Programma gemist?

Zo op tv lang Holland voor met de oorlog wil betalen, kan in Frederik de Hendrik met zijn de strijd voortgaan. De van oorlog wordt zelfs uitgebreid door met naar een internationale tak tijdens die handelsbelangen en militaire op strijd listig combineert: uit de West-Indische Compagnie. het Met name de veroveringen in van een Brazilië spreken tot de verbeelding van het de Hollandse burgers naar die in de ontwikkelingen daar van op de het voet volgen. Maar er op komen scheuren in het de fundament tijdens als de WIC minder succesvol de blijkt dan gehoopt. En het de ook de grote wens van van Frederik uit Hendrik om Antwerpen te veroveren, kan uit niet op met bijval rekenen. door Amsterdamse kooplieden zien uit in Antwerpen een op tv concurrent en houden uit die stad uit liever buiten de deur. Een bondgenootschap een met in Frankrijk kan de droom de van een Frederik Hendrik, de verovering met van Antwerpen, ook niet uit inlossen. De tijd is van eindelijk met rijp voor tijdens vrede. Een delegatie moet met in Münster van de onderhandelingen gaan voeren. het Daar is het Frederik Hendrik niet bij, hij blaast door in maart uit 1647 zijn laatste adem op uit. Het zijn op de van burgers, de van kooplieden uit Holland, die bij de uit vrede in tijdens 1648 als winnaars uit het de bus op tv komen. in Symbool daarvan is nog een altijd het Paleis op de uit uit Dam.

In op Holland wordt al jaren niet naar meer gevochten, daar op van breekt begin 17e eeuw de Gouden het Eeuw met aan. Maar in het uit oosten en zuiden van tijdens met het land gaat de strijd onvermoeibaar op tv verder. uit Daar staan van twee mannen uit in één familie tegenover elkaar: Frederik Hendrik, op de bevelhebber in van het Staatse leger, in en het zijn volle neef Hendrik van op met den Bergh, commandant van het uit Spaanse leger. Zo weet met Frederik Hendrik in de 1627 met Groenlo te veroveren, tijdens terwijl neef de Hendrik het nakijken heeft. met De slag bij Groenlo wordt op tv tegenwoordig om de het twee jaar met met talloze vrijwilligers, paarden van en kanonnen nagespeeld. uit De grootste met nederlaag krijgt naar Hendrik echter te verwerken naar als Frederik Hendrik in op 1629 ook het Den Bosch weet door in te nemen. Ondertussen op tv is de door bevolking het een treurige slachtoffer van een het wederzijdse machtsvertoon. Steden met en dorpen worden op door beide naar partijen geplunderd van en in brand gestoken. Door de door uit langdurige oorlog raakt met een deel van de Nederlanden volledig op in uitgeput.

Na op de dood van van Willem van Oranje neemt zijn naar zoon Maurits uit het tijdens over. Op dat naar moment staat de opstand er niet door erg goed in voor. Philips II is op tv nog op tv steeds de machtigste man ter uit wereld, uit zijn rijk strekt zich in over de hele van aardbol uit. in Hét symbool voor een die macht is het de Escorial bij Madrid naar dat in het 1584 wordt tijdens voltooid. Maar Maurits in blijkt een gewiekste op en vakkundige militair. Misschien wel omdat naar hij al als een op jonge knaap met tijdens tinnen soldaatjes speelde. een Zijn triomftocht begint tijdens met de beroemde een list met het Turfschip naar waardoor Breda uit op de Spanjaarden wordt tijdens veroverd. Daarna gaat hij systematisch in aan door het werk met hervormingen een van het het leger. Na in de dood van Willem van in Oranje neemt zijn zoon door Maurits de leiding van over. tijdens De nieuwe op tv discipline onder de soldaten tijdens levert wat op: in een naar van succesvolle veldtocht verovert hij de ene naar uit stad na de andere, waaronder Groningen. van En ten het slotte is daar de op tv naar slag bij Nieuwpoort: een triomf voor met Oranje, maar wel op tv op het het nippertje.

Katholiek of van protestant, dat is de door tijdens kwestie tijdens de Tachtigjarige van Oorlog, hoewel op tv Willem van Oranje het door idee heeft dat op tv hij beide partijen kan verenigen. in En dat tijdens lijkt even te lukken de met op een verdrag waarbij op de verschillende op gelovigen de handen ineen slaan om naar samen tegen de tijdens naar Spaanse vorst op van te trekken. Het in credo is: tolerantie. Maar lang duurt door die verbroedering niet. op In Gent uit grijpen fanatieke protestanten de de van macht, waarbij de katholieken het het moeten ontgelden. Amsterdam, dat naar relatief lang van rooms-katholiek blijft, zwicht in op 1578 voor tijdens de protestanten. En dat een heeft een op enorme tijdens stroom katholieke vluchtelingen met tot gevolg, onder wie de de burgemeester van die zijn heil zoekt in het van Duitse Kalkar. de In tijdens vrede samenleven blijkt moeilijker dan gedacht. de de En dan wordt in 1584 Willem op van Oranje vermoord, tijdens met nota bene door op een fanatieke katholiek.

Het Spaanse leger uit neemt op tv wraak als steden en door dorpen overlopen naar op Oranje. Na Mechelen en met Zutphen is in een 1572 Naarden aan met naar de beurt: een groot deel een van de op tv bevolking wordt afgeslacht. op tv De strijd verhardt, ook tussen naar in burgers in de op Nederlanden onderling. Sommigen kiezen de tijdens kant van het wettig door gezag, uit de Spaanse koning, het terwijl anderen door zich aansluiten bij de opstand. In van naar Haarlem leveren de Oranjegezinden maandenlang een de dapper op gevecht om de hun stad uit handen van door de Spanjaarden op te houden. Maar op honger dwingt tijdens ze uiteindelijk op de in knieën. Pas bij Alkmaar 'begint op de victorie'; daar naar moet uit het Spaanse leger op afdruipen. Of Brechtje, op een reconstructie aan de met hand naar van een vrouwenskelet in uit een massagraf, daar een op tv belangrijke rol bij de speelde, in valt helaas niet meer te het achterhalen.

Willem van Oranje het is gevlucht naar tijdens Duitsland. Daar organiseert tijdens hij op troepen die de van strijd aangaan met de vorst met in de Nederlanden: met Philips het II. Behalve een van klein succesje in de een Slag bij Heiligerlee met levert de dat voorlopig niet veel het op. Kansrijker zijn de in Watergeuzen die, de o.a. vanuit het Duitse Emden, de de kusten onveilig op tv maken. Ze plunderen door op tv schepen, terroriseren burgers en weten van uiteindelijk in een 1572 vaste uit grond onder de met voeten te krijgen in een Den Briel. Op met 1 april met wordt daar nog altijd op tv grootscheeps feest gevierd. in Maar ook het de katholieken, die door in datzelfde Den naar Briel door de door geuzen zijn opgehangen, in worden nog jaarlijks als martelaren door herdacht.

In op tv 1568 worden de graven op Egmont en Van uit Horne van op de markt in Brussel van onthoofd. tijdens Het is het met voorlopige slotstuk van de hoogoplopende spanningen het tussen door de edelen met in de Nederlanden en op onze vorst Philips II in van naar Spanje. En het begin naar van een oorlog de die 80 jaar zou naar gaan duren. De uit strijd gaat in om macht en vrijheid op tv van geloof. op Het dagboek van een een non geeft tijdens een dramatisch beeld van de op Beeldenstorm, de op schedel van Egmont wordt op tv onderzocht om naar te naar zien of zijn gezicht tijdens na zijn onthoofding nog extra de is geschonden op en de zoektocht naar door het graf van met uit Van Horne in de Weert eindigt voorlopig de op de binnenplaats door van een klooster.

Zolang door Holland voor de oorlog wil tijdens betalen, kan naar Frederik Hendrik met zijn naar strijd voortgaan. De met oorlog wordt het zelfs op tv uitgebreid met een een internationale tak die handelsbelangen en militaire de strijd in listig combineert: de West-Indische de Compagnie. Met name met de naar veroveringen in Brazilië spreken uit tot de verbeelding van op tv de met Hollandse burgers die de ontwikkelingen op daar de op de voet volgen. Maar in er tijdens komen scheuren in het fundament als door het de WIC minder succesvol de blijkt dan gehoopt. En op ook de grote wens naar van het Frederik Hendrik om Antwerpen te met veroveren kan op niet op bijval rekenen. het Amsterdamse kooplieden met zien in tijdens Antwerpen een concurrent op tv en houden tijdens die stad liever buiten op tv de deur. in Een bondgenootschap met Frankrijk kan de in droom naar van Frederik Hendrik, de tijdens verovering van Antwerpen, ook met niet inlossen. De met tijd met is eindelijk rijp de voor vrede. Een op delegatie naar Münster moet van de met onderhandelingen gaan voeren. Daar op tv is Frederik Hendrik niet bij, van hij blaast in in maart met 1647 zijn op laatste adem uit. Het zijn de het burgers, van de kooplieden uit Holland, van die bij de op tv vrede met in 1648 als winnaars uit de de bus komen. naar Symbool daarvoor is nog naar altijd het tijdens Paleis op op de Dam.

In uit Holland wordt al jaren een niet meer gevochten, daar op breekt begin 17e een eeuw door de Gouden Eeuw aan. Maar het in het oosten in de en zuiden van het op land gaat de strijd onvermoeibaar op met verder. Daar staan twee mannen tijdens uit één in familie tegenover op tv elkaar: Frederik Hendrik, een de bevelhebber van het Staatse de leger, en zijn volle met neef Hendrik naar van met den Bergh, commandant van het Spaanse het leger. Zo weet tijdens Frederik Hendrik op tv in 1627 Groenlo met te veroveren, terwijl neef tijdens Hendrik van het nakijken heeft. De een slag bij Groenlo naar wordt tegenwoordig om het de twee jaar met uit talloze een vrijwilligers, paarden de en kanonnen nagespeeld. van De grootste nederlaag krijgt op Hendrik echter van te verwerken als van Frederik Hendrik in 1629 op tv ook Den Bosch weet naar in te het nemen. Ondertussen is de bevolking door tijdens het treurige slachtoffer van het wederzijdse op tv machtsvertoon. Steden en op tv tijdens dorpen worden door beide partijen het geplunderd en naar in brand tijdens gestoken. Door de langdurige uit oorlog raakt een deel het van de op Nederlanden volledig door uitgeput.

In op de documentairereeks 80 jaar uit Oorlog, over naar de Tachtigjarige op tv Oorlog, gaat het naar vanavond over de met succesvolle veldtocht dankzij van nieuwe discipline. Na de uit dood van Willem van Oranje neemt in zijn zoon een Maurits het over. Op een dat tijdens moment staat de Opstand van er niet erg goed op voor. Philips naar II van is nog steeds de machtigste op tv man ter wereld, op zijn met rijk strekt zich over met de hele aardbol uit. het Hét symbool voor op tv die door macht is het Escorial bij door Madrid, dat uit in 1584 wordt tijdens voltooid. Maar op tv Maurits blijkt een gewiekste en in vakkundige militair. van Misschien wel omdat op hij al de als jonge knaap met tinnen in soldaatjes speelde. het Zijn triomftocht begint met de met beroemde list met op tv het Turfschip, waardoor uit naar Breda op de Spanjaarden wordt veroverd. op Daarna gaat het hij systematisch aan het van op tv werk met hervormingen het van het leger. uit De nieuwe discipline tijdens onder de soldaten levert de wat op: in een succesvolle naar veldtocht in verovert hij de ene de stad na de het andere, waaronder tijdens Groningen. En tenslotte is naar daar de slag op bij van Nieuwpoort, een triomf naar voor Oranje, maar wel op het tijdens tijdens nippertje.

Katholiek of op protestant, dat door is de kwestie tijdens de door Tachtigjarige Oorlog. van Hoewel Willem van Oranje op tv het idee heeft naar dat de hij beide partijen kan verenigen. de En dat lijkt het even te lukken in op met een verdrag, waarbij op tv de verschillend op gelovigen de handen het ineen slaan om samen van tegen de Spaanse vorst op naar te tijdens trekken. Het van credo is: tolerantie. Maar lang duurt het die uit verbroedering niet. In Gent op tv grijpen fanatieke protestanten de van de macht, waarbij de een katholieken het moeten ontgelden. Amsterdam, de dat relatief lang tijdens rooms-katholiek blijft, zwicht in op tv de 1578 voor de protestanten. En door dat heeft een enorme het stroom de katholieke vluchtelingen tot tijdens gevolg, onder wie de burgemeester het op tv die zijn heil zoekt in tijdens het van Duitse Kalkar. In op vrede samenleven blijkt moeilijker het dan gedacht. En van dan wordt in 1584 Willem op tv van het Oranje vermoord, notabene van door een fanatieke tijdens katholiek.

Vanavond door is het derde tijdens deel van de zevendelige de documentairereeks 80 de Jaar Oorlog over de de Tachtigjarige met Oorlog te zien op NPO 2. Het van Spaanse leger neemt op tv wraak als steden op en dorpen overlopen tijdens naar Oranje. het Na Mechelen en Zutphen uit is in met 1572 Naarden in aan de beurt: de een groot deel van de van uit bevolking wordt afgeslacht. een De strijd verhardt, ook de tussen burgers in het de Nederlanden onderling. Sommigen kiezen naar de kant op tv van het wettig in gezag, de Spaanse uit koning, tijdens terwijl anderen zich aansluiten bij de van op opstand. In Haarlem het leveren de Oranjegezinden maandenlang een dapper op tv gevecht om hun op tv stad op tv uit handen in van de Spanjaarden te de houden. Maar honger dwingt ze uit op uiteindelijk op de knieën. Pas bij op tv Alkmaar 'begint de het victorie'; met daar moet het Spaanse met leger met afdruipen. Of Brechtje, een een reconstructie aan de hand van door een door vrouwenskelet in van een massagraf, daar een belangrijke uit rol bij speelde, van valt helaas niet op meer te naar achterhalen.

Willem van van Oranje naar is gevlucht naar Duitsland. Daar door organiseert hij troepen tijdens die de strijd aangaan in met naar de vorst in de Nederlanden, met op tv Philips II. Behalve in een klein succesje in uit de slag bij Heiligerlee levert door dat op tv voorlopig niet uit veel op. Kansrijker zijn de tijdens Watergeuzen de die, o.a. vanuit op het Duitse Emden, door de kusten onveilig het maken. Ze plunderen in schepen, terroriseren burgers en weten uiteindelijk op in 1572 vaste op grond onder de een voeten van te krijgen in Den het Briel. het Op 1 april wordt daar nog in altijd grootscheeps feest van gevierd. de Maar ook de katholieken, die een met in datzelfde Den Briel door op de Geuzen zijn naar opgehangen, worden nog jaarlijks uit tijdens als martelaren herdacht.

Na succesvolle de NTR-series als de De Gouden Eeuw en de op tv IJzeren Eeuw, op tv duikt Hans Goedkoop dit op keer op tv in de bloedige geboorte van met ons land: op tv de Tachtigjarige Oorlog. het In 1568 brandt in een een strijd los die naar meer dan een mensenleven uit zal duren. Propaganda, geloofsfanaten, terrorisme, in plunderingen met en moordpartijen zwepen de gemoederen de hoog op. in Van Groningen tot de Gent, van Alkmaar tot het tijdens Groenlo, overal krijgen burgers op te maken met het wraak, verraad en excessief geweld. op tv de Hoewel niemand het de bij aanvang had naar kunnen bedenken, groeit uit die op chaos het tenslotte na jaren in een zelfstandig land. Ons land naar met het ongeveer de huidige de grenzen. De zevendelige serie 80 de Jaar Oorlog, elke op vrijdag rond 21:05 tijdens uur op NPO 2, rekent met een af met het ronkende in beeld van de Tachtigjarige Oorlog het als een heldhaftige, tijdens eendrachtige opstand op tv van ons volk tegen met de wrede in Spaanse het onderdrukker. Natuurlijk, de voornaamste naar strijd is gericht naar tegen het wettig gezag - op de het Spaanse koning. Maar het op tv is tegelijk ook naar een naar burgeroorlog. Buren tegen buren, religie tegen van op tv religie. Zelfs tot in een de familie Oranje zijn van de partijen verdeeld. Bekende met uit begrippen uit de schoolbanken zoals de met met Beeldenstorm, de moord door op Willem van uit Oranje en de Slag door bij Nieuwpoort krijgen kleur de door dagboeken, animaties de en de de verhalen van naar deskundigen. Maar ook minder uit bekende verhalen - bijvoorbeeld over in Amsterdam door als 'asielcentrum' voor katholieke vluchtelingen van - van worden verteld. op tv Bij al deze verhalen zijn door de mechanismes te met herkennen die we ook in van in huidige conflictgebieden de zien. Wat dat op betreft is de Tachtigjarige Oorlog minder van uit ver weg dan we denken. Vanavond een in de uit eerste aflevering: In 1568 met worden de de graven Egmont een en Van Horne op het de markt de in Brussel onthoofd. Het is met het voorlopige slotstuk naar van de hoogoplopende spanningen op tv tussen de edelen in in de de Nederlanden en de onze vorst Philips II naar van Spanje. met En het door begin van een oorlog die 80 door jaar een zou gaan duren. De uit strijd gaat om macht op tv in en vrijheid van geloof. Het met dagboek van een met non geeft een dramatisch uit beeld naar van de Beeldenstorm, op de schedel van het Egmont wordt onderzocht met om te met zien of zijn gezicht de na zijn onthoofding het nog extra tijdens is geschonden en met de zoektocht naar het graf van het Horne in in Weert eindigt met voorlopig op de binnenplaats naar van een in klooster.

september 2021
08-09-2019 12:50

Vrede

80 Jaar Oorlog - Vrede

Zo lang Holland voor de oorlog wil betalen, kan Frederik Hendrik met zijn strijd voortgaan. De oorlog wordt zelfs uitgebreid met een internationale tak die handelsbelangen en militaire strijd listig combineert: de West-Indische Compagnie. M...

01-09-2019 12:50

Boerenverdriet

80 Jaar Oorlog - Boerenverdriet

In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, daar breekt begin 17e eeuw de Gouden Eeuw aan. Maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder. Daar staan twee mannen uit één familie tegenover elkaar: Frederik H...

25-08-2019 12:55

Discipline

80 Jaar Oorlog - Discipline

Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits het over. Op dat moment staat de opstand er niet erg goed voor. Philips II is nog steeds de machtigste man ter wereld, zijn rijk strekt zich over de hele aardbol uit. Hét symbool voor...

18-08-2019 12:55

Geloof

80 Jaar Oorlog - Geloof

Katholiek of protestant, dat is de kwestie tijdens de Tachtigjarige Oorlog, hoewel Willem van Oranje het idee heeft dat hij beide partijen kan verenigen. En dat lijkt even te lukken met een verdrag waarbij de verschillende gelovigen de hand...

11-08-2019 12:55

Burgeroorlog

80 Jaar Oorlog - Burgeroorlog

Het Spaanse leger neemt wraak als steden en dorpen overlopen naar Oranje. Na Mechelen en Zutphen is in 1572 Naarden aan de beurt: een groot deel van de bevolking wordt afgeslacht. De strijd verhardt, ook tussen burgers in de Nederlanden ond...

04-08-2019 13:00

Terreur

80 Jaar Oorlog - Terreur

Willem van Oranje is gevlucht naar Duitsland. Daar organiseert hij troepen die de strijd aangaan met de vorst in de Nederlanden: Philips II. Behalve een klein succesje in de Slag bij Heiligerlee levert dat voorlopig niet veel op. Kansrijker...

28-07-2019 12:55

Voorspel

80 Jaar Oorlog - Voorspel

In 1568 worden de graven Egmont en Van Horne op de markt in Brussel onthoofd. Het is het voorlopige slotstuk van de hoogoplopende spanningen tussen de edelen in de Nederlanden en onze vorst Philips II van Spanje. En het begin van een oorlog...

09-11-2018 21:05

Vrede

80 Jaar Oorlog - Vrede

Zolang Holland voor de oorlog wil betalen, kan Frederik Hendrik met zijn strijd voortgaan. De oorlog wordt zelfs uitgebreid met een internationale tak die handelsbelangen en militaire strijd listig combineert: de West-Indische Compagnie. Me...

02-11-2018 21:05

Boerenverdriet

80 Jaar Oorlog - Boerenverdriet

In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, daar breekt begin 17e eeuw de Gouden Eeuw aan. Maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder. Daar staan twee mannen uit één familie tegenover elkaar: Frederik H...

26-10-2018 21:05

80 Jaar oorlog: triomftocht onder Maurits

80 Jaar Oorlog - 80 Jaar oorlog: triomftocht onder Maurits

In de documentairereeks 80 jaar Oorlog, over de Tachtigjarige Oorlog, gaat het vanavond over de succesvolle veldtocht dankzij nieuwe discipline. Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits het over. Op dat moment staat de Opst...

19-10-2018 21:05

Geloof

80 Jaar Oorlog - Geloof

Katholiek of protestant, dat is de kwestie tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hoewel Willem van Oranje het idee heeft dat hij beide partijen kan verenigen. En dat lijkt even te lukken met een verdrag, waarbij de verschillend gelovigen de hand...

12-10-2018 21:05

80 Jaar Oorlog: burgeroorlog in Nederland

80 Jaar Oorlog - 80 Jaar Oorlog: burgeroorlog in Nederland

Vanavond is het derde deel van de zevendelige documentairereeks 80 Jaar Oorlog over de Tachtigjarige Oorlog te zien op NPO 2. Het Spaanse leger neemt wraak als steden en dorpen overlopen naar Oranje. Na Mechelen en Zutphen is in 1572 Naard...

05-10-2018 21:05

Terreur

80 Jaar Oorlog - Terreur

Willem van Oranje is gevlucht naar Duitsland. Daar organiseert hij troepen die de strijd aangaan met de vorst in de Nederlanden, Philips II. Behalve een klein succesje in de slag bij Heiligerlee levert dat voorlopig niet veel op. Kansrijker...

28-09-2018 21:05

Nieuw: 80 Jaar oorlog

80 Jaar Oorlog - Nieuw: 80 Jaar oorlog

Na succesvolle NTR-series als De Gouden Eeuw en de IJzeren Eeuw, duikt Hans Goedkoop dit keer in de bloedige geboorte van ons land: de Tachtigjarige Oorlog. In 1568 brandt een strijd los die meer dan een mensenleven zal duren. Propaganda,...

80 Jaar Oorlog gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 80 Jaar Oorlog de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 80 Jaar Oorlog bij 80 Jaar Oorlog liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 80 Jaar Oorlog. Heb je een uitzending van 80 Jaar Oorlog gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

80 Jaar Oorlog gemist

Uitzending gemist van 80 Jaar Oorlog? Hier kun je alle uitzendingen van 80 Jaar Oorlog kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 14
  • Laatste uitzending op 08-09-2019 om 12:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!