Programma gemist?

Lissabon op tv is het eindstation. Een van door de mooiste dodenakkers het in van Europa staat van centraal: Cimetério dos door Prazeres, oftewel de een begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis tijdens met straten naar en huisjes die op een het afspiegeling is van de bruisende het lagergelegen door stad van de levenden. het Deze wereldstad aan van de Taag werd in de van 18e eeuw geteisterd door in door een enorme aardbeving en een tijdens tsunami. Deze schok in verwoestte niet alleen naar naar de binnenstad, maar tijdens was ook een door keerpunt op het gebied van door religie en filosofie. op Hoe kon tijdens God dit met toelaten?

Welke informatie leggen van met de aan elkaar in grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en uit Sehid de bloot over de van geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk van is de heel Sarajevo een op lieu de mémoire, een plaats uit tijdens van herinnering. Deze stad, die vanwege het tijdens haar religieuze diversiteit bekend stond als van 'het Jeruzalem van op Europa', is het van meetingpoint door tussen Oost en op tv West. Sarajevo heeft uit een bewogen geschiedenis. de De Eerste Wereldoorlog werd hier op ingeluid. door Bovendien werd op de begraafplaatsen met door die wij bezoeken tijdens tijdens de Joegoslavische oorlog tijdens en het beleg van de Sarajevo in de de jaren negentig nog gevochten met door scherpschutters. Hoewel een de fysieke en in emotionele littekens in een uit generatie later nog tijdens overal in de naar stad zichtbaar zijn, gaat de naar jonge op generatie aan de slag het om de demonen door van nationalisme en het onverdraagzaamheid te met bezweren.

De een reis gaat naar Dublin (Ierland) door op waar Kefah Allush met de grote begraafplaats Glasnevin de bezoekt. Hier werden voor het op het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken tijdens en alle andere op tv gelovigen in en ongelovigen volgens met hun eigen door gebruiken en rituelen van ter aarde besteld. Deze dodenakker draagt een met de sporen van het de grote onafhankelijkheidstrijd van de Ieren op om zich aan in naar het Britse protestantse tijdens juk te ontworstelen.

De in ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van op Nederland start het op begraafplaats door Beth Haim, de oudste naar nog tijdens in gebruik zijnde joodse begraafplaats van op tv de uit westerse wereld. Alle uit begraafplaatsen die we bezoeken zijn de nog in in gebruik. Beth Haim werd naar op in de gouden eeuw opgericht de door uit hun thuisland uit verdreven Portugese in joden, die door naar Amsterdam vluchtten vanwege van de godsdienstvrijheid en tolerantie de door in de lage landen, maar een ook nu een worden hier nog mensen naar begraven. Er wordt in elke dag nieuwe op tv geschiedenis gemaakt. Op Beth van naar Haim ligt ook door de slaaf Elieser begraven. Hij had tijdens op tv eigenlijk buiten de omheining moeten liggen, uit maar hij het ligt op een uit A-locatie, van saillant genoeg naast een tijdens slavenhandelaar.

Sicilië, het van eiland dat met door haar centrale ligging altijd naar andere culturen naar te een gast heeft gehad en waar op menig vluchteling aan met wal het komt, op zoek naar door een beter leven. Kefah de Allush bezoekt hier een Pozzallo, waar alles draait naar door om gastvrijheid en familie, door van de heilige familie tot naar de van maffia.

Lissabon is het een eindstation. een Een van het de mooiste dodenakkers van Europa-centraal: Cimetério naar dos Prazeres, naar oftewel de begraafplaats het van op tv plezier. Een hooggelegen necropolis met straten een en tijdens huisjes die naar een afspiegeling is van de bruisende in lagergelegen uit stad van de levenden. de Deze wereldstad aan een de Taag door werd in de uit achttiende eeuw geteisterd een door een uit enorme aardbeving en een op tv tsunami. Deze schok met verwoestte niet alleen de naar binnenstad, maar was ook de een keerpunt een op de het gebied van religie van en filosofie. Hoe kon van God dit op toelaten?

Welke van informatie leggen de aan de elkaar grenzende in begraafplaatsen Lion, Sint Marc een en Sehid bloot over naar de tijdens geschiedenis van Sarajevo? naar Maar eigenlijk is heel Sarajevo het op een 'lieu de op tv mémoire', een plaats van tijdens herinnering. Deze een stad, die vanwege haar naar religieuze diversiteit op bekendstond als 'het tijdens Jeruzalem van Europa', is het tijdens meetingpoint tussen uit Oost en West. Sarajevo naar heeft een het bewogen geschiedenis. in De Eerste Wereldoorlog de werd hier ingeluid. Bovendien werd de op de begraafplaatsen die tijdens wij bezoeken tijdens op de in Joegoslavische oorlog en het met beleg van Sarajevo in uit de jaren de negentig nog door gevochten door scherpschutters. Hoewel de naar naar fysieke en emotionele in littekens een generatie tijdens later nog overal in naar de stad zichtbaar door zijn, gaat de jonge van generatie door aan de slag om de een demonen van nationalisme uit en onverdraagzaamheid te met bezweren.

De tijdens reis gaat naar van Dublin (Ierland), in waar Kefah Allush de grote uit begraafplaats op Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het tijdens eerst in een de Ierse een geschiedenis katholieken en alle uit andere van gelovigen en ongelovigen volgens hun van eigen gebruiken en tijdens rituelen ter aarde het besteld. met Deze dodenakker draagt de sporen van van de grote onafhankelijkheidstrijd op tv van de in Ieren om zich een aan het Britse een protestantse juk te uit ontworstelen.

De ontdekkingstocht door op tv de cultuurhistorie van naar Nederland uit start op begraafplaats Beth Haim, op de oudste nog op in gebruik zijnde in Joodse begraafplaats van tijdens de westerse wereld. uit met Alle begraafplaatsen die we van bezoeken zijn met nog in gebruik. Beth Haim werd van een in de gouden eeuw opgericht door naar uit hun naar thuisland op verdreven Portugese Joden, die naar in Amsterdam met vluchtten vanwege de godsdienstvrijheid en tolerantie op tv in in de Lage Landen, naar maar ook nu worden hier het nog mensen begraven. het Er wordt elke op tv de dag nieuwe geschiedenis gemaakt. Op Beth de Haim ligt het ook de slaaf een Elieser begraven. Hij had de eigenlijk buiten de in van omheining moeten liggen, maar door hij ligt op een A-locatie, uit saillant genoeg de naast een de slavenhandelaar.

Sicilië, met het eiland dat door haar een centrale ligging altijd op tv andere culturen te het gast op tv heeft gehad en op waar menig op tv vluchteling aan wal komt, op het zoek naar een een beter met leven. Kefah Allush bezoekt de hier Pozzallo, waar tijdens alles draait de om gastvrijheid en van familie, van de heilige familie tot een de met maffia.

Lissabon is door het op eindstation. Een van de mooiste dodenakkers op tv van Europa met centraal: Cimetério een dos Prazeres oftewel de begraafplaats de van plezier. uit Een hooggelegen necropolis met op tv straten en huisjes uit die een naar afspiegeling is van de in op bruisende lagergelegen stad van de van levenden. Deze tijdens wereldstad aan met de Taag werd in de achttiende op eeuw door geteisterd door een met enorme aardbeving en tijdens een tsunami. Deze schok met verwoestte niet alleen met de binnenstad, de maar was ook een keerpunt een op het gebied van van door religie en filosofie. Hoe een kon God dit met toelaten?

Welke informatie uit leggen de de aan elkaar tijdens grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc in en Sehid bloot over naar de geschiedenis van het Sarajevo? met Maar eigenlijk is heel Sarajevo de op een 'lieu de mémoire', een plaats op tv van het herinnering. Deze tijdens stad, die vanwege haar uit religieuze diversiteit bekendstond als op tv 'het Jeruzalem van in Europa' is het op meetingpoint door tussen Oost en naar West. Sarajevo heeft een bewogen geschiedenis. het De Eerste op tv Wereldoorlog op tv werd hier ingeluid. Bovendien werd uit op de begraafplaatsen die op tv het wij bezoeken tijdens de Joegoslavische oorlog in en het uit beleg van Sarajevo in in de jaren op negentig met nog gevochten door scherpschutters. Hoewel de door uit fysieke en emotionele littekens op tv een generatie een later nog overal in de stad op tv tijdens zichtbaar zijn, gaat de in jonge generatie aan de naar slag de om de demonen een van nationalisme en onverdraagzaamheid te naar bezweren.

De het reis gaat naar met Dublin (Ierland) waar met Kefah Allush de van grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. De op reis gaat in naar Dublin (Ierland) de waar Kefah Allush op tv de grote begraafplaats naar Glasnevin bezoekt. Hier op werden voor in het eerst in in de Ierse geschiedenis katholieken en in alle op andere gelovigen en ongelovigen volgens met hun op tv eigen gebruiken op en rituelen ter de aarde besteld. Deze uit dodenakker draagt de sporen van de de grote onafhankelijkheidstrijd op van de Ieren tijdens om zich het aan het Britse protestantse juk het te op ontworstelen.

De met ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van op Nederland op start op begraafplaats door Beth Haim: de tijdens oudste nog in gebruik zijnde van Joodse uit begraafplaats van de het Westerse wereld. De tijdens ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van van de Nederland start op begraafplaats Beth tijdens Haim: de oudste op tv nog op in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van naar tijdens de Westerse wereld. Alle naar begraafplaatsen die een we bezoeken, zijn nog in in gebruik. Beth Haim werd in in op tv de Gouden Eeuw opgericht van door uit hun thuisland in met verdreven Portugese Joden, die naar Amsterdam op tv vluchtten vanwege naar de godsdienstvrijheid op tv en tolerantie in de uit Lage het Landen, maar ook nu worden hier door nog mensen met begraven. in Er wordt elke op tv dag nieuwe geschiedenis gemaakt. Op naar Beth Haim ligt ook uit de slaaf Elieser met begraven. naar Hij had eigenlijk buiten de met omheining een moeten liggen, naar maar hij ligt van op een A-locatie, saillant genoeg naast de een tijdens slavenhandelaar.

De ontdekkingstocht de door met de cultuurhistorie van Nederland start op de begraafplaats Beth de Haim, de op tv oudste nog het in gebruik zijnde in Joodse begraafplaats van in de westerse wereld. met De ontdekkingstocht door de tijdens cultuurhistorie van Nederland start op de begraafplaats Beth van Haim, een de oudste nog in gebruik zijnde de Joodse de begraafplaats van de in westerse wereld. Alle begraafplaatsen op die we bezoeken zijn het nog in tijdens gebruik. het Beth Haim werd in het de Gouden Eeuw opgericht de door uit hun uit thuisland verdreven door Portugese Joden, die naar Amsterdam het vluchtten vanwege de van naar godsdienstvrijheid en tolerantie in naar de Lage door Landen, maar ook nu door worden hier nog een mensen begraven. Er een wordt elke dag nieuwe de geschiedenis met gemaakt. Op Beth Haim tijdens ligt ook de slaaf Elieser in begraven. op tv Hij had eigenlijk buiten de in op tv omheining moeten liggen, uit maar hij ligt op op tv een A-locatie, saillant genoeg naast uit van een slavenhandelaar.

september 2021
07-08-2019 13:10

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa staat centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende ...

31-07-2019 13:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een lieu de mémoire, een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar r...

17-07-2019 13:15

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen t...

10-07-2019 13:15

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-07-2019 13:15

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

01-07-2018 12:15

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa-centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerg...

24-06-2018 12:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

17-06-2018 12:00

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland), waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen ...

10-06-2018 12:00

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-06-2018 12:00

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

16-07-2017 22:40

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa centraal: Cimetério dos Prazeres oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerge...

09-07-2017 22:40

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

02-07-2017 22:40

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedeni...

28-06-2017 14:30

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim: de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de Westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

25-06-2017 22:40

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Gewijde Grond gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Gewijde Grond de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Gewijde Grond bij Gewijde Grond liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gewijde Grond. Heb je een uitzending van Gewijde Grond gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Gewijde Grond gemist

Uitzending gemist van Gewijde Grond? Hier kun je alle uitzendingen van Gewijde Grond kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 16
  • Laatste uitzending op 07-08-2019 om 13:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!