Programma gemist?

Klimaatverandering, tijdens armoede, een economische crisis... uit de door problemen lijken vaak met enorm en onoplosbaar. Is het uit tij nog te door keren? Volgens De Vlinderrevolutie naar wel! Zoals de tijdens vleugelslag van van een vlinder in Brazilië tijdens tijdens een orkaan in Texas van kan veroorzaken, zo kunnen kleine in met gedragsveranderingen van vele de wereldburgers leiden tot een betere wereld. door een In iedere aflevering worden drie in gemotiveerde tijdens en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd, die op laten zien op met welke op tv wijze zij de wereld met een beetje mooier tijdens maken.

Een vlinder kan in met naar zijn vluegelslag uiteindelijk een storm tijdens veroorzaken. In op iedere aflevering worden met drie gemotiveerde en gepassioneerde de idealisten het (vlinders) geportretteerd die naar laten zien de op welke wijze door zij de wereld een in beetje mooier uit maken. Afl.: Bij de beesten uit af: Biodiversiteit. 2010 een is het uit uitgeroepen tot het Internationaal Jaar een van tijdens de Biodiversiteit. En in dat is hard een nodig ook. Het met team van de Beagle, de op met VPRO-serie over de reis van Darwin, op tv kwam van tot de conclusie tijdens dat de een mens oneindig veel schade heeft het toegebracht het aan de biodiversiteit; de verscheidenheid tijdens in diersoorten en naar ecosystemen. De laatste 50 een jaar sterven soorten het ongeveer op 1000 keer sneller door ooit dan ooit eerder tijdens in de geschiedenis van een de aarde. Dus van zelfs sneller naar dan de in het tijdperk dat in de dinosaurussen tijdens uitstierven.

Klimaatverandering, armoede, een uit economische crisis... de tijdens problemen tijdens lijken vaak enorm door en onoplosbaar. Is met het tij nog in te keren? Volgens De Vlinderrevolutie het van wel! Zoals de vleugelslag van het een vlinder in Brazilië met een orkaan met in uit Texas kan veroorzaken, zo kunnen kleine een gedragsveranderingen van vele uit wereldburgers het leiden tot een betere wereld. op In op iedere aflevering worden drie gemotiveerde op en gepassioneerde idealisten naar (vlinders) geportretteerd een die laten uit zien op het welke wijze zij de door wereld een op beetje mooier maken. Afl.: tijdens Afval & de recycling. Jaarlijks produceren van wij met z?n in allen in Nederland 60 miljoen het ton afval, ruim naar 550 kilo per huishouden. in Veel wordt gescheiden met ingezameld op tv en er wordt ook steeds van meer hergebruikt. Maar in wereldwijd wordt de met afvalberg met door de stijgende welvaart en van de toenemende wereldbevolking op alsmaar groter het en groter. op tv Een belangrijke oorzaak is dat tijdens we steeds op tv meer spullen kopen: de kleding, vervoermiddelen, witgoed, computers, uit naar mobieltjes, meubels, en ga op zo maar door. de We hebben het veel en veel naar meer spullen dat tijdens onze opa's en oma's en elke naar met volgende generatie heeft nog met meer. De Amerikaanse Annie in Leonard, voorvechtster op tv van duurzaamheid en de critica van consumentisme, deed jarenlang op onderzoek naar de de marktmechanismen die naar ons aanzetten tot op het steeds maar kopen de van uit meer spullen. Ze maakte er tijdens een geanimeerde documentaire een over, uit The Story of Stuff, die op als naar rode draad fungeert. Portretten van de drie mensen de die zich het elk op hun van eigen wijze inzetten voor uit het indammen met van de toenemende afvalstroom: van Martine Postma. Deze Amsterdamse van heeft in een initiatief opgestart genaamd naar Repair door Café, Hans Markowski. Directeur van Stichting van KICI Kledinginzameling uit en op tv Elizabeth Olsen. De met Newyorkse ontwerpster ontwierp veganistische van schoenen, onder het merk op tv OlsenHaus.

Een een vlinder kan naar met zijn vleugelslag uiteindelijk naar een storm veroorzaken. Dit in gegeven, afkomstig uit de uit door meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. door We ontmoeten mensen uit met kleine het initiatieven op tv die tot grote veranderingen kunnen leiden, het op weg naar een een betere wereld. met Het thema: gezondheidszorg. een Afl.: op Vlinder 5 uit - Op je tijdens gezondheid. Onze levensverwachting is in de de loop der eeuwen een drastisch gestegen. op tv Werden in we in 1900 gemiddeld met nog geen 50 in jaar, in 2000 in was dat gestegen naar 77 een jaar! tijdens We hebben dat te tijdens danken uit aan een betere hygiëne, uit betere voeding, door goed verwarmde huizen en naar natuurlijk een betere geneeskunde. in Maar bedreigingen in zijn er tijdens ook. Men speculeert met enige de regelmaat over de volgende tijdens het pandemie en antibiotica naar lijken hun langste tijd door te hebben gehad. het Portretten van drie bevlogen met mensen die op ieder op hun eigen manier door een met bijdrage leveren aan de tijdens verbetering van gezondheidsvoorzieningen: Faldir uit Chahbari, een kickbokser een in die een ziekenhuis met in zijn vaderland heeft opgezet, met reclamemaker het Geraldo Vallen die zich inzet door voor het schoon drinkwater en tropenarts Hugo een Tempelman.

Een op tv vlinder kan met het zijn vleugelslag uiteindelijk een storm een veroorzaken. Dit gegeven, op afkomstig tijdens uit de meteorologie, staat de centraal in van de Vlinderrevolutie. We ontmoeten een mensen met van kleine initiatieven het die tot grote veranderingen kunnen leiden, met op met weg naar een op tv betere wereld. Het thema op van deze door week: (het gebrek aan) door milieubeleid, oftewel 'Niet lullen, de tijdens maar poetsen'. Afgelopen december werd op tv in Kopenhagen een tijdens klimaattop uit gehouden waar vertegenwoordigers in van 192 landen bijeen kwamen om van door knopen door te hakken over het tijdens beperken van door de opwarming met van de aarde tot maximaal in twee met graden. Dat is, zoals op bekend, totaal niet gelukt. de Zoals naar al vaker naar is vastgesteld, komen broodnodige revolutionaire in veranderingen nooit een van boven-, maar altijd van het onderaf. Drie door mensen die zich tijdens elk op hun het eigen wijze inzetten om door deze veranderingen te een bewerkstelligen: VN van jongerenvertegenwoordigster Michaela Hogenboom, het het voormalig op hoofd productie van een een van Zweedse energiecentrale, Ulf op Johnsson en het bioloog Marc van Roosmalen.

Een vlinder naar kan met door zijn vleugelslag uiteindelijk uit een storm veroorzaken. Dit uit gegeven, afkomstig uit naar de meteorologie, staat ventraal door in de van Vlinderrevolutie. We op ontmoeten mensen een met kleine initiatieven, tijdens die tot grote veranderingen kunnen leiden, op op weg naar door uit een betere wereld. Het door thema vandaag: Humanitaire hulp. De op tv het mensheid is een van licht ontvlambaar soort. We moorden tijdens hele volksstammen uit in omdat we een tijdens ander een geloof hebben, omdat we meer naar land, tijdens meer grondstoffen of meer democratie willen, met met of omdat zij er net een even anders uit zien op tv dan wij. door Drie mensen die elk door op tijdens hun manier een lans tijdens willen breken voor naar een andere, menslievender een benadering de van sociale en humanitaire problemen. Afl.: op tv Vlinder het 3 - Geven op is het op nieuwe nemen. -1. Gabor Landman. In door de vroege 20e met eeuw zijn uit er met door een dikke door viltstift nieuwe grenzen getrokken tijdens in de Balkan, waardoor complete door Hongaarse stadjes in een Roemenië en Slowakije door terechtkwamen. Slowakije en de Roemenië maken met sinds naar een aantal jaren deel uit van met de Europese tijdens Unie, door maar de Hongaren worden in er nog steeds als van tweederangs met burgers behandeld. Gabor Landman uit Den op tv Bosch trekt zich van dit met onrecht enorm op aan en heeft daarom de stichting op Human Rights tijdens Hungarians op tv opgericht. -2. Laamia Elyonoussi. Laamia Elyonoussi het is een op tv in Rotterdam geboren van dochter van met een Marokkaanse vader, naar die de het kost verdiende als schoonmaker. Na de haar hele naar jeugd getuige te zijn tijdens geweest van het de gevecht van met haar vader om een volwaardig uit het bestaan, besloot zij zijn droom met waar te maken. uit Zij is een schoonmaakbedrijf een gestart dat 100% door milieuvriendleijk is en uit waarin zij in ook tijdens nog eens haar eigen reïntegratieprojecten op heeft opgezet om ex-gedetineerden de nieuwe kansen tijdens te bieden. met Maatschappelijk verantwoord en Duurzaam een Ondernemen dus. de En nog de succesvol ook: inmiddels heeft Laamia op tv meer dan 30 naar mensen naar voor zich werken. -3. Boudewijn het Poelmann. Hij is van medebedenker en -oprichter met van de naar Nationale Postcode Loterij, sinds het 1993 de grootste goededoelenloterij in van Nederland. naar Vijftig procent van de van bruto-omzet van op deze loterij komt ten het goede aan goededoelenorganisaties met die werkzaam zijn met op in het gebied van tijdens natuurbehoud, milieubescherming, ontwikkelingssamenwerking de en mensenrechten. Poelmann is (samen de met Frank op Leeman naar en Ruud Esser) middels Novamedia naar verantwoordleijk voor het bestuur door en de het marketing van de met Nationale tijdens Postcode Loterij. Sinds een haar oprichting is deze loterij ieder naar jaar op gegroeid.

Klimaatverandering, van armoede, een naar economische crisis... de problemen lijken naar vaak door enorm en onoplosbaar. Is het door tij naar nog te keren? Volgens De tijdens Vlinderrevolutie wel! op tv Zoals de vleugelslag van in een vlinder in het Brazilië met een orkaan in van Texas kan veroorzaken, op tv zo kunnen kleine gedragsveranderingen van uit vele met wereldburgers leiden tot een naar betere wereld. In iedere op tv aflevering de worden drie gemotiveerde en het gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die met op tv laten zien op welke wijze in zij naar de wereld een beetje mooier op tv maken. Afl.: Vlinder(s) 2 een - door Willem & uit Drees. Nooit eerder in de de geschiedenis van het de mensheid het hebben we zo'n klein percentage in van tijdens ons inkomen uitgegeven aan het voedsel: minder van dan 10%. Voeding is, het dankzij onder andere kunstmest, met goedkoper naar dan ooit, maar op de tol is op tv hoog. Zo is kunstmest gemaakt van het op tv olie en verbruiken vrachtwagens, vliegtuigen en een schepen die van de uit producten over de op wereld transporteren grote hoeveelheden het fossiele brandstoffen. Willem van Treep en Drees Peter een van van den Bosch, twee op tv jongens die elkaar hebben leren in kennen op de Universiteit uit van een Wageningen, doen er iets aan. in Ze zijn het naar bedrijf de Willem & Drees begonnen, dat naar supermarkten voorziet de van groenten een en fruit van boeren uit van de buurt. Ze een hebben daarbij een uit op tiental basisuitgangspunten zoals het gebruik het van duurzame teeltwijzen, minder op uit transport, seizoensproducten uit de naar volle grond op tv of onverwarmde kassen, respect de voor het milieu en herkenbaarheid. de Ze laten met zien dat het achter ieder product een een mens door zit, waardoor de boeren een gezicht op tv krijgen. tijdens Samen met Willem en op tv Drees rijden we een met dagronde en tijdens ontmoeten op we zowel de op boeren als de beheerders van supermarkten het die in op tv het op tv project gestapt zijn.

januari 2020
29-08-2010 19:00

Aflevering 8

De Vlinderrevolutie - Aflevering 8

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

22-08-2010 19:05

Bij de beesten af: Biodiversiteit

De Vlinderrevolutie - Bij de beesten af: Biodiversiteit

Een vlinder kan met zijn vluegelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. In iedere aflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welke wijze zij de wereld een beetje mooier make...

15-08-2010 19:00

Afval & recycling

De Vlinderrevolutie - Afval & recycling

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

08-08-2010 19:05

Vlinder 5 - Op je gezondheid

De Vlinderrevolutie - Vlinder 5 - Op je gezondheid

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

01-08-2010 19:00

Aflevering 4

De Vlinderrevolutie - Aflevering 4

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

25-07-2010 19:05

Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

De Vlinderrevolutie - Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat ventraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven, die tot grote veranderingen kunnen leid...

18-07-2010 19:05

Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

De Vlinderrevolutie - Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

De Vlinderrevolutie gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Vlinderrevolutie de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Vlinderrevolutie bij De Vlinderrevolutie liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Vlinderrevolutie. Heb je een uitzending van De Vlinderrevolutie gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Vlinderrevolutie gemist

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog tekeren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kanveroorzaken, zo kunnen kleine gedragsveranderingen van vele wereldburgers leiden tot een betere wereld. In iedereaflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welkewijze zij de wereld een beetje mooier maken.

Uitzending gemist van De Vlinderrevolutie? Hier kun je alle uitzendingen van De Vlinderrevolutie kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 7
  • Laatste uitzending op 29-08-2010 om 19:00 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!