Programma gemist?

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert in nieuwe de veerdienst naar het Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan van militairen door niet na. -Politieke door reacties op uitzending over op de macht op van de gezinsvoogd.

-De in macht van door de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware tijdens en naar verantwoordelijke baan. tijdens Maar ze hebben ook op veel macht. het Maar wat als gezinsvoogden uit die macht uit misbruiken?

Wie niet krijgt de tijdens waar hij recht tijdens op heeft, wie tegen de muur naar aanloopt bij overheidsinstellingen op op of wie slachtoffer naar wordt van onrechtvaardige met regels kan zich melden met bij De het Ombudsman.

-Woningcorporatie op weigert te hoge op tv schoonmaakkosten terug te de betalen. -Gemeente een Soest weigert leerlingenvervoer op dyslectische leerling. -Nog meer studenten van onterecht bedreigd met van langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak voor van statenloos naar echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches tijdens vechten voor hun het voortbestaan.

Wie niet in krijgt van waar hij recht op heeft, op of in wie last heeft van regels kan een zich melden van bij De Ombudsman. tijdens -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt door privéadressen ZZP. -Spies op wakker met worden!

-Longpatiënt van ziek van renovatie. uit -Premaster studenten in ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke naar reacties op videobrief het op KJTC.

-De door driejaarlijkse herkeuring voor mensen met op ADHD het om hun rijbewijs te houden een is op tv 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. het -Kinder- en naar Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet door oproep om bezuinigingen de terug tijdens te draaien.

-Arbeidsinspectie ontedekt uit stageplek ROC-leerling zonder uit verblijfsvergunning. een -Woningbouwvereniging negeert eigen een klachtencommissie. -Werklozen met naar eigen vermogen krijgen geen hulp tijdens bij zoeken van op baan.

-Margreet de de Wolff had een naar problematische echtscheiding en door kreeg haar door kinderen niet meer te zien. met -Voorkomen uitzetting op tv van een stateloos echtpaar uit naar door Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der tijdens uit Stelt.

Wie in niet krijgt waar naar hij recht op heeft, wie naar tegen de de muur aanloopt in bij overheidsinstellingen de of wie slachtoffer wordt naar van onrechtvaardige regels kan een zich een melden bij De ombudsman. de Ombudsman Pieter het Hilhorst zal alles het op alles zetten om voor tijdens deze gedupeerde uit burgers goede oplossingen af te tijdens dwingen. Presentatie: de Pieter van Hilhorst.

Wie niet krijgt uit waar hij recht op op heeft, uit wie tegen de tijdens muur op tv aanloopt bij overheidsinstellingen of met wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige op regels uit kan zich melden een bij De ombudsman. Ombudsman Pieter uit in Hilhorst zal alles naar op alles zetten in om voor deze gedupeerde in burgers goede van oplossingen af te dwingen. op Presentatie: Pieter in Hilhorst.

Wie niet krijgt in waar hij recht in op tv op heeft, wie door tegen de muur aanloopt bij op tv overheidsinstellingen of uit wie slachtoffer naar wordt van onrechtvaardige regels kan uit zich melden de bij De ombudsman. Ombudsman Pieter een Hilhorst zal alles op tijdens op alles zetten de om voor deze gedupeerde op tv burgers goede oplossingen naar af te dwingen. De toekenning met van leerlingenvervoer voor op tv van hoogbegaafde kinderen berust door op willekeur, blijkt vanavond. van Sommige hoogbegaafde kinderen, die van in het op tv reguliere onderwijs compleet zijn door vastgelopen, gaan naar speciale de Leonardoscholen. het Vaak moeten ze daarvoor uit grote afstanden overbruggen. Het op tv het is dan volledig afhankelijk van de een gemeente door waar de ouders door wonen, of ze de in aanmerking van komen voor een op tegemoetkoming in de reiskosten uit naar zogeheten Leonardoscholen. Sommige gemeenten in laten taxibusjes naar rijden om de kinderen het uit naar school te brengen, terwijl andere uit met gemeenten slechts een in deel van de reiskosten vergoeden. Verreweg uit de meeste gemeenten op betalen uit echter helemaal niets. VARA-Ombudsman Pieter op tv Hilhorst vindt van dat Den Haag het een einde moet maken het aan deze de willekeur. In Nederland zijn tijdens zo'n uit 40.000 basisschoolkinderen en ruim 23.000 in leerlingen in het op tv uit voortgezet onderwijs hoogbegaafd, met blijkt uit onderzoek. Zij hebben een op op IQ dat hoger ligt dan uit 130. Veel in van deze kinderen kunnen goed in mee in door het op tv reguliere onderwijs. Maar één op de tijdens drie van krijgt psychosociale problemen op in school en gaat onderpresteren. tijdens Daardoor in zien leerkrachten niet altijd dat de op een leerling hoogbegaafd is. op Bas uit met Geldermalsen: Eén van die kinderen een is de tijdens 13-jarige Bas uit door Geldermalsen. Hij liep met op de basisschool op compleet vast, naar raakte depressief en zelfs door suïcidaal. Hij gebruikte geweld tegen op tv op zijn moeder om met niet naar school te hoeven. Een door in zogeheten Leonardoschool, die door zich speciaal richt de op hoogbegaafden, was uiteindelijk zijn door redding. 'Anders een waren we hem met nu kwijt geweest', op tv zegt zijn uit moeder Maaike Bijlsma. Bas reist nu op tv naar dagelijks ruim 60 kilometer naar door een Leonardo College in met Zwijndrecht. Hij op tv is met fiets en het trein een anderhalf uur onderweg. Maaike op Bijlsma vroeg bij de het met gemeente Geldermalsen een naar tegemoetkoming aan de reiskosten, die in ruim 2600 euro per op jaar uit bedragen. De gemeente uit wees de een aanvraag echter af, omdat op het in haar ogen met een eigen keuze het van op tv ouders is om hun kind uit naar de een Leonardoschool te laten gaan. de Volgens de moeder uit is het echter uit bittere noodzaak. het Bas Bijlsma maakte de zelf een op tv videoclip over hoe moeilijk tijdens het is om tijdens als hoogbegaafde door leerling op een gewone school te tijdens zitten. Uitzonderingsgeval: tijdens De huidige wet- en in regelgeving regelt het in leerlingenvervoer op tv voor kinderen met een handicap uit op tv en kinderen die ver moeten reizen op om de naar een school met te gaan die aansluit bij met in de levensovertuiging van hun ouders. op tv Ook in ouders van kinderen uit met een laag IQ door en die op tv niet goed kunnen met leren kunnen aanspraak maken op in leerlingenvervoer. Voor met hoogbegaafden is echter niets het geregeld, omdat de speciale het Leonardoscholen uit bij het totstandkomen van de een uit wet- en regelgeving niet op bestonden. Wel uit kennen de regelingen een het zogeheten hardheidsclausule. het Op basis daarvan kan een op tv gemeente uitzonderingen van maken voor tijdens situaties waarvoor de bestaande regels geen de oplossing bieden. Sommige naar gemeenten vergoeden op door het basis van de hardheidsclausule (een deel naar uit van) de reiskosten van van hoogbegaafden. Verreweg de meeste gemeenten uit weigeren echter op leerlingenvervoer voor op tv hoogbegaafden te op tv betalen. Zij vinden het een eigen naar keuze van de de door ouders om hun kind naar op een de Leonardoschool te brengen. op tv VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt dat gemeenten op tv van de problemen daarmee bagatelliseren. Het door is in zijn tijdens ogen onrechtvaardig tijdens dat hoogbegaafde met kinderen die uitvallen op tv uit het gewone onderwijs geen op beroep van kunnen doen op leerlingenvervoer, terwijl kinderen op - die op vanwege andere problemen niet met naar op tv een reguliere school tijdens kunnen - de kosten naar wel de krijgen vergoed. Hij wil dat tijdens de op minister van Onderwijs met of de Tweede op tv Kamer een einde maakt naar aan de willekeur. met Presentatie: Pieter door Hilhorst.

Wie niet krijgt op tv waar hij recht van in op heeft, wie met tegen de muur aanloopt met bij overheidsinstellingen of wie op tv slachtoffer wordt van in onrechtvaardige regels kan een zich melden bij van De op ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles met op het alles zetten om voor op deze door gedupeerde burgers goede oplossingen van af te een dwingen. Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Wie van niet krijgt waar hij de recht op heeft, wie een met tegen de muur aanloopt het bij overheidsinstellingen of met wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige op tv in regels kan zich melden bij in De ombudsman. Ombudsman door Pieter Hilhorst zal het alles op alles zetten door om voor uit deze gedupeerde burgers goede het oplossingen af door te dwingen. van Jongeren die op (nog) geen verblijfsvergunning hebben, kunnen uit wel een de opleiding volgen, maar een mogen géén stage lopen. En door een zonder stage geen diploma. Daarmee wordt met hun tijdens recht op onderwijs geschonden, tijdens zoals vastgelegd in de met in Europese grondwet. De meerderheid van de van Tweede Kamer is tijdens daar boos over uit en de in staat is zelfs van voor een de rechter gesleept door het ROC-leerling Kelvin uit Vrede, maar het de kabinet blijft volharden in uit dit beleid. op En daarom gaat De Ombudsman van nu de een stap verder. Pieter Hilhorst stelt tijdens twee ROC-leerlingen voor uit die nú op door stage moeten. in Hij naar doet een oproep aan werkgevers de uit wet te overtreden op tv in door deze jongeren een stageplek op tv te bieden. Over het van risico, een boete een op tv van ? 8.000,-, een hoeven ze zich niet naar druk te maken. de De Ombudsman heeft een idealistische tijdens geldschieter gevonden een die bereid in is de met boetes te betalen naar en daarvoor maar de liefst anderhalve ton de heeft gereserveerd. Presentatie: Pieter op Hilhorst.

mei 2021
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!