Programma gemist?

De uit landbouw moet op tv radicaal anders, vindt minister Carola naar Schouten naar van landbouw. Maar hoe gaan door onze boeren dat tijdens doen? op Door schaalvergroting zien we steeds vaker van landbouwbedrijven met in een naar omzet van meer dan een drie miljoen het per jaar. Kunnen ze de nog wel genoeg met verdienen als ze moeten op inkrimpen? door We zien onder andere een op tv circulaire varkensboer de die zo'n 60.000 op biggen met taart het en patat voert, een een drone-boer die zijn land op de vanuit de lucht op observeert en een bio-boer op tv die nooit meer terug wil een door naar de gangbare in landbouw. Stand van Nederland over in geld verdienen met naar boerenverstand.

Gokken met is populair, de omzet van naar de Nederlandse gokindustrie een door steeg vorig jaar naar 2 tijdens miljard euro. Ongeveer uit 8,4 miljoen Nederlanders hebben een weleens een gokje het van gewaagd. We doen door vooral mee aan loterijen, de maar ook met krasloten, bingo en het casino zijn in populair. Maar op de de gokindustrie staat aan de vooravond de van een grote verandering, op wat gaat op er gebeuren als uit er straks online gegokt het mag worden? Alles op over onze naar gokmarkt.

Bijna 14 in miljoen Nederlanders vieren hun in door vakantie buiten de deur. En dat met mag best een wat kosten. met In totaal gaven wij door ruim 21 miljard euro tijdens uit. Een van gemiddelde vakantie kost ruim door 500 euro op per van persoon. Door de naar mooie zomer nam het uit aantal vakanties in met eigen land de toe en gingen wij steeds vaker uit naar met de camping. het Maar ook de door all-inclusive vakantie naar bijvoorbeeld uit Turkije blijft populair. Stand van door Nederland over naar de Nederlandse de vakantie-industrie.

Aan je met eerste kind geef je op tv het behoorlijk wat geld op tv uit. Het CBS berekende dat we door gemiddeld op tv 17% van tijdens het besteedbaar inkomen neerleggen. Stel tijdens dat je de een inkomen op tv hebt van zo'n 30.000 euro de per tijdens jaar, dan geef je 5.100 euro van uit. Dat gaat met niet alleen tijdens op aan de kinderwagens, luiers en met spenen. We willen ook luxe de op voor ons kind, zoals massages de en door badjes in een tijdens spa. Stand van Nederland met onderzoekt hoe we een ons geld uit besteden aan onze door baby's.

Zijn buitenlandse werknemers naar de onmisbaar voor de Nederlandse uit economie? In 2017 werden tijdens één op de tien door banen ingevuld de door een de werknemer die niet door in Nederland geboren de is. Deze naar buitenlandse werknemers verdienen in op tv dat jaar 23,7 de miljard euro. naar We vinden voornamelijk Oost-Europeanen in de met uit bouw en in de een kassen. Maar de in Amstelveen en Eindhoven zitten vooral naar een kennismigranten, bijv. Indiërs en Koreanen die naar een voor ASML werken. We hebben gekeken uit op naar de economische waarde van op tv arbeidsmigranten met naar behulp van tijdens onderzoeken van het CBS en op het SCP. Uitzendbureau uit FHS uit Noordwijkerhout plaats uit naar arbeidsmigranten bij ondernemers in de de buurt. van Hun grootste zorg is de de huisvesting van op hun arbeidsmigranten, een terugkerend probleem op in bijna het alle regio's in waar deze werknemers aan het naar werk worden gezet. met In Maasdijk de is er momenteel veel een discussie rondom uit de een komst van een tweede 'Polenhotel'. Raadslid een John Witkamp op van de LPF ziet naar liever dat er het gehuisvest wordt op met de bedrijfsterreinen van of dat er regionaal in gespreid gaat van worden over in het hele Westland. Aan uit de naar andere kant hebben een ook kennismigranten grote moeite met het op tijdens vinden van geschikte woningen. een Toch is op het voor bedrijven als op tv ASML belangrijk om Nederland de aantrekkelijk te op houden voor deze mensen. een Zonder hen kan het uit bedrijf namelijk met niet verder met groeien. Ook is op tv er in Nederland een van personal assistent door voor expats op tv die naar Nederland komen. Audrey door Mezas regelt alles, van tijdens huisvesting tot met scholing.

In in het maandelijkse economische onderzoeksprogramma Stand uit van een Nederland staan vanavond van de zorgen om de zorg op centraal. De kosten in in de de zorg zijn de afgelopen tijdens decennia fors op tv gestegen. Inmiddels gaat het 20 procent van op tv het salaris van Jan Modaal het naar naar zorg en dat zal de het komende naar jaren alleen tijdens maar toenemen. Vooral de vergrijzing is naar erg kostbaar en de die beleeft zijn een hoogtepunt pas van rond in 2040. De afgelopen in 20 jaar ging van de banengroei op één op op tv de drie banen naar het zorg en een in 2018 was meer met de dan 15 procent van de op Nederlanders met werkzaam in de zorg. een Een portret van ondernemers die van uit slim gebruikmaken van door deze ontwikkeling en van artsen tijdens die aan de bel tijdens trekken als op het in gaat om overbehandeling. de Want meer zorg betekent in niet automatisch betere zorg, zo van blijkt tijdens uit de op praktijk.

Deze week op tv besteedt het tijdens economische onderzoeksprogramma Stand van Nederland met aandacht aan de op het geldpolonaise. Wat kost carnaval ons en een wat tijdens levert het op? uit In Limburg en Brabant naar ligt het bedrijfsleven met een aantal dagen plat, tijdens naar maar de ruim door 1,5 miljoen carnavalsvierders geven een gemiddeld wel 180 euro per het dag uit. met En in een klein café met zet gemiddeld 25.000 euro om in in de in vier carnavalsdagen. Stand van Nederland deed, tijdens naar in samenwerking met het naar CBS, onderzoek naar op het grootste de volksfeest van ons land en vond door een ware een geldpolonaise.

De overheid wil door naar een rookvrij tijdens Nederland, maar in niet iedereen is het daar blij mee. Zo op tv maken op tv tabakswinkeliers zich in grote zorgen over de een toekomst. Kunnen op zij door alle wet- en regelgeving een het hoofd naar boven water houden? We uit zien hoe de in tabaksindustrie naar volop inzet op producten die door minder schadelijk zijn door voor tijdens de gezondheid, op zoals de e-sigaret. Maar er wordt met ook flink aan de de stop-kant de verdiend. Kauwgom, pleisters, op cursussen. Hier de zijn inmiddels miljoenen mee gemoeid. in En het we zien uit de opkomst van door de illegale sigarettenhandel een in ons land. het Alleen al het afgelopen door jaar liep de overheid de veertig miljoen met aan tabaksaccijns van mis door de illegale handel. Track het & trace het op een pakje sigaretten naar is daarom het de toekomst. Stand uit van Nederland van over de sigaret als verdienmodel door anno uit 2019.

Er gaat van ongeveer in 1,7 miljard euro om in uit de op tv kappersbrache. De omzet tijdens stijgt jaarlijks iets, maar opvallender is op tv dat er naar in tijdens de afgelopen tien jaar 10.000 kappers door zijn bijgekomen en tijdens dat van is niet altijd een zuivere koffie. Hoe met dat kan? Stand van naar Nederland over de knipknaken uit in de een kapsalons.

Sinterklaas, kerst, oud op tv op en nieuw, vuurwerk! De door decembermaand staat in weer voor de in deur. De afgelopen twee uit jaar zorgden de feestmaanden in met de periode op november en door december voor ruim in 14 procent extra een omzet in de detailhandel. de Een record op dat steeds weer wordt verbroken. de Over de op miljarden die door het onze handen gaan op tv in in de feestmaand.

In Nederland een is steeds met meer vraag naar het halalproducten. In 2015 werd er een bijvoorbeeld nog van voor 2,9 miljoen in aan halalvlees omgezet, dit op tv jaar is dat op tv een al 6,7 miljoen. Ook trendy kleding, van voor op tv met name moslimvrouwen, op tv wordt steeds meer met verkocht. Stand van naar Nederland over de waarde van door de op tv halalindustrie.

Voor Nederlandse vrouwen op tv is deeltijdwerken de naar norm. een Alleen bij alleenstaande vrouwen op tv onder de 45 door jaar en op vrouwen met partner een onder de 35 jaar werkt een iets meer dan door de helft tijdens voltijd. Toch verandert in dat door nu langzaam en krijgen we steeds op een meer vrouwen op topposities. Stand met van Nederland een over de met emancipatie van onze de arbeidsmarkt.

Ze door worden menselijker en kunnen van ook door steeds meer. En in we verdienen er inmiddels van ook flink aan: robots. naar Nederlandse de landbouw- en zorgrobots worden wereldwijd naar ingezet. Alles over robotica door waar miljarden in met naar omgaan.

Via de door prostitutie wordt er jaarlijks een zo'n met 393 miljoen euro door in onze economie gepompt. met Dat zien we tijdens in de bekende rosse met buurten op en bordelen. Maar vergunningen op worden steeds minder de afgegeven. En op sinds de komst in van internet is er op ook een flinke illegale uit economie in van de prostitutie het gaande van dames die de zich het online aanbieden. Ook daar wordt flink tijdens verdiend. uit In stand van Nederland: de met handel in de naar betaalde met liefde.

De op Hollandse kottervissers op de Noordzee tijdens op tv staan de komende jaren tijdens voor flink wat een uitdagingen. Haalde men in 2017 tijdens nog een naar recordwinst van 73 miljoen het euro, een de grote het vraag is of uit deze goede tijden kunnen worden voortgezet, op want er drijven met donkere naar wolken boven de op tv Noordzee. Wat van zijn de gevolgen van de met brexit, de uitbreiding van op in de windmolenparken, het mogelijk op tv verbod op pulsvissen en in de stijgende op brandstofprijzen?

augustus 2019
01-08-2019 20:15

Superboeren!

Stand van Nederland - Superboeren!

De landbouw moet radicaal anders, vindt minister Carola Schouten van landbouw. Maar hoe gaan onze boeren dat doen? Door schaalvergroting zien we steeds vaker landbouwbedrijven met een omzet van meer dan drie miljoen per jaar. Kunnen ze nog ...

04-07-2019 20:15

De gokindustrie

Stand van Nederland - De gokindustrie

Gokken is populair, de omzet van de Nederlandse gokindustrie steeg vorig jaar naar 2 miljard euro. Ongeveer 8,4 miljoen Nederlanders hebben weleens een gokje gewaagd. We doen vooral mee aan loterijen, maar ook krasloten, bingo en het casino...

30-05-2019 20:15

't Is hier fantastisch

Stand van Nederland - 't Is hier fantastisch

Bijna 14 miljoen Nederlanders vieren hun vakantie buiten de deur. En dat mag best wat kosten. In totaal gaven wij ruim 21 miljard euro uit. Een gemiddelde vakantie kost ruim 500 euro per persoon. Door de mooie zomer nam het aantal vakanties...

02-05-2019 20:15

De baby-economie

Stand van Nederland - De baby-economie

Aan je eerste kind geef je behoorlijk wat geld uit. Het CBS berekende dat we gemiddeld 17% van het besteedbaar inkomen neerleggen. Stel dat je een inkomen hebt van zo'n 30.000 euro per jaar, dan geef je 5.100 euro uit. Dat gaat niet alleen ...

04-04-2019 20:15

Arbeidsmigranten

Stand van Nederland - Arbeidsmigranten

Zijn buitenlandse werknemers onmisbaar voor de Nederlandse economie? In 2017 werden één op de tien banen ingevuld door een werknemer die niet in Nederland geboren is. Deze buitenlandse werknemers verdienen in dat jaar 23,7 miljard euro. We ...

07-03-2019 21:15

Stand van Nederland: zorgen om de zorg

Stand van Nederland - Stand van Nederland: zorgen om de zorg

In het maandelijkse economische onderzoeksprogramma Stand van Nederland staan vanavond de zorgen om de zorg centraal. De kosten in de zorg zijn de afgelopen decennia fors gestegen. Inmiddels gaat 20 procent van het salaris van Jan Modaal n...

07-02-2019 21:15

Stand van Nederland: kosten van carnaval

Stand van Nederland - Stand van Nederland: kosten van carnaval

Deze week besteedt het economische onderzoeksprogramma Stand van Nederland aandacht aan de geldpolonaise. Wat kost carnaval ons en wat levert het op? In Limburg en Brabant ligt het bedrijfsleven een aantal dagen plat, maar de ruim 1,5 mil...

03-01-2019 21:10

Uitgerookt

Stand van Nederland - Uitgerookt

De overheid wil naar een rookvrij Nederland, maar niet iedereen is daar blij mee. Zo maken tabakswinkeliers zich grote zorgen over de toekomst. Kunnen zij door alle wet- en regelgeving het hoofd boven water houden? We zien hoe de tabaksindu...

05-12-2018 20:25

Knipcowboys

Stand van Nederland - Knipcowboys

Er gaat ongeveer 1,7 miljard euro om in de kappersbrache. De omzet stijgt jaarlijks iets, maar opvallender is dat er in de afgelopen tien jaar 10.000 kappers zijn bijgekomen en dat is niet altijd zuivere koffie. Hoe dat kan? Stand van Neder...

28-11-2018 20:25

Feestdagenindustrie

Stand van Nederland - Feestdagenindustrie

Sinterklaas, kerst, oud en nieuw, vuurwerk! De decembermaand staat weer voor de deur. De afgelopen twee jaar zorgden de feestmaanden in de periode november en december voor ruim 14 procent extra omzet in de detailhandel. Een record dat stee...

14-11-2018 20:25

De halalindustrie

Stand van Nederland - De halalindustrie

In Nederland is steeds meer vraag naar halalproducten. In 2015 werd er bijvoorbeeld nog voor 2,9 miljoen aan halalvlees omgezet, dit jaar is dat al 6,7 miljoen. Ook trendy kleding, voor met name moslimvrouwen, wordt steeds meer verkocht. St...

07-11-2018 20:25

Vrouwen aan de top

Stand van Nederland - Vrouwen aan de top

Voor Nederlandse vrouwen is deeltijdwerken de norm. Alleen bij alleenstaande vrouwen onder de 45 jaar en vrouwen met partner onder de 35 jaar werkt iets meer dan de helft voltijd. Toch verandert dat nu langzaam en krijgen we steeds meer vro...

31-10-2018 21:25

De nieuwe werknemer

Stand van Nederland - De nieuwe werknemer

Ze worden menselijker en kunnen ook steeds meer. En we verdienen er inmiddels ook flink aan: robots. Nederlandse landbouw- en zorgrobots worden wereldwijd ingezet. Alles over robotica waar miljarden in omgaan.

24-10-2018 20:25

Betaalde liefde

Stand van Nederland - Betaalde liefde

Via de prostitutie wordt er jaarlijks zo'n 393 miljoen euro in onze economie gepompt. Dat zien we in de bekende rosse buurten en bordelen. Maar vergunningen worden steeds minder afgegeven. En sinds de komst van internet is er ook een flinke...

17-10-2018 20:25

Boter bij de vis

Stand van Nederland - Boter bij de vis

De Hollandse kottervissers op de Noordzee staan de komende jaren voor flink wat uitdagingen. Haalde men in 2017 nog een recordwinst van 73 miljoen euro, de grote vraag is of deze goede tijden kunnen worden voortgezet, want er drijven donker...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 3. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Stand van Nederland gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Stand van Nederland de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Stand van Nederland bij Stand van Nederland liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Stand van Nederland. Heb je een uitzending van Stand van Nederland gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Stand van Nederland gemist

Uitzending gemist van Stand van Nederland? Hier kun je alle uitzendingen van Stand van Nederland kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 41
  • Laatste uitzending op 01-08-2019 om 20:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord