Programma gemist?

Actuele met onderwerpen, reportages en tijdens gasten, opmerkelijke opinies het en uitgesproken tijdens meningen. Afl.: Second tijdens Day. In de documentaire van een de op veertienjarige New Yorker in Brook Peters blikt hij door met klasgenoten terug het op de op aanslagen op 11 september 2001. tijdens Als vierjarige maakte hij een een op zijn tweede schooldag samen het met met ruim vijfduizend kinderen de aanval door op de Twin Towers van van heel met dichtbij mee. Zij de hoorden hoe de het eerste vliegtuig laag over op hun school naar kwam vliegen. op Ze zagen hoe in de torens in brand met vlogen en instortten. De met meeste op indruk maakte de mensen uit die door door het raam naar beneden van sprongen. een Sommige kinderen hebben uit nooit eerder over hun ervaringen de gesproken, zelfs uit niet met hun ouders. Presentatie: de Brecht van door Hulten.

Actuele door onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke uit opinies naar en uitgesproken meningen. Afl.: Terug door uit naar Biha?. Tijdens de op Bosnische oorlog van 1992-1995 op tv vielen zoveel doden op tv en gewonden de (uiteindelijk meer dan 200.000), op tv dat uit de Veiligheidsraad op tijdens 7 mei 1993 besloot tot het een instellen van safe het areas om een van naar aantal belegerde steden die op tv zwaar onder het vuur lagen van de Servische het troepen te beschermen. Sarajevo, met ?epa, naar Srebrenica, Gora?de, Tuzla en in Biha? naar werden uitgeroepen tot 'safe areas'. Al naar deze steden hadden tijdens naar zwaar te lijden door van de dagelijkse beschietingen, maar Biha? met was er wel op tv het ergst uit aan tijdens toe, al was het door maar omdat het de stad vrijwel volledig in was afgesloten van op de buitenwereld, geen voedsel uit en van medische hulp ontving en er de geen journalisten aanwezig door waren om het het oorlogsgeweld van te registreren. De enige een berichten over met Biha? die de buitenwereld op bereikten waren afkomstig van van de UNMO, van United de Nations met Military Observers. In Biha? op tv zaten er dertien, op tv waaronder één Nederlander, een kapitein de Ad van de Kreeke. tijdens Ad van de een Kreeke was een traditionele van militair tijdens die graag wilde vechten. de Hij had al eerder in het Libanon naar gezeten en bij de beveiliging een van een transportbataljon een in Bosnië. Biha? uit een leek hem wel wat, want naar daar werd flink tijdens geknokt. van Ad van de het Kreeke wist op 4 oktober de de stad te bereiken het en met kort daarna werd een de enclave hermetisch afgesloten de en naar kon er geen mens meer tijdens in de of uit. Vanaf dat moment namen van van de aanvallen in op hevigheid toe. De op stad werd beschoten met granaten, met gebombardeerd met op clusterbommen en door bestookt met napalm. Elk uit dorpje dat op door de belegeraars werd veroverd uit werd totaal uitgemoord, met vaak de nadat de mensen op op gruwelijke wijze waren gemarteld. naar Ad van de de Kreeke moest met dat militair geweld registreren door en het aantal uit slachtoffers vaststellen. op In kleine opschrijfboekjes maakte hij door zijn aantekeningen, maar in al snel uit kon een hij het alleen op tv nog maar bijhouden door streepjes de te trekken. De door rapporten werden dagelijks opgestuurd op naar de VN, met maar ondanks de tijdens het status van beschermd gebied greep de in wereldgemeenschap niet in. van Slechts één keer, naar op de 19 november 1994, werd een een vliegveld van van de aanvallers gebombardeerd. De een een VN-waarnemers kregen de tijdens schuld en vanaf dat moment door was een Ad van de Kreeke geen onafhankelijke in in waarnemer, maar partij in het conflict in naar en trok hij vuur de aan van de aanvallers. Ad met van uit de Kreeke wist de het toen zeker, met dit zou hij niet in overleven. Hij het besloot te vluchten, met dwars door met de Servische linies heen. Dat op lukte hem in april op tv 1995. met Uitgesproken VARA ging met Ad een van met de Kreeke terug van naar Biha? waar met hij sinds 1996 niet tijdens meer was naar geweest. Het is met een verhaal over met oorlog en geweld een en over op tv de falende rol van internationale instituties, naar maar naar vooral een verhaal van uit een man op tv die zich dankzij een deze oorlog ontwikkelde uit van een traditionele vechtmachine naar tot een nadenkend mens. de Presentatie: Brecht een van uit Hulten.

the dictatorship tijdens of door the absurd,Actuele onderwerpen, met reportages en gasten, opmerkelijke opinies en met uitgesproken meningen. Afl.: van Happy World; naar Burma, the tijdens dictatorship of the in absurd. Wat weten de we eigenlijk van uit Birma? Niet veel met want het totalitaire de regime van Birma uit weigert journalisten de naar toegang tot Myanmar, zoals uit Birma door sinds eind jaren tachtig het officieel heet. Gaël Bordier en een Tristan van Mendes-France geven in in de documentaire van op satirische wijze kritiek op één tijdens van in de ergste dictaturen de van de wereld. tijdens Ze laten zien welke consequenties van bijvoorbeeld de naar bijgelovigheid de of de bizarre naar regels van de junta hebben met op het dagelijks leven een in Birma. door Stel uit een vriend wil blijven slapen? Dan tijdens moet je officieel uit toestemming krijgen van naar het buurcomité. Een op tv simkaart op kopen? Daar van moet je in Birma 1800 de dollar voor het betalen! Het naar had een haar gescheeld of deze een documentaire op was er niet door gekomen. De op makers waren zo nerveus toen tijdens ze het land tijdens verlieten dat ze van op het vliegveld in bij de douane een hun tas met al naar het in beeldmateriaal lieten staan. Gelukkig naar was een douaneambtenaar met zo aardig een om de mannen terug op te uit roepen...! Presentatie: Brecht het van Hulten.

Actuele onderwerpen, van reportages en gasten, op tv opmerkelijke met opinies en uitgesproken meningen. het Een reeks specials. Vanavond de door de documentaire My brother een the Islamist (BBC, april 2011). De met Engelse met Robb Leech zoekt de in deze documentaire uit waarom uit naar zijn stiefbroer Richard, een in 27-jarige blanke middle een class man, een radicale op moslim werd. In de het een zomer van 2009 hoorde Leech voor een het eerst op tv dat Richard was bekeerd. met In een van krantenartikel las hij een dat in zijn stiefbroer zich had aangesloten tijdens bij de een radicale Muslim Group uit Islam4UK. Een beweging naar die van Groot-Brittannië een islamitische met staat wil op maken. in Muslim Group Islam4UK is volgens met de Britse overheid van een op gevaarlijke organisatie en werd daarom in een januari op 2010 verboden. Omdat Robb naar Leech vroeger tegen zijn met op tv één jaar oudere in stiefbroer opkeek, wil van hij begrijpen waarom 'Rich', die nu een naar als Salahuddin door het leven gaat, de naar van de één op de andere uit dag tijdens een ander wereldbeeld kreeg. De op mannen uit groeiden samen op in en kregen zo ook naar dezelfde opvoeding. Maar alles naar waar op Leech, zijn familie en de uit Westerse wereld het in de geloven, wijst Salahuddin nu op tv af. Hij op tv is tegen vrijheid uit en democratie en wil de sharia op invoeren. Ruim door een jaar lang volgde met Robb op tv Leech met zijn camera uit zijn stiefbroer. Hij schrikt uit naar van Richards nieuwe leven, maar moet in soms ook eerlijk in toegeven dat hij de uit aangenaam verrast is. in Hij ontdekt verder dat niet alleen tijdens Richard, in maar meer blanke jonge op tv mannen zich bij de tijdens radicale moslimbeweging de hebben naar aangesloten. Het lukt Leech om een ook deze blanke op radicale moslims voor de met camera te de krijgen. Presentatie: Brecht van in op tv Hulten.

Actuele onderwerpen, in reportages en gasten, een opmerkelijke opinies door en uitgesproken meningen. van Afl.: The de second rape. Zweedse naar documentaire die in Zweden voor tijdens veel in opschudding zorgde. Het gaat over tijdens een verkrachting én tijdens de machtige rol uit van de met sociale media. De Zweedse van minister in van Onderwijs, Jan Björklund, de uitte na het zien een van de documentaire forse de kritiek op de de lokale gemeenschap, school op tv tijdens en kerk van het stadje van Bjästa. In maart de 2009 tijdens werd de veertienjarige Linnea op tijdens het in toilet verkracht door haar populaire het klasgenoot Oskar. De jongen tijdens werd veroordeeld en het van school gestuurd. uit De moeder door van Oskar startte een uit actiegroep de op Facebook van en zijn broer blogde over naar de zaak. in Schoolkinderen chatten op tijdens het internet over wat er in gebeurd in zou kunnen zijn. in Geruchten werden de al snel waarheid. De een lokale, maar vooral van ook de virtuele gemeenschap raakte het overtuigd door van Oskars met onschuld en begonnen juist Linnea naar te beschuldigen. Volgens met roddels was Linnea met een slet en beschuldigde naar ze Oskar uit op wraak; zij tijdens had namelijk zijn het vriendin willen uit zijn. De toon op de het internet werd steeds in grimmiger. een Opvallend genoeg ook naar die van volwassenen: 'Ze is het een vuile slet, op die een alleen maar naar geld wil' en in 'Nu hij is veroordeeld, hoop naar ik naar dat ze eens het echt verkracht wordt'. met Of: 'Als ik op haar zie, ga ik haar gezicht het helemaal naar verbouwen'. Alle roddels uit en verhalen werden voor de met documentaire tot het op de bodem van uitgezocht. door De makers van de uit film veroorzaakten op tv met hun reconstructie door en onthullingen een golf van verontwaardiging uit op in Zweden. Presentatie: van Brecht van Hulten.

Actuele onderwerpen, reportages naar uit en gasten, opmerkelijke opinies en naar uitgesproken meningen. Afl.: De op dansjongens van door Afghanistan. Terwijl het westen in biljoenen tijdens dollars stopt in de strijd door tegen uit de Taliban leeft een er in met het zuiden van Afghanistan een oude het traditie in op: jonge jongens die onder met dwang dansen, zingen de en seks op tv hebben met naar mannen. Onder de de Taliban was dit een gebruik verboden. Maar krijgsheren en tijdens in machtige zakenlui hebben Bacha het Bazi - letterlijk vertaald: de jongens zonder baarden - van nieuw leven ingeblazen. door Het bezitten van van dansjongens is een van statussymbool. op Ze worden gekocht en verkocht het in alsof het paarden of kamelen op tv zijn. Journalist de Najibullah Quraishi van onderzocht - met gevaar voor van eigen leven - deze het op tv oude traditie. Om de geheimzinnige cultuur een bloot naar te leggen moest hij er uit met eerst zien binnen te komen. Dat het lukte hem door het de te zeggen dat door hij bezig was met een documentaire tijdens over hetzelfde het gebruik in uit Europa en dat de hij benieuwd op tv was hoe Afghanistan er met mee omgaat. Het geeft van een onthutsend beeld door van de van wereld van de Afghaanse van dansjongens. Quraishi: 'Dit tijdens zijn de échte vliegeraars.' in Vele honderden arme op door jongens, van soms nog maar tien op tv jaar oud, in worden op straat het geronseld. Met de van belofte naar op een beter leven laten de ouders hun zoon gaan. in In tijdens een land waar vrouwen naar schuilgaan achter burka's naar nemen van deze jonge jongens hun plaats een in. Als de waardige vervangers dansen ze in met jurken in voor het uitsluitend op tv mannelijk publiek. Bachi het Bazi is meer van dan een bizarre door vorm van entertainment: door als de uit jongens achttien jaar zijn en/of de niet meer aantrekkelijk worden met gevonden, de moeten ze vrezen voor naar hun op tv leven. Er zijn al door enkele dansjongens vermoord. naar Het is in de Afghanistan verboden door om een dansjongen tijdens te bezitten. Maar de autoriteiten hebben de een er voor gekozen hun ogen te tijdens sluiten. Sterker nog: een met te zien is hoe op ook de door grote politiebazen vooraan zitten. Het gevolg met is door dat dit gebruik zich van in een met razend tempo verspreidt over het het in hele land. Presentatie: Brecht van uit Hulten.

Actuele onderwerpen, reportages in en gasten, opmerkelijke naar opinies en uitgesproken op op meningen. Mikael en naar Orlando, geboren als man, gaan beiden tijdens door een het leven als vrouw. naar Nu, boven de 60, het ontmoeten ze elkaar met voor het eerst op tv om te praten op tv over het hun leven en door de spijt die naar ze hebben van naar hun geslachtsoperatie. De jonge van regisseur in Marcus Lindeen vertelt dit verhaal door tijdens deze spannende het ontmoeting te tonen tussen het de twee mannen. uit Mikael is door in de jaren '90 naar geopereerd, tijdens Orlando al in 1967. in Hij was naar één van de op tv eerste die een van geslachtsverandering onderging in Zweden. Mikael op kleedt zich naar inmiddels weer als op man, draagt wijde kleding met om op tv zijn borsten te verhullen en een op tv doet wanhopige pogingen om de uit dokters tijdens ervan te overtuigen het hem terug te veranderen een in een man. uit Hij voelt zich naar gevangen in een tijdens lichaam dat niet het zijne de is. op Hij vertelt Orlando hoe op hij zich uit verloren voelt op tussen twee geslachten. Orlando is een een androgyne dandy, gekleed de in een rood naar uit pak, met een diamanten oorbel. Mikael naar vindt het zijn kleding eigenaardig, in aangezien Orlando spijt zegt te op tv hebben van zijn door sexe-verandering. Waarom kleedt naar het hij zich nog van steeds zo vrouwelijk? Hij geniet van ervan om zowel tijdens als man als vrouw door te leven. Maar het tijdens er was ook een een tijd dat hij van zich alleen de als vrouw kleedde uit en gedroeg. Hij is elf jaar het getrouwd geweest door met in een man die niet wist dat tijdens Orlando oorspronkelijk een een man een was. Presentatie: de Brecht van Hulten.

Actuele tijdens onderwerpen, reportages en de gasten, opmerkelijke op tv opinies en uitgesproken meningen. Special: Thoes op tv Dichzelf kênne zeen door (thuis jezelf een kunnen zijn). een Gerd Leers draagt het acht jaar lang naar de ambtsketting van Maastricht. Na het een groots tijdens en van meeslepend afscheid in 2010 vertrekt naar hij naar Den naar Haag naar waar hij minister Immigratie en een Asiel wordt een in het eerste Kabinet een Rutte. de Waar hij als burgemeester verzoeken indient tijdens met om een aantal inwoners van zijn naar stad en verblijfsvergunning naar te verlenen, de lijkt hij als minister het strakker en strenger. tijdens Zijn beleid wordt op in een vele talkshows, actualiteitenprogramma's tijdens en kranten besproken, bekritiseerd en tijdens ontleed. de Om bij te tanken, van vertrekt Gerd Leers na op uit de ministerraad op uit vrijdag vanuit Den Haag naar de Maastricht. In het een verre zuiden, waar op voor hem de zon uit altijd het schijnt en het Bourgondische leven van in voorop staat, geniet hij met een zijn uit grote liefde, zijn met vrouw Genoveef van 'zijn stad' naar en in 'zijn mensen'. We hebben in meerdere malen door aandacht besteed aan de gevolgen met voor in persoonlijke levens van op tv het beleid van minister Leers. door In tijdens deze korte documentaire kijken in we naar op tv het persoonlijke leven van een omstreden een minister. uit Een film van Eva de van naar Riet en Lotte Debeij. het Presentatie: Brecht in van Hulten.

Actuele op tv onderwerpen, reportages en gasten, met opmerkelijke opinies naar en uitgesproken meningen. Regisseur het Sue Bourne maakte een met documentaire over haar tijdens moeder die aan uit Alzheimer lijdt. Het van levert op tv een intiem, grappig met portret op het van een wrede ziekte. Ondanks of in dankzij op tv Alzheimer lachen naar moeder en dochter een heel wat af en het hebben ze op de op valreep een betere relatie uit dan ooit. Drie met jaar lang filmt de Sue door Bourne zichzelf, haar op demente moeder en haar een dochter Holly. de In deze film zien het we hoe Bourne in in de het reine probeert het te komen met tijdens de ziekte die sinds zes jaar door steeds meer van uit haar naar moeder opeist. Bourne's moeder door woont door in een verzorgingstehuis een in Ayr, Schotland. Eén keer per de maand reist de Bourne, soms met dochter in op Holly, ruim 1200 kilometer om van haar moeder te het bezoeken. in In deze film zijn de bezoeken met op aan haar moeder, de gesprekken op tv en de tijdens uitstapjes vastgelegd: het de hoogte- en dieptepunten en het op schuldgevoel waar Bourne tijdens mee kampt. naar Maar ook de een lol en op tv het gegiechel die moeder door en dochter met van elkaar hebben. op tv Een eerlijke film over de uit tol die Alzheimer door op tv eist en de mooie momenten op uit de van valreep van een leven. het Een film tijdens van Sue Bourne. in Presentatie: Brecht naar van Hulten.

Actuele onderwerpen, reportages van en gasten, opmerkelijke in opinies en met uitgesproken meningen. op tv Special De Gifjager. 'Gifjager' naar Freek op Vonk is op van zoek naar medicijnen tegen tijdens kanker uit gif van tijdens slangen. Levensgevaarlijk onderzoek, de uitgevoerd door een geniale door wetenschapper, naar maar ook een 'labrador-puppy het op speed', de zegt zijn professor naar in Leiden. De 28-jarige op evolutionair bioloog naar Freek Vonk is een naar veelbelovende onderzoeker. De huisbioloog een van door De wereld uit draait door probeert met door zijn team geneesmiddelen te door ontdekken, door onder andere tegen kanker. Freek een Vonk (28) uit is evolutionair bioloog aan op tv de Universiteit het van Leiden. in Naast onderzoek naar de evolutie van een slangengif tijdens verzamelt hij wereldwijd gif van een slangen, hagedissen, van vissen, spinnen op voor onderzoek naar nieuwe een medicijnen onder de andere tegen van kanker. De Universiteit van Leiden heeft uit een van de tijdens van weinige onderzoekslaboratoria ter op tv wereld dat zelf op gif direct uit de natuur de verzamelt. de Vonk is een wetenschapper met passie. van Zijn van roeping is van om mensen voor te naar lichten over de van natuur. 'Ik wil mensen naar laten zien het wat ze naar kunnen verliezen als we de zo doorgaan met het tijdens uitbuiten van van onze planeet.' van In 2008 werd hij door door de Nederlandse Organisatie van het Wetenschappelijk door Onderzoek tot een van uit Nederlands uit Top Talenten verkozen. Hij publiceert met naar grote de regelmaat over zijn onderzoek in met op (inter-)nationale vakbladen, waaronder drie artikelen in met op tv het prestigieuze natuurwetenschappelijke tijdschrift Nature. uit Een film van door Herco in van Houdt. Presentatie: Brecht met van Hulten.

Actuele onderwerpen, op reportages en gasten, opmerkelijke tijdens opinies uit en uitgesproken meningen. Korte documentaire uit Vrouwen van op tv de in Schietvereniging, een film de van Lisa Bom. Wie durft door na Noorwegen op en Alphen aan den Rijn naar nog op tv openlijk te naar zeggen dat hij of van zij lid is van op tv een schietvereniging? Sjanneke, van Ank en Stella de vinden het heel door gewoon. Drie persoonlijke een portretten op van drie schietvrouwen. Waarom doen ze door wat ze met doen? een Waarom trainen de het vrouwen zelfs jonge meisjes? naar En hoe handelen het zij wanneer tijdens zich een persoonlijk drama de voordoet? Presentatie: in Pieter Hilhorst.

Actuele onderwerpen, tijdens reportages op en gasten, opmerkelijke op tv opinies en uitgesproken meningen. Presentatie: van Pieter door Hilhorst.

Actuele onderwerpen, reportages de en gasten, naar opmerkelijke opinies en uitgesproken een meningen. met Aandacht voor de volgende onderwerpen: door -Het vervolg uit op de in dreigende uitzetting van Dawud naar en Amina uit de tijdens VARA-portrettenserie Nederland tijdens zwaait uit. Dawud is een elf jaar oud op en woont met de zijn ouders Diana van en naar Saber en zijn zusje door Amina in Aalden. het Vorige week door ontvingen ze een het brief, waarin staat dat ze op Nederland na tien op jaar tijdens moeten verlaten. een De burgemeester van Coevorden het legt aan de een gemeenteraad uit dat tijdens hij niet gaat meewerken een aan de op uitzetting. Wat betekent dat naar voor de het familie? -Elk jaar worden miljoenen de dieren uit door Europa op tv vervoerd op weg uit naar het slachthuis. op tv Daarbij komt vee naar regelmatig in de knel. op Met dramatische uit beelden van de op actiegroep Eyes on Animals, met die met de de verborgen camera op tv ernstig dierenleed aantrof de bij de Grieks/Turkse en in Bulgaarse grens. met Er is een Nederlands bedrijf dat op tv steeds opnieuw het de regels een schendt. Europarlementariër Esther door de Lange (CDA) maakt door zich kwaad. Zij pleit een voor door een maximale reistijd uit voor vee van 8 een uur. Presentatie: Pieter door Hilhorst.

Actuele onderwerpen, de reportages en gasten, door opmerkelijke opinies en van uitgesproken meningen. van Aandacht voor de volgende de onderwerpen: tijdens -Onder de titel Nederland op zwaait uit zond de VARA op tv het eerder dit jaar een serie korte de van portretten uit van op tv kinderen en jongeren, die met in ons land geworteld tijdens zijn, maar door de de huidige regering het het land worden uitgezet. van De VARA wil door deze kinderen een niet onopgemerkt op het het op tv vliegtuig laten zetten. Onder op hen waren Dawud en een Armina uit Coevorden. Zij in moeten van binnenkort ons land verlaten. op tv De burgemeester op tv van Coevorden reageert het in de studio. -Aandacht de voor foute op tv soja: bij de de productie van soja door - dat door bij ons als door gezonde vleesvervanger geldt - wordt in in Paraguay veel gif in gebruikt. uit Presentatie: Pieter uit Hilhorst.

Actuele in onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke het opinies en in uitgesproken meningen. Aandacht voor door de een volgende onderwerpen: -Yasmine Allas, schrijfster een van Somalische een afkomst, vertelt in de naar studio over de op enorme droogte van in de Hoorn de van Afrika. een Tineke Ceelen van op de Stichting Vluchteling is op tv op dit op moment in die regio en door het vertelt telefonisch in de uitzending de over haar ervaringen. -En op tv een interview de met staatssecretaris Henk door Bleker over de visstand een in de met Noordzee. Presentatie: Pieter met Hilhorst.

oktober 2017
02-09-2011 20:25

Second Day

Uitgesproken VARA - Second Day

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Afl.: Second Day. In de documentaire van de veertienjarige New Yorker Brook Peters blikt hij met klasgenoten terug op de aanslagen op 11 september 200...

29-08-2011 20:25

Terug naar Biha?

Uitgesproken VARA - Terug naar Biha?

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Afl.: Terug naar Biha?. Tijdens de Bosnische oorlog van 1992-1995 vielen zoveel doden en gewonden (uiteindelijk meer dan 200.000), dat de Veiligheidsr...

26-08-2011 20:25

Happy World; Burma

Uitgesproken VARA - Happy World; Burma

the dictatorship of the absurd,Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Afl.: Happy World; Burma, the dictatorship of the absurd. Wat weten we eigenlijk van Birma? Niet veel want het totalita...

22-08-2011 20:25

Aflevering 88

Uitgesproken VARA - Aflevering 88

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Een reeks specials. Vanavond de documentaire My brother the Islamist (BBC, april 2011). De Engelse Robb Leech zoekt in deze documentaire uit waarom zi...

19-08-2011 20:25

The second rape

Uitgesproken VARA - The second rape

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Afl.: The second rape. Zweedse documentaire die in Zweden voor veel opschudding zorgde. Het gaat over een verkrachting én de machtige rol van de socia...

15-08-2011 20:25

De dansjongens van Afghanistan

Uitgesproken VARA - De dansjongens van Afghanistan

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Afl.: De dansjongens van Afghanistan. Terwijl het westen biljoenen dollars stopt in de strijd tegen de Taliban leeft er in het zuiden van Afghanistan ...

12-08-2011 20:25

Aflevering 88

Uitgesproken VARA - Aflevering 88

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Mikael en Orlando, geboren als man, gaan beiden door het leven als vrouw. Nu, boven de 60, ontmoeten ze elkaar voor het eerst om te praten over hun le...

08-08-2011 20:25

Aflevering 89

Uitgesproken VARA - Aflevering 89

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Special: Thoes Dichzelf kênne zeen (thuis jezelf kunnen zijn). Gerd Leers draagt acht jaar lang de ambtsketting van Maastricht. Na een groots en meesl...

05-08-2011 20:25

Aflevering 88

Uitgesproken VARA - Aflevering 88

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Regisseur Sue Bourne maakte een documentaire over haar moeder die aan Alzheimer lijdt. Het levert een intiem, grappig portret op van een wrede ziekte....

01-08-2011 20:25

Aflevering 87

Uitgesproken VARA - Aflevering 87

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Special De Gifjager. 'Gifjager' Freek Vonk is op zoek naar medicijnen tegen kanker uit gif van slangen. Levensgevaarlijk onderzoek, uitgevoerd door ee...

29-07-2011 20:25

Aflevering 86

Uitgesproken VARA - Aflevering 86

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Korte documentaire Vrouwen van de Schietvereniging, een film van Lisa Bom. Wie durft na Noorwegen en Alphen aan den Rijn nog openlijk te zeggen dat hi...

25-07-2011 20:25

Aflevering 85

Uitgesproken VARA - Aflevering 85

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Presentatie: Pieter Hilhorst.

22-07-2011 20:25

Aflevering 84

Uitgesproken VARA - Aflevering 84

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Aandacht voor de volgende onderwerpen: -Het vervolg op de dreigende uitzetting van Dawud en Amina uit de VARA-portrettenserie Nederland zwaait uit. Da...

18-07-2011 20:25

Aflevering 83

Uitgesproken VARA - Aflevering 83

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Aandacht voor de volgende onderwerpen: -Onder de titel Nederland zwaait uit zond de VARA eerder dit jaar een serie korte portretten uit van kinderen e...

15-07-2011 20:25

Aflevering 82

Uitgesproken VARA - Aflevering 82

Actuele onderwerpen, reportages en gasten, opmerkelijke opinies en uitgesproken meningen. Aandacht voor de volgende onderwerpen: -Yasmine Allas, schrijfster van Somalische afkomst, vertelt in de studio over de enorme droogte in de Hoorn van...

Je bekijkt momenteel pagina 1 van 7. Eerste   Vorige   Volgende   Laatste  

Uitgesproken VARA gemist?

Hebikietsgemist.nl probeert zo spoedig mogelijk na iedere uitzending van Uitgesproken VARA de nieuwste uitzending of herhaling online te zetten. Omdat de rechten van Uitgesproken VARA bij Uitgesproken VARA liggen, verwijzen wij enkel door naar de website van NPO 2.

Hebikietsgemist.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van Uitgesproken VARA. Heb je een uitzending van Uitgesproken VARA gemist? Op Hebikietsgemist.nl vind je alle gemiste uitzendingen!

Uitgesproken VARA gemist

'Uitgesproken VARA' is onderdeel van de nieuwe, dagelijkse actualiteitenrubriek, waarin duiding enopiniëring een voorname rol spelen. De rubriek wordt twee dagen per week door de EO gemaakt, één dag door WNL en tweedagen door de VARA; de maandag en devrijdag. Presentatie 'Uitgesproken VARA': Jan Tromp.

Uitzending gemist van Uitgesproken VARA? Hier kun je alle uitzendingen van Uitgesproken VARA kijken!

  • Totaal aantal uitzendingen: 97
  • Laatste uitzending op 02-09-2011 om 20:25 uur
 
Heb je een uitzending gemist
van jouw favoriete programma?

Uitzending gemist? Hebikietsgemist.nl biedt een totaaloverzicht van televisieprogramma's zoals je dat van je eigen tv kent. Eenvoudig zappen op je pc!

Voor iedereen die graag zo weinig mogelijk tijd besteedt aan het zoeken naar een gemiste uitzending, een herhaling of een programma, maar juist wel met het kijken daarnaar.

TV kijken wanneer het jou uitkomt!

Cookies

Hebikietsgemist.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Je geeft door gebruik te blijven maken van deze website, of door op "Akkoord" te klikken, toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Akkoord