Programma gemist?

Marian van haar jeugd is verre naar van rooskleurig, dit komt door voornamelijk door naar haar van agressieve vader. Als Marion ouder van wordt, doet ze een er alles aan het om uit de met handen van met haar vader te met blijven. Een aantal jaren na de de de dood van haar vader een wordt Marian tijdens benaderd door ene Daphne. Daphne op tv zegt dat de haar vader Paul een het op tv zoon is van Marian's vader. van Paul zou dus het Marian's halfbroer zijn. van Ondanks dat Marian tegen op tv haar wil op opnieuw indirect met een haar door vader wordt geconfronteerd, heeft ze door toch tijdens besloten om uit op te zoeken of dit inderdaad klopt.Wanneer in door Hans op zijn het 21ste te horen met krijgt dat zijn met ouders niet zijn biologische ouders op tv zijn, staat zijn wereld een de op de kop. Hij naar gaat opzoek naar een zijn echte familie en van vindt zijn biologische moeder, van maar heeft op tv daar helaas naar niet echt naar een klik mee. Hij merkt een dat van haar verhalen grotendeels bestaan uit in leugens. door Een aantal jaren later laat tijdens zijn biologische moeder weten tijdens dat de hij nog een broer heeft in naar die net als hij ter adoptie het is op afgestaan. Hans gaat opzoek naar door met zijn broer en vindt op tv hem. Het uit is ware broederliefde tussen naar de twee. Volgens hun uit moeder delen ze het ook dezelfde op vader en zijn de met mannen dus volle broers. een Ze gaan tijdens opzoek op naar hun vader.

Jürgen op wordt geboren in in Duitsland waar hij de eerste in jaren van een zijn leeftijd doorbrengt. naar Als hij op zeven jaar door is vlucht zijn moeder met hem door een naar Nederland, weg van zijn gewelddadige van vader. Een paar uit jaar later leest het naar hij een oproep op internet over naar een vrouw tijdens die met op zoek is naar haar moeder. een Die moeder de is het Jürgen zijn moeder. De op tv vrouw van de oproep is van dus zijn naar zus. Na in deze bizarre tijdens hereniging spit hij op tv verder in zijn verleden en blijkt op tv op tv dat de man van voor wie zijn moeder de destijds is gevlucht van niet zijn vader in is. * Wickie met weet niet beter dan de dat zij het een dochter is van haar van van moeders tweede man door Johannes. Een man die een ze tijdens het haar jeugd nooit ziet en één het keer ontmoet als het ze jong naar volwassen is. Tijdens deze in ontmoeting de vertelt dat Johannes dat Wickie op tv helemaal niet naar zijn dochter is. door Wanneer Wickie haar naar hart tijdens lucht bij Monique, de komt zij wel met door een heel een bijzondere reactie. Monique heeft met namelijk het vermoeden een dat haar uit vader ook wel eens in de vader van in Wickie zou kunnen tijdens zijn.

Heleen van wordt als pasgeboren baby de opgenomen in het ziekenhuis door met tijdens een longontsteking. op Als ze na enkele maanden eindelijk op is hersteld en naar weer naar terug naar huis mag, door wordt ze door niemand van door opgehaald. Gelukkig komt ze de bij hele tijdens lieve pleegouders terecht. Daardoor heeft ze naar weinig behoefte om het kennis naar te maken met haar biologische door familie. de Het enige gevoel dat Heleen op tv daarover heeft, is in dat ze tijdens mogelijk uit een groot van gezin een komt, met veel broers uit en de zussen. Na de op tv dood van haar adoptieouders een gaat Heleen toch op zoek. een op De vijftienjarige Sydney wordt in 2001 met vanuit de China geadopteerd het door René en op Bianca. Samen met haar met tevens uit China geadopteerde zus uit kent ze op hier in de Nederland een fantastische tijdens jeugd. In 2015 nemen het Bianca en uit René hun dochters mee de op een de zogenaamde 'rootsreis' met door China. Als uit ze bij de het vindplaats van Sydney aankomen staan door er de zo'n twintig mensen haar op te door wachten. op Een aantal van naar deze mensen tijdens heeft buitengewoon veel interesse door in Sydney. van Wanneer het Nederlandse gezin terug is een in tijdens Nederland ontvangt Sydney door een mailtje vanuit in China van een meisje dat het claimt tijdens haar zus te naar zijn. Datzelfde in meisje schrijft dat de mensen die met Sydney bij met haar vindplaats heeft de ontmoet haar biologische de familie is. van Sydney besluit in om weer naar China te op gaan.

Peter door groeit op als jongste door kind het van zijn moeder. Zijn op broers en van zus hebben een andere de vader dan hij. uit Peter voelt zich als met kind een regelmatig buitengesloten. Peter in vraagt zijn moeder dikwijls wie zijn van vader is, maar met nooit geeft door zijn moeder antwoord. Wanneer op Peter twintig jaar tijdens oud is, heeft door hij door een heftige ruzie met de zijn moeder de over het onderwerp door 'vader' waarbij zijn moeder toegeeft op tv van wie Peters vader wel eens van zou kunnen zijn; namelijk tijdens 'ome Frans'; op de de man van zijn moeders tante. de Hilda het heeft heel haar het leven al het gevoel op dat ze van 'anders' is. Al een op jonge leeftijd ontstaat het vermoeden met dat een zij mogelijk een andere vader van heeft dan door haar zusje. De door twijfel over in haar afkomst het wordt groter als ze met op tv haar trouwen een geboorteakte in aanvraagt met waarop staat dat de ze erkend is door naar een andere man op tv dan haar vader. Wanneer met in ze haar moeder met op tv deze ontdekking confronteert, ontkent in ze. Toch laat de op tv twijfel tijdens Hilda niet los. Ze besluit op tv verhaal te de halen bij de een tante het die na jaren zwijgen toegeeft op dat Hilda tijdens inderdaad een in andere vader heeft. Voor Hilda begint naar op uit dat moment de zoektocht naar het haar in vader.

Suze het wordt meteen uit na de geboorte afgestaan naar door haar biologische moeder en tijdens komt in een van kindertehuis terecht. Gelukkig met krijgt een Suze uiteindelijk hele lieve op tv pleegouders die haar opvoeden op tv de als hun eigen dochter. De nieuwsgierigheid op naar door haar afkomst komt met pas naar boven in met haar op tv puberteit. Met behulp uit van haar pleegouders volgt er dan uit ook een in ontmoeting van met Suze's biologische moeder. Ze hoopt van er ook in achter te een komen wie haar biologische vader op tv is, maar daar met op tv krijgt ze geen duidelijk antwoord op. het Een uit paar jaar geleden op komt Suze tijdens er achter dat haar met moeder mogelijk zwanger zou zijn de geraakt van haar de eigen vader.En dat de een zou betekenen dat Suze's het opa dus uit misschien ook haar tijdens vader is. Esther naar brengt de eerste jaren in van haar leven de voornamelijk door bij haar tijdens oma. van Esther's moeder heeft een de drukke baan op tv en is veel van huis. Haar van op tv vader is onbekend. Als klein met kind wil ze het al heel graag weten door wie en waar uit van haar vader is. van Maar hoe vaak ze met zeurt om een antwoord, haar uit door moeder blijft zwijgen. Kort na haar uit moeders overlijden de biecht een met tante op dat ze de zeer waarschijnlijk weet een wie met haar vader is. Het zou Antonio door zijn, de het man op tv van haar moeders beste vriendin. van Antonio op tv is alleen helaas al overleden de en er zijn naar geen familieleden naar meer waar het een DNA test mee het mogelijk is. De naar enige manier om door er achter te komen of in Antonio uit daadwerkelijk haar op vader is, is het middels een DNA test met naar zijn het botresten. Caroline kan op tv dat regelen, maar op het is aan Esther tijdens om te van bepalen of ze zover wil door gaan.

Rita naar is de derde in de tijdens rij van vijf op tv kinderen die haar met moeder kreeg met door op twee verschillende mannen. het Rita groeit op in in de veronderstelling dat haar de twee oudere broers van van haar moeders eerste het man zijn, op van Stien van de op Guchte. Zij en uit haar twee een jongere zussen zouden gewoon op uit dochters zijn van de met lieve, zorgzame Chris een Ruijsaard, de uit man die hen een ook groot brengt. Maar de op jonge met leeftijd ontstaan er al scheurtjes in naar het dit beeld wanneer van Rita roddels van door klasgenoten opvangt dat zij misschien een helemaal de geen dochter is door van Chris, maar juist van Stien, in de vader tijdens van haar broers. Pascal op groeit alleen de op met zijn in moeder, een vader is tijdens er op niet. En aan juist het een vader met heeft Pascal een enorme behoefte. de Zeker omdat de van relatie met uit zijn het moeder moeizaam is. Wanneer met Pascal ouder wordt, vraagt op tv hij geregeld uit aan zijn het moeder wie zijn vader uit is. Maar zij van geeft nooit antwoord. Totdat zijn van vriendin naar - met wie hij door op dat moment samen de uit is - voor hem in naar de door bres springt en zijn moeder van confronteert.

Pascal groeit door alleen op in met zijn moeder, een vader op tv is er in niet. En in juist aan een vader heeft het Pascal een in enorme behoefte. Zeker omdat tijdens in de relatie met zijn moeder door moeizaam is. Wanneer Pascal op tv ouder wordt, door vraagt tijdens hij geregeld aan zijn op moeder wie zijn vader is. het Maar zij geeft de nooit antwoord. op tv Totdat van zijn vriendin, met wie met hij op dat moment samen door is, van voor hem in tijdens de bres springt op en zijn een moeder confronteert.Rita is de derde in een de rij uit van vijf kinderen die met haar moeder tijdens kreeg met twee verschillende het mannen. een Rita groeit door op in de veronderstelling van dat haar twee in oudere broers van op haar moeders tijdens eerste man zijn, van Stien tijdens van een de Guchte. Zij en op haar twee jongere zussen met zouden gewoon uit dochters zijn van de naar lieve, zorgzame Chris Ruijsaard, tijdens de man naar die hen ook groot op uit brengt. Maar op jonge leeftijd de ontstaan er de al scheurtjes in in dit beeld wanneer Rita roddels het van op klasgenoten opvangt door dat zij misschien helemaal geen een dochter op is van Chris, maar juist in van Stien, de tijdens vader in van haar broers. 

Aflevering uit 1 - Reportagereeks waarin Caroline van Tensen door duidelijkheid schept tijdens over familiebanden: De tijdens 32-jarige Jennefer werd als naar drugsbaby op van Aruba geboren en op 7-jarige van leeftijd geadopteerd door door een het lief Nederlands echtpaar. Astrid heeft door zich in jarenlang afgevraagd waarom zij thuis zo'n uit buitenbeentje het was. Op 17-jarige leeftijd kwam door ze erachter het dat haar met vader niet haar biologische de vader op is.

Lilian de wordt samen naar met haar zus op ter adoptie afgestaan. De uit vader van een haar zus is Ab, maar de tijdens vader van van Lilian is onbekend. een Lilian wordt op tv samen met haar zus de ter adoptie afgestaan. De van vader van van haar zus is het Ab, maar de vader de uit van Lilian is op tv onbekend. Als ze twee jaar geleden het Ab op tv ontmoet, vertelt hij de haar dat de door mogelijkheid bestaat dat uit ook zij een een dochter van hem het is. Omdat haar de moeder dit niet kan bevestigen, op blijft ze twijfelen. uit * Wanita's moeder door is in een de uit veronderstelling dat ze na de een bevalling het in het ziekenhuis de verkeerde baby op tv heeft gekregen. Ook van Wanita heeft tijdens het gevoel dat ze het anders is van dan tijdens de rest van haar uit familie. Ze op moet weten of ze is opgegroeid het bij met de verkeerde familie of het dat de ze eigenlijk ergens in anders thuis hoort.

Jeanette wordt naar vlak naar na de scheiding van haar op tv ouders geboren. Samen in met haar zus groeit van ze op bij tijdens haar de moeder. Vader Ben ontfermt een zich niet erg naar over zijn uit dochters en bekent dat hij in niet haar vader uit is. tijdens Jeanette wordt vlak na een de een scheiding van haar ouders geboren. Samen uit de met haar zus een groeit ze op een bij haar moeder. in Vader Ben ontfermt tijdens zich niet erg over zijn van dochters in en bekent dat hij niet het haar vader is. Jeanettes naar moeder houdt naar vol dat Ben wel het haar een vader is. Wie nu de het door waarheid spreekt weet tijdens Jeanette nog steeds niet. op tv Marianne wordt als baby met geadopteerd een door een echtpaar dat een zelf geen op kinderen kan krijgen. Helaas krijgt zij de weinig liefde in van hen. Een het paar weken geleden tijdens ziet tijdens Marianne een oproep op met tv van met een man en vrouw die op een de zoek zijn naar hun broers en naar zussen. Er blijken naar veel overeenkomsten op tv te het zijn die erop wijzen met dat ze mogelijk dezelfde vader in naar delen.

Ineke komt er op op op tv de dag in van haar diploma-uitreiking achter dat het zij de een andere achternaam door op haar diploma met heeft staan. De achternaam tijdens van de uit ex van haar moeder, een Wout. Ineke uit komt er op de op tv dag van haar diploma-uitreiking achter in dat zij een op tv andere achternaam in op haar diploma het heeft staan. De achternaam in van de uit ex van haar op tv moeder, Wout. Haar moeder op tv vertelt Ineke dat een hij haar de biologische vader is. op Omdat ze van absoluut geen klik door heeft met Wout heeft ze uit altijd getwijfeld tijdens of ze wel naar echt zijn dochter is. door Ze heeft het van vermoeden dat er op tv naar misschien een hele andere waarheid is. op Als Saskia zeven tijdens van jaar oud is, vertelt haar moeder naar dat op Saskia een andere vader uit heeft van dan ze altijd dacht. Saskia van ontmoet op deze man, maar herkent zichzelf tijdens niet in hem. Vlak een na hun ontmoeting het overlijdt op tv hij. Binnen de naar familie gaan roddels dat door ze misschien tijdens niet de dochter uit is van deze man. Tijd op voor het Saskia om door antwoord te krijgen uit op haar vraag.

Rensce naar heeft een zware jeugd het en naar verblijft jarenlang in een tijdens kindertehuis. Haar moeder kijkt tijdens nauwelijks naar een haar om en op tv wie haar vader is, weet uit een ze niet. Rensce heeft een uit zware jeugd van en verblijft jarenlang in door een van kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks een naar haar om naar en met wie haar vader tijdens is, weet ze niet. Op 9-jarige van leeftijd van vraagt Rensce haar met moeder naar met haar vader. Die tijdens vertelt haar een verschillende, tegenstrijdige verhalen. op tv En 2 jaar later naar onthult ze een op groot geheim.. tijdens Ze zou destijds zwanger de zijn geraakt de van haar halfbroer, Rensce's van oom... Als enige uit naar een het gezin van drie op heeft Johanna een op andere achternaam. Door haar moeder wordt met zij meegenomen tijdens naar met geheime ontmoetingen. Wanneer door Johanna op latere met leeftijd op zoek gaat naar het uit werkelijke verhaal, komt uit ze door tot een schokkende ontdekking door die haar in met verwarring brengt over haar naar van afkomst.

Familiegeheimen, en de in ontrafeling hiervan, met door DNA-onderzoek staan een centraal. Is mijn vader een eigenlijk wel mijn uit echte vader? in Zijn mijn broers wel op echt op mijn familie? Els is de door jongste uit tijdens een gezin van tien een kinderen. Ze met groeit met op in een liefdevol gezin met en heeft een tijdens goede band tijdens met haar zussen. de Het is thuis op altijd gezellig en door de kinderen van kunnen niet vermoeden dat niet alles een door 'pais en vree' is. het Toch doen er tijdens geruchten de ronde dat een moeder vreemd het gaat en met dat een aantal kinderen naar een andere vader zouden hebben. tijdens De geruchten worden een steeds hardnekkiger en op lijken waar te door zijn. Zeven zussen door op tv vermoeden nu zelfs een dat zij van wel 4 verschillende op tv vaders zijn. Ze op tv weten dat alleen van niet zeker en de een ze weten ook niet van wie dan van wie in zou zijn. Ze naar willen dolgraag van weten wie van hen door dezelfde vader het deelt en wie uit er dus volle het en halfzussen van elkaar zijn. door naar De Britse Valerie wordt geboren op tv als vierde kind binnen in het gezin in van vader Lesley en in moeder Kathleen. Lang van maakt een ze helaas geen deel in uit van de dit gezin. naar Als enige kind de wordt zij namelijk ter naar adoptie afgestaan. Nooit heeft tijdens ze op begrepen waarom haar ouders alleen haar de hebben uit afgestaan... Valerie komt het terecht in tijdens een andere Britse op familie waar ze zich van absoluut niet gewenst voelt. een Tijdens haar uit huwelijksdag vangt Valerie een een roddel op over uit haar biologische vader, door het uit zou een Poolse vliegenier zijn. op tv Als dat waar met is, dan zou een ze het resultaat zijn van door van een buitenechtelijke affaire het van haar moeder. Dat uit zou van mogelijk haar adoptie verklaren. het Maar als ze een jaren later haar biologische door zus op ontmoet, wordt deze roddel tijdens ontkracht. Volgens door haar zus is er tijdens geen twijfel en delen zij op dezelfde vader, in een echte Engelsman die naar helaas overleden met is. Na jaren door onzekerheid wil van Valerie eindelijk de waarheid op tv weten over haar naar afkomst met en adoptie.

Vanavond start het op tv nieuwe seizoen een van DNA Onbekend. op tv Caroline Tensen gaat tijdens weer op tijdens pad om mensen te met helpen met hun het vaak ingrijpende zoektocht naar tijdens hun afkomst. een In deze aflevering in het verhaal de van Jennefer naar en Astrid. De 32-jarige Jennefer naar wordt als drugsbaby op Aruba naar geboren en het op 7-jarige leeftijd geadopteerd naar door een lief met Nederlands echtpaar. de Meerdere keren gaat het zij terug het naar haar vaderland uit om haar een moeder te bezoeken en uit op tv te vinden door wie toch haar naar biologische vader in is. Ondanks dat haar moeder meerdere het namen noemt, van denkt een Jennefer nu de juiste van man gevonden te in hebben. Maar voordat de ze hem echt kan toelaten uit in haar leven, de wil ze door zeker zijn uit dat ze inderdaad zijn een dochter is. Astrid heeft zich uit jarenlang afgevraagd naar waarom op tv zij thuis zo’n uit buitenbeentje was. Haar door gevoel blijkt juist te met zijn als ze op er op de 17-jarige leeftijd achterkomt op dat haar vader niet haar naar biologische in vader is. Haar uit hele familie blijkt hiervan op een de in hoogte te zijn en zelfs uit te weten wie haar in vader met wel is. De grootste van wens van het Astrid om nu door eindelijk, na op tv al die jaren van twijfel, op tv antwoord te met krijgen.

Caroline met Tensen gaat in DNA Onbekend in op de pad om tijdens voor eens en een altijd een antwoord te vinden met en een eind te naar maken aan een in leven van vol onduidelijkheden en naar ont... Caroline met Tensen gaat in DNA Onbekend op op tv pad om voor uit eens en door altijd een een antwoord te vinden en een van het eind te maken aan een leven een vol uit onduidelijkheden en van ontkenningen.

mei 2018
02-05-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Marian haar jeugd is verre van rooskleurig, dit komt voornamelijk door haar agressieve vader. Als Marion ouder wordt, doet ze er alles aan om uit de handen van haar vader te blijven. Een aantal jaren na de dood van haar vader wordt Marian b...

25-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jürgen wordt geboren in Duitsland waar hij de eerste jaren van zijn leeftijd doorbrengt. Als hij zeven jaar is vlucht zijn moeder met hem naar Nederland, weg van zijn gewelddadige vader. Een paar jaar later leest hij een oproep op internet ...

18-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Heleen wordt als pasgeboren baby opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Als ze na enkele maanden eindelijk is hersteld en weer terug naar huis mag, wordt ze door niemand opgehaald. Gelukkig komt ze bij hele lieve pleegouders te...

11-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Peter groeit op als jongste kind van zijn moeder. Zijn broers en zus hebben een andere vader dan hij. Peter voelt zich als kind regelmatig buitengesloten. Peter vraagt zijn moeder dikwijls wie zijn vader is, maar nooit geeft zijn moeder ant...

04-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Suze wordt meteen na de geboorte afgestaan door haar biologische moeder en komt in een kindertehuis terecht. Gelukkig krijgt Suze uiteindelijk hele lieve pleegouders die haar opvoeden als hun eigen dochter. De nieuwsgierigheid naar haar afk...

02-04-2018 07:20

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rita is de derde in de rij van vijf kinderen die haar moeder kreeg met twee verschillende mannen. Rita groeit op in de veronderstelling dat haar twee oudere broers van haar moeders eerste man zijn, van Stien van de Guchte. Zij en haar twee ...

28-03-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Pascal groeit alleen op met zijn moeder, een vader is er niet. En juist aan een vader heeft Pascal een enorme behoefte. Zeker omdat de relatie met zijn moeder moeizaam is. Wanneer Pascal ouder wordt, vraagt hij geregeld aan zijn moeder wie ...

19-07-2017 20:35

Terug: DNA Onbekend

DNA Onbekend - Terug: DNA Onbekend

Aflevering 1 - Reportagereeks waarin Caroline Tensen duidelijkheid schept over familiebanden: De 32-jarige Jennefer werd als drugsbaby op Aruba geboren en op 7-jarige leeftijd geadopteerd door een lief Nederlands echtpaar. Astrid heeft zich...

19-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbekend. Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbeke...

12-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jeanette wordt vlak na de scheiding van haar ouders geboren. Samen met haar zus groeit ze op bij haar moeder. Vader Ben ontfermt zich niet erg over zijn dochters en bekent dat hij niet haar vader is. Jeanette wordt vlak na de scheiding van ...

05-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een andere achternaam op haar diploma heeft staan. De achternaam van de ex van haar moeder, Wout. Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een ande...

29-03-2017 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks naar haar om en wie haar vader is, weet ze niet. Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijk...

22-03-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Familiegeheimen, en de ontrafeling hiervan, door DNA-onderzoek staan centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie? Els is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Ze groeit op in een lief...

08-03-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Vanavond start het nieuwe seizoen van DNA Onbekend. Caroline Tensen gaat weer op pad om mensen te helpen met hun vaak ingrijpende zoektocht naar hun afkomst. In deze aflevering het verhaal van Jennefer en Astrid. De 32-jarige Jennefer word...

23-11-2016 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Caroline Tensen gaat in DNA Onbekend op pad om voor eens en altijd een antwoord te vinden en een eind te maken aan een leven vol onduidelijkheden en ont... Caroline Tensen gaat in DNA Onbekend op pad om voor eens en altijd een antwoord te v...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DNA Onbekend gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DNA Onbekend de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DNA Onbekend bij DNA Onbekend liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DNA Onbekend. Heb je een uitzending van DNA Onbekend gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DNA Onbekend gemist

Is mijn vader wel mijn echte vader? Zijn mijn broers en zussen wel mijn echte familie? Grote twijfels en onbeantwoordevragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen. Caroline Tensen helpt mensen om voor eensen altijd duidelijkheid te scheppen. Presentatie: Caroline Tensen.

Uitzending gemist van DNA Onbekend? Hier kun je alle uitzendingen van DNA Onbekend kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 20
  • Laatste uitzending op 02-05-2018 om 20:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord