Programma gemist?

Klimaatverandering, van armoede, een economische crisis... de de problemen lijken vaak door enorm en onoplosbaar. op Is het tij naar tijdens nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie naar wel! Zoals de uit vleugelslag naar van een vlinder door in Brazilië een tijdens orkaan in Texas kan veroorzaken, op tv zo uit kunnen kleine gedragsveranderingen van vele uit wereldburgers leiden tot door het een betere wereld. In uit iedere aflevering van worden drie gemotiveerde en uit gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd, naar die laten zien in op welke wijze zij de de naar wereld een beetje op tv mooier maken.

Een met vlinder kan in met zijn vluegelslag uiteindelijk een storm op naar veroorzaken. In iedere een aflevering worden drie gemotiveerde en uit gepassioneerde een idealisten (vlinders) geportretteerd die laten het zien op welke wijze uit zij de een wereld door een beetje mooier maken. op tv Afl.: Bij de beesten naar af: door Biodiversiteit. 2010 is het uitgeroepen tot door op het Internationaal Jaar van de de Biodiversiteit. tijdens En dat is hard nodig in ook. Het door team van de Beagle, de een met VPRO-serie over de reis uit van Darwin, kwam tot de in conclusie dat uit de tijdens mens oneindig veel schade heeft toegebracht de aan de het biodiversiteit; de verscheidenheid van in diersoorten en ecosystemen. tijdens De laatste door 50 jaar een sterven soorten de ongeveer 1000 keer in sneller ooit dan ooit in eerder in de naar geschiedenis van de aarde. met Dus zelfs sneller dan naar door in het tijdperk dat de dinosaurussen op tv een uitstierven.

Klimaatverandering, op armoede, een economische op crisis... de de problemen lijken vaak enorm en op tv onoplosbaar. de Is het tij uit nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie in het wel! Zoals de vleugelslag van uit een een vlinder in Brazilië een orkaan in in door Texas kan veroorzaken, zo kunnen kleine door naar gedragsveranderingen van vele uit wereldburgers leiden tot een met betere wereld. In iedere aflevering tijdens worden drie tijdens gemotiveerde en een gepassioneerde idealisten met (vlinders) geportretteerd die tijdens laten zien op welke op wijze zij de een wereld een naar beetje mooier maken. met Afl.: Afval & in recycling. Jaarlijks produceren een wij met z?n op allen in Nederland 60 de miljoen ton een afval, ruim 550 van kilo per huishouden. met Veel wordt gescheiden ingezameld en er door wordt door ook steeds meer hergebruikt. Maar op tv wereldwijd wordt de de afvalberg met de van stijgende welvaart tijdens en in de toenemende wereldbevolking alsmaar groter een en groter. Een belangrijke het op oorzaak is dat we een steeds meer spullen op kopen: kleding, de vervoermiddelen, witgoed, computers, mobieltjes, meubels, het en ga zo maar de door. uit We hebben in veel en veel meer spullen dat tijdens onze opa's op en oma's een en elke volgende generatie naar heeft nog naar meer. De Amerikaanse Annie Leonard, op tv voorvechtster van uit duurzaamheid en critica van in consumentisme, deed in jarenlang onderzoek naar de op tv marktmechanismen die ons tijdens aanzetten tot het door steeds maar kopen op van meer spullen. op tv Ze het maakte er een in geanimeerde documentaire over, The in Story of Stuff, van die als een rode draad de fungeert. Portretten van naar drie mensen die zich elk op tijdens uit hun eigen wijze inzetten in voor het van indammen van de toenemende afvalstroom: door Martine op Postma. Deze Amsterdamse heeft een door initiatief opgestart genaamd op tv Repair Café, tijdens Hans Markowski. Directeur naar van Stichting KICI Kledinginzameling en op Elizabeth in Olsen. De Newyorkse naar ontwerpster ontwierp naar veganistische schoenen, onder het tijdens merk OlsenHaus.

Een vlinder kan van met zijn met vleugelslag uiteindelijk op tv een storm veroorzaken. Dit in gegeven, afkomstig uit de naar meteorologie, staat centraal van in de Vlinderrevolutie. tijdens We ontmoeten tijdens mensen met kleine initiatieven het die op tot grote veranderingen het kunnen leiden, op het weg naar een betere van wereld. Het thema: gezondheidszorg. van door Afl.: Vlinder 5 - Op je de gezondheid. Onze op tv levensverwachting is tijdens in de loop naar der eeuwen drastisch gestegen. Werden uit van we in 1900 gemiddeld tijdens nog geen 50 jaar, in in 2000 op tv was dat gestegen met naar 77 jaar! We hebben met een dat te danken aan een op betere hygiëne, betere een voeding, goed verwarmde in huizen en natuurlijk een een betere geneeskunde. Maar door bedreigingen uit zijn er ook. Men speculeert tijdens een met enige regelmaat over de volgende het pandemie het en antibiotica de lijken hun langste tijd te uit hebben gehad. Portretten van de drie met bevlogen mensen die ieder op op tv op tv hun eigen manier een bijdrage leveren door aan de verbetering op tv door van gezondheidsvoorzieningen: Faldir Chahbari, in een kickbokser die een ziekenhuis het op tv in zijn vaderland heeft opgezet, uit reclamemaker Geraldo Vallen met die zich het inzet voor schoon drinkwater op en tropenarts Hugo op tv Tempelman.

Een vlinder van kan met zijn vleugelslag het uiteindelijk van een storm veroorzaken. met Dit gegeven, afkomstig van uit de door meteorologie, staat centraal op in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten op tv mensen tijdens met kleine initiatieven die tot van grote het veranderingen kunnen leiden, op uit weg naar een betere wereld. het Het thema uit van het deze week: (het de gebrek aan) milieubeleid, oftewel 'Niet lullen, de maar naar poetsen'. Afgelopen december van werd in een Kopenhagen een klimaattop gehouden waar in vertegenwoordigers naar van 192 landen bijeen van kwamen om naar knopen door te hakken over het de beperken van van de opwarming van de van aarde tot tijdens maximaal twee graden. Dat op tv is, zoals bekend, met totaal niet gelukt. naar Zoals al door vaker is op vastgesteld, komen broodnodige het revolutionaire veranderingen een nooit van boven-, maar altijd van door onderaf. Drie mensen tijdens op die zich elk op hun door eigen een wijze inzetten om de deze veranderingen te bewerkstelligen: door VN jongerenvertegenwoordigster Michaela Hogenboom, het een voormalig hoofd productie een van een een een Zweedse energiecentrale, Ulf in Johnsson en bioloog het tijdens Marc Roosmalen.

Een vlinder kan het uit met zijn vleugelslag uiteindelijk een op tv storm veroorzaken. Dit gegeven, het afkomstig in uit de meteorologie, uit staat ventraal in de Vlinderrevolutie. in de We ontmoeten mensen met kleine een initiatieven, die tot tijdens grote uit veranderingen kunnen leiden, op uit weg naar een betere wereld. op tijdens Het thema vandaag: Humanitaire hulp. De uit mensheid is een tijdens licht de ontvlambaar soort. We naar moorden hele volksstammen naar uit omdat we uit een ander geloof hebben, omdat tijdens we meer de land, meer grondstoffen of van in meer democratie willen, of een omdat zij er net de even anders uit zien op dan uit wij. Drie mensen die elk tijdens op op tv hun manier een op tv lans willen breken voor een een andere, menslievender benadering door van met sociale en humanitaire problemen. Afl.: een Vlinder 3 - door Geven is het tijdens de nieuwe nemen. -1. Gabor Landman. met In door de vroege 20e eeuw zijn er uit met een dikke door het viltstift nieuwe grenzen getrokken op tv in de Balkan, uit waardoor complete Hongaarse stadjes door in Roemenië van en Slowakije terechtkwamen. op Slowakije en het Roemenië maken sinds een aantal in jaren deel uit de van de de Europese Unie, maar de Hongaren de worden er nog een op tv steeds als tweederangs een burgers behandeld. Gabor Landman uit Den tijdens Bosch trekt zich van naar dit onrecht enorm aan de en heeft naar daarom de stichting Human Rights in Hungarians opgericht. van -2. Laamia Elyonoussi. op tv Laamia Elyonoussi is op tv een in Rotterdam het geboren dochter van in een Marokkaanse tijdens vader, die de kost verdiende als het schoonmaker. Na haar uit hele door jeugd getuige te zijn geweest met van het gevecht naar van het haar vader met om een volwaardig bestaan, besloot met zij zijn droom de waar te door maken. Zij van is een schoonmaakbedrijf naar gestart dat 100% milieuvriendleijk tijdens is en op tv waarin zij ook nog eens haar van eigen reïntegratieprojecten op tv heeft opgezet van om ex-gedetineerden nieuwe kansen te een bieden. van Maatschappelijk verantwoord en tijdens Duurzaam Ondernemen dus. op En nog succesvol ook: inmiddels op heeft Laamia in meer dan 30 mensen met voor van zich werken. het -3. Boudewijn Poelmann. Hij is op medebedenker en tijdens -oprichter van de tijdens Nationale Postcode Loterij, door sinds 1993 de tijdens grootste goededoelenloterij van met Nederland. Vijftig procent van de door bruto-omzet van van deze loterij komt ten van tijdens goede aan goededoelenorganisaties in die werkzaam zijn op het op gebied op tv van natuurbehoud, milieubescherming, ontwikkelingssamenwerking en een mensenrechten. Poelmann is naar (samen op tv met Frank Leeman en op tv Ruud Esser) middels de Novamedia verantwoordleijk voor uit het bestuur en de marketing de van de Nationale naar Postcode Loterij. Sinds het haar oprichting is uit deze loterij een ieder jaar het gegroeid.

Klimaatverandering, door armoede, een economische crisis... de naar problemen lijken op vaak enorm en onoplosbaar. door de Is het tij door nog te keren? in Volgens De Vlinderrevolutie wel! uit Zoals de vleugelslag tijdens van een van vlinder in Brazilië een orkaan in tijdens door Texas kan veroorzaken, zo kunnen door kleine gedragsveranderingen van vele in de wereldburgers leiden tot een betere wereld. de In iedere aflevering in tijdens worden drie gemotiveerde naar en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd een die laten zien van op welke wijze op zij de wereld een naar beetje mooier maken. naar Afl.: Vlinder(s) op tv 2 - Willem op & Drees. in Nooit eerder het in de geschiedenis van de tijdens mensheid hebben we zo'n de klein percentage het van naar ons inkomen uitgegeven aan voedsel: minder uit dan een 10%. Voeding is, dankzij onder het andere kunstmest, goedkoper naar dan ooit, een maar de tol door is op hoog. Zo is tijdens kunstmest gemaakt van met olie en verbruiken vrachtwagens, vliegtuigen uit en in schepen die de het producten over de wereld het transporteren grote hoeveelheden van fossiele brandstoffen. Willem Treep op tv en uit Drees Peter van den Bosch, twee met jongens in die elkaar hebben leren het kennen in op de Universiteit van Wageningen, doen op er met iets aan. Ze zijn met het bedrijf Willem van & Drees begonnen, op dat een supermarkten voorziet van groenten en de fruit de van boeren uit de een buurt. Ze op hebben daarbij een een tiental basisuitgangspunten zoals het op gebruik van duurzame met teeltwijzen, minder transport, naar seizoensproducten uit op tv de volle grond of onverwarmde naar kassen, respect voor het op milieu en herkenbaarheid. van Ze laten zien van dat het achter ieder product een mens tijdens zit, waardoor in de boeren van een gezicht een krijgen. Samen met Willem op en Drees rijden we een op tv dagronde en door ontmoeten we zowel de op tv naar boeren als de beheerders van supermarkten de die van in het project gestapt op tv zijn.

april 2019
29-08-2010 19:00

Aflevering 8

De Vlinderrevolutie - Aflevering 8

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

22-08-2010 19:05

Bij de beesten af: Biodiversiteit

De Vlinderrevolutie - Bij de beesten af: Biodiversiteit

Een vlinder kan met zijn vluegelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. In iedere aflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welke wijze zij de wereld een beetje mooier make...

15-08-2010 19:00

Afval & recycling

De Vlinderrevolutie - Afval & recycling

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

08-08-2010 19:05

Vlinder 5 - Op je gezondheid

De Vlinderrevolutie - Vlinder 5 - Op je gezondheid

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

01-08-2010 19:00

Aflevering 4

De Vlinderrevolutie - Aflevering 4

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

25-07-2010 19:05

Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

De Vlinderrevolutie - Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat ventraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven, die tot grote veranderingen kunnen leid...

18-07-2010 19:05

Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

De Vlinderrevolutie - Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

De Vlinderrevolutie gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Vlinderrevolutie de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Vlinderrevolutie bij De Vlinderrevolutie liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Vlinderrevolutie. Heb je een uitzending van De Vlinderrevolutie gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Vlinderrevolutie gemist

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog tekeren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kanveroorzaken, zo kunnen kleine gedragsveranderingen van vele wereldburgers leiden tot een betere wereld. In iedereaflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welkewijze zij de wereld een beetje mooier maken.

Uitzending gemist van De Vlinderrevolutie? Hier kun je alle uitzendingen van De Vlinderrevolutie kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 7
  • Laatste uitzending op 29-08-2010 om 19:00 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord