Programma gemist?

Lissabon is het het eindstation. Een van naar het de mooiste dodenakkers van Europa uit staat een centraal: Cimetério dos Prazeres, tijdens oftewel de begraafplaats van van plezier. Een hooggelegen necropolis op tv met straten en uit van huisjes die een afspiegeling in is van een de bruisende lagergelegen stad van naar de van levenden. Deze wereldstad aan de Taag tijdens werd in de van 18e eeuw naar geteisterd door een van enorme een aardbeving en een tsunami. Deze schok het verwoestte niet van alleen de binnenstad, uit maar was ook op tv een keerpunt van op het gebied op tv van religie en van filosofie. Hoe op kon God dit in toelaten?

Welke uit informatie leggen de in aan elkaar grenzende begraafplaatsen het Lion, uit Sint Marc en naar Sehid bloot over de van geschiedenis van met Sarajevo? Maar eigenlijk van is heel Sarajevo tijdens een lieu de mémoire, een een plaats van uit herinnering. Deze stad, die de vanwege haar een religieuze diversiteit bekend stond als op tv 'het Jeruzalem van van Europa', is het een van meetingpoint tussen Oost uit en West. Sarajevo heeft een van bewogen geschiedenis. naar De Eerste een Wereldoorlog werd hier het ingeluid. Bovendien werd op de het begraafplaatsen die wij bezoeken op tv tijdens naar de Joegoslavische oorlog en op tv het beleg van Sarajevo een met in de jaren door negentig nog gevochten door scherpschutters. met Hoewel de van fysieke en emotionele littekens met een door generatie later nog overal in de op op tv stad zichtbaar zijn, gaat de van jonge generatie aan de een slag om de de demonen van nationalisme door en onverdraagzaamheid te door uit bezweren.

De de reis gaat naar in Dublin (Ierland) waar uit Kefah Allush op de grote begraafplaats Glasnevin een bezoekt. Hier werden voor het uit eerst op in de Ierse geschiedenis katholieken tijdens en op tv alle andere naar gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen op gebruiken en in rituelen ter aarde op besteld. Deze dodenakker draagt naar de in sporen van de grote tijdens onafhankelijkheidstrijd van uit de Ieren door om zich aan het uit Britse protestantse juk te op ontworstelen.

De ontdekkingstocht in door de cultuurhistorie van van uit Nederland start op begraafplaats Beth een Haim, de oudste op nog in tijdens gebruik zijnde tijdens joodse begraafplaats van de westerse op wereld. Alle begraafplaatsen die met op we bezoeken zijn nog een in gebruik. Beth Haim werd met in in de gouden eeuw opgericht op tv door uit hun thuisland het verdreven Portugese joden, naar van die naar Amsterdam vluchtten vanwege in de godsdienstvrijheid en op tolerantie de in de lage het landen, maar ook nu worden hier in op tv nog mensen begraven. Er wordt uit elke dag nieuwe geschiedenis door gemaakt. Op Beth een Haim ligt tijdens ook de tijdens slaaf Elieser begraven. Hij van had eigenlijk buiten de naar omheining moeten liggen, uit de maar hij ligt op een het A-locatie, de saillant genoeg naast een met slavenhandelaar.

Sicilië, met het eiland dat met door haar centrale ligging het altijd andere culturen met te gast een heeft gehad en waar met menig vluchteling door aan wal komt, op zoek een in naar een beter leven. een Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, met waar alles draait het om gastvrijheid en de familie, van van de heilige een familie tot de de maffia.

Lissabon door is het eindstation. een Een van de tijdens mooiste dodenakkers van Europa-centraal: Cimetério een dos Prazeres, op oftewel de begraafplaats van tijdens plezier. Een in hooggelegen necropolis met straten op tv en huisjes naar die een afspiegeling is naar uit van de bruisende lagergelegen het stad van de levenden. Deze uit wereldstad aan de van Taag werd naar in de achttiende met eeuw geteisterd door een in enorme aardbeving op en een tsunami. uit Deze schok verwoestte van niet alleen met de binnenstad, maar was een ook een keerpunt op de het gebied van het religie en tijdens filosofie. van Hoe kon God dit een toelaten?

Welke door informatie leggen de aan in elkaar grenzende een begraafplaatsen Lion, Sint Marc en een uit Sehid bloot over de geschiedenis van van een Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo het een 'lieu de in in mémoire', een plaats van door herinnering. Deze uit stad, die vanwege uit haar religieuze diversiteit van bekendstond als 'het van Jeruzalem van Europa', is het het meetingpoint tussen op tv Oost en West. Sarajevo heeft door een een bewogen geschiedenis. De op Eerste Wereldoorlog werd het hier ingeluid. op Bovendien werd op de begraafplaatsen die van door wij bezoeken tijdens de Joegoslavische op oorlog op tv en het beleg van Sarajevo naar in van de jaren negentig naar nog gevochten door scherpschutters. Hoewel door de fysieke van en emotionele littekens een generatie uit later nog door overal in de een stad zichtbaar op zijn, gaat de op tv jonge generatie aan met de slag een om de demonen van nationalisme naar en onverdraagzaamheid in te bezweren.

De het reis gaat naar Dublin in (Ierland), waar Kefah op tv Allush de grote begraafplaats een Glasnevin op bezoekt. Hier werden voor naar het eerst het in de Ierse tijdens geschiedenis katholieken door en alle andere gelovigen en ongelovigen tijdens volgens op tv hun eigen gebruiken en het rituelen tijdens ter aarde besteld. Deze dodenakker draagt op de sporen van naar de met grote onafhankelijkheidstrijd op van de Ieren tijdens om zich aan het Britse een protestantse juk te een ontworstelen.

De van ontdekkingstocht door op tv de cultuurhistorie van van Nederland start op begraafplaats met Beth Haim, de oudste nog op in gebruik een zijnde van Joodse begraafplaats van de westerse wereld. door Alle op tv begraafplaatsen die we het bezoeken zijn nog in in gebruik. Beth Haim werd op in de met gouden eeuw opgericht door de uit hun in thuisland verdreven Portugese Joden, van het die naar Amsterdam een vluchtten vanwege de godsdienstvrijheid een en tolerantie in het de Lage Landen, maar ook op tv in nu worden hier op tv nog mensen begraven. Er wordt elke met dag nieuwe geschiedenis uit gemaakt. Op Beth op met Haim ligt ook de slaaf de Elieser begraven. Hij door had op eigenlijk buiten de omheining moeten van liggen, maar hij met ligt op een A-locatie, uit de saillant genoeg naast een uit slavenhandelaar.

Sicilië, het op eiland dat door haar op tv centrale ligging altijd uit andere op culturen te tijdens gast heeft gehad en naar waar menig naar vluchteling aan wal komt, een op zoek naar een de beter leven. uit Kefah Allush bezoekt de hier Pozzallo, op tv waar alles draait om gastvrijheid het en familie, van op de heilige uit familie tot de uit maffia.

Lissabon het is het eindstation. Een een van naar de mooiste dodenakkers van Europa tijdens centraal: Cimetério tijdens dos Prazeres oftewel een de begraafplaats van plezier. Een tijdens hooggelegen uit necropolis met straten van en huisjes met die een afspiegeling is van van de bruisende lagergelegen stad in tijdens van de levenden. Deze wereldstad aan op tv de Taag werd op tv in tijdens de achttiende eeuw geteisterd uit door in een enorme aardbeving en een tsunami. uit met Deze schok verwoestte niet alleen de naar binnenstad, maar tijdens was ook met een keerpunt naar op het gebied een van religie en van filosofie. Hoe kon God dit met toelaten?

Welke informatie leggen van de aan elkaar door grenzende in begraafplaatsen Lion, Sint Marc en een Sehid bloot op tv over de geschiedenis met van Sarajevo? Maar in eigenlijk is heel Sarajevo in een 'lieu de tijdens mémoire', een plaats tijdens van tijdens herinnering. Deze stad, die op vanwege haar religieuze op diversiteit bekendstond als 'het het Jeruzalem op tv van Europa' is het meetingpoint naar tussen Oost door en West. uit Sarajevo heeft naar een bewogen geschiedenis. De met Eerste Wereldoorlog werd hier het ingeluid. Bovendien werd op uit de begraafplaatsen die van wij door bezoeken tijdens de op Joegoslavische oorlog en het van beleg van Sarajevo in door de in jaren negentig nog gevochten door naar scherpschutters. een Hoewel de de fysieke en emotionele op littekens een generatie later naar nog overal in de stad in zichtbaar het zijn, gaat het de jonge generatie aan de door slag om de demonen door van in nationalisme en onverdraagzaamheid op tv te bezweren.

De reis van gaat naar Dublin een (Ierland) waar Kefah Allush uit de de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. door De van reis gaat naar de Dublin (Ierland) waar Kefah Allush door de grote begraafplaats Glasnevin in uit bezoekt. Hier werden uit voor het eerst in de met Ierse geschiedenis katholieken van en alle op andere gelovigen en ongelovigen volgens met hun eigen het gebruiken en rituelen tijdens ter de aarde besteld. Deze dodenakker draagt door de sporen een van de grote op tv onafhankelijkheidstrijd van de op tv Ieren om met zich aan het Britse het protestantse juk te door ontworstelen.

De ontdekkingstocht op tv door de met cultuurhistorie van de Nederland start op begraafplaats de Beth Haim: de oudste met nog in gebruik naar zijnde Joodse begraafplaats door van de Westerse wereld. de De ontdekkingstocht naar door naar de cultuurhistorie van tijdens Nederland start op begraafplaats Beth met Haim: de oudste tijdens nog in in gebruik zijnde met Joodse begraafplaats van de Westerse op wereld. Alle uit begraafplaatsen die we bezoeken, zijn in nog in gebruik. van Beth naar Haim werd in de met Gouden Eeuw opgericht door door uit hun thuisland van een verdreven Portugese Joden, die naar het Amsterdam vluchtten op tv vanwege de godsdienstvrijheid en tolerantie door in de Lage het Landen, maar het ook nu worden uit hier uit nog mensen begraven. het Er wordt elke dag naar nieuwe geschiedenis gemaakt. Op Beth door Haim door ligt ook de slaaf Elieser tijdens begraven. Hij had tijdens eigenlijk buiten tijdens de omheining moeten liggen, een tijdens maar hij ligt op een A-locatie, een saillant genoeg in naast een een slavenhandelaar.

De ontdekkingstocht door in de cultuurhistorie naar van Nederland start naar op op begraafplaats Beth Haim, de van oudste nog in gebruik naar zijnde Joodse uit begraafplaats van de van westerse wereld. De ontdekkingstocht door uit de cultuurhistorie van op Nederland start op op begraafplaats Beth Haim, op de oudste in nog in gebruik zijnde op Joodse begraafplaats van in met de westerse wereld. Alle van begraafplaatsen die we bezoeken zijn met het nog in gebruik. het Beth Haim werd de in de Gouden Eeuw opgericht de door uit hun door thuisland de verdreven Portugese Joden, die naar Amsterdam tijdens vluchtten vanwege de tijdens godsdienstvrijheid op en tolerantie in in de Lage Landen, maar in ook nu worden tijdens hier nog mensen van begraven. Er wordt een elke dag nieuwe met geschiedenis door gemaakt. Op Beth Haim ligt ook uit de slaaf Elieser door begraven. Hij had van eigenlijk het buiten de omheining moeten liggen, op maar hij ligt uit op een met A-locatie, saillant genoeg naast de een met slavenhandelaar.

november 2019
07-08-2019 13:10

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa staat centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende ...

31-07-2019 13:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een lieu de mémoire, een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar r...

17-07-2019 13:15

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen t...

10-07-2019 13:15

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-07-2019 13:15

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

01-07-2018 12:15

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa-centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerg...

24-06-2018 12:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

17-06-2018 12:00

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland), waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen ...

10-06-2018 12:00

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-06-2018 12:00

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

16-07-2017 22:40

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa centraal: Cimetério dos Prazeres oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerge...

09-07-2017 22:40

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

02-07-2017 22:40

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedeni...

28-06-2017 14:30

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim: de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de Westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

25-06-2017 22:40

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Gewijde Grond gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Gewijde Grond de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Gewijde Grond bij Gewijde Grond liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gewijde Grond. Heb je een uitzending van Gewijde Grond gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Gewijde Grond gemist

Uitzending gemist van Gewijde Grond? Hier kun je alle uitzendingen van Gewijde Grond kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 16
  • Laatste uitzending op 07-08-2019 om 13:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!