Programma gemist?

Klimaatverandering, armoede, een uit een economische crisis... de problemen lijken vaak met door enorm en onoplosbaar. Is het door tij in nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie het wel! Zoals door de vleugelslag van een uit het vlinder in Brazilië een orkaan in een Texas op kan veroorzaken, zo door kunnen kleine gedragsveranderingen van vele van op wereldburgers leiden tot naar een betere wereld. In iedere tijdens aflevering worden drie gemotiveerde een en een gepassioneerde idealisten op (vlinders) geportretteerd, die laten zien op tv op welke wijze op tv zij de wereld in een beetje met mooier maken.

Een vlinder kan op tv in met zijn vluegelslag uiteindelijk met een storm veroorzaken. In iedere een aflevering een worden drie gemotiveerde van en gepassioneerde idealisten tijdens (vlinders) geportretteerd die laten met zien op een welke wijze zij de wereld tijdens in een beetje mooier maken. tijdens Afl.: Bij tijdens de beesten af: Biodiversiteit. door 2010 is het met uitgeroepen tot het het Internationaal Jaar de van de Biodiversiteit. in En dat is hard nodig ook. de Het op team van de Beagle, uit de op tv VPRO-serie over de reis met van Darwin, de kwam tot de conclusie dat de een mens oneindig van veel schade heeft uit toegebracht aan de van biodiversiteit; de verscheidenheid op in op tv diersoorten en ecosystemen. De laatste uit 50 jaar sterven soorten op met ongeveer 1000 keer in sneller ooit dan ooit van eerder in de geschiedenis naar van de aarde. Dus uit zelfs sneller dan uit tijdens in het tijdperk dat de dinosaurussen de van uitstierven.

Klimaatverandering, uit armoede, een economische crisis... op de problemen de lijken vaak enorm en naar onoplosbaar. Is een het tij nog te de keren? Volgens De tijdens Vlinderrevolutie wel! op tv Zoals de vleugelslag van een met tijdens vlinder in Brazilië een orkaan in door Texas kan veroorzaken, door zo kunnen naar kleine gedragsveranderingen van uit vele wereldburgers in leiden tot een betere wereld. een tijdens In iedere aflevering met worden drie gemotiveerde en op tv gepassioneerde idealisten (vlinders) een geportretteerd die laten zien het op op tv welke wijze zij naar de wereld een beetje mooier maken. van tijdens Afl.: Afval & recycling. Jaarlijks tijdens produceren wij met door z?n op allen in Nederland 60 het miljoen ton afval, ruim 550 in de kilo per huishouden. Veel wordt gescheiden tijdens ingezameld op en er wordt ook steeds op tv meer uit hergebruikt. Maar wereldwijd door wordt de afvalberg met de van stijgende welvaart en de de toenemende wereldbevolking de alsmaar van groter en groter. Een belangrijke naar oorzaak is in dat door we steeds meer spullen door kopen: kleding, vervoermiddelen, witgoed, tijdens computers, mobieltjes, uit meubels, en ga zo een maar door. We hebben een de veel en veel meer spullen uit dat onze opa's naar en oma's en de elke volgende het generatie heeft uit nog meer. De Amerikaanse Annie met Leonard, in voorvechtster van duurzaamheid tijdens en critica van consumentisme, een deed jarenlang onderzoek in naar de marktmechanismen uit die ons aanzetten tot op tv het steeds in maar kopen van door meer spullen. Ze maakte er een een met geanimeerde documentaire over, tijdens The Story de of Stuff, die als het rode draad fungeert. Portretten van het drie een mensen die naar zich elk op het hun eigen wijze uit inzetten voor het indammen naar van de toenemende afvalstroom: Martine op tv in Postma. Deze Amsterdamse heeft een tijdens initiatief opgestart genaamd naar Repair Café, Hans naar Markowski. Directeur van in Stichting naar KICI Kledinginzameling en Elizabeth Olsen. op De Newyorkse een ontwerpster ontwierp op veganistische schoenen, onder het op tv merk OlsenHaus.

Een met vlinder kan met van zijn vleugelslag uit uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit op gegeven, afkomstig het uit de meteorologie, staat uit centraal door in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen een met kleine met initiatieven die tot grote op een veranderingen kunnen leiden, tijdens op weg naar een betere door wereld. een Het thema: gezondheidszorg. Afl.: Vlinder met 5 - Op je tijdens gezondheid. in Onze levensverwachting is op in de door loop der eeuwen drastisch gestegen. Werden op we de in 1900 op gemiddeld nog geen 50 van jaar, in 2000 was dat het uit gestegen naar 77 jaar! in We hebben dat een te danken aan een het betere op tv hygiëne, betere voeding, goed de verwarmde huizen en natuurlijk een in betere geneeskunde. Maar uit bedreigingen zijn uit er op tv ook. Men speculeert met op enige regelmaat over de de volgende op tv pandemie en antibiotica lijken hun langste naar tijd naar te hebben gehad. Portretten naar van het drie bevlogen mensen die van ieder op hun eigen manier het een het bijdrage leveren aan de verbetering de van gezondheidsvoorzieningen: met Faldir Chahbari, door een kickbokser die een een ziekenhuis in zijn het vaderland heeft opgezet, het reclamemaker Geraldo Vallen uit die zich inzet op voor in schoon drinkwater en tropenarts de Hugo Tempelman.

Een vlinder op tv kan met zijn met vleugelslag naar uiteindelijk een storm veroorzaken. een Dit gegeven, afkomstig uit de de meteorologie, staat centraal in in de Vlinderrevolutie. met We ontmoeten tijdens mensen met kleine initiatieven naar die tot grote met veranderingen de kunnen leiden, op weg op tv naar een betere wereld. door Het thema van een naar deze week: (het gebrek in aan) milieubeleid, op oftewel 'Niet lullen, maar poetsen'. Afgelopen naar een december werd in door Kopenhagen een klimaattop gehouden waar vertegenwoordigers met van 192 uit landen de bijeen kwamen om knopen door door te hakken van over het beperken van de met met opwarming van de aarde uit tot maximaal twee graden. de Dat is, zoals bekend, naar op tv totaal niet gelukt. op Zoals al vaker is vastgesteld, het komen broodnodige revolutionaire veranderingen in van nooit van boven-, het maar altijd van onderaf. Drie uit mensen die zich elk door op met hun eigen wijze inzetten met om deze veranderingen te het bewerkstelligen: door VN jongerenvertegenwoordigster Michaela Hogenboom, met het in voormalig hoofd productie op tv van een een Zweedse energiecentrale, Ulf het Johnsson en door bioloog Marc tijdens Roosmalen.

Een vlinder kan van met zijn uit vleugelslag op tv uiteindelijk een storm in veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de de meteorologie, op staat ventraal in in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten van mensen met kleine initiatieven, naar die tot uit grote veranderingen kunnen leiden, tijdens op weg naar op een met betere wereld. Het thema het vandaag: Humanitaire uit hulp. De mensheid met is een licht ontvlambaar soort. van We moorden hele door tijdens volksstammen uit omdat we een op tv ander met geloof hebben, omdat we in meer land, meer grondstoffen met of uit meer democratie willen, of de omdat zij er op net even anders uit zien tijdens dan wij. naar Drie mensen die elk een op het hun manier een op lans willen breken voor tijdens een naar andere, menslievender benadering van sociale en een op tv humanitaire problemen. Afl.: op tv Vlinder 3 - met Geven is het naar nieuwe nemen. -1. Gabor Landman. het In de vroege de 20e eeuw de zijn er van met een dikke viltstift nieuwe met grenzen getrokken in de met door Balkan, waardoor complete Hongaarse stadjes in in Roemenië en Slowakije naar terechtkwamen. tijdens Slowakije en Roemenië maken sinds tijdens op tv een aantal jaren deel uit naar van de Europese Unie, met maar de een Hongaren worden er het nog steeds het als tweederangs burgers in behandeld. Gabor Landman in uit Den Bosch trekt met zich dit onrecht enorm door de aan en heeft daarom de stichting uit Human Rights Hungarians in opgericht. -2. Laamia naar op tv Elyonoussi. Laamia Elyonoussi is op een in Rotterdam op geboren dochter door van een Marokkaanse vader, die de de kost op verdiende als schoonmaker. Na tijdens haar hele jeugd getuige naar te zijn een geweest van uit het gevecht van haar vader het om een volwaardig van bestaan, besloot van zij zijn een droom waar te maken. Zij met is een een schoonmaakbedrijf gestart door dat 100% milieuvriendleijk van is en het waarin zij ook nog eens op haar eigen reïntegratieprojecten uit heeft opgezet om naar ex-gedetineerden nieuwe kansen te door bieden. het Maatschappelijk verantwoord en Duurzaam Ondernemen de dus. En nog een op tv succesvol ook: inmiddels heeft van Laamia meer dan 30 mensen het het voor zich werken. -3. Boudewijn naar Poelmann. Hij is op medebedenker op en -oprichter van de Nationale Postcode tijdens Loterij, met sinds 1993 het de grootste goededoelenloterij van tijdens Nederland. Vijftig procent van door de bruto-omzet van naar deze loterij tijdens komt ten goede met aan goededoelenorganisaties die werkzaam op tv zijn op het van gebied van het natuurbehoud, milieubescherming, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. naar Poelmann is (samen in met Frank met Leeman en Ruud van Esser) middels tijdens Novamedia verantwoordleijk voor met het bestuur en de marketing de van op tv de Nationale Postcode Loterij. Sinds de haar oprichting is op tv deze in loterij ieder de jaar gegroeid.

Klimaatverandering, armoede, een uit op tv economische crisis... de op problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. op tv met Is het tij nog te keren? het Volgens De Vlinderrevolutie in de wel! Zoals de vleugelslag van in een vlinder op in Brazilië met een orkaan in Texas in kan veroorzaken, zo op kunnen kleine gedragsveranderingen op tv van vele wereldburgers de leiden tot een tijdens betere wereld. In iedere aflevering met worden tijdens drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten van (vlinders) geportretteerd naar die laten zien op in welke wijze zij door naar de wereld een beetje uit mooier maken. uit Afl.: Vlinder(s) 2 - de Willem & Drees. Nooit in eerder op tv in de geschiedenis van met de mensheid hebben we met zo'n het klein percentage van ons op inkomen uitgegeven aan op tv voedsel: minder dan 10%. de Voeding is, dankzij door onder andere kunstmest, het goedkoper dan ooit, tijdens maar de tol door is hoog. door Zo is kunstmest gemaakt van in olie en een verbruiken vrachtwagens, vliegtuigen op en op tv schepen die de producten over het de een wereld transporteren grote hoeveelheden op tv fossiele brandstoffen. van Willem Treep en Drees Peter het van den de Bosch, twee jongens die elkaar een op tv hebben leren kennen op in de Universiteit van Wageningen, doen door er van iets aan. tijdens Ze zijn het bedrijf met Willem & Drees begonnen, in dat door supermarkten voorziet van groenten en fruit van van het boeren uit de uit buurt. Ze door hebben daarbij een een tiental basisuitgangspunten zoals het gebruik op van duurzame teeltwijzen, minder de een transport, seizoensproducten uit de volle grond op tv of door onverwarmde kassen, uit respect voor het door milieu en herkenbaarheid. Ze laten op tv zien dat achter ieder het product een tijdens mens zit, waardoor de een boeren in een gezicht op tv krijgen. Samen met Willem de en Drees rijden we een op tv dagronde en ontmoeten het we de zowel de boeren als de op tv beheerders op van supermarkten die in het van project gestapt naar zijn.

juni 2021
29-08-2010 19:00

Aflevering 8

De Vlinderrevolutie - Aflevering 8

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

22-08-2010 19:05

Bij de beesten af: Biodiversiteit

De Vlinderrevolutie - Bij de beesten af: Biodiversiteit

Een vlinder kan met zijn vluegelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. In iedere aflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welke wijze zij de wereld een beetje mooier make...

15-08-2010 19:00

Afval & recycling

De Vlinderrevolutie - Afval & recycling

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

08-08-2010 19:05

Vlinder 5 - Op je gezondheid

De Vlinderrevolutie - Vlinder 5 - Op je gezondheid

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

01-08-2010 19:00

Aflevering 4

De Vlinderrevolutie - Aflevering 4

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

25-07-2010 19:05

Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

De Vlinderrevolutie - Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat ventraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven, die tot grote veranderingen kunnen leid...

18-07-2010 19:05

Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

De Vlinderrevolutie - Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

De Vlinderrevolutie gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Vlinderrevolutie de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Vlinderrevolutie bij De Vlinderrevolutie liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Vlinderrevolutie. Heb je een uitzending van De Vlinderrevolutie gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Vlinderrevolutie gemist

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog tekeren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kanveroorzaken, zo kunnen kleine gedragsveranderingen van vele wereldburgers leiden tot een betere wereld. In iedereaflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welkewijze zij de wereld een beetje mooier maken.

Uitzending gemist van De Vlinderrevolutie? Hier kun je alle uitzendingen van De Vlinderrevolutie kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 7
  • Laatste uitzending op 29-08-2010 om 19:00 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!