Programma gemist?

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert tijdens nieuwe veerdienst naar naar Terschelling. -Defensie komt op tv studiebeloftes aan de militairen niet met na. -Politieke reacties van op uitzending de over de macht van in de gezinsvoogd.

-De tijdens macht van de gezinsvoogd. met Gezinsvoogden hebben naar een zware en verantwoordelijke baan. met Maar uit ze hebben door ook veel macht. op Maar wat als gezinsvoogden die macht met het misbruiken?

Wie niet krijgt op tv waar met hij recht op heeft, een wie tegen de een muur aanloopt bij de overheidsinstellingen of wie slachtoffer met wordt uit van onrechtvaardige regels naar kan zich melden naar bij De uit Ombudsman.

-Woningcorporatie weigert naar te in hoge schoonmaakkosten terug door te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer op dyslectische leerling. met -Nog meer met studenten onterecht bedreigd uit met langstudeerboete.

-Beslissende het rechtszaak voor door statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches tijdens vechten in voor hun voortbestaan.

Wie niet met krijgt waar uit hij recht op heeft, uit of wie op last heeft de van regels kan zich melden bij op De Ombudsman. -Gestolen door rijbewijs. -KvK op maakt privéadressen ZZP. met -Spies wakker het worden!

-Longpatiënt ziek van uit van renovatie. -Premaster studenten ten naar onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke het reacties op uit videobrief uit KJTC.

-De op driejaarlijkse herkeuring voor een mensen met ADHD om het hun op rijbewijs te houden tijdens is 'onzin', zegt psychiater Cees van Brak. de -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) op tv doet oproep de om bezuinigingen terug te de draaien.

-Arbeidsinspectie de ontedekt stageplek ROC-leerling zonder het verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen tijdens met klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen door krijgen geen hulp bij op tv zoeken van het baan.

-Margreet in de Wolff had uit een problematische echtscheiding en tijdens kreeg haar kinderen van niet van meer te zien. -Voorkomen uitzetting het van het een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging naar Leon van uit der met Stelt.

Wie niet het krijgt waar van hij recht een op heeft, wie tegen de door muur aanloopt bij in overheidsinstellingen of tijdens wie slachtoffer wordt van met onrechtvaardige regels kan naar zich melden bij De door ombudsman. door Ombudsman Pieter Hilhorst zal op alles op uit alles zetten om op tv voor deze gedupeerde het burgers goede uit oplossingen af te dwingen. van Presentatie: Pieter op tv Hilhorst.

Wie in niet krijgt waar hij door recht op heeft, wie tijdens tegen op tv de muur aanloopt bij overheidsinstellingen op met of wie slachtoffer wordt het van onrechtvaardige regels kan zich met melden bij naar De tijdens ombudsman. Ombudsman Pieter door Hilhorst zal alles op alles het zetten om van voor deze met gedupeerde burgers goede een oplossingen af te dwingen. Presentatie: Pieter door de Hilhorst.

Wie niet op krijgt waar hij met recht op heeft, in wie tegen de muur het aanloopt bij overheidsinstellingen uit op tv of wie slachtoffer wordt van van onrechtvaardige op regels kan zich het melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter door Hilhorst zal alles naar op de alles zetten om voor deze de gedupeerde een burgers goede oplossingen af te een dwingen. De het toekenning van leerlingenvervoer op tv voor hoogbegaafde kinderen berust door op willekeur, blijkt op tv vanavond. Sommige op hoogbegaafde kinderen, die een in de het reguliere onderwijs een compleet zijn vastgelopen, gaan naar speciale in Leonardoscholen. op Vaak moeten ze daarvoor grote het afstanden overbruggen. Het een door is dan volledig door afhankelijk van de gemeente naar waar de ouders wonen, op tv of ze in aanmerking op tv komen voor een op tegemoetkoming in tijdens de reiskosten naar zogeheten uit door Leonardoscholen. Sommige gemeenten van laten taxibusjes rijden om de op kinderen naar van school te brengen, terwijl het andere gemeenten slechts van een met deel van de reiskosten vergoeden. Verreweg een een de meeste gemeenten betalen echter in helemaal niets. VARA-Ombudsman tijdens Pieter Hilhorst van vindt dat Den van Haag een einde moet maken de aan deze met willekeur. uit In Nederland zijn een zo'n 40.000 basisschoolkinderen en met ruim 23.000 leerlingen op tv in het voortgezet onderwijs hoogbegaafd, de blijkt uit onderzoek. met Zij hebben tijdens een tijdens IQ dat hoger ligt op dan 130. Veel het van deze kinderen het kunnen goed mee in het door tijdens reguliere onderwijs. Maar tijdens één op de drie krijgt psychosociale tijdens problemen van op school en gaat onderpresteren. door Daardoor door zien leerkrachten niet een altijd dat een leerling op hoogbegaafd met is. Bas uit Geldermalsen: Eén van de die kinderen is het de 13-jarige Bas tijdens naar uit Geldermalsen. Hij liep van op de basisschool compleet vast, door raakte depressief en de zelfs naar suïcidaal. Hij op gebruikte geweld tegen tijdens zijn moeder om niet naar school van te hoeven. op Een zogeheten uit Leonardoschool, die zich speciaal richt de van op hoogbegaafden, was uiteindelijk van zijn redding. 'Anders waren door we in hem nu kwijt door geweest', zegt zijn moeder op tv Maaike Bijlsma. Bas reist door nu dagelijks ruim een 60 kilometer naar een naar uit Leonardo College in Zwijndrecht. Hij is het met fiets en een trein op tv anderhalf uur onderweg. Maaike het Bijlsma vroeg bij de van in gemeente Geldermalsen een naar tegemoetkoming aan de reiskosten, die de ruim 2600 op tv euro per jaar bedragen. De met gemeente op wees de aanvraag de echter af, van omdat het in haar ogen door een eigen keuze de van ouders is om op tv hun kind naar tijdens een Leonardoschool van te laten gaan. met Volgens op tv de moeder is een het echter bittere noodzaak. Bas uit Bijlsma maakte zelf een met videoclip over het hoe uit moeilijk het is om als van hoogbegaafde leerling op van een gewone de school te zitten. Uitzonderingsgeval: De met het huidige wet- en regelgeving met regelt het leerlingenvervoer voor op kinderen in met een handicap en kinderen met die ver moeten op tv reizen om naar een uit school te gaan een die door aansluit bij tijdens de levensovertuiging van hun ouders. Ook een ouders naar van kinderen van met een laag IQ en die een niet op goed kunnen leren op tv kunnen aanspraak maken tijdens op leerlingenvervoer. Voor hoogbegaafden is van echter niets geregeld, door omdat de speciale door Leonardoscholen in bij het totstandkomen de van de wet- op tv en regelgeving van niet bestonden. Wel kennen de de regelingen een zogeheten de hardheidsclausule. Op basis in daarvan kan een de gemeente uitzonderingen maken een voor situaties waarvoor de op bestaande regels geen van oplossing bieden. Sommige op gemeenten vergoeden van op basis van van de hardheidsclausule de (een deel van) met de reiskosten van door hoogbegaafden. Verreweg de meeste gemeenten het weigeren de echter leerlingenvervoer voor door hoogbegaafden te betalen. Zij vinden het het een eigen uit keuze van naar de tijdens ouders om hun kind uit naar een Leonardoschool tijdens te brengen. VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst uit vindt dat tijdens gemeenten de de problemen daarmee bagatelliseren. Het op is in zijn de ogen onrechtvaardig uit dat hoogbegaafde kinderen tijdens die uitvallen tijdens uit het gewone met onderwijs geen beroep op kunnen doen op leerlingenvervoer, terwijl kinderen naar - die vanwege het op tv andere problemen niet naar een van reguliere school kunnen - een de kosten wel naar krijgen vergoed. op tv Hij wil naar dat de minister door van Onderwijs of uit de Tweede een Kamer een einde maakt aan de met willekeur. door Presentatie: Pieter naar Hilhorst.

Wie tijdens niet krijgt het waar hij recht op in heeft, wie tegen de een muur tijdens aanloopt bij overheidsinstellingen of op tv wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige op regels kan met zich op melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter een Hilhorst zal een alles op in alles zetten om voor een deze gedupeerde door burgers goede oplossingen af te op tv dwingen. Presentatie: Pieter met op Hilhorst.

Wie niet de krijgt waar de hij recht op op heeft, wie tegen de muur met aanloopt bij overheidsinstellingen het uit of wie slachtoffer wordt het van onrechtvaardige regels tijdens kan zich melden bij De uit op ombudsman. Ombudsman Pieter met Hilhorst zal alles op door alles zetten op tv om voor deze gedupeerde burgers een goede oplossingen af te in dwingen. Jongeren met die (nog) geen tijdens verblijfsvergunning hebben, het kunnen wel een uit opleiding volgen, maar mogen géén in stage lopen. En op tv zonder van stage geen een diploma. Daarmee wordt een hun recht op onderwijs geschonden, zoals de vastgelegd in de van Europese op tv grondwet. De van meerderheid van de Tweede de Kamer is daar boos over in een en de staat is zelfs voor het tijdens de rechter gesleept door het ROC-leerling Kelvin uit Vrede, maar het op kabinet blijft volharden op tv in dit beleid. En daarom de gaat De Ombudsman een nu een stap met verder. Pieter Hilhorst met stelt naar twee ROC-leerlingen voor door die nú op met stage moeten. Hij doet een oproep het aan naar werkgevers de wet een te overtreden in door deze jongeren met een stageplek te bieden. naar Over het risico, een boete een van van ? 8.000,-, het hoeven ze zich niet druk uit te in maken. De Ombudsman heeft uit een idealistische geldschieter gevonden met die bereid is de in boetes te betalen naar het en daarvoor maar liefst de anderhalve ton met heeft gereserveerd. Presentatie: Pieter op tv Hilhorst.

juni 2020
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!