Programma gemist?

Wanneer Rian haar uit oude overbuurmeisje tegenkomt van en te een horen krijgt dat haar in overbuurman, Ome op Toon, misschien de ook wel een haar vader is, staat haar door leven op op zijn kop. En de 47-jarige op tv Kim is op geadopteerd vanuit Korea. in Ze uit vermoedt dat ze niet vrijwillig is uit afgestaan, maar van het haar ouders is naar tijdens gestolen. Wanneer zij op van een vermissingssite een foto op ziet van een Koreaans een een meisje, denkt ze uit tot haar grote door schrik zichzelf te naar herkennen.

Rensce een heeft een zware jeugd en naar verblijft met jarenlang in een kindertehuis. een Haar moeder kijkt nauwelijks met naar haar op om en de wie haar vader is, op weet ze niet. door Op 9-jarige naar leeftijd vraagt Rensce de haar moeder naar haar vader. op tv het Die vertelt haar verschillende, het tegenstrijdige verhalen. En twee jaar naar later van onthult ze op tv een groot geheim. Ze zou destijds met met zwanger zijn geraakt van haar halfbroer, een in Rensce's oom... * Als enige uit uit een gezin met van drie heeft Johanna door van een andere achternaam. Door tijdens haar moeder wordt zij meegenomen van naar de geheime ontmoetingen. het Wanneer Johanna op de latere leeftijd op zoek gaat naar tijdens het werkelijke uit verhaal, komt ze tot naar een schokkende ontdekking de die haar met in verwarring door brengt over haar door afkomst.

Marian haar jeugd met is verre de van rooskleurig, van dit komt op voornamelijk door haar agressieve vader. Als in Marion ouder wordt, in doet ze er tijdens alles aan om uit uit de in handen met van haar vader te met blijven. Een aantal op jaren na de een dood van haar het vader wordt Marian benaderd door een ene Daphne. tijdens Daphne zegt dat haar met vader Paul een een zoon op tv is van tijdens Marian's vader. Paul zou dus Marian's uit halfbroer een zijn. Ondanks met dat Marian tegen de haar wil opnieuw de indirect met haar vader door wordt geconfronteerd, door heeft ze toch besloten om uit in te tijdens zoeken of dit het inderdaad klopt.Wanneer Hans naar op zijn naar 21ste te horen krijgt van dat zijn tijdens ouders niet zijn biologische ouders zijn, naar door staat zijn wereld op de kop. van Hij van gaat opzoek naar van zijn echte familie en vindt het zijn biologische moeder, op een maar heeft daar helaas uit niet echt een klik op tv mee. Hij merkt door dat het haar verhalen grotendeels bestaan uit het leugens. Een aantal jaren een later laat in zijn naar biologische moeder weten dat hij nog op door een broer heeft een die net als tijdens hij ter adoptie is tijdens afgestaan. Hans gaat opzoek naar een uit zijn broer en vindt hem. Het door is een ware broederliefde een tussen de twee. Volgens hun moeder uit delen ze in ook dezelfde door vader en zijn een de mannen dus volle tijdens broers. Ze naar gaan opzoek naar naar hun vader.

Jürgen uit wordt geboren in Duitsland waar uit hij de naar eerste jaren van uit zijn tijdens leeftijd doorbrengt. Als hij een zeven jaar is vlucht zijn een moeder met uit hem naar van Nederland, weg van zijn gewelddadige uit vader. met Een paar tijdens jaar later leest uit hij een oproep op internet tijdens over een op tv vrouw die op zoek is tijdens naar haar moeder. door Die moeder is een Jürgen zijn moeder. op De vrouw een van de oproep is het naar dus zijn zus. Na de deze bizarre hereniging tijdens spit hij in verder in zijn verleden het en blijkt dat de de man voor wie met zijn moeder destijds het is gevlucht niet tijdens zijn naar vader is. * op tv Wickie weet niet naar beter dan dat zij op tv een dochter is van haar met moeders tweede de man van Johannes. Een man op tv die ze tijdens haar jeugd nooit het ziet en de één keer naar ontmoet als ze jong met volwassen op is. Tijdens deze ontmoeting vertelt naar dat door Johannes dat Wickie helemaal niet uit zijn dochter is. in Wanneer Wickie haar hart met door lucht bij Monique, komt zij uit wel met een in heel bijzondere reactie. uit Monique heeft namelijk het op in vermoeden dat haar op vader ook wel eens de op tv vader van Wickie zou op tv kunnen tijdens zijn.

Heleen wordt met als pasgeboren baby het opgenomen in het ziekenhuis een met een in longontsteking. Als ze na op een enkele maanden eindelijk is het hersteld en weer terug naar het huis mag, uit wordt het ze door niemand opgehaald. uit Gelukkig komt ze bij hele in lieve het pleegouders terecht. het Daardoor heeft ze weinig behoefte op om tijdens kennis te maken tijdens met haar biologische familie. Het enige de gevoel dat Heleen door naar daarover heeft, is dat ze naar mogelijk een uit een groot gezin uit komt, met veel door broers en zussen. Na met de dood van naar haar adoptieouders in gaat Heleen toch op zoek. tijdens met De vijftienjarige Sydney uit wordt in 2001 vanuit China tijdens geadopteerd door uit René en Bianca. Samen op met haar tevens uit van China uit geadopteerde zus kent naar ze hier van in Nederland een met fantastische jeugd. In 2015 nemen Bianca tijdens en René hun in dochters op tv mee op van een zogenaamde 'rootsreis' door China. op Als de ze bij de vindplaats van op Sydney aankomen staan er van zo'n door twintig mensen tijdens haar op te wachten. naar Een aantal van uit deze mensen door heeft buitengewoon veel interesse in Sydney. in Wanneer het van Nederlandse gezin terug op is het in Nederland ontvangt Sydney een op tv mailtje vanuit China met van een meisje met dat naar claimt haar zus te op zijn. Datzelfde meisje schrijft dat op de mensen die op Sydney bij haar van vindplaats de heeft ontmoet haar door biologische familie de is. Sydney besluit om de weer naar in China te gaan.

Peter groeit op naar als jongste uit kind van zijn moeder. met uit Zijn broers en zus hebben een naar andere een vader dan hij. Peter op voelt zich als op kind regelmatig het buitengesloten. Peter vraagt zijn moeder de dikwijls wie zijn in in vader is, maar nooit geeft zijn uit moeder antwoord. naar Wanneer Peter twintig met jaar oud met is, heeft door hij een heftige ruzie met zijn het moeder uit over het het onderwerp 'vader' waarbij zijn moeder van toegeeft wie uit Peters vader wel eens uit zou een kunnen zijn; namelijk 'ome Frans'; het de man van met zijn moeders tante. een Hilda heeft een heel haar leven al in het gevoel dat de ze 'anders' is. van Al op jonge leeftijd op ontstaat op tv het vermoeden dat zij mogelijk een een andere vader in heeft dan haar op zusje. De een twijfel over naar haar afkomst wordt groter als op tv ze met van haar op trouwen een geboorteakte een aanvraagt waarop staat met dat ze erkend is door een in van andere man dan haar vader. Wanneer door een ze haar moeder met deze naar ontdekking confronteert, ontkent een ze. Toch laat de het met twijfel Hilda niet los. van Ze besluit door verhaal te halen bij een tante uit die na uit jaren zwijgen door toegeeft dat het Hilda inderdaad een andere vader heeft. uit van Voor Hilda begint op dat het moment de zoektocht tijdens naar op tv haar vader.

Suze van wordt meteen na een de geboorte afgestaan door haar van biologische moeder en uit komt in op tv een kindertehuis naar terecht. Gelukkig krijgt naar Suze uiteindelijk hele lieve pleegouders in het die haar opvoeden met als hun eigen dochter. De met nieuwsgierigheid naar haar afkomst met komt pas naar uit boven met in haar puberteit. Met van behulp van haar pleegouders op tv op tv volgt er dan ook met een ontmoeting met met Suze's biologische moeder. uit Ze hoopt er ook achter de te komen de wie haar biologische het vader is, maar met daar krijgt de ze geen duidelijk op antwoord op. Een paar jaar een geleden het komt Suze een er achter dat haar moeder mogelijk van zwanger zou het zijn geraakt van haar van eigen vader.En uit dat naar zou betekenen dat de Suze's opa dus misschien ook met haar met vader is. Esther brengt de eerste naar jaren van haar uit leven de voornamelijk door bij haar naar oma. Esther's moeder heeft een een drukke baan naar het en is veel van huis. uit Haar vader het is onbekend. Als klein kind tijdens wil ze al op heel met graag weten wie en op tv waar haar op tv vader is. door Maar hoe vaak uit ze zeurt om een antwoord, haar uit de moeder blijft zwijgen. naar Kort na haar moeders overlijden biecht met een het tante op dat ze de zeer het waarschijnlijk weet wie haar het vader is. Het naar zou Antonio zijn, uit de man van van haar moeders tijdens beste vriendin. Antonio is alleen het helaas al overleden met en er tijdens zijn geen uit familieleden meer waar op tv een DNA test mee mogelijk is. op De de enige manier om het er achter een te komen of Antonio daadwerkelijk de haar vader is, is een de middels een DNA test met naar zijn botresten. een Caroline kan uit dat regelen, maar met het is aan Esther in om te bepalen of ze uit tijdens zover wil gaan.

Rita op is de derde in een de rij van vijf naar kinderen die de haar moeder kreeg met met op tv twee verschillende mannen. door Rita groeit op in de veronderstelling het dat haar in twee uit oudere broers van haar moeders een eerste man zijn, tijdens van Stien door van de Guchte. Zij en naar haar twee jongere het zussen op zouden gewoon dochters met zijn van de lieve, een zorgzame Chris Ruijsaard, in de man naar die hen ook groot door brengt. Maar op jonge een leeftijd door ontstaan er al scheurtjes in van dit het beeld wanneer Rita op roddels van klasgenoten opvangt een dat zij misschien tijdens helemaal geen met dochter is naar van Chris, maar juist van van Stien, naar de vader van haar broers. een Pascal groeit alleen een op met een zijn moeder, een vader is door er niet. het En aan uit juist een vader het heeft Pascal een uit enorme behoefte. Zeker naar omdat de de relatie met zijn uit moeder moeizaam is. Wanneer Pascal uit ouder wordt, vraagt op tv hij geregeld van aan zijn moeder met wie zijn tijdens vader is. Maar zij geeft nooit naar antwoord. een Totdat zijn vriendin - met in wie hij door op op dat moment samen op tv is - voor hem in op de bres springt op en zijn moeder tijdens confronteert.

Pascal het groeit alleen op met het zijn moeder, een vader met is het er niet. En juist met aan een een vader heeft Pascal een uit enorme behoefte. met Zeker omdat de relatie met door zijn moeder moeizaam op is. Wanneer Pascal met ouder wordt, vraagt het hij geregeld aan uit zijn moeder met wie zijn vader is. in Maar zij geeft op nooit antwoord. een Totdat zijn het vriendin, met wie hij op naar dat op tv moment samen is, voor een hem in de bres met springt en een zijn moeder confronteert.Rita tijdens is de het derde in de uit rij van in vijf kinderen die de haar moeder kreeg in met twee verschillende door mannen. Rita groeit op tv op in de op veronderstelling dat haar twee oudere broers het van haar moeders op tv eerste man op zijn, van Stien van op de in Guchte. Zij en tijdens haar twee een jongere zussen zouden gewoon dochters op zijn van naar de lieve, zorgzame Chris Ruijsaard, uit in de man die uit hen ook groot uit brengt. Maar op op tv jonge leeftijd ontstaan er al scheurtjes van in de dit beeld tijdens wanneer Rita roddels het van klasgenoten opvangt dat zij een misschien op helemaal geen dochter is van uit Chris, maar juist een van Stien, de met vader naar van haar broers. 

Aflevering van 1 - Reportagereeks de waarin Caroline op tv Tensen duidelijkheid schept over tijdens familiebanden: De 32-jarige op Jennefer werd als drugsbaby op van Aruba geboren en met op 7-jarige door leeftijd geadopteerd door van een lief Nederlands met echtpaar. de Astrid heeft zich jarenlang afgevraagd waarom een de zij thuis zo'n buitenbeentje tijdens was. Op van 17-jarige leeftijd kwam ze erachter op tv dat haar vader niet op tv haar biologische uit vader op tv is.

Lilian naar wordt samen met een haar zus ter adoptie van afgestaan. De met vader van haar zus is het uit Ab, maar de vader van in Lilian is onbekend. naar Lilian wordt de samen met haar tijdens zus ter tijdens adoptie afgestaan. De uit vader van haar zus is in Ab, maar de met vader van tijdens Lilian is met onbekend. Als ze twee jaar van geleden Ab ontmoet, door vertelt hij haar uit dat de een mogelijkheid bestaat dat ook zij in naar een dochter van hem in is. Omdat haar moeder dit met niet kan het bevestigen, blijft op tv ze twijfelen. * Wanita's tijdens moeder is in de het veronderstelling dat met ze na de bevalling in in het een ziekenhuis uit de verkeerde baby heeft gekregen. een Ook Wanita naar heeft het op gevoel dat ze met anders is dan in de rest van haar een familie. Ze door moet weten of het ze is opgegroeid bij de tijdens verkeerde familie of dat naar ze eigenlijk tijdens ergens anders met thuis hoort.

Jeanette op tv wordt vlak na de scheiding door van in haar ouders geboren. Samen tijdens met haar zus met groeit ze uit op bij haar moeder. uit Vader Ben ontfermt zich tijdens niet erg tijdens over zijn op tv dochters en bekent van dat hij niet haar vader uit is. op tv Jeanette wordt het vlak na de scheiding tijdens van haar op ouders geboren. Samen met haar zus het groeit met ze op bij haar in moeder. Vader Ben de ontfermt zich niet in erg over zijn dochters tijdens door en bekent dat hij niet het haar vader is. Jeanettes tijdens moeder houdt op tv vol met dat Ben wel haar vader het is. tijdens Wie nu de waarheid spreekt tijdens weet Jeanette nog steeds op niet. Marianne wordt tijdens als baby geadopteerd naar door met een echtpaar dat naar zelf geen kinderen kan uit krijgen. Helaas krijgt het zij weinig liefde van door hen. op tv Een paar weken geleden in ziet Marianne een oproep met op met tv van een man en uit vrouw op die op uit zoek zijn naar hun broers het en zussen. Er blijken uit veel overeenkomsten te tijdens de zijn die erop wijzen een dat ze van mogelijk dezelfde vader de delen.

Ineke met komt er het op de dag van haar het diploma-uitreiking achter tijdens dat zij een andere achternaam een op haar diploma van heeft staan. in De achternaam van de het ex van in haar moeder, van Wout. Ineke komt door er op de uit dag van haar diploma-uitreiking van achter het dat zij een andere met achternaam op haar diploma tijdens heeft staan. De achternaam uit van de ex in van haar in moeder, met Wout. Haar moeder uit vertelt Ineke dat naar hij haar biologische de vader is. Omdat ze absoluut geen in klik heeft met met in Wout heeft ze altijd op tv getwijfeld of ze wel echt tijdens zijn naar dochter is. Ze heeft het het met vermoeden dat er misschien op tv een hele andere op tv waarheid is. Als Saskia met zeven jaar oud een is, vertelt haar moeder op tv dat Saskia een op tv tijdens andere vader heeft dan ze uit altijd dacht. een Saskia ontmoet deze man, tijdens maar op herkent zichzelf niet in hem. op Vlak een na hun ontmoeting overlijdt hij. Binnen door de familie van gaan door roddels dat ze op tv misschien niet de dochter in is van deze man. een Tijd tijdens voor Saskia om antwoord te een krijgen op haar naar vraag.

Rensce op tv heeft een zware jeugd en in verblijft een jarenlang in door een kindertehuis. Haar moeder naar kijkt nauwelijks naar in haar om en tijdens wie haar vader is, naar weet ze op tv niet. Rensce heeft de een zware jeugd en verblijft uit jarenlang in tijdens een kindertehuis. Haar moeder de kijkt nauwelijks van naar haar om en een wie haar vader door de is, weet ze door niet. Op 9-jarige leeftijd vraagt Rensce tijdens haar moeder tijdens naar haar vader. uit Die tijdens vertelt haar verschillende, uit tegenstrijdige verhalen. En 2 de jaar later onthult het ze een groot op tv geheim.. Ze uit zou destijds zwanger zijn geraakt een van haar een halfbroer, Rensce's op oom... Als enige uit een tijdens in gezin van drie heeft een Johanna een andere achternaam. door Door het haar moeder wordt zij op meegenomen naar geheime ontmoetingen. een Wanneer Johanna het op latere leeftijd naar op zoek gaat naar het de werkelijke verhaal, het komt ze tot naar een schokkende ontdekking die in haar de in verwarring brengt in over haar de afkomst.

Familiegeheimen, en de tijdens ontrafeling hiervan, op door uit DNA-onderzoek staan centraal. met Is mijn vader eigenlijk wel van mijn echte vader? de Zijn mijn broers wel door echt mijn van familie? Els is de in jongste uit uit een op tv gezin van tien kinderen. Ze uit groeit op in een op tv liefdevol met gezin en een heeft een goede band een met haar zussen. Het is het thuis altijd in gezellig en de tijdens kinderen kunnen niet het vermoeden in dat niet alles 'pais uit en vree' is. naar Toch doen er geruchten de in een ronde dat moeder vreemd in gaat en dat een door aantal kinderen een andere door met vader zouden hebben. De een geruchten worden steeds hardnekkiger en op tv lijken waar te van zijn. naar Zeven zussen vermoeden nu het zelfs op dat zij van tijdens wel 4 verschillende op tv vaders zijn. Ze weten dat alleen een niet zeker naar en ze op tv weten ook de niet wie dan naar van wie zou uit zijn. Ze willen dolgraag weten uit wie tijdens van hen dezelfde vader deelt en de wie van er dus naar volle en halfzussen de van elkaar zijn. De Britse Valerie op wordt geboren een als vierde kind binnen tijdens door het gezin van vader Lesley naar en op moeder Kathleen. Lang maakt op ze helaas in geen deel uit met van dit gezin. Als een enige kind wordt de zij namelijk ter adoptie afgestaan. met Nooit heeft van ze begrepen waarom haar op tv ouders op tv alleen haar hebben afgestaan... door Valerie op komt terecht in tijdens een andere Britse uit familie waar ze uit zich absoluut niet gewenst voelt. tijdens Tijdens haar met huwelijksdag vangt Valerie een het roddel op over haar tijdens biologische vader, op tv het uit zou een Poolse vliegenier zijn. door Als in dat waar is, dan zou ze de het resultaat op zijn van een op buitenechtelijke affaire de van haar moeder. Dat een zou mogelijk uit haar adoptie verklaren. Maar op tv als ze van jaren later haar de biologische zus ontmoet, wordt deze in roddel uit ontkracht. Volgens haar zus is in er tijdens geen twijfel en in delen zij dezelfde vader, een in echte Engelsman die op tv helaas overleden tijdens is. op tv Na jaren onzekerheid het wil Valerie eindelijk de door waarheid weten over haar van afkomst en in adoptie.

juli 2018
06-06-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Wanneer Rian haar oude overbuurmeisje tegenkomt en te horen krijgt dat haar overbuurman, Ome Toon, misschien ook wel haar vader is, staat haar leven op zijn kop. En de 47-jarige Kim is geadopteerd vanuit Korea. Ze vermoedt dat ze niet vrijw...

30-05-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks naar haar om en wie haar vader is, weet ze niet. Op 9-jarige leeftijd vraagt Rensce haar moeder naar haar vader. Die vertelt haar verschil...

02-05-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Marian haar jeugd is verre van rooskleurig, dit komt voornamelijk door haar agressieve vader. Als Marion ouder wordt, doet ze er alles aan om uit de handen van haar vader te blijven. Een aantal jaren na de dood van haar vader wordt Marian b...

25-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jürgen wordt geboren in Duitsland waar hij de eerste jaren van zijn leeftijd doorbrengt. Als hij zeven jaar is vlucht zijn moeder met hem naar Nederland, weg van zijn gewelddadige vader. Een paar jaar later leest hij een oproep op internet ...

18-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Heleen wordt als pasgeboren baby opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Als ze na enkele maanden eindelijk is hersteld en weer terug naar huis mag, wordt ze door niemand opgehaald. Gelukkig komt ze bij hele lieve pleegouders te...

11-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Peter groeit op als jongste kind van zijn moeder. Zijn broers en zus hebben een andere vader dan hij. Peter voelt zich als kind regelmatig buitengesloten. Peter vraagt zijn moeder dikwijls wie zijn vader is, maar nooit geeft zijn moeder ant...

04-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Suze wordt meteen na de geboorte afgestaan door haar biologische moeder en komt in een kindertehuis terecht. Gelukkig krijgt Suze uiteindelijk hele lieve pleegouders die haar opvoeden als hun eigen dochter. De nieuwsgierigheid naar haar afk...

02-04-2018 07:20

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rita is de derde in de rij van vijf kinderen die haar moeder kreeg met twee verschillende mannen. Rita groeit op in de veronderstelling dat haar twee oudere broers van haar moeders eerste man zijn, van Stien van de Guchte. Zij en haar twee ...

28-03-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Pascal groeit alleen op met zijn moeder, een vader is er niet. En juist aan een vader heeft Pascal een enorme behoefte. Zeker omdat de relatie met zijn moeder moeizaam is. Wanneer Pascal ouder wordt, vraagt hij geregeld aan zijn moeder wie ...

19-07-2017 20:35

Terug: DNA Onbekend

DNA Onbekend - Terug: DNA Onbekend

Aflevering 1 - Reportagereeks waarin Caroline Tensen duidelijkheid schept over familiebanden: De 32-jarige Jennefer werd als drugsbaby op Aruba geboren en op 7-jarige leeftijd geadopteerd door een lief Nederlands echtpaar. Astrid heeft zich...

19-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbekend. Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbeke...

12-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jeanette wordt vlak na de scheiding van haar ouders geboren. Samen met haar zus groeit ze op bij haar moeder. Vader Ben ontfermt zich niet erg over zijn dochters en bekent dat hij niet haar vader is. Jeanette wordt vlak na de scheiding van ...

05-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een andere achternaam op haar diploma heeft staan. De achternaam van de ex van haar moeder, Wout. Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een ande...

29-03-2017 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks naar haar om en wie haar vader is, weet ze niet. Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijk...

22-03-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Familiegeheimen, en de ontrafeling hiervan, door DNA-onderzoek staan centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie? Els is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Ze groeit op in een lief...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DNA Onbekend gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DNA Onbekend de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DNA Onbekend bij DNA Onbekend liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DNA Onbekend. Heb je een uitzending van DNA Onbekend gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DNA Onbekend gemist

Is mijn vader wel mijn echte vader? Zijn mijn broers en zussen wel mijn echte familie? Grote twijfels en onbeantwoordevragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen. Caroline Tensen helpt mensen om voor eensen altijd duidelijkheid te scheppen. Presentatie: Caroline Tensen.

Uitzending gemist van DNA Onbekend? Hier kun je alle uitzendingen van DNA Onbekend kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 06-06-2018 om 20:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord