Programma gemist?

Aflevering de 5 - In Meester Frank uit Visser: Hoe is in het nu met? een gaat Viktor het Brand terug naar uit de meest naar spraakmakende zaken uit Meester Frank in Visser Doet op tv Uitspraak. Heeft de uitspraak uit voor rust naar gezorgd of maken de op partijen elkaar in nog altijd het het leven zuur? Fritz de durfde zijn huis niet een op tv meer uit omdat hij in bang was dat zijn van buurman met Appie dan allerlei klusjes aan zijn op tv huis zou de verrichten. tijdens De strijd liep zo op uit de met hand dat de mannen de zelfs al uit op de vuist waren met gegaan. Mr. met Visser kwam met een duidelijke naar uitspraak door om de rust met weder te laten keren. Dan in heeft Viktor uit een afspraak met het de partijen naar van een van de heftigste zaken de van uit de afgelopen jaren. in De tweelingzussen Martine uit en Michèle waren ervan door overtuigd dat in hun zusje de Solange objecten uit de erfenis van een hun tijdens moeder had gestolen. op Mr. Visser tijdens oordeelde dat er onvoldoende bewijs van was, maar dat Solange door als executeur testamentair de een verantwoordelijkheid het had. Ze moest in haar zussen met daarom een vergoeding betalen. Viktor in hoort door hoe het nu gaat met naar de in zussen.

Aflevering 4 uit - In naar Meester Frank Visser: van Hoe is het nu met? van naar gaat Viktor Brand terug naar de door meest spraakmakende zaken op uit met Meester Frank Visser van Doet Uitspraak. Heeft in de uitspraak voor rust door gezorgd of de maken de partijen elkaar nog op op altijd het leven zuur? het Vorig jaar was naar er een gevalletje gluren bij door de buren met volgens eisers in Pieter en Rolina. Hun leven op werd totaal verwoest in het door hun glurende buurman Henk terwijl naar van hij juist precies uit het tegenovergestelde beweerde. Mr. Visser verbood het beide met buren elkaar nog te op tv begluren. Viktor hoort het tijdens zijn op tv bezoek schokkende nieuwe in beschuldigingen én goed nieuws. Dan de reist Viktor naar door Anita en Wynand met de het hulp inriepen van op Mr. Visser tijdens omdat supermarkteigenaar Erik onder hun woning in een winkelwagenstalling wilde op met plaatsen dat vreselijke geluidsoverlast naar zou veroorzaken. Mr. Visser op tv is natuurlijk van alle op tv supermarkten tijdens thuis en door besloot dat de stalling het er gewoon de mocht komen. Viktor gaat door de stand van zaken bekijken door naar en hoort of de door band tussen de de partijen inmiddels al op wat is van verbeterd.

Het derde seizoen naar van Mr. Frank het Visser: op hoe is uit het nu met? gaat vanaf op vandaag op weer verder. Na van twee afleveringen twee van maanden geleden, is de komende op donderdagen met om 21:30 uur de rest tijdens van het seizoen uit te zien een op SBS6. Spraakmakend In dit programma de gaat Viktor Brand terug naar naar de meest door spraakmakende zaken de uit Meester naar Frank Visser Doet van Uitspraak. Souvenirwinkel Aad en met Angelina riepen vorig jaar de hulp naar in door van Mr. door Visser omdat hun buurman naar en stranduitbater Edwin met zonder enig overleg een van grote opstapplaats uit tegen de muur van het hun souvenirwinkel had een geplaatst. uit Meester Visser was duidelijk: de opstapplaats tijdens tijdens moest weg. Schutting Daarna gaat Viktor een terug naar Lieren. op tv Daar woonden met Jan en Gerrie al vijftig jaar van heerlijk totdat ze in nieuwe een buren kregen. De nieuwe schutting uit met zou niet op de erfgrens staan, uit op tv waardoor de tomaten én de kippen van niet in genoeg licht kregen. Ook zou op de erker illegaal met uit gebouwd zijn én de berging uit over de erfgrens staan. Geen met gelijk Meester Visser gaf op tv Jan en Gerrie de uiteindelijk op geen op enkel van punt gelijk. op Viktor gaat kijken hoe op tv dat bij tijdens ze gevallen is het en hoe de buren, Simon en op tv Jannie, er het een paar het maanden later bij de zitten.

Aflevering 2 het - In Meester Frank met Visser: op tv Hoe is het in nu met? een gaat Viktor Brand de terug naar de meest uit spraakmakende zaken uit Meester Frank in Visser op Doet Uitspraak. Heeft het de uitspraak voor rust gezorgd door op tv of maken de partijen op elkaar nog altijd het leven van zuur? In een dezelfde straat als de tijdens op stalkende buurvrouwen wonen ook Annie en tijdens Fred die elkaar een het licht in uit de ogen tijdens niet op tv gunnen. Annie was niet bepaald door blij met de uit schutting van haar buurman. met op tv En Fred en zijn tijdens vrouw Lies beschuldigen door de buurvrouw ervan hun tijdens geliefde vlinderstruik te op hebben vernield. De bedreigingen in over uit en weer op waren niet mals. Geen wonder dat in een Mr. Visser hier een uit halt toe riep op en de buren elkaar verplicht de liet negeren. tijdens Viktor bezoekt beide naar partijen, door maar niet in dezelfde straat. uit Peter en Tonetta beschuldigden met hun het buren Cor en Corrie van met landje-pik. Peter en op tv Tonetta de kregen gelijk en Cor de en Corrie moesten met een stukje de land teruggeven. Viktor neemt een in kijkje op tv bij beide partijen naar en hoort of de een rust inmiddels is naar teruggekeerd.

Vanavond start tijdens een nieuw naar seizoen van 'Mr. Frank Visser: een met hoe is het nu met?', op tv waarin wordt teruggeblikt naar op naar zaken die afgelopen met seizoenen van 'Mr. Frank Visser door doet uitspraak' van behandeld zijn. de Hoe is het nu met de een betrokkenen en van hebben ze de op tv raad van Mr. met Frank Visser in opgevolgd? Dat is de de komende woensdagen om 21:30 in uur op SBS6 op tv te met zien. Presentator Viktor Brand met gaat in de eerste aflevering uit langs bij Branka door die de op nieuwe schutting van in haar op tv claustrofobische buurvrouw Jeanette met te laag vond. op tv Mr. Visser besloot dat van Branka gerust op eigen kosten van van de schutting mag vervangen voor een met naar hoger exemplaar. Viktor gaat langs om door te kijken hoe op de die nieuwe hoge een schutting erbij staat. Conny wilde strenge van op tv maatregelen voor haar buurvrouw op Tilly wie ze beschuldigde de van gluren, op luidkeels meezingen en het uit vernielen naar van haar beeldjes. Maar Tilly beschuldigde uit juist een haar buurvrouw uit hiervan.

Aflevering 6 een - In op tv dit programma wordt naar teruggeblikt op zaken die op tv afgelopen seizoenen behandeld met zijn. Hoe is met het nu met van de betrokkenen en hebben naar ze de met raad van in Mr. Frank Visser opgevolgd? In met deze aflevering in gaat Viktor terug naar het Leiden waar het de 81-jarige Karel een ruzie had met met zijn uit buurvrouw, omdat zij in een schutting had geplaatst in pal voor het naar raam van zijn op pakhuis annex klusschuur. Zijn van buurvrouw Anneke peinsde er naar niet over om door de de schutting weg te halen. van Sterker nog, een ze had hem juist expres naar de voor het schuurraam neergezet om met te voorkomen dat de tijdens buurman de hele van dag in haar door tuin zat tijdens te gluren. Haar een privacy de was in het de geding, zo stelde op Anneke. De tweede op tv zaak speelde zich af in tijdens de langste Dorpsstraat van van op tv Nederland, in het de Noord-Hollandse Assendelft. Daar naar wonen Maggie en Joop van al ruim 45 naar jaar in een heerlijk het huis van met uitzicht op de weilanden. Maar tijdens hun op tv rust werd ruw verstoord toen met een hun buren plotseling een nieuwe uit schutting neerzetten. de Zonder eerst ook maar door iets te vragen en op in dan ook nog een eens op hún in grond.

Aflevering door 5 - In dit met programma de wordt teruggeblikt op zaken die met afgelopen met seizoenen behandeld zijn. op tv Hoe is het uit nu met de betrokkenen en uit hebben in ze de raad van Mr. naar Frank Visser opgevolgd? op In deze het aflevering speelt de tijdens eerste zaak de zich af in Almere, waar Arne door en Bernadette op tv al jarenlang tijdens in een verlammende uit angst leefden. Want in sinds zij in het 2010 nieuwe buren hebben tijdens gekregen de worden zij op de meerdere vlakken de naar buurt uitgepest. Bernadette op tv komt uit Afrika en er zouden een naar van haar zelfs zeer ernstige naar discriminerende uit opmerkingen zijn gemaakt. door Maar volgens hun buren, Patrick de en Rachel, lag in de situatie totaal uit anders en op tv leefden juist zij al van jarenlang in een totale naar op hel. Er ging geen naar dag voorbij van dat Patrick en Rachel niet naar begluurd zouden worden. Niet de zij op maar juist Arne en een Bernadette zouden de van pestkoppen zijn. Verder ook door een van zaak waarbij Jopie uit Almelo van slaande ruzie had met gekregen tijdens met zijn buurman Rigoberto, van omdat op tv het volgens hem het nu eindelijk wel eens tijd van werd op dat hij zijn grond van op hem op terugkreeg.

Aflevering 4 door - In dit in programma wordt uit teruggeblikt op zaken de die afgelopen seizoenen behandeld zijn. een tijdens Hoe is het nu met van de betrokkenen en hebben op tv ze de tijdens raad van Mr. het Frank Visser opgevolgd? In een deze aflevering tijdens brengt Viktor weer een een tijdens bezoek aan Aalsmeer waar een van burenruzie was ontstaan het over van de erfgrens. Buurman Peter uit zou zonder enig overleg een een poot van op een reclamebord op een het terrein van Edwin van het en Jorrit hebben gezet. En van toen bleek dat hij op ook nog een ongevraagd hun de heg snoeide, een uit mekkerend schaap in de tuin op had op staan en zijn toiletgebouwtje stonk, naar in toen was voor hen op de maat vol en tijdens de grens door bereikt. Zij vreesden tijdens dat de de bom zou gaan barsten en daarom op tv in schakelde zij de hulp in in van meester Visser. op En de andere op zaak speelde zich af op tv in in Middenmeer, waar Mr. van Frank Visser uitspraak deed op in een al het 30 jaar het lang een diep op tv gewortelde burenruzie. Want Tineke naar klaagde over de door enorme kastanjeboom het van de buren, die niet uit alleen door haar achtertuin overschaduwde, het maar ook haar door woongeluk.

Aflevering 3 - naar In in dit programma wordt met teruggeblikt op zaken die afgelopen met seizoenen op tv behandeld zijn. Hoe is het de nu met de van betrokkenen en van hebben ze op de raad van een Mr. Frank Visser opgevolgd? tijdens In tijdens deze uitzending gaat een Viktor terug naar uit Haarlem, waar Sonja en haar zoon in Bryan zich op tv groen en geel ergerden met tijdens aan de boom op tv in de achtertuin van hun naar buren. met Want zij hebben een heerlijk een zwembad in de het tuin, maar van met een het flinke schoolslag was het helaas nog op tv nooit tijdens gekomen omdat de boom van naar hun buurtjes op tv Henk en Tippie van roet in het door eten gooide. De bladeren met van uit de boosdoener zouden het de water compleet vervuilen, tijdens waardoor alle met buurtkinderen geen duik meer in op tv het zwemparadijs konden een nemen. De andere door zaak speelde zich tijdens tijdens af in het op Friese Gorredijk, waar de krasse oude uit een meneer Nijland met hand en tand in zijn een eigen pad verdedigde voor de de naastgelegen op buren Hans uit en Annemarie. Volgens de de 81-jarige man door zouden zijn buurtjes zijn pad kapot de maken en de als racebaan gebruiken, maar in in zij waren zich van van geen kwaad tijdens bewust.

Aflevering 2 de - in In dit programma wordt teruggeblikt door op zaken die afgelopen het seizoenen behandeld uit zijn. naar Hoe is het nu met de met betrokkenen en hebben het ze tijdens de raad van op tv Mr. Frank Visser opgevolgd? een In deze uitzending gaat van Viktor op terug bij de van seniorenflat in Zeist waar de naar ramen een het tijdje geleden uit op tv de van sponningen sprongen van tijdens al het gekibbel tussen tijdens Riet en het bestuur van naar de VvE. Riet naar van had namelijk eigenhandig nieuwe in kozijnen geplaatst, het zonder dat te op overleggen met het bestuur. door Het was wel op tv duidelijk dat door de sfeer in het het appartementencomplex tot het absolute met nulpunt was tijdens gedaald. De enige die de door met senioren tot stilte kon manen was het Mr. Frank Visser met een en die kwam van met een glasheldere beslissing. De tweede in zaak speelde uit zich af in in Oosterhout, waar een het fikse burenruzie alle met perken te van buiten ging. Wil beweerde namelijk een dat zijn bovenbuurvrouw in de Regina elke dag handenvol bloemblaadjes in op zijn balkon gooide, met met met als gevolg dat zijn hele in de woongenot naar de knoppen op tv ging.

Aflevering door 1 - In dit op programma wordt teruggeblikt op op zaken die afgelopen naar tijdens seizoenen behandeld zijn. Hoe is op het nu het met de betrokkenen een en hebben ze de raad tijdens op tv van Mr. Frank de Visser opgevolgd? In deze uitzending gaat het Viktor naar terug naar Arnhem waar Mr. de Frank op Visser een tijd geleden een zijn met tanden moest zetten in een het heftige burenruzie van over hondengeblaf. Aydina had de namelijk van zo'n last van de keffertjes van uit haar tijdens buurvrouw Ilona, op dat ze er met langzamerhand hondsdol van in werd. Beide partijen op tv konden elkaar niet meer luchten tijdens of zien. En dat van werd op ook duidelijk tijdens de hoorzitting door waar met ze elkaar bijna in de een haren uit vlogen. De tweede op tv zaak speelde naar zich af in Zaandam. Daar de werd het tijdens woongenot van uit Tineke compleet verziekt door de haar bovenbuurman Erik. Die zou de er namelijk een tijdens sport naar van maken om een elke nacht, expres, op tegen haar met slaapkamerraam te tikken. Hoe en van waarom hij de dat deed, de dat wist ze op tv niet, maar ze werd er met in ieder geval stapelgek door tijdens van.

Aflevering een 7 - In dit het programma wordt teruggeblikt tijdens op zaken door die afgelopen seizoenen behandeld in zijn. Hoe is met het nu met een de betrokkenen en door hebben ze in de raad van Mr. Frank uit in Visser opgevolgd? In deze aflevering een gaat Viktor terug het naar Berkel en van Rodenrijs, waar Mr Visser van een tijdje geleden met een einde tijdens moest op tv maken aan een met fikse polderruzie. Jan Piet de en Anke waren ten einde tijdens raad, omdat op tijdens het op tv landje naast hun huis in een supersonisch nieuwbouwhuis het was verrezen, gebouwd door tijdens naar hun buurman Wim. Daardoor was niet naar het alleen hun uitzicht, maar ook het de woongenot van compleet weg. Ook uit blikt Viktor de terug op een zaak die zich de afspeelde naar in het met Limburgse Stein. Daar op moest Mr Visser destijds van in actie komen van in de met strijd van Rinus en een Christianne tegen het wassende op water. het Volgens hen zorgde de brandgang achter de een hun huis voor veel wateroverlast met op tv gedode vogels tot op met gevolg.

Aflevering 6 naar - In dit programma van wordt teruggeblikt op naar zaken de die afgelopen seizoenen behandeld met zijn. op Hoe is het op nu met de op tv betrokkenen en hebben ze de raad tijdens met van Mr. Frank Visser op tv opgevolgd? Viktor tijdens gaat terug naar op Christa en Dick in met Rotterdam. Twee uit jaar geleden riepen zij uit de hulp van door Mr. Visser in omdat ze op helemaal gek tijdens werden van de in stankoverlast veroorzaakt door met de shoarmatent op van de onderburen. naar Maar de eigenaars van die met shoarmatent waren op op hun beurt helemaal naar klaar met van het eeuwige tijdens geklaag van hun bovenburen. tijdens En de tweede zaak een speelde zich een af tijdens in het Brabantse dorpje Rijen. Daar tijdens hadden drie buren op door de hulp ingeroepen van tijdens Mr Visser om een ware het muizenplaag te een bestrijden. Die zou in volgens een hen veroorzaakt worden door de Griekse uit op tv buurman Theo die zijn de achtertuin, vol de met kippenhokken had op tv staan.

Aflevering 5 - het op tv In dit programma op wordt teruggeblikt op zaken op tv die afgelopen tijdens seizoenen behandeld zijn. Hoe is op tv het nu met de van betrokkenen en hebben een in ze de raad van naar Mr. Frank Visser op tv opgevolgd? In deze aflevering in gaat naar Viktor terug naar Gasselte, waar Mr uit met Visser een tijdje geleden de onderste op tv steen het boven moest halen. Er was het namelijk naar een koude het oorlog gaande tussen een Bert en Sien de van het seniorencomplex en achterbuurman Martin. in De muur tussen de beiden stond op het instorten en van dat kwam het volgens de twee senioren door op tv de grote door bomen van de achterbuurman. van De 2e uit zaak op speelde zich af op het recreatiepark Het Volkerak in Ooltgensplaat. het Daar de moest Mr Visser door destijds spijkers met koppen slaan naar in een hoogoplopende van ruzie een tussen Cor en Wenye door en hun directe buren. op tv Want sinds uit Cor en met Wenye het plan tijdens hadden opgevat om hun huisje op tv tijdens uit te bouwen, veranderde dit ooit tijdens zo vredige een recreatie park in een tijdens waar uit slagveld.

Aflevering op tv 4 - op tv In dit programma wordt teruggeblikt op naar zaken die in afgelopen uit seizoenen behandeld zijn. de Hoe is het nu met de tijdens betrokkenen en van hebben ze een de raad van Mr. Frank op Visser opgevolgd? uit Vandaag gaat Viktor in terug door naar recreatiepark Merwede in naar Meerkerk. Daar het hadden Martin en Ria de de hulp door ingeroepen van Mr. Visser, omdat buurman naar met Andre een stukje land achterover een had gedrukt en dit een weigerde de terug te met geven. Kortom, een klassiek gevalletje naar landjepik. Heeft de door uitspraak het van Mr Visser voor de een nodige rust gezorgd op tijdens het op tv park?

augustus 2019
15-08-2019 21:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 5 - In Meester Frank Visser: Hoe is het nu met? gaat Viktor Brand terug naar de meest spraakmakende zaken uit Meester Frank Visser Doet Uitspraak. Heeft de uitspraak voor rust gezorgd of maken de partijen elkaar nog altijd het le...

08-08-2019 21:25

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 4 - In Meester Frank Visser: Hoe is het nu met? gaat Viktor Brand terug naar de meest spraakmakende zaken uit Meester Frank Visser Doet Uitspraak. Heeft de uitspraak voor rust gezorgd of maken de partijen elkaar nog altijd het le...

01-08-2019 21:30

Terug: Mr. Frank Visser, hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Terug: Mr. Frank Visser, hoe is het nu met?

Het derde seizoen van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? gaat vanaf vandaag weer verder. Na twee afleveringen twee maanden geleden, is de komende donderdagen om 21:30 uur de rest van het seizoen te zien op SBS6. Spraakmakend In dit pr...

05-06-2019 21:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 2 - In Meester Frank Visser: Hoe is het nu met? gaat Viktor Brand terug naar de meest spraakmakende zaken uit Meester Frank Visser Doet Uitspraak. Heeft de uitspraak voor rust gezorgd of maken de partijen elkaar nog altijd het le...

29-05-2019 21:30

Terug: Mr. Frank Visser, hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Terug: Mr. Frank Visser, hoe is het nu met?

Vanavond start een nieuw seizoen van 'Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?', waarin wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen van 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de...

23-07-2018 20:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 6 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? In deze aflevering gaat Viktor terug naar Leiden waar ...

16-07-2018 20:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 5 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? In deze aflevering speelt de eerste zaak zich af in Al...

09-07-2018 20:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 4 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? In deze aflevering brengt Viktor weer een bezoek aan A...

02-07-2018 20:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 3 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? In deze uitzending gaat Viktor terug naar Haarlem, waa...

25-06-2018 20:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 2 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? In deze uitzending gaat Viktor terug bij de seniorenfl...

18-06-2018 20:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 1 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? In deze uitzending gaat Viktor terug naar Arnhem waar ...

26-03-2018 21:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 7 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? In deze aflevering gaat Viktor terug naar Berkel en Ro...

19-03-2018 21:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 6 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? Viktor gaat terug naar Christa en Dick in Rotterdam. T...

12-03-2018 21:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 5 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? In deze aflevering gaat Viktor terug naar Gasselte, wa...

05-03-2018 21:30

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? - Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

Aflevering 4 - In dit programma wordt teruggeblikt op zaken die afgelopen seizoenen behandeld zijn. Hoe is het nu met de betrokkenen en hebben ze de raad van Mr. Frank Visser opgevolgd? Vandaag gaat Viktor terug naar recreatiepark Merwede i...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? bij Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van SBS 6.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?. Heb je een uitzending van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? gemist

Uitzending gemist van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?? Hier kun je alle uitzendingen van Mr. Frank Visser: hoe is het nu met? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 18
  • Laatste uitzending op 15-08-2019 om 21:30 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord