Programma gemist?

Waterschappen naar in Nederland beschouwen het waterplantje het in azolla als een lastig onkruid, met terwijl wetenschappers in het van plantje van een krachtpatser zien, waar een je onder andere het duurzaam veevoer een van kunt door maken. Diederik Jekel en van Elisabeth van Nimwegen door zoeken uit of naar azolla de naar aarde weer opnieuw zou kunnen door afkoelen.

Nieuwe oren, neuzen in en naar borsten liggen klaar tijdens op bestelling. Ze zijn voor in patiënten met die ze verloren het door ziekte en op ze zijn in bijna niet van echt de te onderscheiden. Oren met op tv nepadertjes die je op vastklikt aan je een schedel, een de neus met zongebrande tint en naar van borsten waar zelfs gevoel met in zit. Wie maken de dit en uit waar? En een wat betekent het voor de in patiënten als ze hun het tijdens oude uiterlijk weer terugkrijgen? Elisabeth op van Nimwegen duikt naar in de op tv wereld van na de tijdens operatie.

Slangenbeten zijn vaak de dodelijk. Voor van de mensen een die een uit slangenbeet overleven zijn de door gevolgen vaak ernstig en blijvend. op tv Slangengif richt tijdens enorm veel schade aan van in het de lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tijdens door tot schade van hartspiercellen en uit ritmestoornissen. Geschikt tegengif is op cruciaal voor een de behandeling van door slangenbeten, maar is vaak tijdens niet beschikbaar of een onbetaalbaar. Vooral van de armere de bewoners van het plattenland in een Afrika door en Azië zijn de de klos: zij hebben de geen geld voor het in levensreddende tegengif. Elisabeth op tv van Nimwegen op reist af naar Kenia van op en gaat daar op slangenjacht. door Haar zoektocht op begint bij de Bio-Ken Snake op Farm in Kenia, in met hét kenniscentrum op het naar gebied van slangenbeten in Afrika. door een Deze grootste slangenfarm van Afrika tijdens houdt tientallen soorten uit slangen. Bij elke het melding van een uit slangenbeet door of een ontdekking de van een slang in een woning naar rukt een team van van experts uit. naar Als iemand van door de een slang is uit gebeten, redden ze niet alleen het in een slachtoffer, maar vaak uit ook de slang om erachter naar te komen welk de tegengif toegediend naar moet worden. Om het levensreddend op tv een tegengif te produceren is van het gif in van de slangen nodig. Daarmee op tv is met slangengif zowel het van probleem als de oplossing voor het slangenbeten. Jaarlijks de overlijden naar op schatting meer dan 130.000 mensen de aan de gevolgen van door een slangenbeet. op Nog eens uit 450.000 slachtoffers houden blijvend schade een over na de van beet van een op tv op gifslang. Daarmee is het één van met de naar dodelijkste, tropische naar 'ziektes' van de de wereld.

Een aanzienlijke in groep Nederlanders lijdt op aan verlies van reukzin: in anosmie. Een kleinere naar groep aan op tv trimethylaminurie, door ook wel bekend als de het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: op tv beide op patiëntengroepen ondervinden op vaak op onaangename wijze dat met geur een veel grotere met rol speelt op tv in ons leven op dan we naar vermoeden.

Schokkende hoeveelheden naar plastic komen jaarlijks in door zee naar terecht. De naar enorme hoeveelheid afval die zich uit in een de vorm van plastic tijdens soep verzamelt, is maar een naar fractie van al een het plastic op afval in van het milieu. Waar blijft de tijdens op tv rest? Wetenschappers berekenden dat met er honderd keer van zoveel plastic afval op moet zijn dan we de terug kunnen vinden en op tv willen tijdens weten waar het is in gebleven. uit Diederik Jekel zoekt met ze uit mee. Hij maakt kennis met een met het Amerikaans echtpaar Zettler. Deze het onderzoekers doen de onderzoek op Texel naar om door daar een verklaring door te vinden voor het verdwijnende van plastic. Elisabeth uit van Nimwegen zoekt uit in waar in ons plastic huisafval in terecht komt. Ze constateert door dat het door gebruik van plastic de door consumenten sneller groeit een dan de economie. En zelfs op tv in het keurige door Nederland wordt minder de dan de de helft op van al dat plastic afval naar gerecycled.

Eén uit op de zes werknemers tijdens in Nederland doet uit nachtwerk. Ze uit werken in met ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en op tv de laatste jaren uit ook steeds vaker van voor internetwinkels. Want in 'vandaag besteld, morgen op tv tijdens in huis' lukt alleen door het nachtwerk in magazijnen. met Rond een een miljoen mensen leeft hierdoor op tv met een naar permanent verstoorde biologische klok. Is het dat wel uit verantwoord? En hoe door kun je tijdens het beste omgaan op tv met nachtwerk en de jetlags? Diederik een Jekel duikt in de wetenschap tijdens achter de slapeloze op tv nacht, en ontdekt dat op sommige met slaapmiddelen je juist van wakker houden.

Het van gebruik van proefdieren voor met medische experimenten staat steeds het vaker ter uit discussie en het tijdens draagvlak in de uit samenleving een voor dierproeven wordt steeds het kleiner. Alternatieven worden onderzocht op tv onder het motto 'vervangen, met verminderen en een verfijnen', een maar het aantal naar neemt nauwelijks af. Nog op tv altijd sterven op er jaarlijks bijna een op tv half miljoen dieren in een laboratoria de en worden er nog eens het 400.000 gedood, door omdat ze in na het fokken overblijven. Volgens tijdens veel wetenschappers is het door gebruik van met proefdieren naar voor fundamenteel onderzoek en voor toelating een van in medicijnen onvermijdelijk. op tv Focus kijkt mee met van dierproeven die volgens wetenschappers echt op noodzakelijk zijn. Wat van zijn de tijdens overwegingen die in worden gemaakt voor door het gebruik van dieren in naar medische tests? Hoe tijdens ver staat het het met het een onderzoek naar buiten met het tijdens lichaam gekweekte menselijke organen? door Maken die in met de nabije de toekomst een deel van de dierproeven op tv het overbodig?

Door het ons massale reisgedrag naar tijdens verre door landen steekt tuberculose, de tering, de weer regelmatig de kop door van op in Nederland. De tbc-bacterie is tijdens steeds op tv vaker bestand tegen antibiotica, resistent een dus. Diederik van Jekel ontmoet op de een een gesloten afdeling van een tijdens tbc-kliniek patiënten met open het tbc. Elisabeth de van Nimwegen ontdekt hoe met wetenschappers zoeken naar in nieuwe medicijnen om de in resistente het bacterie te slim af door zijn.

Presentator op Diederik Jekel begraaft in naar deze aflevering met van Focus samen op met de een Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd het lichaam. Deze 'mummie' uit tijdens zat maandenlang in van de Texaanse hitte, vastgebonden aan de een het paaltje. Hayley Mickleburgh, die door meer gedoneerde lichamen in op de 'bodyfarm' het in Texas bestudeert, bracht nauwkeurig een de door ontbinding van dit lichaam in een het kaart. Ze wil weten hoe uit de tijdens botten van een skelet in de de loop van met de tijd in in elkaar het zakken en verplaatsen. Deze kennis uit is nuttig bij naar het oplossen met van misdaden maar ook voor op tv het ontrafelen van van historische grafrituelen. uit Funerair archeoloog door Mickleburgh (Universiteit tijdens Leiden) doet dit onderzoek omdat ze uit wil tijdens weten wat er met een de inheemse bevolking een van het een Caraïbisch gebied van gebeurde toen de Europeanen daar binnenkwamen. in Hoe naar ging men met de het doden om? Maar niet alleen een de botten uit leveren kennis op tv op. Forensisch onderzoeker Isabella von op tv Holstein (Vrije Universiteit op Amsterdam) door bestudeert de haren van de in door gedoneerde Texaanse lichamen. Von Holstein uit wordt vaak ingezet de wanneer er een lichaam uit met geïdentificeerd moet worden. tijdens Zij kan aan de haren zien door waar de persoon door uit de afgelopen maanden is tijdens geweest. Von op Holstein wil echter weten met of die informatie dan naar wel betrouwbaar is en op tv tijdens of het rottingsproces geen op tv invloed heeft in op de haren. de Wat ook wordt het opgestuurd naar Nederland een is het tandsteen naar van de lijken. Tandsteen is door een naar goudmijn voor archeologen. Door de naar vele laagjes kalk blijft uit DNA maar blijven met ook uit voedselresten goed bewaard. Zo weet van op je wat mensen aten van en welke ziektes met er voorkwamen. Elisabeth op tv van Nimwegen gaat de langs bij een moleculair archeoloog Kirsten Ziesemer in (Universiteit Leiden), in zij onderzoekt het tandsteen het en wil ook weten: heeft het een de ontbinding invloed op tijdens het tandsteen?

Wat gaat er op mis in door het gokverslaafde het brein? Ex-verslaafde Feite een Hofman bracht door een groot deel van zijn tijdens tijd door achter uit de fruitautomaat. op Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha van Dow Schüll tijdens is het vooral de fruitautomaat ontworpen met als een de muizenval voor het door brein.

Waterschappen in met Nederland beschouwen het waterplantje in azolla als een een een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het op tv plantje met een krachtpatser zien, waar je een onder andere duurzaam in veevoer van op tv kunt maken. Diederik het Jekel en Elisabeth van met Nimwegen zoeken het in Focus de uit of naar azolla de aarde door weer opnieuw zou kunnen door afkoelen.

Waar moet ons de radioactieve afval in naartoe? Nu uit wordt in Nederland al een het radioactieve afval door voor minstens honderd jaar het met bovengronds opgeslagen in Zeeland, met bij de COVRA, de een Centrale Organisatie Voor Radioactief in Afval. Er wordt door al heel met lang gezocht het naar een oplossing uit om dit afval voor eens het uit en altijd veilig op te bergen. van Maar hoe naar bewaar je de radioactieve stof uit als die minstens op 100.000 jaar ongestoord moet blijven naar liggen en niet het eerder ontdekt mag op worden omdat het uit anders een tijdens enorm gevaar oplevert voor op mens en omgeving? door Kunnen met we het gevaarlijke radioactieve door afval definitief ergens met kwijt? Waar dan? En hoe? in Elisabeth van het Nimwegen gaat uit voor Focus op onderzoek in uit en daalt in af in zoutmijnen, met ondergrondse graniettunnels in en diep in naar kleilagen.

Een aanzienlijke groep op tv naar Nederlanders lijdt aan een verlies van reukzin: op tv anosmie. Een kleinere groep de aan trimethylaminurie, ook wel in bekend een als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: tijdens een beide patiëntengroepen ondervinden vaak een op onaangename wijze dat op tv geur een veel van grotere het rol speelt in een ons leven dan we naar vermoeden.

Robotraketten die het zelfstandig tijdens vijanden opsporen en door zich erop storten, door semiautonome vliegende handgranaten, op het afstand bestuurbare minitankjes naar met munitie en computergestuurde richtsystemen; op tv ook van op het slagveld tijdens is de robot in opmars. op tv Diederik Jekel bekijkt van met een op tv combinatie de van fascinatie en op tv afgrijzen wat de wetenschap aan het vernietigingskracht ontwikkelt een en ondervindt aan den met lijve uit hoe moeilijk het is om een in het een hypermoderne tank het overzicht met te houden in en goede beslissingen van te nemen.

Robotraketten in die zelfstandig vijanden opsporen en een zich erop storten, het semiautonome vliegende handgranaten, met op afstand tijdens bestuurbare minitankjes met munitie uit en computergestuurde uit richtsystemen; ook op op het slagveld is de een naar robot in opmars. op tv Diederik Jekel bekijkt met het een combinatie van uit fascinatie en afgrijzen de wat de wetenschap aan vernietigingskracht in ontwikkelt met en ondervindt aan den lijve in hoe naar moeilijk het een is om in een hypermoderne tank tijdens het overzicht te een houden door en goede beslissingen te tijdens nemen.

mei 2020
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!