Programma gemist?

Al uit jarenlang is Halina Reijn een op tv de van Nederlands meest toonaangevende van actrices. Ze speelde met de tijdens groten tijdens der aarde als uit Tom Cruise en Jude met Law, en het reisde met Toneelgroep op tv Amsterdam de hele op tv wereld over. Ze tijdens vertelt nu, in op haar eigen woning, openhartig over met een haar hectische leven, haar ambities het en de de vroege dood tijdens van haar vader. Maar ook door de het vriendschap met Carice met van Houten, haar kinderloosheid en haar tijdens liefdesleven komen uit aan op bod.

Al jarenlang de is Halina een Reijn een van Nederlands uit meest toonaangevende tijdens actrices. Ze speelde in met de groten der aarde in als Tom Cruise op en Jude Law, naar en op reisde met Toneelgroep Amsterdam de tijdens naar hele wereld over. naar Ze vertelt nu, in haar eigen in woning, openhartig over een de haar hectische leven, haar op ambities en een de vroege dood van haar tijdens vader. naar Maar ook de vriendschap met naar Carice van Houten, haar naar kinderloosheid en door haar liefdesleven tijdens komen aan in bod.

Jarenlang naar was Hugo Borst het enfant de op terrible op de Nederlandse televisie, tot met hij door in 2010 doodmoe van van het medium en zijn een eigen meningen van een tijdens televisie verdween. Beau blikt op tv met Hugo Borst terug op het die onstuimige periode, op tv de angsten tijdens die hem teisteren, de naar zeldzaam gelukkige in jeugd die van hij had, zijn moeder en van zijn het strijd voor een menswaardiger leven een door in Nederlandse verpleeghuizen.

Jarenlang was Hugo naar met Borst het enfant terrible de op de Nederlandse televisie, uit tot in hij in 2010 doodmoe van het uit medium en een zijn tijdens eigen meningen van televisie op verdween. Beau blikt met op Hugo door Borst terug op die onstuimige met periode, de angsten uit die op tv hem teisteren, de zeldzaam gelukkige de jeugd die hij had, tijdens op zijn moeder en tijdens zijn strijd voor een menswaardiger de leven naar in Nederlandse verpleeghuizen.

Samen met Olympisch in kampioen in Epke Zonderland blikt Beau van een Erven Dorens terug door op naar de afgelopen vijf jaar. Ze uit in bespreken de jaren van vol euforie en wereldtitels naar die werden uit opgevolgd door jaren het van blessures en door de dramatische Olympische op Spelen van Rio uit in 2016. Een emotioneel gesprek op tv met een de topsporter, die met zijn kwetsbare kant de durft te tonen en in al voorzichtig met droomt van de van komende Olympische Spelen tijdens van Japan in uit 2020.

Samen met Olympisch door kampioen Epke een Zonderland door blikt Beau van Erven op tv Dorens terug op de met afgelopen vijf jaar. Ze op bespreken de jaren het op tv vol euforie en wereldtitels die op tv werden opgevolgd uit door jaren op van blessures en de dramatische Olympische de Spelen van op tv Rio in op tv 2016. Een emotioneel de gesprek met op tv de topsporter, die door zijn kwetsbare kant durft te de tonen van en al voorzichtig droomt uit van de door komende Olympische Spelen door van Japan in tijdens 2020.

We blikken terug het op een de aantal voorspellingen die tijdens Susan Smit tijdens vijf jaar geleden over haar door het toekomst deed. Voor een schrijfster die tijdens de ook bekend staat als 'troetelheks' tijdens bleken sommige gebeurtenissen van onvoorspelbaar. een Haar liefdesleven was de de reden voor hartzeer en tijdens haar mooie tijdens uiterlijk bleek niet tijdens altijd een tijdens voordeel. Beau bezoekt Susan in haar naar huis een in de Jordaan en naar ziet van waar haar bestsellers geschreven worden. van Ook het krijgt hij antwoord op een de vraag of de vrouw het die het verlaten werd door de door man van uit haar kinderen naar weer gelooft in de de liefde

We uit blikken terug in op een aantal voorspellingen die tijdens Susan Smit vijf jaar door geleden door over haar toekomst deed. de Voor een een schrijfster die ook bekend het staat als tijdens 'troetelheks' bleken met sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. Haar liefdesleven was in de een reden voor hartzeer van en haar mooie met uiterlijk bleek niet altijd een tijdens voordeel. Beau bezoekt door Susan in uit haar tijdens huis in de Jordaan en ziet met de waar haar bestsellers geschreven worden. tijdens Ook krijgt in hij antwoord de op de vraag of de naar vrouw die verlaten uit werd door de man naar van haar een kinderen weer het gelooft in door de liefde

Vijf met jaar geleden op tv was Jesse Klaver een piepjong in kamerlid van een met politieke splinterpartij. de Toen al sprak hij in door dit programma uit met door dat hij in 2018 politiek leider door van een groter tijdens GroenLinks naar zou zijn. in Beau van Erven Dorens praat op tv met Klaver de over zijn met ongebreidelde politieke ambities en het de manier waarop hij op tv politiek bedrijft, maar tijdens vooral tijdens ook over zijn de gezin, zijn vrouw, een en zijn moeder, die hij afgelopen uit jaar plots verloor. op het In dit openhartige door gesprek is Jesse Klaver persoonlijker dan met een ooit.

Vijf jaar geleden een tijdens was Jesse Klaver een in piepjong kamerlid de van een politieke splinterpartij. Toen al door uit sprak hij in een dit programma uit dat hij met in 2018 politiek leider van van een op groter GroenLinks zou zijn. uit Beau naar van Erven uit Dorens praat met Klaver tijdens over zijn op tv ongebreidelde politieke ambities en door de manier waarop hij politiek op bedrijft, maar vooral op ook over van zijn gezin, op zijn vrouw, op tv en zijn moeder, op die hij afgelopen een jaar plots verloor. een In dit openhartige gesprek is het Jesse Klaver persoonlijker de dan door ooit.

Beau van een Erven de Dorens blikt samen met Linda in de Mol terug het op het de afgelopen vijf jaar. uit Ondanks de grote successen van van haar tijdschrift, televisieprogramma's in en de LINDA.lijnt-actie, op tv op tv waren de afgelopen vijf jaar uit van Linda naar vol persoonlijk leed. Ze op verloor haar op tv ouders en werd samen de met haar broer op tv en kinderen slachtoffer met van afpersing uit en bedreiging. In dit de gesprek vertelt Linda naar openhartig tijdens over haar angsten en op tv verdriet.

Beau van Erven tijdens door Dorens blikt samen met Linda door de Mol van terug op de uit afgelopen vijf jaar. Ondanks op de grote successen door van haar tijdschrift, televisieprogramma's in en tijdens de LINDA.lijnt-actie, uit waren de afgelopen vijf de jaar van Linda door vol persoonlijk leed. van Ze verloor haar door ouders en werd samen van met de haar broer en een kinderen slachtoffer van afpersing en bedreiging. een op In dit gesprek vertelt Linda door openhartig over op tv haar angsten met en verdriet.

Tien door jaar lang een was Sacha de Boer van het gezicht een van het 'NOS Journaal'. Ze van maakte faam als onberispelijk naar nieuwslezer, maar op tv achter de het schermen bleek ze apenkooiend over met naar de redactie te gaan. In 2013 naar nam ze uit afscheid om het haar grote liefde op te volgen: fotografie. In dit uit programma vertelt de ze een openhartig over hoe een het haar de door afgelopen jaren verging, over het gezin op waarin naar ze opgroeide en over haar met grote liefde naast naar fotografie: Rick tijdens Nieman.

Tien jaar met lang met was Sacha de Boer het gezicht tijdens van de het 'NOS Journaal'. Ze maakte naar faam op als onberispelijk nieuwslezer, maar achter met door de schermen bleek ze apenkooiend van over in de redactie te gaan. uit In 2013 nam van ze afscheid uit om haar grote liefde te volgen: op op fotografie. In dit programma vertelt tijdens ze tijdens openhartig over hoe het het haar de afgelopen op jaren verging, met over het gezin tijdens waarin ze opgroeide en over van haar een grote liefde naast fotografie: van Rick Nieman.

Ten naar tijde van het van gesprek vijf jaar geleden, was uit Bram door Moskowicz nog de de bekendste advocaat van tijdens ons land. Beau vraagt de hem in hoe hij terugkijkt op de chaos op uit van de afgelopen vijf in jaar. Hij heeft met zijn toga moeten inleveren, met zijn liefdesleven nam de een andere wending tijdens en financieel ging het het niet naar over rozen. Een intiem en met de emotioneel gesprek over de strafpleiter die het het geen strafpleiter meer mag naar zijn en de vechtlust in die daarmee gepaard op tv gaat.

december 2018
15-01-2018 13:53

Afl. 9

5 jaar later - Afl. 9

Al jarenlang is Halina Reijn een van Nederlands meest toonaangevende actrices. Ze speelde met de groten der aarde als Tom Cruise en Jude Law, en reisde met Toneelgroep Amsterdam de hele wereld over. Ze vertelt nu, in haar eigen woning, open...

12-01-2018 22:36

Afl. 9

5 jaar later - Afl. 9

Al jarenlang is Halina Reijn een van Nederlands meest toonaangevende actrices. Ze speelde met de groten der aarde als Tom Cruise en Jude Law, en reisde met Toneelgroep Amsterdam de hele wereld over. Ze vertelt nu, in haar eigen woning, open...

12-01-2018 13:59

Afl. 8

5 jaar later - Afl. 8

Jarenlang was Hugo Borst het enfant terrible op de Nederlandse televisie, tot hij in 2010 doodmoe van het medium en zijn eigen meningen van televisie verdween. Beau blikt met Hugo Borst terug op die onstuimige periode, de angsten die hem te...

11-01-2018 22:25

Afl. 8

5 jaar later - Afl. 8

Jarenlang was Hugo Borst het enfant terrible op de Nederlandse televisie, tot hij in 2010 doodmoe van het medium en zijn eigen meningen van televisie verdween. Beau blikt met Hugo Borst terug op die onstuimige periode, de angsten die hem te...

11-01-2018 13:57

Afl. 7

5 jaar later - Afl. 7

Samen met Olympisch kampioen Epke Zonderland blikt Beau van Erven Dorens terug op de afgelopen vijf jaar. Ze bespreken de jaren vol euforie en wereldtitels die werden opgevolgd door jaren van blessures en de dramatische Olympische Spelen va...

10-01-2018 22:30

Afl. 7

5 jaar later - Afl. 7

Samen met Olympisch kampioen Epke Zonderland blikt Beau van Erven Dorens terug op de afgelopen vijf jaar. Ze bespreken de jaren vol euforie en wereldtitels die werden opgevolgd door jaren van blessures en de dramatische Olympische Spelen va...

10-01-2018 13:57

Afl. 6

5 jaar later - Afl. 6

We blikken terug op een aantal voorspellingen die Susan Smit vijf jaar geleden over haar toekomst deed. Voor een schrijfster die ook bekend staat als 'troetelheks' bleken sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. Haar liefdesleven was de reden...

09-01-2018 22:30

Afl. 6

5 jaar later - Afl. 6

We blikken terug op een aantal voorspellingen die Susan Smit vijf jaar geleden over haar toekomst deed. Voor een schrijfster die ook bekend staat als 'troetelheks' bleken sommige gebeurtenissen onvoorspelbaar. Haar liefdesleven was de reden...

09-01-2018 13:58

Afl. 5

5 jaar later - Afl. 5

Vijf jaar geleden was Jesse Klaver een piepjong kamerlid van een politieke splinterpartij. Toen al sprak hij in dit programma uit dat hij in 2018 politiek leider van een groter GroenLinks zou zijn. Beau van Erven Dorens praat met Klaver ove...

08-01-2018 22:27

Afl. 5

5 jaar later - Afl. 5

Vijf jaar geleden was Jesse Klaver een piepjong kamerlid van een politieke splinterpartij. Toen al sprak hij in dit programma uit dat hij in 2018 politiek leider van een groter GroenLinks zou zijn. Beau van Erven Dorens praat met Klaver ove...

08-01-2018 13:56

Afl. 4

5 jaar later - Afl. 4

Beau van Erven Dorens blikt samen met Linda de Mol terug op de afgelopen vijf jaar. Ondanks de grote successen van haar tijdschrift, televisieprogramma's en de LINDA.lijnt-actie, waren de afgelopen vijf jaar van Linda vol persoonlijk leed. ...

05-01-2018 22:35

Afl. 4

5 jaar later - Afl. 4

Beau van Erven Dorens blikt samen met Linda de Mol terug op de afgelopen vijf jaar. Ondanks de grote successen van haar tijdschrift, televisieprogramma's en de LINDA.lijnt-actie, waren de afgelopen vijf jaar van Linda vol persoonlijk leed. ...

05-01-2018 13:37

Afl. 3

5 jaar later - Afl. 3

Tien jaar lang was Sacha de Boer het gezicht van het 'NOS Journaal'. Ze maakte faam als onberispelijk nieuwslezer, maar achter de schermen bleek ze apenkooiend over de redactie te gaan. In 2013 nam ze afscheid om haar grote liefde te volgen...

04-01-2018 22:27

Afl. 3

5 jaar later - Afl. 3

Tien jaar lang was Sacha de Boer het gezicht van het 'NOS Journaal'. Ze maakte faam als onberispelijk nieuwslezer, maar achter de schermen bleek ze apenkooiend over de redactie te gaan. In 2013 nam ze afscheid om haar grote liefde te volgen...

04-01-2018 13:56

Afl. 2

5 jaar later - Afl. 2

Ten tijde van het gesprek vijf jaar geleden, was Bram Moskowicz nog de bekendste advocaat van ons land. Beau vraagt hem hoe hij terugkijkt op de chaos van de afgelopen vijf jaar. Hij heeft zijn toga moeten inleveren, zijn liefdesleven nam e...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

5 jaar later gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 5 jaar later de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 5 jaar later bij 5 jaar later liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 5 jaar later. Heb je een uitzending van 5 jaar later gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

5 jaar later gemist

Vijf jaar geleden heeft Jeroen Pauw gesprekken gevoerd met tientallen spraakmakende bekende Nederlanders. Persoonlijkegesprekken over de toekomst. Over heimelijke verlangens, serieuze angsten, keiharde ambities en zuivere voorspellingen.Over de grote en kleine bewegingen in Nederland, de wereld en het leven. Van G8 tot nachtkastjesniveau. Al die tijdzijn deze interviews bewaard in een kluis. Nu is het moment aangebroken de mensen terug te vragen. Fragmenten uit hetgesprek van toen zijn de leidraad voor dit nieuwe gesprek. Resultaat is dit programma; een persoonlijk gesprek,afgewisseld met quotes uit het interview van vijf jaar geleden en fragmenten van (nieuws)gebeurtenissen en film- entelevisiebeelden die voor de gast de afgelopen vijf jaar zo bepalend waren. Is succes 'een keuze' en angst 'een slechteraadgever'? Worden we wijzer en milder? Kunnen we onszelf en onze omgeving beïnvloeden? Hoe kan het dat de één zijndromen waarmaakt en de ander gedwongen is een nieuwe koers te varen?

Uitzending gemist van 5 jaar later? Hier kun je alle uitzendingen van 5 jaar later kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 18
  • Laatste uitzending op 15-01-2018 om 13:53 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord