Programma gemist?

Wanneer de Rian haar oude overbuurmeisje in tegenkomt op en te horen krijgt dat op haar overbuurman, Ome een Toon, misschien ook van wel haar van vader is, staat haar de leven door op zijn kop. door En de 47-jarige het Kim is geadopteerd vanuit naar Korea. Ze vermoedt dat in ze niet door vrijwillig is afgestaan, maar van uit haar ouders door is gestolen. Wanneer zij in op een op vermissingssite een foto ziet uit met van een Koreaans meisje, denkt ze een tot haar met grote schrik zichzelf op te de herkennen.

Rensce het heeft een zware jeugd en met naar verblijft jarenlang in de een kindertehuis. Haar moeder de kijkt nauwelijks naar tijdens haar om op tv en wie haar vader is, in weet ze niet. Op de 9-jarige leeftijd vraagt op tv uit Rensce haar moeder naar uit haar vader. Die door vertelt haar met verschillende, tegenstrijdige verhalen. En twee het jaar later onthult ze met uit een groot geheim. Ze van zou destijds zwanger zijn naar geraakt op van haar halfbroer, uit Rensce's oom... * Als enige uit van een gezin van de drie heeft naar Johanna een andere achternaam. op tv uit Door haar moeder wordt zij meegenomen van naar geheime door ontmoetingen. Wanneer op Johanna op naar latere leeftijd op zoek gaat naar van het tijdens werkelijke verhaal, komt de ze tot een schokkende ontdekking in die haar in een verwarring brengt uit over haar door afkomst.

Marian haar uit jeugd is verre van in een rooskleurig, dit komt voornamelijk door haar door agressieve van vader. Als Marion ouder door wordt, doet het ze er alles een aan om uit de handen uit van haar vader het te het blijven. Een een aantal jaren na de dood tijdens van haar uit vader wordt Marian naar benaderd door ene uit Daphne. Daphne zegt door dat haar vader Paul een de zoon is naar van Marian's vader. een Paul zou door dus Marian's halfbroer naar zijn. Ondanks dat Marian tegen naar haar van wil opnieuw indirect de met haar vader wordt geconfronteerd, uit heeft het ze toch van besloten om uit op te zoeken of dit inderdaad klopt.Wanneer door Hans op naar zijn 21ste te horen op tv krijgt dat zijn in ouders in niet zijn biologische ouders zijn, door staat zijn wereld de op de op tv kop. Hij gaat met opzoek naar zijn de echte familie met en vindt zijn door biologische moeder, maar een heeft daar helaas niet door echt een klik op tv mee. van Hij merkt dat haar verhalen een grotendeels bestaan uit leugens. door een Een aantal jaren later laat zijn een biologische moeder weten op tv dat de hij nog in een broer heeft die net als met in hij ter adoptie het is afgestaan. Hans gaat een opzoek naar zijn tijdens broer en vindt hem. Het een is op tv ware broederliefde tussen de twee. de Volgens hun moeder op delen ze naar ook dezelfde in vader en zijn de mannen van dus volle op broers. het Ze gaan opzoek naar hun het vader.

Jürgen wordt geboren op tv in Duitsland door waar in hij de eerste jaren van in zijn leeftijd doorbrengt. Als een op hij zeven jaar is op tv vlucht zijn moeder naar met hem naar Nederland, weg uit van zijn gewelddadige door vader. een Een paar jaar met later leest hij op tv een oproep op internet op over een vrouw die naar op zoek tijdens is naar haar tijdens moeder. Die naar moeder is Jürgen de zijn moeder. De vrouw een van de oproep op is dus zijn een zus. op tv Na deze bizarre hereniging spit naar hij verder in in zijn verleden van en blijkt dat de man door voor wie zijn door moeder destijds op is gevlucht in niet zijn vader van is. * uit Wickie weet niet beter dan dat met zij in een dochter is van haar door moeders tweede man naar Johannes. de Een man op tv die ze tijdens haar jeugd nooit een uit ziet en één keer ontmoet als met ze naar jong volwassen is. Tijdens deze op tv door ontmoeting vertelt dat Johannes dat Wickie met helemaal niet op tv zijn door dochter is. Wanneer Wickie uit haar hart uit lucht bij Monique, de komt zij wel met een door heel bijzondere in reactie. Monique heeft op namelijk het vermoeden in dat haar vader ook wel van eens de van vader van Wickie in zou op tv kunnen zijn.

Heleen op wordt als het pasgeboren baby opgenomen uit in het ziekenhuis met een een longontsteking. Als ze de na door enkele maanden eindelijk met is hersteld en weer terug het naar huis mag, tijdens wordt de ze door niemand met opgehaald. Gelukkig komt ze de bij hele lieve pleegouders naar terecht. door Daardoor heeft ze weinig behoefte om uit kennis te maken naar met haar biologische de uit familie. Het enige gevoel door dat Heleen naar daarover heeft, is dat ze mogelijk op tv uit van een groot gezin komt, met op veel broers en op zussen. de Na de dood van haar met adoptieouders gaat Heleen tijdens toch op zoek. in naar De vijftienjarige Sydney wordt in in 2001 vanuit een China geadopteerd door de René en Bianca. een Samen met op haar tevens uit door China geadopteerde zus kent ze door hier in een Nederland een fantastische op jeugd. In de 2015 nemen Bianca in en René hun dochters het mee op met een zogenaamde 'rootsreis' door China. het Als ze een bij de vindplaats van in Sydney de aankomen staan er naar zo'n twintig mensen haar met op te tijdens wachten. Een aantal naar van deze mensen een heeft buitengewoon veel interesse in op tv Sydney. een Wanneer het Nederlandse gezin uit terug is in Nederland ontvangt door Sydney uit een mailtje vanuit een China van een met meisje dat uit claimt haar zus te van zijn. Datzelfde meisje schrijft van dat de mensen van die Sydney bij de haar op vindplaats heeft ontmoet haar de biologische familie de is. Sydney besluit om het weer naar China op te gaan.

Peter het groeit op als jongste kind met met van zijn moeder. Zijn broers op tv en zus hebben een de op andere vader dan hij. Peter in voelt zich op als kind regelmatig buitengesloten. Peter een uit vraagt zijn moeder dikwijls wie met zijn vader is, tijdens maar nooit van geeft zijn naar moeder antwoord. Wanneer Peter twintig met jaar oud van is, heeft hij tijdens een heftige ruzie met een zijn op moeder over het de onderwerp 'vader' waarbij naar zijn moeder toegeeft op tv wie Peters vader van wel eens zou kunnen zijn; tijdens namelijk 'ome Frans'; van de man op van zijn een moeders tante. Hilda heeft heel haar een leven al een het gevoel het dat ze 'anders' is. Al het op door jonge leeftijd ontstaat het vermoeden in dat zij van mogelijk een andere het vader tijdens heeft dan haar zusje. De met twijfel over haar afkomst met wordt het groter als ze met uit haar trouwen een geboorteakte in aanvraagt in waarop staat dat ze op tv erkend is door een in andere met man dan haar de vader. Wanneer op ze haar moeder met uit deze ontdekking confronteert, met ontkent ze. een Toch laat de het twijfel Hilda niet de los. Ze besluit verhaal te uit halen bij een het tante die de na jaren het zwijgen toegeeft dat met Hilda inderdaad een andere vader heeft. op Voor op Hilda begint op dat op tv moment het de zoektocht naar haar het vader.

Suze wordt het meteen door na de geboorte afgestaan van door haar biologische moeder en een komt in een naar kindertehuis terecht. op tv Gelukkig krijgt in Suze uiteindelijk hele uit lieve pleegouders die haar opvoeden een als hun eigen een in dochter. De nieuwsgierigheid naar in haar afkomst komt pas naar op tv boven in in haar met puberteit. Met behulp van het haar pleegouders volgt er de dan ook een van ontmoeting met Suze's het biologische moeder. Ze hoopt in naar er ook achter te komen in wie de haar biologische vader met is, maar daar het krijgt ze geen duidelijk antwoord op. de Een paar met jaar geleden komt op tv Suze er achter de dat haar moeder de mogelijk zwanger met zou zijn geraakt met van haar op eigen vader.En dat zou naar betekenen dat Suze's in opa dus met misschien ook haar vader is. Esther de brengt de op eerste jaren van van haar leven een voornamelijk door bij haar oma. tijdens Esther's moeder op tv heeft een drukke met baan en is door veel van huis. op Haar vader met is onbekend. Als met klein kind wil in ze al heel graag het weten wie in en waar haar een vader is. Maar hoe een vaak ze op zeurt om een antwoord, in haar moeder op tv blijft zwijgen. een Kort na haar op moeders overlijden biecht een tante van op dat ze zeer naar een waarschijnlijk weet wie van haar vader is. van Het zou Antonio zijn, de op man van haar met moeders beste vriendin. Antonio door is alleen helaas van al naar overleden en er zijn uit geen op familieleden meer waar een DNA door test mee mogelijk op tv is. De enige tijdens manier om de er achter door te komen of Antonio op tv daadwerkelijk haar vader naar is, is middels een DNA door uit test met zijn botresten. het Caroline kan dat regelen, maar in het is aan met Esther om in te bepalen of ze uit een zover wil gaan.

Rita is met de derde een in de rij van vijf op tv op kinderen die haar moeder een kreeg met twee verschillende door mannen. Rita groeit het op in de de veronderstelling dat haar twee op tv oudere broers van op haar moeders eerste door man van zijn, van Stien door van de Guchte. Zij het en haar twee in jongere zussen het zouden gewoon op dochters zijn van de lieve, zorgzame in Chris Ruijsaard, de met man die uit hen uit ook groot brengt. Maar op op jonge leeftijd ontstaan in er al scheurtjes het in dit beeld door wanneer Rita roddels van naar op klasgenoten opvangt dat de zij misschien helemaal geen het dochter is met van Chris, maar juist van met Stien, de vader een van haar met broers. Pascal tijdens groeit alleen op met zijn moeder, uit op een vader is er niet. in En aan naar juist een vader heeft met Pascal met een enorme behoefte. Zeker het omdat de relatie met tijdens zijn uit moeder moeizaam is. Wanneer Pascal ouder op de wordt, vraagt hij een geregeld aan zijn een moeder wie zijn vader uit is. Maar zij de geeft nooit door antwoord. Totdat zijn vriendin - in met wie het hij op tijdens dat moment samen is uit - voor hem van in de op bres springt en tijdens zijn moeder confronteert.

Pascal groeit de alleen op met op zijn met moeder, een vader is er niet. het op En juist aan een vader heeft naar Pascal een enorme op uit behoefte. Zeker omdat de relatie met van zijn moeder moeizaam een is. een Wanneer Pascal ouder wordt, met vraagt met hij geregeld aan zijn de moeder wie zijn op tv vader is. Maar zij door geeft nooit antwoord. op tv Totdat zijn vriendin, met een op wie hij op dat moment uit samen is, het voor hem tijdens in de bres springt en een zijn moeder confronteert.Rita van is de derde de in de rij tijdens van een vijf kinderen die haar moeder kreeg op tv met twee van verschillende mannen. van Rita groeit door op in de veronderstelling dat haar op twee oudere broers met van haar de moeders eerste man in zijn, van Stien uit van de in Guchte. Zij en haar door twee jongere zussen zouden op tv gewoon dochters in zijn van de uit lieve, zorgzame Chris Ruijsaard, in de een man die in hen ook groot brengt. Maar het op jonge van leeftijd ontstaan er het al scheurtjes op in dit beeld door wanneer Rita roddels van van klasgenoten opvangt dat zij misschien naar helemaal op tv geen dochter in is van Chris, maar juist van tijdens Stien, van de vader van naar haar broers. 

Aflevering 1 een - Reportagereeks waarin tijdens Caroline uit Tensen duidelijkheid schept over op tv familiebanden: De 32-jarige Jennefer een werd als op tv drugsbaby op naar Aruba geboren en op 7-jarige leeftijd het geadopteerd op door een lief op Nederlands echtpaar. Astrid heeft door zich jarenlang afgevraagd tijdens waarom zij thuis naar zo'n op tv buitenbeentje was. Op 17-jarige leeftijd kwam tijdens ze uit erachter dat haar vader niet de haar het biologische vader het is.

Lilian wordt samen van met haar met zus ter adoptie afgestaan. het op tv De vader van haar op zus is op Ab, maar de vader van met Lilian het is onbekend. Lilian wordt van samen met haar zus van ter het adoptie afgestaan. De vader door van haar zus is Ab, naar in maar de vader uit van Lilian is onbekend. een Als ze twee op tv jaar geleden Ab ontmoet, vertelt van hij haar dat de op de mogelijkheid bestaat dat naar ook zij een naar dochter van hem is. naar Omdat haar moeder het dit niet op tv kan bevestigen, blijft ze de twijfelen. * Wanita's moeder tijdens is een in de veronderstelling de dat ze het na de bevalling in het het ziekenhuis de uit verkeerde baby heeft met gekregen. Ook Wanita heeft het het gevoel dat ze naar anders met is dan de rest van de haar familie. Ze door moet weten op tv of tijdens ze is opgegroeid de bij de verkeerde een familie of dat ze eigenlijk ergens op anders met thuis hoort.

Jeanette wordt tijdens vlak tijdens na de scheiding van haar het ouders geboren. Samen met in op tv haar zus groeit door ze op bij haar moeder. van Vader Ben ontfermt zich van niet erg met over zijn dochters naar en het bekent dat hij niet haar vader op is. Jeanette wordt naar vlak naar na de scheiding van haar het in ouders geboren. Samen met haar van zus groeit ze een op uit bij haar moeder. Vader uit Ben ontfermt zich van niet erg over zijn op dochters van en bekent dat hij niet een haar vader de is. Jeanettes moeder houdt vol het dat naar Ben wel haar vader is. op tv met Wie nu de waarheid op tv spreekt weet het Jeanette nog steeds met niet. Marianne wordt als baby geadopteerd een door een echtpaar het dat zelf tijdens geen kinderen kan krijgen. van Helaas krijgt van zij weinig van liefde van met hen. Een paar door weken geleden ziet Marianne een de oproep het op tv van een man van en vrouw het die op een zoek zijn naar hun broers en een zussen. door Er blijken veel overeenkomsten een te zijn van die erop tijdens wijzen dat ze met mogelijk dezelfde vader het delen.

Ineke uit komt er het op de dag van naar haar diploma-uitreiking achter dat zij tijdens een andere achternaam op in op haar diploma een heeft staan. De achternaam van de door ex van haar door moeder, met Wout. Ineke komt uit er op de naar dag van haar diploma-uitreiking achter op tv het dat zij een andere achternaam op een haar in diploma heeft met staan. De achternaam van de ex een van haar moeder, uit Wout. Haar moeder uit vertelt Ineke in dat naar hij haar biologische vader is. met Omdat ze absoluut geen van klik naar heeft met Wout heeft ze de in altijd getwijfeld of ze een wel echt zijn dochter de is. Ze heeft het op vermoeden dat door er misschien een hele een andere op waarheid is. Als Saskia zeven een jaar oud naar is, vertelt haar van moeder dat Saskia door een andere van vader heeft op dan ze altijd dacht. Saskia met ontmoet deze man, op maar herkent met zichzelf niet in hem. Vlak op na hun ontmoeting op tv naar overlijdt hij. Binnen de familie gaan in roddels dat ze uit misschien niet de met de dochter is van deze man. op Tijd voor een Saskia om uit antwoord te krijgen op haar in vraag.

Rensce door heeft een zware jeugd en van verblijft in jarenlang in een uit kindertehuis. Haar uit moeder kijkt nauwelijks uit naar haar om de en wie haar vader op is, weet ze niet. Rensce op heeft op een zware jeugd en in verblijft jarenlang in het een kindertehuis. Haar de moeder kijkt nauwelijks naar door haar met om en wie door haar vader van is, weet ze door niet. Op 9-jarige leeftijd door vraagt Rensce haar in moeder naar met haar vader. in Die vertelt haar in verschillende, tegenstrijdige verhalen. En op tv 2 jaar later onthult door ze uit een groot geheim.. op tv Ze zou destijds het zwanger zijn geraakt van haar van halfbroer, Rensce's oom... uit Als enige uit naar een van gezin van drie van heeft Johanna een andere achternaam. tijdens Door haar moeder wordt het zij meegenomen naar tijdens geheime ontmoetingen. Wanneer een de Johanna op latere leeftijd op naar zoek gaat de naar het werkelijke verhaal, van komt ze tot een door schokkende de ontdekking die een haar in verwarring brengt over van haar van afkomst.

Familiegeheimen, uit en de in ontrafeling hiervan, door het DNA-onderzoek staan centraal. Is mijn van vader eigenlijk wel mijn naar echte vader? op tv Zijn mijn broers wel op tv echt mijn familie? uit Els is tijdens de jongste uit een het met gezin van tien kinderen. met Ze groeit op in van een liefdevol gezin en het heeft een in goede het band met haar zussen. in Het is de thuis altijd gezellig in en de kinderen kunnen niet vermoeden de dat niet alles op 'pais en de vree' is. Toch naar doen naar er geruchten de ronde uit dat moeder vreemd gaat door en dat op een aantal kinderen een van andere vader door zouden hebben. De geruchten worden naar steeds met hardnekkiger en lijken waar op tv te zijn. Zeven een zussen vermoeden nu zelfs uit dat een zij van wel 4 verschillende in vaders tijdens zijn. Ze weten dat naar alleen niet het zeker en op ze weten ook niet wie dan door uit van wie zou zijn. Ze op willen dolgraag weten wie met van in hen dezelfde vader van deelt en wie er dus een volle uit en halfzussen van het elkaar zijn. De door Britse Valerie wordt geboren de als vierde in kind binnen de het gezin van vader Lesley een en moeder Kathleen. naar Lang maakt ze van helaas tijdens geen deel uit van dit gezin. door Als enige kind een wordt zij door namelijk ter adoptie naar afgestaan. Nooit op tv heeft ze van begrepen waarom haar de ouders alleen haar hebben afgestaan... Valerie de komt terecht in op een de andere Britse familie waar ze op tv in zich absoluut niet gewenst voelt. van Tijdens haar huwelijksdag met vangt Valerie een een roddel op over op tv haar biologische vader, op tv het zou van een Poolse vliegenier zijn. van Als dat uit waar is, dan tijdens zou ze van het resultaat zijn met van een buitenechtelijke affaire de van haar tijdens moeder. Dat zou mogelijk haar adoptie op verklaren. in Maar als ze het jaren later haar uit biologische zus van ontmoet, wordt deze roddel ontkracht. met Volgens haar zus is in in er geen twijfel en delen van zij uit dezelfde vader, een echte van Engelsman die met helaas overleden is. Na een jaren onzekerheid wil Valerie eindelijk de de op waarheid weten over het haar afkomst en door adoptie.

januari 2019
06-06-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Wanneer Rian haar oude overbuurmeisje tegenkomt en te horen krijgt dat haar overbuurman, Ome Toon, misschien ook wel haar vader is, staat haar leven op zijn kop. En de 47-jarige Kim is geadopteerd vanuit Korea. Ze vermoedt dat ze niet vrijw...

30-05-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks naar haar om en wie haar vader is, weet ze niet. Op 9-jarige leeftijd vraagt Rensce haar moeder naar haar vader. Die vertelt haar verschil...

02-05-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Marian haar jeugd is verre van rooskleurig, dit komt voornamelijk door haar agressieve vader. Als Marion ouder wordt, doet ze er alles aan om uit de handen van haar vader te blijven. Een aantal jaren na de dood van haar vader wordt Marian b...

25-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jürgen wordt geboren in Duitsland waar hij de eerste jaren van zijn leeftijd doorbrengt. Als hij zeven jaar is vlucht zijn moeder met hem naar Nederland, weg van zijn gewelddadige vader. Een paar jaar later leest hij een oproep op internet ...

18-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Heleen wordt als pasgeboren baby opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. Als ze na enkele maanden eindelijk is hersteld en weer terug naar huis mag, wordt ze door niemand opgehaald. Gelukkig komt ze bij hele lieve pleegouders te...

11-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Peter groeit op als jongste kind van zijn moeder. Zijn broers en zus hebben een andere vader dan hij. Peter voelt zich als kind regelmatig buitengesloten. Peter vraagt zijn moeder dikwijls wie zijn vader is, maar nooit geeft zijn moeder ant...

04-04-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Suze wordt meteen na de geboorte afgestaan door haar biologische moeder en komt in een kindertehuis terecht. Gelukkig krijgt Suze uiteindelijk hele lieve pleegouders die haar opvoeden als hun eigen dochter. De nieuwsgierigheid naar haar afk...

02-04-2018 07:20

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rita is de derde in de rij van vijf kinderen die haar moeder kreeg met twee verschillende mannen. Rita groeit op in de veronderstelling dat haar twee oudere broers van haar moeders eerste man zijn, van Stien van de Guchte. Zij en haar twee ...

28-03-2018 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Pascal groeit alleen op met zijn moeder, een vader is er niet. En juist aan een vader heeft Pascal een enorme behoefte. Zeker omdat de relatie met zijn moeder moeizaam is. Wanneer Pascal ouder wordt, vraagt hij geregeld aan zijn moeder wie ...

19-07-2017 20:35

Terug: DNA Onbekend

DNA Onbekend - Terug: DNA Onbekend

Aflevering 1 - Reportagereeks waarin Caroline Tensen duidelijkheid schept over familiebanden: De 32-jarige Jennefer werd als drugsbaby op Aruba geboren en op 7-jarige leeftijd geadopteerd door een lief Nederlands echtpaar. Astrid heeft zich...

19-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbekend. Lilian wordt samen met haar zus ter adoptie afgestaan. De vader van haar zus is Ab, maar de vader van Lilian is onbeke...

12-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Jeanette wordt vlak na de scheiding van haar ouders geboren. Samen met haar zus groeit ze op bij haar moeder. Vader Ben ontfermt zich niet erg over zijn dochters en bekent dat hij niet haar vader is. Jeanette wordt vlak na de scheiding van ...

05-04-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een andere achternaam op haar diploma heeft staan. De achternaam van de ex van haar moeder, Wout. Ineke komt er op de dag van haar diploma-uitreiking achter dat zij een ande...

29-03-2017 20:35

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijkt nauwelijks naar haar om en wie haar vader is, weet ze niet. Rensce heeft een zware jeugd en verblijft jarenlang in een kindertehuis. Haar moeder kijk...

22-03-2017 20:30

DNA Onbekend

DNA Onbekend - DNA Onbekend

Familiegeheimen, en de ontrafeling hiervan, door DNA-onderzoek staan centraal. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie? Els is de jongste uit een gezin van tien kinderen. Ze groeit op in een lief...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DNA Onbekend gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DNA Onbekend de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DNA Onbekend bij DNA Onbekend liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DNA Onbekend. Heb je een uitzending van DNA Onbekend gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DNA Onbekend gemist

Is mijn vader wel mijn echte vader? Zijn mijn broers en zussen wel mijn echte familie? Grote twijfels en onbeantwoordevragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen. Caroline Tensen helpt mensen om voor eensen altijd duidelijkheid te scheppen. Presentatie: Caroline Tensen.

Uitzending gemist van DNA Onbekend? Hier kun je alle uitzendingen van DNA Onbekend kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 23
  • Laatste uitzending op 06-06-2018 om 20:35 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord