Programma gemist?

Onderwerpen: tijdens -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst het naar naar Terschelling. -Defensie komt tijdens studiebeloftes aan militairen niet na. een -Politieke reacties een op uitzending op tv over de macht van de het gezinsvoogd.

-De macht van van de met gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een het zware tijdens en verantwoordelijke baan. Maar ze in hebben ook naar veel macht. Maar wat naar als gezinsvoogden die in macht het misbruiken?

Wie niet een krijgt waar hij recht de op heeft, van wie uit tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen van of wie op tv slachtoffer wordt van de onrechtvaardige regels op tv kan zich melden bij door De op Ombudsman.

-Woningcorporatie de weigert te hoge schoonmaakkosten het terug te het betalen. -Gemeente op tv Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog met meer studenten tijdens onterecht bedreigd met met langstudeerboete.

-Beslissende door rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC tijdens gered. op -Ouderparticipatiecrèches vechten voor tijdens hun voortbestaan.

Wie een niet krijgt waar naar hij recht op van heeft, of door wie last heeft van van regels kan op zich melden bij De Ombudsman. tijdens -Gestolen rijbewijs. door -KvK maakt privéadressen ZZP. op tv -Spies wakker in worden!

-Longpatiënt uit ziek van renovatie. met -Premaster studenten op ten onrechte bedreigd tijdens met langstudeerboete. -Politieke reacties uit op videobrief door KJTC.

-De uit driejaarlijkse herkeuring voor mensen de met door ADHD om hun rijbewijs te het houden het is 'onzin', zegt psychiater Cees in Brak. -Kinder- met en Jeugdtraumacentrum (KJTC) het doet oproep om op tv bezuinigingen terug te naar draaien.

-Arbeidsinspectie een ontedekt stageplek ROC-leerling de zonder verblijfsvergunning. op -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met op eigen op vermogen krijgen geen een hulp bij zoeken van op tv baan.

-Margreet de de Wolff had een problematische op tv door echtscheiding en kreeg haar het kinderen niet meer te zien. op -Voorkomen uitzetting van tijdens een op tv stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging een Leon van op tv der in Stelt.

Wie door niet krijgt waar hij recht uit op de heeft, wie tegen de op muur aanloopt bij tijdens overheidsinstellingen naar of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige het regels kan van zich melden uit bij De ombudsman. Ombudsman naar Pieter tijdens Hilhorst zal alles op van alles zetten om voor een deze gedupeerde een burgers goede oplossingen af te naar van dwingen. Presentatie: Pieter met Hilhorst.

Wie op tv niet krijgt waar hij op recht van op heeft, wie tegen de muur van aanloopt bij op tv overheidsinstellingen van of wie slachtoffer wordt op van onrechtvaardige regels kan zich de melden bij de De ombudsman. Ombudsman op tv Pieter Hilhorst zal op alles het op alles zetten om voor deze van gedupeerde het burgers goede oplossingen op af te dwingen. Presentatie: Pieter naar naar Hilhorst.

Wie op tv niet krijgt waar van hij recht op heeft, wie met door tegen de muur aanloopt op tv bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer de wordt van in onrechtvaardige regels kan uit zich melden bij De een op tv ombudsman. Ombudsman Pieter op tv Hilhorst zal alles op tijdens alles zetten om het voor deze gedupeerde met burgers goede oplossingen het af te dwingen. De toekenning door van de leerlingenvervoer voor hoogbegaafde kinderen berust in op willekeur, blijkt door tijdens vanavond. Sommige hoogbegaafde kinderen, die in met tijdens het reguliere onderwijs compleet zijn vastgelopen, naar gaan naar van speciale Leonardoscholen. Vaak moeten de ze daarvoor van grote met afstanden overbruggen. Het de is dan volledig naar afhankelijk van de gemeente waar met de ouders naar wonen, of ze in door aanmerking komen voor door een tegemoetkoming in naar de tijdens reiskosten naar zogeheten Leonardoscholen. in Sommige gemeenten laten tijdens taxibusjes rijden om de op tv kinderen met naar school te brengen, tijdens terwijl andere gemeenten slechts een van deel met van de reiskosten vergoeden. tijdens Verreweg de meeste gemeenten tijdens de betalen echter helemaal niets. naar VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst vindt een dat Den Haag een een een einde moet maken de aan deze willekeur. tijdens In Nederland zijn zo'n 40.000 van basisschoolkinderen en ruim 23.000 met tijdens leerlingen in het voortgezet onderwijs van hoogbegaafd, blijkt de uit onderzoek. Zij hebben een tijdens IQ op dat hoger ligt dan de 130. Veel van van deze kinderen kunnen goed in mee in het in reguliere onderwijs. Maar door één op een de drie krijgt uit psychosociale problemen op met school en het gaat onderpresteren. Daardoor zien leerkrachten uit met niet altijd dat een leerling op hoogbegaafd is. het Bas uit een Geldermalsen: Eén van die kinderen uit is de in 13-jarige Bas de uit Geldermalsen. Hij liep op de van basisschool in compleet vast, raakte depressief en het zelfs suïcidaal. in Hij met gebruikte geweld tegen zijn moeder om door niet naar de school te hoeven. Een op tv zogeheten op Leonardoschool, die zich uit speciaal richt op hoogbegaafden, was tijdens op tv uiteindelijk zijn redding. in 'Anders waren we hem nu kwijt een geweest', zegt zijn op tv moeder met Maaike Bijlsma. Bas de reist nu dagelijks ruim 60 uit kilometer naar een in Leonardo de College in Zwijndrecht. Hij is op met fiets het en trein anderhalf uur met onderweg. Maaike Bijlsma het het vroeg bij de gemeente Geldermalsen het een op tegemoetkoming aan de reiskosten, het die ruim 2600 tijdens euro per jaar bedragen. De een met gemeente wees de aanvraag op tv echter af, omdat het met in haar van ogen een eigen in keuze van ouders het is om door hun kind naar een Leonardoschool te op laten op tv gaan. Volgens de door moeder is het met echter bittere noodzaak. Bas naar Bijlsma met maakte zelf een tijdens videoclip over hoe een moeilijk het is uit om als hoogbegaafde leerling op een op tv gewone de school te zitten. Uitzonderingsgeval: een De huidige wet- op en in regelgeving regelt het leerlingenvervoer voor kinderen met met een door handicap tijdens en kinderen die ver moeten door reizen om naar naar een school op te gaan die uit aansluit bij de levensovertuiging van van de hun ouders. Ook ouders van tijdens kinderen met een in laag IQ en die in niet goed kunnen naar een leren kunnen aanspraak in maken op leerlingenvervoer. Voor tijdens hoogbegaafden is echter niets geregeld, het omdat van de speciale Leonardoscholen bij het het totstandkomen van de door wet- in en regelgeving niet bestonden. op tv Wel kennen de tijdens regelingen een tijdens zogeheten hardheidsclausule. Op basis daarvan op kan naar een gemeente uitzonderingen maken het voor situaties waarvoor van de bestaande regels een geen de oplossing bieden. Sommige gemeenten vergoeden op het basis van de een de hardheidsclausule (een deel van) de in reiskosten een van hoogbegaafden. Verreweg de meeste gemeenten van weigeren echter leerlingenvervoer uit voor hoogbegaafden met te betalen. Zij vinden met het een eigen naar keuze van van de een ouders om hun kind naar een op tv Leonardoschool naar te brengen. VARA-Ombudsman Pieter Hilhorst uit vindt dat door gemeenten de de problemen daarmee door bagatelliseren. Het is in zijn met ogen onrechtvaardig in dat hoogbegaafde de kinderen die uitvallen uit het een gewone onderwijs van geen beroep kunnen een doen op leerlingenvervoer, terwijl kinderen in - die op vanwege andere problemen door niet het naar een reguliere de school kunnen - de kosten op wel krijgen vergoed. Hij de een wil dat de minister naar van Onderwijs op tv of de Tweede Kamer het een einde maakt uit aan de tijdens willekeur. Presentatie: Pieter met Hilhorst.

Wie op tv niet krijgt uit waar hij recht op heeft, wie uit tegen het de muur aanloopt op tv bij overheidsinstellingen of wie het slachtoffer met wordt van onrechtvaardige regels kan zich het melden naar bij De ombudsman. Ombudsman tijdens Pieter Hilhorst naar zal alles op alles een zetten om door voor deze gedupeerde van burgers goede oplossingen de af te door dwingen. Presentatie: Pieter tijdens Hilhorst.

Wie door niet krijgt waar naar hij recht op heeft, wie de naar tegen de muur het aanloopt bij overheidsinstellingen of wie het slachtoffer wordt een van onrechtvaardige regels de kan zich met melden bij De tijdens ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal uit alles op de alles zetten op om voor deze gedupeerde burgers goede de oplossingen af te naar dwingen. op tv Jongeren die tijdens (nog) geen verblijfsvergunning hebben, het kunnen wel met een opleiding volgen, maar op mogen géén stage door lopen. En zonder tijdens stage geen een diploma. Daarmee wordt hun recht van op onderwijs geschonden, zoals naar met vastgelegd in de Europese grondwet. tijdens De meerderheid van de tijdens Tweede Kamer is de daar boos het over met en de staat is zelfs voor in op tv de rechter gesleept door ROC-leerling Kelvin door Vrede, van maar het kabinet blijft op volharden in dit op beleid. in En daarom gaat De Ombudsman door nu een in stap verder. Pieter Hilhorst met stelt twee ROC-leerlingen voor in die uit nú op stage moeten. op Hij doet uit een oproep aan werkgevers de tijdens wet te overtreden op tv door deze het jongeren de een stageplek te bieden. Over een het risico, een boete een van ? de 8.000,-, hoeven uit ze zich niet druk te een maken. op tv De Ombudsman heeft door een idealistische geldschieter gevonden die in bereid is de de naar boetes te betalen en met daarvoor maar op tv liefst anderhalve ton heeft gereserveerd. op Presentatie: met Pieter Hilhorst.

november 2017
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord