Programma gemist?

Waterschappen in Nederland op op beschouwen het waterplantje door azolla als een lastig onkruid, een terwijl op wetenschappers in het plantje een naar krachtpatser zien, naar waar je onder andere duurzaam naar in veevoer van kunt maken. Diederik Jekel een en Elisabeth van uit Nimwegen in zoeken uit of azolla de op tv aarde een weer opnieuw op tv zou kunnen afkoelen.

Nieuwe oren, door neuzen en borsten liggen uit klaar op uit bestelling. de Ze zijn voor patiënten die tijdens ze verloren door van ziekte en ze met zijn met bijna niet van echt te onderscheiden. met Oren in met nepadertjes die van je vastklikt aan tijdens je schedel, van een neus met van zongebrande tint en borsten waar zelfs in gevoel in naar zit. in Wie maken dit uit en waar? En wat naar betekent het voor de patiënten op tv als ze hun uit in oude uiterlijk weer terugkrijgen? Elisabeth van uit Nimwegen een duikt in de op wereld van op na de operatie.

Slangenbeten naar zijn vaak dodelijk. Voor de tijdens van mensen die een slangenbeet met overleven zijn uit de gevolgen vaak het ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm op veel een schade aan een in het lichaam, in variërend van verlammingsverschijnselen tot schade door van door hartspiercellen en ritmestoornissen. Geschikt tegengif is met cruciaal voor de van behandeling van het slangenbeten, maar is vaak in niet beschikbaar of door onbetaalbaar. Vooral uit de armere bewoners het van het plattenland in met Afrika en Azië een zijn de klos: van tijdens zij hebben geen geld voor het de levensreddende tegengif. naar Elisabeth van van Nimwegen reist af op naar Kenia en gaat naar daar op slangenjacht. Haar op tv zoektocht begint bij uit een de Bio-Ken Snake Farm de in Kenia, hét in kenniscentrum op het het gebied van slangenbeten in Afrika. van Deze grootste uit slangenfarm van op Afrika houdt tientallen soorten slangen. de Bij het elke melding in van een slangenbeet een of een ontdekking met van een slang in een woning het rukt een team de van experts naar uit. Als van iemand door met een slang is gebeten, redden naar ze van niet alleen het slachtoffer, maar op vaak ook de een slang om erachter te de komen de welk tegengif toegediend moet worden. op Om het levensreddend tijdens tegengif te van produceren is in het gif van het de slangen in nodig. Daarmee is de slangengif zowel het probleem als de in oplossing voor op slangenbeten. uit Jaarlijks overlijden naar schatting tijdens meer dan 130.000 naar mensen aan de gevolgen op van een slangenbeet. naar Nog eens 450.000 slachtoffers op tv houden blijvend tijdens schade over na de de een beet van een de gifslang. Daarmee is het het één van op de dodelijkste, tropische 'ziektes' van de van het wereld.

Een een aanzienlijke groep de Nederlanders lijdt aan door verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere een van groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend van als het visgeursyndroom. tijdens Een belangrijke overeenkomst: uit beide patiëntengroepen met ondervinden vaak van op onaangename wijze dat geur met een veel grotere op door rol speelt in ons door leven dan door we vermoeden.

Schokkende met hoeveelheden plastic komen jaarlijks in in zee terecht. De het enorme een hoeveelheid afval die zich van in naar de vorm van plastic soep verzamelt, de met is maar een fractie op tv van al met het plastic afval in het het milieu. met Waar blijft de rest? Wetenschappers met berekenden in dat er honderd keer zoveel plastic door door afval moet zijn dan we terug een kunnen de vinden en tijdens willen weten waar het is gebleven. het Diederik de Jekel zoekt met ze tijdens mee. Hij door maakt kennis met het Amerikaans in echtpaar Zettler. de Deze onderzoekers doen onderzoek van op in Texel om daar een in verklaring te vinden een voor het verdwijnende plastic. uit op Elisabeth van Nimwegen zoekt uit waar op tv de ons plastic huisafval naar terecht komt. Ze op constateert dat het gebruik van naar plastic door consumenten sneller uit groeit dan de tijdens economie. het En zelfs in uit het keurige Nederland wordt op tv minder op tv dan de helft op van al dat plastic afval het gerecycled.

Eén uit op de zes het werknemers in Nederland doet nachtwerk. een Ze werken in het ziekenhuizen, van in havens, het als beveiliger en de laatste jaren met ook steeds vaker van voor internetwinkels. Want door naar 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt de naar alleen door nachtwerk in magazijnen. met Rond een de miljoen mensen door leeft hierdoor met een permanent de verstoorde biologische met klok. Is dat wel verantwoord? uit En hoe een kun je op het beste uit omgaan met nachtwerk en jetlags? Diederik met Jekel duikt met in de wetenschap achter van de tijdens slapeloze nacht, door en ontdekt dat in sommige slaapmiddelen je juist op wakker houden.

Het in gebruik van proefdieren met voor medische door experimenten staat steeds vaker ter discussie door en op het draagvlak in de door samenleving voor een dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven het worden onderzocht tijdens onder het motto 'vervangen, in verminderen naar en verfijnen', maar van het aantal neemt nauwelijks door af. Nog met altijd sterven er jaarlijks bijna de tijdens een half miljoen dieren in de laboratoria en worden er de nog eens 400.000 in gedood, omdat ze uit na het op fokken overblijven. naar Volgens veel een wetenschappers is het gebruik van op tv proefdieren voor fundamenteel uit onderzoek en voor tijdens toelating van naar medicijnen onvermijdelijk. op Focus kijkt mee met dierproeven met die volgens wetenschappers echt door een noodzakelijk zijn. Wat zijn het de overwegingen die op tv worden gemaakt een voor het gebruik van dieren door in medische tests? Hoe op van ver staat het met met het onderzoek naar uit buiten het lichaam gekweekte de menselijke organen? op tv Maken die in de tijdens nabije toekomst een deel met van in de dierproeven uit overbodig?

Door ons een massale een reisgedrag naar verre landen steekt de tuberculose, de tering, op tv weer regelmatig de kop van op in op tv Nederland. De tbc-bacterie op tv is steeds vaker bestand een een tegen antibiotica, resistent uit dus. Diederik Jekel ontmoet op op de gesloten door afdeling van van een tbc-kliniek patiënten met open tbc. op Elisabeth van op tv Nimwegen ontdekt hoe wetenschappers op tv zoeken naar nieuwe in door medicijnen om de resistente bacterie te op tv op tv slim af zijn.

Presentator Diederik in Jekel van begraaft in deze aflevering van naar Focus samen naar met de Nederlandse archeoloog van Hayley Mickleburgh een op tv gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' met zat maandenlang in de de Texaanse hitte, op in vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mickleburgh, uit die meer van gedoneerde lichamen de op de 'bodyfarm' in op Texas in bestudeert, bracht nauwkeurig de ontbinding door van uit dit lichaam in kaart. naar Ze wil weten door hoe de botten van een van met skelet in de loop van het de tijd in met elkaar op tv zakken en verplaatsen. een Deze kennis is nuttig bij op het oplossen van uit misdaden maar ook een voor het ontrafelen naar van historische grafrituelen. van Funerair archeoloog de Mickleburgh (Universiteit Leiden) doet dit naar naar onderzoek omdat ze wil weten wat tijdens er met de de inheemse bevolking op van het Caraïbisch de gebied gebeurde uit toen de Europeanen daar binnenkwamen. het in Hoe ging men met op de doden om? Maar niet alleen met de een botten leveren kennis uit op. Forensisch onderzoeker tijdens Isabella von een Holstein (Vrije Universiteit tijdens Amsterdam) bestudeert de haren van de een gedoneerde Texaanse lichamen. uit Von de Holstein wordt vaak een ingezet wanneer uit er een lichaam geïdentificeerd moet door worden. door Zij kan aan een de haren zien waar de uit persoon de afgelopen maanden van is geweest. Von op Holstein op tv wil echter weten in of die een informatie dan wel met betrouwbaar is en met of het rottingsproces geen invloed het heeft op op de haren. Wat van ook wordt opgestuurd uit naar Nederland uit is het tandsteen door van de lijken. van Tandsteen is een een goudmijn voor archeologen. Door met de vele laagjes de kalk blijft DNA maar met blijven de ook voedselresten goed met bewaard. Zo weet uit je wat mensen aten en naar welke de ziektes er voorkwamen. Elisabeth van Nimwegen uit door gaat langs bij naar moleculair archeoloog Kirsten Ziesemer (Universiteit in Leiden), zij naar onderzoekt het in tandsteen en wil ook weten: uit heeft de ontbinding een invloed op het een tandsteen?

Wat gaat op tv er mis in op het gokverslaafde op tv brein? Ex-verslaafde met Feite Hofman bracht een met groot deel van zijn van tijd in door achter de van fruitautomaat. Volgens de door Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll de is vooral de op tv fruitautomaat ontworpen als een naar muizenval voor het de het brein.

Waterschappen uit in Nederland beschouwen het waterplantje door azolla als een op tv lastig onkruid, terwijl tijdens wetenschappers in het op een plantje een krachtpatser zien, waar je het onder andere door duurzaam veevoer van kunt een tijdens maken. Diederik Jekel en Elisabeth de van Nimwegen met zoeken in Focus uit tijdens of azolla de de aarde weer opnieuw uit zou kunnen naar afkoelen.

Waar naar moet ons radioactieve afval in naartoe? in Nu wordt in Nederland al tijdens het radioactieve een afval voor minstens honderd op tv jaar bovengronds in opgeslagen in uit Zeeland, bij de door COVRA, de Centrale op tv Organisatie Voor Radioactief een Afval. Er wordt een al heel lang gezocht naar een van oplossing om tijdens dit afval voor eens naar en altijd veilig naar op tv op te bergen. Maar hoe een bewaar je radioactieve stof door als die minstens door een 100.000 jaar ongestoord moet blijven liggen de de en niet eerder ontdekt mag worden tijdens omdat het tijdens anders een enorm gevaar in oplevert voor op tv mens van en omgeving? Kunnen we het op tv gevaarlijke radioactieve afval naar definitief een ergens kwijt? Waar op dan? En hoe? Elisabeth met van Nimwegen gaat voor Focus een op het onderzoek uit door en daalt af in zoutmijnen, door ondergrondse graniettunnels en diep uit in in kleilagen.

Een aanzienlijke op groep Nederlanders naar lijdt aan verlies de van reukzin: met anosmie. Een kleinere groep van aan trimethylaminurie, ook wel bekend naar als het het visgeursyndroom. Een met belangrijke overeenkomst: beide door patiëntengroepen ondervinden op tv vaak op onaangename wijze van dat geur een veel grotere in uit rol speelt in het ons leven dan we tijdens vermoeden.

Robotraketten die zelfstandig door vijanden het opsporen en zich erop storten, op tv semiautonome vliegende handgranaten, op op afstand bestuurbare de uit minitankjes met munitie tijdens en computergestuurde richtsystemen; ook op naar het slagveld van is de met robot in opmars. op Diederik Jekel bekijkt met een uit combinatie van fascinatie en op afgrijzen wat tijdens de wetenschap aan vernietigingskracht op tv ontwikkelt en op ondervindt uit aan den lijve van hoe moeilijk het is op tv om in naar een hypermoderne tank het overzicht op te houden en goede een beslissingen uit te nemen.

Robotraketten op die zelfstandig tijdens vijanden opsporen en zich erop storten, op tv van semiautonome vliegende handgranaten, het op afstand bestuurbare minitankjes met een munitie en computergestuurde richtsystemen; het de ook op het het slagveld is de robot op in opmars. Diederik een Jekel bekijkt met een in combinatie door van fascinatie en afgrijzen op wat de wetenschap naar aan vernietigingskracht ontwikkelt en uit ondervindt aan den lijve de hoe moeilijk het op tv is van om in een hypermoderne tank van door het overzicht te houden uit en goede beslissingen te op tv nemen.

februari 2020
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!