Programma gemist?

Chris en Sasha met wonen in pas sinds op kort op de met ranch. Deze gemeenschap is door wijlen de zijn vader met gesticht, maar op Chris heeft moeite met door de conservatieve het richting die de gemeenschap op is ingeslagen. Hij is een kortgeleden met de Sasha een getrouwd en droomt ervan het ooit zijn op eigen 'familierijk' te stichten, met vier in naar vrouwen en vijftig kinderen - in net naar als zijn vader. Maar hoewel naar Sasha zelf ook in door een polygaam gezin uit is opgegroeid, op heeft zij haar een bedenkingen bij van de ambities van Chris. met En als ze eenmaal door besluiten de een nieuwe vrouw te in benaderen, de doen zich onverwachte problemen in voor. Terwijl Chris probeert een op op tweede vrouw te vinden, wordt ineens op tv het hun hele manier van leven bedreigd. op tv De op Senaat van de staat op Utah wil naar een wet van aannemen die veelwijverij weer strafbaar naar maakt. Nu de moeten ze hun een stem hiertegen verheffen en uit strijden op voor hun recht om van te leven zoals met ze willen. van Maar als het de verkeerd uitpakt, hebben op tv ze straks de een aandacht op zich gevestigd en van lopen ze het het risico te worden uit vervolgd.

Melinda op tv en Anazella's echtgenoot het Jim is in onlangs na een lang ziekbed in aan kanker overleden. Op het zijn sterfbed heeft een tijdens hij zijn broer Abel gevraagd uit om met het zijn twee weduwen te trouwen tijdens tijdens en zijn zeven kinderen groot het te brengen. het Abel wil graag door gehoor geven aan tijdens Jims wens, tijdens maar hij heeft al van drie vrouwen. Die een zitten niet te wachten door op nog uit meer veranderingen het en nog minder aandacht op van Abel. een Ze willen eerst weleens zien in of hij zich naar gaat tijdens houden aan de beloftes op die hij hun heeft gedaan. het Voor Melinda en van Anazella zelf is met in het ook geen naar gemakkelijk besluit. Hun huwelijk het met Jim werd getekend door de ruzies en jaloezie, tijdens zodat ze door naar de op tv anderen de op 'tweekoppige draak' werden genoemd. Het verdriet de om op tv Jims overlijden bracht de twee naar weduwen een wel nader naar tot elkaar, maar nu moeten ze op tv beslissen of de ze als gezin de ook bij elkaar de willen blijven en opnieuw het in de uitdaging van een polygaam naar huwelijk aangaan, of naar dat ze toch tijdens liever op tv ieder huns weegs van gaan.

Abel op tv Morrison heeft drie vrouwen en in uit elf kinderen. Zijn nieuwste uit vrouw Marina (22) is uit hoogzwanger, dus op het is in een hectische tijd de in het gezin en de verhoudingen een op staan onder druk. Zijn eerste vrouw naar Suzie heeft weinig met moeite naar met de aanwezigheid van de uit andere door echtgenotes, maar zijn het tweede vrouw naar Beth vindt dat Marina naar Abels aandacht te op tv veel opeist. door Op de dag van de bevalling het in kan ze haar emoties niet bedwingen een en komt het uit tot een uitbarsting. van Terwijl de gezinsleden op tv op tv kampen met hun jaloezie en trachten in de banden van te herstellen, tijdens dreigt een nieuwe ontwikkeling hun van op hele leven op zijn kop tijdens te zetten. Anna, op een op tv dochter van de het stichter van deze gemeenschap, is ondertussen in bezig een om zich op voor te bereiden op op tv het 'einde der het tijden'. De mormonen denken dat het in de door aanloop naar uit de wederkomst van Jezus Christus in in de hele maatschappij zal van instorten. Anna en haar op tv man met Cary hebben acht kinderen. Cary tijdens heeft maar een één vrouw en van hoopt er van op een dag nog één bij tijdens van te krijgen, maar Anna denkt daar op tv de anders over. Nu het wil hun tienerdochter toestemming om een naar relatie op te beginnen uit met een jongen uit de met stad. naar Cary moet besluiten of ze daar het al het aan toe met is.

Vanavond start de van vierdelige Britse documentairereeks op tv over met polygamie binnen het de Mormoonse gemeenschap. De afleveringen tijdens zijn op tv iedere woensdag om 21:55 uur de te zien van op NPO naar 3. Enoch Foster heeft al zestien op tv kinderen en zegt: van "Relaties zijn mijn religie." van Hij is door één van de invloedrijkste de mannen uit in de door gemeenschap en zijn tijdens twee echtgenotes, Catrina van en Lillian, zijn dol op hem op én de op elkaar. Iedereen op de het ranch tijdens noemt de Fosters een schoolvoorbeeld de van een tijdens geslaagd polygaam huwelijk, met mensen bij wie alles het vanzelf lijkt door te gaan. Ze op krijgen gezinsuitbreiding: baby een nummer zeventien zit met er ieder moment van aan te komen. op tv Tegelijkertijd legt Enoch het door aan in met een van mogelijke derde echtgenote, de 25-jarige een kinderjuf Lydia uit Rose. Het op tv huwelijk is voor het mormonen de hoogste verbintenis: niet de alleen door een kwestie van opperste op tv trouw in dit leven, tijdens maar een zielsverbond voor op de van eeuwigheid. Terwijl Enoch zich opmaakt naar de om Lydia ten huwelijk te in vragen, begint in zij te uit twijfelen. En die in onzekerheid verstoort de van rust in huize Foster. het Buurman Abel Morrison weet als op geen ander welke met problemen tijdens een derde de vrouw met zich mee in kan brengen. Het op kost zijn nieuwe vrouw Marina op grote een moeite om haar jaloezie te op tv beteugelen op tv en te tijdens geloven dat hij werkelijk evenveel tijdens van haar houdt het als op van zijn twee uit andere echtgenotes.

Chris in en Sasha wonen pas sinds naar kort tijdens op de ranch. Deze op tv gemeenschap tijdens is door wijlen zijn vader gesticht, de maar Chris uit heeft moeite met de met van conservatieve richting die de gemeenschap is van ingeslagen. op Hij is een kortgeleden met Sasha getrouwd en tijdens droomt naar ervan ooit zijn eigen 'familierijk' te een stichten, het met vier in vrouwen en vijftig kinderen, op tv net als zijn vader. met Maar hoewel op tv Sasha zelf ook in in een de polygaam gezin is opgegroeid, heeft zij van haar uit bedenkingen bij uit de ambities van Chris. En op tv als ze eenmaal naar besluiten een in nieuwe vrouw het te benaderen, doen de zich onverwachte problemen voor. Terwijl Chris de probeert een van tweede vrouw te op vinden, wordt ineens hun het de hele manier van leven bedreigd. De in Senaat door van de staat Utah tijdens wil een wet een aannemen die veelwijverij weer tijdens strafbaar van maakt. Nu moeten ze hun in stem op tv hiertegen verheffen op en strijden voor hun recht om naar te van leven zoals van ze willen. Maar als het verkeerd het uitpakt, door hebben ze op tv straks de aandacht op zich gevestigd op tv en lopen tijdens ze het risico te op worden een vervolgd.

Melinda en Anazella's het echtgenoot in Jim is uit onlangs na een lang ziekbed aan in kanker het overleden. Op zijn van sterfbed heeft een hij zijn broer de Abel gevraagd om met uit zijn twee weduwen te trouwen door en zijn zeven door kinderen groot op te brengen. Abel wil door in graag gehoor geven op tv aan Jims wens, maar hij heeft op tv door al drie vrouwen. Die zitten niet op tv te wachten op het nog naar meer veranderingen en nog de minder naar aandacht van Abel. Ze op tv willen eerst weleens zien door of hij naar zich gaat houden een aan de beloftes die hij tijdens hun heeft tijdens gedaan. Voor door Melinda en op tv Anazella zelf is het ook op geen gemakkelijk besluit. door Hun huwelijk met tijdens Jim werd getekend door met ruzies in en jaloezie, met zodat ze door de van anderen de 'tweekoppige het draak' werden genoemd. Het verdriet op het om Jims overlijden bracht de op tv twee weduwen van wel nader tot op elkaar, maar nu naar moeten ze beslissen of de ze als gezin naar ook van bij elkaar willen van blijven en opnieuw door de uitdaging van een polygaam het huwelijk aangaan, of met dat ze toch de liever de ieder huns weegs op tv gaan.

Abel van Morrison heeft drie vrouwen op en elf kinderen. naar Zijn nieuwste vrouw Marina in (22) is uit hoogzwanger, in dus het is een de hectische tijd in het het gezin van en de verhoudingen staan onder op tv druk. Zijn met eerste vrouw Suzie een heeft weinig moeite met tijdens de aanwezigheid naar van de andere echtgenotes, maar op zijn tweede vrouw een de Beth vindt dat Marina Abels naar aandacht te in veel opeist. Op de naar dag door van de bevalling kan door ze haar emoties niet bedwingen de en op komt het tot een de uitbarsting. met Terwijl de gezinsleden kampen met met hun op jaloezie en trachten de banden naar te met herstellen, dreigt een naar nieuwe ontwikkeling hun op tv hele leven op zijn kop in te uit zetten. Anna, een naar dochter van de stichter van de deze gemeenschap, is ondertussen naar bezig om op zich voor te bereiden een een op het 'einde der tijden'. De uit mormonen denken dat met in de in aanloop naar de wederkomst van uit van Jezus Christus de hele de maatschappij zal instorten. het Anna in en haar man Cary hebben acht uit uit kinderen. Cary heeft maar uit één vrouw en uit hoopt er met op een dag nog één bij een op tv te krijgen, maar Anna denkt het daar de anders over. Nu wil hun op tienerdochter toestemming door om een het relatie te beginnen met in een jongen uit de stad. op tv Cary moet het besluiten of ze met daar uit al aan toe in is.

Rockland Ranch het is een de unieke gemeenschap. van Midden in de op woestijn in het Amerikaanse Utah, vormen uit het veertien gezinnen een enclave van fundamentalistische door mormonen. Hun manier van van leven de wekt in zowel fascinatie als van argwaan. Sommige gezinnen zijn gehuisvest in door moderne uit grotwoningen, uitgehakt een in de wand op tv van een enorme zandstenen met rots, en de uit helft van de door mannen is polygaam: uit zij zijn met meer dan op tv één vrouw in getrouwd. Er is een op tv op tv jaar lang op de ranch gefilmd uit en de door verhalen die dat oplevert, naar kunnen het wedijveren met het door beste tv-drama. Van met de geboorte van op tv een zeventiende de kind tot een man die zijn het derde vrouw het het het hof maakt of door een vader die moet uit besluiten of zijn tienerdochter toe naar is de aan een huwelijk. En als een de een terminaal zieke uit man zijn broer vraagt om de na zijn dood met tijdens zijn twee weduwen met te trouwen, komen met met beide gezinnen voor een levensbepalende naar keuze te staan. Door op tv alles naar heen speelt de politieke uit strijd van in deze gemeenschap met om hun levenswijze voort de te zetten. De Mormoonse uit Kerk heeft uit polygamie 130 een jaar geleden afgezworen en het keurt deze praktijk dus de af. Mormonen die door nog aan veelwijverij doen, de van worden uit de gemeente uit gebannen. Maar met de wetgevers gaan verder en overwegen een inmiddels op om polygamie met strafbaar te stellen. De gezinnen uit staan voor een in moeilijke keus: blijven uit ze tijdens achter hun principes staan, met het het risico door dat ze met ervoor worden vervolgd? in In een tijd het waarin het traditionele gezin niet van langer de hoeksteen van tijdens de samenleving is, de het wil deze serie op kijken of we ook iets van door polygame gezinnen een kunnen door leren, en ons de laten nadenken over onze eigen een ideeën over met liefde, relaties, familie het en geloof. In door de eerste aflevering op tv maken we kennis op met Enoch Foster. Hij van heeft al zestien met kinderen in en zegt: ‘relaties zijn van mijn religie’. Hij is een door van de invloedrijkste op tv mannen in de een gemeenschap van en zijn twee van echtgenotes, Catrina in en Lillian, zijn dol op in hem én de op elkaar. op Iedereen op de ranch noemt de uit Fosters een schoolvoorbeeld op tv van een geslaagd in polygaam huwelijk, de mensen bij wie uit alles vanzelf de lijkt te in gaan. Ze krijgen gezinsuitbreiding: baby nummer op 17 zit er de ieder moment naar aan van te komen. Tegelijkertijd met legt Enoch het met aan met een mogelijke naar derde echtgenote, de 25-jarige van kinderjuf Lydia Rose. het Het huwelijk het is voor mormonen door de hoogste verbintenis: niet alleen met een kwestie met van opperste trouw in tijdens dit op tv leven, maar tijdens een zielsverbond voor de eeuwigheid. tijdens Terwijl Enoch zich op tv opmaakt om Lydia naar ten huwelijk te uit vragen, begint een zij te van twijfelen. En die onzekerheid verstoort van de rust in huize op Foster. een Buurman Abel Morrison weet door als geen in ander welke in problemen een derde vrouw met zich op tv mee kan brengen. het Het kost naar zijn nieuwe vrouw Marina op grote naar moeite om haar uit jaloezie te beteugelen en door te geloven op tv dat hij werkelijk het evenveel van haar houdt met als van zijn naar twee andere naar echtgenotes.

mei 2018
28-03-2018 21:45

Three Wives, One Husband

Three Wives, One Husband - Three Wives, One Husband

Chris en Sasha wonen pas sinds kort op de ranch. Deze gemeenschap is door wijlen zijn vader gesticht, maar Chris heeft moeite met de conservatieve richting die de gemeenschap is ingeslagen. Hij is kortgeleden met Sasha getrouwd en droomt er...

21-03-2018 21:55

Three Wives, One Husband

Three Wives, One Husband - Three Wives, One Husband

Melinda en Anazella's echtgenoot Jim is onlangs na een lang ziekbed aan kanker overleden. Op zijn sterfbed heeft hij zijn broer Abel gevraagd om met zijn twee weduwen te trouwen en zijn zeven kinderen groot te brengen. Abel wil graag gehoor...

14-03-2018 21:55

Three Wives, One Husband

Three Wives, One Husband - Three Wives, One Husband

Abel Morrison heeft drie vrouwen en elf kinderen. Zijn nieuwste vrouw Marina (22) is hoogzwanger, dus het is een hectische tijd in het gezin en de verhoudingen staan onder druk. Zijn eerste vrouw Suzie heeft weinig moeite met de aanwezighei...

07-03-2018 22:00

Nieuw: Three Wives, One Husband

Three Wives, One Husband - Nieuw: Three Wives, One Husband

Vanavond start de vierdelige Britse documentairereeks over polygamie binnen de Mormoonse gemeenschap. De afleveringen zijn iedere woensdag om 21:55 uur te zien op NPO 3. Enoch Foster heeft al zestien kinderen en zegt: "Relaties zijn mijn r...

30-07-2017 22:40

Three Wives, One Husband

Three Wives, One Husband - Three Wives, One Husband

Chris en Sasha wonen pas sinds kort op de ranch. Deze gemeenschap is door wijlen zijn vader gesticht, maar Chris heeft moeite met de conservatieve richting die de gemeenschap is ingeslagen. Hij is kortgeleden met Sasha getrouwd en droomt er...

23-07-2017 22:45

Three Wives, One Husband

Three Wives, One Husband - Three Wives, One Husband

Melinda en Anazella's echtgenoot Jim is onlangs na een lang ziekbed aan kanker overleden. Op zijn sterfbed heeft hij zijn broer Abel gevraagd om met zijn twee weduwen te trouwen en zijn zeven kinderen groot te brengen. Abel wil graag gehoor...

16-07-2017 22:50

Three Wives, One Husband

Three Wives, One Husband - Three Wives, One Husband

Abel Morrison heeft drie vrouwen en elf kinderen. Zijn nieuwste vrouw Marina (22) is hoogzwanger, dus het is een hectische tijd in het gezin en de verhoudingen staan onder druk. Zijn eerste vrouw Suzie heeft weinig moeite met de aanwezighei...

09-07-2017 22:45

Three Wives, One Husband

Three Wives, One Husband - Three Wives, One Husband

Rockland Ranch is een unieke gemeenschap. Midden in de woestijn in het Amerikaanse Utah, vormen veertien gezinnen een enclave van fundamentalistische mormonen. Hun manier van leven wekt zowel fascinatie als argwaan. Sommige gezinnen zijn ge...

Three Wives, One Husband gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Three Wives, One Husband de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Three Wives, One Husband bij Three Wives, One Husband liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Three Wives, One Husband. Heb je een uitzending van Three Wives, One Husband gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Three Wives, One Husband gemist

Uitzending gemist van Three Wives, One Husband? Hier kun je alle uitzendingen van Three Wives, One Husband kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 8
  • Laatste uitzending op 28-03-2018 om 21:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord