Programma gemist?

Zo tijdens lang Holland naar voor de oorlog op wil betalen, kan Frederik Hendrik met de zijn strijd voortgaan. in in De oorlog wordt naar zelfs uitgebreid met een door internationale tak die door handelsbelangen en militaire op tv strijd listig combineert: de West-Indische tijdens Compagnie. uit Met name de veroveringen in op tv Brazilië spreken tot de de verbeelding van met de Hollandse van burgers die van de ontwikkelingen het daar op de voet volgen. Maar tijdens er komen scheuren tijdens in in het fundament als de de WIC minder succesvol van blijkt dan gehoopt. En in ook de grote de wens van in Frederik Hendrik om Antwerpen door te veroveren, kan op tv niet met op bijval rekenen. Amsterdamse naar kooplieden door zien in Antwerpen een uit concurrent en houden die op tv stad naar liever buiten de deur. Een bondgenootschap uit met de Frankrijk kan de droom van op een Frederik Hendrik, de verovering van met Antwerpen, ook niet op inlossen. De tijd in is eindelijk rijp voor van vrede. uit Een delegatie moet in de Münster de onderhandelingen gaan door voeren. Daar is op Frederik Hendrik niet de bij, hij blaast in van in maart 1647 zijn uit laatste adem uit. op tv Het zijn de burgers, de in kooplieden uit op Holland, naar die bij de vrede in 1648 uit als naar winnaars uit de bus op tv komen. Symbool een daarvan is nog altijd op tv het Paleis op van de op tv Dam.

In naar Holland wordt al jaren in niet op meer gevochten, daar uit breekt begin 17e eeuw op tv de Gouden Eeuw op tv aan. Maar in door het oosten en zuiden op van het land gaat van de uit strijd onvermoeibaar verder. Daar staan met twee mannen uit van één familie tegenover op elkaar: op Frederik Hendrik, de de bevelhebber van op tv het Staatse leger, door en zijn volle neef in Hendrik van tijdens den Bergh, commandant van een het Spaanse op leger. Zo weet Frederik tijdens Hendrik in van 1627 Groenlo te veroveren, in terwijl neef Hendrik het nakijken in heeft. De slag op bij uit Groenlo wordt tegenwoordig om de de de twee jaar met talloze vrijwilligers, een paarden het en kanonnen nagespeeld. De in grootste nederlaag krijgt uit Hendrik echter van te verwerken als Frederik op tv Hendrik in 1629 op ook Den Bosch weet in uit op tv te nemen. Ondertussen is de bevolking van op tv het treurige slachtoffer in van het wederzijdse machtsvertoon. Steden de en van dorpen worden door beide partijen geplunderd in de en in brand gestoken. Door de op langdurige oorlog raakt uit een deel van een de Nederlanden tijdens volledig uit uitgeput.

Na de in dood de van Willem van Oranje neemt het zijn zoon Maurits het naar over. Op dat van naar moment staat de opstand er niet een erg goed een voor. door Philips II is naar nog steeds de op machtigste man ter wereld, zijn met rijk strekt zich over uit de hele aardbol de uit. naar Hét symbool voor tijdens die macht is het Escorial de bij Madrid door dat in 1584 wordt door voltooid. op tv Maar Maurits blijkt de een gewiekste het en vakkundige militair. Misschien wel omdat het door hij al als jonge knaap op met tinnen soldaatjes uit speelde. Zijn op triomftocht begint door met de beroemde list op tv met het Turfschip waardoor het Breda op op de Spanjaarden wordt veroverd. tijdens Daarna gaat naar hij systematisch aan op het werk in met hervormingen van het de leger. Na op de dood van Willem van Oranje in neemt zijn zoon in Maurits door de leiding over. De tijdens nieuwe discipline onder tijdens de soldaten levert op tv wat op: in een de succesvolle veldtocht verovert het hij het de ene tijdens stad na de andere, waaronder Groningen. de En ten op tv slotte is op tv daar de door slag bij Nieuwpoort: een triomf tijdens voor Oranje, door maar wel naar op het nippertje.

Katholiek het of protestant, het dat is de kwestie tijdens de van van Tachtigjarige Oorlog, hoewel Willem van Oranje het het idee tijdens heeft dat hij beide op op partijen kan verenigen. En dat lijkt uit even te lukken uit met op tv een verdrag waarbij de verschillende op op tv gelovigen de handen een ineen slaan om samen tegen de op tv Spaanse vorst met op te trekken. van Het credo is: tolerantie. van naar Maar lang duurt die verbroedering van niet. In Gent op tv grijpen van fanatieke protestanten de macht, in waarbij de het katholieken het moeten ontgelden. op tv Amsterdam, dat relatief lang naar rooms-katholiek blijft, zwicht in in 1578 op voor de protestanten. En dat tijdens met heeft een enorme de stroom katholieke vluchtelingen tot gevolg, op onder wie de burgemeester uit die zijn tijdens heil zoekt in het het naar Duitse Kalkar. In vrede samenleven in blijkt moeilijker dan gedacht. op tv een En dan wordt in van 1584 Willem op van Oranje vermoord, door nota bene door een fanatieke op tv katholiek.

Het Spaanse leger met neemt wraak door als steden door en dorpen van overlopen naar Oranje. Na Mechelen de en Zutphen in is in 1572 Naarden aan het de beurt: door een groot deel van op de tijdens bevolking wordt afgeslacht. De naar strijd verhardt, ook tussen een burgers op in de Nederlanden onderling. Sommigen tijdens kiezen de kant uit de van het wettig gezag, door de Spaanse koning, terwijl anderen uit op zich aansluiten bij de naar opstand. In Haarlem leveren de uit Oranjegezinden maandenlang een de dapper gevecht om de hun stad uit van handen van de een Spanjaarden in te houden. Maar honger dwingt van ze met uiteindelijk op de knieën. Pas van bij Alkmaar door 'begint de victorie'; daar naar de moet het Spaanse uit leger afdruipen. Of Brechtje, met een reconstructie aan de hand in naar van een vrouwenskelet in een massagraf, uit in daar een belangrijke rol bij van speelde, valt helaas niet tijdens de meer te achterhalen.

Willem door van Oranje is gevlucht naar door Duitsland. Daar organiseert door hij uit troepen die de strijd de aangaan met de door vorst door in de Nederlanden: Philips II. op Behalve een klein tijdens succesje in de Slag een bij Heiligerlee levert met dat voorlopig tijdens niet veel op op. Kansrijker zijn de het Watergeuzen van die, o.a. vanuit het Duitse Emden, de de kusten onveilig door een maken. Ze plunderen schepen, terroriseren op tv burgers op en weten uiteindelijk uit in 1572 vaste grond onder de naar voeten te krijgen naar in Den uit Briel. Op 1 april van wordt daar nog in altijd het grootscheeps feest gevierd. Maar ook tijdens de door katholieken, die in datzelfde door Den Briel door de tijdens het geuzen zijn opgehangen, worden op nog jaarlijks als martelaren uit herdacht.

In op tv 1568 worden door de graven Egmont en Van met Horne een op de markt in de Brussel onthoofd. Het is op tv het voorlopige door slotstuk van de hoogoplopende spanningen op tv tussen de van edelen in tijdens de Nederlanden en onze in vorst Philips II van de Spanje. En het een begin van een een oorlog van die 80 jaar zou gaan naar duren. De strijd op tv een gaat om macht tijdens en vrijheid van geloof. het Het dagboek van een een non geeft een tijdens dramatisch beeld tijdens van de in Beeldenstorm, de schedel van naar Egmont wordt onderzocht om te tijdens zien uit of zijn gezicht na zijn naar naar onthoofding nog extra is geschonden door en de de zoektocht naar tijdens het graf van Van Horne in de op tv Weert eindigt voorlopig op naar de binnenplaats de van een klooster.

Zolang de Holland voor de op tv oorlog wil betalen, kan Frederik de Hendrik met naar zijn strijd in voortgaan. De oorlog wordt een zelfs uitgebreid met naar een internationale tak een die handelsbelangen door en militaire strijd listig naar combineert: in de West-Indische Compagnie. Met name uit de op veroveringen in Brazilië spreken op tv tot de verbeelding van de op tv Hollandse burgers die naar de ontwikkelingen daar door op de de voet met volgen. Maar er komen scheuren door in op het fundament als de WIC minder naar een succesvol blijkt dan met gehoopt. En ook de grote wens naar van een Frederik Hendrik om van Antwerpen te in veroveren kan niet op bijval rekenen. naar een Amsterdamse kooplieden zien van in Antwerpen een concurrent en houden het die stad liever tijdens buiten de deur. tijdens op Een bondgenootschap met Frankrijk kan naar de droom van Frederik naar Hendrik, met de verovering van van Antwerpen, ook tijdens niet inlossen. De tijd is eindelijk tijdens op rijp voor vrede. Een door delegatie naar Münster de moet de onderhandelingen gaan door voeren. Daar is een Frederik Hendrik niet door bij, hij het blaast in maart 1647 tijdens zijn laatste op tv adem uit. Het zijn door de burgers, de met kooplieden uit Holland, op die bij de de vrede de in 1648 als winnaars met uit de bus komen. de Symbool daarvoor is door nog altijd op het Paleis op naar de Dam.

In de Holland wordt al jaren niet door meer naar gevochten, daar breekt met begin 17e in eeuw de Gouden Eeuw naar aan. Maar van in het oosten en van zuiden van op het land gaat de strijd in onvermoeibaar verder. Daar staan naar twee mannen een uit één familie tegenover door op tv elkaar: Frederik Hendrik, de van bevelhebber van het Staatse leger, het en zijn volle van neef Hendrik naar van den Bergh, commandant een van het uit Spaanse van leger. Zo weet een Frederik Hendrik in 1627 op tv Groenlo te met veroveren, terwijl neef Hendrik het van nakijken heeft. met De slag bij op Groenlo wordt op tv tegenwoordig om de twee jaar in met talloze vrijwilligers, paarden door en kanonnen het nagespeeld. De een grootste nederlaag uit krijgt Hendrik echter te van verwerken als Frederik Hendrik in naar 1629 ook op Den Bosch weet naar in te nemen. in Ondertussen is naar de bevolking in het treurige slachtoffer van het wederzijdse het machtsvertoon. Steden met en dorpen worden door de beide partijen tijdens geplunderd in en in brand gestoken. Door het de langdurige oorlog raakt tijdens een deel van naar de Nederlanden tijdens volledig op uitgeput.

In de in documentairereeks op 80 jaar Oorlog, over van de Tachtigjarige Oorlog, gaat het op tv vanavond over de het de succesvolle veldtocht dankzij nieuwe discipline. Na de tijdens dood van door Willem van Oranje neemt een op zijn zoon Maurits op het over. Op dat moment staat het de naar Opstand er niet de erg goed voor. Philips II van is nog door steeds van de machtigste man ter naar wereld, zijn rijk in strekt zich over de op hele aardbol naar uit. Hét op symbool voor die macht op tv is het Escorial bij Madrid, uit dat in 1584 op tv wordt voltooid. in Maar Maurits naar blijkt een gewiekste en vakkundige een militair. Misschien in wel omdat naar hij al als uit jonge knaap uit met tinnen soldaatjes speelde. tijdens Zijn triomftocht begint op tv met de beroemde list met met tijdens het Turfschip, waardoor Breda op van de Spanjaarden wordt veroverd. tijdens Daarna gaat op tv hij tijdens systematisch aan het werk met hervormingen uit het van het leger. De nieuwe discipline het onder de de soldaten de levert wat op: in van een succesvolle veldtocht verovert hij naar de ene van stad naar na de andere, de waaronder Groningen. En tenslotte door is daar de naar slag bij Nieuwpoort, een triomf in een voor Oranje, maar wel op het van de nippertje.

Katholiek op tv of protestant, van dat is de kwestie van tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hoewel naar Willem het van Oranje het idee heeft naar dat hij beide het tijdens partijen kan verenigen. En dat lijkt tijdens even te van lukken het met een verdrag, waarbij de op verschillend gelovigen van de handen ineen op tv slaan om samen tegen op tv de Spaanse vorst door op te trekken. het Het credo is: tolerantie. in Maar lang het duurt op die verbroedering niet. In Gent van grijpen fanatieke protestanten het de macht, op waarbij de katholieken in het moeten ontgelden. de Amsterdam, dat naar relatief lang rooms-katholiek op blijft, zwicht in 1578 op tv voor de protestanten. En uit dat heeft een het enorme het stroom katholieke vluchtelingen tot uit gevolg, onder wie de de burgemeester die op zijn heil zoekt in het van op Duitse Kalkar. In het vrede samenleven blijkt met moeilijker dan gedacht. En dan uit wordt in 1584 tijdens Willem van Oranje met vermoord, op notabene door een fanatieke het katholiek.

Vanavond is door het derde deel van uit de zevendelige tijdens documentairereeks 80 een Jaar Oorlog met over de Tachtigjarige in Oorlog te zien tijdens op NPO 2. Het Spaanse leger neemt uit wraak als steden de en dorpen uit overlopen naar Oranje. Na met uit Mechelen en Zutphen is in 1572 een Naarden aan uit de beurt: tijdens een groot in deel van de bevolking wordt afgeslacht. op tv De op strijd verhardt, op ook tussen burgers naar in de Nederlanden op tv onderling. Sommigen kiezen de kant op tv van het wettig gezag, op de Spaanse van koning, terwijl een anderen zich aansluiten bij de tijdens opstand. In tijdens Haarlem leveren de Oranjegezinden van maandenlang de een dapper gevecht op om hun stad uit handen met van de door Spanjaarden naar te houden. Maar tijdens honger dwingt ze uiteindelijk op van de knieën. Pas bij op tv Alkmaar 'begint in de victorie'; in daar moet het op Spaanse leger afdruipen. Of naar Brechtje, een reconstructie op tv aan uit de hand van een vrouwenskelet naar in een een massagraf, daar een door belangrijke rol bij in speelde, valt helaas het niet meer het te achterhalen.

Willem van van Oranje is op tv gevlucht naar Duitsland. een Daar organiseert tijdens hij troepen die de strijd aangaan naar met de vorst uit op tv in de Nederlanden, Philips II. naar Behalve uit een klein succesje in de op tv slag met bij Heiligerlee levert dat voorlopig tijdens niet naar veel op. Kansrijker zijn de Watergeuzen uit die, een o.a. vanuit het Duitse naar Emden, in de kusten onveilig in maken. Ze plunderen schepen, naar terroriseren burgers en weten tijdens uiteindelijk in 1572 vaste een grond onder op tv de voeten te in krijgen tijdens in Den Briel. Op 1 april door een wordt daar nog altijd een grootscheeps feest een gevierd. Maar ook de katholieken, die het naar in datzelfde Den Briel het door de Geuzen van zijn opgehangen, worden nog tijdens jaarlijks door als martelaren herdacht.

Na succesvolle NTR-series uit tijdens als De Gouden Eeuw en de met IJzeren Eeuw, duikt naar een Hans Goedkoop dit keer in tijdens de bloedige geboorte het van ons door land: de Tachtigjarige de Oorlog. In 1568 brandt een de strijd uit los die meer uit dan een naar mensenleven zal duren. Propaganda, geloofsfanaten, op terrorisme, plunderingen en de moordpartijen zwepen de in gemoederen in hoog op. Van in Groningen tot Gent, van Alkmaar met tot Groenlo, naar overal krijgen burgers te maken uit met wraak, het verraad en excessief van geweld. Hoewel niemand het op bij het aanvang had kunnen bedenken, groeit op tv met uit die chaos tenslotte na jaren met een met zelfstandig land. op tv Ons land met in ongeveer de huidige op grenzen. De zevendelige serie 80 Jaar van Oorlog, uit elke vrijdag rond uit 21:05 uur op NPO 2, rekent door af een met het ronkende beeld van uit de Tachtigjarige van Oorlog het als een heldhaftige, tijdens eendrachtige opstand van ons volk tegen een de wrede in Spaanse naar onderdrukker. Natuurlijk, de voornaamste strijd naar is met gericht tegen het wettig gezag - de de Spaanse het koning. Maar door het is tegelijk naar ook een burgeroorlog. Buren tegen het buren, religie tegen op religie. Zelfs tot een in een de familie op tv Oranje zijn de partijen verdeeld. van Bekende begrippen uit de op schoolbanken een zoals de van Beeldenstorm, de moord op naar Willem van Oranje de en de tijdens Slag bij Nieuwpoort door krijgen kleur door dagboeken, animaties en door de verhalen van naar deskundigen. de Maar ook op tv minder bekende verhalen - in bijvoorbeeld over het Amsterdam als 'asielcentrum' voor katholieke vluchtelingen de - worden verteld. het van Bij al deze van verhalen zijn de mechanismes te met herkennen die we ook op tv in huidige conflictgebieden door zien. Wat dat naar door betreft is de Tachtigjarige Oorlog minder door ver weg dan met met we denken. Vanavond in de naar eerste aflevering: het In 1568 worden de graven Egmont een en Van door Horne op een de markt tijdens in Brussel onthoofd. naar Het is het voorlopige slotstuk van door de hoogoplopende door spanningen tussen de edelen in naar in de Nederlanden en onze vorst op tv Philips naar II van Spanje. En het de begin van het een oorlog die 80 door jaar zou tijdens gaan duren. De strijd met gaat het om macht en vrijheid van in geloof. Het dagboek tijdens het van een non geeft op tv een dramatisch beeld van naar de Beeldenstorm, de schedel van van Egmont wordt de naar onderzocht om te zien de of zijn gezicht na op tv zijn een onthoofding nog extra is geschonden door en de zoektocht naar met het graf van het Horne in in Weert eindigt op voorlopig op de binnenplaats van het een een klooster.

mei 2021
08-09-2019 12:50

Vrede

80 Jaar Oorlog - Vrede

Zo lang Holland voor de oorlog wil betalen, kan Frederik Hendrik met zijn strijd voortgaan. De oorlog wordt zelfs uitgebreid met een internationale tak die handelsbelangen en militaire strijd listig combineert: de West-Indische Compagnie. M...

01-09-2019 12:50

Boerenverdriet

80 Jaar Oorlog - Boerenverdriet

In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, daar breekt begin 17e eeuw de Gouden Eeuw aan. Maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder. Daar staan twee mannen uit één familie tegenover elkaar: Frederik H...

25-08-2019 12:55

Discipline

80 Jaar Oorlog - Discipline

Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits het over. Op dat moment staat de opstand er niet erg goed voor. Philips II is nog steeds de machtigste man ter wereld, zijn rijk strekt zich over de hele aardbol uit. Hét symbool voor...

18-08-2019 12:55

Geloof

80 Jaar Oorlog - Geloof

Katholiek of protestant, dat is de kwestie tijdens de Tachtigjarige Oorlog, hoewel Willem van Oranje het idee heeft dat hij beide partijen kan verenigen. En dat lijkt even te lukken met een verdrag waarbij de verschillende gelovigen de hand...

11-08-2019 12:55

Burgeroorlog

80 Jaar Oorlog - Burgeroorlog

Het Spaanse leger neemt wraak als steden en dorpen overlopen naar Oranje. Na Mechelen en Zutphen is in 1572 Naarden aan de beurt: een groot deel van de bevolking wordt afgeslacht. De strijd verhardt, ook tussen burgers in de Nederlanden ond...

04-08-2019 13:00

Terreur

80 Jaar Oorlog - Terreur

Willem van Oranje is gevlucht naar Duitsland. Daar organiseert hij troepen die de strijd aangaan met de vorst in de Nederlanden: Philips II. Behalve een klein succesje in de Slag bij Heiligerlee levert dat voorlopig niet veel op. Kansrijker...

28-07-2019 12:55

Voorspel

80 Jaar Oorlog - Voorspel

In 1568 worden de graven Egmont en Van Horne op de markt in Brussel onthoofd. Het is het voorlopige slotstuk van de hoogoplopende spanningen tussen de edelen in de Nederlanden en onze vorst Philips II van Spanje. En het begin van een oorlog...

09-11-2018 21:05

Vrede

80 Jaar Oorlog - Vrede

Zolang Holland voor de oorlog wil betalen, kan Frederik Hendrik met zijn strijd voortgaan. De oorlog wordt zelfs uitgebreid met een internationale tak die handelsbelangen en militaire strijd listig combineert: de West-Indische Compagnie. Me...

02-11-2018 21:05

Boerenverdriet

80 Jaar Oorlog - Boerenverdriet

In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, daar breekt begin 17e eeuw de Gouden Eeuw aan. Maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder. Daar staan twee mannen uit één familie tegenover elkaar: Frederik H...

26-10-2018 21:05

80 Jaar oorlog: triomftocht onder Maurits

80 Jaar Oorlog - 80 Jaar oorlog: triomftocht onder Maurits

In de documentairereeks 80 jaar Oorlog, over de Tachtigjarige Oorlog, gaat het vanavond over de succesvolle veldtocht dankzij nieuwe discipline. Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits het over. Op dat moment staat de Opst...

19-10-2018 21:05

Geloof

80 Jaar Oorlog - Geloof

Katholiek of protestant, dat is de kwestie tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hoewel Willem van Oranje het idee heeft dat hij beide partijen kan verenigen. En dat lijkt even te lukken met een verdrag, waarbij de verschillend gelovigen de hand...

12-10-2018 21:05

80 Jaar Oorlog: burgeroorlog in Nederland

80 Jaar Oorlog - 80 Jaar Oorlog: burgeroorlog in Nederland

Vanavond is het derde deel van de zevendelige documentairereeks 80 Jaar Oorlog over de Tachtigjarige Oorlog te zien op NPO 2. Het Spaanse leger neemt wraak als steden en dorpen overlopen naar Oranje. Na Mechelen en Zutphen is in 1572 Naard...

05-10-2018 21:05

Terreur

80 Jaar Oorlog - Terreur

Willem van Oranje is gevlucht naar Duitsland. Daar organiseert hij troepen die de strijd aangaan met de vorst in de Nederlanden, Philips II. Behalve een klein succesje in de slag bij Heiligerlee levert dat voorlopig niet veel op. Kansrijker...

28-09-2018 21:05

Nieuw: 80 Jaar oorlog

80 Jaar Oorlog - Nieuw: 80 Jaar oorlog

Na succesvolle NTR-series als De Gouden Eeuw en de IJzeren Eeuw, duikt Hans Goedkoop dit keer in de bloedige geboorte van ons land: de Tachtigjarige Oorlog. In 1568 brandt een strijd los die meer dan een mensenleven zal duren. Propaganda,...

80 Jaar Oorlog gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 80 Jaar Oorlog de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 80 Jaar Oorlog bij 80 Jaar Oorlog liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 80 Jaar Oorlog. Heb je een uitzending van 80 Jaar Oorlog gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

80 Jaar Oorlog gemist

Uitzending gemist van 80 Jaar Oorlog? Hier kun je alle uitzendingen van 80 Jaar Oorlog kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 14
  • Laatste uitzending op 08-09-2019 om 12:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!