Programma gemist?

Onderwerpen: met -Rijkswaterstaat belemmert van nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie de komt studiebeloftes naar aan militairen niet na. uit -Politieke reacties op uitzending door over naar de macht van met de gezinsvoogd.

-De de macht van de gezinsvoogd. naar Gezinsvoogden door hebben een zware en verantwoordelijke op tv baan. Maar op tv ze hebben het ook veel macht. Maar tijdens wat als gezinsvoogden die macht in met misbruiken?

Wie door niet krijgt waar hij tijdens recht op op heeft, wie tegen de muur naar aanloopt bij overheidsinstellingen in of wie slachtoffer op tv wordt van onrechtvaardige de regels kan zich tijdens melden door bij De met Ombudsman.

-Woningcorporatie weigert naar te hoge met schoonmaakkosten terug uit te betalen. -Gemeente Soest naar weigert leerlingenvervoer dyslectische naar leerling. -Nog meer studenten onterecht uit uit bedreigd met langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak in voor de statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches in vechten voor hun de voortbestaan.

Wie niet op krijgt het waar hij recht op op tv heeft, of wie last met heeft van met regels kan zich melden op bij De Ombudsman. een -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt naar privéadressen ZZP. het -Spies wakker een worden!

-Longpatiënt naar ziek van van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte een bedreigd met langstudeerboete. -Politieke in met reacties op videobrief in KJTC.

-De door driejaarlijkse herkeuring voor tijdens mensen met ADHD om hun op tv rijbewijs te houden in tijdens is 'onzin', zegt op psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum met (KJTC) doet op oproep om bezuinigingen de terug te uit draaien.

-Arbeidsinspectie naar ontedekt stageplek door ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen een klachtencommissie. -Werklozen met op tijdens eigen vermogen krijgen tijdens geen hulp bij zoeken van door baan.

-Margreet door de Wolff de had een problematische echtscheiding en kreeg uit haar kinderen niet tijdens meer te van zien. -Voorkomen tijdens uitzetting van een uit stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging op het Leon van der in Stelt.

Wie niet krijgt uit waar hij op tv recht op heeft, uit wie tegen met de muur aanloopt het bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer uit de wordt van onrechtvaardige regels kan een zich melden bij De met ombudsman. Ombudsman Pieter in Hilhorst zal alles uit op alles op zetten op tv om voor deze gedupeerde burgers goede het oplossingen af in te dwingen. Presentatie: in Pieter een Hilhorst.

Wie naar niet krijgt waar hij de recht op heeft, wie een tegen de in muur uit aanloopt bij overheidsinstellingen of uit wie slachtoffer in wordt van onrechtvaardige regels op kan zich melden bij in De naar ombudsman. Ombudsman Pieter van Hilhorst zal alles tijdens op alles zetten om voor op deze met gedupeerde burgers goede oplossingen in af te dwingen. Presentatie: Pieter van door Hilhorst.

Wie niet van krijgt waar hij van recht op heeft, wie het naar tegen de muur aanloopt bij de overheidsinstellingen van of wie slachtoffer wordt van door onrechtvaardige regels kan zich met melden een bij De ombudsman. Ombudsman naar Pieter tijdens Hilhorst zal alles naar op alles zetten om door voor deze met gedupeerde burgers goede op tv oplossingen af te dwingen. De in toekenning van leerlingenvervoer met voor hoogbegaafde het kinderen berust op willekeur, blijkt op vanavond. Sommige hoogbegaafde tijdens kinderen, door die in het reguliere onderwijs het compleet de zijn vastgelopen, gaan van naar speciale Leonardoscholen. Vaak moeten tijdens van ze daarvoor grote afstanden in overbruggen. Het is dan volledig de afhankelijk van de naar gemeente waar de door tijdens ouders wonen, of het ze in aanmerking komen voor een de de tegemoetkoming in de reiskosten met naar zogeheten Leonardoscholen. Sommige op tv gemeenten laten de taxibusjes rijden om de kinderen het het naar school te brengen, terwijl op andere gemeenten slechts een op deel van in de reiskosten met vergoeden. Verreweg de meeste van gemeenten betalen de echter helemaal niets. VARA-Ombudsman met Pieter met Hilhorst vindt dat Den van Haag een einde moet maken het aan in deze willekeur. tijdens In Nederland zijn zo'n 40.000 basisschoolkinderen op op tv en ruim 23.000 in leerlingen in het voortgezet van onderwijs hoogbegaafd, blijkt het uit onderzoek. met Zij hebben een IQ dat hoger op tv ligt dan naar 130. Veel van een deze kinderen kunnen door goed met mee in het het reguliere onderwijs. Maar één op de op tv drie tijdens krijgt psychosociale problemen op het school en een gaat onderpresteren. Daardoor zien leerkrachten op tv niet altijd naar dat een het leerling hoogbegaafd is. Bas naar uit Geldermalsen: Eén het van die kinderen een is de 13-jarige uit Bas uit Geldermalsen. Hij op tv liep op de de basisschool op tv compleet vast, door raakte depressief en zelfs suïcidaal. het Hij het gebruikte geweld tegen zijn moeder om het niet naar naar school te hoeven. Een naar in zogeheten Leonardoschool, die uit zich speciaal richt op op hoogbegaafden, was uiteindelijk zijn redding. van op 'Anders waren we met hem nu kwijt geweest', het zegt zijn moeder Maaike de Bijlsma. Bas reist nu naar dagelijks uit ruim 60 kilometer naar van een een Leonardo College in Zwijndrecht. Hij door is met fiets van en op tv trein anderhalf uur onderweg. Maaike uit Bijlsma vroeg door bij de gemeente Geldermalsen een op tv door tegemoetkoming aan de reiskosten, het die ruim 2600 een euro per jaar tijdens bedragen. De de gemeente wees de aanvraag op echter af, omdat een het in haar ogen de een eigen op tv keuze van naar ouders is om naar hun kind naar het een Leonardoschool te laten gaan. Volgens het de moeder uit is het echter door bittere noodzaak. op Bas Bijlsma maakte zelf het een videoclip over hoe op tv moeilijk het de is om als met hoogbegaafde leerling het op een gewone naar school te zitten. door Uitzonderingsgeval: De huidige een wet- en regelgeving door regelt het leerlingenvervoer voor uit kinderen met een handicap een en kinderen op tv die ver moeten reizen het om op naar een school tijdens te gaan van die aansluit bij de met levensovertuiging van van hun ouders. Ook met ouders van kinderen met een laag een IQ een en die niet goed kunnen de leren kunnen het aanspraak maken op uit leerlingenvervoer. Voor hoogbegaafden is tijdens de echter niets geregeld, omdat een de speciale in Leonardoscholen bij het totstandkomen van de door op wet- en regelgeving niet in bestonden. Wel kennen de regelingen het een het zogeheten hardheidsclausule. de Op basis daarvan de kan een gemeente uitzonderingen het maken voor door situaties waarvoor de bestaande van regels geen oplossing bieden. naar Sommige gemeenten vergoeden met op basis van door de met hardheidsclausule (een deel in van) de reiskosten op tv van hoogbegaafden. Verreweg de meeste op gemeenten weigeren echter leerlingenvervoer een voor uit hoogbegaafden te betalen. Zij vinden tijdens het een het eigen keuze op van de ouders een om hun kind naar van een Leonardoschool te brengen. uit VARA-Ombudsman met Pieter Hilhorst vindt dat gemeenten door de problemen daarmee het met bagatelliseren. Het is op tv in zijn ogen onrechtvaardig met dat hoogbegaafde kinderen die uitvallen in met uit het gewone onderwijs in geen beroep kunnen tijdens doen op leerlingenvervoer, met terwijl kinderen - die vanwege in andere problemen niet een naar een op tv reguliere school het kunnen - de kosten wel een krijgen de vergoed. Hij wil dat de de minister door van Onderwijs het of de Tweede Kamer tijdens een einde maakt uit aan de willekeur. de Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Wie niet het krijgt waar het hij recht op uit heeft, wie tegen met de muur aanloopt bij overheidsinstellingen door of wie uit slachtoffer wordt van op tv onrechtvaardige in regels kan zich naar melden bij De het ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles de op alles zetten tijdens om voor op tv deze met gedupeerde burgers goede oplossingen af te een dwingen. Presentatie: Pieter naar op tv Hilhorst.

Wie niet de krijgt waar door hij recht op op tv heeft, wie tegen tijdens de muur aanloopt op tv bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer in het wordt van onrechtvaardige regels kan met zich naar melden bij De op tv ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst van zal alles op alles zetten de om voor van deze gedupeerde een burgers goede de oplossingen af te dwingen. op Jongeren die (nog) geen met verblijfsvergunning hebben, kunnen uit wel een opleiding het volgen, maar uit mogen géén stage lopen. op tv En zonder stage geen tijdens het diploma. Daarmee wordt hun recht op naar onderwijs geschonden, zoals door het vastgelegd in de Europese grondwet. op De meerderheid van de het door Tweede Kamer is daar boos een over en de een staat is door zelfs voor de rechter op tv gesleept door ROC-leerling Kelvin op tv tijdens Vrede, maar het kabinet het blijft volharden in dit op beleid. En daarom gaat op het De Ombudsman nu een een stap verder. Pieter Hilhorst het stelt twee ROC-leerlingen met voor op die nú op stage moeten. Hij tijdens doet een in oproep aan op werkgevers de wet uit te overtreden door deze met jongeren de een stageplek te bieden. een Over het risico, een een boete op tv van ? 8.000,-, hoeven ze in zich niet druk te op tv maken. in De Ombudsman met heeft een idealistische geldschieter gevonden op tv die bereid is de uit boetes te een betalen en het daarvoor maar liefst anderhalve naar ton heeft gereserveerd. Presentatie: door Pieter in Hilhorst.

maart 2019
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord