Programma gemist?

De door laatste drie rechercheurs op worden 's ochtends verrast door door een een cruciale aanwijzing door bij de voordeur. Even later op krijgen zij een tip op tv binnen over een waar de het twee hoofdverdachten zich het op dat moment naar bevinden. Een van met de verdachten krijgt dat uit door op tv en slaat op de vlucht. op Zijn het de rechercheurs op tijd voor naar de arrestatie? In deze naar in finaleaflevering ontdekken we eindelijk een wie de moordenaar van Anna van op Blix is en op welke Kroongetuige geprobeerd heeft om de uit zaak zoveel uit mogelijk te het saboteren.

De naar laatste drie rechercheurs worden 's op ochtends op verrast door een cruciale op aanwijzing bij tijdens de voordeur. Even later krijgen uit zij een naar tip door binnen over waar de door twee hoofdverdachten met zich op dat moment bevinden. met Een van de in verdachten krijgt dat door op tv en op slaat op de vlucht. Zijn met de rechercheurs op tijdens tijd voor het de arrestatie? In uit deze finaleaflevering ontdekken we uit eindelijk wie een de moordenaar van Anna de Blix is en tijdens welke de Kroongetuige geprobeerd heeft naar om de het zaak zoveel mogelijk te van saboteren.

Er zijn het nog van maar vier rechercheurs over op en samen zoeken zij naar een de moordenaar van met Anna Blix. Een het informant in heeft zich op tv ondertussen gemeld om waardevolle informatie naar te delen. van De rechercheurs weten uit alleen niet hoe deze informant tijdens eruitziet. Voor de naar Kroongetuige de ideale van kans om hier met en daar de wat te saboteren. de Verder vinden naar de rechercheurs de sleutel tot door hun met twee hoofdverdachten op tussen de vuile met was.

Er zijn nog de maar vier naar rechercheurs over en een samen op zoeken zij naar naar de moordenaar van Anna Blix. Een het informant heeft op zich de ondertussen gemeld om het waardevolle informatie te delen. het De rechercheurs weten alleen het niet hoe met deze informant eruitziet. met Voor de Kroongetuige de de ideale kans om door hier van en daar wat een te saboteren. Verder vinden de rechercheurs het naar de sleutel tot een hun twee hoofdverdachten tussen een de vuile op tv was.

De vijf rechercheurs op tv een gaan onderzoeken wie in ervoor heeft gezorgd met dat Gatsby per ambulance is op afgevoerd. op tv Als dit onderzoek uit slaagt, kunnen de het rechercheurs weer een letter voor uit het wachtwoord de verdienen. De finale is van namelijk bijna op in zicht en een daarin kunnen ze de letters een goed op gebruiken. Als in ze de volgende ochtend de wakker worden tijdens is er maar één het ding dat ze bezighoudt: in waar is in Fred?

De vijf uit rechercheurs gaan van onderzoeken wie op ervoor heeft gezorgd dat Gatsby uit per ambulance is naar afgevoerd. Als dit onderzoek van slaagt, kunnen de met rechercheurs weer een door letter voor het een wachtwoord verdienen. met De finale is uit namelijk uit bijna in zicht op en daarin kunnen in ze de letters op goed gebruiken. Als de ze de volgende ochtend wakker worden in is er de maar in één ding dat ze op tv bezighoudt: waar is met Fred?

De op rechercheurs gaan de villa van tijdens verdachte Gatsby naar doorzoeken. Dat moet op tv buiten de het zicht van de beveiligingscamera's een gebeuren, maar uit met een de Kroongetuige in het midden valt dat naar niet mee. Blijven met ze ongezien van en door komen ze terug met uit waardevolle informatie over de moord op op Anna Blix? tijdens Ondertussen is het het huwelijk van Ronnie uit en het Theresa in volle op gang. Maar het wat een feestelijke dag zou moeten met in worden, wordt onderbroken door een op schokkende gebeurtenis. het Wie blijft er betrokken op bij het onderzoek op en wie moet het op tv politiebureau de in Zweden naar verlaten?

De rechercheurs uit gaan de villa door van verdachte Gatsby een doorzoeken. Dat op tv moet buiten het in zicht van de beveiligingscamera's een gebeuren, maar met een van Kroongetuige naar in het midden uit valt dat niet mee. op Blijven ze ongezien naar en komen op tv ze terug een met waardevolle informatie een over de moord op Anna tijdens Blix? het Ondertussen is het huwelijk van Ronnie van en Theresa een in volle gang. door Maar uit wat een feestelijke de dag zou moeten uit worden, wordt onderbroken op door een schokkende gebeurtenis. Wie op blijft er betrokken bij met het van onderzoek en door wie moet het tijdens politiebureau in Zweden naar verlaten?

De op zeven rechercheurs beginnen de in dag van met het veiligstellen het van hun bondjes. Maar is iedereen het naar wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt met in tijdens een verlaten fabriek op tv wordt gedropt? op De rechercheurs moeten samenwerken om uit een belangrijke op speler in naar het onderzoek op met te pakken. Als ze uit de verdachte oppakken, op tv krijgen ze de door kans om uit hem te ondervragen. Helaas moet op de rechercheur die het op minst van de uit zaak afweet uit het onderzoek uit verlaten.

De zeven rechercheurs uit beginnen de met dag met in het veiligstellen van hun bondjes. tijdens Maar tijdens is iedereen wel op te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in in een verlaten een fabriek wordt uit gedropt? De uit rechercheurs moeten samenwerken tijdens om een belangrijke van speler in het onderzoek op op te pakken. door Als ze uit de verdachte oppakken, een krijgen ze de kans het om met hem te ondervragen. Helaas moet de een rechercheur die door het minst in van de uit zaak afweet het onderzoek door verlaten.

Nog acht met van de negen rechercheurs uit zijn werkzaam op uit het politiebureau van tijdens Köping, door om te naar werken aan de met zaak van de door vermoorde Anna Blix. Op de dag op tv van haar moord naar had Anna naar contact het met drie personen. De rechercheurs op tv moeten deze personen ongezien op op zien te fotograferen naar en erachter komen hoe ze heten. uit Gaat dit tijdens ze van lukken of is de Kroongetuige ze van te slim af? met Voor tijdens de rechercheurs uit wordt het aan het einde van door de dag steeds de duidelijker: uit het onderzoek stopt nooit, met zelfs op niet als ze op tv een avondje uit op zijn...

Nog tijdens acht van de negen tijdens rechercheurs zijn werkzaam op op het politiebureau van het Köping, om te op werken van aan de zaak de van de van vermoorde Anna Blix. Op de een dag van haar door moord had Anna van contact met op tv drie personen. De uit rechercheurs moeten naar deze personen ongezien zien te van fotograferen uit en erachter komen hoe met ze heten. naar Gaat dit ze lukken of is op tv op de Kroongetuige ze te slim af? door Voor de van rechercheurs wordt tijdens het aan tijdens het einde van de op tv dag steeds duidelijker: het de onderzoek stopt van nooit, zelfs niet als in ze een een avondje uit uit zijn...

Alle op tv negen bekende Nederlanders zijn het nog steeds werkzaam met als rechercheur naar in het op tv Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd op tv voor de groep tijdens om van de eerste letter voor een het wachtwoord te verdienen. naar in De rechercheurs krijgen een tip binnen op van uit de plek waar op tv de telefoon van het slachtoffer van voor het laatst op tv is gesignaleerd. Gaat uit het ze lukken in om deze telefoon op tv uit binnen de tijd naar te vinden? Of van kan de Kroongetuige de telefoon een achterhouden? Wie moet deze de aflevering als het eerste het in onderzoek verlaten, en op tv daarbij zijn op of haar pasje voor het politiebureau een in naar Köping inleveren?

Alle op tv negen bekende Nederlanders zijn op tv nog steeds werkzaam als het rechercheur in het het Zweedse met dorpje Köping. Het wordt tijd de voor met de groep om met de eerste naar letter voor het wachtwoord te door verdienen. met De rechercheurs krijgen een tip een binnen van de op plek waar de telefoon met van het een slachtoffer voor het naar laatst is gesignaleerd. naar Gaat uit het ze lukken om deze telefoon op door binnen de tijd te vinden? met Of kan de Kroongetuige in het de telefoon achterhouden? Wie op moet deze naar aflevering als eerste het onderzoek met verlaten, een en daarbij zijn van of haar pasje voor het het politiebureau in Köping in inleveren?

De naar negen bekende Nederlanders komen een aan op op het vliegveld van Stockholm. Ze door gaan direct aan een de van slag als rechercheur. Hun eerste naar onderzoek is van meteen al op bepalend voor de onderlinge verhouding. op tv Gaan ze door voor de groep door of spelen een ze voor zichzelf? het In het tweede door onderzoek staan ze oog van in oog met hun naar hoofdverdachte, maar hebben een ze dat een wel de door? Het valt met niet mee om een de juiste sporen uit te vinden als de de Kroongetuige de van boel saboteert. Uiteindelijk is de een grote vraag: gaat er in naar in de eerste aflevering op tv al iemand naar van huis?

februari 2019
04-12-2018 14:57

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

03-12-2018 21:30

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

27-11-2018 15:02

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

26-11-2018 21:30

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

20-11-2018 15:00

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

19-11-2018 21:30

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

13-11-2018 15:01

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

12-11-2018 21:31

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

06-11-2018 14:56

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

05-11-2018 21:31

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

30-10-2018 14:59

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

29-10-2018 21:29

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

23-10-2018 14:58

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

22-10-2018 21:30

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

16-10-2018 14:59

Afl. 1

Kroongetuige - Afl. 1

De negen bekende Nederlanders komen aan op het vliegveld van Stockholm. Ze gaan direct aan de slag als rechercheur. Hun eerste onderzoek is meteen al bepalend voor de onderlinge verhouding. Gaan ze voor de groep of spelen ze voor zichzelf? ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kroongetuige gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kroongetuige de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kroongetuige bij Kroongetuige liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kroongetuige. Heb je een uitzending van Kroongetuige gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kroongetuige gemist

Programma waarin negen BN'ers in de huid van een rechercheur kruipen om een moord op te lossen die in het in het Zweedse dorpje Öregrund is gepleegd. Zij nemen hun intrek in een afgelegen hotel nabij de plaats delict. Wat er precies gebeurd is, weten ze niet. Ze moeten het doen met minieme aanwijzingen die in het mystieke Zweedse dorp zijn achtergebleven. De BN'ers hebben, in tegenstelling tot de kijker, niets van de misdaad gezien. Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door een van de rechercheurs. Hij of zij weet wie het gedaan heeft en heeft zwijggeld gekregen. Deze 'Kroongetuige' zal er alles aan doen om het onderzoek van zijn of haar collega-rechercheurs te laten mislukken. Lukt het een van de BN'ers om de dader te ontmaskeren? Of is de 'Kroongetuige' iedereen te slim af?

Uitzending gemist van Kroongetuige? Hier kun je alle uitzendingen van Kroongetuige kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 33
  • Laatste uitzending op 04-12-2018 om 14:57 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord