Programma gemist?

Thailand. Het Engelse uit naar meisje Amber is van op vakantie in Thailand. het Ze sluit daar vriendschap op tv met baby-olifant Ning op Nong. uit Op een dag gedraagt Ning met Nong zich vreemd. door Hij beweegt druk op en probeert op tv Amber op zijn rug te van krijgen. Als ze tijdens zit, uit rukt hij zich los de van zijn het bewakers en vlucht door de bergen in. Daar is de het het meisje veilig voor een de enorme vloedgolf die enkele van minuten tijdens later de kust op tv overspoelt en tijdens 10.000 mensen doodt. Hoe wist Ning op Nong het dat er op tv een tsunami zou komen? Wilde hij met echt Amber redden? in Om een hier antwoord op door te krijgen op gaan Boaz en Milan op bezoek de bij deze vriendelijke naar uit reuzen. Jamey en Lina onderzoeken op op welke afstand dieren uit trillingen van voelen. En Layla struint het een Internet af op naar zoek naar de door vetste filmpjes in en naar feiten over olifanten.

Australië. in Dromedaris Humphrey woont van met allemaal een afgedankte dieren op een op tv zorgboerderij. Als een 's nachts de dijk doorbreekt en uit alle dieren lijken de een te verdrinken slaat hij alarm. Het naar gezin dat de tijdens boerderij naar runt, wordt van wakker en kan op tv nog net op tijd alle dieren het uit hun naar stallen redden. Wilde uit Humphrey echt alarm een slaan of was hij naar het in paniek? Om hier antwoord op tijdens het te krijgen gaan Boaz uit en Milan naar de door enige echte in kamelenboerderij van in Nederland. Lina onderzoekt hoeveel lawaai uit zij moet op maken om Jamey wakker het te krijgen. op tv En Layla struint door het internet af tijdens op zoek naar door de vetste filmpjes op tv en feitjes door over de dromedaris.

Irak. naar Tijdens een missie in Irak tijdens het vallen explosievenhond Buster en zijn team tijdens op tv een huis binnen. de Buster blijft maar blaffen uit bij een naar lege kast, hij weigert met zijn uit een baasje mee te komen. Wat blijkt? uit Onder de kast een zit uit een geheim tijdens luik waar kilo's explosieven zijn de verstopt. het Buster heeft door ongehoorzaam te met zijn vele met levens gered. Waarom luisterde het hij niet naar zijn uit baas? uit Hoe leer je een hond op tv om de explosieven door een luik heen op tv te tijdens ruiken? Daarvoor gaan Boaz tijdens en Milan zelf uit op training bij van een politieschool. Jamey van en Lina onderzoeken hoe uit je het van beste vrienden kan het worden met door een hond. uit En Layla struint tijdens het internet af op door zoek naar de vetste filmpjes het en feitjes over door in honden.

USA. Het een is 's ochtends vroeg in als op peuter Hannah voor de het televisie zit met te eten. Als haar een oppas Meagan even naar uit het door toilet gaat, op tv hoort ze opeens op tv de huispapegaai Willy tekeer gaan. op tv Hij klappert tijdens met zijn vleugels en gilt: naar Mama Baby! op De door oppas rent naar tijdens de woonkamer en ziet dat Hannah met bijna het stikt. Meagan een is nog net op op tijd om op tv haar te redden. de Begreep Willy dat in het kindje hulp nodig de had? Wat uit ging er om in op tv het hoofd een van de papegaai? het Om hier antwoord de op te krijgen gaan Sem en op tv Felix op uit bezoek bij een gespecialiseerde de papegaaienarts. Jamey en het naar Lina onderzoeken hoe uit papegaaien praten. En Layla struint van het Internet af de op zoek naar de de tofste door filmpjes en op tv feitjes over papegaaien.

Australië. De 78-jarige tijdens boer Noël ligt een met een uit gebroken heup door in een weiland ver op van uit zijn boerderij. Hij een schreeuwt om hulp een maar niemand hoort tijdens hem. Tot op op een gegeven moment zijn geit Mandy op komt aangesneld. Ze door houdt op hem warm tijdens tijdens de koude nachten en op tv laat een hem van haar melk een drinken. Zou Noël het overleefd op hebben zonder de Mandy? Om hier uit achter te komen gaan met Boaz en op tv Milan van zelf onderzoeken hoe lang ze het van zelf volhouden van in de van kou. Jamey en Lina testen met hoe naar voedzaam geitenmelk het nou eigenlijk is. En door Layla struint in het internet af op zoek een naar op de vetste filmpjes de en feitjes over tijdens geiten.

USA. Norman, de een met blinde hond, en zijn baas de wandelen naar op het strand als op Norman opeens begint een te rennen. Hij op heeft iets gehoord wat in geen met mens heeft opgevangen: de met hulproep van een meisje in dat aan het verdrinken naar van is. Meer dan 100 meter rent in de blinde van hond over het naar strand voordat hij tijdens de zee inspringt. door Hij zwemt naar tijdens de plek waar een het geschreeuw vandaan komt. met De drenkeling het grijpt hem bij de op tv halsband op en hij sleept haar naar door de van kant. Hoe kon op tv de blinde hond Norman uit het tijdens meisje vinden? Begreep hij het dat zij in nood door was? Om de hier antwoord op te krijgen uit van gaan Boaz en Milan kijken bij een reddingshonden in opleiding. een van Jamey en Lina onderzoeken hoe je met als blinde de het weg kunt vinden. door En de Layla struint het internet tijdens af op op tv zoek naar de met vetste filmpjes en feitjes het over met honden.

USA. met Wanneer een gezin in door zee aan door het zwemmen is, tijdens worden ze een ineens omcirkeld door een dolfijnen. Die gedragen zich agressief op en slaan met hun op tv tijdens staarten op het water. Het lukt het de vader op tv om uit de cirkel tijdens te de breken. Maar een dan ziet hij naar een grote witte haai op in zich afkomen. De dolfijnen door beschermen uit hen! De dolfijnen vertrekken pas in als de haai op tv door ook weg is. Wisten ze de dat de een haai gevaarlijk was voor de de familie? Waarom naar beschermden een de dolfijnen deze mensen? Om in hier de antwoord op te krijgen gaan Boaz met en Milan langs naar bij met een dolfijnentrainer. Jamey en Lina het onderzoeken waarom haaien in mensen aanvallen. En door Layla struint op tv het Internet af een op zoek naar uit de vetste filmpjes en het feiten naar over dolfijnen.

USA. op tv Een bejaard echtpaar is in een oud de schuurtje aan het de opruimen als er met ineens een uit sneeuwstorm oprukt. Ze raken op tv ingesneeuwd en kunnen van door de op tv omgewaaide bomen hun met huis niet meer bereiken. Dan op tv is daar plotseling hun in wolfshond Shana. uit Zij graaft op tv een tunnel onder naar een omgevallen boomstam door. Als van ze een eindelijk het stel heeft bereikt, de naar sleept de wolfshond het tweetal door met de door tunnel. Kruipend op tv bereiken ze het huis waar naar de naar brandweer ze uiteindelijk door vindt, met Shana met tussen hen in om in ze warm te een houden. Hoe wist Shana naar dat haar baasjes van hulp nodig hadden? Was de het een tijdens voordeel dat ze voor van de helft tijdens wolf was? Om door hier antwoord op tv op te krijgen doen tijdens Boaz en Milan in onderzoek naar het verschil met tussen wolven van en honden. Jamey met en op tv Lina ervaren aan den lijve hoe uit snel een mens de kan afkoelen. En in een Layla struint het Internet op tv af op zoek met naar de tofste met filmpjes en feiten over in honden.

Schotland. Als door boerin Fiona bij een haar koeien aan het het werk naar is, neemt één de van de dieren tijdens haar op de hoorns. met De koe drukt op Fiona tegen de met grond. De boerin is op tv in een gevaar en schreeuwt, maar niemand een hoort haar. op Dan komt haar paard van tijdens Kerry aangerend. Ze draait haar tijdens kont naar op de koe en door trapt de koe tot deze tijdens afdruipt, Fiona naar is gered. van Wist Kerry dat haar baasje van hulp nodig van had? door Waarom was ze zelf niet bang? door Om op tv hier antwoord op te uit krijgen tijdens gaan Boaz en het Milan naar de bereden een politie waar in ze echte paardenhelden naar ontmoeten. Jamey en de Lina testen hoe in je vrienden kan worden met een naar paard. En naar Layla speurt het Internet met af op naar zoek naar de een vetste filmpjes en feiten van over uit paarden.

USA. Als in het baasje naar van varken uit Lulu een hartaanval krijgt, vlucht Lulu in het huis van uit. van Als een voorbijgaande tijdens man haar ziet, rent ze tijdens weer terug uit naar huis. De man volgt de haar en ziet met het slachtoffer liggen met en op tv kan nog net van op tijd een ambulance met bellen. in Ging Lulu hulp halen of een was ze gewoon uit geschrokken? Om door hier antwoord op te vinden, van gaan Sem met en op Felix naar een biologische varkensboerderij. met Daar testen ze een of varkens op tv angst kunnen ruiken en de leren naar ze varkens beter de begrijpen. Jamey en Lina onderzoeken hoe van een je als mens in een goede band opbouwt op met je varken. En Layla het struint het de internet uit af op zoek naar de naar vetste uit filmpjes en feitjes over tijdens varkens.

USA op tv - Een driejarig jongetje valt het van in een gorillaverblijf. Omstanders een kijken ademloos naar toe hoe vrouwtjesgorilla Binti Jua op tv het jongetje het rustig oppakt en de beschermt tegen de andere met gorilla's. Ze draagt het in jongetje zelfs naar voorzichtig de naar de uitgang om naar hem aan in de verzorgers over te op dragen. Wist ze dat het het jongetje op hulp nodig had? een Had een op mannetjesgorilla anders gehandeld? Om met hier antwoord een op te krijgen, gaan Boaz naar en Milan op bezoek door bij een van apenopvangcentrum. Jamey op en Lina testen hoe uit sterk gorilla's eigenlijk van zijn. En Layla naar struint het tijdens internet af op zoek in naar met de vetste filmpjes en tijdens feitjes over een gorilla's.

USA op tv - Als de vierjarige Jeremy tijdens met door de hond naar van de buren door wordt aangevallen, gebeurt er iets ongelooflijks: tijdens in zijn kat Tara komt aangesneld met en verdedigt met het jongetje met van gevaar voor eigen leven. Waarom tijdens viel ze die in hond aan? de Wilde ze tijdens echt het jongetje beschermen? Om naar hier door antwoord op op tv te krijgen gaan Boaz en Milan de op met spreekuur bij een kattentherapeut. Jamey in van en Lina bouwen zelf een op hond een na op menselijke grootte om in hun eigen moed te het door testen. En Layla struint het van internet af op zoek een naar de vetste in filmpjes en feiten op tv over tijdens katten.

Thailand. Het naar Engelse uit meisje Amber is op vakantie op tv in Thailand. op tv Ze sluit daar op vriendschap met door baby-olifant Ning Nong. Op een dag een gedraagt Ning Nong op het zich vreemd. Hij beweegt op druk en probeert uit Amber op zijn rug een te van krijgen. Als ze zit, rukt uit hij op tv zich los van zijn bewakers met en vlucht de op tv bergen in. Daar is met het meisje veilig met een voor de enorme vloedgolf die enkele met minuten later naar de kust overspoelt en uit 10.000 mensen doodt. naar Hoe wist uit Ning Nong het dat er een in tsunami zou komen? tijdens Wilde hij echt een Amber redden? Om van hier antwoord met op te krijgen gaan van Boaz en in Milan op bezoek bij deze in vriendelijke reuzen. de Jamey en Lina onderzoeken op uit welke een afstand dieren trillingen voelen. En een het Layla struint het de internet af op het zoek naar de vetste filmpjes en op feiten over op olifanten.

Australië. de Boer Len heeft een tak met door op zijn hoofd gekregen en ligt van bewusteloos, ver van de huis op de tijdens grond. Lulu op tv ziet haar van baasje liggen en hopt het terug naar een huis. Daar klopt zij op op tv de op tv deur en door leidt de verbaasde van familieleden van Len de naar hem toe. de Ze kunnen op tijd de met alarmdiensten naar bellen en Len komt er in met de schrik van tijdens af. het Wist Lulu dat haar baasje een in de problemen het zat? Ging van ze echt hulp halen? een met Om hier antwoord een op te krijgen gaan Boaz uit en Milan op bezoek met bij tijdens een groep kangoeroes. Jamey een en in Lina testen hoe op tv zo'n kangoeroe eigenlijk op en met neer hopt. En naar Layla struint een het internet af door op zoek op tv naar de vetste filmpjes en feitjes tijdens over op kangoeroes.

Astralië. Dromedaris op tv Humphrey woont met allemaal naar afgedankte dieren in op een zorgboerderij. Als tijdens uit 's nachts de met dijk doorbreekt en alle op tv dieren lijken te op verdrinken slaat hij alarm. Het in gezin dat het de boerderij runt, wordt door wakker en naar kan nog net op het tijd tijdens alle dieren met uit hun stallen redden. Wilde uit Humphrey echt een alarm slaan of was hij tijdens in door paniek? Om hier antwoord op op tv te krijgen met gaan Boaz met en Milan naar de enige van echte tijdens kamelenboerderij van de Nederland. Lina onderzoekt hoeveel lawaai zij van moet maken tijdens om op tv Jamey wakker te krijgen. En op Layla struint het op tv internet af op op tv zoek naar de op vetste van filmpjes en feitjes over op tv de dromedaris.

maart 2019
17-03-2019 14:25

Olifant Ning Nong

DierenDetectives - Olifant Ning Nong

Thailand. Het Engelse meisje Amber is op vakantie in Thailand. Ze sluit daar vriendschap met baby-olifant Ning Nong. Op een dag gedraagt Ning Nong zich vreemd. Hij beweegt druk en probeert Amber op zijn rug te krijgen. Als ze zit, rukt hij ...

17-03-2019 14:00

Dromedaris Humphrey

DierenDetectives - Dromedaris Humphrey

Australië. Dromedaris Humphrey woont met allemaal afgedankte dieren op een zorgboerderij. Als 's nachts de dijk doorbreekt en alle dieren lijken te verdrinken slaat hij alarm. Het gezin dat de boerderij runt, wordt wakker en kan nog net op ...

17-03-2019 13:35

Hond Buster

DierenDetectives - Hond Buster

Irak. Tijdens een missie in Irak vallen explosievenhond Buster en zijn team een huis binnen. Buster blijft maar blaffen bij een lege kast, hij weigert met zijn baasje mee te komen. Wat blijkt? Onder de kast zit een geheim luik waar kilo's e...

17-03-2019 13:10

Papegaai Willy

DierenDetectives - Papegaai Willy

USA. Het is 's ochtends vroeg als peuter Hannah voor de televisie zit te eten. Als haar oppas Meagan even naar het toilet gaat, hoort ze opeens de huispapegaai Willy tekeer gaan. Hij klappert met zijn vleugels en gilt: Mama Baby! De oppas r...

17-03-2019 12:45

Geit Mandy

DierenDetectives - Geit Mandy

Australië. De 78-jarige boer Noël ligt met een gebroken heup in een weiland ver van zijn boerderij. Hij schreeuwt om hulp maar niemand hoort hem. Tot op een gegeven moment zijn geit Mandy komt aangesneld. Ze houdt hem warm tijdens de koude ...

16-03-2019 14:25

Hond Norman

DierenDetectives - Hond Norman

USA. Norman, een blinde hond, en zijn baas wandelen op het strand als Norman opeens begint te rennen. Hij heeft iets gehoord wat geen mens heeft opgevangen: de hulproep van een meisje dat aan het verdrinken is. Meer dan 100 meter rent de bl...

16-03-2019 14:00

Een groep Dolfijnen

DierenDetectives - Een groep Dolfijnen

USA. Wanneer een gezin in zee aan het zwemmen is, worden ze ineens omcirkeld door dolfijnen. Die gedragen zich agressief en slaan met hun staarten op het water. Het lukt de vader om uit de cirkel te breken. Maar dan ziet hij een grote witte...

16-03-2019 13:30

Wolfshond Shana

DierenDetectives - Wolfshond Shana

USA. Een bejaard echtpaar is een oud schuurtje aan het opruimen als er ineens een sneeuwstorm oprukt. Ze raken ingesneeuwd en kunnen door de omgewaaide bomen hun huis niet meer bereiken. Dan is daar plotseling hun wolfshond Shana. Zij graaf...

16-03-2019 13:05

Paard Kerry Gold

DierenDetectives - Paard Kerry Gold

Schotland. Als boerin Fiona bij haar koeien aan het werk is, neemt één van de dieren haar op de hoorns. De koe drukt Fiona tegen de grond. De boerin is in gevaar en schreeuwt, maar niemand hoort haar. Dan komt haar paard Kerry aangerend. Ze...

16-03-2019 12:40

Varken Lulu

DierenDetectives - Varken Lulu

USA. Als het baasje van varken Lulu een hartaanval krijgt, vlucht Lulu het huis uit. Als een voorbijgaande man haar ziet, rent ze weer terug naar huis. De man volgt haar en ziet het slachtoffer liggen en kan nog net op tijd een ambulance be...

10-03-2019 18:15

Gorilla Binti Jua

DierenDetectives - Gorilla Binti Jua

USA - Een driejarig jongetje valt in een gorillaverblijf. Omstanders kijken ademloos toe hoe vrouwtjesgorilla Binti Jua het jongetje rustig oppakt en beschermt tegen de andere gorilla's. Ze draagt het jongetje zelfs voorzichtig naar de uitg...

03-03-2019 18:15

Kat Tara

DierenDetectives - Kat Tara

USA - Als de vierjarige Jeremy door de hond van de buren wordt aangevallen, gebeurt er iets ongelooflijks: zijn kat Tara komt aangesneld en verdedigt het jongetje met gevaar voor eigen leven. Waarom viel ze die hond aan? Wilde ze echt het j...

24-02-2019 18:15

Olifant Ning Nong

DierenDetectives - Olifant Ning Nong

Thailand. Het Engelse meisje Amber is op vakantie in Thailand. Ze sluit daar vriendschap met baby-olifant Ning Nong. Op een dag gedraagt Ning Nong zich vreemd. Hij beweegt druk en probeert Amber op zijn rug te krijgen. Als ze zit, rukt hij ...

23-02-2019 10:05

Kangoeroe Lulu

DierenDetectives - Kangoeroe Lulu

Australië. Boer Len heeft een tak op zijn hoofd gekregen en ligt bewusteloos, ver van huis op de grond. Lulu ziet haar baasje liggen en hopt terug naar huis. Daar klopt zij op de deur en leidt de verbaasde familieleden van Len naar hem toe....

17-02-2019 18:15

Dromedaris Humphrey

DierenDetectives - Dromedaris Humphrey

Astralië. Dromedaris Humphrey woont met allemaal afgedankte dieren op een zorgboerderij. Als 's nachts de dijk doorbreekt en alle dieren lijken te verdrinken slaat hij alarm. Het gezin dat de boerderij runt, wordt wakker en kan nog net op t...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

DierenDetectives gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van DierenDetectives de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van DierenDetectives bij DierenDetectives liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 3.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van DierenDetectives. Heb je een uitzending van DierenDetectives gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

DierenDetectives gemist

Uitzending gemist van DierenDetectives? Hier kun je alle uitzendingen van DierenDetectives kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 27
  • Laatste uitzending op 17-03-2019 om 14:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord