Programma gemist?

Seizoen 2 in - Aflevering tijdens 2 - Magazine. Van Ried van naar Boer. Op haar tweede uit etappe van het het Jabikspaad loopt Annemiek in langs tijdens het dorpje een Ried. Hier staat de Walburgakerk, hoofdkantoor op tv van een in 'reizende kerkgemeente', uit een kerkgemeenschap met nog tijdens maar vijftig naar leden, die verdeeld op tv is over van acht dorpen en met kerken. In de Walburgakerk van ontdekt Annemiek de geschiedenis achter door van Walburga, de dochter van met koning Richard van Engeland. Ze door was met ook de van nicht van Bonifatius en reisde met een hem mee een naar Friesland. In deze uit protestantse kerk is van een alleen nog maar een kleine met afbeelding van van haar te vinden. Bij door het kerkje van Boer in ontmoet met Annemiek pastoor Conijn. Als katholiek met in het van protestantse door Friesland is hij met 'herder' voor een de groot gebied. Hoe kun je door je roeping blijven uit volgen naar als er veel de mensen aan je lopen te trekken? op Voor Conijn met geldt een de regel: 'Teveel van ja zeggen tegen een op tv ander is op tv nee zeggen tegen door jezelf.'

Annemiek begint aan het haar tocht in van Sint Jacobiparochie, op de de westelijke de route van van het Jabikspaad. op tv In de Groate een Kerk is een pelgrimscentrum gevestigd en met ze uit hoort daar van het verhaal achter dit eeuwenoude het pelgrimspad. Het door begon allemaal met een met droom van met koning Karel de Grote met (742-814), die een weg tijdens van sterren langs van de hemel zag: in beginnend bij van de Noordzee, een via heel Europa, het eindigend bij het de Spaanse Finisterre. de Oud-voorzitter van de Vereniging de het Friesche Elf een Steden, Henk Kroes (bekend van op tv de gevleugelde tijdens woorden 'It giet oan'), uit tijdens is net terug van een pelgrimage op tv uit Santiago een de Compostella. tijdens Hij deelt met Annemiek de enkele met van zijn pelgrimservaringen en geeft op haar een bijzonder door cadeau: tijdens een Sint-Jacobsschelp, die haar onderweg zal het beschermen. in Annemiek bezoekt tot slot op de door kerk van Minnertsga: de Meinardskerk. naar Daar hoort ze door bijzondere verhalen door over de geschiedenis van deze uit kerk uit tijdens 1450.

De laatste etappe met van Annemieks de pelgrimsroute is begonnen. Via uit de met dijk komt ze aan naar in het huis de van Jolanda Miedema. met Zij uit noemt yoga 'één van de mooiste de cadeaus die je de door jezelf kan geven'. het Maar hoe kan Annemiek de rust het en een ruimte van uit haar pelgrimstocht behouden in het in dagelijkse leven? Jolanda helpt het haar op weg. tijdens Het met is de laatste les die een ze tijdens haar op tv tocht in haar op gele rugzakje zal door stoppen. Op haar met laatste in kilometers ligt de doopsgezinde Julianakerk, op tv door waar Annemiek er eindelijk uit achter komt hoe het van kan dat er tijdens zoveel doopsgezinden in Friesland de op zijn. Met het beklimmen van de naar trap op met de uit dijk bereikt Annemiek het einde van het haar op pelgrimspad. Ze reflecteert uit en geniet, omgeven door met het vertrouwde Friese naar landschap.

Doorgewinterde naar pelgrims Wiep en naar Durkje Koehoorn verwelkomen Annemiek de in hun gastenverblijf, door waarvoor ze van de deuren openen voor pelgrims uit zoals een zij. Wiep en Durkje pelgrimeerden tijdens al uit meerdere keren naar Spanje en op tv vertellen de Annemiek hun verhalen uit over de bloedhete van tochten en de open gesprekken. tijdens De met volgende tussenstop in is de Sint Vituskerk in door Feinsum, een het klein kerkje dat de buitenplaats op is in van het veel grotere van klooster Mariëngaarde. Daarna vervolgt door met ze haar tocht naar Hallum, waar met Frederik van in Hallum in 1163 in het norbertijner van klooster Mariëngaarde stichtte. In die in tijd was tijdens het een bloeiende gemeenschap het met van vierhonderd monniken. Nu is met dat wel anders: alleen uit een muurtje van door uit Mariëngaarde bleef achter. door In de verte kan Annemiek uit het einde het van haar een pelgrimspad al bijna van zien.

Annemiek komt aan uit in Jelsum, in op tv het uit paradijs dat het 'de Dekemastate' heet. Dit zestiende-eeuwse huis naar en de tuinen naar op tv zijn opengesteld voor publiek. Wim Hoogendam van en op zijn vrouw wonen er op al achttien jaar een vol trots, een samen met een aantal op tv kuifeenden. Wanneer de een 'bijenstal' opengaat, tijdens maakt Annemiek uit ook kennis met de bijenbewoners. Na met die ontmoeting het loopt tijdens Annemiek door naar het de Johanneskerk in Britsum. op Tijdens een op renovatie begin deze tijdens eeuw kwamen fresco's van tevoorschijn die het lijdensverhaal van van Jezus vertellen. Achthonderd jaar uit zijn die een verborgen schatten bewaard in gebleven. Annemiek in neemt een les mee naar op tv haar volgende in bestemming: niets de is wat het lijkt, van dus je moet door op zoek blijven in naar de in verborgen schat in alles en op tv op iedereen.

Onderweg door naar de het Jacobijnerkerk in Leeuwarden loopt tijdens Annemiek door de Jacobsstraat. de Daar vindt ze een uit bijzondere uit putdeksel, met tijdens een afbeelding van de schelp van tijdens de door pelgrim. Hoewel Annemiek aanvankelijk dacht met dat ze tijdens het haar tocht in veel op zou loslaten, neemt ze uit juist veel een nieuwe geschiedenis met zich mee. door En daar komt tijdens nog de meer geschiedenis bij, tijdens haar naar bezoek aan het de Grote naar of Jacobijnerkerk. Die kerk in tijdens Leeuwarden werd de lang geleden gesticht als met Dominicanerklooster en op tv heeft net als naar Delft en Breda een het koninklijke het grafkelder. De stadhouder en zijn door familie hadden hun door eigen naar ingang: het zogenaamde 'oranjepoortje.' Annemiek verwondert de zich over het met de prachtige interieur en de mensenmassa die het ze in de met kerk tegenkomt. een Met een actrice Joke Tjalsma uit duikt Annemiek in het de historie van van de burgeropstand tegen de aristocraten, eind naar 18e eeuw. Graven in naar en grafmonumenten werden aan door diggelen geslagen. Over die met gebeurtenis werd in de op tv kerk een voorstelling op opgevoerd, waarin tijdens Joke de een rol van Maria Louise van tijdens Hessen-Kassel vertolkte. van Joke geeft Annemiek het een stukje tijdens troost mee op het tijdens vervolg van haar op tocht.

Na de alle uitgestrektheid tijdens het pelgrimeren op tv is Annemiek op op weg naar een Leeuwarden. Onderweg van komt ze uit langs de oude op begraafplaats van het dorpskerkje van tijdens Huizum. van Daar ligt de uit vader van een naar beroemde dichter: Jan Jacob met Slauerhoff. In tijdens de herfst wordt hier op een voorstelling gespeeld, gebaseerd het op het zijn bekendste gedicht In de Memoriam Patris. uit Op de begraafplaats de ontmoet ze Gooitsen Eenling, de regisseur van door van de voorstelling. Hij vertelt in haar meer over Slauerhoff, tijdens het gedicht naar en de band die op tv hij op tv met zijn door vader had. Gooitsen herkent door zichzelf in een het gedicht en deelt van die herkenningspunten tijdens met Annemiek. Door op tv naar Leeuwarden, waar Annemiek langs het tijdens de geboortehuis van Slauerhoff loopt. Er naar is van maar één katholieke kerk die ze van op haar in pelgrimspad tijdens tegenkomt, en die staat de in Leeuwarden. De Bonifatiuskerk laat in zien dat de in op rooms-katholieken wat uitbundiger waren dan het hun protestantse broeders en van tijdens zusters. Annemiek klimt er zelfs op tv tot grote naar hoogte...

In Reduzum komt de Annemiek aan het bij de op oude herberg De Trije op tv Romers door waar vorige eeuw alles gebeurde in wat God verboden uit had. Drank de was de grootste boosdoener, met volgens op Dominee Benjamin Broers, destijds naar de communistische uit voorganger in het met dorp. De oprichting van alcoholvrij de koffiehuis De Blauwe met Tent was in op 1910 het met antwoord op dat drankgebruik. naar Egge en Bea tijdens Huistra uit zijn de huidige eigenaren de van de nuchtere uitspanning. Egge de geeft met de verhalen over de dominee een door aan Annemiek, met tijdens waarna ze haar op tv tocht voortzet. In Goutum streelt ze de door de stenen van de Agneskerk. Aan het het de verschillende kleuren stenen op tv is te zien dat uit de twaalfde-eeuwse kerk op gerestaureerd is een met bakstenen die pas in op de naar dertiende eeuw met uitgevonden werden. Ze treft opnieuw een op tv verhaal op tv dat haar op bezighoudt: de kerk van is toegewijd aan de in heilige Agnes, beschermheilige voor van verloofde door stelletjes, kuisheid, maagden een en slachtoffers van op verkrachting.

Annemiek naar neemt de bocht naar Noord-Friesland, uit waarna ze op belandt in van het paradijs: een voormalig doopsgezinde de kerk waar uit Anne Sollie op tv en zijn vrouw in wonen en werken. Anne in heeft een zich gestort op het in restaureren en de stemmen van piano's. Wanneer hij bladmuziek door voor twee uit piano's heeft opgedoken, speelt uit op hij samen met Annemiek. door Ook in Friens is het een van kerk voor één gezin te een vinden. op tv Deze hervormde kerk dateert uit van 1795 uit en werd betaald het door het adellijk geslacht door van Van Sytzama. van Het kerkje is eenvoudig, de maar heeft met grote rouwborden van de familie in de Van Sytzama aan de muur. Hoewel het de familie door er op inmiddels niet meer woont, uit worden ze er nog uit steeds uit begraven. De familie met Van Sytzama woonde tijdens in Beslinga State, een vlak naast de door kerk. Na de uit dood van baron Maurits de Pico Diederik Van Sytzama in van 1848 de werd Beslinga State met afgebroken. Reden voor Annemiek om in het even bij de plek stil te van een staan.

Annemiek naar is aangekomen in Raerd, door een plek de met ongeveer 650 inwoners, waar naar de naar bakker en in groenteboer nog aan het huis komen. In op de groene oase van naar Park Jongemastate lijkt tijdens de tijd stil te op staan. door Het landgoed behoorde ooit van toe aan een de familie Jongema. Na de in dood van het de laatste bewoner werd het in door huis afgebroken en bleef op tv het park achter. In op tv de late middeleeuwen van had de Raerd een tufstenen kerk, de maar toen die rond in 1815 bouwvallig werd, braken tijdens van de kerkvoogden die af en werd naar de nieuwe Laurentiuskerk met gebouwd. Het in rococo-interieur bleef bewaard, tijdens net zoals de grafzerken op tv en rouwborden op van de met familie Jongema. Wanneer op het orgel in klinkt, maakt Annemiek kennis met op Jelle, één in van de organisten. op tv Hij speelt een melodie tijdens met een tekst van het het Huub Oosterhuis: Gij zijt voorbij gegaan, met door een steekvlam in van ons hart. Een passende een tekst voor pelgrims, vindt Annemiek. de Ze vervolgt tijdens haar tocht, tijdens richting het uit noorden.

Annemiek naar doorkruist Mantgum tijdens haar route op tijdens van het Jabikspaad. De natte, vette het op tv kleigrond heeft daar in niets dan rijkdom gebracht en op tv heeft het tot de naar 'Goudkust' een van de streek op tv gemaakt. Het indrukwekkende houtsnijwerk in van de Mariakerk op tv is op van de hand van uit Hermannus Berkenbijl. In in de kerk komen bij van Annemiek opnieuw oude uit lessen bovendrijven die ze uit als uit kind al uit de Bijbel met de leerde en die ze de nu in symboliek terugvindt tijdens in het uit houtsnijwerk op de het preekstoel. Ze neemt de nieuwe van inzichten mee het in in haar gele rugzak, richting Oosterwierum. de Wanneer het ze daar is aangekomen, ontmoet uit ze Joost Stoelinga. in Als voorzitter met van de Vogelwacht op verzet hij zich al het jaren de tegen de intense landbouw die een de uit vogels wegdrijft en de met natuur verstoort. Van tijdens hem krijgt naar Annemiek een extra les voor door onderweg: op als jij van van een brandnetel houdt, dan houdt die door ook van een jou.

Annemiek vervolgt het haar route van het een het Jabikspaad richting Jorwert, het op tv dorpje dat in 1996 de bekend werd door het door op boek 'Hoe God met verdween uit Jorwert' van Geert Mak. een Bij Westerhoes, een van oude en door vervallen boerderij, in is dominee Jelle Waringa het bezig met de herbouw uit van een eeuwenoud door klooster, waar het de gebedsmomenten op tv zijn dagritme de zullen gaan bepalen. in Het verhaal van Westerhoes een is dat het tot het een einde naar van de twaalfde eeuw een tijdens nonnenklooster is met geweest. Op die van 'oerplek' geeft hij in aan Annemiek zijn verhalen tijdens met en een psalm voor haar in pelgrimage het door. De Redbadtsjerke in werd vernoemd naar de tijdens heilige Sint Radboud, naar die gezien door werd als de boodschapper van goede in een raad. Annemiek bezoekt de kerk, naar opgetrokken uit een tufsteen. Op het Jabikspaad de zijn dertien godshuizen waar uit pelgrims zoals Annemiek in mogen tijdens overnachten. In op tv de Redbadtsjerke zoekt op zij daarom haar bed uit op.

Op haar van pelgrimspad komt Annemiek in op Easterlittens, waar naar ze naar de Margarethakerk bezoekt. een Deze hervormde kerk is in op tv de een vroegere katholieke tijd van gewijd aan de Heilige Margaretha en van naar is gesticht zo naar rond de 12e een eeuw. Pronkstukken uit de door kerk zijn het naar orgel, rouwborden, de preekstoel op tv en op tv grafzerken in de op tv vloer. Topstuk is op de herenbank met huif uit het 1604, vroeger eigendom naar van op tv de adellijke familie Sprong. In het tijdens een plaatsje Leons, met tijdens één straat, vijf boerderijen een en zesentwintig inwoners, wachten Klaas tijdens uit en Gieltje Visbeek op Annemiek. Ze op zijn de met kosters van op de Catharinakerk en hebben een uit bijzondere 'liturgische' tuin. uit Kerst, een Pasen, Hemelvaart door en Pinksteren, het is een er allemaal in in te vinden, natuurlijk met toepasselijke tijdens tijdens bloemen en planten.

Annemiek in brengt een bezoek aan Tzum. uit Dit Friese dorpje door uit heeft de langste (kerk)torenspits van in Friesland, de 72 meter om precies te zijn. door Annemiek naar klimt op op de toren om te genieten door van het uitzicht, tijdens maar kijkt tijdens ook even beneden in het de de Johanneskerk. Deze romaanse kerk naar stamt uit de 12e van eeuw. De kansel staat een er naar al vanaf 1699 en op er ligt uit een bijzondere van zerk op het met graf van Jorit op tv Martens. Zijn schip de Eenhoorn was in onderdeel uit van de vloot van Piet naar uit Hein. Ze wonnen de zilvervloot, van maar een aanval van in piraten kostte Jorit het het leven. Verderop tijdens met in het dorp door leren de broers Auke en Hauke het uit Annemiek de techniek de van de Friese de balsport kaatsen.

Annemiek bezoekt met door van dominee Sytze Ypma het planetarium in in een Franeker. Wat zegt van dit bouwwerk over op tv onze (hedendaagse) angst? Eind 18e uit eeuw was er een tijdens dominee die voorspelde tijdens dat planeten in op elkaar zouden uit botsen en de aarde op tv zou uit vergaan. Iedereen was door bang, maar er was door één man die op tv er van anders over dacht, Eise Eisinga. tijdens In zijn woonkamer in door Franeker bouwde op tv hij een planetarium een en het bewees dat de uit planeten elkaar met rust door zouden laten. door De Martinikerk ligt op in het hart met van het oude naar centrum van Franeker. Vroeger de was het in meer een ontmoetingsplek in dan een kerk. Kinderen en honden door speelden er en op tv soms was het er de markt. Een ding was wel hetzelfde, met het iedereen ging dood van en werd begraven. Weliswaar op door zijn eigen plek, de op tv organist onder het een met orgel, de predikant bij de met preekstoel, de armen uit buiten en in de rijken met mochten overal liggen, maar het de liefst zo dicht in mogelijk bij het altaar. in De tijdens Martinikerk was ook een op tv pelgrimskerk. Als je bijvoorbeeld door dukaten tijdens doneerde of door pelgrimeerde kon je in deze van kerk terecht voor de tijdens naar zogenaamde Jacobusaflaat. Zondig naar de kerk in en vrij op tv van zonden tijdens eruit.

januari 2019
17-01-2019 16:40

Mijn pelgrimspad

Mijn pelgrimspad - Mijn pelgrimspad

Seizoen 2 - Aflevering 2 - Magazine. Van Ried naar Boer. Op haar tweede etappe van het Jabikspaad loopt Annemiek langs het dorpje Ried. Hier staat de Walburgakerk, hoofdkantoor van een 'reizende kerkgemeente', een kerkgemeenschap met nog ...

10-01-2019 16:45

Van Sint Jacobiparochie naar Minnertsga

Mijn pelgrimspad - Van Sint Jacobiparochie naar Minnertsga

Annemiek begint aan haar tocht in Sint Jacobiparochie, op de westelijke route van het Jabikspaad. In de Groate Kerk is een pelgrimscentrum gevestigd en ze hoort daar het verhaal achter dit eeuwenoude pelgrimspad. Het begon allemaal met een ...

18-12-2018 17:15

De laatste kilometers

Mijn pelgrimspad - De laatste kilometers

De laatste etappe van Annemieks pelgrimsroute is begonnen. Via de dijk komt ze aan in het huis van Jolanda Miedema. Zij noemt yoga 'één van de mooiste cadeaus die je jezelf kan geven'. Maar hoe kan Annemiek de rust en ruimte van haar pelgri...

11-12-2018 17:20

Van Feinsum naar Hallum

Mijn pelgrimspad - Van Feinsum naar Hallum

Doorgewinterde pelgrims Wiep en Durkje Koehoorn verwelkomen Annemiek in hun gastenverblijf, waarvoor ze de deuren openen voor pelgrims zoals zij. Wiep en Durkje pelgrimeerden al meerdere keren naar Spanje en vertellen Annemiek hun verhalen ...

04-12-2018 17:10

Van Jelsum naar Britsum

Mijn pelgrimspad - Van Jelsum naar Britsum

Annemiek komt aan in Jelsum, in het paradijs dat 'de Dekemastate' heet. Dit zestiende-eeuwse huis en de tuinen zijn opengesteld voor publiek. Wim Hoogendam en zijn vrouw wonen er al achttien jaar vol trots, samen met een aantal kuifeenden. ...

27-11-2018 17:10

Leeuwarden

Mijn pelgrimspad - Leeuwarden

Onderweg naar de Jacobijnerkerk in Leeuwarden loopt Annemiek door de Jacobsstraat. Daar vindt ze een bijzondere putdeksel, met een afbeelding van de schelp van de pelgrim. Hoewel Annemiek aanvankelijk dacht dat ze tijdens haar tocht veel zo...

20-11-2018 17:15

Van Huizum naar Leeuwarden

Mijn pelgrimspad - Van Huizum naar Leeuwarden

Na alle uitgestrektheid tijdens het pelgrimeren is Annemiek op weg naar Leeuwarden. Onderweg komt ze langs de oude begraafplaats van het dorpskerkje van Huizum. Daar ligt de vader van een beroemde dichter: Jan Jacob Slauerhoff. In de herfst...

13-11-2018 17:10

Van Reduzum naar Goutum

Mijn pelgrimspad - Van Reduzum naar Goutum

In Reduzum komt Annemiek aan bij de oude herberg De Trije Romers waar vorige eeuw alles gebeurde wat God verboden had. Drank was de grootste boosdoener, volgens Dominee Benjamin Broers, destijds de communistische voorganger in het dorp. De ...

06-11-2018 17:10

Van Jirnsum naar Friens

Mijn pelgrimspad - Van Jirnsum naar Friens

Annemiek neemt de bocht naar Noord-Friesland, waarna ze belandt in het paradijs: een voormalig doopsgezinde kerk waar Anne Sollie en zijn vrouw wonen en werken. Anne heeft zich gestort op het restaureren en stemmen van piano's. Wanneer hij ...

30-10-2018 17:10

Raerd

Mijn pelgrimspad - Raerd

Annemiek is aangekomen in Raerd, een plek met ongeveer 650 inwoners, waar de bakker en groenteboer nog aan huis komen. In de groene oase van Park Jongemastate lijkt de tijd stil te staan. Het landgoed behoorde ooit toe aan de familie Jongem...

23-10-2018 17:15

Van Mantgum naar Easterwierrum

Mijn pelgrimspad - Van Mantgum naar Easterwierrum

Annemiek doorkruist Mantgum tijdens haar route van het Jabikspaad. De natte, vette kleigrond heeft daar niets dan rijkdom gebracht en heeft het tot de 'Goudkust' van de streek gemaakt. Het indrukwekkende houtsnijwerk in de Mariakerk is van ...

16-10-2018 17:15

Jorwert

Mijn pelgrimspad - Jorwert

Annemiek vervolgt haar route van het Jabikspaad richting Jorwert, het dorpje dat in 1996 bekend werd door het boek 'Hoe God verdween uit Jorwert' van Geert Mak. Bij Westerhoes, een oude en vervallen boerderij, is dominee Jelle Waringa bezig...

09-10-2018 17:15

Van Easterlittens naar Leons

Mijn pelgrimspad - Van Easterlittens naar Leons

Op haar pelgrimspad komt Annemiek in Easterlittens, waar ze de Margarethakerk bezoekt. Deze hervormde kerk is in de vroegere katholieke tijd gewijd aan de Heilige Margaretha en is gesticht zo rond de 12e eeuw. Pronkstukken uit de kerk zijn ...

02-10-2018 17:15

Tzum

Mijn pelgrimspad - Tzum

Annemiek brengt een bezoek aan Tzum. Dit Friese dorpje heeft de langste (kerk)torenspits van Friesland, 72 meter om precies te zijn. Annemiek klimt op de toren om te genieten van het uitzicht, maar kijkt ook even beneden in de Johanneskerk....

18-09-2018 17:15

Franeker

Mijn pelgrimspad - Franeker

Annemiek bezoekt met dominee Sytze Ypma het planetarium in Franeker. Wat zegt dit bouwwerk over onze (hedendaagse) angst? Eind 18e eeuw was er een dominee die voorspelde dat planeten op elkaar zouden botsen en de aarde zou vergaan. Iedereen...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Mijn pelgrimspad gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Mijn pelgrimspad de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Mijn pelgrimspad bij Mijn pelgrimspad liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Mijn pelgrimspad. Heb je een uitzending van Mijn pelgrimspad gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Mijn pelgrimspad gemist

Uitzending gemist van Mijn pelgrimspad? Hier kun je alle uitzendingen van Mijn pelgrimspad kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 45
  • Laatste uitzending op 17-01-2019 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord