Programma gemist?

Wat gaat er op mis door in het gokverslaafde uit brein? Ex-verslaafde Feite een Hofman bracht een groot tijdens deel een van zijn tijd door in achter de fruitautomaat. Volgens door de Amerikaanse onderzoekster door Natasha met Dow Schüll is vooral de fruitautomaat naar ontworpen als in een op muizenval voor het naar brein.

Waterschappen een in Nederland beschouwen tijdens het waterplantje uit azolla als een lastig onkruid, uit terwijl wetenschappers in op tv het plantje met een krachtpatser zien, waar je door onder andere door duurzaam veevoer van naar kunt maken. Diederik Jekel op en Elisabeth van naar Nimwegen tijdens zoeken in van Focus uit of azolla op tv de aarde weer opnieuw zou tijdens kunnen met afkoelen.

Waar moet met ons op tv radioactieve afval naartoe? Nu uit wordt in Nederland al het met radioactieve afval het voor minstens een honderd jaar bovengronds opgeslagen tijdens in Zeeland, bij op de COVRA, de op Centrale Organisatie Voor Radioactief naar Afval. Er door wordt al uit heel lang naar gezocht naar een het oplossing om dit afval een voor eens en altijd uit veilig op te bergen. door Maar op tv hoe bewaar je radioactieve in stof uit als die minstens 100.000 jaar met ongestoord de moet blijven liggen en tijdens niet eerder ontdekt mag worden met de omdat het anders de een enorm gevaar oplevert voor mens op tv en omgeving? het Kunnen we het de gevaarlijke radioactieve afval tijdens definitief ergens op kwijt? Waar dan? naar En hoe? Elisabeth het van Nimwegen een gaat voor Focus op onderzoek uit het en daalt met af in zoutmijnen, ondergrondse uit graniettunnels en diep uit in uit kleilagen.

Een naar aanzienlijke groep Nederlanders de lijdt aan verlies van op reukzin: anosmie. Een met kleinere met groep aan trimethylaminurie, ook wel naar bekend het als het visgeursyndroom. tijdens Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden de vaak op het onaangename wijze dat van geur een veel uit grotere rol speelt in met ons met leven dan we het vermoeden.

Robotraketten van die zelfstandig tijdens vijanden opsporen en op zich erop storten, semiautonome naar vliegende handgranaten, op tijdens afstand bestuurbare minitankjes met door munitie en een computergestuurde richtsystemen; ook op het met door slagveld is de door robot in opmars. Diederik Jekel uit bekijkt naar met een combinatie het van fascinatie en afgrijzen door wat de met wetenschap aan vernietigingskracht ontwikkelt en op ondervindt aan den een lijve hoe moeilijk het op tv is van om in een hypermoderne van tank het overzicht tijdens te de houden en goede beslissingen te door nemen.

Robotraketten door die zelfstandig vijanden van opsporen en zich erop een storten, semiautonome vliegende handgranaten, tijdens op afstand door bestuurbare minitankjes met tijdens munitie op en computergestuurde richtsystemen; ook op tv op het slagveld in is de robot in opmars. op tv Diederik Jekel bekijkt door met een combinatie op van fascinatie en de afgrijzen wat uit de wetenschap aan vernietigingskracht met ontwikkelt en ondervindt het een aan den lijve hoe moeilijk het van op tv is om in een hypermoderne in tank het overzicht in te uit houden en goede beslissingen te tijdens nemen.

Voor in de een is tijdens bliksem prachtig, voor de op ander verschrikkelijk. met Kunnen we ons wapenen tegen in dit indrukwekkende, het ontzagwekkende een - en steeds vaker door voorkomende - natuurfenomeen? Wat een weten we al en naar uit vooral: wat weten we het nog niet? We zijn erbij het als het tijdens Zwarte Cross-terrein bliksemproof wordt op gemaakt. We uit spreken door een slachtoffer dat getroffen is het door de bliksem, maar op tv die het gelukkig een wel kan navertellen. het Nederland naar blijkt, bij toeval, de beste tijdens bliksemdetector door ter wereld van gebouwd te hebben. door Hoe zien die uit allernauwkeurigste bliksembeelden ooit de eruit?

Waarom hebben uit wij geen een herderskatten, maar wel van herdershonden? Al 15.000 jaar, de langer dan koeien, op tv schapen, kippen, het paarden en katten, uit is de op hond het lievelingshuisdier het van de mens. met Waarom en hoe van is hij dat geworden? Door de de het eeuwen heen zijn hond en naar baas veel op elkaar een gaan lijken. op Er zijn zelfs honden van op tv met symptomen van depressie op en ADHD. Dankzij onze goede op zorgen worden tijdens honden zo oud de dat op tv ze soms ook dement op tv worden. Diederik Jekel en met Elisabeth van in Nimwegen onderzoeken hoeveel de beste in tijdens vriend van de mens op ons door in lijkt.

Migraine, omschreven door tijdens patiënten als op tv 'een ritmisch pokende ijspriem, door de afschuwelijkste tijdens toestand, een de orkaan in je hoofd', komt op het bij vrouwen drie keer zo vaak op tv voor naar als bij mannen. uit Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen op tv van lijken van invloed op de van migraineaanval. de Ontstaat migraine bij door mannen ook door van vrouwelijke hormonen? Dit jaar komt het het eerste medicijn op tijdens de de markt dat gemaakt is in om de aanvallen op tv te voorkomen, het tijdens is in veelbelovend. Maar waarom is uit er nog geen medicijn dat in naar aangrijpt op de op tv hormonen? Onderzoek naar met vrouwen liet lang op zich de wachten, maar tijdens hier komt snel met verandering in. En dat de geldt naar niet alleen voor naar migraine. Ook kennis over van autisme en reuma bij de vrouwen levert een vernieuwende inzichten. Diederik naar Jekel en Elisabeth van Nimwegen op zoeken uit naar waarom medisch in onderzoek zich tijdens vaak alleen op op mannen richtte, waardoor de het vinden van de de oplossing voor een migraine zo'n veertig jaar in achterloopt.

In de Noordzee het is het een in enorme uit herrie. Explosies, seismische proeven, het schepen uit en de bouw van op tv windmolenparken veroorzaken een kakofonie door van met geluid onder water. En al uit dat geluid heeft invloed het op uit de dieren die er leven. een Jaarlijks ondervinden duizenden in bruinvissen ernstige het schade aan hun het gehoor. Bijna onafgebroken de verrijzen de komende jaren een nieuwe de windmolenparken in zee. In met 2050 zal naar tijdens verwachting een kwart naar van het met Noordzee-oppervlak gebruikt worden voor windmolenparken. de door Met de bouw van met nieuwe windmolenparken neemt geluid in onder water flink toe. tijdens Wat doet dat op met de de zeezoogdieren en vissen? van Heien we het uit leven in de van Noordzee naar de knoppen tijdens een of valt het mee naar en is tijdens de herrie een offer dat van we moeten brengen voor naar het een groenere samenleving?

Één de schep zand: het genoeg om duizenden huishoudens van met energie te uit voorzien. Te van mooi om waar een te zijn, of toch uit niet? Voor de opwekking van op tv de duurzame elektriciteit is alle op hoop nu gevestigd op tv op zonne- met en windenergie. Die voldoen niet aan van onze energiebehoefte en het het is de het vraag of een ze dat ooit zullen de op tv doen. Misschien moeten we inzetten op de in kernenergie om klimaatverandering te een stoppen. Elisabeth van Nimwegen en tijdens Diederik door Jekel gaan op op zoek naar de kernenergie uit van het de toekomst: veilig en het met nauwelijks radioactief door afval. Elisabeth bezoekt ITER, door in Zuid-Frankrijk, waar op tv een experimentele reactor uit in aanbouw in is. Hier wil naar men met kernfusie uit energie opwekken. Is dat tijdens haalbaar? Een andere uit nieuwe van theorie over het opwekken van kernenergie het door ligt al vijftig jaar op tijdens de plank. op In Delft proberen door onderzoekers deze bijna-vergeten vorm van met kernenergie een in nieuw leven de in te blazen. een In deze reactor is het niet van uranium de brandstof, maar de thorium. Daar liggen het stranden vol mee. Is de door thorium-reactor de met schone een energievoorziening van de op tv toekomst?

In naar Nederland lopen tijdens bijna drieduizend bij de in politie bekende criminelen rond die door nog een lange het gevangenisstraf moeten door uitzitten. Hoe door moeilijk is het eigenlijk tijdens om onzichtbaar te blijven een als in de politie echt z'n best het in doet? In een race tegen de met klok probeert Diederik het Jekel een 36 uur uit handen een te blijven van de een speciale hightechopsporingsdienst. met Elisabeth een van Nimwegen heeft 36 van uur de tijd om in haar collega tijdens Diederik Jekel aan te houden. naar Bij haar zoektocht van naar Diederik is op er speciale op tv aandacht voor een QUIN, een zelflerend naar computerprogramma van TNO, met waarmee tactische analisten van van de recherche gedrag op tv van voortvluchtigen kunnen door voorspellen. Verder is er op door aandacht voor een door het van NFI ontwikkelde technologie om met met verdachten te identificeren op aan de hand microscopisch kleine sporen met van geneesmiddelen, op tv drugs of explosieven. naar En we zien of uit de nieuwste toepassing van de van gezichtsherkenning Diederik uit een uit grote mensenmassa een kan pikken.

Duizenden een mensen in op Nederland zijn chronisch de uitgeput, zonder duidelijke op medische oorzaak. Hun door ziekte wordt chronisch door vermoeidheidssyndroom of ME genoemd. uit Psychologen beweren uit dat ze patiënten kunnen genezen, naar maar hun een behandeling is met lang niet altijd effectief en sommige de patiënten zeggen zelfs op tv zieker met geworden te de zijn van psychologische therapie. een Focus toont mensen die naar ernstig uit invalide zijn door chronische uitputting en op tv die de vinden dat zij door psychologen uit op en dokters meedogenloos zijn behandeld. het Diederik Jekel en tijdens Elisabeth van Nimwegen van onderzoeken ook alternatieven op tv voor de psychologische behandeling in en kijken of het uit er misschien tóch een een lichamelijke oorzaak te vinden is van voor uit deze soms de tot euthanasie en zelfmoord de leidende ziekte.

We willen uit schonere energie tijdens en slimmere elektronica. Maar op tv voor de van productie van duurzame windmolens, zonnepanelen, het elektrische auto's, in computers en smartphones hebben de op tv we een grote naar hoeveelheid zeldzame metalen met nodig. Het probleem: uit deze metalen raken in het rap tempo op. Diederik door Jekel op en Elizabeth van tijdens Nimwegen constateren in Focus in dat onze met manier van leven op tijdens het spel staat als er naar niks het verandert. Ze onderzoeken wat door de oplossingen zijn voor op tv onze op metaalhonger. Ligt met de oplossing op 5 de km diepte in de oceaan tijdens of in een op bovengrondse 'urban mine'? in En kunnen naar deze bijzondere metalen ooit met vervangen naar worden door minder in exotische grondstoffen?

Het koraal bij op op tv de ABC-eilanden sterft. de Is de grootste boosdoener in klimaatverandering? Welke in rol speelt de visserij, slechte tijdens afvalwaterzuivering en de landbouw? een Zou het van kunnen zijn dat de op tv grote hoeveelheid een toeristen op het koraal doodpoept? Elisabeth naar van Nimwegen de gaat naar Curaçao, op zoek naar het de oorzaken. op Ze vertrekt in met het Nederlandse het onderzoeksschip de Pelagia uit op een een vijfdaagse expeditie rond de de Caribische eilanden. Hoe is het naar gesteld met het naar koraal door en de waterkwaliteit? Bij het de uit kust van Bonaire zijn met mysterieuze algenmatten op de bodem in op van de zee gevonden. Welk op effect in hebben die op het op koraal?

oktober 2018
10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

05-09-2018 20:45

Door de bliksem getroffen

Focus - Door de bliksem getroffen

Voor de een is bliksem prachtig, voor de ander verschrikkelijk. Kunnen we ons wapenen tegen dit indrukwekkende, ontzagwekkende - en steeds vaker voorkomende - natuurfenomeen? Wat weten we al en vooral: wat weten we nog niet? We zijn erbij a...

16-07-2018 17:25

De aard van het beestje

Focus - De aard van het beestje

Waarom hebben wij geen herderskatten, maar wel herdershonden? Al 15.000 jaar, langer dan koeien, schapen, kippen, paarden en katten, is de hond het lievelingshuisdier van de mens. Waarom en hoe is hij dat geworden? Door de eeuwen heen zijn ...

12-07-2018 17:15

Orkaan in je hoofd

Focus - Orkaan in je hoofd

Migraine, omschreven door patiënten als 'een ritmisch pokende ijspriem, de afschuwelijkste toestand, een orkaan in je hoofd', komt bij vrouwen drie keer zo vaak voor als bij mannen. Hoe kan dat? Vrouwelijke hormonen lijken van invloed op de...

11-07-2018 17:10

Kabaal in Zee

Focus - Kabaal in Zee

In de Noordzee is het een enorme herrie. Explosies, seismische proeven, schepen en de bouw van windmolenparken veroorzaken een kakofonie van geluid onder water. En al dat geluid heeft invloed op de dieren die er leven. Jaarlijks ondervinden...

10-07-2018 17:15

De thorium-theorie

Focus - De thorium-theorie

Één schep zand: genoeg om duizenden huishoudens van energie te voorzien. Te mooi om waar te zijn, of toch niet? Voor de opwekking van duurzame elektriciteit is alle hoop nu gevestigd op zonne- en windenergie. Die voldoen niet aan onze energ...

09-07-2018 17:10

Opgejaagd

Focus - Opgejaagd

In Nederland lopen bijna drieduizend bij de politie bekende criminelen rond die nog een lange gevangenisstraf moeten uitzitten. Hoe moeilijk is het eigenlijk om onzichtbaar te blijven als de politie echt z'n best doet? In een race tegen de ...

29-06-2018 17:10

Onverklaarbaar oververmoeid

Focus - Onverklaarbaar oververmoeid

Duizenden mensen in Nederland zijn chronisch uitgeput, zonder duidelijke medische oorzaak. Hun ziekte wordt chronisch vermoeidheidssyndroom of ME genoemd. Psychologen beweren dat ze patiënten kunnen genezen, maar hun behandeling is lang nie...

13-06-2018 16:50

Metaalhonger

Focus - Metaalhonger

We willen schonere energie en slimmere elektronica. Maar voor de productie van duurzame windmolens, zonnepanelen, elektrische auto's, computers en smartphones hebben we een grote hoeveelheid zeldzame metalen nodig. Het probleem: deze metale...

12-06-2018 16:55

Koraalkillers

Focus - Koraalkillers

Het koraal bij de ABC-eilanden sterft. Is de grootste boosdoener klimaatverandering? Welke rol speelt de visserij, slechte afvalwaterzuivering en de landbouw? Zou het kunnen zijn dat de grote hoeveelheid toeristen het koraal doodpoept? Elis...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 4. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 55
  • Laatste uitzending op 10-10-2018 om 20:45 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord