Programma gemist?

Waterschappen van in Nederland beschouwen het het waterplantje azolla in als een lastig uit onkruid, terwijl wetenschappers een in het plantje het een krachtpatser zien, het waar je onder in andere duurzaam veevoer op tv van kunt maken. Diederik het Jekel en tijdens Elisabeth van Nimwegen zoeken door uit naar of azolla de aarde weer opnieuw naar zou kunnen in afkoelen.

Nieuwe oren, neuzen een en borsten het liggen klaar op bestelling. op tv Ze zijn voor met naar patiënten die ze naar verloren door ziekte en ze door zijn tijdens bijna niet van echt te de onderscheiden. Oren het met nepadertjes die je vastklikt in aan van je schedel, met een neus met zongebrande tint het en borsten waar zelfs van gevoel naar in zit. de Wie maken dit en waar? naar En wat betekent het de voor van de patiënten tijdens als ze hun oude naar uiterlijk weer terugkrijgen? naar Elisabeth van Nimwegen duikt in op de de wereld van na de naar operatie.

Slangenbeten zijn het vaak dodelijk. Voor de met mensen die uit een slangenbeet overleven zijn uit tijdens de gevolgen vaak in ernstig en blijvend. Slangengif richt uit enorm veel in schade aan in het lichaam, op tijdens variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van naar hartspiercellen en op ritmestoornissen. Geschikt tegengif de is cruciaal voor door de behandeling van een slangenbeten, uit maar is vaak niet beschikbaar of uit in onbetaalbaar. Vooral de naar armere bewoners van uit het plattenland in Afrika en door Azië zijn de met klos: zij hebben uit geen een geld voor het levensreddende tegengif. Elisabeth naar van Nimwegen op tv reist door af naar Kenia en de gaat daar op slangenjacht. Haar van zoektocht begint op bij de de Bio-Ken Snake Farm in Kenia, de hét kenniscentrum op op het in gebied van slangenbeten tijdens in Afrika. Deze op grootste slangenfarm van Afrika het houdt tientallen soorten op slangen. Bij elke het melding van op tv een slangenbeet of een ontdekking de van uit een slang in een woning op de rukt een team van van experts uit. Als iemand met door een door slang is gebeten, redden ze tijdens niet alleen naar het slachtoffer, maar vaak de ook de slang van van om erachter te komen uit welk tegengif een toegediend moet worden. door Om het levensreddend een tegengif te produceren is het op tv gif van de slangen door nodig. Daarmee met is slangengif zowel naar het probleem als de met oplossing voor een slangenbeten. Jaarlijks overlijden naar uit van schatting meer dan op 130.000 mensen aan de gevolgen van in een op slangenbeet. Nog eens 450.000 naar slachtoffers houden in blijvend schade over na de van van beet van een gifslang. Daarmee naar is het tijdens één van de dodelijkste, uit tropische 'ziektes' van de de het wereld.

Een tijdens aanzienlijke groep het Nederlanders lijdt aan verlies met van reukzin: anosmie. Een uit kleinere groep aan trimethylaminurie, van ook wel bekend uit als tijdens het visgeursyndroom. Een belangrijke het overeenkomst: naar beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangename door wijze een dat geur een veel een grotere rol speelt in in ons het leven dan we de vermoeden.

Schokkende naar hoeveelheden plastic komen jaarlijks naar in de zee terecht. De enorme hoeveelheid van afval die door zich in de vorm van de plastic soep verzamelt, uit met is maar een fractie naar van al het plastic in afval in het van milieu. Waar blijft in de rest? Wetenschappers het berekenden dat er honderd op tv keer met zoveel plastic afval moet zijn de dan we terug een kunnen door vinden en willen de weten waar het tijdens is gebleven. Diederik Jekel in zoekt met ze mee. op tv het Hij maakt kennis met op tv het Amerikaans op echtpaar Zettler. Deze onderzoekers doen onderzoek met op Texel om tijdens daar een verklaring de het te vinden voor het verdwijnende met plastic. Elisabeth van een Nimwegen zoekt uit in waar ons plastic huisafval op terecht komt. Ze naar constateert dat tijdens het gebruik van een plastic door tijdens consumenten sneller groeit dan de van economie. En door zelfs in in het keurige Nederland wordt op tv minder het dan de helft van al uit dat plastic afval naar gerecycled.

Eén met op de de zes werknemers in Nederland uit doet nachtwerk. Ze werken in het ziekenhuizen, in havens, in als beveiliger het en de laatste jaren de in ook steeds vaker voor door internetwinkels. Want door 'vandaag besteld, morgen met in huis' lukt alleen het door nachtwerk in naar magazijnen. Rond een miljoen mensen met leeft hierdoor met uit een op tv permanent verstoorde biologische klok. met Is dat wel naar verantwoord? uit En hoe kun de je het beste omgaan met nachtwerk met en jetlags? door Diederik met Jekel duikt in de wetenschap door achter de de slapeloze nacht, en ontdekt op tv dat de sommige slaapmiddelen je juist wakker door houden.

Het uit gebruik van proefdieren voor van medische experimenten staat steeds een vaker ter op tv discussie en op tv het draagvlak in de de samenleving voor dierproeven tijdens wordt steeds kleiner. in Alternatieven worden onderzocht uit onder een het motto 'vervangen, verminderen in en verfijnen', maar in het aantal neemt nauwelijks af. van op Nog altijd sterven er jaarlijks bijna door een half miljoen door dieren in laboratoria met en worden er in nog eens 400.000 met gedood, omdat tijdens ze na het van fokken overblijven. op tv Volgens veel wetenschappers in is het tijdens gebruik van proefdieren het voor fundamenteel onderzoek en voor een toelating van medicijnen onvermijdelijk. het in Focus kijkt mee met dierproeven die door door volgens wetenschappers echt noodzakelijk zijn. Wat door zijn het de overwegingen die worden gemaakt door in voor het gebruik van dieren in een medische tests? Hoe uit ver tijdens staat het met het onderzoek tijdens de naar buiten het naar lichaam gekweekte menselijke organen? Maken in die in de nabije naar toekomst op tv een deel van de een dierproeven in overbodig?

Door ons van massale reisgedrag naar tijdens verre van landen steekt tuberculose, de naar tering, weer een regelmatig de kop door op in Nederland. De de tbc-bacterie is steeds vaker naar bestand tegen antibiotica, resistent de dus. het Diederik Jekel ontmoet uit op de gesloten afdeling van het een uit tbc-kliniek patiënten met open tbc. het Elisabeth van op tv Nimwegen ontdekt hoe wetenschappers met door zoeken naar nieuwe medicijnen van om de resistente bacterie te uit het slim af zijn.

Presentator uit Diederik Jekel het begraaft in deze aflevering tijdens van Focus samen naar met de Nederlandse een archeoloog Hayley het Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' naar zat maandenlang op in de de Texaanse hitte, vastgebonden door aan een paaltje. Hayley Mickleburgh, van die meer gedoneerde naar met lichamen op de 'bodyfarm' met in Texas bestudeert, de bracht nauwkeurig de op tv ontbinding van dit in lichaam in naar kaart. Ze wil weten hoe de door botten van een op skelet in in de loop het van de tijd in naar elkaar op zakken en verplaatsen. Deze de kennis is nuttig bij het van oplossen van misdaden een maar met ook voor het ontrafelen op tv van op tv historische grafrituelen. Funerair archeoloog Mickleburgh op tv (Universiteit Leiden) tijdens doet dit op tv onderzoek omdat ze wil weten wat uit van er met de inheemse bevolking van met het Caraïbisch uit gebied een gebeurde toen de Europeanen daar binnenkwamen. op Hoe ging op tv men het met de doden met om? Maar niet alleen op de botten leveren van kennis op. Forensisch onderzoeker Isabella de von Holstein (Vrije Universiteit met Amsterdam) bestudeert de naar haren van door de het gedoneerde Texaanse lichamen. Von Holstein wordt in vaak ingezet op tv wanneer er een lichaam op geïdentificeerd op moet worden. van Zij kan aan de op haren zien waar de persoon naar de met afgelopen maanden is geweest. tijdens Von Holstein wil naar echter weten tijdens of die informatie dan door wel betrouwbaar is op tv en of het rottingsproces tijdens in geen invloed heeft op op de haren. Wat ook door wordt opgestuurd naar naar Nederland is het tijdens tandsteen van de de lijken. Tandsteen is een een op goudmijn voor archeologen. Door op tv de vele laagjes door kalk blijft een DNA maar blijven ook voedselresten goed uit bewaard. Zo weet met je uit wat mensen aten en naar welke ziektes er voorkwamen. een naar Elisabeth van Nimwegen gaat langs van bij met moleculair archeoloog Kirsten Ziesemer tijdens (Universiteit Leiden), zij onderzoekt het in tandsteen en naar wil ook weten: heeft op tv de ontbinding invloed in op het in tandsteen?

Wat gaat het er mis in het door gokverslaafde brein? Ex-verslaafde op tv Feite Hofman bracht een een groot het deel van zijn tijd door door achter de naar door fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha in door Dow Schüll is vooral van de fruitautomaat ontworpen als een een muizenval voor het op door brein.

Waterschappen in Nederland tijdens beschouwen het waterplantje een azolla als de een lastig onkruid, terwijl op tv met wetenschappers in het plantje de een krachtpatser op zien, waar je onder andere duurzaam op tv tijdens veevoer van kunt maken. Diederik Jekel op en Elisabeth het van uit Nimwegen zoeken in Focus uit of op azolla op de aarde weer opnieuw het zou kunnen uit afkoelen.

Waar in moet ons radioactieve afval tijdens naartoe? Nu wordt tijdens in door Nederland al het radioactieve afval voor met minstens het honderd jaar bovengronds opgeslagen uit in Zeeland, bij het de COVRA, de de Centrale Organisatie het Voor Radioactief Afval. Er naar wordt het al heel lang gezocht met naar een oplossing om dit op op afval voor eens en altijd veilig een naar op te bergen. Maar hoe in bewaar je radioactieve stof door als die minstens tijdens in 100.000 jaar ongestoord in moet blijven liggen en niet eerder op ontdekt mag worden de op tv omdat het anders een op tv enorm gevaar oplevert voor een mens en omgeving? tijdens Kunnen we het de gevaarlijke tijdens radioactieve afval definitief ergens door kwijt? Waar dan? En hoe? uit Elisabeth van op Nimwegen gaat voor door Focus op in onderzoek uit en met daalt af in zoutmijnen, ondergrondse in graniettunnels het en diep in door kleilagen.

Een aanzienlijke groep de Nederlanders de lijdt aan verlies op tv van reukzin: de anosmie. Een kleinere groep aan op trimethylaminurie, de ook wel bekend als van het visgeursyndroom. Een belangrijke met overeenkomst: met beide patiëntengroepen ondervinden vaak op met onaangename wijze dat in geur een een veel grotere rol speelt tijdens in tijdens ons leven dan we op tv vermoeden.

Robotraketten de die zelfstandig vijanden opsporen en met zich de erop storten, uit semiautonome vliegende handgranaten, het op afstand bestuurbare minitankjes van met munitie en tijdens computergestuurde richtsystemen; ook op het het slagveld is een de robot in op opmars. tijdens Diederik Jekel bekijkt met een tijdens combinatie van fascinatie en een afgrijzen wat de op tijdens wetenschap aan vernietigingskracht ontwikkelt op en ondervindt het aan den lijve hoe moeilijk het naar is om een in een hypermoderne tank van op tv het overzicht te uit houden en goede beslissingen te uit nemen.

Robotraketten die de zelfstandig van vijanden opsporen en zich erop uit storten, semiautonome vliegende een handgranaten, een op afstand bestuurbare minitankjes met munitie naar een en computergestuurde richtsystemen; ook op het een uit slagveld is de in robot in opmars. Diederik Jekel bekijkt door met een in combinatie van fascinatie van en afgrijzen wat met de wetenschap aan uit vernietigingskracht tijdens ontwikkelt en ondervindt het aan den lijve hoe moeilijk het uit is van om in een hypermoderne tank tijdens het overzicht de te houden en het goede beslissingen te uit nemen.

juni 2021
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!