Programma gemist?

Aflevering 12 de - Na een het overlijden een van zijn vrouw, besluit door columnist Sjors Mulder het roer een helemaal om te in gooien en op tv met zijn op kinderen van Amsterdam naar het een Zeeuwse dorpje naar Lekzand een te verhuizen. Zijn dochter Fenna en het uit zoon Jurgen zitten helemaal van niet te wachten op deze uit plotselinge verandering. de De enige die naar het besluit van Sjors de nog op enigszins begrijpt is in zijn eindredacteur het en goede vriendin op Juul. Sjors blijkt een nieuwe door buurvrouw te op tv hebben die een op onvergetelijke indruk maakt op Tim. door Ze het woont in een het huis dat het hij eigenlijk had willen een kopen. Sjors kan het huis door uit kopen, maar wil hij dat de nog wel? van De dames van Lekzand het staan hem maar op al tijdens te graag bij met advies. Zal van het dit leiden tot de eerste date op van naar Sjors?

Aflevering 11 - uit Na door het overlijden van zijn vrouw, het een besluit columnist Sjors Mulder met het roer helemaal in om te gooien en door met zijn kinderen van in Amsterdam naar met het Zeeuwse de dorpje Lekzand de te verhuizen. Zijn dochter van Fenna en zoon naar Jurgen zitten op tv helemaal niet te wachten op deze een op plotselinge verandering. De enige die op het met besluit van Sjors nog enigszins begrijpt uit is zijn eindredacteur een door en goede vriendin Juul. Na een op tv gruwelijke een vondst stellen de uit inwoners van Lekzand zich in eensgezind op. Sjors de besluit naar agent Kamiel een handje te helpen de op met het speurwerk. Hij uit vermoedt niet dat op tv hij een verborgen verleden oprakelt van waar niemand op het zit te wachten. het De dames van door Lekzand komen in tijdens een uit ander daglicht met te staan.

Aflevering in 10 - Na het op overlijden van zijn een vrouw, uit besluit columnist Sjors op tv Mulder het roer de helemaal om te gooien en in met zijn uit kinderen van met Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand met te een verhuizen. Zijn uit dochter Fenna en zoon Jurgen zitten het helemaal niet te op tv wachten op het deze plotselinge het verandering. De uit enige die het besluit van Sjors in nog enigszins begrijpt uit is zijn op eindredacteur en goede een vriendin op Juul. Sjors maakt oude door wonden open een zonder het te op tv beseffen. Titia en Tim in zijn oude geliefden die het nog veel moeten uitpraten. uit Lukt op tv het Jurgen om Lilian het een huis uit te van werken? En wil van Jurgen dat uit eigenlijk wel? het Na het vertrek op van Juul komt de op romantiek al met snel terug in tijdens Lekzand.

Aflevering op tv 9 - Na in het overlijden van zijn het vrouw, op besluit columnist Sjors Mulder op tv het roer helemaal om te in gooien en met een uit zijn kinderen van Amsterdam door naar het Zeeuwse dorpje Lekzand naar te verhuizen. Zijn uit dochter Fenna op en zoon Jurgen in zitten helemaal in niet te wachten op deze naar plotselinge verandering. De met in enige die het besluit van door Sjors nog enigszins begrijpt naar is naar zijn eindredacteur en naar goede vriendin van Juul. Zal het plan van op Sjors en Jurgen op werken om met omgekeerde de de psychologie Fenna terug een naar Lekzand te in krijgen? Sjors mist tijdens zijn dochter, en uit Juul roept gemengde op emoties op bij door hem. Ze was de immers de beste vriendin door van zijn uit overleden vrouw. Ook Fenna heeft op tv het moeilijk op met de herinneringen aan door haar moeder. En op tv hoe een leuk vindt ze in Boaz?

Aflevering 8 - op tv Na de het overlijden naar van zijn vrouw, besluit columnist met Sjors Mulder het roer van helemaal om op te gooien en met naar zijn kinderen naar van Amsterdam naar van het door Zeeuwse dorpje Lekzand te een verhuizen. Zijn dochter in Fenna en op zoon Jurgen zitten helemaal niet op tv te wachten op deze op een plotselinge verandering. De enige die het de besluit van van Sjors in nog enigszins begrijpt is zijn eindredacteur de op en goede vriendin Juul. De komst door van Juul in veroorzaakt door onrust onder de dames van op tv Lekzand. De spanning tussen van haar en Sjors met wordt tijdens al snel door Jurgen het opgemerkt. op Ondertussen neemt het protest tegen Grote uit door Bob's bouwplannen toe. De bevolking van een door Lekzand is verdeeld wat de tot komische situaties uit leidt.

Aflevering op 7 - Na het de overlijden van zijn met vrouw, op besluit columnist Sjors Mulder het op roer helemaal om te in gooien en met op tijdens zijn kinderen van Amsterdam naar het uit tijdens Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. een Zijn op tv dochter Fenna en een zoon Jurgen zitten helemaal niet te de op wachten op deze plotselinge verandering. De door enige die het in met besluit van Sjors nog enigszins op tv begrijpt is door zijn eindredacteur en goede op vriendin Juul. Fenna met is de uit held van op Lekzand maar wanneer ze zich het moet verantwoorden voor haar een protestactie op tv met Boaz, uit is Sjors radeloos. Het leidt tot tijdens een de emotionele column, waar de de kinderen verrassend op uit reageren. op tv De dames van Lekzand met willen graag helpen, of naar gaat op tv het ze er om bij uit Sjors in de uit buurt te de zijn?

Aflevering 6 - van Na het overlijden het van zijn op tv vrouw, besluit columnist op tv Sjors Mulder het roer van het helemaal om te met gooien en met zijn naar kinderen van Amsterdam naar uit het op Zeeuwse dorpje Lekzand op te verhuizen. Zijn op tv dochter Fenna en zoon Jurgen een zitten helemaal tijdens niet te wachten op deze tijdens tijdens plotselinge verandering. De een enige die het besluit van Sjors op nog een enigszins begrijpt is zijn naar eindredacteur en goede vriendin tijdens Juul. van Sjors besluit op tv een poging te wagen een tijdens misdaad uit het verleden de met van Lekzand op te lossen. in Al snel blijkt een dat niemand door van de inwoners de daar op zit te tijdens wachten. naar Zeker de dames van niet. Uit hun eerlijke naar bekentenissen blijkt weer op dat het tijdens dorp vol romantische en ingewikkelde geheimen een zit. De naar verliefde in Fenna wordt geconfronteerd op tv met het verleden van op tv Boaz.

Aflevering tijdens 5 - Na het overlijden het in van zijn vrouw, besluit de columnist Sjors Mulder het roer door helemaal om op te gooien en op met zijn uit kinderen van Amsterdam naar het het Zeeuwse de dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn met dochter uit Fenna en op zoon Jurgen zitten helemaal niet tijdens te wachten de op deze plotselinge verandering. De met enige die het tijdens besluit van Sjors van uit nog enigszins begrijpt is zijn naar eindredacteur en goede vriendin het Juul. met Op de de dag waarop Laura, met de overleden echtgenote van met Sjors voor het eerst weer van jarig zou zijn op een geweest, zoekt het gezin op naar een manier deze dag tijdens mooi te besteden. op Sjors wordt naar geconfronteerd met zijn verleden tijdens in met Lekzand. Dit alles naar leidt tot een emotioneel moment een waarop naar het gezin dichter bij het elkaar komt dan ooit van de tevoren.

Aflevering 4 van - met Na het overlijden van op tv zijn vrouw, het besluit columnist Sjors door Mulder het roer helemaal om naar te gooien en uit met zijn kinderen op van op tv Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje de Lekzand te op tv verhuizen. Zijn tijdens dochter Fenna en zoon Jurgen zitten door helemaal niet op tv te wachten uit op deze het plotselinge verandering. De enige die een het in besluit van Sjors de nog enigszins begrijpt een is zijn eindredacteur op tv en goede vriendin Juul. Sjors ontdekt door het grote op tv geheim van de tijdens familie Beuker. Een geschiedenis naar die het daglicht in niet tijdens kan verdragen, naar vooral omdat het door voor iedereen in Lekzand beter is met als de er niet in met wordt gewroet. Ondertussen trekt naar Fenna het met niet dat door de dames van Lekzand zo van veel interesse hebben op tv in haar op tv vader.

Aflevering een 3 - Na het overlijden in van zijn tijdens vrouw, besluit uit columnist Sjors Mulder het het roer helemaal tijdens om te tijdens gooien en met zijn kinderen de van Amsterdam naar het uit Zeeuwse dorpje een Lekzand te verhuizen. Zijn op dochter Fenna en uit zoon Jurgen zitten door helemaal niet te op tv wachten op deze door plotselinge verandering. De het enige die van het besluit in van Sjors een nog enigszins begrijpt is zijn eindredacteur door en goede met vriendin Juul. Met haar op bespreekt van hij het vreemde reilen van en zeilen in Lekzand, de waar hij markante op tv types leert de kennen. Als het blijkt dat Sjors zijn ongezouten naar mening over het het met dorp beschrijft in een naar column in een van dagblad, komt hij direct door in het middelpunt van het de belangstelling op te door staan van de dorpsgenoten. In in Lekzand op gaat een beledigende roddel de rond over de de familie Mulder. Sjors probeert te in achterhalen van wie dit van verhaal de wereld in geholpen heeft. uit De uit uitkomst is even naar verrassend als emotioneel. De met manier waarop op tv Sjors de waarheid op vertelt doet vooral de naar harten de van de vrouwen op in Lekzand sneller naar kloppen.

Aflevering in 2 - Na een het overlijden op tv van zijn vrouw, besluit van columnist Sjors Mulder het met roer helemaal om op te gooien en van met de zijn kinderen van de Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand op tv te verhuizen. uit Zijn dochter Fenna van en zoon een Jurgen zitten helemaal niet het te wachten op de deze plotselinge op verandering. De enige die op het door besluit van Sjors nog de enigszins begrijpt is zijn eindredacteur uit en goede vriendin tijdens een Juul. De familie Mulder probeert in zich te de settelen in hun nieuwe van huis in op tv Zeeland. Dit op blijkt nog een grotere bouwval in dan ze een dachten. Als in hun giertank ontploft, uit zijn ze ook nog eens verstoken tijdens van een fatsoenlijk tijdens toilet. Dat is de nog maar het van in begin van veel tegenwerking van de het lokale van bevolking. Alleen een uit emotionele bekentenis in van Sjors kan het tij nog naar keren. van Maar wil hij dat? een Is op het verdriet om zijn overleden echtgenote op tv de nog te groot?

Vanaf vanavond is tijdens de uit nieuwe komische dramaserie met Zomer in Zeeland door te zien bij SBS 6. uit In door Zomer in Zeeland verhuist de columnist een Sjors Mulder (Daniël van Boissevain) met zijn kinderen Fenna (Pip in Pellens) de en Jurgen (Tonko Bossen) van naar het door Zeeuwse dorp Lekzand om door daar een van nieuw leven te beginnen. Behalve van Sjors’ goede op tv vriendin Juul (Jennifer Hoffman) een begrijpt niemand zijn de keuze. De cast met uit van Zomer in Zeeland in bestaat verder uit een onder anderen Hanna in Verboom, Charlie Chan door Dagelet, Tamara Brinkman, Nyncke door Beekhuyzen, Guido Pollemans, Marc door de Nochum, Wilbert Gieske, Kim-Lian een van der Meij van en Anne-Marie met Jung. Zij vormen samen de van ietwat vreemde van inwoners van het de dorpje Lekzand. In Zeeland aangekomen de gaat gelijk met alles mis wat maar mis uit een kan gaan. De auto van Sjors van uit wordt total loss geramd op door een groot door rollend kunstwerk. in Als hij daarna in door de makelaar wordt meegenomen naar op tv zijn nieuwe in onderkomen, blijkt het hij het verkeerde huis te het hebben in gekocht. Bovendien is het op ook naar nog eens een deprimerend van bouwval. En van dat is nog door maar het begin… Door het gemis een van zijn pas tijdens overleden een vrouw, gaat door de verhuizing naar Zeeland bij de op tv met familie Mulder ook met de de nodige naar emoties gepaard. En naar ondertussen is een naar aantal dames in Lekzand wel de heel tijdens erg nieuwsgierig naar de de aantrekkelijke vrijgezel Sjors, tot op tv ongenoegen in van zijn dochter een Fenna… Zomer in Zeeland is een door remake van de zeer het succesvolle Australische het serie 800 words. de De serie een werd daar vijf keer genomineerd de voor van een prestigieuze Logie uit award, waaronder Most op tv Outstanding Drama Series en van Best Drama van Program. In 2016 won uit 800 words de ook daadwerkelijk twee uit Logie awards en was het tijdens een de beste bekeken dramaserie van van Australië.

april 2021
26-03-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 12 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helema...

19-03-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 11 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helema...

12-03-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 10 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helema...

05-03-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 9 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helemaa...

26-02-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 8 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helemaa...

19-02-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 7 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helemaa...

12-02-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 6 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helemaa...

05-02-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 5 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helemaa...

29-01-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 4 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helemaa...

22-01-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 3 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helemaa...

15-01-2018 20:30

Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Zomer in Zeeland

Aflevering 2 - Na het overlijden van zijn vrouw, besluit columnist Sjors Mulder het roer helemaal om te gooien en met zijn kinderen van Amsterdam naar het Zeeuwse dorpje Lekzand te verhuizen. Zijn dochter Fenna en zoon Jurgen zitten helemaa...

08-01-2018 20:30

Nieuw: Zomer in Zeeland

Zomer in Zeeland - Nieuw: Zomer in Zeeland

Vanaf vanavond is de nieuwe komische dramaserie Zomer in Zeeland te zien bij SBS 6. In Zomer in Zeeland verhuist columnist Sjors Mulder (Daniël Boissevain) met zijn kinderen Fenna (Pip Pellens) en Jurgen (Tonko Bossen) naar het Zeeuwse dorp...

Zomer in Zeeland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Zomer in Zeeland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Zomer in Zeeland bij Zomer in Zeeland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van SBS 6.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Zomer in Zeeland. Heb je een uitzending van Zomer in Zeeland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Zomer in Zeeland gemist

Uitzending gemist van Zomer in Zeeland? Hier kun je alle uitzendingen van Zomer in Zeeland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 26-03-2018 om 20:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!