Programma gemist?

De van 24-jarige Ayla gaat samen de met de haar adoptievader terug op tv naar Colombia. Ayla voelt door zich nergens thuis en hoopt van dat haar op geboorteland Colombia haar naar een thuisgevoel door zal geven. Ayla wil het graag met op haar vader op reis een omdat ze zich 'niet de gezien' voelt door op tv hem tijdens het haar puberteit naar en altijd naar met haar moeder trekt. Dat op komt op ook omdat er in het gezin op tv van alles de speelde, waardoor tijdens Ayla het gevoel heeft met dat een ze zich onzichtbaar moest maken door en door haar problemen voor zich hield. Komen met vader op en dochter in Colombia tijdens nader tot op tv elkaar?

De 18-jarige Shu naar Lin is geadopteerd op tv uit China toen met ze 15 van maanden op tv oud was. Shu Lin heeft regelmatig naar nachtmerries over China in uit en is eigenlijk op tv een beetje bang voor China, bang op dat uit ze door het op tv land terug uit opgeëist wordt. Toch met is ze nieuwsgierig naar met haar afkomst en wil naar ze graag de door reis met haar de moeder maken. Ook omdat op tv de band tussen de hun het niet altijd makkelijk is. Monique het uit vindt het moeilijk op haar dochter los naar te laten en is benieuwd op tv wat het een land met haar dochter de zal het doen.

De uit 33-jarige Edward gaat samen met door zijn vader tijdens terug naar zijn met geboorteland op tv Mexico. Harry, de vader met van Edward, is ziek. het Dat maakt de reis het beladen. Edward uit heeft door in zijn puberteit uit geworsteld met zijn op tv homoseksualiteit en vader Harry vindt het de door jammer dat Edward niet eerder een over zijn worsteling verteld in heeft. In Mexico het het hopen ze nader tot elkaar te de in komen en hun gevoelens beter naar het elkaar te kunnen naar het verwoorden.

Yun wordt door op vijfjarige leeftijd de geadopteerd de uit Zuid-Korea. De eerste de jaren van haar met leven groeit ze op in van een pleeggezin een in Zuid-Korea. Yun heeft naar in Nederland moeite het met van haar uiterlijk, want ze voelt de zich niet Koreaans met tijdens maar Hollands. Samen met op tv Daan Nieber en haar een adoptievader gaat ze naar op zoek naar een haar roots in door Zuid-Korea en tijdens komt ze weer het in contact met het een pleeggezin van met toen.

We in volgen de 26-jarige in Carlos die op zijn vijfde het geadopteerd wordt op tv uit Brazilië. Helaas door verloopt de adoptie naar op Nederland niet op tv goed met en werpt zijn voormalige kleuterjuf naar Saskia tijdens zich op als van de rode draad in zijn tijdens leven. In uit Brazilië komt Carlos erachter een hoe dramatisch de eerste met door jaren van zijn leven zijn door gelopen en begint op tv hij met de problemen waar hij tijdens in Nederland tegenaan loopt onder tijdens een ogen te zien

Vanavond op tv start het tweede seizoen van op het programma Eindelijk op tv met Thuis, waarin presentator Daan op Nieber met geadopteerde kinderen het en één van het hun adoptieouders een reis het maakt door door het geboorteland. Een week door lang duiken ze de samen in uit de totaal andere de cultuur en bezoeken uit plekken uit uit het verleden van van het adoptiekind. In op de hoop uit dat dit spannende in en emotionele avontuur ze dichterbij op tv elkaar en door dichterbij zichzelf de brengt. In zes afleveringen bezoekt in Nieber onder andere Roemenië, met Mexico, Brazilië in en op Zuid-Korea. In elke aflevering staat tijdens het avontuur uit van één ouder-kindkoppel in één tijdens door land centraal. In de deze eerste aflevering gaan een ze naar van Roemenië. Lees meer over tijdens dit programma op op tv gids.tv/programma/eindelijk-thuis.

Het verhaal van op uit Nurlela. Samen met haar adoptiemoeder Miny tijdens gaat op ze voor het eerst in terug het naar haar geboorteland Indonesië. Het tijdens land van waar ook haar adoptievader vandaan komt, in met wie ze het zich altijd uit verbonden heeft op tv gevoeld. Als hij zelfmoord een pleegt, raakt naar Nurlela in een identiteitscrisis. Voor van naar de tweede keer in haar het leven voelt ze op zich in de tijdens steek tijdens gelaten en is ze haar wortels van kwijt. Zijn naar dood met leidt tot meer verwijdering met met haar naar moeder Miny. 'In Indonesië uit hoop ik een stukje van van mezelf op terug te van vinden. Ook hoop ik met naar mijn tijdens moeder over mijn vaders dood op te op kunnen praten.' Zal de op tv reis door Indonesië ervoor een zorgen op tv dat moeder en dochter zich met meer verbonden voelen met het de elkaar?

De uit 23-jarige Cristel gaat samen met door haar adoptiemoeder uit Hennie voor het uit eerst terug naar naar haar van geboorteland Sierra Leone. Een land dat op tv naar ten tijde van haar adoptie werd met verscheurd naar door een allesvernietigende burgeroorlog. Moeder een en op dochter klikken vanaf het begin een met niet goed met elkaar. Hennie: een 'We zijn zó het totaal verschillend! We het begrijpen elkaar gewoon niet.' naar Cristel voelt uit zich een buitenbeentje in een het gezin. 'Ik uit ben naar veel expressiever het dan mijn moeder. Ik kan het niet de mezelf zijn bij haar, dat op tv mis ik heel door erg.' de Brengt dit Afrikaanse avontuur de op tv totaal verschillende vrouwen met dichter bij een elkaar?

We uit volgen Carlos en zijn adoptiemoeder het Manna. het Als baby verlaat Carlos zijn naar geboorteland Colombia uit en wordt omarmd door in door Manna en haar gezin. Maar Carlos uit is niet een zo naar knuffelig en kampt met enorme driftbuien in die op tv steeds erger worden. door Zijn gedragsproblemen leiden tot uit een uithuisplaatsing van en verwijdering tussen moeder uit en zoon. Zal de de reis naar door Colombia, 25 de jaar nadat de ze elkaar voor het een eerst vasthielden, ervoor een zorgen dat ze zich thuis door gaan voelen bij tijdens met elkaar?

Het tijdens verhaal van de de 27-jarige Eliza en haar door adoptiemoeder in Marijke. Samen gaan op tv ze terug naar haar geboorteland Suriname. in Een beladen reis, tijdens want Eliza wilde van nooit een eerder terug. van Eliza groeit op als een het onzeker meisje, dat op tv niet gemakkelijk haar emoties met naar deelt. Tot grote frustratie van op moeder Marijke. 'Ik tijdens weet gewoon niet wat het er met in haar omgaat.' Nooit van wilde Eliza praten door over haar adoptie, van maar in de op Palmentuin in Paramaribo met is het dan het eindelijk op zover. Voor het eerst delen het moeder en dochter met hun emoties op tv over dit beladen een onderwerp.

We volgen op Priyani en haar een adoptiemoeder Annelies. Samen op gaan met ze terug naar haar een geboorteland Sri Lanka, een het land in dat ze 31 jaar geleden verliet. in Priyani voelt uit zich het in haar jeugd onbegrepen door en het loopt de thuis zo uit tijdens de hand, een dat ze op straat belandt. van Na deze een harde leerschool komt ze nader het naar tot haar ouders, maar de door relatie blijft moeizaam en tijdens in afstandelijk. Zal de reis door Sri op tv Lanka moeder en op dochter dichter bij naar elkaar op brengen?

Vanavond start naar het tijdens nieuwe programma Eindelijk Thuis, waarin uit presentator Daan de Nieber met geadopteerde kinderen en de één van hun het adoptieouders van een reis het door het geboorteland. Het op programma zou eigenlijk een week in het eerder starten, maar is uitgesteld door vanwege door een extra uitzending n.a.v. de het overlijden van een Mies Bouwman. In zes afleveringen in reist het met programma door de landen Sierra op Leone, Sri Lanka, een Colombia, Indonesië en naar Suriname. van In elke aflevering staat een het avontuur van het één ouder-kindkoppel in de één land het centraal. Geadopteerden worstelen vaak op van een bepaald punt op tv in hun leven met van hun identiteit. Waar het kom ik vandaan? op Hoe had mijn door leven eruit gezien in als door ik niet in geadopteerd was? Hoe ziet naar de plek eruit waar ik het ooit ten uit vondeling ben gelegd? In naar Eindelijk Thuis gaan we in in op zoek naar door antwoorden. We dompelen ons onder in van de cultuur naar van met het land van herkomst door en bezoeken plaatsen als uit het weeshuis waar van het leven van een de op adoptieouder en -kind ooit een samen begon. Wat doet deze rootsreis op het met hun onderlinge band? Helpt een het hen problemen uit door het verleden de uit het te praten en dichter bij elkaar op te komen? In de de in eerste aflevering gaat Raul in na 27 jaar op terug naar zijn naar geboorteland Colombia. de In de hoofdstad Bogotá wordt hij van als op 2-jarig jochie zwaar verwaarloosd van op straat naar gevonden. Samen met zijn adoptievader tijdens Frits bezoekt op tv hij tijdens tijdens de reis deze beladen plek. op tv Raul: "Het op voelt alsof tijdens ik als vuilnis op tv op straat ben gezet." tijdens Deze start van in zijn leven heeft van grote gevolgen. de Frits: "Raul was een innemend een jochie, maar uit al na in 2 dagen de moest ik in het van Spaanse woordenboek een opzoeken, dat hij niet mocht spugen een en het niet mocht slaan." Het agressieve op gedrag van van Raul neemt steeds ernstigere van vormen tijdens aan, waardoor Frits met en zijn uit vrouw zich genoodzaakt zien hun zoon door op 11-jarige met leeftijd uit huis te met plaatsen. Raul: tijdens "Ik uit voelde me voor de tweede met keer in mijn op leven verlaten." Het vertrouwen door tussen vader en op zoon met loopt een enorme met deuk op. Zal de reis van door Colombia op dit vertrouwen kunnen de herstellen?

augustus 2021
18-03-2019 21:15

Ayla en Gertjan

Eindelijk Thuis - Ayla en Gertjan

De 24-jarige Ayla gaat samen met haar adoptievader terug naar Colombia. Ayla voelt zich nergens thuis en hoopt dat haar geboorteland Colombia haar een thuisgevoel zal geven. Ayla wil graag met haar vader op reis omdat ze zich 'niet gezien' ...

11-03-2019 21:15

Shu Lin en Monique

Eindelijk Thuis - Shu Lin en Monique

De 18-jarige Shu Lin is geadopteerd uit China toen ze 15 maanden oud was. Shu Lin heeft regelmatig nachtmerries over China en is eigenlijk een beetje bang voor China, bang dat ze door het land terug opgeëist wordt. Toch is ze nieuwsgierig n...

04-03-2019 21:15

Edward en Harry

Eindelijk Thuis - Edward en Harry

De 33-jarige Edward gaat samen met zijn vader terug naar zijn geboorteland Mexico. Harry, de vader van Edward, is ziek. Dat maakt de reis beladen. Edward heeft in zijn puberteit geworsteld met zijn homoseksualiteit en vader Harry vindt het ...

25-02-2019 21:15

Yun en Marius

Eindelijk Thuis - Yun en Marius

Yun wordt op vijfjarige leeftijd geadopteerd uit Zuid-Korea. De eerste jaren van haar leven groeit ze op in een pleeggezin in Zuid-Korea. Yun heeft in Nederland moeite met haar uiterlijk, want ze voelt zich niet Koreaans maar Hollands. Same...

18-02-2019 21:15

Carlos en Saskia

Eindelijk Thuis - Carlos en Saskia

We volgen de 26-jarige Carlos die op zijn vijfde geadopteerd wordt uit Brazilië. Helaas verloopt de adoptie naar Nederland niet goed en werpt zijn voormalige kleuterjuf Saskia zich op als de rode draad in zijn leven. In Brazilië komt Carlos...

11-02-2019 21:20

Terug: Eindelijk Thuis

Eindelijk Thuis - Terug: Eindelijk Thuis

Vanavond start het tweede seizoen van het programma Eindelijk Thuis, waarin presentator Daan Nieber met geadopteerde kinderen en één van hun adoptieouders een reis maakt door het geboorteland. Een week lang duiken ze samen in de totaal an...

09-04-2018 21:15

Nurlela en Miny

Eindelijk Thuis - Nurlela en Miny

Het verhaal van Nurlela. Samen met haar adoptiemoeder Miny gaat ze voor het eerst terug naar haar geboorteland Indonesië. Het land waar ook haar adoptievader vandaan komt, met wie ze zich altijd verbonden heeft gevoeld. Als hij zelfmoord pl...

02-04-2018 21:10

Cristel en Hennie

Eindelijk Thuis - Cristel en Hennie

De 23-jarige Cristel gaat samen met haar adoptiemoeder Hennie voor het eerst terug naar haar geboorteland Sierra Leone. Een land dat ten tijde van haar adoptie werd verscheurd door een allesvernietigende burgeroorlog. Moeder en dochter klik...

26-03-2018 21:15

Carlos en Manna

Eindelijk Thuis - Carlos en Manna

We volgen Carlos en zijn adoptiemoeder Manna. Als baby verlaat Carlos zijn geboorteland Colombia en wordt omarmd door Manna en haar gezin. Maar Carlos is niet zo knuffelig en kampt met enorme driftbuien die steeds erger worden. Zijn gedrags...

19-03-2018 21:20

Eliza en Marijke

Eindelijk Thuis - Eliza en Marijke

Het verhaal van de 27-jarige Eliza en haar adoptiemoeder Marijke. Samen gaan ze terug naar haar geboorteland Suriname. Een beladen reis, want Eliza wilde nooit eerder terug. Eliza groeit op als een onzeker meisje, dat niet gemakkelijk haar ...

12-03-2018 21:15

Priyani en Annelies

Eindelijk Thuis - Priyani en Annelies

We volgen Priyani en haar adoptiemoeder Annelies. Samen gaan ze terug naar haar geboorteland Sri Lanka, het land dat ze 31 jaar geleden verliet. Priyani voelt zich in haar jeugd onbegrepen en het loopt thuis zo uit de hand, dat ze op straat...

05-03-2018 21:15

Nieuw: Eindelijk Thuis

Eindelijk Thuis - Nieuw: Eindelijk Thuis

Vanavond start het nieuwe programma Eindelijk Thuis, waarin presentator Daan Nieber met geadopteerde kinderen en één van hun adoptieouders een reis door het geboorteland. Het programma zou eigenlijk een week eerder starten, maar is uitgeste...

Eindelijk Thuis gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Eindelijk Thuis de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Eindelijk Thuis bij Eindelijk Thuis liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 1.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Eindelijk Thuis. Heb je een uitzending van Eindelijk Thuis gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Eindelijk Thuis gemist

Uitzending gemist van Eindelijk Thuis? Hier kun je alle uitzendingen van Eindelijk Thuis kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 12
  • Laatste uitzending op 18-03-2019 om 21:15 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!