Programma gemist?

Wanneer Rian uit haar tijdens oude overbuurmeisje tegenkomt en te horen een tijdens krijgt dat haar met overbuurman, Ome Toon, misschien ook door wel haar vader van is, staat haar door leven op zijn naar kop. En van de 47-jarige Kim is geadopteerd uit naar vanuit Korea. Ze vermoedt de dat ze niet vrijwillig is in afgestaan, maar in van door haar ouders is gestolen. Wanneer zij de op een het vermissingssite een foto ziet de in van een Koreaans meisje, denkt een ze tot haar grote op schrik met zichzelf te naar herkennen.

Rensce heeft door een zware jeugd de en verblijft het jarenlang in op een kindertehuis. Haar moeder in kijkt nauwelijks naar haar de om een en wie haar vader is, weet tijdens ze niet. op tv Op 9-jarige door leeftijd vraagt Rensce een haar moeder naar haar vader. door Die uit vertelt haar verschillende, tegenstrijdige verhalen. met de En twee jaar later op onthult ze een groot geheim. door Ze zou destijds naar van zwanger zijn geraakt van haar van halfbroer, Rensce's oom... op tv * naar Als enige uit een gezin van op tv drie door heeft Johanna op tv een andere achternaam. Door haar moeder uit wordt van zij meegenomen door naar geheime ontmoetingen. Wanneer Johanna op in een latere leeftijd op zoek gaat in naar het op werkelijke verhaal, tijdens komt ze tot de een schokkende ontdekking door die haar in verwarring brengt in over haar op tv afkomst.

Marian haar het jeugd is tijdens verre van tijdens rooskleurig, dit komt voornamelijk tijdens door haar agressieve vader. met Als Marion het ouder wordt, doet ze het er alles aan om een uit de handen op tv van haar vader uit uit te blijven. Een aantal jaren van na de dood van van haar vader op tv wordt Marian benaderd op door ene Daphne. Daphne met zegt dat haar van vader op tv Paul een in zoon is van Marian's een vader. Paul zou het dus Marian's halfbroer in zijn. Ondanks dat Marian tegen uit op tv haar wil opnieuw indirect met op tv haar vader wordt geconfronteerd, naar heeft ze in toch besloten om uit de tijdens te zoeken of dit inderdaad in klopt.Wanneer Hans op zijn uit 21ste op tv te horen krijgt een dat zijn ouders niet tijdens zijn in biologische ouders zijn, staat zijn wereld in op van de kop. Hij gaat van opzoek naar zijn echte met familie en door vindt zijn biologische tijdens moeder, op tv maar heeft daar helaas niet naar echt een klik mee. het Hij in merkt dat haar uit verhalen grotendeels van bestaan uit leugens. Een aantal van jaren op later laat zijn op biologische moeder weten dat op tv hij nog een door broer heeft naar die net als hij ter de adoptie is afgestaan. met Hans met gaat opzoek naar zijn broer en de een vindt hem. Het is ware broederliefde in tussen de met twee. in Volgens hun moeder delen ze het ook dezelfde het vader en in zijn de mannen op tv dus volle broers. de Ze gaan opzoek naar hun door vader.

Jürgen het wordt geboren in in Duitsland waar hij het de eerste jaren met van zijn leeftijd doorbrengt. van Als hij zeven jaar in tijdens is vlucht zijn het moeder met hem met naar Nederland, weg van zijn naar gewelddadige vader. Een paar op tv jaar later de leest hij een een oproep op door internet over een vrouw die door op zoek is in naar haar een moeder. op tv Die moeder is Jürgen zijn op tv moeder. naar De vrouw van de tijdens oproep is dus het zijn zus. Na deze tijdens bizarre hereniging door spit hij verder op tv in zijn verleden tijdens en blijkt dat de man in voor het wie zijn moeder tijdens destijds is op gevlucht niet zijn vader is. * tijdens Wickie weet niet van uit beter dan dat zij een een dochter is van haar naar moeders met tweede man Johannes. uit Een man tijdens die ze tijdens op haar jeugd nooit ziet met en één keer ontmoet de als ze jong volwassen in uit is. Tijdens deze ontmoeting vertelt op tv dat door Johannes dat Wickie op helemaal niet zijn dochter is. Wanneer uit Wickie haar hart de lucht bij met Monique, komt zij de wel met naar een heel bijzondere reactie. Monique tijdens heeft namelijk met het vermoeden uit dat haar vader ook wel op eens de vader met tijdens van Wickie zou kunnen een zijn.

Heleen wordt als in pasgeboren baby de opgenomen in het uit ziekenhuis met een longontsteking. door Als ze na tijdens enkele maanden eindelijk een is op hersteld en weer van terug naar huis mag, op wordt ze naar door niemand opgehaald. Gelukkig de komt ze het bij hele lieve in pleegouders terecht. Daardoor heeft door ze door weinig behoefte om kennis te met maken met het haar biologische familie. Het tijdens enige gevoel dat door Heleen daarover heeft, een is uit dat ze mogelijk uit een op groot gezin komt, een met veel broers een en zussen. een Na de dood van uit haar adoptieouders gaat Heleen in op toch op zoek. De vijftienjarige door Sydney wordt met in 2001 op vanuit China geadopteerd door met René en Bianca. de Samen met tijdens haar tevens uit China geadopteerde zus op kent ze hier met in een Nederland een fantastische in jeugd. In in 2015 nemen Bianca en René hun van dochters mee op naar een zogenaamde de 'rootsreis' door China. een Als ze bij met de tijdens vindplaats van Sydney uit aankomen staan er zo'n twintig het mensen haar op te van wachten. Een aantal van van deze mensen met heeft van buitengewoon veel interesse naar in Sydney. Wanneer het Nederlandse op gezin terug tijdens is in het Nederland ontvangt Sydney een de mailtje vanuit op tv China van een meisje dat een claimt haar zus de tijdens te zijn. Datzelfde meisje schrijft in dat de tijdens mensen die in Sydney bij haar vindplaats heeft het ontmoet haar de biologische familie is. op Sydney besluit om weer met naar China te het gaan.

Peter groeit op het als jongste van kind van zijn moeder. de de Zijn broers en door zus hebben een andere vader door dan hij. Peter voelt het naar zich als kind regelmatig buitengesloten. van Peter vraagt een zijn moeder dikwijls wie uit zijn van vader is, maar nooit geeft door zijn moeder op tv antwoord. Wanneer Peter twintig jaar het oud is, tijdens heeft in hij een heftige ruzie een met zijn moeder over het door onderwerp 'vader' tijdens waarbij zijn moeder toegeeft uit wie Peters vader op wel eens zou een kunnen in zijn; namelijk op 'ome Frans'; de man van zijn op tv moeders tante. Hilda tijdens heeft heel met haar leven al het van gevoel een dat ze 'anders' is. naar Al tijdens op jonge leeftijd op tv ontstaat het vermoeden tijdens dat zij mogelijk een een andere vader heeft dan haar tijdens zusje. De het twijfel door over haar afkomst wordt groter als een ze met het haar trouwen een geboorteakte met aanvraagt waarop staat op dat door ze erkend is door door een de andere man dan van haar vader. Wanneer ze haar moeder de met met deze ontdekking op confronteert, ontkent ze. Toch laat de op tv twijfel Hilda niet op los. Ze tijdens besluit verhaal te tijdens halen bij een het tante het die na jaren zwijgen in toegeeft dat Hilda met inderdaad een andere uit vader heeft. naar Voor Hilda begint op dat naar moment de zoektocht met naar haar uit vader.

Suze naar wordt meteen na de geboorte een op afgestaan door haar biologische een moeder en van komt in een kindertehuis terecht. Gelukkig van op krijgt Suze uiteindelijk hele lieve uit pleegouders die haar opvoeden met als in hun eigen dochter. met De nieuwsgierigheid naar haar met afkomst komt pas tijdens naar uit boven in haar puberteit. uit Met behulp naar van haar pleegouders volgt van er dan ook een uit ontmoeting met Suze's van biologische door moeder. Ze hoopt er van ook achter in te komen wie haar door biologische vader is, met maar daar krijgt op tv ze geen duidelijk antwoord de op. Een paar jaar het met geleden komt Suze er achter dat naar haar een moeder mogelijk zwanger zou een zijn geraakt van uit haar eigen vader.En tijdens dat zou betekenen tijdens dat Suze's opa dus de uit misschien ook haar vader is. Esther het een brengt de eerste jaren van haar tijdens leven voornamelijk op tv door bij door haar oma. Esther's moeder uit heeft een drukke baan een en is veel van tijdens van huis. Haar door vader is onbekend. Als een klein kind wil ze uit al heel graag weten de wie en waar op tv op tv haar vader is. Maar van hoe vaak ze zeurt om door een uit antwoord, haar moeder blijft zwijgen. op tv Kort na haar van moeders overlijden naar biecht in een tante op dat ze tijdens zeer waarschijnlijk weet wie tijdens haar vader met is. door Het zou Antonio het zijn, de man het van haar moeders beste met vriendin. Antonio is op alleen helaas al de overleden en er zijn de geen familieleden meer naar waar een naar DNA test mee mogelijk is. de De van enige manier om naar er achter te komen op of Antonio daadwerkelijk haar van vader tijdens is, is middels in een DNA test met zijn de botresten. Caroline tijdens kan dat regelen, maar uit het tijdens is aan in Esther om te van bepalen of ze zover wil in gaan.

Rita is met de derde in op de rij van vijf op tv kinderen die de haar van moeder kreeg met twee verschillende tijdens mannen. Rita op groeit op in de met veronderstelling dat haar een twee oudere broers van door haar moeders eerste naar man tijdens zijn, van Stien van met de Guchte. van Zij en op haar twee jongere een zussen zouden gewoon dochters zijn van tijdens met de lieve, zorgzame op Chris Ruijsaard, de door man die hen ook groot brengt. in Maar op door jonge leeftijd ontstaan er uit al met scheurtjes in dit beeld van wanneer Rita roddels van van klasgenoten door opvangt dat zij misschien helemaal het geen dochter is in van Chris, de maar juist van een Stien, de van vader van haar broers. Pascal uit groeit door alleen op op met zijn moeder, een vader is tijdens de er niet. En aan juist een tijdens vader een heeft Pascal een enorme behoefte. tijdens Zeker omdat op de relatie met zijn met het moeder moeizaam is. Wanneer Pascal door ouder wordt, vraagt hij naar geregeld aan door zijn moeder de wie zijn vader is. Maar op zij tijdens geeft nooit antwoord. de Totdat zijn tijdens vriendin - met wie tijdens hij op dat moment samen het is - voor de hem in de tijdens op bres springt en zijn moeder van confronteert.

Pascal het groeit alleen door op met zijn moeder, een in vader is er niet. op in En juist aan een de vader heeft Pascal naar een enorme behoefte. Zeker door omdat de naar relatie met zijn moeder door moeizaam een is. Wanneer Pascal ouder uit wordt, vraagt hij geregeld aan in zijn moeder wie van zijn vader is. de door Maar zij geeft nooit antwoord. naar Totdat zijn vriendin, een met van wie hij op dat moment samen door is, het voor hem met in de bres met springt en zijn moeder in confronteert.Rita is de naar derde in de rij tijdens van op tv vijf kinderen die haar moeder kreeg in met op twee verschillende mannen. Rita groeit met op een in de veronderstelling dat haar door twee op oudere broers van het haar moeders eerste man zijn, op naar van Stien van de Guchte. op Zij uit en haar twee jongere zussen tijdens zouden gewoon dochters op zijn van van de lieve, zorgzame Chris het Ruijsaard, de man die tijdens hen ook groot van op tv brengt. Maar op jonge leeftijd ontstaan uit er al scheurtjes van met in dit beeld wanneer Rita het roddels van klasgenoten opvangt tijdens dat zij misschien naar helemaal geen dochter met is met van Chris, op maar juist van tijdens Stien, de vader van haar het broers. 

Aflevering 1 op tv - op Reportagereeks waarin Caroline Tensen duidelijkheid schept tijdens in over familiebanden: De 32-jarige uit Jennefer werd als door drugsbaby op Aruba op tv geboren en op 7-jarige leeftijd het geadopteerd tijdens door een lief het Nederlands echtpaar. Astrid heeft door zich met jarenlang afgevraagd waarom zij uit thuis zo'n van buitenbeentje was. Op 17-jarige leeftijd kwam door ze erachter op dat uit haar vader niet haar biologische vader een tijdens is.

Lilian op tv wordt samen met de haar zus het ter adoptie afgestaan. De vader van het haar zus het is op tv Ab, maar de vader van Lilian de is onbekend. Lilian een wordt samen met in haar op zus ter adoptie afgestaan. De tijdens vader van een haar zus is naar Ab, een maar de vader van op tv Lilian is onbekend. de Als ze twee jaar geleden de Ab ontmoet, uit vertelt hij haar dat uit de mogelijkheid bestaat in dat ook zij op van een dochter van hem is. Omdat een haar moeder door dit niet kan naar bevestigen, blijft ze van twijfelen. * Wanita's de moeder is van in de veronderstelling dat op ze na de uit bevalling in met het ziekenhuis de verkeerde baby het heeft gekregen. naar Ook Wanita in heeft het gevoel dat van ze anders op tv is dan de rest een van haar familie. Ze door door moet weten of uit ze is opgegroeid bij de met verkeerde familie of door dat ze eigenlijk de ergens de anders thuis hoort.

Jeanette door wordt vlak na op de scheiding van van haar ouders op geboren. Samen met haar zus in groeit ze op een bij haar met moeder. Vader het Ben ontfermt zich niet het erg over zijn dochters en in bekent dat naar hij niet haar vader in is. Jeanette wordt uit het vlak na de scheiding van tijdens haar ouders de geboren. Samen met op haar zus groeit met ze op op tv bij haar moeder. Vader Ben ontfermt uit zich een niet erg over zijn dochters op tv tijdens en bekent dat hij niet haar van op vader is. Jeanettes met moeder houdt vol dat Ben uit wel haar vader een is. in Wie nu de waarheid spreekt door weet met Jeanette nog steeds niet. op tv Marianne wordt uit als baby geadopteerd op tv door een echtpaar dat van zelf geen kinderen tijdens kan krijgen. Helaas krijgt uit zij weinig liefde in van hen. Een paar op weken geleden ziet de Marianne een in oproep op tv op tv van een man tijdens en vrouw die op door zoek een zijn naar door hun broers en van zussen. Er blijken veel overeenkomsten te de zijn tijdens die erop wijzen dat op ze mogelijk dezelfde vader naar in delen.

Ineke komt tijdens er op de dag het van haar met diploma-uitreiking door achter dat zij een de andere achternaam tijdens op haar diploma heeft staan. De met achternaam met van de ex van een haar het moeder, Wout. Ineke komt er op uit de dag door van haar in diploma-uitreiking achter met dat zij een andere achternaam de op door haar diploma heeft staan. De achternaam het van de van ex de van haar moeder, Wout. Haar moeder de met vertelt Ineke dat hij uit haar biologische het vader is. Omdat ze in absoluut geen de klik heeft met Wout met heeft ze altijd getwijfeld de of ze een wel echt zijn dochter is. uit het Ze heeft het op vermoeden dat er misschien een hele met andere waarheid is. door Als Saskia tijdens zeven jaar oud is, een op tv vertelt haar moeder dat tijdens Saskia een andere door vader heeft dan van ze altijd de dacht. Saskia ontmoet deze door man, maar herkent zichzelf niet door op tv in hem. Vlak na hun de ontmoeting door overlijdt hij. Binnen de familie gaan de roddels dat uit ze uit misschien niet de dochter naar is van tijdens deze man. Tijd voor uit Saskia om antwoord het te krijgen op haar het vraag.

Rensce met heeft een zware jeugd de en verblijft jarenlang in van op een kindertehuis. Haar moeder tijdens kijkt nauwelijks naar haar om tijdens het en wie haar vader van is, weet ze niet. door Rensce heeft het een zware jeugd en verblijft tijdens jarenlang van in een de kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks in naar haar om de en tijdens wie haar vader is, in weet ze de niet. Op 9-jarige leeftijd een vraagt Rensce haar moeder naar de haar vader. met Die vertelt haar van verschillende, tegenstrijdige verhalen. uit het En 2 jaar later onthult een ze op een groot geheim.. Ze zou van destijds zwanger zijn de geraakt van haar de halfbroer, Rensce's oom... Als een enige uit door een gezin van een drie een heeft Johanna een andere achternaam. een Door tijdens haar moeder wordt zij in meegenomen naar geheime ontmoetingen. uit Wanneer het Johanna op latere leeftijd een op zoek gaat naar het tijdens werkelijke verhaal, komt door ze tot uit een schokkende ontdekking op die de haar in verwarring brengt op over haar op tv afkomst.

Familiegeheimen, naar en de ontrafeling hiervan, door een DNA-onderzoek staan centraal. de Is mijn de vader eigenlijk wel op mijn echte vader? Zijn met op mijn broers wel het echt mijn familie? Els is door de jongste uit een uit gezin van tien met kinderen. Ze groeit op op op tv in een liefdevol van gezin en op tv heeft een goede het band met haar zussen. met Het is thuis altijd gezellig met en in de kinderen kunnen niet vermoeden van dat niet naar alles 'pais en naar vree' is. Toch doen door er van geruchten de ronde dat in moeder vreemd gaat en van de dat een aantal kinderen het een andere vader zouden de hebben. De geruchten worden naar steeds de hardnekkiger en lijken waar met te met zijn. Zeven zussen vermoeden nu een zelfs dat zij naar van wel 4 door verschillende vaders zijn. Ze op weten dat alleen tijdens niet naar zeker en ze weten ook tijdens van niet wie dan van naar wie zou op tv zijn. Ze willen dolgraag weten door wie naar van hen dezelfde vader naar deelt en wie er de dus volle en halfzussen met van elkaar zijn. een De Britse Valerie naar wordt geboren als naar vierde kind van binnen van het gezin van vader Lesley met en moeder Kathleen. Lang door op maakt ze helaas geen deel uit door van dit gezin. op Als een enige kind wordt zij op namelijk ter adoptie afgestaan. door een Nooit heeft ze begrepen waarom door haar ouders alleen van haar hebben door afgestaan... Valerie komt door terecht in een andere naar Britse familie waar ze met op zich absoluut niet gewenst uit voelt. Tijdens haar uit huwelijksdag vangt Valerie een roddel naar op over de haar biologische vader, van het zou tijdens een Poolse vliegenier zijn. Als door dat waar op is, dan zou in ze het resultaat zijn van van een buitenechtelijke het uit affaire van haar moeder. Dat op zou mogelijk haar op tv adoptie verklaren. Maar als met ze een jaren later tijdens haar biologische zus ontmoet, wordt deze op roddel het ontkracht. Volgens naar haar zus is er geen twijfel op op en delen zij op dezelfde vader, een echte Engelsman tijdens die helaas overleden is. op een Na jaren onzekerheid uit wil Valerie eindelijk de waarheid door weten de over haar afkomst en op tv adoptie.

september 2018
06-06-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Wanneer Rian haar oude overbuurmeisje tegenkomt en te horen krijgt dat haar overbuurman, Ome Toon, misschien ook wel haar vader is, staat haar leven op zijn kop. En de 47-jarige Kim is geadopteerd vanuit Korea. Ze vermoedt dat ze niet vrijw...

30-05-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks naar haar om en wie haar vader is, weet ze niet. Op 9-jarige leeftijd vraagt Rensce haar moeder naar haar vader. Die vertelt haar verschil...

02-05-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Marian haar jeugd is verre van rooskleurig, dit komt voornamelijk door haar agressieve vader. Als Marion ouder wordt, doet ze er alles aan om uit de handen van haar vader te blijven. Een aantal jaren na de dood van haar vader wordt Marian b...

25-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jürgen wordt geboren in Duitsland waar hij de eerste jaren van zijn leeftijd doorbrengt. Als hij zeven jaar is vlucht zijn moeder met hem naar Nederland, weg van zijn gewelddadige vader. Een paar jaar later leest hij een oproep op internet ...

18-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Heleen wordt als pasgeboren baby opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Als ze na enkele maanden eindelijk is hersteld en weer terug naar huis mag, wordt ze door niemand opgehaald. Gelukkig komt ze bij hele lieve pleegouders te...

11-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Peter groeit op als jongste kind van zijn moeder. Zijn broers en zus hebben een andere vader dan hij. Peter voelt zich als kind regelmatig buitengesloten. Peter vraagt zijn moeder dikwijls wie zijn vader is, maar nooit geeft zijn moeder ant...

04-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Suze wordt meteen na de geboorte afgestaan door haar biologische moeder en komt in een kindertehuis terecht. Gelukkig krijgt Suze uiteindelijk hele lieve pleegouders die haar opvoeden als hun eigen dochter. De nieuwsgierigheid naar haar afk...

02-04-2018 07:20

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rita is de derde in de rij van vijf kinderen die haar moeder kreeg met twee verschillende mannen. Rita groeit op in de veronderstelling dat haar twee oudere broers van haar moeders eerste man zijn, van Stien van de Guchte. Zij en haar twee ...

28-03-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Pascal groeit alleen op met zijn moeder, een vader is er niet. En juist aan een vader heeft Pascal een enorme behoefte. Zeker omdat de relatie met zijn moeder moeizaam is. Wanneer Pascal ouder wordt, vraagt hij geregeld aan zijn moeder wie ...

19-07-2017 20:35

Terug: DNA Onbekend

DNA Onbekend - Terug: DNA Onbekend

Aflevering 1 - Reportagereeks waarin Caroline Tensen duidelijkheid schept over familiebanden: De 32-jarige Jennefer werd als drugsbaby op Aruba geboren en op 7-jarige leeftijd geadopteerd door een lief Nederlands echtpaar. Astrid heeft zich...

19-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbekend. Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbeke...

12-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jeanette wordt vlak na de scheiding van haar ouders geboren. Samen met haar zus groeit ze op bij haar moeder. Vader Ben ontfermt zich niet erg over zijn dochters en bekent dat hij niet haar vader is. Jeanette wordt vlak na de scheiding van ...

05-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een andere achternaam op haar diploma heeft staan. De achternaam van de ex van haar moeder, Wout. Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een ande...

29-03-2017 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks naar haar om en wie haar vader is, weet ze niet. Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijk...

22-03-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Familiegeheimen, en de ontrafeling hiervan, door DNA-onderzoek staan centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie? Els is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Ze groeit op in een lief...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DNA Onbekend gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DNA Onbekend de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DNA Onbekend bij DNA Onbekend liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DNA Onbekend. Heb je een uitzending van DNA Onbekend gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DNA Onbekend gemist

Is mijn vader wel mijn echte vader? Zijn mijn broers en zussen wel mijn echte familie? Grote twijfels en onbeantwoordevragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen. Caroline Tensen helpt mensen om voor eensen altijd duidelijkheid te scheppen. Presentatie: Caroline Tensen.

Uitzending gemist van DNA Onbekend? Hier kun je alle uitzendingen van DNA Onbekend kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 06-06-2018 om 20:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord