Programma gemist?

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert met nieuwe veerdienst naar op tv Terschelling. -Defensie komt de studiebeloftes van aan militairen niet naar na. -Politieke reacties op uitzending door over de macht door van van de gezinsvoogd.

-De macht van het de door gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware op en verantwoordelijke baan. met Maar uit ze hebben ook een veel macht. Maar wat als de gezinsvoogden die macht naar op tv misbruiken?

Wie het niet krijgt waar hij tijdens recht uit op heeft, wie tegen de muur tijdens aanloopt bij overheidsinstellingen een een of wie slachtoffer met wordt van onrechtvaardige regels kan op tv zich melden tijdens bij De een Ombudsman.

-Woningcorporatie een weigert te hoge op schoonmaakkosten terug te betalen. het -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer van dyslectische leerling. door -Nog meer tijdens studenten onterecht bedreigd met de langstudeerboete.

-Beslissende rechtszaak voor met statenloos echtpaar. -KJTC het gered. van -Ouderparticipatiecrèches vechten het voor hun voortbestaan.

Wie op niet krijgt in waar hij recht in op heeft, of op tv wie last heeft op van regels kan zich melden bij door De naar Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. het -KvK maakt met privéadressen ZZP. -Spies wakker op worden!

-Longpatiënt ziek van het renovatie. uit -Premaster studenten ten onrechte bedreigd uit met langstudeerboete. -Politieke tijdens reacties op tv op videobrief een KJTC.

-De driejaarlijkse uit herkeuring voor mensen met naar ADHD de om hun rijbewijs met te houden is 'onzin', uit zegt psychiater door Cees Brak. -Kinder- door en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet het oproep om bezuinigingen de terug te een draaien.

-Arbeidsinspectie van ontedekt stageplek op ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen in op tv klachtencommissie. -Werklozen met het eigen vermogen krijgen geen hulp bij de zoeken van door baan.

-Margreet de Wolff met had een problematische tijdens tijdens echtscheiding en kreeg op haar kinderen niet meer te zien. uit -Voorkomen uitzetting naar van een stateloos met echtpaar naar Oekraïne. van -Rijontzegging Leon naar van der met Stelt.

Wie op tv niet krijgt waar het hij recht op in heeft, wie tegen van de muur aanloopt op tv bij overheidsinstellingen of op tv wie slachtoffer de wordt van onrechtvaardige het regels kan zich melden bij het De in ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst op zal alles op alles zetten door om op voor deze gedupeerde van burgers goede op oplossingen af te dwingen. tijdens Presentatie: Pieter het Hilhorst.

Wie de niet krijgt waar tijdens hij recht door op heeft, wie naar tegen de muur aanloopt bij van overheidsinstellingen of wie slachtoffer het wordt van op onrechtvaardige een regels kan zich melden uit bij De ombudsman. Ombudsman door Pieter Hilhorst de zal alles op alles zetten de van om voor deze gedupeerde burgers goede van oplossingen af het te dwingen. Presentatie: Pieter op tv naar Hilhorst.

Wie niet krijgt de waar hij recht op op op heeft, wie tegen de naar muur de aanloopt bij overheidsinstellingen naar of wie slachtoffer wordt van naar onrechtvaardige met regels kan zich melden bij in De op ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst in zal alles op alles zetten op om voor deze naar gedupeerde burgers goede het tijdens oplossingen af te dwingen. De toekenning tijdens op tv van leerlingenvervoer voor hoogbegaafde kinderen tijdens berust op willekeur, blijkt tijdens vanavond. Sommige hoogbegaafde uit kinderen, met die in het reguliere in onderwijs uit compleet zijn vastgelopen, op tv gaan naar speciale Leonardoscholen. Vaak op moeten ze in daarvoor grote tijdens afstanden overbruggen. Het is naar dan volledig afhankelijk van de een gemeente op waar de ouders wonen, door of ze tijdens in aanmerking door komen voor een tegemoetkoming op in de een reiskosten naar zogeheten Leonardoscholen. Sommige gemeenten op laten taxibusjes in rijden om de kinderen naar naar school te van brengen, terwijl in andere gemeenten slechts een een deel van met de reiskosten een vergoeden. Verreweg de door meeste gemeenten betalen echter helemaal op niets. VARA-Ombudsman Pieter tijdens van Hilhorst vindt dat op Den Haag een einde moet maken met aan deze willekeur. op tv door In Nederland zijn zo'n 40.000 op tv basisschoolkinderen in en ruim 23.000 leerlingen in de het tijdens voortgezet onderwijs hoogbegaafd, naar blijkt uit onderzoek. naar Zij hebben een IQ een dat hoger ligt de dan 130. Veel door van deze kinderen kunnen goed een mee in met het reguliere onderwijs. Maar de op tv één op de door drie krijgt psychosociale problemen op school uit en gaat onderpresteren. naar Daardoor zien leerkrachten naar uit niet altijd dat een leerling het hoogbegaafd de is. Bas uit Geldermalsen: Eén van in die kinderen is door de de 13-jarige Bas uit Geldermalsen. met Hij op tv liep op de basisschool compleet uit vast, raakte tijdens depressief en door zelfs suïcidaal. Hij gebruikte geweld in tegen zijn moeder tijdens om met niet naar school door te hoeven. Een de zogeheten Leonardoschool, die op tv zich speciaal richt op hoogbegaafden, was naar uiteindelijk door zijn redding. van 'Anders waren we hem nu op tv kwijt geweest', het zegt zijn moeder Maaike door Bijlsma. tijdens Bas reist nu dagelijks ruim tijdens 60 kilometer naar een door Leonardo door College in Zwijndrecht. op tv Hij is met fiets en een trein een anderhalf uur onderweg. naar Maaike Bijlsma vroeg de bij de gemeente Geldermalsen een een tegemoetkoming de aan de reiskosten, die naar ruim 2600 euro per op tv jaar in bedragen. De door gemeente wees de aanvraag een echter af, omdat het door in haar ogen op een eigen een keuze van ouders is een om naar hun kind naar uit een Leonardoschool te in laten gaan. Volgens de moeder is de het echter op bittere de noodzaak. Bas Bijlsma maakte zelf op tv een tijdens videoclip over hoe moeilijk het op is op tv om als hoogbegaafde leerling op op een gewone school op tv te zitten. Uitzonderingsgeval: De op tv naar huidige wet- en regelgeving regelt in het leerlingenvervoer voor kinderen uit met op tv een handicap naar en kinderen die ver het moeten reizen naar om naar een school te tijdens gaan die aansluit bij in de een levensovertuiging van hun de ouders. Ook op ouders van kinderen met een laag een IQ door en die niet goed op kunnen leren kunnen aanspraak met maken in op leerlingenvervoer. naar Voor hoogbegaafden is echter niets geregeld, op in omdat de speciale uit Leonardoscholen bij het totstandkomen van de een wet- door en regelgeving de niet bestonden. Wel kennen de regelingen naar van een zogeheten hardheidsclausule. Op van basis daarvan kan naar een gemeente uitzonderingen maken voor uit situaties waarvoor door de bestaande van regels geen van oplossing bieden. Sommige gemeenten vergoeden op uit basis met van de hardheidsclausule (een deel door op van) de reiskosten van met hoogbegaafden. Verreweg op tv de meeste gemeenten weigeren echter leerlingenvervoer van voor op tv hoogbegaafden te betalen. op Zij vinden het tijdens een eigen keuze van de naar ouders een om hun kind naar het een Leonardoschool tijdens te brengen. VARA-Ombudsman Pieter op tv Hilhorst vindt dat gemeenten tijdens op de problemen daarmee bagatelliseren. Het een is in zijn in ogen onrechtvaardig naar dat hoogbegaafde kinderen in die uitvallen met uit het gewone onderwijs geen beroep het kunnen doen op het leerlingenvervoer, terwijl het kinderen - die op vanwege andere met problemen niet naar een reguliere naar school op kunnen - de een kosten wel krijgen een vergoed. Hij wil van dat de minister van Onderwijs uit of de op tv Tweede Kamer een op tv einde maakt aan tijdens de willekeur. van Presentatie: Pieter op tv Hilhorst.

Wie niet krijgt een door waar hij recht op op heeft, wie de tegen de muur aanloopt op tv bij overheidsinstellingen of wie uit slachtoffer wordt het van onrechtvaardige regels kan zich op melden bij uit De ombudsman. Ombudsman Pieter tijdens Hilhorst op zal alles op van alles zetten door om voor deze gedupeerde burgers een goede oplossingen af te met dwingen. Presentatie: uit Pieter de Hilhorst.

Wie niet krijgt tijdens waar op tv hij recht op heeft, wie met tegen de muur naar aanloopt met bij overheidsinstellingen of wie van slachtoffer wordt op van onrechtvaardige regels tijdens kan zich met melden bij De ombudsman. op tv Ombudsman Pieter een Hilhorst zal alles het op alles zetten om met voor deze met gedupeerde burgers goede oplossingen af te in dwingen. uit Jongeren die (nog) geen naar verblijfsvergunning door hebben, kunnen wel een opleiding de volgen, een maar mogen géén van stage lopen. En zonder uit stage geen diploma. Daarmee wordt naar hun recht op tv op onderwijs geschonden, zoals tijdens uit vastgelegd in de Europese grondwet. de De uit meerderheid van de Tweede Kamer is van daar in boos over en de uit staat is zelfs voor op tv de rechter uit gesleept door ROC-leerling Kelvin op Vrede, maar het tijdens kabinet naar blijft volharden in dit door beleid. En daarom uit gaat De naar Ombudsman nu in een stap verder. Pieter Hilhorst stelt met twee ROC-leerlingen voor tijdens die tijdens nú op stage moeten. Hij de van doet een oproep aan werkgevers de tijdens wet te op tv overtreden door een deze jongeren een stageplek te op bieden. Over het met risico, uit een boete van ? 8.000,-, het hoeven ze zich met op tv niet druk te maken. De Ombudsman door heeft naar een idealistische geldschieter uit gevonden die op tv bereid is de boetes te een betalen en daarvoor maar van het liefst anderhalve ton heeft het gereserveerd. Presentatie: Pieter op tv Hilhorst.

november 2021
09-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 9 maart 2012

Onderwerpen: -Rijkswaterstaat belemmert nieuwe veerdienst naar Terschelling. -Defensie komt studiebeloftes aan militairen niet na. -Politieke reacties op uitzending over de macht van de gezinsvoogd.

02-03-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 2 maart 2012

-De macht van de gezinsvoogd. Gezinsvoogden hebben een zware en verantwoordelijke baan. Maar ze hebben ook veel macht. Maar wat als gezinsvoogden die macht misbruiken?

24-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 24 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De Ombudsman.

17-02-2012 20:40

Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 17 februari 2012

-Woningcorporatie weigert te hoge schoonmaakkosten terug te betalen. -Gemeente Soest weigert leerlingenvervoer dyslectische leerling. -Nog meer studenten onterecht bedreigd met langstudeerboete.

10-02-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 10 februari 2012

-Beslissende rechtszaak voor statenloos echtpaar. -KJTC gered. -Ouderparticipatiecrèches vechten voor hun voortbestaan.

03-02-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 3 februari 2012

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, of wie last heeft van regels kan zich melden bij De Ombudsman. -Gestolen rijbewijs. -KvK maakt privéadressen ZZP. -Spies wakker worden!

27-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 27 januari 2012

-Longpatiënt ziek van renovatie. -Premaster studenten ten onrechte bedreigd met langstudeerboete. -Politieke reacties op videobrief KJTC.

20-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 20 januari 2012

-De driejaarlijkse herkeuring voor mensen met ADHD om hun rijbewijs te houden is 'onzin', zegt psychiater Cees Brak. -Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) doet oproep om bezuinigingen terug te draaien.

13-01-2012 20:55

Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 13 januari 2012

-Arbeidsinspectie ontedekt stageplek ROC-leerling zonder verblijfsvergunning. -Woningbouwvereniging negeert eigen klachtencommissie. -Werklozen met eigen vermogen krijgen geen hulp bij zoeken van baan.

06-01-2012 20:50

Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

De Ombudsman - Aflevering van vrijdag 6 januari 2012

-Margreet de Wolff had een problematische echtscheiding en kreeg haar kinderen niet meer te zien. -Voorkomen uitzetting van een stateloos echtpaar naar Oekraïne. -Rijontzegging Leon van der Stelt.

28-10-2011 20:50

Aflevering 52

De Ombudsman - Aflevering 52

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

21-10-2011 20:50

Aflevering 51

De Ombudsman - Aflevering 51

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

14-10-2011 20:50

Aflevering 50

De Ombudsman - Aflevering 50

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

07-10-2011 20:50

Aflevering 49

De Ombudsman - Aflevering 49

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

30-09-2011 20:50

Aflevering 48

De Ombudsman - Aflevering 48

Wie niet krijgt waar hij recht op heeft, wie tegen de muur aanloopt bij overheidsinstellingen of wie slachtoffer wordt van onrechtvaardige regels kan zich melden bij De ombudsman. Ombudsman Pieter Hilhorst zal alles op alles zetten om voor ...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

De Ombudsman gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Ombudsman de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Ombudsman bij De Ombudsman liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Ombudsman. Heb je een uitzending van De Ombudsman gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Ombudsman gemist

De Ombudsmanonderzoekt klachten van burgers over de overheid, houdt overheden een spiegel voor en zoekt naaroplossingen.

Uitzending gemist van De Ombudsman? Hier kun je alle uitzendingen van De Ombudsman kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 54
  • Laatste uitzending op 09-03-2012 om 20:50 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!