Programma gemist?

Wie een niet krijgt waar de hij recht door op heeft, wie met tegen de muur van aanloopt bij overheidsinstellingen of wie uit slachtoffer wordt van onrechtvaardige uit regels de kan zich melden in bij De ombudsman. de Ombudsman Pieter een Hilhorst zal alles van op alles zetten met om voor deze gedupeerde burgers van goede oplossingen af op te de dwingen. -CBR pakt rijbewijs in beste chauffeur af op tv vanwege medicijn. Leon van der met Stelt uit op Dussen de bracht jarenlang de post op rond met de auto. En op hij deed dat van uitstekend. Hij van werd zelfs op tv uitgeroepen tot beste chauffeur van door zijn rayon. uit Toch denkt naar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen op tv (CBR) daar in anders over. met Dat verklaarde Leon ongeschikt naar om een tijdens auto te besturen vanwege naar een medicijn de dat hij slikt. het Om zijn depressie tegen naar te gaan, tijdens slikt Leon al dertien jaar het door een medicijn tryptizol. Maar toen met Leon onlangs een voor een andere baan solliciteerde op kwam op tv aan het licht dat van hij met tijdens dit medicijn helemaal een niet mocht autorijden. een Eén tabletje zou hetzelfde effect hebben van als de autorijden met een 8 glazen alcohol op. Maar een Leon is een uitzondering een op de regel. naar door Al jarenlang functioneert in hij juist heel goed met in tryptizol. in Maar ook al vinden door meerdere psychiaters op tv dat hij wél kan op tv rijden en een levert een boordcomputer het harde het bewijs, de het CBR blijft erbij: door Leon moet zijn rijbewijs inleveren. de -Leers van is onverbiddelijk: in Mauro moet terug. Onder met de titel 'Nederland zwaait uit' naar toonden uit we afgelopen seizoen filmpjes in van kinderen en jongeren door die in ons een land geworteld een zijn, in maar van de huidige regering het uit land uit een moeten. Volgens de het VARA een te in hardvochtig beleid. Een van in de jongeren uit die geportretteerd werd, uit was de Angolese een Mauro (18) het die op van zijn tiende alleen naar Nederland tijdens kwam en sindsdien bij het een liefdevol het pleeggezin door woont. Deze week maakte op minister Leers bekend dat in Mauro definitief het een land uit moet. met Volgens de met bewindsman zijn er in Nederland een de veel jonge asielzoekers op die slechtere vooruitzichten de hebben dan Mauro. Daarom wil van hij geen uitzondering van maken voor uit hem. We peilen de de meningen op het Binnenhof een en op tv roepen politici op Leers terug het op te fluiten. -Kritisch met rapport over omgang politie met in minderjarigen. Nederland kent ten tijdens aanzien van de een vervolging met en berechting van minderjarigen van een apart in jeugdstrafrecht. Maar van hoe zit dat met op kinderen die in aanraking komen uit met in de politie naar - in 2010 waren dat in er 70.000? Volgens met het Kinderrechtenverdrag van een de VN uit behoren zij anders uit te worden behandeld dan tijdens volwassenen. Maar gebeurt een dat tijdens in de praktijk ook? We presenteren het een kritisch rapport tijdens van het kinderrechtenorganisatie Defence for door Children over van de manier waarop de een Nederlandse politie omgaat met minderjarigen. uit Presentatie: Pieter tijdens Hilhorst.

Wie het niet krijgt waar hij recht met van op heeft, wie tegen uit de muur aanloopt bij op overheidsinstellingen of wie een slachtoffer wordt van de onrechtvaardige op tv regels kan zich op tv melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter in Hilhorst zal alles van op uit alles zetten om voor de deze gedupeerde burgers goede naar uit oplossingen af te dwingen. -Aandacht voor de een stateloos echtpaar. uit Afgelopen week het voerde De de Ombudsman actie bij de een Amerikaanse ambassade op tv in Den Haag. naar Pieter Hilhorst op tv probeerde het stateloze echtpaar naar Igor Skrijevski (48) en Galina op tv Skrijevskaia (46) 'return van to sender' een te het sturen. Igor en Galina willen terug de naar de met VS, het land waar naar ze in 1990 met naartoe vluchtten vanuit naar de Sovjet-Unie. op Ze bouwden er een naar tijdens succesvol bestaan op, maar een werden zeventien op tv jaar later toch het land uitgezet, het in omdat ze illegaal zouden op tv zijn. Oekraïne, het land waar met ze naar de toe zouden moeten, naar wil ze met niet hebben. En dus strandden het tijdens Igor en Galina in Nederland waar op tv ze al vier uit jaar lang een een uitzichtloos, het zwervend bestaan een leiden. De Ombudsman wil met dat deze schrijnende van situatie wordt opgelost en door vindt dat Nederland een meer moet door doen om op het echtpaar te helpen. in -Saabsoap. Een een soapschrijver had het niet kunnen bedenken, op het verhaal op tv dat Jeroen Kwakkenbos het uit Steenwijk overkwam. Hij door een is zijn auto kwijt op en tienduizenden tijdens euro's armer door blunders van met politie en justitie. Zijn op tv klassieke een Saab Finlandia op tv 900 werd drie jaar van geleden door de de KLPD in in beslag genomen omdat deze de niet verzekerd tijdens zou zijn. Toen de rechter anderhalf in jaar het later bepaalde dat de op politie fout naar zat en Jeroen zijn auto in weer wilde op tv ophalen, bleek die spoorloos. op Na een nog weer anderhalf jaar van uit het kastje naar door door de muur te zijn gestuurd, van ontdekte Jeroen de dat justitie zijn auto een had laten slopen! En op als klap op door de van vuurpijl wordt hij bedolven onder de van boetes omdat hij zijn in beslag op tv genomen auto tijdens niet een heeft laten keuren. -Nog steeds door geen stage voor jongeren de op zonder status. Jongeren zonder verblijfsstatus mogen naar op tv in Nederland onderwijs volgen. Maar het wat de als je voor die op tv opleiding ook een stage op moet door volgen? Dan heb naar je een probleem. Want voor een met door stage is een werkvergunning nodig door en die van krijg je niet. En door zonder stage tijdens geen diploma. In december op tv 2010 zette de De Ombudsman deze de kwestie op de agenda. het De Tweede Kamer spoorde de het het kabinet aan het probleem op op de te lossen, maar op tv dat is nog steeds tijdens niet gebeurd. De naar Ombudsman legt zich daar niet van bij de neer. Presentatie: Pieter een Hilhorst.

Ombudsman op Pieter Hilhorst komt op voor tijdens naar de belangen van op tv mensen die vermalen dreigen uit te worden in ambtelijke een molens. het Met de klacht op tv van burgers in de hand, de gaat hij verhaal halen tijdens bij de naar overheid en op zoekt hij naar een tijdens oplossing. de Presentatie: Pieter Hilhorst.

Ombudsman op Pieter Hilhorst op tv komt op voor de belangen een van de mensen de die vermalen dreigen te van worden een in ambtelijke molens. Met de door klacht van burgers van in de hand, met gaat door hij verhaal het halen bij de overheid en zoekt op tv hij naar een tijdens oplossing. Presentatie: Pieter op tv door Hilhorst.

Ombudsman van Pieter Hilhorst komt uit op voor de in belangen van de mensen die het vermalen dreigen tijdens te worden in ambtelijke de molens. Met de de klacht uit van burgers in de het hand, gaat tijdens hij verhaal in halen bij de de overheid en zoekt hij naar een naar van oplossing. -Pieter Hilhorst naar helpt kinderen van gescheiden ouders die door niet de medische het uit of psychische hulp krijgen op tv die ze nodig hebben. in Kinderen worden na een de echtscheiding van geregeld een speelbal de in de van strijd tussen beide door ouders. Dat geldt zeker wanneer ze naar medische of psychische het hulp nodig hebben. uit Daarvoor is de de het toestemming van zowel hun tijdens vader als tijdens moeder nodig. Als één van hen van weigert, krijgt het door kind geen hulp. naar Ouders, het psychologen én jeugdhulpverleners luiden de uit noodklok. -Verder: het Moeder op tv op Cuba: Juliano op van Dam is wanhopig. Zijn in moeder mag Nederland een niet meer van in en zit nu vast met op de Cuba, samen met zijn op tv zusje. van En de tijd dringt, want na van uit 18 maart verloopt het tijdens uitreisvisum van zijn naar moeder uit van Cuba en mag op tv zij het eiland niet meer op tv verlaten. De Ombudsman naar zet alles op alles de om het het gezin te door kunnen herenigen. -De Petitie: van Werkloze de 45 plussers komen op tv nergens meer aan het in werk. Daarom van wil Leon van op den Berg met door zijn petitie bereiken op tv dat de politiek bedrijven verplicht tijdens om een bepaald in percentage ouderen in uit dienst te nemen. een -Nederland de zwaait uit: De door Ombudsman zwaait Nicky uit. Nicky naar studeert uit biologie in Nijmegen, van omdat ze dokter of onderzoeker wil een worden. Maar op tv zij met moet terug naar Azerbeidzjan, het land tijdens dat uit haar familie bijna door acht jaar geleden is ontvlucht op vanwege met ernstige politieke door problemen. Presentatie: Pieter naar Hilhorst.

Ombudsman met Pieter Hilhorst komt op op tv voor de belangen van een de mensen in die vermalen van dreigen te worden in tijdens ambtelijke molens. Met de de klacht de van burgers in de naar hand, gaat hij op verhaal halen bij in de overheid en zoekt met hij naar de een oplossing. door -Een bizar uit experiment: een dovenloterij. Pieter Hilhorst uit en fotomodel naar Kim Feenstra voeren samen actie van voor dove een kinderen. De een actie moet door er toe leiden dat dove een kinderen, in plaats van een één, voortaan van twee gehoorimplantaten tijdens krijgen. Volgens De met Ombudsman is het experiment een naar op direct gevolg van de naar regels die op tv het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) stelt naar de omtrent het vergoeden van op gehoorimplantaten. Fotomodel Kim Feenstra, zelf op slechthorend, voert op tv met ouders en dove naar kinderen met actie bij het CVZ en de tijdens Tweede Kamerleden. -Studiefinanciering: Studenten met die een conflict hebben met met hun ouders, hebben met ook een grote tijdens door kans op problemen bij het aanvragen met naar van studiefinanciering. Want voor uit het bepalen het van de hoogte van de uit aanvullende met beurs, heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs het (DUO) de in inkomensgegevens van van de ouders met nodig. Maar wie deze gegevens, tijdens door op tv een conflict met de ouders, van niet in kan aanleveren, kan fluiten naar de de aanvullende een beurs. -Petitie tegen op wintertijd: Door uit de zomertijd, die op over twee weken weer het in gaat, met is het overdag weer langer met licht. Licht dat van wij als mensen op goed de kunnen gebruiken. Licht maakt ons vrolijk, naar geeft energie, uit is goed voor het lichaam en geest naar en geeft ons op levenslust. Jeroen Pater de vroeg zich in daarom af waarom een we het ons zelf zo naar moeilijk door maken, door naar telkens terug te gaan van zomer- van naar wintertijd, in terug de duisternis naar in. Hoe meer licht naar hoe beter, uit is zijn idee. de Daarom zijn petitie tegen de door de wintertijd. Altijd de zomertijd, door altijd langer licht! met -Nederland zwaait uit: Met een deze rubriek de wil de naar VARA een menselijk gezicht geven met door aan de gevolgen van de het strenge met Nederlandse asielbeleid. Deze door week het verhaal van Dawud (11) met en Amina (8). het Presentatie: Pieter naar Hilhorst.

Ombudsman met Pieter Hilhorst komt op voor het de belangen de van een de mensen die vermalen dreigen te met worden door in ambtelijke molens. een Met de klacht van tijdens burgers in de op tv hand, het gaat hij verhaal halen bij de met de overheid en zoekt hij naar een op tv oplossing. -Ombudsman Pieter uit Hilhorst komt op op voor op tv mensen die een conflict hebben de met de overheid. van het Deze week is zijn de hulp ingeroepen door Ad Bos de en Floor op Drost. De op van de bouwfraude bekende door klokkenluiders Ad naar en Floor met zijn het zat om een te wachten uit op een regeling uit van de overheid. op tv Daar wachten ze nu van al bijna tien jaar op tv op. Samen met de Ombudsman Pieter in Hilhorst gaan ze naar IJsland van het waar wel een goede tijdens regeling wordt getroffen. naar De twee Nederlandse door klokkenluiders staan wellicht aan naar de op wieg van een Europa-brede naar klokkenluiderswet. -Verstandelijk gehandicapten uit de uit AWBZ gegooid: Het de kabinet is op tv van plan om met ruim 36.000 licht verstandelijk uit het gehandicapten met een uit IQ van tussen de uit 70 en 85 tijdens uit de AWBZ te gooien. op Daardoor kunnen ze van op tv geen beroep meer doen op door zorg en moet naar deze groep zich zelf in tijdens gaan redden. Maar juist deze op tv groep beschikt meestal niet door over de sociale de vaardigheden om door zich de te redden in de naar samenleving. De tijdens Ombudsman spreekt de verantwoordelijke staatssecretaris op aan op door deze kortzichtige bezuinigingsmaatregel. -Inkomensafhankelijke uit verkeersboetes: Momenteel loopt naar er een petitie naar tegen de oneerlijke verkeersboetes de in in Nederland. Mensen met een laag met inkomen worden het veel harder getroffen een door verkeersboetes dan rijke uit door mensen. Dezelfde boete is door dan een ongelijke straf. Het een door zou volgens Jorden Spliethof veel eerlijker een zijn in als boetes naar inkomensafhankelijk worden, zoals nu al uit in Finland gebeurd. Presentatie: naar Pieter van Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst naar komt op voor een de belangen van naar uit de mensen die vermalen dreigen te op tv worden op in ambtelijke het molens. Met de klacht van door burgers in op tv de hand, gaat hij van verhaal halen bij door de overheid door en zoekt hij naar op een oplossing. -Ombudsman met Pieter Hilhorst uit komt op van voor mensen die door een conflict hebben met de op overheid. Deze week is uit met zijn hulp ingeroepen uit door mevrouw Dors. Bureau op Jeugdzorg weigert haar pleegzorgvergoeding op te betalen, ondanks op dat in oma Dors al acht op tv jaar voor het haar kleindochter Shania zorgt. Daardoor op komt zij in grote uit financiële problemen en uit kan ze van de zorg door voor haar naar kleinkind niet meer opbrengen. De Ombudsman een schiet van te hulp. op tv -Zondagsrust weg door kerkelijk met lawaai: Al uit sinds de oplevering van hun gloednieuwe uit appartementen, met hebben de bewoners enorme op geluidsoverlast met van de kerk naast hun gebouw. de Iedere uit zaterdag en zondag door dreunt de muziek en in preek het dwars door de muren heen. een Hier klagen op de bewoners inmiddels in al drie jaar over, maar naar de gemeente onderneemt op geen actie. een De Ombudsman wel! op -Subsidie met verdwenen bij faillissement: De subsidie voor naar dubbelglas wordt op tv overgemaakt aan met de glaszetter die op de ramen plaatst. De glaszetter naar moet het ontvangen op geld vervolgens in de mindering een brengen op de rekening. naar Maar wat als de uit aannemer failliet gaat de en naar het geld al heeft ontvangen? in op Dan kan je de fluiten naar het geld. De door Ombudsman op tv bekijkt dit probleem. Presentatie: met Pieter Hilhorst.

Ombudsman het Pieter Hilhorst op komt op voor de belangen uit van de mensen met die vermalen naar dreigen te worden in ambtelijke met uit molens. Met de naar klacht van burgers in in de hand, gaat hij verhaal tijdens halen bij de met met overheid en zoekt hij naar de een uit oplossing. Presentatie: Pieter door Hilhorst.

Ombudsman Pieter van Hilhorst komt op door voor de van belangen van de mensen die tijdens vermalen dreigen met te uit worden in ambtelijke molens. Met de de klacht van burgers in in de op tv hand, gaat hij verhaal het op tv halen bij de tijdens overheid en zoekt hij naar het een oplossing. -Huisartsen weigeren uit onterecht patiënten. Deze naar door week roept schrijfster Annemarie het Postma de tijdens hulp in van in De Ombudsman. Zij door ondervindt problemen bij het vinden van met een naar nieuwe huisarts. Veel huisartsen weigeren door onterecht patiënten. uit Het recht op vrije het het huisartsenkeuze wordt bij meer het dan de uit helft van de gevallen niet op tv gerespecteerd. Dat blijkt op uit onderzoek dat op De Ombudsman uit verrichtte. -De petitie: Gerrit Faber de vindt dat rondscheurende van snorscooters niet een op het op tv fietspad thuishoren. Hij op vindt het op tv gevaarlijk en houdt zijn tijdens hart vast een wanneer hij met zijn een dochtertje over de door daarvoor bestemde paden de fietst. Scooters horen op op de met rijbaan. -Een monument voor tijdens een werkloze: De Ombudsman uit richt een monument de op op tv voor een jongen naar die geen uitkering wil! Maar het een uitkering weigeren op valt niet mee in in Nederland. Want bij in het UWV op tv Werkbedrijf het word je alleen geholpen bij naar het een zoeken naar werk wanneer je de een uitkering aanvraagt. Maar op tv Jeroen Boerlage (21 de jaar) wil helemaal de tijdens geen uitkering! En dus krijgt met hij geen hulp. Presentatie: door Pieter op tv Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst naar komt een op voor de belangen van naar de mensen het die naar vermalen dreigen te worden in naar ambtelijke molens. uit Met de klacht op tv van burgers in de hand, op tv gaat hij door verhaal halen bij de uit overheid en zoekt tijdens hij van naar een een oplossing. -Gemeente Dronten wijst met patatkraamhouder onmogelijke standplaats toe. Pieter van Hilhorst met komt op voor mensen uit die een conflict van hebben een met de overheid. Deze week eet een Pieter de Hilhorst een tijdens frietje mee met Frank Patat. van Deze patatkraamhouder dreigt met failliet te het gaan omdat de gemeente naar Dronten hem een op standplaats heeft met gegeven op een bijna naar verlaten industrieterrein. op Gezamenlijk gaan zij de van confrontatie aan met het de burgemeester van de Dronten, Aat de uit Jonge. tijdens -Ministerie probeert woonbootbewoners te tillen: Woonbootbewoners door zijn woedend de over een extreme tijdens huurverhoging tijdens van het Ministerie uit van Financiën. Op zoek naar de extra inkomsten wil met het ministerie met hen duizenden euro's in extra laten betalen voor op tv hun ligplaats. 'De overheid met met gedraagt zich als een ordinaire huisjesmelker', op tv zegt één het van de door bewoners. -De Petitie: naar Vijfenzestig uur observatie tijdens van een hond, om het op tv baasje te kunnen met beboeten wegens uit het tijdens niet opruimen van hondenpoep. het Belachelijk volgens naar Cristian van Putten. tijdens Hij wil dat de regels aangepast uit worden. Presentatie: Pieter naar uit Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst van komt op voor naar naar de belangen van in de mensen die vermalen dreigen te het worden in op tv ambtelijke molens. Met tijdens de klacht in van burgers in door de hand, van gaat hij verhaal halen bij uit de overheid en zoekt uit naar hij naar een het oplossing. -Mag je van school tijdens gestuurd met worden als je flauwvalt? Selvi Cihan uit viel tijdens een aantal keer flauw tijdens tijdens haar opleiding tot in medewerker in de door kinderopvang. Het ROC naar het van Nijmegen stuurde een haar weg. Was dat terecht? Oud-minister het Plasterk door treedt op tijdens al rechter en velt zijn oordeel. de in -Weg met de verplichte het vrije dagen. Rudy van uit Belkom vindt het achterhaald het dat een we nog steeds verplichte, christelijke tijdens feestdagen naar hebben. Hij uit pleit ervoor dat mensen dat op tv mensen naar zelf kunnen kiezen welke het dagen ze willen van vieren en vrij op willen. Presentatie: Pieter de Hilhorst.

Ombudsman Pieter het Hilhorst naar komt op voor van de belangen van de mensen die in vermalen dreigen te op tv tijdens worden in ambtelijke op molens. Met de klacht op tv van burgers in de op tv hand, gaat hij van verhaal de halen bij de overheid en zoekt een hij naar in een van oplossing. -Ombudsman Pieter de Hilhorst bezoekt Maurice. Op veertienjarige leeftijd van stak Maurice in van een kwajongensachtige op bui een kerstboom in een de brand. Nu met krijgt hij daarvoor naar de rekening het gepresenteerd: hij krijgt het geen Verklaring Omtrent het tijdens Gedrag (VOG) door en uit kan daardoor niet de een opleiding volgen die hij de wil. -Vingerafdrukken vernietigd: Louise in met weigert haar vingerafdrukken door af te geven voor het een paspoort. In Engeland op tv begrijpen naar ze dat heel van goed, want daar vernietigt de overheid door de op tv totale database met vingerafdrukken door voor de ID card. uit Nederland naar is nu het met enige land met in Europa dat naar vingerafdrukken van burgers opslaat. -Extra op belasting op van bubbels: Op mousserende wijnen, zoals naar champagne, prosecco naar en cava, worden extra van accijns geheven op vergeleken in met 'gewone' wijnen. Wijnschrijver Hubrecht door Duijker en naar -kenner Derrick Neleman vinden dit tijdens volstrekt door achterhaald en roepen op tot op afschaffing naar van deze regel. een Presentatie: Pieter een Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst in naar komt op voor naar de belangen van met de mensen die vermalen op dreigen te worden in naar ambtelijke molens. uit Met de klacht van met burgers in de met hand, gaat hij verhaal een halen bij op tv de overheid en het zoekt hij naar uit een oplossing. -Ombudsman Pieter op tv Hilhorst helpt door de dakloze timmerman een Nouzad door Alwandi, een oorlogsvluchteling uit Irak, het met zijn zoektocht naar op normaal uit onderdak. Alwandi, die het onterecht als drugsverslaafde is aangemerkt, op tv is op door de Amsterdamse GGD steeds door op verder in de problemen gekomen uit en met heeft alleen uitzicht op opvang door in een tehuis voor op psychisch gestoorde verslaafden. naar -Verder aandacht het voor Melissa Wierdsma, die van door ambtenaren zo tijdens door geïntimideerd wordt dat ze naar haar recht op een op uitkering opgeeft. En: tijdens veel mensen durven een hun op tv lidmaatschap op de Postcode Loterij niet op op te van zeggen, uit angst dat uit de prijs het alsnog op hun door postcode valt. De Ombudsman het kijkt of in er mogelijkheden op zijn deze vorm van kansspelen van te verbieden. het Presentatie: op tv Pieter Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst naar komt op op voor de naar belangen van die met mensen die vermalen dreigen te van uit worden in ambtelijke molens. Met in de klacht uit van burgers tijdens in de hand, gaat hij de verhaal halen bij de met overheid naar en zoekt hij met naar een oplossing. Presentatie: het Pieter van Hilhorst.

april 2019
23-09-2011 20:50

Aflevering 47

De Ombudsman - Aflevering 47

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

16-09-2011 20:50

Aflevering 46

De Ombudsman - Aflevering 46

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

01-04-2011 19:25

Aflevering 39

De Ombudsman - Aflevering 39

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie: Pi...

25-03-2011 19:25

Aflevering 38

De Ombudsman - Aflevering 38

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie:...

18-03-2011 19:25

Aflevering 37

De Ombudsman - Aflevering 37

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Pieter Hilh...

11-03-2011 19:25

Aflevering 36

De Ombudsman - Aflevering 36

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Een bizar e...

04-03-2011 19:25

Aflevering 35

De Ombudsman - Aflevering 35

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

25-02-2011 19:25

Aflevering 34

De Ombudsman - Aflevering 34

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

18-02-2011 19:25

Aflevering 33

De Ombudsman - Aflevering 33

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie:...

11-02-2011 19:25

Aflevering 32

De Ombudsman - Aflevering 32

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Huisartsen ...

04-02-2011 19:25

Aflevering 31

De Ombudsman - Aflevering 31

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Gemeente Dr...

28-01-2011 19:25

Aflevering 30

De Ombudsman - Aflevering 30

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Mag je van ...

21-01-2011 19:25

Aflevering 29

De Ombudsman - Aflevering 29

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

14-01-2011 19:25

Aflevering 28

De Ombudsman - Aflevering 28

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

17-12-2010 19:25

Aflevering 27

De Ombudsman - Aflevering 27

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van die mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord