Programma gemist?

Op Curaçao van nemen het de deelnemers afscheid van hun het tijdelijke partner naar en volgt van er een emotioneel weerzien op tv met de eigen partner. van Allemaal gaan door ze vol goede op tv moed en energie van terug naar Nederland. tijdens Maar het een in praktijk brengen het van alle goede met voornemens valt niet mee. door Ze komen nog het één keer op terug bij de uit therapeuten en geven daar antwoord op op die ene belangrijke uit vraag: naar blijven ze bij elkaar of uit scheiden hun het wegen tijdens voorgoed?

Op Curaçao van nemen de het deelnemers afscheid van hun op tijdelijke partner in en volgt er een naar emotioneel weerzien met de naar eigen partner. Allemaal naar de gaan ze vol met goede moed en energie op tv terug naar Nederland. Maar het door in praktijk brengen naar van naar alle goede voornemens valt de niet mee. Ze komen met met nog één keer terug bij de van therapeuten en de geven naar daar antwoord op die op ene belangrijke op tv vraag: blijven ze bij elkaar of van scheiden met hun wegen van voorgoed?

Op een Curaçao nemen de deelnemers op afscheid van een hun tijdelijke partner en een volgt er een met emotioneel een weerzien met de eigen tijdens partner. Allemaal gaan ze vol met het goede moed en energie op tv terug naar Nederland. van Maar het in praktijk naar brengen naar van alle goede voornemens valt uit niet een mee. Ze komen nog één keer uit terug bij de uit therapeuten en uit geven daar antwoord op naar die ene belangrijke het vraag: blijven ze van bij elkaar op tv of scheiden uit hun wegen op tv voorgoed?

Deze week van staat groepstherapie op het tijdens een programma. De mannen leren de controle in over te geven tijdens en op in een ander op tv te vertrouwen. De vrouwen leren van juist zelfverzekerder te in zijn en in over hun grenzen op tv te het gaan. Daarna schrijft iedereen een brief door aan de het echte partner: een emotioneel met de proces. Goede voornemens worden plechtige beloftes, het met vastgelegd op papier. Maar is op tv de ander naar tot dezelfde conclusies door gekomen?

Deze week door staat groepstherapie op in het programma. De met mannen leren de controle op over te geven een de en op een ander te de vertrouwen. De uit vrouwen leren juist zelfverzekerder te op tv een zijn en over hun grenzen van te gaan. Daarna met schrijft door iedereen een brief aan de naar echte partner: een emotioneel de proces. Goede in voornemens door worden plechtige beloftes, vastgelegd op papier. door Maar is de uit een ander tot dezelfde conclusies met gekomen?

Deze week in staat groepstherapie van op het programma. De mannen uit leren de uit controle over te op tv geven en op het een ander te naar vertrouwen. De vrouwen leren de door juist zelfverzekerder te zijn de en over hun op grenzen te gaan. in Daarna schrijft iedereen een op tv brief aan de uit echte partner: de een emotioneel proces. Goede de voornemens het worden plechtige beloftes, vastgelegd het op papier. Maar is de met de ander tot dezelfde conclusies met gekomen?

Na op zo lang leven met zonder hun het eigen partner hunkeren de een deelnemers naar informatie uit over hen. Maakt hun op geliefde net zulke van grote stappen als de zijzelf? Ze krijgen van foto's te zien van naar hun partner. tijdens Jaloezie op ligt op de loer: heeft met de partner het door niet té leuk naar met de ander? op Daarom ontmoeten ze uit de in tijdelijke switchpartner van hun partner, een en dat levert tijdens verrassende inzichten naar op.

Na met zo lang leven zonder het hun eigen partner door hunkeren de de deelnemers naar informatie over hen. een Maakt hun geliefde naar op net zulke grote stappen als tijdens zijzelf? Ze krijgen foto's van met te zien van een hun partner. Jaloezie het ligt op de loer: heeft de een de partner het niet té leuk met in de een ander? Daarom ontmoeten het ze de tijdelijke switchpartner van een hun partner, en op tv dat in levert verrassende inzichten uit op.

Na in zo lang van leven zonder hun eigen partner hunkeren een de het deelnemers naar in informatie over hen. op Maakt hun geliefde net zulke een grote stappen als met zijzelf? Ze door krijgen foto's te zien van door hun partner. Jaloezie uit ligt uit op de loer: heeft tijdens de partner het naar niet té leuk met tijdens de van ander? Daarom ontmoeten door ze de tijdelijke switchpartner van op tv hun van partner, en dat op levert verrassende inzichten tijdens op.

Het is de uit bedoeling dat uit de geswitchte partners met door in elkaar praten over hun op manieren en naar problemen. Bij Roval en Monique de loopt dat stroef. met Hun echte het partners, Melanie naar en Marcel, hebben het het juist goed naar met elkaar. Met een ritueel nemen naar een ze plechtig afscheid van hun in slechte gewoontes naar en maken het grote beloftes voor de toekomst. door Vaak van zijn de rollen binnen op tv een relatie ongelijk verdeeld. uit Inge moet leren minder op tv afhankelijk van te zijn en uit zelf beslissingen te nemen. Haar uit tijdelijke van partner Jimmy, die juist geneigd met op is zijn eigen weg te in gaan, moet het met initiatief volledig aan haar een op tv overlaten.

Het uit is de bedoeling dat de in geswitchte een partners met elkaar praten van over in hun manieren en problemen. Bij Roval naar en Monique van loopt dat uit stroef. Hun echte partners, met Melanie en een Marcel, hebben tijdens het juist goed met elkaar. tijdens Met een ritueel naar nemen ze op plechtig afscheid uit van hun slechte gewoontes en maken het door grote beloftes voor de toekomst. met Vaak zijn de op tv rollen binnen een relatie een ongelijk een verdeeld. Inge met moet leren minder afhankelijk te door zijn en zelf beslissingen van te met nemen. Haar tijdens tijdelijke partner Jimmy, die van juist geneigd is van zijn eigen naar weg te gaan, moet het initiatief van volledig in aan haar uit overlaten.

Het is in de bedoeling dat de met geswitchte partners met met elkaar praten de over hun manieren en de problemen. Bij Roval de het en Monique loopt op dat stroef. Hun echte door partners, Melanie en Marcel, hebben op tv het juist van goed met het elkaar. Met een ritueel de nemen ze plechtig van afscheid van de hun slechte in gewoontes en maken van grote beloftes voor de tijdens toekomst. Vaak zijn de rollen van binnen een relatie op tv ongelijk verdeeld. uit Inge moet leren minder door afhankelijk te zijn het en de zelf beslissingen te nemen. Haar door tijdelijke partner in Jimmy, die juist met geneigd is van zijn eigen weg te gaan, op tv het moet het initiatief volledig aan haar het de overlaten.

Na een door paar dagen samen op vallen de maskers naar af en zijn de op naar deelnemers niet alleen tijdens maar beleefd tegen uit elkaar. De eerste van confrontatie is dan ook een met feit. Therapeut en de seksuoloog Irma heeft het in in de het therapiesessie over een van door de met lastigste thema´s in de relatie: tijdens seks. een Waar bij het op tv ene stel de intimiteit het enige is met dat nog goed de gaat in de relatie, is op voor de op tv ander het liefdesleven in nooit goed tijdens geweest.

Na een op tv paar dagen samen door vallen de maskers af in en zijn tijdens de uit deelnemers niet alleen maar beleefd de tegen elkaar. naar De eerste confrontatie is dan met ook het een feit. Therapeut op en seksuoloog op Irma heeft het in de therapiesessie op over een van met de lastigste thema´s uit op in de relatie: seks. het Waar bij het naar ene stel een intimiteit het enige is dat nog uit goed gaat tijdens in de relatie, in is voor de ander uit het liefdesleven op tv nooit de goed geweest.

Na een paar de met dagen samen vallen in de maskers af en zijn op tv de deelnemers niet tijdens alleen maar beleefd in tegen elkaar. De van eerste confrontatie tijdens is dan ook een van feit. Therapeut tijdens en seksuoloog Irma heeft het op in in de therapiesessie de over een van de lastigste uit thema´s in de relatie: tijdens uit seks. Waar bij het ene van stel intimiteit het tijdens enige is op tv dat nog goed gaat van in de relatie, in is voor de ander op tv de het liefdesleven nooit goed op tv geweest.

juli 2021
25-02-2019 00:12

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

19-02-2019 16:00

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 20:34

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 00:09

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

12-02-2019 16:00

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 20:34

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 00:01

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

05-02-2019 16:00

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 20:33

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 00:08

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

29-01-2019 16:07

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 20:32

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 00:14

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

22-01-2019 16:01

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

21-01-2019 20:33

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? bij Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?. Heb je een uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist

Programma waarin vier stellen een allerlaatste poging doen om hun relatie te redden. De koppels vertrekken naar Curaçao voor een radicale relatietherapie, waarin ze tijdelijk wisselen van partner. Het is de bedoeling dat ze zich hierdoor weer bewust worden van hun eigen behoeftes, wensen en interesses en wat ze juist waarderen aan hun eigen partner. Ontdekken ze dankzij de tijdelijke partner wat er misgaat in hun eigen relatie? Wordt het na de 'switch therapy' blijven of scheiden?

Uitzending gemist van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?? Hier kun je alle uitzendingen van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 25-02-2019 om 00:12 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!