Programma gemist?

De in laatste drie de rechercheurs worden 's ochtends verrast op door een cruciale van aanwijzing naar bij de voordeur. Even later krijgen op op tv zij een tip uit binnen over waar de twee het hoofdverdachten zich in op dat moment uit bevinden. Een van de de verdachten krijgt naar dat door in en slaat op de vlucht. Zijn op de naar rechercheurs op de tijd voor de arrestatie? In deze een finaleaflevering tijdens ontdekken we eindelijk de wie de moordenaar van van Anna Blix is en op tv het welke Kroongetuige geprobeerd heeft om de een zaak het zoveel mogelijk te in saboteren.

De laatste drie door door rechercheurs worden 's in ochtends verrast door een op tv cruciale aanwijzing op tv bij de voordeur. Even de later krijgen op tv zij een tip binnen over waar uit naar de twee hoofdverdachten zich op een dat moment in bevinden. Een van de van verdachten krijgt dat van door het en slaat op met de vlucht. Zijn de rechercheurs op op tv tijd voor de met op tv arrestatie? In deze finaleaflevering ontdekken een we eindelijk wie van de moordenaar naar van Anna Blix is en tijdens welke Kroongetuige een geprobeerd heeft om de de zaak zoveel op tv mogelijk het te saboteren.

Er tijdens zijn nog uit maar vier rechercheurs over en op tv samen zoeken op tv zij naar de uit moordenaar van Anna in Blix. Een informant heeft zich naar ondertussen het gemeld om op waardevolle informatie te naar delen. De rechercheurs weten de alleen niet in hoe deze informant eruitziet. Voor met de door Kroongetuige de ideale kans om hier naar en uit daar wat te op tv saboteren. Verder vinden in de rechercheurs de sleutel tot met hun twee hoofdverdachten in tussen in de vuile uit was.

Er in zijn nog in maar vier rechercheurs een over en samen in zoeken zij naar uit de moordenaar van met Anna Blix. Een informant heeft van zich ondertussen in gemeld om in waardevolle informatie te delen. met De rechercheurs weten alleen de niet hoe deze informant van eruitziet. Voor de met Kroongetuige de ideale met de kans om hier en op tv daar wat te saboteren. naar Verder vinden de op rechercheurs de uit sleutel tot hun twee tijdens hoofdverdachten tussen naar de vuile naar was.

De vijf met rechercheurs gaan door onderzoeken wie naar ervoor heeft gezorgd dat naar Gatsby per het ambulance is afgevoerd. op Als dit onderzoek op slaagt, kunnen de in rechercheurs weer een het letter voor het wachtwoord verdienen. het De de finale is namelijk in bijna in zicht op en daarin kunnen ze de op letters goed gebruiken. Als tijdens ze in de volgende ochtend wakker worden tijdens is het er maar één van ding dat van ze bezighoudt: waar is een Fred?

De door vijf rechercheurs gaan van onderzoeken wie ervoor een heeft gezorgd dat Gatsby per op ambulance is het afgevoerd. in Als dit onderzoek van slaagt, kunnen de rechercheurs uit weer een letter in voor het wachtwoord een verdienen. De finale is de namelijk bijna het in zicht en naar daarin kunnen ze de letters naar door goed gebruiken. Als van ze de volgende door ochtend wakker worden is er door maar één ding tijdens dat ze naar bezighoudt: waar is de Fred?

De rechercheurs tijdens gaan de villa van tijdens verdachte door Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het met het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, uit maar met een naar Kroongetuige op in het door midden valt dat niet naar mee. Blijven ze ongezien en op komen ze de terug met waardevolle informatie de uit over de moord op Anna door Blix? Ondertussen de is het tijdens huwelijk van Ronnie en tijdens Theresa in de volle gang. Maar wat een feestelijke op dag op zou moeten worden, wordt op onderbroken door een schokkende het gebeurtenis. Wie op tv blijft van er betrokken bij op het onderzoek en wie het moet het politiebureau in naar Zweden door verlaten?

De tijdens rechercheurs gaan de tijdens villa van verdachte Gatsby op doorzoeken. Dat moet tijdens buiten op tv het zicht van de de beveiligingscamera's gebeuren, maar met van een Kroongetuige in het naar midden met valt dat niet op tv mee. Blijven ze ongezien en op tv komen tijdens ze terug met waardevolle informatie met over de een moord op Anna Blix? door Ondertussen is van het huwelijk van met Ronnie tijdens en Theresa in volle gang. door Maar wat een feestelijke van dag een zou moeten door worden, wordt onderbroken door een op tv schokkende gebeurtenis. Wie blijft in er op tv betrokken bij in het onderzoek en wie moet het uit politiebureau in naar Zweden met verlaten?

De zeven tijdens rechercheurs door beginnen de dag naar met het veiligstellen van op hun bondjes. Maar is tijdens iedereen wel te vertrouwen de wanneer de je geblinddoekt in naar een verlaten het fabriek wordt gedropt? De tijdens rechercheurs moeten op samenwerken om een uit belangrijke speler in het onderzoek naar op te pakken. in Als ze de van verdachte oppakken, krijgen ze op tv de op tv kans om uit hem te ondervragen. Helaas van moet de rechercheur die het door minst van de van zaak naar afweet het onderzoek een verlaten.

De op tv zeven rechercheurs beginnen de dag op tv met een het veiligstellen van hun bondjes. de Maar naar is iedereen wel te door vertrouwen met wanneer je geblinddoekt in met een verlaten fabriek van wordt gedropt? De rechercheurs het moeten op samenwerken om een belangrijke speler in in naar het onderzoek op van te pakken. Als door ze de verdachte oppakken, op krijgen ze de kans om het hem op te ondervragen. Helaas een moet de rechercheur die het naar minst van van de zaak afweet een het onderzoek op tv verlaten.

Nog de acht van de tijdens negen rechercheurs op zijn werkzaam op het op tv politiebureau van het Köping, om te het werken aan de van zaak van de vermoorde de Anna Blix. op Op de dag van haar moord uit had Anna op tv contact de met drie personen. van De rechercheurs moeten met deze personen ongezien op tv zien te fotograferen en erachter door komen uit hoe ze heten. Gaat het dit ze met lukken of is de door Kroongetuige ze te met slim af? Voor de een rechercheurs de wordt het aan het einde van de de dag steeds uit duidelijker: het op onderzoek stopt in nooit, zelfs niet als ze op een van avondje uit op zijn...

Nog acht van een de negen rechercheurs het zijn werkzaam op op een het politiebureau van Köping, op om te werken aan de van zaak van de met in vermoorde Anna Blix. in Op de dag tijdens van haar moord had het Anna contact van met drie personen. De rechercheurs de moeten deze met personen ongezien zien te op tv fotograferen en erachter komen tijdens door hoe ze heten. Gaat dit tijdens ze lukken op tv of is op tv de Kroongetuige ze te slim af? de Voor de rechercheurs tijdens wordt het aan in het de einde van de dag steeds door de duidelijker: het onderzoek stopt nooit, het zelfs niet als ze een een op tv avondje uit van zijn...

Alle de negen bekende in Nederlanders zijn nog steeds in werkzaam als op rechercheur in het Zweedse van dorpje Köping. Het wordt de tijd voor de in groep op tv om de eerste letter uit voor het wachtwoord te het verdienen. De rechercheurs op tv krijgen een tip binnen uit naar van de plek waar de naar telefoon van het slachtoffer door voor het uit laatst uit is gesignaleerd. Gaat het ze lukken uit het om deze telefoon tijdens binnen de tijd te vinden? uit Of kan de Kroongetuige op de telefoon achterhouden? op Wie moet van deze aflevering een als eerste het onderzoek verlaten, een en daarbij zijn tijdens of haar pasje op tv voor het met politiebureau in Köping een inleveren?

Alle negen bekende op met Nederlanders zijn nog steeds werkzaam op tv als rechercheur in het door Zweedse dorpje Köping. door door Het wordt tijd voor de uit groep om de eerste uit letter een voor het wachtwoord op te verdienen. De rechercheurs krijgen naar een tip tijdens binnen door van de plek waar de telefoon naar van met het slachtoffer de voor het laatst is gesignaleerd. een Gaat het ze met lukken de om deze telefoon met binnen de tijd te vinden? met Of uit kan de Kroongetuige de telefoon op achterhouden? Wie moet op tv deze aflevering de als eerste het onderzoek van verlaten, en daarbij door zijn of tijdens haar pasje met voor het politiebureau uit in Köping inleveren?

De op negen bekende Nederlanders in komen aan op in het vliegveld van Stockholm. Ze door gaan in direct aan de slag als de rechercheur. het Hun eerste onderzoek naar is meteen al bepalend voor uit tijdens de onderlinge verhouding. van Gaan ze voor de groep het of spelen op tv ze voor zichzelf? In het de het tweede onderzoek staan ze oog het in van oog met hun hoofdverdachte, het maar hebben ze dat wel het door? uit Het valt niet mee om op de juiste tijdens sporen uit te vinden als de op Kroongetuige de in boel saboteert. Uiteindelijk is de met grote een vraag: gaat er in van de eerste aflevering al de iemand het naar huis?

augustus 2019
04-12-2018 14:57

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

03-12-2018 21:30

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

27-11-2018 15:02

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

26-11-2018 21:30

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

20-11-2018 15:00

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

19-11-2018 21:30

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

13-11-2018 15:01

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

12-11-2018 21:31

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

06-11-2018 14:56

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

05-11-2018 21:31

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

30-10-2018 14:59

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

29-10-2018 21:29

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

23-10-2018 14:58

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

22-10-2018 21:30

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

16-10-2018 14:59

Afl. 1

Kroongetuige - Afl. 1

De negen bekende Nederlanders komen aan op het vliegveld van Stockholm. Ze gaan direct aan de slag als rechercheur. Hun eerste onderzoek is meteen al bepalend voor de onderlinge verhouding. Gaan ze voor de groep of spelen ze voor zichzelf? ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kroongetuige gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kroongetuige de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kroongetuige bij Kroongetuige liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kroongetuige. Heb je een uitzending van Kroongetuige gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kroongetuige gemist

Programma waarin negen BN'ers in de huid van een rechercheur kruipen om een moord op te lossen die in het in het Zweedse dorpje Öregrund is gepleegd. Zij nemen hun intrek in een afgelegen hotel nabij de plaats delict. Wat er precies gebeurd is, weten ze niet. Ze moeten het doen met minieme aanwijzingen die in het mystieke Zweedse dorp zijn achtergebleven. De BN'ers hebben, in tegenstelling tot de kijker, niets van de misdaad gezien. Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door een van de rechercheurs. Hij of zij weet wie het gedaan heeft en heeft zwijggeld gekregen. Deze 'Kroongetuige' zal er alles aan doen om het onderzoek van zijn of haar collega-rechercheurs te laten mislukken. Lukt het een van de BN'ers om de dader te ontmaskeren? Of is de 'Kroongetuige' iedereen te slim af?

Uitzending gemist van Kroongetuige? Hier kun je alle uitzendingen van Kroongetuige kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 33
  • Laatste uitzending op 04-12-2018 om 14:57 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord