Programma gemist?

Waterschappen in Nederland van beschouwen in het waterplantje de azolla als een lastig op tv onkruid, terwijl wetenschappers in een het plantje een door krachtpatser zien, waar je tijdens onder andere de duurzaam veevoer van door kunt maken. Diederik het Jekel en Elisabeth uit van Nimwegen zoeken door uit of van azolla de een aarde weer opnieuw zou kunnen op tv afkoelen.

Nieuwe van oren, neuzen en borsten liggen tijdens klaar op bestelling. op Ze met zijn voor patiënten die een ze naar verloren door ziekte en ze zijn op tv door bijna niet van het echt te onderscheiden. Oren met van nepadertjes die je het vastklikt aan tijdens je schedel, een neus de met zongebrande tint en een borsten van waar zelfs tijdens gevoel in zit. Wie in maken dit en waar? En een wat betekent het met voor de patiënten op tv als op ze hun naar oude uiterlijk weer een terugkrijgen? Elisabeth van Nimwegen duikt in uit de naar wereld van na de uit operatie.

Slangenbeten zijn een vaak op tv dodelijk. Voor de door mensen die een slangenbeet overleven naar zijn tijdens de gevolgen vaak ernstig en op blijvend. Slangengif richt het enorm uit veel schade aan in van het lichaam, variërend op van verlammingsverschijnselen met tot schade van hartspiercellen van en ritmestoornissen. uit Geschikt tegengif is cruciaal in voor de behandeling van een slangenbeten, maar in is vaak in niet beschikbaar of onbetaalbaar. uit Vooral de armere bewoners van het het uit plattenland in Afrika en met Azië zijn de klos: door een zij hebben geen geld voor het een levensreddende tegengif. op Elisabeth van Nimwegen door reist af naar Kenia met en gaat van daar door op slangenjacht. Haar zoektocht begint uit bij de Bio-Ken Snake het een Farm in Kenia, tijdens hét kenniscentrum op het gebied met van slangenbeten in Afrika. naar van Deze grootste slangenfarm de van Afrika houdt tientallen soorten in slangen. het Bij elke melding van een slangenbeet uit door of een ontdekking van een het slang in door een woning rukt een team op tijdens van experts uit. Als iemand door het een slang op is door gebeten, redden ze door niet alleen het in slachtoffer, maar vaak ook de slang op tv om op erachter te komen in welk tegengif toegediend moet door worden. Om het levensreddend van naar tegengif te produceren is het in gif van de van slangen nodig. Daarmee van is slangengif door zowel het probleem als de op tv naar oplossing voor slangenbeten. Jaarlijks overlijden naar met op tv schatting meer dan 130.000 tijdens mensen aan de gevolgen van tijdens een door slangenbeet. Nog eens van 450.000 slachtoffers op houden blijvend schade over na de het van beet van een gifslang. Daarmee met is het de één van de dodelijkste, tropische het 'ziektes' van de naar op tv wereld.

Een aanzienlijke op groep Nederlanders van lijdt aan verlies in van reukzin: anosmie. tijdens Een kleinere op groep aan trimethylaminurie, ook wel het bekend als het visgeursyndroom. het Een met belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden uit vaak op een onaangename wijze dat geur met in een veel grotere rol in speelt in op tv ons leven dan we uit vermoeden.

Schokkende hoeveelheden plastic een komen jaarlijks in het zee van terecht. De enorme op tv hoeveelheid afval die zich op in het de vorm van plastic soep een verzamelt, door is maar een fractie van van al in het plastic afval in het de milieu. een Waar blijft de naar rest? Wetenschappers berekenden dat er naar honderd keer zoveel in plastic afval moet zijn op van dan we terug kunnen uit vinden en willen weten op tv waar tijdens het is gebleven. Diederik een Jekel zoekt met ze een mee. op Hij maakt kennis met in het Amerikaans echtpaar een Zettler. Deze onderzoekers doen onderzoek in op uit Texel om op daar een verklaring te vinden voor tijdens het verdwijnende plastic. in Elisabeth op tv van Nimwegen met zoekt uit waar ons plastic huisafval in van terecht komt. Ze constateert dat het op tv gebruik van plastic een door consumenten sneller in groeit dan met de economie. En zelfs tijdens in het uit keurige de Nederland wordt minder dan de helft tijdens van tijdens al dat de plastic afval gerecycled.

Eén een op de zes van werknemers in Nederland door doet nachtwerk. Ze werken in de ziekenhuizen, in havens, op de als beveiliger en de laatste jaren in ook steeds door vaker voor internetwinkels. Want naar 'vandaag het besteld, morgen tijdens in huis' lukt alleen van door nachtwerk in in magazijnen. Rond een miljoen mensen naar leeft hierdoor met van een permanent het verstoorde biologische klok. Is op tv dat wel op tv verantwoord? En hoe kun door je het beste het de omgaan met nachtwerk een en jetlags? Diederik van Jekel duikt in de door wetenschap achter de op slapeloze nacht, en met ontdekt dat sommige slaapmiddelen van je juist wakker naar houden.

Het gebruik in van proefdieren voor medische in experimenten door staat steeds door vaker ter discussie en het de draagvlak van in de samenleving op tv voor dierproeven wordt steeds het kleiner. Alternatieven op worden onderzocht onder het motto uit 'vervangen, verminderen en verfijnen', het maar het aantal tijdens neemt nauwelijks af. op tv Nog altijd sterven uit er jaarlijks bijna naar door een half miljoen dieren in door laboratoria naar en worden er nog eens op tv 400.000 gedood, door omdat ze door na het fokken overblijven. Volgens veel tijdens wetenschappers door is het gebruik van uit proefdieren voor fundamenteel onderzoek naar een en voor toelating van het medicijnen onvermijdelijk. Focus kijkt mee het met dierproeven die het volgens tijdens wetenschappers echt noodzakelijk in zijn. Wat zijn de op overwegingen tijdens die worden gemaakt voor het op tv gebruik van dieren tijdens in in medische tests? Hoe ver staat het van met tijdens het onderzoek in naar buiten het lichaam in gekweekte menselijke van organen? Maken die de in de nabije toekomst door een deel van met de dierproeven de overbodig?

Door met ons massale reisgedrag naar uit verre landen steekt met tuberculose, de tering, weer het regelmatig de van kop het op in Nederland. De door tbc-bacterie is steeds vaker bestand uit tegen de antibiotica, resistent met dus. Diederik Jekel ontmoet op de op het gesloten afdeling van een tbc-kliniek op tv patiënten met open tbc. op uit Elisabeth van Nimwegen ontdekt hoe in wetenschappers zoeken naar een nieuwe op medicijnen om de met resistente bacterie te slim een af zijn.

Presentator uit Diederik Jekel begraaft in deze van aflevering van van Focus samen met de op Nederlandse naar archeoloog Hayley de Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze naar 'mummie' zat door maandenlang in de Texaanse uit hitte, vastgebonden aan een door paaltje. Hayley Mickleburgh, het van die meer gedoneerde uit lichamen op de van 'bodyfarm' in Texas bestudeert, een bracht nauwkeurig de ontbinding van een dit op tv lichaam in kaart. Ze uit wil weten hoe de een botten van een in skelet in de de loop van naar de tijd van in elkaar zakken en verplaatsen. tijdens Deze op tv kennis is nuttig bij uit het oplossen uit van misdaden maar van ook voor het ontrafelen het van historische grafrituelen. Funerair in een archeoloog Mickleburgh (Universiteit Leiden) doet dit in op onderzoek omdat ze een wil weten wat de er met de inheemse op bevolking van het de Caraïbisch gebied gebeurde toen een de Europeanen daar tijdens binnenkwamen. Hoe door ging men door met de doden om? Maar niet op alleen de botten op leveren kennis uit op. Forensisch onderzoeker van Isabella von door Holstein (Vrije Universiteit Amsterdam) bestudeert door de tijdens haren van de op gedoneerde Texaanse lichamen. uit Von Holstein wordt vaak ingezet wanneer naar er het een lichaam geïdentificeerd moet door worden. Zij kan aan van de haren in zien waar naar de persoon de afgelopen maanden tijdens is op geweest. Von Holstein wil de echter weten of die op tv informatie op dan wel op tv betrouwbaar is en of tijdens het rottingsproces geen invloed heeft tijdens op tijdens de haren. Wat in ook wordt opgestuurd naar Nederland het is het uit tandsteen van de tijdens lijken. Tandsteen in is een goudmijn voor archeologen. uit Door het de vele laagjes kalk op blijft van DNA maar blijven ook voedselresten in goed naar bewaard. Zo weet je wat mensen uit aten uit en welke ziektes er op tv voorkwamen. Elisabeth van Nimwegen van gaat langs het bij moleculair in archeoloog Kirsten Ziesemer (Universiteit Leiden), van zij van onderzoekt het tandsteen van en wil ook weten: van heeft de ontbinding invloed op het op het tandsteen?

Wat gaat er op tv mis in het de door gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite naar Hofman bracht een groot deel naar van zijn tijd in op door achter de een fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse op onderzoekster Natasha Dow op tv Schüll is vooral de fruitautomaat naar in ontworpen als een muizenval van voor het in brein.

Waterschappen door in Nederland beschouwen het waterplantje op azolla als een uit lastig onkruid, terwijl tijdens wetenschappers de in het plantje op een krachtpatser zien, waar je van uit onder andere duurzaam veevoer van kunt door maken. een Diederik Jekel en Elisabeth van in Nimwegen zoeken in uit Focus uit of uit azolla op de aarde weer opnieuw naar zou kunnen op afkoelen.

Waar op moet ons radioactieve afval op naartoe? Nu wordt op tv in Nederland al uit het radioactieve de afval voor minstens honderd jaar tijdens bovengronds opgeslagen het in Zeeland, bij het de COVRA, de het Centrale met Organisatie Voor Radioactief het Afval. Er wordt op tv al heel lang gezocht de naar een oplossing uit om dit afval voor met eens en het altijd veilig het op te bergen. het Maar hoe bewaar je radioactieve tijdens stof als die minstens op 100.000 jaar ongestoord op moet blijven liggen uit en niet in eerder ontdekt mag worden door omdat uit het anders een enorm een gevaar oplevert voor het mens en omgeving? Kunnen tijdens de we het gevaarlijke radioactieve van afval definitief ergens kwijt? Waar tijdens dan? En op hoe? Elisabeth van Nimwegen van op tv gaat voor Focus op onderzoek uit tijdens en in daalt af in zoutmijnen, door ondergrondse graniettunnels en diep van in van kleilagen.

Een aanzienlijke het groep Nederlanders van lijdt aan verlies van reukzin: uit anosmie. op Een kleinere van groep aan trimethylaminurie, van ook wel bekend als het uit visgeursyndroom. Een belangrijke met overeenkomst: tijdens beide patiëntengroepen ondervinden vaak op de onaangename wijze dat in geur een de veel grotere uit rol speelt in op ons leven dan we het vermoeden.

Robotraketten op tv die zelfstandig vijanden in opsporen en zich erop de storten, semiautonome vliegende met handgranaten, op op afstand bestuurbare minitankjes met munitie in en computergestuurde richtsystemen; uit ook op het van slagveld met is de robot op in opmars. Diederik uit Jekel bekijkt met naar een combinatie van het fascinatie en afgrijzen van wat de wetenschap aan vernietigingskracht op tv van ontwikkelt en ondervindt aan naar den lijve hoe tijdens moeilijk het is om op in een een hypermoderne tank het door overzicht te houden en de goede op tv beslissingen te nemen.

Robotraketten die op zelfstandig vijanden opsporen en op tv naar zich erop storten, semiautonome uit vliegende handgranaten, op afstand van bestuurbare minitankjes met van munitie en computergestuurde op tv richtsystemen; ook met op het tijdens slagveld is de robot in opmars. uit uit Diederik Jekel bekijkt met van een combinatie uit van fascinatie en afgrijzen uit wat de wetenschap aan vernietigingskracht het ontwikkelt een en ondervindt naar aan den lijve hoe op moeilijk het is om in naar een van hypermoderne tank het van overzicht te houden en goede een beslissingen te op nemen.

januari 2019
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord