Programma gemist?

Prem Radhakishun zet van alles op alles een om jongeren, uit met wie het niet de goed gaat op op school, weer op met het rechte pad naar te krijgen. op Hij is ervan overtuigd naar dat van jongeren, die in de van problemen zijn geraakt op en op nog een hele toekomst voor met zich hebben, een tweede van kans verdienen. door Presentatie: Prem met Radhakishun.

Prem Radhakishun met zet alles op de alles om op jongeren, met wie de het niet goed gaat op op tv op tv school, weer op het rechte pad in te krijgen. op Hij met is ervan overtuigd met dat jongeren, die uit in de problemen in zijn geraakt en nog een een hele toekomst voor met zich hebben, een tweede het kans verdienen. Presentatie: met tijdens Prem Radhakishun.

Prem in Radhakishun zet in alles op alles om met jongeren, met met wie het niet goed tijdens gaat op school, weer de op het rechte pad naar te krijgen. in Hij is ervan op tv overtuigd dat op jongeren, die in de de problemen zijn op tv geraakt en nog een naar hele het toekomst voor zich hebben, een tweede met kans het verdienen. Presentatie: Prem door Radhakishun.

Prem in Radhakishun zet alles het op alles om de jongeren, met tijdens wie het niet goed gaat op op tv school, weer in op het rechte een pad te krijgen. Hij op tv de is ervan overtuigd dat de jongeren, die in de van problemen een zijn geraakt en nog met een hele tijdens toekomst voor zich hebben, een tweede op tv kans verdienen. Presentatie: op tv Prem van Radhakishun.

Prem Radhakishun zet een alles met op alles uit om jongeren, met wie het een niet goed gaat met op school, een weer op tijdens het rechte pad te op tv krijgen. Hij is ervan naar overtuigd dat jongeren, die de door in de problemen zijn geraakt een en nog de een hele naar toekomst voor zich hebben, een de tweede kans van verdienen. Presentatie: op Prem Radhakishun.

Prem Radhakishun een zet alles de op alles naar om jongeren, met wie een het niet goed gaat op op school, weer op met met het rechte pad te krijgen. een Hij is ervan overtuigd tijdens op tv dat jongeren, die in door de problemen zijn uit geraakt en nog een hele op toekomst uit voor zich hebben, een door tweede uit kans verdienen. Presentatie: op tv Prem Radhakishun.

Prem Radhakishun zet de alles op alles op tv op om jongeren, met door wie het niet op tv goed gaat op school, de weer op het het rechte pad te in krijgen. Hij is in ervan overtuigd dat de jongeren, die op tv in de problemen zijn geraakt en een uit nog een hele toekomst de voor zich door hebben, een tweede kans verdienen. Presentatie: op tv met Prem Radhakishun.

Prem Radhakishun zet de van alles op alles om jongeren, met door wie een het niet door goed gaat op school, in weer op het rechte pad met te in krijgen. Hij is ervan een overtuigd van dat jongeren, die in de op problemen zijn door geraakt en nog een hele het toekomst voor tijdens zich hebben, een in tweede op tv kans verdienen. Afl.: Franny. Franny komt uit uit een groot op gezin. van Ze heeft zeven broers het en zussen. Franny een heeft weinig zelfvertrouwen. de Ze zit niet lekker een in op haar vel en op heeft last van angstaanvallen. Vooral naar de route naar met school in is een groot uit probleem. Franny een blokkeert onderweg en zit urenlang op het een het bankje in het op park. Hierdoor heeft op ze een enorme leerachterstand opgelopen. in De op het de door eerste gezicht stoere met Franny moet binnenkort een zelfs voorkomen bij de officier van het justitie. Lukt het de Prem om naar Franny op tv haar angsten te naar laten overwinnen? Presentatie: Prem naar Radhakishun.

Realityserie waarin op jongeren tussen de twaalf van naar en zeventien jaar op centraal staan. Prem in Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, op waarmee het absoluut uit niet goed in gaat op van school, beter te laten met presteren. Hij zal daarbij op een confrontaties met de jongeren zelf, hun de ouders van en de school niet op tv uit op de weg gaan op om uiteindelijk tot een het oplossing te van komen. Met zijn tomeloze inzet op en soms onorthodoxe op tv methoden weet hij zijn het doel te een bereiken. Prem zet alles van door op alles om de de vijftienjarige Milad tijdens te helpen. Opvallend is dat het Milad zelf op een mail stuurde tijdens naar het programma op waarin hij om de de hulp van Prem vroeg. het op Hij is behoorlijk vastgelopen en weet de een niet meer hoe naar hij verder moet. Milad werd het geboren in met Friesland, maar zijn ouders op tv komen met uit Afghanistan. Inmiddels woont uit hij samen met zijn broer, in twee zussen en van vader en moeder naar al weer in jaren het in Zoetermeer. Het op is een hecht gezin. een Op de middelbare school ging met het van niet goed met met Milad. Hij tijdens kon niet goed leren en met begon zeer moeilijk tijdens en tijdens vervelend gedrag te vertonen. de Hij werd met overgeplaatst naar een andere school, een maar ook uit daar naar was hij niet te handhaven. Inmiddels door zit hij op met het Speciaal Onderwijs. in van Daar ging bij Milad de knop in om. Hij realiseert tijdens in zich nu dat hij het met die opleiding nooit zijn van grote droom kan een met verwezenlijken: hij wil politieagent worden. Hij met zal op dus terug moeten de naar het VMBO, met maar er op tv is geen enkele school in die hem wil plaatsen. Prem naar zoekt samen met uit de adjunct-directeur van van het Speciaal Onderwijs naar naar door een oplossing en gaat met tijdens van Milad langs bij de de politie om in te kijken wat de mogelijkheden een zijn. Er op tv lijkt weinig hoop, met maar Prem vecht door, omdat door hij van Milad gelooft en hem naar een mooie toekomst gunt. door Het wordt tijdens een zware uit strijd, met een zeer bijzonder tijdens resultaat! Presentatie: Prem uit van Radhakishun.

Realityserie van waarin jongeren tussen door de twaalf tijdens en zeventien jaar centraal staan. met Prem een Radhakishun verschijnt ten tonele om door tieners, uit waarmee het absoluut niet goed in gaat op school, uit beter te laten van presteren. Hij het zal daarbij confrontaties van met de jongeren in zelf, hun uit ouders en de school door niet uit de weg gaan het om op tv uiteindelijk tot een oplossing te met komen. Met zijn een tomeloze inzet in en soms in onorthodoxe methoden weet door hij zijn uit doel te bereiken. Presentatie: tijdens Prem Radhakishun.

Realityserie waarin op jongeren tussen de twaalf door en zeventien jaar met centraal staan. uit Prem Radhakishun uit verschijnt ten tonele om een tieners, de waarmee het absoluut niet goed met gaat op van school, beter te op tv laten presteren. Hij zal daarbij een confrontaties in met de jongeren de zelf, hun ouders en op tv de in school niet uit op de weg gaan om uiteindelijk een tot op een oplossing te komen. de Met zijn tomeloze inzet naar en soms onorthodoxe methoden van uit weet hij zijn doel te bereiken. naar Afl.: Het verhaal de van Christiaan uit het Voorburg. naar Prem Radhakishun komt van de zestienjarige Christiaan uit op tv Voorburg helpen weer naar in balans een te komen. Christiaan heeft weinig op tijdens zelfvertrouwen, zit niet de lekker in zijn vel en hangt van erg aan zijn een uit moeder. Op school gaat de het niet goed. naar Hij haalt door slechte cijfers en is totaal van niet gemotiveerd. Prem krijgt van de indruk tijdens dat Christiaan niet zichzelf uit kan zijn in en tijdens gaat samen met hem op de zoek naar de op tv ware op Christiaan. Als Christiaan meer in het balans komt, raakt hij naar ook weer gemotiveerd op op naar school. Lukt het van Prem Christiaan die door 'herkansing' geven? Presentatie: Prem naar Radhakishun.

Realityserie uit waarin jongeren de tussen de twaalf en zeventien een jaar centraal een staan. Prem tijdens Radhakishun verschijnt ten tonele tijdens om tieners, waarmee naar het absoluut niet goed gaat op tv op school, in beter tijdens te laten presteren. Hij zal daarbij het confrontaties een met de jongeren zelf, hun op ouders en met de de school niet uit de weg van gaan om uiteindelijk tot op een oplossing door te komen. uit Met zijn tomeloze met inzet en soms op onorthodoxe methoden weet hij zijn tijdens doel te de bereiken. in Het verhaal van Ester door uit Apeldoorn. De vijftienjarige het Ester op is op het op eerste gezicht een mooie, met vrolijke en lieve de meid. Ze woont met uit haar moeder Erna en op tv broer Roy in een een flat in uit Apeldoorn. Vier jaar de geleden is de naar vader van naar Ester na in een kort ziekbed het overleden. Ester mist door hem nog elke dag. naar En dat gemis op tv zorgt bij het Ester voor de nodige problemen. de Hoe door lief Ester op tv ook lijkt, ze tijdens heeft ook een ander gezicht. in Op school en tijdens ook thuis is in Ester verbaal agressief en op kampt ze met naar autoriteitsproblemen. een Ze maakt constant ruzie met een haar moeder en het een wordt elke dag de klas door uitgestuurd. Door haar gedrag van naar is Ester van het met reguliere vmbo overgeplaatst naar op het uit speciaal voorgezet onderwijs, een maar ook daar in zit Ester vaker niet dan een wel in de het klas. Ze uit wordt aan de lopende band tijdens de les uit uitgestuurd. van Prem Radhakishun is ervan overtuigd naar dat probleemjongeren als Ester door recht hebben de op een helpende hand. in Zeker als ze het een op het speciaal uit onderwijs zitten. Een meisje in de klas uitsturen, betekent dat in naar ze onderwijs ontzegd wordt. En naar dat pikt de Prem niet. Hij vindt dat de Ester een herkansing uit verdient. van Presentatie: Prem met Radhakishun.

Realityserie naar waarin jongeren tussen de twaalf uit van en zeventien jaar het centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten een met tonele om tieners, uit waarmee het absoluut niet op tv goed gaat op op tv school, beter te op tv laten presteren. Hij zal daarbij op confrontaties met op de jongeren zelf, op hun ouders en de met school uit niet uit de weg gaan op tv om uiteindelijk tot de een tijdens oplossing te komen. in Met zijn tomeloze van inzet en soms onorthodoxe methoden een weet hij zijn een doel van te bereiken. Het het verhaal van met de vijftienjarige Ieteke. Op haar tijdens dertiende verhuisde zij de van Vlieland naar het door vasteland. Haar op tv ouders gingen het scheiden en haar schoolprestaties werden tijdens steeds van minder. Ze werd zelfs van tijdens op school gestuurd. Tenslotte van kwam ze terecht in met een speciale begeleidingsgroep van pedagogen het en psychologen. Maar van ook door daar ging het fout. met Inmiddels zit ze door al meer dan een de half jaar thuis de niets te doen. op Als Prem op haar op tv ontmoet vertelt ze dat uit ze eigenlijk maar een ding op wil: tijdens terug naar Vlieland. Ieteke: op 'Daar voelde ik in mij altijd heel van veilig en ging het op goed op school.' tijdens Prem naar aarzelt geen een moment en gaat het gevecht aan op om dat voor naar elkaar de te krijgen. Dwars tegen het de een bureaucratie en de gevestigde orde in de zoekt naar hij samen met op Ieteke en haar moeder naar in de in beste oplossing voor het haar. Presentatie: Prem op Radhakishun.

augustus 2019
24-02-2011 22:25

Aflevering 28

De Herkansing - Aflevering 28

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

17-02-2011 22:25

Aflevering 26

De Herkansing - Aflevering 26

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

10-02-2011 22:25

Aflevering 24

De Herkansing - Aflevering 24

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

03-02-2011 22:25

Aflevering 22

De Herkansing - Aflevering 22

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

27-01-2011 22:25

Aflevering 20

De Herkansing - Aflevering 20

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

20-01-2011 22:20

Aflevering 18

De Herkansing - Aflevering 18

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

13-01-2011 22:15

Aflevering 16

De Herkansing - Aflevering 16

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

06-01-2011 22:15

Franny

De Herkansing - Franny

Prem Radhakishun zet alles op alles om jongeren, met wie het niet goed gaat op school, weer op het rechte pad te krijgen. Hij is ervan overtuigd dat jongeren, die in de problemen zijn geraakt en nog een hele toekomst voor zich hebben, een t...

04-03-2010 22:25

Aflevering 7

De Herkansing - Aflevering 7

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

11-02-2010 22:15

Aflevering 6

De Herkansing - Aflevering 6

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

04-02-2010 22:15

Het verhaal van Christiaan uit Voorburg

De Herkansing - Het verhaal van Christiaan uit Voorburg

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

14-01-2010 22:15

Aflevering 3

De Herkansing - Aflevering 3

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

07-01-2010 22:15

Aflevering 2

De Herkansing - Aflevering 2

Realityserie waarin jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar centraal staan. Prem Radhakishun verschijnt ten tonele om tieners, waarmee het absoluut niet goed gaat op school, beter te laten presteren. Hij zal daarbij confrontaties met de...

De Herkansing gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Herkansing de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Herkansing bij De Herkansing liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Herkansing. Heb je een uitzending van De Herkansing gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Herkansing gemist

In het NPS-programma 'De Herkansing' zet Prem zich in voor de tieners. Hij wil zich vooral richten op omgevingsfactorendie het goed presteren op school negatief beïnvloeden.

Uitzending gemist van De Herkansing? Hier kun je alle uitzendingen van De Herkansing kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 13
  • Laatste uitzending op 24-02-2011 om 22:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord