Programma gemist?

De in destijds 17-jarige Mohcine Benchaba op tv duwde in naar 2000 in de uit Maastrichtse stadspoort het 'De Helpoort' tegen een op tv torenluik. Het tijdens gevaarte van 25 de kilogram valt en belandt door boven op het hoofd door van een passerende uit Spaanse studente. uit De jonge vrouw in overlijdt ter plekke. Benchaba met beweert het dat het een ongeluk uit en stomme fout was. Maar op tv de rechters een menen dat Benchaba tijdens beter had met kunnen weten en veroordelen een hem voor doodslag. Mohcine van verkeerde met destijds in een van psychose en werd veroordeeld tot van TBS. Elke door 2 jaar in wordt zijn in TBS-maatregel verlengd. Geert-Jan en in Carry Knoops zetten alles van op in alles om te voorkomen de dat Mohcine levenslang een vastzit voor een domme tijdens fout.

Vanavond van is de laatste aflevering van de een de zesdelige documentaireserie Onschuldig?!, waarin Peter door van der Vorst in twee tijdens jaar lang vijf mensen volgt van die vermoedelijk onterecht van zijn veroordeeld voor het moord in of doodslag. Niet zelden krijgen een deze slachtoffers te door maken met in een stressstoornis, op verliezen ze vrienden en door familie en uit kunnen ze geen op tv baan krijgen, in omdat ze het in stempel 'moordenaar' hebben gekregen. We het laten de moeilijke juridische met met strijd om herziening naar zien en leggen de in vinger op de beperkte mogelijkheden op tv in de tijdens Nederlandse de rechtspraak om in dit soort in gevallen je recht te door naar krijgen.

Frailon tijdens Pieter zou in een 2006 een bekende crimineel op in straat hebben doodgeschoten tijdens en is veroordeeld met tot 24 jaar een cel. de Maar Pieter zegt het onschuldig te zijn en een de alibi op te hebben. Het rechtsysteem van op Curaçao met werkt anders, van waardoor veroordeelden alleen een kunnen aankloppen bij de rechters het die hen ooit hebben op tijdens veroordeeld. Advocaten Geert-Jan en in Carry Knoops zetten alles uit op op tv alles om zijn door naam te zuiveren en hem op te bevrijden uit de de beruchte tijdens Koraal Specht-gevangenis.

Frailon Pieter zou op tv in 2006 een met bekende crimineel op tijdens straat hebben uit doodgeschoten en met is veroordeeld tot 24 het jaar cel. Maar een Pieter zegt door onschuldig te zijn en een door alibi te hebben. in Het de rechtsysteem op Curaçao door werkt anders, waardoor veroordeelden alleen van een kunnen aankloppen bij de rechters die van hen ooit hebben een naar veroordeeld. Advocaten Geert-Jan en Carry op Knoops zetten door alles op alles met om zijn naam het te zuiveren en van hem te bevrijden uit in de de beruchte Koraal Specht-gevangenis.

Henk Haalboom op tv wordt in 2003 veroordeeld op tv tot twintig uit jaar op cel vanwege de moord op Pim van Overzier. naar Pim werd na een blind in date enkele in maanden naar vermist en uiteindelijk gevonden het in een graf in op het bos. De doodsoorzaak de is niet vastgesteld, op tv maar de recherche tijdens gaat door uit van moord. naar Henk wordt gearresteerd nadat op tv er een bloedvlekje tijdens van het slachtoffer de in zijn door auto wordt aangetroffen. Henk, inmiddels op uit de tijdens gevangenis, zegt uit onschuldig te zijn tijdens en vecht voor rehabilitatie. naar Samen met naar het Knoops' van Innocence Project wil hij van aantonen dat de hij niet in naar staat is geweest om de moord door het te plegen.

Henk Haalboom het wordt in 2003 door veroordeeld tot twintig jaar in cel vanwege van de moord op Pim uit Overzier. Pim naar werd na een met blind date enkele op tv maanden vermist en uiteindelijk het gevonden in een een de graf in het bos. het De doodsoorzaak is de niet vastgesteld, maar de recherche het gaat uit op tv van moord. het Henk wordt gearresteerd nadat er uit een bloedvlekje de van het slachtoffer in het zijn auto in wordt aangetroffen. Henk, inmiddels uit uit een de gevangenis, zegt onschuldig te tijdens zijn en naar vecht een voor rehabilitatie. Samen met met het Knoops' tijdens Innocence Project wil hij aantonen dat de de hij niet in staat is geweest door om de moord een op te plegen.

Tweeluik over Martien van Hunnik, naar deel 2. We zien op tv hoe Hunnik op tv worstelt met de het wetenschap wie de een echte daders zijn, uit nadat bleek dat zijn met verklaring inderdaad met vals was. de Hunnik werd in 1983 veroordeeld voor van de moord op door op tv de bekende Hilversumse platenproducer van Bart van der Laar. de Het een Knoops' Innocence Project gaat door de strijd aan voor eerherstel door en doet tijdens een herzieningsverzoek bij de de Hoge Raad. van Lukt naar het Martien Hunnik om zijn tijdens naam te het zuiveren en zijn uit kinderen te tijdens bewijzen dat hun vader geen uit moordenaar een is?

Tweeluik over op tv Martien Hunnik, deel 2. de op We zien hoe Hunnik worstelt met het de wetenschap met wie de echte met daders zijn, nadat bleek uit met dat zijn verklaring uit inderdaad vals was. Hunnik naar werd in 1983 veroordeeld de voor de de moord op de bekende naar Hilversumse platenproducer Bart van de der in Laar. Het Knoops' naar Innocence Project gaat de de strijd aan voor de eerherstel en doet een het herzieningsverzoek bij van de Hoge Raad. Lukt met het Martien het Hunnik om zijn naam naar te zuiveren en door zijn kinderen tijdens te bewijzen naar dat hun vader geen op tv moordenaar het is?

Tweeluik over door Martien een Hunnik, deel 1. Peter van der een een Vorst volgt Martien Hunnik, die in met 1983 werd veroordeeld naar voor in de moord op een de bekende Hilversumse platenproducer van Bart van der laar. door De met moord was bijna anderhalf jaar op onopgelost, totdat Martien in Hunnik werd gearresteerd tijdens en bekende tegenover door de politie. Vanaf op tv het naar begin houdt Hunnik vol dat van tijdens hij onder zware politiedruk een valse een bekentenis heeft afgelegd. in We zien met hoe hij hulp op tv zoekt met bij het Knoops' Innocence Project om tijdens een eerherstel te krijgen.

Tweeluik over een Martien van Hunnik, deel 1. Peter van der naar Vorst op tv volgt Martien Hunnik, die op in 1983 werd op veroordeeld voor de een moord op de naar bekende Hilversumse platenproducer naar Bart van der naar laar. De moord was naar bijna anderhalf jaar met onopgelost, totdat Martien met Hunnik werd van gearresteerd en bekende tegenover de de met politie. Vanaf het naar begin houdt Hunnik vol dat naar hij het onder zware politiedruk uit een valse bekentenis heeft de afgelegd. We zien met hoe de hij hulp zoekt bij het Knoops' tijdens Innocence Project om de eerherstel naar te krijgen.

De 72-jarige door Dick van van Leeuwarden, bekend van de de 'Butlermoord' op Dorothea van het Wylick, door werd in 1984 veroordeeld tot uit twaalf jaar van cel. tijdens Geert-Jan en Carry het Knoops van het Knoops' in Innocence Project door constateren met Het in Nederlands Forensisch Instituut op dat de vrouw door een natuurlijke uit dood is de gestorven. De advocaten van zetten van alles op alles om ervoor te van zorgen tijdens dat Dick tijdens van Leeuwarden nog bij leven zijn in eerherstel van krijgt.

Wat op tv doet een naar onterechte veroordeling voor naar moord of doodslag met iemand? in En van hoe moeilijk is de op juridische strijd uit om herziening van een met zaak? In de docu-serie Onschuldig?! tijdens volgt het Peter van der Vorst vijf naar mensen op tv die vermoedelijk onterecht zijn van veroordeeld. Zij op tv worden bijgestaan door de op tv Amsterdamse naar strafpleiters meesters Geert Jan Knoops en naar naar Carry Knoops in in de strijd om hun naar recht te halen. Niet zelden krijgen een onterecht een veroordeelden te maken met naar een met stressstoornis, verliezen zij de vrienden en familie en kunnen ze in geen naar baan krijgen omdat ze door het stempel ‘moordenaar’ hebben van gekregen. het ‘Onschuldig?!’ laat een de moeilijke juridische strijd om herziening het zien, en legt van de het vinger op van de beperkte mogelijkheden het in de Nederlandse rechtspraak om in uit deze van gevallen je recht te krijgen. Ook in de 72-jarige Dick op tv van Leeuwarden, bekend met in van de ‘butlermoord’ op Dorothea van de tijdens Wylick, werd in 1984 naar veroordeeld tot naar 12 jaar cel. Geert Jan op Knoops en Carry het Knoops een van het Knoops' van Innocence Project, constateren met Het Nederlands naar Forensisch Instituut, met dat op stukjes hartpreparaat heeft bewaard, dat de de vrouw door een naar natuurlijke door dood is gestorven. De advocaten door tijdens zetten alles op alles om de ervoor te zorgen naar dat Dick van Leeuwarden een nog bij leven het zijn eerherstel naar krijgt. Peter van der Vorst naar volgt de uit slachtoffers en Knoops in advocaten, het die er ondanks de de beperkte mogelijkheden een in de Nederlandse uit rechtspraak alles aan doen om herziening van te het krijgen.

februari 2021
29-11-2017 16:06

Afl. 6

Onschuldig?! - Afl. 6

De destijds 17-jarige Mohcine Benchaba duwde in 2000 in de Maastrichtse stadspoort 'De Helpoort' tegen een torenluik. Het gevaarte van 25 kilogram valt en belandt boven op het hoofd van een passerende Spaanse studente. De jonge vrouw overli...

28-11-2017 21:31

Slot: Onschuldig?!

Onschuldig?! - Slot: Onschuldig?!

Vanavond is de laatste aflevering van de zesdelige documentaireserie Onschuldig?!, waarin Peter van der Vorst twee jaar lang vijf mensen volgt die vermoedelijk onterecht zijn veroordeeld voor moord of doodslag. Niet zelden krijgen deze sl...

22-11-2017 16:06

Afl. 5

Onschuldig?! - Afl. 5

Frailon Pieter zou in 2006 een bekende crimineel op straat hebben doodgeschoten en is veroordeeld tot 24 jaar cel. Maar Pieter zegt onschuldig te zijn en een alibi te hebben. Het rechtsysteem op Curaçao werkt anders, waardoor veroordeelden ...

21-11-2017 21:30

Afl. 5

Onschuldig?! - Afl. 5

Frailon Pieter zou in 2006 een bekende crimineel op straat hebben doodgeschoten en is veroordeeld tot 24 jaar cel. Maar Pieter zegt onschuldig te zijn en een alibi te hebben. Het rechtsysteem op Curaçao werkt anders, waardoor veroordeelden ...

15-11-2017 16:06

Afl. 4

Onschuldig?! - Afl. 4

Henk Haalboom wordt in 2003 veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege de moord op Pim Overzier. Pim werd na een blind date enkele maanden vermist en uiteindelijk gevonden in een graf in het bos. De doodsoorzaak is niet vastgesteld, maar de r...

14-11-2017 21:32

Afl. 4

Onschuldig?! - Afl. 4

Henk Haalboom wordt in 2003 veroordeeld tot twintig jaar cel vanwege de moord op Pim Overzier. Pim werd na een blind date enkele maanden vermist en uiteindelijk gevonden in een graf in het bos. De doodsoorzaak is niet vastgesteld, maar de r...

08-11-2017 16:06

Afl. 3

Onschuldig?! - Afl. 3

Tweeluik over Martien Hunnik, deel 2. We zien hoe Hunnik worstelt met de wetenschap wie de echte daders zijn, nadat bleek dat zijn verklaring inderdaad vals was. Hunnik werd in 1983 veroordeeld voor de moord op de bekende Hilversumse platen...

07-11-2017 21:32

Afl. 3

Onschuldig?! - Afl. 3

Tweeluik over Martien Hunnik, deel 2. We zien hoe Hunnik worstelt met de wetenschap wie de echte daders zijn, nadat bleek dat zijn verklaring inderdaad vals was. Hunnik werd in 1983 veroordeeld voor de moord op de bekende Hilversumse platen...

01-11-2017 16:06

Afl. 2

Onschuldig?! - Afl. 2

Tweeluik over Martien Hunnik, deel 1. Peter van der Vorst volgt Martien Hunnik, die in 1983 werd veroordeeld voor de moord op de bekende Hilversumse platenproducer Bart van der laar. De moord was bijna anderhalf jaar onopgelost, totdat Mart...

31-10-2017 21:32

Afl. 2

Onschuldig?! - Afl. 2

Tweeluik over Martien Hunnik, deel 1. Peter van der Vorst volgt Martien Hunnik, die in 1983 werd veroordeeld voor de moord op de bekende Hilversumse platenproducer Bart van der laar. De moord was bijna anderhalf jaar onopgelost, totdat Mart...

25-10-2017 16:06

Afl. 1

Onschuldig?! - Afl. 1

De 72-jarige Dick van Leeuwarden, bekend van de 'Butlermoord' op Dorothea van Wylick, werd in 1984 veroordeeld tot twaalf jaar cel. Geert-Jan en Carry Knoops van het Knoops' Innocence Project constateren met Het Nederlands Forensisch Instit...

24-10-2017 21:31

Nieuw: Onschuldig?!

Onschuldig?! - Nieuw: Onschuldig?!

Wat doet een onterechte veroordeling voor moord of doodslag met iemand? En hoe moeilijk is de juridische strijd om herziening van een zaak? In de docu-serie Onschuldig?! volgt Peter van der Vorst vijf mensen die vermoedelijk onterecht zijn ...

Onschuldig?! gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Onschuldig?! de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Onschuldig?! bij Onschuldig?! liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Onschuldig?!. Heb je een uitzending van Onschuldig?! gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Onschuldig?! gemist

Zesdelige documentaireserie waarin Peter van der Vorst twee jaar lang vijf mensen volgt die vermoedelijk onterecht zijn veroordeeld voor moord of doodslag. Niet zelden krijgen deze slachtoffers te maken met een stressstoornis, verliezen ze vrienden en familie en kunnen ze geen baan krijgen, omdat ze het stempel 'moordenaar' hebben gekregen. We laten de moeilijke juridische strijd om herziening zien en leggen de vinger op de beperkte mogelijkheden in de Nederlandse rechtspraak om in dit soort gevallen je recht te krijgen.

Uitzending gemist van Onschuldig?!? Hier kun je alle uitzendingen van Onschuldig?! kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 29-11-2017 om 16:06 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!