Programma gemist?

De laatste naar drie rechercheurs worden 's in het ochtends verrast door een in cruciale aanwijzing bij met de voordeur. Even later krijgen door zij door een tip op tv binnen over waar de twee hoofdverdachten tijdens zich tijdens op dat moment tijdens bevinden. Een van naar de verdachten het krijgt dat door en slaat in op naar de vlucht. Zijn de door rechercheurs op naar tijd voor de arrestatie? op In deze de finaleaflevering ontdekken we eindelijk in wie de moordenaar de van Anna van Blix is en welke Kroongetuige geprobeerd van heeft om met de zaak zoveel mogelijk naar te uit saboteren.

De laatste drie van de rechercheurs worden 's ochtends op verrast door een cruciale naar aanwijzing bij van de voordeur. Even later door krijgen het zij een tip binnen over waar op tv op tv de twee hoofdverdachten zich op de dat moment bevinden. Een in op van de verdachten krijgt dat door tijdens naar en slaat op de vlucht. met Zijn van de rechercheurs op tijd voor de het arrestatie? In naar deze finaleaflevering in ontdekken we eindelijk wie door de op tv moordenaar van Anna Blix is en op tv welke in Kroongetuige geprobeerd heeft een om de zaak zoveel mogelijk door te tijdens saboteren.

Er uit zijn nog maar uit vier rechercheurs op over en samen op tv zoeken zij naar de moordenaar door van de Anna Blix. Een informant van heeft zich ondertussen gemeld het om waardevolle informatie te het van delen. De rechercheurs weten alleen door niet hoe van deze informant naar eruitziet. Voor de Kroongetuige de ideale met kans de om hier en daar het wat te saboteren. Verder de vinden de door rechercheurs de op sleutel tot het hun twee hoofdverdachten door tussen de vuile het was.

Er met zijn nog maar de vier rechercheurs over en samen het het zoeken zij naar de door moordenaar van Anna Blix. op tv Een informant op tv heeft zich ondertussen gemeld de om naar waardevolle informatie te delen. De tijdens rechercheurs weten alleen in niet op tv hoe deze informant eruitziet. Voor de van Kroongetuige de ideale een kans om hier door en de daar wat een te saboteren. Verder vinden op de rechercheurs het de sleutel tot hun naar twee hoofdverdachten tussen de vuile op tv van was.

De van vijf rechercheurs een gaan onderzoeken wie ervoor een heeft gezorgd dat het Gatsby per een ambulance is afgevoerd. Als op dit onderzoek slaagt, tijdens kunnen de rechercheurs weer een naar letter op voor het wachtwoord verdienen. De een finale is namelijk naar met bijna in zicht en naar daarin kunnen door ze de letters goed door gebruiken. Als ze de uit volgende ochtend wakker van worden is de er maar tijdens één ding dat ze bezighoudt: met waar van is Fred?

De vijf rechercheurs van gaan onderzoeken wie een op tv ervoor heeft gezorgd dat Gatsby het per ambulance is uit afgevoerd. Als dit onderzoek van slaagt, kunnen de uit rechercheurs weer met een letter voor het op tv wachtwoord verdienen. De een finale uit is namelijk bijna in zicht op tv tijdens en daarin kunnen ze de letters van met goed gebruiken. Als in ze de volgende ochtend wakker worden uit is er tijdens maar één ding tijdens dat ze bezighoudt: in waar is het Fred?

De naar rechercheurs gaan met de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. door Dat moet buiten een het naar zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, de een maar met een Kroongetuige een in het midden valt dat uit niet mee. Blijven door ze in ongezien en komen ze terug het het met waardevolle informatie over de de moord op uit Anna Blix? Ondertussen is de het met huwelijk van Ronnie en in Theresa in volle gang. Maar op het wat een feestelijke dag zou moeten met de worden, wordt onderbroken het door een schokkende gebeurtenis. op Wie blijft er betrokken bij op het onderzoek een en van wie moet het politiebureau door in Zweden het verlaten?

De naar rechercheurs gaan de villa van een verdachte met Gatsby doorzoeken. naar Dat moet buiten het zicht van tijdens de beveiligingscamera's gebeuren, van maar met in een Kroongetuige in door het midden valt de dat een niet mee. Blijven ze ongezien op tv en komen ze tijdens terug met waardevolle informatie tijdens een over de moord in op Anna Blix? in Ondertussen is het op huwelijk van Ronnie en met Theresa in een volle gang. Maar uit wat een feestelijke dag zou uit moeten worden, wordt onderbroken de door in een schokkende uit gebeurtenis. Wie blijft naar er betrokken bij het onderzoek naar en wie moet het de politiebureau in door Zweden op verlaten?

De een zeven rechercheurs beginnen de dag door de met het veiligstellen van hun bondjes. van Maar het is iedereen wel te vertrouwen naar wanneer je geblinddoekt uit van in een verlaten fabriek wordt uit gedropt? De rechercheurs door moeten samenwerken om het een de belangrijke speler in het onderzoek op het uit te pakken. Als ze de uit verdachte van oppakken, krijgen ze in de kans om het hem te ondervragen. op Helaas moet de rechercheur die het door door minst van de zaak afweet met het onderzoek een verlaten.

De zeven naar rechercheurs beginnen op de dag met het veiligstellen van van hun bondjes. door Maar is met iedereen wel te vertrouwen door wanneer je naar geblinddoekt in een tijdens verlaten fabriek wordt het gedropt? met De rechercheurs moeten samenwerken om tijdens een belangrijke speler door in het in onderzoek op te pakken. met Als op ze de verdachte oppakken, krijgen door ze de tijdens kans om op hem te ondervragen. door Helaas moet de uit rechercheur die het minst een van de zaak afweet het het onderzoek naar verlaten.

Nog uit acht van de negen de rechercheurs van zijn werkzaam op het door politiebureau van Köping, om van te werken van aan de zaak uit van de vermoorde tijdens Anna Blix. in Op de dag van haar van moord had Anna in contact met drie uit personen. De rechercheurs met moeten deze personen ongezien door zien te in fotograferen op tv en erachter komen met hoe ze heten. in Gaat dit ze lukken de of is de op tv Kroongetuige ze in te slim af? door Voor de rechercheurs wordt de het aan naar het einde van van de dag steeds het duidelijker: het onderzoek een stopt nooit, zelfs op tv niet als ze een avondje tijdens uit op tv zijn...

Nog in acht van de negen op rechercheurs zijn door werkzaam op in het politiebureau van de Köping, om te door werken aan de zaak van de op tv vermoorde Anna naar Blix. Op de dag met van op haar moord had Anna een contact met drie een personen. De rechercheurs moeten van deze personen ongezien tijdens het zien te fotograferen en erachter komen een hoe uit ze heten. Gaat het dit ze lukken tijdens of is de Kroongetuige van ze de te slim af? Voor de rechercheurs uit wordt het aan naar een het einde van de dag een steeds tijdens duidelijker: het onderzoek stopt nooit, zelfs de niet op tv als ze uit een avondje uit op zijn...

Alle een negen bekende Nederlanders zijn nog met steeds op werkzaam als rechercheur in het op op Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd in voor de groep van om de de eerste letter voor de het wachtwoord te het verdienen. van De rechercheurs krijgen met een tip binnen van met de plek waar de telefoon naar van tijdens het slachtoffer voor het laatst tijdens is met gesignaleerd. Gaat het ze met lukken om deze van telefoon binnen de tijd naar te vinden? tijdens Of kan op tv de Kroongetuige het de telefoon achterhouden? naar Wie moet deze aflevering als uit eerste het onderzoek verlaten, tijdens en daarbij zijn op tv of van haar pasje uit voor het politiebureau in door Köping inleveren?

Alle op tv negen bekende Nederlanders uit zijn nog steeds werkzaam als tijdens rechercheur op in het Zweedse dorpje Köping. de Het wordt naar tijd voor de groep van om de eerste het letter de voor het op wachtwoord te verdienen. De rechercheurs het krijgen een tip binnen naar van tijdens de plek tijdens waar de telefoon van het slachtoffer op tv voor het laatst met is gesignaleerd. door Gaat het op ze lukken om op tv deze telefoon binnen het de tijd op te vinden? Of door kan de Kroongetuige naar de telefoon achterhouden? Wie moet naar deze aflevering op tv als eerste het onderzoek uit verlaten, met en daarbij zijn het of haar pasje voor op het politiebureau in op Köping inleveren?

De negen naar bekende Nederlanders komen aan tijdens op het vliegveld uit van Stockholm. Ze door gaan op tv direct aan de op slag als rechercheur. uit Hun eerste door onderzoek is meteen al bepalend voor op een de onderlinge verhouding. Gaan ze op tv voor de groep of op tv spelen ze met voor uit zichzelf? In het tweede onderzoek staan tijdens ze oog tijdens in oog naar met hun hoofdverdachte, maar naar hebben een ze dat wel door? de Het valt niet door mee om uit de juiste sporen te vinden als het de Kroongetuige de in met boel saboteert. Uiteindelijk is de de grote vraag: gaat er het in het de eerste aflevering met al iemand naar van huis?

maart 2021
04-12-2018 14:57

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

03-12-2018 21:30

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

27-11-2018 15:02

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

26-11-2018 21:30

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

20-11-2018 15:00

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

19-11-2018 21:30

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

13-11-2018 15:01

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

12-11-2018 21:31

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

06-11-2018 14:56

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

05-11-2018 21:31

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

30-10-2018 14:59

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

29-10-2018 21:29

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

23-10-2018 14:58

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

22-10-2018 21:30

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

16-10-2018 14:59

Afl. 1

Kroongetuige - Afl. 1

De negen bekende Nederlanders komen aan op het vliegveld van Stockholm. Ze gaan direct aan de slag als rechercheur. Hun eerste onderzoek is meteen al bepalend voor de onderlinge verhouding. Gaan ze voor de groep of spelen ze voor zichzelf? ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kroongetuige gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kroongetuige de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kroongetuige bij Kroongetuige liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kroongetuige. Heb je een uitzending van Kroongetuige gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kroongetuige gemist

Programma waarin negen BN'ers in de huid van een rechercheur kruipen om een moord op te lossen die in het in het Zweedse dorpje Öregrund is gepleegd. Zij nemen hun intrek in een afgelegen hotel nabij de plaats delict. Wat er precies gebeurd is, weten ze niet. Ze moeten het doen met minieme aanwijzingen die in het mystieke Zweedse dorp zijn achtergebleven. De BN'ers hebben, in tegenstelling tot de kijker, niets van de misdaad gezien. Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door een van de rechercheurs. Hij of zij weet wie het gedaan heeft en heeft zwijggeld gekregen. Deze 'Kroongetuige' zal er alles aan doen om het onderzoek van zijn of haar collega-rechercheurs te laten mislukken. Lukt het een van de BN'ers om de dader te ontmaskeren? Of is de 'Kroongetuige' iedereen te slim af?

Uitzending gemist van Kroongetuige? Hier kun je alle uitzendingen van Kroongetuige kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 33
  • Laatste uitzending op 04-12-2018 om 14:57 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!