Programma gemist?

Annemiek op Schrijver bezoekt de Pancratiusbasiliek op in Tubbergen en het hoort een bijzonder in verhaal over de gebrandschilderde de ramen. In het uit natuurgebied Engbertsdijkvenen de ontmoet ze een echte van pelgrim: wereldreiziger op tv Jacomijn het Heupink.

Annemiek een Schrijver op pelgrimstocht door Overijssel. in Ze staat stil in met bij een van de de oudste eiken van Nederland: een de een Kroezeboom in Fleringen. Vroeger werd door deze boom gebruikt op tv als grensmarkering van akkers. in Tijdens de van Reformatie van kwamen katholieken naar de op tv Kroezeboom om er in door het geheim eucharistievieringen naar te houden. van Annemiek ontmoet op Arie Vreeswijk. Hij zorgt er met van de een stichting voor dat de Kroezeboom, het ondanks door zijn leeftijd, door blijft leven.

Annemiek met Schrijver bezoekt Het het Stift. In de 12e eeuw het werd hier een een Benedictijner Klooster tijdens gesticht. Vanaf de de middeleeuwen mochten hier ook tijdens op vrijgezelle dames van de adel komen wonen. Ze kregen hier het een uit goede opvoeding met en goed onderwijs. tijdens Door hun komst vervaagden de de strenge regels van door het op klooster. Het klooster naar werd een adellijke Sticht, het met woord Stift is daar de op tv dus van afgeleid. Annemiek ontmoet theoloog het een en predikant Anne van op der Meiden. Op in deze plek preekte Anne voor een het eerst in uit het naar Twents in 1960 tijdens en vijftig jaar tijdens later werd dat herdacht met de van een plaquette.

Annemiek op start haar pelgrimstocht in Oldenzaal, een bij de imposante door Plechelmusbasiliek. In dit de heilige huis een staat de reliekhouder, op een borstbeeld van naar Plechelmus, een de Ierse missionaris die het in de uit 8e eeuw het christendom naar Oldenzaal het bracht. Op uit de door plek van de basiliek stichtte hij naar een een kerkje. Ze in klimt de toren op op tv en kijkt de naar het pad dat de voor haar ligt, het een route van de 150 kilometer dwars door Overijssel. de op tv Haar eerste etappe loopt van Oldenzaal op tv naar de Weerselo.

De door laatste etappe een van Annemieks pelgrimsroute is begonnen. op Via de op tv dijk komt ze aan in van uit het huis van Jolanda naar Miedema. Zij noemt yoga een 'één het van de mooiste cadeaus die je in jezelf de kan geven'. tijdens Maar hoe kan Annemiek de rust het en ruimte van van door haar pelgrimstocht behouden in het dagelijkse naar leven? Jolanda op helpt haar op weg. het in Het is de laatste les die naar ze tijdens op haar tocht in naar haar gele rugzakje door zal stoppen. Op haar uit laatste tijdens kilometers ligt de naar doopsgezinde Julianakerk, waar uit Annemiek er eindelijk achter komt een hoe het in kan uit dat er zoveel doopsgezinden naar in Friesland op zijn. Met het beklimmen op tv van de trap op de met dijk bereikt Annemiek in op tv het einde van door haar Pelgrimspad. Ze reflecteert een en geniet, een omgeven door het vertrouwde Friese in landschap.

Doorgewinterde naar pelgrims Wiep en Durkje Koehoorn het naar verwelkomen Annemiek in hun gastenverblijf, waarvoor een ze door de deuren openen de voor pelgrims zoals zij. op tv Wiep met en Durkje pelgrimeerden al meerdere keren naar naar op Spanje en vertellen Annemiek in hun verhalen over de door bloedhete een tochten en de open een gesprekken. De volgende naar tussenstop uit is de Sint Vituskerk in de Feinsum: een de klein kerkje dat op tv de buitenplaats van is van het door veel grotere klooster Mariëngaarde. Daarna in vervolgt ze haar met tocht naar in Hallum, waar Frederik van Hallum op in met 1163 het norbertijner klooster de Mariëngaarde stichtte. de In die tijd was naar het een bloeiende van gemeenschap met vierhonderd monniken. op naar Nu is dat in wel anders: alleen in een muurtje van met Mariëngaarde bleef achter. In de verte door op kan Annemiek het einde van het haar pelgrimspad al van bijna op zien.

Annemiek komt aan tijdens in Jelsum, in met het in paradijs dat tijdens 'de Dekemastate' heet. Dit zestiende-eeuwse huis in en de tuinen de zijn het opengesteld voor een publiek. Wim Hoogendam een en zijn vrouw van wonen er al in achttien jaar vol trots samen tijdens met een aantal met kuifeenden. Wanneer tijdens de 'bijenstal' open gaat, tijdens maakt Annemiek het ook kennis met in de bijenbewoners. Na die naar ontmoeting op tv loopt Annemiek door door naar de Johanneskerk in Britsum. Tijdens door een renovatie, begin een tijdens deze eeuw, kwamen een fresco's tevoorschijn die de het lijdensverhaal van Jezus vertellen. met Achthonderd jaar zijn met die verborgen in schatten bewaard gebleven. Annemiek neemt op tv van een les mee naar haar op tv volgende bestemming: niets de is wat het lijkt, op dus je in moet op zoek door blijven naar de verborgen in het schat in alles de en iedereen.

Onderweg naar de van Jacobijnerkerk in Leeuwarden in loopt naar Annemiek door de van Jacobsstraat. Daar vindt naar ze een bijzondere putdeksel, naar met een de afbeelding van de door schelp van de pelgrim. door Hoewel Annemiek aanvankelijk dacht in dat tijdens ze tijdens haar de tocht veel de zou loslaten, neemt uit ze juist veel nieuwe op tv geschiedenis met zich een mee. En daar komt nog naar meer het geschiedenis bij, tijdens tijdens haar bezoek door aan de Grote van of Jacobijnerkerk. Die kerk in tijdens Leeuwarden werd uit lang geleden gesticht als tijdens dominicanenklooster en naar heeft net als door in Delft en met Breda een koninklijke grafkelder. uit De stadhouder en zijn uit familie het hadden hun eigen ingang: het het zogenaamde van 'oranjepoortje.' Annemiek verwondert met zich over het prachtige interieur tijdens en uit de mensenmassa van die ze in de kerk een tegenkomt. Met actrice het Joke Tjalsma duikt Annemiek van in de de historie van een de burgeropstand tegen door de aristocraten, eind van 18e eeuw. Graven en een grafmonumenten werden tijdens aan diggelen geslagen. Over het die op tv gebeurtenis werd in de kerk een op voorstelling opgevoerd, met waarin Joke de in rol van Maria tijdens Louise van van Hessen-Kassel vertolkte. Joke uit geeft Annemiek een een stukje troost mee op een het vervolg van haar met naar tocht.

Na van alle uitgestrektheid tijdens het in pelgrimeren is naar Annemiek op weg naar Leeuwarden. van Onderweg komt een ze langs op tv de oude door begraafplaats van het dorpskerkje op tv van Huizum. uit Daar ligt de vader van van de beroemde dichter een Jan Jacob Slauerhoff. In op de herfst wordt tijdens hier een voorstelling door door gespeeld, gebaseerd op zijn bekendste tijdens gedicht van In Memoriam Patris. Op de begraafplaats tijdens ontmoet ze tijdens Gooitsen op Eenling, de regisseur op tv van de voorstelling. Hij vertelt op tv haar meer over uit Slauerhoff, het met gedicht en de band naar die tijdens hij met zijn vader had. Gooitsen in herkent zichzelf in tijdens het gedicht en naar deelt die herkenningspunten tijdens met Annemiek. het Door naar Leeuwarden, door waar met Annemiek langs het geboortehuis van door Slauerhoff loopt. Er het is maar de één katholieke de kerk die ze op haar een pelgrimspad tegenkomt, en in die staat in door Leeuwarden. De Bonifatiuskerk laat op tv zien dat de tijdens rooms-katholieken wat door uitbundiger waren een dan hun protestantse broeders en met zusters. Annemiek klimt het er naar zelfs tot grote door hoogte.

In op tv Reduzum komt Annemiek aan bij van de oude een herberg de De Trije Romers, waar vorige eeuw tijdens alles gebeurde wat door God verboden een had. Drank het was de grootste boosdoener, een volgens op dominee Benjamin Broers, uit destijds de communistische op tv voorganger in het dorp. De een oprichting van uit alcoholvrij koffiehuis De naar Blauwe Tent was in 1910 met in het antwoord op op dat drankgebruik. Egge en Bea Huistra het zijn de huidige op het eigenaren van de nuchtere met uitspanning. Egge geeft de verhalen naar over door de dominee door aan Annemiek, met waarna ze een haar tocht voortzet. van In het Goutum streelt ze de naar stenen van de Agneskerk. van Aan de de verschillende kleuren stenen is in te uit zien dat de twaalfde-eeuwse kerk met gerestaureerd is met met bakstenen die pas in met de 13e een eeuw uitgevonden werden. uit Ze de treft opnieuw een verhaal van dat haar een bezighoudt: de kerk is met toegewijd aan de van heilige Agnes, beschermheilige voor op verloofde stelletjes, kuisheid, maagden de en slachtoffers van door met verkrachting.

Annemiek neemt de op tv bocht naar Noord-Friesland, een op tv waarna ze belandt in het naar paradijs: een voormalig een doopsgezinde op kerk waar Anne Sollie en in zijn de vrouw wonen en werken. in Anne heeft zich gestort op tijdens een het restaureren en stemmen van een piano's. Wanneer door hij bladmuziek voor twee piano's op tv heeft opgedoken, speelt in van hij samen met Annemiek. Ook tijdens in op Friens is een kerk met voor één gezin te het vinden. Deze hervormde kerk naar dateert uit 1795 op tv de en werd betaald door het adellijk naar geslacht een van Van Sytzama. Het tijdens kerkje is eenvoudig, op tv maar heeft grote rouwborden uit van de familie een Van uit Sytzama aan de muur. op tv Hoewel van de familie er inmiddels niet het meer woont, met worden ze er het nog steeds een begraven. De familie Van Sytzama een woonde in Beslinga State, uit vlak naast de de kerk. Na de het op tv dood van baron Maurits met Pico Diederik tijdens Van Sytzama in in 1848 werd Beslinga State afgebroken. Reden het voor Annemiek om naar even bij de de in plek stil te tijdens staan.

Annemiek is met aangekomen in Raerd, een naar plek met op ongeveer 650 door inwoners, waar de op bakker en uit groenteboer nog aan huis een komen. In de groene van oase van in Park Jongemastate uit lijkt de tijd stil te staan. van Het een landgoed behoorde ooit op tv toe aan de familie op tv Jongema. Na de een dood van de laatste de door bewoner werd het met huis afgebroken en bleef het naar park van achter. In de late middeleeuwen de had Raerd een door tufstenen op tv kerk, maar toen de de kerk rond 1815 bouwvallig op tv werd, braken op de kerkvoogden hem af van en werd de een nieuwe het Laurentiuskerk gebouwd. Het rococo-interieur bleef bewaard, op net zoals de in grafzerken en rouwborden uit van de familie tijdens Jongema. Wanneer het uit op tv orgel klinkt, maakt Annemiek kennis met op met Jelle, één van op de organisten. Hij speelt een uit melodie met een tekst op tv van van Huub Oosterhuis: met Gij zijt voorbij gegaan, een met steekvlam in op ons hart. in Een passende tekst voor pelgrims, in vindt Annemiek. van Ze vervolgt haar tocht, richting door met het noorden.

Annemiek doorkruist door Mantgum tijdens haar van route naar van het Jabikspaad. De de natte, vette op kleigrond heeft daar niets dan in rijkdom gebracht uit en heeft het tot door de naar 'Goudkust' van de streek gemaakt. naar Het op tv indrukwekkende houtsnijwerk in de Mariakerk van is van de hand de tijdens van Hermannus Berkenbijl. In de met kerk komen bij in Annemiek opnieuw oude lessen een bovendrijven die het ze als kind van al uit de van Bijbel in leerde en die ze met nu in symboliek tijdens terugvindt in het houtsnijwerk op een op de preekstoel. Ze neemt de met nieuwe inzichten mee in van haar gele het rugzak, richting Oosterwierum. op Wanneer ze daar met is aangekomen, ontmoet ze naar Joost in Stoelinga. Als voorzitter van de tijdens Vogelwacht werkt hij van al jaren van tegen de intensieve landbouw uit uit die de vogels wegdrijft met en de natuur verstoort. Van door hem krijgt het Annemiek een van extra les voor van onderweg: als door jij van een brandnetel in houdt, dan houdt die ook met van op tv jou.

Annemiek uit vervolgt haar het route van het Jabikspaad richting Jorwert, de het door dorpje dat in met 1996 bekend door werd door het boek van Geert met naar Mak, 'Hoe God in verdween uit Jorwert.' Bij Westerhoes, een van tijdens oude en vervallen boerderij, op is dominee Jelle Waringa in bezig met op de herbouw van een een eeuwenoud een klooster, waar de gebedsmomenten naar zijn dagritme zullen gaan bepalen. in Het verhaal de van Westerhoes op is dat het tot op tv het einde van de in twaalfde een eeuw een nonnenklooster het is geweest. Op op tv die 'oerplek' geeft hij aan op van Annemiek zijn verhalen en een met psalm voor door haar pelgrimage door. naar De Redbadtsjerke van werd vernoemd naar de heilige met Sint Radboud, die gezien tijdens werd op tv als de boodschapper naar van goede naar raad. Annemiek bezoekt de kerk, tijdens opgetrokken uit tufsteen. in Op het Jabikspaad zijn op tv dertien godshuizen uit waar pelgrims zoals het Annemiek mogen overnachten. het In de Redbadtsjerke door zoekt uit zij daarom haar bed op tv op.

Op haar pelgrimspad door komt door Annemiek in Easterlittens van waar ze de een Margarethakerk bezoekt. Deze hervormde naar kerk het is in de vroegere katholieke de tijd gewijd aan de met Heilige naar Margaretha en is in gesticht zo rond op de twaalfde eeuw. Pronkstukken de uit de op tv kerk zijn het orgel, de rouwborden, de op tv preekstoel en op tv grafzerken in de vloer. Topstuk op tv is de herenbank uit met huif uit 1604, uit vroeger met eigendom van de het adellijke familie Sprong. In het op plaatsje Leons, in met één straat, op tv vijf door boerderijen en zesentwintig inwoners wachten Klaas uit en Gieltje Visbeek tijdens met op Annemiek. Ze zijn de kosters door van de een Catharinakerk en hebben een de bijzondere 'liturgische' op tuin. Kerst, Pasen, met Hemelvaart en het Pinksteren het in is er allemaal in te vinden, in natuurlijk met de toepasselijke tijdens bloemen en planten.

mei 2019
16-05-2019 16:10

Tubbergen naar Sibculo

Mijn pelgrimspad - Tubbergen naar Sibculo

Annemiek Schrijver bezoekt de Pancratiusbasiliek in Tubbergen en hoort een bijzonder verhaal over de gebrandschilderde ramen. In het natuurgebied Engbertsdijkvenen ontmoet ze een echte pelgrim: wereldreiziger Jacomijn Heupink.

09-05-2019 15:40

De Kroezeboom

Mijn pelgrimspad - De Kroezeboom

Annemiek Schrijver op pelgrimstocht door Overijssel. Ze staat stil bij een van de oudste eiken van Nederland: de Kroezeboom in Fleringen. Vroeger werd deze boom gebruikt als grensmarkering van akkers. Tijdens de Reformatie kwamen katholieke...

02-05-2019 15:40

Het Stift

Mijn pelgrimspad - Het Stift

Annemiek Schrijver bezoekt Het Stift. In de 12e eeuw werd hier een Benedictijner Klooster gesticht. Vanaf de middeleeuwen mochten hier ook vrijgezelle dames van adel komen wonen. Ze kregen hier een goede opvoeding en goed onderwijs. Door hu...

25-04-2019 15:40

Van Oldenzaal naar Weerselo

Mijn pelgrimspad - Van Oldenzaal naar Weerselo

Annemiek start haar pelgrimstocht in Oldenzaal, bij de imposante Plechelmusbasiliek. In dit heilige huis staat de reliekhouder, een borstbeeld van Plechelmus, een Ierse missionaris die in de 8e eeuw het christendom naar Oldenzaal bracht. Op...

18-04-2019 15:45

De laatste kilometers

Mijn pelgrimspad - De laatste kilometers

De laatste etappe van Annemieks pelgrimsroute is begonnen. Via de dijk komt ze aan in het huis van Jolanda Miedema. Zij noemt yoga 'één van de mooiste cadeaus die je jezelf kan geven'. Maar hoe kan Annemiek de rust en ruimte van haar pelgri...

11-04-2019 15:40

Van Feinsum naar Hallum

Mijn pelgrimspad - Van Feinsum naar Hallum

Doorgewinterde pelgrims Wiep en Durkje Koehoorn verwelkomen Annemiek in hun gastenverblijf, waarvoor ze de deuren openen voor pelgrims zoals zij. Wiep en Durkje pelgrimeerden al meerdere keren naar Spanje en vertellen Annemiek hun verhalen ...

04-04-2019 15:45

Van Jelsum naar Britsum

Mijn pelgrimspad - Van Jelsum naar Britsum

Annemiek komt aan in Jelsum, in het paradijs dat 'de Dekemastate' heet. Dit zestiende-eeuwse huis en de tuinen zijn opengesteld voor publiek. Wim Hoogendam en zijn vrouw wonen er al achttien jaar vol trots samen met een aantal kuifeenden. W...

28-03-2019 16:45

Leeuwarden

Mijn pelgrimspad - Leeuwarden

Onderweg naar de Jacobijnerkerk in Leeuwarden loopt Annemiek door de Jacobsstraat. Daar vindt ze een bijzondere putdeksel, met een afbeelding van de schelp van de pelgrim. Hoewel Annemiek aanvankelijk dacht dat ze tijdens haar tocht veel zo...

21-03-2019 16:45

Van Huizum naar Leeuwarden

Mijn pelgrimspad - Van Huizum naar Leeuwarden

Na alle uitgestrektheid tijdens het pelgrimeren is Annemiek op weg naar Leeuwarden. Onderweg komt ze langs de oude begraafplaats van het dorpskerkje van Huizum. Daar ligt de vader van de beroemde dichter Jan Jacob Slauerhoff. In de herfst w...

14-03-2019 16:45

Van Reduzum naar Goutum

Mijn pelgrimspad - Van Reduzum naar Goutum

In Reduzum komt Annemiek aan bij de oude herberg De Trije Romers, waar vorige eeuw alles gebeurde wat God verboden had. Drank was de grootste boosdoener, volgens dominee Benjamin Broers, destijds de communistische voorganger in het dorp. De...

07-03-2019 16:45

Van Jirnsum naar Friens

Mijn pelgrimspad - Van Jirnsum naar Friens

Annemiek neemt de bocht naar Noord-Friesland, waarna ze belandt in het paradijs: een voormalig doopsgezinde kerk waar Anne Sollie en zijn vrouw wonen en werken. Anne heeft zich gestort op het restaureren en stemmen van piano's. Wanneer hij ...

28-02-2019 16:45

Raerd

Mijn pelgrimspad - Raerd

Annemiek is aangekomen in Raerd, een plek met ongeveer 650 inwoners, waar de bakker en groenteboer nog aan huis komen. In de groene oase van Park Jongemastate lijkt de tijd stil te staan. Het landgoed behoorde ooit toe aan de familie Jongem...

21-02-2019 16:45

Van Mantgum naar Easterwierrum

Mijn pelgrimspad - Van Mantgum naar Easterwierrum

Annemiek doorkruist Mantgum tijdens haar route van het Jabikspaad. De natte, vette kleigrond heeft daar niets dan rijkdom gebracht en heeft het tot de 'Goudkust' van de streek gemaakt. Het indrukwekkende houtsnijwerk in de Mariakerk is van ...

14-02-2019 16:45

Jorwert

Mijn pelgrimspad - Jorwert

Annemiek vervolgt haar route van het Jabikspaad richting Jorwert, het dorpje dat in 1996 bekend werd door het boek van Geert Mak, 'Hoe God verdween uit Jorwert.' Bij Westerhoes, een oude en vervallen boerderij, is dominee Jelle Waringa bezi...

07-02-2019 15:35

Van Easterlittens naar Leons

Mijn pelgrimspad - Van Easterlittens naar Leons

Op haar pelgrimspad komt Annemiek in Easterlittens waar ze de Margarethakerk bezoekt. Deze hervormde kerk is in de vroegere katholieke tijd gewijd aan de Heilige Margaretha en is gesticht zo rond de twaalfde eeuw. Pronkstukken uit de kerk z...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Mijn pelgrimspad gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Mijn pelgrimspad de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Mijn pelgrimspad bij Mijn pelgrimspad liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Mijn pelgrimspad. Heb je een uitzending van Mijn pelgrimspad gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Mijn pelgrimspad gemist

Uitzending gemist van Mijn pelgrimspad? Hier kun je alle uitzendingen van Mijn pelgrimspad kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 16-05-2019 om 16:10 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord