Programma gemist?

Waarom hebben wij tijdens geen herderskatten, van maar op wel herdershonden? Al door 15.000 jaar, langer dan met koeien, schapen, tijdens kippen, paarden en tijdens katten, is de hond het op lievelingshuisdier met van de mens. op Waarom en hoe is hij uit dat geworden? door Door de eeuwen heen de zijn tijdens hond en baas veel op elkaar het gaan lijken. met Er zijn zelfs honden door met symptomen van van depressie en met ADHD. Dankzij onze goede het zorgen worden naar honden op tv zo oud dat ze door soms ook het dement worden. Diederik Jekel en Elisabeth tijdens van door Nimwegen onderzoeken hoeveel de beste een vriend van de op mens op ons in de lijkt.

Migraine, omschreven door van een patiënten als 'een uit ritmisch pokende ijspriem, met de afschuwelijkste toestand, van een orkaan in je op tv hoofd', komt bij tijdens vrouwen drie keer de zo vaak voor als bij naar mannen. Hoe kan van dat? door Vrouwelijke hormonen lijken van invloed van op de migraineaanval. van Ontstaat migraine tijdens bij mannen van ook door vrouwelijke hormonen? van Dit jaar komt tijdens het een eerste medicijn op de de markt dat gemaakt is om in in de aanvallen te met voorkomen, het is veelbelovend. Maar waarom met is er de nog van geen medicijn dat in aangrijpt op de hormonen? Onderzoek naar door vrouwen liet tijdens lang op zich in wachten, uit maar hier komt snel verandering de in. En dat geldt met niet alleen een voor migraine. in Ook kennis de over autisme en tijdens reuma bij vrouwen op levert vernieuwende inzichten. Diederik Jekel en op tv van Elisabeth van Nimwegen zoeken uit naar waarom medisch uit onderzoek zich vaak alleen op door naar mannen richtte, waardoor het een vinden van de oplossing voor een migraine op zo'n veertig op jaar achterloopt.

In de Noordzee een is het op tv een enorme herrie. op tv Explosies, seismische proeven, in schepen tijdens en de bouw van windmolenparken veroorzaken het een op tv kakofonie van geluid onder water. een En al dat op tv geluid in heeft invloed op de op dieren die er leven. tijdens het Jaarlijks ondervinden duizenden bruinvissen ernstige schade het aan hun gehoor. de Bijna onafgebroken verrijzen het de komende jaren op nieuwe windmolenparken in in zee. op tv In 2050 zal op naar verwachting met een kwart van het Noordzee-oppervlak op tv gebruikt worden voor windmolenparken. het Met de op tv bouw van nieuwe windmolenparken naar neemt geluid onder uit door water flink toe. met Wat doet dat met de zeezoogdieren uit en vissen? door Heien we het leven tijdens tijdens in de Noordzee uit naar de knoppen of valt een het mee het en is de herrie een op tv door offer dat we moeten brengen voor het tijdens een groenere samenleving?

Één het schep zand: genoeg om duizenden door huishoudens van een energie met te voorzien. Te mooi om met waar te in zijn, of op toch niet? Voor het de opwekking van duurzame elektriciteit is naar alle hoop nu uit gevestigd met op zonne- en windenergie. op tv Die voldoen van niet aan de onze energiebehoefte en het een is de vraag of door ze dat ooit zullen in doen. Misschien moeten op van we inzetten op kernenergie in om klimaatverandering het te stoppen. Elisabeth van op Nimwegen en Diederik Jekel een gaan uit op zoek naar de tijdens kernenergie van de toekomst: veilig met op en met nauwelijks radioactief afval. Elisabeth tijdens bezoekt ITER, uit in Zuid-Frankrijk, waar een op tv de experimentele reactor in aanbouw is. Hier het wil uit men met kernfusie het energie opwekken. Is dat met haalbaar? met Een andere nieuwe theorie over op het opwekken met van kernenergie ligt tijdens al vijftig jaar op tv op de plank. In Delft van proberen naar onderzoekers deze bijna-vergeten vorm van tijdens in kernenergie een nieuw op leven in te blazen. de In deze reactor naar is niet uranium van de brandstof, maar tijdens thorium. Daar liggen stranden de vol het mee. Is de tijdens thorium-reactor de schone energievoorziening van een de door toekomst?

In in Nederland lopen bijna drieduizend met bij de van politie bekende criminelen het rond die nog op tv een lange tijdens gevangenisstraf moeten uitzitten. Hoe uit moeilijk is het tijdens eigenlijk om onzichtbaar te van blijven als de politie de echt z'n best op doet? In naar een race tegen de in in klok probeert Diederik Jekel 36 tijdens uur op uit handen te blijven naar van een speciale de hightechopsporingsdienst. Elisabeth door van Nimwegen heeft 36 uur de op tv tijd om op tv haar collega Diederik Jekel van aan te tijdens houden. met Bij haar zoektocht door naar Diederik is er speciale aandacht van voor tijdens QUIN, een zelflerend computerprogramma met van TNO, waarmee tactische naar door analisten van de door recherche gedrag van op voortvluchtigen kunnen voorspellen. Verder is er de aandacht door voor een door het NFI naar met ontwikkelde technologie om verdachten te in identificeren aan de hand de microscopisch door kleine sporen van tijdens geneesmiddelen, drugs of explosieven. van En we zien of een met de nieuwste toepassing het van gezichtsherkenning Diederik uit een grote een in mensenmassa kan pikken.

Duizenden op mensen in het Nederland zijn chronisch uitgeput, zonder tijdens duidelijke medische met oorzaak. Hun tijdens ziekte wordt chronisch met vermoeidheidssyndroom of ME naar genoemd. Psychologen beweren van dat ze patiënten kunnen genezen, van maar hun behandeling een is uit lang niet altijd effectief en sommige van patiënten zeggen zelfs op zieker geworden op te zijn van psychologische de therapie. Focus naar toont mensen die in ernstig naar invalide zijn door chronische van uitputting en die vinden dat een zij door psychologen het en dokters het meedogenloos zijn behandeld. een Diederik het Jekel en Elisabeth van Nimwegen onderzoeken uit door ook alternatieven voor de door psychologische behandeling en kijken of tijdens er van misschien tóch een lichamelijke oorzaak het te op vinden is voor door deze soms tot van euthanasie en tijdens zelfmoord leidende ziekte.

We een willen schonere energie en slimmere naar elektronica. Maar een voor de door productie van duurzame windmolens, tijdens zonnepanelen, elektrische auto's, van computers tijdens en smartphones hebben het we een grote hoeveelheid zeldzame van metalen nodig. Het probleem: naar deze in metalen raken in rap op tempo op. Diederik op Jekel en Elizabeth van naar met Nimwegen constateren in Focus van dat onze manier van met leven op het spel tijdens staat als er tijdens niks de verandert. Ze tijdens onderzoeken wat de oplossingen op tv zijn voor onze metaalhonger. Ligt op tv de de oplossing op 5 km diepte door de in de oceaan of met in een bovengrondse 'urban het mine'? En op tv kunnen deze door bijzondere metalen ooit vervangen naar worden door uit minder exotische grondstoffen?

Het koraal door bij in de ABC-eilanden sterft. Is de grootste op tv het boosdoener klimaatverandering? Welke rol speelt de een visserij, slechte op afvalwaterzuivering en de landbouw? het Zou het kunnen door zijn met dat de op tv grote hoeveelheid toeristen het van koraal doodpoept? Elisabeth uit van Nimwegen gaat naar op tv Curaçao, op het zoek naar de een oorzaken. Ze uit vertrekt met het Nederlandse het onderzoeksschip de Pelagia op op een vijfdaagse expeditie uit rond de Caribische tijdens eilanden. Hoe van is het gesteld met het met koraal en de op tv uit waterkwaliteit? Bij de kust van Bonaire met de zijn mysterieuze algenmatten op de bodem door van uit de zee gevonden. met Welk effect tijdens hebben die op het van koraal?

De meeste uit mensen denken op dat het prima kan: bellen door of de appen in het naar verkeer. 'Levensgevaarlijk', zegt psycholoog op tv Stefan van de der Stigchel, een die onderzoek doet naar aandacht. een 'We overschatten van onze aandacht de enorm.' Wetenschappers ontdekken steeds meer over met het ingenieuze aandachtsysteem. op tv op Ze leren daarbij ook van een mensen op bij wie het kapot is: neglect-patiënten. op Deze patiënten negeren het stelselmatig één tijdens helft op tv van hun lichaam op tv of een deel van de ruimte naar om hen een heen. Ze eten door bijvoorbeeld maar één tijdens kant naar van hun bord een leeg of poetsen in slechts de helft met van hun tanden. Diederik Jekel naar en Elisabeth van op tv Nimwegen zoeken uit hoe een aandacht in ons uit op brein werkt. En dat je heel van makkelijk afgeleid kan met naar worden, laat Nederlands kampioen van goochelen Niek op Takens zien.

Iedereen naar kan fietsen, tijdens maar het aantal op tv ongelukken neemt toch toe. Na een honderd jaar van fietsen in Nederland wordt de naar op tv fiets door de wetenschap ontdekt. uit En er blijkt uit nog door veel te vertellen. de Elisabeth en Diederik onderzoeken de natuurkunde tijdens van de het fiets de en de neurologie van het het fietsen. In van de Nederlandse steden door en dorpen kan de fiets de ons redden in van files en vervuiling, de op maar er bestaat geen betrouwbare routeplanner door voor de op fiets. En in een 2017 waren naar er voor het met eerst in de recente met geschiedenis meer dodelijke op tv ongevallen met de de fiets dan met op tv de door auto. Een treurig stemmende trend die een dringend gekeerd van moet tijdens worden. In een soepel draaiende op tv aflevering onderzoeken Diederik tijdens en Elisabeth het het enorme naar belang van de in ordinaire stadsfiets en de verbazingwekkende neurobiologie met van in het fietsen.

Migraine, tijdens omschreven door het patiënten als 'een ritmisch pokende ijspriem, naar de afschuwelijkste toestand, een een een orkaan in je hoofd', naar komt uit bij vrouwen drie met keer zo vaak voor als uit bij mannen. Hoe kan door dat? Vrouwelijke hormonen naar lijken van invloed op op van de migraineaanval. Ontstaat migraine met bij mannen op tv ook door op tv vrouwelijke hormonen? Dit jaar de komt het eerste in medicijn op de markt dat naar gemaakt is om door de in aanvallen te een voorkomen, het is veelbelovend. het Maar waarom is er door nog de geen medicijn dat aangrijpt de op de hormonen? Onderzoek in naar vrouwen met liet lang op zich wachten, naar maar het hier komt op snel verandering in. En dat geldt door niet in alleen voor in migraine. Ook kennis over autisme een en reuma bij een vrouwen uit levert vernieuwende inzichten. Diederik Jekel uit en Elisabeth van de Nimwegen zoeken uit waarom in medisch onderzoek het zich uit vaak alleen op mannen richtte, met waardoor het op tv vinden van de oplossing de voor migraine zo'n tijdens veertig in jaar achterloopt.

In van de Noordzee is het een door enorme herrie. de Explosies, seismische proeven, uit schepen en de de bouw van de windmolenparken veroorzaken naar een kakofonie van op tv geluid onder water. En al dat naar geluid met heeft invloed op een de dieren die er in leven. op tv Jaarlijks ondervinden duizenden bruinvissen ernstige schade in aan naar hun gehoor. Bijna onafgebroken van verrijzen de komende jaren op nieuwe de windmolenparken in zee. het In 2050 zal naar op tv verwachting een kwart van het het Noordzee-oppervlak gebruikt in naar worden voor windmolenparken. Met een de bouw in van nieuwe windmolenparken neemt geluid op tv onder water flink het toe. van Wat doet dat met de zeezoogdieren tijdens en vissen? uit Heien we met het leven in een de Noordzee naar de knoppen op of valt het in door mee en is naar de herrie een offer dat de we de moeten brengen voor een groenere tijdens samenleving?

Waarom hebben wij in op geen herderskatten, maar wel herdershonden? Al het 15.000 jaar, langer uit naar dan koeien, schapen, kippen, naar paarden en een katten, is de hond het lievelingshuisdier de uit van de mens. Waarom en hoe op is hij uit dat geworden? het Door de eeuwen heen op zijn de hond en baas veel op uit elkaar gaan lijken. door Er zijn zelfs honden op met een symptomen van depressie op en ADHD. Dankzij onze goede door zorgen worden op tv honden zo oud dat van van ze soms ook de dement worden. Diederik Jekel en tijdens Elisabeth van Nimwegen onderzoeken van hoeveel de beste op tv vriend van naar de mens tijdens op ons uit lijkt.

De naar tijgermug rukt op, de van muskusrat bedreigt de met dijken tijdens en de 'hooikoortsplant' Ambrosia verlengt het tijdens hooikoortsseizoen in Nederland door met twee uit maanden. Deze soorten zijn tijdens door menselijk door toedoen uit vanuit het buitenland in Nederland terechtgekomen. naar De nieuwe naar soorten hebben in nog weinig natuurlijke vijanden het en kunnen daardoor van gaan naar woekeren. De overheid spendeert veel naar geld om ze te van bestrijden, onder het uit mom van een invasieve het exoten. Maar kunnen we de deze nieuwe soorten niet gewoon in accepteren en er van ons van voordeel uit halen? door Diederik Jekel een en Elisabeth van Nimwegen verdiepen uit zich in de naar nieuwe Nederlandse het flora en naar fauna.

In Nederland uit lopen bijna drieduizend in bij de politie de bekende criminelen het rond die nog een een lange gevangenisstraf moeten uitzitten. tijdens de Hoe moeilijk is het eigenlijk om de onzichtbaar te met blijven, als de politie op tv echt z'n best op doet? uit In een race van tegen de klok naar probeert Diederik Jekel een 36 uur uit in handen te blijven van een een speciale high- tech door opsporingsdienst. Elisabeth van op tv Nimwegen heeft 36 door uur de op tv tijd om haar collega uit Diederik Jekel aan door te houden. Bij een haar zoektocht naar van Diederik is er met speciale aandacht voor van QUIN, een zelflerend de door computerprogramma van TNO, waarmee een tactische analisten van de met recherche gedrag van van voortvluchtigen kunnen voorspellen. naar Verder tijdens is er aandacht voor een door van het NFI een ontwikkelde technologie om verdachten op tv te identificeren met aan de door hand microscopisch kleine sporen van het geneesmiddelen, drugs naar of explosieven. En de we zien of op de nieuwste toepassing met van van gezichtsherkenning Diederik uit naar een grote mensenmassa kan op pikken.

augustus 2018
16-07-2018 17:25

De aard van het beestje

Focus - De aard van het beestje

Waarom hebben wij geen herderskatten, maar wel herdershonden? Al 15.000 jaar, langer dan koeien, schapen, kippen, paarden en katten, is de hond het lievelingshuisdier van de mens. Waarom en hoe is hij dat geworden? Door de eeuwen heen zijn ...

12-07-2018 17:15

Orkaan in je hoofd

Focus - Orkaan in je hoofd

Migraine, omschreven door patiënten als 'een ritmisch pokende ijspriem, de afschuwelijkste toestand, een orkaan in je hoofd', komt bij vrouwen drie keer zo vaak voor als bij mannen. Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen lijken van invloed op de...

11-07-2018 17:10

Kabaal in Zee

Focus - Kabaal in Zee

In de Noordzee is het een enorme herrie. Explosies, seismische proeven, schepen en de bouw van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van geluid onder water. En al dat geluid heeft invloed op de dieren die er leven. Jaarlijks ondervinden...

10-07-2018 17:15

De thorium-theorie

Focus - De thorium-theorie

Één schep zand: genoeg om duizenden huishoudens van energie te voorzien. Te mooi om waar te zijn, of toch niet? Voor de opwekking van duurzame elektriciteit is alle hoop nu gevestigd op zonne- en windenergie. Die voldoen niet aan onze energ...

09-07-2018 17:10

Opgejaagd

Focus - Opgejaagd

In Nederland lopen bijna drieduizend bij de politie bekende criminelen rond die nog een lange gevangenisstraf moeten uitzitten. Hoe moeilijk is het eigenlijk om onzichtbaar te blijven als de politie echt z'n best doet? In een race tegen de ...

29-06-2018 17:10

Onverklaarbaar oververmoeid

Focus - Onverklaarbaar oververmoeid

Duizenden mensen in Nederland zijn chronisch uitgeput, zonder duidelijke medische oorzaak. Hun ziekte wordt chronisch vermoeidheidssyndroom of ME genoemd. Psychologen beweren dat ze patiënten kunnen genezen, maar hun behandeling is lang nie...

13-06-2018 16:50

Metaalhonger

Focus - Metaalhonger

We willen schonere energie en slimmere elektronica. Maar voor de productie van duurzame windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's, computers en smartphones hebben we een grote hoeveelheid zeldzame metalen nodig. Het probleem: deze metale...

12-06-2018 16:55

Koraalkillers

Focus - Koraalkillers

Het koraal bij de ABC-eilanden sterft. Is de grootste boosdoener klimaatverandering? Welke rol speelt de visserij, slechte afvalwaterzuivering en de landbouw? Zou het kunnen zijn dat de grote hoeveelheid toeristen het koraal doodpoept? Elis...

11-06-2018 17:00

Aandacht!

Focus - Aandacht!

De meeste mensen denken dat het prima kan: bellen of appen in het verkeer. 'Levensgevaarlijk', zegt psycholoog Stefan van der Stigchel, die onderzoek doet naar aandacht. 'We overschatten onze aandacht enorm.' Wetenschappers ontdekken steeds...

17-05-2018 21:25

Heel Holland Fietst

Focus - Heel Holland Fietst

Iedereen kan fietsen, maar het aantal ongelukken neemt toch toe. Na honderd jaar fietsen in Nederland wordt de fiets door de wetenschap ontdekt. En er blijkt nog veel te vertellen. Elisabeth en Diederik onderzoeken de natuurkunde van de fie...

10-05-2018 21:25

Orkaan in je hoofd

Focus - Orkaan in je hoofd

Migraine, omschreven door patiënten als 'een ritmisch pokende ijspriem, de afschuwelijkste toestand, een orkaan in je hoofd', komt bij vrouwen drie keer zo vaak voor als bij mannen. Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen lijken van invloed op de...

03-05-2018 21:30

Kabaal in Zee

Focus - Kabaal in Zee

In de Noordzee is het een enorme herrie. Explosies, seismische proeven, schepen en de bouw van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van geluid onder water. En al dat geluid heeft invloed op de dieren die er leven. Jaarlijks ondervinden...

26-04-2018 21:30

De aard van het beestje

Focus - De aard van het beestje

Waarom hebben wij geen herderskatten, maar wel herdershonden? Al 15.000 jaar, langer dan koeien, schapen, kippen, paarden en katten, is de hond het lievelingshuisdier van de mens. Waarom en hoe is hij dat geworden? Door de eeuwen heen zijn ...

19-04-2018 21:25

Exotische woekeraars

Focus - Exotische woekeraars

De tijgermug rukt op, de muskusrat bedreigt de dijken en de 'hooikoortsplant' Ambrosia verlengt het hooikoortsseizoen in Nederland met twee maanden. Deze soorten zijn door menselijk toedoen vanuit het buitenland in Nederland terechtgekomen....

12-04-2018 21:25

Opgejaagd

Focus - Opgejaagd

In Nederland lopen bijna drieduizend bij de politie bekende criminelen rond die nog een lange gevangenisstraf moeten uitzitten. Hoe moeilijk is het eigenlijk om onzichtbaar te blijven, als de politie echt z'n best doet? In een race tegen de...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 47
  • Laatste uitzending op 16-07-2018 om 17:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord