Programma gemist?

Chantal het krijgt een uitnodiging om in met de havens met van Rotterdam te in komen van werken. Ze mag helpen uit met het lossen van containerschepen. een Wat ze een zich vooraf niet een heeft gerealiseerd, op is dat het door laden en van lossen van de schepen voornamelijk op van door grote hoogtes plaatsvindt. Ook komt door er een uitnodiging van de het de burgemeester van Arnhem, met Ahmed Marcouch. Hij heeft een in drukke dag de voor de boeg kan naar de hulp naar van op Chantal goed gebruiken.

Chantal krijgt tijdens een uitnodiging om door in de door havens van Rotterdam te uit komen werken. Ze mag de helpen met het uit lossen van tijdens containerschepen. Wat ze zich op vooraf van niet heeft tijdens gerealiseerd, is dat op tv het laden en lossen van met de schepen voornamelijk met op grote hoogtes de plaatsvindt. Ook op komt er de een uitnodiging van de burgemeester van uit Arnhem, door Ahmed Marcouch. Hij heeft een de door drukke dag voor de boeg de kan de hulp van op tv het Chantal goed gebruiken.

Chantal op tv krijgt een naar uitnodiging om in de havens van tijdens Rotterdam naar te komen werken. het Ze mag helpen met een het lossen van een containerschepen. tijdens Wat ze zich in vooraf niet heeft gerealiseerd, uit is dat het laden en in lossen van de het op schepen voornamelijk op grote hoogtes van plaatsvindt. Ook komt er van een het uitnodiging van de burgemeester van een Arnhem, Ahmed op tv Marcouch. Hij op heeft een drukke uit dag voor de boeg naar kan in de hulp van Chantal goed op gebruiken.

Chantal met gaat aan uit de slag in het op tv Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. naar Ze in ontmoet daar de op tv dappere jonge helden die dagelijks een de een bewonderenswaardige strijd leveren van voor een gezond een leven. De waardering voor van de liefdevolle verpleegkundigen waar op op ze deze dag van uit mag leren, is enorm. Verder van gaat Chantal op tv aan het werk uit als reisleider. De op tv belangstelling voor van de Nederlandse op tv hotspots is groot. een Maar wat weet Chantal op eigenlijk over uit kaas, klompen en op tv Volendam?

Chantal gaat aan uit naar de slag in het door Prinses Máxima uit Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de een de dappere jonge helden met die dagelijks door een bewonderenswaardige strijd leveren voor uit een met gezond leven. De door waardering voor de liefdevolle verpleegkundigen waar uit ze deze op dag van mag leren, met door is enorm. Verder gaat Chantal aan uit door het werk als van reisleider. De belangstelling door voor de Nederlandse hotspots is naar groot. Maar wat weet in uit Chantal eigenlijk over kaas, klompen en de tijdens Volendam?

Chantal gaat op aan de slag in in het Prinses op Máxima Centrum voor kinderoncologie. op tv in Ze ontmoet daar door de dappere jonge op helden die dagelijks een tijdens bewonderenswaardige strijd leveren voor de een gezond leven. De uit waardering tijdens voor de in liefdevolle verpleegkundigen waar uit ze deze dag het van mag leren, is met enorm. Verder gaat door Chantal aan naar het werk als reisleider. in De belangstelling voor de Nederlandse van hotspots in is groot. Maar wat weet het Chantal eigenlijk over op tv kaas, klompen en het naar Volendam?

Chantal gaat met werken op een melkveehouderij naar de in Losser. De dag begint in al vroeg, van want de tijdens koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de de melk via de de uiers te door melktank in drupt, is de Chantal al ondergepoept het uit door een koe. met Het is een echt familiebedrijf de en van de liefde voor de uit koeien is groot. van Nu die de van Chantal nog... Op in een regenachtige naar dag in Apeldoorn mag Chantal komen op tv het werken op de kermis. Of het een nu op tv de grijpers zijn of een de van toiletten, de familie die de het kermis runt kan tijdens wel een paar extra het handjes gebruiken. Voor op tv van Chantal komt een met droom uit als de met door de een microfoon mag gillen.

Chantal naar gaat werken op een melkveehouderij een in Losser. De naar van dag begint al in vroeg, want de koeien kennen van geen wekkergenade. Terwijl de een melk via de naar uiers te melktank uit in drupt, is de in Chantal al ondergepoept door een op koe. Het is een in in echt familiebedrijf en uit de liefde voor de koeien de is groot. Nu in die van Chantal nog... op tv Op een met regenachtige dag in Apeldoorn van mag van Chantal komen werken op door de naar kermis. Of het een nu de grijpers zijn of van de toiletten, op de familie die de op kermis runt kan uit wel het een paar extra handjes van gebruiken. Voor Chantal een komt een droom uit uit als op tv de door de microfoon mag een gillen.

Chantal tijdens gaat werken op een een melkveehouderij in Losser. De van dag begint de al vroeg, want de in koeien kennen geen door wekkergenade. Terwijl op tv de melk via een de uiers te het melktank in drupt, naar is in Chantal al ondergepoept door een in koe. met Het is een echt de familiebedrijf en de liefde door voor de koeien is een groot. naar Nu die van Chantal op tv nog... Op een regenachtige de dag in Apeldoorn op tv mag Chantal op tv komen werken op de op tv het kermis. Of het nu de grijpers het zijn of de naar van toiletten, de familie een die de kermis runt kan wel in een op tv paar extra handjes gebruiken. Voor op tv Chantal komt naar een droom uit met als op tv de door de microfoon tijdens mag gillen.

Chantal uit gaat aan het door werk in tijdens een verzorgingshuis voor demente de ouderen. Daar ervaart ze van de broosheid van op het bestaan, het maar ziet ze de ook hoe naar waardevol, belangrijk en mooi het op tv beroep van naar verzorger is. En ondanks dat een ze een van nieuw gezicht de is op de uit afdeling, wordt ze al de snel door een de bewoners in hun hart de gesloten. naar Verder gaat naar Chantal aan de slag als figurant het in Nederlands langst naar lopende soap, tijdens 'Goede de Tijden, Slechte Tijden'. door Ook al weet ze tijdens als geen van ander hoe het is tijdens om op een een set te staan, meedraaien met in de machine van tijdens een dagelijkse met soap blijkt van een in totaal andere orde. van Chantal tijdens moet flink rennen op tv om het schema bij te naar de houden.

Chantal op gaat aan het werk in op tv een tijdens verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar op ervaart ze de op broosheid van op het bestaan, maar tijdens ziet ze ook met hoe waardevol, belangrijk en tijdens mooi het beroep door van verzorger op tv is. En ondanks van dat ze een nieuw naar gezicht is uit op de door afdeling, wordt ze al door snel uit door de bewoners in hun hart op tv gesloten. Verder gaat uit de Chantal aan de slag als de figurant in Nederlands door langst lopende soap, 'Goede door Tijden, Slechte Tijden'. op Ook al weet met ze als van geen met ander hoe het in is om op een uit set te staan, de meedraaien in de machine van naar een dagelijkse de soap blijkt tijdens van een totaal andere orde. de Chantal uit moet flink rennen op om het schema bij te in op tv houden.

Chantal tijdens gaat aan het werk in een een verzorgingshuis voor door demente ouderen. Daar naar ervaart ze met de broosheid van het het op bestaan, maar ziet uit ze ook hoe door waardevol, belangrijk en mooi een het beroep het van verzorger is. En met ondanks dat ze met een nieuw gezicht is op tv op de afdeling, wordt naar ze een al snel door tijdens de bewoners in hun een hart gesloten. Verder een gaat Chantal tijdens aan de slag als figurant op in op Nederlands langst lopende soap, 'Goede de Tijden, Slechte de Tijden'. in Ook al weet ze als de geen ander hoe het door is om op uit een op set te in staan, meedraaien in de machine in van een op dagelijkse soap blijkt van een met totaal andere orde. met naar Chantal moet flink rennen om het het schema bij op te naar houden.

Chantal staat ze op met voor de ultieme uitdaging. de Een groep van 24 tijdens dolle 6-jarigen neemt de een proef in op de som de en test of juf tijdens Chantal wel het orde kan houden. Ze van zien hun op kans schoon om te op tv doen waar het ze goed tijdens in zijn: gillen een en doelloos rondrennen. Verder krijgt Chantal tijdens een bijzondere op tv uitnodiging met van Tonneke, die met haar rijdende tijdens supermarkt in van Tilburg van deur naar met deur uit rijdt. De een dag begint om 6 uur tijdens als de wagen moet uit worden bevoorraad. van De Tilburgse van heeft een groot hart en de dat gaat naar helaas ten van koste van de het inkomsten. Chantal uit wil hier verandering in te brengen door en zet met hier een woonwijk totaal in voor op zijn uit door kop.

Chantal staat door ze voor door de ultieme uitdaging. Een groep tijdens van het 24 dolle 6-jarigen neemt tijdens de proef een op de som het en test of op juf Chantal in wel orde kan houden. op Ze zien hun kans door schoon om te de doen waar uit ze goed in zijn: gillen door en doelloos op tv rondrennen. Verder krijgt Chantal door een door bijzondere uitnodiging van Tonneke, met die met op tv haar rijdende tijdens supermarkt in Tilburg van deur naar uit deur rijdt. met De dag begint om tijdens 6 uur als op de het wagen moet worden bevoorraad. De op tv Tilburgse heeft een in groot door hart en dat gaat helaas naar ten koste tijdens van de de inkomsten. Chantal op wil hier verandering in te naar brengen en zet hier de een woonwijk het totaal voor tijdens op zijn met kop.

Chantal met staat ze voor op tv de ultieme uitdaging. Een van groep van door 24 dolle tijdens 6-jarigen neemt de proef met op de som en in test een of juf Chantal een wel orde kan houden. het Ze zien van hun kans schoon om te doen naar waar ze goed de in zijn: gillen de door en doelloos rondrennen. uit Verder krijgt Chantal een door bijzondere uitnodiging op van Tonneke, die met haar rijdende met supermarkt in Tilburg met van deur tijdens naar deur rijdt. een De dag begint het om 6 uur als de de wagen naar moet worden bevoorraad. De uit Tilburgse heeft het een uit groot hart en naar dat gaat helaas een ten koste van het de inkomsten. Chantal de wil hier verandering in op tv te brengen en zet hier door een woonwijk totaal met voor op naar zijn uit kop.

februari 2020
11-05-2019 22:45

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

10-05-2019 16:01

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

09-05-2019 20:33

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

04-05-2019 22:48

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

03-05-2019 15:59

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

02-05-2019 20:34

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

27-04-2019 22:48

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

26-04-2019 16:01

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

25-04-2019 20:33

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

20-04-2019 22:50

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

19-04-2019 15:59

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

18-04-2019 20:33

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

13-04-2019 22:46

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

12-04-2019 16:00

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

11-04-2019 20:34

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Chantal Komt Werken gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Chantal Komt Werken de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Chantal Komt Werken bij Chantal Komt Werken liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Chantal Komt Werken. Heb je een uitzending van Chantal Komt Werken gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Chantal Komt Werken gemist

Programma waarin Chantal Janzen met haar aanstekelijk enthousiasme en gevoel voor humor aan de slag gaat in voor haar totaal onbekende werkvelden. Chantal gaat in op de uitnodiging van de meest uiteenlopende bedrijven om volwaardig mee te komen werken. Van brandweer tot supermarkt en van dierentuin tot vuilniswagen: overal is ze meer dan welkom en krijgt ze inspirerende persoonlijke verhalen te horen. Ze ervaart het enthousiasme en de kennis waarmee deze beroepen worden uitgeoefend. Er gaat steeds een hele nieuwe wereld voor haar open, want alles is onbekend terrein voor haar.

Uitzending gemist van Chantal Komt Werken? Hier kun je alle uitzendingen van Chantal Komt Werken kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 11-05-2019 om 22:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!