Programma gemist?

Waterschappen op tv in Nederland beschouwen het door waterplantje azolla als een een een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in door het plantje een krachtpatser een zien, met waar je onder een andere duurzaam in veevoer van kunt door maken. Diederik Jekel en Elisabeth van tijdens Nimwegen naar zoeken uit of op tv azolla de aarde naar weer opnieuw zou op tv kunnen afkoelen.

Nieuwe met oren, neuzen en borsten een liggen de klaar op bestelling. Ze zijn met voor patiënten die op tv ze verloren door de ziekte en met ze zijn bijna niet van het echt een te onderscheiden. Oren met met nepadertjes een die je vastklikt aan je door schedel, een neus de met zongebrande met tint en borsten op waar zelfs gevoel in met zit. Wie uit maken dit en naar waar? En het wat betekent het voor een de patiënten als ze in hun oude in uiterlijk weer een terugkrijgen? Elisabeth van Nimwegen duikt tijdens in de wereld van van na de in operatie.

Slangenbeten zijn vaak het dodelijk. op tv Voor de mensen die naar een slangenbeet overleven het zijn de uit gevolgen vaak ernstig en met blijvend. door Slangengif richt enorm uit veel schade aan in de het lichaam, variërend de van verlammingsverschijnselen tot schade op van hartspiercellen en ritmestoornissen. uit Geschikt tegengif op is met cruciaal voor de behandeling het van slangenbeten, maar is naar vaak niet beschikbaar naar of onbetaalbaar. Vooral het de armere bewoners van van in het plattenland in Afrika en Azië in zijn de uit klos: op zij hebben geen geld het voor het levensreddende tijdens tegengif. Elisabeth van door Nimwegen reist af van naar Kenia in en gaat daar op slangenjacht. Haar de zoektocht begint bij in de op tv Bio-Ken Snake Farm in uit Kenia, op tv hét kenniscentrum op het op tv gebied van door slangenbeten in Afrika. Deze tijdens grootste slangenfarm van Afrika houdt uit tientallen soorten slangen. op een Bij elke melding op van een slangenbeet of een van ontdekking van op tv een slang in in een woning rukt een team van van experts tijdens uit. door Als iemand door een slang is uit de gebeten, redden ze op tv niet alleen het slachtoffer, een maar vaak ook naar de slang om naar erachter te komen welk uit tegengif toegediend moet worden. op tv Om het tijdens levensreddend tegengif tijdens te produceren tijdens is het gif van de de slangen nodig. Daarmee tijdens is slangengif zowel het het probleem als tijdens de van oplossing voor slangenbeten. Jaarlijks overlijden in naar op schatting meer dan 130.000 van mensen aan de de gevolgen van een slangenbeet. de Nog eens 450.000 het slachtoffers van houden blijvend schade over na van de beet van op een gifslang. met Daarmee is het één een van de dodelijkste, met tropische 'ziektes' op van de op wereld.

Een tijdens aanzienlijke groep Nederlanders lijdt naar aan verlies van uit reukzin: anosmie. op Een kleinere groep aan trimethylaminurie, naar naar ook wel bekend als het een visgeursyndroom. Een tijdens belangrijke overeenkomst: beide een patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangename van wijze dat geur op een veel in grotere in rol speelt in ons leven met dan op we vermoeden.

Schokkende hoeveelheden op tv plastic komen jaarlijks de in zee terecht. in De enorme hoeveelheid afval tijdens die uit zich in de op vorm van plastic een soep verzamelt, in is maar een fractie op tv van al het plastic het afval in het tijdens milieu. Waar door blijft de rest? Wetenschappers met berekenden dat er honderd met keer zoveel naar plastic afval op moet zijn met dan we terug kunnen vinden een en willen uit weten waar het in is gebleven. Diederik Jekel met zoekt met ze met mee. Hij maakt kennis op met het de Amerikaans echtpaar door Zettler. Deze onderzoekers in doen onderzoek op Texel met om een daar een verklaring te vinden het voor op tv het verdwijnende plastic. Elisabeth de van Nimwegen op zoekt uit waar tijdens ons plastic huisafval op terecht komt. Ze constateert met dat het op tv gebruik van plastic door consumenten sneller naar uit groeit dan de economie. En zelfs een in het keurige het een Nederland wordt minder dan de helft met in van al dat plastic afval door gerecycled.

Eén de op de zes werknemers in tijdens Nederland doet de nachtwerk. Ze een werken in ziekenhuizen, de in havens, op tv als beveiliger en tijdens de laatste jaren ook steeds op tv vaker voor internetwinkels. Want op tv 'vandaag besteld, op tv morgen een in huis' lukt alleen door het nachtwerk in magazijnen. Rond door een miljoen met mensen een leeft hierdoor met een met permanent verstoorde biologische klok. Is tijdens dat wel het verantwoord? En hoe kun door je het op tv beste naar omgaan met nachtwerk en jetlags? Diederik met Jekel naar duikt in op tv de wetenschap achter de slapeloze op nacht, en ontdekt het dat op tv sommige slaapmiddelen je juist een wakker houden.

Het gebruik van op tv proefdieren naar voor medische experimenten staat op tv steeds vaker ter uit discussie en tijdens het draagvlak in de samenleving op tv voor de dierproeven wordt op tv steeds kleiner. Alternatieven uit worden onderzocht onder het uit motto 'vervangen, verminderen en verfijnen', uit maar het uit aantal neemt nauwelijks af. uit Nog altijd sterven in er van jaarlijks bijna een half miljoen een dieren op in laboratoria naar en worden er van nog eens 400.000 gedood, omdat in ze na in het fokken uit overblijven. Volgens veel wetenschappers is een het gebruik de van proefdieren op voor fundamenteel onderzoek en met voor toelating van medicijnen naar onvermijdelijk. Focus kijkt mee het een met dierproeven die met volgens wetenschappers echt noodzakelijk op zijn. Wat zijn in de overwegingen die worden gemaakt het voor het met gebruik in van dieren in door medische tests? Hoe naar ver staat het met uit het onderzoek een naar buiten het naar lichaam gekweekte menselijke organen? Maken het die in de nabije op tv in toekomst een deel van de op tv dierproeven de overbodig?

Door ons met massale reisgedrag naar verre op tv landen steekt de tuberculose, op de tering, weer regelmatig het de kop op in Nederland. door door De tbc-bacterie is steeds vaker bestand uit naar tegen antibiotica, resistent dus. Diederik het Jekel ontmoet op de tijdens gesloten in afdeling van een uit tbc-kliniek patiënten met open uit tbc. Elisabeth van Nimwegen het ontdekt hoe op wetenschappers zoeken naar nieuwe met medicijnen om de tijdens het resistente bacterie te slim naar af zijn.

Presentator door Diederik Jekel met begraaft in deze aflevering het van Focus samen met op tv de Nederlandse van archeoloog Hayley in Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. naar Deze 'mummie' uit zat maandenlang in de Texaanse hitte, met vastgebonden tijdens aan een op paaltje. Hayley Mickleburgh, die door meer gedoneerde het lichamen op de 'bodyfarm' in Texas naar op tv bestudeert, bracht nauwkeurig uit de ontbinding van dit lichaam in met uit kaart. Ze wil weten hoe het de botten van een een uit skelet in de loop met van de tijd een in elkaar zakken op en verplaatsen. Deze kennis tijdens is nuttig bij het op de oplossen van misdaden maar tijdens ook voor het ontrafelen op van door historische grafrituelen. Funerair tijdens archeoloog Mickleburgh (Universiteit Leiden) doet dit door het onderzoek omdat ze wil weten wat het er met door de inheemse bevolking van het het naar Caraïbisch gebied gebeurde toen van de Europeanen daar in binnenkwamen. Hoe uit ging men met de op tv doden om? Maar niet alleen tijdens een de botten leveren kennis op tv op. Forensisch onderzoeker Isabella von de uit Holstein (Vrije Universiteit op tv Amsterdam) bestudeert de haren op tv van de een gedoneerde Texaanse lichamen. Von Holstein wordt uit vaak ingezet wanneer op er een een lichaam geïdentificeerd moet met worden. Zij op tv kan aan de haren zien op waar de tijdens persoon de afgelopen maanden tijdens is geweest. Von naar Holstein wil echter met een weten of die informatie een dan wel betrouwbaar is en tijdens naar of het rottingsproces geen invloed heeft in op de haren. van Wat ook wordt uit opgestuurd naar Nederland met in is het tandsteen van de naar lijken. Tandsteen is van een goudmijn voor tijdens archeologen. Door van de vele uit laagjes kalk blijft DNA het maar blijven ook een voedselresten goed bewaard. Zo weet in naar je wat mensen aten in en welke ziektes er door voorkwamen. Elisabeth van Nimwegen naar gaat langs bij uit moleculair in archeoloog Kirsten Ziesemer (Universiteit naar Leiden), zij onderzoekt het met tandsteen tijdens en wil ook een weten: heeft de ontbinding uit invloed op in het tandsteen?

Wat gaat er naar mis uit in het gokverslaafde brein? tijdens Ex-verslaafde Feite door Hofman bracht een groot deel uit op tv van zijn tijd door achter de het fruitautomaat. met Volgens de Amerikaanse het onderzoekster Natasha Dow Schüll is de vooral tijdens de fruitautomaat in ontworpen als een muizenval van voor het van brein.

Waterschappen in Nederland uit beschouwen op tv het waterplantje azolla door als een uit lastig onkruid, terwijl door wetenschappers in het van plantje een krachtpatser het zien, waar je onder tijdens andere duurzaam veevoer op tv van kunt maken. op tv Diederik Jekel en naar Elisabeth van in Nimwegen zoeken in Focus uit door of azolla door de aarde weer opnieuw een zou van kunnen afkoelen.

Waar moet ons op tv radioactieve in afval naartoe? Nu uit wordt in Nederland al op tv het radioactieve afval de voor minstens op honderd jaar bovengronds opgeslagen van in Zeeland, bij de door COVRA, de Centrale uit een Organisatie Voor Radioactief Afval. Er op wordt al uit heel lang tijdens gezocht naar een een oplossing om dit afval het voor eens en altijd veilig naar op de te bergen. Maar hoe bewaar naar je van radioactieve stof als die tijdens minstens uit 100.000 jaar ongestoord moet blijven liggen op tv en niet de eerder ontdekt van mag worden naar omdat het anders een uit enorm gevaar uit oplevert voor mens het en omgeving? Kunnen naar we het gevaarlijke op tv radioactieve afval definitief op ergens kwijt? Waar dan? En hoe? naar Elisabeth van met Nimwegen gaat voor in Focus op op onderzoek uit en daalt af naar in het zoutmijnen, ondergrondse graniettunnels en de diep in op tv kleilagen.

Een aanzienlijke naar groep Nederlanders lijdt met aan door verlies van reukzin: anosmie. op Een kleinere groep aan met trimethylaminurie, ook wel uit bekend als het op visgeursyndroom. Een door belangrijke overeenkomst: beide door patiëntengroepen ondervinden vaak naar op onaangename wijze de dat geur in een veel grotere rol speelt in in ons leven tijdens dan we met vermoeden.

Robotraketten die zelfstandig tijdens vijanden opsporen en de zich erop op storten, semiautonome vliegende door handgranaten, op afstand bestuurbare uit tijdens minitankjes met munitie en computergestuurde uit richtsystemen; ook op op het slagveld is de van een robot in opmars. naar Diederik Jekel bekijkt met een combinatie op tv van fascinatie en uit met afgrijzen wat de het wetenschap aan vernietigingskracht ontwikkelt op en ondervindt in aan den lijve hoe moeilijk uit het is een om in een hypermoderne tank in het overzicht te het houden en goede op tv beslissingen te het nemen.

Robotraketten die op zelfstandig op vijanden opsporen en zich erop tijdens storten, met semiautonome vliegende handgranaten, op afstand de bestuurbare minitankjes met munitie uit een en computergestuurde richtsystemen; ook op op tv het slagveld is de naar robot door in opmars. Diederik Jekel bekijkt naar met op tv een combinatie van tijdens fascinatie en naar afgrijzen wat de wetenschap door aan vernietigingskracht ontwikkelt uit en ondervindt aan den van lijve een hoe moeilijk het is om in in een hypermoderne op tank het overzicht op tv te tijdens houden en goede de beslissingen te nemen.

oktober 2020
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!