Programma gemist?

De een laatste drie rechercheurs worden tijdens 's ochtends verrast uit door een cruciale een aanwijzing naar bij de voordeur. Even later door krijgen zij van een tip binnen over van waar op tv de twee hoofdverdachten zich op van dat moment het bevinden. Een van de verdachten een in krijgt dat door en slaat naar op de vlucht. Zijn met op de rechercheurs op tijd voor de de arrestatie? van In deze finaleaflevering ontdekken we van eindelijk wie de door moordenaar op tv van Anna Blix het is en welke Kroongetuige een geprobeerd heeft tijdens om de zaak met zoveel mogelijk te naar saboteren.

De naar laatste drie rechercheurs worden naar 's met ochtends verrast door een cruciale in aanwijzing bij de voordeur. op Even de later krijgen zij met een tip binnen over waar uit op tv de twee hoofdverdachten zich op het dat van moment bevinden. Een tijdens van de verdachten met krijgt dat door een en slaat op op tv de vlucht. Zijn de rechercheurs van op op tv tijd voor de door arrestatie? In deze finaleaflevering ontdekken we door eindelijk wie op tv de moordenaar van van Anna Blix is met en welke uit Kroongetuige geprobeerd de heeft om de zaak zoveel mogelijk in te in saboteren.

Er naar zijn nog maar vier rechercheurs tijdens over met en samen zoeken op zij naar de op tv moordenaar van Anna Blix. Een op tv naar informant heeft zich ondertussen gemeld de om waardevolle informatie de te delen. De rechercheurs door weten alleen niet uit een hoe deze informant eruitziet. naar Voor de Kroongetuige de in ideale kans om hier naar in en daar wat te saboteren. Verder een vinden de rechercheurs de de op sleutel tot hun tijdens twee hoofdverdachten tussen de de vuile in was.

Er uit zijn nog de maar vier rechercheurs over op en samen zoeken een zij naar een de moordenaar van het Anna Blix. Een informant op tv heeft zich van ondertussen gemeld om waardevolle informatie te in delen. op tv De rechercheurs tijdens weten alleen niet hoe deze informant het eruitziet. Voor de tijdens Kroongetuige de van ideale kans op om hier met en daar wat te naar saboteren. Verder vinden naar de rechercheurs de sleutel tot de op hun twee hoofdverdachten tussen door de vuile door was.

De de vijf rechercheurs gaan onderzoeken van wie ervoor heeft gezorgd op dat Gatsby op per ambulance is afgevoerd. uit Als dit onderzoek een slaagt, kunnen naar de rechercheurs weer een op tv letter van voor het wachtwoord op tv verdienen. De de finale is namelijk bijna uit in zicht op en daarin kunnen ze de van letters goed gebruiken. Als het ze de volgende met een ochtend wakker worden is er maar op één ding dat uit ze bezighoudt: waar door is naar Fred?

De uit vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie naar ervoor tijdens heeft gezorgd dat de Gatsby per ambulance is afgevoerd. door Als dit onderzoek op slaagt, kunnen door de rechercheurs weer een door op letter voor het het wachtwoord verdienen. De finale is in namelijk bijna in tijdens zicht en in daarin kunnen in ze de letters op goed gebruiken. Als ze de met volgende ochtend het wakker worden is er in maar één de ding dat ze met bezighoudt: waar is van Fred?

De rechercheurs gaan op tv op tv de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. in Dat naar moet buiten het zicht uit van met de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een naar Kroongetuige in in het midden valt uit dat niet mee. door Blijven ze ongezien en in komen van ze terug met in waardevolle informatie over uit de moord op Anna een Blix? Ondertussen is de het huwelijk de van Ronnie met en Theresa in het volle gang. Maar de wat een feestelijke dag zou moeten op worden, uit wordt onderbroken door een in schokkende gebeurtenis. Wie blijft de er betrokken in bij de het onderzoek en wie moet het op een politiebureau in Zweden een verlaten?

De met rechercheurs gaan van de villa van verdachte het Gatsby doorzoeken. uit Dat moet buiten door het zicht van de op tv beveiligingscamera's gebeuren, maar met de een in Kroongetuige in het midden valt naar dat niet mee. Blijven in ze ongezien uit en komen op tv ze terug met waardevolle informatie in over met de moord op op Anna Blix? Ondertussen naar is het huwelijk van Ronnie naar en Theresa in van volle een gang. Maar wat een feestelijke de dag zou moeten op tijdens worden, wordt onderbroken op door een schokkende gebeurtenis. met Wie blijft er betrokken door bij het het onderzoek en wie moet naar het politiebureau in uit Zweden de verlaten?

De het zeven rechercheurs tijdens beginnen de dag met het een veiligstellen van hun op tv bondjes. Maar het is iedereen op wel te vertrouwen wanneer door je geblinddoekt in een tijdens verlaten fabriek wordt gedropt? op tv De rechercheurs moeten naar op samenwerken om een belangrijke speler in tijdens het met onderzoek op te het pakken. Als een ze de verdachte oppakken, een krijgen ze de kans tijdens om hem te ondervragen. in Helaas moet een de rechercheur die een het minst van de op tv zaak afweet het op tv onderzoek op verlaten.

De zeven tijdens rechercheurs beginnen van de dag met het van veiligstellen van hun bondjes. in Maar is iedereen een wel tijdens te vertrouwen uit wanneer je geblinddoekt in op tv een verlaten fabriek naar wordt gedropt? op De rechercheurs moeten samenwerken om door een het belangrijke speler in het op tv onderzoek op het te pakken. Als ze de in verdachte oppakken, van krijgen ze tijdens de kans om hem te in ondervragen. Helaas met moet de rechercheur die het door minst het van de zaak naar afweet het uit onderzoek verlaten.

Nog de acht van in de negen rechercheurs tijdens zijn werkzaam op naar het politiebureau van Köping, om te het werken aan de uit zaak van in de vermoorde Anna met Blix. Op naar de dag van haar moord door had Anna uit contact met drie met personen. De naar rechercheurs moeten deze door personen ongezien zien de te fotograferen en erachter het komen hoe ze door heten. Gaat op dit ze in lukken of is de Kroongetuige ze van naar te slim af? Voor de rechercheurs met wordt het aan de het tijdens einde van op de dag steeds een duidelijker: het onderzoek door stopt nooit, zelfs niet als ze door een avondje op uit tijdens zijn...

Nog acht uit van de negen de rechercheurs zijn een werkzaam op op het politiebureau van Köping, om te tijdens werken aan de met zaak in van de vermoorde met Anna Blix. Op het de dag op van haar moord had in Anna contact met drie personen. op De rechercheurs moeten uit deze op personen ongezien zien te tijdens fotograferen en erachter komen uit hoe ze heten. van Gaat dit op ze lukken of door is de van Kroongetuige ze te slim op tv af? Voor de rechercheurs uit wordt het aan door het einde van op met de dag steeds duidelijker: in het onderzoek stopt nooit, van zelfs niet in als ze een avondje uit van door zijn...

Alle het negen bekende een Nederlanders zijn nog steeds werkzaam uit als door rechercheur in het de Zweedse dorpje Köping. Het een wordt tijd tijdens voor de groep om de eerste tijdens letter voor tijdens het wachtwoord te op tv verdienen. De rechercheurs de krijgen door een tip binnen in van de plek naar waar de telefoon van het van slachtoffer voor het op tv laatst is gesignaleerd. Gaat van het het ze lukken om deze telefoon uit binnen de op tv tijd te vinden? het Of kan de het Kroongetuige uit de telefoon achterhouden? Wie moet een deze aflevering als met eerste het onderzoek verlaten, op tv en daarbij op zijn de of haar pasje voor het politiebureau een in op tv Köping inleveren?

Alle negen naar bekende Nederlanders zijn nog op tv uit steeds werkzaam als in rechercheur in het het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd een met voor de groep tijdens om de eerste letter voor het op wachtwoord te op tv verdienen. De het rechercheurs krijgen een tip binnen naar van de de plek waar de tijdens telefoon van de het slachtoffer voor het in laatst is gesignaleerd. met Gaat het ze lukken op om deze uit telefoon binnen de door tijd te op vinden? Of kan de in Kroongetuige het de telefoon achterhouden? door Wie moet deze aflevering als eerste door tijdens het onderzoek verlaten, en daarbij zijn op tv tijdens of haar pasje voor het politiebureau van in Köping in inleveren?

De van negen bekende Nederlanders komen in aan op tv op het vliegveld van op Stockholm. Ze gaan direct de aan de slag van als rechercheur. Hun uit eerste door onderzoek is meteen al het bepalend voor de de onderlinge verhouding. Gaan het ze voor de groep of naar met spelen ze voor zichzelf? In een het tweede onderzoek de staan op ze oog in oog met het hun de hoofdverdachte, maar hebben naar ze dat wel door? Het het valt niet tijdens mee om de juiste sporen de te het vinden als de Kroongetuige de de boel saboteert. Uiteindelijk in is de grote door van vraag: gaat er in uit de eerste aflevering al iemand op van naar huis?

november 2019
04-12-2018 14:57

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

03-12-2018 21:30

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

27-11-2018 15:02

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

26-11-2018 21:30

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

20-11-2018 15:00

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

19-11-2018 21:30

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

13-11-2018 15:01

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

12-11-2018 21:31

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

06-11-2018 14:56

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

05-11-2018 21:31

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

30-10-2018 14:59

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

29-10-2018 21:29

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

23-10-2018 14:58

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

22-10-2018 21:30

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

16-10-2018 14:59

Afl. 1

Kroongetuige - Afl. 1

De negen bekende Nederlanders komen aan op het vliegveld van Stockholm. Ze gaan direct aan de slag als rechercheur. Hun eerste onderzoek is meteen al bepalend voor de onderlinge verhouding. Gaan ze voor de groep of spelen ze voor zichzelf? ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kroongetuige gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kroongetuige de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kroongetuige bij Kroongetuige liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kroongetuige. Heb je een uitzending van Kroongetuige gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kroongetuige gemist

Programma waarin negen BN'ers in de huid van een rechercheur kruipen om een moord op te lossen die in het in het Zweedse dorpje Öregrund is gepleegd. Zij nemen hun intrek in een afgelegen hotel nabij de plaats delict. Wat er precies gebeurd is, weten ze niet. Ze moeten het doen met minieme aanwijzingen die in het mystieke Zweedse dorp zijn achtergebleven. De BN'ers hebben, in tegenstelling tot de kijker, niets van de misdaad gezien. Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door een van de rechercheurs. Hij of zij weet wie het gedaan heeft en heeft zwijggeld gekregen. Deze 'Kroongetuige' zal er alles aan doen om het onderzoek van zijn of haar collega-rechercheurs te laten mislukken. Lukt het een van de BN'ers om de dader te ontmaskeren? Of is de 'Kroongetuige' iedereen te slim af?

Uitzending gemist van Kroongetuige? Hier kun je alle uitzendingen van Kroongetuige kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 33
  • Laatste uitzending op 04-12-2018 om 14:57 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!