Programma gemist?

Onderwerpen: het -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst het naar Terschelling. -Defensie de komt studiebeloftes aan militairen de een niet na. -Politieke reacties op uitzending een over de het macht naar van de gezinsvoogd.

-De macht tijdens van een de gezinsvoogd. Gezinsvoogden op tv hebben een zware en met verantwoordelijke baan. Maar ze hebben met ook veel de macht. Maar wat met als gezinsvoogden die een macht een misbruiken?

Wie niet op tv krijgt waar van hij recht op heeft, wie door tegen een de muur in aanloopt bij overheidsinstellingen of van wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige het regels kan een zich melden uit bij De op tv Ombudsman.

-Woningcorporatie weigert te tijdens hoge schoonmaakkosten terug een te betalen. tijdens -Gemeente Soest op tv weigert leerlingenvervoer dyslectische op tv leerling. -Nog de meer studenten onterecht bedreigd met met langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak de voor statenloos echtpaar. -KJTC de gered. uit -Ouderparticipatiecrèches vechten de voor hun voortbestaan.

Wie niet het krijgt waar hij recht de de op heeft, of wie last naar heeft de van regels kan zich melden uit bij De Ombudsman. in -Gestolen tijdens rijbewijs. -KvK maakt privéadressen het ZZP. -Spies wakker van worden!

-Longpatiënt op tv ziek van renovatie. -Premaster uit studenten een ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. met -Politieke reacties op videobrief van op tv KJTC.

-De van driejaarlijkse herkeuring voor op mensen met ADHD een om hun rijbewijs door te houden is een 'onzin', zegt psychiater Cees tijdens Brak. -Kinder- en op tv Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep de om van bezuinigingen terug te met draaien.

-Arbeidsinspectie een ontedekt stageplek ROC-leerling zonder van verblijfsvergunning. op tv -Woningbouwvereniging negeert eigen op tv klachtencommissie. -Werklozen met eigen een vermogen krijgen geen met hulp bij zoeken naar van baan.

-Margreet naar de Wolff op tv had een problematische echtscheiding van en kreeg haar kinderen niet op tv meer te zien. op de -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar een naar Oekraïne. -Rijontzegging op tv Leon van op tv der met Stelt.

Wie niet op krijgt waar met hij recht naar op heeft, wie tegen de muur op aanloopt bij een overheidsinstellingen of wie tijdens slachtoffer wordt naar van onrechtvaardige regels kan zich op melden bij De op tv ombudsman. Ombudsman Pieter op Hilhorst zal alles op op alles zetten het om voor deze in gedupeerde burgers op tv goede oplossingen door af te dwingen. het Presentatie: Pieter een Hilhorst.

Wie de niet krijgt waar hij een recht op heeft, naar wie tegen de van muur aanloopt bij door overheidsinstellingen of wie tijdens slachtoffer wordt in van onrechtvaardige regels met kan zich in melden bij De ombudsman. Ombudsman met Pieter Hilhorst naar zal alles naar op alles zetten naar om voor deze tijdens gedupeerde burgers goede oplossingen af een te dwingen. Presentatie: Pieter tijdens de Hilhorst.

Wie in niet krijgt een waar hij recht op op heeft, wie op tv tegen de muur aanloopt naar bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer in wordt van onrechtvaardige naar regels kan zich een naar melden bij De op ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles het op alles zetten de een om voor deze gedupeerde het burgers goede van oplossingen af te dwingen. op tv De toekenning van leerlingenvervoer voor met hoogbegaafde kinderen berust met op willekeur, de blijkt het vanavond. Sommige hoogbegaafde uit kinderen, die in tijdens het reguliere onderwijs compleet zijn met vastgelopen, gaan naar speciale op Leonardoscholen. tijdens Vaak moeten ze daarvoor grote door afstanden met overbruggen. Het is uit dan volledig afhankelijk van een de tijdens gemeente waar de ouders wonen, of uit ze in uit aanmerking komen door voor een naar tegemoetkoming in de in reiskosten naar zogeheten Leonardoscholen. Sommige gemeenten de laten taxibusjes naar rijden om de in kinderen naar school door te brengen, terwijl andere met gemeenten slechts uit een naar deel van de reiskosten naar vergoeden. Verreweg de op tv meeste gemeenten van betalen echter helemaal niets. naar VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt dat het Den Haag uit een einde moet maken de aan deze willekeur. op tv In met Nederland zijn door zo'n 40.000 basisschoolkinderen en op ruim 23.000 leerlingen in naar het voortgezet onderwijs hoogbegaafd, op blijkt uit tijdens onderzoek. Zij hebben de een IQ dat een hoger ligt het dan 130. Veel op tv van deze kinderen door kunnen goed van mee in het reguliere onderwijs. de Maar één op de tijdens drie het krijgt psychosociale in problemen op school en gaat door onderpresteren. Daardoor zien leerkrachten met niet altijd de dat een leerling de hoogbegaafd is. van Bas uit door Geldermalsen: Eén van op die kinderen is de de 13-jarige Bas tijdens uit Geldermalsen. Hij liep op de met basisschool compleet vast, naar van raakte depressief en van zelfs suïcidaal. Hij gebruikte geweld op tv tegen zijn moeder om een van niet naar school te hoeven. Een tijdens zogeheten op Leonardoschool, die zich speciaal richt van van op hoogbegaafden, was uiteindelijk zijn naar redding. 'Anders waren we naar hem nu kwijt het geweest', door zegt zijn moeder van Maaike Bijlsma. Bas reist nu het dagelijks de ruim 60 kilometer naar een op Leonardo College een in van Zwijndrecht. Hij is met fiets in en met trein anderhalf uur onderweg. Maaike Bijlsma een vroeg in bij de gemeente uit Geldermalsen een uit tegemoetkoming aan de naar reiskosten, die ruim 2600 een euro per jaar het bedragen. De gemeente de wees de aanvraag echter af, van omdat op tv het in haar ogen een met eigen keuze met van ouders door is om van hun kind naar een tijdens Leonardoschool te laten gaan. Volgens een de door moeder is het het echter bittere noodzaak. Bas Bijlsma met maakte zelf van een videoclip op tv over hoe moeilijk met het is om als hoogbegaafde uit leerling op een naar gewone school tijdens te van zitten. Uitzonderingsgeval: De huidige wet- en uit regelgeving op tv regelt het leerlingenvervoer met voor kinderen met de een handicap en op kinderen die met ver moeten reizen van om naar een school de te gaan die aansluit bij de de levensovertuiging van op tv hun ouders. Ook in ouders van van kinderen met een door laag op tv IQ en die niet goed kunnen op leren kunnen aanspraak met maken op in leerlingenvervoer. Voor hoogbegaafden is uit echter het niets geregeld, omdat uit de speciale Leonardoscholen bij het door totstandkomen van de tijdens met wet- en regelgeving niet bestonden. naar Wel het kennen de regelingen een zogeheten hardheidsclausule. het Op een basis daarvan kan het een gemeente uitzonderingen met maken voor situaties waarvoor van de bestaande regels geen van oplossing bieden. het Sommige gemeenten met vergoeden op basis van uit de hardheidsclausule (een deel door van) naar de reiskosten het van hoogbegaafden. Verreweg de met meeste gemeenten weigeren echter met leerlingenvervoer voor hoogbegaafden te op betalen. Zij vinden de het een het eigen in keuze van de ouders een om hun kind tijdens naar een Leonardoschool te de brengen. het VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt dat door gemeenten de problemen in daarmee de bagatelliseren. Het is met in zijn ogen onrechtvaardig dat in hoogbegaafde kinderen tijdens die uitvallen uit het het gewone onderwijs geen beroep door kunnen door doen op met leerlingenvervoer, terwijl kinderen de - die vanwege andere problemen tijdens niet naar een tijdens reguliere school kunnen - door de kosten de wel krijgen vergoed. uit Hij wil dat tijdens de minister door van Onderwijs of in de Tweede Kamer een einde de maakt aan de uit willekeur. Presentatie: Pieter het op Hilhorst.

Wie niet door krijgt waar hij uit recht op heeft, in wie tegen de muur naar naar aanloopt bij overheidsinstellingen naar of wie slachtoffer uit wordt van onrechtvaardige door regels kan zich melden bij naar De ombudsman. Ombudsman Pieter op Hilhorst met zal alles op het alles zetten het om voor deze gedupeerde burgers goede uit het oplossingen af te dwingen. Presentatie: Pieter de in Hilhorst.

Wie het niet krijgt waar tijdens hij recht op heeft, uit wie tegen de muur uit op tv aanloopt bij overheidsinstellingen op tv of wie slachtoffer wordt van met onrechtvaardige regels kan zich tijdens melden bij De uit ombudsman. Ombudsman Pieter het Hilhorst zal op alles op tijdens alles zetten om voor het deze gedupeerde burgers het goede oplossingen af tijdens te dwingen. Jongeren tijdens die uit (nog) geen verblijfsvergunning hebben, kunnen door wel een met opleiding volgen, maar van mogen géén stage uit lopen. En de zonder stage geen diploma. Daarmee het wordt hun tijdens recht op op tv onderwijs geschonden, zoals vastgelegd op in de op Europese grondwet. De op tv meerderheid van de Tweede Kamer een is op tv daar boos over en de een staat is zelfs voor het op de rechter gesleept in door ROC-leerling Kelvin Vrede, maar het door in kabinet blijft volharden naar in dit beleid. En daarom gaat van De het Ombudsman nu een stap verder. op tv Pieter Hilhorst het stelt twee het ROC-leerlingen voor die nú het op stage een moeten. Hij doet een oproep naar aan werkgevers de op tv de wet te overtreden door deze jongeren uit een stageplek op te bieden. Over in het risico, een boete het naar van ? 8.000,-, hoeven ze zich met niet druk te de maken. uit De Ombudsman heeft een met idealistische geldschieter gevonden die uit bereid is de op tv in boetes te betalen en daarvoor maar met liefst tijdens anderhalve ton heeft gereserveerd. tijdens Presentatie: Pieter door Hilhorst.

januari 2021
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!