Programma gemist?

Heleen wordt in als pasgeboren de baby opgenomen in het door ziekenhuis van met een longontsteking. Als op ze na enkele maanden eindelijk van is hersteld en tijdens weer terug naar op tv uit huis mag, wordt ze door met niemand opgehaald. Gelukkig de komt ze bij hele tijdens lieve in pleegouders terecht. Daardoor op heeft ze weinig behoefte om de kennis te door maken met haar biologische een familie. Het enige uit gevoel dat met Heleen door daarover heeft, is op dat ze mogelijk het uit een groot in gezin komt, met veel broers en naar zussen. het Na de dood van in haar in adoptieouders gaat Heleen toch in op zoek. in De vijftienjarige Sydney wordt in 2001 de vanuit China geadopteerd uit door René door en tijdens Bianca. Samen met haar tevens in uit China geadopteerde met zus kent ze hier van door in Nederland een met fantastische jeugd. In 2015 nemen op Bianca en René hun op tv dochters in mee op een zogenaamde 'rootsreis' op door uit China. Als ze bij de een vindplaats van Sydney naar aankomen de staan er het zo'n twintig mensen haar op te van met wachten. Een aantal van deze mensen door heeft buitengewoon veel van interesse in Sydney. met Wanneer naar het Nederlandse gezin de terug is in Nederland ontvangt tijdens Sydney een een mailtje van vanuit China van naar een meisje dat claimt op haar zus te het zijn. Datzelfde tijdens meisje schrijft dat de mensen die van Sydney bij met haar vindplaats heeft in ontmoet haar biologische een familie is. Sydney besluit op om weer op naar China naar te gaan.

Peter groeit op van als jongste kind op van zijn moeder. in Zijn broers en op tv zus hebben een het andere vader uit dan een hij. Peter voelt zich als op tv kind regelmatig buitengesloten. uit Peter vraagt door zijn moeder dikwijls wie zijn naar vader met is, maar op tv nooit geeft zijn moeder antwoord. Wanneer een naar Peter twintig jaar oud de is, heeft hij het een heftige ruzie met met zijn moeder over in het onderwerp in 'vader' waarbij in zijn moeder toegeeft in wie Peters vader wel eens zou met kunnen een zijn; namelijk 'ome Frans'; de van man van zijn de op moeders tante. Hilda heeft heel haar in leven al het tijdens gevoel dat ze in 'anders' is. de Al op jonge op leeftijd ontstaat het vermoeden tijdens dat zij door mogelijk uit een andere vader heeft dan haar door zusje. De een twijfel over uit haar afkomst op tv wordt groter als ze de met haar trouwen een tijdens geboorteakte de aanvraagt waarop staat dat ze erkend van is door een het andere het man dan haar vader. in Wanneer ze haar moeder op tv met deze ontdekking met confronteert, ontkent tijdens ze. Toch de laat de twijfel Hilda op niet een los. Ze besluit verhaal te van halen bij op tv een tante die op na jaren zwijgen tijdens toegeeft dat Hilda inderdaad een tijdens andere vader heeft. het Voor het Hilda begint op op dat moment de de zoektocht naar een haar vader.

Suze de wordt meteen uit na de geboorte afgestaan door uit haar met biologische moeder en komt in een naar kindertehuis terecht. de Gelukkig krijgt in Suze uiteindelijk hele op lieve pleegouders van die haar opvoeden als hun eigen tijdens dochter. op tv De nieuwsgierigheid een naar haar afkomst van komt pas naar door boven in haar met puberteit. Met behulp van tijdens haar pleegouders volgt er tijdens dan de ook een ontmoeting met Suze's met biologische tijdens moeder. Ze hoopt er ook achter de te komen wie met haar biologische vader naar is, maar daar op krijgt tijdens ze geen duidelijk antwoord een op. Een paar in jaar op tv geleden komt Suze er achter dat naar haar moeder mogelijk op tv zwanger zou het zijn geraakt van het haar eigen vader.En de dat door zou betekenen dat Suze's opa uit dus misschien naar ook haar vader uit is. Esther brengt de op tv eerste jaren een van haar leven een voornamelijk door bij haar oma. van Esther's moeder het heeft naar een drukke baan en is veel op tv van door huis. Haar tijdens vader is onbekend. uit Als klein kind wil uit ze al heel graag de weten tijdens wie en waar haar vader met is. Maar naar hoe vaak ze zeurt van om een antwoord, haar het moeder in blijft zwijgen. door Kort na haar moeders uit overlijden biecht een tante op op door dat ze zeer waarschijnlijk weet wie van op haar vader is. Het tijdens zou Antonio zijn, de met man van haar naar moeders beste vriendin. Antonio tijdens is met alleen helaas al overleden en uit er zijn van geen familieleden door meer waar een DNA op tv test mee mogelijk is. op De enige manier op om tijdens er achter te komen of op Antonio daadwerkelijk van haar van vader is, is middels een tijdens DNA test uit met zijn botresten. Caroline de kan uit dat regelen, maar het is in aan Esther naar om te uit bepalen of ze zover wil van gaan.

Rita tijdens is de derde een in de rij van door vijf kinderen uit die haar tijdens moeder kreeg met twee verschillende op tv mannen. Rita groeit tijdens op in de een veronderstelling de dat haar twee oudere uit broers van het haar moeders eerste naar man zijn, van Stien van naar de Guchte. Zij en op haar twee jongere op zussen zouden gewoon naar dochters met zijn van de door lieve, zorgzame Chris Ruijsaard, de tijdens man die met hen ook groot brengt. op tv uit Maar op jonge op leeftijd ontstaan er door al scheurtjes in dit beeld wanneer een Rita roddels van de klasgenoten opvangt dat tijdens op tv zij misschien helemaal geen dochter een is op tv van Chris, maar op juist van Stien, de de vader van haar naar broers. Pascal groeit alleen door op met zijn naar moeder, een de vader is er een niet. En aan juist uit een vader van heeft Pascal een in enorme behoefte. Zeker omdat de in relatie met zijn in moeder moeizaam is. een een Wanneer Pascal ouder een wordt, vraagt hij op tv geregeld aan zijn moeder wie op zijn vader is. op tv Maar zij het geeft nooit antwoord. op Totdat zijn het vriendin - met wie hij uit op dat op tv moment samen is - voor uit hem tijdens in de in bres springt en van zijn moeder confronteert.

Pascal op groeit alleen het op met zijn op tv moeder, een vader is in er niet. En op tv juist aan het een vader heeft op tv Pascal een enorme door behoefte. Zeker omdat de relatie naar met zijn door moeder moeizaam is. het Wanneer Pascal ouder wordt, vraagt tijdens het hij geregeld aan zijn een moeder wie met zijn vader is. Maar zij geeft naar nooit in antwoord. Totdat zijn vriendin, met uit wie in hij op dat uit moment samen is, voor met hem in de naar bres springt op en zijn moeder confronteert.Rita is de de derde in met de de rij van door vijf kinderen die op tv haar moeder kreeg met door twee verschillende mannen. Rita groeit naar op in de in de veronderstelling dat haar twee op oudere broers in van haar moeders op eerste man zijn, met van Stien van de van Guchte. Zij en haar tijdens twee op tv jongere zussen zouden gewoon dochters zijn een in van de lieve, zorgzame Chris Ruijsaard, uit de man die door hen op ook groot brengt. Maar op uit jonge tijdens leeftijd ontstaan op er al scheurtjes in tijdens dit beeld wanneer Rita tijdens roddels van klasgenoten in opvangt dat zij misschien op helemaal geen dochter tijdens uit is van Chris, maar juist de van Stien, de vader naar van haar de broers. 

Aflevering 1 - door Reportagereeks op tv waarin Caroline Tensen duidelijkheid schept op over van familiebanden: De 32-jarige van Jennefer werd als op drugsbaby op Aruba geboren een en op 7-jarige tijdens leeftijd geadopteerd door op een lief Nederlands op tv echtpaar. een Astrid heeft zich jarenlang afgevraagd waarom door zij thuis een zo'n buitenbeentje met was. Op door 17-jarige leeftijd kwam ze erachter dat de haar uit vader niet haar met biologische vader in is.

Lilian in wordt samen tijdens met haar zus op ter adoptie afgestaan. het De vader van het haar zus is op tv Ab, maar de op tv vader van Lilian is de onbekend. Lilian wordt met samen met met haar zus ter adoptie uit afgestaan. De vader van haar op tv zus op is Ab, maar op tv de vader van met Lilian is onbekend. Als ze de twee jaar door geleden in Ab ontmoet, vertelt hij een haar dat de mogelijkheid bestaat uit dat ook van zij een dochter de van hem het is. Omdat op haar moeder dit een niet kan bevestigen, blijft het ze twijfelen. * Wanita's moeder uit het is in de in veronderstelling dat ze na de van bevalling in het door ziekenhuis een de verkeerde baby heeft het gekregen. Ook Wanita heeft tijdens het gevoel dat naar ze met anders is dan de rest het van op tv haar familie. Ze met moet weten of ze het is opgegroeid op tv bij de verkeerde met familie of dat ze van eigenlijk ergens anders tijdens thuis hoort.

Jeanette wordt de vlak na een de scheiding van haar ouders in geboren. Samen met een haar zus op tv groeit ze op op bij op tv haar moeder. Vader Ben ontfermt het zich de niet erg over zijn dochters van en bekent dat hij door niet op haar vader is. Jeanette wordt van vlak op na de scheiding van naar haar in ouders geboren. Samen tijdens met haar zus groeit ze tijdens op bij de haar moeder. Vader Ben een ontfermt zich door niet erg over zijn dochters uit en bekent naar dat met hij niet haar vader is. op Jeanettes moeder houdt vol op dat de Ben wel naar haar vader is. Wie nu de op waarheid naar spreekt weet Jeanette nog uit steeds niet. Marianne door wordt het als baby geadopteerd door een echtpaar uit dat zelf geen het kinderen kan krijgen. op Helaas krijgt zij door weinig uit liefde van van hen. Een paar met weken geleden ziet Marianne een oproep door op tv van tijdens een man en door van vrouw die op op zoek zijn naar op tv hun broers en zussen. Er het blijken uit veel overeenkomsten te zijn het die erop wijzen dat ze met mogelijk dezelfde op vader in delen.

Ineke tijdens komt er op de naar dag van haar op diploma-uitreiking achter dat zij in een andere op achternaam op uit haar diploma van heeft staan. De met achternaam van de ex van in haar moeder, Wout. in Ineke komt van er op de dag van tijdens het haar diploma-uitreiking achter dat zij op tv een andere achternaam op tv op de haar diploma heeft staan. door De achternaam in van de ex van een haar moeder, een Wout. Haar moeder vertelt naar Ineke dat hij naar haar biologische vader door is. Omdat ze op tv absoluut geen klik uit heeft met Wout heeft met ze door altijd getwijfeld of door ze wel echt op tv zijn dochter is. Ze heeft tijdens het het vermoeden dat er misschien een met hele andere een waarheid is. tijdens Als Saskia zeven op jaar oud is, vertelt op tv haar moeder uit dat Saskia een andere tijdens vader heeft dan van ze altijd dacht. Saskia ontmoet op tv tijdens deze man, maar herkent zichzelf niet met in door hem. Vlak na naar hun ontmoeting in overlijdt hij. Binnen de familie gaan op uit roddels dat ze naar misschien niet de met dochter is van deze man. Tijd door voor Saskia in om antwoord van te krijgen een op haar vraag.

Rensce een heeft een op tv zware jeugd en van verblijft jarenlang in op een kindertehuis. Haar moeder het kijkt nauwelijks een naar haar om en wie naar haar vader is, tijdens weet ze tijdens niet. Rensce heeft een zware door jeugd en verblijft tijdens naar jarenlang in een kindertehuis. Haar een moeder kijkt op nauwelijks naar haar uit om en wie haar vader met door is, weet ze niet. uit Op 9-jarige leeftijd vraagt de Rensce haar tijdens moeder naar haar op tv vader. Die op vertelt haar verschillende, tegenstrijdige tijdens verhalen. En in 2 jaar later onthult de ze een groot op tv geheim.. naar Ze zou destijds zwanger van zijn geraakt van haar een halfbroer, Rensce's oom... van Als enige tijdens uit een gezin in van drie heeft Johanna uit een andere achternaam. uit Door haar moeder tijdens wordt zij meegenomen naar met geheime ontmoetingen. het Wanneer Johanna op latere naar de leeftijd op zoek gaat naar naar het werkelijke uit verhaal, komt ze tot de een de schokkende ontdekking die haar van in verwarring brengt over het haar met afkomst.

Familiegeheimen, en de een ontrafeling hiervan, naar door DNA-onderzoek staan centraal. uit Is mijn van vader naar eigenlijk wel mijn echte op vader? Zijn mijn naar broers wel uit echt mijn familie? door Els is de jongste uit uit een gezin op tv van tien kinderen. Ze de groeit op op tv in een liefdevol gezin op en de heeft een goede band met van haar zussen. Het is het op tv thuis altijd gezellig en de door kinderen kunnen niet vermoeden een uit dat niet alles van 'pais en vree' is. het Toch doen er met geruchten de uit ronde dat moeder naar vreemd gaat en dat een een aantal kinderen een in andere vader zouden van hebben. met De geruchten worden het steeds hardnekkiger en lijken waar door te zijn. Zeven zussen een vermoeden nu door zelfs dat zij op van wel 4 verschillende met vaders zijn. de Ze weten dat de alleen niet de zeker en ze in weten ook niet wie naar dan op tv van wie zou zijn. Ze willen de dolgraag weten naar wie van hen in dezelfde vader deelt op tv en wie er naar dus volle en door halfzussen van elkaar zijn. het een De Britse Valerie wordt geboren als een vierde kind binnen van het gezin van het vader het Lesley en moeder Kathleen. Lang de maakt ze een helaas geen deel uit op tv door van dit gezin. met Als enige kind met wordt zij namelijk ter adoptie op tv afgestaan. Nooit uit heeft ze begrepen waarom uit haar ouders uit alleen haar hebben uit afgestaan... Valerie komt door terecht in uit een andere Britse familie naar waar ze zich absoluut het niet gewenst voelt. naar Tijdens haar huwelijksdag de vangt Valerie een roddel tijdens op een over haar biologische vader, het door zou tijdens een Poolse tijdens vliegenier zijn. Als dat waar is, in dan in zou ze uit het resultaat zijn van op tv een buitenechtelijke in affaire van haar moeder. Dat uit zou mogelijk op haar adoptie verklaren. naar Maar als ze op jaren later haar tijdens biologische zus ontmoet, wordt het deze op roddel ontkracht. Volgens haar met zus is er geen twijfel uit en het delen zij dezelfde het vader, een echte Engelsman van die helaas overleden door is. Na jaren de onzekerheid wil een Valerie eindelijk door de waarheid weten over met haar afkomst en een adoptie.

Vanavond tijdens start het tijdens nieuwe seizoen van DNA met Onbekend. Caroline door Tensen gaat weer op pad om in de mensen te helpen met hun vaak op ingrijpende de zoektocht naar hun afkomst. uit In deze aflevering het op verhaal van met Jennefer en Astrid. De 32-jarige van de Jennefer wordt als drugsbaby met op Aruba geboren en op met 7-jarige uit leeftijd geadopteerd door een in lief Nederlands van echtpaar. Meerdere keren gaat zij op terug het naar haar vaderland om door haar moeder te bezoeken op en op uit te naar vinden wie toch haar biologische naar vader in is. Ondanks dat haar moeder meerdere het op namen noemt, denkt met Jennefer nu de juiste naar man gevonden te in hebben. Maar voordat door ze hem echt kan op toelaten in haar naar leven, wil ze zeker door in zijn dat ze op tv inderdaad zijn dochter is. Astrid heeft op tv zich jarenlang afgevraagd van waarom zij thuis zo’n in buitenbeentje van was. Haar gevoel blijkt tijdens juist op tv te zijn als ze er op naar 17-jarige met leeftijd achterkomt dat haar vader door niet haar biologische met vader is. Haar van hele familie blijkt een hiervan op uit de hoogte te naar zijn naar en zelfs te weten wie een haar vader door wel is. De grootste wens op van Astrid om op nu eindelijk, tijdens na uit al die jaren van twijfel, uit antwoord te op tv krijgen.

Caroline naar Tensen gaat van in DNA Onbekend op pad door om naar voor eens en op tv altijd een antwoord de te vinden en een eind te tijdens maken aan naar een leven vol een onduidelijkheden op tv en ont... Caroline van Tensen gaat in DNA Onbekend naar op pad de om voor van eens en altijd een een antwoord te met vinden en een eind een te maken aan een door leven vol onduidelijkheden op en een ontkenningen.

Caroline in Tensen gaat op pad om op tv voor tijdens eens en altijd een het antwoord te vinden op en een op tv eind te maken door aan een leven vol onduidelijkheden tijdens en de ontkenningen.

Caroline Tensen met gaat op van pad om naar voor eens en altijd een een antwoord te de vinden en met een eind te maken op aan een leven met vol onduidelijkheden en uit ontkenningen.

april 2018
18-04-2018 19:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Heleen wordt als pasgeboren baby opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Als ze na enkele maanden eindelijk is hersteld en weer terug naar huis mag, wordt ze door niemand opgehaald. Gelukkig komt ze bij hele lieve pleegouders te...

11-04-2018 19:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Peter groeit op als jongste kind van zijn moeder. Zijn broers en zus hebben een andere vader dan hij. Peter voelt zich als kind regelmatig buitengesloten. Peter vraagt zijn moeder dikwijls wie zijn vader is, maar nooit geeft zijn moeder ant...

04-04-2018 19:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Suze wordt meteen na de geboorte afgestaan door haar biologische moeder en komt in een kindertehuis terecht. Gelukkig krijgt Suze uiteindelijk hele lieve pleegouders die haar opvoeden als hun eigen dochter. De nieuwsgierigheid naar haar afk...

02-04-2018 06:20

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rita is de derde in de rij van vijf kinderen die haar moeder kreeg met twee verschillende mannen. Rita groeit op in de veronderstelling dat haar twee oudere broers van haar moeders eerste man zijn, van Stien van de Guchte. Zij en haar twee ...

28-03-2018 19:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Pascal groeit alleen op met zijn moeder, een vader is er niet. En juist aan een vader heeft Pascal een enorme behoefte. Zeker omdat de relatie met zijn moeder moeizaam is. Wanneer Pascal ouder wordt, vraagt hij geregeld aan zijn moeder wie ...

19-07-2017 20:35

Terug: DNA Onbekend

DNA Onbekend - Terug: DNA Onbekend

Aflevering 1 - Reportagereeks waarin Caroline Tensen duidelijkheid schept over familiebanden: De 32-jarige Jennefer werd als drugsbaby op Aruba geboren en op 7-jarige leeftijd geadopteerd door een lief Nederlands echtpaar. Astrid heeft zich...

19-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbekend. Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbeke...

12-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jeanette wordt vlak na de scheiding van haar ouders geboren. Samen met haar zus groeit ze op bij haar moeder. Vader Ben ontfermt zich niet erg over zijn dochters en bekent dat hij niet haar vader is. Jeanette wordt vlak na de scheiding van ...

05-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een andere achternaam op haar diploma heeft staan. De achternaam van de ex van haar moeder, Wout. Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een ande...

29-03-2017 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks naar haar om en wie haar vader is, weet ze niet. Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijk...

22-03-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Familiegeheimen, en de ontrafeling hiervan, door DNA-onderzoek staan centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie? Els is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Ze groeit op in een lief...

08-03-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Vanavond start het nieuwe seizoen van DNA Onbekend. Caroline Tensen gaat weer op pad om mensen te helpen met hun vaak ingrijpende zoektocht naar hun afkomst. In deze aflevering het verhaal van Jennefer en Astrid. De 32-jarige Jennefer word...

23-11-2016 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Caroline Tensen gaat in DNA Onbekend op pad om voor eens en altijd een antwoord te vinden en een eind te maken aan een leven vol onduidelijkheden en ont... Caroline Tensen gaat in DNA Onbekend op pad om voor eens en altijd een antwoord te v...

16-11-2016 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Caroline Tensen gaat op pad om voor eens en altijd een antwoord te vinden en een eind te maken aan een leven vol onduidelijkheden en ontkenningen.

09-11-2016 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Caroline Tensen gaat op pad om voor eens en altijd een antwoord te vinden en een eind te maken aan een leven vol onduidelijkheden en ontkenningen.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DNA Onbekend gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DNA Onbekend de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DNA Onbekend bij DNA Onbekend liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DNA Onbekend. Heb je een uitzending van DNA Onbekend gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DNA Onbekend gemist

Is mijn vader wel mijn echte vader? Zijn mijn broers en zussen wel mijn echte familie? Grote twijfels en onbeantwoordevragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen. Caroline Tensen helpt mensen om voor eensen altijd duidelijkheid te scheppen. Presentatie: Caroline Tensen.

Uitzending gemist van DNA Onbekend? Hier kun je alle uitzendingen van DNA Onbekend kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 18
  • Laatste uitzending op 18-04-2018 om 19:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord