Programma gemist?

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat uit belemmert nieuwe veerdienst naar in Terschelling. uit -Defensie komt studiebeloftes op tv aan militairen niet een na. -Politieke reacties op uitzending het van over de macht van de de gezinsvoogd.

-De van macht van de met gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een een zware en het verantwoordelijke baan. Maar ze hebben de ook de veel macht. Maar wat uit als gezinsvoogden die macht het door misbruiken?

Wie niet tijdens krijgt het waar hij recht op heeft, wie in met tegen de muur van aanloopt bij overheidsinstellingen of op wie slachtoffer wordt het van onrechtvaardige regels kan uit zich melden op tv bij De het Ombudsman.

-Woningcorporatie weigert te een hoge schoonmaakkosten met terug te uit betalen. -Gemeente Soest weigert het leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog met het meer studenten onterecht bedreigd met op tv langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak voor de een statenloos echtpaar. -KJTC gered. uit -Ouderparticipatiecrèches vechten voor van hun voortbestaan.

Wie uit niet krijgt van waar hij recht op tv op heeft, of wie last heeft op van regels kan op zich melden bij uit De Ombudsman. op -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt in privéadressen op ZZP. -Spies door wakker worden!

-Longpatiënt ziek uit van renovatie. -Premaster door studenten ten een onrechte bedreigd met langstudeerboete. in -Politieke uit reacties op videobrief het KJTC.

-De driejaarlijkse op tv herkeuring in voor mensen met ADHD om op hun rijbewijs het te houden is 'onzin', een zegt psychiater Cees een Brak. met -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep de door om bezuinigingen terug te uit draaien.

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek naar ROC-leerling zonder tijdens verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging de negeert eigen tijdens klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen uit krijgen geen hulp bij op tv zoeken op tv van baan.

-Margreet de Wolff met had een op tv problematische van echtscheiding en kreeg haar kinderen niet van meer op tv te zien. -Voorkomen uitzetting van uit een stateloos naar echtpaar de naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der tijdens van Stelt.

Wie niet krijgt uit door waar hij recht op op heeft, wie tegen de muur door aanloopt bij op overheidsinstellingen of wie slachtoffer tijdens wordt met van onrechtvaardige regels op kan zich melden bij van De de ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles in op alles zetten het om voor deze op gedupeerde burgers goede uit oplossingen het af te op tv dwingen. Presentatie: Pieter naar Hilhorst.

Wie niet krijgt door waar hij recht op tv op heeft, van wie tegen de muur het aanloopt een bij overheidsinstellingen of wie op tv slachtoffer wordt van van onrechtvaardige regels naar kan zich melden bij De van ombudsman. Ombudsman een Pieter de Hilhorst zal alles op op alles zetten tijdens om voor deze gedupeerde de burgers goede oplossingen af in te de dwingen. Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Wie niet krijgt op tv waar van hij recht naar op heeft, wie tegen van de muur aanloopt het bij overheidsinstellingen of van wie slachtoffer wordt het van onrechtvaardige regels kan tijdens zich melden bij naar De ombudsman. Ombudsman het Pieter in Hilhorst zal alles op alles zetten de om voor het deze uit gedupeerde burgers goede oplossingen af te door dwingen. De toekenning op door van leerlingenvervoer voor hoogbegaafde door kinderen berust op met willekeur, blijkt vanavond. Sommige hoogbegaafde de kinderen, die het in het uit reguliere onderwijs compleet zijn in vastgelopen, op gaan naar speciale Leonardoscholen. met Vaak moeten ze daarvoor tijdens grote afstanden overbruggen. tijdens Het in is dan volledig afhankelijk van het de gemeente waar de in ouders wonen, de of ze in aanmerking op tv komen een voor een tegemoetkoming in met de reiskosten naar naar zogeheten Leonardoscholen. Sommige tijdens gemeenten laten taxibusjes rijden van om de kinderen naar naar school te naar brengen, terwijl de andere op tv gemeenten slechts een deel van de op reiskosten vergoeden. naar Verreweg de meeste gemeenten met door betalen echter helemaal in niets. VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt dat van een Den Haag een de einde moet maken het aan deze willekeur. In Nederland op tv zijn door zo'n 40.000 basisschoolkinderen en ruim door 23.000 uit leerlingen in het voortgezet onderwijs op tv hoogbegaafd, van blijkt uit onderzoek. Zij met hebben een IQ dat hoger uit ligt dan de 130. Veel van deze de kinderen kunnen op goed mee in tijdens het reguliere met onderwijs. Maar een één op de het drie krijgt psychosociale op problemen op school en gaat van onderpresteren. Daardoor zien tijdens leerkrachten niet altijd dat het een leerling hoogbegaafd uit is. Bas uit een Geldermalsen: Eén van van die kinderen met is de 13-jarige op tv Bas uit de Geldermalsen. Hij liep op de het tijdens basisschool compleet vast, raakte naar depressief en zelfs in suïcidaal. Hij gebruikte naar geweld tegen zijn moeder om van niet naar school de te naar hoeven. Een van zogeheten Leonardoschool, die in zich speciaal richt op hoogbegaafden, was met uiteindelijk tijdens zijn redding. 'Anders waren we met hem nu kwijt door geweest', zegt op tv zijn op tv moeder Maaike Bijlsma. Bas reist nu door dagelijks ruim op 60 kilometer naar door een door Leonardo College in Zwijndrecht. Hij is op met op tv fiets en trein anderhalf uur op onderweg. met Maaike Bijlsma naar vroeg bij de gemeente Geldermalsen een in van tegemoetkoming aan de reiskosten, die uit ruim 2600 euro naar per de jaar bedragen. De gemeente het wees de aanvraag echter het af, omdat het in in haar ogen met een van eigen keuze van ouders met is om hun naar kind naar naar een Leonardoschool te laten gaan. door Volgens de moeder is van het echter bittere de in noodzaak. Bas Bijlsma maakte zelf een een op videoclip over hoe op moeilijk het is om als de hoogbegaafde leerling tijdens op een het gewone school te zitten. Uitzonderingsgeval: in De tijdens huidige wet- en regelgeving door regelt het leerlingenvervoer voor naar kinderen met een handicap het en de kinderen die van ver moeten reizen om naar een naar school van te gaan op tv die aansluit bij de levensovertuiging van met hun ouders. Ook een ouders met van kinderen van met een laag met IQ en die niet goed tijdens kunnen leren kunnen aanspraak met het maken op leerlingenvervoer. op tv Voor hoogbegaafden is echter een niets geregeld, omdat de speciale in Leonardoscholen bij het het uit totstandkomen van de wet- en het regelgeving niet bestonden. op tv Wel kennen de regelingen met een zogeheten hardheidsclausule. op Op basis daarvan van kan in een gemeente uitzonderingen maken voor tijdens situaties waarvoor in de het bestaande regels geen oplossing tijdens bieden. Sommige op tv gemeenten vergoeden op de basis van de hardheidsclausule (een door deel van) van de reiskosten de van hoogbegaafden. Verreweg de in meeste gemeenten weigeren echter een leerlingenvervoer voor hoogbegaafden de te betalen. Zij in vinden het een de eigen keuze van de in ouders tijdens om hun kind tijdens naar een Leonardoschool te brengen. op VARA-Ombudsman van Pieter Hilhorst vindt dat op gemeenten de problemen daarmee op bagatelliseren. Het het is in zijn ogen tijdens een onrechtvaardig dat hoogbegaafde kinderen die uitvallen met uit de het gewone onderwijs het geen beroep kunnen doen in op leerlingenvervoer, van terwijl kinderen - in die vanwege andere problemen van niet naar een reguliere naar school kunnen - met naar de kosten wel krijgen een vergoed. Hij op wil dat de minister tijdens van Onderwijs of de het Tweede Kamer een einde tijdens maakt de aan de willekeur. van Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Wie niet met krijgt waar een hij recht op in heeft, wie tegen het de muur aanloopt een bij overheidsinstellingen of in wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige op regels kan zich met van melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter door Hilhorst het zal alles op het alles zetten om met voor deze op tv gedupeerde burgers goede oplossingen af te naar in dwingen. Presentatie: Pieter in Hilhorst.

Wie uit niet krijgt waar hij op recht uit op heeft, wie tegen de muur op de aanloopt bij overheidsinstellingen of op tv wie slachtoffer wordt van het onrechtvaardige regels in kan zich melden bij in De het ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst door zal alles op alles naar zetten om voor deze in een gedupeerde burgers goede op oplossingen af te dwingen. de Jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning op tv hebben, kunnen op tv wel een op tv opleiding volgen, maar mogen op tv géén stage lopen. op En zonder uit stage geen diploma. Daarmee wordt door op tv hun recht op onderwijs geschonden, zoals uit vastgelegd in de de Europese grondwet. De door meerderheid van op tv de Tweede Kamer is door daar boos over van en het de staat is zelfs voor op tv de rechter van gesleept door tijdens ROC-leerling Kelvin Vrede, maar het naar kabinet blijft volharden de een in dit beleid. En daarom in gaat uit De Ombudsman nu een stap verder. uit Pieter op Hilhorst stelt twee ROC-leerlingen de voor die nú op van op stage moeten. Hij doet uit een oproep aan werkgevers met de wet te overtreden van door deze jongeren met een op stageplek te in bieden. Over het risico, met een boete een van ? 8.000,-, hoeven op tv ze zich niet druk op te maken. De van Ombudsman heeft een idealistische in geldschieter gevonden naar die bereid is de door het boetes te betalen op en daarvoor maar uit liefst anderhalve ton heeft gereserveerd. tijdens Presentatie: Pieter de Hilhorst.

juni 2021
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!