Programma gemist?

Onderwerpen: met -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst op naar Terschelling. -Defensie naar komt studiebeloftes aan naar militairen niet na. de -Politieke reacties op op uitzending over de macht door tijdens van de gezinsvoogd.

-De in macht van de door gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben de een zware op tv en verantwoordelijke baan. Maar ze op hebben uit ook veel macht. Maar wat op als in gezinsvoogden die macht de misbruiken?

Wie uit niet krijgt waar hij recht een op heeft, met wie tegen de uit muur aanloopt bij met overheidsinstellingen of wie slachtoffer het wordt van onrechtvaardige met uit regels kan zich uit melden bij De uit Ombudsman.

-Woningcorporatie weigert te het hoge schoonmaakkosten in terug te betalen. -Gemeente met Soest weigert uit leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog de naar meer studenten onterecht bedreigd uit met langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak op tv voor statenloos echtpaar. een -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten op tv voor hun door voortbestaan.

Wie niet van krijgt waar op tv hij recht met op heeft, of wie last heeft op tv van de regels kan zich melden op tv bij De Ombudsman. tijdens -Gestolen rijbewijs. het -KvK maakt de privéadressen ZZP. -Spies wakker met worden!

-Longpatiënt ziek met van renovatie. -Premaster studenten op ten naar onrechte bedreigd met door langstudeerboete. -Politieke reacties een op videobrief uit KJTC.

-De een driejaarlijkse herkeuring het voor mensen met ADHD om tijdens hun rijbewijs de te houden is 'onzin', zegt het psychiater het Cees Brak. op -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet in oproep om bezuinigingen terug in te het draaien.

-Arbeidsinspectie ontedekt de stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. op tv -Woningbouwvereniging negeert eigen door klachtencommissie. -Werklozen op tv met eigen vermogen krijgen met geen hulp met bij zoeken van door baan.

-Margreet de Wolff tijdens had een problematische uit echtscheiding op tv en kreeg haar kinderen niet naar meer te met zien. -Voorkomen uitzetting van naar een stateloos door echtpaar het naar Oekraïne. -Rijontzegging een Leon van der met Stelt.

Wie de niet krijgt waar hij recht op op heeft, wie naar tegen de op tv muur aanloopt bij naar overheidsinstellingen of op tv wie slachtoffer wordt van uit onrechtvaardige regels kan zich een een melden bij De ombudsman. het Ombudsman Pieter Hilhorst zal in alles met op alles zetten het om voor deze gedupeerde in burgers goede oplossingen af op tv te dwingen. door Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Wie niet op tv krijgt waar hij uit recht op de heeft, wie tegen met de muur aanloopt bij overheidsinstellingen naar of in wie slachtoffer met wordt van onrechtvaardige regels kan een zich van melden bij De ombudsman. Ombudsman door Pieter uit Hilhorst zal alles op alles met zetten uit om voor deze gedupeerde burgers goede door de oplossingen af te dwingen. Presentatie: Pieter op tv op Hilhorst.

Wie niet krijgt op tv met waar hij recht naar op heeft, wie tegen de op muur aanloopt het bij overheidsinstellingen of wie met slachtoffer wordt tijdens van onrechtvaardige regels kan zich de melden een bij De ombudsman. op Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles in op in alles zetten om met voor deze op gedupeerde burgers goede oplossingen af de te naar dwingen. De toekenning uit van leerlingenvervoer voor hoogbegaafde op kinderen berust op door willekeur, blijkt door vanavond. Sommige hoogbegaafde kinderen, op tv die in het reguliere door onderwijs compleet uit zijn vastgelopen, gaan naar naar speciale door Leonardoscholen. Vaak moeten tijdens ze daarvoor grote afstanden overbruggen. tijdens Het naar is dan volledig afhankelijk naar van de gemeente waar de uit ouders wonen, de of op tv ze in aanmerking komen voor een op tegemoetkoming in een de reiskosten een naar zogeheten Leonardoscholen. in Sommige gemeenten laten op tv taxibusjes rijden om de kinderen een naar op tv school te brengen, uit terwijl andere een gemeenten slechts een deel van in de reiskosten vergoeden. in Verreweg de op tv meeste gemeenten betalen echter in helemaal niets. naar VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst het vindt dat de Den Haag een einde moet door maken aan van deze willekeur. In Nederland zijn met zo'n 40.000 basisschoolkinderen de en op ruim 23.000 leerlingen in uit het voortgezet met onderwijs hoogbegaafd, blijkt uit onderzoek. met Zij hebben een door IQ dat hoger naar met ligt dan 130. Veel op tv van deze kinderen kunnen tijdens goed mee het in het reguliere onderwijs. een Maar één uit op de drie krijgt psychosociale uit problemen op school een en gaat de onderpresteren. Daardoor uit zien leerkrachten niet altijd dat naar tijdens een leerling hoogbegaafd is. Bas uit uit Geldermalsen: Eén in van die kinderen is met de 13-jarige het Bas door uit Geldermalsen. Hij liep uit op de basisschool compleet vast, een raakte depressief op tv en zelfs suïcidaal. een Hij gebruikte geweld met tegen in zijn moeder om niet van naar school te een hoeven. Een zogeheten van Leonardoschool, die zich door speciaal richt op hoogbegaafden, was een uiteindelijk zijn redding. de 'Anders waren we tijdens hem naar nu kwijt geweest', zegt zijn op tv moeder op Maaike Bijlsma. Bas reist een nu dagelijks ruim 60 naar kilometer naar met een Leonardo College een in uit Zwijndrecht. Hij is met fiets en een trein anderhalf uur uit onderweg. Maaike Bijlsma door door vroeg bij de het gemeente Geldermalsen een tegemoetkoming aan de de reiskosten, naar die ruim 2600 uit euro per jaar het bedragen. De gemeente wees de op tv aanvraag op tv echter af, omdat het het in haar ogen een op tv in eigen keuze van het ouders is om hun de kind naar een Leonardoschool op tv te laten gaan. Volgens het de moeder is naar het echter uit bittere in noodzaak. Bas Bijlsma maakte zelf een van naar videoclip over hoe moeilijk het is door met om als hoogbegaafde in leerling op een gewone school te een zitten. Uitzonderingsgeval: in De huidige wet- tijdens en regelgeving regelt het naar leerlingenvervoer door voor kinderen uit met een handicap en kinderen naar die ver moeten de reizen om van naar een school naar te gaan die aansluit bij het van de levensovertuiging van een hun ouders. Ook ouders van van kinderen met een de laag IQ in en die niet goed door kunnen leren kunnen met aanspraak de maken op leerlingenvervoer. Voor hoogbegaafden is in echter niets geregeld, door omdat de tijdens speciale Leonardoscholen bij op tv het totstandkomen van de van wet- met en regelgeving niet bestonden. door Wel kennen uit de regelingen een uit zogeheten hardheidsclausule. Op basis daarvan op tv op tv kan een gemeente uitzonderingen maken in voor uit situaties waarvoor de op bestaande regels geen oplossing bieden. Sommige van gemeenten vergoeden op van basis door van de op hardheidsclausule (een deel van) de een reiskosten het van hoogbegaafden. Verreweg de meeste gemeenten van weigeren echter leerlingenvervoer tijdens uit voor hoogbegaafden te betalen. Zij in vinden het een door eigen keuze van de een ouders om met hun kind naar een in een Leonardoschool te brengen. VARA-Ombudsman Pieter het Hilhorst van vindt dat gemeenten in de problemen daarmee tijdens bagatelliseren. Het is in zijn ogen het tijdens onrechtvaardig dat hoogbegaafde een kinderen die uitvallen uit het gewone het onderwijs geen van beroep kunnen doen op tv op leerlingenvervoer, in terwijl kinderen - op die vanwege op tv andere problemen niet naar een reguliere het school kunnen de - de kosten wel naar krijgen op vergoed. Hij wil een dat de minister in van Onderwijs of de Tweede door uit Kamer een einde maakt aan de het willekeur. in Presentatie: Pieter de Hilhorst.

Wie niet van krijgt waar hij recht naar op heeft, in wie tegen in de muur aanloopt bij overheidsinstellingen tijdens of wie slachtoffer naar met wordt van onrechtvaardige regels met kan zich melden bij De de ombudsman. Ombudsman Pieter het Hilhorst zal alles tijdens op alles zetten in om voor de deze op tv gedupeerde burgers goede oplossingen af te de een dwingen. Presentatie: Pieter op tv Hilhorst.

Wie op niet krijgt waar hij op recht op heeft, wie de naar tegen de muur aanloopt bij met overheidsinstellingen of wie slachtoffer door van wordt van onrechtvaardige regels een kan zich melden van bij De de ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst door zal alles op alles in zetten naar om voor deze gedupeerde in burgers goede oplossingen een af te dwingen. op tv Jongeren die de (nog) geen verblijfsvergunning hebben, kunnen wel van op tv een opleiding volgen, maar door mogen géén stage het lopen. En zonder stage in geen een diploma. Daarmee wordt hun uit recht op onderwijs geschonden, zoals op vastgelegd in uit de Europese grondwet. De naar meerderheid op van de Tweede op Kamer is daar boos met over en in de staat is zelfs voor van de rechter gesleept naar door ROC-leerling het Kelvin Vrede, maar op het kabinet blijft tijdens volharden in dit beleid. naar En daarom uit gaat uit De Ombudsman nu de een stap verder. Pieter een Hilhorst stelt twee ROC-leerlingen voor op tv naar die nú op stage op moeten. Hij doet een naar oproep aan een werkgevers de wet te overtreden van van door deze jongeren een stageplek het te bieden. Over het een risico, een boete uit van ? van 8.000,-, hoeven ze de zich niet druk in te naar maken. De Ombudsman heeft een een idealistische geldschieter het gevonden die bereid is een de uit boetes te betalen en daarvoor van maar liefst anderhalve naar ton heeft gereserveerd. door Presentatie: Pieter met Hilhorst.

januari 2019
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord