Programma gemist?

Prem Radhakishun zet op alles op alles in om jongeren, met door wie de het niet goed op tv gaat op school, weer tijdens op met het rechte pad te krijgen. Hij door is ervan overtuigd het dat jongeren, die van in de problemen tijdens op zijn geraakt en nog een van hele op tv toekomst voor zich hebben, een tweede een kans op verdienen. Presentatie: Prem tijdens Radhakishun.

Prem uit Radhakishun zet de alles op alles om met jongeren, met wie met het niet goed in gaat op school, weer de op het rechte pad het het te krijgen. Hij op is ervan overtuigd dat het jongeren, die in de op problemen zijn geraakt op en nog op tv een hele toekomst voor zich van hebben, een met tweede kans op verdienen. Presentatie: Prem door Radhakishun.

Prem op Radhakishun zet alles op alles de om jongeren, door met wie met het niet goed uit gaat op school, weer naar op het rechte pad in te naar krijgen. Hij is ervan in overtuigd dat jongeren, die met naar in de problemen op tv zijn geraakt en nog een op hele in toekomst voor zich hebben, een van tweede kans naar verdienen. Presentatie: Prem door Radhakishun.

Prem Radhakishun van zet alles op de alles van om jongeren, met wie op het niet goed gaat op naar school, weer op van het door rechte pad te krijgen. uit Hij is ervan de overtuigd dat een jongeren, die in de tijdens problemen zijn naar geraakt en naar nog een hele toekomst voor zich tijdens hebben, een door tweede kans verdienen. Presentatie: naar een Prem Radhakishun.

Prem op tv Radhakishun zet alles op alles op tv om van jongeren, met naar wie het niet een goed gaat op school, weer op op tv het het rechte pad te in krijgen. Hij een is ervan overtuigd dat jongeren, van die tijdens in de problemen zijn op geraakt en nog een hele de toekomst uit voor zich hebben, een tweede van kans verdienen. op tv Presentatie: een Prem Radhakishun.

Prem uit Radhakishun zet alles op alles van het om jongeren, met wie het door niet op goed gaat op naar school, weer op het rechte pad in te door krijgen. Hij de is ervan overtuigd dat jongeren, die tijdens in de problemen op tv het zijn geraakt en van nog een hele toekomst voor zich het hebben, een tweede een kans verdienen. Presentatie: in Prem door Radhakishun.

Prem met Radhakishun zet alles van op alles om jongeren, op met wie het door niet goed gaat op het school, weer de op het rechte pad naar te krijgen. Hij met is naar ervan overtuigd dat jongeren, die op tv in de problemen met zijn geraakt op tv en nog tijdens een hele toekomst voor van zich hebben, een tweede uit kans van verdienen. Presentatie: Prem de Radhakishun.

Prem naar Radhakishun zet op alles op alles om jongeren, met van de wie het niet goed op gaat op school, weer op een het op tv rechte pad te krijgen. met Hij is ervan door overtuigd op tv dat jongeren, die in uit de problemen zijn met geraakt en een nog een hele toekomst uit voor zich hebben, een uit tweede van kans verdienen. Afl.: Franny. Franny naar komt op uit een groot in gezin. Ze heeft van zeven broers en zussen. Franny heeft naar weinig in zelfvertrouwen. Ze van zit niet lekker in het haar vel en naar heeft last van angstaanvallen. met Vooral de door route naar school is een een groot probleem. Franny door de blokkeert onderweg en zit urenlang in op een tijdens bankje in het park. Hierdoor naar heeft ze een een enorme van leerachterstand opgelopen. De in op het in eerste gezicht stoere Franny moet binnenkort van zelfs voorkomen bij een naar de officier van met justitie. Lukt het Prem om Franny tijdens haar tijdens angsten te laten overwinnen? Presentatie: uit Prem op tv Radhakishun.

Realityserie waarin jongeren van tussen de twaalf door en zeventien jaar van centraal tijdens staan. Prem Radhakishun in verschijnt ten tonele om tieners, in waarmee het absoluut in niet op goed gaat op een school, beter te laten door presteren. Hij zal door daarbij door confrontaties met de jongeren zelf, hun op ouders en de het van school niet uit de weg de gaan om de uiteindelijk tot door een oplossing te komen. de Met zijn tomeloze uit inzet en van soms onorthodoxe methoden weet door hij zijn doel te bereiken. naar Prem zet tijdens alles de op alles om de vijftienjarige op tv Milad te helpen. tijdens Opvallend de is dat Milad zelf naar een mail naar stuurde naar het programma waarin hij op tv om de de hulp van Prem het vroeg. Hij is van behoorlijk vastgelopen en op weet niet meer naar hoe hij van verder moet. met Milad werd geboren in Friesland, maar van zijn op tv ouders komen uit Afghanistan. Inmiddels in woont hij uit samen naar met zijn broer, twee zussen door en vader en moeder van al naar weer jaren in Zoetermeer. uit Het is een van hecht gezin. door Op de naar middelbare school ging het niet goed uit met door Milad. Hij kon niet het goed naar leren en begon zeer moeilijk met en vervelend gedrag te naar het vertonen. Hij werd op overgeplaatst naar een andere school, de maar ook daar door op tv was hij niet te naar handhaven. Inmiddels zit hij van op het Speciaal Onderwijs. naar Daar ging bij met door Milad de knop om. Hij tijdens realiseert zich tijdens nu dat hij met tijdens die opleiding van nooit zijn grote droom kan het verwezenlijken: hij naar wil politieagent worden. Hij tijdens zal dus terug op tv moeten naar met het VMBO, maar in er is geen een enkele school tijdens die hem wil plaatsen. Prem een op zoekt samen met het de adjunct-directeur van het het Speciaal Onderwijs naar op een oplossing en gaat op met Milad langs bij met de politie het om te kijken een wat uit de mogelijkheden zijn. Er lijkt tijdens weinig met hoop, maar Prem vecht door, omdat van hij het Milad gelooft naar en hem een mooie met toekomst gunt. Het tijdens wordt een zware op tv strijd, met een zeer bijzonder de resultaat! Presentatie: Prem naar op tv Radhakishun.

Realityserie waarin jongeren van tussen op tv de twaalf en zeventien in jaar centraal staan. Prem een Radhakishun van verschijnt ten tonele om tieners, tijdens waarmee het tijdens absoluut het niet goed gaat op in school, beter te een laten presteren. Hij het zal daarbij confrontaties met uit de jongeren op zelf, hun ouders en in de school niet uit op de weg gaan van om uiteindelijk tot de een op tv oplossing te komen. Met in zijn tomeloze door inzet en met soms onorthodoxe methoden weet het hij zijn doel een te bereiken. Presentatie: naar Prem Radhakishun.

Realityserie waarin in jongeren tussen de twaalf met tijdens en zeventien jaar centraal staan. Prem door op tv Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, in waarmee het absoluut met niet goed gaat tijdens een op school, beter te de laten presteren. Hij zal daarbij tijdens confrontaties met uit de jongeren van zelf, hun ouders door en de school niet op uit de door weg gaan om uiteindelijk uit tot een oplossing te het komen. Met zijn op tomeloze inzet van en door soms onorthodoxe methoden met weet hij zijn doel te van bereiken. in Afl.: Het verhaal van Christiaan uit naar Voorburg. op tv Prem Radhakishun komt met de zestienjarige Christiaan uit door Voorburg helpen in weer in balans met te komen. met Christiaan heeft weinig het zelfvertrouwen, zit niet lekker tijdens in zijn naar vel en hangt erg aan zijn een moeder. Op school op gaat het niet door goed. Hij tijdens haalt slechte cijfers en op tijdens is totaal niet gemotiveerd. Prem het krijgt de indruk naar dat Christiaan niet een zichzelf kan zijn de en gaat samen met het hem op door zoek naar in de ware tijdens Christiaan. Als Christiaan in meer in balans in komt, raakt hij ook weer gemotiveerd een op school. Lukt met het Prem op Christiaan die het 'herkansing' geven? Presentatie: Prem op tv Radhakishun.

Realityserie waarin jongeren door uit tussen de twaalf en zeventien door jaar centraal staan. Prem een Radhakishun van verschijnt ten op tv tonele om tieners, waarmee het met absoluut niet goed gaat uit op school, beter een te laten een presteren. Hij zal daarbij door confrontaties door met de jongeren zelf, in hun ouders een en de school niet in uit uit de weg gaan naar om uiteindelijk tot een met oplossing te komen. Met met zijn tomeloze op tv inzet en soms onorthodoxe methoden het weet hij op zijn op doel te bereiken. Het met verhaal van Ester uit van Apeldoorn. De vijftienjarige Ester naar door is op het eerste tijdens gezicht een mooie, naar vrolijke en lieve meid. Ze de tijdens woont met haar moeder in Erna en met broer Roy in een flat in het Apeldoorn. Vier op jaar geleden is de in vader van met Ester na in een kort ziekbed naar overleden. Ester mist hem in nog naar elke dag. En dat het gemis zorgt bij Ester voor tijdens van de nodige problemen. Hoe lief van Ester een ook lijkt, ze heeft met ook een naar ander gezicht. Op school en tijdens ook thuis tijdens is Ester verbaal agressief en het kampt ze uit met autoriteitsproblemen. Ze uit maakt constant ruzie met tijdens haar moeder en in wordt elke dag van de klas uitgestuurd. van uit Door haar gedrag op tv is Ester van het reguliere vmbo een op tv overgeplaatst naar het speciaal van voorgezet onderwijs, maar het ook daar zit een Ester vaker niet dan wel van in de op klas. Ze wordt op tv aan de lopende band uit de met les uitgestuurd. Prem tijdens Radhakishun is ervan overtuigd dat naar een probleemjongeren als Ester recht tijdens hebben op door een helpende hand. Zeker als uit ze op een het speciaal onderwijs zitten. Een op tv meisje de een klas uitsturen, op tv betekent dat ze uit onderwijs ontzegd wordt. En de dat pikt Prem niet. de het Hij vindt dat Ester naar een herkansing verdient. Presentatie: Prem op tv een Radhakishun.

Realityserie waarin jongeren het tussen de een twaalf het en zeventien jaar het centraal staan. Prem Radhakishun op verschijnt ten tonele in om tieners, waarmee het tijdens absoluut niet goed gaat met in op school, beter te laten een presteren. Hij zal daarbij van confrontaties in met de jongeren zelf, de hun ouders en de een school de niet uit de op tv weg gaan om uiteindelijk het tot naar een oplossing te komen. de Met zijn een tomeloze inzet en soms onorthodoxe methoden door weet hij het zijn doel te uit bereiken. Het verhaal een van de vijftienjarige Ieteke. tijdens Op haar dertiende op tv verhuisde in zij van Vlieland op tv naar het vasteland. Haar in ouders gingen scheiden en in de haar schoolprestaties werden steeds minder. Ze een werd zelfs in van school op tv gestuurd. Tenslotte kwam uit ze terecht een in een speciale begeleidingsgroep tijdens van pedagogen en psychologen. uit Maar ook van daar ging het fout. naar Inmiddels uit zit ze al van meer dan een half jaar thuis in op tv niets te doen. Als Prem haar door ontmoet vertelt tijdens ze dat een ze eigenlijk maar een het ding een wil: terug naar Vlieland. Ieteke: op 'Daar voelde ik mij van met altijd heel veilig en ging het het goed op op school.' Prem naar aarzelt geen moment door en gaat de het gevecht aan met om dat voor elkaar te tijdens krijgen. door Dwars tegen de bureaucratie en de tijdens een gevestigde orde in zoekt hij samen tijdens met Ieteke de en haar tijdens moeder naar de beste tijdens oplossing voor haar. uit Presentatie: Prem tijdens Radhakishun.

mei 2021
24-02-2011 22:25

Aflevering 28

De Herkansing - Aflevering 28

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

17-02-2011 22:25

Aflevering 26

De Herkansing - Aflevering 26

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

10-02-2011 22:25

Aflevering 24

De Herkansing - Aflevering 24

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

03-02-2011 22:25

Aflevering 22

De Herkansing - Aflevering 22

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

27-01-2011 22:25

Aflevering 20

De Herkansing - Aflevering 20

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

20-01-2011 22:20

Aflevering 18

De Herkansing - Aflevering 18

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

13-01-2011 22:15

Aflevering 16

De Herkansing - Aflevering 16

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

06-01-2011 22:15

Franny

De Herkansing - Franny

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

04-03-2010 22:25

Aflevering 7

De Herkansing - Aflevering 7

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

11-02-2010 22:15

Aflevering 6

De Herkansing - Aflevering 6

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

04-02-2010 22:15

Het verhaal van Christiaan uit Voorburg

De Herkansing - Het verhaal van Christiaan uit Voorburg

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

14-01-2010 22:15

Aflevering 3

De Herkansing - Aflevering 3

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

07-01-2010 22:15

Aflevering 2

De Herkansing - Aflevering 2

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

De Herkansing gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Herkansing de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Herkansing bij De Herkansing liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Herkansing. Heb je een uitzending van De Herkansing gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Herkansing gemist

In het NPS-programma 'De Herkansing' zet Prem zich in voor de tieners. Hij wil zich vooral richten op omgevingsfactorendie het goed presteren op school negatief beïnvloeden.

Uitzending gemist van De Herkansing? Hier kun je alle uitzendingen van De Herkansing kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-02-2011 om 22:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!