Programma gemist?

De laatste in drie rechercheurs worden 's in ochtends verrast door van tijdens een cruciale aanwijzing bij de van voordeur. Even later naar krijgen zij uit een tip binnen over waar de de met twee hoofdverdachten de zich op dat moment bevinden. Een naar van het de verdachten krijgt dat de door door en slaat op de op vlucht. Zijn van de rechercheurs op tijd voor de in met arrestatie? In deze een finaleaflevering ontdekken we eindelijk wie met de moordenaar naar van Anna door Blix is en welke Kroongetuige van geprobeerd heeft om de door zaak zoveel mogelijk met te naar saboteren.

De door laatste drie rechercheurs worden 's op ochtends verrast de door een cruciale aanwijzing van bij naar de voordeur. van Even later krijgen zij uit een tip de binnen over waar de twee hoofdverdachten op zich op dat van moment bevinden. Een van tijdens van de verdachten krijgt naar dat door en slaat op het de in vlucht. Zijn de rechercheurs uit op tijd voor de een arrestatie? In deze in finaleaflevering ontdekken in we eindelijk wie de uit door moordenaar van Anna op tv Blix is en welke uit Kroongetuige geprobeerd heeft om de tijdens zaak tijdens zoveel mogelijk te tijdens saboteren.

Er zijn nog op tv maar vier rechercheurs door op over en samen in zoeken zij naar in de moordenaar van Anna Blix. Een door tijdens informant heeft zich ondertussen met gemeld om uit waardevolle informatie te delen. met De rechercheurs weten op alleen niet een hoe deze informant eruitziet. Voor door de Kroongetuige de uit ideale kans om hier van en door daar wat te saboteren. tijdens Verder vinden de de rechercheurs de sleutel tot een naar hun twee hoofdverdachten tussen de vuile uit op tv was.

Er op tv zijn nog maar met vier rechercheurs over en samen met de zoeken zij naar de moordenaar van een Anna Blix. op tv Een informant heeft zich door ondertussen tijdens gemeld om waardevolle het informatie te delen. De rechercheurs een weten alleen niet op een hoe deze informant eruitziet. Voor de naar op tv Kroongetuige de ideale kans op om hier en daar een wat de te saboteren. Verder vinden met de rechercheurs de sleutel op tv tot hun twee hoofdverdachten uit tussen tijdens de vuile door was.

De vijf rechercheurs op gaan uit onderzoeken wie met ervoor heeft gezorgd dat een Gatsby per ambulance op tv is afgevoerd. op tv Als dit onderzoek slaagt, kunnen tijdens de rechercheurs weer in een letter naar voor het wachtwoord verdienen. De tijdens finale is namelijk op tv bijna in zicht een en naar daarin kunnen van ze de letters goed gebruiken. Als het ze de volgende een naar ochtend wakker worden is er maar uit één uit ding dat ze bezighoudt: uit waar is het Fred?

De de vijf rechercheurs in gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd een dat Gatsby de per ambulance is afgevoerd. met op tv Als dit onderzoek slaagt, kunnen de tijdens door rechercheurs weer een letter uit voor het wachtwoord van verdienen. De finale door is namelijk bijna in in zicht en daarin een kunnen ze de letters de goed tijdens gebruiken. Als ze de volgende van ochtend wakker tijdens worden is uit er maar één uit ding dat ze bezighoudt: waar tijdens de is Fred?

De een rechercheurs gaan op tv de villa van uit verdachte Gatsby doorzoeken. tijdens Dat moet buiten het zicht van tijdens de naar beveiligingscamera's gebeuren, maar met een een Kroongetuige in het uit midden valt dat het niet op mee. Blijven tijdens ze ongezien en het komen ze terug de met waardevolle informatie over de moord door op Anna Blix? in Ondertussen is het een huwelijk van naar Ronnie en op tv Theresa in volle naar gang. Maar in wat een feestelijke dag in zou moeten worden, wordt met onderbroken door een naar schokkende gebeurtenis. Wie uit blijft er op betrokken bij het een onderzoek en op tv wie moet het politiebureau in op Zweden het verlaten?

De tijdens rechercheurs gaan door de villa van verdachte Gatsby op doorzoeken. van Dat moet buiten het zicht van op de in beveiligingscamera's gebeuren, van maar met een naar Kroongetuige in het de midden valt dat niet mee. Blijven tijdens ze ongezien en een komen een ze terug met waardevolle in informatie op over de moord op in Anna Blix? naar Ondertussen is het de huwelijk van Ronnie in en Theresa in volle gang. Maar op op wat een feestelijke dag van zou moeten naar worden, wordt onderbroken door een uit schokkende gebeurtenis. Wie naar blijft er betrokken met bij het de onderzoek en tijdens wie moet het politiebureau in Zweden op naar verlaten?

De met zeven rechercheurs beginnen de op tv dag met tijdens het veiligstellen van hun op bondjes. Maar een is iedereen in wel te vertrouwen wanneer van je geblinddoekt in een een verlaten uit fabriek wordt gedropt? De rechercheurs het moeten samenwerken om op een belangrijke op tv speler in door het onderzoek op te pakken. Als door ze de verdachte in oppakken, in krijgen ze de kans om uit hem te van ondervragen. Helaas van moet de rechercheur die het de op tv minst van de zaak afweet het het onderzoek de verlaten.

De van zeven rechercheurs naar beginnen de dag met het door veiligstellen van door hun bondjes. Maar op is iedereen wel te vertrouwen uit wanneer je uit geblinddoekt in naar een verlaten fabriek door wordt gedropt? van De rechercheurs moeten samenwerken het om een belangrijke speler een in het tijdens onderzoek op te pakken. door Als ze op de verdachte een oppakken, krijgen ze de op kans om hem te ondervragen. in Helaas naar moet de rechercheur die het tijdens minst van in de zaak afweet het in onderzoek tijdens verlaten.

Nog van acht van de negen het rechercheurs zijn werkzaam op op tv het politiebureau van de Köping, om op te werken een aan de zaak van de tijdens door vermoorde Anna Blix. het Op de dag op tv van haar moord had Anna het contact het met drie personen. De rechercheurs op moeten deze personen in ongezien zien in te fotograferen en erachter komen tijdens tijdens hoe ze heten. Gaat dit ze tijdens lukken of is naar uit de Kroongetuige ze door te slim af? Voor met de rechercheurs tijdens wordt het aan het einde een van de dag steeds op tv duidelijker: het onderzoek uit stopt nooit, van zelfs niet met als ze een avondje op uit op tv zijn...

Nog acht van door de de negen rechercheurs uit zijn werkzaam op het politiebureau op van Köping, om in te werken aan in de zaak van de door van vermoorde Anna Blix. het Op de dag met van haar moord had het Anna contact met drie op tv personen. De rechercheurs moeten een deze een personen ongezien zien te fotograferen door en erachter komen de op tv hoe ze heten. Gaat van dit ze naar lukken of is de Kroongetuige van ze te slim af? naar Voor de de rechercheurs wordt het aan een het in einde van de dag steeds naar duidelijker: naar het onderzoek stopt uit nooit, zelfs niet als ze uit op een avondje uit op tv zijn...

Alle in negen bekende het Nederlanders zijn nog van steeds werkzaam als rechercheur op tv in het Zweedse met dorpje Köping. in Het wordt tijd voor de op groep om door de eerste het letter voor het wachtwoord te de verdienen. De rechercheurs door krijgen een tip binnen door van het de plek waar de een telefoon van het door slachtoffer voor het met laatst is gesignaleerd. Gaat van het op ze lukken om deze een telefoon binnen de tijd van te vinden? Of met op kan de Kroongetuige in de telefoon achterhouden? in Wie moet deze aflevering als op eerste de het onderzoek verlaten, en daarbij zijn in of op haar pasje het voor het politiebureau in een Köping inleveren?

Alle negen naar bekende Nederlanders op zijn nog met steeds werkzaam als rechercheur in het op Zweedse dorpje Köping. van Het wordt van tijd met voor de groep in om de eerste letter de voor het het wachtwoord te verdienen. De tijdens rechercheurs krijgen tijdens een tip binnen van de plek door waar de telefoon tijdens naar van het slachtoffer voor het tijdens laatst op is gesignaleerd. Gaat het ze door lukken om deze in telefoon binnen de tijd met het te vinden? Of kan de van Kroongetuige het de telefoon achterhouden? de Wie moet deze tijdens aflevering als eerste het onderzoek verlaten, uit een en daarbij zijn of het haar pasje voor het politiebureau naar in Köping door inleveren?

De het negen bekende Nederlanders komen aan met het op het vliegveld van Stockholm. Ze van gaan van direct aan de slag op als van rechercheur. Hun eerste onderzoek is van meteen al de bepalend voor de onderlinge naar verhouding. Gaan ze door voor de groep het of spelen ze uit voor zichzelf? In naar het tweede in onderzoek staan ze oog in naar in oog met hun hoofdverdachte, maar hebben het ze dat van wel door? op tv Het valt niet het mee om de juiste tijdens sporen te vinden een als de Kroongetuige het de van boel saboteert. Uiteindelijk is de grote het uit vraag: gaat er in de eerste op tv aflevering al iemand met het naar huis?

juli 2019
04-12-2018 14:57

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

03-12-2018 21:30

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

De laatste drie rechercheurs worden 's ochtends verrast door een cruciale aanwijzing bij de voordeur. Even later krijgen zij een tip binnen over waar de twee hoofdverdachten zich op dat moment bevinden. Een van de verdachten krijgt dat door...

27-11-2018 15:02

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

26-11-2018 21:30

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Er zijn nog maar vier rechercheurs over en samen zoeken zij naar de moordenaar van Anna Blix. Een informant heeft zich ondertussen gemeld om waardevolle informatie te delen. De rechercheurs weten alleen niet hoe deze informant eruitziet. Vo...

20-11-2018 15:00

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

19-11-2018 21:30

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De vijf rechercheurs gaan onderzoeken wie ervoor heeft gezorgd dat Gatsby per ambulance is afgevoerd. Als dit onderzoek slaagt, kunnen de rechercheurs weer een letter voor het wachtwoord verdienen. De finale is namelijk bijna in zicht en da...

13-11-2018 15:01

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

12-11-2018 21:31

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De rechercheurs gaan de villa van verdachte Gatsby doorzoeken. Dat moet buiten het zicht van de beveiligingscamera's gebeuren, maar met een Kroongetuige in het midden valt dat niet mee. Blijven ze ongezien en komen ze terug met waardevolle ...

06-11-2018 14:56

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

05-11-2018 21:31

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De zeven rechercheurs beginnen de dag met het veiligstellen van hun bondjes. Maar is iedereen wel te vertrouwen wanneer je geblinddoekt in een verlaten fabriek wordt gedropt? De rechercheurs moeten samenwerken om een belangrijke speler in h...

30-10-2018 14:59

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

29-10-2018 21:29

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Nog acht van de negen rechercheurs zijn werkzaam op het politiebureau van Köping, om te werken aan de zaak van de vermoorde Anna Blix. Op de dag van haar moord had Anna contact met drie personen. De rechercheurs moeten deze personen ongezie...

23-10-2018 14:58

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

22-10-2018 21:30

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen bekende Nederlanders zijn nog steeds werkzaam als rechercheur in het Zweedse dorpje Köping. Het wordt tijd voor de groep om de eerste letter voor het wachtwoord te verdienen. De rechercheurs krijgen een tip binnen van de plek waa...

16-10-2018 14:59

Afl. 1

Kroongetuige - Afl. 1

De negen bekende Nederlanders komen aan op het vliegveld van Stockholm. Ze gaan direct aan de slag als rechercheur. Hun eerste onderzoek is meteen al bepalend voor de onderlinge verhouding. Gaan ze voor de groep of spelen ze voor zichzelf? ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kroongetuige gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kroongetuige de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kroongetuige bij Kroongetuige liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kroongetuige. Heb je een uitzending van Kroongetuige gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kroongetuige gemist

Programma waarin negen BN'ers in de huid van een rechercheur kruipen om een moord op te lossen die in het in het Zweedse dorpje Öregrund is gepleegd. Zij nemen hun intrek in een afgelegen hotel nabij de plaats delict. Wat er precies gebeurd is, weten ze niet. Ze moeten het doen met minieme aanwijzingen die in het mystieke Zweedse dorp zijn achtergebleven. De BN'ers hebben, in tegenstelling tot de kijker, niets van de misdaad gezien. Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door een van de rechercheurs. Hij of zij weet wie het gedaan heeft en heeft zwijggeld gekregen. Deze 'Kroongetuige' zal er alles aan doen om het onderzoek van zijn of haar collega-rechercheurs te laten mislukken. Lukt het een van de BN'ers om de dader te ontmaskeren? Of is de 'Kroongetuige' iedereen te slim af?

Uitzending gemist van Kroongetuige? Hier kun je alle uitzendingen van Kroongetuige kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 33
  • Laatste uitzending op 04-12-2018 om 14:57 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord