Programma gemist?

Klimaatverandering, armoede, een op tv economische door crisis... de problemen lijken een vaak enorm en naar onoplosbaar. Is het met tij nog te keren? met Volgens uit De Vlinderrevolutie wel! met Zoals de vleugelslag van naar een vlinder in Brazilië tijdens een orkaan de in Texas door kan veroorzaken, zo kunnen kleine door gedragsveranderingen een van vele wereldburgers leiden van tot een op tv betere wereld. In iedere aflevering door worden drie naar gemotiveerde en van gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd, op tv die laten zien op het welke wijze zij een het de wereld een naar beetje mooier maken.

Een vlinder op kan met van zijn vluegelslag naar uiteindelijk een storm veroorzaken. In tijdens iedere aflevering op worden drie gemotiveerde de en gepassioneerde idealisten door (vlinders) geportretteerd die op tv laten zien op door welke wijze zij de de wereld een beetje uit mooier tijdens maken. Afl.: Bij de beesten af: van Biodiversiteit. met 2010 is het uitgeroepen het tot het Internationaal Jaar de van de de Biodiversiteit. En door dat is hard nodig ook. op Het door team van de Beagle, door de de VPRO-serie over de reis van Darwin, een kwam tot de het conclusie op dat de mens oneindig naar veel schade heeft toegebracht van met aan de biodiversiteit; de de verscheidenheid in diersoorten en ecosystemen. op van De laatste 50 met jaar sterven soorten naar ongeveer 1000 keer sneller ooit dan uit ooit op eerder in de op tv geschiedenis van de op aarde. Dus zelfs tijdens sneller dan in het tijdperk in dat met de dinosaurussen uit uitstierven.

Klimaatverandering, armoede, een naar van economische crisis... de problemen lijken vaak van enorm naar en onoplosbaar. Is in het tij nog te tijdens keren? met Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals een de vleugelslag van naar een vlinder in Brazilië op tv in een orkaan in Texas van kan veroorzaken, zo kunnen uit kleine gedragsveranderingen van een vele wereldburgers leiden de tot een betere wereld. tijdens In iedere uit aflevering worden drie gemotiveerde een een en gepassioneerde idealisten (vlinders) in geportretteerd die laten zien op het welke wijze tijdens zij in de wereld een beetje een mooier maken. Afl.: door Afval & recycling. uit Jaarlijks produceren wij met naar z?n allen in Nederland naar 60 met miljoen ton afval, ruim tijdens 550 van kilo per huishouden. Veel een wordt gescheiden ingezameld van en er wordt ook de steeds tijdens meer hergebruikt. Maar wereldwijd wordt met de afvalberg het met de stijgende door welvaart en de van toenemende wereldbevolking alsmaar de groter en groter. Een belangrijke door oorzaak is op tv dat we uit steeds meer spullen kopen: van kleding, op tv vervoermiddelen, witgoed, computers, van mobieltjes, meubels, en in ga zo maar een door. We hebben veel en op veel meer spullen dat het onze opa's met en oma's en de elke volgende de generatie heeft op nog meer. De Amerikaanse tijdens Annie Leonard, op tv voorvechtster van duurzaamheid en critica van op consumentisme, door deed jarenlang onderzoek naar van de marktmechanismen die op tv ons aanzetten tot het tijdens steeds naar maar kopen van meer een spullen. Ze maakte er op een in geanimeerde documentaire over, The Story het of Stuff, die uit als rode draad in fungeert. Portretten met van drie de mensen die zich elk tijdens op hun eigen een wijze inzetten de voor het naar indammen van de toenemende in afvalstroom: Martine Postma. Deze Amsterdamse in heeft met een initiatief opgestart genaamd Repair de Café, Hans de Markowski. Directeur door van Stichting KICI Kledinginzameling de en Elizabeth Olsen. De het op Newyorkse ontwerpster ontwierp veganistische schoenen, onder door het merk op tv OlsenHaus.

Een vlinder kan uit met zijn op tv vleugelslag uiteindelijk in een storm veroorzaken. Dit gegeven, door afkomstig uit met de meteorologie, op staat centraal in de Vlinderrevolutie. de tijdens We ontmoeten mensen met kleine een initiatieven die tot een grote veranderingen kunnen leiden, naar op weg naar met een betere uit wereld. een Het thema: gezondheidszorg. Afl.: Vlinder uit 5 van - Op je gezondheid. Onze uit levensverwachting naar is in de loop der eeuwen een drastisch gestegen. Werden naar tijdens we in 1900 de gemiddeld nog geen met 50 jaar, in van 2000 was dat gestegen in naar 77 jaar! We hebben in dat te op danken aan door een betere hygiëne, betere de voeding, goed verwarmde huizen naar en natuurlijk een van betere geneeskunde. het Maar het bedreigingen zijn er op ook. Men speculeert met van enige regelmaat in over de volgende pandemie van en antibiotica lijken hun langste naar tijd in te hebben gehad. uit Portretten van drie bevlogen mensen het die het ieder op hun met eigen manier een bijdrage de leveren aan de een verbetering uit van gezondheidsvoorzieningen: Faldir Chahbari, een kickbokser uit die een ziekenhuis door in in zijn vaderland heeft opgezet, reclamemaker door Geraldo uit Vallen die zich inzet voor op schoon een drinkwater en tropenarts tijdens Hugo Tempelman.

Een naar vlinder kan met zijn door vleugelslag uiteindelijk op een storm op tv veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit uit de meteorologie, uit staat centraal in de Vlinderrevolutie. een We ontmoeten mensen op met kleine initiatieven op die in tot grote veranderingen de kunnen leiden, van op weg naar een betere uit wereld. de Het thema van deze naar week: (het gebrek tijdens aan) milieubeleid, oftewel het 'Niet lullen, maar met poetsen'. Afgelopen december werd tijdens in Kopenhagen een een klimaattop gehouden op waar vertegenwoordigers van 192 een landen bijeen kwamen een om knopen door te met op hakken over het op beperken van de opwarming van uit de aarde tot naar maximaal twee op graden. Dat is, zoals naar bekend, totaal niet een gelukt. Zoals al vaker op is van vastgesteld, komen broodnodige revolutionaire veranderingen met nooit van boven-, de maar van altijd van onderaf. met Drie mensen die zich door elk op hun van eigen wijze inzetten tijdens om deze veranderingen op tv te bewerkstelligen: VN in jongerenvertegenwoordigster op Michaela Hogenboom, het voormalig een hoofd productie tijdens van een een Zweedse energiecentrale, tijdens Ulf Johnsson door en bioloog Marc tijdens Roosmalen.

Een vlinder kan een met van zijn vleugelslag uiteindelijk een het storm veroorzaken. Dit tijdens gegeven, afkomstig uit de in meteorologie, in staat ventraal de in de Vlinderrevolutie. uit We ontmoeten mensen met kleine in initiatieven, die tot grote uit veranderingen kunnen naar leiden, op uit weg naar een betere met wereld. Het thema vandaag: in Humanitaire naar hulp. De mensheid de is een licht uit ontvlambaar soort. de We moorden hele volksstammen op tv uit omdat we een ander het geloof hebben, in omdat in we meer land, meer uit grondstoffen of meer democratie willen, met of omdat zij tijdens er op tv net even op tv anders uit zien dan tijdens wij. Drie mensen op tv die elk op de hun manier een lans in willen breken voor door een andere, tijdens menslievender benadering van sociale en op tv humanitaire problemen. naar Afl.: uit Vlinder 3 - Geven is het het op nieuwe nemen. -1. Gabor Landman. In een de met vroege 20e naar eeuw zijn er met door een dikke viltstift nieuwe uit grenzen uit getrokken in de Balkan, waardoor complete van naar Hongaarse stadjes in Roemenië en door Slowakije terechtkwamen. Slowakije en tijdens Roemenië in maken sinds met een aantal jaren deel een uit van de Europese Unie, op tv op maar de Hongaren worden er nog met een steeds als tweederangs burgers behandeld. Gabor op tv op tv Landman uit Den Bosch trekt op zich dit het onrecht enorm aan op en heeft daarom door de stichting Human op Rights Hungarians opgericht. -2. de Laamia Elyonoussi. met Laamia Elyonoussi is een op tv in in Rotterdam geboren dochter van een Marokkaanse het vader, die met de met kost verdiende als schoonmaker. Na met haar hele jeugd getuige uit het te zijn geweest uit van het gevecht van haar van vader om een volwaardig door bestaan, besloot zij het zijn met droom waar te maken. Zij tijdens is een op schoonmaakbedrijf naar gestart dat 100% milieuvriendleijk uit is en waarin zij de ook door nog eens haar eigen reïntegratieprojecten heeft uit met opgezet om ex-gedetineerden nieuwe kansen te op bieden. Maatschappelijk verantwoord op en Duurzaam van Ondernemen dus. En nog met succesvol ook: inmiddels op heeft Laamia met meer dan 30 uit mensen voor een zich werken. -3. Boudewijn Poelmann. met Hij is tijdens medebedenker en -oprichter van op de Nationale Postcode de Loterij, sinds op 1993 in de grootste goededoelenloterij van Nederland. Vijftig een het procent van de bruto-omzet op tv van deze het loterij komt ten naar goede aan goededoelenorganisaties die tijdens werkzaam zijn op het gebied het van natuurbehoud, milieubescherming, naar op ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. de Poelmann is (samen met Frank op tv Leeman en Ruud Esser) op middels op tv Novamedia verantwoordleijk voor het het bestuur en de tijdens marketing van de Nationale de Postcode uit Loterij. Sinds haar oprichting is naar deze op loterij ieder jaar van gegroeid.

Klimaatverandering, armoede, een van economische crisis... naar de problemen lijken vaak een enorm door en onoplosbaar. Is het tij naar nog te keren? op tv Volgens tijdens De Vlinderrevolutie op tv wel! Zoals de vleugelslag van een uit op vlinder in Brazilië een orkaan in door naar Texas kan veroorzaken, een zo kunnen kleine de gedragsveranderingen van vele wereldburgers leiden in tot een betere naar wereld. In iedere met aflevering worden drie gemotiveerde in en naar gepassioneerde idealisten (vlinders) een geportretteerd die tijdens laten zien op welke wijze uit zij uit de wereld een beetje de mooier maken. door Afl.: Vlinder(s) 2 - Willem & het Drees. Nooit de eerder in de van geschiedenis van een de mensheid hebben door we zo'n klein het percentage van ons met inkomen uitgegeven aan naar voedsel: minder door dan 10%. Voeding is, dankzij onder de andere kunstmest, goedkoper op tv dan ooit, door maar de tol tijdens is hoog. het Zo is de kunstmest gemaakt van olie en verbruiken met vrachtwagens, vliegtuigen van en schepen die de met producten in over de wereld transporteren grote met naar hoeveelheden fossiele brandstoffen. Willem Treep het en de Drees Peter van den Bosch, uit twee jongens van die elkaar naar hebben leren kennen op de Universiteit naar van Wageningen, van doen er iets de aan. door Ze zijn het bedrijf Willem tijdens & Drees begonnen, door dat supermarkten voorziet van een de groenten en fruit van boeren door uit op de buurt. Ze van hebben daarbij een met tiental basisuitgangspunten zoals het tijdens gebruik van duurzame op teeltwijzen, minder transport, op tv seizoensproducten uit de tijdens volle grond of van onverwarmde kassen, respect voor het van milieu en herkenbaarheid. tijdens Ze laten zien van dat achter in ieder product een met mens zit, op tv waardoor de het boeren een gezicht krijgen. uit Samen met Willem en op tv Drees rijden naar we een dagronde en door ontmoeten we zowel de in op tv boeren als de beheerders naar van supermarkten een die in het project gestapt uit zijn.

augustus 2021
29-08-2010 19:00

Aflevering 8

De Vlinderrevolutie - Aflevering 8

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

22-08-2010 19:05

Bij de beesten af: Biodiversiteit

De Vlinderrevolutie - Bij de beesten af: Biodiversiteit

Een vlinder kan met zijn vluegelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. In iedere aflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welke wijze zij de wereld een beetje mooier make...

15-08-2010 19:00

Afval & recycling

De Vlinderrevolutie - Afval & recycling

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

08-08-2010 19:05

Vlinder 5 - Op je gezondheid

De Vlinderrevolutie - Vlinder 5 - Op je gezondheid

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

01-08-2010 19:00

Aflevering 4

De Vlinderrevolutie - Aflevering 4

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat centraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven die tot grote veranderingen kunnen leide...

25-07-2010 19:05

Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

De Vlinderrevolutie - Vlinder 3 - Geven is het nieuwe nemen

Een vlinder kan met zijn vleugelslag uiteindelijk een storm veroorzaken. Dit gegeven, afkomstig uit de meteorologie, staat ventraal in de Vlinderrevolutie. We ontmoeten mensen met kleine initiatieven, die tot grote veranderingen kunnen leid...

18-07-2010 19:05

Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

De Vlinderrevolutie - Vlinder(s) 2 - Willem & Drees

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog te keren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kan veroorz...

De Vlinderrevolutie gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van De Vlinderrevolutie de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van De Vlinderrevolutie bij De Vlinderrevolutie liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van De Vlinderrevolutie. Heb je een uitzending van De Vlinderrevolutie gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

De Vlinderrevolutie gemist

Klimaatverandering, armoede, een economische crisis... de problemen lijken vaak enorm en onoplosbaar. Is het tij nog tekeren? Volgens De Vlinderrevolutie wel! Zoals de vleugelslag van een vlinder in Brazilië een orkaan in Texas kanveroorzaken, zo kunnen kleine gedragsveranderingen van vele wereldburgers leiden tot een betere wereld. In iedereaflevering worden drie gemotiveerde en gepassioneerde idealisten (vlinders) geportretteerd die laten zien op welkewijze zij de wereld een beetje mooier maken.

Uitzending gemist van De Vlinderrevolutie? Hier kun je alle uitzendingen van De Vlinderrevolutie kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 7
  • Laatste uitzending op 29-08-2010 om 19:00 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!