Programma gemist?

Waterschappen in Nederland van beschouwen met het waterplantje azolla op tv als een met lastig onkruid, terwijl wetenschappers in uit het uit plantje een krachtpatser zien, waar de je van onder andere duurzaam veevoer van van kunt maken. uit Diederik Jekel in en Elisabeth van Nimwegen op zoeken uit of een azolla de naar aarde weer opnieuw zou van kunnen afkoelen.

Nieuwe oren, op neuzen en op borsten liggen klaar op bestelling. de Ze zijn naar voor uit patiënten die ze verloren door ziekte met en ze zijn het in bijna niet van echt te in onderscheiden. in Oren met nepadertjes die je met vastklikt aan je op tv schedel, door een neus met zongebrande tint en het borsten waar met zelfs door gevoel in zit. Wie maken dit een een en waar? En wat op tv betekent het van voor de patiënten het als ze hun oude uiterlijk weer met het terugkrijgen? Elisabeth van Nimwegen duikt in uit de wereld de van na de de operatie.

Slangenbeten een zijn vaak dodelijk. Voor de van mensen die een een slangenbeet overleven door zijn de uit gevolgen vaak ernstig en blijvend. met Slangengif in richt enorm veel op schade aan in het lichaam, van variërend van op tv verlammingsverschijnselen tot het schade van hartspiercellen en ritmestoornissen. een Geschikt tegengif is naar cruciaal voor de tijdens behandeling van het slangenbeten, op maar is vaak niet beschikbaar of naar onbetaalbaar. Vooral een de armere bewoners naar van een het plattenland in Afrika en Azië uit zijn de klos: een in zij hebben geen geld naar voor het levensreddende tegengif. Elisabeth uit van Nimwegen reist het af naar in Kenia tijdens en gaat daar op de slangenjacht. Haar tijdens zoektocht begint bij de Bio-Ken Snake het Farm in Kenia, van hét op kenniscentrum op het gebied van naar slangenbeten in tijdens Afrika. Deze tijdens grootste slangenfarm van Afrika houdt op tv tientallen soorten op tv slangen. tijdens Bij elke melding van van een slangenbeet of een ontdekking met van een tijdens slang in naar een woning rukt op tv een team het van experts uit. uit Als iemand door een slang is uit de gebeten, redden ze niet alleen in het slachtoffer, maar vaak de ook de van slang om erachter met te komen welk naar tegengif toegediend moet worden. door Om tijdens het levensreddend tegengif een te produceren is de het gif van uit de slangen nodig. Daarmee in is slangengif zowel door het in probleem als de oplossing met voor slangenbeten. op tv Jaarlijks overlijden naar tijdens schatting meer dan 130.000 mensen in aan de gevolgen tijdens van een tijdens slangenbeet. Nog door eens 450.000 slachtoffers houden de blijvend schade met over na de beet tijdens van een gifslang. Daarmee is door het één van van naar de dodelijkste, tropische 'ziektes' van de een in wereld.

Een aanzienlijke groep uit Nederlanders lijdt aan de verlies met van reukzin: de anosmie. Een kleinere tijdens groep aan trimethylaminurie, het ook wel bekend als het in visgeursyndroom. tijdens Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen naar ondervinden vaak op tv op onaangename wijze dat geur het tijdens een veel grotere rol speelt in uit ons leven met dan door we vermoeden.

Schokkende van hoeveelheden plastic komen jaarlijks een in zee het terecht. De enorme op hoeveelheid afval door die zich in de op tv vorm van plastic soep verzamelt, door in is maar een tijdens fractie van al door het plastic afval in de het milieu. Waar blijft de naar rest? Wetenschappers de berekenden op tv dat er honderd keer zoveel uit plastic naar afval moet zijn dan we het terug kunnen vinden uit en willen weten op tv waar het is op tv gebleven. in Diederik Jekel zoekt uit met ze mee. Hij maakt kennis in met het Amerikaans op tv het echtpaar Zettler. Deze onderzoekers doen naar onderzoek door op Texel om daar een verklaring tijdens te vinden voor van het verdwijnende plastic. in uit Elisabeth van Nimwegen zoekt uit een waar ons plastic uit huisafval door terecht komt. Ze constateert een dat het gebruik van plastic tijdens in door consumenten sneller groeit op tv dan de op tv economie. En zelfs in het keurige naar Nederland wordt op tv minder dan de helft het van al in dat plastic afval op tv gerecycled.

Eén op op de zes werknemers in de Nederland tijdens doet nachtwerk. Ze werken door in ziekenhuizen, in havens, in als beveiliger met en de op tv laatste jaren ook steeds in vaker voor naar internetwinkels. Want een 'vandaag besteld, morgen in huis' naar lukt alleen door nachtwerk door in magazijnen. Rond met naar een miljoen mensen tijdens leeft hierdoor met een permanent een verstoorde op biologische klok. Is dat een wel verantwoord? op tv En hoe kun je door het beste omgaan naar met nachtwerk en jetlags? Diederik door op tv Jekel duikt in de wetenschap het achter de slapeloze de nacht, en ontdekt door dat uit sommige slaapmiddelen je juist wakker uit houden.

Het gebruik uit van proefdieren het voor medische experimenten staat de steeds vaker ter door discussie en het draagvlak met in de in samenleving voor dierproeven met wordt steeds kleiner. een Alternatieven worden onderzocht onder op het motto tijdens 'vervangen, verminderen en in verfijnen', maar het het aantal van neemt nauwelijks af. op Nog altijd sterven er door jaarlijks bijna een half door miljoen dieren in laboratoria het en worden er een nog eens 400.000 op gedood, omdat op tv ze na het een fokken overblijven. Volgens veel van wetenschappers is tijdens het gebruik op van proefdieren voor fundamenteel onderzoek tijdens en met voor toelating tijdens van medicijnen onvermijdelijk. Focus kijkt het mee uit met dierproeven die volgens wetenschappers echt van noodzakelijk zijn. Wat de zijn de overwegingen op die een worden gemaakt voor het gebruik de van dieren in op medische tests? Hoe van ver tijdens staat het met het onderzoek naar naar buiten tijdens het lichaam tijdens gekweekte menselijke organen? Maken een die in op tv de nabije toekomst een het deel van de een dierproeven op overbodig?

Door in ons massale reisgedrag uit naar verre op landen steekt tuberculose, op de tering, weer op tv regelmatig de kop met op in Nederland. De tbc-bacterie naar is het steeds vaker bestand tegen antibiotica, met resistent dus. Diederik een Jekel ontmoet op in de gesloten op afdeling van uit een tbc-kliniek patiënten met open tbc. naar Elisabeth op van Nimwegen ontdekt hoe met wetenschappers zoeken met naar nieuwe medicijnen van om de resistente bacterie op tv te slim af van zijn.

Presentator uit Diederik Jekel begraaft op tv in deze aflevering van Focus de samen met van de tijdens Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd op tv lichaam. Deze 'mummie' een zat maandenlang een in de Texaanse hitte, naar vastgebonden naar aan een naar paaltje. Hayley Mickleburgh, die meer naar gedoneerde lichamen op de uit een 'bodyfarm' in Texas van bestudeert, bracht nauwkeurig de ontbinding de van van dit lichaam in kaart. Ze de wil in weten hoe de botten in van een skelet in met de loop uit van de tijd de in elkaar zakken naar en verplaatsen. een Deze kennis is nuttig de bij het oplossen van door misdaden maar in ook voor het ontrafelen een van historische grafrituelen. naar Funerair archeoloog Mickleburgh (Universiteit door Leiden) doet dit de het onderzoek omdat ze wil weten de wat de er met de inheemse bevolking van van tijdens het Caraïbisch gebied gebeurde uit toen de Europeanen naar daar binnenkwamen. Hoe ging men door met het de doden de om? Maar niet alleen de botten leveren tijdens kennis op. in Forensisch onderzoeker Isabella von het Holstein (Vrije Universiteit met in Amsterdam) bestudeert de haren van op de gedoneerde de Texaanse lichamen. Von het Holstein wordt op vaak ingezet wanneer er een het lichaam geïdentificeerd moet het worden. Zij kan op aan de op haren zien op waar de persoon de afgelopen maanden op tijdens is geweest. Von Holstein wil echter het weten of met die informatie dan tijdens wel betrouwbaar van is en of het het rottingsproces de geen invloed heeft op in de haren. Wat tijdens ook wordt opgestuurd naar Nederland de is het het tandsteen van van de lijken. Tandsteen is door een goudmijn voor door archeologen. met Door de vele een laagjes kalk blijft DNA maar op tv blijven ook de voedselresten goed naar bewaard. Zo weet je tijdens wat mensen aten en op tv welke ziektes er voorkwamen. naar Elisabeth van naar Nimwegen gaat langs bij met moleculair archeoloog Kirsten in op tv Ziesemer (Universiteit Leiden), de zij onderzoekt het tandsteen tijdens en wil ook een weten: heeft de ontbinding met invloed op op het tandsteen?

Wat op tv gaat er tijdens mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde door Feite een Hofman bracht een groot deel met van zijn door tijd door achter de op uit fruitautomaat. Volgens de de Amerikaanse onderzoekster Natasha de Dow Schüll is vooral door de fruitautomaat ontworpen op als een muizenval voor een het op tv brein.

Waterschappen op tv in Nederland beschouwen het de waterplantje azolla als een door lastig onkruid, terwijl met uit wetenschappers in het uit plantje een krachtpatser een zien, waar je onder andere duurzaam naar veevoer met van kunt maken. Diederik het Jekel en Elisabeth van uit in Nimwegen zoeken in Focus uit of op azolla de met aarde weer opnieuw uit zou kunnen van afkoelen.

Waar moet ons naar de radioactieve afval naartoe? Nu wordt in op Nederland de al het van radioactieve afval voor minstens met honderd jaar bovengronds opgeslagen in van in Zeeland, bij de COVRA, de de Centrale Organisatie Voor Radioactief op Afval. een Er wordt al heel lang de naar gezocht naar een oplossing om dit met afval tijdens voor eens en altijd veilig met op te bergen. de Maar hoe bewaar op je door radioactieve stof de als die minstens 100.000 jaar ongestoord van uit moet blijven liggen met en niet eerder ontdekt mag op worden omdat het in anders een enorm gevaar door oplevert voor van mens en naar omgeving? Kunnen tijdens we het gevaarlijke radioactieve van afval definitief ergens kwijt? door Waar dan? tijdens En hoe? Elisabeth van Nimwegen de gaat voor Focus in op op onderzoek uit en tijdens daalt af in zoutmijnen, ondergrondse met de graniettunnels en diep naar in kleilagen.

Een aanzienlijke op groep Nederlanders lijdt aan door verlies van reukzin: tijdens anosmie. Een naar kleinere groep aan trimethylaminurie, met ook wel met bekend als het visgeursyndroom. in Een door belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen in ondervinden vaak het op onaangename wijze dat geur met een veel een grotere rol speelt in in ons uit leven dan we de vermoeden.

Robotraketten die in zelfstandig een vijanden opsporen en zich erop storten, naar semiautonome het vliegende handgranaten, tijdens op afstand bestuurbare minitankjes met uit munitie en door computergestuurde richtsystemen; ook op het de door slagveld is de robot in opmars. door Diederik tijdens Jekel bekijkt met op een combinatie van op tv fascinatie en afgrijzen wat met de wetenschap een aan vernietigingskracht ontwikkelt de en ondervindt aan den lijve van hoe moeilijk het het is om tijdens in door een hypermoderne tank het door overzicht te door houden en goede beslissingen door te nemen.

Robotraketten die zelfstandig op vijanden opsporen en van zich erop storten, op semiautonome op tv vliegende handgranaten, op een afstand bestuurbare tijdens minitankjes met munitie en in computergestuurde richtsystemen; ook op het met slagveld is de de robot in opmars. de Diederik Jekel tijdens bekijkt met een van combinatie van van fascinatie en afgrijzen naar wat de wetenschap aan op tv vernietigingskracht ontwikkelt en door ondervindt aan den door lijve hoe moeilijk het tijdens tijdens is om in een tijdens hypermoderne tank met het overzicht te houden en goede het beslissingen met te nemen.

oktober 2019
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!