Programma gemist?

De reis gaat tijdens naar Dublin (Ierland) van waar Kefah het Allush de door grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. het Hier werden in voor het door eerst in de Ierse een geschiedenis katholieken en alle andere van de gelovigen en ongelovigen volgens hun tijdens eigen naar gebruiken en rituelen ter aarde besteld. door Deze dodenakker draagt met de op sporen van de grote onafhankelijkheidstrijd door van de Ieren uit om zich tijdens aan het Britse naar protestantse juk te van ontworstelen.

De in ontdekkingstocht door de cultuurhistorie op tv van Nederland op tv start op begraafplaats Beth Haim, door de de oudste nog in op gebruik zijnde joodse met begraafplaats van naar de westerse wereld. Alle begraafplaatsen in die de we bezoeken zijn nog in in gebruik. Beth Haim op tv werd in het de gouden op tv eeuw opgericht door uit hun thuisland van verdreven Portugese joden, van die naar door Amsterdam vluchtten vanwege door de godsdienstvrijheid en het tolerantie in op de lage landen, maar ook door nu worden hier tijdens nog mensen uit begraven. op Er wordt elke dag nieuwe geschiedenis van gemaakt. Op Beth naar Haim naar ligt ook een de slaaf Elieser begraven. Hij van had eigenlijk op tv buiten de omheining moeten de liggen, maar hij het ligt uit op een A-locatie, saillant genoeg met naast een op slavenhandelaar.

Sicilië, het uit eiland in dat door haar centrale ligging tijdens altijd andere culturen naar te gast heeft gehad naar in en waar menig vluchteling aan wal een komt, op op tv zoek naar op een beter het leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, een waar alles een draait om met gastvrijheid en familie, van door de heilige familie op tv tot de op tv maffia.

Lissabon is op het tijdens eindstation. Een van van de mooiste dodenakkers van Europa-centraal: het Cimetério dos op Prazeres, oftewel de uit begraafplaats van het plezier. Een hooggelegen necropolis met straten op met en huisjes die een een afspiegeling is van de bruisende in lagergelegen stad van op tv de van levenden. Deze wereldstad aan van de Taag werd tijdens in het de achttiende eeuw geteisterd door van een in enorme aardbeving en een tsunami. Deze tijdens schok verwoestte naar niet alleen de de binnenstad, maar op was ook een keerpunt op de het gebied op van religie het en filosofie. Hoe kon van God op dit toelaten?

Welke informatie het leggen de met aan elkaar grenzende het begraafplaatsen Lion, Sint Marc op tv en Sehid bloot over in uit de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk op tv is op tv heel Sarajevo een 'lieu de van mémoire', een in plaats van herinnering. Deze naar tijdens stad, die vanwege in haar religieuze diversiteit bekendstond een als 'het Jeruzalem van de Europa', is met het meetingpoint door tussen Oost en West. Sarajevo tijdens heeft een bewogen op geschiedenis. De Eerste door Wereldoorlog werd tijdens hier ingeluid. Bovendien van werd op de op begraafplaatsen die wij bezoeken tijdens naar de Joegoslavische uit oorlog en het het beleg naar van Sarajevo in de jaren negentig door in nog gevochten door op tv scherpschutters. Hoewel de fysieke en emotionele op littekens een generatie naar later nog op tv overal de in de stad zichtbaar door zijn, gaat de jonge generatie met aan de slag door om de op demonen van nationalisme het en onverdraagzaamheid van te bezweren.

De met reis gaat naar Dublin (Ierland), op tv waar Kefah Allush de de grote begraafplaats in Glasnevin bezoekt. Hier naar werden voor van het van eerst in de Ierse geschiedenis in katholieken en alle andere uit van gelovigen en ongelovigen het volgens hun eigen gebruiken een en rituelen de ter aarde besteld. van Deze dodenakker draagt de sporen van het de het grote onafhankelijkheidstrijd van de Ieren het om zich het aan het tijdens Britse protestantse juk van te ontworstelen.

De ontdekkingstocht een door de cultuurhistorie de van Nederland start op door door begraafplaats Beth Haim, de oudste het nog in gebruik uit zijnde Joodse uit begraafplaats van de westerse wereld. het Alle begraafplaatsen op die we bezoeken in zijn nog in in gebruik. van Beth Haim werd in door de gouden met eeuw opgericht door uit naar hun thuisland een verdreven Portugese Joden, de die naar Amsterdam vluchtten door vanwege de godsdienstvrijheid tijdens en tolerantie de in de Lage Landen, maar ook naar nu worden hier door uit nog mensen begraven. Er wordt met elke dag nieuwe in geschiedenis gemaakt. Op op Beth Haim ligt ook in de op tv slaaf Elieser begraven. op Hij had eigenlijk buiten de tijdens omheining moeten liggen, het in maar hij ligt met op een A-locatie, saillant op genoeg naast een op slavenhandelaar.

Sicilië, het het eiland dat door door haar centrale ligging de altijd andere culturen uit te gast heeft gehad tijdens en waar in menig vluchteling aan door wal komt, op tv op zoek naar een op tv beter leven. uit Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, van waar naar alles draait om gastvrijheid naar en van familie, van de heilige familie uit tot de van maffia.

Lissabon is het het eindstation. Een door van de mooiste dodenakkers van van van Europa centraal: Cimetério dos tijdens Prazeres van oftewel de begraafplaats van plezier. uit Een hooggelegen door necropolis met straten en huisjes op die een in afspiegeling is van de tijdens bruisende een lagergelegen stad van op tv de levenden. Deze van wereldstad aan de Taag werd met in de het achttiende eeuw geteisterd door met een enorme aardbeving het en een tsunami. met door Deze schok verwoestte niet alleen het de binnenstad, maar het was uit ook een keerpunt op het tijdens gebied van tijdens religie en filosofie. Hoe kon op tv op tv God dit toelaten?

Welke van informatie leggen de het aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, op tv Sint Marc op tv en Sehid bloot over tijdens de geschiedenis uit van Sarajevo? Maar eigenlijk de is heel tijdens Sarajevo een 'lieu naar de mémoire', een tijdens plaats van herinnering. Deze van uit stad, die vanwege haar religieuze de diversiteit bekendstond naar als 'het Jeruzalem van Europa' met is het meetingpoint door tussen Oost en op tv West. een Sarajevo heeft een in bewogen geschiedenis. naar De Eerste Wereldoorlog werd hier ingeluid. het Bovendien in werd op de begraafplaatsen die naar wij bezoeken tijdens uit de op tv Joegoslavische oorlog en het met beleg van op tv Sarajevo in de het jaren negentig nog gevochten op tv door scherpschutters. Hoewel de uit fysieke en door emotionele het littekens een generatie later nog overal door in de op stad zichtbaar zijn, door gaat de jonge generatie met aan de het slag met om de demonen van nationalisme en door onverdraagzaamheid het te bezweren.

De van reis gaat naar naar Dublin (Ierland) op waar Kefah Allush de grote in begraafplaats Glasnevin bezoekt. De op tv reis tijdens gaat naar op tv Dublin (Ierland) waar Kefah door Allush de grote de begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden door voor van het eerst in de Ierse een geschiedenis met katholieken en alle andere naar gelovigen de en ongelovigen volgens hun eigen tijdens gebruiken en rituelen ter een aarde besteld. Deze een dodenakker draagt naar de op tv sporen van de grote onafhankelijkheidstrijd uit van de Ieren op om met zich aan het Britse protestantse juk tijdens uit te ontworstelen.

De ontdekkingstocht door met de de cultuurhistorie van Nederland uit start op begraafplaats Beth Haim: een de uit oudste nog in gebruik tijdens zijnde Joodse in begraafplaats van uit de Westerse wereld. De ontdekkingstocht het door op de cultuurhistorie van Nederland start op op begraafplaats Beth Haim: van de oudste naar nog in gebruik zijnde door Joodse het begraafplaats van de Westerse wereld. het tijdens Alle begraafplaatsen die het we bezoeken, zijn nog in met gebruik. Beth Haim door werd van in de Gouden Eeuw opgericht door in uit uit hun thuisland op tv verdreven Portugese Joden, die naar met Amsterdam de vluchtten vanwege de het godsdienstvrijheid en tolerantie op tv in de Lage in Landen, maar ook nu worden hier in door nog mensen begraven. van Er wordt elke dag een nieuwe geschiedenis gemaakt. van Op Beth Haim ligt naar ook de door slaaf Elieser begraven. in Hij had naar eigenlijk buiten de omheining moeten een liggen, maar hij door ligt op een A-locatie, op tv saillant genoeg met naast het een slavenhandelaar.

De naar ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van uit Nederland het start op begraafplaats Beth Haim, de de op tv oudste nog in gebruik zijnde in Joodse tijdens begraafplaats van de westerse tijdens wereld. De ontdekkingstocht door met de van cultuurhistorie van Nederland start op het begraafplaats Beth Haim, op de oudste van nog in gebruik naar zijnde Joodse begraafplaats een van de westerse wereld. tijdens Alle de begraafplaatsen die we van bezoeken zijn door nog in gebruik. Beth Haim in werd uit in de Gouden Eeuw opgericht door in uit een hun thuisland verdreven Portugese uit Joden, van die naar Amsterdam tijdens vluchtten vanwege de godsdienstvrijheid met en tolerantie door in de Lage Landen, maar ook in nu op worden hier nog een mensen begraven. Er wordt elke met dag nieuwe uit geschiedenis uit gemaakt. Op Beth Haim ligt het ook de slaaf Elieser met begraven. Hij met had eigenlijk buiten tijdens de omheining moeten op liggen, maar tijdens hij ligt op een door A-locatie, saillant genoeg door naast een de slavenhandelaar.

Sicilië, het naar eiland op tv dat door haar centrale op tv ligging altijd andere culturen te door op tv gast heeft gehad en waar menig de door vluchteling aan wal komt, op het zoek naar tijdens een beter leven. tijdens Kefah Allush bezoekt hier op Pozzallo. Sicilië, het uit eiland de dat door haar centrale ligging altijd met andere culturen te naar naar gast heeft gehad en waar het menig vluchteling naar aan wal komt, op zoek naar naar een beter tijdens de leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, een waar alles de draait op tv om gastvrijheid en familie, uit van de op heilige familie tot de naar maffia.

juli 2019
17-07-2019 13:15

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen t...

10-07-2019 13:15

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-07-2019 13:15

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

01-07-2018 12:15

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa-centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerg...

24-06-2018 12:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

17-06-2018 12:00

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland), waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen ...

10-06-2018 12:00

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-06-2018 12:00

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

16-07-2017 22:40

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa centraal: Cimetério dos Prazeres oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerge...

09-07-2017 22:40

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

02-07-2017 22:40

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedeni...

28-06-2017 14:30

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim: de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de Westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

25-06-2017 22:40

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

18-06-2017 22:40

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo. Sicilië, het eiland dat door haar centra...

Gewijde Grond gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Gewijde Grond de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Gewijde Grond bij Gewijde Grond liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gewijde Grond. Heb je een uitzending van Gewijde Grond gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Gewijde Grond gemist

Uitzending gemist van Gewijde Grond? Hier kun je alle uitzendingen van Gewijde Grond kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 14
  • Laatste uitzending op 17-07-2019 om 13:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord