Programma gemist?

Wie de niet krijgt waar hij recht de op heeft, wie door op tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen van of wie slachtoffer in wordt van op onrechtvaardige regels in kan zich tijdens melden bij De ombudsman. Ombudsman door Pieter Hilhorst naar zal alles op alles zetten met om voor met deze gedupeerde burgers tijdens goede van oplossingen af te dwingen. door -CBR pakt rijbewijs beste chauffeur van af van vanwege medicijn. Leon van der met tijdens Stelt uit Dussen bracht op jarenlang de post rond met op tv de auto. met En hij deed naar dat uitstekend. Hij het werd zelfs uitgeroepen tot tijdens beste tijdens chauffeur van zijn rayon. Toch een denkt met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen een (CBR) daar anders het over. Dat verklaarde een Leon ongeschikt om een uit auto te besturen op tv vanwege een van medicijn dat in hij slikt. Om zijn uit depressie tegen te door gaan, slikt Leon het al dertien door jaar het het medicijn tryptizol. Maar in toen Leon onlangs het voor een andere baan solliciteerde kwam in aan het op licht dat hij met naar dit medicijn op helemaal op tv niet mocht autorijden. Eén het tabletje zou van hetzelfde effect hebben als autorijden de met tijdens 8 glazen alcohol op. een Maar Leon op tv is een uitzondering naar op de regel. Al jarenlang uit functioneert hij juist heel tijdens goed met de tryptizol. Maar ook al een vinden meerdere psychiaters in dat hij van wél kan rijden en met levert een uit boordcomputer het harde de bewijs, een het CBR blijft erbij: Leon een moet naar zijn rijbewijs inleveren. van -Leers is onverbiddelijk: Mauro moet van terug. Onder de tijdens titel uit 'Nederland zwaait uit' toonden we afgelopen een seizoen filmpjes van met kinderen en jongeren van die op tv in ons land geworteld zijn, in maar van van de een huidige regering het land het uit moeten. Volgens de VARA door een te hardvochtig tijdens beleid. Een naar van de jongeren het die geportretteerd met werd, was uit de Angolese Mauro (18) die de op zijn van tiende alleen tijdens naar Nederland kwam het en sindsdien bij een uit liefdevol pleeggezin door woont. Deze week maakte minister door Leers de bekend dat Mauro definitief een het land uit moet. naar Volgens in de bewindsman zijn er de in Nederland het veel jonge asielzoekers die op slechtere vooruitzichten hebben dan Mauro. door Daarom wil op tv hij geen uitzondering maken een voor hem. naar We op tv peilen de meningen op het Binnenhof tijdens en roepen politici tijdens op door Leers terug de te fluiten. -Kritisch door rapport over omgang politie met het minderjarigen. Nederland kent de ten aanzien de van de het vervolging en berechting van minderjarigen tijdens een apart op jeugdstrafrecht. Maar op tv hoe zit dat op tv met kinderen die in aanraking door komen een met de politie - in 2010 een waren het dat er 70.000? Volgens in het een Kinderrechtenverdrag van de VN van behoren zij anders te worden het behandeld dan volwassenen. door tijdens Maar gebeurt dat tijdens in de praktijk ook? We presenteren uit een van kritisch rapport de van kinderrechtenorganisatie Defence for Children over een de manier uit waarop de de Nederlandse politie omgaat het met minderjarigen. Presentatie: het Pieter Hilhorst.

Wie niet een krijgt waar van hij recht op heeft, wie in door tegen de muur op tv aanloopt bij overheidsinstellingen een of wie slachtoffer wordt van naar onrechtvaardige regels op tv kan zich melden een bij De ombudsman. Ombudsman naar Pieter Hilhorst zal naar alles op op alles zetten om met voor deze gedupeerde burgers goede naar op oplossingen af te dwingen. -Aandacht een voor op tv een stateloos echtpaar. op tv Afgelopen week voerde De Ombudsman actie op tv het bij de Amerikaanse in ambassade in Den Haag. Pieter door Hilhorst probeerde het stateloze naar echtpaar Igor Skrijevski in (48) en het Galina Skrijevskaia in (46) 'return to sender' te de sturen. uit Igor en Galina een willen terug naar naar de VS, het land met waar ze in een 1990 naartoe op vluchtten vanuit met de Sovjet-Unie. Ze met bouwden er een succesvol bestaan op tv op, maar werden zeventien naar jaar tijdens later toch het land uitgezet, door omdat ze illegaal op met zouden zijn. Oekraïne, uit het land waar ze naar toe in zouden met moeten, wil de ze niet hebben. En dus uit strandden Igor met en Galina in een Nederland waar ze het al vier jaar op tv lang een uitzichtloos, in zwervend bestaan door leiden. De Ombudsman wil in dat deze schrijnende situatie wordt met opgelost en vindt met dat Nederland meer de moet doen om door het echtpaar te de helpen. het -Saabsoap. Een soapschrijver had het het niet kunnen het bedenken, het het verhaal dat in Jeroen Kwakkenbos uit Steenwijk overkwam. Hij in is zijn uit auto kwijt en een tienduizenden een euro's armer door blunders van van politie en justitie. Zijn op klassieke Saab in Finlandia 900 werd het drie van jaar geleden door de KLPD in op beslag genomen omdat op tv deze niet verzekerd tijdens zou zijn. Toen naar de rechter een anderhalf jaar later bepaalde met op tv dat de politie fout zat en door Jeroen door zijn auto weer op tv wilde ophalen, bleek die spoorloos. de Na nog weer in anderhalf van jaar van op tv het kastje naar de muur te naar met zijn gestuurd, ontdekte Jeroen met dat justitie een zijn auto had het laten slopen! En het als klap op de de vuurpijl wordt hij op tv bedolven onder boetes de omdat hij zijn het in beslag genomen auto van niet heeft laten tijdens keuren. -Nog tijdens steeds geen in stage voor jongeren zonder status. Jongeren de zonder verblijfsstatus mogen op tijdens in Nederland onderwijs het volgen. Maar wat als je voor een die opleiding op tv ook een stage moet uit volgen? in Dan heb je de een probleem. Want voor een naar door stage is een op werkvergunning nodig en die krijg in je niet. door En zonder op tv stage geen diploma. In december van 2010 zette De Ombudsman het deze van kwestie op het de agenda. De Tweede het Kamer spoorde naar het kabinet aan het probleem op een te het lossen, maar dat van is nog tijdens steeds niet gebeurd. De Ombudsman op tv legt zich daar niet door bij neer. Presentatie: op Pieter tijdens Hilhorst.

Ombudsman op Pieter Hilhorst op komt op voor uit de belangen van mensen die vermalen op tv dreigen naar te worden een in ambtelijke molens. Met de klacht tijdens uit van burgers in de hand, gaat uit hij het verhaal halen tijdens bij de overheid en een zoekt hij naar een tijdens oplossing. Presentatie: Pieter naar Hilhorst.

Ombudsman uit Pieter Hilhorst komt met op voor de belangen het van de mensen die het het vermalen dreigen te in worden in ambtelijke molens. Met een de klacht van burgers de in de hand, van gaat hij met verhaal op tv halen bij de overheid en op zoekt hij naar het een tijdens oplossing. Presentatie: Pieter van Hilhorst.

Ombudsman uit Pieter Hilhorst naar komt op voor de op tv belangen van de mensen die het vermalen op dreigen te worden op in ambtelijke molens. Met een de klacht van burgers in in door de hand, gaat het hij verhaal halen bij de met overheid naar en zoekt hij in naar een oplossing. -Pieter Hilhorst tijdens helpt kinderen de van met gescheiden ouders die niet de het medische van of psychische hulp krijgen met die ze nodig hebben. Kinderen in op worden na een echtscheiding geregeld een tijdens speelbal in een de strijd tussen beide op tv ouders. Dat met geldt zeker wanneer op ze naar medische of psychische van hulp nodig hebben. Daarvoor is op tv de toestemming tijdens van zowel hun vader op tv als moeder nodig. Als met één door van hen weigert, op krijgt het kind geen hulp. tijdens Ouders, psychologen op én jeugdhulpverleners luiden tijdens de noodklok. de -Verder: Moeder op Cuba: Juliano een van op tv Dam is wanhopig. Zijn van moeder mag Nederland het niet meer uit in en zit een nu vast tijdens op Cuba, samen met zijn zusje. de door En de tijd dringt, met want na 18 van maart verloopt tijdens het uitreisvisum van op tv zijn moeder uit Cuba en het mag zij het het eiland niet meer het verlaten. met De Ombudsman zet alles op van alles om de het gezin te van kunnen herenigen. het -De Petitie: Werkloze 45 plussers komen de op tv nergens meer aan het het werk. Daarom wil Leon van op tv den Berg de met op tv zijn petitie bereiken dat de politiek tijdens bedrijven verplicht van om uit een bepaald percentage ouderen in het dienst te nemen. de -Nederland zwaait uit: in De Ombudsman in zwaait Nicky het uit. Nicky studeert biologie op tv in Nijmegen, omdat ze dokter van of onderzoeker een wil worden. een Maar zij moet uit terug naar Azerbeidzjan, het in land dat door haar familie bijna naar acht jaar geleden is ontvlucht door vanwege ernstige van politieke problemen. Presentatie: Pieter een naar Hilhorst.

Ombudsman Pieter met Hilhorst komt op voor de de belangen van met de mensen op tv die in vermalen dreigen te met worden in ambtelijke molens. Met in de een klacht van burgers uit in de hand, gaat hij van verhaal halen op bij de overheid en het zoekt hij naar tijdens een oplossing. -Een bizar op experiment: een dovenloterij. van Pieter Hilhorst en het fotomodel Kim Feenstra op tv voeren samen actie door voor dove een kinderen. de De actie moet er toe met leiden dat dove kinderen, op in plaats van tijdens één, een voortaan twee gehoorimplantaten de krijgen. Volgens uit De Ombudsman is het naar experiment een direct op gevolg van de regels met die het College op tv voor Zorgverzekeringen (CVZ) stelt naar omtrent het de vergoeden van gehoorimplantaten. Fotomodel naar Kim Feenstra, in zelf in slechthorend, voert met ouders op en dove kinderen met actie bij het CVZ van en van Tweede Kamerleden. -Studiefinanciering: Studenten het die een conflict van hebben met hun ouders, hebben het ook een op grote kans op problemen in bij het aanvragen door van studiefinanciering. tijdens Want door voor het bepalen van de hoogte de van de op aanvullende beurs, heeft de op tv Dienst Uitvoering Onderwijs het naar (DUO) de inkomensgegevens met van de ouders een nodig. Maar wie deze op tv gegevens, door een conflict met tijdens de met ouders, niet kan in aanleveren, kan het fluiten naar de op aanvullende beurs. -Petitie tegen wintertijd: Door uit de zomertijd, die op tv het over twee weken weer in gaat, door een is het overdag weer op tv langer licht. Licht dat wij van als een mensen goed kunnen gebruiken. Licht met maakt ons het vrolijk, geeft energie, is uit goed voor lichaam een en geest en op tv geeft ons de levenslust. Jeroen van Pater vroeg zich daarom naar af waarom op we het ons zelf zo in moeilijk naar maken, door telkens terug te op uit gaan van zomer- naar een wintertijd, terug de duisternis in. op tv uit Hoe meer licht hoe een beter, is van zijn idee. Daarom het zijn petitie tegen de wintertijd. Altijd met op tv de zomertijd, altijd langer op tv licht! -Nederland tijdens zwaait uit: Met in deze rubriek wil de de VARA een menselijk gezicht geven met de aan de gevolgen van het door strenge van Nederlandse asielbeleid. Deze week het met verhaal van Dawud (11) op tv en de Amina (8). Presentatie: op Pieter Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst naar komt de op voor de belangen door van de mensen het die vermalen dreigen te een worden de in ambtelijke molens. het Met de klacht uit van burgers in de hand, het een gaat hij verhaal halen bij uit de overheid uit en zoekt hij de naar een oplossing. op tv -Ombudsman Pieter Hilhorst komt op in voor op mensen die van een conflict hebben met de overheid. door op Deze week is tijdens zijn hulp ingeroepen door op Ad Bos en uit Floor Drost. De een van de bouwfraude bekende op klokkenluiders in Ad en Floor uit zijn het zat om te wachten uit op een een regeling van het de overheid. Daar wachten ze door nu op tv al bijna tien jaar een op. Samen met Ombudsman een in Pieter Hilhorst gaan ze naar naar IJsland van waar wel een naar goede regeling wordt getroffen. De naar twee Nederlandse klokkenluiders staan op wellicht aan in de wieg van door een Europa-brede klokkenluiderswet. -Verstandelijk het door gehandicapten uit de AWBZ gegooid: door Het kabinet van is van de plan om ruim 36.000 het licht verstandelijk op gehandicapten met een IQ op van tussen naar de 70 en 85 uit de met AWBZ te het gooien. op tv Daardoor kunnen ze met geen beroep meer op doen op zorg en van moet deze naar groep zich zelf gaan redden. tijdens Maar naar juist deze groep naar beschikt meestal niet over de met sociale vaardigheden om met zich te in redden in de op tv samenleving. De Ombudsman spreekt de het verantwoordelijke staatssecretaris aan in de op deze kortzichtige bezuinigingsmaatregel. -Inkomensafhankelijke een verkeersboetes: Momenteel loopt er een een petitie tegen het de oneerlijke met verkeersboetes in de Nederland. Mensen de met een laag inkomen op tv worden veel harder getroffen een door verkeersboetes dan een rijke mensen. door Dezelfde boete van is dan een ongelijke de straf. Het zou volgens Jorden met uit Spliethof veel eerlijker zijn als boetes van inkomensafhankelijk naar worden, zoals uit nu al in uit Finland gebeurd. Presentatie: Pieter op Hilhorst.

Ombudsman in Pieter Hilhorst in komt op voor uit de belangen van de de mensen die vermalen dreigen te van worden in naar ambtelijke molens. Met een de klacht van burgers van in de hand, in gaat op hij verhaal het halen bij de op overheid en zoekt van hij naar een van oplossing. -Ombudsman Pieter Hilhorst van komt op het voor mensen die een conflict hebben een met de overheid. een Deze week is op zijn hulp met ingeroepen door mevrouw de Dors. Bureau op tv Jeugdzorg weigert haar een pleegzorgvergoeding te betalen, ondanks op dat oma uit Dors al acht jaar uit voor haar de kleindochter Shania zorgt. Daardoor komt naar door zij in grote financiële een problemen en kan ze tijdens de zorg naar voor haar kleinkind niet meer uit opbrengen. De naar Ombudsman schiet uit te hulp. met -Zondagsrust weg door kerkelijk op lawaai: Al sinds de met oplevering van een hun gloednieuwe appartementen, hebben op tv de in bewoners enorme geluidsoverlast naar van de kerk naast naar hun gebouw. Iedere zaterdag naar en zondag door dreunt de muziek in en preek dwars door van de muren heen. Hier in klagen de bewoners het in inmiddels al drie jaar over, op maar naar de gemeente onderneemt geen actie. met De Ombudsman wel! door -Subsidie verdwenen het bij faillissement: De subsidie voor op tv dubbelglas wordt tijdens overgemaakt aan de met glaszetter op tv die de ramen plaatst. De van glaszetter tijdens moet het ontvangen geld vervolgens in in mindering in brengen op op tv de rekening. Maar wat als de een aannemer failliet gaat op en het tijdens geld al heeft een ontvangen? op tv Dan kan je fluiten op naar het geld. De de Ombudsman een bekijkt dit probleem. Presentatie: Pieter door Hilhorst.

Ombudsman een Pieter Hilhorst komt uit op voor de belangen van van de op mensen die op tv vermalen dreigen te worden de in ambtelijke molens. Met de in op tv klacht van burgers in de hand, op tv van gaat hij verhaal halen naar bij de op overheid en zoekt in hij naar een op oplossing. Presentatie: Pieter een Hilhorst.

Ombudsman de Pieter Hilhorst komt een op voor de belangen naar van de mensen tijdens die een vermalen dreigen te worden in de ambtelijke molens. Met de uit klacht het van burgers op tv in de hand, gaat op hij verhaal een halen bij de overheid met en zoekt hij op naar een oplossing. met -Huisartsen weigeren onterecht uit patiënten. Deze week op roept schrijfster van Annemarie Postma de in hulp in van De Ombudsman. Zij op op tv ondervindt problemen bij het vinden de van een nieuwe huisarts. op tv Veel huisartsen weigeren van naar onterecht patiënten. Het een recht op vrije een huisartsenkeuze wordt bij meer dan de het helft van van de gevallen niet op gerespecteerd. Dat blijkt de uit onderzoek dat naar De Ombudsman verrichtte. naar -De petitie: Gerrit Faber het vindt dat de rondscheurende snorscooters niet op uit het uit fietspad thuishoren. Hij vindt van het gevaarlijk en houdt de zijn hart uit vast van wanneer hij met zijn dochtertje over door de de daarvoor bestemde paden fietst. een Scooters horen naar op de rijbaan. -Een monument op tv met voor een werkloze: De naar Ombudsman richt een monument op met tijdens voor een jongen die tijdens geen uitkering wil! in Maar een de uitkering weigeren valt met niet mee in tijdens Nederland. Want bij het UWV Werkbedrijf uit word je alleen de geholpen bij het op zoeken naar werk met wanneer tijdens je een uitkering aanvraagt. tijdens Maar tijdens Jeroen Boerlage (21 jaar) met wil helemaal op geen uitkering! En dus krijgt naar hij geen hulp. Presentatie: in Pieter op Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst in tijdens komt op voor de belangen de van de mensen in die vermalen dreigen te van worden in ambtelijke de molens. van Met de klacht het van burgers in de van hand, gaat hij verhaal met op halen bij de overheid het en zoekt hij naar een een op tv oplossing. -Gemeente Dronten wijst patatkraamhouder onmogelijke uit uit standplaats toe. Pieter Hilhorst komt in op voor mensen tijdens die in een conflict hebben met de met overheid. Deze week eet naar Pieter Hilhorst een naar frietje mee met op Frank Patat. de Deze patatkraamhouder dreigt tijdens failliet te gaan omdat in de met gemeente Dronten door hem een standplaats heeft op gegeven op een bijna verlaten van tijdens industrieterrein. Gezamenlijk gaan zij de confrontatie een aan met de tijdens burgemeester van met Dronten, Aat op tv de Jonge. -Ministerie de probeert woonbootbewoners naar te tillen: Woonbootbewoners zijn woedend over op een extreme met huurverhoging van het tijdens Ministerie van Financiën. op tv Op zoek naar het extra inkomsten van wil het ministerie hen duizenden de van euro's extra laten betalen naar voor hun ligplaats. 'De overheid naar gedraagt in zich als naar een ordinaire huisjesmelker', zegt de één van de bewoners. -De de Petitie: het Vijfenzestig uur observatie van in een met hond, om het baasje te kunnen uit beboeten van wegens het niet opruimen van met op hondenpoep. Belachelijk volgens Cristian van op Putten. Hij wil de dat naar de regels aangepast worden. het Presentatie: Pieter een Hilhorst.

Ombudsman Pieter tijdens Hilhorst komt op van voor de belangen van op de mensen die naar de vermalen dreigen te het worden in ambtelijke molens. Met de door klacht van tijdens burgers in de met hand, gaat hij verhaal met halen bij de de overheid en zoekt tijdens hij naar het een oplossing. -Mag van je van school gestuurd op tv worden als je door flauwvalt? op Selvi Cihan viel met een aantal keer flauw tijdens tijdens haar naar opleiding tot medewerker in in de op tv kinderopvang. Het ROC het van Nijmegen stuurde haar weg. Was naar tijdens dat terecht? Oud-minister Plasterk treedt op het al de rechter en velt zijn oordeel. tijdens -Weg met de met verplichte vrije dagen. door Rudy van Belkom de vindt het het achterhaald dat we door nog steeds verplichte, christelijke op tv in feestdagen hebben. Hij in pleit ervoor dat mensen dat mensen naar zelf in kunnen kiezen door welke dagen ze willen op vieren en vrij willen. Presentatie: uit Pieter een Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst op komt op het voor de belangen met van de mensen die tijdens met vermalen dreigen te worden het in ambtelijke molens. uit Met de klacht van door burgers in in de hand, gaat hij verhaal de halen bij tijdens de overheid het en zoekt van hij naar een oplossing. met -Ombudsman Pieter Hilhorst bezoekt Maurice. op tv Op in veertienjarige leeftijd stak op tv Maurice in een tijdens kwajongensachtige bui tijdens een kerstboom in de de brand. Nu de krijgt hij daarvoor van de rekening gepresenteerd: hij van krijgt geen Verklaring Omtrent het op tv tijdens Gedrag (VOG) en kan naar daardoor niet de opleiding volgen tijdens naar die hij wil. -Vingerafdrukken vernietigd: Louise naar weigert naar haar vingerafdrukken naar af te geven met voor een paspoort. In op tv Engeland begrijpen ze dat naar heel tijdens goed, want daar vernietigt een de overheid de totale database uit een met vingerafdrukken voor de ID card. de tijdens Nederland is nu tijdens het enige land in op Europa dat vingerafdrukken van burgers op tv opslaat. -Extra belasting door uit op bubbels: Op mousserende wijnen, zoals tijdens uit champagne, prosecco en cava, in worden extra accijns geheven door vergeleken met 'gewone' op wijnen. Wijnschrijver Hubrecht Duijker een en -kenner op Derrick Neleman naar vinden dit volstrekt achterhaald op tv en roepen op tv op tot van afschaffing van deze regel. naar Presentatie: Pieter het Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst in komt op op voor de tijdens belangen van de mensen met die door vermalen dreigen te op worden in ambtelijke molens. op Met de de klacht van burgers door in de hand, van gaat hij verhaal halen bij een de uit overheid en zoekt hij naar een de oplossing. door -Ombudsman Pieter Hilhorst helpt naar de dakloze timmerman Nouzad door Alwandi, door een oorlogsvluchteling uit Irak, naar met zijn tijdens zoektocht naar normaal onderdak. Alwandi, in die onterecht op als de drugsverslaafde is aangemerkt, is door door de Amsterdamse het GGD steeds verder uit in de problemen gekomen en door in heeft alleen uitzicht op van opvang in een een tehuis voor psychisch gestoorde verslaafden. tijdens -Verder aandacht van voor Melissa Wierdsma, de die door ambtenaren zo naar geïntimideerd wordt naar dat ze met haar recht op een uitkering naar opgeeft. En: met veel mensen durven hun van lidmaatschap op op de uit Postcode Loterij niet op te tijdens zeggen, uit angst dat uit van de prijs alsnog op met hun postcode een valt. De Ombudsman uit kijkt of er mogelijkheden zijn deze met vorm van door kansspelen te verbieden. Presentatie: naar Pieter uit Hilhorst.

Ombudsman naar Pieter Hilhorst van komt op voor de belangen van tijdens die het mensen die de vermalen dreigen te worden uit in ambtelijke molens. uit Met de klacht van door burgers in door de hand, gaat hij verhaal een halen bij de door overheid en zoekt het hij door naar een naar oplossing. Presentatie: Pieter een Hilhorst.

januari 2020
23-09-2011 20:50

Aflevering 47

De Ombudsman - Aflevering 47

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

16-09-2011 20:50

Aflevering 46

De Ombudsman - Aflevering 46

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

01-04-2011 19:25

Aflevering 39

De Ombudsman - Aflevering 39

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie: Pi...

25-03-2011 19:25

Aflevering 38

De Ombudsman - Aflevering 38

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie:...

18-03-2011 19:25

Aflevering 37

De Ombudsman - Aflevering 37

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Pieter Hilh...

11-03-2011 19:25

Aflevering 36

De Ombudsman - Aflevering 36

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Een bizar e...

04-03-2011 19:25

Aflevering 35

De Ombudsman - Aflevering 35

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

25-02-2011 19:25

Aflevering 34

De Ombudsman - Aflevering 34

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

18-02-2011 19:25

Aflevering 33

De Ombudsman - Aflevering 33

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie:...

11-02-2011 19:25

Aflevering 32

De Ombudsman - Aflevering 32

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Huisartsen ...

04-02-2011 19:25

Aflevering 31

De Ombudsman - Aflevering 31

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Gemeente Dr...

28-01-2011 19:25

Aflevering 30

De Ombudsman - Aflevering 30

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Mag je van ...

21-01-2011 19:25

Aflevering 29

De Ombudsman - Aflevering 29

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

14-01-2011 19:25

Aflevering 28

De Ombudsman - Aflevering 28

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

17-12-2010 19:25

Aflevering 27

De Ombudsman - Aflevering 27

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van die mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!