Programma gemist?

Vinex-wijken, industriegebieden, kassen, uit windmolens, de een spoorbaan tijdens en weer een geluidswal. Onze naar prachtige Nederlandse vergezichten verdwijnen van zo langzamerhand de uit het het landschap. Waar zijn van de weilanden met koeien, de op uitgestrekte op tv graanvelden, de dijken met tijdens schapen en de plassen op gebleven? Om de deze panorama's te op vinden moet je tegenwoordig een buiten de gebaande van paden treden. Vanaf in uit het water gaat schrijver in Dirk van Weelden op op tv zoek de naar het oudhollandse landschap. op Van Weelden stapt iedere een aflevering aan boord van op een op tv schip om een streek in vanaf het water te tijdens een leren kennen. Met op tv schippers, schrijvers, boeren, wetenschappers, kunstenaars in en op politici spreekt hij over het naar landschap, van de natuur en de veranderende rol het van uit het water. Iedereen claimt het het water; natuurbeschermers, watersporters, de boeren, vissers, projectontwikkelaars van en uit natuurlijk de waterleidingmaatschappijen. Hoe door gaat Nederland daarmee om? door het En dan is er de nog de toekomst. De zeespiegel met stijgt. tijdens De rivieren stijgen met mee. Zoetwater wordt een schaars in van goed. Wat betekent op tv dit voor ons landschap en door voor van onze manier van door leven? Presentatie: Dirk van in Weelden.

Vinex-wijken, uit industriegebieden, kassen, windmolens, een met spoorbaan en weer op tv een geluidswal. op Onze prachtige Nederlandse uit vergezichten verdwijnen zo langzamerhand door uit het het landschap. Waar zijn een de weilanden met koeien, in de uitgestrekte door graanvelden, de dijken de met schapen en de plassen met gebleven? tijdens Om deze panorama's te vinden de moet je in tegenwoordig buiten de gebaande uit paden treden. Vanaf het een het water gaat naar schrijver Dirk van Weelden tijdens op zoek de naar het oudhollandse uit landschap. Van Weelden stapt iedere aflevering op tv aan boord van het een schip om op tv van een streek vanaf het water op tv te tijdens leren kennen. Met op schippers, schrijvers, boeren, wetenschappers, kunstenaars en een politici spreekt hij het over het met landschap, het de natuur en de veranderende rol door van het een water. Iedereen met claimt het van water; natuurbeschermers, watersporters, boeren, vissers, op tv projectontwikkelaars en tijdens natuurlijk de waterleidingmaatschappijen. Hoe gaat van Nederland daarmee de om? En het dan is er in nog de het toekomst. De zeespiegel het stijgt. De rivieren stijgen mee. in Zoetwater wordt uit een schaars het goed. Wat betekent dit tijdens voor ons landschap en voor van onze manier van de leven? door Presentatie: Dirk van op Weelden.

Vinex-wijken, industriegebieden, met kassen, windmolens, een naar spoorbaan en weer de een geluidswal. Onze prachtige een door Nederlandse vergezichten verdwijnen zo langzamerhand door uit het landschap. het Waar zijn de tijdens weilanden met koeien, in de uitgestrekte graanvelden, tijdens de op dijken met schapen een en de plassen gebleven? Om in deze panorama's tijdens te vinden moet je tegenwoordig op buiten op de gebaande paden het treden. Vanaf het de water gaat schrijver Dirk van op tv Weelden van op zoek naar het oudhollandse een de landschap. Van Weelden stapt iedere tijdens aflevering aan boord naar van een schip om uit een streek vanaf in een het water te leren een kennen. Met schippers, schrijvers, boeren, op wetenschappers, op kunstenaars en politici door spreekt hij over tijdens het landschap, de natuur in en de een veranderende rol van het met water. Iedereen claimt in het water; natuurbeschermers, watersporters, in boeren, tijdens vissers, projectontwikkelaars en natuurlijk op tv de met waterleidingmaatschappijen. Hoe gaat Nederland daarmee met om? En dan is uit op tv er nog de toekomst. De zeespiegel van stijgt. uit De rivieren stijgen mee. Zoetwater een wordt een schaars tijdens van goed. Wat betekent dit op voor ons landschap en op voor onze manier van van leven? Presentatie: Dirk naar naar van Weelden.

Vinex-wijken, op industriegebieden, kassen, windmolens, een door spoorbaan en de weer een geluidswal. de Onze prachtige Nederlandse vergezichten een verdwijnen zo op langzamerhand uit het tijdens landschap. Waar zijn de weilanden naar met op koeien, de op uitgestrekte graanvelden, de het dijken met schapen en door de plassen gebleven? Om op deze panorama's tijdens te vinden de moet je tegenwoordig in buiten de gebaande paden de treden. Vanaf het water uit gaat op schrijver Dirk van naar Weelden op zoek naar het oudhollandse de landschap. Van Weelden van uit stapt iedere aflevering aan de boord van een schip uit om een streek tijdens vanaf het het water te leren met kennen. Met schippers, op schrijvers, boeren, wetenschappers, met kunstenaars en politici spreekt hij de over een het landschap, de natuur en een de de veranderende rol naar van het water. Iedereen claimt op tv het water; natuurbeschermers, een watersporters, boeren, vissers, projectontwikkelaars de op tv en natuurlijk de waterleidingmaatschappijen. Hoe de gaat Nederland daarmee om? de En dan door is de er nog de toekomst. De zeespiegel door stijgt. De door rivieren met stijgen mee. Zoetwater wordt een schaars uit goed. naar Wat betekent op dit voor ons landschap en voor een onze manier van van leven? met Presentatie: Dirk in van Weelden.

Vinex-wijken, door industriegebieden, kassen, windmolens, een spoorbaan op tv naar en weer een geluidswal. naar Onze prachtige Nederlandse vergezichten tijdens verdwijnen zo naar langzamerhand uit het landschap. in Waar zijn de door weilanden met koeien, op de uitgestrekte graanvelden, met de dijken met schapen in op en de plassen gebleven? Om deze het panorama's te vinden tijdens in moet je tegenwoordig buiten met de gebaande paden naar treden. Vanaf het water gaat tijdens schrijver Dirk van uit Weelden op op zoek naar het oudhollandse op tv van landschap. Van Weelden van stapt iedere aflevering aan boord op tv van op een schip om een streek vanaf met het water te het in leren kennen. Met schippers, op tv schrijvers, boeren, wetenschappers, kunstenaars de en politici naar spreekt hij over het landschap, met de op natuur en de veranderende rol met van de het water. met Iedereen claimt het water; natuurbeschermers, watersporters, de boeren, het vissers, projectontwikkelaars en van natuurlijk de op waterleidingmaatschappijen. Hoe gaat Nederland met daarmee om? door En dan is er nog de naar toekomst. De zeespiegel op tv stijgt. De een rivieren stijgen mee. Zoetwater tijdens wordt met een schaars goed. Wat betekent de van dit voor ons de landschap en voor onze manier tijdens van leven? Presentatie: Dirk het van in Weelden.

Schrijver en van filosoof Dirk van uit Weelden een vaart door en om Nederland. naar Aan boord ontvangt hij het tijdens bijzondere gasten: schrijvers, boeren, wetenschappers, door politici, kunstenaars, bekende en in onbekende een Nederlanders. Tijdens een hun tocht naar bijzondere in plaatsen, geven zij uit hun visie op het van Nederlandse landschap in en de het natuur. Presentatie: Dirk van uit Weelden.

Schrijver naar en filosoof de Dirk van Weelden een vaart door en om Nederland. het Aan boord ontvangt hij op tv naar bijzondere gasten: schrijvers, op tv boeren, wetenschappers, politici, kunstenaars, bekende en op tv onbekende een Nederlanders. Tijdens hun tocht naar uit bijzondere uit plaatsen, geven zij hun visie uit op het Nederlandse uit landschap naar en de natuur. Presentatie: met Dirk op tv van Weelden.

Schrijver en het filosoof Dirk door van Weelden vaart door en in om Nederland. naar Aan boord ontvangt op hij bijzondere gasten: schrijvers, door de boeren, wetenschappers, politici, kunstenaars, bekende het en onbekende Nederlanders. tijdens Tijdens hun tocht een naar bijzondere op plaatsen, geven zij naar hun visie op het Nederlandse op tv landschap door en de met natuur. Presentatie: Dirk van een Weelden.

Schrijver en uit filosoof Dirk van naar Weelden vaart door naar en tijdens om Nederland. Aan boord het ontvangt hij bijzondere gasten: door schrijvers, boeren, op wetenschappers, politici, kunstenaars, bekende het en onbekende Nederlanders. Tijdens de hun tocht door naar op bijzondere plaatsen, geven door zij hun visie op het op tv Nederlandse landschap op tv en de natuur. in Afl.: De Wadden en de uit Afsluitdijk - Het op Wilde een Westen versus het geordende op tv Oosten. in De Waddenzee en de Waddeneilanden tijdens zijn een relatief de ruig een gebied waar de natuur zoveel de mogelijk in vrij spel krijgt, uit een soort oer-Nederland. van Maar het vrije spel is in afgelopen bij naar de Afsluitdijk, daar begint het op polderen en het experimenten met het opwekken in van groene naar energie. Een aflevering tijdens over de verdronken en nieuwe stukken land in uit het Waddengebied, met de door archeologen op zoek naar Atlantis in bij Groningen, en van een het ecoloog die ons meeneemt naar naar droogvallend wad. De uit Afsluitdijk sluit letterlijk op tv de op tv oernatuur buiten en door wacht als experimenteergebied voor de zonnepanelen, zoet-zoutwaterosmosecentrales tijdens en energie uit van waterkracht. Presentatie: Dirk van de Weelden.

juni 2017
06-05-2010 19:25

Aflevering 12

Van Weelden over water - Aflevering 12

Vinex-wijken, industriegebieden, kassen, windmolens, een spoorbaan en weer een geluidswal. Onze prachtige Nederlandse vergezichten verdwijnen zo langzamerhand uit het landschap. Waar zijn de weilanden met koeien, de uitgestrekte graanvelden...

29-04-2010 19:25

Aflevering 11

Van Weelden over water - Aflevering 11

Vinex-wijken, industriegebieden, kassen, windmolens, een spoorbaan en weer een geluidswal. Onze prachtige Nederlandse vergezichten verdwijnen zo langzamerhand uit het landschap. Waar zijn de weilanden met koeien, de uitgestrekte graanvelden...

22-04-2010 19:20

Aflevering 10

Van Weelden over water - Aflevering 10

Vinex-wijken, industriegebieden, kassen, windmolens, een spoorbaan en weer een geluidswal. Onze prachtige Nederlandse vergezichten verdwijnen zo langzamerhand uit het landschap. Waar zijn de weilanden met koeien, de uitgestrekte graanvelden...

15-04-2010 19:25

Aflevering 9

Van Weelden over water - Aflevering 9

Vinex-wijken, industriegebieden, kassen, windmolens, een spoorbaan en weer een geluidswal. Onze prachtige Nederlandse vergezichten verdwijnen zo langzamerhand uit het landschap. Waar zijn de weilanden met koeien, de uitgestrekte graanvelden...

08-04-2010 19:25

Aflevering 8

Van Weelden over water - Aflevering 8

Vinex-wijken, industriegebieden, kassen, windmolens, een spoorbaan en weer een geluidswal. Onze prachtige Nederlandse vergezichten verdwijnen zo langzamerhand uit het landschap. Waar zijn de weilanden met koeien, de uitgestrekte graanvelden...

01-04-2010 19:20

Aflevering 7

Van Weelden over water - Aflevering 7

Schrijver en filosoof Dirk van Weelden vaart door en om Nederland. Aan boord ontvangt hij bijzondere gasten: schrijvers, boeren, wetenschappers, politici, kunstenaars, bekende en onbekende Nederlanders. Tijdens hun tocht naar bijzondere pla...

25-03-2010 19:25

Aflevering 6

Van Weelden over water - Aflevering 6

Schrijver en filosoof Dirk van Weelden vaart door en om Nederland. Aan boord ontvangt hij bijzondere gasten: schrijvers, boeren, wetenschappers, politici, kunstenaars, bekende en onbekende Nederlanders. Tijdens hun tocht naar bijzondere pla...

18-03-2010 19:20

Aflevering 5

Van Weelden over water - Aflevering 5

Schrijver en filosoof Dirk van Weelden vaart door en om Nederland. Aan boord ontvangt hij bijzondere gasten: schrijvers, boeren, wetenschappers, politici, kunstenaars, bekende en onbekende Nederlanders. Tijdens hun tocht naar bijzondere pla...

11-03-2010 19:25

De Wadden en de Afsluitdijk - Het Wilde Westen versus het geordende Oosten

Van Weelden over water - De Wadden en de Afsluitdijk - Het Wilde Westen versus het geordende Oosten

Schrijver en filosoof Dirk van Weelden vaart door en om Nederland. Aan boord ontvangt hij bijzondere gasten: schrijvers, boeren, wetenschappers, politici, kunstenaars, bekende en onbekende Nederlanders. Tijdens hun tocht naar bijzondere pla...

Van Weelden over water gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Van Weelden over water de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Van Weelden over water bij Van Weelden over water liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Van Weelden over water. Heb je een uitzending van Van Weelden over water gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Van Weelden over water gemist

Schrijver en filosoof Dirk van Weelden vaart door en om Nederland. Aan boord ontvangt hij bijzondere gasten:schrijvers, boeren, wetenschappers, politici, kunstenaars, bekende en onbekende Nederlanders. Tijdens hun tocht naarbijzondere plaatsen, geven zij hun visie op het Nederlandse landschap en de natuur. Afl.: De Wadden en de Afsluitdijk -Het Wilde Westen versus het geordende Oosten. De Waddenzee en de Waddeneilanden zijn een relatief ruig gebied waar denatuur zoveel mogelijk vrij spel krijgt, een soort oer-Nederland. Maar het vrije spel is afgelopen bij de Afsluitdijk,daar begint het polderen en experimenten met het opwekken van groene energie. Een aflevering over verdronken en nieuwestukken land in het Waddengebied, met archeologen op zoek naar Atlantis bij Groningen, en een ecoloog die ons meeneemtnaar droogvallend wad. De Afsluitdijk sluit letterlijk de oernatuur buiten en wacht als experimenteergebied voorzonnepanelen, zoet-zoutwaterosmosecentrales en energie uit waterkracht. Presentatie: Dirk van Weelden.

Uitzending gemist van Van Weelden over water? Hier kun je alle uitzendingen van Van Weelden over water kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 9
  • Laatste uitzending op 06-05-2010 om 19:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord