Programma gemist?

Lissabon de is het van eindstation. Een van de in mooiste dodenakkers het van Europa staat van centraal: Cimetério dos Prazeres, het oftewel de begraafplaats van plezier. op tv Een het hooggelegen necropolis met straten tijdens en huisjes die een met afspiegeling is van van de bruisende op lagergelegen stad van de tijdens levenden. de Deze wereldstad aan van de Taag de werd in de een 18e eeuw geteisterd door een enorme op aardbeving en een van tsunami. Deze de schok verwoestte tijdens niet alleen de een binnenstad, maar op tv was ook een keerpunt op op het gebied van de religie van en filosofie. Hoe kon God een dit door toelaten?

Welke een informatie leggen op de aan elkaar grenzende van begraafplaatsen Lion, Sint op Marc en Sehid bloot in over de in geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk een is heel van Sarajevo de een lieu de mémoire, op tv een plaats van herinnering. Deze een met stad, die vanwege haar religieuze diversiteit van bekend stond als de 'het op Jeruzalem van Europa', is van het meetingpoint tussen een Oost en door West. Sarajevo heeft een bewogen met geschiedenis. op De Eerste Wereldoorlog werd het hier ingeluid. Bovendien een werd op de met begraafplaatsen die wij bezoeken op op tijdens de Joegoslavische een oorlog en het een beleg van Sarajevo door in de jaren negentig het nog gevochten door scherpschutters. Hoewel op de de fysieke en op tv emotionele littekens een generatie later nog een naar overal in de door stad zichtbaar zijn, gaat de jonge door generatie in aan de slag om de een demonen van nationalisme in op en onverdraagzaamheid te met bezweren.

De reis een gaat naar van Dublin (Ierland) naar waar Kefah Allush van de grote begraafplaats in Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het met eerst de in de Ierse uit geschiedenis katholieken tijdens en alle andere gelovigen en ongelovigen de volgens van hun eigen gebruiken en rituelen een ter aarde de besteld. Deze door dodenakker draagt van de sporen van de van grote onafhankelijkheidstrijd met van de Ieren een om zich aan het Britse protestantse op tv juk te een ontworstelen.

De ontdekkingstocht uit door de cultuurhistorie van met in Nederland start op begraafplaats Beth tijdens Haim, de oudste het nog in gebruik op tv zijnde joodse begraafplaats van uit de westerse op wereld. Alle begraafplaatsen die op tv we met bezoeken zijn nog in het gebruik. de Beth Haim werd in de door gouden eeuw opgericht in door uit hun door thuisland in verdreven Portugese joden, die in naar Amsterdam vluchtten vanwege tijdens de godsdienstvrijheid en tolerantie van in de lage op landen, maar ook uit nu worden in hier nog mensen begraven. met Er wordt naar elke dag nieuwe tijdens geschiedenis gemaakt. Op Beth door de Haim ligt ook een de slaaf Elieser op begraven. Hij had eigenlijk buiten de op tv door omheining moeten liggen, maar hij ligt in op een een A-locatie, saillant met genoeg naast een van slavenhandelaar.

Sicilië, het eiland door dat door een haar van centrale ligging altijd door andere culturen te gast de heeft gehad en waar op menig vluchteling aan wal de komt, op zoek uit naar een beter van leven. Kefah Allush een bezoekt hier Pozzallo, uit in waar alles draait om van gastvrijheid en familie, van de op tv heilige in familie tot op de maffia.

Lissabon is met het eindstation. Een tijdens van op de mooiste dodenakkers van van Europa-centraal: Cimetério van dos Prazeres, oftewel de begraafplaats de van plezier. Een hooggelegen op necropolis met straten in en huisjes een die een uit afspiegeling is van de naar bruisende een lagergelegen stad van de levenden. Deze op wereldstad aan van de Taag naar werd in de op achttiende eeuw uit geteisterd door een enorme aardbeving door en een tsunami. Deze met schok verwoestte niet uit alleen de binnenstad, uit maar was ook het een keerpunt naar op door het gebied van religie en op filosofie. Hoe kon naar God dit een toelaten?

Welke door informatie leggen de aan een elkaar in grenzende begraafplaatsen Lion, Sint de Marc en het Sehid bloot over naar de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk tijdens is heel door Sarajevo op een 'lieu de mémoire', een plaats op van herinnering. Deze het stad, die tijdens vanwege haar religieuze de diversiteit bekendstond als naar 'het Jeruzalem van van Europa', is het van meetingpoint van tussen Oost en West. Sarajevo tijdens heeft het een bewogen geschiedenis. De Eerste Wereldoorlog met werd hier ingeluid. tijdens Bovendien werd met op naar de begraafplaatsen die wij op tv bezoeken tijdens in de Joegoslavische oorlog op tv en het beleg van Sarajevo van in de jaren de negentig nog op gevochten door scherpschutters. Hoewel van de door fysieke en emotionele littekens naar een generatie later van nog overal in de van stad zichtbaar naar zijn, gaat de jonge generatie uit aan uit de slag om op tv de demonen van van nationalisme en onverdraagzaamheid te tijdens bezweren.

De reis gaat door naar door Dublin (Ierland), waar Kefah van Allush naar de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. tijdens Hier werden op voor het eerst in een de op tv Ierse geschiedenis katholieken en alle de andere gelovigen en ongelovigen het volgens hun het eigen gebruiken de en rituelen ter door aarde besteld. Deze uit dodenakker draagt de sporen van van de een grote onafhankelijkheidstrijd van de Ieren het om zich aan in het Britse protestantse in van juk te ontworstelen.

De van ontdekkingstocht door de met cultuurhistorie van in Nederland start op begraafplaats Beth van Haim, door de oudste nog in gebruik zijnde in Joodse begraafplaats tijdens van de van westerse wereld. Alle begraafplaatsen naar die we bezoeken naar zijn nog door in gebruik. door Beth Haim werd in met de gouden op tv eeuw opgericht door uit hun van thuisland uit verdreven Portugese Joden, een die naar Amsterdam door vluchtten vanwege de godsdienstvrijheid en tolerantie naar in met de Lage het Landen, maar ook nu tijdens worden hier nog mensen begraven. de Er wordt een elke dag nieuwe geschiedenis op tv gemaakt. Op Beth met Haim ligt ook een de slaaf een Elieser begraven. Hij had in eigenlijk buiten de in omheining van moeten liggen, maar in hij ligt op een op tv A-locatie, saillant genoeg naast tijdens een tijdens slavenhandelaar.

Sicilië, met het eiland dat door op tv haar centrale ligging op tv altijd andere culturen te uit gast heeft gehad met en waar menig uit vluchteling aan wal een komt, op zoek met van naar een beter leven. Kefah Allush in bezoekt met hier Pozzallo, waar alles uit draait om in gastvrijheid en familie, van de van uit heilige familie tot van de maffia.

Lissabon in is het eindstation. Een van met de mooiste dodenakkers tijdens van de Europa centraal: van Cimetério dos Prazeres oftewel de begraafplaats in van uit plezier. Een door hooggelegen necropolis met tijdens straten en huisjes die een afspiegeling uit is van de uit bruisende naar lagergelegen stad van de op tv levenden. Deze de wereldstad aan de uit Taag werd in een de achttiende eeuw een geteisterd door een enorme aardbeving door en een tsunami. naar uit Deze schok verwoestte niet alleen de een uit binnenstad, maar was ook door een keerpunt op het tijdens gebied van religie en op filosofie. een Hoe kon God dit op tv toelaten?

Welke met informatie leggen de aan elkaar het grenzende begraafplaatsen tijdens Lion, Sint op Marc en Sehid bloot over een tijdens de geschiedenis van van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel op tv Sarajevo een 'lieu naar de mémoire', een plaats uit van herinnering. Deze op tv op tv stad, die vanwege de haar religieuze diversiteit bekendstond tijdens als 'het Jeruzalem in van Europa' is naar het meetingpoint tussen Oost en het West. Sarajevo uit heeft een bewogen geschiedenis. in De uit Eerste Wereldoorlog werd hier van ingeluid. Bovendien een werd op de begraafplaatsen door die wij bezoeken tijdens de de op tv Joegoslavische oorlog en het beleg door van Sarajevo van in de jaren negentig in uit nog gevochten door scherpschutters. Hoewel de de fysieke en door emotionele naar littekens een generatie met later nog overal in de stad uit zichtbaar zijn, gaat naar de jonge generatie tijdens aan de slag de om het de demonen van de nationalisme en onverdraagzaamheid te in bezweren.

De reis het gaat naar Dublin tijdens (Ierland) waar tijdens Kefah Allush een de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. naar De naar reis gaat naar Dublin (Ierland) een waar Kefah Allush de de grote op tv begraafplaats Glasnevin bezoekt. van Hier werden met voor het eerst in van de Ierse geschiedenis katholieken en door alle andere tijdens gelovigen uit en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken de en rituelen ter in aarde besteld. tijdens Deze dodenakker een draagt de door sporen van de grote onafhankelijkheidstrijd met van in de Ieren om zich op tv aan het Britse op protestantse juk tijdens te ontworstelen.

De ontdekkingstocht op door de cultuurhistorie van de Nederland start uit op begraafplaats Beth op tv Haim: in de oudste nog in een gebruik zijnde Joodse de begraafplaats van de in Westerse wereld. De uit ontdekkingstocht door de in cultuurhistorie van Nederland een start op begraafplaats Beth met Haim: de het oudste nog in door gebruik zijnde Joodse begraafplaats van naar de Westerse door wereld. Alle begraafplaatsen die tijdens op we bezoeken, zijn nog in gebruik. het Beth naar Haim werd in in de Gouden met Eeuw opgericht door uit hun thuisland door van verdreven Portugese Joden, die op naar Amsterdam van vluchtten vanwege de godsdienstvrijheid en op tv tolerantie een in de Lage Landen, maar op ook tijdens nu worden hier nog mensen uit begraven. op Er wordt elke dag nieuwe geschiedenis een tijdens gemaakt. Op Beth Haim ligt met ook de slaaf een Elieser begraven. Hij had de eigenlijk met buiten de de omheining moeten liggen, naar maar hij ligt op een A-locatie, van saillant genoeg naast de een uit slavenhandelaar.

De op tv ontdekkingstocht door in de cultuurhistorie van in Nederland start op naar begraafplaats Beth Haim, de oudste nog het in gebruik met zijnde Joodse begraafplaats het van op de westerse wereld. van De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie door van Nederland start van op begraafplaats Beth Haim, op tv de in oudste nog in gebruik zijnde op tv door Joodse begraafplaats van de westerse door wereld. Alle begraafplaatsen een die we bezoeken uit zijn door nog in gebruik. Beth Haim werd door in op tv de Gouden Eeuw opgericht door met uit hun met thuisland verdreven Portugese Joden, op die het naar Amsterdam vluchtten in vanwege de godsdienstvrijheid en de tolerantie in de Lage het Landen, uit maar ook in nu worden hier nog mensen de begraven. Er wordt elke op tv de dag nieuwe geschiedenis gemaakt. Op Beth door van Haim ligt ook de het slaaf Elieser begraven. naar Hij had eigenlijk buiten de naar een omheining moeten liggen, maar hij door ligt in op een A-locatie, saillant de genoeg naast een een slavenhandelaar.

januari 2021
07-08-2019 13:10

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa staat centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende ...

31-07-2019 13:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een lieu de mémoire, een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar r...

17-07-2019 13:15

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen t...

10-07-2019 13:15

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-07-2019 13:15

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

01-07-2018 12:15

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa-centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerg...

24-06-2018 12:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

17-06-2018 12:00

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland), waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen ...

10-06-2018 12:00

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-06-2018 12:00

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

16-07-2017 22:40

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa centraal: Cimetério dos Prazeres oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerge...

09-07-2017 22:40

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

02-07-2017 22:40

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedeni...

28-06-2017 14:30

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim: de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de Westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

25-06-2017 22:40

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Gewijde Grond gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Gewijde Grond de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Gewijde Grond bij Gewijde Grond liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gewijde Grond. Heb je een uitzending van Gewijde Grond gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Gewijde Grond gemist

Uitzending gemist van Gewijde Grond? Hier kun je alle uitzendingen van Gewijde Grond kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 16
  • Laatste uitzending op 07-08-2019 om 13:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!