Programma gemist?

Waterschappen een in Nederland beschouwen het waterplantje door azolla als de een een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het door plantje een krachtpatser het zien, op waar je door onder andere duurzaam veevoer van tijdens kunt maken. Diederik Jekel naar en Elisabeth van het uit Nimwegen zoeken uit of azolla in de aarde weer een opnieuw tijdens zou kunnen afkoelen.

Nieuwe oren, in neuzen en borsten op tv liggen klaar in op bestelling. Ze van zijn voor naar patiënten die ze verloren door door ziekte uit en ze zijn bijna van niet van echt te onderscheiden. naar Oren met nepadertjes naar die je vastklikt met aan uit je schedel, een in neus met zongebrande tint en tijdens borsten waar zelfs naar gevoel in zit. de Wie op tv maken dit een en waar? En wat betekent van het voor de patiënten de als ze hun naar een oude uiterlijk weer de terugkrijgen? Elisabeth van Nimwegen duikt in door de een wereld van na de op tv operatie.

Slangenbeten op tv zijn vaak dodelijk. Voor in de mensen die met een slangenbeet in overleven zijn de gevolgen vaak op van ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm met veel schade aan door in het het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen op tv tot schade op van hartspiercellen op en ritmestoornissen. Geschikt een tegengif is cruciaal een voor de behandeling van slangenbeten, in het maar is vaak niet beschikbaar uit of onbetaalbaar. tijdens Vooral de armere naar bewoners van het plattenland uit in op tv Afrika en Azië zijn de op klos: zij het hebben geen uit geld voor het levensreddende een tegengif. Elisabeth van van Nimwegen reist af in naar Kenia en gaat daar uit het op slangenjacht. Haar van zoektocht begint bij de Bio-Ken op tv Snake Farm op tv in Kenia, hét de kenniscentrum op tijdens het gebied van slangenbeten een in Afrika. Deze grootste slangenfarm uit de van Afrika houdt van tientallen soorten slangen. in Bij elke melding naar van een slangenbeet of een op tv ontdekking van een slang op tv in een woning naar rukt met een team van experts uit. in op tv Als iemand door op een slang is gebeten, redden ze het tijdens niet alleen het slachtoffer, maar op vaak het ook de slang om erachter te door komen welk tegengif naar toegediend van moet worden. Om het levensreddend door uit tegengif te produceren is het van gif door van de slangen nodig. Daarmee naar is slangengif zowel het op probleem als de met op tv oplossing voor slangenbeten. Jaarlijks overlijden in naar schatting meer door dan 130.000 de mensen aan de gevolgen op tv van een door slangenbeet. Nog op eens 450.000 slachtoffers naar houden blijvend schade over na op de door beet van een gifslang. Daarmee is door het één van naar de dodelijkste, tropische het door 'ziektes' van de naar wereld.

Een met aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan een verlies op tv van reukzin: anosmie. Een kleinere door groep tijdens aan trimethylaminurie, ook wel bekend op op als het visgeursyndroom. Een het belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden in vaak op onaangename op tv wijze dat van geur een veel grotere in rol speelt in door ons leven dan door we tijdens vermoeden.

Schokkende hoeveelheden de plastic komen tijdens jaarlijks in zee terecht. het De enorme hoeveelheid uit afval de die zich in de vorm van van plastic soep in verzamelt, is de maar een tijdens fractie van al het uit plastic afval in op tv het milieu. Waar blijft tijdens de rest? van Wetenschappers berekenden dat in er honderd keer zoveel plastic op tv afval moet het zijn dan de we terug kunnen vinden en door willen op weten waar het uit is gebleven. Diederik een Jekel zoekt naar met ze mee. Hij maakt kennis op tv met tijdens het Amerikaans echtpaar naar Zettler. Deze onderzoekers doen onderzoek in op de Texel om daar de een verklaring te de vinden voor het verdwijnende plastic. op het Elisabeth van Nimwegen zoekt uit waar het ons van plastic huisafval terecht in komt. Ze de constateert dat het de gebruik van plastic door consumenten op tv sneller groeit tijdens dan de van economie. En zelfs in uit het keurige Nederland wordt minder van dan de op helft op tv van al dat op tv plastic afval gerecycled.

Eén op door de zes werknemers de in van Nederland doet nachtwerk. door Ze werken in door ziekenhuizen, in havens, van als beveiliger en de de laatste jaren ook steeds op vaker voor uit internetwinkels. Want 'vandaag met besteld, morgen in naar huis' lukt alleen door door nachtwerk in magazijnen. de Rond door een miljoen mensen leeft het hierdoor met op tv een permanent verstoorde biologische een klok. Is dat wel verantwoord? met het En hoe kun je tijdens het beste omgaan met van nachtwerk en in jetlags? Diederik door Jekel duikt in de op wetenschap achter de slapeloze het nacht, en van ontdekt dat sommige het slaapmiddelen je juist wakker de houden.

Het gebruik de van tijdens proefdieren voor medische experimenten staat door steeds vaker ter op discussie en de het draagvlak in de samenleving uit een voor dierproeven wordt steeds op kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder van het motto van 'vervangen, verminderen en verfijnen', van maar het aantal het een neemt nauwelijks af. Nog altijd sterven op tv er tijdens jaarlijks bijna een half miljoen het dieren in een laboratoria een en worden er nog eens van 400.000 op gedood, omdat ze na tijdens het fokken overblijven. het Volgens veel wetenschappers is uit het gebruik van tijdens proefdieren voor fundamenteel in onderzoek op tv en voor toelating van medicijnen met onvermijdelijk. Focus kijkt mee van met dierproeven die het uit volgens wetenschappers echt noodzakelijk zijn. Wat door zijn de het overwegingen die worden op gemaakt in voor het gebruik van dieren het in medische tests? Hoe naar ver tijdens staat het met het op tv onderzoek in naar buiten het lichaam gekweekte menselijke door organen? op tv Maken die in de nabije op tv toekomst een tijdens deel van een de dierproeven uit overbodig?

Door met ons massale reisgedrag naar met verre in landen steekt tuberculose, een de tering, weer regelmatig de kop met op in van Nederland. De tbc-bacterie met is steeds vaker bestand in tegen antibiotica, op tv resistent dus. Diederik Jekel uit ontmoet op van de in gesloten afdeling van een een tbc-kliniek patiënten met open de tbc. Elisabeth van een Nimwegen ontdekt van hoe wetenschappers een zoeken naar nieuwe medicijnen om van de resistente bacterie te een slim af op tv zijn.

Presentator Diederik Jekel met het begraaft in deze aflevering van Focus op tv samen met de het Nederlandse tijdens archeoloog Hayley Mickleburgh op een gemummificeerd lichaam. Deze in 'mummie' zat op maandenlang in de van Texaanse hitte, vastgebonden aan een uit paaltje. een Hayley Mickleburgh, die meer met gedoneerde lichamen op de door 'bodyfarm' in Texas het naar bestudeert, bracht nauwkeurig de ontbinding naar van dit lichaam door in met kaart. Ze wil weten hoe de op tv met botten van een in skelet in de loop een van de tijd in elkaar door zakken met en verplaatsen. Deze kennis is op tv in nuttig bij het oplossen een van misdaden maar ook voor van het met ontrafelen van historische grafrituelen. uit Funerair archeoloog naar Mickleburgh (Universiteit van Leiden) doet dit onderzoek door omdat ze wil de weten wat er met uit de inheemse bevolking van naar het Caraïbisch gebied met gebeurde toen tijdens de Europeanen daar door binnenkwamen. Hoe ging uit men in met de doden om? Maar niet op alleen de botten op leveren kennis op. in Forensisch naar onderzoeker Isabella von Holstein (Vrije het Universiteit van Amsterdam) bestudeert de haren van de een met gedoneerde Texaanse lichamen. Von Holstein uit wordt vaak ingezet een wanneer naar er een lichaam geïdentificeerd in moet worden. Zij kan tijdens aan de naar haren zien waar van de persoon de afgelopen een maanden is geweest. door Von Holstein op wil echter weten of die op tv informatie dan met wel betrouwbaar is uit en of het met rottingsproces geen met invloed heeft van op de haren. Wat met ook wordt opgestuurd met naar Nederland is in het tandsteen van de lijken. een Tandsteen is een de goudmijn voor van archeologen. Door de vele van laagjes kalk naar blijft op DNA maar blijven tijdens ook voedselresten goed bewaard. naar Zo weet je tijdens wat mensen aten en welke door ziektes er op voorkwamen. door Elisabeth van Nimwegen gaat langs het bij het moleculair archeoloog Kirsten Ziesemer (Universiteit Leiden), het op zij onderzoekt het tandsteen en het wil ook tijdens weten: heeft de ontbinding in invloed op het het tandsteen?

Wat in gaat er mis in het op tv gokverslaafde in brein? Ex-verslaafde door Feite Hofman bracht een groot op tv deel van zijn tijd op tv door achter in de fruitautomaat. op tv Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha naar Dow Schüll op tv is van vooral de fruitautomaat ontworpen als een uit muizenval voor uit het een brein.

Waterschappen het in Nederland beschouwen het op waterplantje het azolla als een lastig onkruid, een terwijl wetenschappers in het tijdens plantje een met krachtpatser zien, van waar je onder andere op tv duurzaam de veevoer van kunt maken. Diederik uit Jekel en Elisabeth de van op tv Nimwegen zoeken in uit Focus uit of azolla de van aarde weer het opnieuw zou met kunnen afkoelen.

Waar moet ons door radioactieve afval naar naartoe? van Nu wordt in Nederland een al het radioactieve afval het voor door minstens honderd jaar op tv bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de de COVRA, de Centrale in Organisatie Voor het Radioactief Afval. Er wordt door al heel lang op tv uit gezocht naar een door oplossing om dit afval met voor eens en met altijd veilig op te bergen. een Maar een hoe bewaar je met radioactieve stof als die minstens door 100.000 het jaar ongestoord moet op blijven liggen en niet eerder in ontdekt van mag worden omdat het het anders een een enorm gevaar oplevert voor mens tijdens en omgeving? Kunnen op tv we het van gevaarlijke in radioactieve afval definitief ergens de kwijt? Waar van dan? En hoe? Elisabeth naar van Nimwegen gaat door voor Focus in op onderzoek uit en het daalt af in zoutmijnen, ondergrondse het graniettunnels en op diep in door kleilagen.

Een aanzienlijke op groep Nederlanders lijdt van aan met verlies van reukzin: anosmie. een Een kleinere groep aan tijdens trimethylaminurie, ook wel op tv bekend als het uit visgeursyndroom. het Een belangrijke overeenkomst: beide in patiëntengroepen ondervinden vaak op door onaangename uit wijze dat geur met een veel grotere rol op tv speelt in door ons leven dan we door vermoeden.

Robotraketten op die zelfstandig vijanden uit opsporen en zich met erop storten, in semiautonome vliegende handgranaten, op van afstand bestuurbare minitankjes met munitie van en computergestuurde richtsystemen; op ook op op tv het door slagveld is de robot in in opmars. door Diederik Jekel bekijkt met het een combinatie van fascinatie de en afgrijzen wat naar de wetenschap aan vernietigingskracht in ontwikkelt een en ondervindt aan den lijve op hoe naar moeilijk het is om in uit een hypermoderne van tank het overzicht op tv te houden en in goede beslissingen in te nemen.

Robotraketten die zelfstandig op op vijanden opsporen en zich erop storten, de de semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare het minitankjes het met munitie en computergestuurde richtsystemen; een ook op de het slagveld is door de robot in in opmars. Diederik Jekel van bekijkt het met een combinatie van fascinatie en het uit afgrijzen wat de wetenschap door aan vernietigingskracht ontwikkelt en de ondervindt in aan den lijve hoe moeilijk uit het is om op tv in een hypermoderne tank tijdens het tijdens overzicht te houden en op goede beslissingen door te nemen.

december 2018
07-12-2018 16:40

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

05-12-2018 20:45

Een nieuwe neus

Focus - Een nieuwe neus

Nieuwe oren, neuzen en borsten liggen klaar op bestelling. Ze zijn voor patiënten die ze verloren door ziekte en ze zijn bijna niet van echt te onderscheiden. Oren met nepadertjes die je vastklikt aan je schedel, een neus met zongebrande ti...

28-11-2018 20:45

Gebeten door een slang

Focus - Gebeten door een slang

Slangenbeten zijn vaak dodelijk. Voor de mensen die een slangenbeet overleven zijn de gevolgen vaak ernstig en blijvend. Slangengif richt enorm veel schade aan in het lichaam, variërend van verlammingsverschijnselen tot schade van hartspier...

23-11-2018 16:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-11-2018 20:45

Op zoek naar het verdwenen plastic

Focus - Op zoek naar het verdwenen plastic

Schokkende hoeveelheden plastic komen jaarlijks in zee terecht. De enorme hoeveelheid afval die zich in de vorm van plastic soep verzamelt, is maar een fractie van al het plastic afval in het milieu. Waar blijft de rest? Wetenschappers bere...

07-11-2018 20:45

Gebroken door de nacht

Focus - Gebroken door de nacht

Eén op de zes werknemers in Nederland doet nachtwerk. Ze werken in ziekenhuizen, in havens, als beveiliger en de laatste jaren ook steeds vaker voor internetwinkels. Want 'vandaag besteld, morgen in huis' lukt alleen door nachtwerk in magaz...

31-10-2018 20:45

Muis redt levens

Focus - Muis redt levens

Het gebruik van proefdieren voor medische experimenten staat steeds vaker ter discussie en het draagvlak in de samenleving voor dierproeven wordt steeds kleiner. Alternatieven worden onderzocht onder het motto 'vervangen, verminderen en ver...

24-10-2018 20:45

Iedereen kan de tering krijgen

Focus - Iedereen kan de tering krijgen

Door ons massale reisgedrag naar verre landen steekt tuberculose, de tering, weer regelmatig de kop op in Nederland. De tbc-bacterie is steeds vaker bestand tegen antibiotica, resistent dus. Diederik Jekel ontmoet op de gesloten afdeling va...

17-10-2018 20:45

Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Focus - Focus: Begrafenis voor de wetenschap

Presentator Diederik Jekel begraaft in deze aflevering van Focus samen met de Nederlandse archeoloog Hayley Mickleburgh een gemummificeerd lichaam. Deze 'mummie' zat maandenlang in de Texaanse hitte, vastgebonden aan een paaltje. Hayley Mic...

10-10-2018 20:45

Gokken: de verborgen verslaving

Focus - Gokken: de verborgen verslaving

Wat gaat er mis in het gokverslaafde brein? Ex-verslaafde Feite Hofman bracht een groot deel van zijn tijd door achter de fruitautomaat. Volgens de Amerikaanse onderzoekster Natasha Dow Schüll is vooral de fruitautomaat ontworpen als een mu...

03-10-2018 20:45

Onkruid als reddende engel

Focus - Onkruid als reddende engel

Waterschappen in Nederland beschouwen het waterplantje azolla als een lastig onkruid, terwijl wetenschappers in het plantje een krachtpatser zien, waar je onder andere duurzaam veevoer van kunt maken. Diederik Jekel en Elisabeth van Nimwege...

26-09-2018 20:45

Stralend afval

Focus - Stralend afval

Waar moet ons radioactieve afval naartoe? Nu wordt in Nederland al het radioactieve afval voor minstens honderd jaar bovengronds opgeslagen in Zeeland, bij de COVRA, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval. Er wordt al heel lang gezo...

19-09-2018 20:45

Als je stinkt en niets meer ruikt

Focus - Als je stinkt en niets meer ruikt

Een aanzienlijke groep Nederlanders lijdt aan verlies van reukzin: anosmie. Een kleinere groep aan trimethylaminurie, ook wel bekend als het visgeursyndroom. Een belangrijke overeenkomst: beide patiëntengroepen ondervinden vaak op onaangena...

14-09-2018 16:40

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

12-09-2018 20:45

Wie stopt de vechtrobot?

Focus - Wie stopt de vechtrobot?

Robotraketten die zelfstandig vijanden opsporen en zich erop storten, semiautonome vliegende handgranaten, op afstand bestuurbare minitankjes met munitie en computergestuurde richtsystemen; ook op het slagveld is de robot in opmars. Diederi...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 5. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Focus gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Focus de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Focus bij Focus liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Focus. Heb je een uitzending van Focus gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Focus gemist

Afl.: Waarom schamen we ons bloot? Onszelf uitkleden doen we elke dag. Maar we kleden ons in het algemeen niet uit inhet bijzijn van vreemden. Waarom voelen de meeste mensen zich ongemakkelijk als ze naakt zijn in aanwezigheid vananderen? Heeft het vooral te maken met de associatie met seks of is er meer aan de hand? En waarom hebben wij menseneigenlijk geen vacht, zoals dieren? Welke rol speelt de evolutie hier?

Uitzending gemist van Focus? Hier kun je alle uitzendingen van Focus kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 63
  • Laatste uitzending op 07-12-2018 om 16:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord