Programma gemist?

Seizoen 2 in - Aflevering 5 - door Realityreeks over de uit in spoedartsen en -verplegers in van de mughelikopterdienst in Vlaanderen. De helikopter de vliegt naar naar een uit voetbalveld waar een in supporter bewusteloos is geraakt. van Op de op tv spoedeisende hulp van het AZ op tv Sint-Jan te de Brugge komt Sonja binnen nadat op tv ze op tv is gevallen een met de fiets en Minne door met glas in haar van uit voet. Ook de hondenbeet een van Hans wordt onder op tv handen genomen door de op verpleging. De op helikopter rukt uit het voor door een frontale botsing en het een verkeersongeval in een Knesselare.

Seizoen van 2 - Aflevering op 4 - een Realityreeks over de spoedartsen en -verplegers op van van de mughelikopterdienst in Vlaanderen. De heli van rukt uit een voor een uit slachtoffer van een de zwaar verkeersongeval, dat bekneld in zit een in een vrachtwagen. het Op de spoeddienst komt een het patiënt van binnen met een grote wond een die is de veroorzaakt door met een ongeval met een kettingzaag. de De uit helikopter vliegt ook uit de voor de tijdens reanimatie van een man tijdens die in een naar vijver is gevonden, uit een gasexplosie in een door caravan, een epilepsieaanval het van de in kleine Lauren naar en een bewusteloze uit heftruckchauffeur.

De met helikopter rukt uit voor naar een slachtoffer van tijdens een zwaar verkeersongeval dat naar bekneld zit in tijdens een vrachtwagen. Op de de spoedeisende op hulp komt een van patiënt binnen met een de in grote wond die veroorzaakt is door met een ongeval op met op tv een kettingzaag. De helikopter vliegt ook uit uit van voor de reanimatie van een door man die in naar een vijver tijdens is gevonden, een gasexplosie door in een een caravan, een epilepsieaanval de en een bewusteloze uit heftruckchauffeur.

Het door traumateam zet alles op alles de om uit het slachtoffer van van een verkeersongeval op zo snel mogelijk een naar het ziekenhuis te tijdens brengen. Verder vliegt de met MUG-helikopter uit naar met een baby op tv met koortsstuipen en moet het er worden gereanimeerd bij een een zwembad. door Op de spoeddienst op tv van het AZ tijdens Sint-Jan de in Brugge komt naar kleine Thiago binnen. Hij met is gevallen en heeft een in het grote wond in zijn het gezicht.

Het traumateam tijdens zet het alles op alles om het slachtoffer in van met een verkeersongeval zo snel uit mogelijk naar het ziekenhuis op te brengen. Verder naar vliegt uit de MUG-helikopter uit naar op tv een baby met koortsstuipen door en moet er het worden met gereanimeerd bij een in zwembad. Op de spoeddienst op tv van het een AZ Sint-Jan in tijdens Brugge komt van kleine Thiago binnen. Hij op is gevallen en heeft naar een op tv grote wond in tijdens zijn gezicht.

De helikopter vliegt tijdens uit voor een het op tv 20-jarig meisje dat het op tv bewustzijn is verloren in bad. van De jonge uit vrouw wordt naar in het ziekenhuis naar gevlogen. De op tv dokter is erg op bezorgd om haar toestand. De helikopter tijdens vliegt ook uit op tv voor naar een auto met twee in inzittenden die van naar de weg is naar geraakt. door De auto is op tv vijf meter naar het beneden gevallen en ondersteboven het in een van gracht terechtgekomen. Op een skatepark met heeft het een meisje na een harde val uit haar heup met gebroken.

De helikopter vliegt door uit voor het een 20-jarig tijdens meisje dat de het bewustzijn is verloren de in bad. De jonge vrouw van wordt een naar het ziekenhuis gevlogen. met De in dokter is erg met bezorgd om haar toestand. De helikopter van vliegt een ook uit voor het een auto met twee inzittenden in die van de de weg is geraakt. een het De auto is vijf van meter naar beneden gevallen het en ondersteboven naar in een gracht door terechtgekomen. Op op tv een skatepark heeft een meisje tijdens na met een harde val haar heup de gebroken.

De piloot uit van de op tv MUG-helikopter voert een tijdens spectaculaire landing uit tijdens om een door een motor een aangereden jongen zo tijdens tijdens snel mogelijk naar tijdens het ziekenhuis te op brengen. De hulpverleners rukken ook tijdens uit in voor een chauffeur die met zijn van auto in door de berm is gereden, naar en om een met man te naar reanimeren na een tijdens hartinfarct.

De in piloot van tijdens de MUG-helikopter voert een op spectaculaire landing uit om op een door een een motor aangereden van jongen zo door snel mogelijk naar naar het ziekenhuis te brengen. De hulpverleners uit rukken ook uit op tv voor een naar chauffeur die met zijn tijdens op tv auto in de berm op tv is gereden, en om een de uit man te reanimeren na een met hartinfarct.

Dokter uit An en verpleger Björn vliegen naar naar een camping de na een uit melding over een van baby op tv met ademhalingsproblemen. Op de een spoedafdeling komt op een man binnen met brandwonden in van zijn gezicht. op Het spoedteam doet het er alles naar aan om de schade te tijdens beperken. Spoedarts An op vliegt het uit naar een bedrijf waar in het iemand een hartinfarct heeft gekregen. Bij door aankomst blijkt van de reanimatie op al een naar tijd aan de gang in te zijn.

Dokter An de en verpleger Björn vliegen op het naar een camping na tijdens een melding over een een baby met ademhalingsproblemen. op tv Op op de spoedafdeling komt een man binnen van met brandwonden van in van zijn gezicht. Het spoedteam met doet er alles aan de om de schade van te op tv beperken. Spoedarts An vliegt in uit naar een naar bedrijf waar op tv iemand een hartinfarct heeft gekregen. Bij tijdens aankomst door blijkt de in reanimatie al een tijd uit aan de gang te op zijn.

Een naar meisje is op het op strand van van haar paard in gevallen. Dokter Sophie en in verpleger Kristof de landen op het strand om de het eerste een hulp te bieden. door De heli vliegt van ook uit naar uit een camping, waar uit een toerist hartproblemen door heeft.

Een tijdens meisje is op met het strand van uit haar paard naar gevallen. Dokter Sophie van en verpleger Kristof landen op het uit strand om de op op tv eerste hulp te bieden. De heli op tv op tv vliegt ook uit naar door een camping, waar op een toerist op tv hartproblemen heeft.

De MUG-helikopter uit moet op midden op de snelweg landen om tijdens het zo dicht mogelijk bij de op tv slachtoffers van een ernstig uit tijdens verkeersongeval te komen. Spoedarts Frida de rukt uit voor uit een uit kind dat terpentine de heeft gedronken. Dokter uit An wordt opgeroepen voor een met werkongeval op door een bouwterrein. Dokter Joris en naar verpleger naar Peter zetten alles op met alles uit om een drenkeling te van redden uit door het water. De man reageert niet op tv meer en het door team op moet meteen overgaan tot op reanimatie.

De op tv MUG-helikopter moet het midden op de snelweg tijdens landen om zo dicht op mogelijk bij de een slachtoffers van een op ernstig verkeersongeval te komen. naar de Spoedarts Frida rukt uit voor naar een kind dat terpentine naar heeft gedronken. met Dokter op An wordt opgeroepen voor uit een werkongeval op een het bouwterrein. op tv Dokter Joris en verpleger Peter het zetten alles op uit alles uit om een drenkeling de te redden uit door het water. De man reageert uit niet meer en van het team op tv moet meteen overgaan tot uit reanimatie.

februari 2019
17-02-2019 18:37

Helden Van Hier: In De Lucht

Helden Van Hier: In De Lucht - Helden Van Hier: In De Lucht

Seizoen 2 - Aflevering 5 - Realityreeks over de spoedartsen en -verplegers van de mughelikopterdienst in Vlaanderen. De helikopter vliegt naar een voetbalveld waar een supporter bewusteloos is geraakt. Op de spoedeisende hulp van het AZ Si...

17-02-2019 16:15

Helden Van Hier: In De Lucht

Helden Van Hier: In De Lucht - Helden Van Hier: In De Lucht

Seizoen 2 - Aflevering 4 - Realityreeks over de spoedartsen en -verplegers van de mughelikopterdienst in Vlaanderen. De heli rukt uit voor een slachtoffer van een zwaar verkeersongeval, dat bekneld zit in een vrachtwagen. Op de spoeddienst...

10-02-2019 18:33

Afl. 4

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 4

De helikopter rukt uit voor een slachtoffer van een zwaar verkeersongeval dat bekneld zit in een vrachtwagen. Op de spoedeisende hulp komt een patiënt binnen met een grote wond die veroorzaakt is door een ongeval met een kettingzaag. De hel...

15-12-2018 16:23

Afl. 3

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 3

Het traumateam zet alles op alles om het slachtoffer van een verkeersongeval zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Verder vliegt de MUG-helikopter uit naar een baby met koortsstuipen en moet er worden gereanimeerd bij een zwembad...

08-12-2018 20:00

Afl. 3

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 3

Het traumateam zet alles op alles om het slachtoffer van een verkeersongeval zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. Verder vliegt de MUG-helikopter uit naar een baby met koortsstuipen en moet er worden gereanimeerd bij een zwembad...

08-12-2018 16:25

Afl. 2

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 2

De helikopter vliegt uit voor een 20-jarig meisje dat het bewustzijn is verloren in bad. De jonge vrouw wordt naar het ziekenhuis gevlogen. De dokter is erg bezorgd om haar toestand. De helikopter vliegt ook uit voor een auto met twee inzit...

01-12-2018 20:00

Afl. 2

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 2

De helikopter vliegt uit voor een 20-jarig meisje dat het bewustzijn is verloren in bad. De jonge vrouw wordt naar het ziekenhuis gevlogen. De dokter is erg bezorgd om haar toestand. De helikopter vliegt ook uit voor een auto met twee inzit...

01-12-2018 16:24

Afl. 1

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 1

De piloot van de MUG-helikopter voert een spectaculaire landing uit om een door een motor aangereden jongen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. De hulpverleners rukken ook uit voor een chauffeur die met zijn auto in de berm is ...

24-11-2018 20:00

Afl. 1

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 1

De piloot van de MUG-helikopter voert een spectaculaire landing uit om een door een motor aangereden jongen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. De hulpverleners rukken ook uit voor een chauffeur die met zijn auto in de berm is ...

24-11-2018 16:30

Afl. 4

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 4

Dokter An en verpleger Björn vliegen naar een camping na een melding over een baby met ademhalingsproblemen. Op de spoedafdeling komt een man binnen met brandwonden in zijn gezicht. Het spoedteam doet er alles aan om de schade te beperken. ...

17-11-2018 19:59

Afl. 4

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 4

Dokter An en verpleger Björn vliegen naar een camping na een melding over een baby met ademhalingsproblemen. Op de spoedafdeling komt een man binnen met brandwonden in zijn gezicht. Het spoedteam doet er alles aan om de schade te beperken. ...

17-11-2018 16:30

Afl. 3

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 3

Een meisje is op het strand van haar paard gevallen. Dokter Sophie en verpleger Kristof landen op het strand om de eerste hulp te bieden. De heli vliegt ook uit naar een camping, waar een toerist hartproblemen heeft.

10-11-2018 20:00

Afl. 3

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 3

Een meisje is op het strand van haar paard gevallen. Dokter Sophie en verpleger Kristof landen op het strand om de eerste hulp te bieden. De heli vliegt ook uit naar een camping, waar een toerist hartproblemen heeft.

10-11-2018 16:28

Afl. 2

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 2

De MUG-helikopter moet midden op de snelweg landen om zo dicht mogelijk bij de slachtoffers van een ernstig verkeersongeval te komen. Spoedarts Frida rukt uit voor een kind dat terpentine heeft gedronken. Dokter An wordt opgeroepen voor een...

03-11-2018 19:59

Afl. 2

Helden Van Hier: In De Lucht - Afl. 2

De MUG-helikopter moet midden op de snelweg landen om zo dicht mogelijk bij de slachtoffers van een ernstig verkeersongeval te komen. Spoedarts Frida rukt uit voor een kind dat terpentine heeft gedronken. Dokter An wordt opgeroepen voor een...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Helden Van Hier: In De Lucht gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Helden Van Hier: In De Lucht de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Helden Van Hier: In De Lucht bij Helden Van Hier: In De Lucht liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 5.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Helden Van Hier: In De Lucht. Heb je een uitzending van Helden Van Hier: In De Lucht gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Helden Van Hier: In De Lucht gemist

Realityserie waarin piloten, spoedartsen en -verplegers worden gevolgd die uitrukken met de enige MUG-helikopter in Vlaanderen.

Uitzending gemist van Helden Van Hier: In De Lucht? Hier kun je alle uitzendingen van Helden Van Hier: In De Lucht kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 17
  • Laatste uitzending op 17-02-2019 om 18:37 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord