Programma gemist?

Voor naar de een is bliksem de prachtig, tijdens voor de ander de verschrikkelijk. Kunnen we ons wapenen tegen in uit dit indrukwekkende, ontzagwekkende - en in steeds vaker het voorkomende - natuurfenomeen? Wat weten op tv we het al en vooral: van wat weten we nog op niet? We door zijn erbij als het Zwarte op Cross-terrein bliksemproof wordt op tv gemaakt. We spreken van op een slachtoffer dat getroffen is door naar de bliksem, de maar die het gelukkig het het wel kan navertellen. Nederland blijkt, bij naar toeval, de beste op tv bliksemdetector uit ter wereld gebouwd te tijdens hebben. Hoe zien die een allernauwkeurigste bliksembeelden ooit naar op eruit?

Waarom hebben de wij geen herderskatten, op maar tijdens wel herdershonden? Al de 15.000 jaar, langer door dan koeien, schapen, kippen, paarden en tijdens katten, is door de hond het lievelingshuisdier een de van de mens. Waarom en hoe in uit is hij dat met geworden? Door de de eeuwen heen zijn hond en baas naar veel het op elkaar gaan lijken. van Er een zijn zelfs honden met in symptomen van depressie en ADHD. het op Dankzij onze goede zorgen in worden honden in zo oud dat het ze soms ook dement worden. het Diederik Jekel en naar Elisabeth op tv van Nimwegen onderzoeken hoeveel de beste een vriend van de tijdens mens op in ons van lijkt.

Migraine, omschreven een door patiënten van als 'een ritmisch in pokende ijspriem, de van afschuwelijkste toestand, een orkaan de in je hoofd', in komt tijdens bij vrouwen drie keer zo naar vaak voor als bij met mannen. tijdens Hoe kan dat? de Vrouwelijke hormonen lijken op van invloed op door de migraineaanval. Ontstaat migraine bij de op tv mannen ook door vrouwelijke hormonen? van Dit van jaar komt het tijdens eerste medicijn op de markt het dat gemaakt is met om de aanvallen te een voorkomen, de het is veelbelovend. Maar waarom in is de er nog door geen medicijn dat aangrijpt op uit de het hormonen? Onderzoek naar vrouwen liet naar lang uit op zich wachten, uit maar hier komt snel van verandering in. En dat door geldt niet alleen uit voor migraine. Ook kennis uit over autisme en van reuma bij vrouwen door levert vernieuwende inzichten. met op Diederik Jekel en Elisabeth op van Nimwegen zoeken uit waarom uit medisch met onderzoek zich vaak naar alleen op mannen richtte, uit waardoor het vinden op van tijdens de oplossing voor migraine tijdens zo'n veertig jaar in achterloopt.

In de Noordzee een in is het een enorme een herrie. Explosies, seismische proeven, op schepen en de bouw door van windmolenparken het veroorzaken een kakofonie naar van geluid onder de water. En al dat op geluid heeft invloed door uit op de dieren die uit er leven. Jaarlijks ondervinden door duizenden bruinvissen ernstige het schade aan de hun gehoor. Bijna onafgebroken verrijzen van de tijdens komende jaren nieuwe tijdens windmolenparken in een zee. In 2050 van zal naar verwachting een uit kwart van het Noordzee-oppervlak gebruikt een worden voor windmolenparken. met Met de van bouw van in nieuwe windmolenparken neemt tijdens geluid onder water flink toe. door Wat met doet dat met de naar zeezoogdieren op en vissen? Heien we op het leven in tijdens de Noordzee op naar de knoppen of valt het een mee in en is de herrie een uit de offer dat we moeten brengen voor op op een groenere samenleving?

Één uit schep zand: uit genoeg om duizenden huishoudens van van energie te voorzien. Te uit mooi de om waar te zijn, of het toch niet? Voor naar de opwekking van een duurzame uit elektriciteit is alle hoop nu door van gevestigd op zonne- en windenergie. naar Die voldoen in niet aan in onze energiebehoefte en van het is de vraag of naar ze dat ooit zullen met het doen. Misschien moeten we door inzetten op kernenergie om van klimaatverandering naar te stoppen. Elisabeth van Nimwegen en met Diederik Jekel gaan het op zoek tijdens naar de kernenergie van de de toekomst: door veilig en met tijdens nauwelijks radioactief afval. met Elisabeth bezoekt ITER, op tv in in Zuid-Frankrijk, waar een experimentele reactor op in aanbouw door is. Hier wil door men met kernfusie energie een opwekken. Is dat naar haalbaar? Een in andere nieuwe theorie het over het opwekken van naar kernenergie ligt het al vijftig jaar uit op de plank. In met Delft proberen de onderzoekers deze bijna-vergeten op tv vorm van kernenergie door een nieuw leven in te met blazen. naar In deze reactor is niet het uranium op de brandstof, maar op tv thorium. Daar liggen stranden vol op tv het mee. Is de thorium-reactor tijdens de schone energievoorziening van het de het toekomst?

In door Nederland lopen de bijna drieduizend bij de politie een bekende criminelen op rond die nog een tijdens lange gevangenisstraf van moeten uitzitten. Hoe moeilijk op is het eigenlijk met om met onzichtbaar te blijven door als de politie echt z'n best op tv tijdens doet? In een race tegen de op klok probeert door Diederik Jekel 36 door uur uit naar handen te van blijven van een speciale tijdens hightechopsporingsdienst. Elisabeth van op tv Nimwegen heeft 36 uur de op tijd op tv om haar op tv collega Diederik Jekel de aan te houden. naar Bij haar zoektocht naar Diederik uit is er uit speciale aandacht voor uit QUIN, een zelflerend computerprogramma van tijdens het TNO, waarmee tactische van analisten van de recherche gedrag van door voortvluchtigen kunnen naar voorspellen. Verder uit is er aandacht voor een door naar door het NFI ontwikkelde de technologie om naar verdachten te identificeren aan de hand uit microscopisch in kleine sporen van geneesmiddelen, drugs in of explosieven. En in we zien of een de nieuwste toepassing door van tijdens gezichtsherkenning Diederik uit het een grote mensenmassa uit kan pikken.

Duizenden op tv mensen in Nederland op zijn chronisch uitgeput, zonder duidelijke met medische oorzaak. Hun in ziekte wordt op tv chronisch vermoeidheidssyndroom of ME een een genoemd. Psychologen beweren dat ze patiënten de kunnen uit genezen, maar hun naar behandeling is lang niet van altijd op effectief en sommige patiënten zeggen het zelfs zieker geworden in te de zijn van psychologische therapie. Focus op tv toont met mensen die ernstig invalide zijn door van chronische uitputting en tijdens die vinden het dat zij door psychologen door en dokters meedogenloos van zijn behandeld. Diederik op Jekel en Elisabeth van van Nimwegen onderzoeken tijdens ook alternatieven het voor de psychologische de behandeling en op kijken of in er misschien tóch een met lichamelijke oorzaak te van vinden is voor deze soms een tot euthanasie en naar zelfmoord van leidende ziekte.

We willen met schonere het energie en slimmere door elektronica. Maar voor de productie tijdens van duurzame windmolens, naar zonnepanelen, het elektrische auto's, computers en smartphones naar hebben we een grote van hoeveelheid op tv zeldzame metalen nodig. Het van probleem: deze metalen raken een in op tv rap tempo op op. Diederik Jekel en de Elizabeth van Nimwegen constateren in in Focus dat tijdens onze op tv manier van leven uit op het spel staat als er een van niks verandert. Ze onderzoeken een wat de oplossingen zijn voor op tv onze metaalhonger. naar Ligt de oplossing op tv op met 5 km diepte in de oceaan het het of in een bovengrondse op 'urban mine'? En de kunnen deze bijzondere metalen ooit de naar vervangen worden door minder exotische in grondstoffen?

Het koraal bij uit de de ABC-eilanden sterft. Is de grootste op boosdoener klimaatverandering? Welke naar rol speelt uit de visserij, de slechte afvalwaterzuivering en de landbouw? een Zou het tijdens kunnen zijn dat de het grote de hoeveelheid toeristen het koraal het doodpoept? Elisabeth uit van Nimwegen gaat in naar Curaçao, op in zoek naar de oorzaken. Ze de vertrekt met het door een Nederlandse onderzoeksschip de met Pelagia op een vijfdaagse expeditie naar rond de Caribische door eilanden. Hoe is het het een gesteld met het koraal uit en de van waterkwaliteit? Bij de op kust van Bonaire zijn van mysterieuze algenmatten op de door bodem van de de zee gevonden. Welk van effect hebben die op naar het tijdens koraal?

De het meeste mensen denken dat het het prima kan: bellen van of de appen in naar het verkeer. 'Levensgevaarlijk', zegt tijdens psycholoog Stefan van der Stigchel, het die onderzoek doet uit naar aandacht. met 'We overschatten onze aandacht van naar enorm.' Wetenschappers ontdekken steeds meer over in het door ingenieuze aandachtsysteem. Ze leren daarbij in ook van mensen door bij wie het door de kapot is: neglect-patiënten. Deze patiënten negeren naar stelselmatig één het helft van het hun lichaam of een op tv deel van uit de ruimte om hen heen. naar Ze eten bijvoorbeeld een maar een één kant een van hun bord leeg of de poetsen slechts naar de helft van hun tanden. met op Diederik Jekel en Elisabeth van van Nimwegen zoeken naar uit hoe aandacht in op tv ons brein werkt. En het op tv dat je heel tijdens makkelijk afgeleid kan worden, laat Nederlands een kampioen goochelen Niek uit van Takens zien.

Iedereen in kan fietsen, maar het aantal op ongelukken neemt toch in toe. het Na honderd jaar fietsen op in Nederland wordt de van fiets door de uit wetenschap ontdekt. En het er een blijkt nog veel van te vertellen. Elisabeth en in Diederik tijdens onderzoeken de natuurkunde van in de fiets en de neurologie met van het een fietsen. In de Nederlandse met steden en naar dorpen kan in de fiets ons redden op tv van files en het vervuiling, het maar er bestaat geen betrouwbare een routeplanner voor de fiets. met op En in 2017 tijdens waren er voor het door eerst in op tv de recente geschiedenis meer naar dodelijke ongevallen het met de fiets dan met de door auto. Een een treurig stemmende trend met die de dringend gekeerd moet worden. In tijdens een soepel naar draaiende aflevering onderzoeken Diederik en in uit Elisabeth het enorme belang van van de met ordinaire stadsfiets en met de verbazingwekkende neurobiologie van het tijdens fietsen.

Migraine, omschreven door tijdens patiënten als 'een op tv ritmisch pokende uit ijspriem, op tv de afschuwelijkste toestand, in een orkaan in je hoofd', het komt bij een vrouwen drie keer zo vaak op voor als bij uit mannen. op tv Hoe kan dat? Vrouwelijke op hormonen lijken van op invloed op de een migraineaanval. in Ontstaat migraine bij mannen door ook door vrouwelijke hormonen? Dit door jaar komt het door naar eerste medicijn op de naar markt dat gemaakt is in om op de aanvallen te voorkomen, het is een veelbelovend. Maar waarom de is er nog uit geen op medicijn dat aangrijpt naar op de hormonen? Onderzoek naar tijdens vrouwen liet lang naar op zich op tv wachten, maar van hier komt snel verandering van in. naar En dat geldt uit niet alleen voor naar migraine. Ook kennis uit over autisme en met reuma bij vrouwen levert vernieuwende inzichten. de Diederik naar Jekel en Elisabeth van Nimwegen op zoeken uit waarom met medisch in onderzoek zich vaak alleen op met mannen door richtte, waardoor uit het vinden van op de oplossing voor migraine zo'n een veertig jaar uit achterloopt.

In de tijdens Noordzee is het op een enorme tijdens herrie. Explosies, seismische uit proeven, schepen en in de bouw tijdens van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van naar geluid onder water. van En al dat het van geluid heeft invloed op op tv de dieren op tv die er leven. tijdens Jaarlijks ondervinden duizenden bruinvissen uit ernstige schade aan hun op gehoor. Bijna een onafgebroken verrijzen de komende jaren op tv nieuwe windmolenparken op tv in in zee. In 2050 zal naar naar verwachting op een kwart van het door Noordzee-oppervlak gebruikt worden voor door windmolenparken. Met de de bouw van nieuwe windmolenparken het neemt geluid onder door water naar flink toe. Wat naar doet dat met op de zeezoogdieren en vissen? in Heien we het het leven van in de Noordzee naar naar de knoppen of in valt het een mee en is de herrie met een offer dat de we tijdens moeten brengen voor een groenere een samenleving?

Waarom hebben uit wij geen herderskatten, naar maar wel met herdershonden? Al 15.000 jaar, langer uit dan koeien, schapen, uit kippen, paarden met en katten, met is de hond het lievelingshuisdier tijdens van de mens. op tv Waarom en hoe in is de hij dat geworden? Door de op eeuwen heen naar zijn hond en baas door een veel op elkaar gaan lijken. Er tijdens uit zijn zelfs honden met het symptomen van depressie door en ADHD. Dankzij onze op tv goede zorgen worden honden op tv door zo oud dat van ze soms ook dement worden. op Diederik in Jekel en Elisabeth van Nimwegen onderzoeken het uit hoeveel de beste vriend van de een tijdens mens op ons in lijkt.

De tijgermug in rukt op, de muskusrat op tv bedreigt de tijdens dijken en de 'hooikoortsplant' op Ambrosia verlengt het uit hooikoortsseizoen in Nederland de met twee maanden. door Deze soorten zijn met door menselijk toedoen een vanuit uit het buitenland in Nederland de terechtgekomen. tijdens De nieuwe soorten hebben nog op weinig natuurlijke naar vijanden en kunnen daardoor naar gaan woekeren. De overheid op tv spendeert naar veel geld om de ze te van bestrijden, onder het van mom van invasieve exoten. Maar naar kunnen we naar deze nieuwe soorten niet een gewoon accepteren door en er ons voordeel uit het halen? Diederik het Jekel en Elisabeth op van Nimwegen verdiepen zich in in tijdens de nieuwe Nederlandse flora en door uit fauna.

januari 2019
05-09-2018 20:45

Door de bliksem getroffen

Focus - Door de bliksem getroffen

Voor de een is bliksem prachtig, voor de ander verschrikkelijk. Kunnen we ons wapenen tegen dit indrukwekkende, ontzagwekkende - en steeds vaker voorkomende - natuurfenomeen? Wat weten we al en vooral: wat weten we nog niet? We zijn erbij a...

16-07-2018 17:25

De aard van het beestje

Focus - De aard van het beestje

Waarom hebben wij geen herderskatten, maar wel herdershonden? Al 15.000 jaar, langer dan koeien, schapen, kippen, paarden en katten, is de hond het lievelingshuisdier van de mens. Waarom en hoe is hij dat geworden? Door de eeuwen heen zijn ...

12-07-2018 17:15

Orkaan in je hoofd

Focus - Orkaan in je hoofd

Migraine, omschreven door patiënten als 'een ritmisch pokende ijspriem, de afschuwelijkste toestand, een orkaan in je hoofd', komt bij vrouwen drie keer zo vaak voor als bij mannen. Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen lijken van invloed op de...

11-07-2018 17:10

Kabaal in Zee

Focus - Kabaal in Zee

In de Noordzee is het een enorme herrie. Explosies, seismische proeven, schepen en de bouw van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van geluid onder water. En al dat geluid heeft invloed op de dieren die er leven. Jaarlijks ondervinden...

10-07-2018 17:15

De thorium-theorie

Focus - De thorium-theorie

Één schep zand: genoeg om duizenden huishoudens van energie te voorzien. Te mooi om waar te zijn, of toch niet? Voor de opwekking van duurzame elektriciteit is alle hoop nu gevestigd op zonne- en windenergie. Die voldoen niet aan onze energ...

09-07-2018 17:10

Opgejaagd

Focus - Opgejaagd

In Nederland lopen bijna drieduizend bij de politie bekende criminelen rond die nog een lange gevangenisstraf moeten uitzitten. Hoe moeilijk is het eigenlijk om onzichtbaar te blijven als de politie echt z'n best doet? In een race tegen de ...

29-06-2018 17:10

Onverklaarbaar oververmoeid

Focus - Onverklaarbaar oververmoeid

Duizenden mensen in Nederland zijn chronisch uitgeput, zonder duidelijke medische oorzaak. Hun ziekte wordt chronisch vermoeidheidssyndroom of ME genoemd. Psychologen beweren dat ze patiënten kunnen genezen, maar hun behandeling is lang nie...

13-06-2018 16:50

Metaalhonger

Focus - Metaalhonger

We willen schonere energie en slimmere elektronica. Maar voor de productie van duurzame windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's, computers en smartphones hebben we een grote hoeveelheid zeldzame metalen nodig. Het probleem: deze metale...

12-06-2018 16:55

Koraalkillers

Focus - Koraalkillers

Het koraal bij de ABC-eilanden sterft. Is de grootste boosdoener klimaatverandering? Welke rol speelt de visserij, slechte afvalwaterzuivering en de landbouw? Zou het kunnen zijn dat de grote hoeveelheid toeristen het koraal doodpoept? Elis...

11-06-2018 17:00

Aandacht!

Focus - Aandacht!

De meeste mensen denken dat het prima kan: bellen of appen in het verkeer. 'Levensgevaarlijk', zegt psycholoog Stefan van der Stigchel, die onderzoek doet naar aandacht. 'We overschatten onze aandacht enorm.' Wetenschappers ontdekken steeds...

17-05-2018 21:25

Heel Holland Fietst

Focus - Heel Holland Fietst

Iedereen kan fietsen, maar het aantal ongelukken neemt toch toe. Na honderd jaar fietsen in Nederland wordt de fiets door de wetenschap ontdekt. En er blijkt nog veel te vertellen. Elisabeth en Diederik onderzoeken de natuurkunde van de fie...

10-05-2018 21:25

Orkaan in je hoofd

Focus - Orkaan in je hoofd

Migraine, omschreven door patiënten als 'een ritmisch pokende ijspriem, de afschuwelijkste toestand, een orkaan in je hoofd', komt bij vrouwen drie keer zo vaak voor als bij mannen. Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen lijken van invloed op de...

03-05-2018 21:30

Kabaal in Zee

Focus - Kabaal in Zee

In de Noordzee is het een enorme herrie. Explosies, seismische proeven, schepen en de bouw van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van geluid onder water. En al dat geluid heeft invloed op de dieren die er leven. Jaarlijks ondervinden...

26-04-2018 21:30

De aard van het beestje

Focus - De aard van het beestje

Waarom hebben wij geen herderskatten, maar wel herdershonden? Al 15.000 jaar, langer dan koeien, schapen, kippen, paarden en katten, is de hond het lievelingshuisdier van de mens. Waarom en hoe is hij dat geworden? Door de eeuwen heen zijn ...

19-04-2018 21:25

Exotische woekeraars

Focus - Exotische woekeraars

De tijgermug rukt op, de muskusrat bedreigt de dijken en de 'hooikoortsplant' Ambrosia verlengt het hooikoortsseizoen in Nederland met twee maanden. Deze soorten zijn door menselijk toedoen vanuit het buitenland in Nederland terechtgekomen....

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord