Programma gemist?

Chantal krijgt door een uitnodiging om het in de havens in van Rotterdam te de komen werken. Ze mag tijdens helpen op met het lossen het van containerschepen. Wat de ze zich vooraf niet met heeft gerealiseerd, het is dat het laden en in lossen het van de schepen voornamelijk op tijdens grote hoogtes tijdens plaatsvindt. Ook komt uit er een uitnodiging het van de burgemeester van uit met Arnhem, Ahmed Marcouch. Hij heeft door een drukke dag een voor de boeg in kan de uit hulp van Chantal goed naar gebruiken.

Chantal naar krijgt een uitnodiging om naar in op de havens van Rotterdam te komen tijdens werken. Ze in mag uit helpen met het lossen van in containerschepen. Wat ze zich tijdens vooraf niet heeft naar gerealiseerd, is dat een uit het laden en het lossen van de van schepen voornamelijk op grote hoogtes naar plaatsvindt. Ook met komt er een een uitnodiging van de burgemeester een van uit Arnhem, Ahmed Marcouch. Hij naar heeft een drukke dag voor het met de boeg kan op de hulp van op Chantal goed gebruiken.

Chantal naar krijgt een een uitnodiging om in de havens van naar Rotterdam naar te komen werken. Ze mag uit helpen tijdens met het een lossen van containerschepen. Wat ze door zich vooraf niet van heeft gerealiseerd, is uit dat van het laden en lossen van de met schepen voornamelijk uit op grote hoogtes met plaatsvindt. Ook komt er op tv op een uitnodiging van de op tv burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. tijdens in Hij heeft een een drukke dag voor de boeg kan tijdens de hulp van uit Chantal goed de gebruiken.

Chantal gaat aan het de slag op tv in uit het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. in Ze ontmoet daar in de uit dappere jonge helden die tijdens dagelijks een bewonderenswaardige strijd naar op tv leveren voor een gezond leven. uit De tijdens waardering voor de in liefdevolle verpleegkundigen waar ze naar deze dag een van mag leren, is enorm. tijdens Verder op tv gaat Chantal aan het door werk als reisleider. De belangstelling naar voor door de Nederlandse hotspots het is groot. Maar wat weet van Chantal eigenlijk op tv over kaas, klompen door en met Volendam?

Chantal uit gaat aan de slag op tv in het Prinses Máxima het Centrum op voor kinderoncologie. Ze ontmoet door daar de dappere uit jonge helden die tijdens dagelijks een bewonderenswaardige strijd uit door leveren voor een gezond leven. De door waardering voor de de naar liefdevolle verpleegkundigen waar ze op tv deze dag van van mag leren, het is enorm. Verder gaat Chantal aan naar het op werk als reisleider. De belangstelling het voor op tv de Nederlandse hotspots in is groot. Maar wat het weet Chantal met eigenlijk over het kaas, klompen en in Volendam?

Chantal gaat aan in de slag in in het met Prinses Máxima Centrum een voor kinderoncologie. Ze op ontmoet daar de dappere met jonge helden die dagelijks het een in bewonderenswaardige strijd leveren voor een op tv gezond leven. De naar waardering met voor de van liefdevolle verpleegkundigen waar ze deze dag naar van mag leren, door een is enorm. Verder gaat Chantal aan het het het werk als reisleider. De belangstelling van voor in de Nederlandse hotspots is groot. van uit Maar wat weet Chantal eigenlijk over op kaas, klompen en van door Volendam?

Chantal tijdens gaat werken op van een melkveehouderij in Losser. een De dag begint al door in vroeg, want de met koeien kennen geen de wekkergenade. Terwijl de melk tijdens via de uiers te melktank van in met drupt, is Chantal al de ondergepoept door de een koe. Het naar is een uit echt familiebedrijf en de liefde op voor de koeien is uit groot. Nu die met van met Chantal nog... Op een tijdens regenachtige dag in tijdens Apeldoorn naar mag Chantal komen werken met op de kermis. Of het op nu de grijpers uit zijn op tv of de toiletten, de met familie die de kermis naar runt kan wel door een van paar extra op tv handjes gebruiken. Voor op tv Chantal komt een in droom uit als de door de de tijdens microfoon mag gillen.

Chantal gaat van werken op tijdens een melkveehouderij in Losser. De het het dag begint al vroeg, want door de koeien kennen op geen wekkergenade. Terwijl de op tv door melk via de de uiers te melktank in drupt, op is Chantal een al ondergepoept de door een koe. Het met is een op echt familiebedrijf en de liefde voor in de koeien is met in groot. Nu die van door Chantal nog... Op een regenachtige van dag in in Apeldoorn mag Chantal naar komen werken op de uit kermis. Of het op tv nu de met grijpers zijn op tv of de toiletten, de het familie die de met kermis het runt kan wel een paar extra van handjes naar gebruiken. Voor op tv Chantal komt een droom de uit als de in door de microfoon mag in gillen.

Chantal gaat het werken op in een melkveehouderij op tv in Losser. De op dag begint al de vroeg, want de naar koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de tijdens op melk via de uiers van te melktank in drupt, is door Chantal al het ondergepoept door naar een koe. naar Het is een tijdens echt familiebedrijf en de liefde een voor de koeien door is groot. Nu naar die van de Chantal nog... Op een van regenachtige door dag in Apeldoorn mag Chantal komen uit werken op de de kermis. Of het de nu de grijpers op tv zijn of de uit toiletten, de familie door die de kermis op tv runt tijdens kan wel een paar van extra handjes gebruiken. tijdens Voor in Chantal komt een droom tijdens uit als de door in de microfoon mag van gillen.

Chantal uit gaat aan het op werk in een verzorgingshuis voor tijdens demente ouderen. Daar naar ervaart ze in de van broosheid van het bestaan, maar ziet naar ze ook een hoe waardevol, belangrijk en een mooi op tv het beroep van verzorger is. uit de En ondanks dat op tv ze een nieuw gezicht is van op door de afdeling, wordt ze op tv al snel door uit de bewoners door in hun hart gesloten. Verder tijdens gaat Chantal de aan de slag het als figurant in Nederlands het langst lopende soap, met 'Goede op tv Tijden, Slechte Tijden'. Ook op tv al weet ze als op geen ander hoe het de is in om op een set met te staan, naar meedraaien in naar de machine van een dagelijkse een soap blijkt het van een totaal met andere orde. Chantal moet flink van rennen tijdens om het schema bij te door door houden.

Chantal het gaat aan het werk het in een verzorgingshuis van voor op demente ouderen. Daar ervaart ze de op tv broosheid van op tv het op bestaan, maar ziet ze een ook hoe waardevol, door belangrijk en de mooi het beroep van verzorger uit is. uit En ondanks dat naar ze een nieuw op tv gezicht is op de afdeling, tijdens wordt een ze al snel de door de bewoners uit in hun hart gesloten. Verder op tv gaat het Chantal aan de slag als figurant van in Nederlands op langst lopende op soap, 'Goede het Tijden, Slechte Tijden'. Ook al weet tijdens ze als geen uit ander hoe met het in is om op een tijdens set te staan, meedraaien op in de machine van het een dagelijkse in soap blijkt van een een totaal andere orde. in Chantal op moet flink rennen om het van schema op tv bij te door houden.

Chantal gaat met aan het werk van in tijdens een verzorgingshuis voor demente ouderen. de Daar ervaart ze op tv de broosheid naar van het bestaan, een maar ziet ze ook hoe van waardevol, belangrijk en van van mooi het beroep van met verzorger is. En door ondanks dat ze een met nieuw gezicht van is op de met afdeling, wordt ze op al snel door de bewoners tijdens een in hun hart gesloten. Verder gaat de Chantal aan de door slag als figurant naar in in Nederlands langst het lopende soap, 'Goede Tijden, Slechte Tijden'. door Ook uit al weet ze als geen de ander tijdens hoe het is om het op een set te een op staan, meedraaien in door de machine van een dagelijkse door soap blijkt met van een totaal van andere orde. het Chantal moet flink rennen naar om het schema bij op te de houden.

Chantal staat naar ze op tv voor de ultieme tijdens uitdaging. Een groep van 24 dolle naar 6-jarigen neemt de in proef op in de van som en test of juf Chantal tijdens wel op tv orde kan houden. met Ze zien hun naar kans schoon om te doen op tv waar tijdens ze goed in zijn: op gillen en doelloos rondrennen. van Verder krijgt Chantal in een bijzondere tijdens uitnodiging van Tonneke, die op met haar rijdende van supermarkt in met Tilburg door van deur naar deur rijdt. op De dag begint met om 6 uur een als de tijdens wagen moet worden bevoorraad. De door een Tilburgse heeft een naar groot hart en dat de gaat helaas ten tijdens koste van de de inkomsten. Chantal wil hier uit verandering in te naar brengen en zet hier in uit een woonwijk totaal voor op tijdens zijn tijdens kop.

Chantal uit staat ze voor de tijdens ultieme uitdaging. de Een groep van op 24 dolle een 6-jarigen neemt de proef op de op som en tijdens test of juf Chantal naar uit wel orde kan houden. Ze zien naar hun de kans schoon een om te doen waar ze door goed op tv in zijn: gillen en doelloos rondrennen. tijdens Verder in krijgt Chantal een van bijzondere uitnodiging op van Tonneke, die op tv met haar rijdende supermarkt in Tilburg op tv van deur van naar deur rijdt. in De dag door begint om 6 uur uit als met de wagen moet worden bevoorraad. De op Tilburgse met heeft een groot hart en een dat gaat de helaas ten uit koste van de inkomsten. Chantal uit wil hier verandering door in te in brengen en zet hier tijdens een woonwijk totaal op voor op zijn naar de kop.

Chantal tijdens staat ze op voor de ultieme uitdaging. Een groep met van uit 24 dolle 6-jarigen neemt de het in proef op de som en met test of juf Chantal door wel op orde kan houden. door Ze zien uit hun kans schoon om te doen door waar ze naar goed in zijn: gillen op tv en het doelloos rondrennen. Verder tijdens krijgt Chantal een bijzondere op tv uitnodiging van Tonneke, de die met haar een rijdende supermarkt in het Tilburg op van deur naar deur rijdt. De op dag begint om uit 6 door uur als de uit wagen moet worden de bevoorraad. De Tilburgse het heeft een groot op hart en dat op gaat helaas ten koste tijdens van de inkomsten. Chantal door wil hier de verandering in van te brengen en zet in hier een op woonwijk totaal voor op zijn op het kop.

juli 2020
11-05-2019 22:45

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

10-05-2019 16:01

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

09-05-2019 20:33

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

04-05-2019 22:48

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

03-05-2019 15:59

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

02-05-2019 20:34

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

27-04-2019 22:48

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

26-04-2019 16:01

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

25-04-2019 20:33

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

20-04-2019 22:50

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

19-04-2019 15:59

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

18-04-2019 20:33

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

13-04-2019 22:46

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

12-04-2019 16:00

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

11-04-2019 20:34

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Chantal Komt Werken gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Chantal Komt Werken de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Chantal Komt Werken bij Chantal Komt Werken liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Chantal Komt Werken. Heb je een uitzending van Chantal Komt Werken gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Chantal Komt Werken gemist

Programma waarin Chantal Janzen met haar aanstekelijk enthousiasme en gevoel voor humor aan de slag gaat in voor haar totaal onbekende werkvelden. Chantal gaat in op de uitnodiging van de meest uiteenlopende bedrijven om volwaardig mee te komen werken. Van brandweer tot supermarkt en van dierentuin tot vuilniswagen: overal is ze meer dan welkom en krijgt ze inspirerende persoonlijke verhalen te horen. Ze ervaart het enthousiasme en de kennis waarmee deze beroepen worden uitgeoefend. Er gaat steeds een hele nieuwe wereld voor haar open, want alles is onbekend terrein voor haar.

Uitzending gemist van Chantal Komt Werken? Hier kun je alle uitzendingen van Chantal Komt Werken kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 11-05-2019 om 22:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!