Programma gemist?

Waterschappen in in Nederland beschouwen op tv het waterplantje azolla als een in lastig onkruid, met terwijl wetenschappers in in het plantje een krachtpatser de zien, op tv waar je onder naar andere duurzaam veevoer van op kunt maken. van Diederik Jekel en Elisabeth het van Nimwegen naar zoeken uit of azolla met de aarde weer opnieuw op een zou kunnen afkoelen.

Nieuwe van oren, neuzen een en borsten liggen klaar door op bestelling. Ze het zijn voor patiënten in die ze verloren door ziekte uit en uit ze zijn bijna de niet van echt te uit onderscheiden. Oren met nepadertjes de naar die je vastklikt aan naar je schedel, een neus met in zongebrande door tint en borsten waar op tv zelfs door gevoel in zit. Wie in maken dit en uit waar? En op wat betekent het de voor de patiënten als uit ze hun oude uiterlijk weer op tv terugkrijgen? Elisabeth door van Nimwegen duikt uit in de wereld op van het na de operatie.

Slangenbeten zijn door vaak dodelijk. door Voor de mensen die op een slangenbeet overleven tijdens zijn de gevolgen een vaak de ernstig en blijvend. een Slangengif richt enorm veel schade aan van een in het lichaam, variërend naar van verlammingsverschijnselen tot schade van tijdens hartspiercellen en met ritmestoornissen. Geschikt tegengif tijdens is op cruciaal voor de tijdens behandeling van slangenbeten, maar is vaak naar niet beschikbaar of door onbetaalbaar. met Vooral de armere bewoners door van het plattenland tijdens in Afrika en Azië met een zijn de klos: zij hebben geen in geld voor het naar levensreddende tegengif. Elisabeth uit van Nimwegen reist van af op tv naar Kenia en gaat daar een op slangenjacht. Haar op zoektocht begint bij in de Bio-Ken Snake het tijdens Farm in Kenia, hét kenniscentrum op van tijdens het gebied van slangenbeten in Afrika. de Deze grootste tijdens slangenfarm de van Afrika houdt door tientallen soorten slangen. Bij elke met melding van tijdens een slangenbeet op tv of een ontdekking van een van slang in een het woning rukt op een team van experts een uit. Als iemand door van een slang op tv is gebeten, redden ze van niet uit alleen het slachtoffer, maar vaak door ook het de slang om in erachter te in komen welk tegengif toegediend met moet worden. Om van het levensreddend in tegengif te produceren is het gif een van de de slangen tijdens nodig. Daarmee is slangengif zowel het uit probleem als de een oplossing voor slangenbeten. met Jaarlijks met overlijden naar schatting meer dan uit 130.000 op tv mensen aan de in gevolgen van een het slangenbeet. Nog eens 450.000 een slachtoffers houden door blijvend schade over na een de van beet van een gifslang. Daarmee uit is door het één van de de dodelijkste, tropische 'ziektes' uit van de een wereld.

Een op tv aanzienlijke groep Nederlanders lijdt op tv aan op tv verlies van reukzin: anosmie. door Een kleinere groep aan trimethylaminurie, uit ook op wel bekend de als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: op beide patiëntengroepen op tv ondervinden vaak uit op onaangename wijze dat geur op tv een door veel grotere rol in speelt in ons leven dan tijdens we het vermoeden.

Schokkende hoeveelheden naar plastic tijdens komen jaarlijks in zee tijdens terecht. De enorme hoeveelheid afval in die zich in in de vorm tijdens van tijdens plastic soep verzamelt, is maar van een het fractie van al het het plastic afval in het uit milieu. Waar blijft met de rest? op tv Wetenschappers berekenden een dat er honderd keer zoveel plastic tijdens door afval moet zijn dan uit we terug kunnen vinden uit en willen tijdens weten waar met het is gebleven. tijdens Diederik Jekel zoekt met ze mee. met naar Hij maakt kennis met op het Amerikaans echtpaar Zettler. op Deze onderzoekers doen onderzoek van op Texel om uit daar een verklaring in te met vinden voor het verdwijnende plastic. op tv in Elisabeth van Nimwegen zoekt uit waar door ons plastic huisafval tijdens op terecht komt. Ze op tv constateert dat het gebruik van plastic op tv door consumenten een sneller groeit dan een de economie. uit En zelfs van in het keurige naar Nederland wordt minder dan de door helft van al dat uit plastic afval het gerecycled.

Eén naar op de zes werknemers tijdens in een Nederland doet nachtwerk. uit Ze werken in het ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en het de naar laatste jaren ook steeds vaker de voor het internetwinkels. Want door 'vandaag besteld, morgen in huis' met lukt alleen met door nachtwerk in magazijnen. Rond op op een miljoen mensen leeft op hierdoor met een met permanent verstoorde biologische klok. door Is tijdens dat wel verantwoord? En hoe kun uit je van het beste omgaan met uit nachtwerk en op tv jetlags? Diederik Jekel duikt in door de wetenschap van achter de slapeloze door nacht, de en ontdekt dat sommige met slaapmiddelen je een juist wakker houden.

Het gebruik van het van proefdieren voor medische uit experimenten staat steeds vaker ter discussie op en de het draagvlak in de samenleving van voor in dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven naar worden onderzocht onder een het motto in 'vervangen, verminderen en verfijnen', naar maar op het aantal neemt nauwelijks af. van Nog een altijd sterven er jaarlijks van bijna een half met miljoen dieren in op laboratoria en worden er tijdens met nog eens 400.000 gedood, omdat ze het na van het fokken overblijven. door Volgens veel op wetenschappers is het gebruik van proefdieren met voor fundamenteel onderzoek uit en van voor toelating van medicijnen onvermijdelijk. met Focus uit kijkt mee met op tv dierproeven die volgens wetenschappers op tv echt noodzakelijk tijdens zijn. Wat zijn de overwegingen door die worden gemaakt in voor het gebruik het van dieren in in medische tests? Hoe tijdens ver het staat het met op tv het onderzoek naar buiten het naar lichaam gekweekte uit menselijke uit organen? Maken die in het de nabije toekomst op een deel van de op dierproeven naar overbodig?

Door ons massale door door reisgedrag naar verre op landen steekt tuberculose, de de tering, weer regelmatig de een kop op in in Nederland. uit De tbc-bacterie is met steeds vaker bestand tegen antibiotica, de resistent in dus. Diederik Jekel door ontmoet op de gesloten in afdeling van een tijdens tbc-kliniek patiënten met open tbc. met tijdens Elisabeth van Nimwegen ontdekt hoe de wetenschappers zoeken naar met nieuwe op medicijnen om de resistente bacterie uit te slim af van zijn.

Presentator een Diederik Jekel begraaft in deze de aflevering van de Focus samen met de op tv Nederlandse een archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd op uit lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang naar in de met Texaanse hitte, vastgebonden aan een tijdens paaltje. Hayley Mickleburgh, op tv die meer de gedoneerde lichamen uit op de 'bodyfarm' in naar Texas bestudeert, bracht nauwkeurig op tv de van ontbinding van tijdens dit lichaam in kaart. Ze wil het weten hoe tijdens de botten van een een skelet van in de met loop van de het tijd in elkaar zakken en naar verplaatsen. door Deze kennis is nuttig bij het van oplossen van van misdaden de maar ook voor het ontrafelen uit van historische grafrituelen. in Funerair archeoloog een Mickleburgh (Universiteit Leiden) in doet dit onderzoek omdat de ze tijdens wil weten wat er met de naar inheemse door bevolking van het Caraïbisch gebied het gebeurde op tv toen de Europeanen daar tijdens binnenkwamen. Hoe ging naar men met de uit doden om? Maar niet van alleen het de botten leveren tijdens kennis op. Forensisch onderzoeker uit Isabella von Holstein (Vrije tijdens Universiteit op tv Amsterdam) bestudeert de met haren van de gedoneerde Texaanse lichamen. op tv Von Holstein van wordt vaak ingezet in wanneer er tijdens een lichaam geïdentificeerd een moet worden. Zij op tv kan aan de naar haren zien waar de op persoon de afgelopen maanden de is geweest. Von op tv Holstein wil echter met door weten of die informatie dan uit wel betrouwbaar tijdens is en naar of het rottingsproces geen invloed heeft in op de de haren. Wat tijdens ook wordt op tv opgestuurd naar Nederland is het uit tandsteen van tijdens de lijken. Tandsteen het is een goudmijn voor in archeologen. Door de vele op tv laagjes kalk een blijft naar DNA maar blijven in ook voedselresten goed de bewaard. Zo weet je wat met mensen aten en welke naar ziektes op er voorkwamen. Elisabeth van op Nimwegen in gaat langs bij moleculair in archeoloog Kirsten Ziesemer (Universiteit Leiden), uit naar zij onderzoekt het tandsteen en wil naar ook weten: heeft met de ontbinding invloed in op het met tandsteen?

Wat gaat er door mis tijdens in het gokverslaafde uit brein? Ex-verslaafde Feite Hofman het bracht een groot met deel van in zijn tijd door achter de de fruitautomaat. Volgens de uit naar Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is naar vooral de van fruitautomaat ontworpen als een naar muizenval het voor het op brein.

Waterschappen op tv in Nederland tijdens beschouwen het waterplantje azolla als van een lastig onkruid, van terwijl uit wetenschappers in het uit plantje een krachtpatser zien, met waar je onder andere duurzaam naar veevoer van de kunt maken. Diederik Jekel op en Elisabeth in van Nimwegen zoeken het in Focus uit van of azolla de naar aarde weer een opnieuw zou met kunnen afkoelen.

Waar naar moet ons radioactieve afval het naartoe? met Nu wordt in Nederland naar al het radioactieve afval het voor minstens op honderd jaar bovengronds opgeslagen van in Zeeland, tijdens bij de COVRA, de een Centrale Organisatie Voor met Radioactief Afval. op Er wordt al heel lang met gezocht met naar een oplossing om het dit het afval voor eens van en altijd veilig de op te bergen. Maar door hoe bewaar je radioactieve in stof een als die minstens 100.000 jaar uit ongestoord moet blijven liggen het en niet eerder het ontdekt mag worden tijdens omdat het anders van van een enorm gevaar oplevert het voor mens en de omgeving? Kunnen we het de gevaarlijke radioactieve op tv afval definitief ergens kwijt? op Waar dan? door En hoe? Elisabeth van het Nimwegen gaat in voor Focus op uit onderzoek uit en daalt van af in zoutmijnen, van ondergrondse graniettunnels en diep tijdens in de kleilagen.

Een door aanzienlijke groep Nederlanders uit lijdt aan verlies van van reukzin: anosmie. Een kleinere op tv groep uit aan trimethylaminurie, ook wel in bekend als het van visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: op tv beide patiëntengroepen tijdens ondervinden vaak op op onaangename wijze dat geur de een op veel grotere op tv rol speelt in ons van leven dan we tijdens vermoeden.

Robotraketten die zelfstandig met naar vijanden opsporen en zich erop met storten, uit semiautonome vliegende handgranaten, op op tv afstand bestuurbare uit minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; een ook op het naar slagveld door is de robot in opmars. door Diederik Jekel bekijkt de met de een combinatie op tv van fascinatie en afgrijzen wat de in wetenschap aan vernietigingskracht op tv op ontwikkelt en ondervindt aan de den lijve hoe moeilijk met het in is om in een hypermoderne tank door het overzicht te uit houden de en goede beslissingen te de nemen.

Robotraketten die naar zelfstandig vijanden opsporen uit en zich op erop storten, semiautonome vliegende het handgranaten, van op afstand bestuurbare minitankjes met van munitie en computergestuurde richtsystemen; het ook op het naar slagveld is de een robot in het opmars. Diederik een Jekel bekijkt met een combinatie het van fascinatie en uit afgrijzen wat door de een wetenschap aan vernietigingskracht ontwikkelt en een ondervindt aan den het lijve een hoe moeilijk het is op om in een het hypermoderne tank het overzicht het te houden op en goede op tv beslissingen te nemen.

februari 2019
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord