Programma gemist?

Documentaireserie die uit de invloed naar van het christendom met op ons huidige met bestaan onderzoekt. Daarvoor reizen de we door het heden in en uit het verleden door op zoek naar uit mensen die hun christen zijn de omzetten in daden. met Afl.: God onder de met loep. door Wat heeft de oerknal het met de een kerk te het maken en hoe combineert met Heino Falcke als sterrenkundige en naar het Spinoza-prijswinnaar zijn geloof een met de wetenschap? Ernst Daniel Smid van gaat in op zoek naar het ontstaan in van universiteiten, naar naar de een ontwikkeling van de wetenschap en naar naar de rol van gelovigen daarin. uit Een reis van uit Leuven, naar Leiden tijdens en van Amsterdam naar uit Franeker. Presentatie: met Ernst-Daniël van Smid.

Documentaireserie die de op door invloed van het tijdens christendom op ons naar huidige bestaan onderzoekt. Daarvoor de reizen we door het uit heden en uit het verleden op zoek naar van mensen die hun de christen zijn op omzetten in daden. een Afl.: God in de uit van verf. Ernst Daniël Smid op tv duikt in het de leven van de kunstschilder Jan uit van op tv Scorel. Nu op tv minder bekend, maar bij leven een het beroemd man, die op tv de renaissance op tv naar uit de Lage Landen bracht. een Daarna reist Ernst Daniël Smid naar af naar van Antwerpen om een altaarstuk in van Rubens te met van bekijken. Daarop staat een door vrouw als figurante met afgebeeld. Wie is zij het en welk verhaal zit een er achter deze tijdens mooie vrouw in in het rood? door Ernst Daniël Smid gaat tijdens verder in in zijn het zoektocht naar sporen van God een in de Nederland en België. Presentatie: Ernst-Daniël door Smid.

Documentaireserie. tijdens Afl.: God in tijdens de zuilen. Jarenlang is van Nederland opgedeeld op tv geweest in vier met zuilen. Hoe is door deze verzuiling tijdens ontstaan? Hoe kwam het dat jaren met later opeens de naar tijdens ontzuiling intrad? En wat is de er nu nog zichtbaar op van dat in verzuilde tijdperk? Ernst Daniël met Smid naar duikt in de geschiedenis een van het Nederlandse zuilensysteem van een en komt via Abraham op Kuyper uit bij het de ontstaan van de van Partij op tv van de Arbeid. Presentatie: Ernst-Daniël tijdens Smid.

Documentaireserie. Afl.: in God in de skyline. tijdens Waarom wilde met Koning Willem de III geen uit stap in het Rijksmuseum zetten? En naar waarom op tv wil Maarten 't Hart elke de zondag naar uit de de kerk in zijn geboorteplaats? Verteller Ernst-Daniël door Smid duikt in op de verhalen het van de architecten Pierre op tv Cuypers en naar Hendrick de Keyser. de Twee grote tijdens namen die in een belangrijk aandeel hebben gehad in in het op bepalen van onze skyline. Presentatie: een in Ernst-Daniël Smid.

Documentaireserie. Afl.: God uit in het gedogen. een Wat uit hebben Willem van Oranje en op Hugo de Groot uit met onze veelgeroemde naar door tolerantie te maken? met Wat is eigenlijk met het verschil tussen een tolerantie en verdraagzaamheid? En wat is uit er door nog zichtbaar van de invloed op van het uit christendom in tijdens onze samenleving? Ernst-Daniël Smid start door tijdens een nieuwe zoektocht in door de Lage Landen naar door de christelijke wortels tijdens van onze cultuur. Presentatie: een Ernst-Daniël van Smid.

In een 1950 gaat Harry Kuitert naar als dominee aan door de slag door in de Gereformeerde kerk in op het Zeeuwse Scharendijke. op Na de watersnoodramp uit in 1953 beginnen op tv Kuiterts geloofsfundamenten in te schudden. het Kuitert wordt naar één van de voormannen van die verkondigt een dat God slechts een verzinsel is een van tijdens mensen. De met man die dit gedachtegoed onderstreept, naar is de in 'atheïstische dominee' op Klaas Hendrikse, toevalligerwijs een ook uit Zeeland afkomstig. in Hendrikse ontkent het bestaan op tv van God, maar op zegt wel uit in Hem te kunnen naar geloven. in Tegelijkertijd zorgt de opkomst op tv van de pinksterbeweging voor naar een frisse wind, op tv al met wordt deze beweging ook door velen door met tijdens argusogen bekeken. in In 1958 organiseert de Amerikaanse evangelist naar een T.L. Osborn een grote campagne op op het Malieveld in uit Den Haag. een Tienduizenden mensen komen avond de van aan avond naar hem luisteren. Osborn naar bidt in het het met openbaar voor genezing van zieken, op tv iets wat heel ongewoon een was. Osborn tijdens wordt vertaald in door Johan door Maasbach die de op tv campagnes voortzet. Ook Peter uit en Else Vlug waren op tv op het Malieveld in aanwezig en stonden het aan het begin van op tv de Stichting in Opwekking. We een ontmoeten Peter en Else de Vlug tijdens de jaarlijkse naar een Opwekkingsconferentie in Biddinghuizen waar dit jaar uit zo'n van 60.000 gelovigen met aanwezig waren. Wat vinden deze mensen een op tv daar? De bewoners van van de lage landen zoeken op nog steeds uit naar zingeving, maar gaan met daarvoor een niet in eerste instantie naar een een kerk. In op tv deze laatste tijdens aflevering volgen uit we de Zinroute waar de zoekende met mens de van gelegenheid krijgt het om kennis naar te maken met allerlei vormen van van spiritualiteit. tijdens Tot slot vertellen alle een geïnterviewden uit deze serie door in wat hun visie is de op de tijdens toekomst van God het in de lage tijdens landen. Ook Ernst uit Daniël Smid trekt uit zijn conclusies.

In de voetsporen van van deze opvallende uit strijders tegen het op onrecht uit zien we het verhaal van uit naar Eelco Fortuijn. Eelco is een van actieve man die opkomt een voor uit arbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden door onze het consumptieproducten produceren. Eelco een rammelt aan de christelijke in poorten om de kerk op bewust door te maken van de hun opdracht: het helpen van het op de zwakken. Hoe de het nieuwe tijd in met de stoommachine, door fabrieken en nieuwe arbeidersklasse de een kerk en ons op tv geloof beïnvloedde, hoort op tv en ziet tijdens u in aflevering het 5 van God met in de met Lage Landen.

Desiderius op tv Erasmus is vooral bekend geworden de op door zijn boek Lof der Zotheid, een maar in op 1516 met ligt zijn levenswerk bij de drukker: op door Bijbelse verhalen uit tijdens het Nieuwe Testament door in zijn eigen, Latijnse woorden. Hij van wilde onjuistheden rechtzetten met en op tv had scherpe op kritiek op hoe de priesters met met de Bijbel en uit het evangelie op tv omgingen. De tijdens vertaling van in Erasmus wordt al snel in van het Nederlands vertaald. een En door bij onze oosterburen zelfs in het in Duits. Dat gebeurt op naar door Maarten Luther. De twee door heren schrijven veel een met elkaar, maar Erasmus tijdens met vindt Luther veel een te agressief. Hij wil een een kerkscheuring absoluut uit voorkomen, maar tevergeefs. De Reformatie het een is niet meer te met stoppen. In 1568 komen Nederlandse naar edelen in een opstand in tegen de Spaanse landheer onder een leiding van een door andere beroemde op tv Duitser: Willem van het Oranje. Deze protestantse naar strijders vluchten naar de het noorden van de naar lage landen waar het ze de onafhankelijke de Republiek der Zeven Nederlanden een vormen. De van Staten op Generaal betalen een nieuwe op tv vertaling van in de Bijbel, die het dan ook de naam krijgt: Statenvertaling. in Steeds in meer Nederlanders kunnen een nu zelf uit de bijbel lezen. Alleen wordt dat van nu een volgens Patrick op Chatelion Counet te een weinig gedaan. Zonder in Bijbelkennis kun je op tv onze samenleving niet uit begrijpen, zegt hij. Patrick Chatelion Counet in in is bijzonder hoogleraar 'De van Bijbel in op tv de Nederlandse cultuur' naar aan de Universiteit van Amsterdam. een In het Bijbels Museum van in met Amsterdam test in hij zijn studenten: hoe is met het met uit hun Bijbelkennis gesteld? De gemiddelde uit een 'lage lander' heeft wellicht tijdens weinig Bijbelkennis, toch citeert iedereen op voortdurend uit uit de Bijbel! tijdens Veel uitdrukkingen op tv komen uit het meest op tv verkochte boek. Zo worden uit onze voetballers in door deze tijd met 'op handen gedragen'. in In God een in de Lage Landen de citeert Ernst Daniel in Smid een aantal zeer een bekende uitdrukkingen een met een van Bijbelse oorsprong.

Bisschop Jan door Van Arkel tijdens vindt dat de uit Domtoren best door wat hoger mag uit worden dan gepland. op Geert Grote gaat in protest tegen in dit dure in project en schrijft van het boekje naar Contra Turrim uit Traiectensem: Tegen de in Toren van Utrecht. Hij uit vergelijkt de Dom met een de Toren van van Babel. De kerk wordt uit een drukbezochte plaats uit waar mensen graag met de gezien willen worden. op tv Rijken kopen kerkbanken en tijdens praalgraven. In door de 16e eeuw zijn veel de protestanten de op pracht en praal door zat. Na de tijdens Beeldenstorm worden de op meeste katholieke een kerken hergebruikt door het protestanten. De focus komt te liggen op tv op Bijbellezing van en prediking. Kerkklokken op tv hadden een tijdens belangrijke functie. tijdens Als er iets te melden van was, werden de klokken naar op geluid. Rogier Schokker van het de Utrecht uit Klokkenluiders Gilde legt uit in wat klokgelui voor naar betekenis had en van nog steeds heeft. De kerkklokken een roepen de mensen met nog wel op tijdens om naar van de kerk te een gaan, van maar steeds minder het mensen geven er gehoor aan. op tv Tenminste niet op zondag. tijdens In de de Amsterdamse op tv Kalverstraat, dé winkelstraat in van Nederland, staat de Petrus door en Pauluskerk, beter bekend de als De uit Papegaai. een Met 'een kwartiertje met voor God' nodigt tijdens deze kerk de winkelende mensen uit op tv om naar binnen uit te in komen, en naar dat doen ze! Wat zoeken de uit bezoekers hier? Ondanks uit de de enorme terugloop op in kerkgang wordt met er in Oud-Beijerland een nieuwe kerk tijdens gebouwd, De Open een Hof. Ontwerper Victor uit de Leeuw tijdens en het Ina in 't Veld vertellen de hoe naar ze deze kerk op tv geschikt willen maken voor gelovigen de en zoekenden van in nu.

Norbert van tijdens Gennep is een op Limburger. Na op tv een bizar voorval trekt Norbert de zich in het tijdens jaar van 1114 terug naar in een Benedictijns door klooster. Maar uit een onvrede besluit hij het klooster uit te verlaten de en wordt hij zelf de de in stichter van een kloosterorde, de Norbertijnen. het Met hun een strakke leefritme van werken door en een bidden hebben de monniken tijdens ons in land vorm gegeven. Zij hebben kanalen in door gegraven, dijken gebouwd, grond ontgonnen tijdens en bij gebrek aan een schoon drinkwater op zorgden door zij voor het schuimend naar alternatief: bier. uit De kloosterlingen volgden de leefregel van van hun oprichter. Zo op tv schreef de de abt Benedictus uit een regel voor op zijn monniken, die van tegenwoordig erg populair is bij van managers. Oud met CNV-voorzitter Doekle Terpstra de heeft op een bijzondere uit naar plek en tijd het om zich dagelijks te laten van inspireren door de de regel op tv van Benedictus: de file, in zijn het rijdende klooster, de met auto. het In het hoge Noorden op tv van Nederland gaan we een met met curator Ies de op Boer op zoek naar de met overblijfselen van het een grootste, Middeleeuwse klooster in van het Noordwest Europa op in het Groningse Aduard. Dit tijdens Norbetijner het klooster bezat duizenden hectare land met en dreef handel naar met heel Europa. tijdens Inmiddels sterven door de kloosters letterlijk uit, tijdens maar tijdens in België inspecteert abt Manu van op een de Abdij van een Westvleteren samen met een architect Bob van het Reeth de bouwwerkzaamheden bij een nieuw door klooster, met dat de komende met vierhonderd jaar stevig overeind moet op tv blijven de staan.

Ze kwamen niet een alleen van door overzee, zoals Willibrord en uit Bonifatius. door Het was een zekere naar Liudger uit uit Zuilen (bij tijdens Utrecht) die het werk van zijn tijdens overzeese collega's het voortzette en met een succes. Een uit zeer recente archeologische vondst uit toont het aan dat er rond 800 na het Christus al mensen uit waren die een christelijke symbolen van droegen. Ook maken we kennis een met enkele moderne een verkondigers het van het Woord. uit De van Surinaamse origine Orlando tijdens Bottenbley op tv heeft veel succes in het door moderne van Friesland. Anders dan tijdens Willibrord en Liudger heeft hij naar de moderne naar media tot een zijn beschikking en in hij hoeft gelukkig met niet voor zijn het leven te vrezen. Het in kerkgebouw van dominee Bottenbley op barst in regelmatig uit zijn voegen door en er de zijn al drie extra 'filialen' op de geopend om de toeloop van door gelovigen te herbergen. in Hoe verklaart naar hij dit door opmerkelijke succes in deze seculiere op tv tijd?

februari 2020
11-12-2011 19:00

God onder de loep

God in de Lage Landen - God onder de loep

Documentaireserie die de invloed van het christendom op ons huidige bestaan onderzoekt. Daarvoor reizen we door het heden en het verleden op zoek naar mensen die hun christen zijn omzetten in daden. Afl.: God onder de loep. Wat heeft de oer...

04-12-2011 19:00

God in de verf

God in de Lage Landen - God in de verf

Documentaireserie die de invloed van het christendom op ons huidige bestaan onderzoekt. Daarvoor reizen we door het heden en het verleden op zoek naar mensen die hun christen zijn omzetten in daden. Afl.: God in de verf. Ernst Daniël Smid d...

27-11-2011 19:05

God in de zuilen

God in de Lage Landen - God in de zuilen

Documentaireserie. Afl.: God in de zuilen. Jarenlang is Nederland opgedeeld geweest in vier zuilen. Hoe is deze verzuiling ontstaan? Hoe kwam het dat jaren later opeens de ontzuiling intrad? En wat is er nu nog zichtbaar van dat verzuilde t...

20-11-2011 19:05

God in de skyline

God in de Lage Landen - God in de skyline

Documentaireserie. Afl.: God in de skyline. Waarom wilde Koning Willem III geen stap in het Rijksmuseum zetten? En waarom wil Maarten 't Hart elke zondag naar de kerk in zijn geboorteplaats? Verteller Ernst-Daniël Smid duikt in de verhalen ...

13-11-2011 19:00

God in het gedogen

God in de Lage Landen - God in het gedogen

Documentaireserie. Afl.: God in het gedogen. Wat hebben Willem van Oranje en Hugo de Groot met onze veelgeroemde tolerantie te maken? Wat is eigenlijk het verschil tussen tolerantie en verdraagzaamheid? En wat is er nog zichtbaar van de inv...

18-07-2010 21:10

Aflevering 6

God in de Lage Landen - Aflevering 6

In 1950 gaat Harry Kuitert als dominee aan de slag in de Gereformeerde kerk in het Zeeuwse Scharendijke. Na de watersnoodramp in 1953 beginnen Kuiterts geloofsfundamenten te schudden. Kuitert wordt één van de voormannen die verkondigt dat G...

11-07-2010 21:05

Aflevering 5

God in de Lage Landen - Aflevering 5

In de voetsporen van deze opvallende strijders tegen het onrecht zien we het verhaal van Eelco Fortuijn. Eelco is een actieve man die opkomt voor arbeiders die onder erbarmelijke omstandigheden onze consumptieproducten produceren. Eelco ram...

04-07-2010 21:10

Aflevering 4

God in de Lage Landen - Aflevering 4

Desiderius Erasmus is vooral bekend geworden door zijn boek Lof der Zotheid, maar in 1516 ligt zijn levenswerk bij de drukker: Bijbelse verhalen uit het Nieuwe Testament in zijn eigen, Latijnse woorden. Hij wilde onjuistheden rechtzetten en...

27-06-2010 21:10

Aflevering 3

God in de Lage Landen - Aflevering 3

Bisschop Jan Van Arkel vindt dat de Domtoren best wat hoger mag worden dan gepland. Geert Grote gaat in protest tegen dit dure project en schrijft het boekje Contra Turrim Traiectensem: Tegen de Toren van Utrecht. Hij vergelijkt de Dom met ...

20-06-2010 21:10

Aflevering 2

God in de Lage Landen - Aflevering 2

Norbert van Gennep is een Limburger. Na een bizar voorval trekt Norbert zich in het jaar 1114 terug in een Benedictijns klooster. Maar uit onvrede besluit hij het klooster te verlaten en wordt hij zelf de stichter van een kloosterorde, de N...

13-06-2010 21:10

Aflevering 1

God in de Lage Landen - Aflevering 1

Ze kwamen niet alleen van overzee, zoals Willibrord en Bonifatius. Het was een zekere Liudger uit Zuilen (bij Utrecht) die het werk van zijn overzeese collega's voortzette en met succes. Een zeer recente archeologische vondst toont aan dat ...

Je bekijkt momenteel pagina 2 van 2. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

God in de Lage Landen gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van God in de Lage Landen de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van God in de Lage Landen bij God in de Lage Landen liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van God in de Lage Landen. Heb je een uitzending van God in de Lage Landen gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

God in de Lage Landen gemist

Hoe werd Nederland ooit een christelijk land? En wat merken we daar nu nog van? Dit is in het kort waar het om draaitin de zesdelige serie 'God in de Lage Landen'. Meester-verteller Ernst Daniel Smid leidt deze expeditie naar dechristelijke wortels van ons land.

Uitzending gemist van God in de Lage Landen? Hier kun je alle uitzendingen van God in de Lage Landen kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 26
  • Laatste uitzending op 30-12-2018 om 22:40 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!