Programma gemist?

Onderwerpen: een -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar een Terschelling. van -Defensie komt studiebeloftes het aan militairen niet met na. -Politieke reacties op uitzending uit over de macht met van de een gezinsvoogd.

-De een macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden op hebben een zware uit en op tv verantwoordelijke baan. Maar ze op hebben naar ook veel macht. Maar op wat als van gezinsvoogden die macht uit misbruiken?

Wie door niet krijgt waar hij recht het door op heeft, wie met tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen tijdens of wie op slachtoffer op wordt van onrechtvaardige regels kan met zich melden naar bij De naar Ombudsman.

-Woningcorporatie weigert te op tv hoge schoonmaakkosten terug uit een te betalen. -Gemeente Soest weigert van leerlingenvervoer op dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht door het bedreigd met langstudeerboete.

-Beslissende uit rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC de gered. het -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun op voortbestaan.

Wie door niet krijgt waar door hij recht op heeft, op of wie last in heeft van uit regels kan zich door melden bij op tv De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. de -KvK maakt privéadressen met ZZP. -Spies van wakker worden!

-Longpatiënt van ziek van renovatie. -Premaster de studenten ten op tv onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke een op tv reacties op videobrief in KJTC.

-De driejaarlijkse herkeuring het voor mensen van met ADHD om in hun de rijbewijs te houden is het 'onzin', zegt psychiater Cees naar Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum tijdens (KJTC) het doet oproep om van bezuinigingen terug te met draaien.

-Arbeidsinspectie op tv ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. met -Woningbouwvereniging het negeert eigen tijdens klachtencommissie. -Werklozen met uit eigen vermogen krijgen geen hulp bij de van zoeken van baan.

-Margreet op tv de Wolff de had een problematische echtscheiding naar en kreeg haar kinderen niet door meer te zien. een -Voorkomen uitzetting van door een stateloos uit echtpaar naar de Oekraïne. -Rijontzegging een Leon van der tijdens Stelt.

Wie niet krijgt het naar waar hij recht op heeft, wie in tegen de door muur aanloopt de bij overheidsinstellingen naar of wie slachtoffer wordt van naar onrechtvaardige in regels kan zich melden van bij De ombudsman. het Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles een op alles zetten een om voor deze de door gedupeerde burgers goede oplossingen af te door dwingen. door Presentatie: Pieter in Hilhorst.

Wie niet de krijgt waar het hij recht op een heeft, wie tegen de muur op tv aanloopt door bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer naar wordt van uit onrechtvaardige in regels kan zich melden bij met De ombudsman. Ombudsman Pieter een Hilhorst zal alles het op alles tijdens zetten om voor deze op tv gedupeerde in burgers goede op tv oplossingen af te dwingen. Presentatie: Pieter door op tv Hilhorst.

Wie de niet krijgt waar door hij recht op naar heeft, wie op tegen de muur aanloopt bij het overheidsinstellingen of op wie slachtoffer wordt het van onrechtvaardige regels kan zich het melden in bij De ombudsman. Ombudsman Pieter in Hilhorst zal op tv alles op tv op alles zetten om voor met deze gedupeerde naar burgers goede oplossingen af de te tijdens dwingen. De toekenning tijdens van leerlingenvervoer voor van hoogbegaafde kinderen berust in op willekeur, blijkt vanavond. Sommige het hoogbegaafde de kinderen, die in het reguliere onderwijs op tv compleet met zijn vastgelopen, gaan door naar speciale Leonardoscholen. Vaak moeten door ze daarvoor grote in afstanden van overbruggen. Het is dan volledig op afhankelijk van in de van gemeente waar de ouders wonen, of tijdens ze op tv in aanmerking komen voor een met tegemoetkoming in de door reiskosten naar zogeheten door Leonardoscholen. Sommige de gemeenten laten taxibusjes rijden door om de kinderen door naar school in te brengen, terwijl van andere gemeenten slechts een van deel op tv van de reiskosten door vergoeden. Verreweg de meeste met gemeenten betalen echter helemaal van niets. VARA-Ombudsman met Pieter op tv Hilhorst vindt dat Den Haag het een einde een moet maken het aan deze willekeur. In Nederland zijn op zo'n 40.000 basisschoolkinderen de en uit ruim 23.000 leerlingen in tijdens het voortgezet onderwijs hoogbegaafd, in in blijkt uit onderzoek. Zij hebben een in IQ dat hoger een met ligt dan 130. een Veel van deze een kinderen kunnen goed mee in het op reguliere van onderwijs. Maar één op in de drie krijgt psychosociale van problemen op naar school en een gaat onderpresteren. Daardoor zien met leerkrachten niet altijd dat door een leerling uit hoogbegaafd met is. Bas uit het Geldermalsen: Eén van die in kinderen is naar de 13-jarige Bas uit Geldermalsen. Hij een liep op een de basisschool tijdens compleet vast, raakte een depressief en een zelfs suïcidaal. Hij gebruikte op tv geweld tegen zijn moeder om een niet in naar school door te hoeven. Een naar zogeheten Leonardoschool, die zich speciaal tijdens richt op op hoogbegaafden, was op uiteindelijk zijn redding. een 'Anders waren we hem nu kwijt de geweest', een zegt zijn moeder Maaike uit Bijlsma. de Bas reist nu dagelijks ruim 60 het kilometer naar een op tv een Leonardo College in Zwijndrecht. een Hij is met fiets het en trein anderhalf op tv uur onderweg. uit Maaike Bijlsma vroeg bij de het gemeente Geldermalsen een tijdens tegemoetkoming aan op tv de reiskosten, die het ruim 2600 euro per uit jaar bedragen. met De gemeente wees de het aanvraag op tv echter af, omdat van het in haar ogen uit een naar eigen keuze van een ouders is om hun kind met naar een Leonardoschool te op tv laten gaan. het Volgens de moeder is van van het echter bittere noodzaak. Bas Bijlsma met maakte uit zelf een in videoclip over hoe moeilijk uit het is om als naar hoogbegaafde leerling de op een gewone op school te zitten. Uitzonderingsgeval: De het met huidige wet- en op regelgeving regelt het de leerlingenvervoer voor kinderen met met een handicap op en kinderen die een ver moeten reizen een om naar een school te gaan door die aansluit naar bij van de levensovertuiging van hun ouders. door Ook ouders van kinderen tijdens met een van laag uit IQ en die met niet goed kunnen leren naar kunnen aanspraak de maken op leerlingenvervoer. op Voor hoogbegaafden is in echter niets geregeld, tijdens omdat de speciale de Leonardoscholen bij het totstandkomen door van de wet- en op tv regelgeving niet de bestonden. Wel kennen de regelingen in een zogeheten hardheidsclausule. van Op basis de daarvan kan een gemeente door uitzonderingen maken voor een situaties waarvoor de van bestaande tijdens regels geen oplossing bieden. naar Sommige gemeenten van vergoeden op basis uit van de door hardheidsclausule (een deel van) de uit reiskosten van hoogbegaafden. Verreweg naar de in meeste gemeenten naar weigeren echter leerlingenvervoer voor hoogbegaafden door te in betalen. Zij vinden het een in eigen keuze van de de ouders om hun uit kind naar een de naar Leonardoschool te brengen. VARA-Ombudsman Pieter door Hilhorst vindt dat tijdens gemeenten op de problemen daarmee bagatelliseren. Het tijdens is van in zijn ogen onrechtvaardig van dat hoogbegaafde naar kinderen die uitvallen uit het van gewone onderwijs geen van beroep kunnen doen op naar door leerlingenvervoer, terwijl kinderen - die vanwege het andere problemen van niet uit naar een reguliere school kunnen - door door de kosten wel krijgen vergoed. het Hij wil dat de uit minister een van Onderwijs of de op Tweede in Kamer een einde maakt een aan de van willekeur. Presentatie: Pieter van Hilhorst.

Wie uit niet krijgt in waar hij recht op heeft, wie door tegen de muur op aanloopt bij met overheidsinstellingen van of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige op tv regels kan zich tijdens melden een bij De ombudsman. Ombudsman door Pieter Hilhorst op zal alles op alles zetten tijdens om voor deze een gedupeerde op tv burgers goede in oplossingen af te dwingen. het Presentatie: Pieter het Hilhorst.

Wie een niet krijgt waar hij op tv recht op heeft, wie uit tegen de muur van aanloopt bij met overheidsinstellingen het of wie slachtoffer wordt de van onrechtvaardige in regels kan zich melden bij in De ombudsman. Ombudsman Pieter in Hilhorst zal naar alles op op alles zetten om voor deze tijdens op tv gedupeerde burgers goede oplossingen door af te dwingen. Jongeren op tv die (nog) geen met verblijfsvergunning hebben, kunnen wel op tv een het opleiding volgen, maar mogen géén een de stage lopen. En zonder uit stage geen diploma. Daarmee het wordt hun uit recht op onderwijs geschonden, zoals een vastgelegd in door de Europese grondwet. in De meerderheid van de met op Tweede Kamer is daar boos over met en de staat op is naar zelfs voor de rechter tijdens gesleept een door ROC-leerling Kelvin Vrede, maar het naar een kabinet blijft volharden in dit beleid. uit En daarom gaat naar De Ombudsman nu op een stap uit verder. met Pieter Hilhorst stelt twee ROC-leerlingen de voor in die nú op stage moeten. Hij op tv doet een op oproep aan een werkgevers de wet te overtreden de door door deze jongeren een naar stageplek te bieden. van Over het risico, een boete op tv van ? door 8.000,-, hoeven ze zich door van niet druk te maken. De op Ombudsman heeft een idealistische de geldschieter door gevonden die bereid is in de boetes te betalen door en uit daarvoor maar op tv liefst anderhalve ton heeft gereserveerd. Presentatie: naar Pieter op Hilhorst.

oktober 2019
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!