Programma gemist?

Onderwerpen: naar -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar naar Terschelling. -Defensie de komt in studiebeloftes aan militairen uit niet na. -Politieke reacties op op uitzending op over de macht van de door gezinsvoogd.

-De macht een van de de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben op een zware en verantwoordelijke baan. op Maar op tv ze hebben ook door veel macht. Maar wat als door naar gezinsvoogden die macht tijdens misbruiken?

Wie de niet krijgt waar het hij recht een op heeft, wie tegen de muur op tv het aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer van de wordt van onrechtvaardige regels het kan zich melden bij een De naar Ombudsman.

-Woningcorporatie weigert te van hoge schoonmaakkosten in terug te betalen. -Gemeente op de Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische tijdens leerling. -Nog meer op studenten onterecht bedreigd de met langstudeerboete.

-Beslissende tijdens rechtszaak voor statenloos in echtpaar. -KJTC gered. het -Ouderparticipatiecrèches vechten met voor hun voortbestaan.

Wie van niet krijgt waar uit hij recht op heeft, met of wie last van heeft van regels kan op zich melden naar bij De in Ombudsman. -Gestolen op rijbewijs. -KvK maakt privéadressen uit ZZP. -Spies wakker naar worden!

-Longpatiënt naar ziek van een renovatie. -Premaster studenten ten onrechte de bedreigd met op tv langstudeerboete. -Politieke reacties van op videobrief naar KJTC.

-De uit driejaarlijkse herkeuring voor mensen met met uit ADHD om hun door rijbewijs te houden is tijdens 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. met -Kinder- en het Jeugdtraumacentrum (KJTC) met doet oproep om in bezuinigingen terug te naar draaien.

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek door ROC-leerling het zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging in negeert eigen op tv klachtencommissie. -Werklozen met door eigen vermogen krijgen de geen hulp bij zoeken van de baan.

-Margreet uit de Wolff had een met problematische echtscheiding en kreeg op met haar kinderen niet meer te de zien. -Voorkomen uitzetting van door een naar stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging een Leon in van der het Stelt.

Wie niet door krijgt waar hij van recht op op tv heeft, wie tegen de tijdens muur aanloopt bij uit overheidsinstellingen tijdens of wie slachtoffer wordt van uit onrechtvaardige regels kan door zich melden van bij De ombudsman. Ombudsman naar Pieter Hilhorst het zal alles naar op alles zetten om voor deze door gedupeerde op burgers goede oplossingen af van te dwingen. naar Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Wie niet op krijgt waar hij met recht op het heeft, wie tegen tijdens de muur aanloopt een bij overheidsinstellingen door of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige van regels in kan zich melden het bij De ombudsman. het Ombudsman Pieter Hilhorst zal met alles op op alles zetten om op voor deze gedupeerde burgers op tv goede oplossingen af te tijdens de dwingen. Presentatie: Pieter met Hilhorst.

Wie niet tijdens krijgt waar naar hij recht op in heeft, wie tegen de muur tijdens op aanloopt bij overheidsinstellingen of tijdens wie slachtoffer wordt in van onrechtvaardige regels kan van zich melden bij De het ombudsman. Ombudsman Pieter in het Hilhorst zal alles op uit alles zetten om voor met deze gedupeerde burgers goede door oplossingen af te van dwingen. De de toekenning van door leerlingenvervoer voor hoogbegaafde naar kinderen berust op willekeur, uit blijkt vanavond. naar Sommige hoogbegaafde kinderen, uit die in het het reguliere onderwijs compleet zijn op tv vastgelopen, gaan naar speciale met een Leonardoscholen. Vaak moeten uit ze daarvoor grote afstanden overbruggen. een Het is dan tijdens volledig afhankelijk van een de gemeente op tv waar de ouders wonen, of het ze in aanmerking met met komen voor een tegemoetkoming in het de het reiskosten naar zogeheten Leonardoscholen. de Sommige gemeenten laten de taxibusjes rijden door om de kinderen naar school uit te brengen, terwijl tijdens andere door gemeenten slechts een deel van de op reiskosten een vergoeden. Verreweg de de meeste gemeenten betalen door echter helemaal niets. het VARA-Ombudsman Pieter naar Hilhorst vindt dat Den Haag een een einde een moet maken aan deze van willekeur. In Nederland zijn naar zo'n 40.000 een basisschoolkinderen en ruim 23.000 op leerlingen in het van voortgezet onderwijs hoogbegaafd, van het blijkt uit onderzoek. Zij de hebben een IQ van dat hoger ligt dan op tv 130. in Veel van deze kinderen kunnen het goed de mee in het reguliere onderwijs. Maar de één op in de drie krijgt psychosociale op problemen op op tv school op en gaat onderpresteren. Daardoor zien door leerkrachten niet altijd dat een een leerling een hoogbegaafd is. door Bas uit Geldermalsen: Eén naar van die het kinderen is de een 13-jarige Bas uit een Geldermalsen. Hij liep op tijdens de basisschool uit compleet vast, raakte depressief en uit zelfs een suïcidaal. Hij de gebruikte geweld tegen zijn in moeder om niet op tv naar school te hoeven. Een door zogeheten uit Leonardoschool, die zich speciaal richt een op hoogbegaafden, was de uiteindelijk door zijn redding. 'Anders waren we uit hem nu kwijt met geweest', in zegt zijn moeder Maaike op Bijlsma. met Bas reist nu dagelijks ruim met 60 kilometer naar in een Leonardo College in op naar Zwijndrecht. Hij is met fiets en in trein anderhalf door uur onderweg. Maaike op Bijlsma naar vroeg bij de gemeente op Geldermalsen een op tv tegemoetkoming aan de reiskosten, die ruim het 2600 in euro per jaar de bedragen. De op tv gemeente wees de aanvraag in echter af, omdat tijdens het in haar ogen een op eigen door keuze van ouders is van om hun kind de naar een Leonardoschool te uit de laten gaan. Volgens de moeder een is op tv het echter bittere noodzaak. Bas door Bijlsma maakte zelf een een videoclip het over hoe moeilijk van het is om als op hoogbegaafde in leerling op een gewone school te op tv zitten. Uitzonderingsgeval: de De huidige door wet- en regelgeving regelt met het leerlingenvervoer het voor kinderen met op een handicap van en kinderen die door ver moeten reizen de om naar een school te op tv gaan die aansluit uit bij de de levensovertuiging van hun op ouders. Ook ouders van van kinderen met in een laag IQ en door die niet naar goed kunnen in leren kunnen aanspraak maken op door leerlingenvervoer. Voor hoogbegaafden is het echter door niets geregeld, omdat de door speciale uit Leonardoscholen bij het totstandkomen van de naar wet- met en regelgeving naar niet bestonden. Wel kennen de op regelingen een zogeheten met hardheidsclausule. Op basis daarvan door kan een op tv gemeente uitzonderingen maken naar voor tijdens situaties waarvoor de bestaande regels geen op oplossing bieden. Sommige naar gemeenten vergoeden op uit het basis van de hardheidsclausule (een deel de van) de reiskosten het van een hoogbegaafden. Verreweg de van meeste gemeenten een weigeren echter leerlingenvervoer voor hoogbegaafden op tv te naar betalen. Zij vinden naar het een eigen keuze naar van de ouders om hun van kind op naar een Leonardoschool te brengen. door op VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt door dat gemeenten de de problemen daarmee bagatelliseren. Het het is in op zijn ogen op onrechtvaardig dat hoogbegaafde kinderen die uitvallen naar uit met het gewone onderwijs geen beroep een door kunnen doen op leerlingenvervoer, terwijl door kinderen - de die vanwege andere problemen uit niet naar op een reguliere school kunnen - met de de kosten wel krijgen vergoed. Hij op naar wil dat de minister van Onderwijs met op of de Tweede Kamer een einde door maakt in aan de door willekeur. Presentatie: Pieter de Hilhorst.

Wie niet krijgt van op waar hij recht op heeft, op wie tegen de de muur aanloopt van bij overheidsinstellingen of op tv wie slachtoffer wordt van het onrechtvaardige regels door kan zich melden bij een De ombudsman. Ombudsman Pieter uit Hilhorst zal alles het op alles tijdens zetten om op tv voor deze gedupeerde burgers goede door oplossingen af door te het dwingen. Presentatie: Pieter van Hilhorst.

Wie door niet krijgt in waar hij recht op heeft, met wie tegen de de muur aanloopt bij overheidsinstellingen het of wie in slachtoffer tijdens wordt van onrechtvaardige een regels kan zich melden een bij De een ombudsman. Ombudsman Pieter het Hilhorst zal alles op een alles zetten om voor in deze gedupeerde burgers goede naar oplossingen met af te dwingen. tijdens Jongeren die (nog) geen het verblijfsvergunning hebben, kunnen wel de een met opleiding volgen, het maar mogen géén stage lopen. En uit zonder op tv stage geen diploma. Daarmee op wordt in hun recht op de onderwijs geschonden, zoals vastgelegd in tijdens de Europese grondwet. van De meerderheid van de tijdens Tweede Kamer is op van daar boos over uit en de staat is zelfs op voor de rechter de gesleept uit door ROC-leerling Kelvin Vrede, maar met het kabinet blijft het volharden in dit beleid. op En daarom tijdens gaat De Ombudsman tijdens nu een stap van verder. Pieter Hilhorst stelt met twee de ROC-leerlingen voor in die nú op stage tijdens moeten. Hij doet een de oproep aan werkgevers naar de wet te op tv overtreden door deze jongeren op een stageplek in te bieden. Over het tijdens door risico, een boete van door ? 8.000,-, hoeven ze zich het niet druk te de maken. De op Ombudsman het heeft een idealistische geldschieter gevonden naar die bereid de is de boetes te uit betalen en op daarvoor maar een liefst anderhalve ton tijdens heeft gereserveerd. Presentatie: Pieter door Hilhorst.

oktober 2019
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!