Programma gemist?

Waterschappen naar in Nederland beschouwen de het waterplantje azolla als een uit de lastig onkruid, terwijl met wetenschappers in het met plantje een krachtpatser zien, waar je van onder andere het duurzaam veevoer van kunt door van maken. Diederik Jekel en op Elisabeth van Nimwegen tijdens zoeken uit of azolla de tijdens aarde het weer opnieuw zou kunnen in afkoelen.

Nieuwe het oren, neuzen uit en borsten liggen klaar op de bestelling. Ze zijn voor de patiënten een die ze verloren door ziekte op tv naar en ze zijn bijna niet van tijdens echt van te onderscheiden. Oren in met nepadertjes die met je vastklikt aan je schedel, in op een neus met zongebrande met tint en borsten waar naar zelfs gevoel in in zit. Wie door maken dit en waar? En met wat betekent de het voor op de patiënten als ze hun een oude een uiterlijk weer terugkrijgen? Elisabeth door van naar Nimwegen duikt in de wereld in van na de in operatie.

Slangenbeten zijn vaak de dodelijk. Voor de met mensen die een tijdens op tv slangenbeet overleven zijn de een gevolgen vaak een ernstig en blijvend. een Slangengif richt enorm veel schade aan tijdens in het de lichaam, tijdens variërend van verlammingsverschijnselen tot schade een van hartspiercellen en op tv ritmestoornissen. Geschikt tegengif met is cruciaal voor uit de behandeling van van slangenbeten, maar is vaak een op niet beschikbaar of een onbetaalbaar. Vooral de armere bewoners naar van het naar plattenland in Afrika en Azië met met zijn de klos: zij in hebben geen geld voor tijdens het levensreddende tegengif. van Elisabeth van Nimwegen reist tijdens af uit naar Kenia en op gaat daar op de slangenjacht. Haar zoektocht een begint bij de met Bio-Ken Snake Farm in met Kenia, hét op kenniscentrum op in het gebied van in slangenbeten in Afrika. op tv Deze grootste slangenfarm van Afrika met houdt van tientallen soorten slangen. Bij een elke melding uit van een slangenbeet in of een ontdekking van een slang door in uit een woning rukt een in team van van experts uit. met Als iemand door een slang is het met gebeten, redden ze niet van alleen het slachtoffer, maar op vaak ook de slang uit om op tv erachter te komen de welk tegengif op toegediend moet worden. Om het de levensreddend tegengif in te produceren is tijdens het gif van de slangen met op tv nodig. Daarmee is slangengif zowel met het op probleem als de op oplossing voor slangenbeten. Jaarlijks van overlijden naar schatting naar meer dan 130.000 tijdens mensen aan de gevolgen van tijdens een met slangenbeet. Nog eens naar 450.000 slachtoffers houden tijdens blijvend schade een over na de met beet van een op tv gifslang. Daarmee is het uit één van op de dodelijkste, tropische 'ziektes' op tv van de uit wereld.

Een aanzienlijke het groep Nederlanders tijdens lijdt aan verlies van in reukzin: anosmie. Een kleinere de groep op tv aan trimethylaminurie, tijdens ook wel bekend als het het visgeursyndroom. tijdens Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen tijdens ondervinden vaak op onaangename tijdens wijze dat geur met de een veel grotere rol een speelt in ons leven dan uit we op vermoeden.

Schokkende hoeveelheden het plastic komen op tv jaarlijks in zee van terecht. De naar enorme hoeveelheid afval door die zich in de vorm van op tv plastic soep verzamelt, door is het maar een door fractie van al het in plastic afval uit in het milieu. Waar blijft een de rest? Wetenschappers berekenden het dat op tv er honderd keer zoveel plastic naar naar afval moet zijn naar dan we terug kunnen de vinden en willen weten op waar het is gebleven. een Diederik Jekel de zoekt met met ze mee. Hij het maakt kennis met uit het Amerikaans echtpaar van Zettler. Deze onderzoekers doen het onderzoek met op Texel om uit daar een verklaring te vinden op voor het verdwijnende plastic. een Elisabeth van Nimwegen op tv de zoekt uit waar ons plastic op huisafval terecht uit komt. Ze constateert op dat het het gebruik van plastic door consumenten tijdens sneller groeit dan op tv de van economie. En zelfs in het in keurige Nederland wordt minder een door dan de helft van tijdens al dat plastic afval de gerecycled.

Eén uit op de zes werknemers op in Nederland doet nachtwerk. de Ze werken op in ziekenhuizen, uit in havens, als beveiliger en met de laatste jaren tijdens ook steeds op tv vaker voor op internetwinkels. Want 'vandaag met besteld, morgen in huis' lukt op tv alleen door nachtwerk met in magazijnen. Rond in een met miljoen mensen leeft van hierdoor met een permanent op verstoorde biologische klok. Is tijdens dat wel verantwoord? met in En hoe kun je het beste door de omgaan met nachtwerk en jetlags? Diederik van naar Jekel duikt in op de wetenschap achter de slapeloze in nacht, het en ontdekt dat sommige slaapmiddelen tijdens je met juist wakker houden.

Het gebruik naar van proefdieren door voor medische van experimenten staat steeds vaker ter discussie van tijdens en het draagvlak in de op samenleving een voor dierproeven wordt met steeds kleiner. Alternatieven worden door onderzocht onder het op motto 'vervangen, verminderen en verfijnen', een tijdens maar het aantal neemt nauwelijks af. in Nog het altijd sterven er jaarlijks tijdens bijna een half naar miljoen uit dieren in laboratoria en de worden er nog eens 400.000 naar gedood, uit omdat ze na het in fokken overblijven. Volgens tijdens veel wetenschappers is op het gebruik van van proefdieren uit voor fundamenteel onderzoek en tijdens voor toelating tijdens van medicijnen onvermijdelijk. Focus in kijkt mee met dierproeven tijdens die volgens wetenschappers naar echt noodzakelijk zijn. uit Wat zijn de overwegingen op die worden naar gemaakt voor op tv het gebruik van dieren tijdens in medische tijdens tests? Hoe ver staat door het uit met het onderzoek naar buiten het een lichaam de gekweekte menselijke organen? Maken met die in de met nabije toekomst de een deel in van de dierproeven door overbodig?

Door uit ons massale de reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, van de op tv tering, weer naar regelmatig de kop op in Nederland. tijdens De tbc-bacterie is van steeds vaker bestand van tegen antibiotica, in resistent door dus. Diederik Jekel uit ontmoet op de gesloten afdeling de van een een tbc-kliniek patiënten het met open tbc. Elisabeth van uit Nimwegen van ontdekt hoe wetenschappers zoeken naar nieuwe tijdens medicijnen om de de resistente een bacterie te een slim af zijn.

Presentator een Diederik Jekel op begraaft in deze aflevering op van Focus samen naar met de Nederlandse archeoloog een Hayley Mickleburgh een gemummificeerd op tv lichaam. van Deze 'mummie' zat maandenlang in in de uit Texaanse hitte, vastgebonden aan van een paaltje. Hayley met Mickleburgh, die naar meer gedoneerde lichamen door op de 'bodyfarm' in tijdens Texas bestudeert, bracht door nauwkeurig de ontbinding van de tijdens dit lichaam in kaart. Ze wil op weten hoe van de botten van uit een skelet naar in de loop een van de tijd in door elkaar zakken en op verplaatsen. Deze met kennis is nuttig bij op het oplossen van met misdaden maar ook door voor een het ontrafelen van historische grafrituelen. Funerair naar een archeoloog Mickleburgh (Universiteit tijdens Leiden) doet dit op onderzoek omdat ze door wil weten wat er tijdens met de inheemse de bevolking van het Caraïbisch gebied het gebeurde toen met de Europeanen van daar binnenkwamen. uit Hoe ging men met door de doden om? Maar niet alleen met de botten een leveren kennis op tv op. Forensisch naar onderzoeker Isabella von Holstein (Vrije Universiteit op tv op Amsterdam) bestudeert de haren van van de tijdens gedoneerde Texaanse lichamen. Von een Holstein wordt vaak ingezet wanneer in er naar een lichaam geïdentificeerd moet het worden. het Zij kan aan de op tv haren zien waar de een persoon het de afgelopen maanden is geweest. Von op tv Holstein wil echter een weten in of die informatie dan wel naar betrouwbaar op tv is en een of het rottingsproces geen invloed met heeft op met de haren. Wat met ook wordt opgestuurd naar naar Nederland is het tandsteen van het van de lijken. Tandsteen is de een goudmijn tijdens voor archeologen. Door op tv de vele laagjes kalk een blijft DNA in maar blijven ook voedselresten goed het bewaard. Zo tijdens weet je wat mensen op tv aten en uit welke ziektes er naar voorkwamen. Elisabeth van met Nimwegen gaat langs bij het moleculair tijdens archeoloog Kirsten een Ziesemer (Universiteit Leiden), zij onderzoekt het het op tandsteen en wil ook weten: het heeft de ontbinding tijdens invloed op van het tandsteen?

Wat gaat de er van mis in het in gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman in bracht een groot deel in van zijn tijd een door achter de met van fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha op naar Dow Schüll is tijdens vooral de fruitautomaat een ontworpen als een het muizenval voor het op tv brein.

Waterschappen het in Nederland tijdens beschouwen het waterplantje azolla als door een lastig onkruid, van terwijl wetenschappers in in het plantje een de krachtpatser van zien, waar je op tv onder andere duurzaam veevoer door van kunt maken. Diederik Jekel door een en Elisabeth van Nimwegen zoeken tijdens in Focus door uit of azolla van de aarde weer opnieuw tijdens zou kunnen tijdens afkoelen.

Waar de moet ons radioactieve de afval naartoe? Nu wordt in op tv het Nederland al het radioactieve afval uit voor het minstens honderd jaar bovengronds op tv opgeslagen in van Zeeland, bij de COVRA, de in Centrale Organisatie naar Voor Radioactief Afval. Er wordt naar een al heel lang gezocht naar een het de oplossing om dit afval voor eens tijdens en altijd veilig de uit op te bergen. Maar met hoe bewaar je radioactieve door stof als in die minstens 100.000 uit jaar ongestoord moet blijven liggen een en niet eerder op tv ontdekt mag uit worden omdat het het anders door een enorm gevaar oplevert op tv voor mens en omgeving? van Kunnen in we het gevaarlijke met radioactieve afval definitief ergens kwijt? met Waar dan? En op tv hoe? Elisabeth van Nimwegen op tv gaat voor Focus naar op van onderzoek uit en in daalt af in het zoutmijnen, ondergrondse graniettunnels en een diep in met kleilagen.

Een een aanzienlijke groep naar Nederlanders lijdt aan tijdens verlies van reukzin: anosmie. Een uit kleinere groep het aan trimethylaminurie, ook wel bekend op tv door als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: op beide patiëntengroepen ondervinden naar vaak op een onaangename wijze dat geur door een veel grotere op tv de rol speelt in ons de leven dan we met vermoeden.

Robotraketten op die zelfstandig vijanden door opsporen en zich erop het storten, semiautonome vliegende uit handgranaten, op afstand het bestuurbare op minitankjes met munitie het en computergestuurde richtsystemen; tijdens ook op het slagveld is naar de door robot in opmars. op tv Diederik Jekel bekijkt met een van combinatie van fascinatie en op tv afgrijzen wat de op wetenschap een aan vernietigingskracht een ontwikkelt en ondervindt aan in den lijve met hoe moeilijk het is om naar in op een hypermoderne tank het overzicht uit te in houden en goede uit beslissingen te nemen.

Robotraketten in die zelfstandig tijdens vijanden opsporen en zich erop uit storten, semiautonome naar vliegende handgranaten, op op tv afstand bestuurbare in minitankjes met munitie en met computergestuurde richtsystemen; ook naar op het door slagveld is de robot een in opmars. Diederik met Jekel bekijkt met een combinatie op tv van fascinatie door en tijdens afgrijzen wat de wetenschap aan in vernietigingskracht ontwikkelt een en ondervindt op aan den lijve hoe moeilijk een het is om in uit van een hypermoderne tank naar het overzicht te houden en goede uit beslissingen te uit nemen.

maart 2019
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord