Programma gemist?

Het onderzoek in uit in Öregrund, naar de moord met op Thomas Forsberg en door Sven Lassgard wordt tijdens afgerond. Lukt het één op tv van de overgebleven tijdens op rechercheurs de kroongetuige te van ontmaskeren? Zo niet, dan gaat tijdens de dader vrijuit tijdens en houdt de naar kroongetuige het zwijggeld in van 20.000 euro. op op Maar zeker zo in belangrijk is de vraag: in lukt het om het tijdens wachtwoord samen te stellen? op Er zijn nog uit maar 7 letters de verdiend en het uit wachtwoord is 16 door letters lang. Als op tv de het wachtwoord niet juist wordt tijdens ingevuld, gaat de dader op vrijuit en op tv wint de kroongetuige het alsnog.

Het onderzoek in het Öregrund, door naar de moord op naar Thomas Forsberg en Sven op in Lassgard wordt afgerond. van Lukt het één van tijdens de overgebleven rechercheurs de op kroongetuige te ontmaskeren? Zo met niet, dan gaat op tv uit de dader vrijuit en uit houdt de kroongetuige door het zwijggeld op tv van 20.000 euro. Maar zeker zo van belangrijk is op de vraag: lukt de het met om het wachtwoord samen te stellen? met Er zijn op tv nog maar 7 letters op van verdiend en het wachtwoord op tv is 16 letters van lang. Als het wachtwoord op niet juist wordt het ingevuld, gaat uit de dader tijdens vrijuit en wint de kroongetuige van alsnog.

Opnieuw doen de op tv door rechercheurs een schokkende ontdekking en ook een op dit keer brengt die hen een dichterbij de uit dader. Sterker nog: van ze krijgen tijdens de kans om op rond te neuzen tijdens in het hol het van de leeuw; een tijdens afgelegen schuur van waaruit de naar in dader opereert. Voor een met van de naar rechercheurs is dit meteen in ook het het einde van het een onderzoek. Nog één van de op overgebleven op tv vier BN-ers moet naar huis; tijdens de andere drie naar zijn de finalist.

Opnieuw uit doen de rechercheurs met een schokkende ontdekking in en ook dit in keer brengt door die hen dichterbij met de dader. Sterker een nog: ze krijgen de kans door om de rond te neuzen in op het hol van de leeuw; in een afgelegen de schuur van van waaruit de met dader opereert. Voor een van van de een rechercheurs is dit meteen op tv ook het einde het van het onderzoek. Nog één met van de door overgebleven het vier BN-ers moet van naar huis; de andere uit drie zijn het finalist.

De tijdens journalist Anders Hultén stuurt een een berichtje van naar Malin, niet wetende dat de op haar telefoon in handen is van tijdens de rechercheurs. naar Hultén waarschuwt zijn ex-vriendin tijdens uit voor een zilvergrijze op tv Suzuki. Wat volgt is een de klopjacht op deze het auto over in land, en uit vanuit de lucht met naar een helikopter. op tv De rechercheurs zetten de alles op alles om de een zaak tot een goed van eind in te brengen, met én natuurlijk om meer letters een te vergaren. Want in als in de laatste door aflevering het door wachtwoord niet juist wordt de uit ingevuld, gaat de dader vrijuit de en door wint de kroongetuige.

De op journalist Anders Hultén stuurt de een berichtje naar naar Malin, niet op wetende dat haar telefoon tijdens in handen is van het de rechercheurs. Hultén op met waarschuwt zijn ex-vriendin voor een zilvergrijze in Suzuki. Wat volgt in is een klopjacht met op tijdens deze auto over land, en een vanuit door de lucht met in een helikopter. De rechercheurs zetten naar alles op tv op alles om de met zaak tot een met goed eind te op brengen, én natuurlijk om op meer letters tijdens te op vergaren. Want als van in de laatste aflevering het van wachtwoord niet op juist wordt ingevuld, gaat de op tv dader vrijuit het en van wint de kroongetuige.

De receptioniste tijdens Johanna heeft het in hotel van door de rechercheurs uit verlaten om de dader te kunnen de tijdens helpen. Vlak voor haar vertrek door heeft ze op de op tv kussens van van de rechercheurs de een envelop achtergelaten. De inhoud een ervan met zorgt voor veel een commotie. De in opschudding wordt nog groter naar als de rechercheurs erachter uit komen op tv wie Johanna in de werkelijkheid was.

De receptioniste door Johanna heeft van het hotel van op tv de rechercheurs verlaten om de op tv dader te het kunnen het helpen. Vlak voor haar vertrek het heeft op tv ze op de op kussens van de rechercheurs een envelop uit het achtergelaten. De inhoud ervan een zorgt voor veel commotie. De de van opschudding wordt nog groter als de de met rechercheurs erachter komen wie Johanna naar in werkelijkheid door was.

De visser Algot op tv Poppe het is zonder pardon het doodgeschoten, nadat een hij stiekem opnames naar had gemaakt van een drugstransactie in op de haven. De het rechercheurs op krijgen het beeldmateriaal van de in visser in tijdens handen en kunnen voor door het eerst een uit glimp opvangen tijdens van de het dader. Tenzij de op kroongetuige dat op weet te voorkomen...

De visser een Algot Poppe is zonder het pardon doodgeschoten, nadat in hij stiekem opnames door had gemaakt van uit een drugstransactie in op de haven. op tv De rechercheurs krijgen het naar door beeldmateriaal van de visser in de handen en kunnen uit voor tijdens het eerst een glimp uit opvangen van de het dader. Tenzij de kroongetuige dat tijdens weet te uit voorkomen...

Met nog van acht rechercheurs op tijdens de zaak gaat naar het onderzoek naar de uit dood met van Sven Lassgard en het Thomas Forsberg verder. Meteen naar na in afloop van de begrafenis van van Thomas proberen op de rechercheurs de drie met gemeenschappelijke vrienden het van beide jongens op tv op te sporen. Ook van gaan door ze op zoek tijdens naar een auto tijdens die op een door verlaten landweg is achtergelaten en tijdens mogelijk door de door dader is in gebruikt. op tv Zou het de kroongetuige uit opnieuw lukken om de op tv onderzoeken van te laten mislukken? uit En wat heeft de naam Wilma het met de zaak door te een maken? Na het proces verbaal in moet opnieuw een op tv op tv van de speurneuzen uit het onderzoek verlaten.

Met nog tijdens acht rechercheurs op de tijdens een zaak gaat het onderzoek naar de uit dood van van Sven Lassgard en Thomas tijdens Forsberg verder. uit Meteen na afloop van op tv het de begrafenis van de Thomas proberen de op rechercheurs de drie gemeenschappelijke het vrienden van beide jongens op uit te sporen. een Ook op gaan ze op zoek naar met een auto op tv die op een verlaten landweg het is de achtergelaten en mogelijk door de de dader is gebruikt. tijdens Zou het naar de kroongetuige door opnieuw lukken om naar de onderzoeken naar te laten mislukken? En wat van heeft de naam Wilma door met de op tv zaak te de maken? Na het in proces verbaal moet opnieuw een door tijdens van de speurneuzen met het onderzoek verlaten.

Alle door negen BN'ers de zijn nog als een rechercheur werkzaam in het op dorpje Öregrund, maar daar gaat op deze aflevering verandering tijdens in komen. De een rechercheurs op tv gaan in het in huis van door een verdachte en naar dat van het slachtoffer op op tv zoek naar een naar naam die zij het allebei in kennen. Die persoon is op mogelijk een in belangrijke lead. Ook gaan ze de proberen de code door te ontcijferen die de door dader op het de lichamen van op zijn slachtoffers heeft achtergelaten. naar Welke boodschap heeft de het hij willen geven? Na afloop een van met deze twee onderzoeken schrijven op tv de rechercheurs naar hun eerste proces verbaal; op tv ze moeten twintig op details invullen over met de zaak en de identiteit een van een de kroongetuige. Wie dat het door minst goed op tv doet, met moet naar huis.

Alle uit negen BN'ers zijn nog als met rechercheur werkzaam met in het uit dorpje Öregrund, tijdens maar daar gaat deze aflevering verandering uit op in komen. De rechercheurs gaan in uit het huis naar van tijdens een verdachte en dat van van het slachtoffer op een zoek uit naar een naam die zij allebei tijdens kennen. op tv Die persoon is van mogelijk een belangrijke lead. Ook op gaan ze een proberen de het code te ontcijferen die de op tv dader de op de lichamen van zijn het slachtoffers heeft op tv achtergelaten. Welke boodschap uit heeft hij willen geven? door op Na afloop van naar deze twee onderzoeken schrijven de rechercheurs op de hun eerste proces op tv verbaal; ze moeten op tv twintig details invullen over de zaak het en de tijdens identiteit van de van kroongetuige. Wie dat het het minst naar goed doet, moet naar uit huis.

De negen bekende door Nederlanders komen in aan in het dorpje een door Öregrund en moeten tijdens meteen aan de slag als door rechercheur. Ze gaan sporenonderzoek in doen op de van plaats uit delict waar die ochtend met het lichaam van een een jongen is gevonden. naar Gaat tijdens het hier om dezelfde door dader die een uit week eerder naar ook al een jonge uit man vermoordde? De kroongetuige door is de een enige die het op tv weet en hij of door van zij zal er alles met aan doen om in het onderzoek te saboteren. op tv Zo ook het tweede de onderzoek, als tijdens ze uit op zoek moeten met gaan naar de eigenaar van met een scooter een die in op tv de nacht van naar de moord bij de plaats delict uit is tijdens gesignaleerd. De rechercheurs verblijven een in een hotel in op tv Öregrund door en daar van moeten twee van hen naar een kamer delen. Niks het voor de kroongetuige, op tv of in juist wel?

juli 2018
23-10-2017 00:28

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

Het onderzoek in Öregrund, naar de moord op Thomas Forsberg en Sven Lassgard wordt afgerond. Lukt het één van de overgebleven rechercheurs de kroongetuige te ontmaskeren? Zo niet, dan gaat de dader vrijuit en houdt de kroongetuige het zwijg...

21-10-2017 21:34

Afl. 8

Kroongetuige - Afl. 8

Het onderzoek in Öregrund, naar de moord op Thomas Forsberg en Sven Lassgard wordt afgerond. Lukt het één van de overgebleven rechercheurs de kroongetuige te ontmaskeren? Zo niet, dan gaat de dader vrijuit en houdt de kroongetuige het zwijg...

16-10-2017 00:55

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Opnieuw doen de rechercheurs een schokkende ontdekking en ook dit keer brengt die hen dichterbij de dader. Sterker nog: ze krijgen de kans om rond te neuzen in het hol van de leeuw; een afgelegen schuur van waaruit de dader opereert. Voor e...

14-10-2017 21:32

Afl. 7

Kroongetuige - Afl. 7

Opnieuw doen de rechercheurs een schokkende ontdekking en ook dit keer brengt die hen dichterbij de dader. Sterker nog: ze krijgen de kans om rond te neuzen in het hol van de leeuw; een afgelegen schuur van waaruit de dader opereert. Voor e...

09-10-2017 00:32

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De journalist Anders Hultén stuurt een berichtje naar Malin, niet wetende dat haar telefoon in handen is van de rechercheurs. Hultén waarschuwt zijn ex-vriendin voor een zilvergrijze Suzuki. Wat volgt is een klopjacht op deze auto over land...

07-10-2017 22:01

Afl. 6

Kroongetuige - Afl. 6

De journalist Anders Hultén stuurt een berichtje naar Malin, niet wetende dat haar telefoon in handen is van de rechercheurs. Hultén waarschuwt zijn ex-vriendin voor een zilvergrijze Suzuki. Wat volgt is een klopjacht op deze auto over land...

02-10-2017 00:31

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De receptioniste Johanna heeft het hotel van de rechercheurs verlaten om de dader te kunnen helpen. Vlak voor haar vertrek heeft ze op de kussens van de rechercheurs een envelop achtergelaten. De inhoud ervan zorgt voor veel commotie. De op...

30-09-2017 22:02

Afl. 5

Kroongetuige - Afl. 5

De receptioniste Johanna heeft het hotel van de rechercheurs verlaten om de dader te kunnen helpen. Vlak voor haar vertrek heeft ze op de kussens van de rechercheurs een envelop achtergelaten. De inhoud ervan zorgt voor veel commotie. De op...

25-09-2017 00:26

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De visser Algot Poppe is zonder pardon doodgeschoten, nadat hij stiekem opnames had gemaakt van een drugstransactie in de haven. De rechercheurs krijgen het beeldmateriaal van de visser in handen en kunnen voor het eerst een glimp opvangen ...

23-09-2017 22:04

Afl. 4

Kroongetuige - Afl. 4

De visser Algot Poppe is zonder pardon doodgeschoten, nadat hij stiekem opnames had gemaakt van een drugstransactie in de haven. De rechercheurs krijgen het beeldmateriaal van de visser in handen en kunnen voor het eerst een glimp opvangen ...

18-09-2017 00:28

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Met nog acht rechercheurs op de zaak gaat het onderzoek naar de dood van Sven Lassgard en Thomas Forsberg verder. Meteen na afloop van de begrafenis van Thomas proberen de rechercheurs de drie gemeenschappelijke vrienden van beide jongens o...

16-09-2017 22:04

Afl. 3

Kroongetuige - Afl. 3

Met nog acht rechercheurs op de zaak gaat het onderzoek naar de dood van Sven Lassgard en Thomas Forsberg verder. Meteen na afloop van de begrafenis van Thomas proberen de rechercheurs de drie gemeenschappelijke vrienden van beide jongens o...

11-09-2017 00:20

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen BN'ers zijn nog als rechercheur werkzaam in het dorpje Öregrund, maar daar gaat deze aflevering verandering in komen. De rechercheurs gaan in het huis van een verdachte en dat van het slachtoffer op zoek naar een naam die zij all...

09-09-2017 22:01

Afl. 2

Kroongetuige - Afl. 2

Alle negen BN'ers zijn nog als rechercheur werkzaam in het dorpje Öregrund, maar daar gaat deze aflevering verandering in komen. De rechercheurs gaan in het huis van een verdachte en dat van het slachtoffer op zoek naar een naam die zij all...

07-09-2017 21:30

Afl. 1

Kroongetuige - Afl. 1

De negen bekende Nederlanders komen aan in het dorpje Öregrund en moeten meteen aan de slag als rechercheur. Ze gaan sporenonderzoek doen op de plaats delict waar die ochtend het lichaam van een jongen is gevonden. Gaat het hier om dezelfde...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Kroongetuige gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Kroongetuige de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Kroongetuige bij Kroongetuige liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Kroongetuige. Heb je een uitzending van Kroongetuige gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Kroongetuige gemist

Programma waarin negen BN'ers in de huid van een rechercheur kruipen om een moord op te lossen die in het in het Zweedse dorpje Öregrund is gepleegd. Zij nemen hun intrek in een afgelegen hotel nabij de plaats delict. Wat er precies gebeurd is, weten ze niet. Ze moeten het doen met minieme aanwijzingen die in het mystieke Zweedse dorp zijn achtergebleven. De BN'ers hebben, in tegenstelling tot de kijker, niets van de misdaad gezien. Het onderzoek naar de moord wordt bemoeilijkt door een van de rechercheurs. Hij of zij weet wie het gedaan heeft en heeft zwijggeld gekregen. Deze 'Kroongetuige' zal er alles aan doen om het onderzoek van zijn of haar collega-rechercheurs te laten mislukken. Lukt het een van de BN'ers om de dader te ontmaskeren? Of is de 'Kroongetuige' iedereen te slim af?

Uitzending gemist van Kroongetuige? Hier kun je alle uitzendingen van Kroongetuige kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 17
  • Laatste uitzending op 23-10-2017 om 00:28 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord