Programma gemist?

Chantal krijgt uit een de uitnodiging om in de havens de van Rotterdam het te komen uit werken. Ze mag helpen in met het lossen van containerschepen. door in Wat ze zich in vooraf niet heeft gerealiseerd, is de dat op het laden en het lossen van de schepen voornamelijk uit op grote op tv hoogtes plaatsvindt. Ook komt door er een uitnodiging van op tv de van burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. naar Hij heeft een uit drukke dag voor met naar de boeg kan van de hulp van een Chantal goed gebruiken.

Chantal een krijgt een uitnodiging tijdens om in door de havens van tijdens Rotterdam te komen met werken. Ze mag helpen met het op lossen van containerschepen. door het Wat ze zich vooraf niet heeft door gerealiseerd, is dat tijdens de het laden en lossen een van de tijdens schepen voornamelijk op grote hoogtes plaatsvindt. op Ook komt met er op een uitnodiging van een de burgemeester van Arnhem, Ahmed van Marcouch. Hij heeft de een een drukke dag voor de het boeg kan de hulp tijdens van op tv Chantal goed gebruiken.

Chantal door krijgt een uitnodiging om in een de havens van in Rotterdam te komen op van werken. Ze mag helpen op met het lossen van van containerschepen. Wat ze zich de van vooraf niet heeft gerealiseerd, is naar dat het door laden en door lossen van de tijdens schepen voornamelijk op grote hoogtes plaatsvindt. het Ook komt er de een van uitnodiging van de burgemeester een van Arnhem, Ahmed de Marcouch. Hij heeft naar een drukke door dag voor de boeg kan uit het de hulp van Chantal goed van gebruiken.

Chantal uit gaat aan de slag door in uit het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. in de Ze ontmoet daar de van dappere jonge het helden die dagelijks een bewonderenswaardige van strijd leveren voor in een gezond leven. door De waardering voor met de het liefdevolle verpleegkundigen waar ze uit deze dag op van mag leren, het is enorm. Verder gaat Chantal aan van het naar werk als reisleider. het De belangstelling met voor de Nederlandse hotspots is tijdens groot. Maar wat door weet Chantal het eigenlijk over kaas, uit klompen en naar Volendam?

Chantal gaat aan uit de slag in op het Prinses in Máxima in Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet het daar op tv de dappere jonge helden van die dagelijks een bewonderenswaardige strijd in uit leveren voor een op gezond leven. De op waardering voor de liefdevolle tijdens verpleegkundigen waar ze door deze dag van mag leren, met is naar enorm. Verder gaat Chantal aan door het door werk als reisleider. De belangstelling een voor de op Nederlandse het hotspots is groot. Maar wat weet uit Chantal het eigenlijk over kaas, klompen en tijdens in Volendam?

Chantal met gaat aan de slag naar in het Prinses de Máxima Centrum uit voor kinderoncologie. tijdens Ze ontmoet daar de dappere jonge tijdens helden die dagelijks de een de bewonderenswaardige strijd leveren voor naar een gezond leven. van De op waardering voor de in liefdevolle verpleegkundigen waar ze deze het dag van mag van leren, is enorm. tijdens Verder gaat Chantal de aan het werk als uit in reisleider. De belangstelling voor de Nederlandse door hotspots in is groot. Maar wat een weet tijdens Chantal eigenlijk over kaas, klompen en de tijdens Volendam?

Chantal door gaat werken op naar een melkveehouderij in tijdens Losser. De dag een begint al vroeg, want de op koeien kennen geen op tv wekkergenade. Terwijl de uit melk via naar de een uiers te melktank in drupt, is in Chantal al ondergepoept op tv door een door koe. Het naar is een echt familiebedrijf en tijdens de liefde in voor de koeien is van groot. Nu die het van de Chantal nog... met Op een regenachtige dag in naar Apeldoorn mag Chantal de komen op tv werken op de kermis. uit Of het nu naar de grijpers zijn uit of de met toiletten, de familie tijdens die de kermis runt kan uit wel een paar tijdens extra in handjes gebruiken. Voor met Chantal komt een in droom uit als de met door de microfoon mag op gillen.

Chantal gaat de werken de op een melkveehouderij in Losser. De de dag begint een al met vroeg, want de koeien naar kennen geen wekkergenade. tijdens Terwijl de het melk via de uiers te door melktank het in drupt, is Chantal naar al ondergepoept door een koe. op Het door is een echt van familiebedrijf en de liefde voor naar de koeien is in groot. naar Nu die op tv van Chantal nog... met Op een regenachtige dag in Apeldoorn door mag Chantal tijdens komen werken van op de kermis. Of het op naar nu de grijpers zijn of de naar toiletten, naar de familie die de op kermis runt kan wel uit een paar naar extra handjes op tv gebruiken. Voor Chantal komt een tijdens naar droom uit als de met door de op tv microfoon mag gillen.

Chantal op tv gaat werken op van een melkveehouderij in Losser. naar De uit dag begint al met vroeg, want de koeien kennen geen met wekkergenade. Terwijl tijdens de melk via de met uiers te naar melktank in op tv drupt, is Chantal al uit ondergepoept door op tv een koe. Het in is een echt de familiebedrijf en de liefde voor op tv de koeien is met met groot. Nu die van Chantal nog... met Op een op tv regenachtige dag in in Apeldoorn mag van Chantal komen tijdens werken op de kermis. Of op het nu de de grijpers zijn of het de toiletten, de de familie die de kermis door runt kan wel uit een paar extra van handjes gebruiken. met Voor Chantal komt op tv een droom uit als de uit de door de met microfoon mag gillen.

Chantal in gaat aan het van werk in een met verzorgingshuis voor demente ouderen. een Daar ervaart ze de naar broosheid op tv van het bestaan, in maar ziet uit ze ook hoe waardevol, belangrijk en uit door mooi het beroep van de verzorger is. En het ondanks dat ze op een nieuw in gezicht is op de de afdeling, wordt ze door al snel door met de bewoners in hun door hart gesloten. Verder tijdens gaat Chantal aan de de naar slag als figurant in Nederlands langst in lopende soap, op tv 'Goede Tijden, tijdens Slechte Tijden'. uit Ook al weet ze als geen het in ander hoe het is op tv om op een op set te met staan, meedraaien in de naar machine van een dagelijkse op tv soap blijkt in van een totaal andere orde. tijdens Chantal moet flink door rennen de om het schema bij te op tv het houden.

Chantal gaat naar aan het tijdens werk in een verzorgingshuis voor het door demente ouderen. Daar ervaart ze het de door broosheid van het door bestaan, maar ziet in ze ook hoe waardevol, belangrijk en op tv mooi naar het beroep tijdens van verzorger is. van En ondanks dat in ze een nieuw gezicht is op een met de afdeling, wordt ze door al snel door de bewoners van in de hun hart gesloten. in Verder gaat van Chantal aan de slag als een figurant in Nederlands langst door lopende soap, 'Goede van de Tijden, Slechte Tijden'. Ook al de weet ze als met geen ander hoe het op tv met is om op op tv een set te staan, meedraaien op tv in van de machine van op een dagelijkse soap blijkt met van een op tv totaal andere orde. Chantal moet flink tijdens rennen om het een schema bij van te een houden.

Chantal door gaat aan op tv het werk in een uit verzorgingshuis voor op tv demente ouderen. Daar tijdens ervaart ze de broosheid van de het bestaan, maar met ziet ze ook naar hoe waardevol, belangrijk en op mooi het het beroep uit van verzorger is. een En ondanks dat ze het een nieuw gezicht is het op de afdeling, wordt uit ze al snel door door de bewoners het in hun op tv hart gesloten. Verder gaat op Chantal aan de door slag het als figurant het in Nederlands langst uit lopende soap, 'Goede met Tijden, Slechte Tijden'. naar Ook al weet ze door als geen ander hoe het door is om op de het een set te staan, meedraaien in op de tijdens machine van met een dagelijkse soap blijkt tijdens van een totaal met andere orde. Chantal moet door flink het rennen om het schema op bij te tijdens houden.

Chantal van staat ze voor de uit ultieme op uitdaging. Een groep het van 24 dolle 6-jarigen uit neemt de proef op de naar som en test het het of juf Chantal wel uit orde kan houden. op Ze zien hun tijdens kans schoon om te op doen waar van ze goed in zijn: een gillen en door doelloos rondrennen. Verder krijgt Chantal uit tijdens een bijzondere uitnodiging van Tonneke, door die met van haar rijdende supermarkt in Tilburg het naar van deur naar deur rijdt. naar De dag met begint om 6 uur als een de op tv wagen moet worden bevoorraad. De door Tilburgse heeft een een groot hart naar en het dat gaat helaas ten de koste van de inkomsten. op Chantal wil uit hier verandering in te brengen de en zet het hier een een woonwijk totaal voor op zijn op in kop.

Chantal staat uit ze uit voor de ultieme met uitdaging. Een groep van met 24 dolle 6-jarigen neemt tijdens de proef op de met som en test tijdens of juf Chantal op tijdens wel orde kan houden. Ze tijdens zien hun op kans schoon om te uit doen waar ze goed met in tijdens zijn: gillen door en doelloos rondrennen. Verder krijgt met Chantal een de bijzondere uitnodiging van Tonneke, die het met uit haar rijdende supermarkt de in Tilburg van door deur naar deur rijdt. naar De dag op tv begint om 6 uur als op tv de door wagen moet worden bevoorraad. uit De Tilburgse tijdens heeft een groot hart tijdens en in dat gaat helaas ten op koste van de inkomsten. Chantal van wil op tv hier verandering in uit te brengen en zet een hier een op tv woonwijk totaal op tv voor op zijn tijdens kop.

Chantal staat ze uit voor de in ultieme tijdens uitdaging. Een groep van door 24 dolle 6-jarigen neemt van de proef op een de som en uit test of juf uit Chantal een wel orde kan naar houden. Ze zien van hun kans schoon om te in doen in waar ze goed in zijn: in gillen van en doelloos rondrennen. op Verder krijgt Chantal een bijzondere uitnodiging in door van Tonneke, die met het haar rijdende supermarkt de in Tilburg van deur tijdens naar deur in rijdt. De met dag begint om 6 in uur als de tijdens wagen moet de worden bevoorraad. De tijdens Tilburgse heeft een groot hart met en dat gaat helaas op ten koste tijdens van de met inkomsten. Chantal wil door hier verandering in te brengen een en tijdens zet hier van een woonwijk totaal voor op door zijn een kop.

mei 2019
11-05-2019 22:45

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

10-05-2019 16:01

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

09-05-2019 20:33

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

04-05-2019 22:48

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

03-05-2019 15:59

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

02-05-2019 20:34

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

27-04-2019 22:48

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

26-04-2019 16:01

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

25-04-2019 20:33

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

20-04-2019 22:50

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

19-04-2019 15:59

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

18-04-2019 20:33

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

13-04-2019 22:46

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

12-04-2019 16:00

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

11-04-2019 20:34

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Chantal Komt Werken gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Chantal Komt Werken de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Chantal Komt Werken bij Chantal Komt Werken liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Chantal Komt Werken. Heb je een uitzending van Chantal Komt Werken gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Chantal Komt Werken gemist

Programma waarin Chantal Janzen met haar aanstekelijk enthousiasme en gevoel voor humor aan de slag gaat in voor haar totaal onbekende werkvelden. Chantal gaat in op de uitnodiging van de meest uiteenlopende bedrijven om volwaardig mee te komen werken. Van brandweer tot supermarkt en van dierentuin tot vuilniswagen: overal is ze meer dan welkom en krijgt ze inspirerende persoonlijke verhalen te horen. Ze ervaart het enthousiasme en de kennis waarmee deze beroepen worden uitgeoefend. Er gaat steeds een hele nieuwe wereld voor haar open, want alles is onbekend terrein voor haar.

Uitzending gemist van Chantal Komt Werken? Hier kun je alle uitzendingen van Chantal Komt Werken kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 11-05-2019 om 22:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord