Programma gemist?

Chantal krijgt het een uitnodiging om in op tv de havens tijdens van Rotterdam naar te komen werken. Ze mag de helpen met van het lossen van containerschepen. door Wat uit ze zich vooraf niet heeft in gerealiseerd, is dat de het laden en door lossen van de tijdens uit schepen voornamelijk op tijdens grote hoogtes plaatsvindt. Ook komt er uit op tv een uitnodiging van tijdens de burgemeester van tijdens Arnhem, Ahmed Marcouch. Hij heeft uit een drukke dag voor tijdens de boeg kan op tv de op tv hulp van Chantal goed door gebruiken.

Chantal uit krijgt een in uitnodiging om in de havens het van Rotterdam in te komen werken. het Ze mag het helpen met het lossen met van containerschepen. Wat ze zich naar vooraf niet van heeft gerealiseerd, is op dat het door laden en lossen van uit de schepen naar voornamelijk op de grote hoogtes plaatsvindt. Ook komt met er een uitnodiging van met de burgemeester van op Arnhem, Ahmed Marcouch. de Hij heeft een tijdens drukke dag voor met de de boeg kan door de hulp van uit Chantal goed gebruiken.

Chantal van krijgt een van uitnodiging om in de de havens van Rotterdam het te komen werken. uit Ze mag tijdens helpen met het lossen van door containerschepen. Wat ze naar zich vooraf niet een heeft gerealiseerd, op tv is dat het laden van en lossen van met de schepen voornamelijk op een grote hoogtes de plaatsvindt. Ook komt er met een uitnodiging uit van de burgemeester van op Arnhem, de Ahmed Marcouch. Hij heeft een op tv drukke dag voor van de boeg kan een de van hulp van Chantal de goed gebruiken.

Chantal gaat aan tijdens de slag in tijdens het door Prinses Máxima Centrum voor met kinderoncologie. Ze ontmoet daar met de dappere op tv jonge helden die uit dagelijks een van bewonderenswaardige strijd door leveren voor een gezond leven. met De waardering voor op tv de liefdevolle verpleegkundigen waar van ze deze de dag van mag de leren, is enorm. Verder door de gaat Chantal aan het werk tijdens als een reisleider. De belangstelling van voor de Nederlandse hotspots het is groot. op tv Maar wat weet Chantal eigenlijk over door kaas, klompen tijdens en de Volendam?

Chantal van gaat aan de slag in tijdens het Prinses van Máxima Centrum op voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar van de naar dappere jonge helden die dagelijks naar met een bewonderenswaardige strijd leveren voor op tv een de gezond leven. De waardering voor tijdens de liefdevolle verpleegkundigen in waar ze de deze dag van mag leren, met is van enorm. Verder gaat Chantal op tv aan in het werk als reisleider. het De belangstelling voor uit de Nederlandse in hotspots is groot. met Maar wat weet Chantal het eigenlijk over kaas, op klompen en het Volendam?

Chantal gaat aan het van de slag in het van Prinses Máxima Centrum het voor kinderoncologie. Ze ontmoet de daar de de dappere jonge helden die met dagelijks tijdens een bewonderenswaardige strijd leveren voor de een op tv gezond leven. De waardering voor het de op tv liefdevolle verpleegkundigen waar ze op deze dag van mag leren, een van is enorm. Verder gaat het Chantal aan het uit werk als reisleider. De belangstelling uit door voor de Nederlandse hotspots in is groot. Maar wat van weet Chantal op eigenlijk over kaas, klompen en op door Volendam?

Chantal gaat door werken in op een melkveehouderij in Losser. in De dag het begint al vroeg, de want de koeien kennen tijdens geen wekkergenade. Terwijl de door melk via de het uiers te in melktank in drupt, is een Chantal tijdens al ondergepoept door een koe. met Het is van een echt familiebedrijf op en de liefde voor de de de koeien is groot. Nu van die van met Chantal nog... Op een naar regenachtige dag in Apeldoorn uit mag op tv Chantal komen werken op een de kermis. Of het door tijdens nu de grijpers zijn of naar de toiletten, de van familie de die de kermis runt met kan wel een paar extra een handjes in gebruiken. Voor Chantal op tv komt een door droom uit als de door de op tv de microfoon mag gillen.

Chantal naar gaat werken op een op melkveehouderij door in Losser. De dag het begint al vroeg, van want de koeien kennen met geen wekkergenade. Terwijl tijdens de melk via de naar uiers te melktank tijdens in op drupt, is Chantal al met ondergepoept door de een koe. een Het is een echt familiebedrijf en met de liefde voor naar naar de koeien is groot. Nu op die op tv van Chantal nog... uit Op een regenachtige dag in Apeldoorn in mag Chantal van komen werken op van de door kermis. Of het nu de tijdens grijpers op zijn of de toiletten, een de familie die de door kermis runt kan wel uit een paar extra van handjes op tv gebruiken. Voor Chantal komt een een droom uit uit als de door op de microfoon mag naar gillen.

Chantal gaat een werken op van een melkveehouderij in uit Losser. De dag het begint al vroeg, want de met koeien de kennen geen wekkergenade. Terwijl van de naar melk via de uiers het te melktank in drupt, uit is uit Chantal al ondergepoept van door een koe. Het is een op tv echt familiebedrijf op en de liefde op voor de koeien is tijdens groot. op Nu die de van Chantal nog... met Op een regenachtige tijdens dag in Apeldoorn op tv mag Chantal komen werken op door de kermis. Of het tijdens nu de op tv grijpers met zijn of de toiletten, de familie door de die de kermis door runt kan wel een een paar extra in handjes gebruiken. Voor met Chantal komt een op tv droom uit als de door op de microfoon met mag gillen.

Chantal door gaat aan het werk in naar een verzorgingshuis voor het de demente ouderen. Daar door ervaart ze de broosheid van het een bestaan, maar op ziet van ze ook hoe waardevol, belangrijk een en mooi het naar beroep van verzorger is. het En ondanks dat op tv ze tijdens een nieuw gezicht is op tijdens de afdeling, wordt de ze van al snel een door de bewoners in hun in hart gesloten. Verder naar gaat Chantal aan door de slag als figurant door in Nederlands langst van lopende in soap, 'Goede Tijden, Slechte Tijden'. met Ook in al weet ze een als geen ander op tv hoe het is om op op tv een met set te staan, meedraaien in het de machine van een een dagelijkse soap de blijkt van uit een totaal andere van orde. op Chantal moet flink rennen naar om het schema bij te door op tv houden.

Chantal van gaat aan het werk in op een verzorgingshuis door voor demente ouderen. door Daar door ervaart ze de broosheid van van het door bestaan, maar ziet ze ook hoe op tv waardevol, uit belangrijk en de mooi het beroep van de verzorger is. En ondanks op dat ze een nieuw uit gezicht de is op de afdeling, wordt naar ze al van snel door de bewoners uit in door hun hart gesloten. Verder met gaat Chantal aan op tv de op slag als figurant in Nederlands in langst lopende soap, een 'Goede Tijden, Slechte het Tijden'. Ook al een weet ze uit als geen ander uit hoe het met is om op een set door te staan, meedraaien uit in de machine van uit een dagelijkse soap met door blijkt van een totaal uit andere orde. Chantal moet uit flink naar rennen om het schema bij naar te met houden.

Chantal door gaat aan het werk in op tv een verzorgingshuis in voor demente ouderen. Daar met ervaart ze naar de broosheid naar van het bestaan, op tv maar ziet ze in ook hoe waardevol, belangrijk van en mooi het met beroep van verzorger het is. En ondanks in dat een ze een nieuw gezicht is op op met de afdeling, wordt ze in al snel het door de bewoners in de hun hart op tv gesloten. Verder gaat Chantal aan op de slag als figurant in in Nederlands langst in lopende soap, de 'Goede Tijden, uit Slechte Tijden'. het Ook al weet ze als geen op tv ander hoe het door is om op in door een set te staan, meedraaien in het de uit machine van een dagelijkse uit soap blijkt van een van totaal andere orde. de Chantal moet naar flink rennen om in het schema bij te door door houden.

Chantal een staat ze voor de op tv ultieme uitdaging. Een in groep de van 24 dolle de 6-jarigen neemt de een proef op de som naar en test of juf Chantal van wel orde in kan houden. Ze de zien hun naar kans schoon om te de doen waar ze goed van in zijn: uit gillen en uit doelloos rondrennen. Verder krijgt Chantal een een met bijzondere uitnodiging door van Tonneke, die met het haar rijdende op supermarkt in Tilburg op van deur naar het deur rijdt. De in dag begint om 6 uur het als de wagen moet het worden tijdens bevoorraad. De in Tilburgse heeft een groot hart door en dat naar gaat helaas ten een koste van in de inkomsten. Chantal wil hier de verandering de in te brengen uit en zet hier een woonwijk het totaal een voor op zijn het kop.

Chantal staat in ze het voor de ultieme uitdaging. Een groep op tv van het 24 dolle met 6-jarigen neemt de uit proef op de de som en test op of juf Chantal door wel orde kan het houden. Ze zien hun met kans schoon om te doen met waar op tv ze goed in zijn: naar gillen op en doelloos rondrennen. Verder krijgt Chantal een met een bijzondere uitnodiging van van Tonneke, die met haar in rijdende supermarkt in Tilburg door van deur naar naar deur rijdt. De de dag begint om in 6 tijdens uur als de de wagen moet worden bevoorraad. de De op tv Tilburgse heeft een groot hart op tv en tijdens dat gaat helaas ten koste van van de inkomsten. van Chantal wil hier uit verandering in met te brengen en zet hier het een woonwijk van totaal voor op het zijn de kop.

Chantal tijdens staat ze voor op tv de ultieme uitdaging. een Een groep van 24 tijdens dolle 6-jarigen neemt de de proef op de een som het en test het of juf Chantal naar wel orde kan van houden. Ze zien hun de kans schoon uit om te doen waar ze op goed uit in zijn: gillen en doelloos rondrennen. een met Verder krijgt Chantal een door bijzondere uitnodiging van Tonneke, die tijdens met tijdens haar rijdende supermarkt in met Tilburg in van deur naar door deur rijdt. De dag begint om in tijdens 6 uur als de een wagen moet in worden bevoorraad. De Tilburgse door heeft een met groot hart en dat op gaat helaas ten koste van een de inkomsten. op tv Chantal wil het hier verandering in tijdens te brengen de en zet hier een het woonwijk totaal voor op op tv zijn uit kop.

september 2019
11-05-2019 22:45

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

10-05-2019 16:01

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

09-05-2019 20:33

Afl. 7

Chantal Komt Werken - Afl. 7

Chantal krijgt een uitnodiging om in de havens van Rotterdam te komen werken. Ze mag helpen met het lossen van containerschepen. Wat ze zich vooraf niet heeft gerealiseerd, is dat het laden en lossen van de schepen voornamelijk op grote hoo...

04-05-2019 22:48

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

03-05-2019 15:59

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

02-05-2019 20:34

Afl. 6

Chantal Komt Werken - Afl. 6

Chantal gaat aan de slag in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ze ontmoet daar de dappere jonge helden die dagelijks een bewonderenswaardige strijd leveren voor een gezond leven. De waardering voor de liefdevolle verpleegkundi...

27-04-2019 22:48

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

26-04-2019 16:01

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

25-04-2019 20:33

Afl. 5

Chantal Komt Werken - Afl. 5

Chantal gaat werken op een melkveehouderij in Losser. De dag begint al vroeg, want de koeien kennen geen wekkergenade. Terwijl de melk via de uiers te melktank in drupt, is Chantal al ondergepoept door een koe. Het is een echt familiebedrij...

20-04-2019 22:50

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

19-04-2019 15:59

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

18-04-2019 20:33

Afl. 4

Chantal Komt Werken - Afl. 4

Chantal gaat aan het werk in een verzorgingshuis voor demente ouderen. Daar ervaart ze de broosheid van het bestaan, maar ziet ze ook hoe waardevol, belangrijk en mooi het beroep van verzorger is. En ondanks dat ze een nieuw gezicht is op d...

13-04-2019 22:46

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

12-04-2019 16:00

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

11-04-2019 20:34

Afl. 3

Chantal Komt Werken - Afl. 3

Chantal staat ze voor de ultieme uitdaging. Een groep van 24 dolle 6-jarigen neemt de proef op de som en test of juf Chantal wel orde kan houden. Ze zien hun kans schoon om te doen waar ze goed in zijn: gillen en doelloos rondrennen. Verder...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Chantal Komt Werken gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Chantal Komt Werken de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Chantal Komt Werken bij Chantal Komt Werken liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van RTL 4.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Chantal Komt Werken. Heb je een uitzending van Chantal Komt Werken gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Chantal Komt Werken gemist

Programma waarin Chantal Janzen met haar aanstekelijk enthousiasme en gevoel voor humor aan de slag gaat in voor haar totaal onbekende werkvelden. Chantal gaat in op de uitnodiging van de meest uiteenlopende bedrijven om volwaardig mee te komen werken. Van brandweer tot supermarkt en van dierentuin tot vuilniswagen: overal is ze meer dan welkom en krijgt ze inspirerende persoonlijke verhalen te horen. Ze ervaart het enthousiasme en de kennis waarmee deze beroepen worden uitgeoefend. Er gaat steeds een hele nieuwe wereld voor haar open, want alles is onbekend terrein voor haar.

Uitzending gemist van Chantal Komt Werken? Hier kun je alle uitzendingen van Chantal Komt Werken kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 21
  • Laatste uitzending op 11-05-2019 om 22:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord