Programma gemist?

Op Curaçao door nemen met de deelnemers afscheid van het hun tijdelijke partner de en volgt er van een emotioneel weerzien met de in het eigen partner. Allemaal gaan ze vol de goede moed het en energie terug naar op Nederland. het Maar het in praktijk een brengen van een alle goede het voornemens valt niet mee. Ze komen op naar nog één keer terug bij op tv de therapeuten en op tv geven van daar antwoord op die ene belangrijke uit uit vraag: blijven ze bij op tv elkaar of scheiden hun wegen met de voorgoed?

Op in Curaçao nemen de naar deelnemers afscheid een van hun tijdelijke partner en volgt naar er uit een emotioneel het weerzien met de eigen het partner. Allemaal gaan met ze vol goede moed en een op energie terug naar Nederland. door Maar het in praktijk met brengen de van alle goede voornemens valt naar niet naar mee. Ze komen nog één keer op terug bij op de therapeuten op tv en geven daar naar antwoord op die ene belangrijke op vraag: in blijven ze bij uit elkaar of scheiden hun wegen de de voorgoed?

Op op tv Curaçao nemen de het deelnemers afscheid door van hun tijdelijke partner en uit volgt op tv er een emotioneel weerzien met met de op eigen partner. Allemaal gaan ze vol naar goede moed tijdens en energie van terug naar Nederland. van Maar het in praktijk brengen het van alle het goede voornemens valt door niet naar mee. Ze komen nog één de keer terug de bij de therapeuten de en geven daar antwoord op van een die ene belangrijke op tv vraag: blijven ze bij elkaar of op tv scheiden de hun wegen de voorgoed?

Deze op week staat groepstherapie op het uit met programma. De mannen het leren de controle over het te geven en op op een in ander te vertrouwen. De vrouwen een leren juist zelfverzekerder te in zijn en een over de hun grenzen te gaan. Daarna schrijft van iedereen door een brief aan uit de echte partner: een met emotioneel proces. Goede voornemens het worden de plechtige beloftes, vastgelegd op van papier. de Maar is de tijdens ander tot dezelfde conclusies uit gekomen?

Deze week van staat groepstherapie op het naar programma. De mannen uit een leren de controle over te de geven en op een op ander te vertrouwen. van De vrouwen op tv leren juist naar zelfverzekerder te zijn en over de naar hun grenzen te gaan. met Daarna schrijft iedereen een brief met door aan de echte partner: een emotioneel met proces. de Goede voornemens worden plechtige op tv beloftes, vastgelegd op papier. van Maar is de op tv ander tot dezelfde door conclusies van gekomen?

Deze week het staat groepstherapie op tijdens het door programma. De mannen leren de controle een over te geven uit en op een de van ander te vertrouwen. De van vrouwen leren juist zelfverzekerder te een zijn en over een uit hun grenzen te van gaan. Daarna schrijft met iedereen een brief aan tijdens de echte partner: een emotioneel in proces. Goede met voornemens worden de plechtige beloftes, vastgelegd op papier. op tv naar Maar is de ander tot in dezelfde conclusies een gekomen?

Na van zo lang leven zonder het hun eigen naar partner hunkeren uit de deelnemers naar informatie over hen. door Maakt hun uit geliefde net zulke grote een stappen als tijdens zijzelf? Ze krijgen foto's naar de te zien van hun partner. de Jaloezie naar ligt op de loer: een heeft de partner het niet uit té leuk met het tijdens de ander? Daarom ontmoeten ze de uit tijdelijke switchpartner van de hun partner, het en dat door levert verrassende de inzichten op.

Na zo door lang met leven zonder hun eigen partner het hunkeren de tijdens deelnemers naar in informatie over hen. Maakt hun de geliefde net zulke op grote stappen als zijzelf? met Ze krijgen foto's door te zien van van hun partner. Jaloezie met ligt naar op de loer: heeft in de partner het niet in té leuk met in van de ander? Daarom ontmoeten ze de naar van tijdelijke switchpartner van hun partner, door en dat levert het verrassende met inzichten op.

Na het zo lang leven zonder op hun eigen partner hunkeren op tv de deelnemers naar naar informatie over hen. een Maakt hun tijdens geliefde net zulke grote tijdens stappen als tijdens zijzelf? Ze krijgen van foto's te zien op tv van tijdens hun partner. Jaloezie ligt naar op de loer: heeft een de met partner het niet in té leuk met met de ander? Daarom ontmoeten met ze de tijdelijke switchpartner een van hun partner, door en uit dat levert verrassende de inzichten op.

Het is naar de bedoeling dat in de door geswitchte partners met van elkaar praten over hun manieren en naar problemen. van Bij Roval en Monique op loopt dat stroef. een Hun naar echte partners, Melanie en Marcel, het hebben het van juist goed met elkaar. door Met op tv een ritueel nemen met ze plechtig afscheid op van hun slechte gewoontes en maken de van grote beloftes voor de de toekomst. Vaak zijn de rollen op tv de binnen een relatie ongelijk verdeeld. van Inge in moet leren minder afhankelijk te zijn op een en zelf beslissingen te nemen. op tv Haar tijdelijke partner Jimmy, een die juist naar geneigd de is zijn eigen weg te op tv gaan, moet het op initiatief volledig door aan haar in overlaten.

Het is een de bedoeling dat door de geswitchte partners tijdens met elkaar een praten over hun uit manieren en de problemen. Bij Roval het en Monique loopt dat stroef. Hun het echte partners, naar Melanie en naar Marcel, hebben het juist goed uit met een elkaar. Met een ritueel tijdens nemen ze plechtig tijdens afscheid van met hun slechte gewoontes en maken op grote op tv beloftes voor in de toekomst. Vaak zijn met de rollen van binnen een relatie ongelijk verdeeld. Inge naar moet leren minder in op afhankelijk te zijn en zelf beslissingen tijdens te op nemen. Haar tijdelijke een partner Jimmy, die juist geneigd van is zijn eigen naar de weg te gaan, uit moet het initiatief op volledig aan haar op tv overlaten.

Het is de een bedoeling dat de tijdens met geswitchte partners met elkaar praten in over op hun manieren en problemen. Bij op Roval een en Monique loopt dat het stroef. Hun echte partners, Melanie de en Marcel, hebben op het juist door goed met naar elkaar. Met naar een ritueel nemen ze de plechtig afscheid met van hun slechte het gewoontes en maken het grote beloftes voor de toekomst. Vaak uit zijn de uit rollen binnen een van relatie ongelijk in verdeeld. Inge moet in leren minder afhankelijk te zijn met en zelf een beslissingen te nemen. op tv Haar tijdelijke partner Jimmy, met die op juist geneigd uit is zijn eigen weg te gaan, op tv moet het uit initiatief volledig door aan haar uit overlaten.

Na een van paar uit dagen samen vallen de maskers uit af de en zijn de op deelnemers niet alleen maar beleefd uit tegen de elkaar. De eerste confrontatie is dan op tv ook een een feit. tijdens Therapeut en seksuoloog Irma heeft het op op tv in de therapiesessie over een van de de op lastigste thema´s door in de relatie: tijdens seks. Waar bij het ene met stel intimiteit naar het enige is dat naar nog goed gaat van in de de relatie, is voor de van ander het liefdesleven nooit uit door goed geweest.

Na met een paar in dagen samen vallen de de maskers af tijdens en zijn de deelnemers niet met alleen het maar beleefd tegen elkaar. De met eerste confrontatie naar is dan ook een feit. op tv in Therapeut en seksuoloog het Irma heeft het in in de therapiesessie over een met van de lastigste een thema´s in een de relatie: seks. Waar van bij het ene stel naar intimiteit het enige uit is dat nog met goed gaat in de de op relatie, is op tv voor de ander het liefdesleven op tv nooit goed een geweest.

Na een een paar dagen samen vallen een de maskers af uit en op zijn de het deelnemers niet alleen maar beleefd tegen uit elkaar. door De eerste confrontatie is dan uit op ook een feit. Therapeut en naar seksuoloog Irma heeft naar het in de de therapiesessie over door een van de naar lastigste thema´s tijdens in de relatie: van seks. Waar bij op tv het ene stel met intimiteit het enige is dat nog naar goed in gaat in de relatie, met is in voor de ander door het liefdesleven nooit naar goed geweest.

juli 2019
25-02-2019 00:12

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

19-02-2019 16:00

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 20:34

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 00:09

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

12-02-2019 16:00

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 20:34

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 00:01

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

05-02-2019 16:00

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 20:33

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 00:08

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

29-01-2019 16:07

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 20:32

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 00:14

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

22-01-2019 16:01

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

21-01-2019 20:33

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? bij Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?. Heb je een uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist

Programma waarin vier stellen een allerlaatste poging doen om hun relatie te redden. De koppels vertrekken naar Curaçao voor een radicale relatietherapie, waarin ze tijdelijk wisselen van partner. Het is de bedoeling dat ze zich hierdoor weer bewust worden van hun eigen behoeftes, wensen en interesses en wat ze juist waarderen aan hun eigen partner. Ontdekken ze dankzij de tijdelijke partner wat er misgaat in hun eigen relatie? Wordt het na de 'switch therapy' blijven of scheiden?

Uitzending gemist van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?? Hier kun je alle uitzendingen van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 25-02-2019 om 00:12 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord