Programma gemist?

Waterschappen in Nederland van uit beschouwen het waterplantje azolla een als een de lastig onkruid, terwijl uit wetenschappers in het plantje een op tv krachtpatser met zien, waar je de onder andere duurzaam door veevoer van kunt op tv maken. Diederik Jekel en Elisabeth uit van Nimwegen op tv zoeken uit of azolla de op tv aarde een weer opnieuw van zou kunnen afkoelen.

Nieuwe op tv oren, neuzen en tijdens borsten liggen klaar op tv op bestelling. Ze zijn voor door het patiënten die ze verloren door op tv ziekte en ze zijn door met bijna niet van echt door te onderscheiden. Oren tijdens met nepadertjes die je op tv vastklikt aan je schedel, in een neus met op zongebrande door tint en borsten waar uit zelfs gevoel het in zit. naar Wie maken dit en waar? het En wat betekent het door voor de de patiënten als ze de hun oude uiterlijk weer tijdens terugkrijgen? naar Elisabeth van Nimwegen van duikt in de wereld van met na door de operatie.

Slangenbeten zijn vaak de dodelijk. Voor de naar mensen die op tv een slangenbeet overleven zijn de op de gevolgen vaak ernstig en met blijvend. Slangengif richt enorm naar veel door schade aan in het lichaam, de variërend van de verlammingsverschijnselen het tot schade van hartspiercellen de en ritmestoornissen. Geschikt tegengif is van cruciaal een voor de behandeling van met slangenbeten, maar op is vaak niet beschikbaar of het onbetaalbaar. de Vooral de de armere bewoners van het een plattenland in met Afrika en Azië uit zijn de klos: zij hebben de geen geld voor de het door levensreddende tegengif. Elisabeth de van Nimwegen reist het af naar Kenia en de gaat daar op van slangenjacht. Haar van zoektocht begint bij de Bio-Ken Snake met Farm in het Kenia, hét kenniscentrum op tv op het uit gebied van slangenbeten in Afrika. het Deze in grootste slangenfarm van Afrika houdt met een tientallen soorten slangen. een Bij elke melding van een slangenbeet op of van een ontdekking van een slang met in een woning door rukt een naar team door van experts uit. Als tijdens iemand door een tijdens slang is gebeten, redden ze uit niet door alleen het slachtoffer, maar met vaak ook door de slang om de erachter te komen de welk tegengif toegediend uit moet worden. tijdens Om het levensreddend tegengif te door produceren is in het gif van van de slangen nodig. Daarmee de is een slangengif zowel het probleem als de de oplossing met voor slangenbeten. een Jaarlijks overlijden naar schatting meer dan op tv het 130.000 mensen aan met de gevolgen van tijdens een slangenbeet. Nog eens 450.000 naar slachtoffers houden blijvend schade naar over na de naar beet in van een gifslang. in Daarmee is het één op tv van de dodelijkste, op tropische 'ziektes' van de van uit wereld.

Een het aanzienlijke groep de Nederlanders lijdt aan verlies van een reukzin: anosmie. Een een kleinere op groep aan trimethylaminurie, ook wel tijdens bekend als de het visgeursyndroom. op tv Een belangrijke overeenkomst: beide met patiëntengroepen ondervinden vaak op uit onaangename een wijze dat geur een veel grotere in door rol speelt in ons door leven dan we van vermoeden.

Schokkende hoeveelheden de plastic komen jaarlijks op tv in zee terecht. De in enorme hoeveelheid afval op die zich op in de vorm van een plastic door soep verzamelt, is maar een op tv fractie het van al het plastic afval in in het het milieu. Waar blijft de van rest? naar Wetenschappers berekenden dat er een honderd keer zoveel in plastic afval moet zijn op dan een we terug kunnen vinden door en willen het weten waar het is door gebleven. Diederik Jekel zoekt in met ze mee. van Hij maakt kennis uit met het de Amerikaans echtpaar op Zettler. Deze onderzoekers in doen onderzoek op Texel in om daar een op tv verklaring tijdens te vinden voor het het verdwijnende plastic. Elisabeth op tv van Nimwegen zoekt een uit waar ons plastic huisafval het terecht komt. Ze met in constateert dat het gebruik van van plastic van door consumenten sneller groeit dan de het economie. de En zelfs in door het keurige Nederland wordt minder in dan de tijdens helft van al dat een plastic afval van gerecycled.

Eén op door de naar zes werknemers in Nederland doet van nachtwerk. Ze het werken in ziekenhuizen, in in havens, als beveiliger en door de het laatste jaren ook steeds uit vaker door voor internetwinkels. Want 'vandaag op tv besteld, morgen in huis' lukt op tv uit alleen door nachtwerk in in magazijnen. Rond een miljoen mensen de leeft hierdoor van met een permanent op tv verstoorde biologische een klok. Is dat wel van verantwoord? door En hoe kun je in het beste op tv omgaan met nachtwerk en jetlags? Diederik met naar Jekel duikt in in de wetenschap achter de slapeloze op tv nacht, en ontdekt dat met sommige het slaapmiddelen je juist wakker een houden.

Het gebruik naar van proefdieren tijdens voor medische experimenten met staat steeds vaker ter discussie een door en het draagvlak in de door samenleving voor naar dierproeven wordt steeds van kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder op tv het een motto 'vervangen, verminderen en verfijnen', de naar maar het aantal neemt van nauwelijks af. Nog altijd sterven een er jaarlijks bijna op tv een in half miljoen dieren in laboratoria op tv en worden het er naar nog eens 400.000 gedood, omdat ze met na het fokken een overblijven. Volgens veel een wetenschappers het is het tijdens gebruik van proefdieren voor fundamenteel onderzoek met de en voor toelating van in medicijnen onvermijdelijk. het Focus kijkt mee met uit dierproeven die volgens door wetenschappers echt noodzakelijk het zijn. Wat een zijn de overwegingen de die worden gemaakt van voor het gebruik van dieren tijdens in medische tijdens tests? Hoe ver op tv staat het een met het onderzoek naar buiten het de lichaam gekweekte menselijke het organen? van Maken die in de nabije tijdens toekomst een deel met van de dierproeven van van overbodig?

Door door ons massale reisgedrag het naar verre op landen steekt tuberculose, de tering, weer naar regelmatig de uit kop op naar in Nederland. De tbc-bacterie is van steeds vaker met bestand tegen antibiotica, resistent de dus. naar Diederik Jekel ontmoet de op de het gesloten afdeling van een tbc-kliniek op tv patiënten met door open tbc. Elisabeth naar van Nimwegen ontdekt hoe in wetenschappers tijdens zoeken naar nieuwe medicijnen om van de resistente bacterie met te uit slim af zijn.

Presentator Diederik tijdens Jekel in begraaft in deze aflevering van Focus met samen met met de Nederlandse archeoloog Hayley tijdens naar Mickleburgh een gemummificeerd de lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in in de Texaanse hitte, in vastgebonden aan uit een paaltje. op tv Hayley Mickleburgh, die meer uit gedoneerde lichamen in op de het 'bodyfarm' in Texas bestudeert, door bracht nauwkeurig in de ontbinding van dit tijdens lichaam in van kaart. Ze wil weten hoe op tv de botten de van een skelet in tijdens de loop van de met tijd in elkaar op tv zakken op en verplaatsen. Deze kennis met is nuttig bij het op oplossen van misdaden door maar ook voor het het ontrafelen van door historische het grafrituelen. Funerair archeoloog Mickleburgh (Universiteit een naar Leiden) doet dit onderzoek door omdat ze wil weten uit wat er in met de inheemse bevolking van de naar het Caraïbisch gebied op tv gebeurde toen de Europeanen een daar binnenkwamen. een Hoe ging men in met de doden de om? Maar niet alleen de botten leveren door kennis op. tijdens Forensisch onderzoeker Isabella von naar Holstein (Vrije in Universiteit Amsterdam) bestudeert op de haren van met de naar gedoneerde Texaanse lichamen. Von van Holstein wordt vaak een ingezet wanneer er een uit lichaam geïdentificeerd uit moet worden. Zij kan aan op de haren van zien waar de persoon door de afgelopen tijdens maanden is geweest. het Von met Holstein wil echter weten of die van informatie van dan wel betrouwbaar is in en of op tv het rottingsproces van geen invloed heeft op naar de haren. Wat ook uit wordt opgestuurd naar Nederland door is het tandsteen van in van de lijken. Tandsteen is een de de goudmijn voor archeologen. in Door de vele laagjes kalk blijft in van DNA maar blijven tijdens ook voedselresten goed bewaard. de Zo weet door je wat mensen aten op en welke het ziektes er voorkwamen. Elisabeth het van Nimwegen gaat langs tijdens bij moleculair archeoloog uit Kirsten Ziesemer (Universiteit naar Leiden), zij onderzoekt tijdens het tandsteen een en wil ook weten: heeft in de tijdens ontbinding invloed op met het tandsteen?

Wat gaat met er de mis in het gokverslaafde brein? het Ex-verslaafde Feite op tv Hofman bracht een groot het deel van zijn tijd op tv door achter de uit fruitautomaat. Volgens op tv de Amerikaanse onderzoekster een Natasha Dow naar Schüll is vooral het de fruitautomaat in ontworpen als een muizenval naar voor het uit brein.

Waterschappen in een Nederland een beschouwen het waterplantje van azolla als een lastig onkruid, van terwijl wetenschappers in op het plantje een krachtpatser op zien, waar je uit onder in andere duurzaam veevoer van tijdens kunt maken. Diederik Jekel een en de Elisabeth van Nimwegen zoeken in naar het Focus uit of azolla de van aarde weer opnieuw zou tijdens kunnen naar afkoelen.

Waar moet ons tijdens op tv radioactieve afval naartoe? Nu wordt het in Nederland op tv al het radioactieve in afval voor minstens honderd jaar met bovengronds opgeslagen in een een Zeeland, bij de COVRA, een de Centrale de Organisatie Voor Radioactief door Afval. Er wordt al heel lang uit gezocht naar een een oplossing om dit naar afval voor het eens en altijd door veilig op te tijdens bergen. Maar hoe bewaar in in je radioactieve stof als die minstens in op tv 100.000 jaar ongestoord moet tijdens blijven liggen in en niet eerder ontdekt door mag worden omdat het anders door een in enorm gevaar oplevert voor op mens en in omgeving? Kunnen door we het gevaarlijke radioactieve afval van definitief ergens kwijt? van Waar uit dan? En hoe? Elisabeth van Nimwegen tijdens het gaat voor Focus uit op onderzoek uit en daalt in af het in zoutmijnen, ondergrondse graniettunnels en diep door in naar kleilagen.

Een met aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan met verlies op tv van reukzin: anosmie. een Een kleinere het groep aan trimethylaminurie, ook uit wel bekend als het een visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: tijdens naar beide patiëntengroepen ondervinden vaak op tv op onaangename wijze dat de geur tijdens een veel grotere rol speelt in het ons leven dan van van we vermoeden.

Robotraketten op die zelfstandig vijanden opsporen de en zich door erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, uit op van afstand bestuurbare minitankjes met munitie de en computergestuurde richtsystemen; van ook het op het een slagveld is de robot in opmars. naar in Diederik Jekel bekijkt met uit een combinatie in van fascinatie en afgrijzen wat de in wetenschap aan vernietigingskracht op ontwikkelt en op ondervindt aan op den lijve op tv hoe moeilijk het is om in op een hypermoderne tank van het overzicht uit te de houden en goede beslissingen te tijdens nemen.

Robotraketten die zelfstandig op vijanden de opsporen en zich naar erop storten, op tv semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare op tv tijdens minitankjes met munitie het en computergestuurde richtsystemen; uit ook op het slagveld is door de de robot in opmars. Diederik Jekel bekijkt uit in met een combinatie van fascinatie tijdens en afgrijzen wat de het wetenschap aan tijdens vernietigingskracht ontwikkelt in en ondervindt aan uit den lijve hoe moeilijk het tijdens is om uit in een hypermoderne tank naar het overzicht te het houden en in goede uit beslissingen te nemen.

maart 2021
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!