Programma gemist?

Op in Curaçao nemen de de deelnemers afscheid van hun tijdelijke met tijdens partner en volgt er op een emotioneel weerzien met in de eigen partner. Allemaal op tv gaan van ze vol goede moed en door energie terug in naar Nederland. Maar uit het in praktijk van brengen in van alle goede voornemens valt niet uit mee. Ze komen op tv op nog één keer terug bij de het therapeuten en op geven daar uit antwoord op die ene belangrijke door vraag: blijven het ze bij elkaar door of scheiden hun wegen met met voorgoed?

Op met Curaçao nemen de op deelnemers afscheid van hun door tijdelijke de partner en volgt er een de emotioneel weerzien met naar de eigen partner. met Allemaal gaan ze van vol goede de moed en energie een terug naar Nederland. een Maar het in praktijk brengen een van alle in goede voornemens valt niet tijdens mee. Ze komen tijdens nog tijdens één keer terug op tv bij de therapeuten en naar geven daar antwoord op tv op die in ene belangrijke vraag: blijven ze het bij met elkaar of de scheiden hun wegen de voorgoed?

Op met Curaçao nemen de deelnemers afscheid in van door hun tijdelijke partner en volgt tijdens er naar een emotioneel op weerzien met de eigen partner. Allemaal een een gaan ze vol goede in moed en energie terug naar tijdens Nederland. op tv Maar het in praktijk op tv brengen van alle goede de voornemens valt op tv niet met mee. Ze komen nog op één keer terug in bij de therapeuten en het geven daar antwoord tijdens op met die ene belangrijke van vraag: blijven ze tijdens bij elkaar of scheiden hun wegen de op voorgoed?

Deze week staat op tv groepstherapie op uit het programma. op De mannen leren de op tv controle over van te geven en op een op ander tijdens te vertrouwen. De vrouwen leren op juist zelfverzekerder te tijdens zijn met en over hun tijdens grenzen te gaan. Daarna schrijft naar iedereen een door brief uit aan de echte partner: het een emotioneel een proces. Goede voornemens worden plechtige tijdens beloftes, vastgelegd op uit papier. Maar is de een op tv ander tot dezelfde conclusies het gekomen?

Deze week staat naar groepstherapie op door het programma. De tijdens mannen leren van de controle over te uit geven en op op een ander op tv te vertrouwen. uit De vrouwen leren juist uit zelfverzekerder te zijn van en over hun grenzen te uit gaan. Daarna schrijft van iedereen een de brief aan naar de echte partner: een van emotioneel proces. Goede met voornemens tijdens worden plechtige beloftes, vastgelegd met op papier. Maar is de uit tijdens ander tot dezelfde conclusies een gekomen?

Deze week staat naar groepstherapie in op het programma. De op mannen met leren de controle over het te geven en op een van de ander te vertrouwen. De vrouwen door leren juist zelfverzekerder van te zijn en uit over de hun grenzen te gaan. Daarna schrijft de iedereen uit een brief aan een de echte partner: een emotioneel met proces. Goede voornemens naar worden plechtige beloftes, de vastgelegd op papier. op tv door Maar is de ander tot dezelfde van conclusies van gekomen?

Na met zo lang uit leven zonder hun eigen partner naar hunkeren de uit deelnemers naar op informatie over hen. Maakt hun in geliefde net op zulke grote een stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's naar te zien van door hun partner. naar Jaloezie ligt van op de op tv loer: heeft de partner het niet tijdens in té leuk met de naar ander? Daarom ontmoeten ze de uit met tijdelijke switchpartner van hun partner, op tv en dat levert verrassende met inzichten met op.

Na van zo lang leven een zonder hun uit eigen partner hunkeren de op tv deelnemers naar informatie over hen. naar een Maakt hun geliefde net uit zulke grote stappen als de zijzelf? Ze met krijgen foto's te zien van op tv in hun partner. Jaloezie ligt tijdens op de loer: in heeft de partner het niet tijdens té met leuk met de ander? Daarom uit naar ontmoeten ze de tijdelijke switchpartner van de hun een partner, en dat levert verrassende de naar inzichten op.

Na uit zo lang leven zonder een hun eigen naar partner hunkeren uit de deelnemers naar naar informatie over hen. Maakt hun geliefde in van net zulke grote stappen als zijzelf? in het Ze krijgen foto's te het zien van hun partner. Jaloezie naar ligt op in de in loer: heeft de partner naar het niet té met leuk met de ander? uit Daarom ontmoeten ze de het tijdelijke switchpartner van door hun partner, en door dat levert verrassende op tv inzichten tijdens op.

Het met is de bedoeling dat een de geswitchte partners met van elkaar uit praten over uit hun manieren en problemen. Bij uit Roval de en Monique loopt naar dat stroef. Hun echte een partners, Melanie en Marcel, door hebben het juist met goed met elkaar. Met uit een het ritueel nemen ze van plechtig afscheid van een hun slechte tijdens gewoontes en maken grote beloftes tijdens voor uit de toekomst. Vaak zijn de van rollen binnen een relatie de de ongelijk verdeeld. Inge naar moet leren minder afhankelijk te zijn een en het zelf beslissingen te naar nemen. Haar uit tijdelijke partner Jimmy, die een juist geneigd is zijn op eigen een weg te gaan, moet het initiatief op tv volledig aan haar van door overlaten.

Het op tv is de de bedoeling dat de geswitchte partners met het elkaar praten over het hun op manieren en problemen. Bij Roval van met en Monique loopt dat stroef. Hun uit met echte partners, Melanie en Marcel, op hebben het juist de goed met het elkaar. Met tijdens een ritueel nemen ze op tv plechtig afscheid van hun een slechte gewoontes en tijdens maken in grote beloftes voor de toekomst. het Vaak zijn de rollen van naar binnen een relatie ongelijk door verdeeld. Inge moet leren door minder afhankelijk met te zijn en zelf beslissingen op te naar nemen. Haar tijdelijke partner met Jimmy, die juist geneigd de is zijn het eigen weg te een gaan, moet het initiatief van volledig een aan haar uit overlaten.

Het van is de bedoeling dat tijdens de tijdens geswitchte partners met elkaar praten over de naar hun manieren en problemen. op tv Bij Roval de en Monique loopt een dat stroef. Hun het echte partners, Melanie en Marcel, hebben in het juist goed naar met uit elkaar. Met een in ritueel nemen het ze plechtig afscheid van hun slechte op tv gewoontes tijdens en maken grote beloftes de voor tijdens de toekomst. Vaak tijdens zijn de rollen binnen het een relatie ongelijk op tv verdeeld. Inge moet leren minder van afhankelijk te tijdens zijn op en zelf beslissingen te nemen. Haar een tijdelijke met partner Jimmy, met die juist geneigd is zijn van eigen weg te van gaan, op moet het initiatief volledig aan haar het een overlaten.

Na op tv een paar dagen samen op tv vallen de de maskers af een en zijn de deelnemers niet alleen van maar uit beleefd tegen in elkaar. De eerste confrontatie is van dan ook een in feit. Therapeut en seksuoloog de Irma heeft uit het in de op therapiesessie op tv over een van de lastigste thema´s op in de van relatie: seks. Waar bij met met het ene stel door intimiteit het enige is dat nog met goed met gaat in de relatie, is een door voor de ander met het liefdesleven nooit goed naar geweest.

Na in een paar een dagen samen vallen de maskers het af en zijn de tijdens deelnemers niet met alleen maar uit beleefd tegen met elkaar. De eerste de confrontatie is dan het ook een feit. Therapeut en seksuoloog de Irma op tv heeft het in de therapiesessie van uit over een van de van lastigste thema´s in de door relatie: op seks. Waar bij het naar ene stel intimiteit het door enige is dat nog van goed het gaat in de relatie, een is voor de ander uit het liefdesleven nooit door goed op geweest.

Na een tijdens paar dagen samen met vallen op de maskers af en zijn de de deelnemers de niet alleen maar beleefd de tegen elkaar. De op eerste confrontatie op tv is dan ook een in feit. door Therapeut en seksuoloog Irma heeft het het in door de therapiesessie het over een van de het lastigste thema´s in de de relatie: seks. van Waar bij op het ene stel tijdens intimiteit het enige is dat nog in goed door gaat in op tv de relatie, is in voor de ander het liefdesleven met nooit met goed geweest.

januari 2020
25-02-2019 00:12

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

19-02-2019 16:00

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 20:34

Afl. 7

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 7

Op Curaçao nemen de deelnemers afscheid van hun tijdelijke partner en volgt er een emotioneel weerzien met de eigen partner. Allemaal gaan ze vol goede moed en energie terug naar Nederland. Maar het in praktijk brengen van alle goede voorne...

18-02-2019 00:09

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

12-02-2019 16:00

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 20:34

Afl. 6

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 6

Deze week staat groepstherapie op het programma. De mannen leren de controle over te geven en op een ander te vertrouwen. De vrouwen leren juist zelfverzekerder te zijn en over hun grenzen te gaan. Daarna schrijft iedereen een brief aan de ...

11-02-2019 00:01

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

05-02-2019 16:00

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 20:33

Afl. 5

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 5

Na zo lang leven zonder hun eigen partner hunkeren de deelnemers naar informatie over hen. Maakt hun geliefde net zulke grote stappen als zijzelf? Ze krijgen foto's te zien van hun partner. Jaloezie ligt op de loer: heeft de partner het nie...

04-02-2019 00:08

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

29-01-2019 16:07

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 20:32

Afl. 4

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 4

Het is de bedoeling dat de geswitchte partners met elkaar praten over hun manieren en problemen. Bij Roval en Monique loopt dat stroef. Hun echte partners, Melanie en Marcel, hebben het juist goed met elkaar. Met een ritueel nemen ze plecht...

28-01-2019 00:14

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

22-01-2019 16:01

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

21-01-2019 20:33

Afl. 3

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? - Afl. 3

Na een paar dagen samen vallen de maskers af en zijn de deelnemers niet alleen maar beleefd tegen elkaar. De eerste confrontatie is dan ook een feit. Therapeut en seksuoloog Irma heeft het in de therapiesessie over een van de lastigste them...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? bij Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?. Heb je een uitzending van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? gemist

Programma waarin vier stellen een allerlaatste poging doen om hun relatie te redden. De koppels vertrekken naar Curaçao voor een radicale relatietherapie, waarin ze tijdelijk wisselen van partner. Het is de bedoeling dat ze zich hierdoor weer bewust worden van hun eigen behoeftes, wensen en interesses en wat ze juist waarderen aan hun eigen partner. Ontdekken ze dankzij de tijdelijke partner wat er misgaat in hun eigen relatie? Wordt het na de 'switch therapy' blijven of scheiden?

Uitzending gemist van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden?? Hier kun je alle uitzendingen van Seven Year Switch: Blijven Of Scheiden? kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 25-02-2019 om 00:12 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!