Programma gemist?

Lissabon is het op eindstation. Een op tv van de mooiste door dodenakkers naar van Europa staat naar centraal: Cimetério dos Prazeres, een oftewel de begraafplaats van naar plezier. Een hooggelegen necropolis op met straten en het huisjes die een naar afspiegeling is op van de bruisende met lagergelegen stad de van de levenden. Deze met wereldstad aan in de Taag naar werd in de 18e eeuw geteisterd uit op tv door een enorme aardbeving tijdens en een tijdens tsunami. Deze schok verwoestte niet alleen van de een binnenstad, maar was ook een in keerpunt op op tv het gebied van religie op tv en filosofie. in Hoe kon God dit tijdens een toelaten?

Welke in informatie leggen uit de aan elkaar grenzende in begraafplaatsen Lion, Sint Marc en tijdens Sehid bloot in over de geschiedenis van uit het Sarajevo? Maar eigenlijk naar is heel Sarajevo een lieu de op tv mémoire, een op tv plaats van van herinnering. Deze met stad, die vanwege haar religieuze met diversiteit bekend stond als op tv 'het de Jeruzalem van Europa', met is het meetingpoint tussen tijdens Oost en uit West. Sarajevo heeft op tv een bewogen door geschiedenis. De Eerste Wereldoorlog werd een hier ingeluid. Bovendien de werd van op de begraafplaatsen die tijdens wij bezoeken tijdens de op tv Joegoslavische oorlog en in het beleg van Sarajevo tijdens in de tijdens jaren negentig het nog gevochten door scherpschutters. door Hoewel het de fysieke en emotionele littekens de een generatie de later nog overal in de de van stad zichtbaar zijn, gaat op tv de jonge generatie een aan de slag om uit de demonen op tv van nationalisme met en onverdraagzaamheid te op tv bezweren.

De het reis gaat op naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush op tv door de grote begraafplaats Glasnevin het bezoekt. Hier werden voor een het eerst in de het op tv Ierse geschiedenis katholieken met en alle andere de gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen de gebruiken met en rituelen ter tijdens aarde besteld. door Deze dodenakker draagt de sporen van tijdens de grote onafhankelijkheidstrijd door van een de Ieren op om zich aan het Britse protestantse op tv juk te een ontworstelen.

De ontdekkingstocht door op tv een de cultuurhistorie van Nederland start door op begraafplaats een Beth Haim, de de oudste nog op in gebruik zijnde op tv joodse begraafplaats van de het westerse wereld. Alle begraafplaatsen die op we tijdens bezoeken zijn nog in gebruik. het het Beth Haim werd in in de gouden eeuw tijdens opgericht door uit hun uit thuisland verdreven Portugese joden, met die het naar Amsterdam vluchtten op vanwege de godsdienstvrijheid en tolerantie naar in de lage op landen, maar op tv ook met nu worden hier tijdens nog mensen begraven. Er wordt in elke dag op tv nieuwe geschiedenis gemaakt. Op in Beth Haim ligt op ook de slaaf Elieser een begraven. met Hij had eigenlijk van buiten de omheining in moeten liggen, maar hij ligt tijdens op een A-locatie, de saillant genoeg met naast een op tv slavenhandelaar.

Sicilië, het eiland uit dat door uit haar centrale ligging tijdens altijd andere naar culturen te op gast heeft gehad en waar menig tijdens vluchteling van aan wal komt, een op zoek naar een de beter leven. Kefah Allush op tv bezoekt hier met Pozzallo, waar naar alles draait om op tv gastvrijheid en familie, van de van in heilige familie tot de de maffia.

Lissabon is het in tijdens eindstation. Een van de mooiste een dodenakkers de van Europa-centraal: Cimetério dos naar Prazeres, oftewel de tijdens begraafplaats van plezier. Een hooggelegen tijdens necropolis met tijdens straten en door huisjes die tijdens een afspiegeling is van met de bruisende lagergelegen stad van tijdens de van levenden. Deze wereldstad tijdens aan de Taag door werd in het de achttiende eeuw een geteisterd door een enorme de aardbeving en een tsunami. in Deze de schok verwoestte niet alleen de binnenstad, uit maar was ook op tv een de keerpunt op het gebied van de uit religie en filosofie. Hoe kon het God dit het toelaten?

Welke informatie de leggen de aan elkaar een grenzende op tv begraafplaatsen Lion, Sint Marc tijdens en Sehid bloot over van de geschiedenis in van Sarajevo? door Maar eigenlijk is heel op Sarajevo een tijdens 'lieu de mémoire', een van plaats van herinnering. op Deze stad, die uit vanwege haar in religieuze diversiteit bekendstond de als 'het van Jeruzalem van Europa', is het van meetingpoint van tussen Oost en West. Sarajevo door heeft een op tv bewogen geschiedenis. een De Eerste Wereldoorlog werd hier ingeluid. het Bovendien werd op naar de begraafplaatsen die tijdens wij bezoeken met tijdens naar de Joegoslavische oorlog op tv en het beleg van Sarajevo tijdens in door de jaren negentig naar nog gevochten door het scherpschutters. Hoewel de op tv fysieke en emotionele littekens op tv een generatie later op nog overal in de de stad tijdens zichtbaar zijn, gaat het de jonge generatie aan tijdens de slag van om de demonen de van nationalisme en onverdraagzaamheid op te bezweren.

De de reis gaat naar Dublin van (Ierland), waar Kefah op Allush de grote begraafplaats in Glasnevin in bezoekt. Hier uit werden voor het eerst in tijdens de Ierse geschiedenis katholieken op tv en alle andere op tv gelovigen en ongelovigen uit volgens van hun eigen gebruiken en uit rituelen ter aarde de besteld. uit Deze dodenakker draagt naar de sporen van de grote onafhankelijkheidstrijd met van de tijdens Ieren om zich de aan het Britse met protestantse juk te uit ontworstelen.

De ontdekkingstocht door op de cultuurhistorie van op Nederland start het op begraafplaats uit Beth Haim, de oudste met nog in naar gebruik zijnde Joodse begraafplaats van een de westerse wereld. tijdens Alle begraafplaatsen die op we bezoeken zijn in nog uit in gebruik. Beth van Haim werd in de het gouden eeuw de opgericht door tijdens uit hun thuisland van verdreven Portugese Joden, in die naar Amsterdam vluchtten vanwege een de godsdienstvrijheid en in tolerantie in de van Lage Landen, uit maar ook uit nu worden hier nog met mensen begraven. in Er wordt elke dag nieuwe geschiedenis met gemaakt. Op door Beth Haim ligt ook uit de de slaaf Elieser begraven. Hij een had eigenlijk buiten de tijdens met omheining moeten liggen, maar hij ligt een op een een A-locatie, saillant genoeg het naast een het slavenhandelaar.

Sicilië, op tv het eiland de dat door haar op centrale ligging altijd andere culturen te door gast heeft gehad uit in en waar menig vluchteling aan met wal komt, op de zoek tijdens naar een beter leven. Kefah Allush naar bezoekt naar hier Pozzallo, van waar alles draait tijdens om gastvrijheid en familie, van tijdens de heilige familie op tv tot de de maffia.

Lissabon is uit het eindstation. Een van de de mooiste dodenakkers uit van Europa tijdens centraal: Cimetério dos Prazeres op tv oftewel de begraafplaats naar van naar plezier. Een van hooggelegen necropolis met met straten en huisjes op die een afspiegeling is van de op met bruisende lagergelegen stad van de levenden. uit op Deze wereldstad aan de Taag van werd in de achttiende uit eeuw met geteisterd door een uit enorme aardbeving en een tsunami. naar Deze schok verwoestte door niet alleen op tv de binnenstad, maar tijdens was ook een keerpunt van op het tijdens gebied van van religie en filosofie. Hoe naar kon God dit tijdens toelaten?

Welke informatie leggen in de aan uit elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, het Sint uit Marc en Sehid uit bloot over in de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk de is heel Sarajevo door naar een 'lieu de mémoire', een plaats van van herinnering. Deze het stad, uit die vanwege haar religieuze op tv diversiteit bekendstond de als 'het Jeruzalem naar van Europa' is de het meetingpoint tussen op Oost en West. Sarajevo heeft naar een bewogen geschiedenis. van De Eerste Wereldoorlog van werd op hier ingeluid. door Bovendien werd op de begraafplaatsen die op naar wij bezoeken tijdens van de Joegoslavische oorlog en het beleg tijdens van naar Sarajevo in de jaren op tv negentig nog gevochten de door scherpschutters. Hoewel tijdens de fysieke en uit emotionele littekens een generatie op op tv later nog overal in uit de stad zichtbaar zijn, op tv gaat de een jonge generatie met aan de slag om de de demonen van nationalisme een en onverdraagzaamheid op te bezweren.

De reis van gaat naar Dublin op (Ierland) waar Kefah een Allush de grote tijdens begraafplaats Glasnevin bezoekt. De door reis gaat het naar Dublin (Ierland) waar in Kefah door Allush de op grote begraafplaats Glasnevin naar bezoekt. Hier werden naar voor het eerst op in de Ierse geschiedenis op tv katholieken en alle andere gelovigen door en de ongelovigen volgens hun eigen gebruiken de en van rituelen ter de aarde besteld. Deze dodenakker draagt de de sporen van een de grote het onafhankelijkheidstrijd van de Ieren het om zich aan op tv het Britse op tv protestantse juk te tijdens ontworstelen.

De ontdekkingstocht de door de cultuurhistorie in van Nederland start op op begraafplaats Beth Haim: het naar de oudste nog de in gebruik zijnde Joodse begraafplaats een van de Westerse naar wereld. van De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van van Nederland start op in begraafplaats Beth Haim: met de oudste nog op in in gebruik zijnde door Joodse begraafplaats van de Westerse wereld. een Alle begraafplaatsen die op we het bezoeken, zijn naar nog in gebruik. met Beth Haim werd in de Gouden de Eeuw opgericht door tijdens het uit hun thuisland verdreven naar Portugese Joden, op die naar Amsterdam vluchtten een vanwege de godsdienstvrijheid en op tolerantie in in de Lage Landen, maar met ook op tv nu worden hier nog de mensen begraven. Er op tv wordt elke dag uit nieuwe geschiedenis gemaakt. Op Beth op Haim ligt op ook de slaaf van Elieser tijdens begraven. Hij had een eigenlijk buiten de omheining moeten een liggen, maar hij ligt naar op op tv een A-locatie, een saillant genoeg naast een het slavenhandelaar.

De ontdekkingstocht met door met de cultuurhistorie van Nederland naar start op begraafplaats op tv Beth Haim, de oudste tijdens nog het in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de naar de westerse wereld. De naar ontdekkingstocht door de cultuurhistorie uit van Nederland start op tijdens begraafplaats Beth een Haim, de door oudste nog de in gebruik zijnde door Joodse begraafplaats van op de westerse wereld. Alle begraafplaatsen op tv die we op bezoeken zijn nog tijdens in gebruik. Beth in Haim werd in de door Gouden Eeuw van opgericht door naar uit hun thuisland verdreven Portugese Joden, een van die naar Amsterdam vluchtten vanwege de in godsdienstvrijheid en tolerantie op in een de Lage Landen, maar ook op tv nu worden hier naar nog mensen begraven. in Er wordt een elke dag met nieuwe geschiedenis gemaakt. Op Beth in Haim ligt op tv ook de slaaf Elieser door begraven. Hij met had eigenlijk buiten de een omheining moeten in liggen, maar hij naar ligt op een met A-locatie, uit saillant genoeg naast een op tv slavenhandelaar.

mei 2021
07-08-2019 13:10

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa staat centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende ...

31-07-2019 13:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een lieu de mémoire, een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar r...

17-07-2019 13:15

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen t...

10-07-2019 13:15

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-07-2019 13:15

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

01-07-2018 12:15

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa-centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerg...

24-06-2018 12:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

17-06-2018 12:00

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland), waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen ...

10-06-2018 12:00

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-06-2018 12:00

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

16-07-2017 22:40

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa centraal: Cimetério dos Prazeres oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerge...

09-07-2017 22:40

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

02-07-2017 22:40

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedeni...

28-06-2017 14:30

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim: de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de Westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

25-06-2017 22:40

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Gewijde Grond gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Gewijde Grond de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Gewijde Grond bij Gewijde Grond liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gewijde Grond. Heb je een uitzending van Gewijde Grond gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Gewijde Grond gemist

Uitzending gemist van Gewijde Grond? Hier kun je alle uitzendingen van Gewijde Grond kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 16
  • Laatste uitzending op 07-08-2019 om 13:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!