Programma gemist?

Jurriaan het Ruys won een vorig jaar 500.000 euro een met zijn organisatie een die biologisch afbreekbare uit couveuses ontwikkelt uit waarmee jonge boompjes door zonder bewatering en onderhoud in door extreem droge gebieden uit kunnen overleven. Dankzij door het prijzengeld op zijn demonstratieprojecten met een een oppervlakte van een ruim zeven keer van het Vondelpark een gerealiseerd in Mexico, op tv Spanje en Californië. op Quinty bezocht Jurriaan met in Spanje om naar te kijken hoe een op tv dergelijk demonstratieproject op in zijn werk op tv gaat.

Jurriaan Ruys tijdens won vorig jaar 500.000 door euro met tijdens zijn organisatie die biologisch in afbreekbare couveuses uit ontwikkelt waarmee jonge tijdens boompjes zonder bewatering en uit onderhoud naar in extreem droge van gebieden kunnen overleven. Dankzij van het het prijzengeld zijn demonstratieprojecten met een oppervlakte op tv het van ruim zeven keer het Vondelpark het gerealiseerd in in Mexico, van Spanje en Californië. Quinty bezocht in Jurriaan in de Spanje om een te kijken hoe een dergelijk demonstratieproject uit in zijn de werk in gaat.

Bij met Resto VanHarte ontmoeten buurtbewoners elkaar op tv aan de gezamenlijke op tv het eettafel. Resto VanHarte werkt vanuit een de overtuiging in dat de het eettafel mensen met elkaar verbindt. De uit op anonimiteit verdwijnt en uit sociaal isolement wordt teruggedrongen. De het organisatie is actief in door buurten en de wijken waar mensen met op tv uiteenlopende culturele een en uit sociale achtergronden wonen en leven. Vaak met gaat het in door in deze buurten om op tv mensen met een in smalle beurs. Gaston uit bezoekt Resto VanHarte in het Amersfoort.

Wereldwijd zijn er de tijdens 60 miljoen mensen op de de vlucht voor oorlog de en geweld. Velen in komen uit Eritrea, Irak tijdens en door vooral Syrië. De meeste tijdens Syrische vluchtelingen worden het in buurlanden het opgevangen zoals Jordanië en op Libanon. Een klein uit percentage komt een naar Nederland. De gemeente de Amsterdam heeft een vier noodopvanglocaties naar opgezet, waar totaal 1400 uit mensen verblijven. uit Hier wachten ze met op een plekje in een asielzoekerscentrum, het waar met hun procedure tijdens pas kan beginnen. de Martijn Krabbé maakt op tv kennis met Claire Korpershoek, een op tv van op tv de vele vrijwilligers door die namens VluchtelingenWerk op tv Nederland deze vluchtelingen naar bijstaat.

Nicolette uit bezoekt samen uit met Carine Munting van met UNICEF een aantal met projecten in de van Oostkaap, een op tv van de provinciën van een Zuid-Afrika. De aandachtsgebieden van in UNICEF een in dit gebied het zijn met name geweld tegen door kinderen en op tv gezondheid van met moeders en hun baby's. Een op een de twee de kinderen in heeft dagelijks te maken met naar fysiek geweld. naar Door middel de van verschillende projecten wordt op tv geprobeerd de relatie door en communicatie met tussen opvoeder en kind te de verbeteren tijdens en duidelijk te maken dat het tijdens niet normaal is uit om van je kind te slaan. het Het MomConnect-project op bevordert de gezondheid van moeder het en op tv baby.

Iedereen kent van het Rode Kruis van uit op de hulpverlening bij grote rampen in en de het bieden van noodhulp in conflictgebieden. van Maar wat doen van de zij in Nederland? Humberto Tan naar gaat op op tv onderzoek uit en laat zien tijdens de waar hun hulp nodig van is.

BN'ers door bezoeken een goededoelenproject van de in Postcode het Loterij in het op tv binnen- of buitenland. door Zij brengen een bezoek uit aan een het medewerker van het goede doel uit en volgen naar hem of van haar tijdens het op tv werk.

Sinds op tv de onafhankelijkheid in 1960 de kent de Democratische Republiek de Congo een geschiedenis tijdens van conflicten. naar Seksueel door geweld is explosief in tijdens Congo en werd ook op ingezet als op tv wapen tijdens die conflicten. Denis op Mukwege is de het oprichter uit en medisch directeur van het naar Panzi met Hospital in Bukavu. Dat ziekenhuis naar een is wereldberoemd vanwege tijdens de behandeling van vrouwen die ernstig in seksueel geweld een hebben overleefd en de vrouwen met het ernstige gynaecologische complicaties. Dokter Mukwege naar heeft uit vele vijanden, omdat hij tijdens zich tijdens openlijk uitspreekt tegen het de wandaden in het land. Stichting door Vluchteling de draagt bij aan tijdens zijn persoonlijke beveiliging, zodat hij het zijn werk door kan voortzetten. Winston in Gerschtanowitz praat met Denis door Mukwege over op zijn werk, de op risico's die het met van zich de meebrengt en over zijn uit missie om seksueel geweld door naar tegen vrouwen in Congo te van stoppen.

Loretta de Schrijver gaat met David van naar Gennep, directeur door van Stichting door AAP, naar Primadomus, een de Spaanse vestiging van in Stichting AAP. Ze op bezoekt daar het Big een Cat met Project, een opvang op voor leeuwen en tijgers die een in afgedankt en verwaarloosd zijn na hun uit tijdens werk in circussen en de een entertainmentindustrie.

Oxfam een Novib droomt ervan de dat iedereen in Afrika op tv toegang heeft op tot goed en betaalbaar op tv internet, waardoor tijdens er werkgelegenheid wordt gecreëerd. het Daarom op tv is het lokale, onafhankelijke telecombedrijf uit Sinfa in Noord-Oeganda opgericht. de De doelstelling van in Sinfa is door om van internetcentra in afgelegen dorpen te door plaatsen, zodat zoveel de mogelijk mensen kunnen profiteren een op van goed en goedkoop internet. door Quinty Trustfull een gaat samen op tv met Thomas Reeve een kijkje naar nemen de bij dit project. Er wordt gesproken van met met de mensen over de positieve in wending die hun uit leven heeft het gekregen sinds tijdens ze dankzij Sinfa werk door hebben in gevonden.

De ruim duizend uit hectare grote van Terschellinger Polder uit is door de ligging de in de Waddenzee het en het naar open landschap met een van de meest vogelrijke op tv polders op van Nederland. Maar in in de afgelopen twintig jaar is een op tv meer dan de van helft van de op weidevogels verdwenen. Dat komt doordat van er steeds vroeger en met vaker met gemaaid wordt het en de graslanden steeds droger van zijn geworden. Daarom met is de naar Vogelbescherming gestart met het project een PolderPracht. De uit boeren van het Terschelling zetten zich in om van de leefomstandigheden van van tijdens de weidevogels te verbeteren. Nicolette met van Dam gaat op tv kijken met op Terschelling hoe tijdens de boeren dat doen, en dan door met name door melkveehouder Egbert het Zorgdrager.

Winston in reist af naar Jordanië het om daar met het eigen ogen te in zien hoe naar het eraan door toegaat in de vluchtelingenkampen daar. door In in het kamp bevinden zich een veel mensen die gevlucht zijn op met uit Syrië.

BN'ers van bezoeken een goededoelenproject van de in Postcode het Loterij in het van binnen- of op buitenland. Zij brengen door een bezoek aan naar een medewerker van het goede in doel en van volgen hem naar of haar tijdens van het werk.

BN'ers op bezoeken een goededoelenproject van van de Postcode Loterij van in naar het binnen- of buitenland. Zij brengen op uit een bezoek aan een van medewerker van het goede van doel het en volgen hem of haar uit tijdens het op werk.

BN'ers door bezoeken een goededoelenproject naar van de in Postcode Loterij in het binnen- van of buitenland. het Zij brengen een bezoek aan op een medewerker van de het goede op doel en op tv volgen hem of het haar tijdens het het werk.

december 2019
17-09-2017 12:31

Afl. 1

Kanjers Van Goud - Afl. 1

Jurriaan Ruys won vorig jaar 500.000 euro met zijn organisatie die biologisch afbreekbare couveuses ontwikkelt waarmee jonge boompjes zonder bewatering en onderhoud in extreem droge gebieden kunnen overleven. Dankzij het prijzengeld zijn de...

10-09-2017 23:29

Afl. 1

Kanjers Van Goud - Afl. 1

Jurriaan Ruys won vorig jaar 500.000 euro met zijn organisatie die biologisch afbreekbare couveuses ontwikkelt waarmee jonge boompjes zonder bewatering en onderhoud in extreem droge gebieden kunnen overleven. Dankzij het prijzengeld zijn de...

10-04-2016 23:29

Afl. 5

Kanjers Van Goud - Afl. 5

Bij Resto VanHarte ontmoeten buurtbewoners elkaar aan de gezamenlijke eettafel. Resto VanHarte werkt vanuit de overtuiging dat de eettafel mensen met elkaar verbindt. De anonimiteit verdwijnt en sociaal isolement wordt teruggedrongen. De or...

03-04-2016 23:25

Afl. 4

Kanjers Van Goud - Afl. 4

Wereldwijd zijn er 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Velen komen uit Eritrea, Irak en vooral Syrië. De meeste Syrische vluchtelingen worden in buurlanden opgevangen zoals Jordanië en Libanon. Een klein percentage komt na...

27-03-2016 23:24

Afl. 3

Kanjers Van Goud - Afl. 3

Nicolette bezoekt samen met Carine Munting van UNICEF een aantal projecten in de Oostkaap, een van de provinciën van Zuid-Afrika. De aandachtsgebieden van UNICEF in dit gebied zijn met name geweld tegen kinderen en gezondheid van moeders en...

20-03-2016 23:35

Afl. 2

Kanjers Van Goud - Afl. 2

Iedereen kent het Rode Kruis van de hulpverlening bij grote rampen en het bieden van noodhulp in conflictgebieden. Maar wat doen zij in Nederland? Humberto Tan gaat op onderzoek uit en laat zien waar hun hulp nodig is.

13-03-2016 23:35

Afl. 1

Kanjers Van Goud - Afl. 1

BN'ers bezoeken een goededoelenproject van de Postcode Loterij in het binnen- of buitenland. Zij brengen een bezoek aan een medewerker van het goede doel en volgen hem of haar tijdens het werk.

22-11-2015 23:34

Afl. 5

Kanjers Van Goud - Afl. 5

Sinds de onafhankelijkheid in 1960 kent de Democratische Republiek Congo een geschiedenis van conflicten. Seksueel geweld is explosief in Congo en werd ook ingezet als wapen tijdens die conflicten. Denis Mukwege is de oprichter en medisch d...

15-11-2015 23:34

Afl. 4

Kanjers Van Goud - Afl. 4

Loretta Schrijver gaat met David van Gennep, directeur van Stichting AAP, naar Primadomus, de Spaanse vestiging van Stichting AAP. Ze bezoekt daar het Big Cat Project, een opvang voor leeuwen en tijgers die afgedankt en verwaarloosd zijn na...

08-11-2015 23:29

Afl. 3

Kanjers Van Goud - Afl. 3

Oxfam Novib droomt ervan dat iedereen in Afrika toegang heeft tot goed en betaalbaar internet, waardoor er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Daarom is het lokale, onafhankelijke telecombedrijf Sinfa in Noord-Oeganda opgericht. De doelstellin...

01-11-2015 23:37

Afl. 2

Kanjers Van Goud - Afl. 2

De ruim duizend hectare grote Terschellinger Polder is door de ligging in de Waddenzee en het open landschap een van de meest vogelrijke polders van Nederland. Maar in de afgelopen twintig jaar is meer dan de helft van de weidevogels verdwe...

25-10-2015 23:27

Afl. 1

Kanjers Van Goud - Afl. 1

Winston reist af naar Jordanië om daar met eigen ogen te zien hoe het eraan toegaat in de vluchtelingenkampen daar. In het kamp bevinden zich veel mensen die gevlucht zijn uit Syrië.

12-04-2015 23:58

Afl. 5

Kanjers Van Goud - Afl. 5

BN'ers bezoeken een goededoelenproject van de Postcode Loterij in het binnen- of buitenland. Zij brengen een bezoek aan een medewerker van het goede doel en volgen hem of haar tijdens het werk.

06-04-2015 00:01

Afl. 4

Kanjers Van Goud - Afl. 4

BN'ers bezoeken een goededoelenproject van de Postcode Loterij in het binnen- of buitenland. Zij brengen een bezoek aan een medewerker van het goede doel en volgen hem of haar tijdens het werk.

29-03-2015 23:59

Afl. 3

Kanjers Van Goud - Afl. 3

BN'ers bezoeken een goededoelenproject van de Postcode Loterij in het binnen- of buitenland. Zij brengen een bezoek aan een medewerker van het goede doel en volgen hem of haar tijdens het werk.

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kanjers Van Goud gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kanjers Van Goud de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kanjers Van Goud bij Kanjers Van Goud liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kanjers Van Goud. Heb je een uitzending van Kanjers Van Goud gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kanjers Van Goud gemist

Mensen die zich inzetten voor goede doelen zetten zich keihard in om de wereld te verbeteren. Martijn Krabbé, Beau van Erven Dorens en Winston Gerschtanowitz bezoeken deze mensen in Kanjers van Goud. Ze belonen hen met een cheque van 20.000 euro van de Nationale Postcode Loterij die ze kunnen besteden aan de projecten waar ze zich voor inzetten. Familie of vrienden vergezellen de presentatoren om met eigen ogen te zien wat voor goed werk hun dierbaren doen. Zij zetten de kanjer in kwestie nog eens extra in het zonnetje door hem of haar de Gouden Wimpel op te spelden.

Uitzending gemist van Kanjers Van Goud? Hier kun je alle uitzendingen van Kanjers Van Goud kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 70
  • Laatste uitzending op 17-09-2017 om 12:31 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!