en zijn moeder, door die hij het afgelopen jaar op plots verloor. In uit dit openhartige gesprek naar is Jesse Klaver uit persoonlijker dan tijdens ooit.

Beau met van Erven Dorens naar blikt samen door met Linda de uit Mol terug op de afgelopen een vijf het jaar. Ondanks de grote door successen van haar tijdschrift, televisieprogramma's door op en de LINDA.lijnt-actie, waren de een afgelopen vijf de jaar van Linda het vol persoonlijk leed. Ze verloor de haar uit ouders en werd samen tijdens met op tv haar broer en kinderen slachtoffer van in met afpersing en bedreiging. In dit met gesprek een vertelt Linda openhartig over op tv haar angsten en naar verdriet.

Beau uit van Erven Dorens blikt de samen met Linda de tijdens Mol terug op op tv de afgelopen vijf het jaar. Ondanks op tv de grote op successen van haar tijdschrift, televisieprogramma's de en de LINDA.lijnt-actie, het waren op tv de afgelopen vijf jaar van naar tijdens Linda vol persoonlijk leed. van Ze verloor haar ouders en op op tv werd samen met haar broer in en kinderen slachtoffer met van afpersing en bedreiging. met In dit van gesprek vertelt Linda openhartig naar over de haar angsten en tijdens verdriet.

Tien uit jaar lang was in Sacha de een Boer het gezicht door van het 'NOS met Journaal'. Ze maakte faam als van onberispelijk nieuwslezer, maar achter tijdens de schermen tijdens bleek ze een apenkooiend over de redactie te in gaan. In een 2013 nam ze afscheid door om haar grote de de liefde te volgen: fotografie. In het dit programma met vertelt ze openhartig op tv over hoe het de haar de afgelopen jaren verging, door over het op tv gezin waarin ze op opgroeide en over haar door grote liefde met naast fotografie: in Rick Nieman.

Tien in jaar lang was Sacha van de Boer het van gezicht naar van het 'NOS Journaal'. Ze maakte de faam als onberispelijk de nieuwslezer, maar achter in de van schermen bleek ze apenkooiend van over de tijdens redactie te gaan. In 2013 de nam ze een afscheid om haar door grote liefde met te volgen: op fotografie. In dit programma vertelt ze op tv tijdens openhartig over hoe door het haar de afgelopen jaren uit verging, over op tv het gezin waarin ze opgroeide de door en over haar grote liefde de naast fotografie: uit Rick Nieman.

Ten in tijde van uit het gesprek vijf jaar op geleden, was Bram Moskowicz nog op de de bekendste advocaat van het ons land. Beau uit vraagt hem hoe hij terugkijkt in op de in chaos de van de afgelopen op tv vijf jaar. Hij heeft zijn toga tijdens moeten inleveren, op tv zijn liefdesleven nam een op tv andere het wending en financieel ging met het niet over een rozen. Een intiem en van tijdens emotioneel gesprek over de de strafpleiter die geen strafpleiter meer uit mag van zijn en de vechtlust die tijdens door daarmee gepaard gaat.

december 2021
15-01-2018 13:53

Afl. 9

5 jaar later - Afl. 9

Al jarenlang is Halina Reijn een van Nederlands meest toonaangevende actrices. Ze speelde met de groten der aarde als Tom Cruise en Jude Law, en reisde met Toneelgroep Amsterdam de hele wereld over. Ze vertelt nu, in haar eigen woning, open...

12-01-2018 22:36

Afl. 9

5 jaar later - Afl. 9

Al jarenlang is Halina Reijn een van Nederlands meest toonaangevende actrices. Ze speelde met de groten der aarde als Tom Cruise en Jude Law, en reisde met Toneelgroep Amsterdam de hele wereld over. Ze vertelt nu, in haar eigen woning, open...

12-01-2018 13:59

Afl. 8

5 jaar later - Afl. 8

Jarenlang was Hugo Borst het enfant terrible op de Nederlandse televisie, tot hij in 2010 doodmoe van het medium en zijn eigen meningen van televisie verdween. Beau blikt met Hugo Borst terug op die onstuimige periode, de angsten die hem te...

11-01-2018 22:25

Afl. 8

5 jaar later - Afl. 8

Jarenlang was Hugo Borst het enfant terrible op de Nederlandse televisie, tot hij in 2010 doodmoe van het medium en zijn eigen meningen van televisie verdween. Beau blikt met Hugo Borst terug op die onstuimige periode, de angsten die hem te...

11-01-2018 13:57

Afl. 7

5 jaar later - Afl. 7

Samen met Olympisch kampioen Epke Zonderland blikt Beau van Erven Dorens terug op de afgelopen vijf jaar. Ze bespreken de jaren vol euforie en wereldtitels die werden opgevolgd door jaren van blessures en de dramatische Olympische Spelen va...

10-01-2018 22:30

Afl. 7

5 jaar later - Afl. 7

Samen met Olympisch kampioen Epke Zonderland blikt Beau van Erven Dorens terug op de afgelopen vijf jaar. Ze bespreken de jaren vol euforie en wereldtitels die werden opgevolgd door jaren van blessures en de dramatische Olympische Spelen va...

10-01-2018 13:57

Afl. 6

5 jaar later - Afl. 6

We blikken terug op een aantal voorspellingen die Susan Smit vijf jaar geleden over haar toekomst deed. Voor een schrijfster die ook bekend staat als 'troetelheks' bleken sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. Haar liefdesleven was de reden...

09-01-2018 22:30

Afl. 6

5 jaar later - Afl. 6

We blikken terug op een aantal voorspellingen die Susan Smit vijf jaar geleden over haar toekomst deed. Voor een schrijfster die ook bekend staat als 'troetelheks' bleken sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. Haar liefdesleven was de reden...

09-01-2018 13:58

Afl. 5

5 jaar later - Afl. 5

Vijf jaar geleden was Jesse Klaver een piepjong kamerlid van een politieke splinterpartij. Toen al sprak hij in dit programma uit dat hij in 2018 politiek leider van een groter GroenLinks zou zijn. Beau van Erven Dorens praat met Klaver ove...

08-01-2018 22:27

Afl. 5

5 jaar later - Afl. 5

Vijf jaar geleden was Jesse Klaver een piepjong kamerlid van een politieke splinterpartij. Toen al sprak hij in dit programma uit dat hij in 2018 politiek leider van een groter GroenLinks zou zijn. Beau van Erven Dorens praat met Klaver ove...

08-01-2018 13:56

Afl. 4

5 jaar later - Afl. 4

Beau van Erven Dorens blikt samen met Linda de Mol terug op de afgelopen vijf jaar. Ondanks de grote successen van haar tijdschrift, televisieprogramma's en de LINDA.lijnt-actie, waren de afgelopen vijf jaar van Linda vol persoonlijk leed. ...

05-01-2018 22:35

Afl. 4

5 jaar later - Afl. 4

Beau van Erven Dorens blikt samen met Linda de Mol terug op de afgelopen vijf jaar. Ondanks de grote successen van haar tijdschrift, televisieprogramma's en de LINDA.lijnt-actie, waren de afgelopen vijf jaar van Linda vol persoonlijk leed. ...

05-01-2018 13:37

Afl. 3

5 jaar later - Afl. 3

Tien jaar lang was Sacha de Boer het gezicht van het 'NOS Journaal'. Ze maakte faam als onberispelijk nieuwslezer, maar achter de schermen bleek ze apenkooiend over de redactie te gaan. In 2013 nam ze afscheid om haar grote liefde te volgen...

04-01-2018 22:27

Afl. 3

5 jaar later - Afl. 3

Tien jaar lang was Sacha de Boer het gezicht van het 'NOS Journaal'. Ze maakte faam als onberispelijk nieuwslezer, maar achter de schermen bleek ze apenkooiend over de redactie te gaan. In 2013 nam ze afscheid om haar grote liefde te volgen...

04-01-2018 13:56

Afl. 2

5 jaar later - Afl. 2

Ten tijde van het gesprek vijf jaar geleden, was Bram Moskowicz nog de bekendste advocaat van ons land. Beau vraagt hem hoe hij terugkijkt op de chaos van de afgelopen vijf jaar. Hij heeft zijn toga moeten inleveren, zijn liefdesleven nam e...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

5 jaar later gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 5 jaar later de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 5 jaar later bij 5 jaar later liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 5 jaar later. Heb je een uitzending van 5 jaar later gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

5 jaar later gemist

Vijf jaar geleden heeft Jeroen Pauw gesprekken gevoerd met tientallen spraakmakende bekende Nederlanders. Persoonlijkegesprekken over de toekomst. Over heimelijke verlangens, serieuze angsten, keiharde ambities en zuivere voorspellingen.Over de grote en kleine bewegingen in Nederland, de wereld en het leven. Van G8 tot nachtkastjesniveau. Al die tijdzijn deze interviews bewaard in een kluis. Nu is het moment aangebroken de mensen terug te vragen. Fragmenten uit hetgesprek van toen zijn de leidraad voor dit nieuwe gesprek. Resultaat is dit programma; een persoonlijk gesprek,afgewisseld met quotes uit het interview van vijf jaar geleden en fragmenten van (nieuws)gebeurtenissen en film- entelevisiebeelden die voor de gast de afgelopen vijf jaar zo bepalend waren. Is succes 'een keuze' en angst 'een slechteraadgever'? Worden we wijzer en milder? Kunnen we onszelf en onze omgeving beïnvloeden? Hoe kan het dat de één zijndromen waarmaakt en de ander gedwongen is een nieuwe koers te varen?

Uitzending gemist van 5 jaar later? Hier kun je alle uitzendingen van 5 jaar later kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 18
  • Laatste uitzending op 15-01-2018 om 13:53 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!