Programma gemist?

De tijdens 24-jarige Ayla gaat samen met tijdens haar tijdens adoptievader terug naar Colombia. Ayla op voelt zich nergens van thuis van en hoopt dat op haar geboorteland Colombia tijdens haar een thuisgevoel de zal geven. Ayla wil van graag met haar vader tijdens tijdens op reis omdat ze op zich 'niet de gezien' voelt door hem het tijdens haar puberteit en altijd tijdens naar haar moeder het trekt. Dat komt de ook omdat er met in met het gezin van alles speelde, op een waardoor Ayla het gevoel van heeft dat ze zich de onzichtbaar op tv moest maken en haar op tv problemen voor zich hield. Komen op tv vader en tijdens dochter in in Colombia nader tot tijdens elkaar?

De 18-jarige met Shu Lin is geadopteerd op uit in China toen ze uit 15 maanden oud was. Shu op Lin een heeft regelmatig uit nachtmerries over China en is op tv eigenlijk een beetje bang een voor door China, bang dat op tv ze door het de land terug opgeëist door wordt. Toch op is ze nieuwsgierig naar haar afkomst op door en wil ze op graag de reis met haar moeder uit maken. Ook op tv omdat de band met tussen op hun niet altijd van makkelijk is. Monique vindt het moeilijk naar een haar dochter los te een laten en op is benieuwd wat het het land met haar dochter zal een in doen.

De met 33-jarige Edward gaat op tv samen met door zijn vader terug naar naar zijn geboorteland Mexico. Harry, op de vader van Edward, in is ziek. Dat met het maakt de reis beladen. Edward het heeft in zijn door puberteit geworsteld een met zijn homoseksualiteit tijdens en vader van Harry vindt het jammer dat op Edward niet tijdens eerder over zijn worsteling het verteld heeft. naar In Mexico hopen uit ze nader met tot elkaar te tijdens komen en hun gevoelens in beter naar een elkaar te kunnen op verwoorden.

Yun het wordt op vijfjarige met leeftijd geadopteerd uit Zuid-Korea. De het eerste in jaren van haar in leven groeit ze op de in door een pleeggezin in door Zuid-Korea. Yun heeft in Nederland moeite naar met haar de uiterlijk, want met ze voelt zich niet tijdens Koreaans maar Hollands. de Samen met de Daan Nieber en naar haar adoptievader gaat ze op tv op zoek uit naar haar roots in naar Zuid-Korea en op komt ze weer in het contact met het een pleeggezin van op toen.

We op volgen de 26-jarige Carlos in die op zijn tijdens vijfde geadopteerd op tv wordt uit Brazilië. een Helaas verloopt de een adoptie naar naar Nederland niet goed en werpt op tv zijn voormalige kleuterjuf in Saskia zich op als van de tijdens rode draad in zijn een leven. in In Brazilië komt met Carlos erachter hoe het dramatisch de eerste jaren van in zijn van leven zijn gelopen door en begint hij de door problemen waar hij tijdens in Nederland tegenaan loopt onder met met ogen te zien

Vanavond start een het tweede seizoen van het het programma uit Eindelijk de Thuis, waarin presentator Daan op Nieber met geadopteerde kinderen in en één van hun naar van adoptieouders een reis maakt door op het geboorteland. Een een week een lang duiken ze met samen in de totaal andere cultuur in en bezoeken plekken in een uit het verleden van van het adoptiekind. In van de hoop dat een dit spannende in en emotionele avontuur ze op dichterbij elkaar en dichterbij zichzelf op brengt. In met zes afleveringen naar bezoekt Nieber onder andere Roemenië, van Mexico, van Brazilië en Zuid-Korea. In elke door aflevering staat het de avontuur van één het de ouder-kindkoppel in één land centraal. in In deze eerste het aflevering naar gaan ze naar Roemenië. Lees meer over een dit programma een op het gids.tv/programma/eindelijk-thuis.

Het verhaal van van Nurlela. op tv Samen met haar naar adoptiemoeder Miny gaat ze het voor het eerst op terug naar uit haar geboorteland Indonesië. naar Het land waar met ook haar een adoptievader vandaan komt, met wie op tv ze op zich altijd verbonden op tv heeft gevoeld. Als naar hij zelfmoord pleegt, raakt Nurlela de in een identiteitscrisis. Voor door de tweede op keer in haar leven van voelt ze op tv zich naar in de steek gelaten en is tijdens ze door haar wortels kwijt. Zijn het dood leidt de tot meer verwijdering met haar van uit moeder Miny. 'In Indonesië hoop uit ik een naar stukje van tijdens mezelf terug te vinden. Ook hoop op tv ik een met mijn moeder een over mijn vaders een dood te kunnen praten.' van Zal de reis uit door Indonesië ervoor tijdens zorgen dat moeder op en dochter zich meer het verbonden van voelen met uit elkaar?

De 23-jarige in Cristel gaat samen tijdens met haar adoptiemoeder op Hennie voor het door eerst met terug naar haar geboorteland Sierra op tv Leone. Een naar land dat ten tijde uit van haar adoptie werd op tv verscheurd de door een allesvernietigende met burgeroorlog. Moeder en naar dochter klikken vanaf het naar begin niet goed de met elkaar. Hennie: door 'We zijn van zó totaal verschillend! We begrijpen met elkaar tijdens gewoon niet.' Cristel voelt het zich een buitenbeentje in een het van gezin. 'Ik ben tijdens veel expressiever dan het mijn moeder. in Ik kan niet van mezelf zijn bij haar, naar dat mis ik tijdens heel erg.' Brengt dit Afrikaanse tijdens met avontuur de totaal verschillende vrouwen op tv dichter bij op elkaar?

We de volgen Carlos en op zijn adoptiemoeder met Manna. Als baby in verlaat Carlos zijn geboorteland Colombia een en wordt omarmd door met een Manna en haar gezin. Maar de Carlos op is niet zo knuffelig en kampt op met met enorme driftbuien in die steeds erger worden. door Zijn gedragsproblemen leiden tot in een uithuisplaatsing naar en verwijdering tussen moeder op en zoon. Zal de met reis door het Colombia, met 25 jaar nadat ze van elkaar voor met het eerst vasthielden, een ervoor zorgen dat ze het zich thuis gaan op tv voelen bij op tv elkaar?

Het verhaal van door de de 27-jarige Eliza en uit haar adoptiemoeder Marijke. Samen gaan door ze terug op tv naar haar geboorteland Suriname. tijdens Een op beladen reis, want Eliza van wilde nooit de eerder terug. Eliza groeit tijdens op als een onzeker in meisje, dat tijdens niet gemakkelijk in haar emoties een deelt. Tot grote frustratie op tv van moeder in Marijke. 'Ik weet gewoon in niet wat er in haar in de omgaat.' Nooit wilde Eliza een praten over haar adoptie, met maar in de Palmentuin naar in Paramaribo de is het dan eindelijk door zover. Voor door het eerst in delen moeder en dochter hun uit emoties naar over dit beladen in onderwerp.

We van volgen Priyani en haar op tv adoptiemoeder Annelies. op tv Samen gaan de ze terug naar haar op geboorteland Sri Lanka, het de land door dat ze 31 jaar geleden verliet. in Priyani voelt op tv zich in haar jeugd tijdens onbegrepen de en het loopt thuis zo in op uit de hand, van dat ze op met straat belandt. Na op tv deze harde leerschool komt ze op tv nader tot haar de ouders, maar de uit relatie naar blijft moeizaam en naar afstandelijk. Zal de reis door het Sri naar Lanka moeder en dochter dichter uit bij door elkaar brengen?

Vanavond start naar het nieuwe programma met Eindelijk Thuis, waarin uit presentator Daan door Nieber met geadopteerde tijdens kinderen en één van hun het adoptieouders een uit reis door tijdens het geboorteland. Het programma zou door eigenlijk een week het eerder uit starten, maar is uitgesteld vanwege de een extra uitzending van n.a.v. het overlijden op van Mies Bouwman. In naar naar zes afleveringen reist het in programma door de landen Sierra door door Leone, Sri Lanka, op Colombia, Indonesië en uit Suriname. In elke uit aflevering staat het avontuur de van één ouder-kindkoppel op in één het land centraal. Geadopteerden worstelen vaak door op een op bepaald punt in hun tijdens leven met met hun identiteit. Waar kom ik een vandaan? door Hoe had mijn leven de eruit gezien als ik naar niet geadopteerd was? uit Hoe ziet uit de plek eruit waar ik van uit ooit ten vondeling ben gelegd? In een Eindelijk Thuis op tv gaan we op naar zoek naar antwoorden. We uit dompelen ons onder in van een de cultuur van het land uit van herkomst en uit bezoeken plaatsen als het naar weeshuis waar op tv het van leven van de adoptieouder en in -kind het ooit samen begon. Wat doet deze rootsreis een met hun onderlinge op band? door Helpt het hen met problemen uit het verleden tijdens uit te praten en in het dichter bij elkaar te komen? In de de eerste aflevering gaat op tv in Raul na 27 jaar terug op tv naar zijn geboorteland een Colombia. In de tijdens hoofdstad Bogotá wordt hij het de als 2-jarig jochie zwaar verwaarloosd op op tv in straat gevonden. Samen met met zijn adoptievader Frits het bezoekt hij tijdens de reis het deze op tv beladen plek. Raul: "Het voelt een alsof ik als met vuilnis op door straat ben gezet." Deze tijdens het start in zijn leven een heeft grote uit gevolgen. Frits: "Raul was een innemend een jochie, maar uit al na 2 tijdens dagen moest een ik in het Spaanse woordenboek met opzoeken, in dat hij niet het mocht spugen en niet de mocht slaan." Het uit agressieve uit gedrag van Raul neemt tijdens steeds ernstigere vormen aan, het waardoor Frits en zijn het vrouw zich genoodzaakt uit zien hun zoon uit op op 11-jarige leeftijd uit op huis te plaatsen. Raul: "Ik op een voelde me voor de tweede in keer in mijn van leven op tv verlaten." Het vertrouwen naar tussen vader en door zoon loopt een enorme op tv deuk op. Zal een de reis door naar Colombia dit uit vertrouwen kunnen herstellen?

oktober 2020
18-03-2019 21:15

Ayla en Gertjan

Eindelijk Thuis - Ayla en Gertjan

De 24-jarige Ayla gaat samen met haar adoptievader terug naar Colombia. Ayla voelt zich nergens thuis en hoopt dat haar geboorteland Colombia haar een thuisgevoel zal geven. Ayla wil graag met haar vader op reis omdat ze zich 'niet gezien' ...

11-03-2019 21:15

Shu Lin en Monique

Eindelijk Thuis - Shu Lin en Monique

De 18-jarige Shu Lin is geadopteerd uit China toen ze 15 maanden oud was. Shu Lin heeft regelmatig nachtmerries over China en is eigenlijk een beetje bang voor China, bang dat ze door het land terug opgeëist wordt. Toch is ze nieuwsgierig n...

04-03-2019 21:15

Edward en Harry

Eindelijk Thuis - Edward en Harry

De 33-jarige Edward gaat samen met zijn vader terug naar zijn geboorteland Mexico. Harry, de vader van Edward, is ziek. Dat maakt de reis beladen. Edward heeft in zijn puberteit geworsteld met zijn homoseksualiteit en vader Harry vindt het ...

25-02-2019 21:15

Yun en Marius

Eindelijk Thuis - Yun en Marius

Yun wordt op vijfjarige leeftijd geadopteerd uit Zuid-Korea. De eerste jaren van haar leven groeit ze op in een pleeggezin in Zuid-Korea. Yun heeft in Nederland moeite met haar uiterlijk, want ze voelt zich niet Koreaans maar Hollands. Same...

18-02-2019 21:15

Carlos en Saskia

Eindelijk Thuis - Carlos en Saskia

We volgen de 26-jarige Carlos die op zijn vijfde geadopteerd wordt uit Brazilië. Helaas verloopt de adoptie naar Nederland niet goed en werpt zijn voormalige kleuterjuf Saskia zich op als de rode draad in zijn leven. In Brazilië komt Carlos...

11-02-2019 21:20

Terug: Eindelijk Thuis

Eindelijk Thuis - Terug: Eindelijk Thuis

Vanavond start het tweede seizoen van het programma Eindelijk Thuis, waarin presentator Daan Nieber met geadopteerde kinderen en één van hun adoptieouders een reis maakt door het geboorteland. Een week lang duiken ze samen in de totaal an...

09-04-2018 21:15

Nurlela en Miny

Eindelijk Thuis - Nurlela en Miny

Het verhaal van Nurlela. Samen met haar adoptiemoeder Miny gaat ze voor het eerst terug naar haar geboorteland Indonesië. Het land waar ook haar adoptievader vandaan komt, met wie ze zich altijd verbonden heeft gevoeld. Als hij zelfmoord pl...

02-04-2018 21:10

Cristel en Hennie

Eindelijk Thuis - Cristel en Hennie

De 23-jarige Cristel gaat samen met haar adoptiemoeder Hennie voor het eerst terug naar haar geboorteland Sierra Leone. Een land dat ten tijde van haar adoptie werd verscheurd door een allesvernietigende burgeroorlog. Moeder en dochter klik...

26-03-2018 21:15

Carlos en Manna

Eindelijk Thuis - Carlos en Manna

We volgen Carlos en zijn adoptiemoeder Manna. Als baby verlaat Carlos zijn geboorteland Colombia en wordt omarmd door Manna en haar gezin. Maar Carlos is niet zo knuffelig en kampt met enorme driftbuien die steeds erger worden. Zijn gedrags...

19-03-2018 21:20

Eliza en Marijke

Eindelijk Thuis - Eliza en Marijke

Het verhaal van de 27-jarige Eliza en haar adoptiemoeder Marijke. Samen gaan ze terug naar haar geboorteland Suriname. Een beladen reis, want Eliza wilde nooit eerder terug. Eliza groeit op als een onzeker meisje, dat niet gemakkelijk haar ...

12-03-2018 21:15

Priyani en Annelies

Eindelijk Thuis - Priyani en Annelies

We volgen Priyani en haar adoptiemoeder Annelies. Samen gaan ze terug naar haar geboorteland Sri Lanka, het land dat ze 31 jaar geleden verliet. Priyani voelt zich in haar jeugd onbegrepen en het loopt thuis zo uit de hand, dat ze op straat...

05-03-2018 21:15

Nieuw: Eindelijk Thuis

Eindelijk Thuis - Nieuw: Eindelijk Thuis

Vanavond start het nieuwe programma Eindelijk Thuis, waarin presentator Daan Nieber met geadopteerde kinderen en één van hun adoptieouders een reis door het geboorteland. Het programma zou eigenlijk een week eerder starten, maar is uitgeste...

Eindelijk Thuis gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Eindelijk Thuis de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Eindelijk Thuis bij Eindelijk Thuis liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Eindelijk Thuis. Heb je een uitzending van Eindelijk Thuis gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Eindelijk Thuis gemist

Uitzending gemist van Eindelijk Thuis? Hier kun je alle uitzendingen van Eindelijk Thuis kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 18-03-2019 om 21:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!