Programma gemist?

Op uit Curaçao nemen de de deelnemers afscheid van hun tijdelijke in partner een en volgt er een emotioneel tijdens weerzien naar met de eigen partner. het Allemaal gaan van ze vol goede de moed en energie uit terug naar het Nederland. Maar het in op praktijk brengen van een alle goede voornemens valt uit niet mee. op tv Ze komen nog één keer een terug bij op de therapeuten tijdens en geven daar antwoord door op die ene met belangrijke vraag: met blijven ze bij elkaar een of in scheiden hun wegen naar voorgoed?

Op Curaçao nemen uit de deelnemers de afscheid op van hun tijdelijke naar partner en volgt er een in emotioneel weerzien met de naar eigen uit partner. Allemaal gaan ze vol in op goede moed en energie terug naar uit uit Nederland. Maar het in praktijk door brengen uit van alle goede voornemens valt niet een mee. Ze komen de nog naar één keer de terug bij de therapeuten en geven in in daar antwoord op die een ene belangrijke vraag: blijven van ze bij het elkaar of scheiden hun wegen van in voorgoed?

Op Curaçao door nemen de deelnemers de afscheid het van hun tijdelijke partner naar en volgt er een op tv emotioneel weerzien met de naar uit eigen partner. Allemaal gaan de ze vol goede op moed en in energie terug naar Nederland. Maar het naar tijdens in praktijk brengen de van alle goede voornemens het valt niet mee. tijdens Ze komen nog één keer met terug op bij de therapeuten tijdens en geven tijdens daar antwoord op die ene tijdens belangrijke vraag: uit blijven ze bij tijdens elkaar of scheiden hun wegen op van voorgoed?

Deze week staat het groepstherapie op het de op tv programma. De mannen leren de op controle over te geven uit en uit op een een ander te vertrouwen. De vrouwen leren met naar juist zelfverzekerder te zijn en over naar hun grenzen te op tv van gaan. Daarna schrijft iedereen een brief naar aan de echte van partner: een emotioneel het uit proces. Goede voornemens worden plechtige een beloftes, vastgelegd op tijdens papier. met Maar is de ander tot op dezelfde conclusies door gekomen?

Deze van week staat groepstherapie op het tijdens door programma. De mannen leren de controle op over in te geven in en op een ander te door vertrouwen. De vrouwen op tv leren juist zelfverzekerder een te zijn en de over naar hun grenzen te gaan. tijdens Daarna schrijft door iedereen een brief in aan de echte partner: een emotioneel naar proces. Goede voornemens door de worden plechtige beloftes, vastgelegd op de papier. Maar op tv is de van ander tot dezelfde conclusies naar gekomen?

Deze het week staat groepstherapie met op het programma. De mannen met leren de controle van over te naar geven en uit op een ander te uit vertrouwen. met De vrouwen leren de juist zelfverzekerder te zijn de en over door hun grenzen te in gaan. Daarna schrijft iedereen uit een brief aan de echte uit naar partner: een emotioneel proces. Goede op tv voornemens worden door plechtige beloftes, vastgelegd op naar papier. Maar van is de ander naar tot dezelfde conclusies in gekomen?

Na van zo lang leven op zonder hun eigen partner hunkeren de de deelnemers met naar informatie naar over hen. Maakt hun naar geliefde net zulke naar grote stappen als op zijzelf? Ze krijgen foto's naar te zien van op tv hun partner. met Jaloezie ligt op de de loer: heeft de op tv de partner het niet té leuk met door de ander? Daarom tijdens ontmoeten de ze de tijdelijke switchpartner van op hun partner, op en van dat levert verrassende inzichten met op.

Na naar zo lang leven tijdens zonder hun eigen van partner hunkeren de deelnemers naar op informatie over hen. met Maakt in hun geliefde net zulke grote van stappen als het zijzelf? Ze krijgen foto's op tv te naar zien van hun partner. Jaloezie het ligt op de naar loer: heeft in de partner het niet door naar té leuk met de ander? Daarom uit het ontmoeten ze de tijdelijke switchpartner van op tv naar hun partner, en dat levert tijdens verrassende inzichten in op.

Na tijdens zo lang leven zonder hun op tv eigen partner een hunkeren de van deelnemers naar informatie over tijdens hen. Maakt hun geliefde door net zulke tijdens grote stappen een als zijzelf? Ze krijgen door foto's te zien in van hun partner. Jaloezie naar ligt op tv op de de loer: heeft de partner het niet een té in leuk met de ander? Daarom door ontmoeten ze tijdens de tijdelijke switchpartner van in hun partner, in en dat levert het verrassende inzichten in op.

Het is het de bedoeling door dat de geswitchte in partners met elkaar de praten over hun manieren en van een problemen. Bij Roval en Monique een loopt dat stroef. Hun de echte partners, uit Melanie met en Marcel, hebben het een juist goed met elkaar. de Met een het ritueel nemen ze naar plechtig afscheid van op hun slechte gewoontes en een maken met grote beloftes voor de toekomst. op Vaak zijn op de rollen binnen een relatie op tv ongelijk verdeeld. van Inge moet leren door minder in afhankelijk te zijn en uit zelf beslissingen te nemen. Haar van door tijdelijke partner Jimmy, die juist tijdens geneigd een is zijn eigen weg te met gaan, de moet het initiatief volledig aan haar op tv uit overlaten.

Het is de de van bedoeling dat de geswitchte uit partners met op tv elkaar praten over hun manieren op tv en van problemen. Bij Roval en Monique met loopt dat stroef. Hun tijdens van echte partners, Melanie en Marcel, hebben door uit het juist goed het met elkaar. Met een ritueel nemen van op ze plechtig afscheid van op hun slechte uit gewoontes en maken grote beloftes voor de de toekomst. Vaak het zijn de rollen van binnen een relatie in ongelijk verdeeld. van Inge moet in leren minder afhankelijk in te zijn door en zelf beslissingen te nemen. door Haar tijdelijke partner van Jimmy, die juist geneigd in is het zijn eigen weg te een gaan, van moet het initiatief uit volledig aan haar naar overlaten.

Het het is de op bedoeling dat de een geswitchte partners met elkaar praten over door hun manieren en door problemen. Bij een Roval met en Monique loopt naar dat stroef. Hun echte partners, Melanie op tv en door Marcel, hebben door het juist goed naar met elkaar. Met met een ritueel nemen ze plechtig in afscheid van op hun slechte gewoontes en uit maken grote uit beloftes voor de toekomst. Vaak door zijn met de rollen binnen van een relatie ongelijk verdeeld. Inge door moet leren uit minder het afhankelijk te zijn en met zelf beslissingen te nemen. op Haar tijdelijke partner Jimmy, uit die in juist geneigd is zijn eigen het weg te gaan, door moet het van initiatief volledig aan het haar op tv overlaten.

Na een paar uit dagen samen vallen van de naar maskers af en door zijn de deelnemers een niet alleen maar beleefd in tegen elkaar. De eerste uit confrontatie is tijdens dan ook een op feit. Therapeut en de seksuoloog naar Irma heeft het in door de therapiesessie over een van tijdens de lastigste tijdens thema´s in de relatie: in in seks. Waar bij het ene tijdens stel door intimiteit het enige is dat door nog de goed gaat in de uit relatie, is voor de ander uit het liefdesleven tijdens nooit goed met geweest.

Na een paar op dagen samen op tv vallen de in maskers af en tijdens zijn de deelnemers niet alleen in maar uit beleefd tegen elkaar. een De eerste het confrontatie is dan ook een feit. van naar Therapeut en seksuoloog Irma met heeft het in de therapiesessie de over een van met de met lastigste thema´s in de op tv relatie: het seks. Waar bij het ene een stel intimiteit het enige van is dat het nog goed gaat op in de relatie, is uit voor in de ander met het liefdesleven nooit goed uit geweest.

Na het een paar dagen samen met vallen de op tv maskers af en zijn een de deelnemers niet alleen het maar beleefd tegen het het elkaar. De eerste confrontatie is naar dan ook een feit. met een Therapeut en seksuoloog Irma heeft met het in de therapiesessie door over op tv een van de lastigste op thema´s uit in de relatie: seks. uit Waar bij met het ene stel door intimiteit het enige de is dat nog goed gaat in op tv de relatie, is naar voor tijdens de ander het een liefdesleven nooit goed op tv geweest.

augustus 2020
25-02-2019 00:12

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

19-02-2019 16:00

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 20:34

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 00:09

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

12-02-2019 16:00

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 20:34

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 00:01

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

05-02-2019 16:00

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 20:33

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 00:08

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

29-01-2019 16:07

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 20:32

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 00:14

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

22-01-2019 16:01

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

21-01-2019 20:33

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? bij Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?. Heb je een uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist

Programma waarin vier stellen een allerlaatste poging doen om hun relatie te redden. De koppels vertrekken naar Curaçao voor een radicale relatietherapie, waarin ze tijdelijk wisselen van partner. Het is de bedoeling dat ze zich hierdoor weer bewust worden van hun eigen behoeftes, wensen en interesses en wat ze juist waarderen aan hun eigen partner. Ontdekken ze dankzij de tijdelijke partner wat er misgaat in hun eigen relatie? Wordt het na de 'switch therapy' blijven of scheiden?

Uitzending gemist van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?? Hier kun je alle uitzendingen van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 25-02-2019 om 00:12 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!