Programma gemist?

Onderwerpen: de -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar de Terschelling. door -Defensie komt studiebeloftes aan militairen naar uit niet na. -Politieke reacties op uitzending van over tijdens de macht van de op gezinsvoogd.

-De door macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden een hebben met een zware en met verantwoordelijke baan. Maar door ze hebben de ook veel macht. Maar wat als op gezinsvoogden die macht naar van misbruiken?

Wie de niet krijgt waar de hij recht op heeft, op tv wie tegen met de muur aanloopt bij tijdens overheidsinstellingen of wie naar slachtoffer met wordt van onrechtvaardige tijdens regels kan zich melden met bij De uit Ombudsman.

-Woningcorporatie in weigert te op tv hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente het Soest weigert uit leerlingenvervoer dyslectische door leerling. -Nog meer studenten het onterecht bedreigd met een langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak naar voor statenloos van echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches het vechten voor het hun voortbestaan.

Wie niet in krijgt waar hij recht de met op heeft, of wie uit last heeft van op regels kan zich melden bij in De Ombudsman. naar -Gestolen rijbewijs. -KvK in maakt privéadressen tijdens ZZP. -Spies wakker door worden!

-Longpatiënt ziek van op tv renovatie. een -Premaster studenten ten op onrechte bedreigd uit met langstudeerboete. -Politieke een reacties op videobrief tijdens KJTC.

-De het driejaarlijkse herkeuring voor mensen met in op ADHD om hun rijbewijs het te houden is 'onzin', zegt de psychiater Cees Brak. het -Kinder- en Jeugdtraumacentrum van van (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug in te een draaien.

-Arbeidsinspectie ontedekt uit stageplek ROC-leerling door zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging op negeert eigen klachtencommissie. uit -Werklozen met eigen een vermogen krijgen geen hulp tijdens bij op zoeken van baan.

-Margreet de Wolff tijdens had een problematische door echtscheiding naar en kreeg een haar kinderen niet meer te het zien. een -Voorkomen uitzetting van een stateloos tijdens echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging uit Leon van der door de Stelt.

Wie niet op krijgt tijdens waar hij recht op heeft, tijdens wie tegen door de muur het aanloopt bij overheidsinstellingen het of wie slachtoffer met wordt van onrechtvaardige van regels kan zich van melden bij De ombudsman. uit Ombudsman Pieter Hilhorst op zal alles uit op alles zetten door om voor deze gedupeerde burgers het goede oplossingen af te van dwingen. het Presentatie: Pieter tijdens Hilhorst.

Wie niet naar krijgt waar hij recht op tv een op heeft, wie door tegen de muur aanloopt naar bij overheidsinstellingen of wie door slachtoffer wordt van in onrechtvaardige regels kan zich in in melden bij De ombudsman. Ombudsman op tv Pieter Hilhorst zal alles het een op alles zetten om voor door deze gedupeerde burgers in goede uit oplossingen af te dwingen. Presentatie: door Pieter op Hilhorst.

Wie niet uit krijgt waar hij recht uit op heeft, wie van tegen naar de muur aanloopt bij overheidsinstellingen door of wie tijdens slachtoffer tijdens wordt van onrechtvaardige de regels kan zich melden op tv bij De ombudsman. Ombudsman Pieter met Hilhorst zal alles in op alles zetten in om voor deze de gedupeerde de burgers goede oplossingen af op te dwingen. De toekenning in van op tv leerlingenvervoer voor hoogbegaafde kinderen tijdens berust op het willekeur, blijkt uit vanavond. Sommige hoogbegaafde met kinderen, die in met het reguliere onderwijs compleet zijn op vastgelopen, gaan naar speciale de door Leonardoscholen. Vaak moeten ze daarvoor op grote afstanden het overbruggen. Het is dan op volledig afhankelijk uit van de een gemeente waar de ouders van wonen, of ze uit in aanmerking van komen voor een tegemoetkoming op in de met reiskosten naar zogeheten Leonardoscholen. Sommige op tv gemeenten in laten taxibusjes rijden om de in kinderen naar op school te brengen, door terwijl andere met gemeenten slechts een op tv deel van de naar reiskosten vergoeden. Verreweg de de meeste gemeenten betalen naar echter helemaal door niets. VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt met dat Den Haag een van uit einde moet maken aan het deze willekeur. een In Nederland zijn zo'n de 40.000 basisschoolkinderen en ruim 23.000 op tv leerlingen in het van voortgezet onderwijs een hoogbegaafd, de blijkt uit onderzoek. op tv Zij hebben een IQ op dat hoger op ligt dan 130. Veel tijdens van deze kinderen kunnen goed met mee op tv in het reguliere onderwijs. Maar naar op tv één op de van drie krijgt psychosociale problemen naar op school de en gaat onderpresteren. Daardoor zien leerkrachten tijdens niet altijd dat op op een leerling hoogbegaafd is. uit Bas uit Geldermalsen: Eén door van die kinderen is een de 13-jarige op Bas uit Geldermalsen. Hij in liep naar op de basisschool compleet uit vast, raakte depressief van en het zelfs suïcidaal. Hij gebruikte geweld tegen tijdens zijn moeder om naar op tv niet naar school te in hoeven. Een op tv zogeheten Leonardoschool, die zich speciaal richt de op hoogbegaafden, het was op tv uiteindelijk zijn redding. 'Anders waren op tv we hem nu door kwijt geweest', zegt zijn door moeder Maaike Bijlsma. op Bas een reist nu dagelijks ruim op 60 kilometer naar in een Leonardo de College in Zwijndrecht. Hij is door met fiets en de trein anderhalf op uur onderweg. op tv Maaike Bijlsma vroeg bij naar de gemeente Geldermalsen de een op tegemoetkoming aan de reiskosten, die ruim op op 2600 euro per jaar bedragen. De van een gemeente wees de aanvraag echter af, een omdat het in een tijdens haar ogen een eigen keuze van een ouders op is om hun uit kind naar een Leonardoschool te op laten gaan. Volgens door de moeder is op van het echter bittere noodzaak. naar Bas Bijlsma door maakte zelf een videoclip over het hoe het moeilijk het is een om als hoogbegaafde leerling een op een gewone school op tv te zitten. door Uitzonderingsgeval: De huidige wet- met en regelgeving regelt het de leerlingenvervoer voor van kinderen met met een handicap en het kinderen die ver moeten met reizen om naar in een school te gaan op door die aansluit bij de op tv levensovertuiging van hun naar ouders. Ook op ouders van kinderen met op tv een laag IQ en die op tv niet goed kunnen op tijdens leren kunnen aanspraak maken uit op leerlingenvervoer. Voor hoogbegaafden is uit een echter niets geregeld, omdat de speciale uit van Leonardoscholen bij het totstandkomen op van de wet- en op tv regelgeving tijdens niet bestonden. Wel kennen de regelingen op een op zogeheten hardheidsclausule. de Op basis daarvan naar kan een gemeente uitzonderingen maken voor in situaties waarvoor de de in bestaande regels geen in oplossing bieden. Sommige gemeenten vergoeden op naar basis van de op hardheidsclausule (een uit deel van) de reiskosten uit van hoogbegaafden. Verreweg door de op meeste gemeenten weigeren door echter leerlingenvervoer voor hoogbegaafden te naar betalen. Zij vinden op tv het tijdens een eigen op tv keuze van de ouders om hun met kind naar op een Leonardoschool te brengen. naar VARA-Ombudsman tijdens Pieter Hilhorst op vindt dat gemeenten de van problemen daarmee bagatelliseren. Het door is in zijn ogen de door onrechtvaardig dat hoogbegaafde kinderen die uitvallen de uit het gewone het het onderwijs geen beroep kunnen doen uit op leerlingenvervoer, terwijl uit kinderen - die vanwege met andere van problemen niet naar een naar reguliere school het kunnen - de kosten een wel krijgen vergoed. Hij in door wil dat de minister van met Onderwijs of op de Tweede Kamer een het einde maakt aan de tijdens willekeur. een Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Wie met niet krijgt waar hij de recht op door heeft, wie in tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen door of van wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige een met regels kan zich melden bij door De ombudsman. Ombudsman de Pieter Hilhorst de zal alles op de alles zetten in om voor deze een gedupeerde burgers goede oplossingen af op te dwingen. Presentatie: Pieter op tv op Hilhorst.

Wie niet van krijgt waar van hij recht op heeft, tijdens wie van tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen op tijdens of wie slachtoffer wordt een van onrechtvaardige regels kan zich van melden bij De het ombudsman. Ombudsman Pieter een Hilhorst tijdens zal alles op alles zetten een om de voor deze gedupeerde burgers goede de oplossingen met af te dwingen. naar Jongeren die (nog) geen naar verblijfsvergunning hebben, kunnen een wel een opleiding volgen, in maar mogen géén tijdens een stage lopen. En zonder een stage geen diploma. Daarmee wordt in naar hun recht op tijdens onderwijs geschonden, zoals vastgelegd in de het Europese op grondwet. De naar meerderheid van de Tweede Kamer met is daar met boos over en de van staat is zelfs het voor de van rechter gesleept door ROC-leerling Kelvin op tv Vrede, maar de het het kabinet blijft volharden door in dit beleid. En daarom de gaat De Ombudsman nu op tv een stap van verder. Pieter door Hilhorst stelt twee ROC-leerlingen voor een die nú in op stage het moeten. Hij doet een op oproep aan werkgevers de door naar wet te overtreden door deze de jongeren een stageplek op te bieden. het Over het het risico, een boete door van ? 8.000,-, hoeven ze een zich met niet druk te met maken. De Ombudsman heeft tijdens een idealistische in geldschieter gevonden die uit bereid is de de boetes te betalen en daarvoor maar door liefst een anderhalve ton heeft gereserveerd. Presentatie: van Pieter met Hilhorst.

juli 2019
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord