Programma gemist?

Op Curaçao een nemen de deelnemers afscheid in van hun tijdelijke door partner een en volgt er een emotioneel het de weerzien met de op tv eigen partner. Allemaal gaan ze vol door in goede moed en energie terug naar in Nederland. Maar in het in door praktijk brengen van door alle goede voornemens uit valt niet op tv mee. Ze komen nog van één keer met terug bij de therapeuten en tijdens geven daar antwoord op tijdens op tv die ene belangrijke door vraag: blijven ze door bij elkaar of in scheiden hun wegen in voorgoed?

Op Curaçao op nemen de deelnemers door afscheid van uit hun tijdelijke partner en volgt tijdens van er een emotioneel van weerzien met de eigen op partner. Allemaal gaan ze door vol goede op moed en energie terug naar uit Nederland. Maar in het in een praktijk brengen van alle op tv goede voornemens valt niet in uit mee. Ze komen naar nog één keer een terug bij de therapeuten en geven naar daar antwoord in op die ene belangrijke het vraag: blijven ze naar bij elkaar of op scheiden het hun wegen met voorgoed?

Op Curaçao in nemen de deelnemers op tv afscheid van hun tijdelijke op tv partner en tijdens volgt er op tv een emotioneel weerzien met de het tijdens eigen partner. Allemaal gaan op ze vol het goede moed en energie op tv terug naar Nederland. Maar het in naar in praktijk brengen van van alle goede voornemens valt op niet door mee. Ze komen nog tijdens één keer terug bij een de door therapeuten en geven daar antwoord tijdens op die ene belangrijke de vraag: blijven op ze bij elkaar of tijdens scheiden tijdens hun wegen op tv voorgoed?

Deze week in staat groepstherapie op tv op het programma. De mannen uit leren naar de controle tijdens over te geven tijdens en op een op tv ander te vertrouwen. op De vrouwen leren juist tijdens zelfverzekerder te op tv zijn en over de hun grenzen te gaan. Daarna schrijft uit iedereen een op brief aan op tv de echte partner: een door emotioneel proces. op tv Goede voornemens worden plechtige beloftes, met vastgelegd de op papier. Maar is met de ander naar tot dezelfde naar conclusies gekomen?

Deze op tv week staat groepstherapie op het de programma. in De mannen leren de controle van door over te geven en op een op tv ander te vertrouwen. tijdens tijdens De vrouwen leren juist tijdens zelfverzekerder te een zijn en over hun grenzen te op gaan. Daarna schrijft op tv iedereen een brief door aan van de echte partner: een in emotioneel proces. Goede met voornemens worden plechtige beloftes, van vastgelegd op op papier. Maar de is de ander met tot dezelfde conclusies naar gekomen?

Deze week een staat groepstherapie met op het programma. De de mannen leren de op tv controle over in te geven en op een op tv ander te vertrouwen. van De vrouwen leren door juist naar zelfverzekerder te zijn en in over uit hun grenzen te met gaan. Daarna schrijft iedereen een brief op tv aan de door echte partner: het een emotioneel in proces. Goede voornemens worden plechtige in beloftes, vastgelegd in op papier. Maar is uit de ander tot een dezelfde conclusies tijdens gekomen?

Na in zo lang leven een zonder hun eigen partner door hunkeren de deelnemers tijdens naar informatie over hen. het Maakt uit hun geliefde net een zulke grote stappen als de zijzelf? de Ze krijgen foto's te zien van tijdens op hun partner. Jaloezie ligt op op de loer: heeft de het partner van het niet té op leuk met de ander? met Daarom ontmoeten ze de de tijdelijke switchpartner tijdens van hun partner, en met dat levert verrassende uit inzichten tijdens op.

Na zo lang met leven zonder op hun het eigen partner hunkeren de deelnemers op tv naar de informatie over hen. Maakt van hun geliefde net uit zulke grote stappen als de zijzelf? Ze door krijgen foto's te zien van van hun partner. Jaloezie van ligt op het de loer: heeft de het een partner het niet té een leuk met de op tv ander? Daarom met ontmoeten ze de een tijdelijke switchpartner van hun partner, en uit dat levert verrassende door inzichten de op.

Na zo lang op leven zonder het hun eigen het partner hunkeren de deelnemers naar tijdens informatie over hen. de de Maakt hun geliefde net zulke het grote stappen de als zijzelf? Ze krijgen een foto's te zien de van met hun partner. Jaloezie ligt op op tv de door loer: heeft de partner het niet door té leuk met van de ander? naar Daarom uit ontmoeten ze de tijdelijke het switchpartner van hun partner, en uit van dat levert verrassende inzichten op tv op.

Het is in de bedoeling dat de de geswitchte partners met een elkaar praten over op hun een manieren en op problemen. Bij Roval en Monique een loopt dat stroef. Hun op tv in echte partners, Melanie en Marcel, op hebben het naar juist goed met elkaar. tijdens Met naar een ritueel nemen ze plechtig afscheid met van hun slechte op gewoontes en uit maken grote beloftes voor op tv de toekomst. in Vaak zijn op tv de rollen uit binnen een relatie ongelijk verdeeld. Inge op het moet leren minder afhankelijk te zijn een en zelf beslissingen het te nemen. op tv Haar tijdelijke door partner Jimmy, die juist een geneigd is in zijn eigen weg te gaan, van tijdens moet het initiatief volledig aan haar tijdens in overlaten.

Het is de van bedoeling dat door de geswitchte partners met in elkaar van praten over hun met manieren en met problemen. Bij Roval en Monique op loopt op dat stroef. Hun echte van partners, Melanie het en Marcel, hebben uit het juist goed met het elkaar. Met op een ritueel nemen ze een plechtig afscheid van hun slechte de het gewoontes en maken grote beloftes naar voor de toekomst. uit Vaak van zijn de rollen binnen een relatie een naar ongelijk verdeeld. Inge moet het leren minder door afhankelijk te zijn en in zelf beslissingen door te nemen. Haar tijdelijke een partner Jimmy, in die juist geneigd is op zijn eigen weg naar te gaan, moet het initiatief naar volledig aan haar met in overlaten.

Het de is de bedoeling dat in de geswitchte partners met door in elkaar praten over hun een manieren en problemen. Bij naar Roval uit en Monique loopt op tv dat stroef. Hun van echte partners, Melanie en Marcel, op tv hebben het in juist goed op met elkaar. Met een met ritueel nemen ze plechtig afscheid door van hun slechte in gewoontes en maken uit grote beloftes voor de de toekomst. Vaak op zijn van de rollen binnen naar een relatie ongelijk verdeeld. naar Inge moet naar leren minder afhankelijk het te zijn en zelf in beslissingen te nemen. Haar op tv tijdelijke partner Jimmy, een die juist op geneigd is zijn het eigen weg te op gaan, moet het initiatief naar volledig aan haar uit een overlaten.

Na van een paar dagen samen uit vallen de maskers af op tv en zijn het de deelnemers niet naar alleen maar op beleefd tegen de elkaar. De eerste confrontatie is dan met ook de een feit. Therapeut en seksuoloog van tijdens Irma heeft het in op de therapiesessie over een van uit de lastigste in thema´s het in de relatie: seks. Waar bij de in het ene stel op tv intimiteit het enige is dat nog in op goed gaat in de tijdens relatie, is op tv voor de ander de het liefdesleven nooit goed uit geweest.

Na een paar met dagen samen in vallen in de maskers af en zijn een de deelnemers het niet alleen maar beleefd van tegen met elkaar. De eerste confrontatie is dan tijdens het ook een feit. Therapeut tijdens en seksuoloog Irma heeft tijdens het in tijdens de therapiesessie over een de van de naar lastigste thema´s een in de relatie: seks. Waar bij uit het het ene stel intimiteit met het enige is van dat nog goed gaat de in de relatie, is uit voor de met ander het liefdesleven de nooit van goed geweest.

Na een uit paar naar dagen samen vallen de met maskers af uit en zijn de deelnemers niet de alleen in maar beleefd tegen elkaar. tijdens De eerste confrontatie is dan door ook een een feit. op tv Therapeut en seksuoloog Irma heeft het door in de therapiesessie op over een op van de lastigste op thema´s in door de relatie: naar seks. Waar bij in het ene stel intimiteit het op tv enige uit is dat nog goed gaat in een de relatie, is tijdens voor op tv de ander het liefdesleven nooit in de goed geweest.

oktober 2019
25-02-2019 00:12

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

19-02-2019 16:00

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 20:34

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 00:09

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

12-02-2019 16:00

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 20:34

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 00:01

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

05-02-2019 16:00

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 20:33

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 00:08

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

29-01-2019 16:07

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 20:32

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 00:14

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

22-01-2019 16:01

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

21-01-2019 20:33

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? bij Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?. Heb je een uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist

Programma waarin vier stellen een allerlaatste poging doen om hun relatie te redden. De koppels vertrekken naar Curaçao voor een radicale relatietherapie, waarin ze tijdelijk wisselen van partner. Het is de bedoeling dat ze zich hierdoor weer bewust worden van hun eigen behoeftes, wensen en interesses en wat ze juist waarderen aan hun eigen partner. Ontdekken ze dankzij de tijdelijke partner wat er misgaat in hun eigen relatie? Wordt het na de 'switch therapy' blijven of scheiden?

Uitzending gemist van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?? Hier kun je alle uitzendingen van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 25-02-2019 om 00:12 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!