Programma gemist?

Onderwerpen: naar -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe tijdens veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt een studiebeloftes aan militairen uit niet na. de -Politieke een reacties op uitzending over uit de macht van naar de gezinsvoogd.

-De macht van op de gezinsvoogd. Gezinsvoogden een een hebben een zware en verantwoordelijke naar baan. tijdens Maar ze hebben ook veel een macht. op Maar wat als gezinsvoogden tijdens die macht de misbruiken?

Wie niet krijgt door naar waar hij recht op door heeft, wie tegen op tv de muur aanloopt bij overheidsinstellingen met op of wie slachtoffer wordt op tv van onrechtvaardige regels kan uit zich door melden bij De op tv Ombudsman.

-Woningcorporatie een weigert te hoge schoonmaakkosten terug een te betalen. -Gemeente op Soest weigert leerlingenvervoer het dyslectische naar leerling. -Nog meer studenten onterecht het bedreigd met in langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak door voor statenloos echtpaar. tijdens -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten naar op tv voor hun voortbestaan.

Wie de niet krijgt waar hij recht uit op heeft, of van wie last op tv heeft van regels op kan uit zich melden bij het De Ombudsman. -Gestolen de rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies tijdens wakker door worden!

-Longpatiënt op tv ziek van in renovatie. -Premaster studenten het ten onrechte bedreigd met door langstudeerboete. -Politieke reacties op op videobrief met KJTC.

-De driejaarlijkse herkeuring de voor mensen in met ADHD het om hun rijbewijs met te houden met is 'onzin', zegt psychiater Cees een Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum op tv uit (KJTC) doet oproep om van bezuinigingen terug te het draaien.

-Arbeidsinspectie ontedekt door stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. naar -Woningbouwvereniging de negeert eigen klachtencommissie. op -Werklozen met eigen vermogen krijgen een geen hulp met bij zoeken een van baan.

-Margreet de Wolff van had van een problematische tijdens echtscheiding en kreeg haar kinderen niet door meer de te zien. -Voorkomen uitzetting van het een tijdens stateloos echtpaar naar op tv Oekraïne. -Rijontzegging Leon van het der naar Stelt.

Wie naar niet krijgt waar met hij recht op heeft, wie met tegen de met muur aanloopt tijdens bij overheidsinstellingen of op tv wie slachtoffer wordt op van onrechtvaardige regels op kan zich melden bij De een ombudsman. Ombudsman Pieter op tv Hilhorst met zal alles op het alles zetten om een voor deze gedupeerde burgers goede op oplossingen af in te dwingen. Presentatie: met Pieter met Hilhorst.

Wie het niet krijgt een waar hij recht op heeft, wie door tegen op tv de muur uit aanloopt bij overheidsinstellingen de of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige tijdens regels kan zich op tv melden bij het De ombudsman. Ombudsman Pieter op een Hilhorst zal alles op op tv alles zetten om voor deze uit gedupeerde een burgers goede oplossingen af te op op tv dwingen. Presentatie: Pieter met Hilhorst.

Wie een niet krijgt waar hij op recht op heeft, de wie tegen de een muur aanloopt een bij overheidsinstellingen of wie door slachtoffer wordt van de onrechtvaardige regels kan uit zich melden bij uit De ombudsman. een Ombudsman Pieter Hilhorst door zal alles op alles op zetten om voor deze uit gedupeerde burgers door goede oplossingen af te in uit dwingen. De toekenning van op tv leerlingenvervoer voor hoogbegaafde kinderen berust door in op willekeur, blijkt naar vanavond. Sommige hoogbegaafde kinderen, die met in het reguliere een onderwijs naar compleet zijn vastgelopen, op tv gaan naar speciale uit Leonardoscholen. Vaak moeten ze daarvoor met grote afstanden overbruggen. Het een is door dan volledig afhankelijk van van de naar gemeente waar de ouders wonen, van of uit ze in aanmerking komen van voor een tegemoetkoming in de in tijdens reiskosten naar zogeheten Leonardoscholen. Sommige gemeenten in naar laten taxibusjes rijden om tijdens de kinderen naar school te uit brengen, terwijl andere de uit gemeenten slechts een deel van de op reiskosten vergoeden. Verreweg tijdens op de meeste gemeenten betalen echter helemaal op niets. VARA-Ombudsman Pieter tijdens met Hilhorst vindt dat Den Haag op een einde moet maken in aan deze met willekeur. In Nederland van zijn naar zo'n 40.000 basisschoolkinderen op en ruim 23.000 de leerlingen in het op tv voortgezet onderwijs hoogbegaafd, blijkt op uit onderzoek. Zij tijdens hebben een door IQ dat hoger door ligt dan 130. Veel van deze op het kinderen kunnen goed mee in het een reguliere een onderwijs. Maar één op de op drie de krijgt psychosociale problemen op school op tv en naar gaat onderpresteren. Daardoor zien leerkrachten een niet de altijd dat van een leerling hoogbegaafd in is. Bas uit Geldermalsen: Eén van uit die kinderen is uit de tijdens 13-jarige Bas uit Geldermalsen. van Hij liep op tijdens de het basisschool compleet vast, met raakte depressief en uit zelfs suïcidaal. Hij gebruikte geweld tegen tijdens zijn tijdens moeder om niet door naar school te hoeven. Een met zogeheten op Leonardoschool, die zich speciaal tijdens richt op hoogbegaafden, op tv was uiteindelijk zijn op tv redding. tijdens 'Anders waren we in hem nu kwijt geweest', zegt zijn met moeder het Maaike Bijlsma. Bas reist nu de dagelijks ruim 60 een kilometer met naar een tijdens Leonardo College in in Zwijndrecht. Hij is met fiets en tijdens trein anderhalf uur met onderweg. Maaike de Bijlsma vroeg met bij de gemeente Geldermalsen een een tegemoetkoming op tv aan de reiskosten, die de ruim 2600 euro per in jaar door bedragen. De gemeente wees met de aanvraag naar echter af, omdat met het in haar ogen een van eigen keuze van van in ouders is om hun kind naar op tv een Leonardoschool een te van laten gaan. Volgens de het moeder is het echter bittere de noodzaak. Bas met Bijlsma maakte een zelf een videoclip in over hoe moeilijk het tijdens is om naar als hoogbegaafde leerling op een een gewone school te door zitten. Uitzonderingsgeval: met De huidige wet- op tv en in regelgeving regelt het leerlingenvervoer uit voor kinderen met met een handicap en kinderen met die ver moeten reizen van om een naar een een school te gaan die van aansluit bij de het levensovertuiging van hun ouders. Ook de ouders van kinderen de met een laag in IQ en die de niet goed door kunnen leren kunnen aanspraak het een maken op leerlingenvervoer. Voor hoogbegaafden op tv is echter niets geregeld, naar omdat de speciale met Leonardoscholen bij naar het tijdens totstandkomen van de uit wet- en regelgeving niet bestonden. op tv Wel tijdens kennen de regelingen een zogeheten de hardheidsclausule. naar Op basis daarvan een kan een gemeente uitzonderingen van maken voor situaties waarvoor de op tv een bestaande regels geen oplossing bieden. Sommige het gemeenten in vergoeden op basis van in de hardheidsclausule (een deel een van) de reiskosten op tv van hoogbegaafden. Verreweg tijdens de in meeste gemeenten in weigeren echter leerlingenvervoer voor van hoogbegaafden te betalen. Zij vinden met het met een eigen keuze tijdens van de op tv ouders om hun op tv kind naar een Leonardoschool op tv te brengen. VARA-Ombudsman de Pieter Hilhorst vindt dat gemeenten een de problemen daarmee in bagatelliseren. Het is tijdens in tijdens zijn ogen onrechtvaardig met dat hoogbegaafde kinderen die uitvallen een op tv uit het gewone onderwijs geen beroep op de kunnen doen op leerlingenvervoer, terwijl door kinderen - die vanwege een de andere problemen niet naar een reguliere uit school kunnen - door tijdens de kosten wel tijdens krijgen vergoed. Hij op tv wil dat de minister van Onderwijs met de of de Tweede Kamer een tijdens einde maakt tijdens aan de willekeur. Presentatie: Pieter uit naar Hilhorst.

Wie op tv niet krijgt waar naar hij recht door op heeft, wie tegen de muur op tv door aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer een wordt van onrechtvaardige uit regels kan zich uit melden bij De door van ombudsman. Ombudsman Pieter op Hilhorst zal alles op alles zetten door om van voor deze gedupeerde de burgers goede door oplossingen af te dwingen. Presentatie: het Pieter het Hilhorst.

Wie van niet krijgt waar hij op recht op heeft, in wie tegen de muur het aanloopt bij overheidsinstellingen tijdens of op wie slachtoffer wordt van een onrechtvaardige regels kan het zich met melden bij De het ombudsman. Ombudsman Pieter op Hilhorst zal alles op alles op zetten op tv om voor deze gedupeerde burgers goede tijdens oplossingen af te het dwingen. Jongeren op tv die (nog) op geen verblijfsvergunning van hebben, kunnen wel een uit opleiding volgen, maar mogen op géén stage lopen. in En de zonder stage geen diploma. door Daarmee wordt hun recht op naar onderwijs geschonden, tijdens zoals vastgelegd in naar de Europese met grondwet. De meerderheid uit van de Tweede Kamer is op daar een boos over een en de staat is zelfs op voor de rechter de gesleept door door ROC-leerling Kelvin in Vrede, maar het kabinet uit blijft volharden in op dit beleid. En daarom de gaat De Ombudsman door nu van een stap verder. het Pieter Hilhorst stelt met twee ROC-leerlingen voor die nú een op stage moeten. in Hij op tv doet een oproep aan werkgevers op de wet in te overtreden door deze jongeren tijdens een door stageplek te bieden. Over naar het risico, een boete met tijdens van ? 8.000,-, hoeven ze de zich met niet druk te maken. op De Ombudsman heeft een een idealistische geldschieter gevonden die een naar bereid is de boetes te betalen van uit en daarvoor maar liefst anderhalve op tv ton heeft gereserveerd. op Presentatie: een Pieter Hilhorst.

september 2020
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!