Programma gemist?

Wie met niet krijgt waar tijdens hij recht op uit heeft, wie tegen de door muur aanloopt op tv bij overheidsinstellingen of wie op tv slachtoffer op wordt van onrechtvaardige regels kan zich met op melden bij De ombudsman. Ombudsman een Pieter een Hilhorst zal alles op op alles zetten om voor deze met gedupeerde burgers goede de oplossingen af in te naar dwingen. -CBR pakt rijbewijs beste in chauffeur af door vanwege medicijn. Leon van met der Stelt in uit Dussen bracht jarenlang het de post met rond met de uit auto. En hij deed dat uit met uitstekend. Hij werd zelfs uitgeroepen tot naar beste chauffeur een van zijn een rayon. Toch uit denkt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) het daar anders een over. Dat verklaarde uit Leon op ongeschikt om een auto in te besturen vanwege een medicijn door een dat hij slikt. door Om zijn depressie tegen het te gaan, met slikt Leon al dertien met jaar het een medicijn tryptizol. Maar toen Leon onlangs tijdens voor een van andere baan solliciteerde kwam in aan het het licht het dat hij met dit medicijn op tv helemaal niet een mocht autorijden. een Eén tabletje zou hetzelfde tijdens effect hebben als autorijden met uit een 8 glazen alcohol op. uit Maar Leon is een uitzondering met op de in regel. Al jarenlang door functioneert hij juist heel in goed met tryptizol. een Maar ook uit al vinden naar meerdere psychiaters dat hij wél in kan rijden uit en levert het een boordcomputer het harde van bewijs, het van CBR blijft erbij: Leon op tv moet op zijn rijbewijs inleveren. -Leers met is onverbiddelijk: Mauro moet naar terug. Onder de titel door 'Nederland het zwaait uit' toonden we afgelopen op tv de seizoen filmpjes van kinderen en de jongeren die uit in ons land door geworteld zijn, maar van de door huidige regering het in land uit moeten. naar Volgens de op tv VARA op tv een te hardvochtig beleid. Een van uit door de jongeren die geportretteerd werd, was naar de Angolese Mauro de (18) door die op de zijn tiende alleen naar Nederland tijdens kwam en naar sindsdien bij een een liefdevol pleeggezin woont. Deze week met maakte minister Leers het naar bekend dat Mauro definitief het met land uit moet. naar Volgens op tv de bewindsman zijn er in Nederland naar veel het jonge asielzoekers die slechtere van vooruitzichten hebben dan tijdens Mauro. met Daarom wil hij geen uitzondering op tv maken op tv voor hem. We peilen de naar meningen op het een Binnenhof tijdens en roepen politici in op Leers terug van te fluiten. -Kritisch het rapport over omgang politie met minderjarigen. naar Nederland met kent ten met aanzien van de vervolging en berechting de van minderjarigen een op tv apart jeugdstrafrecht. Maar door door hoe zit dat de met kinderen die in aanraking komen op met het de politie een - in 2010 waren door dat er 70.000? Volgens met het Kinderrechtenverdrag van de in VN behoren zij uit anders op tv te worden behandeld dan volwassenen. in Maar op tv gebeurt dat in de de praktijk ook? We uit presenteren op tv een kritisch rapport van kinderrechtenorganisatie Defence uit for Children over op de manier naar waarop de Nederlandse in politie omgaat uit met minderjarigen. Presentatie: Pieter een Hilhorst.

Wie in niet krijgt waar de hij recht op heeft, wie in tegen de de muur aanloopt bij overheidsinstellingen de of het wie slachtoffer met wordt van onrechtvaardige regels kan zich met melden bij tijdens De ombudsman. Ombudsman Pieter een Hilhorst zal alles een op alles uit zetten om voor tijdens deze gedupeerde burgers goede uit oplossingen met af te dwingen. -Aandacht uit voor een de stateloos echtpaar. Afgelopen een week voerde De Ombudsman op tv actie bij uit de Amerikaanse ambassade in op Den van Haag. Pieter Hilhorst probeerde het stateloze naar echtpaar Igor uit Skrijevski (48) en Galina uit Skrijevskaia het (46) 'return to sender' in te sturen. Igor van en Galina willen met terug naar de met VS, het land waar van ze in 1990 uit naartoe vluchtten vanuit door de Sovjet-Unie. Ze het bouwden met er een succesvol bestaan naar op, maar werden uit zeventien jaar later toch met het het land uitgezet, omdat van ze illegaal tijdens zouden zijn. Oekraïne, het het land waar met ze naar toe zouden een moeten, wil ze niet uit hebben. En dus het strandden Igor een en Galina de in Nederland waar de ze al vier jaar lang de een uitzichtloos, zwervend bestaan door leiden. De in Ombudsman wil dat naar deze schrijnende situatie een wordt opgelost en vindt van dat Nederland tijdens meer moet in doen om het de echtpaar te een helpen. -Saabsoap. Een soapschrijver op tv had het niet in kunnen bedenken, het verhaal tijdens dat Jeroen Kwakkenbos tijdens uit Steenwijk overkwam. in Hij is door zijn auto kwijt en tienduizenden op tv op euro's armer door blunders van in politie en justitie. Zijn het klassieke naar Saab Finlandia 900 naar werd drie jaar geleden door naar de KLPD een in door beslag genomen omdat deze niet uit verzekerd het zou zijn. Toen het de rechter anderhalf jaar later bepaalde de dat de van politie uit fout zat en met Jeroen zijn auto weer in wilde ophalen, bleek die spoorloos. naar Na nog weer het anderhalf jaar van een het kastje het naar de muur te een zijn gestuurd, op ontdekte Jeroen op dat justitie op zijn auto had laten slopen! tijdens En als klap met op de vuurpijl wordt met hij van bedolven onder boetes omdat in hij zijn in met beslag genomen auto op tv niet heeft laten keuren. door op -Nog steeds geen stage voor jongeren tijdens uit zonder status. Jongeren zonder verblijfsstatus uit mogen in een Nederland onderwijs volgen. de Maar wat als je voor tijdens die opleiding op tv ook van een stage moet volgen? een Dan heb de je een probleem. Want voor een een stage is een het in werkvergunning nodig en die door krijg je niet. En naar zonder een stage geen diploma. In december 2010 een op zette De Ombudsman deze kwestie op een uit de agenda. De Tweede op tv Kamer spoorde het kabinet op tv aan naar het probleem op van te lossen, maar dat de is nog van steeds niet gebeurd. De naar Ombudsman legt zich daar door niet bij neer. Presentatie: de Pieter tijdens Hilhorst.

Ombudsman uit Pieter Hilhorst komt op op voor van de belangen van uit mensen die vermalen dreigen te van worden in tijdens ambtelijke molens. met Met de klacht tijdens van burgers in op de hand, gaat hij op verhaal halen van bij de overheid en zoekt met hij naar een een oplossing. Presentatie: Pieter door Hilhorst.

Ombudsman op tv Pieter Hilhorst komt op voor op de belangen de van de mensen de die vermalen op dreigen te worden de in ambtelijke molens. Met de naar klacht van burgers op tv in de hand, naar van gaat hij verhaal halen bij de een uit overheid en zoekt hij naar een een oplossing. Presentatie: een Pieter door Hilhorst.

Ombudsman een Pieter Hilhorst een komt op voor de belangen naar van de mensen tijdens die vermalen dreigen met te uit worden in ambtelijke molens. een Met de klacht van burgers door in de in hand, van gaat hij verhaal halen bij de een overheid en zoekt uit hij naar een de oplossing. -Pieter Hilhorst door helpt kinderen uit van gescheiden op tv ouders die niet het de medische uit of psychische hulp krijgen met die ze nodig tijdens hebben. Kinderen worden op na een echtscheiding geregeld een de speelbal tijdens in de strijd door tussen beide ouders. op tv Dat geldt op zeker wanneer ze medische met of psychische hulp nodig hebben. met Daarvoor is de van toestemming door van zowel hun vader op als moeder nodig. Als in één van van hen naar weigert, krijgt het kind op geen hulp. Ouders, een psychologen én uit jeugdhulpverleners luiden de noodklok. op tv -Verder: Moeder op de Cuba: Juliano van op Dam is op wanhopig. Zijn moeder mag op tv Nederland niet meer in en op zit nu vast op tv uit op Cuba, samen met zijn zusje. naar En de door tijd dringt, want na de 18 een maart verloopt een het uitreisvisum van zijn moeder uit op uit Cuba en mag zij het de eiland een niet meer verlaten. De tijdens Ombudsman zet alles uit op alles om in het gezin te van kunnen herenigen. -De tijdens Petitie: Werkloze 45 door plussers komen nergens meer aan van het werk. Daarom van wil tijdens Leon van een den Berg met zijn petitie bereiken tijdens dat de politiek in bedrijven de verplicht om een naar bepaald percentage ouderen in dienst naar te op nemen. -Nederland zwaait uit: uit De Ombudsman zwaait op Nicky uit. door Nicky studeert biologie door in Nijmegen, omdat ze dokter het of een onderzoeker wil een worden. Maar zij moet terug naar op een Azerbeidzjan, het land dat haar op familie bijna op acht jaar op tv geleden is ontvlucht vanwege ernstige uit politieke problemen. tijdens Presentatie: Pieter op Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst door komt met op voor de belangen op van de mensen tijdens die vermalen de dreigen te worden in tijdens ambtelijke molens. Met de tijdens klacht met van burgers in de tijdens hand, gaat op tv hij verhaal halen van bij de overheid en zoekt de hij naar een op oplossing. -Een tijdens bizar experiment: een een dovenloterij. Pieter Hilhorst op tv en fotomodel met Kim Feenstra voeren samen naar actie in voor dove kinderen. De actie de moet er op tv toe leiden van dat dove kinderen, in met plaats van één, voortaan twee door uit gehoorimplantaten krijgen. Volgens op tv De Ombudsman is het experiment een de direct het gevolg van de regels die naar het College voor op Zorgverzekeringen naar (CVZ) stelt omtrent het vergoeden de van gehoorimplantaten. Fotomodel een Kim Feenstra, naar zelf slechthorend, op voert met ouders en dove het kinderen actie bij van het een CVZ en Tweede naar Kamerleden. -Studiefinanciering: Studenten op die een conflict hebben met de hun ouders, in hebben ook een door grote uit kans op problemen bij naar het aanvragen van studiefinanciering. Want een voor het bepalen in van de in hoogte van de een aanvullende beurs, heeft op tv de Dienst Uitvoering Onderwijs op (DUO) op tv de inkomensgegevens door van de ouders nodig. een Maar wie deze de gegevens, door uit een conflict met de ouders, van niet kan aanleveren, kan op tv fluiten naar het de aanvullende beurs. in -Petitie tegen wintertijd: van Door tijdens de zomertijd, die over twee uit weken weer op in gaat, is tijdens het overdag weer op tv langer licht. tijdens Licht dat wij als mensen goed op tv met kunnen gebruiken. Licht maakt ons een vrolijk, geeft energie, is door goed voor lichaam op tv met en geest en door geeft ons levenslust. Jeroen in Pater vroeg door zich daarom af waarom we in het ons zelf zo met moeilijk maken, in door telkens terug te de uit gaan van zomer- de naar wintertijd, terug de duisternis op in. Hoe meer licht naar hoe beter, is de zijn idee. Daarom de van zijn petitie tegen uit de wintertijd. Altijd de van zomertijd, altijd langer het licht! -Nederland zwaait uit: Met uit deze op tv rubriek wil de VARA een tijdens menselijk gezicht op geven van aan de gevolgen naar van het strenge uit Nederlandse asielbeleid. Deze week naar het verhaal van Dawud in (11) en Amina (8). tijdens Presentatie: Pieter met Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst in komt op voor met de belangen van op tv de mensen die de vermalen naar dreigen te worden in ambtelijke tijdens molens. Met van de klacht van een burgers in de hand, met gaat de hij verhaal halen tijdens bij de overheid en tijdens zoekt hij uit naar een oplossing. -Ombudsman met Pieter op tv Hilhorst komt op voor mensen uit die een conflict hebben door door met de overheid. Deze week tijdens is zijn hulp ingeroepen met door Ad op tv Bos en Floor Drost. van door De van de in bouwfraude bekende klokkenluiders Ad en Floor op tv zijn op tv het zat om van te wachten op van een regeling van op de overheid. Daar wachten uit ze nu al bijna de tien jaar uit op. Samen in met Ombudsman met Pieter Hilhorst gaan ze naar op IJsland waar op tv wel een goede een regeling wordt getroffen. het De twee Nederlandse klokkenluiders in staan wellicht aan de een wieg van een een Europa-brede klokkenluiderswet. -Verstandelijk de op gehandicapten uit de uit AWBZ gegooid: Het in kabinet is van plan het om ruim 36.000 licht een verstandelijk gehandicapten met met een IQ van een tussen door de 70 en 85 van uit de AWBZ te de gooien. Daardoor kunnen naar ze geen beroep meer naar doen op naar zorg de en moet deze groep zich zelf een gaan redden. een Maar juist deze de groep beschikt meestal niet door over uit de sociale de vaardigheden om zich te redden het in de samenleving. door De uit Ombudsman spreekt de verantwoordelijke staatssecretaris met aan van op deze kortzichtige bezuinigingsmaatregel. -Inkomensafhankelijke op tv verkeersboetes: Momenteel tijdens loopt er een een petitie tegen de oneerlijke op verkeersboetes in Nederland. met Mensen met een laag uit inkomen worden uit veel harder op tv getroffen door verkeersboetes dan uit rijke mensen. Dezelfde in boete is de dan een ongelijke straf. Het in zou volgens op tv Jorden Spliethof het veel eerlijker zijn als in boetes inkomensafhankelijk worden, in zoals nu al in naar Finland gebeurd. de Presentatie: Pieter in Hilhorst.

Ombudsman uit Pieter Hilhorst komt op tijdens voor de belangen van een op de mensen die van vermalen dreigen te worden op in ambtelijke molens. Met door de klacht van burgers door in in de hand, gaat hij verhaal het halen bij de uit uit overheid en zoekt hij naar tijdens een oplossing. -Ombudsman van Pieter Hilhorst komt tijdens op voor mensen naar die een conflict hebben een met de op overheid. Deze een week is zijn met hulp ingeroepen door mevrouw Dors. een in Bureau Jeugdzorg weigert haar pleegzorgvergoeding de te betalen, ondanks dat op tv oma naar Dors al door acht jaar voor de haar kleindochter Shania zorgt. het Daardoor komt zij in grote op tv een financiële problemen en kan een ze de zorg naar voor haar kleinkind niet meer van opbrengen. De het Ombudsman schiet van te hulp. -Zondagsrust weg het door kerkelijk naar lawaai: Al sinds de door oplevering een van hun gloednieuwe appartementen, op tv hebben de bewoners enorme het geluidsoverlast van de kerk de naast hun met gebouw. Iedere uit zaterdag en zondag dreunt van de tijdens muziek en preek dwars naar door de muren naar heen. Hier tijdens klagen de bewoners inmiddels al drie door jaar over, op tv maar tijdens de gemeente onderneemt geen actie. De op tv op Ombudsman wel! -Subsidie een verdwenen bij faillissement: De de subsidie voor dubbelglas met wordt overgemaakt in aan de glaszetter tijdens die de ramen plaatst. De glaszetter de moet tijdens het ontvangen geld vervolgens in naar mindering brengen in op de de rekening. Maar wat in als de aannemer failliet gaat op uit en het geld al heeft ontvangen? met Dan in kan je fluiten naar uit het van geld. De Ombudsman bekijkt dit probleem. op tv Presentatie: Pieter op tv Hilhorst.

Ombudsman Pieter Hilhorst door komt op op voor op tv de belangen van de mensen de die vermalen dreigen te tijdens worden in het ambtelijke molens. Met met de de klacht van burgers de in de hand, gaat hij door verhaal halen bij door de overheid en het zoekt hij naar uit een in oplossing. Presentatie: Pieter in Hilhorst.

Ombudsman Pieter van Hilhorst uit komt op voor de belangen van op tv de mensen die op tv naar vermalen dreigen te worden in ambtelijke het molens. Met door de klacht op tv van burgers tijdens in de hand, gaat hij verhaal een halen een bij de overheid met en zoekt hij de naar een oplossing. -Huisartsen weigeren van onterecht op tv patiënten. Deze week roept schrijfster uit Annemarie Postma het de hulp in uit van een De Ombudsman. Zij op ondervindt problemen bij het vinden tijdens van uit een nieuwe huisarts. Veel huisartsen de weigeren onterecht patiënten. op Het recht op vrije van huisartsenkeuze wordt bij het meer op tv dan de helft naar van de gevallen niet gerespecteerd. een Dat uit blijkt uit in onderzoek dat De op tv Ombudsman verrichtte. -De petitie: de Gerrit Faber vindt dat rondscheurende met snorscooters niet op op de het fietspad thuishoren. Hij vindt het in door gevaarlijk en houdt zijn hart de vast wanneer hij met op tv zijn dochtertje over de de daarvoor het bestemde door paden fietst. Scooters met horen op de rijbaan. uit -Een monument tijdens voor een werkloze: op tv De Ombudsman richt een uit monument op voor naar een jongen van die geen uitkering van wil! Maar een uitkering weigeren valt met de niet mee in Nederland. een Want bij tijdens het UWV Werkbedrijf word je alleen uit geholpen bij in het zoeken naar met werk wanneer je een op uitkering aanvraagt. Maar op tv Jeroen Boerlage (21 uit jaar) wil helemaal van geen uitkering! op En dus krijgt de hij geen naar hulp. Presentatie: Pieter het Hilhorst.

Ombudsman de Pieter Hilhorst uit komt op voor de belangen van naar de mensen een die vermalen dreigen te door worden van in ambtelijke molens. Met met de klacht van burgers tijdens in op tv de hand, gaat hij verhaal uit halen naar bij de overheid op tv en zoekt hij naar een in de oplossing. -Gemeente Dronten wijst met patatkraamhouder onmogelijke standplaats uit toe. Pieter Hilhorst komt op op tv voor mensen die een een conflict het hebben met met de overheid. Deze week op eet Pieter uit Hilhorst een frietje tijdens mee met Frank Patat. van Deze naar patatkraamhouder dreigt failliet te de gaan omdat in de gemeente Dronten naar hem een standplaats heeft het gegeven op uit een bijna verlaten tijdens industrieterrein. Gezamenlijk gaan naar zij de confrontatie aan het met de burgemeester van in Dronten, Aat de met Jonge. -Ministerie op tv probeert woonbootbewoners te op tillen: Woonbootbewoners zijn naar woedend over een tijdens extreme huurverhoging van van het Ministerie van van Financiën. Op zoek naar door extra uit inkomsten wil het ministerie door hen duizenden euro's extra laten een betalen voor hun de ligplaats. 'De met overheid gedraagt zich op als een in ordinaire huisjesmelker', uit zegt één van de bewoners. tijdens -De de Petitie: Vijfenzestig uur observatie van tijdens een tijdens hond, om het het baasje te kunnen beboeten in wegens het niet opruimen door van tijdens hondenpoep. Belachelijk volgens Cristian van de Putten. Hij met wil dat de regels uit aangepast met worden. Presentatie: Pieter een Hilhorst.

Ombudsman Pieter naar Hilhorst komt op voor met de belangen van met de mensen in die vermalen dreigen naar te worden een in ambtelijke molens. Met de door klacht van van burgers in de hand, uit gaat hij van verhaal halen bij de tijdens overheid en een zoekt hij naar een in oplossing. het -Mag je van school gestuurd op worden als uit je een flauwvalt? Selvi Cihan viel uit een aantal keer flauw tijdens door op tv haar opleiding tot medewerker in op tv de kinderopvang. op Het ROC van Nijmegen door stuurde haar door weg. Was dat terecht? op tv Oud-minister Plasterk een treedt op al rechter en door velt zijn oordeel. uit -Weg met uit de verplichte uit vrije dagen. op Rudy van Belkom vindt op het achterhaald dat we nog een steeds verplichte, christelijke van uit feestdagen hebben. Hij pleit ervoor in dat mensen dat mensen op tv zelf kunnen kiezen met welke dagen in ze willen vieren en op tv vrij willen. Presentatie: in Pieter uit Hilhorst.

Ombudsman uit Pieter Hilhorst van komt op voor naar de belangen van van de mensen die vermalen in dreigen te een worden in ambtelijke molens. Met naar de klacht van uit burgers in de door hand, gaat hij in verhaal halen door bij de de overheid en zoekt hij naar een het oplossing. op tv -Ombudsman Pieter Hilhorst bezoekt Maurice. op Op op tv veertienjarige leeftijd stak Maurice in een een naar kwajongensachtige bui een kerstboom tijdens in de brand. Nu van uit krijgt hij daarvoor naar de rekening gepresenteerd: hij krijgt geen naar Verklaring Omtrent het op Gedrag (VOG) tijdens en kan daardoor niet in de opleiding door volgen tijdens die hij wil. -Vingerafdrukken op vernietigd: Louise weigert haar vingerafdrukken de op tv af te geven voor een een paspoort. een In Engeland begrijpen ze dat heel tijdens goed, het want daar vernietigt de overheid een de van totale database met op tv vingerafdrukken voor de uit ID card. Nederland is tijdens nu de het enige land in Europa dat een het vingerafdrukken van burgers opslaat. -Extra in belasting op bubbels: het Op op mousserende wijnen, zoals champagne, prosecco en naar cava, worden extra een een accijns geheven vergeleken met in 'gewone' wijnen. Wijnschrijver Hubrecht Duijker op tv tijdens en -kenner Derrick tijdens Neleman vinden dit volstrekt achterhaald van en roepen uit op tot afschaffing van deze van regel. door Presentatie: Pieter met Hilhorst.

Ombudsman het Pieter Hilhorst komt tijdens op voor de belangen van van van de mensen die een vermalen dreigen te worden in met ambtelijke molens. Met de uit klacht van op burgers de in de hand, gaat hij op verhaal van halen bij de op overheid en zoekt hij het naar een oplossing. -Ombudsman in Pieter door Hilhorst helpt de dakloze in timmerman Nouzad Alwandi, op tv een oorlogsvluchteling uit de Irak, met op zijn zoektocht naar het normaal onderdak. Alwandi, op die onterecht als drugsverslaafde is met aangemerkt, is door de van Amsterdamse GGD de steeds van verder in de op problemen gekomen en heeft alleen uitzicht op in op opvang in een uit tehuis voor psychisch gestoorde verslaafden. het -Verder van aandacht voor Melissa Wierdsma, op tv die de door ambtenaren zo uit geïntimideerd wordt dat op ze haar recht op een op uitkering opgeeft. met En: veel uit mensen durven hun lidmaatschap op de uit in Postcode Loterij niet op te zeggen, met uit uit angst dat de prijs alsnog van op hun van postcode valt. van De Ombudsman kijkt of er een mogelijkheden zijn een deze vorm van kansspelen tijdens te verbieden. Presentatie: op tv Pieter op tv Hilhorst.

Ombudsman van Pieter Hilhorst komt van op voor de belangen van op tv met die mensen die vermalen dreigen de te worden door in ambtelijke molens. Met van de klacht van burgers op tv in het de hand, gaat hij op tv verhaal halen met bij de overheid en op zoekt met hij naar een oplossing. Presentatie: een Pieter het Hilhorst.

juni 2021
23-09-2011 20:50

Aflevering 47

De Ombudsman - Aflevering 47

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

16-09-2011 20:50

Aflevering 46

De Ombudsman - Aflevering 46

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

01-04-2011 19:25

Aflevering 39

De Ombudsman - Aflevering 39

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie: Pi...

25-03-2011 19:25

Aflevering 38

De Ombudsman - Aflevering 38

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie:...

18-03-2011 19:25

Aflevering 37

De Ombudsman - Aflevering 37

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Pieter Hilh...

11-03-2011 19:25

Aflevering 36

De Ombudsman - Aflevering 36

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Een bizar e...

04-03-2011 19:25

Aflevering 35

De Ombudsman - Aflevering 35

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

25-02-2011 19:25

Aflevering 34

De Ombudsman - Aflevering 34

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

18-02-2011 19:25

Aflevering 33

De Ombudsman - Aflevering 33

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie:...

11-02-2011 19:25

Aflevering 32

De Ombudsman - Aflevering 32

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Huisartsen ...

04-02-2011 19:25

Aflevering 31

De Ombudsman - Aflevering 31

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Gemeente Dr...

28-01-2011 19:25

Aflevering 30

De Ombudsman - Aflevering 30

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Mag je van ...

21-01-2011 19:25

Aflevering 29

De Ombudsman - Aflevering 29

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

14-01-2011 19:25

Aflevering 28

De Ombudsman - Aflevering 28

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van de mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. -Ombudsman P...

17-12-2010 19:25

Aflevering 27

De Ombudsman - Aflevering 27

Ombudsman Pieter Hilhorst komt op voor de belangen van die mensen die vermalen dreigen te worden in ambtelijke molens. Met de klacht van burgers in de hand, gaat hij verhaal halen bij de overheid en zoekt hij naar een oplossing. Presentatie...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!