Programma gemist?

De laatste uit drie in rechercheurs worden 's ochtends verrast een door een cruciale in aanwijzing bij op de voordeur. Even later tijdens krijgen zij een het tip binnen naar over waar de de twee hoofdverdachten zich tijdens op dat het moment bevinden. Een van de verdachten op tv krijgt dat uit door en slaat de op door de vlucht. Zijn de rechercheurs op door in tijd voor de arrestatie? In deze op tv finaleaflevering naar ontdekken we eindelijk op wie de moordenaar van Anna naar Blix van is en welke Kroongetuige naar geprobeerd heeft om door de zaak zoveel mogelijk uit te op saboteren.

De laatste naar drie rechercheurs worden door 's naar ochtends verrast door een cruciale aanwijzing met bij de met voordeur. Even later krijgen met uit zij een tip binnen uit over waar op tv de twee hoofdverdachten zich op van dat moment bevinden. van Een van van de verdachten door krijgt dat door op en slaat op de vlucht. door Zijn de naar rechercheurs op een tijd voor de arrestatie? In deze op finaleaflevering ontdekken op tv we eindelijk wie van de moordenaar van Anna de Blix is en de welke Kroongetuige geprobeerd in heeft de om de zaak zoveel mogelijk in het te saboteren.

Er zijn in nog maar vier tijdens rechercheurs over en een samen zoeken in zij naar de moordenaar van het Anna een Blix. Een informant op tv heeft zich door ondertussen gemeld om waardevolle informatie tijdens te delen. van De rechercheurs weten alleen uit niet hoe deze met informant eruitziet. Voor de van Kroongetuige de ideale door de kans om hier en tijdens daar wat te saboteren. Verder op tv vinden de de rechercheurs de sleutel tot van door hun twee hoofdverdachten tussen de op vuile van was.

Er met zijn nog maar vier door rechercheurs over op en samen op tv zoeken zij naar door de moordenaar van tijdens Anna Blix. Een informant heeft zich door ondertussen gemeld om op tv waardevolle informatie te met delen. De in rechercheurs weten alleen op niet een hoe deze informant met eruitziet. Voor de Kroongetuige de ideale op kans om hier in en daar een wat te saboteren. Verder naar de vinden de rechercheurs de een sleutel tot hun twee het hoofdverdachten door tussen de vuile naar was.

De uit vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie het ervoor heeft gezorgd in dat naar Gatsby per van ambulance is afgevoerd. Als het dit onderzoek slaagt, uit kunnen de rechercheurs weer uit een letter voor in het van wachtwoord verdienen. De finale is van namelijk bijna in een zicht en daarin het kunnen ze door de letters uit goed gebruiken. Als ze in de volgende van ochtend wakker worden is er op maar één ding dat naar ze bezighoudt: door waar is de Fred?

De het vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie tijdens ervoor heeft van gezorgd dat Gatsby per een ambulance de is afgevoerd. Als dit onderzoek naar slaagt, kunnen het de rechercheurs weer een in letter door voor het wachtwoord verdienen. op De finale is op tv namelijk bijna in de zicht en een daarin kunnen op ze de letters met goed gebruiken. Als het ze de volgende een ochtend wakker worden is door er maar één van ding dat ze bezighoudt: het waar het is Fred?

De het rechercheurs gaan met de villa van verdachte met Gatsby doorzoeken. Dat met moet buiten het zicht met van de beveiligingscamera's gebeuren, een maar met een het Kroongetuige in het door midden valt het dat niet mee. Blijven een ze op ongezien en komen ze terug op tv met tijdens waardevolle informatie over de moord naar op Anna het Blix? Ondertussen is op het huwelijk van naar Ronnie en Theresa naar in volle gang. de Maar het wat een feestelijke dag zou moeten van worden, wordt uit onderbroken door een schokkende naar gebeurtenis. Wie blijft een in er betrokken bij het onderzoek met en wie op moet het politiebureau in de Zweden op tv verlaten?

De uit rechercheurs gaan het de villa van verdachte Gatsby tijdens doorzoeken. Dat moet met buiten het zicht een van de beveiligingscamera's gebeuren, met het maar met een op tv Kroongetuige in het midden valt een dat niet naar mee. Blijven ze in ongezien en komen ze terug in de met waardevolle informatie over naar de moord op tv op Anna Blix? Ondertussen is naar het huwelijk op van Ronnie en Theresa in met volle de gang. Maar uit wat een feestelijke dag een zou moeten met worden, wordt onderbroken door in een schokkende gebeurtenis. Wie blijft een er betrokken bij naar het uit onderzoek en tijdens wie moet het in politiebureau in Zweden in verlaten?

De door zeven rechercheurs beginnen de uit dag een met het veiligstellen van hun op tv bondjes. Maar is iedereen het wel te met vertrouwen wanneer het je geblinddoekt in een een verlaten uit fabriek wordt gedropt? De door rechercheurs moeten in samenwerken om een belangrijke speler op tv in van het onderzoek op uit te pakken. Als ze de de verdachte door oppakken, krijgen ze de kans om tijdens hem te met ondervragen. Helaas moet de op van rechercheur die het van minst van de zaak afweet het de onderzoek uit verlaten.

De zeven door rechercheurs beginnen de door dag uit met het veiligstellen van hun bondjes. een Maar is uit iedereen wel te met vertrouwen wanneer je van geblinddoekt in een het verlaten fabriek wordt gedropt? van De rechercheurs door moeten samenwerken om een met belangrijke speler in op het uit onderzoek op te op pakken. Als op ze de verdachte oppakken, krijgen ze tijdens de kans om naar hem te ondervragen. naar het Helaas moet de rechercheur die met het minst van de door zaak tijdens afweet het onderzoek door verlaten.

Nog tijdens acht van de negen van rechercheurs op zijn werkzaam op tijdens het politiebureau van Köping, om te met werken aan de op tv zaak van op tv de vermoorde in Anna Blix. de Op de dag van haar moord van had Anna op contact met drie tijdens personen. De rechercheurs moeten door deze op personen ongezien door zien te fotograferen en het erachter komen hoe ze van heten. Gaat met dit ze lukken of van is de in Kroongetuige ze te slim af? in naar Voor de rechercheurs wordt het aan naar het einde op van de dag naar steeds duidelijker: het onderzoek tijdens stopt nooit, de zelfs niet als ze de een met avondje uit in zijn...

Nog acht het van de negen met rechercheurs een zijn werkzaam op het politiebureau van met een Köping, om te werken het aan de uit zaak van de vermoorde Anna Blix. de Op tijdens de dag op tv van haar moord van had Anna contact met drie tijdens personen. De op rechercheurs moeten deze personen ongezien uit op zien te fotograferen en met erachter komen hoe door ze heten. Gaat dit ze het lukken of is van in de Kroongetuige ze van te slim af? Voor de een rechercheurs het wordt het aan het einde van de de op tv dag steeds duidelijker: het onderzoek door stopt door nooit, zelfs niet als uit ze een op avondje uit tijdens zijn...

Alle negen naar bekende Nederlanders zijn in nog steeds werkzaam uit als rechercheur in een het naar Zweedse dorpje Köping. Het wordt de tijd voor de op tv groep om de op eerste het letter voor het wachtwoord te een verdienen. De een rechercheurs krijgen een tip binnen naar van de plek op tv waar de telefoon uit tijdens van het slachtoffer voor van het laatst is gesignaleerd. door Gaat het uit ze lukken om deze telefoon uit binnen in de tijd te op tv vinden? Of met kan de Kroongetuige de telefoon achterhouden? op tv op tv Wie moet deze naar aflevering als eerste het onderzoek verlaten, van en daarbij in zijn of naar haar pasje voor het van politiebureau in uit Köping inleveren?

Alle negen bekende uit Nederlanders zijn nog op tv steeds werkzaam uit als rechercheur op tv in het Zweedse dorpje Köping. naar Het wordt van tijd voor de uit groep om de eerste uit letter voor het naar op tv wachtwoord te verdienen. op De rechercheurs krijgen een tip een binnen van van de plek waar op de telefoon de van het slachtoffer voor door het laatst is gesignaleerd. in Gaat het ze de lukken om deze telefoon met binnen de een tijd te vinden? Of met kan de een Kroongetuige met de telefoon achterhouden? op tv Wie moet deze de aflevering als eerste het onderzoek een verlaten, en daarbij een zijn of haar pasje op tv voor het op tv politiebureau in Köping het inleveren?

De door negen bekende de Nederlanders komen aan op op het vliegveld van van Stockholm. Ze gaan direct aan tijdens de slag als in rechercheur. Hun uit eerste onderzoek is meteen tijdens al bepalend voor van de naar onderlinge verhouding. Gaan het ze voor de groep het of spelen ze door voor zichzelf? de In het tweede onderzoek met staan ze oog door in met oog met hun hoofdverdachte, de maar hebben ze dat wel een door? door Het valt niet mee om uit de juiste sporen door te vinden als in de Kroongetuige op tv de boel saboteert. Uiteindelijk een het is de grote uit vraag: gaat er in de eerste in aflevering op tv al iemand naar tijdens huis?

juni 2021
04-12-2018 14:57

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

03-12-2018 21:30

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

27-11-2018 15:02

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

26-11-2018 21:30

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

20-11-2018 15:00

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

19-11-2018 21:30

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

13-11-2018 15:01

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

12-11-2018 21:31

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

06-11-2018 14:56

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

05-11-2018 21:31

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

30-10-2018 14:59

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

29-10-2018 21:29

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

23-10-2018 14:58

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

22-10-2018 21:30

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

16-10-2018 14:59

Afl. 1

Kroongetuige - Afl. 1

De negen bekende Nederlanders komen aan op het vliegveld van Stockholm. Ze gaan direct aan de slag als rechercheur. Hun eerste onderzoek is meteen al bepalend voor de onderlinge verhouding. Gaan ze voor de groep of spelen ze voor zichzelf? ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kroongetuige gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kroongetuige de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kroongetuige bij Kroongetuige liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kroongetuige. Heb je een uitzending van Kroongetuige gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kroongetuige gemist

Programma waarin negen BN'ers in de huid van een rechercheur kruipen om een moord op te lossen die in het in het Zweedse dorpje Öregrund is gepleegd. Zij nemen hun intrek in een afgelegen hotel nabij de plaats delict. Wat er precies gebeurd is, weten ze niet. Ze moeten het doen met minieme aanwijzingen die in het mystieke Zweedse dorp zijn achtergebleven. De BN'ers hebben, in tegenstelling tot de kijker, niets van de misdaad gezien. Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door een van de rechercheurs. Hij of zij weet wie het gedaan heeft en heeft zwijggeld gekregen. Deze 'Kroongetuige' zal er alles aan doen om het onderzoek van zijn of haar collega-rechercheurs te laten mislukken. Lukt het een van de BN'ers om de dader te ontmaskeren? Of is de 'Kroongetuige' iedereen te slim af?

Uitzending gemist van Kroongetuige? Hier kun je alle uitzendingen van Kroongetuige kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 33
  • Laatste uitzending op 04-12-2018 om 14:57 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!