Programma gemist?

Waterschappen in een Nederland beschouwen het met waterplantje op tv azolla als een lastig onkruid, terwijl tijdens wetenschappers in door het plantje een krachtpatser van zien, waar door je naar onder andere duurzaam in veevoer van kunt maken. Diederik Jekel een de en Elisabeth van van Nimwegen zoeken uit of azolla door de aarde weer door opnieuw zou kunnen uit afkoelen.

Nieuwe oren, een neuzen en borsten de liggen klaar op op bestelling. op Ze zijn voor patiënten naar die ze verloren door op tv ziekte en door ze zijn bijna niet van met een echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes naar die je uit vastklikt aan je schedel, met een neus tijdens met zongebrande tint en uit borsten waar tijdens zelfs gevoel naar in zit. Wie tijdens maken dit en op waar? En van wat betekent het in voor de patiënten als met ze hun oude uiterlijk uit weer op terugkrijgen? Elisabeth van Nimwegen duikt op in de wereld in van op na de operatie.

Slangenbeten zijn vaak door dodelijk. Voor de het mensen die een op slangenbeet overleven zijn op tv de met gevolgen vaak ernstig en blijvend. op Slangengif in richt enorm veel schade aan op in het in lichaam, de variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van naar tijdens hartspiercellen en ritmestoornissen. van Geschikt tegengif is door cruciaal voor de behandeling van slangenbeten, op met maar is vaak niet beschikbaar in of onbetaalbaar. Vooral de het armere het bewoners van het de plattenland in Afrika met en Azië zijn de een klos: zij een hebben geen geld voor het naar levensreddende tegengif. Elisabeth in van Nimwegen reist uit af naar in Kenia en door gaat daar op slangenjacht. Haar van door zoektocht begint bij de Bio-Ken Snake het Farm in Kenia, met hét van kenniscentrum op tijdens het gebied van slangenbeten in uit Afrika. Deze grootste uit slangenfarm van een Afrika houdt tientallen het soorten slangen. een Bij elke melding van een slangenbeet uit of een een ontdekking tijdens van een slang op tv in een woning rukt van een team van experts uit. van door Als iemand door een slang is het gebeten, redden ze naar met niet alleen het slachtoffer, maar naar vaak ook van de slang om erachter tijdens te komen welk tegengif naar toegediend moet worden. een Om het met levensreddend door tegengif te produceren een is het gif met van de slangen nodig. Daarmee van is slangengif een zowel het probleem als uit de oplossing tijdens voor slangenbeten. tijdens Jaarlijks overlijden naar schatting door meer dan 130.000 mensen tijdens aan uit de gevolgen van een slangenbeet. op Nog met eens 450.000 slachtoffers houden blijvend schade uit over na op tv de beet van een een gifslang. Daarmee de is een het één van de dodelijkste, de tropische 'ziektes' van de door de wereld.

Een aanzienlijke door groep Nederlanders lijdt aan uit verlies van in reukzin: anosmie. een Een kleinere groep aan met trimethylaminurie, tijdens ook wel bekend als het visgeursyndroom. op tv Een belangrijke in overeenkomst: beide van patiëntengroepen ondervinden de vaak op onaangename wijze een dat geur een met veel grotere een rol speelt in op tv ons leven dan we op tv vermoeden.

Schokkende hoeveelheden plastic in tijdens komen jaarlijks in zee terecht. in De enorme hoeveelheid afval in die zich in met de een vorm van plastic naar soep verzamelt, is maar een naar fractie het van al op tv het plastic afval in het milieu. in Waar blijft van de rest? met Wetenschappers berekenden dat er naar honderd keer zoveel op plastic afval moet zijn met dan het we terug kunnen het vinden en willen uit weten waar het is gebleven. uit Diederik Jekel zoekt uit met ze mee. naar tijdens Hij maakt kennis met het het Amerikaans met echtpaar Zettler. Deze onderzoekers doen onderzoek de op Texel om door met daar een verklaring tijdens te vinden voor het verdwijnende op tv plastic. op Elisabeth van Nimwegen zoekt uit waar uit op tv ons plastic huisafval terecht komt. van Ze constateert dat op tv het de gebruik van plastic door uit consumenten sneller groeit dan in de economie. En zelfs met van in het keurige Nederland wordt op minder dan het de helft van al de dat plastic afval op gerecycled.

Eén op met de zes werknemers op tv in Nederland doet met nachtwerk. van Ze werken in ziekenhuizen, in havens, op als met beveiliger en de de laatste jaren ook steeds vaker met voor naar internetwinkels. Want 'vandaag de besteld, morgen naar in huis' lukt alleen door nachtwerk op tv van in magazijnen. Rond een van miljoen mensen leeft hierdoor met tijdens een een permanent verstoorde biologische door klok. Is de dat wel verantwoord? En hoe door kun met je het beste omgaan op tv met nachtwerk en jetlags? Diederik van Jekel naar duikt in de wetenschap van achter op de slapeloze nacht, door en ontdekt dat sommige naar slaapmiddelen je juist op tv wakker houden.

Het gebruik tijdens van proefdieren in voor medische experimenten een staat steeds vaker op tv ter discussie en het in draagvlak in de met samenleving van voor dierproeven wordt steeds tijdens kleiner. Alternatieven worden onderzocht op tv onder het het motto 'vervangen, verminderen met en verfijnen', van maar het aantal neemt nauwelijks af. op Nog altijd sterven uit tijdens er jaarlijks bijna een half miljoen een van dieren in laboratoria en worden er een nog in eens 400.000 gedood, van omdat ze na het fokken door overblijven. Volgens veel op tv wetenschappers is het op tv op gebruik van proefdieren voor op tv fundamenteel onderzoek en naar voor toelating op van medicijnen onvermijdelijk. Focus een kijkt mee met door dierproeven die volgens wetenschappers op tv echt noodzakelijk zijn. uit Wat met zijn de overwegingen die tijdens worden gemaakt de voor het gebruik van dieren in in medische tests? uit Hoe ver staat door het met het een onderzoek een naar buiten het de lichaam gekweekte menselijke organen? uit Maken die op tv in de nabije toekomst in een deel van de dierproeven op door overbodig?

Door naar ons massale reisgedrag naar verre in landen door steekt tuberculose, de tering, weer tijdens regelmatig de op tv kop op in Nederland. op tv De tbc-bacterie het is steeds vaker op tv bestand met tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel het ontmoet op de op tv tijdens gesloten afdeling van een tbc-kliniek de patiënten met open tbc. uit Elisabeth van Nimwegen met uit ontdekt hoe wetenschappers zoeken in naar nieuwe medicijnen van om de resistente bacterie te de door slim af zijn.

Presentator Diederik van Jekel de begraaft in deze aflevering van Focus op op samen met de Nederlandse de archeoloog Hayley Mickleburgh met een gemummificeerd lichaam. Deze van 'mummie' naar zat maandenlang in een de Texaanse hitte, vastgebonden aan een de paaltje. een Hayley Mickleburgh, die meer de gedoneerde de lichamen op de van 'bodyfarm' in Texas tijdens bestudeert, bracht nauwkeurig de ontbinding naar van dit lichaam van in kaart. Ze van wil de weten hoe de botten een van een het skelet in de loop van de het naar tijd in elkaar door zakken en verplaatsen. van Deze kennis is het nuttig bij het in oplossen van misdaden maar het ook voor met het ontrafelen van historische grafrituelen. het Funerair archeoloog Mickleburgh uit (Universiteit Leiden) doet dit uit onderzoek omdat tijdens ze wil weten door wat er tijdens met de inheemse bevolking van uit het Caraïbisch een gebied gebeurde toen de op Europeanen op tv daar binnenkwamen. Hoe ging men uit naar met de doden om? Maar niet tijdens alleen het de botten leveren tijdens kennis op. Forensisch onderzoeker met Isabella von Holstein (Vrije op tv Universiteit Amsterdam) met bestudeert de het haren van de gedoneerde met Texaanse lichamen. Von Holstein wordt door van vaak ingezet wanneer er een een lichaam geïdentificeerd moet het worden. op Zij kan aan de in haren zien waar de persoon op tv de afgelopen maanden tijdens uit is geweest. Von Holstein wil een echter door weten of die informatie dan met wel betrouwbaar is en het of het het rottingsproces geen invloed met heeft op tv op de haren. Wat naar ook wordt opgestuurd naar Nederland het is het van tandsteen van de op lijken. Tandsteen is een tijdens goudmijn voor archeologen. in Door de vele door laagjes kalk de blijft DNA maar op blijven ook voedselresten goed de de bewaard. Zo weet je in wat mensen aten op tv en welke ziektes er voorkwamen. door Elisabeth van op Nimwegen gaat langs bij op tv moleculair archeoloog Kirsten de Ziesemer (Universiteit met Leiden), zij onderzoekt het de met tandsteen en wil ook weten: van heeft op tv de ontbinding invloed tijdens op het tandsteen?

Wat op tv gaat er mis in het van gokverslaafde met brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht het een van groot deel van zijn tijd tijdens door achter in de fruitautomaat. Volgens de naar Amerikaanse met onderzoekster Natasha Dow Schüll door is vooral de op tv fruitautomaat ontworpen als een met muizenval voor het op tv uit brein.

Waterschappen in in Nederland naar beschouwen het waterplantje azolla als op tv een lastig op tv onkruid, terwijl wetenschappers in de het plantje een krachtpatser het zien, waar een je onder in andere duurzaam veevoer van kunt het van maken. Diederik Jekel en Elisabeth in van een Nimwegen zoeken in Focus op uit of azolla de op tv aarde met weer opnieuw zou kunnen op afkoelen.

Waar moet door ons radioactieve op tv afval naartoe? Nu wordt op tv in Nederland door al het radioactieve afval door voor minstens honderd jaar in bovengronds een opgeslagen in Zeeland, tijdens bij de COVRA, de de Centrale tijdens Organisatie Voor Radioactief de Afval. Er wordt al door heel lang gezocht naar een tijdens oplossing om met dit afval voor tijdens eens en altijd met veilig in op te bergen. Maar hoe bewaar in uit je radioactieve stof uit als die minstens 100.000 jaar ongestoord het moet blijven op tv liggen en met niet eerder met ontdekt mag worden omdat het van anders een door enorm gevaar het oplevert voor mens en een omgeving? Kunnen we het gevaarlijke met radioactieve afval op definitief ergens van kwijt? Waar een dan? En hoe? Elisabeth met van Nimwegen gaat voor door Focus een op onderzoek uit van en daalt af in zoutmijnen, ondergrondse op graniettunnels door en diep door in kleilagen.

Een aanzienlijke het groep Nederlanders van lijdt aan verlies van reukzin: naar tijdens anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, op tv ook wel met bekend als het visgeursyndroom. op tv Een uit belangrijke overeenkomst: beide met patiëntengroepen ondervinden op vaak op onaangename wijze dat geur de op een veel grotere rol met speelt in ons op tv leven dan we uit vermoeden.

Robotraketten de die zelfstandig tijdens vijanden opsporen en zich met erop storten, semiautonome vliegende van handgranaten, op afstand naar bestuurbare minitankjes met munitie naar en computergestuurde uit richtsystemen; ook op uit het slagveld uit is de op tv robot in opmars. Diederik Jekel door bekijkt met een de combinatie van in fascinatie en van afgrijzen wat de met wetenschap aan vernietigingskracht tijdens ontwikkelt en ondervindt aan de den lijve hoe op moeilijk het is om tijdens in naar een hypermoderne tank op het overzicht te houden en in goede beslissingen van te nemen.

Robotraketten die het zelfstandig vijanden tijdens opsporen en zich naar erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, uit op afstand in bestuurbare naar minitankjes met munitie en op computergestuurde richtsystemen; ook uit op het het slagveld is de robot in in opmars. het Diederik Jekel bekijkt met een combinatie tijdens van het fascinatie en afgrijzen wat de een wetenschap aan vernietigingskracht het ontwikkelt en naar ondervindt aan den lijve naar hoe moeilijk het met uit is om in een hypermoderne tijdens tank het door overzicht te houden en goede tijdens door beslissingen te nemen.

december 2021
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!