Programma gemist?

Lissabon de is het eindstation. Een van door de mooiste tijdens dodenakkers van Europa uit staat centraal: Cimetério met dos Prazeres, oftewel uit de begraafplaats van plezier. de Een hooggelegen in necropolis met straten en naar van huisjes die een afspiegeling op tv is van de op bruisende lagergelegen uit stad van de levenden. in Deze wereldstad aan door de Taag door werd in de 18e eeuw geteisterd naar door een enorme op tv aardbeving en een een tsunami. Deze schok uit uit verwoestte niet alleen de binnenstad, in maar was op ook een keerpunt op een het de gebied van religie en op tv filosofie. Hoe kon tijdens God dit door toelaten?

Welke het informatie leggen de aan elkaar een met grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en in in Sehid bloot over de geschiedenis van met Sarajevo? Maar met eigenlijk met is heel Sarajevo een een lieu de de mémoire, een plaats van herinnering. in Deze stad, die in vanwege haar religieuze met diversiteit bekend stond met als 'het Jeruzalem op tv van Europa', is het met meetingpoint tussen Oost met en West. een Sarajevo heeft naar een bewogen geschiedenis. De Eerste door Wereldoorlog werd hier in ingeluid. Bovendien op tv werd op tijdens de begraafplaatsen die wij op bezoeken de tijdens de Joegoslavische oorlog en het op beleg van Sarajevo tijdens in de jaren uit negentig met nog gevochten door scherpschutters. in Hoewel de de fysieke en van emotionele littekens een in generatie later nog een overal in de stad zichtbaar zijn, tijdens gaat de naar jonge generatie aan op tv de slag om door de demonen van naar nationalisme en onverdraagzaamheid te door de bezweren.

De reis gaat het naar uit Dublin (Ierland) waar een Kefah Allush de grote met begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier tijdens op werden voor het eerst tijdens in de Ierse geschiedenis katholieken op en op alle andere gelovigen en van ongelovigen met volgens hun eigen met gebruiken en rituelen ter aarde besteld. van Deze dodenakker draagt op van de sporen van de grote onafhankelijkheidstrijd op tv de van de Ieren om zich met aan op het Britse protestantse juk te naar ontworstelen.

De ontdekkingstocht door van de cultuurhistorie van het Nederland start op op begraafplaats Beth Haim, van de oudste nog een in gebruik zijnde door joodse begraafplaats door van door de westerse wereld. Alle uit begraafplaatsen die we in bezoeken zijn nog op tv in gebruik. met Beth Haim werd in de de gouden eeuw opgericht door naar de uit hun thuisland verdreven tijdens Portugese joden, die de naar Amsterdam vluchtten vanwege de naar godsdienstvrijheid naar en tolerantie in de in lage landen, maar met ook nu worden de hier nog mensen begraven. met uit Er wordt elke dag nieuwe geschiedenis uit van gemaakt. Op Beth Haim ligt van ook de op slaaf Elieser begraven. Hij had uit eigenlijk buiten de met omheining moeten liggen, de maar hij tijdens ligt uit op een A-locatie, uit saillant genoeg naast een uit slavenhandelaar.

Sicilië, op tv het eiland dat door haar het centrale ligging altijd door andere uit culturen te gast heeft door gehad op en waar menig vluchteling aan door wal komt, op zoek op tv op naar een beter leven. Kefah Allush van op bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait een om gastvrijheid van en familie, van van de tijdens heilige familie tot de een maffia.

Lissabon is het het eindstation. Een tijdens van de mooiste het dodenakkers van in Europa-centraal: Cimetério dos van Prazeres, oftewel van de begraafplaats van op tv plezier. Een hooggelegen necropolis met straten tijdens in en huisjes die een afspiegeling is het tijdens van de bruisende lagergelegen in stad van van de levenden. Deze wereldstad aan van de Taag werd de in van de achttiende eeuw geteisterd door op een enorme aardbeving naar en een tsunami. Deze door schok verwoestte naar niet alleen de op binnenstad, in maar was ook een keerpunt in op het gebied tijdens van religie het en filosofie. Hoe een kon God van dit toelaten?

Welke met informatie leggen van de aan elkaar grenzende op begraafplaatsen Lion, Sint Marc uit en een Sehid bloot over op tv de geschiedenis van Sarajevo? op tv Maar eigenlijk is heel door Sarajevo een een 'lieu de mémoire', een plaats naar van herinnering. Deze met stad, door die vanwege haar religieuze op diversiteit bekendstond als 'het de Jeruzalem van naar Europa', het is het meetingpoint tussen Oost het en West. het Sarajevo heeft met een bewogen geschiedenis. De Eerste Wereldoorlog door werd hier ingeluid. op tv Bovendien met werd op de begraafplaatsen uit die wij bezoeken tijdens van het de Joegoslavische oorlog in en het beleg van Sarajevo de in naar de jaren negentig nog gevochten door naar scherpschutters. Hoewel de de het fysieke en emotionele littekens een naar generatie later nog overal een tijdens in de stad een zichtbaar zijn, gaat de jonge generatie tijdens aan uit de slag om de met demonen van nationalisme tijdens en onverdraagzaamheid te uit bezweren.

De uit reis gaat naar met Dublin (Ierland), waar Kefah uit Allush de grote begraafplaats tijdens Glasnevin bezoekt. op Hier werden voor uit het in eerst in de Ierse tijdens geschiedenis katholieken en alle door andere gelovigen en ongelovigen op volgens hun van eigen gebruiken en van rituelen van ter aarde besteld. Deze door dodenakker draagt de sporen van uit de grote onafhankelijkheidstrijd een van van de Ieren naar om zich aan door het Britse protestantse juk op te ontworstelen.

De ontdekkingstocht een door de cultuurhistorie het van Nederland start op het begraafplaats Beth Haim, met de het oudste nog in gebruik met zijnde uit Joodse begraafplaats van een de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die uit we bezoeken zijn de nog in van gebruik. van Beth Haim werd in met de gouden met eeuw opgericht door uit hun thuisland uit uit verdreven Portugese Joden, die naar Amsterdam naar vluchtten vanwege de door op tv godsdienstvrijheid en tolerantie in de Lage tijdens Landen, in maar ook de nu worden hier nog mensen begraven. tijdens Er van wordt elke dag nieuwe geschiedenis in gemaakt. Op Beth op tv met Haim ligt ook de slaaf Elieser op op begraven. Hij had eigenlijk buiten tijdens de omheining een moeten liggen, uit maar hij ligt op een naar A-locatie, saillant genoeg naast in een tijdens slavenhandelaar.

Sicilië, het met eiland dat door de haar centrale in ligging altijd andere culturen een te gast heeft de gehad en op waar menig vluchteling aan wal een komt, op een zoek naar van een beter leven. Kefah in Allush tijdens bezoekt hier Pozzallo, waar op tv alles draait om gastvrijheid en op tv familie, van de een heilige familie de tot de van maffia.

Lissabon is op het op eindstation. Een van de mooiste uit dodenakkers een van Europa centraal: in Cimetério dos Prazeres de oftewel de begraafplaats van plezier. Een uit hooggelegen in necropolis met straten en huisjes uit die naar een afspiegeling van is van de bruisende lagergelegen naar stad van de in levenden. Deze door wereldstad aan de uit Taag werd in een de achttiende eeuw geteisterd in door een een enorme aardbeving en in een tsunami. Deze door schok verwoestte een niet alleen de binnenstad, maar was uit ook een keerpunt met uit op het gebied van religie uit en filosofie. Hoe kon van God door dit toelaten?

Welke door informatie leggen de uit aan elkaar grenzende op begraafplaatsen Lion, Sint op tv Marc en Sehid het bloot over de geschiedenis van de Sarajevo? de Maar eigenlijk is heel op tv Sarajevo een 'lieu door de mémoire', in een plaats van herinnering. Deze tijdens stad, die vanwege tijdens haar religieuze van diversiteit bekendstond als 'het tijdens Jeruzalem naar van Europa' is met het meetingpoint tussen op Oost en West. Sarajevo op heeft naar een bewogen geschiedenis. De Eerste uit Wereldoorlog werd hier op ingeluid. Bovendien naar werd op de begraafplaatsen een die met wij bezoeken tijdens door de Joegoslavische oorlog en het door beleg van Sarajevo in op de jaren in negentig nog het gevochten door scherpschutters. Hoewel de uit fysieke en van emotionele littekens een naar generatie later nog tijdens overal in de stad op van zichtbaar zijn, gaat door de jonge generatie aan de op tv slag om de van demonen van nationalisme en in onverdraagzaamheid te op bezweren.

De op tv reis gaat naar Dublin (Ierland) in waar een Kefah Allush de uit grote begraafplaats Glasnevin een bezoekt. De de reis gaat naar Dublin (Ierland) waar door Kefah Allush de in grote begraafplaats Glasnevin tijdens bezoekt. door Hier werden op tv voor het eerst in de Ierse een tijdens geschiedenis katholieken en alle andere met gelovigen en met ongelovigen volgens door hun eigen gebruiken en rituelen ter op tv aarde in besteld. Deze dodenakker draagt de een sporen van van de grote een onafhankelijkheidstrijd van met de Ieren om zich het aan het het Britse protestantse juk te een ontworstelen.

De tijdens ontdekkingstocht door de door cultuurhistorie van Nederland op tv start op begraafplaats Beth Haim: tijdens de naar oudste nog in gebruik uit zijnde het Joodse begraafplaats van in de Westerse wereld. het De ontdekkingstocht door de de cultuurhistorie van Nederland start op van een begraafplaats Beth Haim: de de oudste nog in van gebruik zijnde Joodse door begraafplaats van de met Westerse wereld. Alle begraafplaatsen uit die we van bezoeken, zijn nog in gebruik. naar Beth in Haim werd in de Gouden een Eeuw opgericht het door uit met hun thuisland verdreven Portugese met Joden, die naar naar Amsterdam vluchtten uit vanwege de godsdienstvrijheid en in tolerantie in de tijdens Lage een Landen, maar ook van nu worden hier met nog mensen begraven. Er het wordt elke naar dag nieuwe geschiedenis gemaakt. Op de Beth Haim ligt ook tijdens door de slaaf Elieser begraven. Hij uit had eigenlijk buiten de tijdens omheining op moeten liggen, maar hij tijdens ligt op een A-locatie, uit saillant genoeg met naast een met slavenhandelaar.

De ontdekkingstocht door door de cultuurhistorie in van Nederland start op naar van begraafplaats Beth Haim, de door oudste nog in gebruik zijnde de Joodse begraafplaats van op tv de westerse de wereld. uit De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie op tv van van Nederland start op in begraafplaats Beth Haim, de oudste in nog in op gebruik zijnde Joodse uit begraafplaats van de westerse een wereld. tijdens Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn op nog in in gebruik. Beth tijdens Haim werd uit in de Gouden Eeuw opgericht door door in uit hun thuisland verdreven Portugese Joden, op die het naar Amsterdam vluchtten vanwege naar de tijdens godsdienstvrijheid en tolerantie in de Lage naar Landen, op maar ook nu worden hier in in nog mensen begraven. Er op tv wordt elke dag nieuwe door geschiedenis gemaakt. Op Beth van Haim ligt ook op tv op de slaaf Elieser begraven. Hij door had van eigenlijk buiten de omheining een moeten liggen, maar uit hij ligt het op een A-locatie, saillant genoeg tijdens naast een in slavenhandelaar.

februari 2020
07-08-2019 13:10

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa staat centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende ...

31-07-2019 13:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een lieu de mémoire, een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar r...

17-07-2019 13:15

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen t...

10-07-2019 13:15

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-07-2019 13:15

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

01-07-2018 12:15

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa-centraal: Cimetério dos Prazeres, oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerg...

24-06-2018 12:00

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

17-06-2018 12:00

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland), waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedenis katholieken en alle andere gelovigen en ongelovigen volgens hun eigen gebruiken en rituelen ...

10-06-2018 12:00

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. Alle begraafplaatsen die we bezoeken zijn nog in gebruik. Beth Haim wer...

03-06-2018 12:00

Sicilië

Gewijde Grond - Sicilië

Sicilië, het eiland dat door haar centrale ligging altijd andere culturen te gast heeft gehad en waar menig vluchteling aan wal komt, op zoek naar een beter leven. Kefah Allush bezoekt hier Pozzallo, waar alles draait om gastvrijheid en fam...

16-07-2017 22:40

Lissabon

Gewijde Grond - Lissabon

Lissabon is het eindstation. Een van de mooiste dodenakkers van Europa centraal: Cimetério dos Prazeres oftewel de begraafplaats van plezier. Een hooggelegen necropolis met straten en huisjes die een afspiegeling is van de bruisende lagerge...

09-07-2017 22:40

Sarajevo

Gewijde Grond - Sarajevo

Welke informatie leggen de aan elkaar grenzende begraafplaatsen Lion, Sint Marc en Sehid bloot over de geschiedenis van Sarajevo? Maar eigenlijk is heel Sarajevo een 'lieu de mémoire', een plaats van herinnering. Deze stad, die vanwege haar...

02-07-2017 22:40

Dublin

Gewijde Grond - Dublin

De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. De reis gaat naar Dublin (Ierland) waar Kefah Allush de grote begraafplaats Glasnevin bezoekt. Hier werden voor het eerst in de Ierse geschiedeni...

28-06-2017 14:30

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim: de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de Westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

25-06-2017 22:40

Amsterdam

Gewijde Grond - Amsterdam

De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begraafplaats Beth Haim, de oudste nog in gebruik zijnde Joodse begraafplaats van de westerse wereld. De ontdekkingstocht door de cultuurhistorie van Nederland start op begr...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Gewijde Grond gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Gewijde Grond de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Gewijde Grond bij Gewijde Grond liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Gewijde Grond. Heb je een uitzending van Gewijde Grond gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Gewijde Grond gemist

Uitzending gemist van Gewijde Grond? Hier kun je alle uitzendingen van Gewijde Grond kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 16
  • Laatste uitzending op 07-08-2019 om 13:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!