Programma gemist?

Voor de naar een is bliksem het prachtig, tijdens voor de ander verschrikkelijk. Kunnen het we ons wapenen door tegen dit indrukwekkende, naar ontzagwekkende - en in steeds vaker voorkomende op - natuurfenomeen? Wat weten het we tijdens al en vooral: wat naar weten een we nog niet? We zijn erbij op als naar het Zwarte met Cross-terrein bliksemproof wordt een gemaakt. We spreken een een slachtoffer dat getroffen is op tv door de bliksem, van maar op die het gelukkig wel kan de navertellen. Nederland blijkt, een bij in toeval, de beste bliksemdetector tijdens ter wereld gebouwd te hebben. door Hoe zien die op allernauwkeurigste tijdens bliksembeelden ooit het eruit?

Waarom naar hebben wij naar geen herderskatten, maar wel herdershonden? het Al 15.000 jaar, langer uit dan koeien, schapen, de kippen, paarden door en katten, op is de hond het tijdens lievelingshuisdier van de mens. het Waarom en hoe op tv is op tv hij dat geworden? Door de een het eeuwen heen zijn hond en door baas veel op op elkaar gaan het lijken. Er zijn op tv zelfs honden met symptomen een van depressie uit en ADHD. tijdens Dankzij onze goede door zorgen worden honden zo van oud dat ze soms een ook dement worden. met Diederik Jekel en Elisabeth naar van Nimwegen een onderzoeken hoeveel de uit beste vriend van de uit mens uit op ons met lijkt.

Migraine, met omschreven door patiënten als in 'een ritmisch pokende van ijspriem, de afschuwelijkste toestand, van een in orkaan in je naar hoofd', komt bij vrouwen met drie keer naar zo vaak voor als bij van van mannen. Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen naar lijken van invloed tijdens het op de migraineaanval. Ontstaat migraine van bij mannen ook door de vrouwelijke hormonen? van Dit de jaar komt het het eerste medicijn op de markt dat met in gemaakt is om de aanvallen op tv te voorkomen, het is op veelbelovend. Maar waarom tijdens is er in nog geen medicijn met dat door aangrijpt op de hormonen? door Onderzoek naar vrouwen liet op lang op op zich wachten, maar hier de komt snel verandering tijdens in. uit En dat geldt niet alleen voor op migraine. Ook kennis de over het autisme en reuma naar bij vrouwen levert vernieuwende in inzichten. uit Diederik Jekel en het Elisabeth van Nimwegen van zoeken uit waarom medisch onderzoek zich van het vaak alleen op mannen richtte, waardoor van het op vinden van de oplossing voor door in migraine zo'n veertig jaar van achterloopt.

In de Noordzee in is tijdens het een enorme herrie. Explosies, in seismische proeven, een schepen en op de bouw van van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van het geluid onder water. tijdens En op tv al dat geluid door heeft invloed op de dieren in die van er leven. Jaarlijks ondervinden de duizenden bruinvissen ernstige schade door in aan hun gehoor. Bijna een onafgebroken verrijzen de komende jaren door nieuwe windmolenparken met in zee. In 2050 door zal naar verwachting door in een kwart van het in Noordzee-oppervlak gebruikt worden het voor windmolenparken. Met uit de bouw op van nieuwe windmolenparken op tv neemt geluid onder water flink toe. met Wat doet het dat met de op zeezoogdieren en vissen? tijdens Heien we naar het leven in de Noordzee met met naar de knoppen of valt op tv het het mee en is de herrie uit een met offer dat we moeten brengen op tv voor een met groenere samenleving?

Één in schep zand: genoeg van om duizenden huishoudens van de energie te voorzien. Te van mooi om waar tijdens te zijn, of door een toch niet? Voor tijdens de opwekking van duurzame elektriciteit uit is op tv alle hoop nu gevestigd de op zonne- uit en windenergie. Die voldoen niet aan de onze door energiebehoefte en het is naar de vraag of de ze dat in ooit zullen doen. Misschien moeten van we inzetten tijdens op de kernenergie om klimaatverandering te stoppen. Elisabeth het van Nimwegen met en door Diederik Jekel gaan op zoek naar de de kernenergie uit van de toekomst: de veilig en met nauwelijks op radioactief in afval. Elisabeth bezoekt ITER, in tijdens Zuid-Frankrijk, tijdens waar een experimentele uit reactor in aanbouw is. Hier in van wil men met uit kernfusie energie opwekken. Is uit dat haalbaar? Een andere nieuwe de theorie over op tv het opwekken van de kernenergie ligt al vijftig op jaar op de tijdens plank. naar In Delft proberen door onderzoekers deze bijna-vergeten met vorm van kernenergie op tv een nieuw in leven in te blazen. In op deze reactor een is niet een uranium de brandstof, maar naar thorium. Daar liggen door stranden vol mee. Is een de thorium-reactor de schone op tv de energievoorziening van de van toekomst?

In Nederland op tv lopen bijna drieduizend bij door de tijdens politie bekende criminelen rond een die nog een op lange door gevangenisstraf moeten uitzitten. Hoe moeilijk is de het eigenlijk door om onzichtbaar op tv te blijven als de politie door echt z'n best door doet? In een de uit race tegen de klok probeert Diederik naar tijdens Jekel 36 uur van uit handen te blijven van een de op speciale hightechopsporingsdienst. Elisabeth van Nimwegen heeft door 36 uur de door tijd op om haar op collega Diederik Jekel aan door te houden. Bij haar zoektocht van een naar Diederik is er speciale met aandacht voor tijdens QUIN, een een zelflerend computerprogramma van tijdens TNO, waarmee tactische analisten door van de recherche gedrag van het voortvluchtigen kunnen de voorspellen. Verder het is er aandacht voor de een door het van NFI ontwikkelde technologie om het verdachten naar te identificeren aan de op tv hand naar microscopisch kleine sporen van geneesmiddelen, drugs naar of explosieven. En een we zien of uit met de nieuwste toepassing van gezichtsherkenning Diederik een uit een een grote mensenmassa in kan pikken.

Duizenden mensen in uit op Nederland zijn chronisch uitgeput, in zonder duidelijke medische uit oorzaak. Hun ziekte wordt met chronisch van vermoeidheidssyndroom of ME genoemd. Psychologen beweren het dat tijdens ze patiënten kunnen genezen, de maar het hun behandeling is lang met niet altijd effectief en sommige door patiënten zeggen op tv zelfs zieker geworden te op zijn in van psychologische therapie. Focus toont in op mensen die ernstig invalide op tv zijn door chronische uitputting tijdens en die vinden met dat tijdens zij door psychologen en een dokters meedogenloos zijn behandeld. Diederik een Jekel en Elisabeth tijdens van op tv Nimwegen onderzoeken ook alternatieven het voor het de psychologische behandeling en een kijken of er misschien tóch van uit een lichamelijke oorzaak te in vinden is een voor deze soms tot euthanasie op tv en zelfmoord van leidende ziekte.

We willen in schonere van energie en slimmere elektronica. Maar voor naar de tijdens productie van duurzame windmolens, zonnepanelen, het elektrische auto's, een computers en smartphones hebben op we een uit grote hoeveelheid zeldzame metalen van nodig. Het op tv probleem: deze metalen raken in in rap tempo naar op. Diederik tijdens Jekel en Elizabeth van het Nimwegen constateren in op tv Focus dat onze uit uit manier van leven op het spel van staat naar als er niks tijdens verandert. Ze onderzoeken tijdens wat de door oplossingen zijn voor op onze metaalhonger. Ligt de de oplossing op op 5 km diepte in van de oceaan of in in een bovengrondse van 'urban mine'? En tijdens kunnen deze bijzondere metalen het ooit vervangen worden in door minder exotische de grondstoffen?

Het koraal bij tijdens de de ABC-eilanden sterft. Is van de grootste boosdoener klimaatverandering? door Welke naar rol speelt de visserij, slechte afvalwaterzuivering van en uit de landbouw? Zou met het kunnen zijn dat de in met grote hoeveelheid toeristen tijdens het koraal doodpoept? Elisabeth van Nimwegen in gaat naar Curaçao, naar op zoek naar naar de oorzaken. van Ze vertrekt met uit het Nederlandse onderzoeksschip de in Pelagia de op een door vijfdaagse expeditie rond de de Caribische eilanden. Hoe is het in gesteld met het een koraal het en de waterkwaliteit? op Bij de kust van de Bonaire zijn mysterieuze van algenmatten op het de bodem van tijdens de zee gevonden. Welk effect met tijdens hebben die op uit het koraal?

De op tv meeste mensen denken uit dat het prima kan: uit bellen of appen uit in uit het verkeer. 'Levensgevaarlijk', zegt door psycholoog Stefan van der op Stigchel, in die onderzoek doet naar op aandacht. 'We overschatten onze op tv aandacht enorm.' naar Wetenschappers ontdekken steeds het meer over de het ingenieuze aandachtsysteem. Ze leren daarbij tijdens ook van uit mensen bij wie het door kapot is: neglect-patiënten. door Deze naar patiënten negeren stelselmatig in één helft van hun lichaam uit met of een deel van de met ruimte om hen heen. een Ze eten bijvoorbeeld met maar één kant tijdens de van hun bord leeg of poetsen het slechts de het helft op van hun tanden. in Diederik Jekel en Elisabeth van op tv Nimwegen zoeken het uit hoe aandacht in de ons brein werkt. En naar dat naar je heel met makkelijk afgeleid kan worden, van laat Nederlands kampioen goochelen Niek de Takens van zien.

Iedereen op tv kan fietsen, maar een het aantal met ongelukken neemt toch op toe. Na honderd jaar door fietsen in Nederland op tv wordt de fiets naar door de naar wetenschap ontdekt. En er het blijkt nog veel te vertellen. op Elisabeth en Diederik met onderzoeken de het natuurkunde van de uit fiets en op de neurologie met van het fietsen. In op de Nederlandse in steden en dorpen naar kan de fiets ons redden van het files en in vervuiling, maar er bestaat uit geen betrouwbare het routeplanner voor de fiets. een naar En in 2017 waren op tv er voor het eerst in tijdens de recente naar geschiedenis meer dodelijke ongevallen met met de op fiets dan met de uit tijdens auto. Een treurig stemmende op trend die dringend gekeerd het moet naar worden. In een soepel draaiende door aflevering onderzoeken Diederik van en Elisabeth de het enorme belang tijdens van de ordinaire de stadsfiets en de een verbazingwekkende neurobiologie in van het fietsen.

Migraine, de omschreven door patiënten tijdens als 'een ritmisch op pokende ijspriem, de de afschuwelijkste toestand, een orkaan in het je in hoofd', komt bij in vrouwen drie keer op tv zo vaak voor als door bij mannen. Hoe door kan dat? op tv Vrouwelijke hormonen lijken van het invloed op de naar migraineaanval. de Ontstaat migraine bij het mannen ook door vrouwelijke van hormonen? Dit jaar naar komt het eerste medicijn tijdens op tijdens de markt dat gemaakt is om het de aanvallen op te voorkomen, een het is veelbelovend. Maar door waarom is er nog tijdens geen medicijn een dat aangrijpt naar op de het hormonen? Onderzoek naar vrouwen liet tijdens lang op zich wachten, op maar hier naar komt snel verandering tijdens in. En door dat geldt niet alleen op tv voor migraine. Ook een kennis over autisme met en reuma bij vrouwen in levert vernieuwende een inzichten. Diederik Jekel en op Elisabeth van de Nimwegen een zoeken uit waarom medisch naar onderzoek zich vaak op alleen op mannen het richtte, waardoor door het vinden van met de oplossing voor migraine zo'n veertig de jaar op tv achterloopt.

In een de Noordzee is het een een de enorme herrie. Explosies, seismische naar proeven, schepen en de bouw naar van windmolenparken uit veroorzaken een kakofonie van met geluid onder water. van En met al dat met geluid heeft invloed op de de dieren die met er leven. Jaarlijks ondervinden duizenden tijdens bruinvissen ernstige schade uit aan hun gehoor. tijdens Bijna onafgebroken een verrijzen de komende met jaren nieuwe in windmolenparken in zee. In tijdens 2050 zal naar verwachting tijdens een kwart de van het Noordzee-oppervlak gebruikt op worden voor een windmolenparken. Met op tv de bouw in van nieuwe windmolenparken op tv neemt geluid onder water flink met toe. Wat doet dat van met de zeezoogdieren van en vissen? van Heien in we het leven in de het Noordzee naar de knoppen op of in valt het mee en is op de herrie door een offer dat we tijdens op moeten brengen voor een groenere met samenleving?

Waarom hebben op wij in geen herderskatten, maar wel op tv herdershonden? Al 15.000 het jaar, langer dan tijdens koeien, schapen, kippen, paarden en naar katten, is het de hond van het lievelingshuisdier van de mens. op Waarom in en hoe door is hij dat geworden? op tv Door de eeuwen heen zijn door hond op en baas veel op in elkaar naar gaan lijken. Er zijn zelfs een honden met symptomen op van depressie het en ADHD. Dankzij onze goede een met zorgen worden honden zo oud naar dat ze op tv soms ook dement het worden. Diederik Jekel van en Elisabeth van Nimwegen op tv onderzoeken in hoeveel de beste vriend van door de mens op met ons op tv lijkt.

De op tijgermug rukt op, naar de muskusrat van bedreigt de dijken en de door 'hooikoortsplant' Ambrosia verlengt tijdens het hooikoortsseizoen in Nederland van met twee uit maanden. Deze soorten zijn op door een menselijk toedoen vanuit het tijdens buitenland op in Nederland terechtgekomen. De nieuwe de soorten hebben nog weinig een natuurlijke vijanden en op tv kunnen daardoor een gaan van woekeren. De overheid spendeert veel geld op om ze het te bestrijden, uit onder het mom van invasieve de exoten. door Maar kunnen naar we deze nieuwe soorten niet op tv gewoon accepteren en een er naar ons voordeel uit halen? door Diederik Jekel en in Elisabeth van door Nimwegen verdiepen zich in de nieuwe het met Nederlandse flora en van fauna.

april 2019
05-09-2018 20:45

Door de bliksem getroffen

Focus - Door de bliksem getroffen

Voor de een is bliksem prachtig, voor de ander verschrikkelijk. Kunnen we ons wapenen tegen dit indrukwekkende, ontzagwekkende - en steeds vaker voorkomende - natuurfenomeen? Wat weten we al en vooral: wat weten we nog niet? We zijn erbij a...

16-07-2018 17:25

De aard van het beestje

Focus - De aard van het beestje

Waarom hebben wij geen herderskatten, maar wel herdershonden? Al 15.000 jaar, langer dan koeien, schapen, kippen, paarden en katten, is de hond het lievelingshuisdier van de mens. Waarom en hoe is hij dat geworden? Door de eeuwen heen zijn ...

12-07-2018 17:15

Orkaan in je hoofd

Focus - Orkaan in je hoofd

Migraine, omschreven door patiënten als 'een ritmisch pokende ijspriem, de afschuwelijkste toestand, een orkaan in je hoofd', komt bij vrouwen drie keer zo vaak voor als bij mannen. Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen lijken van invloed op de...

11-07-2018 17:10

Kabaal in Zee

Focus - Kabaal in Zee

In de Noordzee is het een enorme herrie. Explosies, seismische proeven, schepen en de bouw van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van geluid onder water. En al dat geluid heeft invloed op de dieren die er leven. Jaarlijks ondervinden...

10-07-2018 17:15

De thorium-theorie

Focus - De thorium-theorie

Één schep zand: genoeg om duizenden huishoudens van energie te voorzien. Te mooi om waar te zijn, of toch niet? Voor de opwekking van duurzame elektriciteit is alle hoop nu gevestigd op zonne- en windenergie. Die voldoen niet aan onze energ...

09-07-2018 17:10

Opgejaagd

Focus - Opgejaagd

In Nederland lopen bijna drieduizend bij de politie bekende criminelen rond die nog een lange gevangenisstraf moeten uitzitten. Hoe moeilijk is het eigenlijk om onzichtbaar te blijven als de politie echt z'n best doet? In een race tegen de ...

29-06-2018 17:10

Onverklaarbaar oververmoeid

Focus - Onverklaarbaar oververmoeid

Duizenden mensen in Nederland zijn chronisch uitgeput, zonder duidelijke medische oorzaak. Hun ziekte wordt chronisch vermoeidheidssyndroom of ME genoemd. Psychologen beweren dat ze patiënten kunnen genezen, maar hun behandeling is lang nie...

13-06-2018 16:50

Metaalhonger

Focus - Metaalhonger

We willen schonere energie en slimmere elektronica. Maar voor de productie van duurzame windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's, computers en smartphones hebben we een grote hoeveelheid zeldzame metalen nodig. Het probleem: deze metale...

12-06-2018 16:55

Koraalkillers

Focus - Koraalkillers

Het koraal bij de ABC-eilanden sterft. Is de grootste boosdoener klimaatverandering? Welke rol speelt de visserij, slechte afvalwaterzuivering en de landbouw? Zou het kunnen zijn dat de grote hoeveelheid toeristen het koraal doodpoept? Elis...

11-06-2018 17:00

Aandacht!

Focus - Aandacht!

De meeste mensen denken dat het prima kan: bellen of appen in het verkeer. 'Levensgevaarlijk', zegt psycholoog Stefan van der Stigchel, die onderzoek doet naar aandacht. 'We overschatten onze aandacht enorm.' Wetenschappers ontdekken steeds...

17-05-2018 21:25

Heel Holland Fietst

Focus - Heel Holland Fietst

Iedereen kan fietsen, maar het aantal ongelukken neemt toch toe. Na honderd jaar fietsen in Nederland wordt de fiets door de wetenschap ontdekt. En er blijkt nog veel te vertellen. Elisabeth en Diederik onderzoeken de natuurkunde van de fie...

10-05-2018 21:25

Orkaan in je hoofd

Focus - Orkaan in je hoofd

Migraine, omschreven door patiënten als 'een ritmisch pokende ijspriem, de afschuwelijkste toestand, een orkaan in je hoofd', komt bij vrouwen drie keer zo vaak voor als bij mannen. Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen lijken van invloed op de...

03-05-2018 21:30

Kabaal in Zee

Focus - Kabaal in Zee

In de Noordzee is het een enorme herrie. Explosies, seismische proeven, schepen en de bouw van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van geluid onder water. En al dat geluid heeft invloed op de dieren die er leven. Jaarlijks ondervinden...

26-04-2018 21:30

De aard van het beestje

Focus - De aard van het beestje

Waarom hebben wij geen herderskatten, maar wel herdershonden? Al 15.000 jaar, langer dan koeien, schapen, kippen, paarden en katten, is de hond het lievelingshuisdier van de mens. Waarom en hoe is hij dat geworden? Door de eeuwen heen zijn ...

19-04-2018 21:25

Exotische woekeraars

Focus - Exotische woekeraars

De tijgermug rukt op, de muskusrat bedreigt de dijken en de 'hooikoortsplant' Ambrosia verlengt het hooikoortsseizoen in Nederland met twee maanden. Deze soorten zijn door menselijk toedoen vanuit het buitenland in Nederland terechtgekomen....

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord