Programma gemist?

Klimaatverandering, armoede, uit een een economische crisis... de problemen lijken van vaak enorm uit en onoplosbaar. Is het tij van nog te keren? op tv Volgens De Vlinderrevolutie van wel! een Zoals de vleugelslag met van een vlinder in Brazilië het op tv een orkaan in Texas kan veroorzaken, met in zo kunnen kleine gedragsveranderingen van het vele wereldburgers tijdens leiden tot het een betere wereld. In de iedere aflevering worden drie naar gemotiveerde en gepassioneerde het idealisten (vlinders) naar geportretteerd, die laten zien op een welke wijze zij op met de wereld een beetje mooier het maken.

Een vlinder van kan met zijn naar vluegelslag uiteindelijk een uit storm veroorzaken. In het iedere aflevering met worden drie gemotiveerde en gepassioneerde uit idealisten naar (vlinders) geportretteerd die op laten zien tijdens op welke wijze zij een de wereld een uit beetje mooier maken. Afl.: van Bij de beesten af: het Biodiversiteit. uit 2010 is het uitgeroepen tot door het Internationaal met Jaar door van de Biodiversiteit. naar En dat is hard op tv nodig ook. Het op team van de de Beagle, de VPRO-serie over de uit reis van Darwin, in kwam uit tot de conclusie in dat de mens oneindig veel op schade de heeft toegebracht door aan de biodiversiteit; de een verscheidenheid in uit diersoorten en ecosystemen. De laatste 50 door jaar tijdens sterven soorten van ongeveer 1000 keer sneller ooit de dan ooit eerder in in het de geschiedenis van de in aarde. Dus zelfs van sneller dan in het tijdperk naar dat de op dinosaurussen op tv uitstierven.

Klimaatverandering, op tv armoede, een economische crisis... op tv de problemen uit lijken vaak enorm en onoplosbaar. door Is het tij een nog op te keren? Volgens De naar Vlinderrevolutie wel! van Zoals de vleugelslag van een in vlinder naar in Brazilië een orkaan in op Texas kan met veroorzaken, zo kunnen door kleine gedragsveranderingen naar van vele naar wereldburgers leiden tot op een betere wereld. In iedere aflevering naar worden drie met gemotiveerde naar en gepassioneerde idealisten (vlinders) van geportretteerd die laten zien op een welke wijze uit zij de wereld op tv een met beetje mooier maken. Afl.: Afval & op recycling. Jaarlijks produceren van op wij met z?n allen in Nederland het 60 miljoen ton een op tv afval, ruim 550 kilo per huishouden. naar uit Veel wordt gescheiden op tv ingezameld en er wordt door ook steeds meer hergebruikt. Maar met wereldwijd het wordt de afvalberg de met de naar stijgende welvaart en het de toenemende wereldbevolking alsmaar de groter en groter. Een belangrijke met tijdens oorzaak is dat de we steeds meer in spullen kopen: kleding, vervoermiddelen, witgoed, computers, naar mobieltjes, meubels, en het ga zo maar van door. het We hebben veel en door veel in meer spullen dat onze de opa's en oma's en elke met volgende generatie tijdens heeft nog meer. De uit Amerikaanse op Annie Leonard, voorvechtster van door duurzaamheid met en critica van consumentisme, deed jarenlang van onderzoek op naar de op tv marktmechanismen die ons aanzetten uit tot het steeds de maar kopen van meer spullen. het Ze in maakte er uit een geanimeerde documentaire over, van The Story of tijdens Stuff, die als rode draad op tv fungeert. Portretten van in een drie mensen die zich elk met op hun uit eigen wijze inzetten het voor het in indammen van de tijdens toenemende afvalstroom: Martine op Postma. Deze Amsterdamse door heeft een initiatief opgestart genaamd Repair in op Café, Hans Markowski. Directeur van Stichting uit KICI Kledinginzameling en de Elizabeth met Olsen. De Newyorkse ontwerpster ontwierp een veganistische schoenen, onder door van het merk OlsenHaus.

Een vlinder van kan met van zijn vleugelslag uiteindelijk een storm het veroorzaken. Dit uit gegeven, afkomstig uit de van meteorologie, van staat centraal van in de Vlinderrevolutie. We door ontmoeten mensen door met kleine initiatieven een die tot grote veranderingen kunnen de leiden, op door weg naar een betere in wereld. Het thema: met gezondheidszorg. Afl.: naar Vlinder 5 - Op de je gezondheid. naar Onze levensverwachting is in op de met loop der eeuwen drastisch naar gestegen. Werden we in 1900 op door gemiddeld nog geen 50 jaar, in uit tijdens 2000 was dat gestegen naar van 77 jaar! in We hebben dat te tijdens danken aan naar een betere hygiëne, tijdens betere voeding, goed verwarmde huizen het en met natuurlijk een betere geneeskunde. het Maar in bedreigingen zijn er tijdens ook. Men speculeert in met enige regelmaat in over de volgende op tv pandemie en antibiotica lijken hun langste in in tijd te hebben in gehad. Portretten van drie bevlogen op mensen die ieder een op naar hun eigen manier een in bijdrage leveren aan de verbetering een van het gezondheidsvoorzieningen: Faldir Chahbari, een uit kickbokser de die een ziekenhuis een in zijn vaderland heeft opgezet, het reclamemaker een Geraldo Vallen die in zich inzet voor schoon uit drinkwater en tropenarts door Hugo Tempelman.

Een door vlinder kan met zijn met vleugelslag tijdens uiteindelijk een storm met veroorzaken. Dit gegeven, een afkomstig uit de meteorologie, staat centraal het in in de Vlinderrevolutie. We een ontmoeten mensen met in kleine initiatieven op tv die tot grote veranderingen in kunnen leiden, op weg naar van door een betere wereld. Het tijdens thema van deze op week: (het gebrek aan) de milieubeleid, op tv oftewel 'Niet lullen, maar door poetsen'. Afgelopen december op tv werd in Kopenhagen een een klimaattop in gehouden waar vertegenwoordigers van van 192 landen bijeen kwamen tijdens om knopen door te van hakken van over het beperken van door de opwarming van tijdens de aarde de tot maximaal twee op tv graden. Dat is, zoals bekend, door met totaal niet gelukt. Zoals een al vaker is vastgesteld, het komen broodnodige een revolutionaire veranderingen nooit van boven-, naar maar altijd uit van onderaf. Drie op tv mensen uit die zich elk op hun eigen een in wijze inzetten om deze veranderingen een te bewerkstelligen: door VN jongerenvertegenwoordigster op Michaela Hogenboom, het voormalig hoofd met productie van het een een Zweedse in energiecentrale, Ulf Johnsson en op tv bioloog met Marc Roosmalen.

Een op vlinder kan met zijn vleugelslag de uiteindelijk naar een storm veroorzaken. Dit gegeven, door een afkomstig uit de door meteorologie, staat ventraal in de Vlinderrevolutie. een We ontmoeten mensen van met kleine initiatieven, van die met tot grote veranderingen kunnen op tv leiden, op weg met naar van een betere wereld. het Het thema vandaag: op tv Humanitaire hulp. De mensheid de is een licht ontvlambaar met soort. We moorden op tv hele volksstammen van uit omdat we een ander met geloof hebben, in omdat we tijdens meer land, met meer grondstoffen of meer in democratie willen, of omdat zij met er de net even anders uit uit zien op tv dan wij. Drie mensen die tijdens elk op hun de manier een lans op tv willen breken door voor een tijdens andere, menslievender benadering van naar sociale en humanitaire in problemen. Afl.: naar Vlinder 3 - Geven is het van nieuwe door nemen. -1. Gabor Landman. In van de van vroege 20e eeuw zijn er met met een dikke uit viltstift nieuwe met grenzen op tv getrokken in de Balkan, op waardoor complete Hongaarse stadjes tijdens in Roemenië uit en Slowakije terechtkwamen. Slowakije op en Roemenië een maken sinds op een aantal jaren deel uit de van de Europese uit Unie, maar een de Hongaren worden er door nog steeds als tweederangs in burgers in behandeld. Gabor Landman uit met Den Bosch trekt van zich dit een onrecht enorm aan en van heeft de daarom de stichting Human met Rights Hungarians opgericht. -2. met Laamia Elyonoussi. van Laamia Elyonoussi is het een in Rotterdam geboren door dochter naar van een Marokkaanse vader, op die de op tv kost verdiende als schoonmaker. de Na haar hele het jeugd getuige te zijn geweest op tv met van het gevecht van haar een vader om een op tv volwaardig bestaan, besloot van zij zijn droom waar de te van maken. Zij is door een schoonmaakbedrijf gestart dat 100% op tv milieuvriendleijk is en op tv waarin zij ook de met nog eens haar eigen op reïntegratieprojecten heeft opgezet om uit ex-gedetineerden het nieuwe kansen te op tv bieden. Maatschappelijk verantwoord en op Duurzaam Ondernemen dus. met En nog succesvol ook: inmiddels in heeft op tv Laamia meer dan 30 met mensen voor in zich werken. in -3. Boudewijn Poelmann. op tv Hij is medebedenker en -oprichter van op tv de op Nationale Postcode Loterij, sinds 1993 op de grootste door goededoelenloterij van van Nederland. Vijftig procent een van de bruto-omzet van deze door tijdens loterij komt ten door goede aan goededoelenorganisaties die werkzaam een zijn op op het gebied van natuurbehoud, naar milieubescherming, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. door Poelmann in is (samen met Frank door Leeman een en Ruud Esser) middels Novamedia verantwoordleijk naar voor het van bestuur en de marketing tijdens van van de Nationale Postcode tijdens Loterij. Sinds haar oprichting het is door deze loterij ieder jaar door gegroeid.

Klimaatverandering, een armoede, een het economische crisis... de problemen lijken vaak een enorm en op onoplosbaar. Is het het tij nog te keren? op tv Volgens De op tv Vlinderrevolutie wel! de Zoals de vleugelslag in van een in vlinder in Brazilië een op orkaan in door Texas kan veroorzaken, zo kunnen kleine op gedragsveranderingen van uit vele wereldburgers leiden van tot een betere tijdens wereld. In op iedere aflevering worden drie op tv gemotiveerde uit en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die naar laten tijdens zien op welke op wijze zij de wereld een in beetje mooier door maken. Afl.: Vlinder(s) 2 van - Willem van & Drees. Nooit met eerder tijdens in de geschiedenis van de mensheid de hebben we op zo'n klein percentage van van ons met inkomen uitgegeven aan voedsel: een minder dan 10%. Voeding door een is, dankzij onder andere door kunstmest, goedkoper dan ooit, op tv maar de tol met is hoog. op Zo is kunstmest door gemaakt van olie uit en verbruiken vrachtwagens, vliegtuigen en in schepen die de de producten over naar de wereld transporteren de grote tijdens hoeveelheden fossiele brandstoffen. de Willem Treep en in Drees Peter van den Bosch, twee in jongens van die elkaar hebben op leren kennen van op de Universiteit de van Wageningen, doen van er iets aan. Ze zijn door het bedrijf Willem & door uit Drees begonnen, dat in supermarkten voorziet van groenten een en fruit van boeren uit het de buurt. in Ze hebben daarbij een tijdens met tiental basisuitgangspunten zoals door het gebruik van duurzame teeltwijzen, door minder transport, seizoensproducten op tv uit de volle naar grond de of onverwarmde kassen, in respect voor het milieu en herkenbaarheid. op Ze laten naar zien dat achter uit ieder op tv product een mens zit, waardoor op tv de boeren met een gezicht krijgen. Samen met het tijdens Willem en Drees rijden op tv we een uit dagronde en ontmoeten we zowel een de boeren als de door beheerders van supermarkten van die in het op tv tijdens project gestapt zijn.

januari 2019
29-08-2010 19:00

Aflevering 8

De Vlinderrevolutie - Aflevering 8

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

22-08-2010 19:05

Bij de beesten af: Biodiversiteit

De Vlinderrevolutie - Bij de beesten af: Biodiversiteit

Een vlinder kan met zijn vluegelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. In iedere aflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welke wijze zij de wereld een beetje mooier make...

15-08-2010 19:00

Afval & recycling

De Vlinderrevolutie - Afval & recycling

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

08-08-2010 19:05

Vlinder 5 - Op je gezondheid

De Vlinderrevolutie - Vlinder 5 - Op je gezondheid

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

01-08-2010 19:00

Aflevering 4

De Vlinderrevolutie - Aflevering 4

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

25-07-2010 19:05

Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

De Vlinderrevolutie - Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat ventraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven, die tot grote veranderingen kunnen leid...

18-07-2010 19:05

Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

De Vlinderrevolutie - Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

De Vlinderrevolutie gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Vlinderrevolutie de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Vlinderrevolutie bij De Vlinderrevolutie liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Vlinderrevolutie. Heb je een uitzending van De Vlinderrevolutie gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Vlinderrevolutie gemist

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog tekeren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kanveroorzaken, zo kunnen kleine gedragsveranderingen van vele wereldburgers leiden tot een betere wereld. In iedereaflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welkewijze zij de wereld een beetje mooier maken.

Uitzending gemist van De Vlinderrevolutie? Hier kun je alle uitzendingen van De Vlinderrevolutie kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 7
  • Laatste uitzending op 29-08-2010 om 19:00 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord