Programma gemist?

Zo op tv lang Holland met voor de oorlog het wil betalen, kan tijdens Frederik Hendrik met zijn tijdens strijd voortgaan. door De oorlog wordt zelfs op tv uitgebreid met een internationale tak op die handelsbelangen en met militaire strijd uit listig combineert: de tijdens West-Indische een Compagnie. Met name door de veroveringen in Brazilië op spreken tot de verbeelding van van de van Hollandse burgers die een de ontwikkelingen daar op de het voet uit volgen. Maar er komen met scheuren in het fundament uit als de WIC een door minder succesvol blijkt dan tijdens gehoopt. En ook uit de grote wens van van Frederik naar Hendrik om Antwerpen te veroveren, met kan niet op bijval door rekenen. Amsterdamse kooplieden naar door zien in Antwerpen een het concurrent en in houden die stad liever op tv buiten de deur. Een bondgenootschap uit met Frankrijk van kan de uit droom van op Frederik Hendrik, de verovering van Antwerpen, een ook niet van inlossen. De tijd de is op eindelijk rijp voor van vrede. Een delegatie tijdens moet in Münster de onderhandelingen gaan de voeren. naar Daar is Frederik Hendrik niet het bij, op hij blaast in maart van 1647 zijn laatste adem door op uit. Het zijn de burgers, door de kooplieden uit op Holland, die van bij de vrede in tijdens 1648 een als winnaars uit de bus komen. van Symbool daarvan is de op tv nog altijd het tijdens Paleis op de naar Dam.

In naar Holland wordt al op tv jaren niet op meer gevochten, daar breekt met begin 17e eeuw het de Gouden uit Eeuw aan. Maar in het oosten in en zuiden van van het land in gaat de strijd de onvermoeibaar in verder. Daar staan twee mannen een uit één familie tegenover het elkaar: Frederik Hendrik, naar de het bevelhebber van in het Staatse leger, en van zijn volle neef Hendrik van met het den Bergh, commandant van door het Spaanse leger. van Zo weet Frederik Hendrik op in 1627 naar Groenlo te veroveren, terwijl neef op tv Hendrik het nakijken de naar heeft. De slag van bij Groenlo wordt tegenwoordig om de door twee jaar met met talloze vrijwilligers, het paarden en kanonnen nagespeeld. van De op grootste nederlaag krijgt met Hendrik echter te op verwerken als Frederik Hendrik uit in 1629 ook Den uit met Bosch weet in met te nemen. Ondertussen is de in bevolking door het treurige slachtoffer van in het wederzijdse machtsvertoon. van Steden en dorpen worden door van beide partijen op geplunderd en door in brand de gestoken. Door de langdurige tijdens oorlog raakt een deel op tv van de Nederlanden volledig door naar uitgeput.

Na de dood naar van Willem de van uit Oranje neemt zijn op tv zoon Maurits het het over. Op dat moment staat uit de opstand door er niet met erg goed voor. Philips op tv II is nog een steeds de machtigste man ter naar een wereld, zijn rijk strekt zich het over de hele aardbol uit een uit. Hét symbool voor die macht de is het van Escorial bij Madrid dat op in 1584 uit wordt voltooid. Maar Maurits de blijkt een gewiekste op en vakkundige het militair. door Misschien wel omdat hij al als uit jonge uit knaap met tinnen soldaatjes het speelde. naar Zijn triomftocht begint de met de beroemde list op tv met het Turfschip waardoor Breda van met op de Spanjaarden wordt veroverd. Daarna het gaat hij tijdens systematisch aan tijdens het werk met hervormingen van van op het leger. Na de de dood van op tv Willem van Oranje neemt zijn tijdens zoon Maurits de de leiding over. de De nieuwe discipline onder de naar soldaten met levert wat op: in tijdens een een succesvolle veldtocht verovert hij de ene een stad na van de in andere, waaronder Groningen. En ten met slotte is daar door de slag van bij Nieuwpoort: een triomf voor uit de Oranje, maar wel het op het nippertje.

Katholiek een of protestant, dat het is de kwestie tijdens in de Tachtigjarige op tv Oorlog, hoewel het Willem van Oranje het idee het heeft dat van hij beide op partijen kan verenigen. door En dat lijkt in even te lukken met in een verdrag het waarbij de verschillende gelovigen de handen in ineen slaan om de samen op tegen de Spaanse vorst op in te trekken. Het in de credo is: tolerantie. uit Maar lang duurt die verbroedering in niet. In Gent uit grijpen fanatieke protestanten de de met macht, waarbij de uit katholieken het moeten ontgelden. een Amsterdam, dat op tv relatief lang rooms-katholiek blijft, naar zwicht in 1578 op voor de de protestanten. En dat tijdens heeft een enorme stroom door katholieke vluchtelingen tot gevolg, onder naar wie het de burgemeester tijdens die zijn heil zoekt in het door Duitse met Kalkar. In vrede tijdens samenleven blijkt moeilijker dan gedacht. van En van dan wordt in 1584 door Willem tijdens van Oranje vermoord, nota naar bene door een fanatieke een katholiek.

Het Spaanse leger de neemt op wraak als steden en dorpen van overlopen naar Oranje. naar Na naar Mechelen en Zutphen uit is in 1572 Naarden tijdens aan de beurt: van een op groot deel van de bevolking met wordt afgeslacht. De in strijd naar verhardt, ook tussen burgers in met de Nederlanden onderling. Sommigen het een kiezen de kant van van het wettig in gezag, de Spaanse naar koning, terwijl anderen zich aansluiten naar bij de uit opstand. In Haarlem een leveren de de Oranjegezinden maandenlang een dapper gevecht om op tv hun stad door uit handen van de van Spanjaarden te op houden. Maar naar honger dwingt ze uit uiteindelijk op de door knieën. Pas bij een Alkmaar 'begint de victorie'; daar de moet het met Spaanse leger afdruipen. een Of Brechtje, een reconstructie de aan de hand het van van een vrouwenskelet op in een massagraf, daar een op belangrijke op rol bij speelde, valt helaas niet door meer door te achterhalen.

Willem van de Oranje is gevlucht naar van Duitsland. Daar organiseert naar hij troepen uit die op tv de strijd aangaan met de op tv vorst door in de Nederlanden: Philips op tv II. Behalve een door klein succesje in het de Slag bij het Heiligerlee levert dat voorlopig op tv niet veel op. in Kansrijker zijn naar de Watergeuzen op tv die, o.a. vanuit het Duitse Emden, een naar de kusten onveilig maken. in Ze plunderen in schepen, terroriseren burgers tijdens en weten uiteindelijk in een 1572 vaste grond van onder de voeten te krijgen door in Den van Briel. tijdens Op 1 april in wordt daar nog altijd van grootscheeps feest gevierd. Maar ook de de in katholieken, die met in datzelfde Den op Briel door de geuzen door zijn opgehangen, worden nog jaarlijks naar als naar martelaren herdacht.

In uit 1568 worden de graven Egmont een en op tv Van Horne op tijdens de markt in naar Brussel onthoofd. Het is van het op tv voorlopige slotstuk van de hoogoplopende met spanningen tussen op de edelen in de Nederlanden de en onze van vorst Philips II in van Spanje. En naar het begin op van een oorlog tijdens die 80 tijdens jaar zou gaan door duren. De strijd gaat om door macht en vrijheid tijdens van door geloof. Het dagboek van tijdens een non geeft naar een dramatisch in beeld van de Beeldenstorm, de schedel op met van Egmont wordt onderzocht om door te met zien of zijn gezicht na zijn in onthoofding nog tijdens extra op tv is geschonden en de van zoektocht naar het graf van naar Van Horne in op Weert de eindigt voorlopig in op de binnenplaats van een naar klooster.

Zolang op tv Holland voor de oorlog het wil betalen, in kan Frederik Hendrik een met zijn strijd voortgaan. naar De naar oorlog wordt zelfs op tv uitgebreid met een internationale in tak die handelsbelangen en een militaire strijd op tv listig combineert: door de West-Indische Compagnie. Met van name de veroveringen in in Brazilië spreken tot op tv de van verbeelding van de door Hollandse burgers die de een ontwikkelingen daar op de voet tijdens volgen. Maar er van komen scheuren de in door het fundament als de WIC minder op tv succesvol blijkt van dan gehoopt. de En ook de naar grote wens het van Frederik Hendrik om Antwerpen de te in veroveren kan niet op bijval de rekenen. Amsterdamse kooplieden de zien in Antwerpen de een een concurrent en houden die naar stad liever buiten door de deur. tijdens Een bondgenootschap met Frankrijk in kan de een droom van Frederik op Hendrik, de verovering van naar Antwerpen, ook niet inlossen. een De tijd met is eindelijk met rijp voor vrede. Een delegatie het naar Münster moet naar de onderhandelingen gaan voeren. tijdens Daar is de Frederik Hendrik niet bij, naar hij blaast in uit maart op 1647 zijn laatste adem naar uit. Het zijn de op tv burgers, de de kooplieden uit Holland, op die uit bij de vrede in 1648 een als winnaars uit op de bus door komen. Symbool daarvoor is nog op tv altijd het uit Paleis op de naar Dam.

In met Holland wordt door al jaren niet op tv meer gevochten, daar breekt begin 17e op tv eeuw de Gouden door door Eeuw aan. Maar door in het oosten en zuiden van van het op land gaat de strijd een onvermoeibaar verder. Daar staan de op tv twee mannen uit één familie op tv tegenover elkaar: Frederik het Hendrik, tijdens de bevelhebber van het Staatse leger, in en zijn volle tijdens van neef Hendrik van den Bergh, uit commandant van door het Spaanse leger. het Zo weet Frederik Hendrik in een op 1627 Groenlo te tijdens veroveren, terwijl neef Hendrik het op tv nakijken heeft. het De slag op bij Groenlo wordt tegenwoordig om door de twee jaar de met talloze door vrijwilligers, paarden en kanonnen naar nagespeeld. De grootste nederlaag tijdens krijgt Hendrik echter de tijdens te verwerken als Frederik op Hendrik in 1629 ook het Den op tv Bosch weet in te het nemen. Ondertussen is de bevolking op tv het treurige van slachtoffer van het op wederzijdse machtsvertoon. Steden en een dorpen worden in door beide partijen geplunderd een en in naar brand gestoken. de Door de langdurige in oorlog raakt een deel met van de Nederlanden tijdens volledig de uitgeput.

In het de documentairereeks 80 jaar Oorlog, op tv over de Tachtigjarige uit Oorlog, gaat het op vanavond over de van succesvolle veldtocht tijdens dankzij nieuwe discipline. Na de tijdens dood de van Willem van met Oranje neemt zijn op tv zoon Maurits het over. op tv Op dat moment naar staat door de Opstand er de niet erg goed het voor. Philips II is nog steeds uit de machtigste man op tv ter wereld, in zijn van rijk strekt zich het over de hele van aardbol uit. Hét uit symbool voor die tijdens macht is het Escorial bij Madrid, in dat op tv in 1584 wordt naar voltooid. Maar Maurits op blijkt een gewiekste naar en vakkundige op tv militair. Misschien wel omdat hij door al een als jonge knaap met tinnen tijdens soldaatjes op tv speelde. Zijn triomftocht uit begint met de met beroemde list met het Turfschip, waardoor door Breda tijdens op de Spanjaarden van wordt veroverd. naar Daarna gaat hij tijdens systematisch aan het werk met hervormingen het van in het leger. De nieuwe discipline uit onder met de soldaten levert wat op: naar in op een succesvolle van veldtocht verovert hij de ene in stad naar na de andere, waaronder Groningen. naar En tenslotte op tv is daar de slag op bij Nieuwpoort, in een triomf voor Oranje, maar de wel op het de uit nippertje.

Katholiek het of protestant, in dat is de een kwestie tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hoewel tijdens Willem tijdens van Oranje het idee tijdens heeft naar dat hij beide naar partijen kan verenigen. op tv En dat lijkt op even te lukken op tv met een verdrag, op waarbij de verschillend met gelovigen de handen een ineen slaan om samen tegen in de Spaanse uit vorst op te trekken. van Het credo het is: tolerantie. in Maar lang duurt die door verbroedering niet. In Gent een grijpen fanatieke protestanten de met macht, waarbij de een het katholieken het moeten naar ontgelden. Amsterdam, dat het relatief lang rooms-katholiek de blijft, zwicht in 1578 het voor de protestanten. een En dat heeft een het enorme stroom katholieke vluchtelingen door tot gevolg, onder tijdens wie naar de burgemeester die zijn naar heil zoekt met in het Duitse Kalkar. In een vrede samenleven door blijkt moeilijker op dan gedacht. En dan wordt naar in 1584 met Willem van Oranje vermoord, uit notabene een door een fanatieke in katholiek.

Vanavond is van het derde deel van een de zevendelige documentairereeks van uit 80 Jaar Oorlog over uit de Tachtigjarige Oorlog op te zien op NPO 2. Het het Spaanse leger neemt een wraak als met steden en met dorpen overlopen naar Oranje. naar Na Mechelen op tv en Zutphen naar is in 1572 Naarden aan op de beurt: een een groot deel van de op bevolking wordt een afgeslacht. door De strijd verhardt, ook met tussen burgers in een de Nederlanden van onderling. Sommigen kiezen tijdens de kant van het van wettig gezag, het de Spaanse koning, terwijl anderen zich door op aansluiten bij de opstand. de In Haarlem leveren in de Oranjegezinden op tv maandenlang een dapper een gevecht om hun een stad uit handen naar van de Spanjaarden in te houden. Maar honger naar dwingt ze uiteindelijk op de de knieën. Pas in bij Alkmaar 'begint uit de victorie'; daar in moet het Spaanse leger tijdens tijdens afdruipen. Of Brechtje, op een reconstructie aan de met hand van een vrouwenskelet in een op een massagraf, daar een belangrijke rol naar door bij speelde, valt helaas niet de meer te door achterhalen.

Willem een van Oranje is gevlucht naar op tv Duitsland. Daar organiseert van hij troepen die in een de strijd aangaan een met de vorst uit in de Nederlanden, Philips II. Behalve tijdens tijdens een klein succesje in de slag op door bij Heiligerlee levert dat voorlopig tijdens niet veel op. de Kansrijker zijn de Watergeuzen van die, o.a. vanuit een het Duitse Emden, door de kusten onveilig door het maken. Ze plunderen schepen, terroriseren met burgers en weten de uiteindelijk door in 1572 vaste grond onder de naar voeten te tijdens krijgen op tv in Den Briel. Op 1 april tijdens wordt daar door nog op tv altijd grootscheeps feest gevierd. Maar met ook de door katholieken, die op in datzelfde Den het Briel door de Geuzen op tv zijn opgehangen, uit worden nog jaarlijks als martelaren uit herdacht.

Na succesvolle NTR-series met uit als De Gouden op Eeuw en de IJzeren Eeuw, met duikt Hans een Goedkoop dit uit keer in de bloedige geboorte het van ons land: de met door Tachtigjarige Oorlog. In met 1568 brandt een strijd los door die meer dan door een mensenleven op tv zal duren. Propaganda, geloofsfanaten, terrorisme, op plunderingen in en moordpartijen zwepen naar de gemoederen hoog met op. Van naar Groningen tot Gent, naar van Alkmaar tot Groenlo, overal een krijgen burgers te een maken naar met wraak, verraad en excessief geweld. tijdens Hoewel van niemand het bij naar aanvang had kunnen van bedenken, groeit uit die chaos uit tenslotte na jaren met het een zelfstandig land. in Ons land met ongeveer de huidige de grenzen. De zevendelige naar serie 80 Jaar op Oorlog, op tv elke vrijdag rond 21:05 uur met op NPO 2, een rekent op af met het naar ronkende beeld van van de Tachtigjarige Oorlog van als een heldhaftige, eendrachtige het opstand van ons op tv volk tegen de wrede Spaanse tijdens onderdrukker. Natuurlijk, naar de tijdens voornaamste strijd is gericht tegen op het van wettig gezag - de op Spaanse koning. Maar uit het is tegelijk tijdens ook een burgeroorlog. Buren de tegen buren, met religie tegen religie. Zelfs tot in in de uit familie Oranje zijn een de partijen verdeeld. de Bekende begrippen op tv uit de schoolbanken zoals de op Beeldenstorm, de moord van op Willem van de tijdens Oranje en de Slag bij met Nieuwpoort naar krijgen kleur door dagboeken, animaties en van door de verhalen van deskundigen. Maar van ook minder de bekende verhalen - bijvoorbeeld op over Amsterdam als 'asielcentrum' met voor het katholieke vluchtelingen - in worden verteld. Bij al deze op verhalen tijdens zijn de mechanismes te het herkennen die we met ook in huidige conflictgebieden op zien. Wat dat op betreft is de een Tachtigjarige Oorlog de minder ver naar weg dan we denken. Vanavond in op de eerste aflevering: tijdens In op 1568 worden de graven op tv Egmont van en Van Horne op op de markt in van Brussel onthoofd. Het is het door voorlopige slotstuk met van de hoogoplopende in spanningen tussen de in edelen in de uit Nederlanden en onze het vorst Philips II door van Spanje. En het op begin van de een oorlog die 80 het jaar zou het gaan duren. De strijd op tv gaat tijdens om macht en vrijheid op tv van de geloof. Het dagboek tijdens van een non geeft een dramatisch het beeld uit van de Beeldenstorm, de de schedel van Egmont van wordt onderzocht om uit te zien of zijn naar gezicht na zijn een onthoofding met nog extra in is geschonden en de door zoektocht naar het graf het van Horne in Weert de eindigt voorlopig op van de binnenplaats van door een door klooster.

september 2020
08-09-2019 12:50

Vrede

80 Jaar Oorlog - Vrede

Zo lang Holland voor de oorlog wil betalen, kan Frederik Hendrik met zijn strijd voortgaan. De oorlog wordt zelfs uitgebreid met een internationale tak die handelsbelangen en militaire strijd listig combineert: de West-Indische Compagnie. M...

01-09-2019 12:50

Boerenverdriet

80 Jaar Oorlog - Boerenverdriet

In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, daar breekt begin 17e eeuw de Gouden Eeuw aan. Maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder. Daar staan twee mannen uit één familie tegenover elkaar: Frederik H...

25-08-2019 12:55

Discipline

80 Jaar Oorlog - Discipline

Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits het over. Op dat moment staat de opstand er niet erg goed voor. Philips II is nog steeds de machtigste man ter wereld, zijn rijk strekt zich over de hele aardbol uit. Hét symbool voor...

18-08-2019 12:55

Geloof

80 Jaar Oorlog - Geloof

Katholiek of protestant, dat is de kwestie tijdens de Tachtigjarige Oorlog, hoewel Willem van Oranje het idee heeft dat hij beide partijen kan verenigen. En dat lijkt even te lukken met een verdrag waarbij de verschillende gelovigen de hand...

11-08-2019 12:55

Burgeroorlog

80 Jaar Oorlog - Burgeroorlog

Het Spaanse leger neemt wraak als steden en dorpen overlopen naar Oranje. Na Mechelen en Zutphen is in 1572 Naarden aan de beurt: een groot deel van de bevolking wordt afgeslacht. De strijd verhardt, ook tussen burgers in de Nederlanden ond...

04-08-2019 13:00

Terreur

80 Jaar Oorlog - Terreur

Willem van Oranje is gevlucht naar Duitsland. Daar organiseert hij troepen die de strijd aangaan met de vorst in de Nederlanden: Philips II. Behalve een klein succesje in de Slag bij Heiligerlee levert dat voorlopig niet veel op. Kansrijker...

28-07-2019 12:55

Voorspel

80 Jaar Oorlog - Voorspel

In 1568 worden de graven Egmont en Van Horne op de markt in Brussel onthoofd. Het is het voorlopige slotstuk van de hoogoplopende spanningen tussen de edelen in de Nederlanden en onze vorst Philips II van Spanje. En het begin van een oorlog...

09-11-2018 21:05

Vrede

80 Jaar Oorlog - Vrede

Zolang Holland voor de oorlog wil betalen, kan Frederik Hendrik met zijn strijd voortgaan. De oorlog wordt zelfs uitgebreid met een internationale tak die handelsbelangen en militaire strijd listig combineert: de West-Indische Compagnie. Me...

02-11-2018 21:05

Boerenverdriet

80 Jaar Oorlog - Boerenverdriet

In Holland wordt al jaren niet meer gevochten, daar breekt begin 17e eeuw de Gouden Eeuw aan. Maar in het oosten en zuiden van het land gaat de strijd onvermoeibaar verder. Daar staan twee mannen uit één familie tegenover elkaar: Frederik H...

26-10-2018 21:05

80 Jaar oorlog: triomftocht onder Maurits

80 Jaar Oorlog - 80 Jaar oorlog: triomftocht onder Maurits

In de documentairereeks 80 jaar Oorlog, over de Tachtigjarige Oorlog, gaat het vanavond over de succesvolle veldtocht dankzij nieuwe discipline. Na de dood van Willem van Oranje neemt zijn zoon Maurits het over. Op dat moment staat de Opst...

19-10-2018 21:05

Geloof

80 Jaar Oorlog - Geloof

Katholiek of protestant, dat is de kwestie tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hoewel Willem van Oranje het idee heeft dat hij beide partijen kan verenigen. En dat lijkt even te lukken met een verdrag, waarbij de verschillend gelovigen de hand...

12-10-2018 21:05

80 Jaar Oorlog: burgeroorlog in Nederland

80 Jaar Oorlog - 80 Jaar Oorlog: burgeroorlog in Nederland

Vanavond is het derde deel van de zevendelige documentairereeks 80 Jaar Oorlog over de Tachtigjarige Oorlog te zien op NPO 2. Het Spaanse leger neemt wraak als steden en dorpen overlopen naar Oranje. Na Mechelen en Zutphen is in 1572 Naard...

05-10-2018 21:05

Terreur

80 Jaar Oorlog - Terreur

Willem van Oranje is gevlucht naar Duitsland. Daar organiseert hij troepen die de strijd aangaan met de vorst in de Nederlanden, Philips II. Behalve een klein succesje in de slag bij Heiligerlee levert dat voorlopig niet veel op. Kansrijker...

28-09-2018 21:05

Nieuw: 80 Jaar oorlog

80 Jaar Oorlog - Nieuw: 80 Jaar oorlog

Na succesvolle NTR-series als De Gouden Eeuw en de IJzeren Eeuw, duikt Hans Goedkoop dit keer in de bloedige geboorte van ons land: de Tachtigjarige Oorlog. In 1568 brandt een strijd los die meer dan een mensenleven zal duren. Propaganda,...

80 Jaar Oorlog gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van 80 Jaar Oorlog de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van 80 Jaar Oorlog bij 80 Jaar Oorlog liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van 80 Jaar Oorlog. Heb je een uitzending van 80 Jaar Oorlog gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

80 Jaar Oorlog gemist

Uitzending gemist van 80 Jaar Oorlog? Hier kun je alle uitzendingen van 80 Jaar Oorlog kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 14
  • Laatste uitzending op 08-09-2019 om 12:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!