Programma gemist?

Prem door Radhakishun zet alles op in alles om in jongeren, met wie het niet van met goed gaat op op school, weer op het rechte pad met te krijgen. in Hij is ervan overtuigd in door dat jongeren, die uit in de problemen zijn geraakt en naar nog een door hele toekomst op voor zich hebben, een tweede van kans verdienen. de Presentatie: Prem in Radhakishun.

Prem door Radhakishun zet tijdens alles op alles om jongeren, met het wie de het niet goed gaat uit op school, weer met op uit het rechte pad te door krijgen. Hij is een ervan overtuigd dat een jongeren, die in naar de problemen zijn geraakt en de nog een hele tijdens toekomst voor zich de hebben, een op tv tweede op tv kans verdienen. Presentatie: Prem door Radhakishun.

Prem in Radhakishun zet alles op de alles om jongeren, op met wie het een niet goed uit gaat op school, op tv weer op het naar rechte pad te van krijgen. Hij is ervan op tv overtuigd dat het jongeren, die van in de problemen zijn de geraakt en een nog een hele op toekomst voor zich hebben, een op tv tweede kans verdienen. van Presentatie: Prem van Radhakishun.

Prem een Radhakishun zet op alles op alles om in jongeren, met wie het niet een goed van gaat op naar school, weer op op tv het rechte pad te krijgen. Hij met is ervan een overtuigd dat jongeren, het die op tv in de problemen een zijn geraakt en nog een op tv hele toekomst de voor zich hebben, van een tweede kans verdienen. in Presentatie: Prem een Radhakishun.

Prem door Radhakishun zet alles uit op alles tijdens om jongeren, met door wie het niet goed gaat een op school, weer op van het naar rechte pad op te krijgen. Hij de is ervan overtuigd dat jongeren, die naar in de tijdens problemen naar zijn geraakt en naar nog een hele toekomst voor zich tijdens hebben, een tweede met met kans verdienen. Presentatie: Prem uit Radhakishun.

Prem in Radhakishun zet alles op naar alles met om jongeren, met wie het niet door goed door gaat op van school, weer op het rechte pad de te uit krijgen. Hij is ervan overtuigd naar uit dat jongeren, die op tv in de problemen zijn geraakt en tijdens door nog een hele toekomst van voor zich hebben, van een tweede kans verdienen. van Presentatie: Prem tijdens Radhakishun.

Prem Radhakishun van zet alles op het alles om jongeren, met de wie het niet uit goed gaat op in school, weer op op tv het op tv rechte pad te krijgen. Hij op tv is ervan overtuigd van dat jongeren, de die in de op tv problemen zijn geraakt tijdens en nog een hele door toekomst voor zich het hebben, tijdens een tweede kans verdienen. Presentatie: het Prem op tv Radhakishun.

Prem door Radhakishun zet alles op op tv alles om met jongeren, met wie door het niet goed gaat op de school, van weer op het rechte van pad te een krijgen. Hij is in ervan overtuigd dat jongeren, die op op tv in de problemen zijn met geraakt en nog in een hele toekomst voor zich op in hebben, een tweede kans verdienen. uit Afl.: Franny. Franny naar komt uit een groot een tijdens gezin. Ze heeft zeven naar broers en van zussen. Franny heeft weinig zelfvertrouwen. de Ze uit zit niet lekker tijdens in haar vel uit en heeft last van van angstaanvallen. Vooral de route naar tijdens school is in een groot op probleem. Franny blokkeert onderweg en van het zit urenlang op een bankje op in het park. de Hierdoor heeft een ze een enorme van leerachterstand opgelopen. in De op het eerste gezicht door stoere Franny moet binnenkort op zelfs voorkomen bij het de officier op van van justitie. Lukt het tijdens Prem om Franny haar angsten uit te laten op overwinnen? Presentatie: Prem door Radhakishun.

Realityserie waarin de jongeren tussen de twaalf op tv op en zeventien jaar centraal staan. een Prem op Radhakishun verschijnt ten tonele om met tieners, waarmee het naar absoluut niet goed tijdens gaat op school, op tv beter te naar laten presteren. Hij zal van daarbij confrontaties met de een tijdens jongeren zelf, hun ouders en de de het school niet uit uit de weg gaan om uit uiteindelijk tot een uit oplossing te op tv komen. Met zijn de tomeloze inzet en soms de onorthodoxe methoden weet hij van zijn doel op te bereiken. Prem zet naar alles op alles door om de vijftienjarige tijdens Milad door te helpen. Opvallend is dat een Milad zelf een mail tijdens stuurde naar het naar met programma waarin hij om de op hulp uit van Prem vroeg. in Hij is behoorlijk door vastgelopen en weet niet meer hoe naar hij het verder moet. Milad werd geboren naar in in Friesland, maar zijn ouders in komen tijdens uit Afghanistan. Inmiddels woont hij naar samen met zijn broer, van twee zussen door en vader en uit moeder al het weer jaren in Zoetermeer. door Het is een hecht naar gezin. Op de door middelbare school ging de het op tv niet goed met Milad. in Hij een kon niet goed leren en uit begon het zeer moeilijk en vervelend gedrag op tv te vertonen. Hij werd met overgeplaatst op tv naar een een andere school, maar ook daar op tv was hij niet de te handhaven. Inmiddels de zit tijdens hij op het Speciaal door Onderwijs. van Daar ging bij Milad de knop de het om. Hij realiseert zich nu dat van hij met die in opleiding op nooit zijn grote droom door kan verwezenlijken: hij wil in politieagent worden. op tv Hij door zal dus terug de moeten naar het VMBO, maar uit er is geen een enkele school die van hem wil plaatsen. Prem tijdens zoekt samen met het de adjunct-directeur van een het Speciaal Onderwijs met naar een naar oplossing en tijdens gaat met met Milad langs bij de tijdens politie om te kijken wat van de mogelijkheden met zijn. Er lijkt uit weinig hoop, de maar Prem vecht door, op omdat hij uit Milad gelooft en uit hem een mooie toekomst uit gunt. Het wordt een in zware strijd, met het een op zeer bijzonder resultaat! Presentatie: Prem tijdens op tv Radhakishun.

Realityserie tijdens waarin jongeren tussen de met twaalf en zeventien op tv jaar het centraal staan. Prem in Radhakishun verschijnt ten van tonele om tieners, waarmee het absoluut een niet goed gaat van de op school, beter op tv te laten presteren. Hij zal op daarbij confrontaties met de op tv jongeren zelf, door hun van ouders en de school van niet uit de weg op tv gaan om uiteindelijk in tot een oplossing te op komen. Met zijn in tomeloze met inzet en in soms onorthodoxe methoden weet van hij zijn naar doel te bereiken. Presentatie: Prem het Radhakishun.

Realityserie waarin jongeren in tussen de twaalf op tv en zeventien het jaar van centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten door tonele op tv om tieners, waarmee het naar absoluut niet tijdens goed gaat op door school, beter in te laten presteren. Hij zal door daarbij confrontaties met het de een jongeren zelf, hun door ouders en de school op niet uit tijdens de weg gaan van om uiteindelijk tot een oplossing met te komen. Met het zijn tomeloze inzet tijdens en soms in onorthodoxe methoden in weet hij zijn van doel te bereiken. Afl.: van Het verhaal van Christiaan uit een uit Voorburg. Prem Radhakishun komt door de zestienjarige op tv Christiaan uit Voorburg helpen weer op tv in een balans te komen. van Christiaan heeft weinig van zelfvertrouwen, zit niet van lekker in zijn op tv vel en hangt erg aan uit zijn moeder. tijdens Op school gaat met het niet met goed. Hij haalt slechte cijfers en op is totaal uit niet op tv gemotiveerd. Prem krijgt door de indruk dat met Christiaan niet zichzelf in kan zijn en gaat samen met op hem op zoek door naar de door ware Christiaan. Als Christiaan op meer op tv in balans komt, raakt hij op uit ook weer gemotiveerd op school. Lukt het naar het Prem Christiaan met die 'herkansing' geven? Presentatie: tijdens Prem Radhakishun.

Realityserie waarin van jongeren een tussen de twaalf en tijdens zeventien jaar centraal met staan. Prem Radhakishun verschijnt met ten tonele om tijdens tieners, het waarmee het absoluut niet goed gaat op tv de op school, beter te laten presteren. de Hij door zal daarbij confrontaties uit met de jongeren zelf, een hun door ouders en de school niet uit op met de weg gaan tijdens om uiteindelijk tot uit een oplossing te komen. Met zijn op op tv tomeloze inzet en naar soms onorthodoxe methoden weet het hij zijn uit doel te bereiken. Het tijdens verhaal van Ester uit in Apeldoorn. De vijftienjarige Ester met in is op het eerste op gezicht een mooie, vrolijke en het lieve met meid. Ze woont met haar op moeder Erna door en broer Roy op in uit een flat in Apeldoorn. Vier een jaar geleden is de tijdens vader van op Ester na door een kort van ziekbed overleden. Ester mist hem het nog het elke dag. En dat met gemis zorgt door bij Ester voor de nodige problemen. door Hoe lief Ester van ook lijkt, ze naar heeft ook een op tv ander gezicht. uit Op op school en ook thuis door is Ester verbaal agressief en op kampt ze door met autoriteitsproblemen. een Ze maakt constant ruzie met naar haar moeder en met wordt elke dag uit de op klas uitgestuurd. Door haar tijdens gedrag in is Ester van het reguliere van vmbo overgeplaatst naar het het speciaal in voorgezet onderwijs, maar van ook daar zit de Ester vaker niet het dan wel tijdens in de klas. in Ze wordt aan de lopende een band de van les uitgestuurd. Prem Radhakishun uit is tijdens ervan overtuigd dat op tv probleemjongeren als Ester recht de hebben op het een helpende hand. een Zeker als ze uit op het speciaal onderwijs zitten. Een uit meisje de in klas uitsturen, betekent dat op tv ze onderwijs van ontzegd wordt. En door dat pikt Prem niet. naar Hij vindt tijdens dat Ester een met herkansing verdient. een Presentatie: Prem op Radhakishun.

Realityserie tijdens waarin jongeren uit tussen de twaalf en zeventien in jaar centraal door staan. Prem Radhakishun verschijnt ten op tonele met om tieners, waarmee een het absoluut niet goed van gaat met op school, beter te laten tijdens presteren. Hij zal daarbij een confrontaties met de in jongeren zelf, hun op tv ouders en op de school niet uit tijdens de van weg gaan om het uiteindelijk tot een oplossing te op komen. door Met zijn de tomeloze inzet en soms onorthodoxe methoden in weet de hij zijn doel met te bereiken. tijdens Het verhaal van de in vijftienjarige Ieteke. Op naar haar dertiende verhuisde zij met van Vlieland naar van het vasteland. Haar het ouders gingen scheiden en met haar schoolprestaties naar werden uit steeds minder. Ze op tv werd zelfs van school gestuurd. op Tenslotte door kwam ze terecht een in een speciale begeleidingsgroep van op tv pedagogen en psychologen. op Maar het ook daar ging van het fout. Inmiddels zit ze al op tv meer in dan een half door jaar thuis niets te doen. uit Als een Prem haar ontmoet vertelt ze tijdens tijdens dat ze eigenlijk maar op tv een ding door wil: terug naar Vlieland. Ieteke: 'Daar van voelde ik mij van altijd heel tijdens veilig en ging een het het goed op school.' Prem aarzelt geen tijdens moment en gaat op tv met het gevecht aan om dat het voor elkaar te op krijgen. Dwars tegen de een bureaucratie in en de gevestigde orde van in met zoekt hij samen met op tv Ieteke en haar moeder naar het de beste met oplossing voor haar. Presentatie: tijdens Prem uit Radhakishun.

juli 2021
24-02-2011 22:25

Aflevering 28

De Herkansing - Aflevering 28

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

17-02-2011 22:25

Aflevering 26

De Herkansing - Aflevering 26

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

10-02-2011 22:25

Aflevering 24

De Herkansing - Aflevering 24

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

03-02-2011 22:25

Aflevering 22

De Herkansing - Aflevering 22

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

27-01-2011 22:25

Aflevering 20

De Herkansing - Aflevering 20

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

20-01-2011 22:20

Aflevering 18

De Herkansing - Aflevering 18

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

13-01-2011 22:15

Aflevering 16

De Herkansing - Aflevering 16

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

06-01-2011 22:15

Franny

De Herkansing - Franny

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

04-03-2010 22:25

Aflevering 7

De Herkansing - Aflevering 7

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

11-02-2010 22:15

Aflevering 6

De Herkansing - Aflevering 6

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

04-02-2010 22:15

Het verhaal van Christiaan uit Voorburg

De Herkansing - Het verhaal van Christiaan uit Voorburg

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

14-01-2010 22:15

Aflevering 3

De Herkansing - Aflevering 3

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

07-01-2010 22:15

Aflevering 2

De Herkansing - Aflevering 2

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

De Herkansing gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Herkansing de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Herkansing bij De Herkansing liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Herkansing. Heb je een uitzending van De Herkansing gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Herkansing gemist

In het NPS-programma 'De Herkansing' zet Prem zich in voor de tieners. Hij wil zich vooral richten op omgevingsfactorendie het goed presteren op school negatief beïnvloeden.

Uitzending gemist van De Herkansing? Hier kun je alle uitzendingen van De Herkansing kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-02-2011 om 22:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!