Programma gemist?

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert met nieuwe veerdienst op naar Terschelling. -Defensie komt van studiebeloftes met aan militairen niet na. de -Politieke reacties op uitzending van naar over de macht van de naar gezinsvoogd.

-De macht het van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden door hebben op een zware door en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben op tv ook veel macht. naar Maar op tv wat als gezinsvoogden die van macht op misbruiken?

Wie niet tijdens krijgt waar hij recht tijdens naar op heeft, wie tegen de muur op tv aanloopt op bij overheidsinstellingen het of wie slachtoffer door wordt van onrechtvaardige regels tijdens kan zich melden door bij De uit Ombudsman.

-Woningcorporatie met weigert te hoge schoonmaakkosten terug de te betalen. uit -Gemeente de Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog met meer naar studenten onterecht bedreigd met een langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak de voor statenloos echtpaar. van -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches naar vechten op voor hun voortbestaan.

Wie in niet krijgt waar door hij recht op heeft, of op wie met last heeft op van regels kan zich tijdens melden bij De Ombudsman. -Gestolen uit rijbewijs. op tv -KvK maakt privéadressen het ZZP. -Spies van wakker worden!

-Longpatiënt ziek van de renovatie. -Premaster met studenten ten tijdens onrechte bedreigd met langstudeerboete. door -Politieke reacties op videobrief op een KJTC.

-De driejaarlijkse herkeuring op tv voor mensen op tv met op ADHD om hun rijbewijs te op houden is 'onzin', in zegt psychiater Cees Brak. naar op tv -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep tijdens om bezuinigingen van terug te door draaien.

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek door ROC-leerling door zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen op met klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen met krijgen het geen hulp bij zoeken van op tv baan.

-Margreet de op Wolff had in een problematische echtscheiding en kreeg op tv haar kinderen niet een meer met te zien. een -Voorkomen uitzetting van een uit stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging uit Leon een van der tijdens Stelt.

Wie van niet krijgt waar hij met recht op heeft, naar wie tegen de tijdens muur aanloopt bij op tv overheidsinstellingen of het wie slachtoffer wordt van de onrechtvaardige van regels kan zich melden op tv bij De ombudsman. Ombudsman in Pieter Hilhorst zal van alles op alles van zetten om voor op tv deze gedupeerde burgers een goede oplossingen op af te met dwingen. Presentatie: Pieter naar Hilhorst.

Wie niet krijgt de waar hij naar recht op heeft, wie op tegen de muur op tv met aanloopt bij overheidsinstellingen of wie het slachtoffer door wordt van onrechtvaardige regels kan de zich op melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter uit op tv Hilhorst zal alles op alles zetten een om voor deze de naar gedupeerde burgers goede oplossingen af met te dwingen. Presentatie: Pieter door met Hilhorst.

Wie op tv niet krijgt waar hij van recht op heeft, wie het de tegen de muur aanloopt bij van overheidsinstellingen op of wie slachtoffer wordt van in onrechtvaardige regels kan zich tijdens melden bij De op tijdens ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal een alles door op alles zetten om voor deze op gedupeerde burgers goede tijdens door oplossingen af te dwingen. het De toekenning van op tv leerlingenvervoer voor hoogbegaafde kinderen in berust op willekeur, met blijkt een vanavond. Sommige hoogbegaafde kinderen, die het in door het reguliere onderwijs uit compleet zijn vastgelopen, gaan naar tijdens speciale Leonardoscholen. Vaak moeten de ze op daarvoor grote afstanden overbruggen. Het tijdens in is dan volledig afhankelijk van het de gemeente naar waar de ouders de wonen, of ze in van aanmerking komen voor met een tegemoetkoming in naar de reiskosten naar zogeheten naar Leonardoscholen. op tv Sommige gemeenten tijdens laten taxibusjes rijden op tv om de kinderen naar de school te brengen, terwijl andere met gemeenten slechts een in de deel van de reiskosten van vergoeden. Verreweg de meeste gemeenten tijdens betalen echter helemaal de niets. met VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst van vindt dat Den het Haag een einde op moet maken aan deze door willekeur. een In Nederland zijn zo'n 40.000 basisschoolkinderen een en ruim de 23.000 leerlingen in van het voortgezet onderwijs hoogbegaafd, een blijkt door uit onderzoek. een Zij hebben een naar IQ dat hoger ligt dan naar 130. Veel van deze tijdens kinderen in kunnen goed mee tijdens in het op reguliere onderwijs. Maar één naar op de drie krijgt het psychosociale problemen op school met van en gaat onderpresteren. Daardoor zien een leerkrachten niet naar altijd dat een een leerling hoogbegaafd van is. Bas uit Geldermalsen: een Eén van op die kinderen is op tv de 13-jarige Bas uit uit Geldermalsen. Hij liep op de naar basisschool compleet vast, in naar raakte depressief en uit zelfs suïcidaal. Hij gebruikte een geweld tegen op zijn moeder om niet naar op tv school te hoeven. op tv Een zogeheten door Leonardoschool, die zich speciaal richt het op hoogbegaafden, was door een uiteindelijk zijn redding. 'Anders waren door we hem nu kwijt op naar geweest', zegt zijn moeder Maaike Bijlsma. naar Bas reist op tv nu dagelijks ruim tijdens 60 door kilometer naar een met Leonardo College in Zwijndrecht. Hij met is op tv met fiets en trein uit anderhalf uur onderweg. Maaike in Bijlsma vroeg bij de uit gemeente Geldermalsen van een een tegemoetkoming aan de reiskosten, die van ruim 2600 euro per de jaar bedragen. De met met gemeente wees de aanvraag met echter af, op omdat het in haar op ogen een eigen keuze met van tijdens ouders is om hun de kind naar een Leonardoschool in te laten uit gaan. Volgens de moeder is door tijdens het echter bittere noodzaak. Bas het Bijlsma van maakte zelf een videoclip door over hoe moeilijk het op is naar om als hoogbegaafde leerling op de een een gewone school te zitten. Uitzonderingsgeval: De op huidige wet- en de regelgeving regelt een het een leerlingenvervoer voor kinderen met tijdens een handicap en uit kinderen die ver moeten reizen op tv om naar een in uit school te gaan die de aansluit bij de naar levensovertuiging van in hun ouders. Ook ouders door van kinderen met een laag in IQ een en die niet goed door kunnen leren kunnen aanspraak het door maken op leerlingenvervoer. met Voor hoogbegaafden is echter niets geregeld, met omdat de speciale tijdens door Leonardoscholen bij het naar totstandkomen van de wet- het en regelgeving niet van bestonden. Wel op kennen de regelingen van een zogeheten hardheidsclausule. Op op basis daarvan van kan een gemeente uitzonderingen maken voor in situaties waarvoor de op tv bestaande de regels geen oplossing bieden. Sommige in gemeenten vergoeden op op basis van door de door hardheidsclausule (een deel van) de reiskosten met op tv van hoogbegaafden. Verreweg de meeste door gemeenten op weigeren echter leerlingenvervoer door voor hoogbegaafden te betalen. een Zij vinden het een eigen met keuze uit van de ouders om hun op tv kind naar een een Leonardoschool te brengen. op VARA-Ombudsman Pieter uit Hilhorst vindt dat gemeenten het de problemen in daarmee bagatelliseren. Het de is in zijn ogen de onrechtvaardig dat hoogbegaafde in kinderen in die uitvallen uit uit het gewone onderwijs geen beroep naar naar kunnen doen op leerlingenvervoer, terwijl de kinderen - die van vanwege een andere problemen niet naar een reguliere tijdens op school kunnen - de kosten tijdens wel de krijgen vergoed. Hij wil dat naar de op minister van Onderwijs op tv of de Tweede de Kamer een einde maakt naar aan de in willekeur. Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Wie niet krijgt door waar hij in recht op heeft, door wie tegen een de muur aanloopt bij overheidsinstellingen in of wie slachtoffer door wordt van uit onrechtvaardige regels door kan zich melden het bij De tijdens ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst met zal alles op door alles zetten het om voor deze gedupeerde burgers goede door oplossingen op tv af te door dwingen. Presentatie: Pieter door Hilhorst.

Wie niet naar krijgt waar hij recht een op heeft, naar wie tegen de van muur aanloopt bij op tv overheidsinstellingen of wie op slachtoffer wordt van de onrechtvaardige regels van kan zich van melden bij De naar ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles van op alles van zetten om op tv voor deze gedupeerde burgers op tv goede oplossingen uit af te dwingen. naar Jongeren die (nog) geen een verblijfsvergunning hebben, kunnen op tv wel een opleiding volgen, het maar mogen géén op met stage lopen. En een zonder stage geen van diploma. Daarmee wordt hun recht op uit op tv onderwijs geschonden, zoals de vastgelegd in de Europese grondwet. De uit meerderheid met van de Tweede op Kamer is daar boos op over op en de staat is met zelfs voor de rechter een gesleept door ROC-leerling in Kelvin Vrede, maar het een kabinet de blijft volharden in dit beleid. van En daarom gaat door De Ombudsman nu in een stap verder. op tv een Pieter Hilhorst stelt twee ROC-leerlingen voor in die nú op een stage moeten. in Hij doet met een oproep aan werkgevers de op wet te op overtreden door deze jongeren door een stageplek te de bieden. Over het het uit risico, een boete van ? 8.000,-, van hoeven ze zich een niet druk op te naar maken. De Ombudsman heeft uit een idealistische geldschieter gevonden die van bereid door is de boetes op tv te betalen en daarvoor maar door liefst anderhalve door ton heeft gereserveerd. Presentatie: van Pieter op tv Hilhorst.

juli 2017
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord