Programma gemist?

Chantal krijgt een in uitnodiging het om in de havens van uit het Rotterdam te komen werken. tijdens Ze mag helpen met het op tv met lossen van containerschepen. Wat door ze zich vooraf niet door heeft de gerealiseerd, is dat het laden en met lossen van met de schepen op tv voornamelijk op grote de hoogtes plaatsvindt. Ook komt het er tijdens een uitnodiging van het de burgemeester van Arnhem, Ahmed met Marcouch. Hij heeft een met drukke uit dag voor uit de boeg kan de hulp van van Chantal op goed gebruiken.

Chantal in krijgt een uitnodiging om een in van de havens van Rotterdam te komen een de werken. Ze mag helpen met het op tv van lossen van containerschepen. Wat door ze zich vooraf op tv niet heeft gerealiseerd, is naar dat een het laden en lossen van op tv de schepen voornamelijk op door door grote hoogtes plaatsvindt. Ook komt de er een op uitnodiging van de burgemeester uit van Arnhem, uit Ahmed Marcouch. Hij heeft een een drukke dag voor op de boeg kan uit de door hulp van Chantal goed uit gebruiken.

Chantal met krijgt een uitnodiging om van in op de havens van Rotterdam te komen op tv werken. Ze mag met helpen op tv met het lossen van van containerschepen. Wat in ze zich vooraf op tv niet heeft gerealiseerd, is tijdens dat het naar laden en door lossen van de schepen tijdens voornamelijk op grote naar hoogtes plaatsvindt. in Ook komt er een uitnodiging de van de op tv burgemeester van Arnhem, op Ahmed Marcouch. tijdens Hij heeft een drukke een dag voor de boeg kan uit de hulp van met Chantal goed het gebruiken.

Chantal gaat aan op tv de slag van in het Prinses Máxima met Centrum het voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar op tv de op dappere jonge helden van die dagelijks op een bewonderenswaardige strijd leveren op tv voor een in gezond leven. De een waardering voor de liefdevolle verpleegkundigen waar een de ze deze dag van de mag leren, is enorm. Verder uit gaat door Chantal aan het werk door als reisleider. De op tv belangstelling voor de met Nederlandse hotspots een is groot. Maar wat weet tijdens Chantal de eigenlijk over kaas, van klompen en naar Volendam?

Chantal gaat aan met de uit slag in het Prinses door Máxima tijdens Centrum voor kinderoncologie. Ze een ontmoet daar de dappere jonge de met helden die dagelijks de een bewonderenswaardige strijd op leveren voor een gezond naar leven. De op waardering voor de liefdevolle verpleegkundigen waar het ze deze op tv dag van van mag leren, op tv is enorm. Verder gaat Chantal het aan het werk als uit de reisleider. De belangstelling voor de Nederlandse op tv van hotspots is groot. Maar wat op tv weet Chantal eigenlijk over door kaas, klompen en naar naar Volendam?

Chantal door gaat aan de slag op in het Prinses in Máxima Centrum met voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar van met de dappere jonge een helden die dagelijks een tijdens bewonderenswaardige strijd leveren voor een een gezond leven. De uit waardering tijdens voor de van liefdevolle verpleegkundigen waar ze het deze dag van mag leren, in is enorm. de Verder gaat tijdens Chantal aan het werk als op reisleider. De belangstelling op voor naar de Nederlandse hotspots op is groot. Maar wat naar weet naar Chantal eigenlijk over kaas, klompen uit en op Volendam?

Chantal gaat op werken op op een melkveehouderij in Losser. op tv De dag begint al in vroeg, want de van koeien kennen door geen wekkergenade. het Terwijl de melk uit via de uiers te van melktank op in drupt, is Chantal al naar ondergepoept door een tijdens koe. Het is naar een echt naar familiebedrijf en naar de liefde voor de koeien is op tv groot. Nu die het van tijdens Chantal nog... Op een regenachtige van dag in Apeldoorn van uit mag Chantal komen met werken op de het kermis. Of het nu de grijpers door zijn of de naar op tv toiletten, de familie naar die de kermis runt naar kan wel op tv een paar extra handjes gebruiken. Voor in Chantal komt een in droom uit als in de door de naar microfoon mag het gillen.

Chantal naar gaat werken op een van melkveehouderij in Losser. De het dag op tv begint al vroeg, want uit de in koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl het de melk het via de tijdens uiers te melktank in door drupt, is Chantal in al ondergepoept door een op tv koe. Het op tv is een echt een familiebedrijf en de liefde naar voor een de koeien is groot. met Nu die van Chantal nog... tijdens Op een regenachtige tijdens dag op tv in Apeldoorn mag Chantal met komen werken op de uit kermis. Of het een nu naar de grijpers zijn of van de toiletten, de familie met die de een kermis runt tijdens kan wel een paar extra door in handjes gebruiken. Voor Chantal komt een tijdens met droom uit als de door de uit microfoon mag het gillen.

Chantal gaat op werken op een melkveehouderij uit uit in Losser. De dag begint al op tv vroeg, want de de een koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl een de melk via naar de uiers te melktank met door in drupt, is Chantal al ondergepoept het door een koe. het Het is tijdens een echt familiebedrijf en het de door liefde voor de koeien is in groot. Nu met die van Chantal van nog... met Op een regenachtige dag een in Apeldoorn mag Chantal de komen werken naar op de kermis. van Of het nu de uit grijpers zijn of de tijdens toiletten, de familie op tv die de op kermis runt kan op tv wel een met paar extra handjes met gebruiken. Voor Chantal komt een door droom uit tijdens als de door het de microfoon mag van gillen.

Chantal gaat aan een het werk in op tv een verzorgingshuis voor door demente op tv ouderen. Daar ervaart ze de door broosheid van door het bestaan, maar van ziet ze ook de hoe waardevol, belangrijk en op tv mooi het het beroep van verzorger naar is. op tv En ondanks dat van ze een nieuw gezicht is op tijdens op tv de afdeling, wordt ze op al snel door de bewoners met in naar hun hart het gesloten. Verder gaat Chantal aan de de slag als figurant naar in door Nederlands langst lopende soap, van 'Goede op Tijden, Slechte Tijden'. Ook al weet met ze met als geen ander met hoe het is in om op een set het te staan, meedraaien uit in de machine van met een dagelijkse naar soap blijkt van met een totaal andere orde. met Chantal moet flink de rennen om in het schema het bij te uit houden.

Chantal gaat aan op het werk in naar een verzorgingshuis op tv voor demente ouderen. met Daar ervaart ze de tijdens broosheid in van het bestaan, maar ziet met ze ook de hoe met waardevol, belangrijk en mooi het tijdens beroep in van verzorger is. En ondanks naar dat ze een nieuw door gezicht is de op de in afdeling, wordt ze tijdens al snel door de bewoners het in hun door hart tijdens gesloten. Verder gaat Chantal aan de naar slag als door figurant in op Nederlands langst een lopende soap, 'Goede een Tijden, Slechte Tijden'. Ook op tv al weet ze als geen op tv ander hoe naar het is om op op tv het een set te staan, meedraaien in het de machine van van een dagelijkse het soap blijkt op tv van een totaal andere orde. met met Chantal moet flink rennen om op het schema bij op tv te het houden.

Chantal een gaat aan de het werk in door een verzorgingshuis voor een demente ouderen. Daar het ervaart ze de broosheid op tv van het bestaan, maar ziet tijdens ze ook hoe de waardevol, belangrijk en door mooi het in beroep van verzorger een is. de En ondanks dat ze het een nieuw met gezicht is op de afdeling, de wordt ze al snel de door de bewoners een op tv in hun hart gesloten. Verder gaat op op Chantal aan de slag uit als figurant met in Nederlands langst lopende soap, met 'Goede Tijden, Slechte de Tijden'. Ook op al weet ze van als geen ander hoe het door in is om op een set de te staan, naar meedraaien in de machine van op tv een dagelijkse de soap blijkt van het een totaal andere op tv orde. naar Chantal moet flink rennen om het op tv schema bij te op door houden.

Chantal staat ze tijdens met voor de ultieme uitdaging. tijdens Een groep van door 24 dolle naar 6-jarigen neemt de proef op de het som naar en test of in juf Chantal tijdens wel orde kan een houden. Ze zien hun kans door schoon om door te doen waar ze goed een in zijn: op gillen door en doelloos rondrennen. Verder krijgt Chantal in een bijzondere in uitnodiging van Tonneke, die met met naar haar rijdende supermarkt in in Tilburg van van deur naar deur rijdt. De tijdens dag de begint om uit 6 uur als de op wagen moet worden naar bevoorraad. De Tilburgse heeft van een groot met hart en dat gaat een helaas ten koste van de op de inkomsten. Chantal wil hier verandering het in te brengen de en in zet hier een met woonwijk totaal voor met op zijn van kop.

Chantal staat het ze door voor de ultieme uitdaging. uit Een groep van 24 dolle uit 6-jarigen neemt de naar proef op de op tv som en in test of juf Chantal in wel orde kan het houden. Ze zien op tv hun kans uit schoon om tijdens te doen tijdens waar ze goed in in zijn: gillen en tijdens doelloos rondrennen. Verder op krijgt Chantal naar een bijzondere uitnodiging van op Tonneke, die op met haar rijdende supermarkt in Tilburg in van deur op tv naar deur rijdt. De door dag begint naar om 6 uur door als de wagen het moet worden tijdens bevoorraad. De Tilburgse heeft een de groot hart en tijdens dat met gaat helaas het ten koste van de naar inkomsten. Chantal wil hier verandering op in te een brengen en zet uit hier een woonwijk uit totaal voor uit op zijn het kop.

Chantal staat ze door voor de uit ultieme uitdaging. de Een groep van 24 op dolle 6-jarigen neemt het de proef het op de som en test met of juf een Chantal wel orde kan uit tijdens houden. Ze zien hun kans schoon de om te de doen waar ze in goed in zijn: tijdens gillen en doelloos rondrennen. de Verder van krijgt Chantal met een bijzondere uitnodiging van tijdens Tonneke, die in met haar rijdende supermarkt naar in Tilburg het van deur naar deur de rijdt. De dag begint om naar het 6 uur als de wagen uit moet worden bevoorraad. het De Tilburgse heeft met een groot hart op tv en dat op tv gaat helaas de ten koste van op tv de inkomsten. Chantal in wil hier verandering in te met brengen en zet hier van van een woonwijk totaal een voor op zijn op kop.

februari 2021
11-05-2019 22:45

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

10-05-2019 16:01

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

09-05-2019 20:33

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

04-05-2019 22:48

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

03-05-2019 15:59

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

02-05-2019 20:34

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

27-04-2019 22:48

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

26-04-2019 16:01

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

25-04-2019 20:33

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

20-04-2019 22:50

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

19-04-2019 15:59

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

18-04-2019 20:33

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

13-04-2019 22:46

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

12-04-2019 16:00

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

11-04-2019 20:34

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Chantal Komt Werken gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Chantal Komt Werken de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Chantal Komt Werken bij Chantal Komt Werken liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Chantal Komt Werken. Heb je een uitzending van Chantal Komt Werken gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Chantal Komt Werken gemist

Programma waarin Chantal Janzen met haar aanstekelijk enthousiasme en gevoel voor humor aan de slag gaat in voor haar totaal onbekende werkvelden. Chantal gaat in op de uitnodiging van de meest uiteenlopende bedrijven om volwaardig mee te komen werken. Van brandweer tot supermarkt en van dierentuin tot vuilniswagen: overal is ze meer dan welkom en krijgt ze inspirerende persoonlijke verhalen te horen. Ze ervaart het enthousiasme en de kennis waarmee deze beroepen worden uitgeoefend. Er gaat steeds een hele nieuwe wereld voor haar open, want alles is onbekend terrein voor haar.

Uitzending gemist van Chantal Komt Werken? Hier kun je alle uitzendingen van Chantal Komt Werken kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 11-05-2019 om 22:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!